SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó"

Átírás

1 SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága november 29-én (csütörtökön) órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal 218-as számú tárgyalójában ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom. N A P I R E N D: Zárt ülésen kerül tárgyalásra: 1. Tájékoztató az elektromos beszerzéssel kapcsolatosan. 2. Tájékoztató a folyékony hulladék szállítás közszolgáltatással kapcsolatosan. Nyílt ülésen kerül tárgyalásra: A képviselő-testület december 13-i ülésének előkészítése: 1. Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról. 2. Önkormányzati rendeletalkotás a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és Működéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. 3. Önkormányzati rendeletalkotás- a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 4. Önkormányzati rendeletalkotás a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 5. Önkormányzati rendeletalkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról 6. Önkormányzati rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról 7. A Sárvári Hírlap I. félévi nyomdai szerződésének jóváhagyása. 8. A képviselő-testület évi Feladat-tervének és I. félévi Munkatervének megállapítása. 9. Gázközmű hozzájárulás mértékének megállapítása /Hegyközség/. 10. Városgazdálkodás Alapító Okiratának módosítása. Bizottság saját hatáskörében hozott döntések: 11. Várkerület 33.sz. bérlete, pályázatok elbírálása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ 12. Előterjesztés a Sárvár, Csónakázó-tavi szolgáltatások ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról. 13. Városgazdálkodás kérelme helyiségbérleti szerződések meghosszabbítására. 14. A 230/2012. (06.14.) sz. bizottsági határozat módosítása (építészeti értékek támogatása). 15. Fakivágási kérelem. 16. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Hunyadi u. 26. sz. társasház útépítési kivitelezési eljárásához. 1

2 17. Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Tizenháromváros u. 50. sz. ingatlan előtti kocsibejáró kialakításához. 18. Egyebek. Sárvár, november 23. Papp József sk. bizottság elnöke 2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és Működéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás- a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról / Napirendi pont A Sárvári Hírlap I. félévi nyomdai szerződésének jóváhagyása / Napirendi pont A képviselő-testület évi Feladat-tervének és I. félévi Munkatervének megállapítása / Napirendi pont Gázközmű hozzájárulás mértékének megállapítása /Hegyközség/ / Napirendi pont Városgazdálkodás Alapító Okiratának módosítása Bizottság saját hatáskörében hozott döntések: / Napirendi pont Várkerület 33.sz. bérlete, pályázatok elbírálása. /Az előterjesztés később kerül fel a honlapra./ / Napirendi pont Előterjesztés a Sárvár, Csónakázó-tavi szolgáltatások ellátására vonatkozó vállalkozási szerződés módosításáról / Napirendi pont Városgazdálkodás kérelme helyiségbérleti szerződések meghosszabbítására / Napirendi pont A 230/2012. (06.14.) sz. bizottsági határozat módosítása (építészeti értékek támogatása) / Napirendi pont Fakivágási kérelem / Napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Hunyadi u. 26. sz. társasház útépítési kivitelezési eljárásához /Napirendi pont Tulajdonosi hozzájárulás a Sárvár, Tizenháromváros u. 50. sz. ingatlan előtti kocsibejáró kialakításához / Napirendi pont Egyebek

4 1/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról. Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének /2012. (XII....) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi átmeneti gazdálkodásáról (T E R V E Z E T) Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) a. és (1) f. bekezdésében, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16.. (1) bekezdésében biztosított jogkörénél fogva a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91.. (1), valamint az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 25. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a január 1-je és a város évi költségvetése elfogadása közötti időszak (továbbiakban: átmeneti időszak) gazdálkodásáról az alábbi rendeletet alkotja: Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) felhatalmazza a polgármestert, hogy a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáig az e rendeletben szabályozott keretek között az önkormányzat bevételeit a hatályos jogszabályi kereteken belül folytatólagosan beszedje, illetve kiadásait teljesítse. A képviselő-testület az átmeneti időszak alatt teljesíthető kiadásokat az alábbiak szerint határozza meg: (1) Az intézményekben foglalkoztatottak részére járó illetmények és az ehhez kapcsolódó járulékok a törvényi előírásoknak megfelelően számfejthetők és kifizethetők a Magyar Államkincstár adatszolgáltatása alapján. (2) A köztisztviselők és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvények előírásai alapján a munkavállalóknak jogszerűen járó egyéb juttatások- beleértve az átmeneti időszakban a nyugdíjba vonuláshoz, valamint az esetleges létszámcsökkenésekhez kapcsolódó kiadásokat is - teljesíthetők. (3) A évi költségvetésről szóló rendelet meghozataláig bérfejlesztésre kötelezettséget vállalni nem lehet, kivéve a közalkalmazottak és köztisztviselők előmenetelével kapcsolatos átsorolásokkal együtt járó többletbérek időarányos részét. (4) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló XXXI. törvény, valamint az önkormányzat e tárgyú rendelete alapján járó, ezen időszakban bármely jogcímen esedékes segélyek, támogatások kifizethetők a évi költségvetésben ezen jogcímekre tervezett eredeti előirányzat 2/12-ed részének összegéig. 4

5 (5) Az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő támogatására az átmeneti időszakban maximum 500 e Ft használható fel. (6) A rászorulók részére kamatmentes szociális, illetve temetési kölcsön a évi költségvetésben e célokra tervezett eredeti előirányzat 2/12-ed részéig terjedő összegben állapítható meg. (7) A Sárvár FC és a Rábasömjénért Egyesület Sport Szakosztálya részére a sporttelepek fenntartásához működési támogatás a évi koncepció szerint e feladatokra tervezett előirányzat 2/12-ed része mértékéig utalható. (8) Az iskolafogászat működtetéséhez nyújtott támogatásból az ellátási szerződésben meghatározott, évre érvényes havi összeg folyósítható január-február hónapban. (9) A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat évi fordulója I. félévre eső 5 havi önkormányzati támogatása a jóváhagyott döntés alapján folyósítható a Bursa célszámlára. (10) Társadalmi szervezetek, civil szerveződések és városi rendezvények támogatására a évi koncepcióban e feladatokra meghatározott előirányzat 2/12-e használható fel. (11) Az egyéb működési kiadások tekintetében csak az intézmények szokásos működtetéséhez kapcsolódó időarányos kiadásokra vállalható kötelezettség. Ezen időarányos kiadások, a évre is érvényes szerződésekből eredő kötelezettségek, valamint a évi költségvetésben már szereplő kiadások áthúzódó kötelezettségei (az áthúzódó összeg erejéig) teljesíthetők. (12) Az önkormányzati költségvetési szervek intézményi finanszírozása az átmeneti gazdálkodás időszakában a évi költségvetési rendeletben részükre eredeti előirányzatként megállapított támogatás főösszege 2/12 részének megfelelő összegben biztosítható a kiskincstári rendszer működési szabályai szerint. (13) Az adósságszolgálat kiadásai (tőketörlesztések, kamat- és egyéb költségek) a pénzintézetekkel fennálló szerződésekben, illetve az általuk küldött értesítésekben foglaltaknak megfelelően utalhatók. 3.. (1) A jóváhagyott, folyamatban lévő önkormányzati felújítási és felhalmozási feladatokhoz kapcsolódóan kifizethető a évi előirányzat maradványa erejéig a ténylegesen elvégzett munkák ellenértéke, illetve december 31-ig megkötött szerződések évi üteme szerint elvégzett munkák ellenértéke. (2) Az elnyert pályázati támogatásokkal folyó, illetve induló beruházásokra és felújításokra vonatkozóan a támogatási szerződésekben foglaltaknak megfelelően vállalható kötelezettség, illetve teljesíthető kifizetés. 5

6 (3) Az átmeneti időszak alatt új, induló felújítási, illetve felhalmozási feladatokra kötelezettség nem vállalható, kivéve a évi pályázati lehetőségek megtartása érdekében a pályázatok benyújtásához szükséges tervezési, előkészítési munkálatok. Ugyancsak vállalható kötelezettség a évi koncepcióban jóváhagyott beruházási és felújítási célok tervezési, előkészítési és közbeszerzési feladataira. 4.. Az ban meghatározott kiadások átmeneti fedezetére az adott időszakban beszedett bevételek, az önkormányzatot megillető államháztartási támogatások, hozzájárulások, központosított előirányzatok, a feladatok lebonyolításához átvett pénzeszközök, elnyert pályázati támogatások, valamint az önkormányzat előző években képződött pénzmaradványa szolgál. 5.. A polgármester és a költségvetési intézmények vezetői jogosultak, illetve kötelesek az önkormányzatot, illetve az intézményeket megillető bevételek beszedésére. A gazdálkodás rendjére vonatkozóan az önkormányzat évi költségvetéséről szóló többször módosított 5/2012. (II. 17.) számú önkormányzati rendelet megfelelő rendelkezései irányadóak (1) Ezen önkormányzati rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) Ezen önkormányzati rendelet Sárvár város Önkormányzata évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti. (3) Jelen önkormányzati rendelet hatálya alatt beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat a évi költségvetésről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni. Sárvár, november 20. Kondora István polgármester dr. Szijártó Valéria jegyző 6

7 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és Működéséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztés a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Az általános indoklásban ismertetett okokra tekintettel javaslom Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994. (II.8.) önkormányzati rendelete módosítását. Általános indokolás A 2/1994. (II.8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete határozza meg az önkormányzati lakások bérleti díjainak mértékét. A képviselő-testület minden év végén felülvizsgálja a lakbérek mértékét, és tekintettel az év során lezajlott, illetve a következő évre prognosztizált gazdasági folyamatokra, meghatározza a lakbérek következő évre irányadó mértékét. A képviselő-testület a döntése meghozatalakor figyelembe veszi a bérlakásokban élők teherbíró képességét is. A KSH adatai szerint az előterjesztés elkészítésekor október havi adatok álltak rendelkezésre októberben a fogyasztói árak 6,0 %-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Mindezek alapján a rendelettervezet melléklete szerinti 6,0 %-kal emelt összegű - bérleti díjak megállapítását javaslom. Figyelemmel arra, hogy az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege január 1- jétől nem változott, így az önkormányzati lakás vonatkozásában jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár is 5 éve változatlan, ezért célszerűnek tartom a szociális rászorultság alapfeltételeként meghatározott jövedelemhatárnak a Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a gyermekjóléti szolgálatról és a gyermekvédelmi támogatásokról szóló 27/1997. (XII.2.) önkormányzati rendeletben meghatározott jövedelemhatárokhoz történő közelítését. Részletes indokolás Az 1. a lakbérek mértékét meghatározó 4. melléklet módosítását szabályozza. A 2. a lakás szociális alapon történő bérbeadásának jogosultsági feltételeként meghatározott jövedelemhatár módosítását szabályozza. A 3. a rendelet hatálybalépését szabályozza. Várható hatások A lakbérek mértéke az emelést követően is versenyképes a megye Sárvárhoz hasonló lakosságszámú városaiban megállapított jelenleg hatályos bérleti díjakkal. A díjak mértékének magasabb emelését szociálpolitikai szempontból a jelen gazdasági helyzetben nem tartom kivitelezhetőnek. (A leginkább rászorulók - akik számára időszakos, vagy tartós létfenntartási gondok miatt esetleg ezen alacsony bérleti díj megfizetése is nehézséget jelent - több jogcímen is kaphatnak támogatást az önkormányzattól.) 7

8 A jogosultsági feltételként meghatározott jövedelemhatár módosítása kapcsán továbbra is kizárólag csak a szociális szempontból leginkább támogatásra, segítségre szorulók lesznek jogosultak bérlakásra, hiszen a jogosultság fennálltához a család egy főre jutó jövedelme nem haladhatja meg a Ft-ot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a mellékelt rendelet-tervezetet megtárgyalni, véleményezni és elfogadni szíveskedjen. Sárvár, november. Kondora István 8

9 Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012.(.) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994. (II.8.) önkormányzati rendelet módosításáról Tervezet Sárvár város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló évi LXXVIII. törvény 3. (1) bekezdésében, valamint 34. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 8.. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a lakások és helyiségek bérletéről és a Fiatal Házasok Otthona fenntartásáról és működéséről szóló 2/1994. (II.8.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) 4. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 2. Az Ör. 3. (1) bekezdésének d) pontjában a 150%-át szövegrész helyébe a 170%-át szöveg lép. 3. (1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetést követő napon lép hatályba. (2) A rendelet 1. -a február 1-jén lép hatályba. Sárvár, december... Kondora István Polgármester dr. Szijártó Valéria jegyző Ez a rendelet a mai napon kihirdetésre került. Sárvár, december.. dsr. Szijártó Valéria jegyző 9

10 Melléklet a /...(..) önkormányzati rendelethez 4. melléklet a 2/1994. ( II. 8. ) önkormányzati rendelethez A lakbérek mértéke ( Ft/hó/m2) A B C Lakástípus Bérlakás FHO (Komfortfokozat szerint) 1. Összkomfortos Gázkonvektoros Komfortos Félkomfortos Komfort nélküli Szükséglakás 53 - A lakbér összegének meghatározása a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993.évi LXXVIII. törvény 13. (2) bekezdésére figyelemmel került megállapításra. 10

11 3/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás- a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 20/2001. (IV.19.) önkormányzati rendeletet a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről módosításáról Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testülete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 20/2001. (IV.19.) sz., többször módosított önkormányzati rendelete (továbbiakban: Ör.) módosítása a évi díjtételek meghatározása miatt szükséges. A Városgazdálkodás Sárvár, mint a Sárvári Köztemető üzemeltetője képviseletében Németh Gyuláné mb.intézményvezető az Ör. mellékletében szereplő díjak évre tervezett módosításával kapcsolatosan a mellékelt javaslatot nyújtotta be. Az intézményvezető a díjak emelését a jövő évre prognosztizált fenntartási ráfordítás - várható bevétel elemzéssel támasztotta alá. A mellékelt anyagból kitűnik, hogy a díjemelés mértéke az üzemeltetői javaslat szerint átlagosan 5%-os lenne, amely 2013-re prognosztizált, legutóbbi elemzésekben szereplő 6,6 %-os általános inflációs rátától elmarad. A véleménynyilvánítási joggal rendelkező Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület Szombathelyi Irodáját a rendelettervezettel kapcsolatosan megkerestük, véleménynyilvánítása a testületi ülésre rendelkezésre fog állni. A javasolt és a hatályos díjtételek (a javasolt díjtételek 27%-os ÁFÁ-val kerültek kidolgozásra): SÍRHELYDÍJAK 1. Sírbolthely díja 60 évre /7. (1)/: hatályos díjtételek: javasolt díjtételek: 2 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft 4 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft 6 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft 8 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft 2. Sírhelyek díja 25 évre /7. (1)/: útmenti sorban: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft minden más helyen: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft gyermeksírhely: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft A díj egyszemélyes sírhelyre vonatkozik. Többszemélyes sírhely esetén a díj többszörös. 3. Urnafülke használati díj /7. (1)/: tárolási díj 10 évre 1 db urna esetén: bruttó: ,-Ft bruttó: ,- Ft tárolási díj 10 évre 2 db urna esetén: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft amerikai jellegű urnás sírbolt 4 urna elhelyezésére 25 évre: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft Berke-kriptából kialakított urnasírhelyek használati díja 60 évre (15.. /3/): 1 db. urna esetén: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft 11

12 2 db. urna esetén: bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft Az időközben megváltozott urnaszám esetén a mindenkor aktuális díj különbözete fizetendő. 4. A megállapított sírhelydíjon felül 30% pótdíjat köteles fizetni az, aki a nem sárvári lakos elhunytat a sárvári köztemetőben kívánja eltemetni. TOVÁBBI DÍJAK: 5. Temető fenntartási hozzájárulás első síremlék állítása esetén /18. (2)/: bruttó: 5.610,-Ft/alk. bruttó: 5.890,-Ft/alk. régi síremlék felújítása esetén: bruttó: 3.700,-Ft/alk. bruttó: 3.890,-Ft/alk. 6. Halotti hűtési díj /7. (11)/: bruttó: 2.230,-Ft/elhalt/nap bruttó: 2.340,-Ft/elhalt/nap 7. Temetői létesítmények igénybevételének és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja: bruttó: ,-Ft/elhalt bruttó: ,-Ft/elhalt A rendelettervezet az üzemeltető által javasolt díjtételeket vette át azzal, hogy szerkezetileg a jelenleg hatályos melléklet tördelését követi. Felkérem a Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a javasolt díjtételek vonatkozásában nyilvánítson véleményt. Javasolom módosítani továbbá a rendelet 8. (7) bekezdésének kiegészítését az alábbiak szerint: Jelenleg hatályos szöveg: A sírhelyeket kifalazni, kibetonozni nem lehet. Kiegészítés: Amennyiben sírhely, sírbolt köré szilárd burkolat kerül, csúszásmentes felülettel kell kivitelezni. Indokolás: az előírásra azért van szükség, hogy a sírok közötti közlekedés ne legyen balesetveszélyes Fentiek alapján javasolom a tisztelt képviselő-testületnek a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Sárvár, november 20. dr. Szijártó Valéria s.k. jegyző 12

13 T E R V E Z E T Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének /2012.(XII.) önkormányzati rendelete a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 20/2001. (IV.19.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ör.) módosításáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló évi XLIII. tv. (továbbiakban: Törvény) 41. (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a végrehajtására kiadott 145/1999. (X.1.) Kormányrendelet (továbbiakban: TeR) rendelkezéseire is figyelemmel - az alábbi módosító rendeletet alkotja: 1. Az Ör. 8. (7) bekezdése az alábbiakkal egészül ki: Amennyiben sírhely, sírbolt köré szilárd burkolat kerül, csúszásmentes felülettel kell kivitelezni. 2. Az Ör. melléklete helyébe jelen rendelet mellékelte lép. 3. (1) Jelen módosító rendelet január 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Sárvár, /:Kondora István:/ sk. /:Dr. Szijártó Valéria:/ sk. polgármester jegyző 13

14 1.melléklet a /2011.(XII..) önkormányzati rendelethez 1. melléklet a 20/2001. (IV.19.) önkormányzati rendelethez TEMETŐÜZEMELTETÉSSEL ÉS FENNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS DÍJAK, SÍRHELYDÍJAK JANUÁR 1. NAPJÁTÓL 1. Sírbolthely díja 60 évre /7. (1)/: 2 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 4 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 6 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 8 személyes sírbolthely: bruttó: ,-Ft 2. Sírhelyek díja 25 évre /7. (1)/: útmenti sorban: bruttó: ,-Ft minden más helyen: bruttó: ,-Ft gyermeksírhely: bruttó: ,-Ft A díj egyszemélyes sírhelyre vonatkozik. Többszemélyes sírhely esetén a díj többszörös. 3. Urnafülke használati díj /7. (1)/: tárolási díj 10 évre 1 db urna esetén: tárolási díj 10 évre 2 db urna esetén: amerikai jellegű urnás sírbolt 4 urna elhelyezésére 25 évre: bruttó: ,- Ft bruttó: ,-Ft bruttó: ,-Ft Berke-kriptából kialakított urnasírhelyek használati díja 60 évre (15.. /3/): 1 db. urna esetén: bruttó: ,-Ft 2 db. urna esetén: bruttó: ,-Ft Az időközben megváltozott urnaszám esetén a mindenkor aktuális díj különbözete fizetendő. 4. A megállapított sírhelydíjon felül 30% pótdíjat köteles fizetni az, aki a nem sárvári lakos elhunytat a sárvári köztemetőben kívánja eltemetni. TOVÁBBI DÍJAK: 5. Temető fenntartási hozzájárulás első síremlék állítása esetén /18. (2)/: régi síremlék felújítása esetén: bruttó: 5.890,-Ft/alk. bruttó: 3.890,-Ft/alk. 6. Halotti hűtési díj /7. (11)/: bruttó: 2.340,-Ft/elhalt/nap 7. Temetői létesítmények igénybevételének és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja: bruttó: ,-Ft/elhalt 14

15 VÁROSGAZDÁLKODÁS SÁRVÁR 9600 Sárvár, Széchenyi u. 7. Tel.:95/ , 95/ Fax.: 95/ JAVASLAT JAVASLAT A ÉVI TEMETŐI DÍJAK TEKINTETÉBEN évben a temetői díjak 5 %-os emelését javaslom. Indoklás: A évi tervezett költségvetés 4,2 %-os inflációval számol, év október hónapban a kormány prognózisa szerint 5,2 %-os, a KSH tájékoztatása havi adatok alapján 5,8 % infláció várható. A temető fenntartás-üzemeltetés költségeit jelentősen befolyásolják a külső szolgáltatások, közüzemi díjak várható évi növekedése. Ezért a fent említett 5 % díjemelés mindenképpen indokolt, bár a fenntartás tekintetében valószínű, hogy a külső, igénybevett szolgáltatások, közüzemi díjak magasabb mértékű növekedése várható. A JAVASOLT 5 %-OS EMELÉSSEL A TEMETŐI DÍJAK (ÁFA-S): (A MEGLÉVŐK IS MELLÉKELVE) Az újraváltás ideje megegyezik a temetési hely használati idejével, díja a mindenkori aktuális, érvényes temetési hely díjával. 1. Sírbolthely díja 60 évre : Javasolt évi díj Ft évi díj Ft 2 személyes sírbolthely személyes sírbolthely személyes sírbolthely személyes sírbolthely Sírhelyek díjai 25 évre ( a díj egyszemélyesre vonatkozik, többszemélyes esetén a díj többszörös): sírhely út menti sorban sírhely díja minden más helyen gyermeksírhely

16 Rátemetés esetén, ezen díjak érvényesek a sírhely díjának megfelelően. Urna sírhelybe helyezésének díja a sírhely díjával megegyezik, de ezzel nem hosszabbodik a sírhely használati ideje, kivéve, ha megváltja a hozzátartozó, figyelembe véve az időarányos részt. 3. Urnafülke használati díj : tárolási díj 10 évre 1 db urna esetén tárolási díj 10 évre 2 db urna esetén Az időközben megváltozott urnaszám esetén a mindenkori aktuális díj különbözete megfizetendő. 4. Amerikai jellegű urnás sírbolt 25 évre: 4 db urna elhelyezésére Temető fenntartási hozzájárulás /alk új síremlék állítása esetén: 6. Temető fenntartási hozzájárulás /alk régi síremlék felújítása esetén: 7. Halott hűtési díja: /elhunyt/nap 8. Temetői létesítmények /elhunyt igénybevételének és az üzemeltető által biztosított szolgáltatások díja: 9. Berke kriptában urna 60 évre: 1 db urna esetén db urna esetén Az időközben megváltozott urnaszám esetén a mindenkori aktuális díj különbözete megfizetendő. Sárvár, Németh Gyuláné mb.intézményvezető 16

17 VÁROSGAZDÁLKODÁS SÁRVÁR 9600 Sárvár, Széchenyi u. 7. Tel.:95/ , 95/ Fax.: 95/ A KÖZTEMETŐK FENNTARTÁSI-ÜZEMELTETÉSI RÁFORDÍTÁSAINAK ÉS A KÖZTEMETŐK BEVÉTELEINEK VÁRHATÓ ALAKULÁSA 2013 ÉVBEN I.) Várható 2013 évi bevételek (Áfa-s): Temetések becsült száma: 150 db Temetési hely díjából befolyt bevételek átlagos egység díja + várható (lejárt idejű) újra megváltások +temető fenntartási hozzájárulás + temetői létesítmények igénybevétele tételeiből befolyó bevétel: Ft II.) A fenntartási-üzemeltetési ráfordítások várható alakulása (szolgáltatói áremelkedések becsülve): a.) Bér és járulékai: b.) Fűnyírás költsége( Áfa-s): c.) Vízdíj (Áfa-s): d.) Villamos energia (Áfa-s): e.) Nyitás-zárás költsége (Áfa-s): f.) Telefon (Áfa-s): g.) Szemétszállítás(Áfa-s): a.), b.),c.),d.), e.), f.), g.) Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Sárvár, Németh Gyuláné mb.intézményvezető 17

18 4/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS A csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról szóló önkormányzati rendelet módosításáról Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. (III.20.) számú önkormányzati rendelete (továbbiakban: rendelet) szabályozza a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásra vonatkozó szabályokat az Önkormányzat közigazgatási területén. A Rendeletet az alábbiak szerint javasolom módosítani: Általános indokolás: I. A rendelet 4. (1) és (2) bekezdése pontosításra kerül, mely azt szabályozza, mely ingatlanok tulajdonosainak kötelessége az hozzájárulás megfizetése. A jelenleg hatályos szabályozás: 4. (A hozzájárulás megfizetésére kötelezettek) (1) A hozzájárulást az önkormányzati beruházásban újonnan megvalósuló közművesítéssel közvetlenül érintett valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. (2) Hozzájárulást köteles fizetni a meglévő közműhöz a rendelet hatályba lépését követően csatlakozni kívánó ingatlan tulajdonosa is. A tervezett módosítás: (1) A hozzájárulást közművesítetlen terület önkormányzati beruházásban történő közművesítésével (csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítésével) közvetlenül érintett valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. (2) Hozzájárulást köteles fizetni a meglévő csapadékvíz-elvezető csatornához a rendelet hatályba lépését követően rákötni kívánó ingatlan tulajdonosa, továbbá annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely nyílt rendszerű elvezetést váltó csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztéssel közvetlenül érintett, utólagos rácsatlakozás esetén. A módosítás indoka szoros logikai egységben a 7. (4) és (5) bekezdéseinek módosításával hogy pontosan legyen meghatározva, mi minősül új beruházásnak, mi minősül utólagos rácsatlakozásnak és az egyes esetekben meddig és kinek kell kezdeményeznie a hozzájárulás kivetését szolgáló eljárást. 18

19 II. A Rendelet 6. (Mentességek, kedvezmények) (1) bekezdése kiegészítésre szorul annak érdekében, hogy az állami, és/vagy uniós forrással támogatott beruházások esetén az ingatlantulajdonosokat ne terhelje a közműfejlesztési hozzájárulás. A jelenleg hatályos szabályozás: (1) Mentes a hozzájárulás fizetése alól az önkormányzati költségvetésből és lakossági társulások által közösen finanszírozott beruházás, feltéve, hogy a lakossági hozzájárulás ingatlanonként eléri a beruházás összes nettó bekerülési költsége egy ingatlanra jutó részének a 20 %-át. A tervezett kiegészítés: Mentes a hozzájárulás fizetése alól a részben vagy teljesen állami, illetőleg az Európai Unió által finanszírozott beruházással érintett ingatlan tulajdonosa. A kiegészítés indoka, hogy uniós, állami pályázati lehetőség esetén ne legyen szükség lakossági hozzájárulás megfizetésére, ellenkező esetben egyrészt a hozzájárulások kivetése, az esetleges végrehajtás nehezítheti a pályázati feltételek teljesítését, valamint nem kizárólag önkormányzati forrásból megvalósuló beruházás esetén a kivitelezéshez kapcsolódóan önkormányzati bevétel képzése aggályos lehet. A jelenleg hatályos szabályozás: III. (4) A hozzájárulást újonnan megvalósuló csapadékvíz-elvezető csatorna esetén a beruházás befejezését (műszaki átadás-átvételét) követő hat hónapon belül kell kivetni. A kivetésnek nem feltétele az adott ingatlan tényleges közműbekötésének elvégzése. Amennyiben az újonnan megvalósuló csapadékvíz-elvezető csatornához kapcsolódó hozzájárulást beépítetlen ingatlanra kell kivetni és az ingatlanra építési engedélyezési eljárás van folyamatban, annak befejezéséig (az építési engedély jogerőre emelkedéséig) a hozzájárulás kivetésére irányuló eljárást fel kell függeszteni. A felfüggesztés időtartama a hat hónapos határidőbe nem számít be. (5) Utólagos rácsatlakozáskor a hozzájárulást a) beépített ingatlan esetén az erre irányuló kérelem elbírálását követő 15 napon belül, b) jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlan esetén az építési engedély jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell kivetni. A tervezett módosítás: (4) A hozzájárulást a 4. (1) bekezdése szerinti beruházás esetén a beruházás befejezését (műszaki átadás-átvételét) követő hat hónapon belül kell kivetni. A kivetésnek nem feltétele az adott ingatlan tényleges közműbekötésének elvégzése. Ebben az esetben a hozzájárulás 19

20 megfizetése iránti eljárás hivatalból indul. Amennyiben az újonnan megvalósuló csapadékvíz-elvezető csatornához kapcsolódó hozzájárulást beépítetlen ingatlanra kell kivetni és az ingatlanra építési engedélyezési eljárás van folyamatban, vagy jogerős építési engedéllyel bír, a hozzájárulás megfizetését a használatba vételi eljárás megindításáig kell igazolni. Ebben az esetben a hozzájárulás kivetésére irányuló eljárás az ügyfél kérelmére indul és a hozzájárulás megfizetése a használatba vételi engedély kiadásának a feltétele. (5) A rendelet 4. (2) bekezdése szerinti utólagos rácsatlakozáskor a hozzájárulás megfizetését a) beépített ingatlan esetén az erre irányuló kérelem elbírálását követő 15 napon belül, b) jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlan esetén a használatba vételi eljárás megindításáig kell igazolni. A b) pont esetén a hozzájárulás megfizetése a használatba vételi engedély kiadásának a feltétele. A hozzájárulás kivetésére irányuló eljárás jelen bekezdésben szabályozott esetekben az ügyfél kérelmére indul. A módosítás célja, hogy az építési engedélyezési eljárások esetén az adott ingatlan tulajdonosa a használatba vételi engedély megkérésének időpontjához kötötten legyen köteles a hozzájárulás megfizetésére, ne az építési engedély megszerzéséhez kötötten. A módosítással azt az életszerű anomáliát lehet áthidalni, amely szerint az építési engedély megszerzése és a használatba vételi engedély vagyis a csapadékvíz-elvezető rendszer tényleges használata között számos év is eltelhet, valamint az építtető olyan tervmódosítást is engedélyeztethet, amely szerint módosulhat a hozzájárulás mértéke. Részletes indokolás A rendelettervezet 1. -a a hozzájárulás megfizetésére kötelezettek körét pontosítja meghatározva az új beruházás és az utólagos rácsatlakozás eseteit. A rendelettervezet 2. -a a mentességek körébe beemeli a támogatásból megvalósult fejlesztéseket. A rendelettervezet 3. -a a 7. módosításával az új beruházás és az utólagos rácsatlakozás esetén meddig és kinek kell kezdeményeznie a hozzájárulás kivetését szolgáló eljárást és meddig kell megfizetni a hozzájárulást. A rendelettervezet 4. -a a hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza. Elrendeli, hogy a módosítás a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazandó. Várható hatások: Előny, hogy a hozzájárulás jobban tervezhető az építtetők és a zárt rendszerre csatlakozni kívánók részéről, valamint a használatba vételi engedélyhez kapcsolt hozzájárulás mértéke a ténylegesen megvalósult építmény adatai szerint számolható. A módosítással pontosan meghatározható lesz a fizetésre kötelezettek köre. Szűkül ez a kör a támogatással megvalósuló projektek érintettjeivel. Konkrét példát hozva jelen módosítással kerülnek ki a fizetésre kötelezettek köréből a Nádasdy, Kassa és Baross utcák azon ingatlanainak tulajdonosai, ahol a futó támogatott projekt eredményeképpen a nyílt rendszerről zárt rendszerre történő átállás lesz. Fizetési kötelezettségük csak abban az esetben lesz, ha utólagosan, közvetlenül kívánnak rácsatlakozni a zárt rendszerre ingatlanukkal. Lényeges kiemelni még, hogy a hozzájárulások megfizetésének használatba vételi 20

21 engedélyhez történő kötése a befizetések is későbbi időpontban esedékesek. Fentiek alapján a melléklet szerinti rendelettervezet elfogadását javasolom a Tisztelt Képviselő-testületnek. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Szijártó Valéria jegyző Sárvár, november 15. dr. Szijártó Valéria s.k. jegyző: 21

22 T E R V E Z E T Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2012. /XII./ önkormányzati rendelete a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról szóló 14/2009. (III.20.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Ö.r.) módosításáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló évi LXXVIII. törvény 28. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében a csapadékvíz-elvezető csatorna közművesítési hozzájárulásról a következő módosító önkormányzati rendeletet alkotja. 1. Az Ör. 4. (1) és (2) bekezdései helyére az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A hozzájárulást közművesítetlen terület önkormányzati beruházásban történő közművesítésével (csapadékvíz-elvezető csatorna kiépítésével) közvetlenül érintett valamennyi ingatlan tulajdonosa köteles megfizetni. (2) Hozzájárulást köteles fizetni a meglévő csapadékvíz-elvezető csatornához a rendelet hatályba lépését követően rákötni kívánó ingatlan tulajdonosa, továbbá annak az ingatlannak a tulajdonosa, amely nyílt rendszerű elvezetést váltó csapadékvíz-elvezető csatorna fejlesztéssel közvetlenül érintett, utólagos rácsatlakozás esetén. 2. Az Ör. 6. (1) bekezdése az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Mentes a hozzájárulás fizetése alól a részben vagy teljesen állami, illetőleg az Európai Unió által finanszírozott beruházással érintett ingatlan tulajdonosa. 3. Az Ör. 7. (4) és (5) bekezdései helyére az alábbi rendelkezések lépnek: (1) A hozzájárulást a 4. (1) bekezdése szerinti beruházás esetén a beruházás befejezését (műszaki átadás-átvételét) követő hat hónapon belül kell kivetni. A kivetésnek nem feltétele az adott ingatlan tényleges közműbekötésének elvégzése. Ebben az esetben a hozzájárulás megfizetése iránti eljárás hivatalból indul. Amennyiben az újonnan megvalósuló csapadékvízelvezető csatornához kapcsolódó hozzájárulást beépítetlen ingatlanra kell kivetni és az ingatlanra építési engedélyezési eljárás van folyamatban, vagy jogerős építési engedéllyel bír, a hozzájárulás megfizetését a használatba vételi eljárás megindításáig kell igazolni. Ebben az esetben a hozzájárulás kivetésére irányuló eljárás az ügyfél kérelmére indul és a hozzájárulás megfizetése a használatba vételi engedély kiadásának a feltétele. 22

23 (2) A rendelet 4. (2) bekezdése szerinti utólagos rácsatlakozáskor a hozzájárulás megfizetését a) beépített ingatlan esetén az erre irányuló kérelem elbírálását követő 15 napon belül, b) jogerős építési engedéllyel rendelkező ingatlan esetén a használatba vételi eljárás megindításáig kell igazolni. A b) pont esetén a hozzájárulás megfizetése a használatba vételi engedély kiadásának a feltétele. A hozzájárulás kivetésére irányuló eljárás jelen bekezdésben szabályozott esetekben az ügyfél kérelmére indul. 4. (1) Jelen rendelet január 1. napján lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. (2) Jelen rendelt előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell. (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Sárvár, /:Kondora István:/ sk. polgármester /:Dr. Szijártó Valéria:/ sk. jegyző Kihirdetve: Sárvár, /:Dr.Szijártó Valéria:/ jegyző 23

24 5/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosításáról ELŐTERJESZTÉS Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének 22/2001. (V.17.) rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről módosításáról Sárvár város Önkormányzata Képviselő-testületének a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 22/2001.(V.17.) számú rendeletét (továbbiakban: Ör.) a mellékelt rendelettervezet szerint a évi díjtételek vonatkozásában javasolom módosítani. A díjtételekkel kapcsolatosan az Ör. 9. (8) bekezdése értelmében az 1. számú mellékletben meghatározott közterület-használati díjakat évente, a tárgyévet megelőző év decemberi ülésén felülvizsgálja. A Képviselő-testület a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 281/2008. /XII.4./ számú határozata alapján a 2009-es tárgyévre díjemelést nem rendelt el, csak pontosítást végzett a karácsonyfa-árusítással és a cirkuszi tevékenységgel kapcsolatosan. A évben átlagosan 4,5 %-os emelés valósult meg a díjtételek vonatkozásában, ez igazodott a évre előirányzott 4,1%-os inflációs rátához. A évi díjtételek az előző évhez képest átlagosan 5%-os, a 2012-es díjtételek 4,5%-os emelést tartalmaztak. A jelenleg hatályos díjtételek az alábbiak: 1. számú melléklet (díjtételek) 1 Díjtételek január december 31. Közterület használat jogcíme 1. körzet 2. körzet a./1. a./2 Közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, védőtető, cég- és címtábla Közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló fényvédő ponyva, üzleti célú ernyőszerkezet reklámmal 670,- Ft/m 2 / hó 340,- Ft/m 2 / hó 500,- Ft/m 2 / hó 260,- Ft/m 2 /hó a./3 Közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló fényvédő ponyva, üzleti célú ernyőszerkezet reklámfelirat nélkül díjmentes díjmentes b./ c./ Árusító és egyéb fülke, pavilon 1700,- Ft/m 2 / hó 860,- Ft/m 2 / hó Gépkocsik, taxik állomásozó helye, parkolóhelyek ,- Ft/év/ db ,- Ft/év/ db d./ Telephellyel rendelkező tehergépjárművek esetei engedély alapján 1390,- Ft/m 2 / hó 870,- Ft/m 2 / hó 1 A évi díjtételeket megállapította:: 34/2010. /XII.16./ sz. ö.r. 1. -a, hatályos I.1.-től 24

25 e./1 Önálló hirdetőberendezés, reklámtábla, fényreklám hirdetőfelülete után 4 m 2 -ig bezárólag 1690,- Ft/m 2 / hó 840,- Ft/m 2 / hó e./2 e./3 Önálló hirdetőberendezés, reklámtábla hirdetőfelülete után 4 m 2 nagyság felett 1980,- Ft/m 2 / hó 1340,- Ft/m 2 / hó Mozgatható eseti reklámtranszparensek elhelyezése (pl. cirkuszi hirdetés stb.) 260,-Ft/m 2 / nap 260,-Ft/m 2 / nap e./4 Reklámember mozgatható reklámtranszparenssel 520,- Ft/fő/ nap 520,- Ft/fő/ nap e./5 Szórólap osztás 520,- Ft/fő/ nap 520,- Ft/fő/ nap f./1 Reklám célú zászló földre állítva 1670,- Ft/db/ hó 830,- Ft/db/ hó f./2 f./3 g./ h./ i./1 i./2 j./ k./ l./ m./ Reklám célú zászló falra helyezve 1 m 2 alatt Reklám célú zászló falra helyezve 1 m 2 felett 260,- Ft/db/ hó 190,- Ft/db/ hó 1670,- Ft/db/ hó 840,- Ft/m 2 / hó Állványozás, építési és bontási anyagok tárolása 1070,- Ft/m 2 / hó 710,- Ft/m 2 / hó Alkalmi árusítás Mozgóárusítás (pl. fagylalt) Mozgóárusítás gépkocsiról (Lánkapuszta és Csénye-Újmajor városrészekben élelmiszer árusítása esetén ingyenes) Idény jellegű árusítás Alkalmi kiállítás és vásár Vendéglátóipari előkert (csak az üzemelés alatti időre) Üzlet előtti árubemutatás és vásár 680,- Ft/m 2 / nap 360, Ft/m 2 / nap 500,- Ft/m 2 / nap 360, Ft/m 2 / nap 2480,- Ft/nap/ gk. 2480,- Ft/nap/ gk. 1560,- Ft/m 2 / hó 920,- Ft/m 2 / hó 500- Ft/m 2 / nap 260,- Ft/m 2 / nap 570,- Ft/m 2 / hó 310,- Ft/m 2 / hó 680,- Ft/m 2 / hó 500,- Ft/m 2 / hó n./ Hangos reklám (gépjárműből) 3270,- Ft/nap/ gk. 3270,- Ft/nap/ gk. o./ Nem kereskedelmi és üzleti célú film, hang, tv, Eseti megállapodás Eseti megállapodás videó felvétel szerint szerint p./1 Cirkusz sátor területe után Ingyenes Ingyenes p./2 Cirkusz egyéb területe után (legfeljebb 4 napra) ,- Ft/alkalom ,- Ft/alkalom r./ Mutatványos tevékenység 70- Ft/m 2, nap 70- Ft/m 2, nap s./ Sport és kulturális rendezvény Eseti megállapodás Eseti megállapodás alapján alapján t./ Utcai zenélés, utcabál 80,- Ft/m 2 / nap 80,- Ft/m 2 / nap v Karácsonyfa árusítás (minimális terület: 10 m2) 720,- Ft/m / nap 2 750, Ft/m / nap 2 25

26 u./ Házi szemét gyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezése díjmentes díjmentes A 2013-ra tervezett díjtételek rendelettervezetben olvashatók. Az emelés mértéke átlagosan 6,6 %, azzal, hogy a díjtétel 10 Ft-os kerekítéssel került meghatározásra. Megjegyzendő, hogy az Alkotmánybíróság II/1477/2012. határozatával többek között - megvizsgálta a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény egyes rendelkezéseit is. Ezek felhatalmazást adtak a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek arra, hogy rendeletben pénzbírsággal sújtható közösségellenes magatartásokat határozzanak meg. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az önkormányzati törvényben adott rendeletalkotási felhatalmazás alaptörvény-ellenes, sérti a jogállamiságból fakadó jogbiztonság, valamint a közigazgatás törvény alá rendeltségének követelményét. A hatályos rendeletben több helyen vagy meghatározva olyan magatartásforma, amely közösségellenesként értelmezendő és tiltott, de nem szabálysértési tényállásként, és nem kapcsolódik hozzá bírság. A rendelt az alkotmánybírósági döntés alapján módosítást nem igényel. Fentiek alapján javasolom a tisztelt képviselő-testületnek a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Sárvár, november 19. Kondora István s.k. polgármester 26

27 T E R V E Z E T Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testületének /2012.(XII.) önkormányzati rendelete a közterület-használatról és a városkép védelméről szóló 22/2001. (V.17.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) módosításáról Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV.tv.16. -ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja 1. Az Ör. 1. mellékletének helyébe jelen rendelet melléklete lép. 2. (1) E módosító rendelet január 1-jén lép hatályba. (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. Sárvár, /: Kondora István :/ sk. /: Dr. Szijártó Valéria :/ sk. polgármester jegyző 27

28 Melléklet a /2011.(XII..) önkormányzati rendelethez 1.melléklet a 22/2001. (V.17.) önkormányzati rendelethez Nettó díjtételek január december 31. Közterület használat jogcíme 1. körzet 2. körzet a./1. a./2 Közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló üzlethomlokzat, portál, kirakatszekrény, védőtető, cég- és címtábla Közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló fényvédő ponyva, üzleti célú ernyőszerkezet reklámmal 710,- Ft/m 2 / hó 360,- Ft/m 2 / hó 530,- Ft/m 2 / hó 280,- Ft/m 2 / hó a./3 Közterületbe 10 cm-nél nagyobb mértékben benyúló fényvédő ponyva, üzleti célú ernyőszerkezet reklámfelirat nélkül díjmentes díjmentes b./ c./ d./ Árusító és egyéb fülke, pavilon 1810,- Ft/m 2 / hó 920,- Ft/m 2 / hó Gépkocsik, taxik állomásozó helye, parkolóhelyek ,- Ft/év/ db ,- Ft/év/ db Telephellyel rendelkező tehergépjárművek esetei engedély alapján 1480,- Ft/m 2 / hó 930,- Ft/m 2 / hó e./1 Önálló hirdetőberendezés, reklámtábla, fényreklám hirdetőfelülete után 4 m 2 -ig bezárólag 1800,- Ft/m 2 / hó 900,- Ft/m 2 / hó e./2 e./3 Önálló hirdetőberendezés, reklámtábla hirdetőfelülete után 4 m 2 nagyság felett 2110,- Ft/m 2 / hó 1430,- Ft/m 2 / hó Mozgatható eseti reklámtranszparensek elhelyezése (pl. cirkuszi hirdetés stb.) 280,-Ft/m 2 / nap 280,-Ft/m 2 / nap e./4 Reklámember mozgatható reklámtranszparenssel 550,- Ft/fő/ nap 550,- Ft/fő/ nap e./5 Szórólap osztás 550,- Ft/fő/ nap 550,- Ft/fő/ nap f./1 Reklám célú zászló földre állítva 1780,- Ft/db/ hó 880,- Ft/db/ hó f./2 Reklám célú zászló falra helyezve 1 m 2 alatt 280,- Ft/db/ hó 200,- Ft/db/ hó f./3 Reklám célú zászló falra helyezve 1 m 2 felett 1780,- Ft/db/ hó 900,- Ft/m 2 / hó g./ Állványozás, építési és bontási anyagok 1140,- Ft/m 2 / hó 760,- Ft/m 2 / hó 28

29 h./ i./1 i./2 j./ k./ l./ m./ tárolása Alkalmi árusítás Mozgóárusítás (pl. fagylalt) Mozgóárusítás gépkocsiról (Lánkapuszta és Csénye-Újmajor városrészekben élelmiszer árusítása esetén ingyenes) Idény jellegű árusítás Alkalmi kiállítás és vásár Vendéglátóipari előkert (csak az üzemelés alatti időre) Üzlet előtti árubemutatás és vásár 720,- Ft/m 2 / nap 380, Ft/m 2 / nap 530,- Ft/m 2 / nap 380, Ft/m 2 / nap 2640,- Ft/nap/ gk. 2640,- Ft/nap/ gk. 1660,- Ft/m 2 / hó 980,- Ft/m 2 / hó 530- Ft/m 2 / nap 280,- Ft/m 2 / nap 610,- Ft/m 2 / hó 330,- Ft/m 2 / hó 720,- Ft/m 2 / hó 530,- Ft/m 2 / hó n./ Hangos reklám (gépjárműből) 3490,- Ft/nap/ gk. 3490,- Ft/nap/ gk. o./ Nem kereskedelmi és üzleti célú film, hang, tv, Eseti megállapodás Eseti megállapodás videó felvétel szerint szerint p./1 Cirkusz sátor területe után Ingyenes Ingyenes p./2 Cirkusz egyéb területe után (legfeljebb 4 napra) ,- Ft/alkalom ,- Ft/alkalom r./ Mutatványos tevékenység 80- Ft/m 2 / nap 80- Ft/m 2 / nap s./ Sport és kulturális rendezvény Eseti megállapodás Eseti megállapodás alapján alapján t./ Utcai zenélés, utcabál 90,- Ft/m 2 / nap 90,- Ft/m 2 / nap v Karácsonyfa árusítás (minimális terület: 10 m2) 720,- Ft/m / nap 2 410, Ft/m / nap 2 u./ Házi szemét gyűjtésére szolgáló konténerek elhelyezése díjmentes díjmentes 29

30 6/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Előterjesztés Sárvár Város Önkormányzata képviselő-testületének a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletéről Tisztelt Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság! A környezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és a természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezetés természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló évi LXXXIX. törvényt (a továbbiakban: Ktd.). A Ktd. alapján a talajba juttatott környezetterhelőanyagok minden egysége után július 1-től az önkormányzati adóhatósághoz talajterhelési díjat kell fizetni, és e törvény rendelkezései alapján a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási szabályokat, valamint rendeletben kell közzétenni a talajterhelési díj befizetésére szolgáló számlaszámot. A talajterhelési díjat Sárváron jelenleg az Önkormányzat képviselő-testületének 7/2005. (II.15.) önkormányzati rendelete szabályozza. Általános indokolás A mellékelt új rendelet megalkotását a 7/2005. (II.15.) önkormányzati rendelet hatálybalépése óta a jogalkotásról szóló évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) rendelkezéseinek a figyelembevétele, valamint a víz- és csatornamű üzemeltetését végző, a talajterhelési díj alapjául szolgáló vízmennyiségről adatot szolgáltató Sárvár-Víz Kft. leolvasási és számlázási gyakorlata tette szükségessé. A Jat. (4) bekezdése alapján A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe, c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. A Jat. 3. bekezdése alapján Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény alapján nem lehet ellentétes. A jelenleg hatályos rendeletnek a hatályát [1-2. ], a talajterhelési díj mértékét, alapját, az egységdíj mértékét [3-5. ], a díjfizetési kötelezettség keletkezését [6. ], a bejelentkezésre, bevallásra és a díj megfizetésére vonatkozó szabályokat [7. (1)-(4) bekezdés], egyes eljárási szabályokat [8. ], a közcsatorna üzembe helyezését követő 90 napos díjmentesülési szabályt 30

31 [10. ], az értelmező rendelkezéseket [11. ], valamint a talajterhelési díj mértékének a meghatározási módját [Melléklet] törvényi szinten a Ktd. szabályozza. A fentiekben hivatkozottak figyelembevételével került sor a mellékelt rendelet-tervezet előkészítésére, amelynek következtében a rendelet-tervezet szövege kisebb terjedelművé vált, valamint annak címzettjei számára még átláthatóbb, egységesebb szabályozású lett. Részletes indokolás Az 1. -hoz A Ktd. alapján rendeletben szükséges meghatározni azt a számlát, amelynek a javára a kibocsátónak a talajterhelési díjfizetési kötelezettségét teljesítenie kell. A 2. -hoz A Ktd. alapján Sárvár Város Önkormányzata közigazgatási területén víz- és csatornamű üzemeltetését végző szolgáltatót adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzati adóhatóság felé. A szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésére az adózó, az adó megfizetésére kötelezett személy azonosításához, az adókötelezettség megállapításához, bevallási, befizetési kötelezettség teljesítésének az ellenőrzéséhez, végrehajtáshoz van szükség. E szakaszban került előírásra a szolgáltató részére az adatszolgáltatás papíralapú és egyben új elemként elektronikus benyújtási kötelezettsége az önkormányzati adóhatóság részére. A hoz A rendelet ezen szakaszaiban a rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség tételes adattartalma [3. (1) bekezdés a)-c) pontjai] és annak teljesítési határideje a jelenlegi április 10-e helyett a közszolgáltató januári leolvasási és elszámolási gyakorlatának megfelelően a tárgyévet követő év február 15. napjában módosítva került meghatározásra. Az adóztatási feladatok ellátásához elengedhetetlen talajterhelési díj alapjául szolgáló víz mennyiségének [3. (2) bekezdés] adatközlési határideje a 3. (1) bekezdésével megegyezően a tárgyévet követő év február 15-re módosult. A szolgáltatónak a fenti adatokon túl a közcsatornára a tárgyévben csatlakozottak esetében [4. (1) bekezdés] a csatlakozás időpontjáról a jelenlegi július 10. helyett, valamint új elemként [4. (2) bekezdés] a fogyasztók személyének a változásáról is a tárgyévet követő év február 15. napjáig kell adatot szolgáltatnia. Az 5. -ban a talajterhelési díj mértékét befolyásoló tényezők változása szükségessé teszi a szolgáltató adatszolgáltatási kötelezettségének az év közben többszöri leolvasás alapján történő teljesítését a változás időpontjának a pontos megjelölésével. 31

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról

Zalalövő Város Önkormányzatának. 7/2003. (IV. 17.) számú. RENDELETE egységes szerkezetben. a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzatának 7/2003. (IV. 17.) számú RENDELETE egységes szerkezetben a közműfejlesztési hozzájárulásokról Zalalövő Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T:

T Á R G Y S O R O Z A T: 7-10/2012. NYÍRBÉLTEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. május 24-én megtartott rendkívüli ülésének a./ tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozata 42/2012.(V.24.) számtól 44/2012.(IV.24.)

Részletesebben

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Nagykörű Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2002. (XII. 4.), 15/2003. (X. 28.), 9/2005.(IV. 7.), 16/2006. (XII. 14.), 3/2007. (II. 15.), 16/2007. (IX. 13.), 18/2008. (XII. 17.), 17/2010. (XII.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. május 16-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERE 4066 Tiszacsege, Kossuth u. 5. * Tel.: 52/588-400 * Fax.: 52/588-405 e-mail.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ Tiszacsege

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály

I. Fejezet. Általános rendelkezések. 1. Területi hatály Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről,

Részletesebben

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.

BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves. BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 13-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 20/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati rendelet 21/2013. (XII. 13.) sz. önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Tárgy: ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 18-án tartandó ülésére Javaslat a közkifolyók vízhasználatáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Tóth József polgármester

Részletesebben

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 103/2015. (VII.28.) számú határozata Döntés az Önkormányzat tulajdonában lévő 2434 Hantos, Nagylóki út 5. alatti lakás és a hozzátartozó garázs bérbeadásáról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010. (III.31.) önkormányzati rendelete a költségalapon meghatározott lakbérű bérlakások lakbérének megállapításáról és mértékéről

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 29-i rendkívüli ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA

A RENDELET CÉLJA A RENDELET HATÁLYA Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2008. (IX.18.) számú rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról (egységes szerkezetben a módosító 9/2009. (IV.23.), a 10/2010.

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a temetőkről és a temetkezésről szóló 18/2001. (XII. 01.) számú önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő Testülete a helyi

Részletesebben

2. Hatásköri eljárási rendelkezések

2. Hatásköri eljárási rendelkezések Majosháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V. 30.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultság alapján megállapítható pénzbeli és természetbeni ellátásokról Majosháza Község Önkormányzatának

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés)

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) A 249/ 2012.(IX.19.) számú Ökt. határozat melléklete Kegyeleti közszolgáltatási szerződés ( Üzemeltetési szerződés) amely létrejött egyrészről Kazincbarcika Város Önkormányzata ( 3700 Kazincbarcika, Fő

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete. a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (VII. 26.) önkormányzati rendelete a pénzben és természetben nyújtott szociális ellátások helyi szabályairól Újfehértó Város Önkormányzatának

Részletesebben

Város Képviselő-testület

Város Képviselő-testület Város Képviselő-testület E g é s z s é g ü g y i é s S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@pmh.biatorbagy.hu

Részletesebben

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék

2007. december 17. 13. szám. Tartalomjegyzék 2007. december 17. 13. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 110/2007. (XII. 5.) Kgy. A Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ 6 (Pécs) igazgatói állására beérkezett pályázatok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu 5. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. február 5-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1015-1/2014./I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Rendelettervezet Makó Város

Részletesebben

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete

Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2009.(XII.18.) számú önkormányzati rendelete a közműfejlesztési hozzájárulásról (Egységes szerkezetben) Keménfa Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu

3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 3300 Eger, Dobó tér 2. Tel.:(36)523-703, Fax: (36)523-779, E-mail: szantosi@ph.eger.hu 6. sz.. napirend Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelet-tervezete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről

Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III. 29. ) rendelete a lakások és helyiségek bérbeadásának, elidegenítésének feltételeiről A Képviselő-testület a lakások és helyiségek bérletére,

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013.április 04-én du. 14 órakor a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre polgármester Távolmaradását bejelentette: Csendes Ferenc,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 30-i ülésére Tárgy: A helyi adókról szóló 30/2010. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Horváth László képviselő,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére

SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E. az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére SZERENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/1994. (VIII. 31.) SZ. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítésére egységes szerkezetben a 19/2006. (VI. 28.), 5/2004. (II.

Részletesebben

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek.

2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 2013.03.13.Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült napirendek. 6/ Napirendi pont A Sárvári Járási Hivatal üzemeltetésére vonatkozó megállapodás módosítása. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE TOLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. ÁPRILIS 29-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 7/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 8/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 9/2013. (IV.30.)

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. április 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai

Részletesebben

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére

Előterjesztés. a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Beleg Község Önkormányzata Polgármesterétől 7543 Beleg, Kossuth utca 97. Tel.: 82/385-454 E-mail: hivatal@beleg.hu Előterjesztés a képviselő-testület 2015. november 5.-i ülésére Tárgy: A temetői díjak

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 123/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

I. FEJEZET. Általános rendelkezések

I. FEJEZET. Általános rendelkezések A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2006.(III.10.) rendelete a lakások és helyiségek bérletére, elidegenítésére és megszerzésére vonatkozó szabályokról 1 Az 1993. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása

Részletesebben

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének

R E N D E L E T E K T A R T A L O M. Rendeletek... 1 Határozatok... 8. Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének R E N D E L E T E K 2012. június Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2012.(IV.27.) önkormányzati rendelete Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete. a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete a helyi szociális ellátásokról és azok igénybevételéről Tiszaug Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. janauár-iülésére Előterjesztés címe és tárgya:a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 Fax: (28)-470-357 Nyílt ülésen tárgyalandó ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. október 28-i ülésére

Részletesebben

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete

MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete MEZŐCSÁT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2012 (IV. 23.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK BÉRLETÉRŐL, VALAMINT ELIDEGENÍTÉSÜKRE VONATKOZÓ EGYES SZABÁLYOKRÓL Mezőcsát

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2010.(IV.15.) számú rendelete A települési kommunális jellegű szilárd és folyékony hulladék kezeléséről, a kötelező köztisztasági közszolgáltatás igénybevételéről

Részletesebben

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről

Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (V.3.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről Herend Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakások és helyiségek

Részletesebben

Hatályos: 2015. november 10-től

Hatályos: 2015. november 10-től Algyő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes pénzbeli és természetbeni ellátásokról / egységes szerkezetben / Hatályos: 2015. november 10-től

Részletesebben

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre

4./ E L Ő T E R J E S Z T É S. a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Jánossomorja Város Önkormányzata Polgármesterétől 4./ E L Ő T E R J E S Z T É S a 2015. november 25-ei képviselő-testületi ülésre Tárgy: Jánossomorja Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai

A rendelet hatálya. Az elidegenítésre kijelölés szabályai Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 8. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. SZEPTEMBER 27. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 30/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 31/2013. (IX.27.) ÖR. ZMJVK 32/2013.

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet

C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet C S A N Á D P A L O T A NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2006. (III. 31.) ÖR. rendelet a lakások bérletéről szóló 10/2001. (VII. 4.) ÖR. rendelete módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN

EGYSÉGES SZERKEZETBEN Sárvár Város Önkormányzati Képviselő-testülete 20/2005. (VI.23.) számú rendelettel és 2/2011. (I.28.) számú rendelettel módosított 15/2004. (III.18.) számú rendelete az építési engedélyezési eljárás során

Részletesebben

I. Önkormányzat Bevételek

I. Önkormányzat Bevételek 1. Napirend 2016. évi költségvetés 1. Napirend ELŐTERJESZTÉS 2016. évi költségvetés Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat 2016. évi költségvetési javaslata az elfogadott 2016. évi költségvetési

Részletesebben

5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/362-7/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére

5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/362-7/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére 5. NAPIREND Ügyiratszám: 2/362-7/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2013. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A temetőkről és a temetkezésről

Részletesebben

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános szabályok. 1.Eljárási rendelkezések ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2011(XII.1.) Önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény végrehajtásának helyi szabályairól

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. október 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2

XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1

3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete. a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2012. (III.30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról

Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete. a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 15.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Koppányszántó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 233/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. november 9-i ülésére Tárgy: Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére

Előterjesztés Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. február hó 15. napján tartandó nyilvános ülésére BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGU VÁROS ikt. sz.: I. 235 /2007. JEGYZŐJÉTŐL Előadó: dr. Kiss Gyula Békéscsaba, Szent István tér 7. Surányi Tiborné Mell.: rendelet-tervezet Hiv. SZ.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefax:

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2006.(III. 30.) r e n d e l e t e a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. által szabályozott pénzbeli és természetben

Részletesebben

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé.

Ennek eleget téve az alábbi javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé. Javaslat a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló, többször módosított 16/2003. (IV.04.) számú önkormányzati rendelet módosítására. I. forduló 13. Tisztelt Közgyűlés! A lakáshoz jutás helyi

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete Gazdasági, Városfejlesztési és

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete

TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete TAKSONY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a temetőkről és a temetkezésről szóló 13/2015. (VI. 25.) önkormányzati rendelete Taksony Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a temetőkről

Részletesebben

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Verőce Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2011. (I. 13.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Verőce Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2015. (II. 16.) 1 önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló egyes vagyontárgyak bérbeadásáról a 13/2015.

Részletesebben

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete

Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete Tárkány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4./2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete A szociális igazgatásról, a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról. Tárkány Község Önkormányzat

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Balatonlelle Város Önkormányzata 14/2013.(VIII.30.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról Balatonlelle Város Önkormányzata

Részletesebben

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról

Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete. a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1..

A temetőkre vonatkozó általános rendelkezések 1.. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestületének 6/1993.(III.5.) sz. rendelet Fegyvernek nagyközség területén fenntartott temetőkről, valamint a temetkezési tevékenységről szóló (49/2004.(XII.23.) rendelettel

Részletesebben

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének. 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (XII. 19.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletéről, valamint az elidegenítésükre vonatkozó

Részletesebben

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö

Lezárva: 2015. március 5. Hatály: 2015.III.1. - Rendeletek - 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet - a Szolnoki Kistérség Tö 1. oldal 14/2011. (IV.28.) önkormányzati rendelet a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint az ellátások térítési

Részletesebben

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció

NAPIREND. 1. A Település Rendezési Tervének módosítása, településfejlesztési koncepció J e g y z ő k ö n y v Szám: 4/2009. Készült: 2009. február 26-án Faluház nagytermében megtartott Közmeghallgatáson. Jelen vannak: Katona Imre polgármester Geredy Péter Károly alpolgármester Gáspár István

Részletesebben

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete

Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete Szatymaz Község Képviselő-testületének 17/2005. (V.26.) rendelete a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról és a közterületek tisztántartásáról (egységes szerkezetben

Részletesebben

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 11.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELTEI II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI III. BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 8-41 oldal 42-81 oldal

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Budakalász Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszerű bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Vargáné Fodor Rita a

Részletesebben

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról

Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2008. (I. 25.) rendelete egyes szociális ellátásokról Mezőszilas Község Önkormányzata Képviselő-testülete, a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE h l j l O l J L BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT ÁIWZ.AT/ ALPOLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 16/2009. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt

Részletesebben

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK

2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK 2003. év 10. szám 2003. augusztus OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK KÖZLÖNYE A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK OROSZLÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat

MEGHÍVÓ. Napirendi javaslat Cserkeszőlő Község Polgármesterétől 5465 Cserkeszőlő, Köztársaság tér 1. telefon: (56) 568-451 fax: (56) 568-462 MEGHÍVÓ Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete ülést tart 2013.december 17-én

Részletesebben

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE

TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE TELEKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2010. (II.28.) SZÁMÚ RENDELETTEL MÓDOSÍTOTT 1/2010.(I. 28.) SZÁMÚ RENDELETE A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSÁRÓL (EGYSÉGES SZERKEZETBEN) Teleki

Részletesebben

Pér Község Polgármestere 9099 Pér, Szent Imre u. 1. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 129/2011. (XII. 20.) ÖTH számú határozata

Pér Község Polgármestere 9099 Pér, Szent Imre u. 1. PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 129/2011. (XII. 20.) ÖTH számú határozata PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 129/2011. (XII. 20.) ÖTH számú határozata Pér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi munkatervéről Az ülés tervezett időpontja: 2012. február

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember 27-én J e g y z ő k ö n y v megtartott

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. május 23-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 46/2001. (2002. I. 2.) RENDELETE A TULAJDONÁBAN ÁLLÓ LAKÁSOK BÉRBEADÁSÁNAK FELTÉTELEIRŐL A 17/2002. (VII. 4.), A 12/2003. (VI. 5.), A 7/2004. (II. 23.),

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól

Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzata Képviselő- testületének 7/2012. ( III.29.) önkormányzati rendelete a szociális ellátás helyi szabályairól Bajna Község Önkormányzatának Képviselő- testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2004.(VIII.30.)Kt. rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérletéről, valamint elidegenítéséről ZÁRADÉK

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2. Pf. 78. Fax.: 95/320-230, Tel.:95/ 523-100 M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 13-án (szerdán) 14:30 órai kezdettel

Részletesebben

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK

2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK 2012. évi 6. szám 2012. március 30. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2008.

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás

Tárgy: Javaslat a szociális tűzelőanyag-támogatás helyi szabályainak meghatározására. Rendeletalkotás ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. DECEMBER 15-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 1321-3/2014./V. MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB I I. NAP IR E N D Tárgy: Javaslat

Részletesebben

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-15/2014. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A temetőkről

Részletesebben