J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről"

Átírás

1 Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/ , Fax: 74/ sz. példány Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének június 28-án 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza ülésterme Jelen vannak: 1.) Biczó Ernő polgármester, 2.) Baloghné Medgyesi Zsuzsanna alpolgármester, 3.) Izsák Kálmán, 4.) Dr. Málnai János, 5.) Nagy László, 6.) Velő István, 7.) Vermes György képviselők Tanácskozási joggal: 1.) Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző, 2.) Galambos Attila alpolgármester, 3.) Adorján Attiláné Érdekegy.Tan.képv. 4.) Kovács Tamásné ÁMK igazgató, 5.) Szekeres Jánosné vez. óvónő, 6.) Ignácz György roma referens, 7.) Kun Györgyi DKSE elnöke, 8.) Kneller Gyula SZOKS Bizottsági tanácsadó, 9.) Kocsis József Szoceg Kft. ügyvezetője, 10.) Dr. Wetzl Zsuzsanna humánpolitikai igazgató, 11.) Németh Imre Apu RAcing Motorsport Egyesület, 12.) Antus Györgyné közoktatási szakértő, 13.) Kocsis László Jegyzőkönyvvezető: Siposné Kovács Ilona vez. főtanácsos N a p i r e n d e l ő t t : Biczó Ernő köszöntötte az ülésen megjelenteket, majd a jelenléti ív alapján megállapította, hogy a 7 képviselő-testületi tag jelen van, így az ülés határozatképes. Biczó Ernő ismertette, a meghívóban szereplő napirendi pontokat és javasolta,hogy a napirendek tárgyalása előtt az alábbi tájékoztatókra kerüljön sor: 1. A polgármester tájékoztatója az előző ülést óta történt eseményekről 2. A Szoceg Nonprofit Kft. bemutatkozása Javasolta továbbá, hogy az alábbi napirendi pontokat 1. és 5. napirendként vegye fel a testület: 1. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítása, az I.T.Á.G Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás megszüntetése 2. Tájékoztató a közoktatási szakértő munkájáról 3. Élelmezésvezetői állás meghirdetése 4. Szociális Oktatási Kulturális és Sport Bizottság külső tagjának megválasztása 5. Decsért Lovas Turisztikai Kft. részére névhasználat engedélyezése A Tájékoztató a évi Rally megrendezéséről c. napirendet a meghívóban szereplő 6. napirend után tárgyalja meg a testület, a meghívóban szereplő 14. napirendet pedig ma ne tárgyalják, napolják el az augusztusi ülésre. A meghívóban lévő 12. napirend helyett a Mezőőri állásra pályázat kiírása c. napirendet tárgyalja meg a testület A képviselő-testület Biczó Ernő polgármester napirendre tett javaslatát egyhangúlag, 7 igen szavazattal - elfogadta és a következő napirendeket állapította meg: Napirend előtt: 1. A polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről 2

3 2. A Szoceg Nonprofit Kft. bemutatkozása Napirendek: 1. A Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítása, az I.T.Á.G Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás megszüntetése 2. Tájékoztató a közoktatási szakértő munkájáról 3. Élelmezésvezetői állás meghirdetése 4. Szociális Oktatási Kulturális és Sport Bizottság külső tagjának megválasztása 5. Decsért Lovassport Egyesület részére névhasználat engedélyezése 6. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása 7. Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi működéséről szóló beszámoló megvitatása 8. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás évi működéséről szóló beszámoló megvitatása 9. RE-KOM Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának megvitatása 10. Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi pénzügyi elszámolása 11. Tájékoztató a évi Rally megrendezéséről 12. A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása 13. A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása 14. Decsi TV üzemeltetésével kapcsolatos vállalkozási szerződés jóváhagyása 15. Javaslat a Tolnai Népújságban való kedvezményes megjelenésre 16. Megállapodás a Bíborvég ÁMK és a Polgármesteri Hivatal között a gazdálkodási feladatok ellátásra 17. Megállapodás az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal között a gazdálkodási feladatok ellátására 18. Mezőőri állásra pályázat kiírása 19. Közalkalmazotti szabályzat módosítása 20. A Decs Tesz-Vesz Óvoda 2011/2012 nevelési évben indítható csoportjainak meghatározása 21. Decs Tesz-Vesz Óvoda állományi létszámának meghatározása 22. A polgármesteri hivatal állományi létszámának bővítése 23. Egyebek Zárt ülésen: 24. Héra Alapítvány támogatás iránti kérelme 25. Decs Nagyközségért Emlékplakett adományozása N a p i r e n d e l ő t t : 1. A Polgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt eseményekről Biczó Ernő: Tájékoztatást adott arról, hogy a SÁRKÖZ-Víz Kft-vel kötött szerződések aláírása megtörtént, a cég működik. A naperőmű pályázat közbeszerzése június 30-án jár le, ha még nyitva lesz a pályázat be tudják adni. Az iskolai tornaterem aljzatburkolatának cseréjére, valamint az óvoda fűtéskorszerűsítésére benyújtott pályázaton nyertek. Ezen beruházások költsége 10 illetve 14 millió forint. Szintén pályázati úton, ,- Ft támogatást nyertek a Decsi Nyár rendezvénysorozat nyárbúcsúztató fesztiváljára. 3

4 Az Aqua Projekt 1,7 milliárdos beruházásra benyújtott pályázatnak még nincs eredménye. Ezt követően a közmeghallgatáson felvetett problémával kapcsolatban tájékoztatást adott arról, hogy törvény szabályozza és tiltja a játszótéren és környékén való dohányzást, tehát helyi szabályozásra nincs szükség. A tiltó, figyelmeztető táblákat a játszótéren hamarosan elhelyezik. 2. A Szoceg Nonprofit Kft. bemutatkozása Biczó Ernő: Köszöntötte Kocsis Józsefet a Szoceg Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Dr. Wetzl Zsuzsanna humánpolitikai igazgatót, valamint Tóth Andreát a Szoceg Kft. munkatársát. Ismertette, hogy a képviselő-testület döntött arról, hogy az I.T.Á.G Nonprofit Kft-vel kötött szerződéseket megszünteti, és az Idősek Otthona működtetésére a Szoceg Nonprofit Kft-vel köt szerződést, akik július 1-jétől üzemeltetik az intézményt. Már november óta központi téma az Idősek Otthonában kialakult helyzet, és annak megoldása. Ennek kapcsán folyamatos kapcsolatban voltak a Tm. Kormányhivatallal és több tárgyalást folytattak a Szoceg Nonprofit Kft-vel. Az elmúlt héten pozitív visszajelzést kaptak a Kft-től az üzemeltetéssel kapcsolatban, melynek eredményeként az ellátási szerződést megkötötték. A Kft munkatársait korrekt, pozitívan gondolkodó, humánus embereknek ismerték meg. Ezúton mondott köszönetet a hivatal munkatársainak és a képviselőknek, akik segítettek a probléma megoldásában. Ezt követően felkérte Kocsis József ügyvezetőt a Kft bemutatására. Kocsis József: Köszöntötte a jelenlévőket. Öröm és megtiszteltetés számukra, hogy megkeresték a Kft-t az Idősek Otthona működtetésével kapcsolatban. Reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy problémamentesen tudják majd ellátni feladatukat. A Kft főként Baranya megyében látja el az idősek szociális alapellátását, idősek otthonát, családok átmeneti otthonát, pszichiátriai otthont működtetnek, továbbá idősek alapellátását végzik, pl. házi gondozást, idősek nappali ellátását, szociális étkeztetést, stb. A decsi Idősek Otthonában tervezik az emelt szintű ellátás mellett, a normál ellátás bevezetését is. Több személyes szobákat kívánnak kialakítani, ezzel nőni fog a férőhelyek száma. Ezen kívül az alapellátásban is segíteni kívánnak az önkormányzatnak, pl. szociális étkeztetés alacsony térítési díjért, idősek nappali ellátása. A nappali ellátást az önkormányzat jelenleg társulásban látja el, az Idősek Otthonában pedig ez csak formálisan működött. Ezt követően átadta a szót Tóth Andreának. Tóth Andrea: Köszöntötte a jelenlévőket. Elmondta, ahogy örömmel vesz részt a képviselőtestület ülésén. Tájékoztatást adott arról, hogy az elmúlt öt év alatt több szociális intézmény átszervezésében vett részt ben kezdték meg a megyei önkormányzat által fenntartott intézmények átvételét. Véleménye szerint ez az út járható. Ígéretet tett arra, hogy a szakmai tapasztalatot, tudást elhozza a decsi intézménybe, és ezzel segíti az itteni kollégák munkáját. Célja az idősek nyugalmának megteremtése, a dolgozók munkahelyi körülményeinek javítása és ehhez kitartást, türelmet és együttműködést kért. Dr. Málnai János: októberében megalakult az új testület. Első feladatuk volt, hogy a problémákat felmérjék. Ezek között szerepelt az Idősek Otthona helyzete is. A felmérést követően a problémák megoldására határidőket tűztek ki, az Idősek Otthonában kialakult helyzet rendezésének határidejéül június 30-át jelölték meg. Véleménye szerint a Szoceg Kft-vel történt szerződéskötéssel megoldották a problémát, bíznak a Kft-ben. Véleménye szerint az autópálya elkészülte is közrejátszott abban, hogy a Szoceg Nonprofit Kft. e feladatot elvállalta. 4

5 Biczó Ernő: A konyhát tavasszal vette át üzemeltetésre az önkormányzat. A Szoceg Kft-vel kötött szerződésben rögzítették, hogy az önkormányzat konyhájáról biztosítják az Idősek Otthona részére az étkeztetést. Ezt követően megköszönte a tájékoztatót a Szoceg Kft. munkatársainak. N a p i r e n d t á r g y a l á s a : 1. Szoceg Nonprofit Kft-vel kötött ellátási szerződés módosítása, az I.T.Á.G Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás megszüntetése Biczó Ernő: A Szoceg Kft-vel kötött ellátási szerződés módosításáról, valamint az I.T.Á.G Nonprofit Kft-vel kötött megállapodás megszüntetéséről szóló határozati javaslat elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 125/2011. (VI.28.) határozata A Szoceg Nonprofit Kft.-vel kötött ellátási szerződés módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Szoceg Nonprofit Kft. között június 22. napján kötött ellátási szerződés az alábbiak szerint módosul: 1. A szerződés 3. pontja kiegészül a következőkkel: A Szoceg Nonprofit Kft. vállalja továbbra is az 55 férőhely megtartását azzal, hogy a működési engedélyt 30 férőhely vonatkozásában emelt szintű ellátásra, 25 férőhely vonatkozásában átlagos szintű ellátásra igényli meg. Az Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a működési engedély kiadásáig az arányszámok módosulhatnak. A Szoceg Nonprofit Kft. vállalja az ellátások átvételét követően a férőhelyszám 90 főre történő megemelését, az átlagos elhelyezést nyújtó ellátás férőhelyeinek kibővítésével. Az Idősek Klubja tekintetében a működési engedélyt 30 férőhelyre igényli meg. 2. A szerződés 5. pontja törlésre kerül. 3. A szerződés 8. pontjának utolsó mondata az alábbiak szerint módosul: A térítési díj csökkentésére és elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a Kft. jelen szerződés mellékletét képező külön szabályzatában rögzíti. 5

6 4. A szerződés 16. pontja kiegészül a következővel: Bármelyik szerződő fél a szerződést 12 hónapos felmondási idővel megszüntetheti úgy, hogy a feladatellátás módjának megváltoztatása naptári év fordulójával, január 1-jével történjen. 5. Az ellátási szerződés módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal továbbra is fennállnak. 6. A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szoceg Nonprofit Kft. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 126/2011. (VI.28.) határozata A képviselő-testület 124/2011. (VI. 22.) határozatának kiegészítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a június 22-én megtartott ülésén hozott 124/2011. (VI. 22.) számú határozatát kiegészíti azzal, hogy a Decs Nagyközség Önkormányzata és az I.T.Á.G Nonprofit Kft. között valamennyi szerződést és szerződés módosítást június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti. A képviselő-testület a szerződésekből eredő igényeinek, követeléseinek érvényesítéséről nem mond le. Megbízza a polgármestert, hogy az igények érvényesítése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. A képviselő-testület az I.T.Á.G. Nonprofit Kft.-vel július 11. napján kötött megállapodást megszűntnek tekinti, annak nem teljesülése miatt. Az ennek megállapítására vonatkozó június 23-án aláírt megállapodást a képviselő testület jóváhagyja. Határidő: Azonnal Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: I.T.Á.G. Nonprofit Kft. 6

7 2. Tájékoztató a közoktatási szakértő munkájáról Biczó Ernő: Felkérte Antus Györgyné közoktatási szakértőt, hogy a Bíborvég ÁMK-nál végzett vizsgálatról adjon tájékoztatást. Antus Györgyné: Ismertette, hogy megbízást kapott a képviselő-testülettől a Bíborvég ÁMK helyzetfelmérésére és a lehetőségekre vonatkozó javaslattételre. Ezt követően ismertette a vizsgálathoz felhasznált dokumentumokat, majd részletes tájékoztatást adott a megállapításairól. A tájékoztató a jegyzőkönyv melléklete. Biczó Ernő: Megköszönte a részletes tájékoztatást. K é r d é s : Nagy László: A tájékoztató során elhangzott, hogy kicsi a tanulólétszám, sok a pedagógus, aki van, annak nem megfelelő a végzettsége. Kérte ezen megállapítás összegzését, pontosítását. Antus Györgyné: Tantárgyakat sorolt, nem neveket, annak érdekében, hogy személyiségi jogok ne sérüljenek. Vermes György: Vizsgálata során megállapította, hogy sok a villany- és a fűtés költsége. Milyen módon lehetne spórolni. Antus Györgyné: Nagy az épület, ahová kevesebb mint 200 gyermek jár. Véleménye szerint egyes részeket le lehetne zárni, spórolás céljából. Véleménye szerint 8 osztály részére 10 tanteremmel megoldható lenne az oktatás. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: Javasolta, hogy a Bíborvég ÁMK a törvényesen előírt óraszámokkal, a Pedagógiai Programnak megfelelően, a szakértő által elmondottak alapján 2011.július 15-ig készítsen tantárgyfelosztást. Több hozzászólás nem volt. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 127/2011. (VI.28.) határozata A Bíborvég ÁMK tantárgyfelosztásának elkészítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bíborvég Általános Művelődési Központ vizsgálatára felkért szakértő megállapításaira tekintettel felkéri az intézmény igazgatóját, hogy július 15-ig készítse el az általános iskola tantárgyfelosztását a törvényesen előírt óraszámokat figyelembe 7

8 véve, a Pedagógiai Programban foglaltak, valamint a szakértő által elmondottak alapján. Határidő: június 29. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Kovács Tamásné ÁMK igazgató 3. Élelmezésvezetői állásra pályázat kiírása Biczó Ernő: Ismertette, hogy Csimáné Szép Zita élelmezésvezető kérte közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetését. Ezért javasolta a képviselő-testületnek, hogy az állás betöltésére a határozati javaslatban szereplő pályázati kiírást fogadja el. Kérdés, hozzászólás nem volt. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 128/2011. (VI.28.) határozata A Decsi Konyha élelmezésvezetői állásának betöltésére kiírásáról pályázati Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 83/A -a alapján az önkormányzat fenntartásában működő Decsi Konyha élelmezésvezetői állásának betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, heti 40 óra A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Az önkormányzat konyhájának irányítása, napi adminisztrációs feladatok elvégzése, a főzéshez kapcsolódó feladatok szervezése, koordinálása, ellenőrzése. A konyhai dolgozók szakmai felügyelete, a konyha HACCP szerinti működtetése. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Középiskola/gimnázium 8

9 Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások) Magyar állampolgárság Büntetlen előélet Cselekvőképesség Élelmezésvezető tanfolyam megléte, vagy annak elvégzése Egészségügyi alkalmasság A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 1 év alatti szakmai tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások Szakmai önéletrajz Végzettséget, képzettséget igazoló iratok másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatával kapcsolatos döntéshozatalnál a nyílt ülés tartásához hozzájárul, vagy zárt ülésen való tárgyalást kér. A Munkakör betölthetőségének ideje: A munkakör legkorábban július 16. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: július 12. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző ad, a 74/ es telefonszámon A Pályázat benyújtásának módja. Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal 7144 Decs, Fő utca 23. szám alatti címére. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: élelmezésvezető A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázati anyagok és esetleges személyes meghallgatás alapján, a pályázati határidő lejártát követően rendkívüli ülés keretében. Határidő: Azonnal Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a pályázat közzétételéért) 4.Szociális Oktatási Kulturális és Sport Bizottság külső tagjának megválasztása Biczó Ernő: Ismertette Hága József SZOKS Bizottsági tagságról való lemondását. Ezúton mondott köszönetet munkájáért, és jó egészséget kívánt. Javasolta, hogy helyette Kocsis László katolikus diakónust válassza meg a testület. Kocsis Lászlóval egyeztetett a SZOKS Bizottság. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : 9

10 Dr. Málnai János: Megköszönte Hága József őszinteségét és eddigi munkáját. Hiányozni fog a bizottságból. Kocsis László: A megbízatást megválasztása esetén vállalja, és hozzájárult a megválasztásával kapcsolat napirend nyílt ülésen való tárgyalásához. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2011. (VI.28.) határozata Külsős bizottsági tag megválasztásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 07.) rendelet 46. (1) bekezdése alapján: 1. Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Külső tagjának: Kocsis László Decs, Ady E. utca 13. szám alatti lakost választja meg. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzat 7. számú mellékletét a változásra tekintettel módosítsa. Határidő: július 4. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Kocsis László bizottsági tag Ezt követően Kocsis László, a SZOKS Bizottság külső tagja a törvényben előírt esküt letette. Az eskütételről külön jegyzőkönyv készült. 5. A Decsért Lovas Turusztikai Kft. névhasználatához való hozzájárulás Nagy László: Ismertette Madar Zoltán kérelmét, melyben az általa létrehozni kívánt Decsért Lovas Turisztikai Kft. nevében a Decs elnevezés használatának engedélyezését kérte a képviselő-testülettől. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2011. (VI.28.) határozata 10

11 A Decsért Lovas Turisztikai Kft. névhasználatához való hozzájárulásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a cégbíróságon bejegyzésre kerülő Decsért Lovas Turisztikai Kft. nevében a Decs településnév szerepeljen. Határidő: július 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Decsért Lovas Turisztikai Kft. Pénzügyi ügyintéző-irányító 6. Decs Nagyközség Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Biczó Ernő: A rendelet módosításra a pénzügyi cselekmények lekövetése miatt volt szükség. Javasolta a tervezet elfogadását. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták és változtatást nélkül elfogadásra javasolták. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2011. (VI.30.) rendelete Decs Nagyközség önkormányzata évi költségvetésének módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. -ának (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 65. -ának (1) bekezdése alapján - figyelemmel az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendeletben meghatározottakra a nagyközségi önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 18.) rendeletének módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékeltét képező rendeletet megalkotta. Határidő: június 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet (a rendelet kihirdetéséért) 7.Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi működéséről szóló beszámoló megvitatása Biczó Ernő: A Dél-Tolna Kft évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadását javasolta. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. 11

12 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 131/2011. (VI.28.) határozata A Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi beszámolójáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft évi beszámolóját megvitatta és azt elfogadja. Határidő: július 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Dél-Tolna Közmű Üzemeltető és Szolgáltató Kft. Pénzügyi ügyintéző-irányító 8. A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás évi működéséről szóló beszámoló megvitatása Biczó Ernő: A beszámoló elfogadását javasolta. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2011. (VI.28.) határozata A Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás beszámolójáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás évi működéséről szóló beszámolót megvitatta és azt elfogadja. Határidő: július 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) 12

13 A határozatról értesül: Cikói Hulladékgazdálkodási Társulás Pénzügyi ügyintéző-irányító 9.RE-KOM Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójának megvitatása Biczó Ernő: A beszámoló elfogadását javasolta. Az előterjesztést a Pénzügyi, valamint a Fejlesztési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2011. (VI.28.) határozata A RE-KOM Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolójáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a RE-KOM Szolgáltató Nonprofit Kft évi beszámolóját megvitatta és azt elfogadja. Határidő: július 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi ügyintéző-irányító 10.Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi pénzügyi elszámolása Biczó Ernő: A társulás évi pénzügyi elszámolását elfogadásra javasolta. Az előterjesztést a SZOKS Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 134/2011. (VI.28.) határozata Az Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi elszámolásáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Szekszárd és Környéke Alapellátási és Szakosított Ellátási Társulás évi 13

14 működéséről szóló beszámolót és a társulás jegyzőkönyv mellékletét képező évi elszámolását megvitatta és azt elfogadja. Határidő: július 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Pénzügyi ügyintéző-irányító 11. Tájékoztató a évi Rally megrendezéséről Németh Imre: Tájékoztatást adott arról, hogy az idei Rally megrendezésében változások lesznek. A Sárköz Rally kikerült a versenyprogramból, mivel tájfutó VB-t rendeznek erre az időpontra. A versenyt július végére kellett volna áttenni, ami itt nem megoldható. Ezek miatt újszerű rendezvény lesz, kevesebb versenyző lesz. Az idei rendezvényt fesztivál jelleggel kívánják megrendezni, ami azt jelenti, hogy a versenyző mellett ugyanennyi civil résztvevője lesz a rendezvénynek. Kérte, hogy a testület járuljon hozzá a rendezvény e módon történő megrendezéséhez. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Biczó Ernő: A Vasútállomás előtti utat tudják biztosítani a rendezvényre. Németh Imre: A rendezvényhez szűkített körpálya szükséges. Biczó Ernő: Az elmúlt évi útépítés éppen a Fő és az Őcsényi utca lakóinak okozott problémát, ezért ezeket az utcákat nem javasolta a verseny céljára igénybe venni. Szünet után: Nagy László: Javasolta, hogy a versenyt rendezzék meg. Az új útvonalat holnap közösen bejárják és a meghatározást követően arról mindenkit értesítenek. Javasolta, hogy a rendezvényen a Decsi Konyha is vegyen rész, így az önkormányzat is profitálhat. Több hozzászólás nem volt. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2011. (VI.28.) határozata Rally megrendezéséről 14

15 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a augusztus 6. és 7-én megrendezésre kerülő Rally programjával kapcsolatos tájékoztatót elfogadja. Felkéri a Fejlesztési Bizottságot az útvonal szervezőkkel történő egyeztetésére. Határidő: július 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Nagy László FB elnök (az egyeztetésért) A határozatról értesül: Nagy László FB elnök Apu-Racing Motorsport egyesület 12.A települési környezet védelméről szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az polgármesteri hivatal a lakosság felé, közterületen fűnyírást végzett, ami az idén már problémát jelent. Ennek szabályozása került a módosításba. Ingyen az idős, beteg, mozgáskorlátozott személyek részére végeznek fűnyírást, amennyiben a településen nem él olyan közeli hozzátartozójuk, aki ezt helyettük el tudná végezni. A június 7-ei ülésen módosításra került a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet, így július 1-jétől építési törmelék nem helyezhető el a Bogya gödörben. A környezetvédelemről szóló helyi rendelet 4..(2) bekezdése is ugyanazon rendelkezést tartalmazta, mint korábban a hulladékgazdálkodásról szóló rendelet, hogy a Bogya gödörben építési törmelék helyezhető el. Fentiek alapján javasolta a környezetvédelmi rendelet 4. (2) bekezdés hatályon kívül helyezetését július 1-jei hatállyal. Az előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, elfogadásra javasolták. Kérdés, hozzászólás nem volt. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2011. (VI.30.) rendelete A települési környezet védelméről szóló rendelet módosításáról Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. törvény 44/A (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a települési környezet védelméről szóló 9/2004. (VI. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező rendeletet megalkotta. Határidő: június 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) Biczó Ernő javasolta, hogy a Decsi Kapu és a Decsi TV útján tájékoztassák a lakosságot a fűnyírás szabályairól. 15

16 13.A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A hirdetési díjak meghatározása miatt szükséges a rendelet módosítása. Az 1. sz. mellékletben szereplő díjakra bizottsági javaslatot várnak. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a Decsi Tv hirdetési díja magánszemélyek részére 250,- Ft, vállalkozók részére 750,- Ft legyen ÁFA-val. A Decsi Kapu hirdetési díjait magánszemély részére 500,- Ft, vállalkozók részére 2000,- Ft (ÁFA-val) összegben javasolta megállapítani. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság a Decsi Kapu hirdetési díjait az alábbiak szerint javasolta megállapítani: Magánszemély részére: 1/16 oldal 400,- Ft + ÁFA 1/8 oldal 800,- Ft + ÁFA ¼ oldal 1000,- Ft + ÁFA ½ oldal 2500,- Ft + ÁFA Vállalkozók esetében a fenti díjak +20 % Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság javaslata ugyanez, csak ÁFA nélkül. A bizottság javasolta azt is, hogy a Decsi Kapuban ¼ oldalnál nagyobb hirdetés ne jelenjen meg. A Decsi TV hirdetési díjai tekintetében nem javasolta a SZOKS Bizottság az emelést. Biczó Ernő: Összefoglalta a bizottsági javaslatokat, majd külön-külön szavazásra bocsátotta azokat. A képviselő-testület a Decsi Kapu hirdetési díjaira vonatkozó Pénzügyi Bizottsági javaslatot (magánszemély részére 250,- Ft, vállalkozók részére 750,- Ft ÁFA-val) - 5 igen szavazattal, 2 ellenében elfogadta. A képviselő-testület azon javaslatot, mely szerint a Decsi Kapuban megjelenő hirdetések maximum ¼ oldal terjedelműek legyenek egyahgnúlag, 7 igen szavazattal elfogadta. A képviselő-testület a Decsi TV hirdetési díjaira vonatkozó javaslatot: magánszemély részére 500,- Ft ÁFA-val 5 igen szavazattal, 2 ellenében elfogadta. A képviselő-testület a Decsi TV hirdetési díjaira vonatkozó javaslatot: Vállalkozók részére 2000,- Ft ÁFA-val 2 igen szavazattal, 5 ellenében - nem fogadta el. A képviselő-testület a Decsi TV hirdetési díjaira vonatkozó javaslatot: vállalkozók részére 1200,- Ft ÁFA-val 5 igen szavazattal, 2 ellenében - elfogadta. A képviselő-testület a külön-külön megszavazott hirdetési díjakat figyelembe véve, szavazást követően egyhangúlag, 7 igen szavazattal a következő rendeletet alkotta. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (VI.30.) rendelete A lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló rendelet módosításáról 16

17 Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló évi XX. Törvény 44/A (1) bekezdés a.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Decs nagyközség lakossága közművelődéshez, információhoz-jutáshoz és tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése érdekében a lakossággal való kapcsolattartás helyi formáiról és azok szabályairól szóló a jegyzőkönyv mellékletét képező - rendeletet megalkotta. Határidő: június 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a rendelet kihirdetéséért) 14. Decsi TV üzemeltetésével kapcsolatos vállalkozási szerződés jóváhagyása Biczó Ernő: A Decsi TV üzemeltetésére vonatkozó vállalkozási szerződés-tervezet megvitatását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a szerződésben, a megbízott feladatainak felsorolásából maradjon ki az, hogy kérésre felvétel készítése, lejátszása. A bizottság kérte, hogy Markó Gábor készítsen tájékoztatót a január 1-től, a Decsi TV üzemeltetésével kapcsolatban elvégzett feladatairól. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Vermes György: Felhívta a figyelmet arra, hogy a Decsi Nyár programsorozattal kapcsolatban a megfelelő tájékoztatás nagyon fontos. Több hozzászólás nem volt. A képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 136/2011. (VI.28.) határozata a decsi Tv. üzemeltetésével kapcsolatos vállalkozási szerződés jóváhagyásáról 1. Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a decsi tv. üzemeltetésével kapcsolatos és Markó Gábor őcsényi vállalkozóval kötendő vállalkozási szerződést a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal július 01-jétől augusztus 31-ig jóváhagyja. 2. A képviselő-testület felkéri Markó Gábor vállalkozót, hogy a Decsi TV üzemeltetésével kapcsolatos, január 1. és június 30. közötti tevékenységéről készítsen tájékoztatót a pénzügyi bizottságnak. Határidő: június 30. (a határozat megküldésére) 17

18 2011. július 31. (a tájékoztató elkészítésére) Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a határozat megküldéséért) Markó Gábor (a tájékoztató elkészítéséért) Határozatról értesül: Markó Gábor vállalkozó pénzügyi ügyintéző-irányító 15. Javaslat a Tolnai Népújságban való kedvezményes megjelenésre Biczó Ernő: Ismertette a Tolnai Népújság ajánlatát, melyben a településnek kedvezményes áron biztosít 1 oldalas megjelenést. Javasolta az ajánlat elfogadását. Vermes György: Az ajánlat elfogadását javasolta ,- Ft + ÁFA összegért. Javasolta továbbá a bizottság, hogy a cikket tartalmazó Tolnai Népújságot ingyen juttassák el a település lakói számára. Ez pénzbe kerül, de fontos, hogy a lakók kézhez kapják az újságot. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság az ajánlat elfogadását javasolta és támogatta, hogy a lakók kapják meg a népújságot. Kérdés nem hangzott el. H o z z á s z ó l á s o k : Nagy László: Felhívta a figyelmet arra, hogy az előző testület által elfogadott SzMSz úgy rendelkezett, hogy a polgármester nem nyilatkozhat a sajtó felé. Javasolta, hogy ennek nézzenek utána. Több hozzászólás nem volt. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 137/2011. (VI.28.) határozata A Tolnai Népújságban való kedvezményes megjelenésről Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tolnai Népújságban történő kedvezményes megjelenési lehetőséggel élni kíván és ehhez ,- Ft + ÁFA összeget biztosít a évi költségvetésében. A képviselő-testület az újságcikket tartalmazó Tolnai Népújságnak, a település minden lakójához történő eljuttatásáról gondoskodik, ennek költségét a évi költségvetéséből biztosítja. Határidő: július 1. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) Határozatról értesül: AXEL SPINGER Magyarország Kft. Tm Irodája Pénzügyi ügyintéző-irányító, 16. Megállapodás a Bíborvég ÁMK és a Polgármesteri Hivatal között a gazdálkodási 18

19 feladatok ellátásra Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A képviselő-testület döntése alapján az óvoda július 1-jétől önálló intézmény lesz, az ÁMK gazdálkodási feladatait pedig a polgármesteri hivatal fogja ellátni. Az ezzel kapcsolatos munkamegosztásról szóló megállapodás elfogadását javasolta a testületnek. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a megállapodás tervezetet elfogadásra javasolta azzal a módosítással, hogy a pénztár kedden de: ig, du: óráig legyen nyitva. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a megállapodás elfogadását javasolta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2011. (VI.28.) határozata A Bíborvég Általános Művelődési Központtal gazdálkodási feladatainak ellátására kötött munkamegosztási megállapodásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a Bíborvég Általános Művelődési Központ között létrejött, az ÁMK gazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet megvitatta, azt elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A határozatról értesül: Bíborvég ÁMK igazgatója Pénzügyi ügyintéző-irányító 17. Megállapodás az Óvoda és a Polgármesteri Hivatal között a gazdálkodási feladatok ellátására Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az Óvoda július 1-jétől önálló intézmény lett, a gazdálkodási feladatait a polgármesteri hivatal fogja ellátni. Az erről szóló munkamegosztási megállapodás elfogadását javasolta. Vermes György: A Pénzügyi Bizottság a megállapodás elfogadását javasolta azzal a módosítással, hogy a pénztár szerdai napon de: 8 10 óráig, du: óráig tartson nyitva. Dr. Málnai János: A SZOKS Bizottság a megállapodás elfogadását javasolta. 19

20 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Szavazást követően a képviselő-testület a Pénzügyi Bizottság módosító javaslatát figyelembe véve egyhangúlag, 7 igen szavazattal a Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 139/2011. (VI.28.) határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda gazdálkodási feladatainak ellátására kötött munkamegosztási megállapodásról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal és a Decs Tesz-Vesz Óvoda között létrejött, az óvoda gazdálkodási feladatainak ellátására vonatkozó megállapodás tervezetet megvitatta, azt elfogadja. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a jegyzőkönyv mellékletét képező megállapodás aláírására. Határidő: június 30. Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A határozatról értesül: Szekeres Jánosné vezető óvónő Pénzügyi ügyintéző-irányító 18. Mezőőri állásra pályázat kiírása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Az eredeti napirendi pont szerint a testület a Bogya gödör őrzésére keresett megoldást. Ezen terület őrzése érdekében lehetőségként merült fel egy közterület-felügyelő vagy egy vagyonőr alkalmazása. Azáltal azonban, hogy a Bogya Gödörbe semmilyen hulladék, így építési törmelék sem helyezhető el, a hulladéklerakás sokkal összetettebb problémát okoz a település határában. Indokolttá vált a termőföldek hatékonyabb őrzése, illetve a kiskertek megóvása is fontos lenne az előző évek tanúsága szerint. Mindezekre tekintettel még egy mezőőr alkalmazására lenne szükség. Javasolta a képviselő-testületnek, hogy a mezőőr állás meghirdetése érdekében a határozati javaslatban szereplő pályázati kiírást fogadja el. Nagy László: A Fejlesztési Bizottság 1 fő mezőőr foglalkoztatását javasolta augusztus 1-jétől. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság 2 fővel ülésezett, nem tudtak döntést hozni. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 20

21 Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 140/2011. (VI.28.) határozata Mezőőri állásra pályázat kiírása Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. tv. 20/A -a alapján 1 fő mezőőri állás betöltésére az alábbi pályázatot írja ki: A közalkalmazotti jogviszony időtartama: Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős, heti 40 óra A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: Decs nagyközség közigazgatási területéhez tartozó termőföldek őrzése, termőföldön lévő, illetve hozzátartozó termények, termékek, felszerelések, eszközök, haszonállatok, mezőgazdasági építmények vagyonvédelmének ellátása. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény rendelkezései, valamint a Közalkalmazotti Szabályzat rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: 8 általános B kategóriás jogosítvány Büntetlen előélet Cselekvőképesség 18. életév betöltése Magyar állampolgárság a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező 4 hónap próbaidő Lőfegyvertartási engedély megszerzésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés Sörétes vadászlőfegyver tartásához szükséges vizsgabizonyítvány A pályázó tudomásul veszi, hogy munkába állása napjáig a lőfegyvertartási engedélyt megszerzi, ami az alkalmazás egyik feltétele Pályázó vállalja, hogy munkába állást megelőzően szakirányú képzésen vesz részt. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat 1 év alatti szakmai tapasztalat A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások Szakmai önéletrajz Végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagában személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázatával kapcsolatos döntéshozatalnál a nyílt ülés tartásához hozzájárul, vagy zárt ülésen való tárgyalást kér. A Munkakör betölthetőségének ideje: 21

22 A munkakör legkorábban augusztus 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: július 18. A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző ad, a 74/ es telefonszámon A Pályázat benyújtásának módja. Postai úton, a pályázatnak a Polgármesteri Hivatal 7144 Decs, Fő utca 23. szám alatti címére. A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: mezőőr A pályázat elbírálásának módja: A pályázatról Decs Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a pályázati anyagok és esetleges személyes meghallgatás alapján, a pályázati határidő lejártát követően rendkívüli ülés keretében. A pályázat elbírálásának határideje: július 19. Határidő: Azonnal Felelős: Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző (a pályázat közzétételéért) 19. Közalkalmazotti szabályzat módosítása Kondriczné dr. Varga Erzsébet: A szabályzat módosítására a konyhai dolgozók védőruha juttatásának megállapítása miatt kerül sor. A szabályzatba plusz mellékletek kerültek. A bizottságok a Közalkalmazotti Szabályzat módosítását javasolták a képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 141/2011. (VI.29.) határozata Az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók illetményrendszeréről, juttatásáról és munkavégzésük egyéb szabályairól szóló szabályzatról Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatnál közalkalmazotti jogviszonyban álló dolgozók illetményrendszeréről, juttatásáról és munkavégzésük egyéb szabályairól szóló szabályzatot megvitatta, azt elfogadja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a jegyzőkönyv mellékletét képező szabályzat aláírására. 22

23 Határidő: június 30. Felelős: Biczó Ernő polgármester Kondriczné dr. Varga Erzsébet jegyző A határozatról értesül: Közalkalmazottak Pénzügyi ügyintéző-irányító 20. A Decs Tesz-Vesz Óvoda 2011/2012 nevelési évben indítható csoportjainak meghatározása Biczó Ernő: A Decs Tesz-Vesz Óvoda csoportlétszámának megállapítására vonatkozó javaslat elfogadását javasolta. A Pénzügyi, valamint a SZOKS Bizottság az óvoda csoportlétszámára vonatkozó javaslat elfogadását javasolta képviselő-testületnek. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 142/2011. (VI.28.) határozata A Decs Tesz-Óvoda 2011/2012. nevelési évben indítható csoportjairól Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a Bíborvég Általános Művelődési Központ 2011/2012. nevelési-oktatási év óvodai csoportlétszámát szeptember 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg: Megnevezés Csoport Szám Fő KATICA óvoda-bölcsőde csoport 1 5 bölcsődés korú 14 óvodás korú Nyuszi kiscsoport (szoktatós-haladó) 1 24 Maci kiscsoport (szoktatós-haladó) 1 21 Napocska középső csoport 1 25 Méhecske nagy csoport 1 25 Gomba vegyes csoport 1 25 Sárpilisi vegyes csoport 1 27 Határidő: 2011 július 5. Felelős: Biczó Ernő polgármester (a határozat megküldéséért) A határozatról értesül: Szekeres Jánosné vezető óvónő Vargáné Eppel Erika pü. ügyintéző-irányító 21.Decs Tesz-Vesz Óvoda állományi létszámának meghatározása 23

24 Biczó Ernő: A Decs Tesz-Vesz Óvoda önálló intézmény állományi létszámának meghatározására vonatkozó előterjesztés elfogadását javasolta. A Pénzügyi, valamint a SZOKS Bizottság az előterjesztést megvitatta és javasolta. elfogadásra Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 143/2011.(VI.28.) határozata A Decs Tesz-Vesz Óvoda állományi létszámának meghatározásáról Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva figyelemmel az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 93..(1) bekezdésére, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény 20/A (1) bekezdésére - a Decs Tesz-Vesz Óvoda állományi létszámát az ÁMK létszámából július 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg: Óvodapedagógus: Dajka Gondozónő összesen: 15 fő ebből 1 fő intézményvezető 7 fő 1 fő 23 fő A képviselő-testület felkéri a Bíborvég ÁMK igazgatóját valamint a Decs Tesz-Vesz Óvoda vezetőjét a 22 fő közalkalmazott július 1-i hatállyal történő áthelyezése, illetve kinevezése érdekében szükséges intézkedések megtételére. A képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a 93/2011. (VI.7.) határozat 2. pontjában foglaltaknak megfelelően a Decs Tesz-Vesz Óvoda intézményvezetőjének megbízásáról szóló munkaügyi okmány elkészíttetéséről gondoskodjon. Határidő: Azonnal (a határozat megküldéséért) július 15. (a munkaügyi okmányok elkészítéséért) Felelős: Biczó Ernő polgármester Kovács Tamásné ÁMK igazgató Szekeres Jánosné óvoda vezető A határozatról értesül: Kovács Tamásné Bíborvég ÁMK igazgatója Szekeres Jánosné óvoda vezető MÁK Tolna Megyei Igazgatósága 1. A polgármesteri hivatal állományi létszámának bővítése Kondriczné dr. Varga Erzsébet: Ismertette az írásos előterjesztést, mely a jegyzőkönyv melléklete. Javasolta a határozat elfogadását. 24

25 Vermes György: A Pénzügyi Bizottság egyetértett a létszám bővítésével. Örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy fejlesztési munkatárssal bővül a hivatal létszáma. Velő István: A Fejlesztési Bizottság az előterjesztés elfogadását javasolta. Izsák Kálmán: A SZOKS Bizottság egyetértett a létszám bővítésével. Kérdés, hozzászólás nem volt. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 144/2011.(VI.28.) határozata A polgármesteri hivatal állományi létszámának bővítéséről Decs Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a polgármesteri hivatal állományi létszámát egy fő fejlesztési munkatárssal bővíti. A fejlesztési munkatárs augusztus 1-től július 31-ig tartó határozott időre szóló munkaszerződés alapján, napi négy órában látja el feladatait. Bruttó bére Ft/ hó, költségtérítése ,- Ft/hó, melyet a képviselő-testület a bértartalék terhére biztosít. Határidő: Azonnal (a határozat megküldéséért) augusztus 1. (a munkaügyi okmányok elkészítéséért) Felelős: Biczó Ernő polgármester A határozatról értesül: Pénzügy-irányító 23. Egyebek Szekeres Jánosné Óvóda vezető tájékoztatást adott arról, hogy az óvodások úszó tanfolyama befejeződött. A képviselő-testület kérésének megfelelően a tanfolyam első és utolsó napjáról videofelvétel készült és egy rövid cikket is írtak a Decs Kapuba. Megköszönte a testület támogatását. Baloghné Medgyesi Zsuzsanna: Felhívta a figyelmet arra, hogy a település honlapján mindenki számára hozzáférhető az ülések anyaga, melyek között értékes beszámolók vannak. Jó lenne, ha a fiatalság foglalkozna ezekkel az anyagokkal. Ennek érdekében versenyt hirdet, melynek lényege, hogy kvíz kérdéseket kell megválaszolni, melyhez át kell olvasni a képviselő-testület írásos anyagát. A képviselői munkát folytatni kell, ehhez folyamatosan figyelemmel kell kísérni a testület munkáját. A verseny célja, hogy a fiatalság ismerkedjen, barátkozzon a testületi munkával. A versenyfelhívás a Decsi TV-ben kerül közzétételre. Biczó Ernő: Gratulált a kezdeményezéshez. Dr. Málnai János: Tájékoztatást adott arról, hogy szerdán a püspök úrnál jártak, ahol értékes megbeszélést folytattak. 25

26 24. Héra Alapítvány támogatás iránti kérelme A Képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv. 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. 25. Decs Nagyközségért Emlékplakett adományozása A Képviselő-testület e napirendi pontot az Ötv. 12. (4) bekezdés a.) pontja alapján zárt ülésen tárgyalta. A zárt ülésről külön jegyzőkönyv készült. Több tárgy nem volt, Biczó Ernő polgármester a képviselő-testület ülését 20 óra 50 perckor bezárta. Kmft. B i c z ó Ernő Kondriczné dr. Varga Erzsébet Polgármester jegyző 26

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 26-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 30/2013. (I.30.) számú határozata Orsós János Decs, Dr. Pilissy E. u. 47. szám alatti lakos 2961-2/2012 ügyiratszámú fellebbezésének elutasításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-11/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008. szeptember 19-én /pénteken/ 7.30 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. december 20-án, kedden 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u. 25.

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011. Iktatószám: 1688-17 / 2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 5. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanács termében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám: 166-10/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő,

Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének. Juhász Zoltán Zsolt képviselő, J E G Y Z Õ K Ö N Y V a Kardos Község Önkormányzat Képviselõ-testületének 2013. december 19.-én megtartott ülésérõl. JEGYZÕKÖNYV Készült 2013. december 19.-én Kardos Község Önkormányzat képviselõtestületének

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 10- én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat az Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Kivonat az 2009.január 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. 1/2009. (I.29.) sz. határozata: Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyek Nagyközség közbiztonsági helyzetéről készült

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Nemesvita Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8311 Nemesvita, Dózsa u. 8. Telefon: 87 466-352, fax: 87 566-023 e-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 21-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Nemesvita

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-4/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 25. napján

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA KIDOBOLÓ X X I. é v f o l y a m 2. s z á m I N G Y E N E S 2 0 1 3. m á r c i u s Meghívó A tartalomból Polgármesteri sorok...2 Képviselô-testületi hírek...2 Jegyzôi sorok...6

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: Gémes László polgármester Lukács Istvánné képviselő R. Nagy Mihály képviselő Szabó Tibor képviselő Tóth Péter képviselő Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. április 21-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 04- én 14 00 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. szeptember 11-én 15 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. szeptember 5-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ Kistérségi Társulási megállapodás módosításának az elfogadása. Görög László polgármester NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. augusztus 02-án megtartott rendkívüli testületi ülésnek a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z

Részletesebben

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás

3/2. Gyepükaján, Rákóczi u. 25. sz. alatti lakóház megvásárlásáról állásfoglalás ?GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8473. Gyepükaján, Kossuth u.8. Szám: 584-7/2009. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-12/2013/JT. 108/2013. (V.30.) sz. határozat 112-122/2013. (V.30.) sz. határozat 123-125/2013. (VI.4.) sz. határozat 130-141/2013. (VI.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. július 25-én megtartott üléséről Határozatok száma: 64-65, 67-68, 71-73. T A R T A L O M J E G

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt.szám: 172.../2011. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2011. szeptember 23-án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. 171/3/2014 Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 14-én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet a szociális

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 505-16/2007. PUSZTASZABOLCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2007. DECEMBER 20-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának 2011. április 28.-án megtartott üléséről Jelen vannak: Zsombok Lajos elnök Kara Lajos Buzsák polgármestere

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt

Jegyzőkönyv. I. Napirendek tárgyalása előtt Szám: 3-5/2008. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. Jegyzőkönyv Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. április 7-én 17 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben