XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM JÚNIUS/2

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM 2005. JÚNIUS/2"

Átírás

1 XV.ÉVFOLYAM 6.SZÁM JÚNIUS/2 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA

2 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁG ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK oldal oldal 2

3 6.szám 3. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI június 30-i Közgyűlés) Rendelet száma Tárgya 26/2005.(VII.7.)sz. rendelet Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) sz. rendelet módosításáról 27/2005.(VII.7.)sz. rendelet 28/2005.(VII.7.)sz. rendelet a fizető parkolási rendszerről szóló, többször módosított 31/2004. (IX.29.) sz. rendelet módosításáról az épített környezet értékeinek védelméről szóló 22/2004. (VII.6.)sz. rendelet módosításáról 29/2005.(VII.7.)sz. rendelet a gépjármű-várakozóhelyek biztosításának, elhelyezésének, valamint megváltásának szabályairól 3

4 6.szám 4. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Határozat száma Tárgya Zárt ülésen hozott határozatok: VI-162/ /2005. sz. határozat Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltése VI-163/ /2005. sz. határozat Középfokú oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltése VI-164/ /2005. sz. határozat MIVIZ Miskolci Vízmű Rt szétválásával kapcsolatos döntések meghozatala VI-165/70.702/2005. sz. határozat Zsarnai piac területének értékesítéséről szóló döntés módosítása és kiegészítése VI-166/71.153/2005. sz. határozat Egyes lakott állapotú ingatlanegyüttes értékesítése VI-167/71.164/2005. sz. határozat Egyes nem lakás céljára szolgáló ingatlanok értékesítése VI-168/71.153/2005. sz. határozat Egyes befektetés céljára alkalmas ingatlanok értékesítése 4

5 6.szám 5. VI-169/ /2005. sz. határozat Egyedi szociális hatósági ügyekben benyújtott fellebbezések elbírálása VI-170/71.197/2005. sz. határozat Javaslat a Miskolc, Csizmadia közben építendő mélyparkoló befektetőjére VI-171/71.198/2005. sz. határozat Széchenyi u /1. sz. alatti és a Miskolc, Görgey u. 10. sz. alatti ingatlanok cseréje Nyilvános ülésen hozott határozatok: VI-172/ /2005. sz. határozat VI-173/ /2005. sz. határozat VI-174/71.141/2005. sz. határozat Tisztségviselői beszámoló Belterületi határvonal módosítás elvi lehetősége Sportkoncepcióból adódó ellátandó feladatok meghatározása VI-175/71.142/2005. sz. határozat Önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint civil és társadalmi szervezetek elhelyezése VI-176/71.143/2005. sz. határozat Miskolc Megyei Jogú Város lakásállományának növelése a vállalkozói szféra bevonásával 5

6 6.szám 6. VI-177/71.144/2005. sz. határozat Fonoda utca és a Szinva utca kereszteződésében, a 4778/5 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület korszerűsítésre pályázat benyújtása VI-178/71.145/2005. sz. határozat A Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt lakbértámogatási pályázaton történő részvétel VI-179/71.146/2005. sz. határozat Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása című pályázat megvalósítása VI-180/71.147/2005. sz. határozat A Miskolci városi Pedagógiai Intézet elhelyezésének megváltoztatása VI-181/ /2005. sz. határozat 2005/2006. tanévben a nevelésioktatási intézményekben indítható csoportok, osztályok számának meghatározásáról szóló II-50/70.435/2005. sz. határozat módosítása, valamint az alkalmazotti létszám változtatása VI-182/71.148/2005. sz. határozat Eötvös József Építőipari, Művészeti Szakképző Iskola és Kollégium képzési jellegének módosítása VI-183/71.149/2005. sz. határozat Együttműködési Megállapodás felbontása, kihelyezett zeneiskolai tagozat megszüntetése 6

7 6.szám 7. VI-184/71.150/2005. sz. határozat Rónai Művelődési Központ megszűnése miatt intézkedések megtétele VI-185/71.151/2005. sz. határozat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és Kistokaj Község Önkormányzata között a sürgősségi fogászati ügyeleti feladatok ellátására irányuló feladatátadási szerződés megkötése VI-186/71.152/2005. sz. határozat Javaslat kegyeleti park létesítésére VI-187/71.153/2005. sz. határozat A Miskolci Családsegítő Szolgálat, Regionális Módszertani Központ és Gyermekjóléti Szolgálat, Megyei Módszertani Központ Alapító Okiratának módosítása VI-188/71.154/2005. sz. határozat A Miskolci Kommunikációs Közhasznú Társaság Alapító Okiratának módosítása VI-189/71.155/2005. sz. határozat Miskolci Operafesztivál Kulturális Szolgáltató Kht Alapító Okiratának módosítása VI-190/71.156/2005. sz. határozat Miskolci Hőszolgáltató Kft Alapító Okiratának módosítása VI-191/71.157/2005. sz. határozat Miskolci Városi Könyvtár magasabb vezetői álláshelyére történő pályázat kiírása 7

8 6.szám 8. VI-192/71.159/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása Miskolc Európa Kulturális Fővárosa cím elnyerésére kiírt pályázat második fordulójára VI-193/71.160/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása a Kultúra Magyar Városa 2005 cím elnyerésére VI-194/71.161/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása Közkincs program hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére intézmények és közösségi színterek felújítására VI-195/71.162/2005. sz. határozat A Közgyűlés II. félévi munkaterve VI-196/71.189/2005. sz. határozat Első lakáshoz jutók pénzügyi támogatása VI-197/71.186/2005. sz. határozat A miskolci kistérség szociális alapellátási feladataival kapcsolatos döntések VI-198/71.187/2005. sz. határozat A Siófoki SC Kft-vel szeptember 10. napján kötött támogatási szerződés módosítása VI-199/71.185/2005. sz. határozat Pályázat benyújtása Helyi önkormányzatok előre nem látható természeti vagy más károkból adódó többletkiadásainak részleges vagy teljes támogatására 8

9 6.szám 9. VI-200/71.184/2005. sz. határozat Sport XXI. Létesítményfejlesztési Programban való részvétel VI-201/71.188/2005. sz. határozat A gyermekközpontú Vadaspark szolgáltatásainak fejlesztése címmel pályázat benyújtása VI-202/71.196/2005. sz. határozat A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatásának támogatására elnyert pályázathoz ingatlan fedezet felajánláshoz történő hozzájárulás 9

10 6.szám 10. III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK GAZDASÁGI BIZOTTSÁG: 52/2005. sz. határozat A Semmelweis Kórház- Rendelőintézet Egyetemi Oktató Kórház és a DENTALOGO Bt. (dr. Farkas Tamás fogorvos) között létrejött helyiség bérleti szerződés jóváhagyása 53/2005. sz. határozat Miskolc, Holló u. 2. sz. alatti hrsz-ú ingatlan megvásárlása 54/2005. sz. határozat Miskolc, I. ker. Toronyalja u. 16. sz. alatti 2117/1 hrsz-ú beépítetlen terület értékesítése 55/2005. sz. határozat Petőfi Sándor Középiskolai Fiúkollégiumban lévő szolgálati lakás átminősítése OKTATÁSI BIZOTTSÁG: 1/2005. sz. határozat Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjak felülvizsgálata 2/2005. sz. határozat Diósgyőri Gimnázium németországi diákok vendéglátására kért pénzügyi támogatása 10

11 6.szám 11. EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁG: 3/2005. sz. határozat A 2. számú óvodás-bölcsődés fogorvosi körzet működtetési jogának átadása dr. Csuka Judit részére 11

12 6.szám 12. I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2005. (VII.7.) számú rendelete Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet módosításáról 1. Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (MÉSZ) szóló 21/2004. (VII.6.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Az előírások hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város (a továbbiakban: a város) közigazgatási területére, kivéve a változtatási tilalom által érintett területekre, történelmi Avas területére. (2) A város közigazgatási területén területet felhasználni, továbbá telket alakítani, építményt, építményrészt, épületegyüttest építeni, átalakítani, bővíteni, felújítani, helyreállítani, korszerűsíteni és lebontani, elmozdítani, a rendeltetést megváltoztatni (továbbiakban együtt: építési munkát folytatni) és ezekre hatósági engedélyt adni a jelen előírás és mellékletei szerint szabad. 2. A R. 10. (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) A zónába csak az épületnek minősülő közlekedési építmények (pl. parkolóház, autóbusz-pályaudvar, forgalmi telep, garázsok stb.) területei, illetve a nem közterületen elhelyezkedő nagykapacitású parkolók tartoznak. 3. (1) A R. 15. (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) A zónában lakóépület nem építhető, a területen csak gazdasági épület (présház, szerszám-, vegyszer-, kisgép-, terménytároló), illetve földdel borított pince helyezhető el. Állattartó épület csak az önkormányzat állattartó rendeletében meghatározott állatszám mértékéig, a megadott építési kereteken belül engedélyezhető. 12

13 6.szám 13. (2) A R. 15. (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) Az építmény-elhelyezés feltételei a zónába eső telkeken: Telekszélesség az építési helynél: min. 10 m Telekterület: - legalább 720 m 2, ennél kisebb telken semmiféle épület nem helyezhető el (kivéve árnyékszék max. 2 m 2 ) - a 720 m 2 -t meghaladó területű telken a b) pont alatti épületek létesíthetők. Beépítettség: - legfeljebb 3%, de maximum egy 90 m 2 -es alapterületű épület (+földdel borított pince). - kivétel, ha a telek szőlő művelési ágban min. 1 ha, gyümölcsös művelési ágban min 3 ha nagyságú, ez esetekben a beépítettség max. 1 %, de az épület(ek) telkenkénti együttes alapterülete nem haladhatja meg az 500 m 2 -t, Építménymagasság: max. 4,5 m. 4. (1) A R. 18. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A zóna területébe a) a folyóvizek medre és parti sávja, b) az állóvizek medre és parti sávja, c) a közcélú nyílt csatornák medre és parti sávja, d) a vízbeszerzési területek és e) vízműterületek tartoznak. (2) A R. 18. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) A zónában az (1) bekezdés a) - d) pont szerinti területeken csak a vízgazdálkodással, vízkárelhárítással kapcsolatos építmények helyezhetők el, figyelembe véve a vízügyi jogszabályok rendelkezéseit is. Egyéni horgásztanya és hasonló funkciójú épületek nem építhetők. Épület építési szándéka esetén elvi építési engedélykérelem benyújtása kötelező. (3) A R. 18. a következő (4) bekezdéssel egészül ki: 13

14 6.szám 14. (4) A vízműterületeken max. 10 %-os beépítés és 4,5 m építménymagasság engedélyezhető. " 5. A R. 20. (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A 19. (1) bekezdésben felsorolt zónákon belül kijelölt még nem, vagy jellemzően nem beépített vagy átalakításra szánt nem kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban tervezett) területeken az új építési telkek kialakításának szabályait, a beépítettség és zöldfelület fedettség mértékét, az újonnan elhelyezendő építményekkel kapcsolatos előírásokat beépítési módot, építménymagasságot az sz. táblázatok t oszlop alatti értékei határozzák meg. 6. A R. 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) Az építési zónákon belül kijelölt, már kialakult és átalakításra nem szánt kialakult szabályozási kategóriába sorolt (továbbiakban kialakult) területeken a beépítési módot, az előkert szükségességét és mértékét, az építési hely területét, a hátsókert mértékét és a telek alakításának, beépítésének feltételeit sajátos előírások (jelen rendelet IV. fejezetében rögzített előírások), hiányában a szomszédos telkeken kialakult adottságok és az egyéb országos érvényű előírások alapján és az 1/a ill. 1/b. táblázatban meghatározott keretek között a K oszlop előírásai szerint az építési hatóság határozza meg szükség esetén a városi főépítész, városi tervtanács vagy területi főépítész által vezetett tervtanács állásfoglalásának ismeretében. 7. (1) A R. 23. (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) telek maximális beépítettsége új épület elhelyezése esetén 30-60% között változhat az övezeti előírásnak megfelelően (2) A R. 23. (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: d) újonnan kialakítandó telek legkisebb területe m 2 közötti lehet; 14

15 6.szám (1) A R. 24. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) újonnan kialakítható telek legkisebb területe szabadonállóáltalános beépítés esetén legalább m 2, oldalhatáron álló, beépítés esetén m 2 közötti, ikres beépítés esetén m2 közötti lehet. Az övezeti jel kialakult telekosztás esetén ennél kisebb telekméretet (450 m 2 ) is előírhat, ez esetben ez a határérték a meglevő telkek közötti telekrendezés során kialakítható telekméret alsó határa, mely telekrendezés esetén azonban a telekszám nem növekedhet. (2) A R. 24. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A zónában az építés feltétele a teljes közművesítettség, amennyiben ez nem biztosított, a részleges közművesítettség is megengedett, de ez esetben az elhelyezhető lakásszám max. 1 db. 9. A R. 25. (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (3) A zónában az építés feltétele a teljes közművesítettség, amenynyiben ez nem biztosított, a részleges közművesítettség - zárt szennyvíztározó - is megengedett, de ez esetben az elhelyezhető lakásszám max. 1 db. 10. (1) A R. 27. (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) az újonnan kialakítható legkisebb telekterület m2 közötti lehet; kivéve a sorgarázsok számára kialakítható telkeket, amelyek legkisebb területe 180 m2 lehet. Az új építményeket szabadonálló-telepszerű, vagy szabadonálló-általános - kivételes esetben zártsorú - beépítési módhoz tartozó építési helyen belül kell elhelyezni; (2) A R. 27. (2) bekezdés c) pontja hatályát veszti. 15

16 6.szám (1) A R. 28. (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: a) az építési telken elhelyezendő építmény bármely része, ill. hirdető berendezése az épület járdaszintjétől mért 3,0 m magasság felett közterület fölé legfeljebb a közterület szabályozási szélességének 1/20 mértékéig nyúlhat be. A legfeljebb 1,0 m kinyúlású előtető és 1,0 m-nél nem mélyebb, áttört korlátú erkély a kinyúlás mértékébe nem számít bele. (2) A R. 28. (6) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: b) a második önálló épület építése mindaddig nem engedélyezhető, míg az utcavonalon elhelyezett épület nem alkot telekhatártól telekhatárig terjedő zárt térfalat. (3) A R. 28. (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (8) A telek korlátozottan beépíthető, zöldfelület kialakítására jelölt részén elhelyezett épület területét a beépíthetőség számításánál kétszeresen kell figyelembe venni. (4) A R. 28. (12) bekezdése első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (12) Ha az építési hely közterület felőli határa közterületi határvonalra esik és ha a szabályozási tervlap másként nem intézkedik kötelező beépítési vonalnak kell tekinteni az alábbiak figyelembevételével (5) A R. 28. (14) bekezdése hatályát veszti. (6) A R. 28. (16) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (16) Telekösszevonás csak ott engedélyezhető a kisvárosias lakó, a kertvárosias lakó, a lakó-üdülő, az üdülőházas, a hétvégi házas és a különleges pince rendeltetési zónákban, ahol az összevonással kialakuló telekméret az építési övezeti előírás irányába hat, de nem éri el az ott előírt mértéket, illetve az övezeti előírás szerinti telekméret kétszeresét nem haladja meg. 16

17 6.szám 17. (7) A R. 28. (20) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: (20) Ahol a szabályozás előírja a környezet beépítéséhez, architektúrájához való illeszkedést, ott az engedélyezéshez illeszkedés követelményeit a városi főépítész, vagy kezdeményezésére a tervtanács állapítja meg. 12. (1) A R. 32. (1), (2) és (3) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A helyi területi értékvédelem zónái: - helyi városképi jelentőségű terület, ezen belül - építészeti együttesek védelme (karakteret adó épületek csoportos előfordulásának területei), - védett utcaképek (térfalak) - helyi település-szerkezeti jelentőségű terület (védett telekstruktúra), A helyi területi védelem alatt álló városrészek felsorolását jelen rendelet 30.(telekszerkezeti védelem), 31.(védett építészeti együttesek) és 32. (védett utcaképek) sz. melléklete tartalmazza. A védett térfalakra - a közterületről látható homlokzatra - vonatkozó védelmet a szabályozási terv a térfalra jelölt vonallal tünteti fel. (2) Helyi egyedi objektumvédelem az országosan nem védett de helyileg védett épületek listáját Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az épített környezet értékeinek helyi védelemről szóló rendeletének 1. sz. melléklete, jelen rendelet 2. sz függeléke tartalmazza. (3) Az egyes zónákra vonatkozó értékvédelmi előírásokat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának az épített környezet értékeinek helyi védelemről szóló rendelete határozza meg. (4) A R. 32. (6) bekezdés első mondata és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: (6) Helyrehozatali kötelezettséggel terhelhető területek a városképi szempontból kiemelt területek és a helyi épített értékvédelem alá eső objektumok. 17

18 6.szám 18. a) A helyrehozatali kötelezettséggel terhelhető területek lehatárolását a szabályozási terv és jelen rendelet 22. sz. melléklete tartalmazza. 13. (1) A R. 34. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közcélú tilalmi zónába eső telkek a tervezett közcélú felhasználás megvalósítása érdekében a megvalósulásig, de legfeljebb a R. hatályba lépésétől számított 10 évig építési tilalom alatt állnak. A közcélú építési tilalom alatt álló telkeket a MÉSZ 26. sz. melléklete tartalmazza. (2) A R. 34. (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (3) Repülőtér védőterülete miatti tilalmi zónába eső telken repülőtér védőterülete miatt építési munka csak a légügyi hatóság hozzájárulásával engedélyezhető. 14. (1) A R. 35. (4) bekezdés első mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (4) Védőfásítási korlátozási (beültetési kötelezettség) zónában a szabályozási terven jelölt fásítás területén építési hely nem alakítható ki, burkolt felület (út, parkoló) fásított módon létesíthető. A telkeken a szabályozási tervlapon jelölt védőfásítások végrehajtását amennyiben a telekrész nem beépített a jelen rendelet hatályba lépésétől két éven belül meg kell kezdeni, és öt éven belül be kell fejezni. (2) A R. 35. (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (5) A telek korlátozottan beépíthető zöldfelületre javasolt része területén építési hely csak ezen rendelet 28 (8) bekezdésben foglalt korlátozással jelölhető ki, a beépítetlenül maradó telekrészt növényzettel fedetten kell kialakítani. (3) A R. 35. a következő (7) és (8) bekezdésekkel egészül ki: 18

19 6.szám 19. (7) Honvédségi terület védőtávolsűga zónában az építési engedély kiadásához a Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar véleményét ki kell kérni. (8) Bányatelek, illetve alábányászott területek korlátozási zónájában csak a bányászatról szóló évi XLVIII. Törvény 39. -ában meghatározott rendelkezések szerint szabad eljárni. 15. A R. 37. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A közüzemi közműhálózatok és közműlétesítmények, így - a vízellátás, - a szennyvízelvezetés, - a csapadékvíz-elvezetés, - a földgázellátás, - villamosenergia-ellátás, - távhőellátás, - a kábel-tv, - a távközlés, hírközlés létesítményeit, építményeit elsősorban közterületen vagy a közmű üzemeltető telkén belül kell elhelyezni de a városi főépítész hozzájárulásával valamennyi építési övezetben ill. övezetben elhelyezhető. Az elhelyezésnél az érvényes megfelelő ágazati szabványokat és előírásokat be kell tartani. Az előírások szerinti védőtávolságon belül mindennemű építési tevékenység csak az illetékes üzemeltető hozzájárulásával engedélyezhető. 16. A R. 38. (6) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: c) Távközlési műtárgyak (pl. antenna) telepítésénél a településkép védelmi követelményeket a létesítmény engedélyezési eljárásával kapcsolatos építésügyi szakhatósági közreműködés során a városi főépítész szakvéleménye alapján kell meghatározni. 19

20 6.szám A R. 39. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A szabályozási tervlapon jelölt (lakótelepi) közkertek területe épülettel nem csökkenthető. (2) A szabályozási tervben a telkeken korlátozottan beépíthető, zöldfelületre javasolt telekrészeken építési hely csak ezen rendelet 28 (8) bekezdésben foglalt korlátozással jelölhető ki, a beépítetlenül maradó telekrészt növényzettel fedetten kell kialakítani. 18. A R. 40. (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (7) Külterületen az élővizek partjától számított 50 m, belterületen, vagy beépítésre szánt területen 15 m védőtávolságon belül új telek, újonnan gazdasági építmény és lakóépület csak jelen rendelet 31. (4) a) pontjának előírásai szerint alakítható ill. építhető. 19. A R. 41. (1) és (2) bekezdések helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) Település értékvédelmi, ill. táj- és természetvédelmi zónában egyéb szigorúbb előírások hiányában közterületeken hirdető berendezés a) magassága nem haladhatja meg az 5,0 m-t, b) felülete nem lehet 3,0 m 2 -nél nagyobb. A felület meghatározásánál az egymástól 3,0 m-nél nem távolabb fekvő hirdető berendezések együttes felületét kell figyelembe venni. (2) Nem értékvédelmi zónába eső közterületen maximum 15 m2 felületű reklámhordozó helyezhető el. Az 5,0 m2-t meghaladó méretű reklámhordozók egymástól való távolsága nem lehet kevesebb, mint a közlekedési terület szabályozási szélessége. 20

21 6.szám A R. 42. (4) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: i) Egy lakó-, üdülő-, ill. lakó-üdülő rendeltetésű telken terepszint felett csak egy épület építhető. 21. (1) A R. 43. (12) bekezdése harmadik és negyedik mondata helyébe a következő rendelkezés lép: (12) - Közművesítés, részleges: ha legalább - a közüzemi villamosenergia-szolgáltatás, - a közüzemi ivóvíz szolgáltatás, - az egyedi közművel történő szennyvíztisztítás és szennyvízelvezetés, továbbá - a közterületi nyílt árokrendszerű csapadékvíz-elvezetés együttes megléte az adott terület, építmény használatbavételéig biztosított. - Közművesítés, teljes: ha - a közüzemi energia-szolgáltatás (villamos energia és vezetékes gáz vagy távhő) - a közüzemi ivóvíz-szolgáltatás, - a közüzemi szennyvízelvezetés és -tisztítás, továbbá - a közterületi nyílt- vagy zártrendszerű csapadékvízelvezetés együttes megléte az adott terület, építmény használatbavételéig biztosított. (2) A R. 43. (19) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (19) Melléképület: Az építmények azon csoportja, amelyek a rendeltetési zóna előírásaiban megnevezett építmények használatát kiegészítik, különállóan épülnek és nem minősülnek melléképítményeknek. A melléképületek építménymagassága legfeljebb 3,5 m, gerincmagassága legfeljebb 5,0 m lehet. 22. (1) A R. 44. (3) bekezdés 29. sz. melléklet megnevezése helyébe a következő megnevezés lép: 29. sz. melléklet Felújítási kötelezettséggel terhelt ingatlanok. 21

22 6.szám 22. (2) A R. 44. (3) bekezdése kiegészül a következő 30., 31. és 32. sz. mellékletekkel: 30. sz. melléklet Telekszerkezeti védelem alatt álló telkek 31. sz. melléklet Védett építészeti együttesek telkei 32. sz. melléklet Védett utcaképek 23. A R. 45. rendelkezései helyébe a következő rendelkezés lép: A helyi előírások mellékletein alkalmazott kódok Az egyes városépítészeti karaktereknél alkalmazható beépítési módok és teleknagyságok 1/a táblázat Beépítés mód kódok 1 telepsz. 2szabdon álló 3 oldalhat. Teleknagyság Belvárosi Polgárvárosi Kertes Kistelepülési Prés- Vegyes házas Kiala- Tervezetkulzett kult zett kult -zett kult kult zett Kiala- Terve- Kiala- Terve- Kiala- Terve Kiala- Kiala- Terve- kult X 8 X 9 X 4 X 5 X X 6 X X X 7 X X X X 8 X X X 9 X X X 3 X 4 X X 5 X X 6 X X 7 X X 8 X X 4 ikres 4 X 5 X 6 X 5 zártsorú 1 X X X 2 X X 3 X X X 4 X X X 5 X X X 6 X 7 X 22

23 6.szám adottság X 5 X 6 X 7 X 0 X X X X X X Az egyes beépítési mód és teleknagyság kódhoz tartozó telekméretek 1/b táblázat Teleknagyság kódok Legkisebb teleknagyság (m 2 ) Legkisebb átlagos telekmélység (m) Szabadonál ló telepsz. 1 6 keretes Telekszélesség az építési helynél a beépítési módok szerint Szabadonállóáltron Oldalhatá- Ikres Zártsorú- Zártsorú álló általános Keretes Adottságtól függően Adottságoktól függően az illeszkedés szabályai szerint. Magyarázat: a táblázatokban az X jelzés a választható előírássort jelzi Az egyes építészeti karaktereknél alkalmazható beépítési %-típusok (kódok) 2/a táblázat Építési karakterek Beépítési % kódja Beépítési 1 Belvárosi 2 Polgárvárosi 3 Kertes 4 Kistelepülési 5 Préshzas 6 Vegyes % Kialakult 0 Tervez. 1 Kialakult 0 Tervez. 1 Kialakult 0 Tervez. 1 Kialakult 0 Tervez. 1 Kialakult 0 Kialakult 0 Tervez X X 2 10 X X X X X X 3 15 X X X X X X 4 20 X X X X X X 5 30 X X X X X X X X X 6 40 X X X X X X X X X X 7 60 X X X X X X X X X 8 80 X X X X X X X X X X X 23

24 6.szám 24. Az egyes beépítési kódokhoz tartozó előírás tartalom 2/b táblázat Beépítési % kódja Max. beépítési % Előírt Min.zöldfelületi fedettség % - ha a telek saroktelek vagy átmenő (két utca között elhelyezkedő) telek beépítettsége zártsorú beépítési mód esetén további 20%-kal szabadonálló, ikres, oldalhatáron álló beépítési mód esetén további 10%-kal növelhető az előírt zöldfelületi fedettség terhére Az így megnövelt beépítettség azonban nem haladhatja meg lakózóna esetén a 80%-ot üdülőzóna esetén a 25 %-ot ha az építési zóna különleges kereskedelmi célú területbe tartozik, a zöldfelület 15 %-kal a vonatkozó általános érvényü kormányrendeletben előirt feltétellel ha az építési zóna vegyes vagy gazdasági területbe tartozik a zöldfelület 10%-kal csökkenthető Az egyes városépítészeti karaktereknél alkalmazható építménymagasságok 3/a táblázat Építmény Magasság kódja Építmény magasság m Építési karakterek 1 Belvárosi 2 Polgárvárosi 3 Kertes Kistelepülési 5 Présházas 6 Vegyes 0Kialak 1Tervez 0Kialak 1Tervez 0Kialak 1Tervez 0Kialak 1Tervez 0Kialak 0Kialak 1Tervez 1 3,5 X X X X X X X 2 4,5 X X X X X X X X X 3 6,0 X X X X X X X X X 4 7,5 X X X X X X X X X X 5 9,0 X X X X X X X X 6 12,5 X X X X X X 7 16,0 X X X X 8 35,0 X X 9 Szomsz.átl X X 0 Kialakult X X Az egyes magasságokhoz tartozó előírás tartalom 3/b táblázat Kód Max.épületmagasság 1 3,5 2 4,5 3 6,0 4 7,5 5 9,0 6 12,5 7 16,0 8 35,0 9 Szomszédos építmények utcai homlokzatmagasságának átlaga 1,5 m 0 Legfeljebb a telken épült legnagyobb építmény magasság 24. A R. 46. felsorolása kiegészül a következő rendeletszámmal: Változtatási tilalom elrendeléséről szóló 3/2003. (IV.7.) 24

25 6.szám (1) A R. 24. sz. melléklete a jelen rendelet 1. sz. melléklete szerint módosul. (2) A R. 26. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 2. sz. melléklete lép. (3) A R. 27. sz. melléklete helyébe jelen rendelet 3. sz. melléklete lép. (4) A R. kiegészül jelen rendelet 4. sz. mellékletével. (5) A R. kiegészül jelen rendelet 5. sz. mellékletével. (6) A R. kiegészül jelen rendelet 6. sz. mellékletével. (7) A R. 1. sz. függeléke helyébe jelen rendelet 1. sz. függeléke lép. 26. Ez a rendelet augusztus 1-én lép hatályba. Miskolc, június 30. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester 25

26 6.szám 26. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 27/2005. (VII.7.) számú rendelete az épített környezet értékeinek védelméről szóló 22/2004. (VII.6.) számú rendelet módosításáról 1. (1) Az épített környezet értékeinek védelméről szóló 22/2004. (VII.6.) számú rendelet (a továbbiakban: R.) 1. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (2) E rendelet hatálya Miskolc közigazgatási területén az építészeti örökség mindazon elemére kiterjed, amely külön jogszabály alapján nem áll védelem alatt, és melyet Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) épített környezetének értékeként védetté nyilvánít (a továbbiakban: helyi védelem). 2. A R. 2. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A helyi védelem lehet: a) Helyi területi védelem, melynek hatálya kiterjed: - a város karakterére, utcaképekre, térfalakra (településkép elemei, formái, anyagai, színvilága és azok együttese), - olyan városrészre (térre, utcára, utcaszakaszra), ahol a város arculatát meghatározó építmények együttest alkotnak, - a helyileg védett építmény környezetére, - a hagyományoknak megfelelő, a város hangulatát megőrző lakókörnyezet, telekszerkezet fenntartására b) Helyi egyedi védelem, melynek hatálya kiterjed: a MÉSZ 2. sz. függelékben felsorolt építményekre, és a hozzájuk tartozó földrészlet egészére, melyek védelmét az 1. -ban meghatározott célok és feladatok teljesítése érdekében az Önkormányzat elrendeli. (2) A helyi területi védelem alá tartozó, a város olyan összefüggő részéről - annak területi határáról, követelményeiről, szabályairól - amely jellegzetes településszerkezet és morfológia történelmi folyamatosságát képviseli értékvizsgálat alapján figyelemmel e rendeletre is - helyi építési szabályzatban és szabályozási tervben kell rendelkezni. Helyi egyedi védelem elrendelését jelen rendeletben foglaltak szerint kell lefolytatni. 26

27 6.szám A R. 3. (1) és (2) bekezdései helyébe a következő rendelkezések lépnek: (1) A helyi egyedi védettség alá helyezésről, illetve annak megszüntetéséről az Önkormányzat rendelettel, míg annak elutasításáról határozattal dönt. (2) A helyi egyedi védetté nyilvánításra, illetve annak megszüntetésére hivatalból, vagy bármely szervezet, illetve állampolgár írásban benyújtott kezdeményezése alapján kerülhet sor. Helyi egyedi védettségre vonatkozó javaslatot tartalmazó településrendezési terv elfogadása (módosítása) egyben a helyi védettség alá helyezésre irányuló kezdeményezésnek minősül. 4. A R. 4. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: (1) A helyi egyedi védetté nyilvánítással kapcsolatos előzetes egyeztetést és eljárást a Polgármesteri Hivatal folytatja le. 5. A R. a következő 11. -sal egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi 11. jelölése 12. -ra módosul: A helyi előírások mellékletei 1. számú melléklet Miskolc helyileg védett egyedi épített értékei 1. számú függelék Miskolc országosan védett műemlékeinek jegyzéke 2. számú függelék Miskolc helyi védelem alatt álló építészeti együttesei (hrsz.) 3. számú függelék Miskolc telekszerkezeti védelem alatt álló területei (hrsz.) 4. számú függelék Miskolc utcaképi védelem alatt álló térfallal érintett telkei (hrsz.) 27

28 6.szám E rendelet augusztus 1-jén lép hatályba. Miskolc, június 30. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester 28

29 6.szám 29. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 28/2005.(VII.7.) sz. rendelete a fizető parkolási rendszerről szóló 39/2004.(XI.10.) sz, 8/2005.(III.10.) sz. és a 10/2005.(III.10.) sz. önkormányzati rendeletekkel módosított 31/2004.(IX.29.) számú rendelet módosításáról (1) A 31/2004.(IX.29.) sz. rendelet (továbbiakban: R) 2. sz. mellékletének zöld zóna 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 1. A Centrum Áruház északi oldalán lévő parkoló a terület más célú hasznosításának megkezdéséig, és a keleti oldalán lévő parkoló terület. (2) A R. 2. sz. mellékletének zöld zóna 18. pontja az alábbiakkal egészül ki: Déryné u. a Patak u.-tól a Széchenyi u.-ig, a terület más célú hasznosításának megkezdéséig (3) A R. 2. sz. mellékletének zöld zóna 25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: Széchenyi u , Erzsébet tér 5. sz. alatti Társasházak által határolt belső udvar. Széchenyi u. 8. sz. belső udvar. (4) A R. 2. sz. mellékletének zöld zóna 26. pontjának Szemere u. szövegrésze helyébe Csizmadia köz szövegrész lép. 2. A R. 2. sz. mellékletének zöld zónája a következő pontokkal egészül ki: 62. Győri u. a Bencések u.-tól a Kiss József u. kereszteződéséig 63. Széchenyi u belső udvar 64. Belegrád köz, Vörösmarty u , Vörösmarty u sz. melletti névtelen zsákutca 65. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utcai déli oldali járdája 29

30 6.szám (1) A R. 2. sz. mellékletének sárga zóna 26. pontja az alábbiakkal egészül ki: Technika Háza keleti oldal parkoló a Megyei Könyvtár keleti oldala mögötti névtelen összekötő útig. (2) A R. 2. sz. mellékletének sárga zóna 28. pontjának Branyiszkói u. és Viola u. szövegrésze helyébe Homonnai u. és a Lévai u. szövegrész lép. (3) Az R. 2. sz. mellékletének 29. pontja törlésre kerül. (Tiszai pályaudvar Pfaff F. utcai déli oldali járdája) 4. (1) A R. 3. sz. mellékletének zöld zónája következő ponttal egészül ki: 13. Győri u. a Bencések u.-tól a Kiss József u. kereszteződéséig 14. Tiszai pályaudvar Pfaff F. utcai déli oldali járdája (2) A R. 3. sz. melléklete sárga zóna 1. pontjának Branyiszkói u. és Viola u. szövegrésze helyébe Homonnai u. és Lévai u. szövegrész lép. (3) A R. 3. sz. melléklete Kiemelt tömegközlekedési csomópont sárga zónás parkolóterület része törlésre kerül. 5. Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Miskolc, június 30. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester 30

31 6.szám 31. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 29/2005.(VII.7.)számú rendelete a gépjármű-várakozóhelyek biztosításának, elhelyezésének, valamint megváltásának szabályairól Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm.rendelet 42. (10), (11) bekezdéseiben foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja. A rendelet célja 1. A rendelet célja közlekedési vizsgálatra alapozott, Miskolc Megyei Jogú Város sajátosságait figyelembe vevő helyi önkormányzati rendelet megalkotása, mely rendelkezik az építtetők gépjármű-elhelyezési kötelezettségének mértékéről, építmények és önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű használatához szükséges parkoló férőhelyek engedélyezésének OTÉK-tól eltérő szabályozásáról, valamint gépjárműelhelyezési kötelezettség pénzben történő megváltásának feltételeiről. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed Miskolc Megyei Jogú Város közigazgatási területére. A biztosítandó várakozóhelyek szabályozása 3. (1) Az előírt számú gépjármű-várakozóhelyeket (parkolókat, illetve tárolókat) elsősorban az építményhez tartozó építési telken kell elhelyezni. (2) Amennyiben az előírt számú parkolóhely kialakítása a telken jogszabályi rendelkezések miatt nem biztosítható, úgy az építtető a hiányként mutatkozó gépjármű várakozóhelyeket legfeljebb 500 m-en belüli parkolóházban, vagy a közterületek közlekedésre szánt területe egy részének, illetőleg a közforgalom céljára átadott magánút területe egy részének felhasználásával az út kezelőjének hozzájárulásával biztosíthatja. 31

32 6.szám 32. (3) Amennyiben az építeni kívánt építményhez biztosítandó számú gépjármű-várakozóhely az építményhez tartozó építési telken nem vagy csak részben valósítható meg, és a (2) bekezdésben meghatározott körülmények sem biztosítottak, úgy az építtető a hiányzó gépjármű-várakozóhelyek számának megfelelő, e rendelet 4. (3) bekezdésében foglaltak szerint számított mértékű parkolóhely-építési térítést köteles fizetni az önkormányzat elkülönített számlájára. 4. (1) Az önkormányzattal megkötendő szerződésben az önkormányzat vállalja a parkolóhely létesítését. A várakozóhelyek (parkolók) kiépítését, illetőleg a meglévők használhatóságát és fenntartását: - parkolóház esetében legkésőbb öt éven belül, - közlekedési területen megvalósuló várakozóhelyek (parkolók) esetében legkésőbb egy éven belül biztosítani kell. (2) Az építtető az építési engedély iránti kérelméhez köteles csatolni az önkormányzattal kötött megállapodás egy példányát és a befizetés tényének igazolását. (3) A parkolóhely-építés térítési összege egy parkolóállásra vonatkozóan: a) amennyiben parkoló építése nincs folyamatban, úgy felszíni parkoló esetén Ft parkolóházban kialakított álláshely esetén Ft, b) a folyamatban lévő parkolóépítés esetén a tényleges megvalósulás szerinti bekerülési összeg. 5. (1) Az építményekhez kapcsolódóan létesítendő gépjárművárakozóhelyek (parkolók) száma az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 4. számú mellékletében foglaltakkal megegyezik. (2) Az (1) bekezdésben foglaltakat Miskolc belvárosa (a történelmi Avas területét is beleértve), Miskolc-Tapolca, Lillafüred és Felsőhámor, valamint az Egyetemváros területe tekintetében az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni: 32

33 6.szám 33. Egy személygépkocsi számítandó: 1. kereskedelmi egység árusítóterének m 2 -ig minden megkezdett 15 m 2 -e után, e fölött minden megkezdett 30 m 2 nettó alapterülete után, 2. vendéglátó egység fogyasztóterének minden megkezdett 7 m 2 nettó alapterülete után (beleértve a terasz, kerthelyiség területét is), 3. alsófokú nevelési-oktatási egység (bölcsőde, óvoda, alsófokú iskola) minden foglalkoztatója és/vagy tanterme nettó alapterületének minden megkezdett 30 m 2 -re után, 4. felsőfokú oktatási egység oktatási és kutatási helyiségeinek minden megkezdett 30 m 2 nettó alapterülete után, 5. egyéb közösségi szórakoztató, kulturális egység (színház, bábszínház, filmszínház, koncert-, hangversenyterem stb.) minden megkezdett 7 férőhelye után, 6. egyéb művelődési egységek (múzeum, művészeti galéria, levéltár stb.) főhelyiségeinek minden megkezdett 75 m 2 nettó alapterülete után, 7. sportolás, strandolás célját szolgáló egységek minden 7 férőhelye után, 8. Igazgatási, ellátó szolgáltató és a nem fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő egységek fő helyiségeinek minden megkezdett 15 m 2 nettó alapterülete után, 9. fekvőbeteg-ellátó gyógykezelő építmény minden megkezdett 6 betegágya után, 10. egyéb rendeltetési egységek főhelyiségeinek minden megkezdett 30 m 2 nettó alapterülete után, 11. minden jelentős zöldfelület igénylő közösségi kulturális létesítmény (állatkert, növénykert, temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 750 m 2 -e után. 33

34 6.szám 34. A parkolóalap kezelése és felhasználása 6. (1) A parkolóhely-építési térítés összegét az önkormányzat elkülönített számlán parkolóalapként kezeli. (2) A parkolóalap felhasználásáról a közgyűlés dönt, az elkülönített pénzalapot parkoló építésére lehet felhasználni. Záró rendelkezések 7. (1) Ezen rendelet a kihirdetéssel lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépést követően indított eljárások során kell alkalmazni. (2) Egyidejűleg a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 21/2004. (VII.6.) sz. rendelet 22. (4) bekezdése, 23. (4) bekezdése, 24. (4) bekezdése, 25. (4) bekezdése, 27. (4) bekezdése, illetve a 36. (3), (4) és (5) bekezdése hatályát veszti. Miskolc, június 30. Dr. Mészáros Miklós sk. jegyző Káli Sándor sk. polgármester 34

35 6.szám 35. II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI Zárt ülésen hozott határozatok: VI-162/ /2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltésére című előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 1. A közgyűlés Az Őszi Napsugár Otthon magasabb vezetői feladatainak ellátásával FODOR OTTÓ-t bízza meg. A Területi Gondozószolgálat magasabb vezetői feladatainak ellátásával NAGYNÉ TARJÁNYI MÁRIA JUDIT-Ot bízza meg. A Miskolci Családsegítő Központ magasabb vezetői feladatainak ellátásával FÖLDESSY JUDIT-ot bízza meg. A magasabb vezetői megbízás öt évre, július 1-től június 30-ig terjedő időtartamra szól. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 2. Felkéri a polgármestert a munkajogi intézkedések megtételére. Felelős : polgármester Közreműködik: Közigazgatási és Jogi Főosztály Határidő : azonnal 35

36 6.szám 36. VI-163/ /2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Középfokú oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat középfokú oktatási intézmények magasabb vezetői álláshelyének betöltésére című előterjesztést és az alábbiak szerint döntött: 1. A közgyűlés A Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola magasabb vezetői feladatainak ellátásával DR.BURKÁNÉ SZOLNOKI ÁGNES-t bízza meg. A Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola magasabb vezetői feladatainak ellátásával VELENYÁK JÁNOS-t bízza meg. A Debreczeni Márton Szakképző Iskola magasabb vezetői feladatainak ellátásával VERES JÁNOSNÉ-t bízza meg. A Diósgyőri Gimnázium magasabb vezetői feladatainak ellátásával PÉTER BARNABÁS-t bízza meg. A Gábor Áron Szakközépiskola magasabb vezetői feladatainak ellátásával CSORDÁSNÉ BERECZKI ILDIKÓ-t bízza meg. A Herman Ottó Gimnázium magasabb vezetői feladatainak ellátásával SZAMOSFALVY JÁNOSNÉ-t bízza meg. 36

37 6.szám 37. A magasabb vezetői megbízás öt évre, augusztus 1-től július 31-ig terjedő időtartamra szól. Az illetmény és a magasabb vezetői pótlék megállapítására a Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, a szükséges munkajogi intézkedések megtételére. Felelős: Közreműködik: Határidő: polgármester Közigazgatási és Jogi Főosztály azonnal 37

38 6.szám 38. Nyilvános ülésen hozott határozatok: VI-172/ /2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Tisztségviselői beszámoló Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a május június 10. közötti időszakra vonatkozó tisztségviselői beszámolót elfogadta. Felelős: Polgármester Közreműködik: Polgármesteri Kabinet Határidő: folyamatos VI-173/ /2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Belterületi határvonal módosítás elvi lehetősége 1. A Közgyűlés hozzájárul a belterületi határvonal módosítás elvi lehetőségéhez. Utasítja a Polgármestert, hogy a bevonási igénnyel érintett területek átfogó szakmai véleményeztetését végeztesse el a városrendező tervezővel, és az ajánlást döntésre terjessze elő a következő karbantartáskor. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester Főépítészi Csoport folyamatos 2. A közcélú építési tilalom alatt álló ingatlanok listájában történt változást át kell vezettetni a Földhivatal nyilvántartásában. Felelős: Közreműködik: Határidő: Jegyző Építési és Környezetvédelmi Osztály azonnal 38

39 6.szám 39. VI-174/71.141/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Sportkoncepcióból adódó ellátandó feladatok meghatározása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében a Sportkoncepcióból adódó ellátandó feladatok meghatározására című előterjesztést megtárgyalta és a következő határozatot hozza. 1.) A Közgyűlés a Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetési tervezetében a Sportkoncepcióból adódó ellátandó feladatok meghatározására tárgyú előterjesztést jóváhagyja és elrendeli az előirányzat átcsoportosítását. Felelős: Orosz Lajos alpolgármester Közreműködik: Oktatási, Kulturális és Civil Kapcsolatok Főosztály Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Határidő: azonnal 2.) A Közgyűlés utasítja a Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztályt, hogy a évi költségvetés Sportkoncepcióból adódó ellátandó feladatok soráról az alábbi átcsoportosításokat hajtsa végre: évi junior Férfi Kézilabda Világbajnokság miskolci rendezvényeinek népszerűsítése ,- Ft - reklámtárgyak vásárlása ,- Ft - Mozdulj Miskolc Kis-Galya Közhasznú Sportegyesület ,- Ft - sítanfolyam műanyag sípályán ,- Ft - Miskolci Honvéd SE Műkorcsolya Szakosztálya ,- Ft 3. A támogatási szerződések előkészítésével a Miskolc Városi Sportközpontot bízza meg. 39

40 6.szám 40. A szerződések érvényességéhez a Jogi, Igazgatási, Közbiztonsági és Összeférhetetlenségi Bizottság előzetes jóváhagyása szükséges. Felelős: Közreműködik: Határidő: Orosz Lajos alpolgármester Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály Miskolc Városi Sportközpont azonnal VI-175/71.142/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint civil és társadalmi szervezetek elhelyezése Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Javaslat Önkormányzati intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok, valamint civil és társadalmi szervezetek elhelyezésére című előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 1. A Közgyűlés az 1. és 2. számú mellékletben feltüntetett önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú társaságok, valamint civil és társadalmi szervezetek a megjelölt időtartamra az ott megjelölt helyiségek ingyenes, illetőleg kedvezményes bérleti díjú használatát biztosítja. A IV-74/58416/1999.sz., valamint a VII-190/60180/2004.sz. határozatát a MIK Rt. vonatkozásában, a Széchenyi u.56. szám alatti helyiségcsoport kedvezményes bérbeadására visszavonja. 2. A Közgyűlés a Palóczy út 6. sz. alatti ingatlan kezelési jogát július 1-i hatállyal a MIK Rt-től elvonja, azt átadja a Városgazda Kht használatába azzal, hogy alapító okiratának vagyonelemeket tartalmazó mellékletét nevezett ingatlannal egészítse ki. 3. A bérleti szerződésekben rögzíteni kell, hogy leendő bérlő tudomásul veszi, hogy a használathoz kapcsolódó, a bérbeadót terhelő valamennyi pénzbeli kötelezettséget a bérbeadó számára megtéríteni, illetve az üzemeltetési, karbantartási és felújítási költségeket viselni köteles. A biztosított helyiségek bérbeadására egyebekben a VIII-186/23.585/2003. számú határozat rendelkezései az irányadók. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester MIK Rt.,Városgazda Kht. azonnal, ill. folyamatos 40

41 6.szám

42 6.szám

43 6.szám 43. VI-176/71.143/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város lakásállományának növelése a vállalkozói szféra bevonásával Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Miskolc Megyei Jogú Város lakásállományának növelése a vállalkozói szféra bevonásával tárgyú előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza. A Közgyűlés a Miskolc Megyei Jogú Város lakásállományának a vállalkozói szféra bevonásával történő növelésére vonatkozó előterjesztést megtárgyalta és azt jóváhagyta. A Közgyűlés utasítja a MIK Rt.-t, hogy a javaslatban szereplő területekre (különösképpen a Pozsonyi út telekkel kapcsolatban, illetve az új építésű bérlakások és tetőtér-beépítések kapcsán), az említett konstrukció alkalmazásával a befektetői ajánlatkérést folytassa le és a döntés-előkészítési eljárást végezze el. A vállalkozói szféra bevonásával történő lakásállomány növelésére vonatkozó javaslat a határozat mellékletét képezi. Felelős: Közreműködik: Határidő: Polgármester MIK Rt. azonnal 43

44 6.szám 44. VI-177/71.144/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: Fonoda utca és a Szinva u. kereszteződésében, a 4778/5 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület korszerűsítésre pályázat benyújtása Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a MIK /100/2005. sz. előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 1.) A Közgyűlés a miskolci belterületű, Fonoda utca és a Szinva u. kereszteződésében, a 4778/5 hrsz-ú ingatlanon lévő lakóépület gépészeti rendszerek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy a tulajdonos Önkormányzat a Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásáért felelős tárca nélküli Miniszter LKFT-2005-LA-2 kódszámú, Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek környezete felújításának támogatása programja keretében pályázatot nyújtson be, melynek tervezett felújítási költsége 136 M Ft. Megbízza a MIK Rt.-t - a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség 80 M Ft, 1/3-át kitevő 26,7 M Ft vissza nem térítendő állami támogatás megszerzése érdekében - pályázat öszszeállítására és benyújtására, sikeres pályázat esetén a teljes körű lebonyolításra, az ügyek teljes jogkörrel való vitelére. 2.) Az LKFT-2005-LA-2 kódszámú pályázatban biztosított támogatás elnyerése esetén a tervezett felújításhoz szükséges saját erőként 53,3 M Ft pénzügyi forrást biztosít, a költségvetésben erre a célra elkülönített keret terhére. 3.) Felhatalmazza a Polgármestert, a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatok megtételére, okiratok aláírására. 4.) Kijelenti, hogy az Önkormányzatnak az államháztartás alrendszereiből folyósított támogatásból eredő lejárt, és ki nem egyenlített tartozása nincs, továbbá a támogatás elnyerése érdekében a támogatás felhasználására vonatkozó szabályokat magára nézve kötelezőnek ismeri el, valamint hozzájárul a pályázat tartalma valóságának és a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek által történő ellenőrzéséhez. Felelős: Közreműködő: Határidő: Polgármester MIK Rt., Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály folyamatos 44

45 6.szám 45. VII-178/71.145/2005. sz. H A T Á R O Z A T: Tárgy: A Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által kiírt lakbértámogatási pályázaton történő részvétel Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta a Javaslat Regionális Fejlesztésért és Felzárkóztatásért felelős tárca nélküli Miniszter által kiírt lakbértámogatási pályázaton történő részvételre című előterjesztést és az alábbi határozatot hozza: 1.) A Közgyűlés Miskolc Megyei Jogú Város részvételét a lakbértámogatási program pályázatán támogatja. A programban való részvétel időtartamát 3 évben határozza meg, és elfogadja az évenkénti 20 Mft. önkormányzati támogatás mértékét, összesen 60 Mft. nagyságrendben. Felhatalmazza a Polgármestert a távolléte esetén az őt helyettesítő Alpolgármestert a pályázathoz szükséges adatlapok aláírására. Utasítja a MIK Rt.-t a pályázat összeállítására és benyújtására. 2.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az évenkénti állami támogatás összege 14 Mft., a 3 évre összesen 42 Mft. legyen. 3.) A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a gazdálkodási évben lakbértámogatás céljára meghatározott, - a határozat 1. pontjában megjelölt összeg - az önkormányzat éves költségvetésében történő elkülönítése iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg, önkormányzati kötelezettség vállalásként. 4.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a lakbértámogatásban csak azok a családok vehetnek részt, akik megfelelnek Miskolc Megyei Jogú Város 15/2005.(IV.20.) sz. rendeletében meghatározott jövedelmi, vagyoni és egyéb szociális feltételeknek, valamint lakásuk a rendeletben foglalt előírásoknak eleget tesz. Felelős: Polgármester Közreműködik: Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály MIK Rt. Határidő: a pályázat elkészítésére azonnal a lakbértámogatásra folyamatos 45

Petőfibánya Község Építési Szabályzata

Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Építési Szabályzata Petőfibánya Község Önkormányzatának 14/2005.(IX.20.) rendelete Petőfibánya Építési Szabályzata (PÉSZ) és Szabályozási Tervének megállapításáról Petőfibánya Község

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete. a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2004. (VII.6.) sz. rendelete a Miskolc Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról szóló 58/2004. (XII.17.), 14/2005. (IV.20.),

Részletesebben

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

A SZÉSZ 2. (2) (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés... Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyar Köztársaság

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2010. évi 5. szám 2010. február 23. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 9/2010. (II. 23.) Ö.r. Debrecen Megyei

Részletesebben

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

-3- I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK -3- Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 59/2003. (XII. 5.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a 27/2004. (IV. 19.) Kgy. rendelettel, a 62/2004.(XII.7.)

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 27/2006. (06.30.) számú rendelete Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú, valamint az annak módosításáról

Részletesebben

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1.

/Hatályos 2013. június 27./ Általános előírások Az előírások hatálya 1. Pacsa Nagyközség Önkormányzat 9/2003./V.15./ számú rendelet Pacsa közigazgatási területének belterületére vonatkozó Helyi Építési Szabályzatának, valamint a Halastó környékének és Pacsa Ipari Park Szabályozási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET

TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET SÁROSPATAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TERVKARBANTARTÁS 2016 TARTALOMJEGYZÉK A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI I. FEJEZET 1. RENDELET 1.1. ÁLTALÁNOS ELÕÍRÁSOK 1.1.1.

Részletesebben

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 17/2014. (IX. 30.) önkormányzati rendelete Sárospatak város kül- és belterületének Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról Sárospatak

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 1819 /2008. (IX.01.) sz. rendelete 1 Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) (Egységes szerkezet) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 46/2009. (XII.21.) rendelete a 27/2010.(IX.20.), a 18/2011. (IV.27.), a 46/2011.

Részletesebben

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap.

BERETTYÓÚJFALU. Város. Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. BÉSZ jóváhagyott, záradékolt BERETTYÓÚJFALU Város Helyi Építési Szabályzata. Rajzi melléklet : a módosított szabályozási tervlap. Jóváhagyva Berettyóújfalu város Képviselő-testületének a 7/2008. (II. 29.)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Gyepükaján Községi Önkormányzat Képviselőtestületének /2005. (. ) számú rendelete Gyepükaján község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Gyepükaján Község Önkormányzatának

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

NAGYKEREKI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 1 Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2006. (X.11.) rendelete Nagykereki Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzatokról szóló 1997. évi CXXXIV. tv.-el módosított 1990.

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya, alkalmazása CSOMÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK A KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ TÖBBSZÖR MÓDOSÍTOTT 7/2001. (X. 19.) SZ. RENDELETE A 8/2006. (VIII. 08.), 14/2008. (XI. 25.), ÉS A 7/2010.

Részletesebben

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete

Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének. 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete Pétfürdő Nagyközség Képviselő-testületének 2/2001. (III.20.) önkormányzati rendelete és szabályozási tervéről Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 34/2007. (XII.27.) számú rendelete a Helyi Építési Szabályzatról módosítással egységes szerkezetben Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Üllő Város Önkormányzatának 9/2004.(III.20.) számú rendelete a helyi építési szabályzatról, egységes szerkezetben a módosításáról szóló 2/2006. (III.25.) számú, a 20/2006. (VII.22.) sz., a 23/2006. (IX.08.)

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 72/ 2001. ( 12.10.) sz. rendelete Pécs, Nagyárpádi városrész Kanizsai Dorottya úttól északra Kemény Zsigmond úttól nyugatra eső terület szabályozási tervének

Részletesebben

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA-TÁJ BT. 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Tel.: 46/356-345, Fax: 46/356-345 E-mail: provincia@chello.hu MEGYASZÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 2 K Ü L Z E T L A P Településtervező: Építész munkatárs:

Részletesebben

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör

DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2005.(VII.29.) Ör DEMECSER VÁROS ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 15/2005.(VII.29.) Ör r e n d e l e t e Demecser Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről A épviselőtestület az Épített környezet alakításáról és védelméről

Részletesebben

A rendelet hatálya 1.

A rendelet hatálya 1. Budakeszi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 29/2005. (VII. 1.) rendelete a Budakeszi Város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről (Egységes szerkezetben a 40/2014. (XII.05.) 12,

Részletesebben

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról

Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2008.(V.30.) számú Rendelete a Helyi Építési Szabályzatról Sajóivánka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló,

Részletesebben

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1

32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 32/2000. (09.22.) Kgy. sz. rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 130 J e g y z ő k ö n y v Készül: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. június 22. napján tartott soros (nyílt) üléséről Üléselnök: Dr. Botka László polgármester Dr. Botka László polgármester, üléselnök:

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ: 2014. JÚNIUS BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2014 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2. MELLÉKLET: BELTERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK

Részletesebben

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester

Jelen rendelet 2009. szeptember 07. napjával lép hatályba. Füzesabony, 2009. szeptember 2. jegyzı. polgármester Füzesabony Város Önkormányzatának 34/2009.(IX.02.) rendelete Füzesabony Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról szóló 30/2008.(XI.26.) rendelet módosításáról 1. (1) A Szabályzat megnevezése

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. szeptember 2-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1

BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 BALATONFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2006. (VII. 5.) SZÁMÚ RENDELETE BALATONFÖLDVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Kozármisleny Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(XII.01.) Ök. számú rendelete a Kozármisleny Város Helyi Építési Szabályzatáról Egységes szerkezetben a 8/2010. (IV.12.) Ök. sz. rendelettel.

Részletesebben

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet. az országos településrendezési és építési követelményekről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről A Kormány az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA

ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA ZÁHONY KÜLÖNLEGES GAZDASÁGI ÖVEZET TORNYOSPÁLCA A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA, A TELEPÜLÉSI TERÜLETEN KÍVÜLI KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE JÓVÁHAGYOTT DOKUMENTÁCIÓ

Részletesebben

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1.

I. F E J E Z E T Á L T A L Á N O S R E N D E L K E Z É S E K A rendelet hatálya 1. KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 19/2007. (VII. 12.) RENDELETE KEREPES NAGYKÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (HÉSZ) EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 21/2008. (VII. 11.), 25/2008. (IX. 10.),

Részletesebben

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK

4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 7 RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4. RENDELETTEL MEGÁLLAPÍTOTT MUNKARÉSZEK 4.. VASASSZONYFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/003. (V. 30.) SZÁMÚ RENDELETE VASASSZONYFA KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI

Részletesebben

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015

BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 Biharnagybajom község Képviselő-testületének 9/2015.(IV.23.) rendelete BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2015 HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT 1. MELLÉKLET: KÜLTERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERVE: SZ-1 2.

Részletesebben

4 számú rendelet: CSÉSZ- FEJEZET A rendelet hatálya és tartalma... 1. 1.old. Alkalmazási előírások... 2. Közterület-alakítási Terv /KAT/... 3. Kötelező Elvi Engedélyezési Terv /KELEN/... 4. FEJEZET...

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 19/2005.(V. 5.) KGY r e n d e l e t e Nyíregyháza Helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének jóváhagyásáról A Közgyűlés az Épített környezet alakításáról

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról

Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének / 2015. ( ) számú önkormányzati rendelete Kistarcsa Város Helyi Építési Szabályzatáról Kistarcsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített

Részletesebben

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével

Ebes. Helyi építési szabályzata és szabályozási terve. Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Ebes Helyi építési szabályzata és szabályozási terve Jóváhagyva Ebes Község Képvisel -testületének 1/2009. (I.29.) Ör. számú rendeletével Módosítva az Ebes Község Képvisel -testületének 5/2014. (III.27.);

Részletesebben

Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu

Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu Zebegény Község Polgármesterétől 2627 Zebegény, Árpád u. 5. E-mail: polgarmester@zebegeny.hu Napirendet tárgyaló ülés dátuma: 2016. április 28. Előterjesztést készítette és előterjeszti: Bahil Emilné dr./buzgó

Részletesebben

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

GÖMÖRSZÖLÖS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím : 3529. Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely:3530 Miskolc, Hadirokkantak u. 6. II/1. Tel/Fax: /46/ - 356-345 E-mail: provinciaterv@freemail.hu

Részletesebben

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XVII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2007. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 7.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK.../2011. ( ) R E N D E L E T E Mátészalka Város Helyi Építési Szabályzatáról (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkez 7/2007.(III.30.), a 29/2008.(IX.29.)

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2005. (IX.6.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET KALAP UTCAI SPORTKÖZPONT (KALAP U. HÉVÍZI ÚT CSEREPES U. RÁDL ÁROK 18782 HRSZ. KELETI

Részletesebben

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

NYÍRMÁRTONFALVA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET

ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÖSSZESZERKESZTETT RENDELET-TERVEZET UVATERV ZRT. 1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. Tel:371-4000 E-mail: uvaterv1@mail.datanet.hu ESZTERGOM DÉLI VÁROSRÉSZ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA VÉLEMÉNYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓ ESZTERGOM

Részletesebben

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT

MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Budapest Főváros IX. ker. Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 32/2015. (XI.19.) rendelete a Budapest, IX. ker. MILLENNIUMI VÁROSKÖZPONT Soroksári út Boráros tér Petőfi híd Duna folyam Lágymányosi

Részletesebben

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról

Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról Berkenye Község Önkormányzatának Képviselő Testülete 5/2007 (XI.08.) rendelete a Berkenye község Helyi Építési Szabályzatáról EGYSÉGES SZERKEZETBEN A 1/2010.(I.26.) módosítással Az 5/2011.(IV.19.) módosítással

Részletesebben

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT LA-URBE ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu SAJÓECSEG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

SAJÓIVÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2. Tel/Fa: /46/ 356-345 E-mail: provincia@chello.hu Web:

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 9 / 2007 (VI. 27.) sz. önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatról. Tiszasas Község Képviselő - testülete az 1990. évi LXV. tv. 8. (1) szerinti

Részletesebben

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének

Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének Ferencvárosi Önkormányzat képviselőtestületének 19/2002. (X. 10.) sz. rendelete a Bp. IX. ker. CF Pharma gyógyszergyár és környéke (Kén utca - Gubacsi út - Illatos út Külső Mester utca által határolt terület)

Részletesebben

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról

Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2012. (XII.18.) sz. rendelete Sajólád Község Helyi Építési Szabályzatáról Sajólád község Önkormányzatának Képviselőtestülete az épített környezet

Részletesebben

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete

Vizsoly község Helyi Építési Szabályzata VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2008.(VIII. 27.) számú rendelete VIZSOLY KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL I. F E J E Z E T Vizsoly község önkormányzatának

Részletesebben

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról

Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete. A helyi építési szabályzatról Alsótold Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2006.(IV.3.)számú rendelete A helyi építési szabályzatról [ A 9/2009.(X.6.) számú rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg] I.

Részletesebben

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben)

(a 6/2009. (V. 8.), 10/2009. (VIII. 27.) és 6/2011. (V. 13.) önkormányzati rendeletekkel egységes szerkezetben) Magyarlak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2007. (XII. 22.) Ök. rendelete Magyarlak község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról (a 6/2009. (V. 8.), 10/2009.

Részletesebben

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya

Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2002. (VI.21.) rendelete. a helyi építési szabályzatról. A rendelet hatálya Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2002. (VI.21.) rendelete a helyi építési szabályzatról Berzék község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet

Részletesebben

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA VÁCHARTYÁN HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA Készült: Váchartyán község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala megbízásából Készítette: ArchiSoft Komplex Kereskedelmi, Tervező és Szolgáltató Kft. 1111 Budapest,

Részletesebben

Rendeltetési zónák 2.

Rendeltetési zónák 2. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 40/2007. (XI. 14) Kgy. rendelete Szeged, Tisza folyó Máglya sor vasúti töltés Gőz utca Bem utca Boldogasszony sugárút Oldal utca Semmelweis utca Tisza Lajos körút

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL

Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 11/2013.(VII.30.) önkormányzati rendelete BALATONLELLE VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet

Részletesebben

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 3.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 14-33. oldal II. III. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK 34-92.

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 29/2004. (11. 26.) számú rendeletének a 48/2005.(11. 29.) számú, a 27/2006. (06.30.) számú,

Részletesebben

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014

SÁRÁND KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA 2001-2014 1 Sáránd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2001. (X. 3.) KT. sz. rendeletével jóváhagyott 11/2009. (VI.10.), 2/2012.(I.30.) 4/2012. (III.08.) és 22/2014.(VIII.25.) KT. sz. rendeleteivel módosított

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelete Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről 1 (A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat a módosításokkal egységes szerkezetben LA-URBE ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 3525 Miskolc, Patak utca 10. sz. Telefon: 06-46-504-338 Fax: 06-46-504-339 mobil: 06-20-9692-361 E-mail: la.urbekft@chello.hu VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE Szabályozási

Részletesebben

* Elfogadva: 2007. május 30.

* Elfogadva: 2007. május 30. ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2007. (VI.22.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE * A BUDAPEST III. kerület ARANYHEGY ÜRÖMHEGY PÉTERHEGY (Pusztakúti út Aranyhegyi út Aranyvölgy utca Bécsi

Részletesebben

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729

ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 ÉSZAKTERV PANORÁMA KFT. 3529 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel/Fax: 46/508-729 - 1 - Hercegkút Német Nemzetiségi Községi Önkormányzat 9/2004.(VIII.26.) számú rendelete Hercegkút község kül- és belterületének

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2011. (XI.03.) ÖR. sz. rendelete Hajdúbagos Község Szabályozási Tervének és Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról Hajdúbagos Község Önkormányzatának

Részletesebben

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT).

RÖSZKE KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁT (TOVÁBBIAKBAN: RHÉSZ) ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉT (TOVÁBBIAKBAN: RSZT). Röszke Község Önkormányzatának (8/2009. (V.27.) és a 17/2015. (XI.27.) Kt. Ör. számú rendelettel módosított) 11/2007. (VII. 26.) Kt. Ör. számú rendelete a község közigazgatási területére vonatkozó Helyi

Részletesebben

Különös követelményeihez

Különös követelményeihez II. KÉRDÉSSOR a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. Korm. rendelet szerinti főépítészi vizsga építészeti, területrendezési, településfejlesztési és - rendezési Különös követelményeihez (okl. építészmérnökök

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához

TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához TARTALOMJEGYZÉK Balatonfüred Város Helyi Építési Szabályzatához I. RÉSZ ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. Az előírások hatálya 2.. A szabályozási elemek típusai 3.. Telekalakítás 4.. Épületek, építmények elhelyezése,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA BÉÉSCSABA MJV HÉSZ 2015 Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat özgyűlésének 5/2006 (I.26.) önk. rendelete egységes szerkezetben a 22/2015. (XI.3.) önkormányzati rendelettel BÉÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 30/2015. (XI. 17.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

4.. Szabályozási elemek

4.. Szabályozási elemek 4.. Szabályozási elemek (1) A szabályozási terv kötelező elemeinek jelmagyarázatát a szabályozási terv tartalmazza (2) Kötelező szabályozási elemek: A közterületek és egyéb funkciójú területek határa,

Részletesebben

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének Eplény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2005. (II. 11.), 7/2005. (IV. 7.), 2/2006. (I. 19.), 15/2006. (X. 26.), 7/2007. (VI. 28.), 12/2007. (XI. 22.), 7/2009. (V. 28.), 15/2009. (X. 1.), 14/2010.

Részletesebben

E LŐ T E R J E S Z T É S

E LŐ T E R J E S Z T É S E LŐ T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő- Testülete 2004. április 26- i ülésére Tárgy: A hirdető- berendezések és hirdetmények elhelyezéséről szóló 40/2003.(X.27.) ÖK. rendelet felülvizsgálata.

Részletesebben

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról

Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának 6/2003. (II. 12.) rendelete a helyi építési szabályzatról Ivád Község Önkormányzatának Képviselőtestülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az épített környezet alakításáról

Részletesebben

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK

SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK SZŐLŐSGYÖRÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 7/2005.(VIII.31.) sz., 13/2009.(X.26.) sz. rendeletével módosított 6/2003.(VI.24.) számú rendelete egységes szerkezetben a Helyi Építési Szabályzatról Szőlősgyörök

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Márkó Község Önkormányzat Képviselő testületének 4/2011. (VI.8) önkormányzati rendelete Márkó Község Helyi Építési Szabályzatról és Szabályozási Tervéről Egységes szerkezetbe foglalva a 7/2011.(XI.16.)

Részletesebben

Általános előírások. Az előírások hatálya 1..

Általános előírások. Az előírások hatálya 1.. Külsővat Község Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2007. (I.26.) ÖK rendelete Külsővat község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról Külsővat Község Önkormányzatának

Részletesebben

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1

Bevezető rendelkezések 1. (1) 1 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 18/1998.(VI. 15.) rendelete a Sóstó Ipari Park Szabályozási Tervéről és annak alkalmazására vonatkozó szabályozási előírásáról a 4/2000. (II.21.), a 67/2012.

Részletesebben

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének

4. A Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzat Képviselõtestületének 2001-36 Budapest Fõváros Terézváros Önkormányzata Képviselõ-testületének 36/2001. (X. 12.) számú rendelete a Budapest, VI. kerület Király utca Káldy Gy. utca Paulay E. utca Nagymezõ utca által határolt

Részletesebben

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI

RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI RÁCKERESZTÚR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ 2006. NOVEMBER RÁCKERESZTÚR KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEI JÓVÁHAGYOTT TERVDOKUMENTÁCIÓ Felelős tervező: Havas Mária TT1 01-1065/01

Részletesebben

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE S A R U D KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉSZAKTERV-PANORÁMA KFT. 3527 Miskolc, Zsigmondy u. 2. Tel./ fax: 46/508-728 e-mail: eszakterv@gmail.com 2009. november ÉSZAKTERV-PANORÁMA Kft. Miskolc, Zsigmondy

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának.

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének. 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e. Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának. 1 Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2001./II.15./ r e n d e l e t e Hegyesd község Helyi Építési Szabályzatának elfogadásáról / egységes szerkezetben / 2 HEGYESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról.

Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7/2000./VII.31./ számú rendelete. a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2000./VII.31./ számú rendelete a helyi építési szabályzatáról. Ötvöskónyi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2016. február 25. 3. szám R E N D E L E T E K 3/2016. (II.26.) önk. rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának

Részletesebben

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE

KONYÁR KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA, SZABÁLYOZÁSI TERVE 2006-2014. 16/2014.(VI.20.),1/2014.(I.29.),4/2010.(III.19.),21/2009.(X.01.) önkormányzati rendeletekkel módosított 10/2006.(VIII.01.) önkormányzati rendelete - Egységes szerkezetben C Í V I S T E R V TELEPÜLÉSTERVEZŐ

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya

I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK. A rendelet hatálya A Budapest XIII. kerület Kámfor utca - Béke utca - Gyöngyösi utca - Nővér utca - Fiastyúk utca - Göncöl utca által határolt terület építési szabályzata módosításának szakmai javaslata* I. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 1.. A rendelet hatálya TISZABERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14 / 2006. (VI. 1.) Rendelete a HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL ÉS A SZABÁLYOZÁSI TERVEK ELFOGADÁSÁRÓL (1.) Tiszabercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 26. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM TARTALOM OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 27/2007.(IX.27.) ÖKT. r. A 2007. évi költségvetésről szóló 5/2007. 4. (III.1.) ÖKT rendelet módosításáról.

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ)

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2002.(IX.30.)Kt. rendelete a nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról 1 (HÉSZ) ZÁRADÉK Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül: Maglód,

Részletesebben

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással)

(Egységes szerkezetbe foglalva az 5/2013. (II.15.) számú módosítással) SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE 26/2006. (XI. 28.) RENDELETE SZÉKESFEHÉRVÁR, VIDEOTON HOLDING ZRT. ÉS KÖRNYÉKE SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (Egységes szerkezetbe

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. november 20-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 929-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ)

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete. Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő Testületének 19 /2008. (X.01.) sz. rendelete Decs Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete az 1990. évi

Részletesebben

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző

Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Ezen rendelet 2007. augusztus 30. napján lépett hatályba Kihirdetése 2007. augusztus 30. napján megtörtént. Dr. Szántó Mária jegyző Mórahalom Város Képviselőtestületének 8/2007. (III. 29.) számú rendelete

Részletesebben

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET

JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET SÁRISÁP TSZT- HÉSZ- MÓDOSÍTÁSA HÉSZ-MÓDOSÍTÁS 18/2006. (IX. 27.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat módosítása JÓVÁHAGYÁSRA VÁRÓ KÖZZÉTETELI RENDELETTERVEZET PRO-TERRA Kft. MOBIL City Bt.

Részletesebben

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás,

Az építési engedélyezésre vonatkozó szabályok. 3. (1) Elvi építési engedély szükséges: a) a Sz.T-en nem jelölt telekosztás, A Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2006. (III.10.) rendelete Belső-Ferencváros (A Duna folyam - a Fővám tér - Kálvin tér térségére vonatkozó KSZT határa - Üllői út - Ferenc körút - Boráros

Részletesebben