Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete április 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor Dr Kovács Imre Kókainé Rónyai Irma Echbauerné Kiss Katalin képviselőtestület tagjai Meghívott vendégek a mellékelt jelenléti ív alapján. ================ Szokolai Lajos polgármester: köszöntötte a testület tagjait. Megállapította, hogy a törvényesen megválasztott 6 fő képviselő közül 5 jelen van, az ülés határozatképes és azt megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére az alábbi kiegészítéssel: - Fűtés és melegvíz használatról szóló határozat módosítása - Adósság konszolidációval kapcsolatos döntés - Szociális rendelet módosítása - Tagi hitel Beruházó Kft. részére A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a kiegészítéssel együtt a napirendekre tett javaslattal az alábbiak szerint: Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció Napirendi javaslat 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása. Előadó:polgármester 3. Beszámoló a 2012.évi belső ellenőrzési tevékenységről. Előadó: jegyző 4. Tájékoztató a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületeiről. Előadó: jegyző 1

2 5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012.évi működéséről. Előadó jegyző 6. Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak módosítása. 7. Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. 8. Fürdő és Gyógyászati Központ Alapító okiratának módosítása. 9. Előterjesztés - Fürdő területén működő természetgyógyászati szolgáltatás és szépségszalon helyiségének bérbeadása. 10. Előterjesztés Kemping 12 db új faház értékesítési árai m-es használt csúszda értékesítése. Előadó:. polgármester 12. Pályázat benyújtása Gyermek Autós iskola Közlekedési Oktatási Központ 13. Előterjesztés - Ingatlan vételre. 14 Rendelet Nagyfertő út külterületi oldalának belterületbe vonása. 15. Fűtés és melegvíz használatról szóló határozat módosítása. 16. Adósság konszolidációval kapcsolatos döntés 17. Szociális rendelet módosítása Előadó: jegyző 18. Tagi hitel Beruházó Kft. részére 2

3 Zárt ülés - Születési támogatás. ============= Napirend előtt - Tájékoztató a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről Szokolai Lajos polgármester: eltörölték 100 %-ban az önkormányzatunk adósságát, amely e Ft. Kemping bejáró felújítása május 10-re befejeződik, megkezdődött a faházak építése is, és kb augusztus elejére ezek nagy része már el fog készülni. Termál fűtéshez a belső berendezések elkészültek, most a csőlefektetés van folyamatban, itt kérnünk kellett határidő hosszabítást június 30-ig az időjárás miatt. Napenergia pályázatunkat is elindítottuk, iskola kezdésre ez is elkészül. Leaderbe szeretnénk pályázatok beadni az önkormányzati képviselők lakosságot fogadó iroda házra június elején fog kijönni a pályázat. Bíróság elnapolta a soron következő perünket az iskola társulással kapcsolatban. A zárszámadásunk nincs meg és nem tudja hogy milyen tartozást követelünk, addig elnapolják. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal tudomásul vette a két ülés között történt fontosabb eseményekről, intézkedésekről szóló tájékoztatót. Interpelláció ================== Kókainé Rónyai Irma képviselő: útbaigazító táblákkal kapcsolatban hol tartunk, május 1-re készen lesznek-e. Szokolai Lajos polgármester: regisztrációs hiba miatt sajnos még nem érkeztek meg a táblák. Mi ezt megfellebbeztük, és addig amíg el nem dől, addig nem akarják le küldeni a táblákat. Megpróbálom a fellebbezés elbírálása előtt intézkedni, hogy a táblákat leszállítsák. Pénzügyi Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a fürdőnek illetve Touring Hotelnek is legyen a 44-es út mellett illetve a Fürdő úti bejáratnál jól látható helyen óriás reklám tábla, az idejövő vendégeknek ne kelljen keresni, hogy hol van a szállodánk. Illési Sándor képviselő: temetőbe székeket kell kivinni, mert temetéskor az idősek nem tudnak leülni. Házaló kereskedelmet le kellene ellenőrizni, mert egyre több az ilyen jellegű árusítás. Nem lehet őket kitiltani? Parkoló őrök tevékenységét át kellene tenni közterület felügyeletbe, és akkor lenne lehetőség birságolásra is illetve nagyobb lenne a hatáskörük ( illegális szemétlerakás, parkolás). Szokolai Lajos polgármester: a parkoló őr tevékenységét függetlenített munkaidőben kellene csinálni, és 1 embernek. Temetőbe intézkedünk székek kivitelére. Dr Héczei Eszter jegyző: nem lehet kitiltani a házaló árusítást, mert ha a székhely szerinti jegyzőtől van működési engedélye és ezt bemutatja, nem lehet kitiltani. Az engedély nélkülit igen. A parkoló őrökkel kapcsolatos fölvetésnek utána fogunk nézni. 3

4 Illési Sándor képviselő: a honlapunk nincs frissítve, testületi anyagok, nyomtatványok nincsenek aktualizálva, szeptember 25-én történt az utolsó testületi anyag feltöltésre. Kérem a polgármester urat, a rendszergazda figyelmét erre felhívni és intézkedni. Kamera rendszer mikor lesz felszerelve, és az ezzel kapcsolatos lakossági felhívás elkészítéséhez kérnénk segítséget. Szokolai Lajos polgármester: beszélni fogok a rendszergazdával, soron kívül intézkedünk. Legutolsó tájékoztatásom alkalmával azt mondta, hogy a fürdőtől nem kap anyagot, ezért nem tudja feltenni. Fel fogjuk kérni a Bencsik urat, hogy műszaki-szakmai oldalról készítsen egy tájékoztatót a lakosság részére és mi azt ki fogjuk egészíteni. Az E-ontól várjuk 3 karóra az engedélyt, addig nem tudjuk a rendszert véglegesíteni. A szórólapot a postával fogjuk kihordatni. Echbauerné Kiss Katalin képviselő: óvodánál a kerítést meg kell javítani, át kellene festeni. Az udvar ápolatlan gondozatlan. A gondozónőket illetve takarítókat esetleg be lehetne vonni az udvar rendezésébe. Szokolai Lajos polgármester: fogunk szólni a vezető óvónőnek, intézkedünk a kerítés javítása érdekében. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal tudomásul vette az interpellációs kérdésekre adott válaszokat. Napirendek megtárgyalása =============== 1. Napirend - Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. /Irásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót és egyhangúlag megalkotta 8/2013.(IV.25.)sz.rendeletét a Önkormányzat 2012.évi zárszámadásáról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ===================== 2. Napirend - Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása. Előadó:polgármester /Irásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 4

5 25/2013.(IV.25.)sz. határozat - a 2014.évi koncepció elfogadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014.évi koncepciót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben =================== 3. Napirend - Beszámoló a 2012.évi belső ellenőrzési tevékenységről. Előadó: jegyző /Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 26/2013.(IV.25.)sz.határozat - a 2012.évi belső ellenőrzési tevékenységről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012.évi belső ellenőrzésről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta. Erről értesül: - Képviselő-testület Helyen =============== 4. Napirend - Tájékoztató a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületeiről. Előadó: jegyző /Irásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Dr Kovács Imre képviselő: a Pénzügyi Bizottság kiegészítése: az ellenőrzéseket ne csak helyi emberekkel oldjuk meg. A be nem jelentett magánszállásadókat fel kell deríteni és jelezni a Fogyasztóvédelem felé. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal elfogadta az előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 5

6 27/2013.(IV.25.)sz.határozat - a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzésekről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületeiről szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy az ellenőrzésekbe külsős személyt is be kell vonni illetve a be nem jelentett magánszállásadókat fel kell deríteni és jelezni a Fogyasztóvédelem felé. Felelős: jegyző Határidő: folyamatos Erről értesül: - Jegyző - Helyi adó csoport - Kereskedelmi ügyintéző ============== 5. Napirend - Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2012.évi működéséről. Előadó jegyző / Irásos beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ Dr Kovács Imre képviselő: a Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy a közbeszerzési pályázatoknál lehetőség szerint külsős pályázatírót foglalkoztassunk. Az adóbehajtás kapcsán az adós kollégákat dicséret illeti meg, mivel 756 felszólítás ment ki és ennek kapcsán 11 m Ft hátralékot sikerült behajtani. Mikla zöldségtelep két kapuja között nincs parkolni tilos tábla, kérjük ezt rendezni. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal elfogadta a beszámolót és az alábbi határozatot hozta: 28/2013.(IV.25.)sz. határozat - a Polgármesteri Hivatal 2012.évi működéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2012.évi működéséről szóló beszámolót megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben ================ 6. Napirend - Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak módosítása. / Irásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság a fürdő belépő árakon nem javasol változtatni ebben az évben, igaz hogy úgy döntött a testület, hogy májusban visszatérünk erre, de nincs 6

7 értelme 50,80 Ft-ot emelni. A vendégek részére tudatni kell, hogy ebben az évben a 2012.évi áron fogadjuk őket. Kereskedelmi szálláshelyek, panziók, szállodák által vásárolt 10 db-os bérlet árát a bizottság Ft-ban javasolja megállapítani. Miért adnánk olcsóbban az idegen szállodák részére a belépőt mint a sajátunk részére. A bizottság javasolja a beléptető rendszert május 31-ig vizsgáljuk át, és a meglévő karszalagokat selejtezzük le és olyan beléptető rendszert találjunk ki, ami kizárja a hamisítás lehetőségét illetve az egyéb ingyen bejutást a fürdő területére. A karszalagokat felül lehet nyomtatni is különböző jelzésekkel, minden nap más lenyomatot kapna. Kéri a fürdő vezetőt tegyen előterjesztést a beléptető rendszer módozataira május 31-ig illetve hogy meg is tudjuk valósítani. Kéri továbbá, hogy karszalag nyomtatóra is dolgozzon ki javaslatot, ami a pénztárgéphez kapcsolódóan helyben nyomja ki a karszalagot. Dr Kovács Imre képviselő: a hosszabb sorban állás kikerülése érdekében a bizottság javasolja egy olyan automata fölállítását a fürdő bejárat környékére, ahol egyszerűen lehet venni néhány tipusú karszalagot vagy belépőjegyet /nyugdijas, diák stb./ ne kelljen sorban állni a pénztárnál, aki csak egy sima belépőt szeretne. A bizottság javasolja a Napsugár Éterem menü árát 950 Ft-ra emelni. Kókainé Rónyai Irma képviselő: az intézményvezető döntése a karszalag csere, de még igen sok van belőlük raktáron, nem biztos hogy célszerű lenne ennyit leselejtezni és a felül nyomtatás elég hosszadalmas.. Eddig nem volt gond a sorban állással, megoldottuk. Illési Sándor képviselő: Az Aqualux Hotel átjárásnál meg kell szüntetni az illetéktelen átjárás lehetőségét. Mi nem a konkurenciát szeretnénk erősíteni, miért adunk olcsóbban belépési lehetőséget mint a mi szállodánknak. Mi mindent megteszünk a fürdő fejlesztésével annak érdekében, hogy a kereskedelmi szálláshelyekre minél többen jöjjenek. A fürdő van a vendégekért és nem azért jönnek a fürdőbe mert van kereskedelmi szálláshely. Kókainé Rónyai Irma képviselő: a 10 alkalmas bérlet bevezetése nagyon jól bevált a szálláshelyeknél, folyamatosan vásárolják és naponta aláírásával igazolja hogy hány darab karszalagot vett át, este 7 óráig kötelező visszahozni a megmaradt karszalagot, és akkor igazoljuk az aznapi fogyást. Le van szabályozva, és ez így nagyon jól működik. Szerinte sok a 14 e Ft. A belépőt én sem javaslom emelni, mert így is sokan nem tudják megfizetni. Hiányolták a vendégek az úszóbérletet, esetleg ezt is be lehetne vezetni. Javaslom a délután jegyet 16 órától és 1300 Ft. Bogdán Béla fürdő igazgató: amikor idekerültem, már akkor sokat beszéltünk a beléptető rendszerről a polgármester urral. Sajnos, mivel több helyen lehet bejönni a fürdőbe, ahány belépő hely van, annyi beléptetőt kellene betenni. Egy ilyen forgókapus elektronikus beléptető mágneses órával ellátva vagy bármivel, 1 m Ft. A jelenlegi karszalagok egyedileg legyártottak, biztonságosak, minden napra más fajta és színű karszalag van, havonta kapok összesítést a pénztártól, melyik napra milyen karszalagot teszünk. Olyan megkülönböztetést próbálunk csinálni minden napra, hogy minél kevesebb legyen az esély a visszaélésre. Én a 14 e Ft-ot soknak tartom a külsős szállás adók részére, mert nekünk is jó az, hogy minél több szálláshely legyen, és ők is hozzák a vendéget. Az hogy most nem emelünk a fürdő belépőn, ez a 80 Ft nem egy nagy összeg, de 3 hónap alatt kb. 2-2,5m Ft kiesést jelentett nekünk az árban. Nem értek egyet azzal, hogy nem emelünk belépő árat, mert az árbevételünk ezzel nem fog növekedni viszont stagnálni fog. Van egy olyan feszített költségvetésünk, hogy a tavalyi évhez képest 41 m Ft-al több 7

8 árbevételt kellene produkálni. A tavalyi árat nézve, azon dolgozunk ebben az évben, sajnos látszik az a tendencia, hogy egyre kevesebb ember tudja megvenni a belépőt. Tavaly emeltünk az áron, igaz hogy kevesebben voltak, de az árbevételünk jobb volt. Hiába nem emeltünk árat január l-től április 30-ig, nem látszik az árbevételen, nincs több vendég, kevesebb a forgalmuk. Megpróbálunk mindent marketing területén is, hirdetjük a fürdőnket mindenféle formában, interneten, újságban, de sajnos látni kell, hogy az embereknek nincs pénzük. Az úszó bérletet nem tudjuk kontrollálni, nem tudjuk megoldani, mert akkor ott kellene lenni egy úszómesternek minden ember mellett. Szokolai Lajos polgármester: a 10 alkalmas bérletet javaslom Ft-ban. A belépő árát nem javaslom emelni, mert Tiszakécskén is 1400 Ft, és nem fognak ide jönni, ha árat emelünk. Bogdán Béla fürdő igazgató: Cserkeszőlő véleményem szerint egészen más kategória mint Tiszakécske, minőségben is. Nálunk azért a Cserkeszőlői fürdő szociális jelleggel is működik, mert nagyon sok Cserkeszőlőit és közelben lakót alkalmazunk a fürdőben. Ahhoz a költségvetéshez képest amit megállapítottunk, 5 fővel több a létszámunk, ebbe beletartozik a rendezvényszervező, marketinges, egy új hegesztő szakember, településőr és a könyvelésről is átkerült hozzánk egy személy. A fürdő költségvetése igen feszítettre lett beállítva, és ez az 5 fő nincs benne, vissza lett véve a dologi kiadás is, tehát nagyon nehezen tudunk így gazdálkodni. Illési Sándor képviselő: Bogdán úr negyedéves beszámolójában kérjük majd az általa elmondottakat leirni. Továbbra sem javaslom a fürdő belépő árakat emelni, viszont a cserkeszőlői felnőtt belépőt 600 Ft-ra, a nyugdíjas, diák belépőt 300 Fr-a javaslom csökkenteni. A polgármester úr javaslatával egyetértve, a külsős szálláshelyek bérlet árát Ft-ban javaslom, a többi nem javaslom módosítani. Az étterem menü árának 950 Ft-ra történő emelésével egyetért, javasolja azt az étterem vezetője felé továbbítani. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait Illési képviselő javaslatára vonatkozóan. A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal. Kókainé Rónyai Irma képviselő: javasolja a felnőtt délutáni jegyet 16 órától 1300 Ft, nyugdíjas diák 16 órától 1100 Ft maradjon. Masszázsnál kerekítsünk, ezért javaslom a 15 percesnél az 1700 Ft illetve 3000 Ft-ot. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait Kókainé képviselő javaslatára vonatkozóan. A képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal. Szokolai Lajos polgármester: szavazásra kérte föl a testület tagjait, az elfogadott javaslatokkal együtt a rendelet tervezet módosítására vonatkozóan. 8

9 A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal az elfogadott javaslatokkal együtt egyetértett a rendelet módosításával és megalkotta a 9/2013.(IV.25.)sz. rendeletét a Fürdő és Gyógyászati Központ fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak módosításáról. / Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ ==================== 7. Napirend - Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása. / Irásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság javasolja, hogy azokat a módosításokat, ami a víz és csatornaművet érinti, vegyük ki, a többi változatlanul hagyjuk, ismét át kell nézni és átdolgozni a májusi testületi ülésre, - előtte Pénzügyi Bizottsági ülésen újra elő kell terjeszteni-. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a bizottság javaslatával és az alábbi határozatot hozta: 29/2013.(IV.25.)sz. határozat - a Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Fürdő és Gyógyászati Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását a víz és csatornaművek vonatkozásában elfogadta, a többi részt változatlan formában hagyja és május végéig újra átdolgozva ismét megtárgyalja. Átdolgozásért és a benyújtásért felelős: Bogdán Béla fürdő igazgató Határidő: 2013.május 17. Erről értesül: - Bogdán Béla Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatója - Képviselő-testület tagjai Helyben ================= 8. Napirend - Fürdő és Gyógyászati Központ Alapító okiratának módosítása. / Irásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: Pénzügyi Bizottság javasolja elfogadásra. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 9

10 30/2013.(IV.25.)sz. határozat - a Fürdő és Gyógyászati Központ Alapító okiratának módosításáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testület a Fürdő és Gyógyászati Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: 1. Az alapító okirat 2.pont harmadik francia bekezdése: Cserkeszőlő, Vízmű hatályát veszti. 2. Az alapító okirat 13.pont A Alaptevékenységek további francia bekezdése kiegészül: hőtermelés és hőszolgáltatás. 3. Az alapító okirat 19.3.pont 12 francia bekezdése módosul: - Fürdőhöz kapcsolódó víztermelés és szennyvízgyűjtés kezelés tevékenység ellátása. Erről értesül: - Bogdán Béla Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatója - Gazdálkodási Csoport Helyen - Jegyző - Képviselő-testület tagjai helyben ===================== 9. Napirend - Előterjesztés - Fürdő területén működő természetgyógyászati szolgáltatás és szépségszalon helyiségének bérbeadása. / Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság javasolja a szépségszalont bérbe adni az előterjesztésben megjelölt feltételekkel 40 e Ft/hó összegben május 01-től december 31-ig. A természetgyógyászat helyiségét nem javasolja bérbe adni. Javasolja, a Fürdő igazgató a tevékenységre illetve helyiség bérletére írjon ki pályázatot. A fürdőben dolgozó masszírozók közül iskolázzunk be természetgyógyászati tanfolyamra 2 főt, ezzel mi is tudnánk választékot bővíteni, és ebbe a helyiségbe ezzel egy emeltebb szintű, igényesebb fizetős masszázs szobát lehetne kialakítani. Kérem a következő ülésre az intézményvezető tájékoztatását a természetgyógyászati beiskolázással kapcsolatban. Tudomásom szerint már a természetgyógyászat működik, kérdésem, hogy mi alapján, önkormányzati dolgozóként vagy vállalkozóként, és ki kötött vele szerződést, mikor, mert ehhez a testület egyetértése szükséges az Szmsz szerint. Bogdán Béla fürdő igazgató: 1 hónapra lett a természetgyógyásszal szerződés kötve, április 1-től, polgármester urral lett egyeztetve. Nem éri meg saját erőből üzemeltetni a természet gyógyászatot, mert nem hoz olyan árbevételt, ami nekünk ezt megérné. Szokolai Lajos polgármester: a bérleti szerződést 1 hónapra kötöttük, amíg a képviselőtestület nem dönt a helyiség sorsáról. Úgy gondolom, nem követtem el akkora hibát, hisz addig sem áll a helyiség üresen. 10

11 Kókainé Rónyai Irma képviselő: a jelenleg ott dolgozó természet gyógyász ötlete alapján lett kialakítva egy jól működő természetgyógyászati bolt. Ezt a szolgáltatást keresik az emberek, szükség van rá. Illési Sándor képviselő: az előterjesztés alapján ez a jól működő természet gyógyászati bolt 3,5 m Ft minuszt hozott 2012-ben, tehát annyira jól nem működik. Ugyanez vonatkozik a szépségszalonra, 4 m Ft veszteséget termelt. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy a fürdőben van hangos bemondó, ami azt a célt is szolgálná, hogy reklámozzuk a szolgáltatásainkat naponta többször is, ez miért nincs. Kókainé Rónyai Irma képviselő: a hangos bemondó használva van, a Napsugár Éttermünket is többször bemondom. Többször szóltam már róla a Fürdő Igazgató Urnak, hogy kellene egy egész alakos reklám figura tábla az éttermünkhöz, a szépségszalon bejáratához, mert a vendég nem biztos hogy észre veszi a kiírást. A reklám tábla figyelem felkeltőbb lenne. A szépség szalonba véleményem szerint azért is nem mennek, mert nincs légkodni, nagyon meleg van. Karsai Béla gazdaságvezető: természetgyógyászatnál, ha megnézzük egyes tevékenységeket különkülön, akkor valóban lehetnek olyan tevékenységek, amelyek veszteségesek. Véleményem, a természetgyógyászatot nem volt kézben tartva, azért volt veszteséges. Ha megszüntetjük ezt az ágazatot, akkor egy olyan vonzerőt veszít el a fürdő, ami ellentétes a gyógyfürdő imázsával, és azokkal a trendekkel, amik most vannak. Nagyon sok vendég keresi ezeket a természetgyógyászati kezeléseket. Az előző időszakban a természetgyógyász elégé szabadon gazdálkodott a saját idejével, nem igazán volt ellenőrizve, akkor valószínű nem termel ennyi veszteséget, mint annyit mi látunk. Én nem szüntetném meg, mert a gyógy boltra most költöttünk több millió forintot és a természetgyógyászatnak van egy olyan vonzereje, ami hiányozni fog a fürdőbe. Azért április l-től szól a szerződése a természetgyógyásznak, mert nyugdíj mellett munkaviszonyban nem végezhette a tevékenységet. El kellett dönteni, hogy amíg a testületi ülés lesz, vállalkozásba viheti vagy sem, ezek alapján született meg a vállalkozói szerződés. Illési Sándor képviselő: mennyi bevétele volt a természetgyógyásznak 2012-ben. Támasszuk alá számokkal. Kérem most bemutatni a természetgyógyászat árbevételét. Bogdán Béla fürdő igazgató: közel 0-ra jött ki a természetgyógyászat árbevétele, a gyógy bolt veszteséges volt e Ft volt kb. 1 havi bevétele. Igény van rá, nem kellene megszüntetni. Illési Sándor képviselő: a képviselő-testület nem hajlandó a jelenlegi természetgyógyásszal szerződést kötni a Karsai Béla által elmondottak alapján. Karsai Béla gazdaságvezető: le kell szabályozni a természetgyógyászat működését, és nem lesz gond. Most nem tudjuk behozni a természetgyógyászat árbevételét, de készen van, csak összesíteni kell. Illési Sándor képviselő: megint úgy érzem a gazdaságvezetőnktől, lobbiznak magánszemélyeknek. 11

12 Karsai Béla gazdaságvezető: én azért lobbizok, hogy a fürdőben legyen természetgyógyászati szolgáltatás és nem magánszemélyért, és olyan szinten kellene ellenőrizni a magánszemélyt, hogy nekünk megérje a szolgáltatást nyújtani és neki ne érje meg. Kókainé Rónyai Irma képviselő: a természetgyógyász a vendégnek a helyszínen adta a nyugtát, ezért nem tudjuk most pontosan megmondani mennyi volt a bevétele, de pénzügyileg le volt fedve, szabályos bizonylatokkal. Illési Sándor képviselő: a fent elmondottak alapján a jelenlegi természetgyógyásszal nem javaslom a szerződést megkötni, mással lehet, de ezzel a személlyel nem. Szokolai Lajos polgármester: javaslom, mivel egy hónapra kötöttük a természetgyógyásszal a szerződést, május végén tárgyaljuk újra, addig kérjük az összes kimutatást az árbevételről. Akkor döntsünk arról, hogy bérbe adjuk továbbra is a helyiséget vagy sem. Dr Kovács Imre képviselő: egyetért a polgármester úrral, valóan kell a szolgáltatás bővítés, ezért május végén térjünk vissza rá, és pályáztassuk meg a helyiség bérletét. Illési Sándor képviselő: 30 napra felmondási határidővel mondjuk fel a szerződést, a lehető legrövidebb időn belül kiírjuk a helyiség bérletre a pályázatot, hogy június 1-től valaki el nyerje és a szakma megmarad. Kérem a jegyzőnőt, mutassa be a természetgyógyásszal kötött szerződés hiteles másolatát és a mai testületi ülés anyagát is kérem bemutatni. Tegnapi Pénzügyi Bizottsági ülésen ezzel foglalkoztunk kb. 1 órát, és ma kiderül, hogy már élő szerződés van. Szokolai Lajos polgármester: a szerződést én engedélyeztem, azzal a feltétellel, hogy csak addig, amíg a testületi ülésen majd eldől hogy mi lesz a továbbiakban a helyiség sorsa. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal a fentiek alapján az alábbi határozatot hozta: 31/2013./IV.25./sz. határozat - a szépségszalon illetve természetgyógyászat helyiségeinek bérbeadásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag úgy határozott, hogy javasolja a Fürdő Igazgatójának a természetgyógyász bérleti szerződés felmondását. A Képviselő-testület megbízza a Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatóját, hogy a tevékenységre és a helyiség bérletére pályázatot írjon ki. A szépségszalon helyiségét a jelenleg alkalmazottként dolgozó részére bérbe adja, aki vállalkozóként fogja működtetni azt havi 40 e Ft bérleti díj megfizetése ellenében. A bérlet határozott idejű, 2013.december 31-ig. A Képviselő-testület a szerződés megkötésével megbízza a Fürdő Igazgatóját. Erről értesül: - Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatója - Képviselő-testület tagjai Helyben 12

13 ================ 10. Napirend - Előterjesztés Kemping 12 db új faház értékesítési árai. /Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és egyhangúlag megalkotta 10/2013. (IV.25.)sz. önkormányzati rendeletét a Fürdő és Gyógyászati Központ által üzemeltetett szálláshelyek 2013 évi díjtételeinek módosításáról. / Rendelet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ =================== 11. Napirend m-es használt csúszda értékesítése. Előadó:. polgármester /Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett az előerjesztéssel az alábbi határozatot hozta: 32/2013.(IV.25.)sz. határozat - fürdő területén lévő használat csúszda értékesítéséről. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért a fürdő területén lévő használt csúszda értékesítésével. A Képviselő-testület megbízza a Polgármestert az értékesítés lebonyolításával. Erről értesül: - Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatója Helyben - Polgármester Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben ================== 12. Napirend - Pályázat benyújtása Gyermek Autós iskola Közlekedési Oktatási Központ /Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ Szokolai Lajos polgármester: tegnap a Pénzügyi Bizottsági ülésen igen hosszasan tárgyalta a bizottság ezt a témát és a bizottság érvei alapján az előterjesztésem visszavonom. 13

14 Illési Sándor képviselő: nem kell visszavonni az előterjesztést, mert mind mondtam az ötlet nagyon jó, csak az autók ára nagyon sok. A bizottság megbízta a polgármestert tárgyaljon tovább ebben az ügyben a Mercédesz gyárral, és valósítsuk meg, amennyiben reális árat illetve elfogadható árat tudnak ajánlani. Ami nekem személy szerint nem tetszett, hogy az első ajánlatban 2 m Ft-ért volt egy autó, a másik ajánlatban 1,5 m Ft. Ebből 10 db már 14 millió Ft. Ez egy gyerek autóért nagyon sok, és a lakosság körében sem hiszem, hogy ez túl jól csapódna le. A polgármester úr tárgyaljon tovább, próbáljon további kedvezményt szerezni és a tárgyalások után ennek függvényében - akár rendkívüli ülésen - döntünk. Szokolai Lajos polgármester: két hét múlva fogok tárgyalni ismét a Mercédes gyárral ez ügyben, esetleg megpróbálom hogy fedje le a pályát, vagy fizesse ki helyettünk az önerőt, és mi biztosítanánk egy óriási reklámot. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal fentiekkel egyetértve az alábbi határozatot hozta: 33/2013.(IV.25.)sz. határozat - gyermek autós iskola létesítéséről. - Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a pályázat benyújtását a fürdő területén belül Gyermek autós iskola létesítésére. - Megbízza a Polgármestert további tárgyalásokkal, lebonyolításával és annak függvényében további előterjesztés benyújtásával. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Polgármester 13. Napirend - Előterjesztés - Ingatlan vételre. /Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ ====================== Illési Sándor képviselő: a Pénzügyi Bizottság javasolja megbízni a polgármestert, vegyen részt az árverésen, és ennek függvényében döntsünk. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 34/2013.(IV.25.)sz. határozat - ingatlan árverésen történő részvételre. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Polgármestert, hogy a Cserkeszőlő Thermál út 13. szám alatti 6 lakásos társasház ingatlan árverésén részt vegyen és ennek függvényében hozza meg a döntést a képviselő-testület. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Polgármester =================== 14

15 14. Napirend - Rendelet Nagyfertő út külterületi oldalának belterületbe vonása. /Irásos tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és egyhangúlag megalkotta 11/2013. (IV.25.)sz. önkormányzati rendeletét a Nagyfertő út külterületi oldalának belterületbe vonásáról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================== 15. Napirend - Fűtés és meleg víz használatról szóló határozat módosítása. /Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 35/2013./IV.25./sz. határozat - a fűtési és használati meleg víz valamint a termálvíz szolgáltatás díjtételeinek megállapításáról szóló 23/2013.(III.26.)számú határozat módosításáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete egyhangúlag a lakossági célú fűtési és használati meleg víz valamint a termálvíz díjtételeiről szóló 23/2013.(III.26.)sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: - alapdíj (készenléti díj fűtésnél és meleg víz szolgáltatásnál) - Fűtési alapdíj: 54 Ft/lm3/év (lakás légköbméter) - Meleg víz szolgáltatás alapdíja: 13 Ft/lm3/év(lakás légköbméter) - Együttes alapdíj: 67 Ft= lm3/év (lakás légköbméter) - hő díj: - fűtés díja Ft/GJ - meleg víz felmelegítés 315 Ft/m3 - termálvíz szolgáltatás: Ft/m3 - A fenti nettó árakra a mindenkori hatályos áfát kell rá számítani a vonatkozó szabályok figyelembe vételével. - Az egyedi szolgáltatási szerződésekre vonatkozóan : 15

16 - Fűtés díj: 2760 Ft/GJ - Táv hő alapdíj 60 Ft/lm3/év - Meleg víz alapdíj 15 Ft/lm3/év - Együttes alapdíj 75 Ft/lm3/év január l-től a számlázást a fentiek szerint kell végezni. - Fenti határozattal egyidejűleg a 163/2012/XII.20./sz. határozat hatályát veszti. Erről értesül: - Fürdő és Gyógyászati Központ - Helyben - Képviselőtestület tagjai - Molnár Bálint lakóközösség képviselője ============== 16. Napirend - Adósság konszolidációval kapcsolatos döntés /Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a javaslattal és az alábbi határozatot hozta: 36/2013. (IV.25.)sz határozat - adósságrendezéssel kapcsolatos döntésről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Magyar Államtól kapott vissza nem térítendő költségvetési támogatásból a évi LXXXVII. Törvény alapján, a december 12-én fennálló, a törvény hatálya alá eső adósság állomány - HHOI Hitel számlaszámú MFB hitel, Ft tőke, és kamat járulék és egyéb díj - A kibocsájtott, eredetileg Ft összegű Cserkeszőlő 2028 kötvényből származó, CHF összegű tőke és járulék és egyéb díjai erejéig. teljes egészében visszafizetésre kerüljön. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy szükség szerint, a hivatkozott törvény 11. pontja szerinti tárgyalást lefolytassa, a vonatkozó megállapodást megkösse. Ezen határozatát a Képviselő-testület az 1959.évi IV. törvény 286. szerint hozta meg. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Polgármester Helyben - Kereskedelmi & Hitelbank - Magyar Állam ============= 16

17 17. Napirend - Szociális rendelet módosítása Előadó: jegyző / Irásos tervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett a rendelet módosításával és egyhangúlag megalkotta 12/2013. (IV.25.)sz. önkormányzati rendeletét a Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2007/II.20./ számú rendelet módosításáról. / Rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi/ ================= 18. Napirend - Tagi hitel Beruházó Kft. részére / Irásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve/ A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A Képviselő-testület 5 egyhangú szavazattal egyetértett az előterjesztéssel és az alábbi határozatot hozta: 37/2013./IV.25./sz. határozat - a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft részére tagi kölcsön nyújtásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete egyetért a Cserkeszőlői Beruházó Nonprofit Kft részére tagi kölcsön nyújtásával - Faházak építésére kemping területén A tagi kölcsön összege: Ft A kölcsön futamideje 6 hónap, melynek visszafizetése egy összegben legkésőbb 2013.október 31-ig fog megtörténni. A Társaság a nyújtott hitelt külön folyószámlán köteles kezelni. Erről értesül: - Képviselő testület tagjai Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben - Beruházó Kft Helyben =============== 17

18 Szokolai Lajos polgármester: megköszönte a megjelenést, mivel a további napirend megtárgyalása zárt ülés keretében történik. /Zárt ülésről külön jegyzőkönyv/ Kmf. Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző 18

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.február 10-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.szeptember 29-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Echbauerné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző

4. Talajterhelési díjról szóló 29/2006.(XII.14.) önk. rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 29-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21-ei testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: Tájékoztatás a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről Lejárt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 10/2011. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaremete Község Önkormányzat. Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testülete 80-3/2013/X J e g y z ő k ö n y v Dunaremete Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 25-én megtartott nyilvános üléséről Készült: Dunaremete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2011. október 25. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E RENDELET száma 16/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet 17/2011.(X.26.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Túristvándi Községek Önkormányzati Képviselőtestületei 2011. február 11-én 14 órai kezdettel tartott nyilvános ülésének: a.) tárgysorozata, b.) jegyzőkönyve, c.) határozata: Túristvándi 1/2011. (II. 11.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30.

JEGYZŐKÖNYV. Határozatok: 34-45 /2011. (III. 30.) Perkáta, 2011. március 30. Perkáta Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 30-án (kedd) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Határozatok: 34-45 /2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről JEGYZŐKÖNYV Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 6-án megtartott képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Papp János polgármester, Merena Lászlóné, Demeter János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Molnár György jegyző

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V VAJSZLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 7838 VAJSZLÓ, SZÉCHENYI U. 13. 73/485-141. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vajszló Nagyközség Önkormányzata képviselőtestületének 2013. július 10-én 17 00 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. SAJÓBÁBONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA SAJÓBÁBONY, BOCSKAI ÚT 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Sajóbábony Nagyközség Polgármesteri Hivatalában 2008. április 29-én megtartott képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: A Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozótermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XVII. Iktatószám: 4-12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2014. november 26-án megtartott, n y i l t s o r

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T PAPOS KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2003. január 30-án tartott nyilvános képviselőtestületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozatai: 1-2 Rendelete: -- Készült: 2. példányban Kapják: 2. sz. példányát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 23-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Balajt község önkormányzati Képviselő-testületének 2012. évi január hó 25. napján, szerda 10

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 638-3/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 9-én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u. 37.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottsága 2007. november 20-án 14.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v KERKABARABÁS község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 13-án (szerda) 18.00 órakor megtartott közmeghallgatásáról és nyilvános üléséről. Jelen vannak: Paál István polgármester

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben