J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné Kiss Katalin Berezvai József Molnárné Kiss Erika Trabach Tibor Kókainé Rónyai Irma Képviselő-testület tagjai Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív szerint. ================ Szokolai Lajos polgármester: köszöntötte a megjelent vendégeket, a testület tagjait, megállapította, hogy a törvényesen megválasztott 6 fő képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. A jegyzőkönyvet Fodorné Köteles Ilona vezeti. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbiak szerint: Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendek 1.) Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó: - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti megbízott 2.) Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014.évi tevékenységéről beszámoló. Előadó:Tűzoltóság 3.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. 4.) Beszámoló a védőnő 2014.évben végzett munkájáról. Előadó: védőnő 5.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások házi segítségnyújtás, szociális étkeztetésrendelet módosítás. Előadó: Tanyagondnoki szolgálat vezetője 1

2 6.) Szociális Szolgáltató Szakmai programjának elfogadásáról. Előadó: Tanyagondnoki szolgálat vezetője 7.) Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előadó: Tanyagondnoki szolgálat vezetője 8.) A PS ÁMK Cserkeszőlő Intézmény egységeinek éves beszámolója Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Intézmény Vezető 9.) Éves Intézményi munkaterv. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Intézmény Vezető 10.) A PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata. Előadó: Gulyásné Czeczon Veronika bölcsöde tagintézmény vezető 11.) Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Bölcsőde Szakmai Programja. Előadó: Gulyásné Czeczon Veronika bölcsöde tagintézmény vezető 12.) A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 14/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző 13,) Az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 5/2015. /II. 17./önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző 14.) Rendelet alkotás- Filmforgatási célú közterület-használatra. Előadó: jegyző 15.) Szolgalmi jog biztosítása M 44-es út építéséhez. 16.) Kovács János 616/4.hrsz-ú ingatlan (Fürdő út) földhasználati jog rendezése. 17.) Pályázat szociális tüzifára. 18.) Használt autóbusz vásárlás közbeszerzés lezárás. Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke 19.) Önkormányzati autóbusz használati díjának megállapítása. 20.) Közbeszerzési kiírás jurta tábor étkező építésére 21.) 30 férőhelyes új bölcsőde építés pályázati projekt előkészítése 2

3 22.) Kovács Sándorné és társai kérelme. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal ================ Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről Szokolai Lajos polgármester: megtörtént az elszámolása a jurta tábornak, 18m Ft-ot fogunk még kapni, a kresz parkra 8 m Ft-ot, a közvilágításra 67 m Ft-ot fogunk kapni a Magyar Államkincstártól. Ezeket a beruházásokat megtudtuk finanszírozni. Az elkövetkezendő évben a településünk fejlődését céloztuk meg, a községünk központja jelentős változáson fog keresztül menni. Megrendeltük a tervet a központ rendbetételére. Szennyvíztelep rekonstrukciója hamarosan indulni fog, sajnos műszaki tartalom változtatást nem tudtunk elérni, de már annak örülünk, ha elkezdődhet ez az 575 m Ft-os beruházás, amely 550 m3/nap teljesítménnyel fog működni. Elkészült a Tóparti ivóvíz vezetékünk, amely többek között a Bremat Kft. és a Szinyei Merse kastély vízellátását oldja meg. A Szinyei kastély felújítását a Megyei Önkormányzat is támogatja, a tervei már készen vannak. Itt egy olyan látványosságot és szolgáltatást fogunk nyújtani a gyerekek számára, mint pl állatsimogató. A gyógyszerellátás helyzete sajnos még mindig nem javult, és segítséget kértünk ennek megoldásában. Választ még nem kaptunk, de valami megoldást kell találnunk. Nem egyszerű, mert ennek a pályáztatása nagyon bonyolult, 51 %-ban tulajdonosnak kell lenni a gyógyszertárba annak aki erre engedélyt tud kapni és a pályázatban részt tud venni. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal tudomásul vette a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. Interpelláció ================ Kókainé Rónyai Irma képviselő: készül a Református Templomnál a harangláb, kéri a testület illetve a polgármester segítségét a harangláb megépítésének a befejezéséhez. Szokolai Lajos polgármester: természetesen az önkormányzat azon túl, hogy már eddig is segítettünk, ezután is segítünk, hozzáfogunk járulni a harangláb építéshez. Molnárné Kis Erika képviselő: néhány hete fejeződött be az iskola kerítés festése, amelyhez az önkormányzat biztosított anyagi forrást, és Trabach Tibor mint szülő kezdeményezte, és nagyon sok szülő társadalmi munkában is kivette részét. Ezúton is szeretne az iskola nevében köszönetet mondani a társadalmi munkában résztvevőknek. Berezvai József képviselő: lakossági kérés: közmeghallgatás mikor lesz a községben. Ez évben lesz-e lomtalanítás. Aqua Hotel és a fagyizó közötti lépcsőt akadálymentesíteni kellene. Minden polgármester programjában benne volt az Idősek Otthona. Ez megvalósul-e, vagy van-e rá lehetőség. 3

4 Szokolai Lajos polgármester: közmeghallgatásra októberben fog sor kerülni. Lomtalanítás ügyben ma beszéltem az Inno-Szolnok Kft. Vezetőjével. Elmúlt hónapban írtunk levelet ez ügyben, de olyan összeget írtak, ami nem fogadható el. Meg kell nézni a szerződést, mert tudomásom szerint évente l alkalommal a lomtalanítást el kell végezniük egyeztetve az Önkormányzattal. Tehát folyamatban van, próbálunk megoldást találni. Az Aqua Hotel lépcső ügyében személyesen fogom felkeresni a hotel vezetőjét. Idősek Otthonával kapcsolatban már többször is foglalkoztam, átnéztem minden jogszabályt, ahhoz hogy építeni lehessen, kvótát kell kapni a megyének, és a megye osztja le hogy hol lehet Idősek Otthonát építeni. Önerőből bármikor lehet, de ez nem egyszerű és rengeteg pénzbe kerül mert magam is foglalkoztam vele mint vállalkozó. Ha lesz ilyen lehetőség, abban a pillanatban értesítéssel lesznek felénk a Megyei Önkormányzattól és mi megpróbáljuk elkezdeni. Mi is azon vagyunk, hogy ez megvalósuljon. A Képviselő-testület az interpellációs kérdésekre adott tájékoztatást egyhangúlag tudomásul vette. Napirend megtárgyalása =============== Napirend 1.) Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó: - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti megbízott / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Egedi István r.alezredes, kapitányságvezető: a beszámolóban igyekeztem részletes képet bemutatni a település bűnügyi közbiztonsági helyzetéről az elmúlt 5 év időszakát bemutatva. A településen 2014-ben történt az elmúlt 5 év legkevesebb bűncselekménye, 2012.óta évrőlévre kevesebb a bűncselekményi szám, ez érinti mind a közterületi mind a kiemelt bűncselekmények körét. Ami a bűncselekmények elleni fellépést érinti, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság ez irányú eredménye az elmúlt évben is javult a lopások, betöréses lopások területén. Megállapítható, hogy az elmúlt 5 évben a 2014-es év volt az, amikor a legkevesebb eljárást kellett befejezni a rendőrkapitányságnak. A rendészeti tevékenységet érintőleg kiemelném a közterületi órák számát, elmúlt esztendőben mindösszesen 23 %-kal sikerült megemelni a rendőrségnek a közterületi jelenlétét. Ennek egyik leglényegesebb eleme a Kormány által támogatott fokozott közterületi rendőri jelenlétnek a megvalósítása illetékességi területünkön is. Több lépcsőből állt, bizonyos településeken a Készenléti rendőrség is jelen volt, kapitányságunkat illetően Cibakháza volt az, illetve olyan plusz pénzügyi forrásokat biztosítottak a rendőrségnek, ami alapján a rendőrök plusz túlórában tudtak a közterületeken szolgálatot ellátni. Ezzel a fokozottabb közterületi jelenléttel a rendészeti intézkedési mutatók is emelkedni tudtak az elmúlt évben. Cserkeszőlőben mindig kiemelten kezeljük az idegenforgalmi időszakot, évről-évre működtetjük a strandőri szolgálatot, ami a fürdő támogatásával úgy gondolom, az elmúlt évben is és az idei évben is megfelelően segítette az idegenforgalmi idényben pihenni, üdülni, idelátogató vendégek közbiztonságát. Megállapítható, hogy gépjármű lopás az elmúlt évben nem történt, az idei évben 1 esetben volt, amely bűncselekmény elkövetője felderítésre is került. Gépjármű feltörés nem történt az 4

5 idegenforgalmi idényben, kisebb strandlopások előfordultak, e tekintetben a megelőzés területén is igyekeztünk a fürdővel, illetve a biztonsági szolgálattal együttműködve hathatós lépéseket tenni, az idegenforgalmi érintettséghez képest a településnek ezért a bűnügyi helyzete elenyésző ahhoz képest, hogy mennyi vendégéjszaka történt. A rendészeti tevékenység tekintetében kiemelném a helyi körzeti megbízott személyében bekövetkezett változást, február 1-el Bartus Viktor főtörzs zászlós kérte áthelyezését másik rendvédelmi szervhez, ezért február l-től Kakuk Gábor rendőr törzsőrmester az, aki a település körzeti megbízotti feladatait ellátja. Helyi lakos, korábban Csépa illetve Tiszakürt településeken látta el a körzeti megbízotti feladatokat. Szakmailag, emberileg maximálisan alkalmas a feladat ellátására. A szolgálat tervezés szervezése során illetve adott esetben a túlórák, túl szolgálatok megtervezésénél arra törekszünk, hogy a közterületi rendőri jelenlét illetve a bűnügyi helyzet negatív irányt ne vegyen, és eddig nem is vett. Az önkormányzattal nagyon jó az együttműködésünk, itt kiemelném a polgárőrök szerepét, Cserkeszőlőben a Kunszentmártoni kapitányság illetékességi területén az egyik legjobb polgárőr szervezete működik. Nagyban hozzájárul a polgárőrség ahhoz, hogy Cserkeszőlő község bűnügyi, közbiztonsági helyzete az elmúlt évben is kiegyensúlyozott és szélsőségektől mentes volt. Berezvai József képviselő: köszöni a kapitány Úrnak azt, hogy a nyáron biztosította a fürdőben a fokozott rendőri jelenlétet. A lopások visszaestek, mert van zártható szekrényünk és érték megőrzőnk is. Jó lenne a jövő évi költségvetésbe tervezni legalább 4 kamerát még a fürdőbe, mert még mindig vannak olyan pontok, ahová nagy segítség lenne kamera kiépítése. Molnárné Kis Erika képviselő: a beszámoló nagyon részletes és körültekintő, amelyben szerepelt az is, hogy az oktatási intézményekkel jó a rendőrség kapcsolata. Ezt megerősíteném és kiemelném, mert azon túl, hogy a Kunszentmártoni rendőrkapitányság rendőrei bekapcsolódtak a megelőzési programjainkba, a pályázatainkba, úgy gondolom a későbbiekben is szeretnénk erre igényt tartani pályázat nélkül is, hiszen ez nagy mértékben segíti azt, hogy a mi iskolánkban a bűncselekmény nem igen fordult elő, illetve a különböző káros szenvedélyektől is úgy gondolom a mi iskolánk még nagyon is mentes. Köszönöm a Kapitány Úrnak, hogy minden évben megrendezik a sokrétű feladataik mellett, az iskolánkban a közlekedési ismeretek versenyt, amelyre szükség van, és a gyerekeknek nagy élményt nyújt, és a selejtező az iskolában kerül megrendezésre. A körzeti megbízott Kakuk Gábor az iskolánk tanulója volt, ennek nagyon örülünk, és szeretném megköszönni neki azt, hogy nemcsak akkor jön, amikor hívjuk, hanem ha arra jár, mindíg bejön az iskolába. Ez egyfajta tekintélyt és rendet parancsnok az iskolába, és ezt megköszönöm. Trabach Tibor képviselő: a közlekedés biztonság helyzetével kapcsolatban a Fürdő út és a 44-es út kereszteződésében a gyalogátkelőhely hiánya még továbbra is fennáll, továbbra is szorgalmazzuk és minden megteszünk azért, hogy a jelzőlámpás forgalmi csomópont megépüljön. Sajnos ez eddig még nem sikerült, de bízunk benne, hogy előbb-utóbb meg lesz. Kókainé Rónyai Irma képviselő: szeretné megköszönni a Kapitány Úrnak a fürdő nevében a strandrendőri jelenlét biztosítását, tapasztaljuk, hogy a rendőri jelenlét sokat segít. Ha kamerát is tudna még a fürdő kapni, mondhatni, 100 %-os lenne a fürdő biztonsága. A 44-es úton a trafipaxos ellenőrzést jó lenne sűrűbbre tenni, lakosaink ezt hiányolják. 5

6 Szokolai Lajos polgármester: lámpás kereszteződés ügyében a tervek már készen vannak, közel 2,5 m Ft-ba került, ezt a Közútkezelőnek el is küldtük. Nagyon lassan haladunk, de mindent elkövetünk annak érdekében, hogy a 44-es úton biztonságosabb átkelő legyen. Köszönjük a Rendőrkapitányság munkáját, köszönjük a segítséget. Egedi István r.alezredes, kapitányságvezető: köszönöm az elismerő szavakat, azonban ez nem az én érdemem, hanem a munkatársaimé, akik valóban nagyon nagy odafigyeléssel próbálnak a közbiztonság helyzetén javítani jelenlétükkel. Szeretném hangsúlyozni, hogy az elkövetkezendő időben is legalább ezen a színvonalon fogjuk biztosítani az iskola rendőre kapcsolatot. A 44-es főközlekedési út jelzőlámpás rendszer kiépítését mi is nagyon támogatjuk, minden rendezvényen, fórumon ezt javasoljuk. A trafipaxos ellenőrzéssel kapcsolatban: egy sebességmérő berendezésünk van egy másik kapitánysággal közösen, tehát az elmúlt évben felváltva használtuk, az ide évtől kezdve már csak a miénk, de hozzá kell tenni, hogy a kapitányságnak a 44-es főközlekedési út mellett vannak további útszakaszai, de igyekszünk a baleseti helyzet függvényében, a balesetileg legérintettebb útszakaszokra vezényelni a sebességmérő berendezést, de azért vannak korlátok. Nem a büntetés a célunk, hanem minél kevesebb baleset legyen, és a megelőzés. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a beszámolóval és az alábbi határozatot hozta: 71/2015.(IX.29.) sz.határozat - a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság beszámolójának elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság 2014.évről készült beszámolóját megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a rendőrségnek illetve a polgárőrségnek a közbiztonság érdekében tett hathatós és eredményes munkájáért. Erről értesül: - Kunszentmártoni Rendőrkapitányság - Helyi Polgárőr Egyesület - Képviselő-testület tagjai =================== 2.) Napirend - Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2014.évi tevékenységéről beszámoló. Előadó:Tűzoltóság / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Földi Zsolt tűzoltó alezredes: a beszámolóban megpróbáltuk bemutatni a munkánkat elég széleskörűen, hogy melyek azok a tevékenységi körök, amelyek a tűzoltóság munkáját most meghatározzák. Örömmel tudom mondani, hogy Cserkeszőlő településen illetve a közútján nem volt nagy kárral járó közlekedési baleset vagy tűzeset az elmúlt év során. Ez valamilyen szinten a polgárok jogkövető magatartását is, illetve a fűtési technikák korszerűbbé válását is jelzi. 6

7 Molnárné Kis Erika képviselő: a beszámoló részletes és valóban megismerhettük a tűzoltóság tevékenységét. A tűzoltósággal nagyon jó szintén jó a kapcsolatunk és rendszeres, szeretném tolmácsolni a köszönetünket, és valóban nem a büntetés a cél, hanem hogy segítsünk egymásnak. A tűzoltóság részéről mindig a rendelkezésünkre állnak, tanácsot adnak és ezért köszönetünket fejezzük ki. Szokolai Lajos polgármester: a szervezetekkel valóban kiváló a kapcsolatunk, remélem az is marad a jövőben is, segítsük egymást ahol tudjuk. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal a beszámolót elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 72/2015.(IX.29.)sz.határozat - a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság beszámolójának elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2014.évi tevékenységéről szóló beszámolóját megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokságnak a község és a lakosság érdekében kifejtett eredményes munkájáért. Erről értesül: - Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság - Képviselő-testület Helyben ================== 3.) Napirend - Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Trabach Tibor képviselő: a beszámolóban szereplő számok a település illetve az önkormányzat stabilitását és jó pénzügyi működését tükrözik. Továbbra is biztos gazdálkodással működik a település, az eredmények tovább javultak. A helyi adóbevételekkel kapcsolatban hullámzó tendenciát az előző évvel összehasonlítva, ennek két oka van. Az egyik a telek adó miatti extra bevétel, ami az idén nem jelenik meg ugyan, a másik a helyi iparűzési adó mértékének a csökkentése, ami az idei évben jelenik meg először és ez negatívan hat a helyi adó bevételek állományára, amit szerencsére nem teljes mértékben, de ez úgy is év végén derül ki. Az idegenforgalmi adó bevételének a jelentős emelkedése úgy hiszem majd a helyi iparűzési adó bevétel növekedését is generálni fogja. Ezek a félévi adatok, ez még korántsem teljes. A táblázatok elemzésénél ez olyan tétel került be, ami eddig nem volt. A finanszírozási kiadások és bevételek sora, ami annyit jelent, hogy a település pénzeszközeinek a lekötése illetve ezek feloldása jelenik benne kommunáltan. 7

8 Összeségében ez egy kicsit eltorzítja az egész eredményt, de a működési bevételt kell nézni, az mutatja meg, hogy mennyire jól állunk. A Pénzügyi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja. Szokolai Lajos polgármester: kiadási oldal nem éri el a 40 %-ot, a bevételi oldal %-nál tart. Megállapítható, hogy jól gazdálkodunk, és ez az eredmény év végére még várhatóan csak jobb lesz. Kókainé Rónyai Irma képviselő: csatlakozik a polgármester Úrhoz, a fürdő bevétele is ebben a félévben nagyon jól alakult, javasolja a beszámoló elfogadását. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 73/2015./IX.29./számú határozat - az Önkormányzat I.félévi költségvetésének teljesítéséről. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat I.félévi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Jegyző - Képviselő-testület Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben ================ 4.) Napirend - Beszámoló a védőnő 2014.évben végzett munkájáról. Előadó: védőnő / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Komlós Orsolya védőnő: 2015-ben ünnepelte fennállásának 100 évfordulóját a Magyar Védőnői Szolgálat, és ebből az alkalomból az Országházban egy ünnepséget szerveztek. A megyéből 15-en mehetnek, Kunszentmárton, Mezőtúr térségéből 2 fő, és az a megtiszteltetés ért, hogy az egyik én lehettem. A Megyei Védőnők Egyesülete levélben kérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyire lehetőség van rá, emlékezzenek meg erről az évfordulóról. Szokolai Lajos polgármester: gratulálunk Komlós Orsolya védőnőnek. A beszámoló teljeskörű és részletes, javaslom elfogadásra. Molnárné Kis Erika képviselő: védőnői hálózattal nagyon jó a kapcsolatunk, ezúton is köszönetünket fejezzük ki az iskola nevében. Berezvai József képvielő: babakocsi tároló védőnői szolgálatnál mikor épül meg. 8

9 Szokolai Lajos polgármester: jövő héten fog elkezdődni a megépítése, A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 74/2015./IX.29./számú határozat - a védőnő beszámolójának elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a védőnő beszámolóját megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. A Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a védőnő eredményes munkájáért. Erről értesül: - Komlós Orsolya Védőnő Helyben - Képviselő-testület Helyben ===================== 5.) Napirend - Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés rendelet módosítás. Előadó: Tanyagondnoki szolgálat vezetője / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi Kókainé Rónyai Irma képviselő: valóban nagy probléma nálunk, ami a beszámolóban is szerepel, hogy nincs idősek otthona. Igény lenne, sokan szeretnénk, nagyon jó az orvosi ellátás, a védő, a tanyagondnokok jól összedolgoznak. Fel kellene mérni hogy mennyi igény lenne rá, de az biztos hogy nagy szükség lenne rá. Szokolai Lajos polgármester: sajnos önerőből nem tudjuk megcsinálni az idősek otthonát. Igény biztos hogy lenne rá, nem csak a helyi lakosok, de a környékbeli települések lakói is számítanak rá, hogy Cserkeszőlőben lesz idősek otthona. Én ezt már mint mondtam sokszor megnéztem, mik a lehetőségek, nagyon bonyolult, de próbálunk megoldást találni, szinte napi téma. Molnárné Kis Erika képviselő: a beszámoló nagyon szép és körültekintő és amíg nem lesz öregek otthona, azt gondolom, hogy a mi tanyagondnoki szolgálatunk minden megtesz azért, hogy a problémákat kezelje és megfelelően igyekszik ellátni az időseket. Itt kell megemlítenem, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete megkíván emlékezni ez évben is az Idősek Napján az idősekről, ami a Zene Világnapjával egybekötött lesz, és Polgármester Úrral egyeztetve október 1-én a tornateremben kerül sor ennek a rendezvénynek a megtartására, amelyre szeretettel várjuk az idősebb lakosokat illetve szeretném, ha a jelenlévők is segítenének ennek a szervezésében. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 9

10 75/2015/IX.29./sz.határozat - a Tanyagondnoki Szolgálat és Szociális Szolgáltató munkájáról készült beszámoló elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Tanyagondnoki Szolgálat és Szociális Szolgáltató munkájáról készült beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Tanyagondnoki Szolgálat Vezetője Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben =============== - A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló rendelet módosítása. Előadó: jegyző / Tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezet módosításával és egyhangúlag megalkotta a 18/2015.(IX.29.) önkormányzati rendeletét A felnőttkorú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak megállapításáról szóló11/2015.(iv.28.) önkormányzati rendelet módosításáról. /Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================= 6.) Napirend - Szociális Szolgáltató Szakmai programjának elfogadásáról. Előadó: Tanyagondnoki szolgálat vezetője / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal elfogadta a szakmai programot és az alábbi határozatot hozta: 76/2015/IX.29./sz.határozat - a Szociális Szolgáltató szakmai programjának elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális Szolgáltató szakmai programját megtárgyalta és egyhangúlag a melléklet szerint elfogadta. Erről értesül: - Tanyagondnoki Szolgálat Vezetője Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben 10

11 =================== 7.) Napirend - Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. Előadó: Tanyagondnoki szolgálat vezetője / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi A napirenddel kapcsolatbank kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és egyhangúlag megalkotta a 19/2015.(IX.29.) önkormányzati rendeletét a Szociális Szolgáltató Szervezeti és Működési Szabályzatáról. /Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================= 8.) Napirend - A PS ÁMK Cserkeszőlő Intézmény egységeinek éves beszámolója Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Intézmény Vezető / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi Molnárné Kis Erika képviselő: az Oktatási Bizottság megtárgyalta, körültekintő, mindenre kiterjedő. Javaslata a bölcsöde vezetőjéhez, hogy a 80 %-os férőhely kihasználtságot 100 %- ra módosítsák. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal elfogadta a szakmai programot és az alábbi határozatot hozta: 77/2015.(IX.29.)sz.határozat - a PS ÁMK Cserkeszőlő Intézmény egységeinek éves beszámolójának elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PS ÁMK Cserkeszőlő Intézmény egységeinek éves beszámolóját megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - PS ÁMK Helyben - Oktatási Bizottság Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben =============== 9.) Napirend - Éves Intézményi munkaterv. Előadó: Andrási Rita PS ÁMK Intézmény Vezető / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi Molnárné Kis Erika képviselő: az új oktatási elvárásoknak megfelelő, részletesen kidolgozott, benne található mindaz, ami már a jövő lesz az oktatási intézményekben. Szeretnénk kérni a testület támogatását ahhoz, hogy a Cserkei Hírek következő száma november 20-ig jelenleg meg ezért, mert az Adventi készülődés nagyon széleskörű a településen, és ebben az újságban szeretnénk ezt megjelentetni. 11

12 Javaslom, hogy a Hagyományőrzők Klubját továbbra is támogassuk, és a későbbiekben pedig úgy, hogy esetleg a művelődésnek a költségvetésében bizonyos összeget határoljunk el részükre, amivel ők gazdálkodhatnak. Továbbra is szeretné az óvodával a bizottság a kapcsolatot ápolni, és 2 havonta munka megbeszéléseket tartani, mert ezek eredményesek voltak, és hasznosak is. A bizottság elfogadásra javasolja a munkatervet. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal elfogadta a munkatervet és az alábbi határozatot hozta: 78/2015.(IX.29.)sz. határozat - a PS ÁMK éves munkatervének elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PS ÁMK éves munkatervét megtárgyalta és egyhangúlag a melléklet szerint elfogadta. Erről értesül: - PS ÁMK Helyben - Oktatási Bizottság Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben ================= 10.) Napirend - A PS ÁMK Cserkeszőlő Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata. Előadó: Gulyásné Czeczon Veronika bölcsöde tagintézmény vezető / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 79/2015.(IX.29.)sz.határozat - PS ÁMK Bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a PS ÁMK Bölcsöde Szervezeti és Működési Szabályzatát megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta a melléklet szerint. Erről értesül: - PS ÁMK Bölcsöde Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben =============== 11.) Napirend - Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Bölcsőde Szakmai Programja. Előadó: Gulyásné Czeczon Veronika bölcsöde tagintézmény vezető / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi 12

13 A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 80/2015.(IX.29.)sz.határozat - a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Bölcsőde szakmai programjának elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ Cserkeszőlő Bölcsőde szakmai programját megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - PS ÁMK Bölcsöde Helyben - Oktatási Bizottság Helyben ================ 12.) Napirend - A gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 14/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző / Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és egyhangúlag megalkotta 20/2015.(IX.29.) önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi szabályairól szóló 14/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============= 13.) Napirend - Az Önkormányzati intézmények élelmezési nyersanyagnormáinak megállapításáról és a fizetendő étkezési térítési díjakról szóló 5/2015. /II. 17./önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző / Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatbank kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és egyhangúlag megalkotta a 21/2015. (IX.29.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzati intézményekben alkalmazott étkezési, gondozási térítési díjakról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ =============== 13

14 14.) Rendelet - Rendelet alkotás- Filmforgatási célú közterület-használatra. Előadó: jegyző / Rendelet tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet tervezettel és egyhangúlag megalkotta a 22/2015. (IX.29.)önkormányzati rendeletét AZ ÖNKORMÁNYZAT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ KÖZTERÜLETEK FILMFORGATÁSI CÉLÚ IGÉNYBEVÉTELÉRŐL. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ============== 15.) Rendelet - Szolgalmi jog biztosítása M 44-es út építéséhez. / Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 81/2015.(IX.29.) sz. határozat - Az M44 Tiszakürt-Kondoros közötti gyorsforgalmi autóút megvalósításához szükséges terület Magyar Állam számára történő megszerzéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az M44-es Tiszakürt-Kondoros közötti gyorsforgalmi autóút megvalósításához szükséges, a Cserkeszőlő Községi Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi területekre tett kisajátítást helyettesítő adás-vételi ajánlatokat és azt a Képviselő-testület az alábbiak szerint fogadja el: tkm hrsz. művelési ág kártalanítási összeg (Ft) kisajátított területnagyság (m2) kivett csatorna szántó, legelő kivett csatorna kivett csatorna kivett csatorna kivett csatorna Összesen

15 A közút és út művelési ágú területek a Közúti közlekedésről szóló 1988.évi I.tv (3) bekezdése értelmében térítés nélkül kerülnek a Magyar Állam tulajdonába az alábbi ingatlanok: tkm hrsz. művelési ág kisajátított területnagyság (m2) 1 025/11 kivett út kivett közút kivett közút kivett út kivett út /17 kivett út kivett közút 47 Összesen A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződések, és a térítésmentesen történő átengedésről szóló megállapodások aláírására. Határidő: folyamatos Felelős: polgármester Erről értesül: - Polgármester - Jegyző - Műszaki csoport - Ügyvédi Iroda - Képviselő-testület tagjai ============== 16.) Napirend - Kovács János 616/4.hrsz-ú ingatlan (Fürdő út) földhasználati jog rendezése. / Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Trabach Tibor képviselő: a Pénzügyi Bizottságnak sikerült egységes álláspontot kialakítani. Mivel az önkormányzat területére ráépített ingatlanok földhasználati jogáról van szó, és mivel ez nem csak a kérelemben beadott személyt érinti, hanem több személyt illetve inatlan is érint, ezért a Pénzügyi Bizottság azt javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az Önkormányzat 10 napon belül dolgozzon ki egy egységes szerkezetet a földhasználati jogok rendezésére, figyelembe véve Kovács János kérelmében foglaltakat. Egységesen kell kezelni ezeket a földhasználati jogokat. Szokolai Lajos polgármester: Kovács Jánosa a földhasználati díjat egy összegben szerette volna kifizetni, ami azt jelenti, hogy az az összeg amit felkínált 3 m Ft-ot, az kb. 5,5 évre lenne elegendő, és utána nem fizetne semmit. Ezt nem lehet elfogadni, és ezért gondoltuk úgy, hogy mivel több ilyen épület van, egységesíteni fogjuk, hogy mindenkivel szemben igazságos legyen, a területeket értékesíteni nem lehet. Kovács János kérelmét ebben a formában nem tudjuk támogatni. 15

16 Trabach Tibor képviselő: úgy gondolom, megfelelő javaslatot fogunk kidolgozni, biztos, hogy jobb lesz mint a jelenlegi állapot, jobb feltételeket tudunk majd a vállalkozó felé tenni. A Pénzügyi Bizottság a meglévő szerződéseket felülvizsgálja és javaslatot tesz a bérleti díjakra vonatkozóan, és ennek ismeretében hozzuk meg döntésünket, melyről értesítést fogunk küldeni Kovács János részére is. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet a javaslattal. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 82/2015. (IX.29.) sz. határozat - Kovács János 616/4.hrsz-ú ingatlan földhasználati jog rendezésével kapcsolatban. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Kovács János Cserkeszőlő Munkácsy út 19.sz.alatti lakos 616/4.hrsz-ú ingatlan földhasználati jog rendezésével kapcsolatos kérelmét megtárgyalta és egyhangúlag úgy döntött, hogy a kérelmet ebben a formában nem tudja jóváhagyni. A Képviselő-testület megbízta a Pénzügyi Bizottságot, hogy a meglévő szerződéseket vizsgálja felül és tegyen javaslatot a bérleti díjakra vonatkozóan, és ennek ismeretében a Képviselő-testület rövid időn belül meghozza döntését, melyről értesítést fog küldeni Kovács János részére. Határidő: 2015.október 15. Felelős: Jegyző Erről értesül: - Kovács János Cserkeszőlő Munkácsy út Pénzügyi Bizottság tagjai - Képviselőtestület tagjai =============== 17.) Napirend - Pályázat szociális tüzifára. / Irásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Berezvai József képviselő: a Szociális Bizottság a keménylombos tűzifát javasolja. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 83/2015.(IX.29.)sz.határozat - települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatához történő csatlakozásról. 16

17 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag támogatja a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás pályázatának benyújtását keménylombos tűzifára. A pályázathoz szükséges önerőt a 2015.évi költségvetéséből biztosítja Ft összegben. Erről értesül: - Polgármester - Szociális ügyintéző Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben =============== 18.) Napirend - Használt autóbusz vásárlás közbeszerzés lezárás. Előadó: Pénzügyi Bizottság elnöke / Irásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 84/2015. (IX.29.) sz. határozat - Használt autóbusz vásárlása" tárgyú közbeszerzési eljárás lezárásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat az 67/2015. (IX.03.) sz. határozatában megindította a Használt autóbusz vásárlása közbeszerzési eljárását. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Bíráló Bizottság javaslata alapján 1 a Használt autóbusz vásárlása" eljárást érvényesnek nyilvánítja, 2 a Cserke Pro1 Kft. (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja, 3 Cserke Pro1 Kft. (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) ajánlattevőt nyertes ajánlattevőnek nyilvánítja, 4 felhatalmazza az Alpolgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Erről értesül: - Gazdálkodási Csoport Helyben - dr. Héczei Eszter jegyző Helyben - Illési Sándor alpolgármester Helyben - Karsai Béla gazdaságvezető Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben - Cserke Pro1 Kft. (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) =================== 17

18 19.) Napirend - Önkormányzati autóbusz használati díjának megállapítása. / Irásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Trabach Tibor képviselő: Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja, azzal a kiegészitéssel, hogy hatalmazzuk fel a polgármestert, hogy a díjszabástól egyedi szerződésben eltérhet. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 85/2015. (IX.29.) sz. határozat - az önkormányzati autóbusz használati díjának megállapításáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat az önkormányzati autóbusz kilóméterenkénti díját Ft/ km összegben állapítja meg. Az igénybevétel óradíja várakozási időre: Ft/óra. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy ezen díjszabástól egyedi szerződésben eltérhet. A Képviselő-testület ennek megfelelően az önkormányzat költségvetésének kiadási és bevételi előirányzatát 2015 évben Ft-al megemeli. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai - Gazdálkodási Csoport Helyben ============== 20.) Napirend - Közbeszerzési kiírás jurta tábor étkező építésére / Irásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Dr Héczei Eszter jegyző: miután a jurta tábor megépült, a testület már hamarabb abban foglalt állást, hogy egy étkező épületet, közösségi színteret és oktatási helyet megfog valósítani. Ezzel a határozattal fogja a folyamatot elindítani. Berezvai József képviselő: kiírjuk a közbeszerzést. 3 cég már jelezte, hogy részt kiván venni benne. Ha kíirjuk a közbeszerzést, az 30 nap. 30 napnak el kell telnie, hogy elbírálják, hogy ki lesz a nyertes aki ezt a munkát el végzi. A Beruházó Kft. adott be ajánlatot 53 millió Ft-ról. Dr Héczei Eszter jegyző: amit a Beruházó Kft. adott, az nem ajánlat, az egy költségvetés, hogy a képviselő-testület tájékozódjon hogy az igényeinek megfelelően mennyibe kerül az épület megépítése. Berezvai József képviselő: az önkormányzat 36 m Ft-ot szán erre. Én is kértem egy ajánlatot egy Győri cégől, hogy mennyiért csinálnák meg ezt a beruházást. Nem tudom ki adott erre felhatalmazást, nem tudom, miért írjuk ki a közbeszerzést, mert mire kiírjuk, kész lesz a közösségi ház. Én ezt megértem, de mindjárt kész lesz az épület, és most írjuk ki a közbeszerzés. Készen van az alap, és a Kft. dolgozói végzik a munkát. 18

19 Kókainé Rónyai Irma képviselő: erre az étkezőre nagy szükség van, ez a tegnapi Oktatási Bizottsági ülésen is elhangzott, a bizottság támogatja a beruházást, és már egy kicsit el is vagyunk késve, és majd el dől, hogy ki fogja megépíteni. Nincs közösségi házunk, és ez az épület gyerekek oktatására, szervezett oktatások megtartására is használható lesz. Reméljük hogy mielőbb elkészül, sajnos nem 1-2 hét. Trabach Tibor képviselő: tereprendezési munkálatok folynak, és ez gyakorlatilag nem tartozik bele az eljárásba ez a munka. Értelemszerűen ezt a saját vállalkozásunk oldja meg, és úgy gondolom a saját vállalkozásunk végezhet munkát a saját területünkön, ha ezzel megbízzuk. Nem tudom, hogy ez részee a projektnek, de úgy gondolom igen. Az eljárást támogatjuk, és mielőbbi megvalósítását is támogatjuk. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, ki ért egyet az előterjesztéssel. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal és 1 ellenszavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 86/2015. (IX.29.) sz. határozat - "Jurta tábor melegítő konyhás étkező épület építése" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításól. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1) felkéri a Polgármestert az Kövite-Plusz Mérnöki, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.-vel (5701 Gyula, Nagyváradi út 54.) a megbízási szerződés megkötésére, a "Jurta tábor melegítő konyhás étkező épület építés" tárgyú közbeszerzési eljárás lefolytatása érdekében, 2) a "Jurta tábor melegítő konyhás étkező épület építés" tárgyú közbeszerzési eljárást az "Eljárást Megindító Felhívás" alapján megindítja, 3) Az ajánlattételre felkérendő szolgáltatók a következők: a) Földgép-Cserkeszőlő Kft Cserkeszőlő, Tópart u 4. b) Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft. (5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1.) c) Imrei István Kft. (5440 Kunszentmárton, Bajcsy Zsilinszky út 32.) 4) a "Jurta tábor melegítő konyhás étkező épület építés" tárgyú közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságát az alábbiak szerint határozza meg: a) A Bíráló Bizottság elnöke: dr. Héczei Eszter jegyző b) A Bíráló Bizottság tagjai: Karsai Béla gazdasági vezető c) Molnár László műszaki ügyintéző d) Mondi Viktor referens 5) felhatalmazza a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Polgármester Erről értesül: - dr. Héczei Eszter jegyző Helyben - Szokolai Lajos polgármester Helyben - Karsai Béla gazdaságvezető Helyben - Molnár László műszaki ügyintéző Helyben - Mondi Viktor - Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben - Kövite-Plusz Kft Gyula, Nagyváradi út 54. ================== 19

20 21.) Napirend - 30 férőhelyes új bölcsőde építés pályázati projekt előkészítése / / Irásos előterjesztés jegyzőkönyv mellékletét képezi/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 87/2015. (IX.29.) sz. határozat - 30 férőhelyes új bölcsőde építés pályázati projekt előkészítése Cserkeszőlő Községi Önkormányzat a gyermekintézmények fejlesztésére (TOP ) pályázatot kíván benyújtani, melyből egy új, 30 férőhelyes bölcsőde épületet kíván építeni. A pályázat beadásához szükséges a projektet alaposan előkészíteni, mely magában foglalja az engedélyes tervdokumentáció elkészítését, annak engedélyeztetési eljárását. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat képviselő testülete felhatalmazást ad a polgármester részére a projekt előkészítésére. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai - Gazdálkodási Csoport Helyben - Pályázati referens Helyben - Műszaki Ügyintéző Helyben =============== 22.) Napirend - Kovács Sándorné és társai kérelme. /Kérelem a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Szokolai Lajos polgármester: javaslom támogatni a kérelmet, hisz saját vállalkozóink. A határozatban utalni kell a közműfejlesztésről szóló rendeletünkre, amely a rácsatlakozás módját szabályozza. A fejlesztés költségeit a kérelmezők viselik. A Képviselő-testület 6 egyhangú szavazattal egyetértett a kérelemmel és az alábbi határozatot hozta: 88/2015. (IX.29.) sz. határozat - Kovács Sándorné termálvizes fűtési rendszerre történő csatlakozási kérelmének elfogadásáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Kovács Sándorné egyéni vállalkozó üzlettulajdonosok nevében beadott kérelmét, - termálvizes fűtési rendszer visszatérő ágára történő csatlakozás és hőközpont kialakítását egyhangúlag támogatja. A műszaki kialakításnál szükséges figyelembe venni a 9/2009(III.10.) önkormányzati rendeletben meghatározottakat. 20

21 Erről értesül: - Kovács Sándorné Cserkeszőlő Fürdő út 30/A - Képviselőtestület tagjai =============== Szokolai Lajos polgármester: megköszönte a megjelenést, és mivel további napirend megtárgyalásra nem volt, az ülést bezárta. Kmf. Szokolai Lajos polgármester dr Héczei Eszter jegyző 21

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 29-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.február 10-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása.

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Söréd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 19-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal 8072 Söréd Rákóczi u. 59. Jelen vannak: Végh Rudolf polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. április 2. napján megtartott közmeghallgatással egybekötött ülésének J e g y z ő k ö n y v e 24/2012./IV.02./ számú testületi határozat Öcsöd Nagyközség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 23/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 24. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 17-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Fehér-partok Turisztikai Egyesület beszámolója - Tájékoztatás a két

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 164/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 165/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 166/2010.(XI.18.) sz.önk.hat.

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2010. február 25. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én 10.00

Részletesebben

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.)

(Kérdés, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. február 11-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi Zsolt, Bertalan

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helyszín : 2014. május 29.-én 16: 00 órai kezdettel Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő testületének képviselő testületi üléséről Községháza Bakonybánk Jelen vannak: Kovács Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 18- án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor tartott nyilvános testületi üléséről. Németbánya Önkormányzat Képviselő-testülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 27-én 8:30-kor

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Molnár György jegyző

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT GAZDASÁGI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA ELNÖKÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S a Hajdúhadház Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben