TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT január 30-án megtartott ülésének

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének"

Átírás

1 Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2004. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 2/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A környezetvédelemről szóló 11/2003. (VII.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról 1/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Közvilágítás korszerűsítése E-on Energiahatékonysági Program / 2/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / A Képviselő-testület évi munkatervéről / 3/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Máté József haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról / 4/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Teschné Katona Éva önkormányzati bérlakás iránti kérelme / 5/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Tiszaug, Rákóczi u. 43. sz. I/4. sz. alatti önkormányzati szociális bérlakás bérbe adása / 6/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / A évi önkormányzati szervezésű kulturális, egyéb programok meghatározásáról, éves programterv jóváhagyásáról és forrásaik biztosításáról / 7/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Belsőellenőri Társulás megszüntetése / 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: január 30-án megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelen vannak: 3 fő képviselő Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző jelenléti ív szerint Tigyi Istvánné és Kocsis Józsefné képviselők az ülésről távolmaradtak. Jegyzőkönyvvezető: Vargáné Szántó Krisztina Jegyzőkönyv hitelesítők: Gulyás Lajos alpolgármester Trencsényi István képviselő Sinka Ferenc polgármester megállapítja, hogy az ülésen 3 fő képviselő jelen van, tehát az ülés határozatképes, azt megnyitja. Tisztelettel köszöntöm a Képviselő-testületünkön megjelenteket. Körünkben köszönthetjük a járási hivatal vezetőjét, Szeidl József Urat. A napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítésem lenne. Belsőellenőri Társulás megszüntetése napirendi pontot szeretném 9. napirendi pontként felvetetni, 10. napirendi pont lenne így az egyebek. A képviselő-testület a napirendi pontra tett javaslatot egyhangú szavazattal elfogadta. Interpelláció nem volt. I. napirendi pont Előterjesztés a kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi közszolgáltatási díjának megállapítására Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A kéményseprő-ipari közszolgáltatás évi közszolgáltatási díját kellene meghatároznunk. Megmondom őszintén, hogy kissé bonyolultnak találtam magam is az előterjesztésben szereplő táblázatokat. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló évi XC. törvény (tv.) VII. 3-án kihirdetésre került, mely az abban meghatározott kivétellel január 1-jén lépett hatályba. A szemétdíjak megállapításához hasonlóan itt sem tudunk visszamenőlegesen díjakat elfogadni. A szolgáltató január 8-án nyújtotta be a díjtételek módosítása iránti kérelmét. A stabilitási törvény kimondja, hogy az önkormányzatnak olyan rendeletét, amely díjat, kötelezettséget állapít meg úgy kell elfogadnia, hogy a rendelet kihirdetése és a hatályba lépése között minimum 30 napnak el kell 2

3 telnie. Január 31-én kerül a rendeletünk kihirdetésre, és március 5-én lép hatályba. A szolgáltató is elfogadta ezeket a feltételeket, belátta, hogy január 1-jétől nem lehetséges a díjtétel emelése. A törvény megjelent a tavalyi év közepén, de az a rendelkezés, ami a díjakat határozta meg, az csak decemberben került elfogadásra és januártól hatályos. A díjtételekről annyit érdemes tudni, hogy eddig az önkormányzati rendeletben a régi szabályozás szerint 5-6 sorban a különböző kazántípusok kerültek megjelölésre. Most teljesen új rendszer szerint vannak a díjtételek meghatározva. A díjakat meghatározó Kormányrendelet sormunkákról beszél, ezt kell beépíteni a helyi rendeletünkbe. A 347/2012. (XII.11.) Kormányrendelet 1.sz. melléklet 2. és 3. pontjában megadott tevékenységek esetén egy egységnyi munkaráfordítást a évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó Ft-tal lehet figyelembe venni. Az 1. sz. melléklet 4. pontjában meghatározott vizsgálatok esetén a évi díjak kialakításánál legfeljebb nettó Ft-ot lehet figyelembe venni. Mindkettő tételnél lefelé 20 %-al térhet el a szolgáltató a meghatározott díjaikkal. A mi esetünkben a szolgáltató 10 %-al tért el, így Ft helyett Ft-ot, valamint a Ft helyett Ft-ot határozott meg díjtételként. Gulyás Lajos alpolgármester: Az Igazgatótól én is kérdeztem volna dolgokat az anyaggal kapcsolatban. Kazángyártás után a kéményseprő milyen jogosultsággal mondja, hogy nem jó a kazán? Ennek a nagyon bonyolult táblázatnak az egyetlen magyarázata, hogy rengeteg olyan értelmetlen baleset van, ami szénmonoxid mérgezés miatt történik. Ilyen balesetet okozhat pl. egy rosszul bekötött kazán is. Ezek a cégek, akik ezeket a vizsgálatokat végzik, rendelkeznek a szükséges szakmai és tárgyi feltételekkel, abban biztos vagyok. Gulyás Lajos alpolgármester: Ha kéményt vagy kályhát cserél valaki, akkor is be kell vizsgáltatni? 4 évente kell felülvizsgálaton részt venni a készüléknek kötelező jelleggel. Nekünk kellene eldöntenünk azt, hogy egy átlagos lakás kéményseprési díja mennyi legyen? Ne fogadjuk el a rendeletet. Ha nem fogadjuk el, akkor Vidra Úrnak fogok telefonálni, hogy a következő ülésünkön vegyen részt és a felmerülő kérdésekre válaszoljon, valamint a rendelet mellékletét képező táblázatot is ismertesse velünk. A magam részéről sem világos a táblázat tartalma, őszintén megmondom. Gulyás Lajos alpolgármester: Jó, a kéményt ellenőrizni kell, ezt elfogadom. Akkor is szakmunkásvizsgát kell tennie a kéményseprőnek, hogy a kéményeket megvizsgálja, hiszen szakmai tudással rendelkeznie kell. Az OKJ-s vizsgát a magam részéről én is kevésnek tartom. Ha az a vélemény, hogy nem tudjuk most a rendeletet elfogadni, akkor vállalom, hogy a következő ülésre elhívom a Vidra Urat a kérdések tisztázására. 3

4 Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: A rendelet mellékletében szereplő tételeket mindenképpen be kell építeni. A szolgáltató abban tudja segíteni a Képviselő-testület munkáját, hogy tájékoztatást ad arról milyen sormunkákkal kell számolnia egy háztartásnak, ennek megfelelően kb. mekkora kiadást jelent ez. A szolgáltató abban tud segíteni, hogy a képletet megmagyarázza. A szolgáltató képviselőjével külön találkozót is meg tudok beszélni. Alapvetően változtatni ezeken a díjtételeken nem tudunk. A továbbiakban kutya kötelességem lesz beengedni a lakásomba a kéményseprőt, aki minden helyiségben ellenőrzi a kéményeket. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: Az előterjesztésből látszik, hogy nem minden munka jelentkezik rögtön, a jogszabály ezeket folyamatosan vezeti be, teszi kötelezővé. A Szolgáltató véleményem szerint teljes képet akart adni a változásokról. A tevékenységek között új feladatként jelentkezik pl: - az összekötő elemek ellenőrzése, szükségszerinti tisztítása, - a tüzelőberendezések biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás ellenőrzése, - égéstermék paramétereinek ellenőrzése, - tüzelőberendezések biztonság technikai felülvizsgálat meglétének ellenőrzése. Az élet majd eldönti, hogy mi a kivitelezhető. Biztos vagyok benne, hogy szakmailag megalapozott az előterjesztés. Gulyás Lajos alpolgármester: Elhiszem. Ami engem zavar az az, hogy akik a kazánokat gyártják és megkaptak egy engedély számot, nem azért kapták meg, mert nem értenek hozzá, őket ellenőrizni miért kell. Nem a kazánt ellenőrzik, vagyis a kazánhoz nézik a kéményt, hogy megfelelő-e. Gulyás Lajos alpolgármester: Menetközben is kell a kéményt ellenőriztetni, ha valaki pl. építkezik. Ha úgy gondoljátok ti is, akkor fogadjuk el a rendeletet. Nem tudunk mást tenni. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2013. (I. 31.) számú önkormányzati RENDELETE A kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 18/2004. (IV. 30.) számú önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. 4

5 II. napirendi pont Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testületének a környezetvédelemről szóló 11/2003. (VII.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A környezetvédelemről szóló 11/2003. (VII.16.) számú önkormányzati rendelet módosítása csupán arról szól, hogy a mederhasználati díjakat emeljük meg a jelenlegi 650 Ft/m 2 árról 750 Ft/m 2 árra. A költségvetésünk gyászos állapotára tekintettel kérem, hogy a stégek díját 100 Ft-tal emeljük meg. Éves szinten Ft plusz bevételt jelentene. Jelenleg 172 stég van engedélyezve a Holt-Tiszán. Úgy gondolom, valamivel pótolni kell a gépjárműadó 60 %-nak elvételét. 3 millió forint bevétel kiesést jelent nekünk ezen intézkedés. Érdeklődtem pár helyen és még mindig ez a 750 m 2 díj a környéken a legkedvezőbb. A Szelidi tónál Ft felett van a m 2 díj. Valószínűleg ott van is értelme stéget építeni. Ez változó. Van olyan horgász, aki türelmetlen, és ha nem fog negyedóra alatt halat, akkor elkönyveli, hogy nincs is hal a vízben. Az igazi horgász azt mondja, a halat ki kell ülni. Fogják fizetni az emelt díjat? A fizetések teljesítése %-os. Sokat jelentett a tábla kihelyezése, így beazonosíthatóak a stégek. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2/2013. (I. 31.) számú önkormányzati RENDELETE A környezetvédelemről szóló 11/2003. (VII.16.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletében megtalálható. III. napirendi pont Közvilágítás korszerűsítésére E-on Energiahatékonysági Programra ajánlat Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester 5

6 A közvilágítás energiafogyasztásának csökkentése céljából nyarán árajánlatot kértem az E- on Energiaszolgáltató Kft-től, ami most januárban érkezett meg. Felmérték a települést és megtették ajánlatukat. A korszerűsítéssel sem a fényerő sem a lakosság komfortérzete nem változik. Nem kerül az önkormányzatnak semmibe. A hozamot kellene csupán megosztani velük, így 8 év alatt térítenénk vissza a korszerűsítés összegét. A közvilágítás korszerűsítését követően éves szinten Ft villanyszámla csökkentést garantálnak. 8 év alatt 1.1 millió forint megtakarítást jelentene a projekt. Semmibe nem kerül, csak rá kell bólintanunk. Várják válaszunkat. Javaslom elfogadását. Ez akkor egy csodadolog. Éves szinten Ft-os megtakarítást jelent. Arról kellene döntenünk, hogy a közvilágítás korszerűsítésében részt veszünk-e. Éves szinten 2.5 millió forintba kerül a közvilágítás. A ledes világítást nem zárja ki a projekt? Sárga és fehér fényű lámpáink vannak. Van egy cég, akivel egyeztettem ledes megoldásról. Megadtam a lámpatestek számát, abból kalkulálták ki a költségeket. A teljes költség 20 %-át önrészként kellene biztosítanunk. Az E-ontól, mint a hálózat tulajdonosától kellett volna kérnem egy hozzájáruló nyilatkozatot ahhoz, hogy egy külső cég az ő lámpatesteiken munkálatokat végezzenek. Az E-on nem nyitott ilyen jellegű megoldásra. Érthető az E-on válasza, hiszen biztonságtechnikai szempontból nem szerencsés másik cég embereit a lámpatestekhez engedni. Az E-on nem tud ledes megoldást? Molnár Úr azt mondta, hogy 118 fehér és 43 sárga lámpatest esetében egy vagyon lenne a csere, több mint 10 millió forint. Magát az önrészt sem tudnánk kifizetni. A fogyasztása szinte 0 lenne, mert hideg fény. A megtakarítás a következő számlánkban jelentkezni fog. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 1/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Közvilágítás korszerűsítése E-on Energiahatékonysági Program / A Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy az E-on Energiaszolgáltató Kft. (1051. Budapest, Széchényi István tér 7-8.) közvilágítás korszerűsítésére irányuló E-on Energiahatékonysági Programjában részt kíván venni. Felhatalmazza Sinka Ferenc polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: Sinka Ferenc polgármester 6

7 Határidő: azonnal Erről: E-on Energiaszolgáltató Kft. (1051. Budapest, Széchényi István tér 7-8. Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. IV. napirendi pont A Képviselő-testület évi munkaterve Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester A Képviselő-testület évi munkatervében módosító javaslatunk lenne az előterjesztésben feltüntetettekhez képest. A február 13-ra tervezett ülést áttennénk március utolsó szerdájára. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: SZMSZ alapján a hónap utolsó szerdáján tart a Képviselő-testület ülést, azonban a költségvetés elfogadása miatt februárban 15-éig szoktunk testületi ülést tartani. A Közös Hivatal miatt is szükség van módosításra. A mostani szabályok szerint február 15-ig el kell kezdeni a költségvetés tárgyalását, de a végső költségvetési rendelet elfogadását kicsit későbbre is ütemezhetjük. A Közös Hivatal költségvetését együttes ülésen kell elfogadni. A Közös Hivatal költségvetése elfogadásának meg kell előznie az önkormányzat költségvetését. Február 6-án tartandó együttes ülésen a közös hivatal költségvetése lenne a fő napirendi pont, akkor tudnánk dönteni abban a kérdésben, látva az önkormányzat költségvetésének készültségi fokát hogy mikor tárgyaljuk az önkormányzati költségvetést. Az eredeti munkatervbe február 13-i ülésre betervezett napirendi pontok nem határidős feladatok, el lehet őket március utolsó szerdájára is napolni. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 2/2013. (I.30.) számú képviselő-testületi határozat / A Képviselő-testület évi munkatervéről / A Képviselő-testület megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete a évi Képviselő-testületi munkatervét melléklet szerint elfogadja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester, Határidő: január 31. Erről: Képviselők Intézményvezető Ügyrendi Bizottság elnöke - é r t e s ü l n e k. 7

8 TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK évi m u n k a t e r v e Az ülés várható időpontja: január 30. (szerda) Ssz A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése évi önkormányzati szervezésű kulturális, egyéb programok meghatározása, éves programterv jóváhagyása 2. A évi költségvetés előirányzatait megalapozó tulajdonosi döntések előterjesztése (határozathozatal) Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Az ülésre meghívandó személyek jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Az ülés várható időpontja: február Együttes ülés A napirend tárgya és előadója: 1. Az önkormányzat évi költségvetésének előterjesztése (rendeletalkotás) Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, Az ülés várható időpontja: március 27. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése 1. Tájékoztató a település évi foglalkozatáspolitikai polgármester feladatok teljesítéséről és az aktuális foglalkozatás-politikai célkitűzésekről, lehetőségekről B-K Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja Tiszakécskei Járási Hivatal Munkaügyi Kirendeltsége 2. Tájékoztató a település közbiztonsági polgármester helyzetének évi alakulásáról Kecskeméti Rendőrkapitányság Tiszakécskei Rendőrőrs képviselőjének tájékoztatója 3. Tájékoztató a Tiszaugi Polgárőrség évi polgármester Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek Bizottsági tagok, Intézményvezető, Napirend által érintett szervezetek képviselői 8

9 tevékenységéről, különös tekintettel a helyi bűnmegelőzésben betöltött szerepéről, fejlesztési céljaikról 4. Tájékoztató a Tiszamenti Közoktatási Intézményfenntartó Társulás évi munkájáról, tiszaugi tagintézményeinek fejlesztési irányairól Polgármester és tájékoztatói 5. Tájékoztató a település egészségügyi helyzetéről Dr. Mészáros József háziorvos, Petrezselyemné Szálas Ilona védőnő tájékoztatói 6. Tájékoztató a település szociális helyzetéről Székelyné Kiss Anikó intézményvezető polgármester polgármester Polgármester, intézményvezető Ügyrendi Bizottság Ügyrendi Bizottság Ügyrendi Bizottság 7. Tájékoztató a évi önkormányzati polgármester Ügyrendi Bizottság beruházásokról, és a évi fejlesztési tervekről Sinka Ferenc polgármester tájékoztatója 8. Tájékoztató a Hivatal évi munkájáról jegyző Ügyrendi Bizottság 9. Tájékoztató a Tiszamenti Orvosi Ügyeleti polgármester Bizottsági tagok, Intézményvezető Társulás évi működéséről (gesztor beszámolója) (határozat hozatal) 10. Vagyonleltár jóváhagyása (határozathozatal) polgármester Bizottsági tagok, Intézményvezető Ör.50. (2) bek évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról jegyző 12. Az önkormányzat évi költségvetésének jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető módosítása (rendeletalkotás) 13. Tájékoztató a Tiszamenti Orvosi Ügyeleti polgármester Bizottsági tagok, Intézményvezető Társulás évi működéséről (gesztor beszámolója) (határozat hozatal) Közmeghallgatás Az ülés várható Ssz. A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért Bizottsági állásfoglalás, Az ülésre meghívandó személyek időpontja: felelős megjelölése véleményezés szükségessége április Beszámoló az önkormányzat évi jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, 9

10 (szerda) költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadási rendelet alkotás) 2. Előterjesztés az önkormányzat és intézményei évi pénzmaradványának jóváhagyásáról 3. Tájékoztató a évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzés tapasztalatairól polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, 4. Tájékoztató a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés évi tapasztalatairól jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, évi költségvetés I. módosítása jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, 6. Előterjesztés az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezetők, Tagintézményvezetők Az ülés várható időpontja: május 29. (szerda) Ssz. A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése 1. Falunappal kapcsolatos döntések (Tiszaugért polgármester díjra jelölés, anyagi támogatás) 2. A 2013/14 nevelési évben indítható óvodai polgármester csoportok számáról, a maximálistól való eltérés meghatározása 3. Beszámoló az önkormányzati rendeletek jegyző hatályosulásának vizsgálatáról Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Ügyrendi Bizottság Ügyrendi Bizottság Az ülésre meghívandó személyek Az ülés várható időpontja: augusztus 28. (szerda) Ssz. A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek évi költségvetés II. módosítása jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, k 2. Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének első félévi teljesítéséről polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezető, k 10

11 Az ülés várható időpontja: október 30. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek évi költségvetés III. módosítása jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezetők k Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Beszámoló a évi belső ellenőrzés megállapításairól, évi belső ellenőrzési ütemterv jóváhagyásáról Előterjesztés az önkormányzat intézményei által nyújtott szolgáltatások évi díjának meghatározásáról polgármester Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok, Intézményvezetők k jegyző jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok Előterjesztés a közszolgáltatásokat érintő díjtételek módosításáról jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok Az ülés várható időpontja: november 27. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek Előterjesztés a helyi adórendeletek módosításáról jegyző Ügyrendi Bizottság Bizottsági tagok Az ülés várható időpontja: december 11. (szerda) A napirend tárgya és előadója: Az előkészítésért felelős megjelölése Bizottsági állásfoglalás, véleményezés szükségessége Az ülésre meghívandó személyek Előterjesztés a képviselő-testület évi munkatervének megállapítására polgármester Bizottsági tagok, Intézményvezetők k Tiszaug, január 22. Sinka Ferenc polgármester 11

12 V. napirendi pont Máté József földhaszonbérleti szerződésének meghosszabbítása iránti kérelme Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Máté József részére tavaly néhány területet adtunk bérbe tisztántartás céljából. A fűnyírást, a terület rendben tartását ő megoldja, nem kell nekünk foglalkozni vele. Nem kerül költségünkbe, embert sem kell ott foglalkoztatni. Véleményem szerint havi Ft bérleti díj fejében tudnánk oda adni az érintett területeket 1 éves időtartamra. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: A határozatba tehát akkor az kerülne, hogy december 31. napjáig Ft bérleti díj ellenében. Darabonként Ft a bérleti díj, vagy az összes területre? Az összes területre, hiszen örüljünk, hogy nem kell nekünk foglalkoznunk vele. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: Az összes területre vonatkozóan meghatározást beleírjuk a határozatba. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 3/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Máté József haszonbérleti szerződésének meghosszabbításáról / Tiszug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Máté József Tiszaug, Hunyadi út 8. szám alatti lakos 550/13, 550/14, 550/15, 550/16/, 550/17 hrsz-ú területekre kötött haszonbérleti szerződését december 31 napjáig meghosszabbítja. A bérleti díj összegét Ft/hó díjban határozza meg az összes területre vonatkozóan. A haszonbérleti szerződésben a bérleti díj mértékének módosítási jogát a tulajdonos önkormányzat fenntartja. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Máté József Tiszaug, Hunyadi út 8. Pénzügy - helyben Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. 12

13 VI. napirendi pont Teschné Katona Éva önkormányzati bérlakás iránti kérelme Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Önkormányzati bérlakásról van szó, amely a szolgáltató ház feletti üres lakást jelenti. Javaslom bérbe adni a kérelmező részére. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: Mikortól és meddig adjuk bérbe? A bérleti díj összege infláció mértékével növelten: Ft. Február 1-től 1 évre gondoltam, amennyiben egyetértetek. A fodrászüzletet is odaadtuk ajándékbolt részére, és azóta sem jött a bérlő. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: Én úgy tudom, hogy meg akarják várni a tavaszt, mert a január-február nem szerencsés üzletnyitás szempontjából. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 4/2013. (I. 30.) számú képviselő-testületi határozat / Teschné Katona Éva önkormányzati bérlakás iránti kérelme / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy Teschné Katona Éva Tiszaug, Hunyadi út 19. szám alatti lakos részére bérbe adja a Tiszaug, Rákóczi Ferenc út 42. szám alatti 3. számú önkormányzati lakást február 1. napjától január 31. napjáig határozott időre. A bérleti díj összege havonta: Ft/hó. Felhatalmazzák Sinka Ferenc polgármestert a lakásbérleti szerződés elkészítésére és aláírására. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Teschné Katona Éva Tiszaug, Hunyadi út 19. Pénzügy - helyben Polgármester Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. VII. napirendi pont Tiszaug, Rákóczi út 43. I/4. sz. alatti önkormányzati szociális bérlakás bérbe adása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester 13

14 Lovas Gyuláné lakik jelenleg ebben a lakásban. Kérelmében további 5 hónapra szeretné a bérleti szerződését meghosszabbíttatni. Szeretném, ha elfogadnánk a kérelmét. Ezzel kapcsolatban van más gond is. Nem szólt arról, hogy nem fizette a gázt és leszerelték a gázórát. Kezdeményeznünk kell a gázóra visszaszerelését rövid időn belül. Ha fél éven belül nem kérjük a visszaszerelést, akkor sokkal többe fog kerülni az engedélyezés. Egyszer már végigcsináltuk ezt a procedúrát és nagyon sokba került. A visszaszerelés költségét természetesen részletekben, de a lakó fizetné meg, bár nekünk kell megelőlegeznünk. Azt mondom, legyünk szociálisan érzékenyek, de amikor ilyen gondok felmerülnek, arra is legyünk tekintettel. 5 hónap és legyen vége. Gulyás Lajos alpolgármester: Ez már a sokadik hosszabbítás. A 3. alkalom, hogy a bérleti szerződésüket meghosszabbítjuk. A felmerülő költségeket be kell valahogy hajtani a lakótól, az biztos. Határozatba nem lehetne belefoglalni, hogy a gázóra le és visszaszerelésének díját ő fizeti meg. Ezzel biztosabb lenne a költségek rendezése. Bele lehet írni a határozatba, hogy Az önkormányzatnak a gázóra leszerelésével és visszaszerelésével okozott kárát 5 hónap alatt, egyenlő részletekben meg kell térítenie. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 5/2013. (I. 30.) képviselő-testületi határozat / Tiszaug, Rákóczi u. 43. sz. I/4. sz. alatti önkormányzati szociális bérlakás bérbe adása / Tiszug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Tiszaug, Rákóczi u. 43. sz. I/4. számú önkormányzati szociális bérlakást február 1. napjától június 30. napjáig Lovas Gyuláné részére határozott időre bérbe adja azzal a feltétellel, hogy az önkormányzatnak a gázóra leszerelésével és visszaszerelésével okozott kárát 5 hónap alatt, egyenlő részletekben meg kell térítenie. A bérleti díj összege havonta: Ft. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: azonnal Erről: Lovas Gyuláné Tiszaug, Rákóczi út 43. szám I/4. lakás Pénzügy - helyben Polgármester Képviselők Irattár 14

15 - é r t e s ü l n e k. VIII. napirendi pont évi önkormányzati szervezésű kulturális, egyéb programok meghatározása, éves programterv jóváhagyása Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Az önkormányzat által szervezett programok megmaradnak, de új programban nem gondolkodtunk. Változott a Kenu-Beach időpontja, mert nem szeretnénk ismét a Tőserdő Szépe választással egy időpontban tartani, így idén július 20-án tartjuk. Ezekre a rendezvényekre Ft-ot különítünk el a költségvetésünkben. Ennyi volt az önkormányzat kerete a rendezvényekre évek óta és ezen nem is kívánunk változtatni. Van valakinek valami ötlete, amit lehetne még szervezni? A településen rengeteg ötlet elhangzott már, de ne mindent az önkormányzat szervezzen meg, ez a véleményem. Május 1-re gondoltam, de ha nem, akkor azt is elfogadom. Miután több kérdés, hozzászólás, javaslat nem hangzott el a Képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 6/2013. (I. 30.) képviselő-testületi határozat / A évi önkormányzati szervezésű kulturális, egyéb programok meghatározásáról, éves programterv jóváhagyásáról és forrásaik biztosításáról / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbiak szerint hagyja jóvá a évi kulturális, egyéb programjainak tervezetét: Program megnevezése Megrendezésének időpontja évi költségvetésében biztosított forrása Az 1848/49. évi forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepe megemlékezés március 14. (csütörtök) 0,-Ft Kenu Beach sportrendezvény július 20. (szombat) Ft. Tiszaugi Falunap, Államalapító augusztus Ft. Szent István napi megemlékezés ( szombat) Az 1956-os forradalomra október 22. (kedd) 0.-Ft megemlékezés Falukarácsony december Ft. (csütörtök) Összesen: Ft A programokra megjelölt önkormányzati forrásokat évi költségvetése terhére biztosítja. 15

16 Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő: február 1. Erről: Pénzügy - helyben Irattár - é r t e s ü l. IX. napirendi pont Belsőellenőri Társulás megszüntetése Előterjesztő: Sinka Ferenc polgármester Belsőellenőrzési Társulással kapcsolatban Tiszakécskén meghoztuk döntésünket, most a Képviselő-testületnek kellene döntenie. A társulás megszűnését követően az Önkormányzatnak kell felvállalnia napot. Kérem a képviselőket, fogadják el az előterjesztésben foglaltakat. Gulyás Lajos alpolgármester: A belsőellenőrzés kötelező feladat? Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: Kötelező feladat. Eddig a Belsőellenőrzési Társulás látta el a feladatot, de a Többcélú Kistérségi Társulás a továbbiakban nem kap rá finanszírozást, így nincs értelme társulásban végezni a feladatot. Minden önkormányzat külön köt megállapodást a belsőellenőrzési feladatok ellátására. A feladatot évek óta Molnár István látja el, dönteni kell, hogy továbbra is őt bízzuk-e meg. Ő már ismer bennünket, nem kell külön bemutatni neki az intézményeinket, tevékenységeinket. Egyfajta biztonságot ad nekünk, hogy az adott területen amivel megbízzuk megfelelően mennek-e a dolgok. Fontos, hogy a belső ellenőrzés megtörténjen, bár kötelező feladat is. Ennyit pedig az önkormányzatnak be kell tudnia vállalni. El kell fogadni a határozatot. Molnár István hosszú évek óta jár ide, ismer bennünket, javaslom vele megkötni majd a megállapodást. Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: HATÁROZAT 7/2013. (I.30.) számú képviselő-testületi határozat / Belsőellenőri Társulás megszüntetése / Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Sinka Ferenc polgármester előterjesztését és egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta: Tiszaug Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy döntött, hogy a Belsőellenőri Társulást napjával megszünteti. Felhatalmazza a polgármestert jelen határozat elválaszthatatlan részét képező megszüntető okirat aláírásával. Felelős: Sinka Ferenc polgármester Határidő:

17 Erről: Polgármester Képviselők Irattár - é r t e s ü l n e k. X. napirendi pont Egyebek A Képviselő-testület hivatalos része lezajlott. Van-e valakinek ötlete, javaslata, tájékoztató jellegű információja? A költségvetésünk helyzetéről röviden: a közös hivatal költségvetése kezd kialakulni. Úgy néz ki, hogy az állami támogatásból a kiadásokat tudjuk finanszírozni. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző: A költségvetés készítése folyamatban van, a pénzügyes kollégák minden percükben azt készítik. A Polgármester Úrral azt is beszéltük, hogy nagyon bizakodóak azért nem lehetünk, mert nem tudjuk, hogy év közben hogyan tudunk kijönni a lefaragott költségvetésből. Elég nehéz helyzetben vagyunk. Óvoda költségvetésénél szeptember 1-től 1 fő pedagógus finanszírozását szerették volna megoldani. Az óvodai társulást megtartottuk, melyhez pluszban 900 ezer forint hozzájárulást kellett volna biztosítanunk. A tárgyalások során mégis úgy alakult, hogy végül 2 fő bérét finanszírozzák, így a hozzájárulás összege csökkent. A Képviselő-testület felhatalmazását kérem ahhoz, hogy Felföldi Polgármester Úrnak írhassak levelet, melyben kérném a finanszírozási összeg csökkentését. Lakitelek tervei szerint 28 millió forintba kerül az iskola költségvetése. 38 átjáró gyerekre Ft lenne a finanszírozás.1,3 millió forintot tudnánk 12 egyenlő részletben átutalni. Nem zárkózott el a vezetés ettől. Ez az összeg pontosan egy közalkalmazott bérének felel meg. El szándékozom küldeni ezt a levelet a felhatalmazásotokkal. És ha nem fogadják el? A Kormányhivataltól kértünk állásfoglalást az ügyben. Nem tudjuk, hogy mi lesz az átjáró gyerekeinkkel, ha ki kell fizetnünk a 2,5 millió forintot. Ha évben nem zárjuk be az iskolánkat és kötjük az ebet a karóhoz, már régen eladósodtunk volna. 60 gyerekkel és 14 pedagógussal nem lehetett volna talpon maradni. Mikor kapunk választ a megkeresésünkre? Szerintem hamarosan. Nem tudom megítélni, hogy miért kerül 28 millió forintba az iskola költségvetése. Van egy testület, ami hoz egy döntést, és ránk hárítja a ránk eső részt. A teljes összeget ne várjuk, hogy elengedik, mert azt nem fogják. Szeidl József: Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt. A Főigazgató Úr, Zombor Attila kérte, hogy az önkormányzatokkal való jó kapcsolat kialakítása érdekében a Képviselő-testületi üléseken vegyünk részt és a felmerülő kérdésekre válaszoljunk. Ha a Járási Hivatallal kapcsolatban merül 17

18 fel kérdés, kérem, tegyék fel nekem. Tiszakécske város önkormányzatát már nagyon ismerem, hiszen 19 év alatt volt időm megismerni, de most a többi településsel is közelebbi kapcsolatba fogok kerülni. Mostantól kezdve fel vagy hatalmazva, hogy minden Képviselő-testületi ülés munkájában aktívan részt vegyél. Szeidl József: Rá szoktak kérdezni, hogy a Járási Hivatal működése hogyan alakul. A Járási Hivatal január 2-től megnyílt. A kezdést követő 2 héten belül minden feltétel adott lett, így a tényleges munkavégzés megkezdődött. Addig is dolgoztak a kollégák, hiszen a településekről elvitt feladatokkal kapcsolatos anyagok átnézése megtörtént. A járáshoz tartozó településeken az ügysegédek munkája megkezdődött. Tiszaugon szerda délelőtt tart ügyfélfogadást az ügysegéd. Ha van ügyfél, akkor tudja a kolléga, hogy nem jöhet el délben, addig kell maradnia, amíg nem végzett. Az ügyfélforgalom fogja meghatározni a településen az ügyfélfogadási órák számát. A Kormányablakok október végén fognak beindulni. Bármilyen államigazgatási ügyben oda lehet fordulni. Egyelőre ennyit szerettem volna elmondani. Ha van valami kérdés, javaslat, szívesen fogadom. Gulyás Lajos alpolgármester: A nyitvatartást az önkormányzatok részére megküldik majd? Ne járjon már úgy egy lakos sem, hogy átmegy Tiszakécskére és éppen zárva lesz. Szeidl József: Február 11-től lesz új nyitvatartási rend, ezt követően minden önkormányzat részére megküldésre kerül. Növeljük a Főigazgató kérésére az ügyfélfogadási időt. Pl.: az okmányirodánál minden nap lesz ügyfélfogadás. Hétfőn hosszabbított nyitva tartás lesz 18 óráig. Kedden-csütörtökön fél nap lesz, de még nem tudom hogyan alakul majd. Szerda egész nap lehet látogatni 16 óráig. Pénteken fél nap, természetesen. Interneten is lehet foglalni időpontot az Okmányirodába. A Kormányhivatal fog egy kiadványt megjelentetni, már bekérték a szükséges információkat hozzá. Nagyon szépen köszönöm a jelenléted és a tájékoztatódat. Miután több kérdés, hozzászólás nem volt, Sinka Ferenc polgármester a nyílt ülést bezárta. Az alakszerű határozatok a jegyzőkönyv mellékletét képezik. Kmf.. Sinka Ferenc polgármester. Gombosné Dr. Lipka Klaudia jegyző Jegyzőkönyv hitelesítő:. Gulyás Lajos alpolgármester Trencsényi István képviselő 18

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2011. február 15-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2011. február 15-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 2/2011.(II. 16.) számú képviselő-testületi RENDELET A személyes gondoskodást nyújtó szociális

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 13-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének Szám: 337-15/2012. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. augusztus 8-án megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 81/2012.(VIII.8.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2012. május 24-én tartott üléséről

Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2012. május 24-én tartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Az Egészségügyi, Szociális Bizottság 2012. május 24-én tartott üléséről 1) 15/2012. (V. 24.) a Pharmaház Püspökladány Kft 2011. évi mérlegbeszámolójának jóváhagyásáról 2) 16/2012. (V. 24.)

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Naszvadi Sándorné és Blahó Sándor képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. szeptember 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. május 28-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint. Bencze István polgármester köszönti

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366 Kakucs, Fo utca 20. sz. Tel.: (29) 576-041 / fax: (29) 376-051 E-mail: polgarmester@kakucs.hu J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Göd Város Önkormányzat Pénzügyi Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottságának 2011. január 21-i ülésén a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében Jelen vannak: Tárgy:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. december 21-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. december 21. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek.

Jegyzőkönyv. 2. Bodorkós László képviselőket jelöli ki az ülésről készült jegyzőkönyv hitelesítőinek. 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal Kistárgyalójában 2012. augusztus 30-án, 8.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8493 ISZKÁZ Szám: 24-14/2014/Iszk. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Iszkáz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 19-én (kedden) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13.

Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. Jegyzõkönyv ÁÉT 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl 2008. November 13. ftsz.hu Szám: HUM/1219/2008 JEGYZÕKÖNYV az Ágazati Érdekegyeztetõ Tanács 2008. szeptember 30-án megtartott ülésérõl Köszöntöm

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2012. október 24-én megtartott ülésének Szám: 337-19/2012. TISZUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2012. október 24-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 15/2012.(X.25) számú önkormányzati RENDELET

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2008. december 16-án 14.00 órakor megtartott üléséről AJ K A V ÁROS ÖNKO R M ÁN YZ AT A JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁG 0 8401 AJKA, Városháza Szabadság tér 12. (88) 521-135 fax:(88) 212-794 fax:(88) 212-794 Ügyszám: 01/00010-012/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi üléséről Dömös Község Önkormányzata 2027 Dömös Táncsics u. 2 Készült 4 példányban! /2013 4. sz. példány Jegyzőkönyv Dömös Község Önkormányzatának 2013. július 17-én megtartott Rendkívüli Nyílt Képviselő-testületi

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: Turóczi Hajnalka jegyző Macsóné Pálfalvi Mária ig.oszt.vezető. Megjelentek kb 15 fő tiszalúci lakos JEGYZŐKÖNYV Készült Tiszalúc Nagyközség Képviselő-testületének 2011. április 7- napján a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Majdanics László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat Kapolcs. Száma: 94-15/2010. Önkormányzat Kapolcs Száma: 94-15/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete 2010. november 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő. Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendeket tárgyalja meg a testület. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 1-jén 19:00 órakor az önkormányzat hivatalos helyiségében tartott rendkívüli nyilvános ülésén. Jelen vannak: Sütő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben