JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének március 19. napján tartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila, Fehér László, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna, Kapus János képviselők, dr. Kelemen Zoltán PB elnök, Koseluk Mátyás HB elnök, dr. Szakács László képviselő, dr. Kiss Pál címzetes főjegyző, Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző, Belovics Emilné, Holovits István, Mikóné Fejes Ibolya osztályvezetők. Berkesné Hegedűs Márta, Töttösiné Iván Erzsébet, Kapusné Dojcsák Edit, intézményvezetők, Jencsky Ernő műszaki vezető, Rácskay Csaba informatikus. Egy fő érdeklődő. Bezeréti Katalin polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 10 tagjából 10 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 2.) Az üdülési idényre való felkészülés feladatai 3.) Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója 4.) Beszámoló az informatikai tevékenységről 5.) Beszámoló a környezetvédelmi program végrehajtásáról 6.) SZMSZ módosítása 7.) Óvodavezetői álláshely pályáztatása 8.) évi közbeszerzési terv elfogadása 9.) SEVAX Zrt-vel szerződéskötés előkészítése ( Nyugati strand ) 10.) Vízi rendőrőrs felépítmény tulajdonjoga 11.) Vételi ajánlat 1589/4 hrsz-ú ingatlanra 12.) Báthory utcában telekhatár rendezés 13.) Rózsakert vendéglő körüli úthasználat 14.) Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről 15.) Városfejlesztési Bizottság elnökének és tagjának megválasztása 16.) Közmunka program szervezése 17.) Tájékoztatások, bejelentések 1./ Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről Előadó: Bezeréti Katalin polgármester Előterjesztés szóban. Bezeréti Katalin polgármester: Február 20-án Fazekas Józseffel, a Sió-Kanál program főszervezőjével találkozott. A turisztikai egyesület vállalta a részvétel megszervezését. 11 órakor a gödöllői egyetemről érkezett két diákkal a Natura 2000 területek használatának módjáról egyeztetett. Február 21-én a nyugdíjas farsangon képviselte a testületet. Február 24- én tartotta közgyűlését a turisztikai egyesület, ahol módosították az alapszabályt: az egyesület titkára a Tourinform iroda mindenkori vezetője; az elnevezés kistérségire változott és 30 %- kal megemelték a tagdíjat. Február 26-án kistérségi ülés volt. A társulási tanács támogatta Balatonföldvár azon törekvését, hogy a földvári oktatási intézmények térségi oktatási

2 intézménnyé váljanak. Ehhez a települések 60 %-a és 7400 lakos szükséges. A testületek ebben a hónapban döntenek, Balatonföldváron 24-én lesz a rendkívüli ülés ebben a témában. A mai ülésen egy elvi támogató döntést kell csak hozni. Február 27-én az Utazás 2009 kiállításon járt, ahol Balatonföldvár a kistérségi közös standon képviseltette magát. Március 4- én a BRIB tartott kihelyezett ülést Balatonföldváron. A várost érintő döntés, hogy nem írnak ki pályázatot strandanimátor foglalkoztatására. A turisztikai egyesület fogja ennek költségét fedezni. Március 5-én a Balatoni Halászati Zrt-vel helyszíni egyeztetést folytattak a KRESZ KER Kft. mögötti terület tárgyában, melyet a társaság megvásárol. 11,30-kor rendkívüli társulási ülés volt a társulás jövője témában. Minden érintett pozitívan nyilatkozott a további együttműködésről. Március 6-án Kiss Tibor úrral tárgyaltak a közösségi ház körüli területről, ennek eredménye látható a helyszínen. Március 9-én a Tourinform iroda helyettesítő vezetőjével, Nagyné Horváth Klárával tárgyalt. Március 10-én az új őrsparancsnok járt a hivatalban. A rendőrség több településsel megállapodott arról, hogy hétvégeken két szabadnapos rendőrt foglalkoztatnak 50 ezer forint összegért személyenként naponta. Délután Kőröshegyen gyermekvédelmi tanácskozáson vett részt. Később Merényi Tündével, az Európai Barátság Egyesület elnökével a partnervárosi találkozó részleteiről beszéltek. Március 12-én a Thermofok Kft-vel tárgyalt, akiktől ajánlatot kért a közvilágítás aktív elemeinek javítására. Délután a Fogyasztóvédelmi Világnap alkalmából rendezett programon vett részt. Március 13-án Kőröshegy képviselőivel oktatási témában tárgyalt. Este Balatonszemesen képviselte az önkormányzatot az Esti Beszélgetések Somogyban programon. Március 14-én a városi ünnepen vett részt. Köszöni a felkészítő pedagógusoknak és a diákoknak a szép műsort. Március 15-én a zeneiskola tavaszi koncertjén volt, köszöni a fantasztikus műsort. Március 16-án Válságmenedzsment a vállalkozói szférában címmel kistérségi fórumot tartottak a közösségi házban, ahol uniós támogatásokról, munkahelyekről, mezőgazdaságról, vidékfejlesztési programokról és hitel lehetőségekről kaptak tájékoztatást. Március 17-én TÖOSZ önkormányzati fórum volt Tabon. Témái a szociális törvény változásai, a közfoglalkoztatási terv, az Út a munkához program, energiapolitika és környezetvédelem voltak. Itt felhívták a figyelmet a KEOP pályázataira, és arra, hogy tól kevesebb uniós forrás lesz. Javasolja, hogy a testület vizsgálja meg újra a korábban elvetett komplex energiahatékonysági pályázat lehetőségét. 13,30-kor a siófoki tűzoltóság parancsnokával találkozott, aki támogatást kért egy korábbi pályázatuk önrészéhez. Az árfolyam változás miatt 3,2 millióval nagyobb az önrész összege, melyet az ellátott településektől kívánnak összegyűjteni. A kérelem a következő ülés elé kerül. 13 órakor iskola, óvoda és zeneiskola fenntartói társulási ülés volt, ahol minden fenntartó támogatta az integrált oktatási intézmény létrehozását. Március 18-án, az oktatást érintő változásokra tekintettel Holovits Istvánnal és Simon Viktóriával áttekintették pályázatokat az iskola fejlesztése érdekében. A keddi rendkívüli ülésen erről szó lesz. 17,30-tól Kőröshegyen egy összevont szülői értekezleten vett részt. Itt értesült arról, hogy Kőröshegy testülete munkaértekezlet keretében megtárgyalta az iskola jövőjét, és nyolc évfolyamos önálló intézményt fognak működtetni a gyermeklétszámtól és pénzügyi következményektől függetlenül. Ezzel együtt támogatták Balatonföldvár törekvését a térségi integrált oktatási intézmény létrehozására. Erről a képviselőtestület kedden fog tárgyalni, most az elvi támogató nyilatkozatot kell tenni, hogy a szükséges lépéseket meg lehessen tenni. Szerdán Földváriak Földvárért fórum volt, melyen Holovits Huba alpolgármester vett részt. Holovits Huba alpolgármester: Igen csekély érdeklődés mellett tartották meg a fórumot. Az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatban merült fel kérdés, amit a vonatkozó napirendi pont tárgyalásakor kíván feltenni. 2

3 Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra az integrált térségi közoktatási intézmény létrehozásának elvi támogatását. 34/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete elvben támogatja térségi integrált közoktatási intézmény létrehozását a három balatonföldvári intézmény ( Mesevár Óvoda, Gróf Széchényi Imre Általános Iskola, Ránki György Zeneiskola AMI ) bevonásával. Határidő: március 24. A képviselőtestület a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót elfogadja. 2./ Az üdülési idényre való felkészülés feladatai Előadó: Jencsky Ernő műszaki vezető Jencsky Ernő műszaki vezető: A VFB ülésén részletesen kiegészítette az előterjesztését, ismertette a készítése óta elkészült munkákat. Az állandó létszámon felüli létszám még nem ismert. Siófokkal folynak az egyeztetések a közmunka programról, a térségi közcélú munka jelenleg is tart. Szerepel az előterjesztésben, nem közvetlenül az üdülési idényhez kapcsolódóan a temető bővítés, térburkolás és növényültetés. A közösségi ház környezetének rendezése, ami jelenleg még nem tisztázott. Az üdülési idény kapcsán a Keleti strandon lesznek még munkák sportpályák építése; valamint a vízesésnél burkolat építés és javítás. Bezeréti Katalin polgármester: Kéri, hogy a Kulipintyó és a Korányi villa tulajdonosaival időben vegyék fel a kapcsolatot a gesztenyefák permetezése és a területek rendezése miatt. Jencsy Ernő műszaki vezető: Azzal, aki a növényvédelmet végzi közterületen, a permetezésről már egyeztetett. Dr. Szakács László képviselő: A VFB elfogadta a beszámolót. 35/2009.(III.24.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az üdülési idényre való felkészülés feladatairól szóló beszámolót elfogadja. 3

4 3./ Egészségügyi és szociális szolgáltatók beszámolója Előadó: Dr. Kelemen Zoltán szolgáltató Dr. Ledermayer Ferenc szolgáltató Előterjesztések írásban csatolva. Dr. Kelemen Zoltán szolgáltató: Az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni. Holovits Huba alpolgármester: A tegnapi fórumon kérdés volt arra vonatkozóan, hogy 12 óra és 16 óra között hogyan valósul meg a rendelkezésre állás a rendelőben. Dr. Kelemen Zoltán szolgáltató: A jogszabály szerint: 8-12-ig rendelés van, ig készenlét, ami azt jelenti, hogy az asszisztens a rendelőben van, az orvos pedig mobilon elérhető. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Milyen írásos anyagra hivatkozik az előadó? Dr. Kelemen Zoltán szolgáltató: A PB ülésén kiosztotta az előterjesztést. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő: Ő részt vett a PB ülésén, de nem kapott. Dr. Kelemen Zoltán szolgáltató: A vendégek nem kaptak, de átadta az önkormányzatnak, így pótolni lehet. A PB egy tartózkodás mellett elfogadta a beszámolókat. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra a beszámolók elfogadását. A képviselőtestület 7 szavazattal, 3 tartózkodás mellett, a következő határozatot hozza: 36/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Leder-Dental Kft. Fogorvosi Szolgálat, valamint a Páciens Egészségügyi Kft. és az IRIS Ápolási Otthon ( Geronto-Med Kht. ) évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. 4./ Beszámoló az informatikai tevékenységről Előadó: Rácskay Csaba informatikus Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB elfogadta a beszámolót. Dr. Szakács László képviselő: Ismét kitér a postaköltségre, melynek összege napi 50 ezer forint. Hogyan lehet ezen elektronikus postával segíteni? Rácskay Csaba informatikus: Folyamatban van a postázás elektronikus támogatása, a szoftver költsége ezer forint. Ez azonban a költségeket jelentősen nem csökkenti. 4

5 Bezeréti Katalin polgármester: Ez a fejlesztés a postázást könnyíti meg, nem a költségeket csökkenti. Szinte mindent tértivevénnyel kell küldeni, annak igazolására, hogy az ügyfél értesült. Dr. Szakács László képviselő: Nem tudja elfogadni, napi ezer levelet jelent 500 forintjával 220 munkanapon. Bezeréti Katalin polgármester: Elég az adóértesítőkre gondolni. Dr. Szakács László képviselő: Lehet kérni, hogy jöjjenek be érte. A két félév értesítőit lehet együtt kezelni. Bezeréti Katalin polgármester: Ez ront a befizetési morálon. Megpróbálta a hatóság, de elfelejtik, ezért felszólítást kell küldeni. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A központi akarat hiánya is közrejátszik. Ha többféle küldemény van, nem igazolható egyszerre, csak egyenként. A kialakult eljárási rend megváltoztatását az ügyfél kifogásolhatja. A Jegyzők Országos Szövetségében fel fogja hozni a problémát. Dr. Szakács László képviselő: Képviselősége alatt 100 %-os emelkedés történt. Rossz a szabályozás, ez ellen tiltakozni kell. Bezeréti Katalin polgármester: Kijelöléses ügyek esetében a műszaki osztály ügyfelet is értesíthet, ezt nem téríti meg senki. Dr. Szakács László képviselő: Más országokban másként van, a rossz törvényeket meg kell változtatni. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB elfogadta a beszámolót. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra az informatikai tevékenységről szóló beszámolót. 37/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a évi informatikai tevékenységről szóló beszámolót elfogadja. 5

6 5./ Beszámoló a környezetvédelmi program végrehajtásáról Előadó: Holovits István Évf. osztályvezető Holovits István Évf. osztályvezető: A programot kétévente felül kell vizsgálni, és beszámolót kell készíteni a képviselőtestület elé. 13 fejezet esetében sikerült előre lépni, javasolja a korábbi rendelet hatályban tartását. Bezeréti Katalin polgármester: Balatonföldváron kevés ingatlan van, amely nem rendelkezik csatornával. A DRV igyekszik ezeket bevonni a szolgáltatásba, ennek érdekében listát készítettek, ami azonban alapos pontosításra szorul. Dr. Szakács László képviselő: A VFB elfogadta a beszámolót. 38/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a város környezetvédelmi programjában foglalt célokat áttekintette, a program végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja, a 2/2007.(II.22.) számú rendelet módosítását nem kezdeményezi. 6./ SZMSZ módosítása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Három fő ponton módosulna a rendelet. Megváltozik az előterjesztések kiküldésének határideje, a képviselők és az érdeklődők a lakosság részéről szombat helyett már szerdán megtekinthetik az előterjesztéseket a honlapon. A VFB ülésének időpontja nem lesz 14 órában rögzítve, hanem az előterjesztések függvényében 13,30-ra is összehívható. Kiegészül a vagyonnyilatkozatra kötelezettek köre a képviselőtestület kinevezési, munkáltatói jogkörébe tartozó intézményvezetőkkel, ezzel összefüggésben a vagyonnyilatkozat kezelési szabályzat is módosul. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB elfogadja az SZMSZ módosítását. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Előremutató döntést hozott a képviselőtestület, amikor a honlapon keresztül történő kézbesítésről döntött. Az előző napirendi ponthoz még hozzáteszi, hogy elkészült az elektronikus kézbesítésről szóló törvénytervezet, ami jelentősen fogja könnyíteni a hivatalok munkáját. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra az SZMSZ módosítását. 6

7 Balatonföldvár Város Képviselőtestülete 10 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja a szervezeti és működési szabályzatról szóló 14/2008. (VI.30.) számú, 11/2008.(V.30.) számú, 7/2008.(IV.22.) számú és 3/2008.(II.29.) számú rendeletekkel módosított 5/2007.(III.30.) számú rendelet módosításáról szóló 5/2009.(III.30.) számú önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. 7./ Óvodavezetői álláshely pályáztatása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A pályázati felhívásról az intézményfenntartó társulási tanács hoz döntést. Belső szabályzat alapján a tanácsban a polgármester a képviselőtestület döntése szerint jár el. A felhívás a közoktatási törvény szerint tartalmazza a feltételeket. A megbízás 5-10 évre adható, a javaslatban 5 év szerepel, itt lehet eltérő javaslat. A szakmai gyakorlat, amit kérünk, 10 év, ez több mint a törvény szerinti minimális, mert az 5 év. Bezeréti Katalin polgármester: Az átszervezést követően, az óvoda vezetője az integrált intézmény óvoda intézményegységének vezetője lesz. Felteszi szavazásra a pályázati felhívást. 39/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Mesevár Óvoda óvodavezetői álláshelyére kiírandó pályázati felhívásban foglaltakat elfogadja. 8./ évi közbeszerzési terv elfogadása Előadó: Bezeréti Katalin polgármester Bezeréti Katalin polgármester: A tervben az előre látható közbeszerzéseket kell szerepeltetni, igény esetén év közben van módosításra lehetőség. A testület korábbi döntése szerint egy eljárás van megjelölve a tervben, a számlavezető bank kiválasztására vonatkozó közbeszerzés. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB támogatja a terv elfogadását. 7

8 40/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete az önkormányzat évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. 9./ SEVAX Zrt-vel szerződéskötés előkészítése ( Nyugati strand ) Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Előerjesztés írásban csatolva. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Eléggé kemény jogi helyzet áll fenn. A szerződés megkötésekor a képviselőtestület elvárása is az volt, hogy minél előbb épüljön kikötő. Később a testület felmondta a szerződést, ezzel erős jogi helyzetbe került, a másik fél nem is támadta meg a felmondást. Ezt követően a testület újra módosította a szerződést. Tisztázni kell, hogy az akkori feltételek most is megfelelnek-e a testületnek. Ismerteti az egyes témaköröket, tisztázandó kérdéseket. A következő hónap folyamán várná a képviselők véleményét, javaslatait. Addigra a beruházóval is sor kerülhet az egyeztetésre. Bezeréti Katalin polgármester: Értesítette a cég, hogy a kötelezően előírt medervizsgálatot elvégeztették a műegyetemmel. Megkezdik a vízjogi létesítési eljárást. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB a keretszerződést tudomásul vette, és támogatta. Dr. Szakács László képviselő: A bizottság megerősítette, hogy szeretnék, ha megépülne a strand. Jogi szakértő bevonásával meg kell állapodni arról, hogy az építmények milyen arányban kerüljenek a város, illetve az építtető tulajdonába. Bezeréti Katalin polgármester: A PB ülésén is elhangzott, hogy szükség van igazságügyi szakértőre. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna VFB elnök: Egy hónap áll rendelkezésre a képviselők számára, kérdezi a testületet, hogy nem tartja-e indokoltnak a korábban felvetődött lakossági fórumot, melyen tájékoztatni lehetne a lakosságot az elképzelésről. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Egy hónapon belül a javaslatokat várná, a szerződésmódosításig biztosan több hónap is el fog telni, a szakértői munka is időigényes. Bezeréti Katalin polgármester: Azt szeretnénk, ha minél gyorsabban megépülne a strand, ennek, illetve az építési engedély kiadásának feltétele a tulajdonosi hozzájárulás. A hozzájárulás megadásának feltétele, hogy a létrejövő felépítményekre kialakuljanak a tulajdoni arányok. Ennek érdekében gyorsan kell igazságügyi szakértőt keresni. A lakosságot a makettel tudjuk tájékoztatni, ennél bővebb tájékoztatást jelenleg nem tudunk adni. 8

9 Holovits István Évf. osztályvezető. A lakossági tájékoztatás időpontját akkorra időzítené, amikor meglesznek a tulajdoni arányok, amikor ismertté válik, hogy mennyibe kerül a beruházás, és ebből mennyi lesz a városé. Bezeréti Katalin polgármester: A bizottságok tárgyalták, és továbbtárgyalásra alkalmasnak tartották. 41/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a SEVAX ZRT-vel a Nyugati strand és kikötő beruházás tárgyában kötendő megállapodás tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Határidő: április / Vízi rendőrőrs felépítmény tulajdonjoga Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Bezeréti Katalin polgármester: Több éve az önkormányzat területén a Vízirendészet a Balatonért Alapítvány 3 millió forintból felépítette az épületet. A költségekhez ezen felül az önkormányzat hozzájárult. A tulajdonjog nem lett tisztázva, de most fontossá vált a Balaton Klub ingatlanáról való leválasztás miatt. Három alternatíva szerepel, melyeket ismertet: a teljes felépítmény az alapítvány tulajdonába kerül, a tulajdonjog megoszlik az önkormányzat és az alapítvány között, illetve térítés mellett adjuk át a tulajdonjogot. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: A tulajdoni hányad tekintetében 50-50, illetve %-os megosztásra volt javaslat, az utóbbit fogadta el a bizottság. Dr. Szakács László képviselő: A VFB továbbtárgyalásra javasolja. Úgy foglalt állást, hogy legyen tulajdonjoga a városnak, de ennek arányát további tárgyalásokon kell kialakítani. Az alapítvány jogásza kifogásolta az önkormányzat elképzelését. Bezeréti Katalin polgármester: A VFB ülésén jelen volt az alapítvány képviselője, véleménye szerint ez egy fix összeges beruházás volt, amit ennek megfelelően kell kezelni. Javaslat volt a tulajdonjog % arányú megosztására, illetve további tárgyalások folytatására, ahol ennek elérése a cél. Dr. Szakács László képviselő: A kettő nem zárja ki egymást, a VFB is tulajdoni rész megszerzését támogatja, de előtte tárgyalásokat javasol. Bezeréti Katalin polgármester: Felteszi szavazásra, hogy kerüljön sor tárgyalásra, azzal a kitűzött céllal, hogy %-os tulajdoni arány alakuljon ki. 9

10 42/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a vízi rendőrőrs épületének tulajdonjoga tárgyában kész tárgyalások folytatására a Vízirendészet a Balatonért Alapítvánnyal. A tárgyalásokon arra törekszik, hogy a felépítmény % arányban az önkormányzat, illetve az alapítvány közös tulajdonába kerüljön. Határidő: április / Vételi ajánlat az 1589/4 hrsz-ú ingatlanra Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A terület eladását nem teszi lehetővé a rendezési terv, ezért a kérelem elutasítását tartalmazza a javaslat. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB egyetértett az elutasítással. Dr. Szakács László képviselő: A VFB szintén elutasítást javasol. Bezeréti Katalin polgármester: Az 1589/4 hrsz-ú ingatlan a Publik előtti parkoló. Felteszi szavazásra a vételi ajánlat elutasítását. 43/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a hatályos HÉSZ besorolására és az érvényes bérleti szerződésre tekintettel nem kívánja értékesíteni az 1589/4 hrsz-ú ingatlant. 12./ Báthory utcában telekhatár rendezés Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: 2007-ben a testület döntött a rendezésről, de nem lehetett átvezetni, mert a térképi állapot eltért a valóságostól. Ennek kiigazítása megtörtént a Földhivatalnál, átvezethetővé vált. A rendezési tervet is ennek megfelelően kell majd módosítani. Dr. Kelemen Zoltán PB elnök: A PB támogatta. 10

11 Dr. Szakács László képviselő: A VFB támogatta. 44/2009.(III.19.) Kt. határozat: 1. Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a balatonföldvári 52/2 és 52/1 hrsz-ú ingatlanokat érintő adásvételi és telekhatár rendezési szerződést az előterjesztéssel egyezően jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 2. A képviselőtestület a rendezési terv soron következő módosítása során a Báthory utcát érintő ingatlan-nyilvántartási térképi állapottal megegyező változás átvezetését kezdeményezi. 13./ Rózsakert vendéglő körüli úthasználat Előadó: Holovits István Évf. osztályvezető Bezeréti Katalin polgármester: A képviselők az ülést megelőzően megkapták a tulajdonos levelét. Holovits István Évf. osztályvezető: Időközben a tulajdonos kerítést épített a telekhatáron. Átadott levelében megállapodásra hajlik, ezért előterjesztését visszavonja, és javasolja a tárgyalások folytatását. Dr. Szakács László képviselő: A VFB javasolja tárgyalni a közös használatról, és megegyezni fele-fele arányban, de előtte bontsa el a kerítést. Bezeréti Katalin polgármester: Ismerteti az eddigi tárgyalásokon elhangzottakat. A megállapodás szerint kölcsönösen használati jogot jegyeztek volna be a területen a másik fél által használt részre, azonban 89 m 2 -es eltérés volt az önkormányzat javára. Később kiderült, hogy ez kiegyenlíthető lenne, így talán meg lehet állapodni kölcsönös szolgalmi jogról. Ettől függetlenül a hulladéktárolók kihelyezése megtörtént, és az étteremhez történő szállítás is megoldott. Felteszi szavazásra az újbóli tárgyalást. 45/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a közösségi ház és a Rózsakert vendéglő körüli terület közös használata tárgyában újabb tárgyalások folytatásával egyetért. Határidő: április

12 14./ Tájékoztató vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A képviselőtestület elfogadta a közigazgatási hivatal javaslatát, hogy a Pénzügyi Bizottság a határidő lejártát követően tárgyalja meg a kötelezettség teljesítését, és erről tájékoztassa a képviselőtestületet. A PB ülésén ez megtörtént, a bizottság megállapította, hogy a képviselők kötelezettségüknek eleget tettek. Bezeréti Katalin polgármester: Javasolja a tájékoztató tudomásul vételét. A képviselőtestület a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 15./ Városfejlesztési Bizottság elnökének és tagjának megválasztása Előadó: Bezeréti Katalin polgármester Előterjesztés szóban. Bezeréti Katalin polgármester: Kérdezi, van-e javaslat az elnök személyére. Holovits Huba alpolgármester: Javaslata szerint a bizottság összetétele nem változna, dr. Szakács László képviselőt javasolja elnöknek. Koseluk Mátyás HB elnök: Felhívja a figyelmet arra, hogy ez a bizottság egyben idegenforgalmi bizottság is, ezért kéri az elnököt, hogy ilyen szakértelemmel rendelkezőt válasszon a bizottságba. Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző: Hozzájárul-e a jelölt a nyilvános tárgyaláshoz? Dr. Szakács László képviselő hozzájárul nyilvános tárgyaláshoz. A képviselőtestület 8 szavazattal, 1 tartózkodás mellett dr. Szakács László, érintettsége miatt, a döntéshozatalban nem vesz részt - a következő határozatot hozza: 46/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete dr. Szakács László képviselőt a Városfejlesztési Bizottság elnökének megválasztja. Határidő: Azonnal. Holovits Huba alpolgármester: A bizottság tagjának Gáspárné Koseluk Zsuzsannát javasolja. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna a nyilvános tárgyaláshoz hozzájárul. 12

13 A képviselőtestület 8 szavazattal, 1 tartózkodás mellett Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna, érintettsége miatt, a döntéshozatalban nem vesz részt - a következő határozatot hozza: 47/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselőt a Városfejlesztési Bizottság tagjának megválasztja. Határidő: Azonnal. 16./ Közmunka program szervezése Előadó: Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző Köselingné dr. Kovács Zita aljegyző: A szociális törvény szerint április 15-ig meg kell alkotni a közfoglalkoztatási tervet. Az a kérdés, hogy önkormányzati vagy kistérségi szinten kerüljön erre sor. A javaslat szerint kistérségi szinten célszerű, mert a munkavállalók és az elvégzendő munka az egyes településeken nem állnak arányban. A foglalkoztatás a munkavállaló számára is kedvező és az önkormányzat számára is. Bezeréti Katalin polgármester: Javasolja térségi szinten megszervezni, amennyiben ez nem jön létre, akkor társulási szerződés kötésére kerülhet sor azokkal, akik részt kívánnak venni. Balatonföldváron öt bevonható személy van, akkor lesz több munkaerő, ha térségi vagy társulási szinten oldjuk meg. 48/2009.(III.19.) Kt. határozat: Balatonföldvár Város Képviselőtestülete a Szociális törvény 37/A. (1) bekezdése alapján előírt közfoglalkoztatási terv készítési kötelezettséget kistérségi a teljes kistérség csatlakozása hiányában társulási szinten kívánja teljesíteni. Határidő: április / Tájékoztatások, bejelentések Bezeréti Katalin polgármester: Ismerteti a Szent Kereszt Kolping Család meghívóját a közösségi házban, április 19-én tartandó műsoros estre, melyet köszönetképpen szerveznek az önkormányzati támogatásért. Március 22-én, a Víz Világnapján, 21 helyszínen, így a balatonföldvári kikötőben is Balaton-parti ünnepség lesz. A szervező Nők a Balatonért Egyesület vár mindenkit a programra. 13

14 Dr. Szakács László VFB elnök: A március 15-i megemlékezéssel és az egyéb állami ünnepekkel kapcsolatban szervezett programokért köszönetet mond a felkészítő pedagógusoknak. Szívet melengető volt a program 14-én és 15-én, összehasonlításban is nagyon jók a műsorok. Javasolja a felkészítő tanárok jelképes megjutalmazását, vacsora jegyre, vagy más hasonló dologra gondol. Bezeréti Katalin polgármester: Támogatja a javaslatot, de ebben az esetben következetesen kell eljárni. Fehér László képviselő: Bízik benne, hogy a következő műsorok is hasonlóan színvonalasak lesznek. A jutalmazás valóban precedenst teremt. Bezeréti Katalin polgármester: Ő is köszöni mindkét intézménynek a műsorokat. A képviselőtestület ülését berekeszti. K.m.f. Bezeréti Katalin polgármester Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző 14

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő.

JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Babina Éva alpolgármester, Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna képviselő. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. március 13. napján tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. szeptember 3. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna VFB elnök: Kéri, hogy a személyét érintő ügy nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra.

JEGYZŐKÖNYV. Gáspár Imréné Koseluk Zsuzsanna VFB elnök: Kéri, hogy a személyét érintő ügy nyilvános ülésen kerüljön tárgyalásra. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. február 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat:

JEGYZŐKÖNYV. 1/2014.(I.10.) Kt. határozat: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2014. január 10. napján tartott üléséről. Az ülés helye: Balatonföldvár - Városháza Jelen vannak: Holovits Huba polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. október 8. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Szántód Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009.szeptember 7.napján megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Dolgos János polgármester, Kárpáti József, Kovács Zsolt, Kurdiné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester

1./ A rendezési tervet érintő akutális kérdések megtárgyalása. Előadó: Szabó László polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 18. napján 19.00 órakor megkezdett rendkívüli nyílt üléséről a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: A képviselő-testület

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. november 19-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről Határozatok száma: 64-65, 67-68, 71-73. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Mezőszilas Község Önkormányzatának. 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Sorszám:.../2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZŐKÖNYV Mezőszilas Község Önkormányzatának 2013. április 29-én, 17 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Napirendi pontok: 1./ Az önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről

BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE. 30. számú JEGYZŐKÖNYVE. 2013. december 19-ei. nyilvános üléséről 1 BALATONBERÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 30. számú JEGYZŐKÖNYVE 2013. december 19-ei nyilvános üléséről Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. DECEMBER 10. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI, NYÍLT KÉPVISELŐ- TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 21/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Szipli Béla, Vörös László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai

102/2012.(VIII.24.) Bentlakásos intézmények kiváltása pályázatához bélapátfalvai Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. augusztus 24-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető

Igazgatási Osztályvezető megjelent. Meghívott: Dr. Nagy Szabina Somogy Megyei Kormányhivatal Fonyódi Járási Hivatal Hivatalvezető JEGYZŐKÖNYV Készült Ordacsehi Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. november 25-én, 17 órakor kezdődő, az Önkormányzat hivatali helyiségében megtartott nyilvános üléséről. A Képviselő-testületi

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 17/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 14 00 órai kezdettel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 7.- én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. január 12-én tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. január 12-én tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. január 12-én tartott rendkívüli üléséről 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 99/2013. (IX.11.) Az 1750 hrsz. temetőhöz vezető út lezárása 100/2013.

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 15-én 18 órakor Képviselő-testületének üléséről. kezdődő Csetény

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. március 13-án (szerdán) 15.30 órai kezdettel a Sárvári Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. január 28-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója

1. Beszámoló a Szemesért Kht 2008. évi tevékenységérıl Elıadó: Liber Árpád a Szemesért Kht igazgatója JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. február 16-án 14.00. órakor a Latinovits Zoltán Mővelıdési Ház földszinti tanácskozó termében megtartott sosros nyilvános

Részletesebben