JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Jegyzői Tanácskozó A Képviselő-testületi ülés időpontja: június 19. rendkívüli nyílt ülés Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Kracson Norbert Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Sárosi Józsefné Schweitzer Tamás Szabó János Szabó Lajosné Szőnyi István önkormányzati képviselők Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Tanácskozási joggal megjelent: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Az ülésről távol maradt: Csernai Ferencné képviselő Az ülésről felvételt készített a Zempléni Televízió. A jegyzőkönyvet vezette: Vitányi Károlyné adminisztrátor Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a megjelenteket. Elmondta, hogy a rendkívüli ülés sürgősségének az oka, hogy a ZHK Közgyűlésének megtartására június 21-én kerül sor, ahol az önkormányzatoknak a képviselő-testületek döntéseit, a szétváláshoz történő hozzájárulásról ismertetniük kell. Megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes, mivel 11 fő képviselő jelen van. Javaslatot tett az ülés napirendjére a meghívóban foglaltak szerint, valamint 3. napirendi pont - házi orvosi, fogorvosi alapellátás ügyelet meghirdetése és 4. napirendi pont egyebek felvételére.

2 2 Pasztorniczky István képviselő: a fogorvosi ellátás elszólás volt-e? Azért, mert volt ilyen megkeresés, hogy egy személy a megüresedett fogorvosi helyre szeretne bejönni. Szamosvölgyi Péter polgármeser: nem fogunk a fogorvosi ellátásról tárgyalni, de úgy tudom, hogy ez rövid idő múlva meg fog oldódni. Az ülés napirendjére tett javaslat 3. pontja a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet vállalkozásban történő ellátásának ismételt meghirdetése. Szavazásra bocsátotta a napirendet. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a napirendet az alábbiak szerint egyhangúlag elfogadta: Napirend: 1.) Előterjesztés a Zempléni ZHK Kft. szétválásáról Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 2.) Előterjesztés a Városi Uszoda és a B-A-Z Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye távhőre csatlakozásáról Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 3.) Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet vállalkozásban történő ellátásának ismételt meghirdetésére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester Egyebek l. napirend Előterjesztés a Zempléni ZHK Kft. szétválásáról Szamosvölgyi Péter polgármester: a ZHK szétválásáról, a saját beadott javaslatunk, ha jól emlékszem Jegyző Asszony, Tóth Zsigmond, alpolgármester úr és még sorolhatnám, akik az előkészítő munkában vettek részt, nagyon sokat dolgoztak rajta. Fölvállalható előterjesztés készült el. Sajnálom azt, hogy más települések különösebb ellenállás nélkül döntöttek és vita nélkül fogadták el a javaslatot, ott az ülésen, amit elmondott az igazgató úr. A nagytelepülések részéről Tokaj Város Önkormányzata az általunk javasoltakat elfogadta, ami itt van Önök előtt. Szerencs Város Képviselő-testülete ma fogja tárgyalni, de szóbeli tájékoztatás alapján el tudja fogadni. Sárospatak Város Önkormányzata elfogadta az előterjesztést, de még fenntartják azt a jogot, hogy a tanácsülésen fogadják el a mi javaslatunkat. Ezzel négy zempléni város sorakozik fel a taggyűlésen, súlya lehet a döntésben. A Városüzemeltetési Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Kracson Norbert bizottsági elnök: a Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag javasolja elfogadását a Képviselő-testületnek. Kérdések, Vélemények: Pasztorniczky István képviselő: elmondta, hogy több kifogásom is van az egész anyaggal kapcsolatban, az egyik az, hogy miről is tárgyalunk, részletkérdésekről - gépkocsi, szennyvíz átemelő berendezés - hová kerüljön április 19-én született a taggyűlésen

3 3 egy stratégiai döntés a szétválásról. Erről a stratégiai döntésről alapvetően nem tárgyaltunk, utána tárgyaltunk az egészről, nem tudjuk, hogy készült-e bármilyen elemzés, tanulmány arról, hogy ez most milyen hatással lesz az önkormányzatra, a díjakra és milyen hatással lesz a ZHK Kft-re. Nekem ez az egyik alapvető problémám, hogy épp a stratégiai döntést megelőzően nem tárgyaltunk erről semmit. A másik az, hogy amennyiben létrejön ez a szétválás, pár pedig nem igen tudjuk megakadályozni, mint ahogy az első ülést sem, viszont az új ZHK Kft-ben, a szétválás után, mi leszünk a legnagyobb tulajdonosok. Mint a legnagyobb tulajdonos, azt gondolom, hogy jogos lenne egy olyan igényünk, hogy miért éppen Tokajban legyen ennek Kft-nek a székhelye? Miért ne lehetne Sátoraljaújhelyen. Ez munkahelyeket és sok egyéb járulékos üzleti lehetőséget is jelentene a városnak, a város lakosságának és a városban élő vállalkozóknak. Javaslatom lenne, mint Sátoraljaújhelyi lakosnak nekem erre igényem lenne, hogy próbáljuk meg a tulajdonos jogát érvényesíteni. Az ilyen irányú igényünket, csak az önkormányzatok egyetértése esetén lehetne, nyilván a polgármesterek tanácsában, valahol a háttérben érvényesíteni. Üdvözlöm, hogy az új Kft be akarja tartani a törvényes előírásait, ami a Felügyelő Bizottság számára vonatkozik, és ami eddig nem sikerült, de egyébként ez a véleményem. Egy lényeges kérdés, nem kaptuk meg azokat az információs anyagokat, amit egyébként más önkormányzatoknál rendelkezésre állnak. Ez két-vagy három oldalas anyag. Fedordné dr. Fráter Zsófia címjegyző: a múltkor, amikor Hercsik igazgató úr jött. Pasztorniczky István képviselő: Felügyelő Bizottsági tájékoztató, szétválási szerződés tervezet, társasági szerződés volt, de biztos, hogy nem jött ki az anyag. Én megszereztem, és azt is megkérdőjelezem, hogy jó-e az, amit a Felügyelő Bizottság javasolt, hogy a Hercsik István legyen az új 100 %-os önkormányzati tulajdonú Kft-nek is az ügyvezetője, az a magántulajdonos, aki egyébként a többi cégnek meg a befogadónak is a tulajdonosa, ez magában hordozza a visszaélésnek a lehetőségét. Ezzel nem értek egyet. Szamosvölgyi Péter polgármester: további vélemény a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta az első napirend előterjesztésében foglaltakat. Szavazás: a Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 nem mellett, és tartózkodás nélkül az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 4820/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 133/2013.(VI.19.) határozata a Zempléni ZHK Kft. szétválásáról Sátoraljaújhely Város Képviselő-testülete a Zempléni ZHK Kft szétválással/kiválással történő átalakulásával az alábbi feltételek teljesülése mellett ért egyet.

4 4 A ZHK Kft. átalakulás utáni vagyonmérleg tervezetét az alábbi eltérésekkel hagyja jóvá: 1. Tárgyi eszközök kategóriájában Termelőgépeken, berendezéseken jármű eszközökön belül - szennyvíz átemelő berendezés Ft értékben a BOHU Kft-hez kerüljön a MAN KZN-746 fogalmi rendszámú kukás autó Ft értékben a Zempléni ZHK Nonprofit Kft-hez kerüljön. Üzemi gépeken, berendezéseken, felszereléseken belül - sorompó és jelzőlámpa rendszer Ft, illetve Ft értékben kerüljön a BOHU Kft-hez. Egyéb járműveken belül - a Ford Fiesta típusú gépjármű Ft értékben a Zempléni ZHK Nonprofit Kft-hez kerüljön át. Így a tárgyi eszközök aránya javulna a Zempléni ZHK Nonprofit Kft. javára, de még így sem érné el a jelenlegi tulajdoni arányokat. 2. Forgóeszközök - Készletek és Pénzeszközök esetében a megoszlás a tulajdoni arányoknak megfelelően- 49 %-51 % - történjen a BOHU Kft. és a Zempléni ZHK Nonprofit Kft. között. - A Követeléseken belül a belföldi követelések (vevő) esetében általunk a BOHU Kft-nek javasolt Ft összeg tovább nő Ft követeléssel és ugyanezen összeggel csökken a Zempléni ZHK Nonprofit Kft Ft összegű követelése. - Aktív időbeli elhatárolásokon belül a évi bevételi elhatárolás és a évi költségek elhatárolása a tulajdoni arányoknak megfelelően 49 %-51% történjen a BOHU Kft. és a Zempléni ZHK Nonprofit Kft. között. A gépkocsi és edényzet bérleti díja esetében az ügyvezetés eredeti javaslatát elfogadjuk. Javasolja a Szétválási Szerződés-tervezet III/3 pontjának felülvizsgálatát azzal, hogy háztartási hulladékot előállító partnerekkel között szerződések kerüljenek át a Zempléni ZHK Nonpofit Kft-hez. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Zempléni ZHK Kft. szétválási folyamatról döntő taggyűlésen az önkormányzat nevében fentiek szerint módosított átalakulás utáni vagyonmérleg és vagyonleltár elfogadása esetén járuljon hozzá igen szavazatával a szétváláshoz/kiváláshoz és fenti módosítások elfogadása esetén fogadja el módosul a Szétválási Szerződés-tervezet 4-6 pontja és III/3 pontja fentiek szerint a Szétválási Szerződés-tervezetét, továbbá ebben az esetben írja alá az önkormányzat nevében a ZHK Nonprofit Kft társasági szerződését.

5 5 2. napirend Előterjesztés a Városi Uszoda és a B-A-Z Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye távhőre csatlakozásáról Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy képviselő-társaim láthatják az anyagból és a szám adatokból, és amit az előző Városüzemeltetési Bizottsági ülésen alpolgármester úr is részletesen elmondott, hogy az uszoda és a tagintézmény távhő rendszerre történő csatlakozásával a Cotech olcsóbban tudná üzemeltetni és fűtéssel ellátni ezeket az intézményeket. Ez előnyös a működtető, a tulajdonos és nem utolsósorban a szolgáltató számára is. Ezért került a Képviselő-testület elé ez a javaslat. A Városüzemeltetési Bizottság tárgyalta az előterjesztést. Kracson Norbert képviselő: a Városüzemeltetési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek, mindkét intézmény esetében a Bizottság támogatja a Cotech Kft-vel kötendő szerződést, illetve, hogy ő legyen az üzemeltetője a fűtési rendszernek. Kérdések: Szőnyi István képviselő: a szerződés június 30. napjáig szól. Nem tudom, hogy a 10 %-os csökkentést hogyan lehet folyamatosan számonkérni? Ha nem tudja tartani a szerződés felmondható? Papíron szép ez a szám Ft, de tudja-e hozni? Szamosvölgyi Péter polgármester: ha nem tudja hozni, alapvető ok a szerződés felbontására. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyező: a 10 %-os csökkentést nem lehet folyamatosan számon kérni, mert ha változik a gáz ára, akkor ez rajta kívül álló ok. Szamosvölgyi Péter polgármester: pillanatnyi állapothoz lehetne meghatározni, a mostani árhoz képest 10 %-kal tudja kevesebb költséggel működtetni. B bizonyára a működtető dolga, akkor amikor magának az energiának az ára változik, akkor ő ne tehessen rá többet, mint amennyit alapvetően minimum kell, hogy ezt a 10 %-os különbséget a későbbiekben is be tudjuk tartatni. Szőnyi István képviselő: nagyon összecseng a rezsi díjcsökkentés 10 %-ával. Szamosvölgyi Péter polgármester: ez nem a Kormánynak a javaslata, hanem a Cotechnak. Az most, hogy ez 10 %, ennyire jött ki nekik. Dankó Dénes alpolgármester: hozzáfűzte, hogy nem az Önkormányzat az ármegállapító, hanem a Magyar Energia Hivatal, és a távhő törvényben szerepel, hogy 2 %-nál több nyereség nem lehet a távhő szolgáltató cégnél. Régen volt olyan, hogy ész nélkül változtathatták a feltételeket, így egész magas a szolgáltatás ára. A garantált 2 % nyereség a távhő szolgáltató cégeknél, aki az üzemeltetése során vesztességet termel és ezt nem tudja elérni, az állami kompenzációt kap. Minden évben meghatározza mennyi az állami kompenzációnak az értéke, a következő június 30. a fűtési szezon forduló napjával el kell

6 6 számolni. Ha esetleg magasabbra jön ki a kimutatása alapján a nyeresége, ennek a távhő szolgáltatónak több mint 2 %, akkor két dolog lehetséges, az egyik az, hogy visszafizeti az államnak, az állam visszakéri tőle a pénzt, a másik hogy rendszerfejlesztésekre tudja fordítani. Ha a Cotechnek valamivel magasabb lesz nyeresége, kompenzációval több, mint 2 %, kérünk tőlük egy nyilatkozatot, mely testületi hatáskör akkor jeleznek a Magyar Energia Hivatal felé, hogy szeretnék például valamelyik kazánházban egy kazán központban a szigetelőköpenyüket lecserélni. Ha az Magyar Energia Hivatal befogadja tőlük, akkor felhasználhatják, ha nem fogadja be, akkor vissza kell fizetni az államnak. Ilyen szempontból elég kényszerpályára vannak téve az energiaszolgáltatók. Ha nem történik semmi változás, vagy ha nem változik a gáz ára, vagy a jogszabály nem változik, akkor ő nem fog eltérni ettől az ártól. Most nagyjából garantáltan számolható az, hogy fix áron fog üzemeltetni, ha pedig nagyon elszáll a gáznak az ára, akkor kompenzálható lesz az államtól. Pasztorniczky István képviselő: kérdésem az lenne, hogy van nekünk egy önkormányzati rendeletünk a 40/2007. számú a távhőszolgáltatási törvény végrehajtásáról. Az önkormányzati rendeletben van a távhővezeték hálózat nyomvonalától 100 m-en belül vizsgálni kell a létesítményeknek a rácsatlakozását. Előnyben kell részesíteni a távhővel való fűtést, bizonyos kivétellel lehet más. Kérdésem az, hogy a Jókai utcai iskolánál távhőrendszernek minősül az ottani vezeték, mert akkor 100 m-en belül van, tehát akkor tulajdonképpen kötelezően rá kéne kötni, illetőleg vizsgálni kéne, a másik a Kórháznál van e távhőrendszer? A harmadik pedig az uszodánál, ott egyértelmű ott rá is volt kötve, lekötöttük, most a visszakötését javasoljuk. Nem tudom, hogy ez a vizsgálat akkor ott hogy történt akkor meg? Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy az az igazság, mind a három felvetésnél, hogy a rendelet meghatározásánál volt egy akkor éppen élő állapot, a rendelet nem írhatja elő azt, hogy addig nem volt ott távhővünk, az adott pillanatban pedig volt fűtési mód, hagyjuk abba, nem erről szól a rendelet. Sajnos a Kórház közvetlen környékén nincs igazi távhőrendszer, ezért nem tudjuk érvénybe léptetni ezt a lehetőségünket. Ezért a következő fűtési szezonig talán eljutunk, hogy ez megtörténjen. Valóban volt néhány variáció éppen az uszoda esetében, hogy mikor, mivel tudunk fűteni, én ezt nem annak a kárára, hogy ez meggondolatlan döntés volt, hanem azt, hogy az önkormányzat, illetve a hivatal nem sokat várt, hanem ahol lehetett próbált átállni az olcsóbb megoldást, a spórolást választotta. Elég komoly energiára van szükség. Összességében mindenképpen jó döntés volt, csak közben tulajdonos váltás miatt megváltoztak a körülmények, és akkor újra kellett dönteni és visszatértünk ide, és nem kizárt, hogy két vagy három év múlva, ha ettől olcsóbb lesz, és ha ezt kívánja az ügy, akkor is meg kell lépni. Vélemények: Pasztorniczky István képviselő: támogatta ezt a dolgot úgy is, mint távhő által fűtött lakásban lakó ugyan is, alapvetően azt gondolom, hogy az általános költségek - minél több fogyasztó között oszlanak meg - annál kisebb lesz az egy lakásra jutó fajlagos költség. Ez is egy érv lehet, hogy a Jókai utcai iskolánál miért ne lehet mellette.

7 7 Sárosi Józsefné képviselő: elmondta, hogy már azért is örvendetes, mert annak idején arról volt szó, hogy ha 1200 lakás alá csökken a távhő szolgáltató, akkor már nem tudja a Cotech sem tovább biztosítani ezt az árat, és félő volt, hogy egyre többen álltak át a távhős fűtési rendszerből egyedi fűtésre. Most már nem. De ahogy Képviselőtársam elmondta, ha nő az ellátás és a hőtermelése, akkor nem fenyeget minket ilyen veszély. Szamosvölgyi Péter polgármester: további kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: /2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 134/2013.(VI.19.) határozata A Városi Uszoda és a B-A-Z Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye távhőre csatlakozásáról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint az intézményegység/intézmény elhelyezését szolgáló ingatlanok tulajdonosa, kezdeményezi a fűtési költségek csökkentése érdekében - a Sátoraljaújhelyi Tankerületnél, hogy a Sátoraljaújhelyi Városi Uszoda intézményegység, a Tiszaújvárosi Tankerületnél, hogy a B-A-Z Megyei Speciális Közoktatási és Módszertani Intézmény Sátoraljaújhelyi Tagintézménye távhő hálózata történő rácsatlakozását és a távhőt üzemeltető Cothec Energetikai Szolgáltató Kft-vel történő működtetést. Felkéri a jegyzőt, hogy a Sátoraljaújhelyi Tankerületnek (3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5.) és a Tiszaújvárosi Tankerületnek (3580 Tiszaújváros Kazinczy u. 3.) küldje meg. 3. napirend Előterjesztés a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet vállalkozásban történő ellátásának ismételt meghirdetésére Szamosvölgyi Péter polgármester: lejár augusztus hónapban a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet szerződése. Sokat gondolkoztunk rajta, hogy kiírjuk újra, vagy adjuk vissza a háziorvosoknak ezt a feladatot. Amikor kiadtuk a vállalkozó háziorvosok részére az ügyeletet, akkor a mi háziorvosaink közül csak nagyon kevesen szerettek volna ügyeletet vállalni, amikor meg köteleztük őket, mert erre elvi lehetőségünk volt, akkor pedig folyamatosan igényeket támasztottak, az első és legfontosabb igény volt az ügyeleti díjemelés. El is tudom fogadni, de pénzünk az meg nincsen rá. Mindenkinek meg van a maga véleménye, hogy jó vagy nem jó, vagy nem töltötte be esetleg a feladatát. Azt mondom, hogy összességében betöltötte. Jól megfizetjük az ellátást biztosító céget és vannak érdeklődők, egy második vagy harmadik társaság kerülhet ide. De a későbbi rossz

8 8 szituációk elkerülése végett is ezt a javaslatot írjuk ki újra az ügyeletnek az ellátására. Tárgyalta az előterjesztést a Szociális és Egészségügyi Bizottság. Szabó Lajosné képviselő: a Szociális és Egészségügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta a Képviselő-testületnek az ügyeleti ellátásról szóló kiírást. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: felhívta a figyelmet, hogy abban dönteni kell, hogy mennyi időre kerül kiírásra az ügyelet ellátása. A közbeszerzési eljárás az 5 évet is elbírja ez a mellékletben is benne van, de én 3 évre javaslom a szerződés megkötését. Sárosi Józsefné képviselő: egyetértett jegyző asszony javaslatával, bármilyen probléma van. Szamosvögyi Péter polgármester: meg lehet hosszabbítani 3 évet javaslok én is. Kérdések,vélemények: Dankó Dénes alpolgármester: az előző kiírásban is szerepelt a mostani tartalmazza-e az asszisztenciát és a gépkocsivezetőt biztosítjuk-e? Szamosvölgyi Péter polgármester: Ugyan úgy benne van. Pasztorniczky István képviselő: benne van-e a kiírásban, hogy a gyermekosztályt az ügyeleti helyiségben kell biztosítani? Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: benne van, kivéve hogy ha azt át kell helyezni. Szamosvölgyi Péter polgármester: további kérdés, vélemény a napirenddel kapcsolatban nem hangzott el, ezért a kiírásra, az ügyelet feladatellátási szerződés időtartamának 3 évre történő megkötésének javaslatával szavazásra bocsátotta az előterjesztést. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: 7453/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 135/2013.(VI.19.) határozata a háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyelet vállalkozásban történő ellátásának ismételt meghirdetésére Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Sátoraljaújhely Város Önkormányzat, valamint az orvosi ügyeleti ellátási körbe tartozó Alsóberecki és Felsőberecki önkormányzatai számára a háziorvosi ügyelet ellátására vállalkozási formában köt szerződést. A szerződés időtartama a szerződés megkötésétől számított 3 év A feladatellátás végrehajtására közbeszerzési eljárást kell indítani, melynek nyertes ajánlattevőjével a szerződés megköthető.

9 9 Felhívja a jegyzőt, hogy a közbeszerzési eljárás megindításáról intézkedjen Határidő: június 21. Felelős: jegyző 4.napirend Egyebek Szamosvölgyi Péter polgármester: Elmondta, hogy a dunai árvíz kapcsán ,-Ft-ot javaslunk kármentő, kártámogató alapba, a központi számlaszámra átutalni, azok megsegítésére, akiknél komoly kár keletkezett a dunai árvíz kapcsán, az összeg szimbolikus lehetőségű, a költségvetési lehetőségünk ennyit enged meg. Néhány évvel ezelőtt Sátoraljaújhelynek is jól esett a kapott támogatás. Kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a javaslatot. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal a javaslatot egyhangúlag elfogadta és meghozta az alábbi határozatot: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 136/2013. (VI.19.) határozata Dunai árvízkárosultak megsegítéséről 7561/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi dunai árvízkárosultak részére Ft támogatást nyújt. Felhívja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a támogatás összegét dunai árvízkárosultak részére elnevezésű számú számlára utalja át. Szamosvölgyi Péter polgármester: bejelentette, hogy lecserélnénk a hivatali autót, az önkormányzat tulajdonában lévő Ford személygépkocsi már km-t tett meg és 7 évvel rendelkezik. Több személygépjármű vételi árajánlatot is bekértünk, a Ford személygépkocsit beadnánk, úgy néz ki ez sikerülhet, amit el kell fogadnia a testületnek. Egy használt, nem új Skoda Superb Elegance 2.0. CRTDI típusú személygépjárművet vennénk, kb km óraállással, bruttó Ft vételárért. A Ford típusú személygépkocsit el tudjuk adni Ft-ért. Azt gondolom, hogy nincs az árral probléma. Mind az árban, a gyártmánynak és a típusnak a kiválasztásában meglehetősen visszafogottak vagyunk. Erre szükségünk van. Egy héttel ezelőtt km-t tett meg a Ford S-MAX, ezen a hét végén és a jövő héten km utat kell végig menni.

10 10 Kérdés, vélemény: Pasztorniczky István képviselő: közbeszerzés köteles vagy nem? Szamosvölgyi Péter polgármester: nem közbeszerzés köteles. Nem új, csak a mostanihoz képest új. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: nem éri el a vételár a közbeszerzési értékhatárt. Szamosvölgyi Péter polgármester: több kérdés, vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta a Ford S-MAX típusú személygépjármű eladására és a Skoda Superb Elegance 2.0. CRTDI típusú személygépjármű vételére vonatkozó javaslatot. Szavazás: a Képviselő-testület 11 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az önkormányzat tulajdonában lévő Ford S-MAX típusú személygépjármű eladására és az 1 db Skoda Superb Elegance 2,0 CRTDI típusú személygépjármű megvételére vonatkozó javaslatot és az alábbi határozatot hozta: 7486/2013. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete 137/2013. (VI.19.) határozata Személygépkocsi vásárlásról Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő Ford S-MAX KRW-782 forgalmi rendszámú személygépkocsi eladása mellett figyelemmel ezen gépjármű korára és futott km-re 1 db Skoda Superb Elegance 2.0 CRTDI LZN-422 forgalmi rendszámú november 10. napján forgalomba helyezett km óraállással rendelkező személygépjárművet vásároljon bruttó Ft vételárért. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vétel és eladás lebonyolításával. Szamosvölgyi Péter polgármester: két Képviselő-társam Kracson Norbert és Pasztorniczky István ugyanazokat a kérdéseket küldték meg nekem, ez pedig a Károlyi Mihály utcán lévő vezeték építéséről szól. Mindkettő képviselő részéről jó lenne, ha ez időben elkészülne, illetve átadásra kerülne, mivel több, mint egy éve gondot okoz a környékbelieknek. Ráadásul úgy tudom, hogy a kivitelezésben újhelyi vállalkozók vannak, és dolgoznak is. A tervezésnél, a kivitelezésnél a mi saját véleményünk mindig az, hogy újhelyi vállalkozó legyen az első. Amikor pedig a munkát el kell végezni tisztességesen, akkor már nem vagyunk fontosak. Jegyző Asszony majd részletesebben elmondja, de ami a lényeg és megnyugtatónak tűnik, hogy be lesz fejezve a beruházás ebben a hónapban. A jövőre vonatkozóan azt fogom javasolni a kivitelező cégnek, fővállalkozónak, vagy alvállalkozónak, hogy abban az esetben, ha nem fogják betartani a határidőt, akkor Sátoraljaújhely Város Önkormányzata tőlük sem tervezést, sem kivitelezést nem fog rendelni. Van lehetőségünk rá, mert vannak olyan közbeszerzési eljárások, ahol

11 11 meghívásos helyzet van, azt hogy kit hívunk meg, az önkormányzat dolga. Akinek olyan a referenciája, hogy nem tudja határidőre a vállalt munkát elvégezni, az ne csodálkozzon rajta, ha mi is úgy állunk hozzá, hogy nem hívjuk meg. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: elmondta, hogy szeptember 3. napjától június 30. napjáig kapott engedélyt a kivitelező a munka elvégzésére. A beruházás műszaki ellenőre Matolcsy Péter és Hidegh Lajos. Befejezési határidő június 30. Akadályozó körülmények voltak, amelyek nehezítették a munkavégzést. Ezen a területen nagyon sok közmű húzódik, sokszor nem tudtuk sem mi, sem pedig a kivitelező, hogy hol vannak ezek a közművek, mivel a korábbi évtizedekben a közművezetékek lefektetése nem a terv szerint készültek. Ezért, hogy ezek a közművek ilyen kesze-kuszák, nagyon lassan tudott haladni a földmunka. A fűtési szezon beindítása után már csak bizonyos munkákat tudtak végezni. Ezért volt hosszabb a munkavégzési idő, mint aminek kellett volna. Amit azért el kell mondani és ennek semmi köze a helyreállításhoz, én is közöltem tegnap a kivitelezővel, hogy úgy készüljön, hogy akkor nem kap több munkát innen. Ez egy 54 millió forintos beruházás, amit az önkormányzat végzett, tehát nem a Cotech, ezért kérjük a beruházással kellemetlenül érintő tulajdonosokat és garázstulajdonosokat, ezt azért vegyék figyelembe, hogy nem éri őket hátrányosan a fűtési díjuk e beruházás miatt, mert ezt mi nem hárítjuk át rájuk. Nagyon bízom benne, hogy a hét végén kész lesz. Kérdések, vélemények Pasztorniczky István képviselő: kiegészítette, hogy maga a beruházás is érdekli, és örül annak, hogy ezzel nem növekszik a távhő ára, de mint garázshasználó, nekem is kifüggesztették a felhívást, hogy két hétig szíveskedjen, és ne használjam a garázsunkat, azonban a kivitelező még egy kapavágást sem végeztetett a garázs előtti részen. A másik oldalon a Munkácsy utcának a felvágására maximum négy hetet írtak ki, abból még hátra van kettő nap, nagyon félő, hogy ezt a héten nem fogják tudni befejezni. Kiássák az árkot, beletesznek egy-két csövet és akkor utána nem történik semmi. A tulajdonosok kérdezgetik, hogy a helyreállítási munkálatok miért nem haladnak, de tudják ők is, hogy más területen, a Pataki úton is dolgoznak, azt elvégzik és itt folytatják tovább. Kracson Norbert képviselő: elmondta, hogy vasárnap is 30 fő munkás dolgozott. Csöveket fektettek le az árkokba. A kiírt felhívás szerinti határidőt június végéig vállalták. Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy a következő pályázat esetében - az ilyen helyzet elkerülése végett - ki kell kötnünk a szerződésben, ha nem készül el határidőre a kivitelezés, akkor kötbérezünk. Több, mint egy éve végzik ezt a munkát. Volt olyan, sőt két-három hónap is, amikor semmilyen munkavégzés nem történt. Más munkájuk is volt, más rovására csinálják meg. A Vasvári kész lesz. Tájékoztatta továbbá a Képviselő-testületet, hogy a következő rendes Képviselő-testületi

12 12

13

JEGYZŐKÖNYV. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal elfogadta. Szám: 8-17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Városháza Díszterme A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. július 25. rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-23/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén. A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Készült:, nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér. Díszterem A Képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott.

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Az ülésről távol volt Schweitzer Tamás önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyvet Drizner Zsuzsanna adminisztrátor vezette.

Az ülésről távol volt Schweitzer Tamás önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyvet Drizner Zsuzsanna adminisztrátor vezette. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-18/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-22/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-22/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-22/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhelyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.

JEGYZŐKÖNYV. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

26. számú JEGYZŐKÖNYV

26. számú JEGYZŐKÖNYV 26. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: Ülés helye: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 11-én 10 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 28 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott közmeghallgatással egybekötött soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában.

Jegyzőkönyv. 1. napirend: Előterjesztés a Veres Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképző kérelme tárgyában. Jegyzőkönyv Készült: A Polgármesteri Hivatal Tanácskozótermében Balmazújváros Város Önkormányzat Pénzügyi, Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságának 2012. április 23-i nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-25/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án 17,00

Részletesebben

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke

Tanácskozási joggal Meghívottak : Bodnár Katalin jegyző Janó Elemér Arnóti Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnöke ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 14 /2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-15/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/19/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 24-én 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Kisújszállás Városháza 31-es terem (Gaál Kálmán terem) 1/14 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisújszállás Város Önkormányzati Képviselő-testületének Pénzügyi és Gazdálkodási Bizottságának 2012. július 5-én (csütörtökön), 9.27 órai kezdettel tartott rendkívüli, önálló,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása

JEGYZŐKÖNYV. 3.) Hajdúhadházi Városi Sportegyesület részére 2011. évben non-profit szervezetek támogatása keretében - nyújtott támogatás elszámolása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. február 21-én du. 15.30 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-25/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-25/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-25/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 2/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 22-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza Nagyterme (Békés, Petőfi u. 2.) Jelen vannak:, Dr.

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 24/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-20/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-20/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-20/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 24/2015. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány a hagyományokra építő aktív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27-i rendkívüli üléséről 13-19/2011. (02. 27.) ÖK. sz. határozat 2/2012. (II. 28.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült:

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető,

JEGYZŐKÖNYV. Vincze András jegyző, Dr. Sós Csaba aljegyző, Jakabné Beke Gyöngyi irodavezető, Kovács Lászlóné irodavezető, JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. december 09-én de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal tanácstermében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Beke Imre

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v F E R T Ő H O M O K K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9492 FERTŐHOMOK, AKÁC U. 44., TEL.: 99/540-054 FAX: 99/540-055 INTERNET: www.fertohomok.hu E-MAIL: fertohomok@fertohomok.hu Szám: 2-12/2012. J

Részletesebben

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 12-i soron kívüli nyílt üléséről

J E G Y Z ŐK Ö N Y V. Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 12-i soron kívüli nyílt üléséről J E G Y Z ŐK Ö N Y V Készült: Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. április 12-i soron kívüli nyílt üléséről H e l y e: Városháza Díszterme Jelenlévőképviselők: Bagdi Sándorné, Bánóczy Lajos, Bozsányi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

17. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 17. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. december 01-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8.

Ülés helye: Jászszentlászlói Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó terme Jászszentlászló, Dózsa György u. 8. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2015. január 29- én 15 00 órai kezdettel megtartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászlói

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 12-én, 18.00 órakor tartott közmeghallgatásának jegyzőkönyve 20/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. NOVEMBER 07. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 27/2013. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2013. november 7-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent:

Jegyzőkönyv. A jelenléti íven feltüntetett meghívottak közül megjelent: Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének, a Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 2015. március 12-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E FEJÉR MEGYE NAGYKARÁCSONY 2011. november 28-án megtartott képviselőtestületi ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok száma: 12/2011.(XI.28.) sz. Ök. rendelet 43./2011.(XI.28.) sz. Ök.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők:

JEGYZŐKÖNYV. Ezzel az ülést megnyitotta, ismertette a napirendi pontokat, amelyek a következők: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-5/2015. iktatószám 5.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Kertészsziget

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: Alcsútdoboz Település Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án 08.00 órakor megrendezett nyílt testületi üléséről. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal - Pusztavám Pusztavám Község Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta

Kiskunok Vidékéért Egyesület projektiroda munkaszervezet-vezető Valentovics Beáta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2014. február 26-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.022-14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. március 11. napján 08:30 órai

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám:1307-10/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám:1307-10/2010. Iktatószám:1307-10/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 7. napján 18:00 órakor, a Művelődési Ház nagytermében (8123 Soponya, Petőfi S. u. 158.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Képviselő Voks Frakció Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: K:\TITKARS\WINWORD6\IRATOK\TESTJKV\2013 Ülés ideje: 2013.02.14. Rendkívüli ülés 15:05 Ülés helye: Polgármesteri Hivatal 108-as terme Testületi névsor:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 113-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. január 15-én /pénteken/ 7,30 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében

1) Pályázat benyújtása háziorvosi rendelőknek és központi alapellátási ügyeletnek helyet biztosító egészségház kialakítása céljából a KDOP keretében Iktatószám: P- 2702-1/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Aba Nagyközség Képviselő-testülete 2010. évi január hó 14-i nyílt ülésén. Jelen vannak: Kossa Lajos polgármester Csép Györgyné alpolgármester

Részletesebben

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Szám: 1/1-193/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. november 4-én (csütörtök) 10.05 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben