Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné Éberhardt Edit, Szabó Gyula, Szárnyasi Lajos és ifj.vári Ferenc képviselők Meghívottak: Dr.Kiss Pál címzetes főjegyző, Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Holovits István építési és városfejlesztési osztályvezető, Kissné Bolha Andrea főtanácsos, Csima Katalin kistérségi marketingmenedzser és Nagyné Horváth Klára turisztikai Érdeklődő: 3 fő Távol maradt: Bor Ferenc alpolgármester Dolgos János polgármester: Köszöntöm az ülésen megjelent képviselőket, meghívottakat. Megállapítom, hogy a képviselőtestület nyolc tagjából hét fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitom. A meghívóban szereplő napirendekre javaslatot tesz. A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendeket fogadja el: 1./ Rendezési terv módosítására érkezett kérelemről. 2./ Szántód Község Önkormányzat 2009.évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. 3./ Ádánd község csatlakozási kérelme a pénzügyi végrehajtási társuláshoz. 4./ TDM szervezetben való részvételről. 5./ Közbeszerzési eljárásról. 6./ Bírósági ügyekről tájékoztatás. 7./ Iskolai-, óvodai- és zeneiskolai intézményfenntartó társulás megszüntető- vagyon-elszámoló szerződések. 8./ Iskola utcai járda-, Móricz Zs.utcai kerékpárút-, Rigó utca-, Közösségi Ház előtető építéséről. 9./ Temető kérdése. 10./ Szemétszállításról. 11./ Ingatlan elbirtoklásról. 12. Kommunális gépbeszerzési pályázatról. 13./ BAHART részvények értékesítéséről. 14./ Vasúti infrastruktúra fejlesztésről. 15./ Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás megkeresésének ismertetése. 16./ Többcélú Kistérségi Társulás határozatainak ismertetése. 17./ Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellenőrzéséről tájékoztatást. 18./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri tevékenységről. 19./ Zárt ülés. Dr.Kiss Pál címzetes főjegyző az üléstermet halaszthatatlan dolog miatt elhagyja és megbízza a jegyző feladatok ellátásával Kissné Bolha Andreát. 1

2 Napirend tárgyalása: 1./ Rendezési terv módosítására érkezett kérelemről. Kárpáti József TEIB elnök: Az írásbeli anyagot megkaptuk, a területet megnéztem. Egyetérthetünk a Holovits úr által leírtakkal. Elhanyagolt a terület. Egyedi a kérelem. A bizottság tárgyalta. A bizottság nem tartja indokoltnak a rendezési tervnek a módosítását. Az előterjesztés határozati javaslatának a./pontját javasolja a testületnek elfogadni. A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 147/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete nem tartja indokoltnak a Móricz Zs.u.- Pillangó u.- Kazinczy u.- Vadkert u.- 18 hrsz út által határolt telektömb jelenleginél lényegesen intenzívebb területhasználatát lehetővé tevő rendezési terv módosítását. Holovits István építési és városfejlesztési osztályvezető: Tavaly több kérelem is érkezett a Zsák utca nyomvonal rendezése miatt. A polgármester úr a légifelvételeket megrendelte, hogy áttekinthetőbb legyen. Munkamegbeszélésen javaslom foglalkozzon vele a testület. 2./ Szántód Község Önkormányzat 2009.évi költségvetésének első félévi teljesítéséről. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: A bizottságok tárgyalták, az előterjesztés szerint javasolja elfogadni. A bizottsági ülésen átbeszéltük, a félévnek megfelelő a teljesítés, ahol pedig vannak kiugrások azt megbeszéltük. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A számok önmagukért beszélnek. A költségvetés időarányos teljesítése jónak mondható. A szociális étkeztetésnél túlteljesítés van, a tervezésnél az összeget az előző évi igénybevevők átlaga alapján kerül meghatározásra. Egyetlen dolgot szeretnék kiigazítani a 2.számú mellékletnél a kiadás főösszegét. A számok alapján az első féléves gazdálkodás mindenféleképpen jónak értékelhető. 2

3 148/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Szántód Község Önkormányzat 2009.évi költségvetésének első félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadja. Felelős:Dolgos János polgármester 3./ Ádánd község csatlakozási kérelme a pénzügyi végrehajtási társuláshoz. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Röviden ismerteti a társulás működését és az előzményeket. A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül hozza: az alábbi határozatot 149/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy Ádánd község felvételre kerüljön az adók és adók módjára behajtandó köztartozások beszedésére létrehozott Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társuláshoz, mint hatósági igazgatási társuláshoz. A társulási megállapodás fentiek szerinti módosítását a társulásban részt vevő valamennyi önkormányzat döntését követően el kell végezni. Felelős: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Határidő: értelem szerint 4./ TDM szervezetben való részvételről. Kárpáti József TEIB elnök: A szándék meg volt annak idején, de a részleteket nem tudtuk. Most megkaptuk az írásbeli előterjesztést. A két bizottság tárgyalta. Ami az előterjesztésben és a szerződésben le van írva nem javasolja a bizottság elfogadásra. Anyagi tekintetben elakadt, van egy csomó korlát (IFA, 5 éves együttműködés), ami nem biztos, hogy ennek a kistelepülésnek kedvező. Ebben a jelenlegi formájában nem tudják támogatni ezt a tevékenység. Bizonyos projektekben, programokban való együttműködésre szükség van, lesz. Az együttműködés a pályázat miatt ilyen sürgős. A későbbiekben nem zárják ki az együttműködési kötelezettséget. Ha nyer a pályázat olyan projektet kell megvalósítani amit Szántód nem kapott volna vissza. Hosszú távú együttműködés. Bizonyos költségekkel jár. 3

4 Nagyné Horváth Klára: A pályázat miatt ilyen sürgős. Két héten belül be kell adni a pályázatot. Volt egy korábbi szándéknyilatkozat, hogy esetleg Önök is csatlakoznak. Földvár már korábban döntött arról, hogy amennyiben Szántód nem csatlakozik önállóan is beadja a pályázatot. Nyilván a későbbiekben nem zárja ki az egyéb együttműködési lehetőséget. Az anyagi kötelezettség mellett pozitívumokat is hoz. Szabó Gyula képviselő: Én ezen kötelezettségekkel személy szerint nem tudok egyetérteni. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: Környező községek csatlakoztak? Nagyné Horváth Klára : Kőröshegy és Szólád pártoló tagként csatlakoztak az egyesülethez. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: A pártoló tagság mit jelent? Nagyné Horváth Klára: A pártoló tagság egy fix támogatási összeget jelent, nyilván a projektben ilyen formában nem tudnak részt venni, de egyfajta későbbi együttműködési szándékot jelent. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: Ez az összeg mekkora? Nagyné Horváth Klára: ,- Ft. Ifj.Vári Ferenc képviselő: Ezt Szántód is felajánlhatja. Nagyné Horváth Klára: Egy balatonparti településnek nyilván mások a kondíciói. Ott gondot jelent, hogyha belép akkor kötelező az idegenforgalmi adót bevezetni. Kőröshegy esetében ez nem kérdés, a háttértelepülések esetében probléma lehet. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: Későbbiekben, a jövőben a település csatlakozhat-e? Nagyné Horváth Klára: Eseti döntéssel lehet csatlakozni. Kárpáti József TEIB elnök: A bizottsági ülésen elhangzott, nem óhajt nagyobb mértékű pénzeszközöket belefektetni az idegenforgalomba. Kicsik vagyunk mi még hozzá. Jelenleg nem akarja még felvállalni, ez is elhangzott. Nagyné Horváth Klára: Szó sincs arról, hogy kicsi lenne. Önök áldoznak az idegenforgalomra, irodát is működtetnek. Kárpáti József TEIB elnök: Van egy kis óvatosság ebben a kérdésben, most ez volt erősebb. Minden újban van valami ami bizonytalanná teszi a döntéshozókat. Ifj.Vári Ferenc képviselő: Szántód község igenis folytat egyfajta marketingtevékenységet. Abban nem látjuk a megoldást, hogy egy bizonyos összeget be kellene vállalnunk, miközben mi ennek a felvállalt összegnek a töredékét fordítjuk amit Önök mondanak. Eljutottunk egy pontig, hogy jelen pillanatban nem tud hová lépni, hová fejlődni. Jelenleg nem érzem szükségességét. Támogatóként esetleg szükségét érzik-e? Ha szükségét érzik minden további nélkül. Dolgos János polgármester: Amit a bizottság javasolt azt teszem fel szavazásra. 4

5 A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 150/2009.IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonföldvári Kistérségi Turisztikai Egyesülethez jelenleg teljes jogú tagként nem kíván csatlakozni. Csima Katalin marketingmenedzser és Nagyné Horváth Klára az üléstermet elhagyja. Dolgos János polgármester: A múlt hétvégén megtartott falunap szervezőinek megköszönöm a munkát. A mai nap folyamán, valamint a hétvégén is nagyon sok pozitív visszajelzés érkezett a lakosság és a nyaralótulajdonosok részéről is. Kárpáti József TEIB elnök: Ilyen nagy rendezvény ritkán van. A testületnek a döntését igazolja, hogy nem mentünk ki a pusztára, ez a mi helyünk itt, ez pozitívabb volt mint a tavalyi véleménynyilvánítás. Akik részt vettek, szervezték meg kell dicsérni. Ifj.Vári Ferenc képviselő: Javaslom, hogy majd a köszönetünket másképp is fejezzük ki. 151/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2009.szeptember 05.napján megrendezett falunap szervezőinek köszönetét fejezi ki. 5./ Közbeszerzési eljárásról. Dolgos János polgármester: A bizottságok tárgyalták. Meghívásos közbeszerzési eljárás megszűnt. Kissné Bolha Andrea főtanácsos: Április elsejétől változott a közbeszerzési jogszabály. A májusi testületi ülésen döntött a testület arról, hogy a közbeszerzési szabályzatot és tervet elkészíteti. Időközben pályázati kiírás jelent meg kommunális gépbeszerzésre, amelyen az önkormányzat nyert. A gépbeszerzés közbeszerzési eljárás alá esik, az előterjesztés mellékletét képezi az ajánlattételi felhívás is, valamint a megbízási szerződések. 5

6 152/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt a.) közbeszerzési szabályzatot; b.) közbeszerzési tervet; c.) közterület gondozásához szükséges kommunális eszközök beszerzésére (árubeszerzés) vonatkozó ajánlattételi felhívást és megbízási szerződéseket jóváhagyja. 6./ Bírósági ügyekről tájékoztatás. Szóbeli előterjesztés. Dolgos János polgármester: Van egy pár bírósági ügy. Kukoricza János magánvádas indítványt indított személyem ellen, 2009.szeptember 15.napján lesz a tárgyalás. Szeptember 21.napján, 5.1 millió Ft kártérítési per Kaposváron. Október végén 28-án II.fokú tárgyalás lesz a Póth-féle ügyben, valamint ügyészségen feljelentést tettem okirat-hamisítás és egyéb csalás miatt, amit a Kaposvári Ügyészség befogadott és tovább tett. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: A Rigó utcai strandot dicsérték. A parkoló nagyon hiányzik! Ifj.Vári Ferenc képviselő: A vállalkozónak érdeke, hogy jól működjön az a strand. A szerződésben ki volt kötve, hogy építsen 11 parkolót. A türelmi idő lejárt. Fel kell szólítani Windisch Józsefet, hogy hozza létre a 11 parkolót. Kérjük számon a parkoló rendeletünk szerint, hogy a következő szezonra igen is azok, a parkolók elkészüljenek. Szebb lesz ezáltal is, mindenki megelégedésére. Dolgos János polgármester: A Rigó utca és Partivilla sor utca ezen szakaszát ebben a parkolási szellemben terveztessük meg novemberi ülésre?! Ifj.Vári Ferenc képviselő: A következő ülésre hívjuk meg Windisch Józsefet. Szerződésében benne van, ki kell alakítania. Üljünk le vele, beszéljünk meg vele, hogy hogy jó neki. Kérdezzük meg, hogy jó ez így neki és tavasszal legyenek meg ezek a parkolóhelyek. Szabó Gyula képviselő: Legyen egy arculata. Terveztessük meg. Dokumentáljuk le és valósítsuk meg. Vázlatos tervet készítessük el, mondjuk kettőt. Dolgos János polgármester: A község arculatával összhangban legyen. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: Én értem mit akar a Vári képviselő úr. Az a lényeg, hogy legyen meg ott. Tudjuk, hogy sokkal több parkolóra lenne szükség. Legyen meg ez a 13 vagy 15 parkoló. Szárnyasi Lajos képviselő: Én egyik szűk utcában sem javaslom. Inkább járdát építenénk, mint parkolót. Keresztezni fogja a kerékpárutat amit majd megépítünk ott. Ha parkolót építenénk inkább Móricz Zs. utca rév felőli baloldalán tudnám elképzelni. Nem húzódik le a forgalom a Parti villasorra. Nem tudom, hogy 6

7 mennyire örülnek ott, hogy parkolnak az ingatlanok előtt. Kárpáti József TEIB elnök: Válasszuk ketté dolgot. Igazat adok Vári Ferenc képviselőnek és a polgármester úrnak is. Ne kapkodjuk el. A büfének előírt parkolási helyét biztosítani kell nekünk közterületen. Ne vállalkozó döntse el, hogy hova. Hanem szakszerűen. A Rigó utca lejtős út. A vízelvezetést meg kell oldani. Komoly mennyiségű víz zúdul esős időben. Végig kell komolyabban gondolni. A kapubejárókat szabadon kell hagyni. A Móricz Zs.utcai parkoló előbb-utóbb bekövetkezhet, de most országos főút vagy kpm út mellett vagyunk, nem biztos hogy a KPM hozzájárul, hogy ott parkolót kialakítsunk. Járjuk körül alaposan. A következő ülésre elképzelés, terv készüljön el. Szabó Gyula képviselő: Minimum kettő darab vázlatrajz, ami alapján tervet tudunk készíteni. Dolgos János polgármester: Vázrajzot kétirányú forgalommal, de lehet egyirányúsítani is. Ifj.Vári Ferenc képviselő: Két vázrajzot kérünk a következő ülésre és Windisch Józsefet meghívni a következő ülésre. Egy a lényeg, hogy tavaszig készüljön el. A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 153/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a polgármestert, hogy a soron következő ülésre a Rigó és Partivillasor utcákban parkolóhelyek kialakítására vonatkozó 2 db vázrajzot készítessen. Határidő: soron következő ülés 7./ Iskolai-, óvodai- és zeneiskolai intézményfenntartó társulás megszüntetővagyon-elszámoló szerződések. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: A bizottságok tárgyalták. Jóváhagyásra javasolják. A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 154/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a jegyzőkönyvhöz mellékelt iskolai-, óvodaiés zeneiskolai intézményfenntartó társulás megszüntető vagyonelszámoló szerződéseket jóváhagyja. 7

8 8./ Iskola utcai járda-, Móricz Zs.utcai kerékpárút-, Rigó utca-, Közösségi Ház előtető építéséről. Dolgos János polgármester: Megbeszéltük, hogy a Móricz Zs.utca kap egy elsőbbséget. A Rigó utcát is megbeszéltük. Eltudja fogadni a testület, hogy a Rigó utcának a Rege utca közötti szakasza ne most készüljön el ősszel hanem tavasszal? Ifj.Vári Ferenc képviselő: A Platánsor utca aszfaltozása tavasszal készüljön el. Dolgos János polgármester: A közösségi ház előtető építéséhez pályázatot vegyünk igénybe, ha lesz ilyen kiírás vagy saját forrásból? Szabó Gyula képviselő: Várjuk a pályázatot. Sok ez a pénz. Ifj.Vári Ferenc képviselő: A következő költségvetésig várhatunk vele és majd meglátjuk. Dolgos János polgármester: Az Iskola utca járdának az északi oldala? Saját erőből nem csinálhatunk semmit?! Ez Borbély árajánlat alapján 4 millió forint. Akar a testület saját pénzből valamit csinálni? Ifj.Vári Ferenc képviselő: Én mondtam egyet. A Móricz Zs.utcai kerékpárút. Dolgos János polgármester: Bizottsági ülésen mondtam, hogy itt volt balatonföldvári polgármester asszony és nyomják az északi tehermentesítő utat. Én mondtam a Móricz Zs.utcai kerékpárutat is. Szabó Gyula képviselő: A legrosszabb esetben az Iskola utca. Ifj.Vári Ferenc képviselő: Hiába várunk pályázati pénzt, hiába kötjük össze a Móricz Zs.utcai kerékpárutat a Gyulai Jenő utcával semmi értelme. Meg kell tudni, hogy mennyi pénzből lehet ezt megcsinálni. 12 éve kellett volna megcsinálni. Észrevennék a különbséget. Össze kell kötni a Révet a szántódi csomóponttal, ezért erre szükség van. Mennyi pénz? Ezt kérdezem egy éve. A hasznát hozná minden évben. Szántód igazi főutcája, ezen ne variáljuk. Erre szükség van, vitathatatlan. Nem vagyok pályázat ellen. Megkockáztatom, hogy a Móricz Zs.utcai kerékpárutat megtudnánk csinálni önerőből. Egy csökkentett aszfaltos változatot. Mennyibe kerül egy aszfaltos vagy egy viacoloros változat. Szerintem meg lehet csinálni önerőből. Dolgos János polgármester: Javaslom az elhangzottak alapján, hogy sorrendet állítson fel a testület a következő évi feladatokra. Ifj.Vári Ferenc képviselő: A TEUT pályázatra a Rege utcát kellene elfogadni. 155/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a következő évi fejlesztési célokat az alábbiaknak megfelelően rangsorolja: 1.) Rigó utca felújítása 2.) Móricz Zs.utca kerékpárút 8

9 3.) Platánsor utca 4.) Iskola utca 5.) Közösségi Ház előtető 6.) Rege utca Határidő: következő évi koncepció, illetve költségvetés 9./ Temető kérdése Szóbeli előterjesztés. Dolgos János polgármester: A bizottságok tárgyalták. 5,5 millió forintot kér Zamárdi Önkormányzat. Az elmúlt időszakban a Zamárdihoz tartozó szántódpusztai temetőbe szerettek volna temetkezni. Valószínűleg ezen okból Zamárdi Polgármestere felvettette, hogy 5,5 millió forintért önkormányzatunknak adnák. A terület nagysága: m2, jogosult Zamárdi Nagyközség Önkormányzat. A bizottság ingyen átvételt javasol. 156/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Zamárdi Város Önkormányzat tulajdonát képező szántódpusztai 7251 m2 területű temető megnevezésű ingatlan térítésmentes átvételét tartja elfogadhatónak. Határidő: értelem szerint 10./ Szemétszállításról. Szóbeli előterjesztés. Dolgos János polgármester: A Zamárdi szeméttelepet bezárták. A szemetet Somba kell szállítani. 30 m3 konténert ami az erdészeti telepen van elhelyezve- bérel az önkormányzat ,- Ft/hó a díja + ártalmatlanítás és szállítás. Hogyan tovább? Nem tudom. Nagy Jánossal megpróbálok tárgyalni. Felmerült esetleg típusváltásból kiselejtezett szemétszállító gépkocsi vásárlása is. Foglalkozzunk vele. A szemétszállításon elfoguk bukni. A lim-lom akciót megcsináljuk e vagy sem? Ha évente 10 milliót áldozunk akkor 10 év alatt 100 millió forint. Térjünk vissza rá. Szabó Gyula képviselő: A lim-lom akciót le kell szűkíteni rövidebb időszakra. Dolgos János polgármester: Térjünk vissza rá később a szemétszállításra. A képviselőtestület a polgármester javaslatával egyhangúlag egyetértet. 9

10 11./ Ingatlan elbirtoklásról. Szóbeli előterjesztés. Dolgos János polgármester: A bizottságok tárgyalták. A Szántódi úti járdával kapcsolatos per befejeződött, lezárult. Azt a járdát vissza kellene tenni a járda régi nyomvonalára, az a járda így életveszélyes és esztétikailag sem szép. Bebizonyítottuk, hogy járda van 30 éven keresztül. Elbirtoklással azt a területet visszaszerezzük. Az aljegyző asszonyt megbízni az eljárás lefolytatásával. A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 157/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete kezdeményezi a kőröshegyi 143 hrsz-ú ingatlan 150/1900 negyedrészének elbirtoklás tényének bírósági úton történő megállapítását. 12./ Kommunális gépbeszerzési pályázatról. Dolgos János polgármester: A Balaton Fejlesztési Tanácshoz kommunális gépbeszerzésre pályázatot nyújtottunk be. A Balaton Fejlesztési Tanács a jegyzőkönyvhöz mellékelt értesítést küldte. A testület a közbeszerzési napirendnél e tárgyban már részben tájékoztatva lett. A képviselőtestület a tájékoztatást egyhangúlag elfogadta. 13./ BAHART részvények értékesítéséről. Szóbeli előterjesztés. Dolgos János polgármester: A bizottságok tárgyalták. Abban egyért a bizottság, hogy az új részvényekből ami 1006 db 20 e Ft-os. Azt 26 e Ft-ért esetleg eladjuk úgy, hogy most én szeptember 16- án Tihanyban BAHART gyűlés lesz utána érdeklődők és,a következő ülésen behozzuk. Ifj.Vári Ferenc képviselő: Ennyire nem konkretizáltuk le, hogy eladjuk. Tudjuk meg a részleteket! Tájékozódjunk! Ez mind feltételes. Azután döntse el a testület, hogy érdemes-e eladni vagy nem! Mi van ha az összest eladja? Mutassa ki a hivatal, ha az összest is eladja. 10

11 Szabó Gyula képviselő: A hivatalnak is van egy feladata, hogy ezt végezze el ő is. Dolgos János polgármester: A következő ülésen elmondom. 158/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete megbízza a hivatalt, hogy a soron következő ülésre dolgozza ki, hogy az 1000 db BAHART új részvény értékesítése mellett mennyivel csökken a tőkeemelés. Határidő: soron következő ülés 14./ Vasúti infrastruktúra fejlesztésről. Dolgos János polgármester: A bizottságok tárgyalták. 33 millió forintot terveztek be. Kiegészítő javaslatokat is kérnek. Javaslom az alábbiakat, ami a bizottsági ülésen is elhangzott: utas WC akadálymentesítése, aluljáró akadálymentesítése, a második és harmadik vágány közötti utasperon szilárd burkolattal való ellátása, nyílászárócsere. Ezeket próbáljuk behozni ebbe a 33 millió forintba. A 33 millió forint 10 %-ban való felvállalásában akkor vesz részt, ha közösen megállapodnak a felek. Szabó Gyula képviselő: Én az utolsó nyílászárókat tenném az utolsó helyre. Nem nagyon illik ide. 159/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a MÁV Pécsi Területi Képviselete által a vasútvonal szántódi megállóhely fejlesztésre kezdeményezett 33 millió forint bekerülési költségű pályázat 10 %-ában való felvállalásában akkor vesz részt, amennyiben a vasútállomás környezetében és az aluljáró felújítása tekintetében közös megállapodásra jutnak. A képviselőtestület a vasútvonal szántódi megállóhely fejlesztésére az alábbi javaslatokat kezdeményezi: utas WC akadálymentesítése, aluljáró akadálymentesítése, három vágány melletti utas peron kiépítése, épület nyílászáróinak cseréje. 11

12 15./ Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás megkeresésének ismertetése. Kurdiné Éberhardt Edit GPB elnök: A bizottságok tárgyalták. A képviselőtestület hat igen szavazattal, egy nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 160/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete mindennemű anyagi kötelezettségvállalás nélkül nem támaszt kifogást ahhoz, hogy a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás jelölje ki a Cikói Hulladékkezelő Központ és 100 déli önkormányzathoz tartozó egyéb vagyontárgyak (átrakó állomások, hulladékudvarok, szelektív gyűjtőszigetek, gépjárművek) üzemeltetőjét. 16./ Többcélú Kistérségi Társulás határozatainak ismertetése. A képviselőtestület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 161/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a.) a jegyzőkönyvhöz mellékelt Kistérségi Közoktatási Megállapodást b.) a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulásnak a 99/2009.(VII.15.) sz.btkt.határozatával kiegészített Humánszolgáltatások körében a családi napközi ellátásával (gyermekek napközbeni ellátása), valamint a 127/2009.(VIII.27.) sz.btkt határozatával a 2009.szeptember 1-től vállalt közoktatási szakszolgálati feladat ellátásával módosított Társulási Megállapodást elfogadja és jóváhagyja. Határidő: 15 napon belül a határozat továbbítására 162/2009.(IX.07 Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi Társulás 93/2009.(VI.25.) sz.btkt., 103/2009.(VII.15.) sz.btkt. és a 121/2009.(VIII.27) sz.btkt.számú határozatait tudomásul veszi. 12

13 Határidő: 15 napon belül a határozat továbbítására 17./ Gyermekvédelmi Szakszolgálat ellenőrzéséről tájékoztatás. Előadó: Kissné Bolha Andrea főtanácsos A képviselő-testület hét igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 163/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Dél-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala által a Balatonföldvári Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Szolgálata által Szántód településen ellátott gyermekjóléti szolgáltatás ellenőrzéséről készített feljegyzést tudomásul veszi. 18./ A polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről, polgármesteri tevékenységről. Dolgos János polgármester: A legutóbbi ülés óta két hétig szabadságon voltam. A kistérség legutóbbi társulási ülését Balatonszemesen tartotta a kőröshegyi iskola megszűnése miatt, amelyen részt vettem. A balatonföldvári iskola tanévnyitó ünnepségén részt vettem. Holnap elmegyünk Vajtai úrral Balatongyörökre, ahol még mindig áll az a 100 m2-es elemekből áll, amit mi az előző strandpályázatunkban szerepeltettük. A Balatonból télen sem kellene kivenni. A következő ülésre behoznám. A jegyzőkönyvhöz mellékelt Bognár Gyula nótakör fellépésével kapcsolatos levelét ismerteti. Az utazást megszervezi. Ismerteti a VÁTI Natura 2000 területtel, valamint Béday Ferenc földterülettel kapcsolatban érkezett levelét. Ismerteti Juhász László és Kováts Lajos levelét a tervezett Balaton Biennále-val kapcsolatban. 164/2009.(IX.07.) Kt.határozat Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestülete a tervezett Balaton Biennále rendezvénysorozatot minden anyagi kötelezettségvállalás nélkül támogatja. 13

14 Az elhangzottakat követően nyilvános ülést bezárta. Dolgos János polgármester megköszönte a megjelentek részvételét és a Kmf. Dolgos János polgármester Kissné Bolha Andrea főtanácsos a címzetes főjegyző megbízásából 14

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-9/2008./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2008. október 14-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 42-87/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 22-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. Jegyzőkönyv Készült: Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről Psz/51/7/2015.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 39/2015. (V.27.) sz. Képviselőtestületi Határozat 40/2015.

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről

JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről JEGYZŐKÖNYV a Balatoni Szövetség 2015. november 3-án Tihanyban megtartott Közgyűléséről Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Napirend: A mellékelt meghívó szerint Balassa Balázs elnök: Bejelenti,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2013. október 16-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 129/2013. (X. 16.) önkormányzati testületi határozat Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzat

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219

JEGYZŐKÖNYV. 2. Beszámoló Komárom város 2005. évi költségvetése I- III. negyedéves végrehajtásáról Előadók: Zatykó János polgármester 219 Komárom Város Polgármesteri Hivatala Komárom, Szabadság tér 1. Tel.541-300. Szám: JEGYZŐKÖNYV Készült Komárom Város Képviselő-testülete 2005. november hó 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: a csatolt

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tárgy: Javaslat Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2010. éves munkatervére

Jegyzőkönyv. Tárgy: Javaslat Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2010. éves munkatervére Jegyzőkönyv Készült: 2010. március 4.-én az Etyek Község Önkormányzata Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság 2010. január 21-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről, melyről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Városfejlesztési, Ügyrendi Bizottságának 2016. április 20-án a Fischl-házban (8630 Balatonboglár, Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. december 17- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. október 1-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 06-án 14.00 órakor kezdődött nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dr. Sóvágó László polgármester, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 29.-én, az önkormányzat házasságkötő termében 18 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről.

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit: JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30- án 10.00 órakor kezdődő a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István

Jegyzőkönyv. Lődy József Ferenczik István Jegyzőkönyv Készült: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19- én 17.00 órakor kezdődő, rendkívüli nyilvános ülésén, a Körjegyzőség Csabdi Kirendeltségének Hivatal hivatalos

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szeghalom Város Polgármesteri Hivatala Szeghalom, Szabadság tér 4-8., T.: 371-611. 1696-16/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015.

JEGYZŐKÖNYV. Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 2015. február 25-i üléséről 3/2015. JEGYZŐKÖNYV Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i üléséről 3/2015. 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2015. február 25-én megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének nagytermében. 1 PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-101/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. április 17-i nyilvános ülésén, a Városháza épületének

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 12-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György polgármester Csonka Csaba képviselő Dr.Jaskó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben