J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: és Képviselő-testületének október 08 (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott együttes üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből: Bethlen Farkas Marschall Márk Takács István Grauszmann György Greff Katalin Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna Jelen vannak a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból: Grauszmann György Takács István Bézsenyi István Később érkező: Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna Hiányzók a Képviselő-testületből: Heincz Sándor Hiányzók a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságból: Ladányi Károly polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő PTB elnök PTB tag PTB külső tag képviselő, PTB tag képviselő PTB külső tag Meghívottak: Orvos Gábor Szabó Ferenc kérelmező Verőcei Kajak-kenu Egyesület képviselője Hivatal részéről: Oroszi Beáta Somogyi Pál Jegyzőkönyvvezető: Gólya István jegyző műsz. csop.vez jegyzői referens

2 Verőce Község Polgármestere 2621 Verőce, Árpád út Tel: 27 / Fax: 27 / Képviselő-testülete és Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága október 08-án (Kedd) órai kezdettel Közös Nyílt ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. Az ülés helyszíne: Polgármesteri Hivatal Tárgyalóterme ( 2621 Verőce, Árpád út 40.) Napirendi pontok 1. Gobabora Kft. bérleti időtartalmára vonatkozó meghosszabbítási kérelme Előterjesztő: polgármester Meghívott: Orvos Gábor (Gobabora Kft.) Szabó Ferenc (Kajak-Kenu Egyesület) Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 2. Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, valamint beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: polgármester 3. Javaslat telefonközpont beszerzésére a Polgármesteri Hivatalban Előterjesztő: jegyző Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 4. Javaslat erdőterület átminősítésére Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 5. Lakossági kérelem közműcsatorna hozzájáruláshoz Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 6. Javaslat napelemes közvilágítás kiépítésére Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 7. Julianus Útikönyvek kiadásának támogatása Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság 8. Nemzeti Kulturális Alap pályázatokon való részvétel Szóbeli előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság

3 Zárt ülés keretében: 1. Szociális tárgyú kérelmek Szóbeli Előterjesztő: polgármester Véleményezi: Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság Verőce, október 3. Bethlen Farkas sk. polgármester

4 -----Napirend előtti hozzászólások----- Tisztelettel köszönti a Képviselő-testületet, a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságot, és a Jegyző Asszonyt, a október 08-ra meghirdetett Képviselő-testületi és Pénzügyi Bizottsági együttes ülésen. Megállapítja, hogy a KT és a PTB is határozatképes. Arra kéri a jelenlévőket, hogy vegyenek fel még négy sürgősségi indítványt a napirendi pontok közé, majd a napirendi pontokat egy ügyrendi döntéssel fogadják el. Érdeklődik, hogy van-e valami észrevétel és javaslat mindezekkel kapcsolatban. Grauszmann György PTB Elnök felkéri Bethlen Farkas polgármester urat, hogy vezesse le az együttes ülést. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel, hogy a Citera hangszerek megvásárlásával kapcsolatos sürgősségi indítványt vegyék fel a napirendi pontok közé, melyről a PTB egyhangúan 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 76/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 140/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a Citera hangszerek megvásárlásával kapcsolatos sürgősségi indítványt vegyék fel a napirendi pontok közé, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 140/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete a Citera hangszerek megvásárlása tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt a 9. napirendi pontként tárgyalja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel Művelődési Ház részére 200 db szék, asztal és pad vásárlásával kapcsolatos sürgősségi indítványt vegyék fel a napirendi pontok közé, melyről a PTB egyhangúan 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 77/2013. (10.08.) határozata. (a szöveg megegyezik az alábbi 141/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a Művelődési Ház részére 200 db szék, asztal és pad vásárlásával kapcsolatos sürgősségi indítványt vegyék fel a napirendi pontok közé, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

5 141/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete a Művelődési Ház részére 200 db szék, asztal és pad vásárlása tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt a 10. napirendi pontként tárgyalja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a HPV védőoltás biztosítása céljából létrejött szerződés módosítása tárgyú sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé, melyről a PTB egyhangúan 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 78/2013. (10.08.) határozata. (a szöveg megegyezik az alábbi 142/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a HPV védőoltás biztosítása céljából létrejött szerződés módosítása tárgyú sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 142/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete a HPV védőoltás biztosítása céljából létrejött szerződés módosítása tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt a 11. napirendi pontként tárgyalja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó önerő biztosításával kapcsolatos sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé, melyről a PTB egyhangúan 3 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 79/2013. (10.08.) határozata. (a szöveg megegyezik az alábbi 143/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó önerő biztosításával kapcsolatos sürgősségi indítvány felvételét a napirendi pontok közé, melyet követően egyhangúan 5 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

6 143/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete a a évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó önerő biztosítása tárgyában benyújtott sürgősségi indítványt a 12. napirendi pontként tárgyalja. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Bethlen Farkas polgármester szavazásra teszi fel a napirendi pontok elfogadását a 4 sürgősségi indítvánnyal kiegészítve, melyet a Képviselő-testület 5 igen szavazattal, egyhangúan elfogad Napirendi pont----- Gobabora Kft. bérleti időtartalmára vonatkozó meghosszabbítási kérelme Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna képviselő asszony megérkezett 15:10-kor. Vélemény szerint a Vén Duna Kft és a Gobabora Kft bérleti összegeinek megszabásánál azt is figyelembe kell venni, hogy míg az előbbi bérlő majd 30 millió forintot ruház be az önkormányzati épület felújításába, addig az utóbbi bérlő ennél sokkal kevesebbet. Grauszmann György (PTB elnök) Tudomása szerint eddig is megfelelően fizették a bérleti díjat és az épületet is folyamatosan rendben tartják, ráadásul az elkövetkező évek terveiben szerepel az ingatlan további felújítása, ezért javasolja, hogy 10 évvel hosszabbítsák meg a szerződését a Gobabora Kft-nek. Oroszi Beáta (jegyző) Felhívja a képviselők figyelmét, hogy a szeptemberi ülésen arról nem született döntés, hogy a befolyt bérleményt továbbszámlázzák-e a Verőcei Kajak- Kenu Egyesület számlájára támogatásként vagy sem. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a Gobabora Kft. bérleti időtartamának 10 év határozott idejű meghosszabbítási kérelmét, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 80/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 144/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel Gobabora Kft. PTB által is elfogadásra javasolt 10 év bérleti időtartamára vonatkozó kérelmét, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza:

7 144/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gobabora Borászat Gyümölcsbortermelő Kft. kérelmének helyt ad, és a Felek között április 26-án kelt bérleti szerződés 2. pontjában a bérleti jogviszony idejét november 1. napjától 10 év, határozott időre módosítja azzal, hogy a lejárat ideje október 31. A módosítás a szerződés többi részét nem érinti. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Felelős: Határidő: Polgármester értelem szerint, a szerződés megkötésére 20 nap Greff Katalin (képviselő) Javasolja, hogy a Gobabora Kft. által fizetett bérlemény díja az önkormányzathoz jöjjön, és a civil szervezetek támogatásánál jelenjen meg. Véleménye szerint kapja meg visszavonásig a támogatást a Verőcei Kajak- Kenu Egyesület úgy, hogy a bérleti pénz keresztülfolyik az önkormányzaton. Oroszi Beáta (jegyző) Megítélése szerint ez egy hosszú távon nem tervezhető pénzügyi helyzetet eredményez, hiszen ez által bármikor év közben is elvonhatják a támogatását. A határozott időre nyújtott támogatás kiszámítható. Javasolja, hogy ebben az esetben 5 évre kapják meg a befolyt bérleti összeget. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a Gobabora Kft. önkormányzathoz befolyt bérleti összeget 5 évig továbbszámlázza a Verőcei Kajak-Kenu Egyesület részére, melyről a PTB 3 igen, 1 ellene szavazattal az alábbi határozatot hozta: 81/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 145/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a PTB által javasolt 5 évre szóló helység hasznosításából származó bevétel átengedését a Kajak- Kenu Egyesület részére, melyet követően 4 igen, 2 ellene szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 145/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gobabora Borászat Gyümölcsbortermelő Kft. által a Felek között április 26-án kelt bérleti szerződés alapján fizetendő bérleti díj összegét november 1. napjától kezdődően 5 év határozott időre, de legfeljebb a közérdekű célokkal összhangban lévő feladatai ellátásához szükséges közfeladat ellátásának időtartamára átengedi a Verőcei Kajak- Kenu Egyesület részére támogatásként. Felelős: Határidő: Polgármester értelem szerint

8 Napirendi pont----- Polgármesteri tájékoztató a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, valamint beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Oroszi Beáta (jegyző) Tájékoztatja a Képviselőket, hogy a közterület elnevezéséről és a házszámozás rendjéről szóló helyi rendelet kidolgozása megtörtént, a soron következő ülésen terjeszti a Képviselő-testület elé, tekintettel arra, hogy az elfogadás előtt társadalmi egyeztetésre kell bocsájtani a tervezetet, mely a honlapon lesz elérhető az elkövetkező napokban. Greff Katalin (képviselő) Érdeklődik a területvásárlásról. Marschall Márk (alpolgármester) Ismerteti, hogy mindkét tulajdonost megkereste az ajánlattal, és átadta nekik a képviselői döntést. Egyelőre még nem érkezett válasz, a testület 30 napos határidőt szabott. Hozzáfűzi, a napirendi ponthoz, hogy megérkeztek a haranglábakhoz szükséges faanyagok Rétságra, amit az elkövetkező napokban kiválogatnak és megkezdik a felújítási munkálatokat. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a Polgármesteri tájékoztatót a két ülés közötti legfontosabb eseményekről, valamint a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 146/2013. (10.08.) határozata a Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatást, illetve a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja. Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal Végrehajtást végzi: Jegyző Napirendi pont----- Javaslat telefonközpont beszerzésére a Polgármesteri Hivatalban Oroszi Beáta (jegyző) Ismerteti az előterjesztést. Hangsúlyozza, hogy a telefonközpont beszerzése és üzemelése nemcsak a dolgozók, de hosszú távon az ügyfelek érdeke is, miután közvetlen vonalon érheti el az ügyintézőt. A GSM adapter alkalmazásával pedig elkerülhető a sorban állás a hivatali mobiltelefon után, miután mindenki az analóg készülékéről tud a saját irodájából mobilt hívni. A jövő évi választásokra tekintettel a telefonközpont beszerzése nagy terhet venne lenne az igazgatási csoportról, aki a választások lebonyolításában súlyozottan vesz részt. Az átállással együtt járó kezdeti nehézségek addigra letisztulhatnának. Érdeklődik, hogy ebben az esetben minden szobából lehet-e majd vonalasról mobilt hívni, csak mert az súlyos költséggel járna. Évekkel ezelőtt épp a költséghatékonyság miatt állt át a hivatal a mobilszolgáltató igénybevételére, és lett letiltva a vonalas telefonokon a mobilhívás lehetősége.

9 Oroszi Beáta (jegyző) Válaszként elmondja, hogy a GSM adapter lényege éppen az, hogy a hívások díja változatlanul a mobilszolgáltató hálózatán keresztül fusson. Az adapterbe kerül áthelyezésre a jelenlegi mobiltelefon SIM kártyája, aminek segítségével lehet majd vonalas telefonról tárcsázni a mobil telefont. Ez nem növeli a telefonos költségeket, miután csak egyetlen mobilhívásra alkalmas vonal lesz. A kollégáknak továbbra is meg kell várni, míg a vonal felszabadul, de könnyebbség, hogy nem kell a készüléket keresni a hivatalon belül. Grauszmann György (PTB elnök) Érdeklődik, hogy hány éves lehet a telefonközpont, ami a Remondis tulajdona volt. Oroszi Beáta (jegyző) Pontos dátumot nem tud mondani, nem régiben hagytak fel az után gyártással. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti tartalommal a telefonközpont beszerzését a Polgármesteri Hivatalban, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 82/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 147/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a PTB által is támogatott előterjesztés szerinti tartalmú határozati javaslatot, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 147/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal szakmai és ügyfélközpontú működése elősegítése érdekében a GEMINI-TEL Bt. ajánlata szerinti használt analóg telefonközpont beszerzését támogatja. Fenti feladatra ,- Ft+ÁFA-t biztosít az általános tartalék terhére. Felelős: Határidő: Polgármester 30 nap Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Ismerteti az előterjesztést Napirendi pont----- Javaslat erdőterület átminősítésére Véleménye szerint az önkormányzat ezzel kárt nem szenved, 10 évvel ezelőtt is erre a célra lett véve a terület, csak a földhivatal átminősítette. Az önkormányzatnak ez nem kerül semmibe. Greff Katalin (képviselő) Érdeklődik, hogy ha átminősítésre kerül a terület, akkor a földtulajdonos fordulhat-e az önkormányzathoz közvilágítás és egyéb önkormányzati kötelező feladatok kiépítése miatt.

10 Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Természetesen fordulhat, de ez nem az átminősítésen múlik. Jelenleg is nyújthat be ilyen igényt az önkormányzathoz. Hozzáfűzi, hogy az előterjesztést tartalmazó határozati javaslatot úgy módosítaná, hogy mindkét területet, a 9110-es és a 9111-es hrsz-út is javasolja átminősítésre. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti erdőterületek átminősítésére tett javaslatot, kiegészítve a 9111 hrsz-ú területtel, melyről a PTB 3 igen és 1 tartózkodik szavazattal az alábbi határozatot hozta: 83/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 148/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a PTB által támogatott javaslatot az erdőterületek átminősítésére, melyet követően 4 igen és 2 tartózkodik szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 148/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy kezdeményezi a Fehérhegy dűlő 9110 hrsz-ú és a 9111 hrsz-ú ingatlanoknak és környezetének átminősítését mezőgazdasági kert (MK*) területfelhasználási egységgé, és felkéri a Polgármestert, vegye fel a kapcsolatot az építész tervezővel, és a főépítésszel, és az érintett ingatlantulajdonosokkal. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert olyan tervezési szerződés megkötésére, mely az Önkormányzatra anyagi terhet nem ró. Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal Végrehajtást végzi: Polgármester, pénzügyi és műszaki csoport Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Ismerteti az előterjesztést Napirendi pont----- Lakossági kérelem közműcsatorna hozzájáruláshoz Greff Katalin (képviselő) Érdeklődik, hogy kiknek kell ,- Ft-ot fizetnie. Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Azoknak a személyeknek, akik annak idején az érdekeltségi megállapodást nem fizették meg, vagyis nincs csatornaszem az udvarukban. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel az előterjesztés szerinti javaslatot , Ft összeggel, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

11 84/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 149/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a PTB által elfogadott javaslatot a közműcsatorna hozzájáruláshoz, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 149/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy eleget tesz Korbély József, Verőce, Magyarkúti út 35. szám alatti lakos kérelmének, és utólagosan hozzájárul a közterületen történt csatornaépítés költségeihez ,- Ft összeggel, melyre a fedezetet az önkormányzat környezetvédelmi alap terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: Azonnal Végrehajtást végzi: Polgármester, pénzügyi és műszaki csoport Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Ismerteti az előterjesztést Napirendi pont----- Javaslat napelemes közvilágítás kiépítésére Grauszmann György (PTB elnök) Véleménye szerint először azt kellene kiszámítani, hogy ennek mennyi a költsége és mennyi áramot termel vissza, valamint mennyi a karbantartási költsége. Somogyi Pál (műsz. csop.vez.) Javaslata, hogy akkor mielőtt döntenének, ezekre a kérdésekre találják meg a megoldást. Tudomása szerint a következő választási ciklusban több energiatakarékos pályázat is kiírásra fog kerülni, szerinte egy pályázattal, sokkal előrébb lenne az önkormányzat, ezért javasolja, hogy halasszák el a döntést ez ügyben. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a napelemes közvilágítás elnapolását, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 85/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 150/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.)

12 Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a napelemes közvilágítás tárgyú napirend elnapolását, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 150/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete a PAHUSZ Bt. ajánlata alapján felmerült közvilágítás napelemekkel történő energiaellátása tárgyában a döntését elnapolja azzal, hogy azt a tárgyban nyitva álló pályázatok ismeretében vizsgálja felül. Felelős: Határidő: Polgármester Azonnal Ismerteti az előterjesztést Napirendi pont----- Julianus Útikönyvek kiadásának támogatása Grauszmann György (PTB elnök) Véleménye szerint azt kell eldöntenie még a képviselőknek, hogy ki ellenőrzi le a kiadvány kiadásának pontosságát. Javasolja a jegyzőt megbízni az ellenőrzéssel. Oroszi Beáta (jegyző) Szeretné tisztázni, hogy csak a formai követelmények tekintetében tud felelősséget vállalni, a dokumentáció tartalmáért nem, miután nem rendelkezik az ehhez szükséges információkkal. Kéri, e tekintetben más, a témában járatosabb helyi lakost, vagy képviselőt megjelölni. Greff Katali (képviselő) Javasolja, hogy a verőcei információt a Helytörténeti Kör biztosítsa. Lukácsné dr. Karácsonyi Zsuzsanna (képviselő) Érdeklődik, hogy hány oldal szólna Verőcéről. 15 oldal. Bézsenyi István (PTB külső tag) Érdeklődik, hogy lehet-e választani a két nyelv (magyar-angol és magyar-német) kiadása közül, hogy milyen nyelven íródjon. Miután Verőcéről, mint német ajkú településéről van szó, ebben az esetben személye inkább a magyar-német nyelvet preferálná. Választani lehet, de kéri, hogy a döntésnél vegyék figyelembe azt is, hogy az angol a világnyelv és többnyire minden idegenforgalmi kiadás angol nyelven íródik. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a Julianus Útikönyvek kiadásának támogatását angol nyelven, 44 oldalas változatban, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

13 86/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 151/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a Julianus Útikönyvek kiadásának támogatását angol nyelven, 44 oldalas változatban, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 151/2013. (10.08.) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a Julianus Útikönyvek kiadását és a kiadvány megjelenéséhez szükséges bruttó ,- Ft-ot biztosítja az általános tartalék terhére. Az útikönyveket magyar-angol nyelveken és 44 oldalas változatban rendeli meg a kiadótól. Felhatalmazza a Bethlen Farkas polgármestert, hogy a megrendelést követően megküldött végleges kiadványt hagyja jóvá. Felelős: Határidő: Polgármester Azonnal Napirendi pont----- Nemzeti Kulturális Alap pályázatokon való részvétel Ismerteti, hogy a napokban a Nemzeti Kulturális Alap két pályázatot is meghirdetett az önkormányzatok számára. Az egyik pályázat egy nemzetközi néptánc találkozó, a másik pedig egy festőtábor megszervezése lenne. A néptánc találkozó ,- Ft-ba kerülne, melynek az önrésze 30 %, vagyis ,- Ft, a Festőtábornak , Ft az összköltsége, ahol az önrész 30 %, vagyis Ft. Mindkét pályázatnál számolni kell még a feladási díjakkal, melynek az értéke 5000,- Ft/db. A teljes összeg így ,- Ft. Jegyző Asszony kiosztja a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatokat. Greff Katalin (képviselő) Érdeklődik, hogy mit takar a Néptánc találkozó. Tudomása szerint pénteki érkezéssel Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből jönnek néptánc csoportok. Péntek este fellép egy zenekar. Szombaton a térség 10 néptánc csoportjával kiegészülve egy egész napos néptánc rendezvény lenne és este egy másik zenekar adna koncertet. A rendezvény szervezését Daróczyné Botos Barbara vállalta fel. Grauszmann György (PTB elnök) Véleménye szerint kiegészülhetne egy német tánccsoporttal is a rendezvény. Marschall Márk (alpolgármester) Érdeklődik, hogy lennének elszállásolva az ide látogatók. Mindenképpen egy olyan helyet javasol, ahol a rendezvényhez szükséges színpadok és szállási lehetőségek is egy helyen biztosítva vannak, mint például a Csattogó-völgyben.

14 A helyszín még nincs kiválasztva. Verőcén legalább 600 szálláslehetőség van. Szerinte azt kell most eldönteni, hogy induljanak-e a pályázaton vagy sem. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a részvételt a NKA pályázatán - Hit és a kereszténység megjelenése a néptáncban címmel a javaslat szerint, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 87/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 152/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a PTB által támogatott határozati javaslatot, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 152/2013. ( ) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatán indulni kíván. Fenti cél érdekében a Hit és a kereszténység megjelenése a néptáncban címmel 3 napos rendezvény szervezésre pályázatot nyújt be , Ft összértékben, melyből a 30 %-os önrészt, azaz Ft-ot, valamint az 5.000, Ft feladási díjat az általános tartaléka terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: október 10. Greff Katalin (képviselő) Véleménye szerint drága és túl hosszú ideig tart a festőtábor. Grauszmann György (PTB elnök) Javaslata, hogy az elkészült műveket el is lehetne árverezni. Ismerteti, hogy az árban benne van 10 embernek a szállás, az étkezés, festőkeretek és felszerelések, valamint a végén ,- Ft-ért egy 500 példányszámú verőcei kiadvány a festőtáborról és egy kiállítás megszervezése is. Greff Katalin (képviselő) Szerinte csak azon múlik, hogy az NKA ad-e erre a festőtábora pénzt vagy sem. Tudomása szerint ezen a pályázati kiíráson úgy szerepel, hogy csak amatőr festőkre lehet pályázni az önkormányzatoknak. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a részvételt a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatán Festőtábor és kiállítás pályázattal a határozati javaslat szerint, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

15 88/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 153/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a PTB által támogatott határozati javaslatot, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 153/2013. ( ) határozata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődés Szakmai Kollégiuma nyílt pályázatán indulni kíván. Fenti cél érdekében Festőtábor és kiállítás címmel pályázatot nyújt be , Ft összértékben, melyből a 30 %-os önrészt, azaz Ft-ot, valamint az 5.000, Ft feladási díjat az általános tartaléka terhére biztosítja. Felelős: Polgármester Határidő: október 10. Ismerteti a sürgősségi indítványt Napirendi pont----- Citera hangszerek megvásárlása- sürgősségi indítvány Greff Katalin (képviselő) Hozzáfűzi, hogy személyesen felkeresett egy citerakészítőt, aki tájékoztatta, hogy a szoprán citera ,- Ft, viszont a nagy citera mely tenor hangot ad az ,- Ft-ba kerül kategóriánként. Véleménye szerint miután megalakulna a citera csoport, a rendszeresen résztvevők számára biztosítaná az önkormányzat a hangszert, azzal a feltétellel, hogy felelősséget vállalnak a citeráért és az esetleg abban bekövetkezett kár esetén javítási költségekért. Grauszmann György (PTB elnök) Érdeklődik, hogy mennyibe kerülne a 15 db citera. Bézsenyi István (PTB külső tag) Az előterjesztés tartalma szerint ,- Ft lenne. Helyesbíti az előterjesztést, az ülés megkezdése előtt tárgyalt a citera készítővel és 14 db citera készült el és ennek a megvételét javasolja elfogadásra. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a 14 db citera hangszer megvásárlását, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

16 89/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 154/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a 14 db citera hangszer megvásárlását, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 154/2013. ( ) határozata Képviselő-testülete támogatja a településen citera együttes megalakulását. Fenti cél elérése érdekében 14 darab citera megvásárlásáról dönt, és erre ,- Ft különít el az általános tartalék terhére. Felelős: Határidő: Polgármester 30 nap Napirendi pont----- Művelődési Ház részére 200 db szék, asztal és pad vásárlása - sürgősségi indítvány Greff Katalin (képviselő) Ismerteti, hogy az elkövetkező napokban kerül megrendezésre a VENÉTA, a verőcei néptánc találkozó, ahova 300 fellépő gyermek érkezik. Minden egyes gyermek hozzátartozója részt fog venni az eseményen és erre nincs megfelelő kapacitású szék, asztal és pad állomány, ezért kéri mindezen eszközök beszerzését. Hozzáfűzi, hogy a kinézett székek darabja ,- Ftba kerülnek terhelhetőségétől függően. Grauszmann György (PTB elnök) Javasolja, hogy az erősebb fajtát vásárolja meg az önkormányzat. Takács István (képviselő) Felhívja a képviselők figyelmét, hogy az iskolában is kevés a szék, ezért onnan sem tudnak kölcsön adni az eseményre, nekik is van úgy, hogy kölcsönözniük kell a szomszédos településektől. Véleménye szerint szavazzanak meg 200 db széket ,- Ft-os áron, 10 asztalt, valamint 20 padot és erre különítsenek el ,- Ft-ot. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a ,- Ft-os áron 200 db szék, 10 asztal és 20 pad megvásárlását, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 90/2013. (10.08.) határozata

17 (a szöveg megegyezik az alábbi 155/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a ,- Ft-os áron 200 db szék, 10 asztal és 20 pad megvásárlását, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselőtestület az alábbi határozatot hozza: 155/2013. ( ) határozata Képviselő-testülete a VErőcei NÉptánc TAlálkozó rendezvény lebonyolításához szükséges 10 db asztal és hozzá tartozó 20 db pad megvásárlását támogatja. A Művelődési Ház részére továbbá 200 db egymásba rakható szék beszerzését tartja indokoltnak kb ,- Ft/db áron. Fenti célra ,- Ft különít el az általános tartalék terhére. Felelős: Polgármester Határidő: Napirendi pont----- HPV védőoltás biztosítása céljából létrejött szerződés módosítása - sürgősségi indítvány Oroszi Beáta (jegyző) Ismerteti a sürgősségi indítványt. Grauszmann György (PTB elnök) Érdeklődik, hogy ennek milyen egyéb költségei vannak. Oroszi Beáta (jegyző) Válaszolva az elnök úr kérdésére, tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ennek már nincs egyéb költsége, hiszen ez be lett építve a 2013-as költségvetésbe, csupán annyival módosul, hogy csökken az erre a célra elkülönített kifizetési pénzeszköz. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel HPV védőoltás biztosítása céljából létrejött szerződés előterjesztés szerinti módosítását, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 156/2013. ( ) határozata Képviselő-testülete a Glaxo Smith & Kline Kft-vel a HPV védőoltás biztosítása céljából létrejött én kötött szerződést jelen határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja. Felhatalmazza a polgármestert a módosított szerződés aláírására. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Napirendi pont----- A évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó önerő biztosítása - sürgősségi indítvány Jegyző Asszony kiosztja a napirendi ponthoz tartozó határozati javaslatot.

18 Oroszi Beáta (jegyző) Ismerteti, hogy a napokban jelent meg a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 04.) BM rendelete, amely alapján Verőce önkormányzata jogosult 146 m 3 tűzifa mennyiségre. A tavalyi év során csupán a 8-9%-át kapta meg az önkormányzat az igényelt támogatásnak, azonban a Képviselő-testületnek kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy nyertes pályázat esetén az önrészt és a tűzifa szállításából származó költségeket vállalja. Ez a 146 m 3 tűzifa esetében Ft-ot jelentene. Az összeg nem fedezi a kiszállítás költségeit, ezért erre Ft-ot javasol elkülönítésre az általános tartalék terhére. Hozzáfűzi még, hogy a rendelet alapján a tűzifa vásárlása csak erdészetektől lehetséges. Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó önerő biztosítását a határozati javaslat szerint, melyről a PTB egyhangúan 4 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 91/2013. (10.08.) határozata (a szöveg megegyezik az alábbi 157/2013. (10.08) számú határozatban foglaltakkal.) Bethlen Farkas polgármester úr szavazásra teszi fel a évi szociális célú tűzifa vásárlásához kapcsolódó önerő biztosítását a határozati javaslat szerint, melyet követően egyhangúan 6 igen szavazattal a képviselő-testület az alábbi határozatot hozza: 157/2013. ( ) határozata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló 57/2013. (X. 04.) BM rendelete alapján úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a maximálisan igényelhető 146 m 3 mennyiségre. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy nyertes pályázat esetén az önrészt és a tűzifa szállításából származó költségeket vállalja. Fenti cél érdekében Ft-ot tűzifavásárláshoz, míg Ft-ot a szállításból származó költségként elkülönít az általános tartaléka terhére. Felelős: Polgármester Határidő: azonnal Több hozzászólás nem lévén a Polgármester Úr bezárja a rendes ülést és zárt ülést rendel el október :30. Kmf... Bethlen Farkas. Oroszi Beáta

19 Polgármester Jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. június 02. (kedd) 13:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Verőcei i Hivatal tárgyalóterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. április 17. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v e

J e g y z ő k ö n y v e Öcsöd Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 14. napján megtartott soron kívüli ülésének J e g y z ő k ö n y v e 17/2012./VIII.14./ számú nemzetiségi határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2010. december 16-án megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba Szilágyi Gábor Pálmai József Csonka

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV. Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl 2/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: Recsk Nagyközség Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselıtestületének a 2012. február 14-én megtartott ülésérıl Határozat száma Tárgy 4/2012.(II.14.) A Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 30-án megtartott rendkívüli üléséről felvett J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs Rákóczi u. 2. Telefon: 76/558-131 Fax: 76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-17/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 29. (csütörtök) 08:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község Művelődési Ház Termében (2621 Verőce, Árpád út 20.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251

Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 71-12/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011.07.14.-én 09.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2011. július 20. Határozatok: 77-81/2011. (VII. 20.) Rendelet: 11/2011. (VII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. július 20-án (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2011. július 20. Határozatok:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. október 30-án 13,00 órakor a művelődési ház középső termében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend: 1. Bizottságok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén.

Készült: Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Almásfüzitő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2932 Almásfüzitő Petőfi tér 7. Tel.: 34/348-251 129-4/2012. Jegyzőkönyv Készült: 2012.03.29.-én 15.00. órakor megtartott rendes ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 13-án megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2015. november 19-i soros ülésén Hozott határozatok: 167-179/2015.(11.19.) Hozott rendelet: 13/2015. (XI.23.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-14/2015. Jegyzőkönyv mely készült Kunsziget Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. MÁRCIUS 3-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Szám:.. /2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 23. napján megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Kiss László polgármester Gyuró Judit képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirend:

Jegyzőkönyv. Napirend: Jegyzőkönyv Készült: Szálka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án 16 órakor megtartott üléséről Jelen vannak: Pálfi János polgármester, Dr. Sudár Zsolt alpolgármester, Csernik

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatot tesz az ülés napirendjére, melyet kiegészít és a testület egyhangúan elfogad az alábbiak szerint: Szám: - /2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 21.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Ondok Lászlóné elnök, Hammerné Magasházi Aphrodité és Kiriosz Judit testületi tag Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzata JK. 80.057-13/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Görög Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 25. napján

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 2/17/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 17. napján 8.00 órakor a Szikszói Közös Önkormányzati

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről.

- 1 - J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott nyílt üléséről. - 1 - Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta

Jegyzőkönyv. 2. Javaslat a szükséges anyagi fedezet biztosítására a Városi Mikulás rendezvényre Előterjesztő: Kelemenné Sípos Sarolta Jegyzőkönyv Készült: 2008. november 11-én 16.00-16.30 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Magyar János, Neuwirth László, Pallagi Ákos, Sági

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160-13/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 28. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 200-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 31-én 16 órakor kezdődő, a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára

M E G H Í V Ó. a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. október 1-jén (szerda) 8 órára BALATONFENYVES KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL Balatonfenyves, Kölcsey u. 27. Tel: 85/560-158, Fax: 85/361-802 E-mail: polgarmester@balatonfenyves.hu M E G H Í V Ó a Balatonfenyves Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-14/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Szám:..-2/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15.-én megtartott testületi üléséről. Kiss László polgármester: Köszönti a megjelenteket és megállapítja,

Részletesebben