MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat"

Átírás

1 Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én kedd) 14,00 órakor, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Házasságkötő - terem Napirend előtt: - Tájékoztató a két ülés között történt eseményekről, intézkedésekről. - Interpelláció évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Előadó: jegyző Napirendi javaslat évi képviselő-testületi munkaterv elfogadása. Előadó: jegyző 3. Szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2007/II.20./ önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző 4. Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 6/2013.(III.26.) önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: jegyző 5. Hőszolgáltatási díj határozat kiegészítése. 6. Természetgyógyászat-szépségszalon 2014.évre történő bérbeadása Előadó:polgármester 7. Fürdő és Gyógyászati Központ 2014.évi díjtételeinek módosítása. 1

2 8. Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatójának helyettesítése. (Az anyag az ülésen kerül kiosztásra) 9. Beruházó Nonprofit Kft. tagi kölcsön meghosszabbítása. 10. De Vliedberg telekadó ügye. 11. Pályázat benyújtása jurta tábor Cserkeszőlő, 2013.december 12. polgármester 2

3 Határozati javaslat:./2013.(xii.17.) évi belső ellenőrzési terv jóváhagyásáról. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2014.évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalta és a melléklet szerint egyhangúlag elfogadta. Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai Helyben - Gazdálkodási Csoport Helyben - Hexaker Kft. Szolnok Kmf. Polgármester dr Héczei Eszter sk. jegyző

4 1. számú melléklet Belső ellenőrzési terv a évre I. a) Az ellenőrzött szerv: Önkormányzat, Fürdő b) Az ellenőrzés tárgya: Helyiség bérleti díjak beszedésének ellenőrzése 2013 évben c) Az ellenőrzés célja: Terembérleti díjak beszedésével kapcsolatos szabályozás ellenőrzése, a pénzkezelési szabályok alkalmazásának vizsgálata d) Az ellenőrizendő időszak: e) Az ellenőrzés típusa: átfogó ellenőrzés f) Az ellenőrzés módszere: tételes g) Az ellenőrzés ütemezése: 2014 február h) Az ellenőrzési kapacitás: 2 revizori nap II. a) Az ellenőrzött szerv: Önkormányzat, Polgármesteri hivatal, Fürdő b) Az ellenőrzés tárgya: Gépjármű üzemeltetés szabályozottsága, elszámolások helyességének ellenőrzése c) Az ellenőrzés célja: Annak megállapítása, hogy a gépjármű üzemeltetéssel kapcsolatos nyilvántartások, az üzemanyag beszerzésével, felhasználásával összefüggő nyilvántartási, elszámolási feladatok ellátása megfelelő-e d) Az ellenőrizendő időszak: december e) Az ellenőrzés típusa: részben tételes, részben szúrópróbaszerű f) Az ellenőrzés ütemezése 2014 április g) Az ellenőrzési kapacitás 3 revizori nap III. a) Az ellenőrzött szerv: Polgármesteri Hivatal b) Az ellenőrzés tárgya: Hazai fejlesztési támogatások felhasználása, szerződés szerinti műszaki teljesítés, támogatás pénzügyi felhasználása c) Az ellenőrzés célja: A hazai fejlesztési támogatások felhasználása, a műszaki teljesítés és a pénzügyi felhasználás megfelel-e a pályázatnak és a támogatási szerződésben foglaltaknak. d) Az ellenőrizendő időszak: e) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi f) Az ellenőzrés módszere: szúrópróbaszerű g) Az ellenőrzés ütemezése 2014 június h) Az ellenőrzési kapacitás 7 revizori nap

5 IV. a) Az ellenőrzött szerv: Polgármesteri Hivatal b) Az ellenőrzés tárgya: Házi segítségnyújtás, étkezetés bizonylati és adminisztrációs rendjének felülvizsgálata. Nagyobb tömegű hatósági ügyekhez (pl. lakásfenntartási támogatás ) kapcsolódó jövedelemigazolások kezelési rendjének áttekintése. Pénzügyi és egyéb illetményre, egyéb juttatásokra irányuló) szabályzatok áttekintése. c) Az ellenőrzés célja: Pénzügyi, gazdálkodási jogszabályok betartása, érvényesülése d) Az ellenőrizendő időszak: 2013 január-március e) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi és pénzügyi ellenőrzés f) Az ellenőrzés módszere: részben tételes, részben szúrópróbaszerű g) Az ellenőrzés ütemezése 2014 augusztus h) Az ellenőrzési kapacitás 7 revizori nap a) Az ellenőrzött szerv: PS ÁMK b) Az ellenőrzés tárgya: Leltározási és selejtezési tevékenység vizsgálata c) Az ellenőrzés célja: Szabályzatok d) Az ellenőrizendő időszak: szabályszerűségi e) Az ellenőrzés típusa: szabályszerűségi f) Az ellenőrzés módszere: g) Az ellenőrzés ütemezése: 2014 október h) Az ellenőrzési kapacitás: V. VI. a) Az ellenőrzött szerv: Fürdő és gyógyászati központ b) Az ellenőrzés tárgya: Karszalagok nyilvántartása c) Az ellenőrzés célja: d) Az ellenőrizendő időszak: 2013 év e) Az ellenőrzés típusa: f) Az ellenőrzés módszere g) Az ellenőrzés ütemezése: 2014 december h) Az ellenőrzési kapacitás:

6 Határozati javaslat../2013./xii.17./sz. határozat - Képviselőtestület évi munkatervének elfogadásáról január február 1.) Önkormányzat 2014.évi költségvetésének megállapítása. 2) Térítési díjak 2014.évi megállapítása Önkormányzati intézmények nyersanyagnormája, Felnőtt korú személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások Előadó: jegyző március 1.) Beszámoló az idegenforgalmi szezonra történő felkészülésről. /Fürdő, Szálloda idegenforgalmi, rendezvények -/ 2.) Tájékoztató a 2014.évi pályázati lehetőségekről. Előadó polgármester 3.) Tájékoztató a gyermekjóléti ifjúságvédelmi és gyermekvédelmi feladatok 2014 évi ellátásáról, valamint a családsegítő tevékenységről. Eladó: jegyző 4.) Civil szervezetek 2013 évi beszámolója Előadó: az érintett civil szervezetek vezetői április 1.) Beszámoló az Önkormányzat évi költségvetéséről, zárszámadási rendelet. 2.) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013.évi működéséről. Előadó: jegyző 3.) Tájékoztató a nyári fogyasztóvédelmi és idegenforgalmi adó ellenőrzések előkészületének helyzetéről. Előadó: jegyző 4.) Beszámoló a évi belső ellenőrzés tevékenységéről. Előadó: jegyző 5.) Beszámoló a Cserkeszőlő Beruházó Nonprofit Kft. tevékenységéről, mérlegének elfogadása. Előadó: Beruházó Kft. Ügyvezetője 6.) Fürdő negyed éves beszámolója. Előadó: Fürdőigazgató Gazdaság vezető 1

7 2014. május 1.) Beszámoló a gyermekvédelem helyzetéről, a bölcsőde munkájáról és a gyámügyi tevékenységről. Előadó: családgondozó gyámügyi főelőadó június 1.) Beszámoló a víz és csatornaszolgáltatás tapasztalatairól, a fűtés és meleg víz szolgáltatás helyzetéről, részletes költség árbevétel és eredmény kimutatás alapján. Előadó: Fürdőigazgató 2.) Beszámoló a fürdő gyógyászati feladatainak ellátásáról. Előadó: Fürdőigazgató 3.) Idegenforgalmi Bizottság tájékoztatója a szezonban végzett munkáiról és a még hátralévő feladatokról. Előadó: Idegenforgalmi Bizottság elnöke 4.) Fürdő I. féléves beszámolója. Előadó: Fürdőigazgató Gazdasági vezető augusztus 1.) Beszámoló az önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítéséről szeptember 1.) Rendőrség részéről beszámoló a községben végzett tevékenységéről, bűnmegelőzés helyzetéről. Előadó: - Rendőrkapitányság vezetője - Körzeti megbízott 2.) Védőnő beszámolója Előadó: védőnő 3.) Falugondnok beszámolója, természetbeni ellátások házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés- Előadó: falugondnok 4.) Bursa Hungarica pályázathoz csatlakozás. 5.) Bizottságok munkájáról beszámoló. Előadó: bizottságok elnökei Közmeghallgatás 2

8 2014. október Alakuló ülés október 1.) Beszámoló az Önkormányzat I-III. negyedévi költségvetésének teljesítésről. 2.) Fürdő III.negyed éves beszámolója. Előadó: fürdőigazgató gazdaságivezető 3.) 2015 évi Koncepció elfogadása november 1.) 2015.évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása. Előadó: jegyző 2.) Adórendeletek módosítása december 1.) 2015.évi képviselőtestületi munkaterv elfogadása. Előadó: jegyző 2.) Előirányzat módosítás.(rendelet) 3.) Szolgáltatási árak, díjak megállapítása a Fürdőben Erről értesül: - Képviselő-testület tagjai - Napirendek előadói - Jegyző - Polgármester Kmf. Polgármester Dr. Héczei Eszter sk. jegyző 3

9 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének.../2013. (XII...) sz. rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 6/2013. (III. 26.) sz. rendelet módosításáról. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI.tv (2) bekezdésében és 131..(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.tv (1) bekezdés 8.pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1.. A 3. (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: A gyermek és fiatal felnőtt rászorultságára tekintettel adható önkormányzati segély megállapítására, az ellátás összegének meghatározására hatáskörét a Szociális Bizottságra; A 3. (4) bekezdése hatályát veszti Az 5. teljes egészében hatályát veszti. 4.. Ezen rendeletmódosítás január 1-jén lép hatályba. Cserkeszőlő, december 12. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző

10 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2013. (XII..) számú rendelete a szociális törvény helyi végrehajtásáról, a helyi önkormányzat által nyújtott pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló 5/2007. (II.20.) számú rendelet m ó d o s í t á s á r ó l. Cserkeszőlő Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban Képviselőtestület) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 26. -ában és 132. (4) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 18. (2) bekezdésében, és 131. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: A 3. (2) bekezdés e) pontjában az átmeneti szövegrész helyébe az önkormányzati szövegrész kerül A 3.. (2) bekezdés f) pontját hatályon kívül helyezi. 3.. A 7.. (3) bekezdésében az átmeneti szövegrész helyébe az önkormányzati szövegrész kerül, valamint az alábbi szövegrésszel egészül ki: -méltányossági ápolási díj -méltányossági közgyógyellátás 4... A 7. (3) bekezdésében a Polgármester hatáskörébe rendelt ellátásoknál az átmeneti szövegrész helyébe az önkormányzati szövegrész kerül, valamint a temetési segély szövegrész kikerül A 10.. (1) bekezdésében az átmenet szövegrész helyébe az önkormányzati szövegrész kerül, valamint a temetési segély szövegrész kikerül. A 27.. előtti átmeneti alcímmegjelölés helyébe az önkormányzati alcímmegjelölés lép

11 7.. A 27. (1) bekezdésében az átmeneti szövegrész helyébe az önkormányzati szövegrész lép. A 27. (1) bekezdése az alábbi szövegrésszel egészül ki: mely adható eseti jelleggel, vagy meghatározott időszakra havi rendszerességgel A 27. (2) bekezdésében az átmeneti szövegrész helyébe az önkormányzati szövegrész lép A 27. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Elsősorban azokat a személyeket indokolt önkormányzati segélyben részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy akik alkalmanként jelentkező többletkiadások, különösen betegséghez, halálesethez, elemi kárhoz, válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások, valamint a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak A 27.. (3) bekezdésében az átmeneti szövegrész helyébe az önkormányzati szövegrész kerül A 27. (3) bekezdésében a 115 %-át szövegrész a 130%-át szövegrészre módosul. A 27. az alábbi bekezdésekkel egészül ki: 13.. (8) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként megállapított önkormányzati segélyre az a személy jogosult, aki az elhalt személy eltemettetéséről gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartásra köteles hozzátartozó volt 2

12 ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti. (9) A temetési költségek viselése akkor veszélyezteti a létfenntartást, ha az egy főre számított havi családi jövedelemhatár nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a négyszeresét. (10) Az e címen nyújtott önkormányzati segély összege a helyben szokásos, legolcsóbb temetés költségének 12,5 %-a, azaz ,- Ft. (11) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége: Ft. (12) Nem állapítható meg önkormányzati segély annak, aki a hadigondozásról szóló évi XLV. törvény 16. -a alapján temetési hozzájárulásban részesült. A 28.. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 14.. (1) Az önkormányzati segélyt az arra rendszeresített formanyomtatványon lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Szociális Igazgatási Osztályán. (2) A kérelemhez kötelezően csatolni kell: jövedelemigazolást; a jogosultság, rászorultság igazolására szolgáló dokumentumokat (pl.: keresőképtelenséget alátámasztó orvosi vagy kórházi igazolás, a gyógyszerköltséget tanúsító háziorvosi igazolás, várandós anya esetén a terhesgondozásról szóló igazolás, elemi kár esetén a helyreállítás költségeiről készített kimutatás, stb.); a temetés költségeihez való hozzájáruláshoz igényelt önkormányzati segély esetén a kérelmező nevére kiállított temetési számla eredeti példányát, valamint ha nem Cserkeszőlőben történt a haláleset, akkor az elhunyt halotti anyakönyvi kivonatát A 30. és az azt megelőző alcímmegjelölés teljes egészében hatályát veszti Ezen rendeletmódosítás január 1-jén lép hatályba. Cserkeszőlő, december 12. polgármester dr. Héczei Eszter sk. jegyző 3

13 4

14 Előterjesztés a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. tagi kölcsönszerződés meghosszabbításáról Tisztelt Képviselő Testület! A 37/2013. (IV.25.) határozat alapján az Önkormányzat 20 Millió Ft tagi kölcsönt folyósított a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft-nek a Thermál Kemping területén építendő faházak építéséhez. Mivel a beruházás még nem valósult meg teljes egészében, ezért javaslom május 31-ig a kölcsön visszafizetésének határidejét meghosszabbítani. A fenti időpontig a beruházás befejeződik, és egy összegben visszafizeti a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. a kölcsön összegét. Ezen tények figyelembe vételével kérem Tisztelt Képviselő Testületet az előterjesztés elfogadására. Cserkeszőlő, december 11. Szokolai Lajos sk polgármester Határozati javaslat.../2013. (XII.17.)sz.határozat - a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. tagi kölcsönszerződés meghosszabbításáról Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Cserkei Beruházó Nonprofit Kft-nek nyújtott 20 Millió Ft tagi kölcsön visszafizetésének határidejét módosítja május 31-ig. Erről értesül: - Cserkei Beruházó Nonprofit Kft. - Képviselő-testület tagjai Helyben Cserkeszőlő,2013.december 11. polgármester 1

15 Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete./2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2014.évi megállapításáról. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló l990.évi LXV.tv. l6. -ában kapott felhatalmazás alapján a fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjakat valamint a fürdő nyitvatartási idejét az alábbiakban állapítja meg: 1.. /1/ A fürdő belépőjegyek és szolgáltatások díjait a rendelet melléklete tartalmazza. 2.. Az intézmény üzemeltetésében lévő Touring Hotel és kemping vendégeinek vendégéjszakánként egységesen 2014.január 1-től Ft a belépőjegy, melyet a szálloda és kemping a vendégéjszakák után minden hó 10-ig számol el a fürdő részére belső bizonylaton. Szállodák, panziók kereskedelmi szálláshelyek által vásárolt 10 alkalmas bérlet ára Ft. A fürdőbelépés esetén 1 vendég 1db 10 alkalmas bérlettel léphet be. A bérlet több személyre nem összevonható. 3.. /1/ Egyedi elbírálás alapján a polgármester engedélyével az áraktól kivételes esetekben el lehet térni. 4.. A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: január 01-től - április 30. 8,00 20,00-ig május 01.-szeptember 30-ig 7,30 20,00-ig október 01.-december 31-ig 8,00 20,00-ig - Az ünnepi nyitva tartást - igény szerint - a fürdővezető döntése alapján a fentiektől eltérően is meg lehet határozni. - Éjszakai fürdőzési lehetőség 21 órától másnap 01-ig lehetséges (csak a nyitott 3db gyógymedencében). - Az árlista szerinti délutáni fürdőbelépő a mindenkori zárás időpontja előtt 3 órától érvényes. A téli időszakban a fürdővezető döntése alapján a fentiektől eltérően is meg lehet határozni. - A fürdő zárása előtt fél órával a fürdővendégeknek a medencéket, záráskor a fürdőt el kell hagyniuk. /1/ Ezen alaprendelet 2014.január 01-én lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik

16 Fenti rendelettel egyidejűleg a 21/2012/XII.20./sz.rendelete hatályát veszti. Cserkeszőlő,2013.december 12. polgármester dr Héczei Eszter sk. jegyző Készült: Kihirdetve: 2

17 3

18 Előterjesztés a Cserkeszőlői Fürdő és Gyógyászati Központ területén működő természetgyógyászati szolgáltatás és a szépségszalon bérbe adására. Tisztelt Képviselő Testület! A XII. 31-én lejár a természetgyógyászati tevékenység, folytatásához kiadott helyiség bérleti szerződése. A képviselő-testület döntése alapján a CIBAJUS BT kapta meg a tevékenység folytatására a bérleti jogot bruttó Ft/ hó bérleti díjért. A bérleti díjat pontosan fizeti, javaslom a bérlet további egy évvel történő meghosszabbítását. Javaslatom szerint mindkét szolgáltatás megversenyeztetés útján kerülne az arra érdemesnek tartott személy üzemeltetésébe, havi bérleti díj fizetése ellenében. Ezen tények figyelembe vételével kérem Tisztelt Polgármester urat és a Tisztelt Képviselő Testületet a bérbeadás lehetőségének megvitatására és támogatásuk esetén az előterjesztés elfogadására. Cserkeszőlő, december 11. Határozati javaslat.../2013. (XII.17.)sz.határozat - a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ területén működő természetgyógyászati szolgáltatás és a szépségszalon bérbe adásáról. polgármester 1 Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Községi Önkormányzat Fürdő és Gyógyászati Központ területén működő természetgyógyászati szolgáltatás és szépségszalon helyiségét 2014.január 01-től 2014.december 31-ig bérbe adja. A bérleti díjat Ft/hó határozza meg. Megbízza a polgármestert a bérleti szerződést megkötésével. Erről értesül: - Fürdő és Gyógyászati Központ Igazgatója Helyben - Polgármester - Gazdálkodási Csoport Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben Cserkeszőlő,2013.december 11. polgármester

19 2

20 Előterjesztés a fűtési és használati melegvíz valamint a termálvíz szolgáltatási díjról szóló 46/2013.(V.3.)sz. határozat kiegészítéséről. Ebben az évben önkormányzatunk, a KEOP-4.2.0/B/ pályázat keretein belül, fűtéskorszerűsítési pályázatot valósított meg. Az iskola, az orvosi rendelő, a sportpálya és a polgármesteri hivatal fűtését korszerűsítettük. Az óvoda és a bölcsőde termálvizes fűtés korszerűsítése egy korábbi pályázatban valósult meg, most csak a rendszerre való rákötés történt meg. Lefektetésre került 1738 m vezeték, ehhez ugyan ennyi vezetékárok kiásása, földmunka szükségeltetett. A beruházás során telepítésre, illetve kialakításra került 3 db nyomásfokozó szivattyúblokk, 11 db termálfűtési lemezes (20-100kw között), valamint 4 db 80 kw-os termál HMV lemezes hőcserélő, 2 db 15 kw-os indirekt fűtésű HMV tároló. A projekt tevékenységének köszönhetően a városi fűtést ellátó rendszer energiafelhasználásában 0%-ról 95% fölé nő a megújuló energia aránya, káros anyag kibocsátása 90%-kal csökken. A pályázatban vállalásokat tettünk annak műszaki tartalmára, üzemeltetési adatokra, többek között a CO kibocsátás csökkentésére. A projekt fenntartási időszaka 5 év, ebben az időszakban a vállalt indikátorokat teljesíteni kell. A projektben elszámolható költségként Ft került elszámolásra, melynek támogatás tartalma Ft. A vállalt indikátorok abban az esetben teljesülnek, ha a geotermikus energiát, a termálvizes fűtést az eredeti cél szerint használjuk. Ha ezek az indikátorok a fenntartási időszakban nem teljesülnek, szerződésszegést követünk el, melyet pénzbírsággal, súlyos esetben a támogatás visszavonásával szankcionálnak. A pályázat benyújtásakor az iskola üzemeltetése önkormányzatunk feladata volt. korábban megépített, de nem üzemelő rendszer gazdaságos üzemeltetése miatt kialakított műszaki megoldások, csak a rendszer teljes kiépítésével váltak gazdaságosan üzemeltethetővé. A korábban önkormányzati fenntartásban működő iskola időközben, a jogszabályi környezet változásának hatására, állami fenntartásba került. A pályázatban megfogalmazott célt csak abban az esetben tudjuk teljesíteni, ha a jelenlegi fenntartóval, hőszolgáltatási szerződést kötünk. A pályázat alapelvei, a magas támogatási arány feltétele volt, hogy a projekt bevétellel rendelkezhet ugyan, de annak nem lehet jövedelem tartalma. Ezt csak abban az esetben tudjuk biztosítani, ha a jelenlegi fenntartóval, a jelenlegi közületi árnál, FT/GJ, alacsonyabb áron, kötünk megállapodást. A KLIKK-el kötendő szerződés előkészítése során, a hőszolgáltatás jövedelmezőségét figyelembe véve: Ft/GJ áron tettünk ajánlatot, így a bevétel során jövedelem nem képződik. Kérem, a tisztelt Képviselő testületet, hogy a közületek számára a 46/2013.(V.30.) számú határozatunkban meghatározott díjtételt, jelen szerződés esetében, a fenti indokokra való tekintettel: Ft/GJ ban határozza meg. polgármester

21 Határozati javaslat./2013.(xii.17.) - a fűtési és használati melegvíz valamint a termálvíz szolgáltatási díjról szóló 46/2013.(V.3.)sz. határozat kiegészítéséről. Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangúlag egyetértett azzal, hogy a 46/2013.(V.3.)sz. határozatát az alábbiak szerint egészítse ki: - A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ működtetésében lévő Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola részére biztosított fűtési hőszolgáltatás díja: - Alapdíj 9 Ft/m2/hó + ÁFA - Fűtés díja: Ft/GJ + ÁFA Erről értesül: - Fürdő és Gyógyászati Központ Helyben - Gazdálkodási Központ Helyben - Képviselő-testület tagjai Helyben Kmf. polgármester

22 Cserkeszőlő Község Önkormányzata 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) fax: (56) Előterjesztés Tárgy: B kategóriás gyermek és ifjúsági jurtatábor építése Cserkeszőlőn A Cserkei Nonprofit Kft. pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről kiírt programba. E pályázat keretében kívánják megvalósítani a jurtatábor létesítését a Hrsz. 653/3 területen. A pályázati felhívás célja a új minőségi szálláshelyek létesítésének támogatása. A pályázó a Cserkei Nonprofit Kft. A támogatási intenzitás: A támogatás számításának alapja az összes nettó elszámolható kiadás, maximum Ft-ig. A pályázat benyújtása december 20-ig lehetséges. A részletes költségvetés csatolva van az előterjesztéshez. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, vitassa meg az előterjesztést és fogadja el. Cserkeszőlő, december 17. polgármester

23 Költségvetés tervezet: Munka megnevezése nettó bruttó 1 db 4 m-es; 1 db 8 m-es és 14 db 6 m-es jurta alépítményi munkái Ft Ft Cserkeszőlő Júrta ép. belső gépészet. Víz-Szennyvíz-Szerelvényezés. Padlófűtés. Termosztát nélkül Ft Ft Villanyszerelés. Jurta tábor, 16db Jurta épület. Cserkeszőlő 616/3 Hrsz Ft Ft Cserkeszőlő Júrta Külső közművek. Víz hálózat. Szennyvíz hállózat. Termál vezeték Ft Ft Ifjúsági tábor térburkolat Ft Ft Villanyszerelés, Jurta tábor, Külső hálózat, Cserkeszőlő 616/3 Hrsz Ft Ft Ifjúsági tábor recepció felújítása Ft Ft Cserkeszőlő Recepció Gépészet. Víz-Szennyvíz-Szerelvényezés. Padlófűtés. Termosztát nélkül Ft Ft Ifjúsági tábor vizesblokk építészeti kivitelezési munkái Ft Ft Cserkeszőlő Júrta gépészet. Vizesblokk gépészeti munkák Ft Ft Villanyszerelés. Jurta tábor, Vizesblokk épülete. Cserkeszőlő 616/3 Hrsz Ft Ft A munka leírása: Villanyszerelés. Jurta tábor, Recepció épülete, Cserkeszőlő 616/3 Hrsz Ft Ft Jurták Ft Ft Összesen Ft Ft Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy a projekt költségvetés-tervezete a december 13-ai állapot szerint került összeállításra, az egyes elemek felülvizsgálata folyamatban van

24 HATÁROZATI JAVASLAT /2013. (XII..) sz..határozat - Cserkeszőlői B kategóriás Gyermek és Ifjúsági Jurtatábor létesítése című pályázat Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alaphoz történő benyújtásáról. A Cserkei Nonprofit Kft. pályázatot nyújt be a vidékfejlesztési miniszter 104/2013. (XI. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2013-ban nyújtandó támogatások részletes feltételeiről kiírt programba. E pályázat keretében kívánják megvalósítani a jurtatábor létesítését a Hrsz. 653/3 területen. Tekintettel arra, hogy a gyermek és ifjúsági szálláshelyek létesítés közérdek, a Képviselőtestület egyhangúan egyetért a Cserkei Nonprofit Kft által megvalósuló szálláshely létrehozással, a fejlesztés támogatásával. A beruházás bruttó elismerhető költsége: Saját erő vagy önrész Támogatás összege: Ft 0 Ft Ft Ft - Cserkeszőlő Község Önkormányzata év költségvetésének terhére biztosítja a pályázathoz szükséges önerőt. Erről értesül: - Képviselőtestület tagjai - MÁK 5000 Szolnok, Kossuth Lajos u Gazdálkodási Csoport Helyben Kmf. Polgármester Dr Hézczei Eszter sk. jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul:

1.. 3.. (1) A fürdő nyitva tartása az alábbiak szerint alakul: Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 26/2015.(XII.15.)önkormányzati rendelete a Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak 2016. évi megállapításáról.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.június 26-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. november 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.február 14-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. augusztus 06-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról

Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete. az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2013. (XII.20.) önkormányzati rendelete Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az egyes szociális tárgyú rendeletek módosításáról Tömörd

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

8.. Önkormányzati segély

8.. Önkormányzati segély Tiszasas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeli ellátásokról szóló 4/2010. (II. 16.) önkormányzati

Részletesebben

Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015.(III.18.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól

Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2015.(III.18.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól Piliscsév Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(III.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól Egységes szerkezetben a 7/2015.(VI.03.) önkormányzati rendelettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 13-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete

Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete Mikepércs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) számú önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni települési támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/ 2015.(II.28.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Dozmat Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről.

Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. november 19-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak:, Dr. Koczok Sándorné, Kalmárné Nagy Erzsébet, Postás Imre,

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint:

A Képviselő-testület 7 egyhangú szavazattal a kiegészítéssel együtt egyetértett a napirendekre tett javaslatokkal az alábbiak szerint: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január 29-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

1.. Touring Hotel SZOBAÁRAK. Az árak forintban értendőek

1.. Touring Hotel SZOBAÁRAK. Az árak forintban értendőek Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 27/2015. (XII.15.)önkormányzati rendelete a Fürdő és Gyógyászati Központ és a Jurta tábor által üzemeltetett szálláshelyek. évi díjtételeiről Cserkeszőlő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 12-I ÜLÉSÉRE ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-021 polg.hiv@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete rendkívüli ülést tart 2014.február

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester Dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2016. február 25. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

Monostorpályi Község Önkormányzata. 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete. A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzata 8/2009. (IX.16.) KT. rendelete A pénzbeli - és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő - Testülete (továbbiakban:

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg)

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete. (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2013.(XII.12.) önkormányzati rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL, A SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKVÉDELMI ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYAIRÓL (Módosításokkal egységes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 18 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület B A K O N Y S Z E N T I V Á N Szám: 12/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült Bakonyszentiván Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. november 29-én 18 órakor megtartott

Részletesebben

önkormányzati rendelete

önkormányzati rendelete T E R V E Z E T CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2013. (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról és azok igénybevételéről szóló 10/2011.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 11-i rendkívüli ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-i rendkívüli ülésére Tárgy: A nevelési és oktatási intézményekben alkalmazandó intézményi térítési díjakról szóló 4/2012.(I.31.)

Részletesebben

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET

ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL I. FEJEZET ÉCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2015. (II.28.) RENDELETE A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL Écs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat

Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Községi Önkormányzat Pusztaottlaka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2013. (VI.26.) Önkormányzati rendelete A szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól

Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi szabályairól Leányvár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015.(II.10.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi szabályairól (Egységes szerkezetben a 7/2015. (VI.02.) önkormányzati rendelettel,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(Módosításokkal egységes szerkezetben)

(Módosításokkal egységes szerkezetben) Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009. (IV.30.), 17/2010. (XII.17.), 7/2011. (IV.1.), 12/2011. (V.19.), 16/2011. (X.19.), 21/2011. (XII.2.), 6/2012. (III.22.), 20/2012 (XII.21.)

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól

Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015.(II. 27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátások helyi szabályairól Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg.

(3) Az ellátás részletekben való megtérítése akkor engedélyezhető, ha a megtérítésre. összegének a 150%-át nem haladja meg. Annavölgy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014. (I.31.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről Annavölgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu

Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Vilonya Község Polgármestere 8194 Vilonya, Kossuth u. 18., Tel./Fax: 88/ 490-162; e-mail: vilonya@invitel.hu Beszámoló az átruházott gyermekvédelmi és szociális jogkörök 2013. III. negyedévi gyakorlásáról.

Részletesebben

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról

Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2./2015.(II.27.) rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról Hermánszeg Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-23/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 23. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december 3-án megtartott üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. december

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete

Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.13.) önkormányzati rendelete a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 20/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet 21/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról

Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról Tokodaltáró Község Önkormányzata a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról

Részletesebben

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1..

A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról 1.. Cibakháza Nagyközség Önkormányzat 3/2013. (II.28.) ÖK. rendelet A Nagyközségi Szociális Gondozási Központ Intézmény Cibakháza és Tiszainoka által nyújtott szociális ellátások 2013. évi térítési díjakról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

1.. /1/ A fürdő belépőjegyek és szolgáltatások díjait a rendelet melléklete tartalmazza. 2..

1.. /1/ A fürdő belépőjegyek és szolgáltatások díjait a rendelet melléklete tartalmazza. 2.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 1/2013.(I.29.)rendelete A Fürdő belépőjegyek és szolgáltatási díjak megállapításának módosításáról.. A Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS Dévaványa Város Képviselő-testületének 2014. május 29. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések

I. fejezet. Általános rendelkezések Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015. (II.03.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái:

Települési támogatás. Az önkormányzat rendelete alapján a jogosult részére települési támogatást nyújt. A települési támogatás formái: Települési támogatás Vonatkozó jogszabályok: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013.(IX.6.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE Demecser Város Önkormányzat Szociális ellátások intézményi térítési díjairól szóló 6/2013.(IV.15.) rendeletének

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I.

GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól. I. A KÉPVISELŐTESTÜLET: GÉGÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2008. (V.28.) R E N D E L E T E Szociális ellátások helyi szabályairól A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16..

Részletesebben

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend.

MUTATÓ. Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről. Hat. Rend. MUTATÓ Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 28-án megtartott nyílt soron kívüli testületi üléséről Tárgy: Hat. Rend. száma: Vezseny Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 6. NAPIREND Ügyiratszám: 1/605/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. december 18-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A Tapolcai Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült majsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 19-én (csütörtök) 15 órai kezdettel Konecsni György

Részletesebben

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről

a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2007.(XII.21.) rendelete a 10/2008. (III. 28.) rendeletéttel egységes szerkezetbe foglalt szövege a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői

Részletesebben

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Rendelettervezet. rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet 1 / 6 Ikt. sz.: I.2-137/2005. Ea.: Szászné Mészáros Éva Rendelettervezet Tárgy: Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosításáról Melléklet: 1 db rendelet-tervezet

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A RENDELET CÉLJA Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2015.(II.12.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtható szociális és gyermekvédelmi, valamint a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról

Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzata Képviselőtestülete 15/2014.(XI.28.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról Galambok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete

HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete HELESFA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2005.(I.28.) sz. rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról, szolgáltatásokról Helesfa Községi Önkormányzat

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról Enying Város Önkormányzatának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. 1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR, VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési

Részletesebben

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása

I. A rendelet célja, hatálya. III. Eljárási szabályok. Az eljárás megindítása Tóalmás község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2008.(VI.2.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról egységes szerkezetben az 1/2009.(III.2.), 24/2009.(IX.28.),

Részletesebben

2. természetben nyújtott ellátások:

2. természetben nyújtott ellátások: Németbánya Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 11/2011.(IX.19.) számú önkormányzati rendelete Németbánya Községi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102-1/2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2014. január 7-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének _1./2014.( I.8. ) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló. Biatorbágy Város Önkormányzata 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról Város Polgármestere és Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete

Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete Kéthely Község Önkormányzatának Képviselı- testülete KÉTHELY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK../2016. (III.) ö n k o r m á n y z a t i r e n d e l e t e a szociális és gyermekvédelmi ellátások

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Berente Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (VI. 5.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és a szociális, valamint a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról Berente

Részletesebben

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása.

Napirendi javaslat. 1. Beszámoló az Önkormányzat 2012.évi költségvetéséről, zárszámadás. 2. Önkormányzat 2014.évi koncepciójának elfogadása. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. április 25-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről

J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről J E GY Z Ő K Ö N Y V Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről Az ülés helye: a Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme Felcsút, Fő u 75. Az ülés időpontja: 2013. július 9. (kedd)

Részletesebben

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS INTÉZMÉNYI TÉRÍTÉSI DÍJA MÉRTÉKÉRŐL Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete./2013. (...) önkormányzati rendelet-tervezete AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL NYÚJTOTT SZOCIÁLIS ELLÁTÁSRÓL, GYERMEKJÓLÉTI ALAPELLÁTÁSOKRÓL ÉS A GYERMEKÉTKEZTETÉS

Részletesebben

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető

2.) Az Önkormányzat 2012. IV. n. évi előirányzat módosítása Előadó: Horváth László polgármester, Darvasné Süte Julianna pénzügyi vezető BALATONBERÉNY KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- M E G H Í V Ó Balatonberény Község Önkormányzata

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete

TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete TABDI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2013. (IX.18.) önkormányzati rendelete Tabdi Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tabdi Község Képviselőtestülete a Magyarország

Részletesebben

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24.

Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési Bizottság elnöke Előkészítő: Hatósági és Szociális Osztály. Ózd, 2015. szeptember 24. Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének /... (.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott települési támogatásokról szóló 4/2015. Előterjesztő: Egészségügyi, Szociális és Munkahelyteremtési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről TABDI KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETE 19/2015. sz. ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tabdi Község Képviselő-testülete 2015. október 29-én a Tabdi Közös Önkormányzati Hivatalban megtartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (VI. 07.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Aba Nagyközség Önkormányzatának Képviselő testülete a szociális

Részletesebben

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul:

A rendelet 3. sz. mellékletének I. pontja az alábbiak szerint módosul: Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének.../2016.(I.29.) számú rendelet-tervezete SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL szóló 1/2015.(I.29.)

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben