Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága január 16-án a Városháza nagytárgyalójában megtartott üléséről. Jelen voltak: Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság tagjai: Dr. Urbán-Szabó Béla Szekeres Mónika Gizella, Antal László Kurenkov Vlagyimirné Szántóné Herczeg Klára bizottság elnöke bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag bizottsági tag A napirendi pont megtárgyalásához megjelentek: Dr. Kiss Edit polgármester Szász Éva jegyző Kontra Lajos Pénzügyi és Adóügyi Iroda irodavezetője Baloghné Juhász Erzsébet Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője Zákány Lajos szaktanácsadó Dr. Urbán-Szabó Béla a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság elnöke köszöntötte a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapította, hogy a bizottság határozatképes. Mindhárom képviselő bizottsági tag és mindkét külsős bizottsági tag jelen van. A kiküldött napirendi ponttal kapcsolatosan megkérdezte, hogy van-e valakinek észrevétele. Észrevétel a napirenddel kapcsolatosan nem volt. Megkérte a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a kiküldött napirendi ponttal az, szavazzon. Megállapította, hogy 5 fő bizottság tag szavazott, és 5 igen szavazattal elfogadta a napirendet. A bizottsági ülés elfogadott napirendje: 1. Előterjesztés épületenergetikai pályázat benyújtásáról (Szóbeli) a.) Városi Sportcsarnok b.) Játékvár Óvoda és Bölcsőde Május 1. úti tagintézmény c.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár d.) Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester 2. Egyéb kérdések. 1

2 1. napirendi pont Előterjesztés épületenergetikai pályázat benyújtásáról (Szóbeli) a.) Városi Sportcsarnok b.) Játékvár Óvoda és Bölcsőde Május 1. úti tagintézmény c.) Városi Művelődési Központ és Könyvtár d.) Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium Előterjesztő: Dr. Kiss Edit polgármester (Az előterjesztés a jegyzőkönyv melléklete.) Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megjegyezte, hogy írásban az előterjesztést megkapták. Megkérdezte az előterjesztőtől, hogy kíván-e szóbeli előterjesztéssel élni. Dr. Kiss Edit polgármester elmondta, hogy ezek az előkészületben lévő pályázatok az épületek szigetelésére (tetőszigetelés, homlokzatszigetelés), valamint nyílászárók cseréjére, illetőleg az óvodában a kondenzációs kazán beépítésére vonatkoznak. A részletező költségvetések még nagy vonalaiban vannak meg. A kapott tájékoztatás szerint ezek az összegek maximum költségek lesznek. A részleteket remélhetőleg a képviselő-testületi ülésig meg fogjuk ismerni. A pályázati határidő miatt a képviselő-testületi döntésnek meg kell lenni, amely arról szól, hogy az önkormányzat részt kíván venni a pályázaton és milyen önrészt vállal az uniós forrásból való támogatáshoz. Beszélt az egyes pályázatokról. Elmondta, hogy a középiskolánál így is érdemes benyújtani a pályázatot, hogy már nem önkormányzati fenntartással működik és vagyonkezelésbe adjuk a vagyont. Hosszú távon az iskola működőképességének a biztosításához szükséges ez a pályázat. Nagyon leromlott állapotú az épület, és ha erre nem fordít gondot az önkormányzat, akkor veszélyeztetjük ezzel az iskola stabil működését. Azt gondolja, hogy nagyon is javasolt a szakközépiskola épületeinek a rendbetétele. A költségmegtakarítás ugyan nem az önkormányzatnál fog jelentkezni azonban, mint tulajdonosnak az állagmegóvás az önkormányzatnak kötelessége. Ez a beruházás hosszú időre megoldaná ezeket a problémákat. Az önrész vállalása itt a legmagasabb összegű, azt gondolja, hogy ennek vállalását meg kell tenni. A Művelődési Központ épületét ezzel a beruházással amennyiben sikerül a pályázat hosszú időre kívül-belül rendbe téve tudhatja az önkormányzat. Jelentős költségcsökkenésre számíthatunk akkor, ha a beruházást sikerül elvégezni. A homlokzatszigetelés, tetőszigetelés a költségeknél nagy megtakarítást eredményezhet. A Május 1. úti Óvodánál, ha részletesen látjuk a költségvetést nagyvalószínűséggel nincs benne a tető cseréje, mert az energetikai pályázatban az nem szerepelhet. Azt még ezen túlmenően kell majd az önkormányzatnak vállalnia, hiszen beázik a tető. Ezt a kérdést még át kell tekinteni. A pályázathoz ezen túlmenően önerő vállalására nincs szükség, mint ami az előterjesztésben szerepel. Viszont az önkormányzat hatáskörébe tartozó nagy fontosságú beruházásokat el kell végezni. Elmondta, hogy a sportcsarnoknál nagyon nagy problémát tudna megoldani az önkormányzat az épület szigetelésével. Rendkívül sokba kerül a fűtése. Belső felújításra is nagyon nagy szükség van az épületben (veszélyes a parkettája). Az itt tervezett beruházások rendkívül fontosak mindegyik épületnél. Nagyon jó lenne a pályázatokon nyerni. Azt gondolja, hogy az önkormányzat számára vállalható ez az önrész, a források rendelkezésre állnak. Ha sikerülne, a pályázatok útján a beruházások megvalósítása a közintézmények felújításának kérdését hosszú időre le lehetne venni napirendről. 2

3 Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megkérdezte, hogy van-e valakinek kérdése az előterjesztéssel kapcsolatban. Szekeres Mónika Gizella bizottság tagja: Az ez évi költségvetés nem került elfogadásra, illetve még nincsen előttünk. Megkérdezte, hogy hogyan történik ennek a tervezése, hiszen itt több 10 millió Ft-ról van szó, milyen pénzmennyiség áll rendelkezésre ennek az önrésznek a biztosításához. Dr. Kiss Edit polgármester: Lekötött betétben van 200 millió Ft és azon kívül is van pénzünk. Amennyiben a képviselő-testület vállalja ezt az önrészt, akkor a költségvetés tervezésekor fogjuk ezt már figyelembe venni, mint más célra nem fordítható összeget. Dr. Urbán-Szabó Béla bizottság elnöke: A négy határozati javaslatban lévő adatokból látható, hogy az önrész együttvéve olyan 52 millió Ft, a pályázott összeg pedig kerekítve 300 millió Ft. Azt gondolja, hogy ha az arányokat nézzük, akkor ez elég jónak mondható. Zákány Lajos a bizottság szaktanácsadója elmondta, hogy a Művelődési Központ és Könyvtár épületével kapcsolatosan van kérdése. Megkérdezte, hogy a beruházás mennyiben fog más épületet eredményezni. Mennyiben törekszik arra a város vezetése, hogy megmaradjon az a épületjelleg, az a hangulat, az a stílus, ami eddig ezt az épületet jellemezte, vagy egy teljesen más struktúrájú épületet kapunk, ami nem hasonlít a régi művelődési házra. Elmondta, hogy a színekre, formákra gondol. A nyílászáróknál lesz-e megkötés, hogy a struktúrájában hasonló legyen vagy, hogy azok a homlokzat díszek visszakerülnek-e az épületre, amik jelenpillanatban, bár romjaiban, de látunk. Dr. Kiss Edit polgármester válaszában elmondta, hogy a pályázat kifejezetten szigetelési, energiatakarékossági pályázat, ez nem ad lehetőséget arra, hogy bármilyen módon átépítsünk. Nincs tudomása arról, hogy egyáltalán a színeket tervezték volna. Azt gondolja, hogy ugyanezek maradnak, amelyek voltak. Az épület formája teljes egészében meg kell, hogy maradjon. A nyílászárók méreteit nem lehet se nagyobbítani, sem kisebbíteni. Zákány Lajos a bizottság szaktanácsadója: Most bekerülnek ilyen szabvány műanyag nyílászárók, amelyek teljesen jellegtelenek. Dr. Kiss Edit polgármester elmondta, hogy nem tudja milyeneket terveztek. Viszont megköveteli, hogy a képviselő-testületi ülésre a részletes tervezés itt lesz, mert különben le fogják venni a napirendről. Előzetesen megtárgyalásra került, hogy mit szeretnénk. A nyílászárókat cserélni, minimum 10 cm-es szigetelő réteggel ellátni minden épületet, tetőt szigetelni ugyan ilyen módon, a vízszigetelést elvégezni, valamint ha szükséges, akkor az alapszigeteléseket is elvégezni. Illetőleg, ahol korszerűtlen kazánok vannak, azokat ki kell cserélni egyenlőre gázüzemű kondenzációs kazánokra, amelyek a később a termálvíz hasznosítása mellett tartalékként fognak működni. Mivel most áll össze a pályázatok költségvetése, azt hogy pontosan mi van tervezve, nem látjuk. Viszont, ha részleteket nem bocsátják a döntéshozók rendelkezésére, akkor le fogjuk venni a napirendről a téma tárgyalását. A részleteket pontosan ismerni kell, hogy mire nyújtunk be pályázatot. Ezt holnapra várja, amennyiben nem lesz meg, akkor a döntést el fogjuk halasztani, akkorra amikorra készen lesz. 3

4 Zákány Lajos a bizottság szaktanácsadója a városi sportcsarnok épületenergetikai felújításával kapcsolatosan elmondta, hogy szükséges lehet ennek az épületnek a felújítása, hiszen látható, hogy milyen állapotban van, energetikai szempontból is kifogásolható. De milyen bevételből fog megtérülni, van-e a városi sportcsarnoknak olyan bevétele, tervezünk-e olyan bevételt a megtérülési időszakra, amelytől ez megtérülhet, nem látja ennek a mérlegét. Dr. Kiss Edit polgármester elmondta, hogy nincs ilyen mérleg, és nem is tervezünk. Ez pillanatnyilag még iskolai sportcsarnok és elsősorban az általános iskolai oktatást szolgálja ki. Három csoport tud benne egyszerre testnevelés órát tartani, mivel bevezetésre került a mindennapos testnevelés az iskolákban. Ezen túlmenően a város sportegyesületei használják még. Néhány alkalom, illetve néhány olyan tevékenység, amelyek esetében használati díjat kér az önkormányzat. De a városi sportegyesületek számára díjmentesen rendelkezésre bocsátja az önkormányzat. Az épületfenntartás költségeit az önkormányzat viseli. Tájékoztatásul elmondta, hogy most van folyamatban az épületnek az önálló ingatlanná nyilvánítása, hogy városi sportcsarnokká lehessen minősíteni. Azután, majd lehetnek elképzelések arra, hogy egy felújított sportcsarnokot valamilyen használati díjért kiadnánk. De ennek nem valószínű, hogy Martfűn olyan nagy kereslete volna, hanem inkább ez a városi célokat szolgálja. A városi sportcsarnokká minősítése is attól függő, hogy az általános iskolánál sikerülne tornatermet építeni, mert ami most van - kis pici tornaterem - a mindennapos testnevelés mellett nem szolgálja ki az igényeket. Tervezzük, hogy egy új tornatermet kell építeni, amelybe legalább két csoport tud egyszerre tornaórát tartani, de még akkor is valószínűleg ezt a sportcsarnokot is igénybe kell venniük az iskolásoknak. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke kiegészítésként megjegyezte, hogy az általános iskolát érintően korábban úgy döntött a képviselő-testület, hogy annak működtetését továbbra is vállalja az önkormányzat és így ennek része a sportcsarnok is. Zákány Lajos a bizottsági szaktanácsadója elmondta, korábban elhangzott, hogy kellene építeni, illetőleg kibővíteni azt a sportcsarnokot olyan méretűvé, ami az általános iskolának az igényét teljes körűen kiszolgálja, ne kelljen a gyerekeket mozgatni testnevelés órákra. Megkérdezte, hogy inkább nem ezt a gondolatot kellene erősíteni és abba az irányba összpontosítani a fejlesztéseket. Szerinte érdemes lenne inkább elgondolkodni azon, hogy a sportcsarnoknak vagy ennek az egész létesítménynek hosszú távon milyen jövője van vagy lesz. Ezt most nem igazán látja. Rengeteg próbálkozás van az épületnek a hasznosításával, talán az üzemeltetési költségekhez elegendők a bevételek, de már a felújítási, karbantartási munkákra, fejlesztési pénzforrásokat folyamatosan az önkormányzatnak kell fedeznie. Ha az önkormányzat beleteszi a forrásokat, ezek a célok hosszú távon milyen módon fogják a köz érdekét szolgálni. Megérti, hogy a sportegyesületeknek ez egy közvetett támogatása, és az általános iskolának az ilyen jellegű sport igényét ezzel a létesítménnyel tudja biztosítani az önkormányzat. Szerinte nem biztos, hogy önmagában ezt a sportcsarnokot fejleszteni kellene. Elmondta, hogy nem látja tisztán ennek az egész épületegyüttesnek a jövőjét. Elfogadja azt, amit polgármester asszony mond. Ha a létesítményről leválasztásra kerül és sportcsarnokká lesz minősítve, akkor a hosszú távon az ilyen jellegű igényeket fogja szolgálni. Ez is egy jó szempont. Tényleg el kell azt dönteni, hogy azzal az épülettel mi fog történni. Közölte, ha most erre lehet pályázni, akkor nyilván pályázni kell. Ez nem egy olyan nagyságrend, ami miatt ne érné meg a pályázatot benyújtani. 4

5 Véleménye szerint azon is el kellene gondolkodni, hogy mind a négy projektet egyszerre kelle elindítani. Dr. Kiss Edit polgármester: Igen ez kérdés, de az is kérdés, hogy lesz-e még ilyen pályázat kiírva. Elmondta, azt gondolja, hogy nem től 2020-ig más uniós pályázati rendszer lesz, teljesen más keretek között. Nem valószínű, hogy ilyen formában még egyszer pályázat lenne kiírva. Egészen más pályázati rendszerben gondolkodnak. Területi integrációs fejlesztési rendszerek lesznek és egy-egy város nem fog lehetőségeket kapni. Véleménye szerint, ami még benyújtható pályázat, azt mindet be kell nyújtani. Azzal együtt, hogyha mindet meg is nyerjük, akkor is teljesíteni tudjuk az önrészt. Elmondta, hogy bízik a pályázatok sikerében, mert akkor az önkormányzatnak esélye lenne viszonylag olcsón rendbe tenni az intézményeit. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megjegyezte a sportcsarnokkal kapcsolatosan, hogy ezek a dilemmák valóban fennállhatnak, amiről Zákány Lajos beszélt. A sportcsarnokkal kapcsolatosan azt még tudni kell, hogy évek óta mindig problémás volt, hogy sportrendezvényeket (meccseket) lehet-e ott egyáltalán tartani. Az biztos, hogy ha a városban sportrendezvényeket szeretnénk rendezni, akkor erre a sportcsarnokra áldozni kell. Megkérdezte a bizottsági tagoktól, hogy van-e még valakinek kérdése véleménye a pályázatokkal, illetőleg az előterjesztésekkel kapcsolatosan. Dr. Kiss Edit polgármester válaszolt Szántóné Herczeg Klára bizottsági tag és Dr. Urbán- Szabó Béla bizottsági elnök kérdésére. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke összefoglalásként elmondta, hogy a bizottság előtt négy határozati javaslat van. Mind a négy határozati javaslattal kapcsolatosan az észrevételek alapján a pénzügyi bizottság úgy foglalna állást, hogy a bizottság a keretszámok alapján döntött és a képviselő-testületre bízza a részletes számok ismeretében a végső döntést. Megkérte a bizottság tagjait, hogy aki egyetért a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához kapcsolódó határozati javaslattal, az abban foglalt összegek ismeretében, az szavazzon. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megállapította, hogy 5 fő bizottsági tag szavazott és Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 1/2013. (I. 16.) bizottsági határozat A Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága a Damjanich János Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértett és javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalásra. 5

6 Erről értesülnek: 1. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok 2. Valamennyi Bizottsági tag Helyben 3. Valamennyi Képviselő Helyben Megkérte a bizottsági tagokat, hogy aki egyetért Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához kapcsolódó határozati javaslattal, az abban foglalt számszaki adatokkal együtt, az szavazzon. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megállapította, hogy 5 fő bizottsági tag szavazott és Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 2/2013. (I. 16.) bizottsági határozat A Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértett és javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalásra. Erről értesülnek: 1. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok 2. Valamennyi Bizottsági tag Helyben 3. Valamennyi Képviselő Helyben Megkérte a bizottsági tagokat, hogy aki a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Május 1. úti tagintézményének épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához kapcsolódó határozati javaslattal, az abban foglalt számszaki adatokkal együtt egyetért, az szavazzon. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megállapította, hogy 5 fő bizottsági tag szavazott és Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 3/2013. (I. 16.) bizottsági határozat A Játékvár Óvoda és Bölcsőde Május 1. úti tagintézmény épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága a Játékvár Óvoda és Bölcsőde Május 1. úti tagintézmény épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A 6

7 bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértett és javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalásra. Erről értesülnek: 1. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok 2. Valamennyi Bizottsági tag Helyben 3. Valamennyi Képviselő Helyben Megkérte a bizottsági tagokat, hogy aki a Martfűi Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásához kapcsolódó határozati javaslattal, az abban foglalt számszaki adatokkal együtt elfogadja az, szavazzon. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megállapította, hogy 5 fő bizottsági tag szavazott és Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 4/2013. (I. 16.) bizottsági határozat A Martfű Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtásáról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága a Martfű Városi Sportcsarnok épületenergetikai felújítására vonatkozó pályázat benyújtására vonatkozó előterjesztést megtárgyalta. A bizottság az előterjesztésben szereplő határozati javaslattal egyetértett és javasolta a képviselő-testületnek megtárgyalásra. Erről értesülnek: 1. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok 2. Valamennyi Bizottsági tag Helyben 3. Valamennyi Képviselő Helyben 2. napirendi pont Egyéb kérdések Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megkérdezte polgármester asszonyt, hogy az Egyéb kérdések napirendi pontnál van-e előterjesztése, bejelentése. Dr. Kiss Edit polgármester jelezte, hogy nem kíván szólni. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megkérdezte a jelenlévő bizottsági tagokat, hogy van-e bejelentésük, észrevételük. Szekeres Mónika Gizella bizottsági tag elmondta, hogy a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Albizottság a bizottsági ülés előtt megbeszélést tartott. A 7

8 megbeszélésen tájékoztatta az albizottságot arról, hogy Antal László képviselő részére érkezett egy pályázati felhívás, amelyre a Karcag város alpolgármestere A legszebb konyhakertek programban való részvételre, a karcagi mintaprogramhoz való csatlakozásra hívja fel az önkormányzatokat. Ehhez az állampolgárok csak úgy tudnak csatlakozni, hogyha Martfű város önkormányzata regisztrál. Szerinte a programhoz való csatlakozás azért lenne előnyös a város számára, mert a város használhatja a pályázati program anyagát, a város a program országos hírelésébe bekerülne, így lehetőség lenne, hogy Martfű a médiában szerepeljen. Tájékoztatásul ismertette a jelenlévőknek, hogy a pályázaton 5 kategóriában lehetne indulni, és különböző feltételek és bírálati szempontok vannak. A bírálatnál előnyként kerül értékelésre a felszín alatti víz védelme, csatorna, esővíz használata a locsolásnál, valamint a bio-módszerek alkalmazása, és a komposztálás. Véleménye, hogy sok olyan lehetőség van, amellyel a martfűiek csatlakozhatnak a programba, hiszen Zsófiában is nagyon sokan tartanak fenn kiskerteket. Közölte, hogy a program célja még az is, hogy felhívják az emberek figyelmét arra, hogy az évek ót megváltozott körülményeket visszahozzák. Visszaemlékezhetünk nagyszüleink konyhakertjére, amikor még szinte bármilyen zöldséget megtermeltek a ház körül. A kertes házakban elöl virágoskert, hátul pedig un. konyhakert kapott helyett. A lakosság a kertekbe füvet ültetett és csak virágokat gondoz. Ezzel a programmal lehetne ezen változtatni a konyhakertek kialakításával, friss zöldségfélék termesztésével. A legszebb konyhakert című program ezt kívánja népszerűsíteni a lakosok körében, és akik csatlakoznak a programhoz itt kellő elismerést, odafigyelést kaphatnak. Elmondta, hogy az albizottság javasolja a programhoz való csatlakozást. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megköszönte a tájékoztatást. Megkérdezte a bizottság tagjait, hogy van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatosan észrevétele. Dr. Kiss Edit polgármester elmondta, hogy ezt egy nagyon jó, értelmes programnak tartja, ha az albizottság kézbe veszi és szervezi a városban. Szekeres Mónika Gizella bizottsági tag: Polgármester asszonnyal az előzetes megbeszélés alapján Hegedűsné Blaskó Anikó aljegyzőt fogja megkeresni a regisztrálás ügyében. Amennyiben az önkormányzat megkapja a promóciós anyagot a város honlapjára is felkerül a pályázat, illetve plakátok is lehet készíteni. Ehhez még párosul a Szép környezet című városi pályázat is. Dr. Kiss Edit polgármester: A Virágos Martfűért versenybe is továbbra is csatlakozunk, és akkor lehet mozgósítani a lakosságot. A Komposztálj című pályázat is elég szép mozgalom lett. Baloghné Juhász Erzsébet a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda irodavezetője tájékoztatásként elmondta, hogy pályázat kezdetén 220 láda a lakásokhoz és 20 láda az intézményekhez került. Plusz 50 főt vállalt az önkormányzat, akik az 5 éves fenntartás alatt beszervezésre kerülhetnek. Ebből 17-en hiányoznak, akik még komposztáló ládát nem kaptak. Dr. Kiss Edit polgármester: Ez nagyon szép eredmény. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megkérdezte a bizottság tagjait, hogy egyetértenek-e azzal a határozati javaslattal, hogy a pénzügyi bizottság támogatja a 8

9 programot, valamint hogy Martfű város vegyen részt a pályázaton az albizottság közreműködésével. Kérte a bizottsági tagok ezzel kapcsolatos véleményét. Vélemény nem hangzott el. Megkérte a bizottság tagjait, aki egyetért azzal, hogy Martfű Város Önkormányzat bekapcsolódjon a Szekeres Mónika Gizella által ismertetett programba, és az albizottság a kivitelezésben és a megvalósításban vegyen részt, az szavazzon. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megállapította, hogy 5 fő bizottsági tag szavazott és Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 5/2013. (I. 16.) bizottsági határozat A legszebb konyhakertek programhoz történő kapcsolódásról Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottsága A legszebb konyhakertek pályázattal kapcsolatos tájékoztatást megtárgyalta. A bizottság egyetértett azzal, hogy Martfű Város Önkormányzata csatlakozzon a pályázati felhíváshoz és vegyen részt a programban a Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Turisztikai Albizottság közreműködésével. Erről értesülnek: 1. JNSZ Megyei Kormányhivatal Szolnok 2. Valamennyi Bizottsági tag Helyben 3. Valamennyi Képviselő Helyben Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megkérdezte, hogy van-e még valakinek egyéb bejelentése, észrevétele. Felhívta a bizottsági tagok figyelmét a bekövetkezett jogszabályi változásokra, mely szerint a bizottsági jegyzőkönyveket már nemcsak a bizottság elnökének kell aláírni, hanem még egy bizottsági tagnak is. A szervezeti szabályzatban ez a változás még nem került átvezetésre, ezért a második aláíró személyét meg kell határozni a bizottságnál és az albizottságnál is. Az albizottságnál az egyik aláíró az albizottság elnöke Szekeres Mónika Gizella, a másik aláírónak Antal László képviselőt javasolta. A Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottság esetében pedig második aláíróként Szekeres Mónika Gizellát javasolta. Megkérdezte, hogy ezzel kapcsolatosan van-e észrevétel. Szántóné Herczeg Klára bizottsági tag: A távollét esetére is gondolni kell, hogy akkor ki legyen az aláíró. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke: Ez a mostani döntés ez egy átmeneti rendelkezés, mert ügyrendileg ez majd a szabályzatunkba be fog kerülni. Itt most azért kell döntetni, hogy az aktuális jegyzőkönyvek szabályosak legyenek. 9

10 A bizottság egyhangúlag tudomásul vette a jegyzőkönyv esetében a második aláíró személyét. Dr. Urbán-Szabó Béla a bizottság elnöke megköszönte a bizottsági ülésen a megjelenést. Tájékoztatásul elmondta, hogy holnap képviselő-testületi ülés, illetőleg jövő héten hétfőn ismét bizottsági ülés lesz. Berekesztette az ülést. k. m. f. Dr. Urbán-Szabó Béla bizottság elnöke Szekeres Mónika Gizella bizottsági tag 10

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét.

JEGYZŐ KÖNYV. A bizottság 5 igen szavazattal elfogadta a jegyzőkönyv hitelesítő és a jegyzőkönyvvezető személyét. 24/2014. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. november 17. napján 14:30 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 13-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. A Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015. PB ülés JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Meghívottak: A Pénzügyi Bizottság 2015. november 16-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: Nbb/243-1/2013. Nbb-28/2013. sz. ülés (Nbb-105/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzetbiztonsági bizottságának 2013. december 16-án, hétfőn, 11 óra 07 perckor a Képviselői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17-én - pénteken - de. 8,30 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A rendkívüli képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. FEBRUÁR 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 4/2012. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 13-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

I. napirend: Pályázatok

I. napirend: Pályázatok 200 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2016. április 4-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 29/2016.

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/3/2015. 3. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. 03.04-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2009. március 05-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2011. november 9-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Martonvásár Város

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 7 képviselő. 1338 1339 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülésén. Helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 30-án - csütörtökön - de. 8,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i üléséről. A képviselő-testület rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal

26/2014. (IV.28.) számú határozatot A Toronyi Közös Önkormányzati Hivatal 4/E/TDF/2014. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete, Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete és Felsőcsatár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. április 28-i nyílt együttes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető

JEGYZŐKÖNYV. Szentiványi Jánosné óvodavezető JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. október 19-én a Latinovits Zoltán Művelődési Ház tanácskozó termében 16 órakor kezdődő nyilvános üléséről. Jelen vannak: Takács József polgármester Boór Miklós alpolgármester

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

28/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat:

28/2011. (IV. 21.) Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsági határozat: KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Szám: 568/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. március 26-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i üléséről 27-29/2009. (10. 19.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. október 8-i

Részletesebben

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása

2. sz. JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK MUTATÓJA. 15/2015.(II.09.) számú határozat Jegyzőkönyvvezető személyének elfogadása 2. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 9-én megtartott soron kívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből HATÁROZATOK MUTATÓJA 15/2015.(II.09.) számú

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Város Képviselő-testülete

Város Képviselő-testülete Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottság 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174 Fax: 06 23 310-135 E-mail: hivatal@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz Kft. zárómérlegének elfogadása Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester Monorierdő Község Önkormányzat 2009. augusztus 28-án 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 193-194 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Tsp. Triplex-gáz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 14-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről

Jegyzőkönyv. Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Iktatószám: 20401-4/2014 Jegyzőkönyv Összevont a Városgazdálkodási Bizottság, és a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság nyílt üléséről Felvéve: Polgármesteri Hivatal, II. tárgyaló Ideje: 2014. 12. 18.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D

A testület 5 szavazattal - ellenszavazat és tartózkodás nélkül- egyhangúlag a javasolt napirendet elfogadta. N A P I R E N D NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:.../2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 30-án 8 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes, Balatonőszöd és Somogytúr Községi Önkormányzatok Képviselőtestületeinek 2013. április 23-án 16.00. órakor kezdődő, a Latinovits Zoltán Művelődési Ház földszinti kis

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 26-án 18 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-15/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú.

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága. 10/2012. számú. Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Informatikai és Településfejlesztési Bizottsága 10/2012. számú Jegyzőkönyv Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról.

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez. elfogadásáról. TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. november 18-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéhez 164/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 165/2010.(XI.18.) sz.önk.hat. 166/2010.(XI.18.) sz.önk.hat.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben