Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének."

Átírás

1 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a évi költségvetés módosításának elfogadására. 23/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a évi zárszámadási rendelet elfogadására 24/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalásának elnapolásáról 25/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a gazdasági program elfogadására 26/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a közös hivatal SZMSZ módosításának elfogadására 27/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat Nagyrév Község Önkormányzat SZMSZ módosításának elfogadására 1

2 28/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló évi beszámoló elfogadására 29/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat családsegítő és gyermekjóléti szolgálat évi beszámolójának elfogadására 30/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására 31/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a védőnő szolgálatnál eszközvásárlás és felújítás elfogadására 32/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat konyhai nyilvántartások pontos vezetésének elfogadására 33/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek az óvodai társulás megtárgyalására 34/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek a nagyrév 054 hrsz-ú kivett csatorna megnevezésű ingatlan átminősítésére 35/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (V.03.) önkormányzati rendeletének módosítására 36/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek a nagyrév 054 hrsz-ú kivett csatorna megnevezésű ingatlan értékbecslésére 2

3 37/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek a Nagyrév Újtelep 112.sz. alatti ingatlan megvásárlásra 38/2015.(V.28) számú határozata Javaslat Önkormányzat önköltség számítási szabályzatának elfogadására 3

4 J e g y z ő k ö n y v mely, készült Bizottság május 28-án 9,00 órakor megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Hisom Traugott Szilárd bizottság elnöke Bizottsági tagok: Kátainé Jónás Erika képviselő Suhari-Nagy Margit Valamennyi napirendi pont tárgyalásán jelen volt: Burka István polgármester Keresztes Anita jegyző Váradi Zoltánné jkv. Hisom Traugott Szilárd: Tisztelettel köszönti a Pénzügyi és Szociális Bizottság mai ülésén megjelent képviselőket és a jelenlévőket. Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 tagjából 3 fő képviselő jelen van, a Pénzügyi és Szociális Bizottság határozatképes és azt megnyitja. Felteszem szavazásra, hogy aki a napirendeket elfogadja, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. nélkül elfogadta a napirendeket megtárgyalásra. Hisom Traugott Szilárd: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Kátainé Jónás Erika képviselőt. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Kátainé Jónás Erika képviselő legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítőt. I. Napirend: évi költségvetés módosítása Burka István polgármester 4

5 Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Burka István polgármesternek. Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni, ha van kérdés, arra válaszolok. Hisom Traugott Szilárd: Önkormányzati kiadásoknál van egy tétel, ami részemről kérdéses. Úgy tudtam, hogy az előző ciklusban a képviselők ingyen dolgoztak és látok itt egy 618 ezer forint juttatást. Azt szeretném tudni, hogy ez miből tevődik össze? Burka István: Az eredeti előirányzat ezer forint és a végleges előirányzat ezer forint, nem tudom, hogy a 618 ezer forint változás miből adódott. Én is úgy tudtam, hogy az előző testület ingyen dolgozott. Keresztes Anita: Négy havi tiszteletdíj volt, ami meg lett szavazva. Burka István: A karbantartásból is levettek 550 ezer forintot. Meglátszik ez, az épületek állagmegóvásán. Hisom Traugott Szilárd: Ezeknek a dolgoknak utána fogunk nézni, úgy gondolom, hogy erről tudnia kell a lakosságnak is. Ennek, most már semmit nem tudunk csinálni, a bizottság javasolhatja a Képviselő-testületnek elfogadásra. Felteszem szavazásra, hogy aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a évi költségvetés módosításának elfogadására. Bizottsága a évi költségvetés módosítását javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének elfogadásra. 5

6 II. Napirend: évi zárszámadási rendelet megtárgyalása Burka István polgármester Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Burka István polgármesternek. Burka István: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni, ha van kérdés, arra válaszolok. Hisom Traugott Szilárd: Van-e kérdés, vélemény? Nincs. A Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja Képviselő-testületnek elfogadásra a évi zárszámadási rendeletet. Felteszem szavazásra, hogy aki ezzel egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 23/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a évi zárszámadási rendelet elfogadására Bizottsága a évi zárszámadási rendeletet javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének elfogadásra. III. Napirend: A térítési díjak felülvizsgálata. Burka István polgármester 6

7 Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Burka István polgármesternek. Burka István: Javaslom, hogy ezt a napirendet ne tárgyalja a bizottság, vegye le a napirendről. Önköltségszámítás elfogadása napirend lesz a testületi ülésen. Mezőgazdasági projektben megpróbáljuk a konyhára megtermelni az alapanyagot. Térítési díj változtatásra 2-3 hónap múlva térjünk vissza akkor már pontosabb adatok állnak a rendelkezésünkre. Hisom Traugott Szilárd: Egyetértek a Polgármester Úr javaslatával, elhamarkodott lenne az árak emelése. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a térítési díjak felülvizsgálatának megtárgyalását javasoljuk a Képviselő-testületnek elnapolásra, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 24/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalásának elnapolásáról Bizottsága a térítési díjakról szóló rendelet megtárgyalásának elnapolását javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. IV. Napirend: Gazdasági program megalkotása Burka István polgármester Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Burka István polgármesternek. 7

8 Burka István: Az anyagot mindenki megkapta. Szeretném kiegészíteni. Közös hivatalt üzemeltetünk Tiszakürttel, ami úgy néz ki, hogy 2019-ig nem is fog megváltozni, mivel törvény nem engedi, akkor próbáljuk meg az előnyét kihasználni. Most a hátrányát élvezzük, mindkét településen. Egymás mellett, párhuzamosan végeznek munkát a két hivatalban. Egyetértettünk a Jegyző Asszonnyal, hogy ne legyen párhuzamos munka egymás mellett. Nagyréven a 3 fő köztisztviselő nagyon le van terhelve munkával. Ha közös hivatalt üzemeltetünk, akkor 9 főre kell a munkát szétosztani. Szeretném, ha valami változás lenne ebben a dologban. Túlterheltség miatt előbb vagy utóbb ki fognak bukni emberek. Túlterheltség miatt nagyobb a hibalehetőség is, és sajnos szankcionálják a hibákat. Próbáljuk meg rugalmasabbá könnyebbé tenni a munkánkat. Gazdasági programban több minden szerepel a turisztikával kapcsolatosan. Tisza gáton megpróbálunk egy kerékpárutat kiharcolni Martfű és Tiszakürt között. Szeretnénk egy nosztalgia kompot kialakítani. Szeretném, ha az önönkormányzat minél több pályázatban venne részt és fejlesztenénk Nagyrévet. Hisom Traugott Szilárd: Az elmondottakkal én is egyetértek. Ez az én programomban is szereplő célkitűzés volt. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a gazdasági programot, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 25/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a gazdasági program elfogadására Bizottsága a gazdasági programot javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. 8

9 V. Napirend: SZMSZ módosítása Keresztes Anita jegyző Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: Két SZMSZ van. Az egyik a közös hivatal SZMSZ-e. Választásokkal új polgármesterek kezdték meg a munkájukat, akik új munkarendben dolgoznak. Tiszakürtön kedden van ott a polgármester, de kedden én Nagyréven vagyok. Ezért terjesztettem be az SZMSZ módosítást, hogy megcserélném, hogy szerdán lennék Nagyréven, kedden pedig Tiszakürtön. Járáshoz is alkalmazkodna ez az ügyfélfogadási rend. Ez az egyik javaslat, amit támogatnia kellene a bizottságnak. A másik, az önkormányzat SZMSZ-e. Két függelék változna a közös hivatal SZMSZ-e és a gazdasági program miatt. Hisom Traugott Szilárd: Megkérdezem a Polgármester urat, hogy ez a változás elfogadható a hivatal szempontjából? Burka István: Közös hivatalt működtetünk. Javaslom, hogy fogadjuk el ezt a módosítást. Kátainé Jónás Erika: Testületi ülések időpontját ez nem fogja befolyásolni? Burka István: Vissza kell térni az ülések ütemezéséhez, hogy mindenki tudja előre tervezni az időpontot. Keresztes Anita: Az üléseket a testület hétfői napokra tervezte, ha más időpontban lesz ülés rugalmasan kezelem. Hisom Traugott Szilárd: Összefoglalva, ütközés nincs, el tudjuk fogadni a változtatást és javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra. Aki ezzel egyetért, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 9

10 26/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a közös hivatal SZMSZ módosításának elfogadására Bizottsága a közös hivatal SZMSZ módosítását javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének elfogadásra. 27/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat Nagyrév Község Önkormányzat SZMSZ módosításának elfogadására Bizottsága nagyrév Község Önkormányzat SZMSZ módosítását javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. VI. Napirend: A gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló évi beszámoló Keresztes Anita jegyző 10

11 Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni. Hisom Traugott Szilárd: Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló évi beszámolót elfogadásra a Képviselőtestületnek, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 28/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló évi beszámoló elfogadására Bizottsága a gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról szóló évi beszámolót javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. VII. Napirend: A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat évi beszámolója Sinka Andrea családsegítő Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Sinka Andrea családsegítőnek. 11

12 Sinka Andrea: Az előterjesztést mindenki megkapta, nem kívánom kiegészíteni. Ha van kérdés, arra válaszolok. Hisom Traugott Szilárd: Van-e kérdés, vélemény? Nincs. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a családsegítő és gyermekvédelmi szolgálat évi beszámolóját elfogadásra a Képviselő-testületnek, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 29/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat családsegítő és gyermekjóléti szolgálat évi beszámolójának elfogadására Bizottsága a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat évi beszámolóját javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. VIII. Napirend: Beszámoló a község csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről Vargáné Lovas Anita védőnő Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Vargáné Lovas Anita védőnőnek. Vargáné Lovas Anita: Gyermekvédelmi feladatot a védőnő nem lát el. Mint a jelzőrendszer tagja jelzéssel élek a családsegítő munkatársa felé. Ezzel kérem a beszámolóm elfogadását. Burka István: A védőnői szolgálat felszereltségével kapcsolatosan, van-e kérés? Vargáné Lovas Anita: Azon szerencsés védőnők közé tartozom, aki végezhetek méhnyakrák szűrést. Tiszainoka és Nagyrév településeken teljesen felszerelt helyen végezhetem a 12

13 munkámat, ehhez azonban az a kérésem lenne, hogy az intimitás meglegyen, zárhatóvá kellene tenni a rendelőt, hogy ott a munkámat nyugodtan végezhessem. Eszközállományként kellene nekem egy nyomtató, mivel állandó jelentési kötelezettségem van. Kértem Polgármester Úr segítségét, hogy egy tisztasági meszeléssel egybekötött kis átalakítással megoldható lenne a helyi lakosoknak a szűrése. A beszámolóba ezt nem írtam bele, mivel a évet érintette. Burka István: Kérném a bizottságot, hogy a testület felé támogassa ezt a kérést. Vargáné Lovas Anita: Minden évben kértem a tisztasági meszelést, vérnyomásmérőt, de nem kaptam meg. Még higanyos vérnyomásmérőm van, ezt hordom a két településre. Azt is el szeretném mondani, hogy Tiszainoka csatolt községe Nagyrévnek. Tiszainoka biztosítja Tiszainokán a rendelőt, de maga az eszközállományt Nagyrévnek kell biztosítani, Nagyrév kapja rá a normatívát. Tiszainoka lakosságszáma fele, mint Nagyrév, de a gondozott létszám ugyanannyi. Halmozottan hátrányos helyzetű település Nagyrév. Hisom Traugott Szilárd: Köszönjük a beszámolót. Támogatni fogjuk ezeket a kéréseket, hiszen örülünk minden fejlődésnek. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadásra a Képviselőtestületnek, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 30/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadására Bizottsága a csecsemő- és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. Hisom Traugott Szilárd: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a védőnői szolgálatnál a szükséges eszközök vérnyomásmérő, nyomtató megvásárlását, valamint a tisztasági meszelés elvégzését és a rendelő zárhatóvá tételére az átalakítás elvégzését javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 13

14 31/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a védőnői szolgálatnál eszközvásárlás és felújítás elfogadására Bizottsága a védőnői szolgálatnál a szükséges eszközök vérnyomásmérő, nyomtató megvásárlását, valamint a tisztasági meszelés elvégzését és a rendelő zárhatóvá tételére az átalakítás elvégzését javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra. Határidő: Folyamatos Felelős: Burka István polgármester 4) Vargáné Lovas Anita védőnő - helyben 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár IX. Napirend: Tájékoztató MÁK ellenőrzésről Burka István polgármester Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Burka István polgármesternek. Burka István: Az anyagot mindenki megkapta. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos ellenőrzés volt. Szeretném, ha a konyhán az adminisztráció egyenesbe jönne. Az Erdélyiné nem tud úgy adatot szolgáltatni, ha ömlesztve kapja meg, az adatszolgáltatás előtt két nappal a féléves anyagot. Tőlünk is követelnek, nekünk is követelnünk kell a dolgozóktól. Az élelmezés vezető nem volt helyzete magaslatán, szeretném, ha időben adná le az anyagot. Hisom Traugott Szilárd: Határidő lenne szabva, mert ha nem, akkor szankcionálni kell. Van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény? Nincs. 14

15 Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a konyhán az élelmezés vezető tartsa pontosan be a határidőket és a nyilvántartásokat pontosan naprakészen vezesse és ezt javasolja a Képviselő-testültnek elfogadásra, az kérem kézfelnyújtással szavazzon. 32/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat konyhai nyilvántartások pontos vezetésének elfogadására Bizottsága javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének elfogadásra, hogy a konyhán az élelmezés vezető tartsa pontosan be a határidőket és a nyilvántartásokat pontosan naprakészen vezesse. Amennyiben a határidő nem kerül pontos betartásra, szankcionálást szükséges alkalmazni. Határidő: Folyamatos Felelős: Burka István polgármester 4) Murai István élelmezésvezető - helyben 5) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 6) Könyvtár helyben 7) Irattár X. Napirend: Óvoda társulás megtárgyalása Burka István polgármester Hisom Traugott Szilárd: Nekem lenne egy javaslatom, hogy a bizottság javasolja a Képviselőtestületnek az óvoda társulás megtárgyalását elnapolásra. Ha szükséges lenne, akkor újra napirendre lehet tűzni. Burka István: Ezt a napirendet a Képviselő-testület tárgyalja meg, ő döntsön ebben a napirendben. 15

16 Hisom Traugott Szilárd: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy az óvoda társulás megtárgyalását a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek megtárgyalásra, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 33/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek az óvodai társulás megtárgyalására Bizottsága javasolja Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének az óvoda társulás megtárgyalását. Hisom Traugott Szilárd: Egyebek megtárgyalása előtt, szüntet rendelek el, egyeztetésre szünet XI. Napirend: Egyebek Burka István polgármester Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Burka István polgármesternek. Burka István: A 054 hrsz. alatt levő csatorna forgalomképessé tétele, erről már előző testületi ülésen már volt szó. Erre is mindenki megkapta az előterjesztést. Forgalomképessé kell tenni, értékbecslést kell rá kérni, majd ezt követően értékesítsük. Kérném, hogy javasolja a bizottság a Képviselő-testületnek, hogy tegye ezt a területet forgalomképessé és az értékbecslést is végeztesse el. 16

17 Keresztes Anita: Az előterjesztésben van egy határozati javaslat a forgalomképessé tételről, vagyonrendelet módosítására van egy rendelet tervezet, harmadik egy határozati javaslat, melyben fel lesz hatalmazva a polgármester arra, hogy független értékbecslőt kérjen fel, az ingatlan értékének meghatározására. Ha meglesz az értékbecslés, akkor eldöntheti a Képviselő-testület, azon az értéken kívánja-e eladni a területet. Hisom Traugott Szilárd: Felteszem szavazásra, hogy aki az előterjesztésben elhangozottakkal egyetért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 34/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek a nagyrév 054 hrsz-ú kivett csatorna megnevezésű ingatlan átminősítésére Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a nagyrév 054 helyrajzi számon nyilvántartott 7321 m² alapterületű kivett csatorna megnevezésű ingatlant javasolja a Képviselő-testületnek, hogy forgalomképes vagyonná minősítse át. A Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedést az ingatlanok átminősítésének ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésére. 35/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (V.03.) önkormányzati rendeletének módosítására Bizottsága megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy javasolja a Képviselő-testületnek az 17

18 Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 8/2012. (V.03.) önkormányzati rendeletének módosítását. 36/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek a nagyrév 054 hrsz-ú kivett csatorna megnevezésű ingatlan értékbecslésére Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a nagyrév 054 helyrajzi számon nyilvántartott 7321 m² alapterületű kivett csatorna megnevezésű forgalomképes ingatlan független értékbecslő által történő értékelést, valamint Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az ingatlan értekének meghatározásához független értékbecslőt kérjen fel. Burka István: Az Újtelep 112 sz. alatti tanyahelyet felajánlották ingyen az önkormányzatnak. Ha ezt elfogadja a Képviselő-testület, akkor felkérjük az ügyvédet, készítse el a szükséges iratokat. Javaslom, hogy 1 euróért vásároljuk meg, ne ingyen kapjuk. 18

19 Hisom Traugott Szilárd: Javaslom, hogy Ft.-ért vásároljuk meg. Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja megvásárlásra a területet Ft.-ért, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 37/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a Képviselő-testületnek a Nagyrév Újtelep 112.sz. alatti ingatlan megvásárlásra Nagyrév Község Önkormányzata Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy javasolja a Képviselő-testületnek a nagyrév Újtelep 112.sz. alatti ingatlan megvásárlását Ft. vételárért. Burka István: Megtörtént a komp ellenőrzése, minden rendben volt. A komp működésére lehetett volna pályázni, de az elődeinknek köszönhetően a működési pályázatból kizártak bennünket. Egy évig erre nem is pályázhatunk. Felújítási pályázatot lehet csak benyújtani, erre most is lesz lehetőség, megpróbáljuk. A komp minden engedélye évi. A mezőgazdasági projekt megy, vannak már termékek, amit a közétkeztetésbe is bevittünk. Van hónapos retek, zöldhagyma és lassan a borsó is beérik. Önköltség számítás alapján számoljuk át az értéket, erre van szabályzat és ezt kell majd elfogadni. Utak karbantartása szintén ebben a projektbe megy. Sápon megpróbáltuk rendbe hozni az utakat, terepjárókkal széttaposták, most ismét lehet rendbe tenni. Öregszőlőben szintén rakják rendbe az utakat. Az üdülősök örülnek, hogy csináljuk az utakat, viszont ők is vigyázhatnának rá, ne vágják össze. Traktorokat hívnak le és húzatják ki kocsijukat. Ingatlan értékesítés költségvetésben, -807 ezer forint, ezt szeretném tudni, hogy mi az? Keresztes Anita: Ingatlan eladásból lett tervezve pénz, de nem lett annyi eladva, ebből adódik. Hisom Traugott Szilárd: Átadom a szót Keresztes Anita jegyzőnek. Keresztes Anita: Önköltség szabályzatot meg kellene tárgyalni a bizottságnak és javasolni kellene a Képviselő-testületnek elfogadásra. 19

20 Hisom Traugott Szilárd: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat önköltség számítási szabályzatát elfogadásra, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 38/2015.(V.28) számú határozata Javaslat Önkormányzat önköltség számítási szabályzatának elfogadására Bizottsága megtárgyalta az Önkormányzat önköltség számítási szabályzatának tervezetét és azt változtatás nélkül javasolja elfogadásra, jóváhagyásra a Képviselő-testület részére. 1) Bizottság tagjai helyben, 2) Burka István - polgármester 4) Pénzügyi ügyintéző helyben 5) Személyügyi ügyintéző - helyben 6) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 7) Könyvtár helyben 8) Irattár Hisom Traugott Szilárd: Van-e még egyebek között bejelentése, kérdése valakinek. Nincs. Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Hisom Traugott Szilárd megköszöni a részvételt és az ülését bezárja. Kmf. Hisom Traugott Szilárd bizottság elnöke Jegyzőkönyv hitelesítő: Kátainé Jónás Erika képviselő 20

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-24/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. augusztus 31-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve 234/2015.(VIII.31.) számú határozata Napirend elfogadásáról 235/2015.(VIII.31.)

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének 105/25/2009. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2009. szeptember 30-án megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 72/2009.(IX.30.) Képviselő-testületi határozat Név szerinti szavazásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Méhkerék Község Önkormányzatának képviselőtestülete. 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Méhkerék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 15-én megtartott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Meghívott: Tát Margit polgármester Netye Bertold alpolgármester

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének 200-2/2008. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2008. január 31-én megtartott, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1/2008. (I.31.) Önkormányzat rendelet Nagyrév Község Önkormányzat Szervezeti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 26-án megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 105-108 / 2011. (VII. 26.) számú határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 17-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 162/2012.(XII.17.) Döntés az érvénytelen jegyzői pályázatokról 163/2012.(XII.17.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT a 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 12-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Önkormányzat képviselőtestülete 2013. február 14. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaegyháza

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2014. április 28.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2014. április 28-án 15.00 órakor megtartott

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: M. /2013. Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén.

Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában megtartott ülésén. SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 13.00 órakor az Inkubátorház kistárgyalójában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-10 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. augusztus 21-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 40/2014.(VIII.21.) határozata rendkívüli önkormányzati támogatási igény benyújtására

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága

Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága Belváros-Lipótváros Önkormányzat Képviselő-testületének Jogi, Ügyrendi és Közbeszerzési Bizottsága 190/2013. (10.09.) JÜK határozat 1 igen, 5 nem szavazattal nem fogadta el, hogy az október 09-ei bizottsági

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben