Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E"

Átírás

1 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési képviselő: Bakos Péter alpolgármester, Bakos Dezső, Deák Csaba, Tóth László - az önkormányzat jegyzője: Bata József körjegyző - tanácskozási joggal: Peták István Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szuha elnöke - jegyzőkönyvvezető: Tajti László Joachimné ig. főea. Tóth Zoltán István polgármester tisztelettel köszönti a képviselő-testületi ülés valamennyi résztvevőjét, külön köszönti Peták Istvánt a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szuha elnökét. Megállapítja, hogy a képviselő-testületből 5 fő jelen van, így a testület határozatképes. Javaslatot tesz a jegyzőkönyv-hitelesítőkre Bakos Dezső és Deák Csaba személyében. A képviselő-testület 5 igen szavazattal elfogadta a javasolt személyeket. Ezt követően Tóth Zoltán István polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére a meghívón kiküldöttek alapján. Napirendi javaslat: 1.) Javaslat Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és pályázati önerő biztosítására Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 2.) Javaslat Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítására Előterjesztő: Bata József körjegyző 3.) Javaslat a Tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet és Szakmai Program módosítására Előterjesztő: Bata József körjegyző 4.) Javaslat az étkeztetés Szakmai Programjára Előterjesztő: Bata József körjegyző 5.) Beszámoló a Képviselő-testület I. féléves költségvetésének végrehajtásáról Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 6.) Szuhai Búcsú rendezvény előkészítése Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 7.) Javaslat folyószámla-hitel és munkabér-hitel szerződések módosítására Előterjesztő: Tóth Zoltán István polgármester 8.) Egyebek a.) Szlovák Nemzeti Önkormányzat Szuha és Szuha Község Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás b.) ÖNHIKI támogatás c.) Tájékoztatás közigazgatás átszervezéséről d.) Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról és iskoláztatási támogatásról e.) Végh László földvásárlási szándéka f.) Mátyássy Gyula levelének ismertetése g.) Kelemen Gábor közérdekű bejelentésének ismertetése h.) Képviselői kérdések, bejelentések -1-

2 9.) Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása. Előterjesztő: Bata József körjegyző Más javaslat nem hangzott el. Tóth Zoltán István polgármester kéri a testületet, hogy szavazzon, aki elfogadja a napirendi javaslatot. A képviselő-testület 5 igen szavazattal a fenti javaslat szerint, egyhangúan elfogadták a napirendi javaslatot. Napirend tárgyalása: 1.) Javaslat Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának módosítására és pályázati önerő biztosítására I.)Tóth Zoltán István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás augusztus 06.-án tartotta társulási ülését, ahol a Társulási Tanács az új tagok felvételét és a Társulás által benyújtani kívánt pályázatot tárgyalta. A Társulási Tanács előzetesen támogatta 17 önkormányzat társuláshoz történő csatlakozását, azonban a tagfelvételről minden egyes már tagnak képviselő-testületi határozattal szükséges dönteni legkésőbb ig. A tagfelvételhez szükséges a társulási megállapodás módosítása. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a melléklet Társulási Megállapodás módosítását megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 32/2012. (VIII.27.) számú A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz való csatlakozási kérelmek elfogadásáról és a Társulási Megállapodás 2. számú módosításának elfogadásáról 1. Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társuláshoz csatlakozási kérelmet benyújtó alábbi önkormányzatok augusztus 6. napjától tagként való felvételét elfogadja: Bokor Község Önkormányzata Cserhátszentiván Község Önkormányzata Endrefalva Község Önkormányzata Karancsság Község Önkormányzata Kishartyán Község Önkormányzata Lucfalva Község Önkormányzata Ludányhalászi Község Önkormányzata Magyargéc Község Önkormányzata Nagybárkány Község Önkormányzata Nagykeresztúr Község Önkormányzata Nógrádmegyer Község Önkormányzata Rimóc Község Önkormányzata Ságújfalu Község Önkormányzata Somoskőújfalu Község Önkormányzata Sóshartyán Község Önkormányzata Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Varsány Község Önkormányzata Határidő: azonnal Felelős:Tóth Zoltán István polgármester -2-

3 2. Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Társulás Társulási Megállapodásának 2. számú módosítását a melléklet szerint elfogadja, és felhatalmazza a polgármestert a dokumentum és az alapján elkészített egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás aláírására. Határidő: értelemszerűen Felelős: Tóth Zoltán István polgármester 3. Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a munkaszervezeti feladatokat ellátó Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalát legkésőbb szeptember 3-ig értesítse. Határidő: szeptember 3. Felelős: Tóth Zoltán István polgármester II.) Tóth Zoltán István polgármester: A 6/2012.(III.01.) BM. rendelet lehetőséget biztosít arra, hogy a társulás a pályázathoz biztosítandó önerő vonatkozásában támogatást igényeljen. Önkormányzatunk 0,1 % önerő biztosításáról döntött, mely Ft-ot jelent évben. A pályázat megnyerése esetén, mivel az ÁFA visszaigénylésre kerül ez az összeg a felére, tehát Ft-ra csökkenne. A pályázat benyújtásához minden egyes tag képviselő-testületi határozata szükséges a BM. rendeletben meghatározott tartalomnak megfelelően. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a határozati javaslatot tárgyalja meg, és a költségek csökkentése érdekében azt fogadja el. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 33/2012.(VIII.27.) számú A Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP / pályázatához biztosítandó önerőről Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás KEOP / azonosító számú, Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése című pályázatához, mint a Társulás tagja összesen Ft saját forrást biztosít évi költségvetésében. A fejlesztés költségei és forrásai: A projekt tervezett befejezése A projekt nettó összköltsége (Ft) Tagok által biztosított önerő (Ft) A projekt pénzügyi forrásai év év Pályázati támogatás (Ft) Tagok által biztosított önerő (Ft) Pályázati támogatás (Ft) Határidő: értelemszerűen Felelős: Tóth Zoltán István polgármester -3-

4 2.) Javaslat Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet módosítására Bata József körjegyző: Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletével elfogadta a Szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelkezést. A rendelet 40. -a rendelkezik a Tanyagondnoki Szolgálatról. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést tartott Szuha Község Önkormányzatánál, mint fenntartónál, és megállapította, hogy a tanyagondnoki megnevezés nem megfelelő, azt falugondnoki szolgáltatás megnevezésre kell változtatni. A fenti változtatás az évek folyamán történő létszám csökkenés miatt szükséges, a rendelet egyebekben megfelel a jogszabályi előírásoknak. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy rendeletét fentiek miatt módosítsa. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a rendelet-tervezetet elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuha Község Önkormányzati Képviselő-testületének 10/2012.(VIII.28.) önkormányzati R E N D E L E T E A szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletének módosításáról Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testülete A szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A 40. helyébe az alábbi rendelkezés lép: 1. Falugondnoki Szolgálat 40. Az önkormányzat a szolgáltatást külön rendeletben foglaltak szerint biztosítja. 2. Ezen rendelkezés a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Szuha, augusztus 27. Tóth Zoltán István polgármester Bata József körjegyző 3.) Javaslat a Tanyagondnoki szolgálatról szóló rendelet és Szakmai Program módosítására Bata József körjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A Képviselő-testület 6/2004.(VII.22.) Ör. számú rendeletével fogadta el a Tanyagondnoki Szolgálatról szóló rendeletet, melyet többször módosított. A Nógrád Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala ellenőrzést tartott Szuha Község Önkormányzatánál, mint fenntartónál, és megállapította, hogy a Tanyagondnoki Szolgálat elnevezés helyett a Falugondnoki megnevezést kell használni, ezért szükséges a rendelet átdolgozása. Mivel ebben az évben is történtek jogszabályi változások, javaslom, hogy teljesen új rendeletet fogadjon el a Testület, és helyezze hatályon kívül a régit. -4-

5 Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a rendelet-tervezetet elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Szuha Község Önkormányzati Képviselő-testületének 11/2012.(VIII.28.) önkormányzati R E N D E L E T E A falugondnoki szolgálatról Szuha Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi LXV. tv.-ben kapott felhatalmazás, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló módosított 1993.évi III. törvény 60. (2) értelmében a falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok körét, valamint a falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatokat és azok mértékét e rendeletben állapítja meg. A rendelet célja, hatálya 1. A rendelet célja, hogy a falugondnoki szolgálat szabályozott keretek között: - a település lakói számára a településen hiányzó, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, illetve közszolgálatokhoz való hozzájutást elősegítse, - a rászorult személyek szállítási problémáját megoldja, továbbá, hogy - a település lakosságát érintő információk gyűjtését és továbbítását biztosítsa. 2. A rendelet hatálya a község közigazgatási területén: - életvitelszerűen tartózkodó személyekre, - működő egyes meghatározott tevékenységet végző termelőkre és szolgáltatókra, valamint - tevékenykedő egyéb szervezetekre terjed ki. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok 3. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó alapellátási feladatok: a.) étkeztetésben való közreműködés b.) házi segítségnyújtásban való közreműködés Étkeztetésben való közreműködés 4. (1) Az étkeztetésben való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat a szociális ellátások szabályozásáról szóló 5/2011.(III.31.) rendelet 36. -a alapján megállapított szociális étkeztetést, az étel házhoz szállítását. (2) A szállításért külön díjat nem kell fizetni, akkor sem, ha a szociális étkeztetés térítési díj meghatározásakor a szállítás költségét nem vették figyelembe. (3) Az étkeztetésben való közreműködés a falugondnoki szolgálat számára kötelezően ellátandó feladat. A házi segítségnyújtásban való közreműködés 5. (1) A házi segítségnyújtásban való közreműködés során a falugondnoki szolgálat biztosítja az önkormányzat a szociális ellátások szabályozásáról 5/2011.(III.31.) rendelet 37. -a alapján megállapított ellátást. - A házi gondozó ellátotthoz való szállításának, - A házi gondozó munkájában történő nem szakmai jellegű feladatok ellátásának, pl. - favágás, fa behordás, - szennyes összegyűjtése és mosodába szállítása, - takarítás, - bevásárlás, - gyógyszer kiváltás. (2) A házi segítségnyújtáshoz kapcsolódó falugondnoki szolgáltatás térítésmentes. (3) Az (1) bekezdésben leírt feladatok ellátása kötelező. -5-

6 A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok 6. A falugondnok által ellátandó egyéb szolgáltatási feladatok közé az alábbi feladatok tartoznak: a.) személyszállítási feladatok, b.) önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatok, c.) az önkormányzati rendezvények szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok, d.) kapcsolattartási feladat az önkormányzat és intézményei és a lakosság között, e.) egyén nem részletezett szolgáltatási jellegű feladatok. Személyszállítási feladatok 7. (1) A falugondnoki szolgálat személyszállítási feladatai között ellátja: a.) az óvodások nevelési intézménybe szállítását, b.) a betegek házi orvoshoz történő szállítását, c.) munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítását, d.) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára történő szállítását, e.) családi eseményekre történő szállítást, f.) nagybevásárlás céljára történő szállítást, g.) önkormányzati, illetve egyéb, települési rendezvényre történő szállítást. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyszállítási feladatok közül a falugondnok: - kötelező feladata a ban foglaltak figyelembe vételével az a),b),c),d),e),f) pontban meghatározott szállítási feladat. Óvodások nevelési intézménybe szállítása 8. (1) Az óvodások szállítási feladata azt jelenti, hogy meg kell oldani az önkormányzat közigazgatási területén lakó gyermekek (2) bekezdésben meghatározott intézménybe, illetve onnan vissza a közigazgatási területre történő szállítását. (2) Az óvodai nevelést ellátó intézmény neve és székhelye: Bátonyterenye Kistérségi Óvoda Kikerics Tagóvoda Szuha, Kossuth út 84. (3) A falugondnoki szolgálat egyéb, a (2) bekezdésben nem megjelölt oktatási intézménybe történő rendszeres szállítási feladatot egyedi képviselő-testületi határozat alapján végezhet. (4) A szállítás térítésköteles. Betegek házi orvoshoz történő szállítása 9. (1) A betegek házi orvosi rendelőbe szállítása az érintett személy településről intézményig, illetve onnan lakóhelyre szállítását jelenti. (2) Az (1) bekezdésben foglalt szállítási feladatot a falugondnok csak képviselő-testületi határozat, vagy a polgármester által 21. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, átruházott hatáskörben hozott határozata alapján kell teljesíteni. (3) A szállítás engedélyezésekor figyelembe kell venni: - az igénylő egészségügyi állapotát, - a kezelés jellegét (szüksége, ajánlott, rehabilitációs jellegű, stb), - az igénylő és családja szociális helyzetét. Az egészségügyi állapot, a kezelés jellege, valamint a szociális helyzet megítélése során szükség szerint ki kell kérni a házi orvos, a házi gondozó véleményét, illetve szükség esetén környezettanulmányt kell készíteni. (4) A szállítás térítésmentes. Munkanélküliek munkaügyi központba szállítása 10. (1) A munkanélküliek munkaügyi központba történő szállítása a kapcsolattartásra kötelezett munkanélküli személyek szállítási feladatát jelenti az illetékes Munkaügyi Központba, illetve vissza a településre. (2) A feladat ellátása kötelező. Kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás, családi eseményeken való részvétel, illetve nagy bevásárlás céljára történő személyszállítás 11. (1) Az igénylők: a.) kórházi, szociális otthoni, stb. látogatás céljára. b.) családi eseményekre, c.) nagy bevásárlás céljára történő szállítása a településről az 1. számú mellékletben meghatározott intézményekbe és helyekre, illetve onnan a visszaszállítást jelent. (2) A szállításért minden esetben térítési díjat kell fizetni. -6-

7 (3) A szolgáltatást általában csak egyszerre, egy intézmény vagy szállítási helyet érintő több legalább 4 fő igény esetén nyújtható, egyedi igények csak kivételes esetben teljesíthetőek. (4) A falugondnoki szolgálat számára a feladat nem kötelező. Önkormányzati illetve egyéb települési rendezvényre szállítás 12. (1) Az önkormányzati, illetve egyéb települési rendezvényre szállítás az önkormányzat által olyan közzétett és meghirdetett rendezvényekre vonatkozó közigazgatási területet érintő szállítási feladatot jelent, ahol a közzététel tartalmazza a személyszállítási feladat falugondnoki szolgálat keretében való megoldását is. A személyszállítás történhet: - meghatározott gyülekezőhelyről a rendezvényre, és/vagy - rendezvényről meghatározott településrészre, lakóházhoz. (2) A szállítás térítésmentes, alanyi jogon jár. (3) A feladat ellátása az (1) bekezdésben fennálló feltételek teljesülése esetében a falugondnoki szolgálat számára kötelező feladat. A falugondnoki szolgálat önkormányzati feladathoz tartozó szállítási feladatai 13. (1) A falugondnoki szolgálat az önkormányzati feladathoz tartozó egyéb szállítási feladatai között ellátja: a.) a falusi turizmushoz kapcsolódó szállítási feladatokat, b.) a lakossági igények kielégítését szolgáló mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó mezőgazdasági termékek: - szállítási, - termelési, - felvásárlási feladatait. A falusi turizmushoz kapcsolódó feladatok 14. (1) A falusi turizmushoz kapcsolódóan a falugondnoki szolgálat ellát: - egyes meghatározott személyszállítási és/vagy - áru és egyéb szállítási, anyagbeszerzési feladatokat. (2) A feladat ellátása a falusi turizmus tevékenységet folytató vállalkozóval, tevékenységet folytató személlyel történő megállapodás alapján lehetséges, mely megállapodás tartalmazza az ellátandó szolgáltatások pontos körét, mértékét, valamint az egyes szolgáltatásokért fizetendő térítési díj mértékét. (3) A gépjármű igénybevételét külön rendelet szabályozza. A lakosság igényeit kielégítését célzó mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó feladatok 15. (1) Az önkormányzat által meghirdetett, lakosság igényei kielégítését célzó, mezőgazdasági tevékenységhez kapcsolódó tanyagondnoki szolgáltatások: - az egyes mezőgazdasági termékek beszerzésében, - egyes mezőgazdasági termékek termeltetésében, - egyes mezőgazdasági termékek felvásárlásában való közreműködés. (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az önkormányzat a falugondnoki szolgálat közreműködésével a lakossági közzétételt követően teljesíti. (3) A szolgáltatást csak magánszemélyek vehetik igénybe, de ők alanyi jogon. Az önkormányzat a meghirdetett szolgáltatás tekintetében mennyiségben, vagy értékben korlátokat megadhat. (4) A gépjármű igénybevételét külön rendelet szabályozza. Önkormányzati rendezvények, összejövetelek szervezésével, lebonyolításával kapcsolatos feladatok 16. (1) A falugondnoki szolgálat feladata önkormányzati rendezvények szervezésében, lebonyolításában való részvétel. A szervezésben, lebonyolításban való részvétel konkrét feladatait a jegyző, illetve a polgármester, vagy a képviselő-testület tagja irányításának megfelelően kell ellátni. (2) Önkormányzati rendezvénynek, összejövetelnek számít többek között: - képviselő-testületi ülés, - közmeghallgatás, - falugyűlés, - egyéb lakossági fórum, - önkormányzat által szervezett egyéb rendezvények: - falunap, gyermeknap, idősek napja, stb. (3) A feladatellátás a jegyző, illetve a polgármester intézkedése alapján kötelező, térítés nélküli szolgáltatás. -7-

8 Kapcsolattartási feladat 17. (1) A falugondnoki szolgálat kapcsolattartási feladatot is ellát: - az önkormányzat és a lakosság, valamint - az önkormányzat intézményei és a lakosság között. A kapcsolattartás önkormányzati vonatkozásai tekintetében a konkrét feladatokat a jegyző határozza meg. A falugondnoki szolgálat köteles a lakosságtól érkező, önkormányzatot, vagy önkormányzati intézményt érintő közérdekű kéréseket, javaslatokat, egyéb információkat haladéktalanul továbbítani az illetékes vezető felé. (2) Az (1) bekezdés alapján leírt általános, valamint az általános feladat alapján konkretizált feladat ellátása a falugondnoki szolgálat számára kötelező. (3) A feladatellátásért a falugondnoki szolgálatnak térítés nem jár. Egyéb nem részletezett, szolgáltatás jellegű feladatok 18. (1) A falugondnoki szolgálat köteles ellátni az egyéb, ba nem tartozó feladatokat, ha azok ellátására a jegyző utasítja, illetve a polgármester intézkedése kötelezi, és az nem ellentétes az e rendelet 1. -ban meghatározott céllal. (2) Az (1) bekezdés szerint ellátott feladatok a falugondnoki szolgálat számára kötelezőek és térítésmentesek. A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatok rangsorolása 19. A falugondnoknak elsősorban az alapellátáshoz kapcsolódó szolgáltatási feladatokat kell ellátnia. A többi kötelező feladatot úgy kell ellátnia, hogy az alapellátáshoz kapcsolódó feladatellátással ne ütközzön. Az egyéb nem kötelező szolgáltatási feladatokat csak akkor láthatja el, ha az kötelező feladatok ellátását nem veszélyezteti. 20. A kötelezően ellátandó feladatok rangsorolását a falugondnok végzi, a polgármester iránymutatása szerint, míg a többi feladat esetében - amennyiben rangsorolni kell - a polgármester dönt. A falugondnoki szolgáltatás igénybevételi rendszere Igénybevétel határozat alapján, illetve alanyi jogon, valamint jogtalanul igénybevett ellátás jogkövetkezményei 21. (1) A 3. -ban foglalt ellátásokat az önkormányzat a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. alapján alkotott helyi rendeletén alapuló határozatban foglaltak alapján lehet igénybe venni. (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert arra, hogy határozatban döntsön egyes falugondnoki szolgáltatás igénybevételéről, ha adott helyzet azonnali intézkedést kíván, az igénylő, illetve ellátásra szoruló személy a szolgáltatást a soron következő képviselő-testületi ülés előtti időpontban igénybe kívánja venni. (3) A polgármester az átruházott hatáskörében hozott döntéseiről a képviselő-testületnek a soron következő ülésén beszámolni köteles. (4) A polgármester által hozott határozat ellen fellebbezésnek van helye, melyet az önkormányzati hivatalhoz kell benyújtani és a képviselő-testületnek címezni. A képviselő-testület másodfokon köteles az igényt elbírálni, és arról határozatban dönteni. 22. (1) A falugondnoki szolgáltatás keretében nyújtott ellátások igénybevételének lehetősége: - egyes szolgáltatások esetében kérelem alapján, vagy hivatalból hozott határozattal nyílik meg, - más szolgáltatások esetében alanyi jogon jár. (2) Ahol e rendelet az alanyi jogon való igénybevételéről nem rendelkezik, ott a szolgáltatás igénybevételét kérelmezni kell. A kérelem történhet szóban és írásban. Lehetőség van arra, hogy az önkormányzat hivatalból is megállapítsa az adott szolgáltatás igénybevételének lehetőségét. Az igénybevétel lehetőségéről a kérelmezőt, illetve a hivatalból indított eljárás érintettjét határozatban értesíteni kell. (3) A hozott határozatok 1 példányát a falugondnoki szolgálatnak is át kell adni. A határozatoknak tartalmazniuk kell, hogy adott ellátás: - a falugondnoki szolgálat számára kötelezően előírt feladat, tehát a szolgáltatás az ellátást megítélő határozat alapján ténylegesen igénybe vehető, illetve, hogy, -8-

9 - a falugondnoki szolgálat számára nem kötelezően előírt feladat, ezért a határozat a vonatkozó ellátás igénybevételének lehetőségét nyitja meg, de adott szolgáltatás falugondnoki szolgálat keretében való tényleges megvalósítását nem garantálja. (4) Az alanyi jogon igénybe vehető ellátások esetében határozatot nem kell hozni. A szolgáltatás igénybevételének jogosságát, a falugondnoki szolgálatot ellátó személy ítéli meg. Az igénybevétel jogtalansága gyanúja esetén haladéktalanul megkeresi az önkormányzati hivatalt, amely intézkedik a jogosultság megvizsgálása tárgyában. (5) A jogtalanul igénybevett szolgáltatásokért a térítésidíj-köteles szolgáltatásokra általánosan előírt térítési díj kettőszeresét kell alkalmazni. (6) A szolgáltatások igénybevételéből ki kell zárni azt a személyt, aki a szolgáltatások árát nem fizette meg. A kizárást a tartozás megfizetésétől számított 6 hónapig fenn kell tartani. A falugondnoki szolgálat ellátása 23. (1) A falugondnoki szolgálat keretében ellátandó feladatokat a falugondnok a szolgálat rendelkezésére álló gépjármű segítségével látja el. A falugondnoknak a feladatait a munkaköri leírásban, valamint a polgármester utasításainak megfelelően kell ellátnia. (2) A feladatokat a meghatározott munkarend szerinti időben köteles ellátni. A munkarendjét a feladatellátáshoz igazodó rend szerint kell megállapítani. (3) A falugondnoki szolgálatot a falugondnok szabadsága, betegsége, egyéb törvényes távolmaradása esetében helyettesíteni kell. A helyettesítés rendjét a polgármester határozza meg. (4) A falugondnok munkaidején kívül eső feladatok ellátását, túlórakeret kimerülését követően kell megoldani: - kötelező feladat esetében a tanyagondnok adott feladatra történő külön megbízásával, melyért megbízási díjra jogosult, - nem kötelező feladat esetében a falugondnok helyettesítésével. (5) A falugondnok megbízási díja, illetve a tanyagondnokot helyettesítő személynek fizetett személyi juttatás legalább a tanyagondnok személyi juttatásának adott feladat ellátási idejére jutó részére megfelelő összeg, de maximum 25 %-al több. Az egyes ellátásokért fizetendő térítési díj 24. (1) A falugondnoki szolgálatot is ellátó gépjármű e rendelet hatálya alá nem eső igénybevétele estén térítési díjat kell fizetni. A térítési díj mértékét külön rendelet szabályozza. (2) Az árubeszerzéssel, bevásárlással, gyógyszerkiváltással kapcsolatos feladatoknál: a.) A falugondnoki szolgálat átvételi elismervény fejében veszi át a vásárlási előleget, melyet a vásárlás befejeztével ismételt átvételi elismervény fejében ad vissza. A tényleges kiadásokkal számla alapján köteles elszámolni a szolgáltatást igénybevevőnek. b.) Ha az árubeszerzés önkormányzati szervezésben zajlik, s azok egységcsomagos jellegűek, azonos terméket érintenek, a pénz beszedése történhet előre, az önkormányzati hivatal közreműködésével is. Erre vonatkozóan a jegyző adhat utasítást. Vegyes és záró rendelkezések 25. E rendelet alkalmazása során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény szerint az e rendeletben meghatározott kiegészítésekkel együtt kell eljárni. 26. A rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba. A kihirdetésről a jegyző gondoskodik. Ezzel egyidejűleg Szuha Község Önkormányzati Képviselő-testületének A tanyagondnoki szolgálatról szóló 6/2004.(VII.22.) Ör. számú rendelete hatályát veszti. Szuha, augusztus 27. Tóth Zoltán István polgármester Bata József körjegyző -9-

10 Bata József körjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2004.(VII.22.) sz. határozatával fogadta el a Tanyagondnoki Szolgálat Szakmai Programját. Jogszabályi változások miatt szükséges a Szakmai Program teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása. Egyeztettük a jogszabályi előírásokat, melyet bedolgoztunk ezen Programba. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Programot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 34/2012. (VIII.27.) számú Szuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuha község közigazgatási területén önkormányzati szakfeladatként ellátott Falugondnoki Szolgáltatás Szakmai Programját jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy a Falugondnoki Szolgáltatás Szakmai Programját a helyben szokásos módon, valamint a honlapon tegye közzé. Határidő: folyamatos, közzététel: Felelős: polgármester, jegyző (Falugondnoki Szolgáltatás Szakmai Programja jkv-höz mellékelve) 4.) Javaslat az étkeztetés Szakmai Programjára Bata József körjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7/2006.(IV.18.) sz. határozatával fogadta el az étkeztetés Szakmai Programját. Jogszabályi változások miatt szükséges a Szakmai Program teljes körű felülvizsgálata és átdolgozása. Egyeztettük a jogszabályi előírásokat, melyet bedolgoztunk ezen Programba. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a Programot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 35/2012. (VIII.27.) számú Szuha Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szuha község közigazgatási területén önkormányzati szakfeladatként ellátott étkeztetés Szakmai Programját jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a körjegyzőt, hogy az étkeztetés Szakmai Programját a helyben szokásos módon, valamint a honlapon tegye közzé. Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos, közzététel: szeptember 15. (Étkeztetés Szakmai Programja jkv-höz mellékelve) -10-

11 5.) Beszámoló a Képviselő-testület I. féléves költségvetésének végrehajtásáról Tóth Zoltán István polgármester: A beszámolót és a mellékleteket megkaptátok. Annyit el kell mondanom, hogy az éves költségvetés nagy részét már elköltöttük. Az éves bevételi és kiadási számokat meg kell majd emelnünk eft-ra. (Rendelet-tervezet ismertetése) Van-e ezzel kapcsolatosan kérdésetek, véleményetek? Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a rendelet-tervezetet elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: 12/2012. (VIII.28.) önkormányzati R e n d e l e t e a évi költségvetéséről szóló 4/2012.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló, többször módosított évi XXXVIII. törvény, valamint annak végrehajtására kiadott rendeletek alapján a évi költségvetéséről szóló 4/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban:r) az alábbiak szerint módosítja A R 3. (1) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetését eft bevétellel, eft kiadással, a kiadási előirányzaton belül: - működési célú kiadást eft-ban a személyi juttatásokat eft-ban a munkaadókat terhelő járulékokat eft-ban a dologi kiadásokat eft-ban ellátottak pénzbeli juttatása eft-ban egyéb működési kiadás eft-ban - a felhalmozási célú kiadásokat eft-ban a beruházási kiadásokat eft-ban az egyéb felhalmozási kiadásokat eft-ban - a finanszírozási kiadásokat eft-ban - a tartalékot - - a költségvetési létszámkeretet 14 főben állapítja meg. 2. A R 3. -ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontásban a 2. számú melléklet szerint változik A községi önkormányzat költségvetésében szereplő- nem intézményi módosított kiadásokat és bevételeket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 4. A 3. (4) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép 3 (4) A meghatározott bevételek és kiadások eredményeként a évi költségvetés hiányát a képviselő-testület e.ft-ban állapítja meg, melyből eft működési, eft felhalmozási hiány. -11-

12 5. Ezen rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Szuha, augusztus 27. Tóth Zoltán István polgármester Bata József körjegyző 6.) Szuhai Búcsú rendezvény előkészítése Tóth Zoltán István polgármester: A Szuhai Búcsú idén szeptember 8.-án kerül megrendezésre. Beszéltem a lelki atyánkkal, és ez a dátum már végleges. Egy bizonyos fokig már próbáltuk előkészíteni a rendezvényt. Sok szponzort kerestünk meg, hogy amennyiben tudja, támogassa az eseményt. Van már olyan támogatónk, aki egy-egy fellépő költségeit kifizetik. Olaszki Gyula Szuha, Kossuth út 207. sz. alatti lakos és szomszédja Pelyhe Dénes egy komplett műsort fognak kifizetni. Szeretném ismertetni veletek a tervezett programokat, ez még változhat. Reggel 8.00 órakor kezdenénk a főzőversennyel. Nagy-Majdon polgármester úrtól elkértem a sátrat és padokat, amivel ők rendelkeznek, így remélhetőleg fedett helyen tudjuk leültetni a vendégeinket, és kultúrált körülmények között tudnak enni. Az óvoda udvaron lesz az ugrálóvár, a rodeóbika és különféle ügyességi versenyek. Üvegfestmény kiállítás lesz az iskola egyik tantermében, meghívjuk Nagy-Majdon polgármester urat és megkérjük, hogy nyissa meg a kiállítást. A főzőversenyre eddig 6 csapat jelentkezett. Hogyan oldjuk meg az étkeztetést? Legyen idén is jegy, vagy mindenki ehessen ingyen? Bakos Péter alpolgármester: Tavaly a jegyrendszer működött? Tóth Zoltán István polgármester: Igen, működött. Mindenki kapott ingyen ebédre jegyet, és lehetett venni 200-Ftért még jegyet, amennyiben máshol is szeretett volna kóstolni. Tudatosítani kell a főzőversenyen résztvevőivel, hogy kérjék a jegyet. Nagyon kevés helyen van már ingyen ebéd. Egy ebédre mindenkit vendégül látunk. Zsűribe kit gondoltok? Én a konyhánk dolgozóit javaslom órától lenne a kulturális műsor, este tűzijáték, majd discó. Vasárnap pedig az ünnepi szentmise. Mátraalmási Erdei Színpadon a Magyar Állami Operaház Gyermekkórusa h-tól lép fel. A két rendezvény üti egymást. Jó lenne, ha oda is minél többen ki tudnának menni, mivel nálunk négytől kezdődik a kulturális műsor. Bakos Dezső képviselő: Én azt javaslom, hogy tekintsünk el a tűzijátéktól, ha így marad az idő. Tóth Zoltán István polgármester: Megfontolás tárgyává kell tennünk, sok az éghető anyag. Bata József körjegyző: Én úgy gondolom, a vállalkozó meg fogja kapni az engedélyt. Elő fogják írni a megfelelő biztonsági követelményeket. De, ezt csak akkor délután látja a vállalkozó, hogy mi a helyzet, akkor tudja eldönteni, hogy meg lehet-e tartani a tűzijátékot. A tűzijátéknál a szél a legnagyobb gond, normál körülmények között a szikrának nem szabadna leesni a földre. Tóth Zoltán István polgármester: Számítok a segítségetekre egész nap, a főzőversenynél, a csoportok, a vendégek fogadásánál, az étkeztetésben. Mátraalmáson a rendezvényekre sokan készítenek süteményeket, jó lenne, és nagyon megköszönnénk, ha itt is sütnének egy-egy tálcával az asszonyok. Van-e ezzel kapcsolatban kérdésetek? Peták István SZNÖ elnöke: Elképzelhető-e az, mivel szombaton nagyon rossz a közlekedés, hogy este a falu kocsiját igénybe vennék az almásiak? Vagy szervezzük meg magunk? Tóth Zoltán István polgármester: Nem tudjuk ezt felvállalni, a falugondnoknak nagyon sok lesz a dolga. Több hozzászólás nem volt. -12-

13 7.) Javaslat folyószámla-hitel és munkabér-hitel szerződések módosítására I. Folyószámla-hitel felvétele Tóth Zoltán István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Az önkormányzat sajnos már régóta finanszírozási problémákkal küzd, ezért ezen problémák áthidalása érdekében szükséges folyószámla hitel felvétele. A hitel mértéke Ft, mely azonos a jelenleg is folyósított hitel nagyságával. A hitelhez biztosítékot kell felajánlani, mely felajánlás szintén azonos a jelenleg is érvényben lévővel. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a finanszírozási problémánk áthidalása érdekében a hitel felvételéhez járuljon hozzá. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 36/2012. (VIII.27.) számú Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat finanszírozási problémáinak áthidalása céljából Ft azaz Négymillió-hatszázezer forint összegű, december havi lejáratú folyószámlahitel felvételéről dönt. A Képviselő testület a hitel biztosítékaként a hitel futamideje alatti költségvetési bevételeit ajánlja fel, továbbá kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére és arra, hogy a hitelt és járulékait a mindenkori éves költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére és a szerződés aláírására. Felelős: polgármester, körjegyző II. Munkabérhitel felvétele Tóth Zoltán István polgármester: A Képviselő-testület anyagi helyzete és munkabér fizetési kötelezettsége miatt az elmúlt években is munkabér hitelt vett fel a számlavezető bankjától. Az OTP Bank Nyrt felé évtől a munkabérhitel felvételéhez képviselő-testületi határozat benyújtása szükséges. A havi munkabérhitel legmagasabb összege az éves bérelőirányzat 1/12 része. A költségvetési tervezet e.ft személyi juttatást irányoz elő az önkormányzatnál. Ennek egy hóra eső összege e.ft. Ezek alapján az önkormányzat az eddig igénybe vett havi e.ft munkabérhitelt a továbbiakban is fel tudja venni. Kérem a képviselő-testületet az előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot fogadja el. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 37/2012. (VIII.27.) számú Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a bérjellegű kifizetések finanszírozása céljából évben havonta maximum Ft azaz: Egymillió-kettőszázezer forint összegű munkabérhitel felvételéről dönt. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a bankszámlaszerződés alapján havonta igényelhető munkabérhitelt a mindenkori éves költségvetésben meghatározott személyi juttatások figyelembe vételével határozza meg, továbbá, hogy a hitelt a folyósítást követő 30 napon belül a részére folyósított állami támogatásból visszafizeti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hitel felvételével kapcsolatos intézkedések megtételére. Felelős: polgármester, körjegyző -13-

14 8.) Egyebek a.) Szlovák Nemzeti Önkormányzat Szuha és Szuha Község Önkormányzata közötti Együttműködési Megállapodás Tóth Zoltán István polgármester: Megkérem Jegyző urat, hogy tájékoztassa a testületet az együttműködési megállapodásról. Bata József körjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A jogszabályváltozások érintik a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzatok együttműködését is. Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) 27. (2) bekezdése kimondja, hogy A helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi önkormányzatok a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló törvény szerinti megállapodásban rendezik. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. Törvény (Nektv.) részletesen meghatározza az együttműködés tartalmi elemeit, amelyet megállapodásba kell foglalni. A Nektv (3) bekezdése alapján a nemzetiségi önkormányzatok működési feltételeinek biztosításáról és a költségvetési tervezésről szóló megállapodást felül kell vizsgálni. Az új együttműködési megállapodás Szuha Község Önkormányzata és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szuha között kidolgozásra került. Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a megállapodás tervezetet tárgyalja meg, és fogadja el. (Együttműködési Megállapodás jkv-höz mellékelve) Peták István SZNÖ elnöke: A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat már elfogadta az Együttműködési Megállapodást, elfogadásra javaslom a települési önkormányzat részére is. Azt a működési rendet, ami elő van írva, mi nem tudnánk egymagunk betartani, működtetni, ezért rá vagyunk szorulva a körjegyző úrra és a körjegyzőségre. Nagyon szépen köszönjük előre is. El kell még mondanom, hogy az előző ciklusban nem volt teljesen felhőtlen a nemzetiségi önkormányzat, a Mátraalmásért Egyesület és a települési önkormányzat viszonya. Most jónak, kiválónak tartom az együttműködést. Nagyon sokat jelent a mátraalmásiaknak az is, hogy megjelentek a településen a közmunkások, úgy érzik, ezzel jobban meg vannak becsülve, nem csak úgy, mint Szuha község lakói, hanem, mint nemzetiségiek is. Tóth Zoltán István polgármester: Én is nagyon jónak tartom a jelenlegi kapcsolatot a nemzetiségi önkormányzattal és az egyesülettel is. Próbálunk olyan szinten segíteni egymásnak, amilyen szinten csak tudunk. Bízok benne, hogy a továbbiakban is így marad. Annak is örülök, hogy Mátraalmáson tudunk egy állandó közmunkást alkalmazni. Van valakinek hozzáfűzni valója az együttműködési megállapodáshoz? Több hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki az együttműködési megállapodást elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 38/2012. (VIII.27.) számú Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Önkormányzat és a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Szuha közötti Együttműködési Megállapodást, és azt az előterjesztés szerint elfogadja. Felhatalmazza polgármesterét a Megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: polgármester -14-

15 8.) Egyebek b.) ÖNHIKI támogatás Tóth Zoltán István polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. A helyi önkormányzat önállósága és működőképessége megőrzése érdekében a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. Törvény (Ötv.) 87. (1) bekezdése alapján kiegészítő támogatást igényelhet az általa ellátott feladatok működtetéséhez kapcsolódó hiányra a fenti törvény feltételei szerint. Az alapvető feltételeket költségvetési törvény rögzítette a támogatással kapcsolatban, a négy kizáró tényező, melynek megléte nem tenné lehetővé a támogatási igénylést, az önkormányzat részéről nem áll fenn. A részletszabályokat a miniszteri rendelet 3/2012. (III.1.) BM rendelet - szabályozza. Kérem, Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testületét, hogy az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a mellékelt nyilatkozatát tegye meg. Hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki a határozati javaslatot elfogadja. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 39/2012. (VIII.27.) számú Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012.évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról 1. Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2012.évi költségvetéséről szóló évi CLXXXVIII. Törvény 6. számú melléklet 2. pontja alapján (a továbbiakban 6. számú melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok támogatására. 2. Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény alapján a következő nyilatkozatot teszi: I. b) A települési önkormányzat lakosságszáma január 1-én 1000 fő alatti és Dorogháza székhelyű körjegyzőséghez tartozik. II. a) A települési önkormányzat helyi adó beszedéséről döntött és évben ilyen jogcímen ezer forint összegű bevételt tervez. III. Az önkormányzat évi módosított költségvetési rendeletét ezer forint összegű működési célú hiánnyal fogadta el. IV. a) Az önkormányzat az Ötv. Szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett. V. a) Az önkormányzat az államháztartásról szóló évi CXCV. Törvény 50. (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel. 8.) Egyebek c.) Tájékoztatás közigazgatás átszervezéséről Tóth Zoltán István polgármester: Közelít az időpont, amikor meg fognak szűnni a jelenlegi formában működő önkormányzati hivatalok, és közös hivatalok állnak majd föl. Ezzel kapcsolatosan megkérem Jegyző urat, hogy tájékoztassa a képviselő-testület tagjait, hogy ezek tudatában a későbbiek során a lehetőségeket figyelembe véve tudjunk dönteni. -15-

16 Bata József körjegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Biztosan hallottatok róla, hogy január elsejétől jelentős változások fognak bekövetkezni a közigazgatási rendszerben. Létrejönnek a járások, és a helyi hivatali rendszer is átalakul. A járások megalakulásáról már döntés született, a mi esetünkben Bátonyterenye lesz a járás székhelye. Mátraverebély, Dorogháza, Nemti, Szuha, Mátramindszent, Mátraterenye és Mátranovák fog hozzá tartozni. Kormányrendelet szabályozza, hogy a járásoknak milyen feladatokat kell ellátni. Az Országgyűlés elfogadta az új önkormányzati törvényt is, amelynek bizonyos részei lépcsőzetesen lépnek hatályba. Ami jelentősen érinteni fog bennünket ez a helyi hivatalnak az átszervezése, működtetése. Meg kell kezdeni az előkészítő tevékenységet. Az lenne a jó, ha ebben az évben, vagy azt követő 60 napon belül megszületnének a megállapodások a közös hivatal felállításáról. Lehetőleg próbáljon meg minden település abban állást foglalni, hogy kíván-e vagy sem székhely település lenni. (A közös önkormányzati hivatalok megalakításáról szóló írásos segédlet jkv-höz mellékelve). Tóth Zoltán István polgármester: Köszönjük szépen a tájékoztatást. Az időpont egyre inkább közelít, kezdjünk el gondolkozni ezen a dolgon, vegyétek számba a lehetőségeket. Területünkön a lakosság száma miatt, minimum három település összefogásával kell közös hivatalt létrehoznia. 8.) Egyebek d.) Tájékoztatás iskolakezdési támogatásról és iskoláztatási támogatásról Tóth Zoltán István polgármester: Gazdasági helyzetünkre tekintettel, volt arról szó, hogy elgondolkozunk az iskolakezdési és iskoláztatási támogatáson. Az iskolakezdési támogatást megszavaztuk költségvetésünkben. Nem merültek fel olyan szintű problémák, hogy ennek a kifizetését nem teszik lehetővé. A főiskolások támogatására az I. félévben 8 főnek fizettünk havi Ft-ot. Nem vagyok benne biztos, hogy ezt a rendszert így meg kell tartanunk, a következő problémák miatt. Több gyereknek fizettünk úgy, hogy nem végezte el a főiskolát. Ez éven ezt a támogatást is megszavaztuk a költségvetésben, úgy gondolom, ebben az évben ezt is hagyjuk még meg, de mindenképpen el kell gondolkoznunk ennek a támogatásnak az átszervezésében. Nem biztos, hogy a jövőben továbbra tudjuk ezt fizetni. Ezek a fiatalok túlképzettek, és sokan elköltöznek a településről. 8.) Egyebek e.) Végh László földvásárlási szándéka Tóth Zoltán István polgármester: Végh László 3078 Bátonyterenye, Damjanich út 62. sz. alatti lakos kérelemmel fordult az önkormányzat képviselő-testületéhez, hogy szeretné megvásárolni a jelenleg bérleményként használt önkormányzati tulajdonú Szuha 46/1 hrsz-ú 3563 m2 területű szántó megnevezésű ingatlant. A képviselő-testület 39/2011.(V.30.) sz. határozatával döntött ugyanezen ingatlan tartós bérletbe adásáról, melynek bérleti díját Ft-ot bérlő önkormányzat részére megfizetett. Kéri ezen összeg vételi árba történő beszámítását. Bata József körjegyző: Az önkormányzat döntött május 30-án arról, hogy ezt a területet tartós bérletbe adja Végh Lászlónak. Most szeretné megvásárolni az ingatlant, amennyiben a képviselő-testület úgy gondolja, hozzájárulhat. Mivel szántóról van szó, ezt a vételi ajánlatot ki kell a hirdetőtáblára függeszteni. Amikor ez megtörtént lehet értékesíteni a területet. Több hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki egyetért a terület eladásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 40/2012. (VIII.27.) számú Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete értékesíti a tulajdonát képező Szuha 46/1 hrsz-ú 3563 m2 területű szántó megnevezésű ingatlanát Végh László 3078 Bátonyterenye, Damjanich út 62. sz. alatti lakos részére a közösen kialkudott Ft, azaz Egyszáznyolcvanezer forintért. -16-

17 A vételi árba beszámítja a 39/2011.(V.30.) sz. határozatával megállapított tartós bérleti díjat. Az átruházás költségei a vevőt terhelik. Felhatalmazza polgármesterét az adás-vételi szerződés aláírására. 8.) Egyebek f.) Mátyássy Gyula levelének ismertetése Bata József körjegyző: Mátyássy Gyula újra megkereste levélben az önkormányzatot. (levél ismertetése, másolata jkv-höz mellékelve) Én elmondtam már neki néhány alkalommal, hogy a testület a véleményét leírta, elmondta, nem módosítja. Tóth Zoltán István polgármester: Volt a testületnek egy döntése ebben az ügyben, melyet nem óhajtunk megváltoztatni. Ezt írásban és szóban már többször közöltük Mátyássy Gyulával. Több hozzászólás nem volt. Tóth Zoltán István polgármester: Kérem, kézfelemeléssel szavazzon, aki egyetért Mátyássy Gyula kártérítési igényének megtérítésével. A képviselő-testület 5 nem szavazattal az alábbi határozatot hozta: 41/2012. (VIII.27.) számú Szuha Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mátyássy Gyula 3153 Dorogháza, Árpád út 12. sz. alatti lakos a Szuha 046/1 hrsz-ú termőfölddel kapcsolatos kártérítési igényét elutasítja. 8.) Egyebek g.) Kelemen Gábor közérdekű bejelentésének ismertetése Bata József körjegyző: Ma volt bent nálam a Mátra útról Kelemen Gábor üdülőtulajdonos, és két közérdekű bejelentést tett. Az egyik az, hogy a szezonban, ha az önkormányzatnak módja és lehetősége van, a Mátra útiak kérése, hogy több kuka legyen kihelyezve a gyűjtőbe. A másik kérésük, hogy az út elejére jó lenne egy zsákutca táblát kihelyezni, mivel sokan tévedésből kanyarodnak be a Mátra útra. Tóth Zoltán István polgármester: Megoldjuk, mivel nem jelent olyan nagy forintális kérést. 8.) Egyebek h.) Képviselői kérdések, bejelentések Tóth Zoltán István polgármester: A beruházással kapcsolatban van-e véleményetek, illetve a lakosok mit szólnak hozzá? Bakos Dezső képviselő: Tetszik mindenkinek. Deák Csaba képviselő: Garancia van a munkára? Van rá biztosíték, ha a Rákóczi utat elmossa a víz? Tóth Zoltán István polgármester: Igen, van garancia. Oldalról nem tudnak tömöríteni, de azt mondta a beruházó, folyamatosan pótolják. A műszaki ellenőrrel végig néztük az egész Rákóczi utat a napokban. Deák Csaba képviselő: Most is van olyan rész, ahol ki van mosva. Hivatal környékén mikor fognak aszfaltozni? -17-

18 Tóth Zoltán István polgármester: Már harmadik időpontot mondta a KPM a beruházónak. Remélem, már napokon belül készen lesz. Van-e még valakinek véleménye, bejelenteni valója? Tóth László képviselő: dr. Pilinyi László megkeresett, hogy neki problémája van a kecskefarm területével. Ő ott rendelkezik magántulajdonnal, és szerinte nem úgy történik a terület használata, mint szóban, vagy írásban szó volt róla. Azért nehezményezi, mert nem elég, hogy a területe használva van, hanem legeltetés folyik rajta, és hogy erről nem volt szó. Próbáltam megnyugtatni, hogy ezt beszéljük meg, mert azt mondta, birtokvédelmet fog kérni. Kérdésem, hogy ez a probléma milyen úton oldható meg? Tóth Zoltán István polgármester: Telefonon beszéltem vele, arról volt szó, hogy megkeres, de nem jött el. Felelősségbiztosításunk van, amennyiben kárt okoznának az állatok. Bata József körjegyző: Magántulajdont csak a tulajdonos hozzájárulásával lehet igénybe venni, megállapodásban megjelölt céllal. Amennyiben történt a magántulajdonú területen igénybevétel, és azt az érintett fél sérelmezi, ezt hívják birtokháborításnak. Amennyiben ő ezt bejelenti, birtokvédelmi eljárás indulhat. Amennyiben ténylegesen az ő tulajdonában lévő területet az önkormányzat igénybe vette, és ezt sérelmezi, akkor ki fognak jelölni eljáró hatóságot, mert mi helyben nem járhatunk el, az önkormányzat saját ügyében nem járhat el. Amennyiben kártérítési igénnyel lép fel, erre vonatkozóan is el kell járni, ha szükséges, akár szakértő bevonásával is. Első körben jegyzői eljárás, és amennyiben valamelyik fél nem ért egyet a jegyzői döntésben foglaltakkal, akkor következhet a bíróság. Másod fokon a bírósághoz lehet fellebbezni birtokvédelmi ügyekben. Tóth László képviselő: A másik, a közalapítvány részére érkeztek levelek, melyeket átveszek, de eljárni nem tudok ezekben az ügyekben. Tóth Zoltán István polgármester: Majd intézzük, itt kell hagyni a leveleket. Deák Csaba képviselő: Bakos Attila föld eladási ügyével hol tartunk? Úgy emlékszem, volt erre egy határidő, ami már rég elmúlt. Tóth Zoltán István polgármester: Nem történ még ebben az ügyben előrelépés. Egy bizonyos összeget már befizetett, utána leállt ez a dolog. Tárgyalások folynak másfajta kompenzáció irányába. Deák Csaba képviselő: Kinyó Róbert kérdezte, hogy az árokkal kapcsolatban történt-e előrelépés? Tóth Zoltán István polgármester: Annyiba kerül az ároknak a megszüntetése, a tervezése, az engedélyezése, hogy annyit nem kapunk érte. Deák Csaba képviselő: Múltkor úgy számoltuk, hogy Ft nyereség marad rajta. Tóth Zoltán István polgármester: Tájékoztatom Kinyó Róbertet, megkérdezem, hogy így megveszi-e. Amennyiben igen, megtesszük a hivatalos lépéseket, megrendeljük a tervezést. Bakos Péter alpolgármester: Múltkoriban szó volt arról, hogy önkormányzati terültről nagy mennyiségű fa eltűnt. Mi van ezzel? Tóth Zoltán István polgármester: Kiderült, hogy ez már 10 évvel ezelőtt volt, így elévült. Ezt a területet, hogy ne legyen vita, újból kiméretjük. Bakos Péter alpolgármester: Malom úti kimérés milyen eredményt hozott? Bata József körjegyző: Mindenki előtt egyértelmű, hogy a Malom úton a kerítések nem egészen ott vannak, ahol lenni kellene. A tipikus tűréshatáron belül vannak (20 cm-rel, 60 cm-rel), ezt le is írja a földhivatali kitűző. Az önkormányzat bíróságon érvényesítheti az igényeit. A bíróság kirendeli a szakértőt, kitűzik a határokat, és ha a földhivatali mérés megállja a helyét, kikényszerítéssel lehet megoldani az ügyet. Ha, a képviselő-testület úgy gondolja, hogy menjünk tovább, csak bíróságon tudjuk érvényesíteni. Tóth Zoltán István polgármester: Mind két oldalon van eltérés. A kérdés, hogy marad-e minden így, vagy elkezdjük beljebb tetetni a kerítéseket. Tóth László képviselő: Az utat meg szeretnénk tartani. -18-

19 Tóth Zoltán István polgármester: Az utat meg kell tartani. Én úgy tudom, van az önkormányzatnak lehetősége kisajátításra is. Bata József körjegyző: Igen, van erre lehetőség. De, először ajánlatot kell tenni az érintetteknek, megállapodni. Amennyiben nem tudnak megállapodni, akkor a Kormányhivatalnál kezdeményezheti az önkormányzat bizonyos terület, vagy területrész kisajátítását. Tóth László képviselő: Az útnak meg kell maradnia. Tóth Zoltán István polgármester: Azért rendeltük meg a földhivatalnál a kimérést, mert ez a bíróság előtt is megállja a helyét. Több hozzászólás nem volt. 9.) Zárt ülés keretében szociális ügyek tárgyalása A polgármester a szociális ügyek megtárgyalására zárt ülést rendelt el. Zárt ülés külön jegyzőkönyvben rögzítve. Tóth Zoltán István polgármester megköszönte a képviselő-testület munkáját, testületi ülést bezárta. K.m.f. Tóth Zoltán István polgármester Bata József körjegyző Jegyzőkönyv hitelesítők:. -19-

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.14.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról

Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.14.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (III.14.) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Kaposmérő Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, módosított

Részletesebben

A tanyagondnoki szolgálatról

A tanyagondnoki szolgálatról 1 Zalalövő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010.(III.25.) számú önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Zalalövő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról

LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról LOVAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 10/2001. (XII. 19.) rendelete A falugondnoki szolgálatról Lovas Község Önkormányzati képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 26-án a polgármesteri hivatal (Teleki, Rákóczi u. 49.) tanácstermében tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2014. május 14-én 16,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Zajk Jelen vannak: Bagladi Róbert polgármester,

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E

Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E Kövegy Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. évi január hó 28. napján tartott soros nyílt képviselő-testületi ülésének N A P I R E N D J E 1.) Polgármesteri tájékoztató Előadó: Galgóczkiné Krobák

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról

Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete. A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008. (II. 15.) önkormányzati rendelete A tanyagondnoki szolgálatról Nyársapát Községi Önkormányzat Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. szeptember 20-án Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Béla polgármester Fercsák András képviselő Gál István képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 24. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről

Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről BODORFA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1 JEGYZŐKÖNYV Bodorfa Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 27-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én tartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a : 68/2015.(V.21.)

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról-

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Klepeisz Péter alpolgármester Bácsi Bernadett. Henn Sándor képviselő távol indok: lemondott képviselői mandátumáról- Balatonszőlős Község Önkormányzata B A L A T O N S Z Ő L Ő S Szám: 101/.. -../2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 15-én, 15:00 órai

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/10/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 129-14 /2011. JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 38/2011.(V.09.) 39/2011.(V.09.) Kódja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z O K Ö N Y V

J E G Y Z O K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselo- testülete 2366, Kakucs, Fo utca 20. sz. J E G Y Z O K Ö N Y V amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselo-testületének 2009. szeptember 29- én (kedden) 16

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21.

JEGYZŐKÖNYV. Szőc Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános üléséről. 2014. augusztus 21. Ügyszám: 9-54/2014. JEGYZŐKÖNYV nyilvános üléséről 2014. augusztus 21. Szőc 2014 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános üléséről Szőci Művelődési Ház Szőc, Kossuth L. u. 41. Az ülés időpontja:

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y 1 Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 12- én (szerdán) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Iklódbördőce Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. október 31-én 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: IKSZT épülete Iklódbördőce

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2012. május 31-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

"11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról

11/1991. (X.10.) sz. önkormányzati rendelet a közgyűlés egyes hatáskörei gyakorlásának átruházásáról Tárgy: ASKO Német Áruház RT. és az Önkormányzat közötti szerződés módosításának jóváhagyása - A közgyűlés 24 szavazattal - ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással - az alábbi határozatot hozta: 218/1991.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyző könyv Kelebia Községi Jegyző könyv Készült Kelebia Községi 2010. április 29-én tartott üléséről. 9/2010. (IV.30.) sz. rendelet Rendelet alkotása az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról 10/2010.

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2013. június 26.-i ülésére Tárgy: Költségvetési rendelet módosítása. Tisztelt Képviselő-testület! A 2013.évi költségvetés módosítását a következő területeken

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő

JEGYZŐKÖNYV. Kertész Attila főépítész, Bényei Gyula köztisztviselő, Boros Csaba NTG-Nonprofit Kft. főkönyvelő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 03-án du. 14,00 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c) határozatai: 72-76. N A P I R E N

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-10/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án /kedden/ 18.00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038

SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 SÜMEGPRÁGA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 8351 Sümegprága, Rákóczi utca 17. T/Fax:87/550-038 ELŐTERJESZTÉS Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 23 án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s. Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V A l c s ú t d o b o z T e l e p ü l é s Önkormányzat Képviselő-testületének soros üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: az Önkormányzat Polgármesteri irodája Alcsútdoboz, József

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. május 2-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: A kommunista diktatúrák áldozatainak emlékműve A közgyűlés a határozat 1./ pontját

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ Beszámoló az önkormányzat 2007. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről Bököny Község Képviselő-testülete 2007. szeptember 13-án tartott ülésének 8-37/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (87-94/2007;18/2007. R) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Polgármester

Részletesebben

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ

Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ Fegyvernek Nagyközség Polgármestere 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. július 22-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR RENDKÍVÜLI ÜLÉST TART,

Részletesebben