J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban január 18-án megtartott testületi ülésén. Az ülés 15 órakor kezdődött. Jelen vannak: dr. Üveges István polgármester Farkas Lászlóné jegyző Hegedűs Sándor alpolgármester Bénó Gábor képviselő Barcsák Pálné képviselő Dr. Bobula Zsuzsanna képviselő dr. Molnár Imre képviselő Tőzsér László képviselő Hunyorné Varga Katalin jkv. Vezető Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelent testületi tagokat. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Bobula Zsuzsanna és Hegedűs Sándor képviselőket javasolta, melyet a testület tagjai jóváhagyólag tudomásul vettek Javaslatot tett a napirendi pontokra, melyet a testület az alábbiak szerint határoz meg: 1./ Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszakról 2./ Önkormányzatunk pályázatfigyelő-, író cégének kiválasztása előadó: polgármester 3./ Az Oláh és Társa Kft megbízása az önkormányzati intézmények telefon és internettel való ellátására. előadó: polgármester 4./ Egyebek 1./ napirendi pont: Polgármesteri beszámoló a két ülés között eltelt időszakról dr. Üveges István: Tájékoztatta a testületet, hogy az előző ciklusban még Kolenkó Gábor polgármester úr közreműködésével benyújtásra került a Leader program keretében a falunap megrendezésére egy pályázat, melyet meg is nyert az önkormányzat e Ft összegben. A pályázat készítője Tóth J. Sándor volt. Mivel kulturális rendezvényről van szó, így nem kell ÁFA-t fizetni. Köszönetet érdemel ezért az előző vezetés. Ebben az évben így egy magas színvonalú rendezvényt lehet szervezni. Tartani kell a pályázatban megjelölt célokat és a tervezett összegeket. 1

2 A pályázatírói díj 250 e Ft-ról szól., valamint érkezett egy bérleti szerződés tervezet is mely az asztalok és sátrak bérléséről szól. Dr. Molnár Imre: Javasolta, hogy a pályázatban szereplő asztalokat és padokat, valamint sátrakat vásárolja meg az önkormányzat, mert olcsóbb, mintha ennek a bérleti szerződésnek tesznek eleget. A 650 e Ft valós költség lehet? Nem tartja reálisnak, hogy ha 12 e FT lehet venni asztalt és padokat hozzá, miért kell 130 e Ft-ért ugyanezt bérelni. Dr. Üveges István: A 250 e Ft os pályázati díj valós lehet, a bérleti szerződésben foglaltakról még egyeztetés szükséges a pályázatíróval. A tény az, hogy a 2.7 M Ft-os pályázatot megnyerték, 8-10 jogcím van, szigorúan így kell elszámolni. Kell egy rendezvényszervező, aki helyi kötődésű és el tudja vállalni falunap megrendezését.700 e Ft az az összeg, ami érdemi műsorszámokra elkölthető, de ha a többi költséget egy kicsit szűkebbre veszik, akkor 1.5 M Ft szánhatnak erre. Farkas Lászlóné: Tudni kell, hogy előfinanszírozott e a pályázat. Mivel a 2011.évi költségvetést még nem fogadták el, javasolta, hogy a falunap időpontját határozzák meg, valamint a rendezvényszervezőt bízzák meg, hogy a jelentősebb műsorszámokra az együtteseket foglalja le. A többit a hivatal később lerendezheti. Most nem kell ilyen szinten dönteni a pénzekről. Dr. Üveges István: Javasolta, hogy a megbízási szerződésben szereplő 250 e Ft összeg kifizetéséről szavazzon a testület Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta alábbi 1./2011.(01.18) sz. testületi határozat Kemely Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt vel megbízási szerződés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a KEMELY Mezőgazdasági és Kereskedelmi Bt-t ( 3571 Alsózsolca, Kossuth u. 66.; képviselője: Tóth J. Sándor) megbízza a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader rendezvények tárgyú Projekthez kapcsolódó pályázat menedzselésére. A megbízás ellenértéke: bruttó Ft. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására Felelős: polgármester /A megbízási szerződés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ 2

3 Dr. Üveges István: A pályázatban 3 naposra tervezték a rendezvényt. A fő nap a szombati nap lenne június 25-e, előtte pénteken kerülne sor a megnyitóra, vasárnap pedig a záró napon lehetne pl. faültetést szervezni. Kérte a javaslat elfogadását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta alábbi 2./2011.(01.18) sz. testületi határozat Falunap időpontjának meghatározása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák Leader rendezvények tárgyú Projekthez kapcsolódó elnyert pályázat alapján falunap megrendezését határozza el, melynek időpontja : június 24-e, 25-e, 26-a Felelős: polgármester Határidő: június 24. Dr. Üveges István: Már említette, hogy szükség van egy olyan szervezőre, akinek megvan a tapasztalata, és a jogosultsága a rendezvény lebonyolítására. Ezért meghívta Pereverziáné Mészáros Ágnes arnóti lakost a testületi ülésre, aki mindezekkel rendelkezik. Köszöntötte a rendezvényszervezőt. Előzetesen már egyeztetett vele így elkészült a programtervezet. Pereverziáné Mészáros Ágnes: Megköszönte a meghívást. Elmondta, hogy 15 éve foglalkoznak rendezvények megszervezésével. Van egy non profit egyesületük, ebbe beletartozik a tánc, zene, a konkrét falu, illetve városnap rendezése. A programtervezetbe fő műsorszámként a Dolly Roll együttest és a Defekt Duo-t írta be, valamint betervezte a tűzijátékot. Dr. Üveges István: A tervezetben szereplő programokról kell dönteni, azokat amelyeket már most le kell fixálni. dr. Molnár Imre: Több helyszínt be lehetne vonni a rendezvények lebonyolítására. Valamint felhívta a figyelmet, hogy a szerzői jogdíjakat is meg kell fizetni. Tőzsér László: Javasolta, hogy a helyi tehetségeket kutassák fel, és adjanak lehetőséget a fellépésre. Farkas Lászlóné: Mielőtt a részletekbe nagyon belemennének, felhívta a figyelmet, hogy a pénz még nem érkezett meg, valószínűleg utófinanszírozott lesz a pályázat, tehát először az önkormányzatnak ki kell fizetnie, és majd az elszámolást követően kapják meg a pályázati összeget. Pereverziáné Mészáros Ágnes: A fontosabb szerződéseket meg kell kötni már most, mint pl. a Dolly Roll és a Defekt Duó, ezzel nem lehet várni. Dönteni kell a hangosításról és a tűzijátékról is. 3

4 A műsor napján rendelkezésre kell állnia az összegnek. A rendezvény lebonyolításáért ő nem kér pénzt. Dr. Molnár Imre: Szerinte mindenképpen meg kell most határozni egy összeget a rendezvény lebonyolításáért is. Kérte az árajánlatot erre. Dr. Üveges István: Mivel Pereverziáné Ági nem akar nyilatkozni, javasolta a bruttó 100 e Ft díjazás megállapítását részére. Farkas Lászlóné: Javasolta, hogy erről a testület hozzon határozatot, kiegészítve azzal, hogy megbízzák Pereverziáné Mészáros Ágnest a rendezvény lebonyolításával, felhatalmazzák a főbb műsorszámokkal kapcsolatos szerződések megkötésére ( Hangosítás, ugrálóvár, Dolly Roll, Defekt Duó, Crézi Dance, Tűzijáték) Dr. Üveges István kérte az javaslatról hozzanak határozatot: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 7 igen szavazattal meghozta alábbi 3./2011.(01.18) sz. testületi határozat SUNSHINE Kulturális Egyesület ( képviselője: Pereverziáné Mészáros Ágnes) megbízása falunap lebonyolítására Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a falunap megrendezésére megbízza Pereverziáné Mészáros Ágnes rendezvényszervezőt a SUNSHINE Kulturális Egyesület ( 3713 Arnót Rákóczi F.u. 5.)képviselőjét, részére Ft megbízási díjat állapít meg. Felhatalmazza a testület a polgármestert és a rendezvényszervezőt az alábbi műsorszámokkal kapcsolatos szerződések megkötésére: -Hangosítás, ugrálóvár, Dolly Roll, Defekt Duó, Crazy Dance, Tűzijáték Felelős: polgármester /A megbízás a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete / Dr. Üveges István: Megköszönte Pereverziáné Áginak a megjelenést. Köszöntötte az újabb vendégeket: Béres László és Viszokai Csaba urakat, akik a az árvízi védekezéssel kapcsolatos 100 M Ft-os NORDA pályázati kiírásról tartanak tájékoztatást. Viszokai Csaba: Elöljáróban elmondta, hogy beruházások előkészítésével foglalkoznak 20 éve. Infrastruktúra fejlesztés, hulladéklerakók, szennyvíztisztítók, magasépítés tartozik a profiljukba. Referenciaként megemlítette a Miskolci Ipari Park, a szikszói főtér, illetve a Hejőpapi hulladéklerakó építését. A tervezési munkákat külön szakcég végzi. Kérdéses volt, hogy a Kis-Sajó tisztítása bele fog-e tartozni a Felsőzsolca projektbe. 4

5 Dr. Üveges István: Elmondta, hogy 4 település Arnót, Sajópálfala, Sajóvámos, Sajósenyepolgármestere volt jelen az egyeztetésen., közösen kezelik most ezt a pályázatot. Csont Csaba vízügyi szakember is azt mondta, hogy ezt támogatni fogják. A SAVITERV tervező cégtől Koleszár Károly is jelen volt. Március 31 e a beadási határidő, de már kérték ennek a meghosszabbítását, mert szükséges a tervezéshez a hosszabb idő. A téli hónapokban nem lehet ilyen munkát végezni, 2-3 hónap csúszást várhatóan engedélyezni fognak. Viszokai Csaba: A megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és a projektmenedzselési feladatok végzése a fő vállalásuk. Ismereteik szerint a Bódva mentén több záportározót szeretnének építeni. Gál Ágnes tervezőnek jó adatbázisa van, kevés a jó felkészült szakember. A pályázati kiírásnál is folyamatosak a kisebb nagyobb módosítások, elég képlékeny az egész projekt. Dr. Üveges István: A község Sajópálfala felőli részén a földút gáttá történő alakítása, a híd csere, a Dózsa Gy. utca végén belső gát kialakítása szükséges lenne. De ebből a pénzből csak mederkotrásra futja. A tegnapi összejövetelen az is elhangzott, hogy a vízügyi igazgatóság lehet, hogy át tudja vállalni a mederkotrást, akkor a 4 település más fontos feladatot oldhatna meg. Bénó Gábor: Kérni kellene azt, hogy szintezzék ki a Kis-Sajó a Felsőzsolca felé eső szakaszát. Szükséges lenne a mederkotrás. Dr. Üveges István: Ide kapcsolódik, hogy a kérdéses területen megkezdődött a fák és bokrok kiirtása. Ezzel kapcsolatban kérte alpolgármester urat ismertesse a munkálatokat. Hegedűs Sándor: A múlt héten kezdték el a terület rendbe tételét a közmunkásokkal. A hivatal udvarára betermelt és értékesíthető tűzifa és gallyfa mennyisége kb. 2-2 m 3. Farkas Lászlóné: Intézményi szinten is lehet rá szükség, pl. köztéri bútorokat készíthetne belőle egy fafaragó. Dr. Molnár Imre: Ha a kollektív hasznosítás nem jön össze, akkor szociális segélyként is ki lehetne osztani a leginkább rászorulóknak. Dr. Üveges István: Tájékoztatásként elmondta, hogy a Felsőzsolcán megtartott árvízi Közmeghallgatáson részt vett, Arnót vonatkozásában jó hírekről tud beszámolni. Veress Sándor árvízügyi kormánymegbízott van erre a térségre kinevezve, ő az irányítója a munkálatoknak. Átvágásra fog kerülni a 3-as főközlekedési út baj esetén. Növelni akarják az átereszek nagyságát is a főút alatt. Ehhez kapcsolódóan Sajpálfalával ismét kezdeményezték a Vízügyi Igazgatóságon a mederkotrás elvégzését. A hétvégi ügyelettel kapcsolatban elmondta, hogy az alpolgármester úr magára vállalta a feladatot, rendkívüli esetekben a megadott mobilszámon lehet keresni őt a probléma jelzésével. 5

6 Papczun Bertalan arnóti lakos felajánlását ismertette, a birtokában van egy 1879-ben készült Szűz Mária kereszt, amit felajánlott a község részére, a Petőfi S.u. Dózsa Gy utca sarkán lévő közterületen lehetne felállítani. Molnár Képviselő úr vállalta a felújíttatását. A következő bejelentése az, hogy a gazdálkodási előadó Darnyiné Kövesdi Erzsébet elérte a nyugdíjkorhatárt, a felmondási idő 2 hónap, a helyére mérlegképes államháztartási könyvelői végzettséggel meg kell találni a megfelelő embert. Január 21-én lesz a Magyar Kultúra Napja ünnepség, melyre meghívták előadóként Eperjesi Erika operett énekest, fellép az óvoda alkalmi énekkara, és a Számadó zenekar a népi hangszerek ismertetésével. Ennek a költsége bruttó 100 e Ft. A meghívók gyártása folyamatban van a lakosság részére. A mai napon volt Sajópálfalán a Közmunkaprogramról tájékoztatás, melyen elhangozott, hogy lehetőség lesz 4 órás foglalkoztatásra 2-4 hónap ideig, vagy 2-12 hónap ideig 6-8 órása foglalkoztatottságra, %-os bértámogatottsággal. A foglalkozás egészségügyi vizsgálat díját a Munkaügyi Központ fizeti, elő lehet majd írni, hogy a foglalkoztatottságban való részvétel feltételeként a saját lakókörnyezet renden tartását. 2./ napirendi pont: Önkormányzatunk pályázatfigyelő-, író cégének kiválasztása előadó: polgármester dr. Üveges István: Az Aventis Consult Kft képviselője már szóban ismertette a lehetőségeket. Megkeresték az Aranyboksa Kft-t is ajánlatot kérve tőlük a pályázatírásra, pályázatfigyelésre. Konkrét pályázatok megírására más céget is fel lehet kérni, de jó, ha van egy állandó pályázatíró az önkormányzatnál. Ehhez kapcsolódóan elmondta, hogy a következő héten keddre meghívta az Aventis Consult Kft képviselőjét, kérte a testületi tagokat is, hogy vegyenek részt a megbeszélésen, mert ott meg tudnák azokat a pályázati célokat határozni, melyek megvalósítására a cég figyelné a pályázati lehetőségeket, így időben értesülhetnének a benyújtási feltételekről. Javasolta, hogy az Aventis Consult Kft megbízását hagyja jóvá a testület a pályázatok figyelésére, írására vonatkozóan A szavazás idején 6 szavazásra jogosult volt jelen. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát 4./2011.(01.18) sz. testületi határozat Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft megbízása pályázatírásra Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete jóváhagyja az Aventis Consult Üzleti Tanácsadó Kft-vel ( 3530 Miskolc, Szécheniy u. 68. I. em.)az Európai Unió Operatív programjaival és a hazai támogatási források felhasználásával kapcsolatos Együttműködési Magállapodást. 6

7 Felelős: polgármester /Az Együttműködési megállapodás a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete/ 3./ napirendi pont: Az Oláh és Társa Kft megbízása az önkormányzati intézmények telefon és internettel való ellátására. előadó: polgármester dr. Üveges István: Volt már erről szó a korábbi megbeszéléseken, azóta Oláh Gábor az 500 e Ft-os költséget szóban 400 e Ft-ra csökkentette, ennyibe kerülne az átállás az ő rendszerére. Helyi embereket foglalkoztat. Javasolta az ajánlat elfogadását. Farkas Lászlóné: Az elhangzottakra reagálva elmondta, hogy a évi költségvetés számai még nem ismertek. Az intézményvezetők tudják, hogy tavaly februárban került átalakításra a telefonhálózat, akkor 389 e Ft-ot költöttek erre, e Ft-ot takarított meg ezzel az önkormányzat 1 év alatt. Nézve Oláh Gábor ajánlatát a 458 e Ft-ot most is mindenképpen ki kell fizetni az átalakításért, plusz az internet hálózat bruttó Ft havonta az 10 hónappal számolva 375 e Ft, a telefon üzemeltetése 15 e Ft + Áfa havonta. 225 e Ft a 10 hónapra eső költség, tehát 600 e Ft körül van éves szinten, és még ehhez jön havonta a telefonálás költsége. Erre az évre durván 1.M Ft-ba fog az önkormányzatnak ez a beruházás kerülni. Tavaly is adott be árajánlatot Oláh Gábor, de nem ő lett kiválasztva. El kell dönteni, van-e erre 1 M Ft-os kerete az önkormányzatnak? A költségvetés elfogadása előtt óvatosságra intette a testületet a hosszú távú kötelezettségvállalások miatt. A mobil telefonvásárlás is plusz költség az önkormányzatnak, 334 e Ft-al terhelte meg a költségvetést. Ehhez jön hozzá a 19 dolgozó 2750 Ft-os havi alapdíja, ami Ft éves szinten. Ez sem volt betervezve. 1 M Ft-os mobiltelefon és hozzá 1 M Ft-os telefon beruházás kezdődik, úgy, hogy még az előző beruházástól sem telt el az egy év. Az Oláh és Tsa jól végzi a munkáját, de most időt kért a telefonvonal és az internet szolgáltató váltásra. Dr. Üveges István: Nem érti, hogy miért luxus a flotta telefon fenntartása. Oláh Gábor azt ígérte, hogy a kimutatott ráfordítás 1 év alatt megtérül. Az a baj, hogy már tavaly sem Oláh Gáborral kötötték a szerződést. Ismét javasolja a szerződés megkötését az Oláh és Tsa Kft-vel. Dr. Molnár Imre: Kérte a lehetőséget, hogy az orvosi rendelőben is álljon vissza a teljes telefonszolgáltatás. A forgalomról lehet részletes számlát kérni. Az internet egyre olcsóbb, a hálózatépítést Oláh Gábor magára vállalta, nem terheli az önkormányzatot emiatt költség. Ha úgy gondola a polgármester úr, hogy érdemes, akkor meg kell kötni vele a szerződést. Megérti jegyző asszonyt is, meg kell vizsgálni a számlákat. Farkas Lászlóné: A Polgármesteri Hivatalban részletes kimutatás van a telefonhasználatról, a telefonálás egyéni kóddal történik. Kimutatható a forgalom, magánjellegű telefonálás nincs. Intézményi szinten pedig az iskolával ingyenes szám van. 7

8 Dr. Üveges István: Ez azon túl, hogy gazdaságossági kérdés, erkölcsi is, hiszen már egyszer rábólintott a testület, amikor itt volt Oláh Gábor a megbeszélésen. Hosszabb távon kifizetődő az átalakítás, már csak a plusz helyi adó miatt is. 1 központi szám lenne az önkormányzatnak, 500 e Ft-ba kerül ennek a rendszernek a kialakítása. Dr. Molnár Imre: Az előző megbeszélésen a testület ahhoz adta a hozzájárulását, hogy az elhangzottak alapján Oláh Gábor juttassa el a munka elvégzésére vonatkozó költségvetését. Dr. Üveges István: Gazdaságossági szempontból biztosan be fogja hozni az ígért megtakarítást. Barcsák Pálné: A múltkor elvi állásfoglalást adtak az ajánlatra. Dr. Üveges István: A szerződéstervezet módosítását javasolta azzal, hogy részletfizetést kér az önkormányzat, kérte a módosítással kiegészítve fogadják el az Oláh és Tsa Kftvel a szerződéskötést. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 5./2011.(01.18) sz. testületi határozat Oláh és Tsa Kft-vel telefon és internet szolgáltatásra szerződéskötés jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete az Oláh és Tsa Kft-vel ( Arnót, Ady E. u. 13.) a telefon és internet szolgáltatási szerződés megkötését jóváhagyja, azzal hogy a szerződésbe rögzítésre kerül az 500 e Ft-os díj részletfizetési lehetősége. Felelős: polgármester / A szerződés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete/ 4./ napirendi pont: Egyebek dr. Üveges István: Az Általános Iskolában szükséges lenne riasztó beszerelése, van 3 árajánlat, e Ft a költsége. A Megyei Vagyonvédelmi Kamara elnöke Veres Károly hozta az ajánlatot. A következő bejelentéshez elmondta, hogy megkereste az önkormányzatot Egész Dénes arnóti középiskolás diák azzal, hogy a Magyar Cserkészszövetség köszönettel venné, ha az önkormányzat támogatná a Svédországi találkozóra való kijutását. Javasolta, hogy a Szociális Bizottság döntsön a kérelem elbírálásáról, 30 e Ft kifizetését javasolja részére. 8

9 Az intézmények szakmai átvilágításával kapcsolatban elmondta, hogy az iskolában a közoktatási szakértő ingyen végzi ezt a munkát, az óvodában az Oktatási Hivatalból jönne szakértő, ennek 50 e Ft a költsége. A hivatalban a könyvvizsgáló végzi az átvilágítást. Barcsák Pálné: Ismeri az óvodaszakértőt, szakmailag jó, reális az 50 e Ft-os költség. Dr. Üveges István: Kérte az óvodaszakértő részére az 50 e Ft-os megbízási díj kifizetésének jóváhagyását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 6./2011.(01.18) sz. testületi határozat Nagyné Kovács Ilona Óvodaszakértő megbízásának jóváhagyása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete Nagyné Kovács Ilona (3529. Miskolc, Ifjúság út 4. fsz. 5.)óvodaszakértő megbízását jóváhagyja az arnóti Napközi Otthonos Óvoda működésének szakmai ellenőrzése, közoktatási szakértői szakvélemény készítésére. A megbízás díja bruttó Ft. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Felelős: polgármester / A szerződés a jegyzőkönyv 5.sz. melléklete/ Dr. Üveges István: Ismertette az Észak-Üvért Kft ( Miskolc, Szeles u. 71.) Arnóton a 102/7 hrsz-ú telephelyére vonatkozóan beadott egy kérelmet, mely szerint az önkormányzat hozzájárulását kéri egy 42 m-es telefonátjátszó torony létesítéséhez a telephelyükön. A ma érvényben lévő rendezési terv alapján ez nem engedélyezhető, ehhez módosítani kell a rendezési tervet. Az előzetes egyeztetések alapján nem javasolja a torony létesítésének engedélyezését. Farkas Lászlóné: Az alábbi határozattervezet elfogadását javasolta. A képviselő-testület nem módosítja a település rendezési tervét az Arnót 0102/7 hrsz-ú terület vonatkozásában, ahhoz, hogy a rádió telefon hálózathoz szükséges bázisállomás létesítése megtörténjen. Dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat jóváhagyását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 7./2011.(01.18) sz. testületi határozat 0102/7 hrsz-ú ingatlanra vonatkozó rendezési terv módosítási kérelem elutasítása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete nem módosítja a település rendezési tervét az Arnót 0102/7 hrsz-ú terület vonatkozásában, ahhoz, hogy a rádió telefon hálózathoz szükséges bázisállomás létesítése megtörténjen. 9

10 Felelős: polgármester Dr. Üveges István: Az árvízvédelmi célokra pályázhatnak az önkormányzatok. 8 km hosszú gátépítés összköltsége 500 M Ft. Arnót vonatkozásában nem látja értelmét, hogy ehhez csatlakozzon a település, több információ szükséges a döntéshez, február 28-a a pályázat beadási határideje. A Polgárőrség megalakításával kapcsolatban elmondta, hogy fő megkereste a településről azzal a szándékkal, hogy meg szeretnék alakítani a szervezetet. Ezt a civil kezdeményezést fel kell karolni, a finanszírozásáról majd későbbiekben tárgyalnak. A másik ilyen téma a Sportegyesület létrehozása, 800 e Ft -1 M Ft közötti költségre lehet számolni. Farkas Lászlóné: Mindkét egyesületet létre kell hozni, ha kérnek támogatást, az önkormányzat majd eldöntheti mennyivel kívánja támogatni. dr. Üveges István: A következő bejelentése az iskolához tartozik, munkavédelmi és tűzvédelmi felelős kell az önkormányzatnak, az egyik pedagógust be kívánja iskoláztatni, hogy helyben legyen ennek a területnek a felelőse. A tanfolyam díja 300 e Ft, a vizsgadíj e Ft. Az iskolai továbbképzési keret terhére azt javasolja támogatni. Hegedűs Sándor: Javasolta, hogy szerződést kell vele kötni, ha a tanfolyam díját állja az önkormányzat. dr. Üveges István: A Miskolci Rendőrkapitányság megkereste az önkormányzatot azzal, hogy kéri a kapitányságvezetői beosztásába dr. Bogyay Ferenc r. alezredes úr február 16-i hatállyal történő kinevezésének támogatását. Dr. Üveges István: Kérte a határozati javaslat jóváhagyását. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 6 igen szavazattal meghozta alábbi 8./2011.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes úr kinevezésének támogatása Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete a Miskolci Rendőrkapitányság kapitányságvezetői beosztásába dr. Bogyay Ferenc r. alezredes úr február 16-i hatállyal történő kinevezését támogatja. Felelős: Polgármester Barcsák Pálné: Emlékeztette a képviselőket arra, hogy a Polgármesteri Hivatalban január 27- én óráig kell a vagyonnyilatkozatokat leadni. 10

11 Bénó Gábor: Jelezte, hogy a Fogorvosi rendelőben hosszú a rendelésre várakozási idő, akkreditáltatni kellene a rendelőt. Dr. Üveges István: Ismeri a problémát, már egyeztetett a doktornővel, fogorvosjelölteket is lehetne fogadni, és a rendelési idő bővítésével lehetne a szolgáltatás színvonalát emelni, erről fognak egyeztetni. Dr. Molnár Imre: A rezidensképzésre lehet alapozni, aki befogadja annak fizetnek, a megtartó kezeléseket ők is végezhetnék. Dr. Üveges István: Új bejelentésként elmondta, hogy Barcsák Pálné 40 éve áll az önkormányzat alkalmazásában, javasolta testületi döntéssel kezdeményezzék az elérhető legmagasabb miniszteri kitüntetést részére. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete 5 igen 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi 9./2011.(I.18.) sz. Képviselő-testületi határozat: Barcsák Pálné óvodavezető kitüntetésre felterjesztése. Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete Barcsák Pálnét a Napközi Otthonos Óvoda óvodavezetőjét a 40 éves óvodapedagógusként, ezen belül 32 éves óvodavezetőként végzett odaadó, önfeláldozó munkájáért miniszteri kitüntetésre javasolja. Felelős: Polgármester Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Farkas Lászlóné jegyző dr. Bobula Zsuzsanna jkv. hitelesítő Hegedűs Sándor jkv. hitelesítő Hunyorné Varga Katalin jkv. vezető 11

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének 2013. október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009. május 27 -én 18 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

3/2014. sz. jegyzőkönyv

3/2014. sz. jegyzőkönyv 3/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. február 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Parád Nagyközség Önkormányzata 3240 Parád, Kossuth Lajos út 9l. Tel: 36/364-118. Fax: 36/364-525. Szám: 1010-12 / 2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Parád Nagyközség 2012. november 26-án megtartott rendkívüli

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-10/2014. Készült: 2 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én 15,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. március 26-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. március 26-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. március 26-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Lőrincz Imre Attila polgármester Klein János

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

5/2014. sz. jegyzőkönyv

5/2014. sz. jegyzőkönyv 5/2014. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2014. március 5-én 17 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v amely készült Herceghalom Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11. napján 15 óra 02 perckor a Polgármesteri Hivatalban megtartott nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 26-án 18:00 órakor megtartott nyílt Képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek.

Jegyzőkönyv. Mocsáry Balázs polgármester Tóthné Rakusz Julianna és Fodor Imre képviselőket javasolja jegyzőkönyv hitelesítőnek. 1 Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszt Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2011. augusztus 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint.

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án (kedden) 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Szabó Gellért polgármester, Kutasi

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án megtartott soron következő,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ================ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. december 17-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL

JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV KIRÁLYSZENTISTVÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁLTAL 2013. ÁPRILIS 23. NAPJÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL JEGYZŐKÖNYV Készült: Királyszentistván Faluház Színháztermében 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. augusztus 15-én 13,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás Zoltán

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 7. számú JEGYZŐKÖNYV BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 7. számú JEGYZŐKÖNYV 58/2006. (VII.4.) kt. határozat: napirend elfogadása 59/2006. (VII.4.) kt. határozat: A két ülés közötti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu

Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu Sárisápi Polgármesteri Hivatal 2523 Sárisáp, F utca 123. Telefon: 33/518-310; fax: 33/518-311; e-mail: hivatal@sarisap.hu J E G Y Z K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képvisel-testületének 2013. július

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben