TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 2015. OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D"

Átírás

1 TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK OKTÓBER 27-ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c) határozatai: N A P I R E N D 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ kialakításáról. 3. Előterjesztés a szociálpolitikai kerekasztalon tárgyalt témákra érkezett javaslatokról. 4. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde szakmai programja mellékletének módosításáról. 5. Előterjesztés Orosz Attiláné Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. sz. alatti bérlő ablakcserére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről. 6. Egyebek Zárt ülés 7. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról. 8. Előterjesztés Páli Józsefné bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fsz/2. sz. alatti bérlakás vásárlására vonatkozó kérelméről. 9. Előterjesztés ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről. Készítette: Balázsné Rozgonyi Ildikó jegyzőkönyv-vezető 1

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: október 27-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottságának nyílt üléséről. Az ülés helye: Képviselő-testületi ülésterem (4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. sz.) Jelen vannak: Távol maradt: Bakné Répási Ágnes képviselő, a bizottság elnöke, Kovácsné Nagy Julianna képviselő, a bizottság tagja, Balogh Sándor képviselő, a bizottság tagja. Szőke Zoltán képviselő, a bizottság tagja Meghívottként részt vettek: Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető, Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető, Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő, Nácsáné Dr. Kalán Eszter TISZ intézményvezető, KEF elnök. Meghívottként távol maradt: Dr. Fülöp Erik polgármester, Badics Ildikó jegyző, Munkácsi Mihály alpolgármester, Sipos Ibolya alpolgármester, Reznek Istvánné intézményvezető. Jegyzőkönyv-vezető: Balázsné Rozgonyi Ildikó. Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke az ülés megkezdését követően köszöntötte a meghívottakat, majd megállapította, hogy a bizottság határozatképes, a 4 fő bizottsági tagból 3 fő jelen van. Javasolta a meghívóban feltüntetett napirendi pontok megtárgyalását. A Szociális és Humán Bizottság 3 igen egyhangú szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi pontokat elfogadta. A meghívóban meghirdetett napirendi pontokat az alábbiak szerint fogadta el és tárgyalta meg a Szociális és Humán Bizottság: 1. Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. 2. Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ kialakításáról. 3. Előterjesztés a szociálpolitikai kerekasztalon tárgyalt témákra érkezett javaslatokról. 4. Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde szakmai programja mellékletének módosításáról. 5. Előterjesztés Orosz Attiláné Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. sz. alatti bérlő ablakcserére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről. 6. Egyebek. 2

3 Zárt ülés: 7. Előterjesztés a Tiszavasvári Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetői pályázatát elbíráló bizottság tagjainak megválasztásáról. 8. Előterjesztés Páli Józsefné bérlő Tiszavasvári, Kossuth u. 3. fsz/2. sz. alatti bérlakás vásárlására vonatkozó kérelméről. 9. Előterjesztés ápolási támogatásra való jogosultság megszüntetéséről. 3

4 Tárgy (1.np.): Előadó: Témafelelős: Előterjesztés a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról szóló 23/2015.(VI.29.) önkormányzati rendelet módosításáról. Badics Ildikó jegyző Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A döntéshozatalban részt vett 3 fő. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 72/2015.(X.27.) SZHB sz. határozata a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó ellátások igénybevételéről, a fizetendő térítési díjakról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadását. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a határozatot a Képviselő-testülettel ismertesse. Határidő: október 29. Felelős: Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke 4

5 Tárgy (2.np.): Előadó: Témafelelős: Előterjesztés a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint családés gyermekjóléti központ kialakításáról. Dr. Fülöp Erik polgármester Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A döntéshozatalban részt vett 3 fő. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 73/2015.(X.27.) SZHB sz. határozata a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint család- és gyermekjóléti központ kialakításáról Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek a határozat-tervezet elfogadását. Felkéri a bizottság elnökét, hogy a határozatot a Képviselő-testülettel ismertesse. Határidő: október 29. Felelős: Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke 5

6 Tárgy (3.np.): Előadó: Témafelelős: Előterjesztés a szociálpolitikai kerekasztalon tárgyalt témákra érkezett javaslatokról. Dr. Fülöp Erik polgármester Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. Elmondta, hogy a szociális kerekasztal ülésén tárgyalt témákra két javaslat érkezett. Két sarkalatos pont került említésre mind a két javaslatban, az egyik a szabadidő megfelelő eltöltése a fiataloknál, a másik pedig az egészségügyet érintő dolgok, különösen az igazolások rendszerének szabályozása, hogy minél kevesebb gyerek legyen iskolaidőben az utcán. Javaslatokat, prioritásokat kellene most megfogalmaznia a bizottságnak. Kovácsné Nagy Julianna bizottsági tag: Megkérdezte, hogy az orvosok vállalják-e a naplószám feltüntetést az igazoláson. Válaszában elmondta, hogy nem tudja, hogy az orvosok mit válaszolnak majd erre. Addig nem tudjuk, hogy mit fognak igazolás ügyben mondani az orvosok, amíg nem egyeztetünk velük. Egy évvel ezelőtt már kérte, hogy egy alapellátási értekezlet kerüljön összehívásra, legyenek ott az alapellátás, szakellátás, a szociális intézmények vezetői, de ez nem történt meg, nem lett megszervezve. Most mindenki másként csinálja, valaki megtagadja az igazolás kiadását és csak akkor adja ki, ha ténylegesen ott járt a beteg, van aki kiadja fűnek-fának, ebből is adódnak a gondok, mert ha egyik helyen nem kapja meg a gyerek, elmegy másik helyre. Nem lehet tudni, hogy a kiadott igazolást csak a szülő kérte felnőtt háziorvostól, vagy valóban hivatalos helyettesítés volt. Első rendű dolog legyen, hogy azt az alapellátási értekezletet összehívjuk, ezen az értekezleten ott lesz a válasz, hogy lehet megoldani. A tüdőszűrés, addiktológia, mind egészségügy területébe tartozó témák. Jó ötletek vannak, de nem bizottsági hatáskörbe tartozik ezeknek a feladatoknak a megoldása. Kihúzni semmit nem tudna, mind megoldásra váró feladatok, de a bizottság tagjai nem tudnak hozzárendelni pénzt és lehetőségeket. Sok olyan témát érintettünk, ami testületi hatáskör lenne, akár drogprevenciós programok szervezése, finanszírozása, de megfelelő forrás biztosítása miatt be kell terjeszteni testület elé, megvizsgálni, hogy mire van lehetőség és mire nincs. A kortársprogramok, gyerekeknek biciklis tanpálya kialakítása, ifjúsági ház kialakítása ugyancsak olyan terület, amihez egyrészt kell az önkormányzat, másként kell egészségügyi, szociális terület. Tudomása szerint a védőnők régi helyén pályázati forrásból lehet majd ifjúsági helyet kialakítani. Elmondta, hogy a családsegítés, ügyfélfogadás rendjének rugalmassá tétele, az iskolai, szociális munka, ifjúsági ház kialakítása a 2016-os új szolgálat és központ átalakítással megoldódik olyan szempontból, hogy kötelező feladattá válik. Az éjszakai csellengő programnál lesznek külön pályázatok, de ez is a lakótelepi és utcai szociális munkával megoldódik, erre kollégákat kell majd felvenni. Kötelezővé fog válni, hogy oldjuk meg, előrébb lesz vele a KEF is, ha a szociális intézménynek kötelessége erre embert és helyet 6

7 biztosítani. Kéri, hogy a közmunka programban résztvevők ne csak alkalmassági vizsgálaton, hanem tüdőszűrő vizsgálaton is vegyenek részt. egészségügyi Elmondta, hogy maga az egészségügyi alkalmassági vizsgálatnak tartalmaznia kell a tüdőszűrő vizsgálatot. Rendelet szerint csak abban az esetben adható ki egészségügyi alkalmasság, ha rendelkezik egy évnél nem régebbi tüdőszűrő papírral. Tavaly is volt tbc. az intézményben, keresték, hogy kerülhetett be, de nem a dolgozók hanyagolták el a kötelező tbc. szűrést, hanem egy közfoglalkoztatottal került be. Foglalkoztatás egészségügyi orvossal szerződés van kötve, ez a szerződés csak akkor éljen, ha ténylegesen el vannak végezve a vizsgálatok és nem csak be van pecsételve, hogy alkalmas. Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető: Az orvosnak ezt tudnia kell. Ha aláírja az orvos, hogy alkalmas, mi azt feltételezzük, hogy van érvényes tüdőszűrő vizsgálata is. Az iskolai hiányzások elkerülése érdekében, a háziorvosokkal írásbeli megállapodás kötődjön, hogy az igazolások kiadásának ez lesz a rendszere és mindenki ehhez tartsa magát. Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető: Most is van jogszabály az igazolások kiadására, amit az orvosnak be kell tartani. Az iskolaigazgató nézze meg havi szinten a háziorvosnál, hogy benne van-e a gépben, van-e naplószám, ténylegesen ott volt- e a gyermek az orvosnál, amikorra az igazolás szól. Ellenőrzésre csak az ÁNTSZ-nek van jogosultsága, de csúnya dolog lenne az ÁNTSZ-t ráhívni az orvosokra, hogy nézzék meg, hogy tényleg ott volt-e az orvosnál a gyerek akkor, amikorra az igazolás szól, egyéb módon kellene megoldani. Az orvosnak is presztizsrombolás, hogy mit adott ki, nem is volt ott a gyermek. Az iskolaigazgató is mondhatja, hogy nem fogadja el az igazolást, mert nem voltál ott. Elmondja, hogy az iskola házirendjében benne van, hogy a hiányzást követő 3-5 napon belül be kell vinni az igazolást. Ezzel szemben hónapokkal később kerül elő egy igazolás, de addig feleslegesen volt családgondozás, feleslegesen volt védelembe véve, a szabálysértési hatóság is beidézi és ekkor hirtelen előkerül egy három hónappal azelőtti igazolás. Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető: Felveti, hogy a háziorvos adhat-e ki adatokat pl. az iskolaigazgató részére a hiányzással kapcsolatban. Ha a szülő hozzájárul akkor igen, bele kell tenni a házirendbe. 7

8 Ehhez az kell, hogy minden háziorvos és iskolaigazgató tudomásul vegye azt, hogy innentől így fog működni, ne tegyenek kivételt senkivel. Ha valaki két hétnél többet hiányzik, az orvosnál meg kell nézni, hogy szerepel-e az adott napon naplószámmal, vagy nem szerepel, ne fogadja el az igazolást az iskola. Ez az egyetlen módja annak, hogy megállítsuk azt, hogy iskolaidőben csellengjen és nem valós igazolást vigyenek. Javasolja, hogy a testületi döntéseket igénylő témákat járja körül az önkormányzat és testület elé terjessze be, például tüdőgyógyászati szakrendelés biztosításánál testületi döntés kell, de vizsgálja meg a testület milyen lehetőségek vannak. Véleménye, hogy kellene egy névsor a gondozott családok köréből és azt el kellene küldeni a Víz utcára, ott meg kellene jelenniük és levizsgálnák őket. Megoldás lenne, ha együttműködési megállapodásban vállalna és aláírná a szülő, hogy nem veszélyezteti a gyermekeit. Előzetes névsort kellene készíteni, hogy kinek kell megjelenni. Ha most elhatározzuk, akkor sem fog menni egy-két hónap alatt. Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető: A tüdőszűrés nem kötelező, 40 év felett ajánlott, 40 év alatt még fizetni is kell érte, ha tbc fertőzés miatt nincs elrendelve, nem kötelező megjelenni a szűrésen. Nyíregyházára nem mennek be vizsgálatra, Tiszavasváriban ezt helyi szinten jobban meg tudnánk szervezni, hamarabb elmennének vizsgálatra. Kapacitásbővítéssel, létszám átcsoportosítással meg lehetne oldani. Ha a háziorvos be is utalja és onnan egyenes út, hogy be kell menni a tüdőgondozóba. Terjesszük a testület elé, vizsgálja meg, milyen lehetőség van erre, mert ha most elhatározzuk, nem fog menni egy-két hónap alatt. Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető: A szakrendelőre vonatkoztatva a tüdőgondozó és addiktológia rendelés lehetőségét meg kell vizsgálni, mert vagy kapunk plusz órát, vagy valaminek a terhére óra átcsoportosítással tudjuk megoldani. Kéri, hogy készüljön helyzetfelmérés üres önkormányzati lakásokkal kapcsolatban. A lakások állaga romlik, bevétel nincs belőle. Meg kell hirdetni, el kell adni a lakásokat. Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető: Nem megfelelő állapotban vannak az üresen álló lakások, a rendbetételhez forrást kellene biztosítani. Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő: Az a probléma, hogy társasházi lakásoknál a fűtést csak elektromos módon lehetne megoldani, de kérdés, hogy ki az a bérlő, aki ezt vállalná. A költségek akkor derülnek ki, ha hozzákezdünk. A konvektoros lakásoknál egyszerűbb a helyzet, de a gázkazánok állapota rossz, cserélni kell, gáztervet kell készíttetni, annak költsége van. Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető: Javasolja, hogy előzetes költségbecsléssel készüljön a helyzetfelmérés. 8

9 Kovácsné Nagy Julianna bizottsági tag: Megkérdezte, hogy hány ilyen lakásról van szó. Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő: Öt kilakoltatás által megüresedett lakásról van szó, ahol nemcsak lakbérhátralék, hanem közüzemi díj tartozás is van, ki van kapcsolva a gáz, az áram. Három társasházi, kettő családi házas, abból egy szükséglakás kategória. Három lakásban kazános fűtés, kettőben konvektoros fűtési lehetőség van. Megkérdezte, hogy a Széles útról a konténerek véglegesen elkerültek, vagy még ott vannak. Válaszában elmondta, hogy van konténer, de amikor kiürítik, aznap már tele is van. Sokkal több szemét keletkezik a Széles úton mint máshol, nem elég egy hétre a meglévő konténer, annak a négy darabnak még ott kellene lenni, amit elvittek. Megkérdezte, hogy a lakcímek rendezése hol tart. Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető: A megváltozott utcanevek kapcsán az építési iroda állít ki egy hatósági bizonyítványt a megváltozott utca házszámról, a járási okmányiroda ez alapján adja ki az új lakcímigazolványt. Megkérdezte továbbá, hogy hol tart annak a megszüntetése, hogy a Széles úton egy lakásban fő is be van jelentkezve. Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető: A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó feladat a lakcímek rendezése, szükség esetén fiktiválása. Mi átadtuk, folyamatban vannak az átjelentkeztetések. Megkérdezte, hogy a fertőtlenítés elősegítése kinek a feladatkörébe tartozik Tiszavasváriban. Gazdagné Dr. Tóth Marianna osztályvezető: Magántulajdonban lévő ingatlanon, vagy közterületen, mert mindig a tulajdonos köteles, járványkor az ÁNTSZ feladata, kötelezően elrendeli azt. Elmondta, hogy a javaslatában arra gondolt, hogy korábbi években a közfoglalkoztatottak közül voltak egészségőrök, akik kifejezetten ezzel foglalkoztak. Az egészségőröket szerették és elfogadták, örömmel vették a segítséget a családok. Hiába adunk adományból, vagy települési támogatásból tetűirtószert, ha az anyuka nem tudja, hogyan kell használni. Az egészségőr szakszerűen használta, mindennapi életvezetési tanácsokat is adtak. A gyerekeket rendbe rakják az óvodában, iskolában, de hazamennek és minden kezdődik újból. Ezeket a gyerekeket kiközösítik. Az szeretné, ha lennének egészségőrök, közfoglalkoztatásban fő alkalmazásával 3-4 hónap alatt eredményt lehetne elérni. A rüh ugyan ilyen probléma. 9

10 Kovácsné Nagy Julianna bizottsági tag: Elmondta, hogy korábban ő már tett javaslatot egészségőr személyére a Széles úton, akinek a képzettsége is megvan. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2013/14-ben a Munkaügyi Központ finanszírozott egy képzést, tartós munkanélkülieket képeztek ki egészségügyi segítő, fejlesztőnek. Mindenki kiváló minősítéssel végzett, a megyében a legjobb eredménnyel Tiszavasvári végzett. Az ÁNTSZ főosztályvezetője azt ígérte, hogy ehhez a képesítéshez néhány hónapon belül álláshelyek, illetve pályázat fog társulni. Eltelt másfél év és nincs ilyen pályázat. Ezek az emberek az életvezetésből is hivatalosan le lettek oktatva, hogy kellene háztartási ismereteket átadni, a legszükségesebb egészségügyi rész, illetve volt egyfajta szociális rész, hogy ha problémákkal találkozik, kihez forduljon, milyen szakemberhez irányítsa az illetőket. Ők már hivatalos bizonyítvánnyal rendelkeznek, ők erre alkalmasak. Vizsgáljuk meg a lehetőségét az egészségőrök foglalkoztatásának minimum egy évre és megfelelő koordinálás biztosításával, akár odaadni az Egészségügyi Kft-hez. Korábban bevezettünk életmód tanácsadást családsegítés keretében. Volt olyan feladat például, hogy 1000 Ft-ért bevásároltak a családgondozók és megmutatták, hogy hány fajta ételt lehet készíteni abból a pénzből. Annak a hat családnak, akinek ezt megtanították, elmondták a testvéreinek, környezetének, tovább adják. Ez a fajta információ is terjed, elmondják egymásnak. Javasolta, hogy vizsgáljuk meg, hogy az egészségőrök foglalkoztatására milyen lehetőség van. A napirenddel kapcsolatban több kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A döntéshozatalban részt vett 3 fő. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 74/2015. (X. 27.) SZHB számú határozata a szociálpolitikai kerekasztal ülésén tárgyalt témákra érkezett javaslatokról 10

11 Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága a szociálpolitikai kerekasztal ülésén tárgyalt témákra érkezett javaslatokról című előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: A Szociális és Humán Bizottság a szociálpolitikai kerekasztal június 10-i ülésén felmerült napirendi pontokkal kapcsolatban az alábbi javaslatokat fogalmazza meg: 1. Alapellátási értekezlet összehívása 2. Képviselő-testületi döntést igénylő kérdések kidolgozása a.) Szakellátás felülvizsgálata a tüdőgondozó és addiktológiai szakrendelések megvalósíthatóságára vonatkozóan b.) Helyzetkép az üres, önkormányzati tulajdonú lakások hasznosíthatóságáról c.) Egészségőrök alkalmazásának lehetősége a településen Határidő: folyamatosan, de legkésőbb április 30. Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester Egészségügyi Nonprofit Kft. ügyvezetője 11

12 Tárgy (4.np.): Előterjesztés a Tiszavasvári Bölcsőde szakmai programja mellékletének módosításáról. Előadó: Dr. Fülöp Erik polgármester Témafelelős: Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A döntéshozatalban részt vett 3 fő. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 75/2015. (X. 27.) SZHB. számú határozata A Tiszavasvári Bölcsőde Szakmai Programja mellékletének módosítása Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete A Tiszavasvári Bölcsőde Szakmai Programja mellékletének módosítása tárgyú előterjesztéssel kapcsolatban az alábbi határozatot hozza: A Tiszavasvári Bölcsőde (székhely: 4440 Tiszavasvári, Gombás András utca 10. sz.) Szakmai Programjának 4. mellékletét jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 12

13 1. melléklet a 75./2015. (X.27.) SZHB határozathoz (Szakmai Program) 4.sz. melléklet S Z O L G Á L T A T Á S I M E G Á L L A P O D Á S Gyermekek napközbeni ellátására Jelen megállapodás az 1997.évi XXXI.tv. 32 (5) bek. alapján a bölcsődei ellátás igénybevételéről jött létre...szülő/törvényes képviselő és a Tiszavasvári Bölcsőde 4440 Tiszavasvári Gombás András út 10 Reznek Istvánné intézményvezető között az alábbi tartalommal: 1./ A bölcsődei ellátást igénybevevő: Gyermek neve:.. Születési helye, ideje:. Anyja neve: Apja neve:.. Lakóhelye: Tartózkodásihelye:.. TAJ száma: 2./ Az ellátásra vonatkozó adatok: Az ellátás kezdetének időpontja:. Az ellátás várható időtartama: Határozott időre:..tól..ig Határozatlan időre: 3./ A térítési díj fizetésére kötelezett szülő/törvényes képviselő Neve:. Lakóhelye:.. Tartózkodási helye:. Személyi térítési díj összege:..ft /nap étkezési díj.ft/nap gondozási díj 4./Az ellátás időtartama: Bölcsődébe a gyermek húszhetes korától harmadik életévének, betöltéséig, illetve annak az évnek a december 31-éig vehető fel, amelyben a gyermek a harmadik életévét betölti. Sajátos nevelési igényű gyermek az ötödik életévének betöltéséig, annak az évnek a december 31-éig, amelyben a gyermek szeptember 1-je és december 31-e között tölti be a harmadik életévét, ha a szülő, törvényes képviselő vállalja, hogy a gyermek ellátását a nevelési év végéig a bölcsőde biztosítja. Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és óvodai jelentkezését a bölcsőde orvosa nem javasolja, bölcsődében gondozható negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 5./ Az ellátás megszűnése (1997.évi XXXI.tv. 37A ) a határozott idejű elhelyezés esetén a megjelölt időtartam - illetve a meghosszabbított időtartam - leteltével, a jogosultsági feltételek megszűnésével. Az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti ellátás megszüntetését a jogosult, illetve törvényes képviselője kérelmezheti, melynek alapján az intézményvezető az ellátást megszünteti. Az ellátás a megegyezés időpontjában, illetve ennek hiányában a megállapodásban foglaltak szerint szűnik meg. Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti bölcsődei nevelési év végén (augusztus 31.), ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte Meg kell szüntetni annak a gyermeknek az ellátását, aki a bölcsőde orvosának szakvéleménye szerint egészségi állapota miatt bölcsődében nem gondozható, illetőleg magatartászavara veszélyezteti a többi gyermek fejlődését. A gyermek folyamatos 4 hétig tartó hiányzása esetén, ha a szülő/törvényes képviselő nem él jelzéssel a hiányzás okáról, és a visszatérés várható időpontjáról. A gyermekjóléti ellátás megszüntetéséről, illetve az ellene tehető panaszról írásban értesíti a jogosult törvényes képviselőjét. Egyet nem értés esetén a jogosult törvényes képviselője, az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a fenntartóhoz fordulhat. A fenntartó végrehajtó határozatáig az ellátást biztosítani kell. 6./Az intézmény által nyújtott szolgáltatások: bölcsőde a fenntartó által meghatározott napi nyitvatartási időn belül biztosítja a gyermek ellátását. Alapfeladatként nyújtott ellátás esetén egy gyermek napi gondozási ideje a tizenkét órát nem haladhatja meg. 13

14 A szülőnek (törvényes képviselőnek) a gyermek bölcsődei jelentkezéséhez csatolnia kell a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható. Nem gondozható bölcsődében a fertőző beteg gyermek mindaddig, amíg a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolása szerint ez az állapota fennáll. A bölcsődei ellátás keretében a gyermek életkorának és egészségi állapotának megfelelően biztosítjuk a gondozásnevelés feltételeit, így különösen a törvényes képviselő közreműködésével történő fokozatos beilleszkedés lehetőségét, megfelelő textíliát és bútorzatot, a játéktevékenység feltételeit, a szabadban való tartózkodás feltételeit, az egészséges táplálkozás követelményének megfelelő étkeztetést a külön jogszabályban meghatározottak szerint. A sóterápiát, mint egészség megőrző, betegség megelőző szolgáltatást időszakos gyermekfelügyeletetet 7. A személyi térítési díj megállapítására vonatkozó szabályok A Gyvt (2) bekezdés értelmében a fenntartó a bölcsőde esetében kiszámítja az intézményi térítési díjat, melyet külön kell meghatároznia a gondozásra és külön az étkeztetésre vonatkozóan. A kötelezett által fizetendő térítési díj összegét (személyi térítési díj) az intézményvezető konkrét összegben állapítja meg Gyvt (1) bek.). A bölcsődei ellátás esetén az intézményvezető megállapítja a gyermekétkeztetésre vonatkozó személyi térítési díjat, valamint a fenntartó döntésétől függően a gondozásra is 148. (2) bek.). A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának az alapja Gyvt (3) bekezdés értelmében.- az élelmezés nyersanyagköltségének az egy ellátottra jutó napi összege. A személyi térítési díjat az intézményvezető a nyersanyag költség általános forgalmi adóval növelt összegének, az igénybe vett étkezések számának függvényében, a normatív kedvezmények figyelembe vételével állapítja meg. ( 1997.évi XXXI. tv 151 (5) bek) 8. Alulírott szülő/törvényes képviselő nyilatkozom arról, hogy az intézményi ellátással kapcsolatban az alábbiakról a tájékoztatást megkaptam: - Az ellátás tartalmáról, feltételeiről - Az intézmény által vezetett nyilvántartásokról - Az bevitt értékekért vállalt felelősség módjáról - Az intézmény házirendjéről - A panaszjog gyakorlásának módjáról - A fizetendő intézményi, és személyi térítési díjról, a kedvezmények igénybevételének módjáról - Az intézményi nyilvántartások vezetéséhez szükséges adatszolgáltatási kötelezettségről - A jogosultsági, és személyi változásokról való tájékoztatási kötelezettségről Tiszavasvári.év..hó..nap.. Szülő törvényes képviselő Reznek Istvánné intézményvezető 14

15 Tárgy (5.np.): Előadó: Témafelelős: Előterjesztés Orosz Attiláné Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. sz. alatti bérlő ablakcserére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről. Dr. Fülöp Erik polgármester Gulyásné Gáll Anita köztisztviselő Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. A napirenddel kapcsolatban kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a bizottság elnöke az előterjesztést szavazásra bocsátotta. A döntéshozatalban részt vett 3 fő. Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális és Humán Bizottsága 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZOCIÁLIS ÉS HUMÁN BIZOTTSÁGÁNAK 76/2015. (X.27.) SZHB. számú határozata Orosz Attiláné Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. sz. alatti bérlő ablakcserére vonatkozó bérbeszámítási kérelméről Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Humán Bizottsága a Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatának megalkotásáról szóló 35/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklet 2.5. pontjában foglalt hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza: A Szociális és Humán Bizottság támogatja Orosz Attiláné Tiszavasvári, Kossuth u. 3. II/9. sz. alatt lakó bérlő nyílászáró cserére vonatkozó kérelmét, amennyiben a bérlőnek nincs lakbérhátraléka és vállalja, hogy az ablakcserét saját nevére szóló számlával igazolja. A Bizottság csak műanyag, kívül-belül fehér, dupla üvegezésű, hőszigetelt, U=1,0 hő átbocsátási tényezőjű, bukó-nyíló ablakok, és erkély ajtó cseréjét támogatja. A Bizottság hozzájárul ahhoz, hogy a fenti önkormányzati bérlakásban 3 db ablak és 1 db erkélyajtó cseréjét Orosz Attiláné bérlő saját költségén elvégeztesse bruttó Ft összegben. a nyílászáró csere költségének 50%-a beszámításra kerüljön nevezett bérlő lakbérébe, a beruházás befejezését követő hónaptól. Felkéri a polgármestert, hogy tájékoztassa Orosz Attilánét a Bizottság döntéséről. Határidő: azonnal, esedékességkor Felelős: Dr. Fülöp Erik polgármester 15

16 Tárgy (6.np.): Előadó: Egyebek Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke felkérte a jelenlévőket, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban kérdéseiket, hozzászólásaikat tegyék meg. Kéri, hogy a legközelebbi szociális rendelet módosításakor a méltányossági közgyógyellátás kategóriába a fogászati költségek is szerepeljenek. A Szociális Otthonban van olyan lakó, aki néhány forint miatt lecsúszott az alanyi kategóriából. Méltányossági közgyógyellátásra jogosult, de a fogászati költségek nem szerepelnek benne. Alanyiban a jogszabály bele teszi, az önkormányzat rendeletéből ez a fogászati költség hiányzik. Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy a települési támogatásban egy évre tervezzük a költségeket, figyeljük a felhasználást, a következő évi tervezéskor lehet beletenni. Ezt a fogorvosokkal is egyeztetni kell. Települési támogatást havi szinten gyógyszerköltségre Ft-ot kapnak, nem gyűjtheti össze, havi szinten fel kell használni. Fogászatinál akkor lenne értelme, ha összegyűjtheti. Nem gyűjti össze, hanem külön fogászatira kap Ft támogatást. A legolcsóbb fogsor is Ft körül van, a Ft-ot a zsebpénzéből összerakja. Elmondta, hogy szégyennek tartja, ahogy a védőnői szolgálat jelenlegi helye átadásra került. Kéri, hogy szervezzenek a bizottságnak, illetve a testületnek egy túrát, nézzük meg, hogy hogy néz ki a központi orvosi ügyelet és milyen igénytelen módon van megcsinálva a védőnői szolgálat helye. Nem tudja, hogy miért kell megkülönböztetni ezt a két alapellátást. Az egyiknek adjuk a maximumot, a másik pedig kapott egy ingyen valamit. A burkolók szélei le vannak törve, a fuga hiányzik, a radiátorok nincsenek lefestve, a radiátorok alatt nincs burkolat, stb. Szeretne kérni egy tételes kimutatást arról, hogy mennyit költöttünk a központi orvosi ügyeletre és mennyit költöttünk a védőnői szolgálatra. Petruskáné Dr. Legeza Tímea osztályvezető: Elmondta, hogy közmunkások, illetve az Egészségügyi Kft. 4 órában alkalmazott karbantartója végezte a munkákat. 16

17 Mivel több napirendi pont és hozzászólás nem volt, a nyílt ülést a bizottság elnöke bezárta, a bizottság zárt üléssel folytatta munkáját. k. m. f. Bakné Répási Ágnes a bizottság elnöke Szőke Zoltán a bizottság tagja 17

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c.) határozatai: 1-10. N A P I R E N

Részletesebben

Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének JEGYZŐKÖNYV Készült: 2016. március 31-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselőtestületének nyílt üléséről. Helye: Tiszavasvári Polgármesteri Hivatal Képviselő-testületi ülésterme (4440 Tiszavasvári,

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Monorierdő Községi Önkormányzat Egészségügyi és Környezetvédelmi Bizottságának 2007. június 14-én 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről.

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben)

Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről. (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/1998. (III.31.) számú rendelete a Gyermekvédelem helyi rendszeréről (Egységes szerkezetben) Zamárdi Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Dunavecse Város Önkormányzata Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-13/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 9 órakor megtartott rendkívüli Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat.

Jegyzőkönyv. A Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta a kiküldött napirendi pontokat. 365-1/2013 Humán Szolgáltatási Iroda Jegyzőkönyv Készült: az Emberi Erőforrás Bizottság 2013. január 22-én Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal (Eger, Dobó tér 2.) megtartott nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a szociális gondoskodás helyi szabályairól egységes szerkezetben Taksony Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 7988-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. június 26.. napján megtartott nyílt üléséről. Készült: 4 példányban 1 pld. Pest Megyei Kormányhivatal vezetője

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2013. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2013. január 28-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-6. TARTALOMJEGYZÉK 1/2013.(I.28.) PBH.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. május 22-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. május 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013.

ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI. OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. ÓCSAI NEFELEJCS NAPKÖZI OTTHONOS KÖZPONTI ÓVODA És MANÓVÁR BÖLCSŐDE MANÓVÁR BÖLCSŐDE FELVÉTELI SZABÁLYZATA 2013. Készítette: Szűcs Jánosné intézményvezető TARTALOM 1. Az ellátásra jogosultak köre 3.o.

Részletesebben

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében Iktatószám: P- 2702-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. évi január hó 14-i nyílt ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Csép Györgyné alpolgármester

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y amely készült Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én (szerdán) du. 14.00

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése. 9. NAPIREND Ügyiratszám: 4/ 1637/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2009. április 24-i nyilvános ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység

Részletesebben

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonederics községben a Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 29-én 19 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-9/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről iktató szám: 6238-15/2013 Jegyzőkönyv Készült a Költségvetési és Gazdálkodási Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, Eger, Dobó tér 2 I. Tanácskozó Ideje: 2013. 05. 15. Jelen vannak:

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről

10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2005. ( XI. 18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Tar Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi Ikt.szám:.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. május 26-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselőtestületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető

B a r l a h i d a. Pálfi László alpolgármester Péteri Zsolt Péter települési képviselők. Kovácsné Horváth Anikó jegyző Antal Jenőné jegyzőkönyvvezető J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t : Az ülés helye: Jelen vannak: Barlahida Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. december 18-án 17,30 órakor megtartott nyilvános üléséről Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. március 16-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása

1./ Az önkormányzat vagyonáról, a vagyonnal való Kovács Béla gazdálkodás szabályairól szóló rendelet megalkotása ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 APÁCATORNA Szám: 125-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Apácatorna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 8-án (szerdán ) 18,00 órai kezdettel

Részletesebben

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 175-6/2015. BÉB. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 175-6/2015. BÉB Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 21. napján 17 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült könyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8565 Béb, Kossuth u. 14.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II.

(3) A Képviselő-testület gyakorolja mindazon bérbeadói és elidegenítési jogokat, amelyet e rendelet másként nem szabályoz. II. A lakások bérletéről szóló 12/2001. (III. 29.) ÖKT rendeletének módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról Módosította: 15/2002. (III. 28.) ÖKT. rendelet, 33/2005. (XII.1.) a 11/2006. (II. 24.),

Részletesebben

2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. február 11-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Rozgonyi Attila polgármester, Benicsák István és Várkonyi István alpolgármesterek,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben