J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének április 22. napján megtartott üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2009. április 22. napján megtartott üléséről."

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének április 22. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: dr. Kormányos László Dékányné dr. Balogh Andrea Barna Károly Gyömbér László Juhász János Lengyel Istvánné dr Makra Sándorné Márta Ferenc polgármester alpolgármester képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő képviselő Távolmaradását előzetesen jelezte: Bódis Margit képviselő dr. Kónya Ferenc képviselő Kónya László képviselő Rapcsányi Gábor képviselő Tanácskozási joggal jelen vannak: Mákos Istvánné jegyző / a jelenléti ív a jegyzőkönyv 1. számú melléklete / dr. Kormányos László polgármester: Köszöntötte a képviselő-testület tagjait. Megállapította a határozatképességet. Elmondta, hogy a távol maradt képviselők előzetesen bejelentették, hogy nem tudnak részt venni az ülésen. Elmondta, hogy a napirend előtt javasolja az arculatterv ismertetését, majd első napirendi pontként javasolja megtárgyalni a vízmű beszámolóját. Felkérte a képviselőket, hogy aki a tárgyalás menetét az ismertetett módosítással elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta : / a meghívó a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete/ Napirend előtt Szatymaz arculatterve (az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete ) dr. Kormányos László polgármester: Bemutatta Szeged Grafika Bt. ügyvezetőjét Pölös Endréné Tildy Katalint és kolléganőjét. Elmondta, hogy több alkalommal tárgyaltak már Szatymaz logójának és jelmondatának megtervezéséről, most pedig árajánlatot is adnak, illetve ismertetik a vázlatos terveket. Átadta a szót az ügyvezető asszonynak.

2 Pölös Endréné Tildy Katalin: Röviden ismertette cégüket, majd bemutatta referenciájukat. Összefoglalta Szatymazzal kapcsolatos elképzeléseit, bemutatta terv javaslataikat, hangsúlyozva, hogy várják az észrevételeket, javaslatokat. Bemutatta Szatymaz logójának tervezetét, jelmondat javaslataikat. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezet, hogy, van e hozzászólás, vélemény. Márta Ferenc: Elmondta, hogy akkor tartja indokoltnak a tervezés megrendelését, ha a későbbiekben használatra is kerül a mindennapokban. Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért, azzal hogy az önkormányzat bízza meg a Szeged Grafika Bt-t a cégarculat, irodai arculat, valamint az árajánlat III. pontjában felsorolt tábla illetve felirat megtervezésével, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi döntést hozta : 106/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Szeged Grafika Bt megbízása Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymaz arculattervének elkészítéséről szóló előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz község képviselőtestülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önkormányzata Szeged Grafika Bt-től megrendelje a cégarculat, irodai arculat, a szolgáltatóházon elhelyezendő felirat és kis cég táblák, valamint a körforgalomba elhelyezendő tábla megtervezését. A képviselő-testület felkéri a polgármester a szükséges intézkedések megtételére. A képviselőtestület a tervezés díját a évi költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2

3 2. Mákos Istvánné jegyző 1. napirendi pont Vízmű beszámoló ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Héderné Dudás Ildikót, a Szatymaz Víziközmű Kft képviselőjét, hogy ismertesse az előterjesztést. Héderné Dudás Ildikó: Az írásban kiküldött anyagnak megfelelően ismertette a beszámolót valamint az ivóvízminőség-javító programot. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte, van e kérdés, hozzászólás, mivel nem volt ismertette, hogy a pénzügyi bizottság ülésén felmerül a nyugdíjas kedvezmény rendeleti szabályozásának átdolgozása. E szerint nem, csak az életkor, hanem jövedelem figyelembe vételével kerüljön megállapításra a kedvezmény. Felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért a rendelet-módosítás szükségességével, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi döntést hozta : 107/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Az ivóvíz- szolgáltatás díjáról szóló 6/2005. ( II.10. ) KT sz. rendelet módosításának előkészítése Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a szóló 6/2005. ( II.10. ) KT sz. rendelet módosításának előkészítésére vonatkozó javaslatot és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet díjkedvezményre vonatkozó részének módosítását a következő rendes testületi ülésre készítse elő. Határidő: májusi testületi ülés Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 3

4 dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a Vízmű beszámolóját elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi döntést hozta : 108/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolója Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolóját és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolóját elfogadja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1.dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a vízdíjrendelet módosítását az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 4/2009( ) Kt. sz. rendeletet az ivóvíz szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005 ( II. 10. ) KT sz. rendelet módosításáról. A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 4. sz. melléklete tartalmazza 2. napirendi pont évi költségvetés módosítása ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést. 4

5 Gulyás Zsuzsanna: Elmondta, hogy bizottsági üléseken részletesen ismertette az előterjesztést, ezért csak a főbb adatokat ismertette, várva a kérdéseket. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a évi költségvetés módosítását a kiküldött anyagban foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 5/2009.( ) KT. sz. rendeletet a évi költségvetésről és annak végrehajtásról szóló 4/2008. ( II.21. ) KT sz. rendelet módosításáról. A rendelettervezet szövegét a jegyzőkönyv 5. sz. melléklete tartalmazza) 3. napirendi pont évi zárszámadás ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Gulyás Zsuzsanna gazdálkodási főelőadót, hogy ismertesse az előterjesztést. Gulyás Zsuzsanna: Az írásbeli előterjesztésnek megfelelően ismertette az anyagot. dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki a évi zárszámadást a kiküldött anyagban foglaltaknak megfelelően elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 6/2009.( ) KT. sz. rendeletet a évi költségvetés végrehajtásáról (A rendelettervezet szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött könyvvizsgálói véleményt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta : 109/2009 ( IV. 22.) KT határozat 5

6 Tárgy: Könyvvizsgálói vélemény elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester Határozat Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a évi zárszámadási rendelettervezet és egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói véleményt és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a évi zárszámadási rendelettervezet és egyszerűsített éves költségvetési beszámoló felülvizsgálatáról szóló könyvvizsgálói véleményt elfogadja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött egyszerűsített beszámolót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 7/2009. (. ) KT sz. rendeletet Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetése egyszerűsített beszámolójáról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 6. sz. melléklete tartalmazza 4. napirendi pont Előterjesztések 4/1. napirendi pont Belső ellenőrzési éves jelentés ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: ismertette. Az írásbeli előterjesztésben foglaltakat szóban 6

7 dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést, felkérte a képviselőket, hogy aki az előterjesztésbe foglalt tartalommal elfogadja az éves könyvvizsgálói jelentést, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta : 110/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Éves könyvvizsgálói jelentés elfogadása Határidő: azonnal Felelős: polgármester H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete - megtárgyalta a Szegedi Kistérség- és Gazdaságfejlesztési Tanácsadó Kht. belső ellenőre által elkészített évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentését és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a évi belső ellenőrzési éves összefoglaló jelentést jelen előterjesztés mellékleteként meghatározott tartalommal, változtatás nélkül elfogadja. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/2. napirendi pont Iskola pályázathoz tűzjelző rendszer tervezési díja ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 8. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy az iskola felújítására kiírt pályázat kivitelezési tervéhez szükséges a tűzjelző és informatikai rendszer tervezése. Ennek díja bruttó ,-Ft. dr. Kormányos László polgármester: megköszönte. Ez a tervezés díja. 111/2009 ( IV. 22.) KT határozat 7

8 Tárgy: tűzjelző rendszer tervezési díja H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő-testülete megtárgyalta a Szatymazi Iskola központi épületegyüttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása, DAOP /2F számú pályázat kivitelezési tervéhez szükséges tűzjelző és informatikai rendszer tervezési díjára vonatkozó előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: A képviselő-testület a Szatymazi Iskola központi épületegyüttesének fejlesztése és az oktatási célra alkalmatlan épület kiváltása, DAOP /2F számú pályázat kivitelezési tervéhez szükséges tűzjelző és informatikai rendszer tervezési díjára bruttó Ft összeget biztosít a évi pénzmaradvány terhére. A képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: jegyző Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző 4/3. napirendi pont Sportkoncepció és sportrendelet ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy a sportkoncepció és a rendelet megalkotása a tornaterem felújítására benyújtandó pályázat miatt szükséges. Ismertette a sportkoncepciót, illetve a rendeletet. 8

9 dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte az ismertetést. Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött sportkoncepciót elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta : 112/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Szatymaz Község Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciója H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta Szatymaz Község Önkormányzatának Sportfejlesztési Koncepciójával kapcsolatos előterjesztést, és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező Szatymaz Község Sportfejlesztési Koncepcióját változatlan tartalommal elfogadja. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Felkérte a képviselőket, hogy aki a kiküldött sportról szóló rendeletet elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 8/2009. (. ) KT sz. rendeletet a Sportról A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 9. sz. melléklete tartalmazza 4/4. napirendi pont Díszpolgári cím adományozásáról szóló rendelet módosítása ( az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete) Dr. Kormányos László polgármester: Felkérte Mákos Istvánné jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést. 9

10 Mákos Istvánné jegyző: Elmondta, hogy a javaslatot 2 bizottság tárgyalta, és mindkettő más módosításokat javasolt. Abban egyetértettek, hogy hozzanak létre egy Szatymaz Községért kitüntetést, de a részletes szabályokban eltérő javaslataik voltak. Ez a kitüntetés nem a díszpolgári címmel egyenértékű kitüntető cím lenne, hanem annak egy alacsonyabb fokozata. A kiküldött javaslat szerint e címnek lehetne bronz, ezüst és arany fokozata, de ezt a szociális bizottság nem javasolta. A szociális bizottság javasolta még, hogy a díj adományozását ne kössék évekhez. Tájékoztatta a képviselőket, hogy a pénzügyi bizottság ülésén szavazategyenlőség miatt nem volt döntés. Javaslat volt, hogy 5 szakterületet jelöljenek meg, amely szakterületeken végzett kiemelkedő munkáért járna a kitüntetés. Az öt szakterületre a javaslat az alábbi: oktatás és kultúra, sport és egészségfejlesztés, közszolgálat, településfejlesztés és környezetvédelem, közélet. Ezen területeken tartósan végezett kiemelkedő munka esetén lenne adományozható a Szatymaz Községért kitüntetés. A pénzügyi bizottság másik javaslata az volt, hogy maradjon kizárólag a díszpolgári cím és ne legyen más kitüntetés. Lengyel Istvánné dr: Elmondta, hogy szerinte a tevékenységi körök szerint kellene megkülönböztetni a kitüntetéseket, de a közélet címszót nem javasolja. Gyömbér László: Elmondta, hogy ő nem ért egyet a kategorizálással. Személy szerint a szociális bizottság javaslatát javasolja. Vagyis, legyen egyféle emlék érme valamint egy oklevél melyen fel lenne tüntetve, hogy miért kapta. Márta Ferenc: Elmondta, hogy egy díszpolgárt és 3 Szatymaz Községért kitüntető cím adományozását javasolja egy évben. A Szatymaz Községért címhez az 5- féle szakterület szerint kategorizálást javasolja, ezért az emlékérem tartalmazná azt is, hogy mely szakterületen végzett munkáért kapja a kitüntetett. dr. Kormányos László polgármester: A képviselők javaslatait, hozzászólásait összegezve felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a 16/2000 ( IX.14. ) KT sz. rendelet az alábbiak szerint módosítsák, kézfelemeléssel szavazzon. Szatymaz Községért emlékérem és oklevél adományozható annak, aki oktatás és kultúra, sport és egészségfejlesztés, közszolgálat, településfejlesztés és környezetvédelem vagy közélet területén tartósan kiemelkedő munkát végzett. Egy évben legfeljebb 3 személy kaphatná meg ezt a kitüntetést és évente csak 1 személy lehetne díszpolgár. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi rendeletet alkotta : 9/2009. (. ) KT sz. rendeletet a díszpolgári cím adományozásáról szóló 16/2000 ( IX. 14. ) KT. sz. rendelet módosításáról 10

11 A rendelet teljes szövegét a jegyzőkönyv 10. sz. melléklete tartalmazza 4/5. napirendi pont Vasúti átjárónál korlát elhelyezése ( Az írásbeli előterjesztés a jegyzőkönyv 11. sz. melléklete) dr. Kormányos László polgármester: Elmondta, hogy a korábbi testületi ülésen már ismertette, hogy a vasúti átjárónál korlátot kell elhelyeznie az Önkormányzatnak. Elmondta, hogy a korábbi árajánlat mellé kértek be még árajánlatot. Az ALMA- REND Kft. ajánlata 370 ezer Ft, amely összegbe a CBA-nál lévő buszmegálló a korlátcseréje is beleférne. Megkérdezte, hogy van e kérdés, vélemény, mivel nem volt felkérte a képviselőket, hogy aki egyetért azzal, hogy a vasúti átjáró, valamint a CBA nál lévő buszmegálló korlátjához szükséges oszlopot és kiegészítő elemeket a hódmezővásárhelyi ALMA - REND Ker. Szolg. Kft. től rendeljék meg az árajánlatukban szereplő Ft-ért, kézfelemeléssel szavazzon. : A képviselő testület 8 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - az alábbi határozatot hozta : 113/2009 ( IV. 22.) KT határozat Tárgy: Vasúti átjárónál korlát elhelyezése H a t á r o z a t Szatymaz Község Képviselő Testülete megtárgyalta a vasúti átjárónál elhelyezendő korlát beszerzésére beérkezett árajánlatokat és az alábbi döntést hozta: Szatymaz Község Képviselő-testülete a vasúti átjárónál, és a CBA- nál lévő buszmegállónál megépítésre kerülő korláthoz szükséges oszlop és kiegészítő elemekre beérkezett árajánlatok közül a hódmezővásárhelyi ALMA-REND Kft Ft-os ajánlatát fogadja el. A képviselőtestület a korlát és tartozékai költségét a évi költségvetés terhére biztosítja. A képviselőtestület felkéri a polgármestert a szüksége intézkedések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 11

12 Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. dr. Kormányos László polgármester 2. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Megkérdezte, hogy egyéb kérdés, észrevétel javaslat van e. Mivel több kérdés, javaslat nem volt, illetve minden napirendi pontot megtárgyaltak, zárt ülést rendel el. Felkérte a képviselőket, hogy aki a zárt ülés elrendelésével egyetért, kézfeltartással jelezze. : A képviselő-testület 12 igen szavazattal nem szavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: 114/2009. (IV. 24. )KT határozat Tárgy : Zárt ülés elrendelése H a t á r o z a t Határidő: azonnal Felelős: polgármester Szatymaz Község Képviselőtestülete zárt ülés tartását rendelte el. Határozatról jegyzőkönyvi kivonaton értesítést kap: 1. Képviselőtestület tagjai 2. dr. Kormányos László polgármester 3. Mákos Istvánné jegyző dr. Kormányos László polgármester: Megköszönte a megjelenést, a nyilvános ülést bezárta. k. m. f. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző 12

13

14 Szatymaz Községi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l Szatymaz, Kossuth u. 30. M E G H Í V Ó Szatymaz Község Képviselő-testülete 2. sz. melléklet április 22. napján / szerda / 14 órától ülést tart, melyre tisztelettel meghívom. Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42. Napirendi pontok: 1. Az önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról szóló rendelet módosítására vonatkozó rendelet-tervezet megtárgyalása Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 2. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása. Előadó: dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Gulyás Zsuzsanna főelőadó 3. Beszámoló a Vízmű üzemeltetéséről Előadó: Vízmű üzemeltető képviselője 4. Rendelet-tervezet a kitüntető címek adományozásáról Előadó: dr. Kormányos László polgármester 5. Előterjesztések Előadó: Mákos Istvánné jegyző Kérem, hogy a testületi ülésen megjelenni szíveskedjék. Szatymaz, április 16. dr. Kormányos László polgármester

15

16

17 Szat ymaz Község J E G Y Z Ő J É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ Iktatószám: Tárgy: Előterjesztés az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítására Melléklet: Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Kft. beszámolója és a rendelet-tervezet szövege. Tisztelt Képviselőtestület! A Szatymazi Vízközmű Üzemeltető Koncessziós Kft. megküldte a Képviselő-testület részére a 2008-as évre vonatkozó vízmű üzemeltetői beszámolóját. A lezárt tényadatok alapján készített beszámolóban a Vízközmű Kft részletesen kimunkálta a évi üzemeltetés kapcsán felmerült költségeket és bevételeket, valamint ennek alapján kikalkulálta az idei tervezett vízdíjakat. A vízdíjak változása folytán szükségessé vált az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása. A költségkalkulációban a lakossági vízdíjnövekedést 9%-os, a közületi vízdíjnövekedést 6 %- os emeléssel számolták. Ez azt jelenti, hogy a lakossági vízdíjak a korábbi 90 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 108 Ft/m 3 ) összegről 100 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 120 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. A nagyfogyasztói vízdíjak pedig a korábbi 252,00 Ft/m 3 + Áfa (bruttó 303 Ft/m 3 ) összegről 268 Ft/m 3 +Áfa ( bruttó 322 Ft/m 3 ) összegre emelkednek. Az alapdíjak változatlanul maradnának, vagyis lakossági fogyasztó esetén nettó 358 Ft/2hó, míg nagyfogyasztó esetén 4292 Ft /2hó. A beszámolóban foglaltaknak, illetve az ismertetetteknek megfelelően javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetet megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen. Szatymaz, április 16. Mákos Istvánné Jegyző

18 Szatymaz Község Önkormányzata Képviselő-testületének./2009. (. ) számú r e n d e l e t e az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10) számú rendelet módosításáról Szatymaz Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. -ának (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló, többször módosított évi LXXXVII. törvény 7. -ának (1) bekezdésében, a 11. -ban, valamint az ezen törvényt módosító évi CIV. törvény mellékletében kapott felhatalmazás alapján az ivóvízszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 6/2005. (II.10.) számú rendeletét az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 1. számú melléklete helyébe jelen rendelet 1. sz. melléklete lép Jelen rendelet május 01. napján lép hatályba. dr. Kormányos László Mákos Istvánné polgármester jegyző Kihirdetve: Szatymaz, Mákos Istvánné jegyző

19 1.sz. melléklet Közüzemi vízközműből szolgáltatott ivóvíz díja május 01-től: Lakossági vízdíj: - Szolgáltatási alapdíj bekötésenként 358,00 Ft+Áfa/2hó, azaz bruttó 430,00 Ft/2 hó, - Vízdíj (fogyasztás-arányosan) 100,00 Ft/m3+Áfa, azaz bruttó 120 Ft/m3. A 25m3/óra vagy az e feletti névleges térfogatáramú mérővel rendelkező közületi nagyfogyasztók - Alapdíja: 4292 Ft + áfa/2hó, azaz bruttó 5150 Ft/2hó; - Fogyasztástól függő díja: 268,00 Ft/m3 + Áfa, azaz bruttó 322 Ft/m3.

20 Kistelek, Kossuth u. 88. Adószám: Ikt. szám: 5/2009. Tel: 62/ ; Fax: 62/ Szatymaz Községi Önkormányzat Képviselő- testülete Szatymaz Kossuth u Tárgy: Vízmű üzemeltetői beszámoló évről Tisztelt Képviselő -testület! A beszámolónk a községi vízmű és vízhálózat üzemeltetéséről szól. A településenkénti részletes beszámolókat a tavalyi év lezárt tényadatai alapján készítettük el. A szöveges beszámoló táblázatos mellékleteiben, a korábbi gyakorlatot folytatva, részletesen kimunkáltuk táblázatos formában a évi üzemeltetés kapcsán felmerült költségeket és bevételeket. A számok tükrében állítottuk össze a es évre tervezett várható ráfordításokat és bevételeket, majd ezek függvényében a jövő évre tervezett vízdíjakat. Ivóvíz szolgáltatás területén néhány szó általánosságban: E területen a legtöbb figyelem A vízminőség javító program jelenlegi állására, valamint Ivóvízdíjak várható alakulására irányul 1

21 - Ivóvízminőség javító programról néhány szó: Sajnos már 7 éve, a vízminőség-javítást előíró rendelet megjelenése óta kell foglakoznunk ezzel a témával. Az eredménytelenség, valamint az eltelt hosszú idő miatt egyre ingerültebben, türelmetlenebbül figyeljük a projekt megvalósulásával kapcsolatos fejleményeket. A projekt megvalósulás eredeti határideje év vége volt, ami már biztosan kitolódik leghamarabb 2013-ra, eddig kért haladékot az ország az Európai Uniótól. A tavalyi évben elkészültek az Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánytervek (EMT), melyeket a konzorciumi Tanács ősszel jóvá is hagyott. Ezekben két változat került kidolgozásra: egy regionális vízellátó rendszer kialakítás és a saját kutas vízmű fejlesztés koncepciója. Az elmúlt héten megkerestek bennünket ismét a Tervezők az Önök településének elvi vízjogi engedélyezési tervével kapcsolatos egyeztetéssel. Itt egy harmadik alternatíva is szóba került, mely szerint egy kistérségi rendszert is kidolgoznának, melyben Szatymaz Szegedről kapná a vizet és innen továbbítanák azt Sándorfalvára. Mi üzemeltetőként nem támogattuk ezt a megoldást, továbbra is a saját vízmű fejlesztését tartjuk gazdaságosnak. Az elkészült engedélyezési tervek folyamatosan kerülnek be az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségekhez engedélyeztetésre. Tavaly ősszel elkészült az úgynevezett Projekt Struktúra Javaslatterv is, mely javaslattételt fogalmazott meg az Önkormányzatok felé, a beruházások megvalósítására szolgáló Önkormányzati Társulások létrehozására. Ez egy nagyon fontos állomás a pályázatok kialakítása, benyújtása szempontjából. Hamarosan intenzív ráhatással lesznek az Önkormányzatokra ebben az ügyben. Az alábbi táblázatban vázoltuk, hogy a tervezett ütemterv szerint mit kellene teljesíteni a tervezőknek (ez már biztos megint csúszni fog) : Határidő Munkarész Elvi engedélyek hiánytalan átadása Megrendelőnek Projektenkénti Megvalósíthatósági Tanulmányok átadása Megrendelőnek 2

22 Végső teljesítés valamennyi projekt előkészítő feladatra A fenti határidő a program előkészítő szakaszának a vége. A tavalyi év szeptemberében az Önkormányzatok által delegált Konzorciumi Tanács az addig elkészült valamennyi munkarészt elfogadta! (Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmányok, Projekt Struktúra Javaslatok, Üzemeltetői Struktúra Javaslatok, stb.) Az elvi engedélyek és az Önkormányzati Társulások megalakulása van még hátra az ivóvízminőség-javító program előkészítő szakaszából Az Önkormányzati társulások fogják meghatározni, milyen projekt struktúrába szerveződve készülnek el a pályázatot, a Részletes Megvalósíthatósági Tanulmányok, a Kiviteli és létesítési vízjogi engedélyezési tervek és maga a kivitelezés folyamata. Az Önkormányzati Társulások megalakulása kulcsfontosságú, rendkívülien fontos lépés az Önkormányzatok számára, melynek kellően átgondolt döntésnek kell lennie. Kihatással lesz az összes további folyamatra, a megvalósításra, a későbbi tulajdonviszonyokra, a tervezett üzemeltetésre, stb. A projekt előkészítőktől elvárás az Önkormányzatok felé, hogy mielőbb ( eredetileg március 30.-ig) készítsék elő és terjesszék a Testületek elé a Társulási szerződéseket, melyeket a részletes megvalósíthatósági tanulmány ismeretében aláírhatnak. ( Ez már most látszik, hogy tolódik.) Az érintett Önkormányzatok legfontosabb érdeke, hogy ezekben a kérdésekben jó döntést hozzon. Érdemes, sőt kell erre kellő időt és energiát fordítani, több szakember véleményét kikérni!! (NEM csak a tervezők és a DARFT - os szakemberekét) - Vízdíj kérdése: Mi azon az állásponton vagyunk, hogy közösen az Önkormányzatokkal kell a lakosság teherbírását is figyelembe vevő kompromisszumos megoldást találnunk a vízdíjemelés kérdésében! Jobban mondva, mi csak javasolunk, az Önkormányzat Képviselő- Testülete pedig dönt a kérdésben. 3

23 Összegezve a díjak megállapításánál az Önkormányzatoknak az alábbi legfontosabb szempontokat kell mérlegelni: - Szolgáltatás költségeinek megtérülése elvét - A fenntarthatóság és megfizethetőség elvét A tervezett költségkalkulációnknál a következő szempontokat vettük figyelembe: - A évben hasonló vízfogyasztást tételeztünk fel, mint az elmúlt évben (reméljük, a további vízfogyasztás csökkenés nem lesz tendencia) - a költség kalkulációnkban a 6,4 %- os árindex- et vettük figyelembe. - Bér és járulékai változatlanok maradtak. - A koncessziós díj változatlan - Alapdíjemeléssel nem számoltunk. - 2,85 Ft/m 3 nyereséget prognosztizáltunk. - A lakossági vízdíjnövekedést 9% -al számoltuk - Közületi vízdíjnövekedés 6 %. A éves vízmű üzemeltetésre vonatkozó konkrét tényadatok: 1. Az értékesített víz mennyisége az előző évihez viszonyítva nőtt: értékesített víz: 2005 év 2006 év év m 3 /év m 3 /év m 3 /év év m 3 /év m 3 értékesítési csökkenés ebből, lakossági: m 3, a közületi: m 3, közkifolyón 314 m 3, önkormányzati m 3. A kitermelt vízmennyiség: m 3 /év volt. Az értékesítési veszteség: 25,91 % (22,2 % volt) Tájékoztatás képen a Dél Alföldi térségben a vízügy adatszolgáltatása szerint, az átlag vízveszteség az üzemeltetési területeken a 15-40% között mozog. 4

24 A vízmű üzemeltetésével összefüggő javítási, karbantartási munkák ebben az évben a következők voltak: -62 db csőtörés bekötővezetéknél -5 db csőtörés gerincvezetéken -6 db csőtörés javítás bekötővezeték cseréve -26 db folyás javítás aknában -5 db tűzcsapjavítás -11 db tolózárjavítás -8 db közkifolyó javítás -320 db hitelesítési vízóra csere -77 db új bekötés -4 db bekötővezeték áthelyezés -6 db elektromos javítás -201/2001-es Kormány rendeletben előírt vízvizsgálatok ütemterv szerinti folyamatos végzése - éves kút vízminőség vizsgálat a 2. és 4. kútnál -védterület karbantartás -fertőtlenítés tavasszal, ősszel -2 db 1209 m hosszú hálózatbővítés történt év folyamán Az 1.-es számú mellékletből kitűnik, hogy az értékesített vízmennyiségből származó bevétel fedezte a vízmű üzemeltetési költségeit. Az árbevétel a 90,0 Ft/m 3 -os lakossági önkormányzati üzemelési hatósági díjjal és az alapdíjjal ,- Ft volt a tavalyi évben, vele szemben a ráfordítások ,- Ft.- ban realizálódtak. A fentiekből kitűnik, hogy a pozitív eredmény: ,-Ft a jelenlegi értékesítési ár mellett. A 2.-es számú mellékletben a fentiekben részletezett irányelvek figyelembe vételével, részletesen kidolgoztuk a várható értékesítésből adódó árbevételt és a vele szemben állított ráfordításokat a es évre. Számításaink szerint a várható ráfordítások ,- Ft az árbevétel: ,- Ft lesz. Ez alapján a várható nyereség 2, 92 Ft/m 3 lesz, mely éves szinten ,- Ft ot jelent. 5

25 A leírtaknak megfelelően az általunk javasolt önkormányzati üzemelési hatósági díj: Lakossági vízdíj: 100,00 Ft /m % ÁFA, mely 120,00 Ft/m3 értékesítési árnak felel meg a es évben. Az alapdíj változatlanul nettó 358,00 Ft/2 hó Nagyfogyasztói vízdíj: - 268,00 Ft/m % ÁFA, mely 322,00 Ft/m 3 értékesítési árnak felel meg évben. Az alapdíja: nettó 4292 Ft/2 hó Kérjük a Tisztelt Képviselő testületet, hogy beszámolónkat és az általunk javasolt önkormányzati üzemelési díjat szíveskedjenek elfogadni és jóváhagyni! Kistelek, Tisztelettel:. Bartucz Tibor ügyvezető igazgató.. Héderné Dudás Ildikó műszaki vezető Mellékletek: -1. számú tényleges vízmű elszámolás -2. számú javasolt vízmű elszámolás 6

26 Szatymaz vízmű 1. Mellélet Tényleges árbevétel és ktg.alakul Havi tényleges adatok figyelembevételével Sorsz. M e g n e v e z é s Adatok m3 Árbevétel Adatok E ft Árbevé tel összesen Adatok Adatok Eft Eft. közület lakosság alapdíj Értékesített víz összesen: lakossági közületi Anyagok 3061,00 Villamos energia 3049,00 1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 6110,00 Koncessziós díjak 756,00 Karbantartási költségek 357,00 Egyéb igénybevett szol gáltatások 5583,00 2. Igénybevett szolgáltatások összesen: 6696,00 Ivóvíz és szennyvízvizsgálati díjak 331,00 Vízkészlet használati járulék 722,00 Egyéb ktg. 515,00 3. Egyéb szolgáltatások összesen: 1568,00 Bérköltség 2772,00 Személyi jellegű kifizetések 306,00 Bérjárulékok 964,00 Értékcsökkenés 0,00 4. Személyi jellegű kifizetések összesen: 4042,00 5. Közvetlen költségek Összesen: / / 18416,00 6. Egyéb ráfordítások 1126,00 7. Központi irányítás ktg-e /Gazd. Általános/ 0,00 8. Ráfordítások összesen: /5+6+7/ ,00 9. Árbevétel: , Eredmény:/9-8/ 431, Ráfordítás : m3/ft fajlagos 129, Nyereség m3/ft 2, Koncessziós díj Ft/m3 5, Önkormányzati üzemelési hatósági díj / 90, Áfa 20% 18, Értékesítési ár 108, m 3 /óra névl. térfogatáramú mérő nettó ár 252, Áfa 20% 50, m 3 /óra névleges térfogatáramú mérőből Önk. Bruttó értékesítési ár 303,00 Kistelek, Bartucz Tibor Kovács Andrásné

27 Ügyvez. Ig. Gazd. vez.

28 Sorsz. Szatymaz vízmű M e g n e v e z é s 2. Melléklet Tervezett vízdíjak évre Havi tényleges adatok ktg.104 % fogyasztói árindex figyelembevételével bérköltség változatlan Adatok m3 Adatok Eft Árbevétel Adatok E ft Adatok Eft összesen Adatok Eft. közület lakosság alapdíj Értékesített víz összesen: lakossági közületi Anyagok 3257,00 Villamos energia 3244,00 1. Anyagjellegű ráfordítások összesen: 6501,00 Koncessziós díjak 756,00 Karbantartási költségek 380,00 Egyéb igénybevett szol gáltatások 5940,00 2. Igénybevett szolgáltatások összesen: 7076,00 Ivóvíz és szennyvízvizsgálati díjak 352,00 Vízkészlet használati járulék 768,00 Egyéb ktg. 548,00 3. Egyéb szolgáltatások összesen: 1668,00 Bérköltség 2772,00 Személyi jellegű kifizetések 306,00 Bérjárulékok 964,00 Értékcsökkenés 0,00 4. Személyi jellegű kifizetések összesen: 4042,00 5. Közvetlen költségek Összesen: / / 19287,00 6. Egyéb ráfordítások 1198,00 7. Központi irányítás ktg-e /Gazd. Általános/ 0,00 8. Ráfordítások összesen: /5+6+7/ ,00 9. Árbevétel: , Eredmény:/9-8/ 441, Ráfordítás : m3/ft fajlagos 135, Nyereség m3/ft 2, Koncessziós díj Ft/m3 5, Önkormányzati üzemelési hatósági díj / 100, Áfa 20% 20, Értékesítési ár 120, m 3 /óra névl. térfogatáramú mérő nettó ár 268, Áfa 20% 54, m 3 /óra névleges térfogatáramú mérőből Önk. Bruttó értékesítési ár 322,00 Kistelek, Bartucz Tibor Ügyvez. Ig. Kovács Andrásné Gazd. vez.

29 k Eft.

30 Szatymaz Község P O L G Á R M E S T E R É T Ő L 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30. Tel.: 62/ Fax: 62/ /2009./A2. Szatymaz Község Képviselőtestületének! S z a t y m a z Tárgy: A évi költségvetési rendelet módosítási javaslat indokolása Melléklet: 1 db rendelet-tervezet Tisztelt Képviselőtestület! Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2008. (II.21.) KT. rendeletét (a továbbiakban költségvetési rendelet) az alábbiak szerint módosítja: B e v é t e l e k: A költségvetési rendelet alábbiakban részletezett módosításai után a költségvetés bevételi előirányzatának javasolt összege: ezer Ft-ról ezer Ft A rendelet tervezet 2.számú melléklet bevételi előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Alaptevékenység körében végzett szolgáltatások bevétele 179 ezer Ft - Egyéb sajátos bevételek 58 ezer Ft - Bérleti díjbevételek 242 ezer Ft - Kártérítés (biztosítási kártérítés, kártalanítás) 365 ezer Ft - Tovább számlázott szolgáltatások 367 ezer Ft - Kamat bevételek ezer Ft - Áfa bevételek 12 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik

31 2 A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevételi előirányzat csoport Átengedett központi adó bevétel előirányzat csökken ezer Ft-tal - Jövedelem különbség mérséklés normatíva csökkenése miatt Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevételi előirányzat csoport Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzat növekszik ezer Ft-tal - lakossági befizetés a vízhálózat bővítésre Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevételi előirányzat csoport Normatív hozzájárulások bevételek előirányzat növekszik 643 ezer Ft-tal - Lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatás 302 ezer Ft - Feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás 341 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevételi előirányzat csoport Központosított bevételek előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Lakosság közműfejlesztési támogatása 33 ezer Ft évi létszámcsökkentés támogatása ezer Ft évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) 661 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevételi előirányzat csoport Normatív, kötött felhasználású támogatási bevételek előirányzat növekszik ezer Ft-tal - Szociális ellátások állami támogatása (90%) Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik

32 3 A rendelet tervezet 2.számú melléklet bevételi előirányzat csoport Egyéb támogatásértékű működési bevétel előirányzat csökken ezer Ft-tal - szociális ellátás előirányzat átvezetése növekszik ezer Ft-tal - gyermekvédelmi támogatás előirányzat átvezetés ezer Ft - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás költségeire 90%- os támogatás 335 ezer Ft - HEFOP pályázat végleges elszámolás 192 ezer Ft évi jövedelem különbségmérséklés elszámolása ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevétel előirányzat csoport Egyéb támogatás értékű felhalmozási bevétel előirányzata növekszik ezer Ft-tal - Csongrád megyei Közgyűlés TFA pályázati támogatás játszótéri eszközök vásárlására ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TPEA pályázati támogatás 947 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevétel előirányzat csoport Működési célú hitel felvétel bevétel előirányzata csökken ezer Ft-tal Összességében ezer Ft-ról 0 Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet bevétel előirányzat csoport Felhalmozási célú hitel felvétel bevétel előirányzata csökken ezer Ft-tal Összességében ezer Ft-ról 0 Ft-ra módosul A rendelet tervezet 2. számú melléklet (Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ) bevétel előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzat növekszik 380 ezer Ft-tal - intézményi ellátás díja 2007.évi decemberi befizetés

33 4 Összességében 380 ezer Ft-ra módosul. A rendelet tervezet 2. számú melléklet (Művelődési Ház előirányzat csoport Intézményi működési bevételek előirányzat és Könyvtár) bevétel növekszik 36 ezer Ft-tal Összességében 936 ezer Ft-ról 972 ezer Ft-ra változik. Kiadások: A kiadási előirányzatok módosítása után a költségvetés kiadási előirányzatát összegben javasoljuk megállapítani ezer Ft-ról ezer Ft A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Személyi jellegű kiadása növekszik 663 ezer Ft-tal évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 415 ezer Ft-tal - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás támogatás terhére 248 ezer Ft-tal csökken ezer Ft-tal - Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ 2007.évi áthúzódó személyi juttatások előirányzat átvezetése Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Munkaadót terhelő járulékok kiadása növekszik 220 ezer Ft-tal évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 133 ezer Ft-tal - Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ közhasznú foglakoztatás támogatás terhére 87 ezer Ft-tal csökken 345 ezer Ft-al - Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ 2007.évi áthúzódó munkaadót terhelő járulékok előirányzat átvezetése Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik.

34 5 A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Dologi és dologi jellegű kiadások növekszik ezer Ft-tal - intézményi és egyéb saját bevételi többlet terhére Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Önkormányzat által folyósított ellátások kiadása növekszik 83 ezer Ft-tal - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás kiadása Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Felújítások kiadása növekszik 450 ezer Ft-tal - Közkincs Pályázaton közösségi tér kialakításához nyert támogatás önrésze 450 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Beruházás, beszerzés kiadása növekszik ezer Ft-tal - Szatymaz I. és III. körzet vízhálózat bővítés ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TPEA pályázati támogatás játszótéri eszközök vásárlására ezer Ft, önrész 425 ezer Ft - Iskolai konyha részére gázsütő vásárlása 648 ezer Ft - E-iktat iratkezelő szoftver 283 ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3.számú melléklet előirányzat csoport Támogatásértékű működési kiadás növekszik 30 ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak Egyesülete támogatása tartalék terhére Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Felhalmozási célú végleges pénzeszköz átadás kiadása

35 6 növekszik 33 ezer Ft-tal - Lakossági közműfejlesztési támogatás 33 ezer Ft, Központi költségvetési előirányzat terhére Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3.számú melléklet Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása kiadási előirányzat növekszik 750 ezer Ft-tal - Déli Napfény Non-profit Kft-nek tagi kölcsön nyújtása tartalék terhére Összességében 300 ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Általános tartalék működési célra kiadás csökken ezer Ft-tal - Mozgáskorlátozottak Egyesülete 30 ezer Ft támogatása - Iskolai konyha részére gázsütő vásárlására 648 ezer Ft - E-iktat iratkezelő szoftver vásárlása 283 ezer Ft - Déli Napfény Non-profit Kft. tagi kölcsön nyújtása 750 ezer Ft - Közcélú foglalkoztatási norma csökkentése 596 ezer Ft - Jövedelem különbözet mérséklés normatíva csökkentése 2008.évre ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TFA játszótéri eszközök beszerzése pályázat önrésze 425 ezer Ft - Működési hitel kivezetése ezer Ft - Fejlesztési hitel kivezetése ezer Ft - növekszik ezer Ft-al évi jövedelem különbség mérséklés elszámolása ezer Ft - Csongrád megyei Közgyűlés TPEA pályázat 948 ezer Ft - HEFOP pályázat elszámolása 192 ezer Ft - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás 40 ezer Ft - Létszám csökkentésre kapott központi támogatás ezer Ft - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás ezer Ft Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport Működési céltartalék kiadás növekszik 643 ezer Ft-tal - Lakosságszámhoz és feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatások összegével

36 7 Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport ( Művelődési Ház és Könyvtár ) Személyi jellegű kiadások növekszik 86 ezer Ft-tal évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 86 ezer Ft-tal Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. A rendelet tervezet 3. számú melléklet előirányzat csoport ( Művelődési Ház és Könyvtár ) Munkaadót terhelő járulékok kiadása növekszik 27 ezer Ft-tal évi eseti kereset kiegészítés (162/2008.(VI.19.) Korm. rendelet) terhére 27 ezer Ft-tal Összességében ezer Ft-ról ezer Ft-ra változik. Javasoljuk, hogy a Képviselőtestület a költségvetési rendelet módosítását fentiekben ismertetett részletezés és indokolás figyelembevételével tárgyalja meg és fogadja el. S z a t y m a z, április 16. Dr. Kormányos László polgármester

37 T e r v e z e t Szatymaz Község Képviselőtestületének../2009. (.) KT. r e n d e l e t e Szatymaz Község Képviselőtestülete a évi költségvetésről és annak végrehajtásáról szóló 4/2007. (II.21.) KT. rendeletét / a továbbiakban: Költségvetési rendelet/ az alábbiak szerint módosítja: A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetési előirányzatait: (1) ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió ötszázhatvanhatezer forint) BEVÉTELI FŐÖSSZEGGEL, ezer Ft (Négyszázhatvanhárommillió ötszázhatvanhatezer forint) KIADÁSI FŐÖSSZEGGEL - egyenleg nélkül határozza meg. 4. (1) A 2.. (1) bekezdésben megállapított bevételi főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (2) A 2.. (1) bekezdésben megállapított kiadási főösszeg címek, alcímek, jogcím-csoportok, előirányzat-csoportok és kiemelt előirányzatok szerinti részletezését intézményenként és önkormányzati szinten összevontan e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat évi fejlesztési kiadásait feladatonként és forrásonként e rendelet 7. számú melléklete tartalmazza. 7. (1) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ft-ban határozza meg (amely tartalmazza az intézményi támogatásokat és az állami hozzájárulás összegét is), és költségvetésében ezer Ft közfoglalkoztatás támogatás célfeladatokra előirányzat felhasználási kötöttséget állapít meg. (2) A Képviselő-testület a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár részben önálló költségvetési szerv bevételi előirányzat főösszegét ezer Ft-ban, kiadási előirányzat főösszegét ezer Ft-ban határozza meg.

38 2 2.. E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. dr. Kormányos László polgármester Mákos Istvánné jegyző Kihirdetve: április Szatymaz, április napján. napján Mákos Istvánné jegyző

39 2. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás évi vitelének szabályairól szóló /2009. (..) KT. rendelethez Cím száma: 1 Cím neve: Polgármesteri Hivatal és Intézményei Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 1 Polgármesteri Hivatal Működési bevétek Működési költségvetés bevételei Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei - 1 Intézményi működési bevételek - 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei - Ebből: 2.2. Helyi adók Átengedett központi adók - 2 Támogatások Működési költségvetés bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása Ebből: 3.1. Normatív hozzájárulások Kozpontosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Felhalmozási költségvetés bevételei - 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása - Ebből: 3.4. Fejlesztési célú állami támogatások - 3 Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Felhalmozási költségvetés bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Egyéb felhalmozási és tőkebevételek 1

40 Al- Jogcím Előir. Kiem. Al- Jogcím Előir. Kiem. cím csop. csop. előir. cím csop. csop. előir. Előirányzat száma száma szám szám neve neve neve neve ezer forint 4 Támogatásértékű bevételek Működési költségvetés bevételei Támogatásértékű működési bevétel Ebből: 9.1. Társadalombiztosítási alapból átvett pénzeszköz Egyéb támogatásértékű működési bevétel Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatásértékű felhalmozási bevétel Ebből: 10.2 Egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök Működési költségvetés bevételei Működési célú pénzeszk. átvétel államháztart. kiv Felhalmozási költségvetés bevételei Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Támogatási kölcsönök visszatérülése, 6 igénybevétele, értékpapírok 519 kibocsátásának bevétele 1 Működési költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, Felhalmozási költségvetés bevételei Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, 52 7 Hitelek - 1 Működési költségvetés bevételei - 14 Működési célú hitel felvétele Felhalmozási költségvetés bevételei - 15 Felhalmozási célú hitel felvétele - 8 Pénzforgalom nélküli bevételek Működési költségvetés bevételei Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2010. november 24. napján, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtárban (Szatymaz, Dózsa Gy. u. 42.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. szeptember 14. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2012. július 24. napján megtartott rendes nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. 2012. évi költségvetési rendelet módosítása Előadó: dr. Kormányos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. június 24. napján megtartott nyílt üléséről. Napirendi pontok: 1. Szenvedélybetegek gyermek és felnőtt rehabilitációs centruma Előadó:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről 30-án, Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2014. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-án 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2013. május 6-án 16,30 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Az ülés megnyitásakor jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta.

Jegyzőkönyv. A képviselő testület 7 igen szavazattal - nem szavazat nélkül - a tárgyalás menetét elfogadta. Jegyzőkönyv Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. december 01. napján a Polgármesteri Hivatal tárgyaló termében megtartott rendkívüli nyílt testületi üléséről. Jelen vannak: Dr. Kormányos László

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 30-án 18 órától megtartott üléséről Helye:

Részletesebben

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Ikt. szám: 1/1282-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 17-én 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 9/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat

5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100. Kertészsziget Község Önkormányzat Bucsa Község Önkormányzat Ecsegfalva Község Önkormányzat P O L G Á R M E S T E R E P O L G Á R M E S T E R E 5527. Bucsa, Kossuth tér 6. 5515. Ecsegfalva, Fő út 67. Tel.: 66/585-520. Tel.: 66/487-100.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének, Hantos Község Önkormányzat Képviselőtestületének és Nagylók Község Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsának Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Polgármesteri Hivatalától 2523 Sárisáp, Fı utca 123. Telefon: 33/518-310. Fax: 33/518-311. E-mail: sarisap@invitel.hu J E G Y Z İ K Ö N Y V Sárisáp Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 07. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére

Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 07. napján tartandó rendkívüli nyílt ülésére BALATONKENESE VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 8174 Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. Telefon: +36(88)481-741 Fax: +36(88)481-741 email: hivatal@balatonkenese.hu Előterjesztés Balatonkenese Város Önkormányzata

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. Jegyzőkönyv Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 22-én tartott üléséről. 37/2012.(III.22.) sz. kt. határozat 38/2012.(III.22.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu

Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Somlóvásárhely Község Önkormányzata 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 88-236-001, e-mail: hivatal@somlovasarhely.hu Szám: Svh/62-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62.

8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti, Petőfi u. 123. 8296 Hegyesd, Zrínyi u. 1. Önkormányzati Képviselőtestület Önkormányzati Képviselőtestület 8295 Taliándörögd,

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 7-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 április 7-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.

KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX. KUNSZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9184 KUNSZIGET, JÓZSEF A. U. 2. TEL.: (96) 552-003, 485-388, 485-040 FAX.: (96) 552-056 Sz.: III/1-21/2015. Jegyzőkönyv mely készült 2015. október

Részletesebben

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte.

Simon Roland képviselő távolmaradása, Valente József képviselő késése okát előzetesen jelezte. 1 TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT SÜMEGPRÁGA 8351 SÜMEGPRÁGA, RÁKÓCZI U. 17. T: 87/350-587. Szám: 39-40/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sümegprága Települési Önkormányzat Képviselő-testületének és Bazsi Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 332 ~ 102-18/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. 102-18/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. november 28-án 15,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 232/2011.(XI.28) 233/2011.(XI.28) 234/2011.(XI.28) 235/2011.(XI.28)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 16. napján 12,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 1 J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2004. november 25-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Települési Önkormányzat Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-5/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Madaras Község Önkormányzatának Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV Készült: Madaras község Önkormányzatnak Képviselő-testülete 2008. április 2-án 15 órai kezdettel tartott rendes, nyílt ülésén. Ülés helye:

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet:

Tóth András A napirendhez szóbeli kiegészítésem nincs. Ezzel kapcsolatban van-e kérdés, észrevétel? Ki az, aki elfogadja a napirendet: ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: ujfpohiv@matavnet.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:13- /2007. J E G Y Z Õ K Ö N Y V

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. február 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Zajk Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 23-án 15,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Zajk Zajk, Iskola utca 1. Jelen

Részletesebben