J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének január 31-én megtartott ülésérl.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl."

Átírás

1 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti ív alapján. Benkó István: Köszöntötte a testületi ülésen megjelenteket. A képvisel urak kezdeményezésére a mai ülésre meghívtam Bodrogi Györgynét, Nagykáta polgármester asszonyát, és amint megérkezik a testületi ülésre javaslom az t érint napirendeket tárgyalja a testület. Szücsi Csaba képvisel úr jelezte késését. A testületi ülést az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelen hívtam össze. Kérem, hogy hozzászólásaikat, az SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelen tegyék meg. A határozatképesség megállapítása után az ülést megnyitotta. Jegyzkönyv hitelesítnek Nagy Lászlót javaslom megválasztani. Amennyiben nincs más személyre javaslat, ki fogadja el Nagy Lászlót jegyzkönyv hitelesítnek? A képvisel-testület egyhangú szavazati aránnyal elfogadta Nagy László települési képviselt jegyzkönyv hitelesítnek. (Zemen József települési képvisel megérkezett a testületi ülésre.) Benkó István: A képviselk megkapták a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Kérem, tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket. Javaslom elfogadásra a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. A képvisel-testület egyhangú szavazati aránnyal elfogadta a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Benkó István: Javaslatot teszek a meghívóban szerepl napirendek tárgyalására. Az egyebek i. napirendjeként javaslom tárgyalásra két képvisel úrtól érkezett levelet, j. pontként a bizottságok munkaterveit és k. pontként Tri Ferencné szemétszállítási díj emelés iránti kérelmét. Hozzászólók: Lukács István, Benkó István, Kecser István, Kiss Tamás Benkó István: Ki fogadja el a két képviseli levél tárgyalását? A képvisel-testület a javaslatot 4 igen, 6 nem, 2 tartózkodás szavazati aránnyal elutasította, a két képviseli levelet nem kívánja tárgyalni. Benkó István: Ki fogadja el az elhangzott módosításokkal a napirendi javaslatot? A képvisel-testület a javasolt napirendet egyhangú szavazati aránnyal elfogadta.

2 2 NAPIREND: 1./ A évi költségvetés és pénzügyi terv tárgyalása. Benkó István polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Horinka László Pénzügyi Bizottság elnöke Mázás Istvánné pénzügyi csoportvezet 2./ Központi Konyha beszámolója munkájáról. Mészáros Irén Központi Konyha vezetje 3./ Étkezési díjak és étkezési hozzájárulás egységes meghatározása, rendelet megalkotása. Benkó István polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Mázás Istvánné pénzügyi csoportvezet 4./ Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása. Cseri Péter Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság elnöke 5./ Egyebek: a./ Többcélú Kistérségi Területfejlesztési Társuláshoz történ csatlakozás megvitatása. Benkó István polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz b./ Tápió-menti Területfejlesztési Társulás pályázataihoz öner meghatározása. Benkó István polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz c./ Els-Tápió-Térségi Konzorciummal kapcsolatos határozatok meghozatala. Benkó István polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz d./ Szent István Általános Iskola közbeszerzési eljárásával kapcsolatos feladatok. Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz e./ Ingatlan vásárlási ügy. Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz

3 3 f./ Szív u. útnyitási ügye. Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz g./ Közvilágítás bvítés iránti kérelem. Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz h./ Tavasz utca úttal és vízelvezetésével kapcsolatos lakossági beadvány. Településfejlesztési Bizottság elnöke i./ Bizottságok munkatervei. Bizottságok elnökei j./ Tri Ferenc szemétszállítási díj emelés iránti kérelme. Benkó István Egyebek b-c./ Tápió-menti Területfejlesztési Társulás pályázataihoz öner meghatározása. Els-Tápió-Térségi Konzorciummal kapcsolatos határozatok meghozatala. Benkó István: Köszöntöm Bodrogi Györgynét, Nagykáta polgármester asszonyát, a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás elnökét, valamint Kovács Norbert menedzser urat. Megkérem Bodrogi Györgyné elnök asszonyt a napirendi pont ismertetésére. Bodrogi Györgyné: Köszöntötte a képvisel-testületet. Ismertette a képvisel-testülettel az Els-Tápió-Térségi Konzorciummal, a szennyvízcsatorna és tisztítóm beruházással kapcsolatban teend lépésekrl, valamint a Tápiómenti Területfejlesztési Társulással kapcsolatban meghozandó határozati javaslatokról. Hozzászólók: Benkó István, Bodrogi Györgyné, Lukács István, Nagy László, László Ferenc, Kiss Tamás, Kecser István (Szücsi Csaba települési képvisel megérkezett a testületi ülésre.) További hozzászólók: Benkó István, Kiss Tamás, Bodrogi Györgyné, Kecser István, Csanádi Gábor Benkó István: Javaslom elfogadásra a konzorcionális szerzdés módosított tervezetének jóváhagyásával kapcsolatos határozati javaslatot.

4 4 A képvisel-testület a javaslatot 12 igen, 1 nem szavazati aránnyal elfogadta és a következ 5/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete egyetért az Els-Tápió-Térségi Konzorcium taggylésének év december hó 17. napján kelt 1/2004. (XII.17.) szám alatti, és a 3/2004. (XII.17.) szám alatti határozatával történt módosításokat, és ezzel a konzorcionális szerzdés módosított tervezetét jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerzdés aláírására és az ezzel összefügg jognyilatkozatok megtételére. Határid: azonnal polgármester Benkó István: Ki fogadja el a konzorcium ügyrendjének módosított tervezetével kapcsolatos határozati javaslatot? A képvisel-testület a javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 6/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete egyetért az Els-Tápió-Térségi Konzorcium taggylésének év december hó 17. napján kelt 4/2004. (XII.17.) szám alatti határozatával történt módosításokat és az ezzel a konzorcium ügyrendjét módosított tervezetét jóváhagyja. Határid: azonnal Benkó István: Ki fogadja el Újszilvás csatlakozását a Tápiómenti Területfejlesztési Társuláshoz? A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 7/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete egyetért a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 13/2004. (XI.25.) sz. határozatával, mely szerint Újszilvás Község Önkormányzata csatlakozik a Tápiómenti Területfejlesztési Társuláshoz. Határid: azonnal

5 5 Benkó István: Ki fogadja el Jászfelsszentgyörgy csatlakozását a Tápiómenti Területfejlesztési Társuláshoz? A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 8/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete egyetért a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 14/2004. (XII.17.) számú határozatával, mely szerint Jászfelsszentgyörgy Község Önkormányzata csatlakozik a Tápiómenti Területfejlesztési Társuláshoz. Határid: azonnal További hozzászólók: Benkó István, Bodrogi Györgyné Benkó István: Ki fogadja el a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Alapító okiratának módosítására vonatkozó javaslatot? A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 9/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás ülésének év január hó 18. napján kelt 8/2005. (I.18.) szám alatti határozatát, az Alapító okirat módosítására vonatkozóan jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerzdés aláírására és az ezzel összefügg jognyilatkozatok megtételére. Határid: azonnal Benkó István: Ki fogadja el a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás Szervezési és Mködési Szabályzat módosítására vonatkozó javaslatot? A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ

6 6 10/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás ülésének év január hó 18. napján kelt 10/2005. (I.18.) szám alatti határozatát, a Szervezési és Mködési Szabályzat módosítására vonatkozóan jóváhagyja. Határid: azonnal További hozzászólók: Bodrogi Györgyné, Gulyásné dr. Gál Ilona, Horinka László, Benkó István Benkó István: Ki fogadja el a közbeszerzési eljárásra vonatkozó kötelezettség vállalásra vonatkozó határozati javaslatot? A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 11/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás év december hó 27. napján kiírt közbeszerzés tárgyát képez Tápió-térsége csatornázási és szennyvíztisztítási létesítmények megvalósításához tervezési, mérnökszolgálati feladatok ellátásának Ft költségére lakosságarányosan kötelezettséget vállal, és felhatalmazza a polgármestert ezen kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételére. Határid: azonnal További hozzászólók: Bodrogi Györgyné, Gulyásné dr. Gál Ilona, Bodrogi Györgyné: Tájékoztatta a testületet a GVOP pályázattal kapcsolatos határozati javaslatról. Hozzászólók: Benkó István, Bodrogi Györgyné, Kecser István Benkó István: Ki fogadja el a GVOP pályázattal kapcsolatos határozati javaslatot? A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 12/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás ülésének év január hó 18. napján kelt 1/2005. (I.10.) szám alatti határozatát

7 7 mely szerint a társulás elfogadja a GVOP Kistérségi Internetes tartalomszolgáltató és ügyintézési rendszer c. pályázat által nyújtott Ft-os támogatást jóváhagyja. Az Önkormányzat kötelezettséget vállal az öner lakosságarányos fedezet vállalására, és felhatalmazza a polgármestert ezen kötelezettségvállalási nyilatkozat megtételére. Határid: azonnal További hozzászólók: Kiss Tamás, Bodrogi Györgyné Bodrogi Györgyné: Megköszönte a testületnek, hogy meghallgatták és további jó munkát kívánt. Benkó István: Megköszönte Bodrogi Györgynének az ülésen való megjelenést, az elhangzott ügyekben végzett munkáját. László Ferenc: Javaslatot tett arra, hogy a szennyvízcsatorna és tisztítóm megvalósítása ügyében eddig jelentkezett kiadásokról készítsenek kimutatást. I. NAPIRENDI PONT: A évi költségvetés és pénzügyi terv tárgyalása. Benkó István: Megkérte a jegyzasszonyt a napirendi pont elterjesztésére. Gulyásné dr. Gál Ilona: Ismertette a testülettel a kiadott anyagban szerepl módosításokat. Hozzászólók: Benkó István, Horinka László, Lukács István, Nagy László, Gulyásné dr. Gál Ilona, László Ferenc, Kecser István, Kiss Tamás, Horváth Attiláné, Lakatos Jánosné, Lányi György, Mázás Istvánné, Cseri Péter Benkó István: Ki fogadja el, hogy a tornacsarnokban dolgozó két létszámot, akik jelenleg a Faluszolga Kft alkalmazottjai, a Móra Ferenc Általános Iskola létszámához kerüljenek át? A képvisel-testület a javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 13/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a a Móra Ferenc általános Iskola tagiskolája melletti Sportcsarnok gondnoki és takarítói munkakörének ellátására 2 f álláshelyet biztosít a Móra Ferenc Általános Iskola részére napjától. Határid: március 01.

8 8 polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Horváth Attiláné iskolaigazgató (Farkas Ferenc elhagyta a testületi ülést.) További hozzászólók: Benkó István, Lukács István, Horváth Attiláné, Gulyásné dr. Gál Ilona, Lányi György, Kecser István, Cseri Péter, Kiss Tamás, László Ferenc Benkó István: Ki ért egyet azzal, hogy a Móra Ferenc Általános Iskolának biztosítsunk egy ft-karbantartó létszámot? A képvisel-testület a javaslatot 7 igen, 4 nem, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 14/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Móra Ferenc Általános Iskola részére egy f ft-karbantartó létszámot biztosít. Határid: március 01. polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Horváth Attiláné iskolaigazgató Benkó István: Ki fogadja el, hogy a Községi Sportkör részére a évi támogatása terhére 500 ezer Ft elleget biztosítsunk? A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 15/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Községi Sportkör részére évi támogatása terhére 500 ezer Ft elleg kifizetését határozza meg. Határid: február 15. polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz További hozzászólók: Gulyásné dr. Gál Ilona, Lukács István, Benkó István, Kiss Tamás Benkó István: Ki fogadja el, hogy a Pénzügyi Bizottságot bízza meg a testület a jutalomkeret tervezésével? A képvisel-testület a javaslatot 11 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ

9 9 16/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megbízza a Pénzügyi Bizottságot a jutalomkeret tervezésére javaslat kidolgozásával. Határid: február 14. Felels: Horinka László Pénzügyi Bizottság elnöke További hozzászólók: Gulyásné dr. Gál Ilona, Benkó István, Lukács István, Horinka László, Kiss Tamás, Csanádi Gábor, László Ferenc, Kecser István II. NAPIRENDI PONT: Központi Konyha beszámolója munkájáról. Benkó István: Megkérte Mészáros Irént, amennyiben van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg. Hozzászólók: Mészáros Irén, Benkó István, Kiss Tamás, Nagy László Benkó István: Javaslom elfogadásra a Központi Konyha munkájáról szóló beszámolót. A képvisel-testület a javaslatot 11 igen, 1 nem szavazattal elfogadta és a következ 17/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megtárgyalta és elfogadta a Központi Konyha munkájáról szóló beszámolót. Határid: január 31. Felels: Mészáros Irén Konyhavezet Benkó István: Ki fogadja el, hogy a Központi Konyha létszámát egy fvel emelje a testület? A képvisel-testület a javaslatot 11 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 18/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Központi Konyha létszámát egy fvel bvíti január hó 01-tl. Határid: január 01.

10 10 polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Mészáros Irén konyhavezet III. NAPIRENDI PONT: Étkezési díjak és étkezési hozzájárulás egységes meghatározása, rendelet megalkotása. Benkó István: A képviselk írásban megkapták a nyersanyag normáról és étkezési díjakról, valamint a Gondozási Központban alkalmazandó térítési díjakról szóló rendelet-tervezetet. Kérem tegyék fel kérdéseiket, mondják el észrevételeiket. Hozzászólók: Mészáros Irén, Nagy László, Gulyásné dr. Gál Ilona Benkó István: Javaslom elfogadásra a évi nyersanyag normáról és étkezési díjakról szóló rendelet elfogadását. A képvisel-testület egyhangú szavazati aránnyal megalkotta 1/2005. (I.31.) sz. rendeletét a évi nyersanyag normáról és étkezési díjakról. Sülysáp Nagyközség Önkormányzatának 1/2005. (I.31.) sz. rendelete a évi nyersanyag normáról és étkezési díjakról. Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a évi nyersanyagnormáról és étkezési díjakról az alábbi rendeletet alkotja meg. (1) A norma összege: Ft melynek étkezésenkénti megbontása a (2) bekezdésben meghatározottak szerint alakul. 1.. (2) A tízórai nyersanyag normája: 47.- Ft Az ebéd nyersanyag normája Ft Az uzsonna nyersanyag normája: 35.- Ft 2.. (1) Az egyes nevelési-oktatási intézményekben a térítési díjak a (2) bekezdés szerint kerülnek megállapításra. (2) A 3 X étkez óvodás korú gyermekek térítési díja: Ft + 15 % ÁFA (270.- Ft) x f x étkezési nap, Az iskolás korú napközis gyermek térítési díja: Ft + 15 % ÁFA (281.- Ft) x f x étkezési nap, Az étkez gyerek térítési díja: Ft + 15 % ÁFA (176.- Ft) ebéd x f x étkezési nap, 47.- Ft + 15 % ÁFA (54.- Ft) tízórai x f x étkezési nap,

11 11 (3) A vendégebéd térítési díja: Ft + 15 % ÁFA (450.- Ft) x f x étkezési nap. (4) A kötelez étkezk havi térítés díjkedvezménye Ft. (5) Alkalmazotti térítés mértéke Ft + 15 % ÁFA (270.- Ft) x f x étkezési nap. 3.. Az Önkormányzat képvisel-testülete jogszabályban rögzített jogaként jogosult felülvizsgálni év közben egyszer a nyersanyag normát valamint az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat. 4.. Jelen rendelet január 01. napján lép hatályba, kihirdetésérl a jegyz a helyben szokásos módon köteles gondoskodni. Benkó István: Javaslom elfogadásra a Gondozási Központban alkalmazandó térítési díjakról szóló rendelet elfogadását. A képvisel-testület egyhangú szavazati aránnyal megalkotta 2/2005. (I.31.) sz. rendeletét a Gondozási Központban alkalmazandó térítési díjakról. Sülysáp Nagyközség Önkormányzata 2/2005. (I.31.) sz. rendelete a Gondozási Központban alkalmazandó térítési díjakról. Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a évben a Gondozási Központban alkalmazandó térítési díjak megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja meg: 1.. (1) A napi nyersanyag norma összege az idsek klubjában a következk szerint alakul: - tízórai: 47.- Ft - ebéd: Ft - uzsonna: 37.- Ft (2) Az idsek klubjában a napi fenntartási díj összege: Ft 2.. Az idsek klubjában alkalmazandó, a nyugdíjakhoz igazodó térítési díjak mértékét a 1. sz. melléklet tartalmazza. 3.. (1) Étkeztetési térítési díj: Ft X nap nyersanyag norma (235.- Ft) + költség (165.- Ft) X 15 % ÁFA (2) Gondozási óradíj: Ft X óra Gondozási Központ évi összes költsége éves gondozási órák száma : gondozottak száma (3) Házi segítségnyújtás díja: Ft X óra (4) Szociális étkeztetés (csak ebéd) étkezési térítési díja: Ft X nap ebéd nyersanyag norma (146.- Ft) + költség (159.- Ft) X 15 % ÁFA

12 (1) Jelen rendelet rendelkezései megalkotásánál a többször módosított évi III. törvény , valamint a 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet 12.. alkalmazta az Önkormányzat. (2) Az Önkormányzat képvisel-testülete jogszabályban rögzített jogaként jogosult felülvizsgálni év közben egyszer a nyersanyag normát, valamint az ahhoz kapcsolódó térítési díjakat. 5.. (1) Jelen rendelet rendelkezéseit február 1. napjától kell alkalmazni. (2) Kihirdetésérl a jegyz a helyben szokásos módon, kifüggesztéssel köteles gondoskodni. (3) A Gondozási Központ köteles biztosítani, hogy ellátottjai megismerhessék e rendelet rendelkezéseit. 1. sz. melléklet Nyersanyag norma: - tízórai: 47.- Ft - ebéd: Ft - uzsonna: 37.- Ft Intézményi ellátási díj: Ft X ÁFA = Ft Ft Ft = Ft X 22 nap = Ft/hó %-os arányban 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Ft Ft Ft Ft Ft Házi gondozási óradíj: Ft X óra %-os arányban 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % 32.- Ft 64.- Ft 95.- Ft Ft Ft Étkezési térítési díj (háromszori étkezés) %-os arányban ebéd % % 29,40.- Ft % 58,80.- Ft % 88,20.- Ft % 117,60.- Ft % Ft % 176,40.- Ft % 205,80.- Ft

13 % 235,20.- Ft % 264,60.- Ft % Ft Szociális étkeztetés térítési díja (csak ebéd) %-os arányban ebéd % % 35.- Ft % 70.- Ft % Ft % Ft % Ft % Ft % Ft % Ft % Ft % Ft Gondozási óradíj: Ft Amennyiben a gondozás az ebédkihordást is magánban foglalja az ebédkihordásra alkalmanként legfeljebb 30 perc gondozási id vehet igénybe, mely nem függ a nyugdíj mértékétl, tehát egységesen: Ft : 2 = 55.- Ft X nap. IV. NAPIRENDI PONT: Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói pályázat kiírása. Benkó István: A képviselk megkapták az írásos elterjesztést, amit az Oktatási Bizottság már megtárgyalt. Hozzászólók: Cseri Péter, Nagy László, Gulyásné dr. Gál Ilona, Kecser György, Benkó István Benkó István: Ki fogadja el az Oktatási Bizottság által javasolt pályázati kiírást? A képvisel-testület a javaslatot 11 igen, 1 nem szavazati aránnyal elfogadta és a következ 19/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete pályázatot ír ki a Móra Ferenc Általános Iskola igazgatói álláshelyének betöltésére. Megbízza a jegyzt a pályázati kiírás megjelentetésével kapcsolatos teendk megtételével. Határid: február 10.

14 14 Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz Egyebek a./ Többcélú Kistérségi Területfejlesztési Társuláshoz történ csatlakozás megvitatása. Benkó István: Tájékoztatta a testületet a Többcélú Kistérségi Területfejlesztési Társuláshoz történ csatlakozás szükségességérl. Hozzászólók: Nagy László, Benkó István, Gulyásné dr. Gál Ilona, Csanádi Gábor Benkó István: Ki fogadja el a többcélú kistérségi társulással kapcsolatos határozati javaslatot? A képvisel-testület a javaslatot 11 igen, 1 nem szavazati aránnyal elfogadta és a következ 20/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete figyelemmel a évi CVII törvényben (Tkt.) foglaltakra, úgy határoz, hogy a monori statisztikai kistérség tagjaként a többcélú kistérségi társulás együttmködési megállapodását a Tkt. Elírásainak megfelelen módosítja. A módosított dokumentumot a soron következ ülésen, de legkésbb június 1-ig megtárgyalja, illetve elfogadja. Elhatározza továbbá, hogy az 5/2005. (I.19.) Korm. sz. rendelet szerinti feladatok ellátásáról a többcélú kistérségi társulás közremködésével gondoskodik. Határid: azonnal és folyamatosan június 01-ig. Egyebek d./ Szent István Általános Iskola közbeszerzési eljárásával kapcsolatos feladatok. Benkó István: Megkérte a jegyz asszonyt a napirendi pont ismertetésére. Gulyásné dr. Gál Ilona: Ismertette a testülettel a közbeszerzési eljáráshoz szükséges lépések megtételérl. Hozzászólók: Kecser István, Gulyásné dr. Gál Ilona Benkó István: Ki fogadja el a Szent István Általános Iskola bvítésére az épület gépészeti terv és épület elektromos kiviteli tervének elkészítésének megrendelését?

15 15 A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 21/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Szent István Általános Iskola bvítéséhez kapcsolódó épületgépészeti terv és épület elektromos kiviteli terv megrendelését határozza meg. A tervek megrendelésével megbízza a polgármestert. Határid: február hó 21. Egyebek e./ Ingatlan vásárlási ügy. Benkó István: Ismertette a testülettel az ingatlan vásárlás kérdésében beérkezett kérelmet. Hozzászólók: Lukács István, Benkó István, Kecser István, Gulyásné dr. Gál Ilona, Kiss Tamás, Zemen József Benkó István: Ki fogadja el, hogy a 2348 hrsz-ú ingatlant Ft/m2 áron értékesítsük? A képvisel-testület a javaslatot 8 igen, 4 nem szavazattal elfogadta. (Farkas Ferenc települési képvisel visszaérkezett az ülésre.) Benkó István: Ki fogadja el, hogy a 2348 hrsz-ú ingatlant Ft/m2 áron értékesítsük? A képvisel-testület a javaslatot 7 igen, 2 nem, 3 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta. Benkó István: A döntés alapján Ft/m2 áron értékesítjük a 2348 hrsz-ú ingatlant. 22/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a 2348 hrsz-ú ingatlan vételárát Ft/m2 árban határozza meg. Határid: január 31. Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz

16 16 Benkó István: Ki fogadja el, hogy a 2348 hrsz-ú, 1802 m2 terület ingatlant Horváth Sándor Maglód, Irinyi köz 3. szám alatti lakos részére értékesítsük azzal a feltétellel, hogy szerzdés kötésre a 2348 hrsz-ú ingatlan és a 2347 hrsz-ú ingatlan összevonása után kerül sor. A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 23/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete Horváth Sándor és neje Horváthné Csernus Erzsébet Maglód, Irinyi köz 3. szám alatti lakosokat a hrsz-ú 1802 m2 terület ingatlanra vevnek kijelöli. Az ingatlan vételárát Ft/m2 ( Ft) összegben határozza meg, melyet vev egyösszegben fizet be. Az adásvételi szerzdés megkötésére a vev tulajdonát képez hrsz-ú ingatlan és a 2348 hrsz-ú ingatlan összevonása után kerül sor. Határid: március 31. Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz Egyebek f./ Szív u. útnyitási ügye. Benkó István: A képviselk az írásos anyagot megkapták. Tájékoztatta a testületet az útnyitással kapcsolatos kérdésrl. Hozzászólók: Kecser István Benkó István: Javaslom, hogy a 246/2003. (XI.24.) sz. határozatunkat ersítsük meg. A képvisel-testület a javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 24/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a 246/2003. (XI.24.) sz. határozatát továbbra is fenntartja, mely szerint a Szív utcában történ útnyitáshoz hozzájárul, amennyiben minden érintett telektulajdonos térítés nélkül átadja a telkébl az út kialakításához szükséges területet az önkormányzatnak, valamint vállalják az alapközmvek kiépítésének költségét. Az önkormányzat vállalja az út kialakításával, közmvek kiépítésével kapcsolatos feladatok koordinálását. Felhívja a jegyz figyelmét, hogy a kérelmezket a határozatban foglaltakról tájékoztassa.

17 17 Határid: február 28. Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Egyebek g./ Közvilágítás bvítés iránti kérelem. Benkó István: Tájékoztatta a testületet a kérelemben foglaltakkal kapcsolatban már korábban megtett lépésekrl. Hozzászólók: Lukács István Benkó István: Javaslom, hogy a kérelmet utasítsuk el a szakemberek véleménye alapján, hogy közvilágítási lámpatest felszerelését nem tartjuk szükségesnek. A képvisel-testület a javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 25/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete Pusztai László Sülysáp, Hunyadi u. 64. szám alatti lakos közvilágítási lámpatest felszerelési kérelmét elutasítja, mivel szakemberek véleménye alapján a Sülysáp, Hunyadi u. 64. szám eltt a közvilágítási lámpatest felszerelése nem indokolt. Megbízza a jegyzt, hogy a határozatban foglaltakról a kérelmezt tájékoztassa. Határid: február 28. Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona Jegyz Benkó István: Ismertette a testülettel a zártkerti közvilágítás bvítés és a 31. fúton felszerelend közvilágítási lámpatestek kérdését. Hozzászólók: Kiss Tamás, Benkó István, Kiss Tamás, Lukács István Benkó István: Javaslom elfogadásra a zárt kertben a térképen bejelölt lámpatestek kihelyezésére a tervek és a költségvetés megrendelését, valamint a 31. fút Tápiószecs felé es közigazgatási határon két lámpatest kihelyezését. A Bogdán Flórián utcában és a Pataksétány végén vizsgáljuk felül a közvilágítási lámpatestek kihelyezésének szükségességét. A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal a javaslatot elfogadta és a következ

18 18 26/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a zárt kertben a térképen bejelölt lámpatestek kihelyezésére a tervek és a költségvetés megrendelését határozza meg, melynek megrendelésével megbízza a polgármestert A 31. fút Tápiószecs felé es közigazgatási határán két közvilágítási lámpatest kihelyezését határozza meg, melynek intézésével a polgármestert bízza meg. A Bogdán Flórián utcába és a Pataksétány végén közvilágítási lámpatestek kihelyezésének szükségességének vizsgálatát határozza meg, mellyel megbízza Benkó István polgármestert Kecser István TFB Elnökét és Lukács István TFB. Tagot. Határid: február 15. illetve folyamatos polgármester Kecser István települési képvisel Lukács István települési képvisel Egyebek h./ Tavasz utca úttal és vízelvezetésével kapcsolatos lakossági beadvány. Benkó István: Ismertette a képviselkkel a beadvánnyal kapcsolatos kérdéseket. Hozzászólók: Kecser István, Benkó István, Lányi György Benkó István: Javaslom, hogy a Tavasz utcai lakók részére ajánljunk fel anyagot és a járdát saját erbl oldják meg. A mszaki csoport mérje fel a szükséges anyagmennyiséget. A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 27/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a Tavasz utcai lakóknak felajánlja a járdaépítéshez szükséges anyagmennyiséget, amennyiben saját erbl a járdát megépíti. A Mszaki Csoport mérje fel a járdaépítéshez szükséges anyagmennyiséget. Megbízza a jegyzt, hogy a kérelmezket tájékoztassa a határozatban foglaltakról. Határid: február 28. Felels: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Tar Andrea mszaki eladó

19 19 Egyebek i./ Bizottságok munkatervei. Benkó István: A képviselk megkapták az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, a Népjóléti és Rehabilitációs Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság munkaterveit. Javaslom a munkaterv javaslatok elfogadását. A képvisel-testület a javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 28/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megtárgyalta és elfogadta az Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Népjóléti és Rehabilitációs Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság munkatervét. Határid: január 31. Felels: Bizottságok elnökei Egyebek j./ Tri Ferenc szemétszállítási díj emelés iránti kérelme. Benkó István: Ismertette a testülettel a kérelemben foglaltakat. Javaslom, hogy 10 %-al emeljük a szemétszállítási díjat. Hozzászólók: Kiss Tamás, Nagy László, Benkó István, Cseri Péter, Lukács István Benkó István: Javaslom elfogadásra a szemétszállítási díj 10 %-al történ emelését, valamint folytassunk tárgyalásokat Tri Ferenccel a szeméttelep üzemeltetésére, karbantartására vonatkozóan. A képvisel-testület a javaslatot egyhangú szavazati aránnyal elfogadta és a következ 29/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete Tri Ferenc részére a szemétszállítási díjat 10 %-al emeli január 01-tl. Megbízza a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat Tri Ferenccel a szeméttelep üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatban. Határid: február 28. polgármester Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz

20 20 Benkó István: Javaslom a testületnek utólagos határozat meghozatalát a szökár sújtotta terület 1 millió Ft-tal való támogatására. A képvisel-testület a javaslatot 11 igen, 2 nem szavazati aránnyal elfogadta és a következ 30/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a szökárral sújtott terület megsegítésére 1 millió Ft támogatást határoz meg. Határid: január 31. További hozzászólók: Benkó István, Lukács István, Szücsi Csaba Bejelentések: Benkó István: Tájékoztatta a testületet a telefontarifákkal kapcsolatos ajánlatról. Hozzászólók: Horinka László, Benkó István Benkó István: Tájékoztatta a testületet a Szirtes Ádám emléktábla kihelyezésérl, az Önkormányzati Híradóban megjelent cikkrl való véleményérl. Az Önkormányzati Híradó január 28-i számában megjelent cikk a Szent István Általános Iskola bvítésével kapcsolatban idézem, az alábbiakat írja: Itt kell megjegyeznem azt, hogy a polgármester számomra felfoghatatlanul éppen egy sápi képviselvel támogatóan szívesen visszalépett volna az idben a sápi gyerekek rovására azzal, hogy a Stér kastélyba (zárda épült) számzi ket. Nézzük csak ezt hogyan lehet értékelni? - Hangulatkeltés, - polgármester lejáratása, - lakosság félrevezetése, - pontatlan megfogalmazás. Egy biztos, nem volt véletlen. A polgármester nem az építkezés ellen szavazott, ezt mindannyian tudjuk. A polgármester tudja és azt is mondta, hogy a bvítésre szükség van a gyereklétszám növekedése miatt. Csoportot kell bontani és tantermet kell építeni. Arra szavaztam, hogy pályázat útján történjen meg a megvalósítás. Micsoda különbség! Tehát arra szavaztam, hogy pályázat és saját er hozzáadásával építsük meg a szükséges tantermeket, és kihangsúlyoztam, hogy a pályázati lehetségbl ne zárjuk ki magunkat, hiszen az önkormányzat csak pályázat útján tud plusz pénzhez jutni. Amikor a Stér kastélyról beszéltem, illetve megemlítettem, hogy arra is gondoltam, hogy elbb-utóbb a Stér kastéllyal is kell kezdeni valamit, akár egy könyvtárat, vagy egy kulturális központot kialakítani és nem veszett volna kárba a ráfordított pénz. És ezalatt az id alatt lehet, hogy pályázati lehetség is nyílt volna számunkra. Engem vádolnak azzal, hogy

21 21 számzöm a gyerekeket a Stér kastélyba, személyiségi jogokat sértve, aki igyekeztem megteremteni az anyagi lehetségét annak, hogy most van lehetség iskolabvítésére, pedagógusoknak és egyéb ágazatban a törvény által elírt bérfejlesztésre. Ez a vád engem nem illet, hiszen nem mindenhol tudják megtenni, hogy bért fejlesszenek, iskolát, óvodát bvítenek. A takarékos gazdálkodással kapcsolatban saját magammal szemben is igényes vagyok, igyekszem betartani és betartatni is mindenkivel szemben. Úgy gondolom, hogy a jelenleg rendelkezésre álló meglév pénzeszközhöz, az akár lekötött, akár az egyszámlánkon lévhöz némi közöm van. Igyekeztünk megteremteni annak a lehetségét és feltételeit, hogy pályázati lehetségeket ki tudjuk használni. Ehhez a saját erhöz szükséges igazolást a pénzintézménytl szükség esetén meg tudjuk kapni, hiszen rendelkezésünkre áll a pályázatokhoz szükséges saját er. A 21 éves múltra visszatekintve úgy gondolom, nem kell szégyenkeznem. Építettünk új iskolát, tornacsarnokot, vizesblokkokat, bvítettünk iskolákat, óvodákat, felújítottunk intézményeket oktatási, egészségügyi, Mveldési Ház, Központi Ügyelet, stb. Úgy érzem, büszkék lehetünk arra, hogy az intézményeink jó állapotban vannak, zökkenmentesen mködnek. Szégyelleném magam, ha olyan állapotban lennének az intézményeinkben, mint egyes önkormányzatoknál. Az sem egy utolsó szempont, hogy az útjaink 95 %-a aszfaltozott, szilárd burkolatú utak. Igyekezzünk még ezt a hiányzó 5 %-ot is rendezni, melyet számtalan esetben felvetettek. Sülysáp lakosságának biztosított a lehetség, hogy normális körülmények között tudja megközelíteni lakóhelyét. Meg kell említenem, hogy építettünk közmveket és még sorolhatnám. Sajnos még egy közm nem épült meg, ez a csatorna és tisztítóm, de ezen is dolgozunk. Bízom abban, hogy elbb-utóbb ez is megvalósul. Próbálkozunk több irányba. Jelenleg a testületi döntés alapján a Kohéziós Alapba való besorolásunkat várjuk. Folyamatban van melyre pályázatot nyújtottunk be, a bölcsde megépítése, Falumúzeum, ravatalozók felújítása és folyamatban van a Kossuth L. út felújítási lehetségeinek felkutatása, melyben több tárgyalást folytattam a Pest Megyei PEMÁK igazgatójával. Jelents összegeket nyertünk a pince beszakadások, a löszfal omlások megoldására. Úgy ítélem meg, hogy amennyiben erre pályázati lehetséget nem biztosítottak volna saját erbl és úgy ítélem meg, ezzel keményen foglalkozni kellett és meg kellett dolgozni a pályázati összegekért. Amikor pályázati lehetségek kihasználásáról beszélek, elrelátóan gondolkodom azért, hogy a további esztendkbe, vagy netalán 5 év múlva is legyen hasonló pénzügyi kondícióba önkormányzatunk. Legyen bizonyos tartalékunk arra a célra, hogy pályázatainkat bátran benyújthassuk, hogy ne legyen probléma a saját er pénzügyi igazolásának megszerzésével. Az, hogy nagyközségünk hogy van rendben, azt errl a helyrl nem akarom minsíteni, minden esetre a vízmvel játszadozni nem lehet, a vízm üzemeltetés nagy odafigyelést és nagy felelsséget jelent. Úgy gondolom, hogy rá kellene térni az érdemi munkavégzésre, hiszen amikor az Önkormányzati Híradót elhatároztuk, hogy megjelentetjük, egyértelmen elhangzott, hogy az újság ne politizáljon, ne csipkeldjön, ne személyeskedjen, ne sértegessen embereket. Gondolkozzunk el rajta, hogy esetenként mik és hogyan jelennek meg az Önkormányzati Híradónkban. Egyébként meg kell említenem, hogy ez a mai ülés egyes napirendjei nem voltak igazából elkészítve, a rögtönzött javaslatok rengeteg vitát szülnek, mely rengeteg idt vesz igénybe. Az elmondottakkal kapcsolatban vitát nem nyitok. Zemen József: Én is szeretnék pár szót szólni Cseri Úrhoz újságcikkel kapcsolatban. Én is kuratóriumi tag voltam. Milyen alapon mer egy 40 éves fiatalember egy 55 éves embert vízfejnek nevezni?

22 22 Benkó István: Elnézést kérek, még azt el kell mondanom, hogy részemre a legnagyobb jutalom, dicséret és elismerés az, hogy a lakosság sorozatosan megválasztott polgármesternek. Lehet ezen mosolyogni, lehet errl különböz véleményeket mondani. Meg kívánom jegyezni, hogy részemrl ez már nem izgalmas, hanem unalmas. Zemen József: Amióta új kuratórium van, mennyivel csinálják különbül a munkát, mint mi? Ezeket az embereket le vízfejzi. Nem lehet leállni Cseri Péterrel vitázni, mert mindig lekezelen válaszol, csak neki lehet igaza. Cseri Péter: Azt, hogy mit csinál a 7 f nem tudom, mert nem vagyok tag, de többet csinálnak, mint addig 14-en. Minsítette magát Zemen József a hozzászólásával. A másik gondolat, hogy nem hiszem, hogy személyiségi jogokat sértettem, mert úgy tudom, hogy nyilvános testületi ülésrl adtam a néhány szót, amit az Önkormányzati Híradóba írtam. A tény az volt, hogy a Stér kastélyba küldte volna a gyerekeket. Benkó István: Csak addig, amíg nem lett volna pályázati lehetség. Nyolc évvel ezeltt adtuk át az iskolát, amit már bvítettünk is. Eltte a Stér kastélyba jártak a gyerekek iskolába, és nem számzésrl van szó. Maximálisan egyetértek vele, hogy kell az iskola. Cseri Péter: Alá van támasztva, hogy ugyanannyiba került volna az oktatásra való rendbe tétel, mint így, ha nyertünk volna. Kecser István: Nem egyes emberekre szól a vízfej, hanem a nagy létszámra. Benkó István: Tájékoztatta a testületet a Kossuth Lajos utcával kapcsolatban a PEMÁK KHT igazgatójával folytatott megbeszélésrl. Hozzászólók: Lukács István, Benkó István, Kiss Tamás Benkó István: Javaslom, hogy ajánljuk fel a PEMÁK KHT-nek, hogy a Kossuth L. utca burkolat megersítési, nemesített útpadka építési munkálataihoz az önkormányzat 30 %-al hozzájárul. A képvisel-testület 12 igen, 1 tartózkodással a javaslatot elfogadta és a következ határozatot hozta: 31/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete megbízza a polgármester urat, hogy folytasson tárgyalásokat a PEMÁK KHT-vel a Kossuth Lajos utca burkolat megersítési, nemesített útpadka építési munkálataival kapcsolatban. Az önkormányzat az építési költségek 30 %-át vállalja. Határid: február 15., illetve folyamatos Szücsi Csaba: Ismertette a Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálati Társuláshoz Gomba csatlakozására vonatkozó javaslatot.

23 23 Benkó István: Ki fogadja el az elhangzott javaslatot? A képvisel-testület a javaslatot 12 igen, 1 tartózkodás szavazati aránnyal elfogadta és a következ 32/2005. (I.31.) sz. önkormányzati határozat: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmködésérl szóló évi CXXXV. Törvény 4.. (1) bekezdésének d.) pontja alapján hozzájárul ahhoz, hogy Gomba Község Képvisel-testülete a Monor és Környéke Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálati Társuláshoz tagként csatlakozzon. Határid: január 31. Benkó István: Megköszönte a megjelenést, aktivitást és az ülést berekesztette. Sülysáp, február 07. Benkó István Gulyásné dr. Gál Ilona jegyz Nagy László Jkv. hitelesít

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő Testületének 2008. január 21-én megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak: A Polgármester, a Jegyző, a települési képviselők

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. október 11-én (kedden ) 09.00 órai kezdettel tartott ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. október 11-én (kedden ) 09.00 órai kezdettel tartott ülésérl Szám: 38/2005. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. október 11-én (kedden ) 09.00 órai kezdettel tartott ülésérl Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Radványi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 17-én 16 órakor kezdődő rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl.

Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl. Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. május 29-én megtartott munkaterv szerinti ülésérl. A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti ív szerint, illetve

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Szám: 1/1-40/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én (csütörtök) 10.06 órai kezdettel megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

Hárskút község Önkormányzata. : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916. Jegyzőkönyv

Hárskút község Önkormányzata. : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916. Jegyzőkönyv Hárskút község Önkormányzata : 8442. Hárskút, Fő utca 10. /fax: 06/88/272-916 e-mail: harskutonkor@invitel.hu Jegyzőkönyv Készült Hárskút Község Önkormányzat képviselő-testületi ülésén, 2013. november

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, Fő utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. május 18-án (szerdán) 16.35 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. május 18-án (szerdán) 16.35 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl Szám: 18/2005. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. május 18-án (szerdán) 16.35 órai kezdettel tartott rendkívüli ülésérl Jelen vannak: Távol: Miakich Gábor polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 29-én 16 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 5. számú jegyzőkönyve (2012. MÁJUS 14.) Határozatok: 36/2012. - 46/2012. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző

1./ Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.. Előadók: RSZSZK képviselője Veszner József körjegyző J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 27.-i üléséről. Jelen vannak: Pusztai László polgármester, Szabó Istvánné, Farkas László és Mikola Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. január 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (1-16/2015. sz. önkormányzati határozat) (-/2015 sz. rendelet) Pilisszentkereszt

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 8/2009. Levél község Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. június 29-én tartott nyilvános ülésérıl készült J e g y z ı k ö n y v Tartalma: Tájékoztató

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének megtartott üléséről. 2013. június 26. napján Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 19-én 15 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Jelen vannak: Kurucz Sándorné elnök, Szilágyi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú jegyzőkönyv. 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2. számú jegyzőkönyv 2012. április 2. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 50/2012./ IV.2./kt.határozat: - 2012. április 2-i nyilvános ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők.

7. sz. JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kláricz János polgármester, Faluházi Sándor alpolgármester, Biró Endre, Harmati Gyula, Juhász Sándor képviselők. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 624-7/2012. ikt. sz. 7. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 11-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli, nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv rendkívüli, nyilvános üléséről. Időpont: 2011. szeptember 15. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati joggal meghívottak: Bajkai János

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. szeptember 10-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság elnöke Baji Lajos Tímár Ella Aranyi Tímea Kovács Sándor

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Pénzügyi Bizottsága 2008. szeptember 12-i soron következő üléséről Jelen vannak: Tokár István, a bizottság elnöke Bordás Imre, Barcza Gábor,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Lovászpatona Község Önkormányzata Lovászpatona, Kossuth tér 2. Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Lovászpatona Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012.október 25-én 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25. napján 16 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben