Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu"

Átírás

1 Ügyszám: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u / Fax: 84/ JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének április 21.-én megtartott ülésén Jelen vannak: Kecskés Gábor polgármester Bodóné Császár Anna, Bódis József, Juhász István, Lengyel Ferenc, Somi Levente, Szarka Norbert képviselő-testületi tagok, Ságvár Állandó meghívottként jelen van: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző Meghívottként jelen van: Bojás Lilla gyermek családgondozó Bódis Violetta közművelődés-szervező Édesné Busch Aranka könyvvizsgáló Kovács Borbála felnőtt családgondozó Kovács Gréta pénzügyi előadó Kecskés Gábor polgármester köszöntötte a megjelent képviselő-testületi tagokat és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, mivel minden megválasztott képviselő jelen van. Megállapította, hogy az ülést az SZMSZ-ben foglaltak szerint hívták össze. Javasolta a napirend elfogadását. Napirend: 1.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Bojás Lilla gyermek családgondozó Kovács Borbála felnőtt családgondozó 2.) Ságvár község évi költségvetésének módosítása 3.) Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról 4.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Előadó: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző 5.) Ságvár község önkormányzatának évi gazdasági programja 6.) Ságvár község 2/1992. (II.20.) számú, a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló rendeletének felülvizsgálata

2 Előadó: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző 7.) Egyebek A képviselő-testület a napirenddel egyetértett. 1.) Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról Előadó: Bojás Lilla gyermek családgondozó Kovács Borbála felnőtt családgondozó (Az írásos anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kecskés Gábor polgármester szerint precíz, jó anyagot kaptak a képviselők. Megkérdezte, hogy a évhez képest tapasztalható volt-e bármilyen javulás és hogy van-e kirívóan nehezen kezelhető ügyfél? Bojás Lilla elmondta, hogy a szülők hozzáállása pozitívan változott, együttműködőbbek, a problémák viszont szaporodtak. Különösen nehezen kezelhető ügyfelük nincsen, sikeresek az együttműködések. Bodóné Császár Anna megkérdezte, mi az oka annak, hogy nem sikerült szorosabb kapcsolatot kialakítani a védőnővel és az orvossal? Kik vannak benne a jelzőrendszerben és mit jelent a beszámolóban az, hogy előfordult késedelmes jelzés? Megköszönte, hogy a családsegítős kolleginák részt vesznek a falu és sportnapon. Bojás Lilla elmondta, hogy az orvost és a védőnőt is minden alkalommal meghívják a jelzőrendszeri találkozókra, ám eddig nem jelentek meg egyszer sem. A többi jelzőrendszeri taggal jól működik a kapcsolat. Többször is előfordult, hogy olyankor kaptak jelzést egy ügyről, amikor az már nehezen kezelhető stádiumban volt. Kecskés Gábor polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 40/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület a Gyermekjóléti Szolgálat évi munkájáról szóló beszámolót elfogadta. 2.) Ságvár község évi költségvetésének módosítása (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy születtek olyan döntések, amik miatt módosítani kell a költségvetést. Kérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy számoljon be a bizottság döntéséről ezzel kapcsolatban. 2

3 Szarka Norbert elnök elmondta, hogy a pénzügyi bizottság egyhangúan elfogadta a költségvetés módosítását és a bizottság javasolja a testületnek is az elfogadását. Kecskés Gábor polgármester javasolta a módosítás elfogadását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Ságvár Község Képviselő-testületének 8/2011. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete a évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.17.) számú rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 3.) Beszámoló a évi költségvetés végrehajtásáról (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kecskés Gábor polgármester véleménye szerint jó évet zártak, amit vállaltak, azt teljesítették. Az adóbevételek nagyjából befolytak, remélhetőleg idén több kintlévőséget sikerül beszedni. A költségvetés a szennyvízprojekt miatt magas volt. Megkérdezte, hogy a pénzügyi bizottság mit határozott az ülésén? Szarka Norbert elnök elmondta, hogy a bizottság egyhangúan elfogadta a beszámolót és elfogadásra javasolja azt a képviselő-testületnek. Kecskés Gábor polgármester javasolta a beszámoló elfogadását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Ságvár Község Képviselő-testületének 9/2011. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat évi gazdálkodási zárszámadásáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 4.) A Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálata Előadó: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző (Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Dr. Schmieder Ibolya körjegyző elmondta, hogy a testületnek a megalakulást követő 6 hónapon belül felül kellett vizsgálnia az SZMSZ-t, ezért került most a napirendek közé. Az előzőhöz képest csak apróbb változások vannak. Lengyel Ferenc jelezte, hogy rosszul szerepel a polgármester jogállása a rendelettervezetben. Bodóné Császár Anna elmondta, hogy Grúber Attila országgyűlési képviselő tavaly is hiányolta, hogy nem hívták meg az ülésekre. 3

4 Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy meghívták eddig mindegyikre, ám a képviselő úr jelenleg sokat van külföldön. Javasolta az SZMSZ elfogadását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Ságvár Község Képviselő-testületének 10/2011. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5.) Ságvár község önkormányzatának évi gazdasági programja (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kecskés Gábor polgármester megkérdezte, hogy a pénzügyi bizottság hogyan határozott erről a napirendről? Szarka Norbert elnök elmondta, hogy a bizottság a gazdasági programot egyhangúan elfogadta és a testületnek elfogadásra javasolja. Lengyel Ferenc jelezte, hogy több pontatlanság is szerepel az előterjesztésben, ezeket kérte javítani. Megkérdezte, hogy a szélessávú internet aktuális kérdés e még? Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy gyakorlatilag igen, mivel az csak a településig lett elvezetve a kistérség által, a lakosság még nem tud rácsatlakozni. Szarka Norbert jelezte, hogy az oktatási intézményeknél hiányzik a bölcsőde. Kecskés Gábor polgármester javasolta a gazdasági program elfogadását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 41/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület Ságvár község önkormányzatának évi gazdasági programját elfogadta. 6.) Ságvár község 2/1992. (II.20.) számú, a lakáshoz jutás önkormányzati támogatásáról szóló rendeletének felülvizsgálata Előadó: Dr. Schmieder Ibolya körjegyző (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Dr. Schmieder Ibolya körjegyző elmondta, hogy a rendelet már elavult volt, a korábbi szabályok alkalmazhatatlanokká váltak a jelenlegi állapotban. Igyekeztek tágan meghatározni a jogosultak körét. 4

5 A korábbi rendeletben szinte mindent beszabályoztak, most szinte mindenki jogosult lehet rá, aki kéri. Jelezte, hogy Somban és Nyimben kiegészítették a rendeletet azzal, hogy két évig ne lehessen elidegeníteni az ingatlant, illetve visszafizetési kötelezettséget írtak elő. Lengyel Ferenc megkérdezte, hogy korábban is volt-e összeghatárhoz kötve a támogatás? Dr. Schmieder Ibolya körjegyző elmondta, hogy több összeghatár is szerepelt benne. Kecskés Gábor polgármester hozzátette, hogy a községnek érdeke az, hogy minél többen telepedjenek le a faluban. Javasolta a rendelet elfogadását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: 7.) Egyebek Ságvár Község Képviselő-testületének 11/2011. (IV.25.) számú önkormányzati rendelete a letelepedési támogatásról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 7./a.) A helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításának módosításáról szóló 4/2011. (I.21.) számú rendelet módosítása (Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy a 4/2011. (I.21.) számú rendelet elfogadásakor tévedésből rossz variációt fogadott el a testület, ezért szükségessé vált módosítani azt. Javasolta a rendelet módosítását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotta: Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (IV.22.) számú rendelete a helyi hulladékkezelési közszolgáltatás rendjéről, a településtisztaság egyes kérdéseiről és a közszolgáltatás díjának megállapításának módosításáról szóló 4/2011. (I.21.) számú rendelet módosításáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 7./b.) A falunapi rendezvények előkészítése Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy az idő rövidsége miatt most kell dönteni arról, idén mennyi kitüntetett legyen. Nem kötelező három Ságvárért kitüntetést adományozni és díszpolgárt sem kell választani, ha a testület nem akar. Javasolta, hogy idén 2 Ságvárért kitüntetést adományozzanak. 5

6 Bódis József elmondta, hogy a polgármester úr kitüntetését ellopták, ezért javasolta, hogy rendeljenek 3 kitüntetést és az egyiket az ünnepségen adják oda neki. Szarka Norbert nem tartotta jó ötletnek ezt, mert féleértésre adhat okot. Kecskés Gábor polgármester megköszönte a felajánlást, de közölte, hogy a saját költségén szeretné megoldani a pótlást. Somi Levente javasolta, hogy 3 Ságvárért kitüntetést adjanak. Kecskés Gábor polgármester szavazásra bocsátotta a javaslatot. Ságvár község képviselő-testülete 1 igen, 1 tartózkodó és 5 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 42/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület évben nem kíván 3 db Ságvárért kitüntetést kiadni. Kecskés Gábor polgármester javasolta ismét, hogy 2 kitüntetést adjanak. Ságvár község képviselő-testülete 5 igen, 2 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 43/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület évben 2 db Ságvárért kitüntetést kíván kiadni. Kecskés Gábor polgármester véleménye szerint díszpolgárt is kellene választani. Juhász István nem értett ezzel egyet, véleménye szerint ez igen komoly kitüntetés, nem muszáj minden évben kiadni. Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy van olyan személy, akinek nyugodt szívvel odaítélheti a testület a díszpolgári címet. Javasolta, hogy döntsenek róla. Ságvár község képviselő-testülete 6 igen 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 44/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület évben 1 db Ságvár díszpolgára kitüntetést kíván kiadni. Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy idén az óvodában főznék meg az önkormányzat vendégeinek az ételt. Bodóné Császár Anna két fajta ételt javasolt elkészíteni. Kifogásolta, hogy mindenki ingyen kapja az ételt, véleménye szerint valamiféle rendszert kell bevezetni, mivel gyakran előfordul, hogy a ságváriak kiszorulnak a sorból a vendégek miatt. Jó lenne valamilyen jegyrendszert kialakítani. 6

7 Kecskés Gábor polgármester javaslatokat kért erre vonatkozóan, mivel véleménye szerint ezt nehéz lesz felvállalni. Bódis József elmondta, hogy a többi faluhoz képest csak Ságváron van ingyen az étel a nem helyieknek is. Véleménye szerint már az elejétől kezdve meg kellett volna húzni egy határt, hogy ki ehet ingyen és kinek kell fizetni, ám egyelőre nem lehet egyből radikális lépéseket tenni ez ügyben. Fel kell vállalni azt, hogy minden ságvári lakos kapjon jegyet, a többi látogató pedig fizesse ki az ételt. A jegyeket a kapunál lehetne kiosztani. Szarka Norbert felhívta a figyelmet arra, hogy könnyen visszaélhetnek ezzel. Bodóné Császár Anna szerint mindenkinek szermélyesen egy jegyet kell adni és akkor ez elkerülhető lesz. Megkérdezte, hogy nem lehet-e probléma abból, ha pénzt kérnek az ételért? Szarka Norbert javasolta, hogy támogatói jegy formájában lehessen ételt venni, így ez a kérdés megoldódik. Kecskés Gábor polgármester javasolta, hogy szavazzanak a jegyrendszer bevezetéséről. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 45/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület a évi falunapon az étel kiosztását jegyrendszer bevezetésével kívánja biztosítani oly módon, hogy a ságvári lakosok ingyen kapnak jegyet, a látogatók pedig támogatói jegy vásárlásával juhtatnak hozzá. Kecskés Gábor polgármester javasolta, hogy idén is legyen tűzijáték. Ságvár község képviselő-testülete 5 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 46/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület a ságvári falunapi rendezvényre való tűzijáték megrendelését támogatja Ft, azaz Egyszázötvenezer forint értékben. Határidő: azonnal Felelős: Kecskés Gábor polgármester Kecskés Gábor polgármester véleménye szerint a virágosítási versenyt vagy át kéne szervezni vagy meg kéne szüntetni. Szarka Norbert egyetértett ezzel, véleménye szerint minden évben ugyanazokat a házakat díjazzák. 7

8 Kecskés Gábor polgármester javasolta, hogy idén ne rendezzék meg a versenyt. A képviselő-testület a javaslattal 6 támogató és 1 ellenszavazat mellett egyetértett. Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy megrendelték a Diósi Zenekar műsorát és javasolta, hogy hívják meg a tűzoltóságot és a rendőrséget bemutatót tartani. A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetértett. Szarka Norbert jelezte, hogy egy baráti társaság autó kiállítást szervezne a falunapon, ahol a fényezési és hangtechnikai vívmányokat vonultatnák fel. Kecskés Gábor polgármester jónak tartotta az ötletet. Javaslatokat kért a napi programokra és a fellépőkre. Bódis Violetta elmondta, hogy rengeteg népszerű előadó van, viszont sok műsor értéke nincsen arányban az elkért összeggel. Az ún. elfeledett előadók sem sokkal olcsóbban vállalnak fellépést. Kérte, hogy határozzanak meg egy műfajt, hogy konkrét árat tudjanak kérni. Szarka Norbert szerint akár karaoke-estet is lehetne szervezni. Somi Levente szerint vicc-vetélkedőt is lehetne összehívni. Juhász István felhívta a figyelmet az időzítés fontosságára, nehogy ütközzenek a programok. Véleménye szerint nem kell feltétlenül énekest hívni, akár humoristát is lehetne hívni. Bódis Violetta jelezte, hogy változtatni szeretnének a szokásos falufutás menetrendjén változtatni, akár családi versenyt is lehetne rendezni belőle. Bodóné Császár Anna elmondta, hogy Bali Gyöngyi jelezte neki, idén nem akar sportnapot szervezni, így az arra beosztott összeget át lehetne tenni a falunapra és abból is lehetne gazdálkodni. 7./c.) Szélerőművel kapcsolatos ajánlat kérése Kecskés Gábor polgármester megkérdezte, hogy foglalkozzanak-e érdemben az együttes ülésen elhangzott szélerőmű konstrukcióval? Bodóné Császár Anna kifogásolta, hogy a cég képviselője semmiféle konkrétumot nem mondott a bemutatóban, jó lenne valamiféle ajánlatot kérni, amiből kiderül, hogy Ságvárnak milyen kondíciókat tudnak ajánlani. Juhász István véleménye szerint nem érdemes foglalkozni vele. Bódis József egyetértett Bodóné Császár Annával és hozzátette, hogy a bekért ajánlatott vizsgáltassák meg egy független szakemberrel. 8

9 Kecskés Gábor polgármester szerint sem kéne levetni az ötletet, de vakon ne vágjanak bele. A következő testületi ülésre bekérik az anyagot. A képviselő-testület a javaslattal egyhangúan egyetértett. 7./d.) A Ságvári Református Egyházközség támogatási kérelme Bódis József elmondta, hogy tönkrement a templomban a hangosító berendezés, ennek a helyére szeretnének venni egy újat. Mivel már évek óta nem támogatta az önkormányzat az egyházakat, ezért kérte, hogy ehhez járuljanak hozzá Ft-tal. Kecskés Gábor polgármester javasolta a támogatás megadását. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 47/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület a Ságvári Református Egyházközség részére Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást állapít meg. Határidő: azonnal Felelős: Kecskés Gábor polgármester 7./e.) A helyi civil szervezetek támogatása Kecskés Gábor polgármester felkérte a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság döntését. Szarka Norbert elnök felsorolta, hogy mely civil szervezetnek mekkora összegben javasol támogatást nyújtani. Jelezte, hogy a Békevár Egyesület Ft-ot kért, ám a bizottság úgy döntött, mivel egy majdnem újonnan alakult egyesületről van szó, nem pénzbeli támogatást nyújtanak, hanem havonta egy alkalommal ingyen odaadják nekik a kultúrházat használatra. Kérte a testületet, hogy ezeket az összegeket fogadják el. Bodóné Császár Anna megkérdezte, hogy a Szivárvány Nyugdíjas Klub miért csak Ft-ot kapott? Szarka Norbert elnök elmondta, hogy csak ennyi maradt, ráadásul a pályázatukban a falunapi főzést jelölték meg, mint rendezvényt, ami a bizottság véleménye szerint nem fer a többi falunapi főzővel szemben, akik a saját pénzükből állják az alapanyagokat. Kecskés Gábor polgármester javasolta a nevezett összegeket megszavazni. Ságvár község képviselő-testülete 6 igen, 1 tartózkodó, valamint ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 48/2011. (04.24.) számú határozat: 9

10 1. A pénzügyi bizottság az ülés napjáig beérkezett támogatási igényeket a civil szervezetek programjukhoz igényelt összegekkel támogatja, melyek a következők: Szivárvány Nyugdíjas Klub: Ft Kis-Koppány Íjászegyesület Ft Ságvári Női Kamarakórus Ft Szőlőhegyi Gazdák Egyesülete Ft Ságvárért Egyesület Ft Mozdulj! Alapítvány Ft Vöröskereszt Ft Ságvári Irodalmat Kedvelők Klubja: Ft Polgárőr Egyesület: Ft 2. A kifizetések negyedévenként történnek. 3. Azok a civil szervezetek, akik eddig nem adták le igényüket, később a soron következő pénzügyi bizottsági ülésen kaphatnak támogatást. Határidő: azonnal Felelős: Kecskés Gábor polgármester 7./f.) A közkút leszerelése Bodóné Császár Anna elmondta, évek óta kérik, hogy szereljék le a Fő téren álló közcsapot, mert mindenki oda jár megtölteni a több száz literes hordókat és ez komoly anyagi károkat jelent az önkormányzatnak. Megkérdezte, hogy ez lehetséges-e? Dr. Schmieder Ibolya körjegyző elmondta, hogy nem kötelező közkutat fenntartani a településen. Bódis József szerint elég lenne az is, ha beszűkítenék úgy, hogy a lassú folyás miatt csak kis mennyiségben érje csak meg. Kecskés Gábor polgármester javasolta a közkút leszerelését. Ságvár község képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozta: 49/2011. (04.24.) számú határozat: A képviselő-testület a Fő téren álló közkutat le kívánja szereltetni. Határidő: folyamatos Felelős: Kecskés Gábor polgármester Bejelentések, kérdések, észrevételek Kecskés Gábor polgármester elmondta, Bartó László az ülés előtt jelezte, hogy be szeretne jelenteni a testületnek egy lehetséges rendezvényt, ezért megadta a szót Bartó Lászlónak. Bartó László elmondta, hogy Megkent Kenyér Fesztivált szeretnének hagyományteremtő jelleggel rendezni a községben, mely abból állna, hogy különféle lekvárokkal, zsírokkal és 10

11 vajakkal megkent kenyerek mellett különböző versenyeket, vetélkedőket, esetleg kirakodó vásárt rendeznének a civil szervezetetek segítségével. Véleménye szerint jó hírét vinné a falunak, ahogyan a környék több fesztiválja is turisztikai jelentőségű. Az időpont még nem tisztázott, de kérte a testületet, hogy járuljon hozzá a rendezvény megszervezetéséhez. Kecskés Gábor polgármester jó ötletnek tartotta a fesztivál megrendezését. Juhász István szerint lehetne néptánc-versenyt rendezni mellette. A képviselő-testület a Megkent Kenyér Fesztivál megrendezését egyhangúan támogatta. Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy felújították a hivatal épületét, még ősszel ki szeretnének alakítani egy új vizesblokkot és egy nagyobb konyhát. A búcsú a szokásokkal ellentétben egy héttel később, május 8-án lesz megrendezve a majális miatt. Elkezdték a nem régen megvásárolt, a sportpálya melletti területet bekeríteni, ám egy rész nem lett kisajátítva, magántulajdonosa van, aki a napokban jelentkezett építési szándékkal. Mivel a területet kizárólag sportcélra lehet felhasználni, felajánlotta, hogy amennyiben az önkormányzat ad egy hasonló kvalitású telket, akkor elcseréli, viszont nincsen ilyen telkük. Bódis József megkérdezte, hogy nem áll-e fenn az elbirtoklás ténye? Dr. Schmieder Ibolya körjegyző elmondta, hogy az önkormányzat nem tudja bizonyítani azt, hogy nem foglalkozott a területtel, ellenben ő könnyen hoz magával bizonyítékot, hiszen hitelt vett fel rá és gyakorolja a tulajdonosi jogait, vagyis tisztában vele, hogy az övé. Legfeljebb egyezséggel lehet megoldani a helyzetet, bár véleménye szerint a tulajdonos nem állt hozzá rugalmasan a kérdéshez. Tájékoztatta egyúttal a testületet arról, hogy ügyfélszolgálati iroda fog működni a hivatalban és kérte, hogy ha esetleg kérdezik tőlük, akkor oda küldjék az ügyfeleket, mert ott lehet majd kérelmeket és nyomtatványokat beszerezni. A sagvar.hu oldal elkészült, felkerültek a nyomtatványok és a szükséges információk, folyamatosan fejlesztik, bővítik az oldalt. Bodóné Császár Anna jelezte, megkeresték a szőlősgazdák azzal a kéréssel, hogy az idei adóemelések fejében az önkormányzat tegye rendbe a szőlőhegyi utakat. Egyúttal felháborodásának adott hangot amiatt, hogy az egyik pincetulajdonos lezárja azt az utat, ami sok pincéhez az egyetlen járási lehetőség és ezzel kapcsolatban semmilyen információ nem érkezik az érintettekhez. Felhívta mindazon képviselő-testületi társa figyelmét, akik az együttes ülésen az Anyák napi ünnepséggel összefüggésben tartózkodással szavaztak, hogy megnézte az óvoda pedagógiai programját és ott egyértelműen szerepel az Anyák napi ünnepség. Elmondta, hogy megkereste a község egyik lakosa azzal a kéréssel, hogy a rendkívül nehéz anyagi körülményeire való tekintettel biztosítson neki az önkormányzat napi egyszer meleg ételt. Megkérdezte, hogy mi a terv a sportpálya melletti területtel? Kecskés Gábor polgármester elmondta, hogy hallott a nehéz anyagi helyzetű lakos esetéről és már intézkedtek annak irányában, hogy keddtől kaphasson meleg ételt. 11

12 Az önkormányzati területtel kapcsolatban elmondta, hogy egyelőre bekerítés alatt áll az ingatlan, utána szeretnének havonta egy alkalommal vásárt tartani, ahol a helyi termékeket is el lehetne adni. Oda kell majd figyelni az időzítésre is, hiszen vannak a környéken más vásárok is. Bódis József jelezte, hogy szeretnének majd egy fogathajtó versenyt is rendezni valamikor a területen. Felhívta a figyelmet, hogy sok utcanév tábla hiányzik, ezeket pótolni kell. A szőlőhegyi út lezárásával kapcsolatban elmondta, hogy értesülései szerint a tulajdonos minden érintett gazdának biztosítani fogja a szabad bejárást úgy, hogy kulcsot ad a sorompóhoz nekik. Emellett már régen jelezte, hogy nem tűri a korlátlan átjárást a területén, ezért döntött a sorompó építése mellett. Bodóné Császár Anna hiányolta az egyeztetést a kérdéssel kapcsolatban és jelezte, hogy nem ez az első eset, hogy emiatt probléma van. Jelezte továbbá, hogy amikor először szóba került ez a dolog, a testület még egészen másképpen állt hozzá a kérdéshez, ezért is lepődött meg, hogy ilyen információk látnak napvilágot. Kecskés Gábor polgármester közölte, hogy már megoldották az utcai táblák pótlását és megrendelték a fém táblákat a régiek helyére. A szőlőhegyi utakkal kapcsolatban közölte, hogy az önkormányzat szívesen segít az utak karbantartásában, de csak akkor, ha a gazdák is hozzájárulnak ehhez. Az út lezárásához kapcsolódóan elmondta, hogy a saját területén a tulajdonos azt tesz, amit akar, majd ha ténylegesen lezárja az utat, akkor a többi gazda úgyis be fog jönni a hivatalba és akkor meg lehet oldani egy egyeztetést a két fél között. Más bejelentés nem lévén Kecskés Gábor polgármester a nyilvános ülést berekesztett és zárt ülést rendelt el. K.m.f. Kecskés Gábor polgármester Dr. Schmieder Ibolya körjegyző 12

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3204/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

JEGYZŐKÖNYV. Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2002. január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 2 Bekecs Község Önkormányzatának

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv nyilvános testületi ülésről Öttevény, 2008. május 8. J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2-7/2008 J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. május 8-án 17,00 órakor az öttevényi Polgármesteri

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu

ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága

Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága Pápa Város Önkormányzatának Egészségügyi és Szociális Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült: Jelen vannak: Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2011. március 16-i ülésén a Polgármesteri tárgyaló hivatali helyiségében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 05-én tartott rendkívüli

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 233-11/2015. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 27. napján 9 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről:

Jegyzőkönyv. Leiter Katalin, Emődi Sándor osztályvezetők, Balmazújvárosi Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. részéről: Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. május 21-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét 2011. október 27-i ülése 317 KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2011. T A R T A L M A Z Z A Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzőkönyvét

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-5/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. ÁPRILIS 18-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 154, 155, 156, 157/2012. (IV. 18.) 2 Jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 26/2012. (III.29.) kt. határozat: A 2012. március 29-ei ülés napirendjének elfogadása 27/2012. (III.29.)

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről.

Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Községi Képviselő-testület Egeralja Szám: 231-8/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egeralja község képviselő-testületének 2013. július 8-án 19 óra 30 perctől megtartott testületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 71-4/2009. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2009. MÁRCIUS 26-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 90,

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Jegyzőkönyv Készült Hidegkút települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én 17 órai kezdettel megtartott rendes üléséről. Az ülés helye: Hidegkút Faluház Jelen vannak: Pénzes Erzsébet

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 1438-2/2015. ikt.sz. 3/2015. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Kakulya Károly és Szitó Lajos Zoltánné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2010. december 22-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Gyói Gábor polgármester Harmatos László alpolgármester Bárkai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor

10. Két ülés közti tájékoztató Pollák Tibor Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 11- én megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

Jegyzőkönyv lakossági fórumról

Jegyzőkönyv lakossági fórumról Budaörsi Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2040 Budaörs, Szabadság út 134. Telephely: 2040 Budaörs, Szabadság út 133. fszt. 6. Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-109561; Adószám: 13799676-2-13

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 18/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. december 2-án megtartott üléséről Határozatok száma: 74-82. Rendeletek száma: 14-16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. augusztus 4-én 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Budai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 10/2014. JEGYZŐKÖNYV a bizottság 2014. december 1-jén megtartott üléséről Határozatok száma: 58-66. TARTALOMJEGYZÉK 58/2014.(XII.1.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat

JEGYZŐKÖNYV. Tóth Attila- Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat V á r o s K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t E g é s z s é g ü g y i és S z o c i á l i s B i z o t t s á g 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/260, Fax: 06 23 310-135 E-mail:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 2-2/2014. F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu J e

Részletesebben

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D

TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK N A P I R E N D TISZAVASVÁRI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE PÉNZÜGYI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGÁNAK 2015. JANUÁR 20-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉNEK a.) jegyzőkönyve b.) napirendje c.) határozatai: 1-10. N A P I R E N

Részletesebben

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán

készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán VÉNEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Vének Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 5-én (hétfőn) 18,00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásán HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről

Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott nyilvános üléséről 1. oldal, összesen: 13 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. május 5-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendes üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. december 10-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 14. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 14. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. június 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről Legénd Községi Önkormányzat 2011. évi 14. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró Anikó

Részletesebben