Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző"

Átírás

1 ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ fax: 46/ Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalában október 13-án megtartott testületi ülésén. A nyílt testületi ülés 13 órakor kezdődött. Megjelent képviselők: Az ülésről távol maradt : dr. Üveges István polgármester Orosz Ferenc alpolgármester Szedlákné Monoczki Andrea Tőzsér László képviselő Barcsák Pálné képviselő Horváth Judit képviselő Az ülésre később érkezett: Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző Jegyzőkönyvvezető: Hunyorné Varga Katalin Dr. Üveges István polgármester köszöntötte a megjelent testületi tagokat, megállapította, hogy az ülés határozatképes, 7 képviselőből 4 fő jelen van az ülésen. Javaslatot tett a jegyzőkönyv hitelesítőre. 4 képviselőből 4 képviselő volt jelen. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal a jegyzőkönyv hitelesítésére tett javaslatot az alábbiak szerint elfogadta: Jegyzőkönyv hitelesítő: Szedláké Monoczki Andrea képviselő Dr. Üveges István Ismertette a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Kérte, hogy egészítsék ki az alábbi pontokkal: a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás, a Települési Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyása, valamint a 170/14 hrsz-ú ingatlan vagyis az un. szennyvíz átemelős telek megosztása. Kérte szavazzanak a módosított napirend jóváhagyásáról. 4 képviselőből 4 képviselő volt jelen. 1

2 Önkormányzati Képviselő testülete 4 igen szavazattal meghozta alábbi 105/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata Napirend módosítása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendet az alábbiak szerint módosítja: 1./ Települési Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére benyújtott pályázat felhasználása- ajtóék beszerzésre 2./ A természetben Arnót, Alkotmány utca Petőfi S.u. felé eső szakaszán található 172 hrsz-ú ingatlan megvásárlása 3./ B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekciójába történő belépésről döntés 4./ Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesülethez való csatlakozás - TDM tagság 5./ Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyása 6./ Települési Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyása 7./ Arnót, 170/14 hrsz-ú ingatlan vagyis az un. szennyvíz átemelős telek megosztása 8./ Bejelentések 1./ napirendi pont: Települési Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére benyújtott pályázat felhasználása- ajtóék beszerzésre / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 1.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy megnyerték a szociális támogatásra benyújtott pályázatot, így lehetőség nyílik az biztonsági ajtóékek 2

3 beszerzésére bruttó 1268 Ft /db összegben. Kiszámolták, kb 370 e Ft kellene ahhoz, hogy a támogatást is felhasználva és kiegészítve, minden lakásba tudnának egy-egy ajtóéket juttatni. Azt tervezi, hogy a november 23-án tartandó nyugdíjas napon ennek a nagy részét ki is tudnák osztani. Azt kell eldönteni, hogy kíván e a testület erre forrást biztosítani. Tőzsér László képviselő megkérdezte, hogy önrész kell-e ehhez a pályázathoz. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy nincs önrész, ami támogatást kaptak, azt kell felhasználni. A plusz forrás ahhoz kell, hogy minden háztartásba tudjanak adni egy-egy ajtóéket. Meghirdetik a településen, hogy lehet igényelni, felmérik az igényeket és ahhoz mérten fogják megrendelni az ajtóéket. A megnyert támogatásból részesülők részére jövedelemhatárt kell szabni, mert szociális alapon adják. Orosz Ferenc alpolgármester javasolta, hogy hívjanak meg a Rendőrőrsről valakit a lakásbiztonság elősegítésére tájékoztató megtartására. dr. Üveges István polgármester emlékeztetett rá, hogy szerveztek már ilyet tavaly ősszel, nem volt nagy érdeklődés a lakosság részéről. Ismertette az előterjesztés szerinti határozati javaslatot, kérte szavazzanak annak elfogadásáról. 4 képviselőből 4 képviselő volt jelen. Önkormányzati Képviselő testülete 4 igen szavazattal meghozta alábbi 106/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata Települési Önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére benyújtott pályázat felhasználása- ajtóék beszerzésre Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a települési önkormányzatok rendkívüli szociális támogatás igénylésére benyújtott pályázat támogatását felhasználva, azt kiegészítve -azon igénylők részére akik Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének a települési támogatás, az önkormányzat által nyújtott egyéb szociális ellátások, valamint a gyermekvédelem helyi szabályairól testületének szóló 4./2015.(II.25.) önkormányzati rendelet 6/A -a szerint nem jogosultak ajtóék beszerzésre, Ft saját erőt biztosít 2015 évi költségvetésben a szociális keret terhére. /Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő megérkezett az ülésre/ 3

4 2./ napirendi pont: A természetben Arnót, Alkotmány utca Petőfi S.u. felé eső szakaszán található 172 hrsz-ú ingatlan megvásárlása / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 2.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a Petőfi utca felől a Posta után kezdődik ez a telek melynek az egyik széle a Klusovszkiék telke melletti árok, a másik oldala a szennyvízátemelő területén húzódik keresztül től a TSZ tulajdonában van az 1177 m 2 nagyságú terület, információi szerint nem kárpótlás útján jutottak ehhez az ingatlanhoz. Megkereste az elnök urat, először 1 M Ft volt a vételi ára, de később sikerült 500 Ft/m 2 árban megállapodni. Ingatlan értékbecslő is felmérte a területet és ezt az árat javasolta ő is. Sürgős a terület tulajdonjogának a rendezése, mert várható a TOP-os pályázatok megjelenése, és egy inkubátorházra lehetne majd pályázni. Ha nem sikerült volna megállapodni, akkor a kisajátítási eljárást megindították volna. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő emlékszik rá hogy gyerekkorában ezen a területen még út sem volt, a földút nyomvonala elkerülte, mert annyira vizenyős volt ez a rész. Szerinte 1964-ben a TSZ végleges megalakulásakor minden olyan területet, ami nem volt nevesítve, a TSZ kezelésébe adtak. dr. Üveges István polgármester kérte szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadásáról 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 107/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata A természetben Arnót, Alkotmány utca Petőfi S.u. felé eső szakaszán található 172 hrsz-ú ingatlan megvásárlása Önkormányzati Képviselő testülete a az Arnót 172 hrsz-ú kivett megnevezésű művelési ágú 1177 m 2 nagyságú ingatlan megvásárlását határozza el. A vételi ajánlat 500 Ft/m 2 Az ügyvédi munkadíj összege Ft. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 3./ napirendi pont: B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekciójába történő belépésről döntés / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3.sz. melléklete/ 4

5 dr. Üveges István polgármester ismertetve az előterjesztést, indokolt a csatlakozás az Önkormányzati Szekcióhoz, mert ezzel pályázati lehetőségek nyílnak meg az önkormányzat előtt. Kérte szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 108/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekciójához történő csatlakozás jóváhagyása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete B.-A.-Z. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Önkormányzati szekciójához történő csatlakozást jóváhagyja, a mindenkori tagdíj összegét biztosítja. 4./ napirendi pont: Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesülethez való csatlakozás - TDM tagság / Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.sz. melléklete/ dr. Üveges István polgármester csatlakozva az előző napirendi ponthoz, szintén javasolta, hogy a csatlakozást fogadja el a testület, hiszen a tájház létrehozása is fontos lenne, melyet turisztikai szempontból is tudnának hasznosítani. Megállapította, hogy a napirendi ponthoz hozzászólás nem érkezett. Kérte szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 109/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesülethez való csatlakozás (TDM tagság) csatlakozás jóváhagyása 5

6 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Miskolc és Térsége Turisztikai Egyesülethez való csatlakozás (TDM tagság) történő csatlakozást jóváhagyja, a mindenkori tagdíj összegét biztosítja. 5./ napirendi pont: Települési Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyása dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy szükségét látja önkormányzati társulásokhoz való csatlakozásnak, mert vannak olyan témák, melyek országos összefogást igénylenek, ilyen pl. az önkormányzat részéről fizetendő szemétdíj, mely más önkormányzatot is sújt. Éves tagdíj fizetése kötelező, 20 Ft/ lakos a díjszámítás alapja. Javasolta a Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyását. Kérte szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 110/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez (MÖSZ) történő csatlakozás jóváhagyása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete Magyar Önkormányzatok Szövetségéhez (MÖSZ) a történő csatlakozást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására és az éves tagdíj kifizetésére. 6./ Települési Önkormányzatok Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyása dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy ez az a másik önkormányzati társulás, melyhez érdemesnek találja a csatlakozást. Éves tagdíj fizetése kötelező, 20 Ft/ lakos a díjszámítás alapja. 6

7 Javasolta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez való csatlakozás jóváhagyását. Kérte szavazzanak az előterjesztés szerinti határozati javaslatról. 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 111/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez (TÖOSZ) történő csatlakozás jóváhagyása Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez (TÖOSZ) történő csatlakozást jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására és az éves tagdíj kifizetésére. 7./ napirendi pont: Arnót, 170/14 hrsz-ú ingatlan vagyis az un. szennyvíz átemelős telek megosztása dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a TOP-os pályázatok megjelenése esetén, ha lesz kiírás inkubátorház építésére, ahhoz a telek tulajdonviszonyát igazolni kell, ezért szükséges a telekalakítás elvégzése. A térképvázrajzon látszik, hogy lesz egy önálló építési telek, és lesz a szennyvízátemelő melynek a területe egy helyrajzi számra kerül az ottani kertek alatti területtel, mert el kell érni a 800 m 2 terület nagyságot ahhoz, hogy a telekalakítás megvalósulhasson. Az önálló építési telken egy m 2 -es épület felépíthető. Kérte a vázrajz szerint a telekalakítást hagyja jóvá a testület. Megállapította, hogy a napirendhez hozzászólás nem érkezett. Kérte szavazzanak a határozati javaslatról. 5 képviselőből 5 képviselő volt jelen. 112/2015(X.13.) képviselő-testületi határozata Arnót, 170/14 hrsz-ú ingatlan vagyis az un. szennyvíz átemelős telek megosztása 7

8 Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 170/14 hrsz-ú ingatlan megosztását a változási vázrajz szerint jóváhagyja 8./ napirendi pont: Bejelentések dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testületet, hogy 6,4 M Ft-ot nyert az önkormányzat a rendkívüli önkormányzati támogatásra benyújtott pályázaton. Ebből 4 M Ft-ot át kell utalniuk a Zöld Völgy Hulladékszállítási Kft-nek, és még 4 M Ft a II. félévre eső díj, amit szintén meg kell majd fizetniük. Elmondta, hogy a következő pályázat is benyújtásra került 9 M Ft támogatási igénnyel. A kerékpárúttal kapcsolatban elmondta, hogy amikor beadták a pályázatot még konzorciumról volt szó, most úgy néz ki, hogy Felsőzsolca egyedül adta be a pályázatot, ebben a kérdésben még sok egyeztetés szükséges az önrész miatt is. Ha tisztán látnak majd jogilag, akkor újra napirendre kerül a téma. Szarka Tamás jegyző elmondta, hogy korábban a polgármesterek megállapodtak abban, hogy mindenki a saját kerékpárút területét rendben fogja tartani. Most, ha Arnót területére is ők veszik fel a normatívát ez a fenntartás szempontjából nem lesz reálís. 5 évig a beruházás Felsőzsolcáé. Azt is tisztázni kell, hogy mi történik, ha valamilyen baleset következik be a kerékpárúton, jogszabályilag Felsőzsolcáé, de az arnóti polgármester vállalta, hogy rendben fogja tartani. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy kezdeményezni fogja az egyeztetést és majd tájékoztatja a testületet az eredményről. Folytatva a tájékoztatást elmondta, hogy kikerült a tájékoztató tábla a település 3 bejáratához arról, hogy a térfigyelő kamerák kihelyezése megtörtént, a településen működik ez a rendszer. A mikrobusszal kapcsolatban megkérdezte jegyző urat milyen előrelépés történt. Szarka Tamás jegyző elmondta, hogy információi szerint az óvoda alapítványa már átveheti a mikrobuszt, október 30-ig el kell számolni az önkormányzatnak is. dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a Leader egyesületnél is van lehetőség a pályázatok benyújtására, a tagok tűzik ki a célt, EU-s támogatást lehet erre nyerni. A település is csatlakozott ehhez a szervezethez, érdemes elgondolkodni, milyen pályázati cél lenne a legfontosabb, igaz, hogy ezek utófinanszírozású pályázatok, meg kell hitelezni az összeget, és utólag hívhatók le, 5-10 M Ft körüli az az összeg, ami reális. Azt tervezi, hogy a következő ülésre meghívja majd dr. Nagy József elnök urat, köztudott, hogy az egyesület a napenergia hasznosítására vonatkozó pályázatokkal foglalkozik, nem biztos, hogy minden önkormányzatnál ez a legelső feladat, így nem biztos, hogy csak ebben kell gondolkodni. Felkérik majd, hogy ismertesse mire lehet pályázatot benyújtani. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő szerint a tájház létrehozását kellene megcélozni. 8

9 dr. Üveges István polgármester szerint a játszótér létesítése is fontos lenne, erre is jó lenen forrást találni. Orosz Ferenc alpolgármester a mezőgazdasági földre a kút működtetéséhez napelemes szivattyú is szükséges lenne. A sportpálya létesítésére is lenne igény a településen. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő emlékei szerint, ő is részt vett a Leader csoport megalakulásánál, nem foglalkoztak akkor a sporttal kapcsolatos pályázatokkal. Tőzsér László képviselő elmondta, hogy a református lelkipásztor kereste meg azzal, hogy lehetőség van az iskolának a tanodás pályázat benyújtására, a tanítási renden kívül a hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztése, beszoktatása, iskolai felszerelés bővítés témában. Ismeretei szerint ezt a pályázatot az önkormányzat nem adhatja be. Október 30. a beadási határidő, kikérte a tankerületi felügyelő állásfoglalását is. dr. Üveges István polgármester elmondta, hogy a temetővel szemben lévő megüresedett házat is lehetne majd ilyen tanoda jellegű célra felhasználni. Tőzsér László képviselő elmondta, hogy épület felújításra nincs a pályázatban lehetőség. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő szerint a külföldi szervezetekkel kellene a kapcsolatot felvenni, a norvég alap jó szokott lenni erre. Orosz Ferenc alpolgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Dankó Pista utcában sikerült a szemét ügyet rendezni, de az udvarokon lévő szemetet még nem számolták fel teljesen. Kellene lakógyűlést tartani, ahol fel lehetne hívni a figyelmet ezekre a kötelezettségekre. dr. Üveges István polgármester folytatva a tájékoztatást, elmondta, hogy megtartották a temető bejárást, ahol jelen voltak az egyházak képviselői is. Van 2-3 fejfa a katolikus oldalban, ezt majd helyreállítják. A felmérés szerint kb sírhely még van a katolikus oldalon, a katolikus egyház kérte az evangélikusokat, hogy ott temetkezhessenek, ha betelik ez az oldal, és a temető eddig nem használt területeit is birtokba vehetik majd. Buday Barnabás esperes úr nem zárkózott el attól, hogy a nem használt területet igénybe vegyék, de attól elzárkózik, hogy a fejfával ellátott sírokat megbontsák. Az evangélikus oldalban is van legalább 20 felhasználható sírhely. Összefoglalva olyan sírhely van, amit bárki bármikor felhasználhat. Az evangélikusoknak kell meghozni a döntést arról, hogy engedik e oda más felekezetnek a temetkezést. A katolikusok részéről felmerült az a lehetőség is, hogy az önkormányzat kezelésébe átadják a temetőrészüket. Véleménye szerint jelenleg nincsenek elkésve, nem sürget az idő. A bejáráson egyeztettek arról is, hogy lélekharang felállítását tervezik együtt az egyházak és az önkormányzat. Erre egy adománygyűjtést is el tudnak képzelni. A ravatalozó mintájára lehetne megépíteni. Szóba jött az emlékmű mögötti terület, valamint a katolikus oldalban a partfal élénél van egy üres terület. Ott urnasírhely kialakítását is elképzelhetőnek tartja. A felekezetek és az önkormányzat egységesen fizetnék meg a költségeket. A harangra van igény, először felmérik az anyagköltséget. 9

10 Más témával folytatva elmondta, hogy a bérlakás mellé az üres telekre fenyőfa csemetéket ültetnek majd tavasszal, az idén a terület felszántását végzik el. Tervek között szerepel, hogy a szennyvízátemelős telek szélét tujával körbeültetik, úgy hogy rálátás legyen az ott elhelyezett szekérre és a gémeskútra. 100 e Ft o kaptak a közmunkáltatás keretében a növényekre. 1-1 hársfa ültetését tervezik a község 3 bejáratához. A közmeghallgatás időpontját december 1-i időponttal határozta meg a testület, erre az alkalomra az Észak-Magyarország c. napilapban egy egy oldalas cikket szeretne megjelentetni az elmúlt év eseményeiről, pályázatairól. Ezt az időpont előtt a község minden ingatlanába eljuttatnák, 150 e Ft a költsége. Megérkezett Arnót ingatlan nyilvántartási térképe, melynek 50 e F volt a költsége. Az iskola épületében a Gyermekjóléti Szolgálatnak helyet adó tanterem megosztását tervezik, így egyik felébe a településről összegyűjtött régiségeket el tudnák helyezni, a másik részében lenne a Gyermekjóléti Szolgálat irodája. A Gyermekjóléti Szolgálat terén januártól nagy változások várhatóak. Meg kívánják teremteni a lehetőségét annak, hogy a fogamzásgátlás támogatásaként hurkot vagy gyógyszert írhasson fel a nőgyógyász, akivel erre szerződést is köthetnének. a költségét az önkormányzat átvállalná. A rendezvényekkel kapcsolatban elmondta, hogy a bükkszentkereszti gombafesztivál alkalmával szervezett főzőversenyen a konyha csapata részt vett, 2-ik helyezést értek el. Orosz Ferenc alpolgármester elmondta, hogy 25 éve volt az első szabad választás, ennek emlékére lehetne egy emlék testületi ülést összehívni, ahová minden eddigi képviselőt meghívhatnának. dr. Üveges István polgármester ehhez kapcsolódóan elmondta, 5-10 perces előadásra felkérhetnék erre az alkalomra a Belügyminisztériumban dolgozó Szerencs környéki szakembert, az ünnepséget egytál étel felszolgálásával zárhatnák. Az ünnep emlékére egy időkapszulát is elhelyezhetnének pl. a művelődési ház előtti területen egy kőládában, ami csak 25 év után nyitható fel. Ebbe belekerülhetne a mostani időszakra jellemző néhány tárgy. Az országgyűlési képviselők tablóját is el szeretnék készíteni. Részt vettek a Retro Discon az iskolában, felmerült többükben az, hogy a fiataloknak is kellene szervezni valami hasonló szórakozási lehetőséget. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő ehhez kapcsolódva javasolta nyugdíjasoknak táncest megrendezését. 10

11 dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy a héten pénteken kerül megrendezésre a közfoglalkoztatottak napja, ahová meghívták a Munkaügyi Központból az ezen a területen dolgozó 3 munkatársat. Tőzsér László képviselő elmondta, hogy a tornaterem védőborítása felújításra szorul, ezért az október 14-én megrendezésre kerülő bálnak a bevétele erre a célra lenne felhasználva. dr. Üveges István polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy október 23-án megrendezésre kerül a Turul futás, az önkormányzat biztosítja a színpadot és a hangosítást. Csöbör Katalin képviselő asszony meghívta a választókörzet polgármestereit egy gyárlátogatással összekötött kóstolóra a Sajó Húshoz, ennek apropóján megszervezett Szépe Antal féle tojástelepén a hasonló összejövetelt, ahol elhangzott, hogy mintaszövetkezetek létrehozását szorgalmazzák, ahol az egyes vállalkozások egymásra épülnek. Ezt rendezvényt továbbfejlesztve megrendezni kívánják a mikro térségi mezőgazdasági programot, mely november 12-én 14 órától lesz Arnóton Alsózsolca, Felsőzsolca, Szirmabesenyő, Sajókeresztúr mezőgazdasági vállalkozói részvételével. A rendezvényekhez kapcsolódóan elmondta, hogy november 23-án lesz a nyugdíjas nap, december 1-én közmeghallgatás, december első szombatján Mikulás futás, este a fiataloknak Disco, december 14-én Luca napi ünnepség, december 17-én Roma nap, december 21-én Vásáry André közreműködésével adventi koncert megrendezésére kerül sor. A további feladatok között megemlítette, hogy a közmunkáltatás keretében házszámok készítését tervezik, melyet felajánlanak a lakosságnak használatra. Útpadka rendezését meg kell oldani a település útjain. Jövőre ivóvízdíj bevezetését tervezi azoknál az ingatlanoknál, ahol a vezetékes ivóvíz nincs bekötve. A térkőgyártást önköltségi áron biztosítani szeretnék a lakosságnak, hétvégi gyártással. Darnyiné Kövesdi Erzsébet képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy az óvoda technikai dolgozói évek óta nem kaptak fizetésemelést, a pedagógusok bérét rendezték, de ez a réteg kimaradt. Az ülésen más bejelentés nem történt, a polgármester úr megköszönte a megjelenést az ülést bezárta. K.m.f. dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Szedlákné Monoczki Andrea jkv. hitelesítő 11

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző. 6. napirendi ponthoz: Buday Barnabás esperes Buday-Malik Adrienn ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 17/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Bodolai Andrea gazdálkodási előadó Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 12 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró

Orosz Ferenc alpolgármester. Tanácskozási joggal meghívottak : Szarka Tamás jegyző Reinecker Norbert pályázatíró ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: dr. Üveges István polgármester Szarka Tamás jegyző Orosz Ferenc alpolgármester ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET PÉZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. e-mail: arnot@arnot.hu Szám: 4/2016 JEGYZŐKÖNYV Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testület Pénzügyi

Részletesebben

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása.

4./ Arnót Község Önkormányzata adósságot keletkeztetı ügyleteibıl eredı fizetési kötelezettségeinek megállapítása. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el:

Burghardt Ferenc polgármester köszöntötte a képviselőket. Javasolta, hogy napirendet az alábbiak szerint fogadják el: PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi Fő utca 19. Szám:7-16 /2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. július 11-én 18.00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 20- án 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő kihelyezett nyilvános üléséről, a Napsugár Óvoda

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta.

Dr. Üveges István: Köszöntötte a megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapította, hogy az ülés határozatképes, azt megnyitotta. ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETE Arnót, Petıfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 7/2013 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 18-án 14 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2009. augusztus 27-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Edelény Város Integrált

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének 2011. április

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról

Az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról JEGYZŐKÖNYV Készült Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő-testületének 2012. szeptember 10-én de. 8 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: a

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 10-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.)

Tamási Áron Művelődési Központ II. emeleti tanácsterme (8300 Tapolca, Kisfaludy u. 2-6.) TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/38-52/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Testület a szóbeli előterjesztést 3 igen szavazattal az ülés napirendjére felvette.

JEGYZŐKÖNYV. A Testület a szóbeli előterjesztést 3 igen szavazattal az ülés napirendjére felvette. Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzata JK: 271.024-20/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 11.

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-217/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. augusztus 19-én megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről Balatonfüred,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: EPL/6/12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 28-án 18,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről 383 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. április 23. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8482 Doba, Kossuth u. 10. Szám: D- 17-3 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Doba Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 8-án 17 órai kezdettel

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben