J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről"

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki Sándorné, Dolog Ernő, Kocsis István, Konfár János, Kovács Bálint, Mészáros László, Szabó György Róbert, Tánczos László képviselők és Szabó Mihály polgármester Meghívottak: Hegedűs Gáborné jegyző Krisztián Melinda gazdálkodási főelőadó Jegyzőkönyvvezető: Miklovicsné Faragó Rózsa Szabó Mihály polgármester megállapítja, hogy 9 képviselő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyvvezetőnek Miklovicsné Faragó Rózsát javasolja, akit a testület egyhangúlag elfogad. Szabó Mihály polgármester ismerteti a napirendet. Napirendi pontok: 1. Jakabszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendelet tervezetének elfogadása Előadó: Szabó Mihály polgármester 2. A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítésről szóló 11/2003. (X.14.) sz. önkormányzati rendelet módosítása. Előadó: Szabó Mihály polgármester 3. A köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározása. Előadó: Hegedűs Gáborné jegyző 4. Tájékoztató Hegedűs Gáborné jegyző évi munkateljesítményének értékeléséről. Előadó: Szabó Mihály polgármester. 5. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak, póttagokkal történő kiegészítése a március 9-i népszavazás lebonyolításához. Előadó: Hegedűs Gáborné jegyző. 6. Egyéb bejelentések. a. Falu- és tanyagondnoki szolgáltatásokról előterjesztés b. A Petőfi S. u. 16. sz. szolgálati lakásról tárgyalás c. A Mázsaház lebontásáról tárgyalás NAPIREND TÁRGYALÁSA: Az 1. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester Szabó Mihály megállapította, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen sok mindenről esett szó. A költségvetési rendelet tervezetet hosszasan tárgyalta külön a Pénzügyi Bizottsági ülés is és az összevont ülésen is, valamint véleményezésre került a diákönkormányzat, a szakszervezet képviselője és a szülői munkaközösség vezetője által is. Átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének Kocsis Istvánnak. Kocsis István javasolta, hogy a hétfőn alaposan megtárgyalt és szóbeli javaslatokkal kiegészített alaposan kidolgozott költségvetést fogadják el. 1

2 Bukovszki Sándorné megkérdezte, hogy az étkezési költségtérítés változott-e? Hegedűs Gáborné igen, változott. Bukovszki Sándorné megkérdezte, hogy mennyi támogatást adunk az időseknek a hulladék elszállításához? Hegedűs Gáborné benne van a Hulladékgazdálkodási rendeletben, de a testület úgy döntött, hogy nem változtatják meg. Most nem készültünk fel, de a képviselő-testületen múlik ennek a kérdésnek a megtárgyalása. Bukovszki Sándorné 104 főről van szó. Hegedűs Gáborné fix összegben volt meghatározva. Bukovszki Sándorné azért vetettem fel ezt a kérdést, mert érinti a költségvetést is. Szabó Mihály javasolta, hogy június 1-től kellene változtatni, tekintettel arra, hogy a hulladékszállításra pályázatot kell kiírni. Kovács Bálint egyetértett a javaslattal, tekintettel arra, hogy még nem tudhatjuk a változásokat. Konfár János is javasolta, hogy egyszerre legyen tárgyalva. Kovács Bálint felhívta a figyelmet, hogy időben készüljenek fel a tárgyalásra, hogy legyen idő átgondolni és kidolgozni alaposan ezt a kérdést. Több hozzászólás nem volt. A Képviselőtestület 7 igen szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi rendeletet alkotja: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2008. (II.29.) rendelete A Jakabszállás Községi Önkormányzat évi költségvetési rendeletéről A rendelet szövege mindenben megegyezik a tervezet szövegével és a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 2. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester Szabó Mihály ismertette a 2. napirendi pont a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről. Dolog Ernő egyetértett a javaslattal, jogosnak tartja. Akkor lehet béreket emelni, ha van jelentős bevétele. 30 m Ft feletti bevétele van az ÁMK-ból. A saját költségvetésünk 1 %-át jutalomként, vagy valamilyen formában a gyerekeknek juttassák vissza gyereknapra, valamilyen rendezvény támogatására, vagy úszásoktatásra. Az iskolának és a hivatalnak is sok statisztikát le kell adni. Olyan kérdések vannak napirenden, amelyeket a következő tanévre csak megsaccolni lehet. A 30 fölötti osztálylétszámokat meg kell bontani. Könnyen előfordul, hogyha két osztályt kell indítani, akkor plusz nevelőre is szükségünk lehet. A Kistérségi Oktatási Iroda is kifogásolja, ha nem bontják meg a nagy létszámú osztályokat. A nyugdíjazások alkalmával 6,5 fő ment el, 4 fő lett felvéve. Augusztus közepétől így lehet, hogy szükség lesz nevelőre. Konfár János tudomásul vették a felhozott indoklást. Szabó Mihály kijelentette, hogy áprilisban, amikor az osztálylétszámok már kialakulóban vannak visszatérnek erre a kérdésre. 2

3 Dolog Ernő az 1 %-al kapcsolatban felvetette, hogy keveset lát bele az önkormányzat az intézmények életébe. A viszonylag magas pénzelvonás nem érintette jól a kollektívát. 10 e forintokkal csökkentek bérek, a túlórák megszűntek. Nehéz két tűz között lenni. Krisztián Melinda kijelentette, hogy az 1 % bele van tervezve a költségvetésbe. Dolog Ernő elfogadta a választ. Szabó Mihály a pedagóguskérdésre alkalom adtán visszatérnek. Több hozzászólás nem volt. A Képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2008.(II.29.) rendelete A Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők illetménykiegészítéséről szóló 11/2003. (X.14.) sz. önkormányzati rendelet módosítása A rendelet szövege mindenben megegyezik a tervezet szövegével, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A 3. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné jegyző Hegedűs Gáborné ismertette a köztisztviselői teljesítmény-követelmények alapját képező célok meghatározásáról szóló előterjesztést. Kiemelte, hogy az eseti célokban lehet különbség az előző évekhez képest. Ebben az évben a népszavazás lebonyolítása a plusz feladat. Kocsis István sok a kintlévőség, 15 m Ft nagyon sok. Már sok ígéretet kaptunk és nem történt előrelépés. Az adósokat jobban kellene szankcionálni, fizetésre bírni őket, ha másként nem megy büntetni. Szabó György Róbert megkérdezte, hogy hány gépjármű lett kivonva a forgalomból azért, mert tartozása van. Hegedűs Gáborné kijelentette, hogy a Berenténé Gál Katalin nem vont ki egy járművet sem, a Berente Vincéné eszközölt ilyet, olyan magánszeméllyel szemben, akinek 1 évet meghaladó adótartozása volt. Mégsem jutott előbbre az ügy. Kiemelt kritériumai vannak a gépjárműkivonásnak is. Az ügyfél a rendszámot nem vitte be se a forgalmi engedélyt az Okmányirodába, nem fizette be a büntetést még azt is ide küldték ki behajtásra éves elmaradást egy személy nem tudja behozni fél év alatt. Tervezzük szórólapra kiírni, hogy a kintlévőségeket február hónap végéig rendezze mindenki. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, akkor munkabérből levonatjuk, vagy bírósági végrehajtónak át lesz adva behajtásra. Szabó György Róbert elfogadta a választ. Kovács Bálint megkérdezte, hogy volt egy nagyobb kintlévőség tavaly év végén, az ügyben van-e előrelépés? Határidőben sikerült-e bahajtani? Hegedűs Gáborné eddig még nem érkezett be a pénz. Igaz, hogy a bankszámlán 4-5 napos késéssel jelenik meg az átutalt összeg. Szabó Mihály eddig még nem fizetett a Cs. J. Hétfőn reggel tárgyalás lesz ez ügyben. Tánczos László javasolta, hogy nem kell kérdezgetni senkit sem, ha III. 15-ig nem fizeti be az elmaradását, akkor el kell indítani az eljárást. Nem lehet eltűrni, hogy egyeseknek mindent lehet másoknak pedig semmit sem. 3

4 Kocsis István 60 e Ft sok, vagy kevés, ilyen apróságokon vitatkozik a testület, mint pl. az óvónő esete, vagy a telefondíj. 15 m Ft-ot pedig tolunk magunk előtt már évek óta. Ez így nem helyes. Ezek a sokkal nagyobb problémák, ezekre kell megoldást keresni. Tánczos László ha ügyvédet kell váltani, akkor azt is meg kell tenni. Hegedűs Gáborné ez nem az ügyvédnő feladata. Tánczos László nem tudja, hogy ennek a jogszabályi hátterét kinek kell megoldani, de ez így tarthatatlan tovább. Kovács Bálint ha pénzügyi gondjai vannak, akkor legalább tárgyaljon róla. Mindig csak halasztva van, ez így nem helyes. Megoldás lenne, ha azt mondja, hogy fél év múlva tud fizetni, de akkor biztosan fizesse is ki a tartozását. Szabó György Róbert kérjen részletfizetést, ha másképpen nem tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségét. Konfár János már kaptak több határidőt, tovább nem lehet halasztani, március 1-én el kell indítani a behajtást. Az ügyfelekkel írásba kell foglalni a megállapodást, ha azonnal nem tudják kifizetni a tartozásukat. Kocsis István az önkormányzat tervei jók, és ilyen ügyek megakadályozzák a tervek végrehajtását. Szabó Mihály megkérdezte, hogy van-e még hozzászólás a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározásában? Több hozzászólás nem volt. A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 12/2008. (II.14.) sz. Kt. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények Alapját képező célok meghatározása évben Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a köztisztviselők teljesítményértékeléséhez az alábbi kiemelt célokat állapítja meg: Átfogó célok Képzett, feladatát eredményesen ellátó, az önkormányzathoz lojális személyi állomány biztosítása, folyamatos képzése és ösztönzése. A köztisztviselők stabil és világos jövőképpel rendelkezzenek. Tevékenységi célok Ki kell használni a pályázattal elnyerhető központi források felhasználásában rejlő lehetőségeket. Kiemelt szinten kell kezelni az önkormányzat költségvetésével kapcsolatos előterjesztéseket. Az önkormányzati adók hatékony beszedése. Önkormányzat rendeleteinek folyamatos karbantartása. Eseti célok 4

5 4. napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester Népszavazás jogszerű lebonyolítása. Felelős: Hegedűs Gáborné Határidő: folyamatos Szabó Mihály ismertette a napirendi pontot Hegedűs Gáborné jegyző évi munkateljesítményének értékeléséről. Kijelentette, hogy vannak olyan helyek, ahol csak szóban értékelik, nálunk erre írásban kerül sor. Szóban kiegészítette, hogy a jegyzők részére szervezett továbbképzésekre a jövőben Szegedre kell elmennie Kecskemét helyett. Kérte a tájékoztató elfogadását. A Képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 13/2008.(II.14.) sz.kt. Tájékoztató Hegedűs Gáborné jegyző évi munkateljesítményének értékeléséről 5. napirendi pont előadója Hegedűs Gáborné jegyző Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete Hegedűs Gáborné évi teljesítmény értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Felelős: Szabó Mihály Határidő: azonnal Hegedűs Gáborné a Köztársasági Elnök március 9. napjára népszavazást tűzött ki. Ismertette az előterjesztést és a póttagok névsorát. Konfár János megkérdezte, hogy a javasolt választópolgárok vállalják ezt a megbízatást? Szabó Mihály igen előzetes egyeztetés volt, és vállalták a feladatot. A Képviselő-testület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 14/2008. (II.14.) sz. kt. Szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztása 6.napirendi pont előadója Szabó Mihály polgármester Bejelentések: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a március 9-ére kitűzött népszavazás lebonyolításához a szavazatszámláló bizottságok tagjait a évi megbízatásuk szerint megerősíti és a következő póttagokkal egészíti ki: Csúri Ferenc Róbertné, Kecső Sándorné, Dr. Faragó Helga, Mészáros Melinda, Kecső Erika, Hollóné Hegedűs Katalin, Csikós Sándorné, Koller Nóra, Csákóné Ónodi Judit. Felelős: Hegedűs Gáborné Határidő: március 8. 5

6 Szabó Mihály bejelentette, hogy új falugondnoki 8+1-es kocsira pályázatot lehet benyújtani. Tájékoztatóra a későbbiekben kerül sor. Javasolja megbízni Kocsis Istvánt a gépkocsi kiválasztásával kapcsolatban. Konfár János megjegyezte, hogy először nyerjük meg a pályázatot. Szabó Mihály hangsúlyozta, hogy a pályázatban meg kell jelölni a kocsi típusát. Tánczos László egyetértett a javaslattal. Dolog Ernő a gyerekek iskolába történő szállításához fel lehetne használni a kocsit. Mészáros László a pályázati pontok kitöltését komolyan kell venni, nem lehet valótlanságot beírni. A Képviselő-testültet 9 szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 15/2008.(II.14.) sz. kt. A falu- és tanyagondnoki szolgáltatásokról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete úgy döntött, hogy második tanyagondnoki szolgálat létrehozására pályázatot nyújt be. Megbízza Szabó Mihály polgármestert a tájékoztatókon való részvételre és a pályázat elkészítésével, benyújtásával. Felelős: Szabó Mihály Határidő: április 30. Szabó Mihály felolvasta a Rendőrségről érkezett levelet, amelyben kérik Ft június 30-ig történő felhasználásához a Képviselőtestület hozzájárulását. Tánczos László javasolta, hogy a 2008-as támogatást emeljük meg ennyivel, viszont 2009-ben nem emeljük az összeget. Ha támogatást kapnak, lehetőleg abban az évben kerüljön felhasználásra, amelyikre kapták. Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárult a pénzösszeg felhasználásához. Szabó Mihály a következő bejelentést tette Dr. Sebestyén Lászlóné lakáshasználati szerződését május 12-én nem írta alá. A Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-én úgy döntött, hogy a szerződés 3 pontját megváltoztassa és a lakhatási időt évekre határozza meg és nem örökölhető. Dr. Drozdik Cecília ügyvéddel egyeztetve az eredeti szerződéstervezet lenne aláírva. Módosítva az 5/b pont kivételével. Dr Sebestyén Lászlóné szeptember 23-i levelében foglalt kérésekből javaslom, hogy a fürdőkád és a villanybojler kerüljön cserére. Anyagi eszközök hiánya miatt más felújítási lehetőség nincs. Az Önkormányzat által alkalmazott szakember a munkákat el tudja végezni. A bérlő egyébként augusztus 4-én a fenti berendezések cseréjét kérte. Kérem a Képviselő-testületet, hogy bejelentésemet hagyja jóvá és a 7. pontban szereplő fürdőkád, víz-, és gázbojler cseréjéhez járuljon hozzá. Bukovszki Sándorné ezek a berendezések már nagyon régiek, így valóban cserére szorulnak. Szabó György Róbert megjegyezte, hogy a Praktikerben villany bojlert Ft-ért látott a hétvégén Konfár János javítható-e a villanybojler. Kovács Bálint javasolta, hogy a Bertus Ferencet kellene megkérdezni a javításról. Mészáros László véleménye szerint, már túl régi ahhoz a bojler, hogy javítsák, inkább újat kell akkor vásárolni. Tánczos László megjegyezte, hogy az eredeti kérelmen szerepelt a derítővel kapcsolatos kérés is. 6

7 Szabó Mihály a derítővel kapcsolatosan 800 e Ft-os árajánlat érkezett, anyagi fedezet nélkül nem lehetett megoldani akkor, a jelenlegi kérésben ez nem szerepelt. A Képviselőtestület 9 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 16/2008.(II.14.) sz. kt. Dr. Sebestyén Lászlóné lakáshasználatáról Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete támogatja a villanybojler és a fürdőkád cseréjét. Felhatalmazza Szabó Mihályt az anyagbeszerzés lebonyolításával, a munkaműveletek elvégeztetésével, valamint a szerződés aláírásával. Felelős. Szabó Mihály Határidő: február 29. Szabó Mihály a Farkas tanyával kapcsolatban tájékoztatta a testületet, hogy a volt tulajdonosok fel lettek szólítva, hogy február 28-ig a kiszedett fákat és egyéb hulladékokat szállítsák el a területről. A mázsaházzal kapcsolatban a következőket mondta: A Képviselő-testület korábban hozott határozata, javaslata alapján az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok, mázsaház, volt Farkas birtokon lévő tanyákat megnéztük. A mázsaház vonatkozásában született döntés. A bizottság a tanyák esetében úgy döntött, hogy rászorúltsági alapon jelöl ki valakit (egyik megoldásként) aki lebontja. A lebontáshoz műszaki vezető kell, valamint egy vállalkozó Kft., aki építési és bontási munkálatokra jogosultsággal rendelkezik. A mázsaház esetében a Képviselő-testület döntése értelmében a mázsaház lebontásra kerül. A döntésnek megfelelően felhívjuk a lakosságot, hogy akit a bontási anyag érdekel, az március 3- án 9 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében a licitáláson vegyen részt. Kiindulási érték: Ft. A nyertes pályázótól Ft letétbehelyezését követeljük meg, amelyet a terület tisztán történő átadásakor visszakap. Hegedűs Gáborné javasolta Horváth Jánosnénak odaadni a bontásból származó cserepet, mert rossz a néninek a háza teteje. Ha rádől a ház, akkor lakást kell biztosítani a részére. Szabó Mihály olyan személyt javasolt, aki el tudja szállítani a bontásanyagokat, a Horváth néni nem valószínű, hogy meg tudná oldani ezt a feladatot. Konfár János javasolta, hogy mivel a határidő február 28-ig lett meghatározva, így a bontási munkálatokat már február 29-én el lehetne kezdetni. Hangsúlyozta továbbá, hogy a munkák felügyeletével bízzák meg Bukovszki Sándor mezőőrt, hogy felügyelje a munkákat. Ha valaki felmegy a tetőre, az a saját felelősségére teszi azt. Kovács Bálint hangsúlyozta, hogy az az épület olyan állapotban van, hogy nem túl sok használható anyag van benne. Ha valaki mégis talál benne használhatót és elviszi, azzal nekünk kevesebb szemét marad elszállításra. Konfár János javasolta, hogy a Horváth nénivel beszélni kell, hogy a szállítást meg tudná-e oldani valahogy. Véleménye szerint olyannak kellene odaadni a használható anyagot, aki nagyon rászorul, nagycsaládos, vagy egyedülálló. Szabó Mihály a nagy családos Kovács Sándorné is jelentkezett, hogy kellene neki, vinné szállítaná. Esetleg fogjon össze a két család. Szabó György Róbert bejelentette, hogy az Európai Unió kiírta a testvérvárosokra a pályázatot és meghívhatnánk Csíkszentdomonkost. 21 napra, legalább 10 főt meg lehetne hívni. 20 ezer Eurót/projektet lehet megpályázni és nem lenne gond az elszállásolással. Önerő nem kell ehhez a pályázathoz. A Kulturális Bizottságot meg kellene bízni. Szabó Mihály jelezte, hogy erről a kérdésről Palánkai Tiborral már tárgyalt és ígéretet kapott, hogy segít megírni ezt a pályázatot. Ettől függetlenül április, május hónapban a Kulturális Bizottság megalakul. Szabó György Róbert bejelentette, hogy a Virágos Jakabszállásért díjak közé a családja felajánl egy 5 éjszakás 6 napos apartman használatot Harkányban. 7

8 Az internet szolgáltatással kapcsolatban 3-4 kérdést tett fel a szolgáltatóhoz. Erről az egy antennáról lenne ellátva az Óvoda, a Védőnő, a Családsegítő, a Képviselő-testület tagjai, esetleg a Hivatal dolgozói. A távolabb lévőkhöz már nem jutna el. Az ajánlatban jelzett 4 MB semmire sem lenne elég. A felhasználókat le kell korlátozni. Mindenki kapna 1 MB sávszélességet, ezt meg tudja-e oldani? A vevő oldalon mennyibe kerül az antenna? Ezekre a kérdésekre még nem kapott választ, de reméli, hogy hamarosan megkapja. A 4 MB-os internet most 16 e Ft-ba kerül. A Hegedűs Zoltánt kérdezte, hogy ezt meg lehetne-e emelni 18 MB-ra. Valószínű, hogy elbírná a távolság közelsége miatt a vonal. Az Önkormányzat eddig is a Data-nettel állt kapcsolatban, de ha valamennyi telefonszám ide kerülne, havi 100 e Ft-os forgalmat bonyolítanánk le, a mostani 16 e Ft-os internet szolgáltatást (ami 4 MB) havi 10 e Ft-ért biztosítaná a telefontársaság a 18 MB-os sávszélességre, így éves szinten 36 e Ft megtakarítás lenne és nem 4 MB teljesítményű, hanem 18 MB lenne a sávszélesség. Kiírták az Ötletprogramot. 10 hónapra kaphatunk maximum 2 önkéntes munkaerőt. Munkabért nem kell fizetni év közöttieket, vagy 45 év fölöttieket kell alkalmazni.. Napi 1x étkezést kellene biztosítani a részükre, illetve a munkába járás költségeit. Összesen 2 főre lehet pályázni. Keretcsapat van, akik írják a pályázatot, vannak a fogadók. Alapítanánk egy konzorciumot, az Önkormányzat lenne a fő és a civil szervezet, mint alvállalkozó. Az Önkormányzat alkalmazhatja, de nem mentorálhatja. Mint humánerőforrás menedzser van rálátása ezekre a kérdésekre. 30 %-ot kapja a mentoráló szervezet, 70 %-ot kap a foglalkoztató. Tánczos László megkérdezte, hogy milyen végezettségű személy lehet. Szabó György Róbert a Tér Ifjsági Egyesület írja a pályázatokat, eddig Kecskemét és Bogdány vagy Bordány vett részt ebben a fajta pályázatban. A végzettség kérdését illetően mi határozzuk meg, hogy milyen témakörben van szükségünk munkaerőre. Effektíve munkabér nem jár, de adható ban 2007-ben nyertek Dél-alföldről Kovács Bálint megkérdezte, hogy milyen témakörben tudná elképzelni a foglalkoztatást a Polgármesteri Hivatalban? Szabó György Róbert felmérjük, hogy mire van igény. Elsősorban jakabszállásiak foglalkoztatására gondolt, akik főiskoláról kikerült fiatalok. A civil szervezet nem pályázhat, mert nincs főállású alkalmazottjuk és nincs munkavégzésre helyük. Szabó Mihály jelezte, hogy az építészetben, környezetvédelemben tudják foglalkoztatni a két személyt. Van-e több bejelentés? Több hozzászólás nem lévén az ülést bezárta. Kmft. Szabó Mihály Polgármester Hegedűs Gáborné jegyző 8

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 11- én megtartott rendkívüli képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2007. november 26-án megtartott képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta.

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal a jegyzőkönyvvezető személyét elfogadta. J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. április 28-án megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 22-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 58/2015.(VI.03.)

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1-19/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 22-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők

Sáfár Jánosné, Kiss Pál és Turú Gyula képviselők Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 2/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. február 12.-én (kedd) napján 19 00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 27-én 18 órakor megtartott üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 314-4/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Piskolczi Géza sk. Polgármester

Piskolczi Géza sk. Polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2008. augusztus 12-én tartott rendkívüli ülésének 7-27/2008. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (116-123/2008.) T Á R G Y S O R O Z A T 1) Az oktatási-nevelési

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen van: Dr. Pácziné Félix Anna bizottság elnöke, Szalai Gábor, Balogh Gábor, Szucsányiné Csordás Mária bizottsági tag (4 fő) JEGYZŐKÖNYV Készült: Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottsága 2014. május 28-án 15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 284-3/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-én megtartott közmeghallgatásos üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-4/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Bakonyjákó Község Önkormányzat

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat Képviselő-testületének 2007. október 29-én tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Borza

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. január 25-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 28-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella

Jegyzőkönyv. Bugyiné Kökény Gizella Jegyzőkönyv Készült: 2014. június 03-án 15 órai kezdettel megtartott soron következő testületi üléséről. Ülés helye: Közös Önkormányzati Hivatal Jászivány Jelen vannak: Tari András Bugyiné Kökény Gizella

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014.

------------------------------------------------------------------------------------------------- 493-10/2014. ikt.sz. 12/2014. Füzesgyarmat Város Önkormányzatának K é p v i s e l ő - t e s t ü l e t e 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v K é s z ü l t: Csömödér Községi Önkormányzat Képviselőtestületé nek 2013. november 26-án 8,00 órakor megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Csömödéri Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. március 25-én a ség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Németh Lajos Dr. Bánkúty József al Bódis Józsefné, Dávid Tamás,

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 80-10/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. június

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. március 19-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 26-án, du. 14,00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Szobota Lajos polgármester, Veres

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ügyszám: 11/1-2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február 20-án 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: Á-82-10/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Képviselő-testületének 2012. január 19.-i nyilvános ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. február 11. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen Helye: Győrzámoly

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 2013. január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Telefon: 06/88 596-910 Fax: 06/88 596-901 e-mail: jegyzo@balatonfuzfo.hu Szám: 4/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonfűzfő Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106-14/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2010. szeptember 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl.

Részletesebben