Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám:8/2016. Jegyzőkönyv"

Átírás

1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8/2016. Jegyzőkönyv Készült:, nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely, Kossuth tér. Díszterem A Képviselő-testületi ülés ideje: január 21. 8:00 óra Jelen vannak: Szamosvölgyi Péter polgármester Dankó Dénes alpolgármester Kracson Norbert (az 1. napirend tárgyalása közben érkezett) Lukács Tamás Palicz István Pasztorniczky István Róth József Schweitzer Tamás Sebes Péter Szász József Szőnyi István Az ülésről távol maradt: Csernai Ferencné képviselő Tanácskozási joggal meghívottak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő, Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal Vezetője, Bacskai Miklósné Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Szebényi Gáborné Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Balogh Ernő Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Budainé Bodnár Edit Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója, Bartus István Sátoraljaújhely Városfejlesztő Gazdasági Kft. ügyvezető, Vietórisz Zoltán ügyvezető Újhelyi Gazdasági Kft., Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft., Hercsik István Zempléni ZHK ügyvezető igazgató, Májer József elnök Abaúj- Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási társulás, Aradi Albertné intézményvezető MMSZ Gondviselés Háza, Gergely István Szépbánya Egyesület, Kovács Imre FRANEKER S. Baráti Társaság, Polincsár Róbert ESZE-DSE Közhasznú Egyesület, Kracson Norbert Zempléni Fiatalokért Határok nélküli Együttműködésért Egyesület, Végsőné Fazekas Aranka Magyarok Világszövetsége Zempléni Tagozat, Oláh József Széphalmi Bányató Horgászegyesület, Majoros Istvánné Intervox Kulturális Egyesület, Kőszeginé Tóth Judit Zempléni Gombász Egyesület, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület, Kohánka István Zemplén Térségi

2 2 Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Orehovszki Zoltán Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE Tanácskozási joggal jelen voltak: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző, Tóthné dr. Galambos Andrea Sátoraljaújhelyi Járási Hivatal vezetője, Brősztl Gyula Városvédő és Szépítő Egyesület elnöke, Csehely Tamás MMSZ intézményvezető képviseletében, Kohánka István Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség, Orehovszki Zoltán Sátoraljaújhelyi Kyokushin Karate SE A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott. Az ülésről tudósított a Zemplén Televízió és az Újhelyi Körkép. Az ülés tervezett napirendjét a jegyzőkönyvhöz csatolt meghívó tartalmazza. Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte a Képviselő-testület tagjait, a megjelent vendégeket, majd a Képviselő-testület januári ülését megnyitotta. Jó munkát kívánt a tanácskozáshoz. Megállapította, hogy a Képviselő-testület 10 tagja jelen van, így a testület határozatképes. A meghívón szereplő napirendi pontokat a Bizottsági ülésen sikerült áttárgyalni. Kérte a jelenlévőket, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokkal kapcsolatosan mondják el véleményüket. Kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokat a meghívóban szereplő eredeti sorrendben fogadják el. Vélemények, módosító javaslatok nem voltak. Szavazás: a képviselő-testület 10 igen szavazattal egyhangúlag - elfogadta a meghívóban szereplő napirendi pontokat. Szamosvölgyi Péter polgármester: Csernai Ferencné képviselő a mai ülésen nem vesz részt, valamint Kracson Norbert képviselő rövid időn belül csatlakozik az üléshez. N a p i r e n d: 1. Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Előterjesztő: a Polgármester 2. Tájékoztató a városban működő civil- és sportszervezeteknek az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról, tevékenységükről. Előterjesztő: érintett civil és sportszervezetek vezetői 3. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ évi tevékenységéről és évi munkatervéről

3 3 Előterjesztő: Budainé Bodnár Edit igazgató 4. Előterjesztés Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Korlátolt Felelősségű társaság továbbműködéséről, törzstőke emeléséről, Létesítő Okiratának módosításáról, valamint a évi üzleti tervének elfogadásáról Előterjesztő: Bartus István ügyvezető igazgató 5. Javaslat az Újhelyi Gazdálkodási Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: Vietórisz Zoltán ügyvezető igazgató 6. Javaslat a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Előterjesztő: Széplakiné Sárosi Anna ügyvezető igazgató 7. Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 8. Előterjesztés építési telkek elidegenítésére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 9. Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálatára Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 10. Előterjesztés a Sátoraljaújhely városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról Előterjesztők: Hercsik István a Zempléni Z.H.K ügyvezetője, Májer József az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Társulás elnöke 11. Tájékoztató a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Gondviselés Háza Hajléktalanok Nappali melegedője és szállása tevékenységéről Előterjesztő: Aradi Albertné intézményvezető 12. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő fogászati röntgenkészülék elidegenítésére Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 13. Előterjesztés önkormányzati vagyon hasznosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 14. Előterjesztés önkormányzati tulajdonú lakás városérdekből történő bérbeadására Előterjesztő: Szamosvölgyi Péter polgármester 15. Előterjesztés a Hétszínvirág Óvoda Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 16. Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Egyesített Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 17. Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztők: Szamosvölgyi Péter polgármester, Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 18. Egyebek Zárt ülésen:

4 4 1. Előterjesztés közterület-foglalási engedély visszavonása tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 2. Előterjesztés a Szociális és Egészségügyi Bizottság által hozott határozat elleni fellebbezés elbírálására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző 3. Előterjesztés személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatás megszüntetése ellen benyújtott fellebbezés elbírálására Előterjesztő: Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző Kracson Norbert képviselő az 1. napirendi pont közben érkezett meg a tárgyaló terembe. 1. napirend Tájékoztató a két testületi ülés közötti időszak legfontosabb eseményeiről és a tett intézkedésekről (szóban) Szamosvölgyi Péter polgármester: december 11-én Aljegyző Úr képviselte önkormányzatunkat a ZHK ülésén december 12-én Alpolgármester Úrral a Hegyközi Társulás alakuló ülésén voltunk Telkibányán december 14-én a vendég kollégista középiskolásokat köszöntöttem a Díszteremben, a Piarista kollégium diákjaival együtt, akik a vendéglátók voltak december 15-én, délután Miskolcon, megyei önkormányzat bizottsági ülésén vettem részt, ugyanezen időpontban Alpolgármester Úr Tokajban a fejlesztési tanács ülésén, Főjegyző Asszony, Aljegyző úr, valamint két osztályvezető munkatársam szintén ezekben az órákban Rudabányácskán a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Közmeghallgatásán képviselte az önkormányzatot december 16-án az óvodában dolgozó munkatársak egy bizonyos körét köszöntöttem a Kistanácskozó teremben, azokat köszöntöttem, és azoknak ismertem el a munkájukat, akik nem óvónők, hanem technikai dolgozók, kisegítő dolgozók, akik a beruházás idején rendkívül sokat dolgoztak, takarítottak annak érdekében, hogy minél hamarabb elkészüljön az óvoda, és a gyerekek járhassanak a csoportokba. Szintén ezen a napon az ovisok jöttek, mint kicsi angyalkák az irodámba, ajándékok és énekek kíséretével hozták a karácsony hangulatát, a tiszta szeretet érzését azokra a percekre december 17-én megyei önkormányzati ülésen vettem részt. Ugyanezen a napon a hivatali apparátus valamennyi tagjának megköszöntem egész éves munkáját, az év zárása volt december 18-án az ESZI tagintézményeiben, a Köves-hegyen, a Hősök terén és a Hunyadi utcai épületben köszöntöttem az időseket.

5 5 Még ezen a napon a Zempléni Vízmű Kft. karácsonyi programján szóltam a szolgáltató cégnél dolgozókhoz, megköszöntem munkájukat és áldott ünnepeket kívántam nekik december 19-én Károlyfalván voltam karácsonyi ünnepségen. Évtizedes szokás szerint Aranyvasárnap Alpolgármester Úrral ajándékot osztottunk az utcákon, tereken, templomok előtt. Ez így történt most is. Minden évben más ajándékot adunk, ebben az évben egy újhelyi gombkitűzővel ajándékoztuk meg a lakosokat. Eddig is örültek az ajándéknak, de ez most rendkívül nagy sikert aratott. Aranyvasárnap este óriási érdeklődéssel került megrendezésre a St. Martin koncert a római katolikus nagytemplomban. Az érdeklődőket itt is köszöntöttem. Szilveszter éjszakáján Alpolgármester Úr köszöntötte a sétáló utcán szervezett programon az újhelyi lakosokat, ahol több mint ezer néző volt kint. Jól sikerült a program, sokan voltak kíváncsiak a rendezvényre. A legnagyszerűbb ebben az esetben, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, és remek volt a hangulat január 6-án Családi Otthon Kedvezmény témában egyeztettem munkatársaimmal, további részletek megtalálhatóak a város honlapján, valamint a facebook oldalamon, profilomon. Ezen a napon délután a helyi Hétszínvirág Óvoda energetikai korszerűsítésének pályázatát zártuk le hivatalos átadási ünnepséggel január 9-én újévi koncerten vettem részt a Latabár Színházban január 12-én fogadóórát tartottam a Zemplén Televízióban. Ezen a napon vezetői egyeztetést tartottam Páles Gábor igazgatóval, és Soltész-Vincze Tündével. Délután Királyhelmecen tartottam előadást a határon átnyúló gazdasági lehetőségekről, s mutattam be a várost január 13-án feladatleltár témában volt egyeztetés, valamint a nagyobb létszámot foglalkoztató újhelyi vállalkozókkal találkoztam. Szintén ezen a napon CSOK témában egyeztettem munkatársakkal, majd sajtótájékoztatóra is sor került e témakörben január 14-én a Városvédő és Szépítő Egyesület Elnökével egyeztettem, majd a Tokaj-hegyaljai Fejlesztési Tanács ülésén voltam január 15-én tárgyaltam az esetleges beruházásokról január 16-án Csom István olimpiai bajnok, sakk nagymester, Sátoraljaújhely Város Díszpolgára volt a vendégünk a Városi Könyvtárban. Egy élménybeszámolót tartott, majd egy huszonnégy táblás sakk szimultán versenyt szerveztek. A program kiválóan és nagyszerűen sikerült. Külön köszönjük a Városi Könyvtár dolgozóinak a szervezést január 18-án az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola névadójának ünnepségén vettem részt január 19-én pályázati egyeztetés a pályázatíró cégünk képviselőivel január 20-án tegnap lett volna, de a mai napon lesz megtartva a Prec-Cast Kft. vezetőjével egyeztetés január 20-án CSOK témában egyeztetés volt a munkatársakkal, erre a későbbiekben külön ki fogok térni.

6 6 Az újév első szombatján megnyitottuk az I. jelű sípályát, ezen a napon a II. jelű sípályát is igénybe vehetik a sísport szerelmesei. A felső szakaszokat tovább hóágyúzzuk, és reményeink szerint a két pálya teljes hosszában használható lesz, ekkor elérjük a durván két kilométer hosszúságot felhasználhatóság szempontjából. A Művelődési Központtal kapcsolatban annyit, hogy az Adventi vasárnapokon nagyszerű programokat szerveztek, ennyi árus még sosem volt a téren. A gyertyagyújtás az egyházak bevonásával nagyszerűen sikerült. Gratulálok a Művelődési Központnak, csak így tovább. Ajánlom figyelmükbe a Magyar Kultúra hete hátralévő programjait. Ezek a programok pedig január 22-én Széphalomban a Magyar Nyelv Múzeumában lesznek január 24-én 9:45 órakor koszorúzás a Szepsi Laczkó Máté emléktáblájánál, 10:00-kor pedig szentmise, és Borszentelés a Római katolikus nagytemplomban január 22-én a Z.H.K ügyet külön napirendi pontban tárgyaljuk, külön elnökségi és taggyűlés lesz. Ezzel kapcsolatban néhány mondatot mondani is fogok, ahol Jegyzőasszonnyal képviseljük az önkormányzatot. Nemcsak képviseljük őket, hanem ki is állunk a vállalkozóinkért is. CSOK témában a következőket tudom elmondani. Három gyermek esetén nagyon komoly támogatást jelent, de ugyanez mondható el az egy-két gyermekes családok esetében is. Támogatás igénylésére lesz még lehetőség, akár társasházakról legyen szó, akár családi házról. Ezért óriási tempóval felmértük a hivatal dolgozóival, hogy az önkormányzatnak hol vannak saját ingatlanjai, és azokat meghirdetjük megvételre. Azt is javasoljuk a képviselő-testületnek, hogy jövedelemtől függően 20% illetve 30%-os támogatást adjunk az önkormányzati telkek árából. Mivel nem sok önkormányzati telkünk van, ezért két helyen társasházak építésére is gyűjtjük az érdeklődőket. Az egyik ilyen építmény a Balassi utcán lenne, a másik pedig az Árpád utca felső részén a Bokréta Művészeti Iskola mellett. A Balassin kilenclakásos, míg az Árpád utcán 12 lakásos társasházról lenne szó. Ezen kívül még van két másik hely, ha betelnének ezek a telkek, itt további lakásokat, társasházakat tudunk építeni. Még nagyobb legyen a lehetőség az itt lakók, illetve az ide költözők számára, hogy válasszanak a város különböző pontjain található építési telkek közül, ezért megkeressük és összeírjuk a magántulajdonban lévő, de építhető telkek tulajdonosait is, és aki igénylik, akkor az elérhetőségeken feltüntetjük a telkeik paramétereit is. Egy dolgot nem tudunk mondani, hogy mennyibe kerül, mert hiszen ehhez nincsen közünk, de tudjuk közvetíteni az érdeklődőket a tulajdonoshoz, akiknek a telkét meg kívánják vásárolni. Ezzel nagyon sok társasházi lakás kialakítását tudnánk megoldani. A esetben önkormányzati beruházás, B esetben pedig vállalkozói alapon történő beruházásról lehet szó. Vannak tartalékaink is, legalább két vagy három társasház építésére is Sátoraljaújhelyben. Azt hiszem, hogy jól állunk, és felkészülünk arra, hogy az igények szempontjából mindenkinek jusson lehetőség lakáshoz jutáshoz a pénztárcájától függően. Az első lakáshoz jutás támogatásról szóló rendeletünket behozzuk a testület elé, és hozzáillesztjük a CSOK támogatásához. Néhány helyen szükségessé válik a módosítás, teljesen felhasználható lesz mind a kettő. Az első lakáshoz jutást az önkormányzat is meg

7 7 tudja toldani 500e Ft illetve 600e Ft-tal. Érdeklődők már vannak, egyelőre csak kíváncsiság, de én abban bízom, hogy ez lesz gyakorlati igény is a későbbiekben. Emlékeim szerint harmincöt házhely van magánterületekkel együtt, ami véleményem szerint több lesz, amelyek családi ház építésére használhatóak fel. Ha valaki jelentkezik, hogy telkét szeretni eladni, akkor csak annyit kell tennie, hogy a megadott telefonszámon felhívja a munkatársaimat, és ők automatikusan ráteszik az ő telkét is a hirdetményre. 2.Napirend Tájékoztató a városban működő civil- és sportszervezeteknek az Önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról, tevékenységükről Szamosvölgyi Péter polgármester: előterjesztők a civil- és sportszervezetek vezetői, illetve tárgyalta a tájékoztatót és az elszámolásokat két bizottság, a Pénzügyi és a Nevelési Bizottság. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót és a beszámolókat, elszámolásokat és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Szőnyi István képviselő: a Nevelési-Ifjúsági, Civil-Sportügyi és Közművelődési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. 12 szervezet számára átruházott hatáskörben a bizottság állapította meg a támogatást, a fennmaradó szervezetek 5 szervezet -, alapítványok részére pedig a képviselő-testület. Szamosvölgyi Péter polgármester: köszönti a civil szervezetek megjelent képviselőit. Vélemények: Szőnyi István képviselő: reméljük, hogy idei éven is meghirdetésre kerül a civilés sportszervezetek támogatása. Bízom benne, hogy a költségvetési keret is fogja engedni, hogy ez az összeg ismét felhasználásra kerüljön. Szamosvölgyi Péter polgármester: megköszönöm a hivatal munkáját, a Bizottság munkáját, a civil szervezeteknek, akik a városban működnek a szervezett programokat. Kiváló programokra, számottevő lehetőségekre használták fel a kapott pénzt, ami természetesen jó helyre ment. Azt hiszem, hogy ennek így van értelme. Köszönjük azt a munkát, amit a civil szervezetek képviselői hosszú évek óta végeznek, mert ettől szép egy közösség élete. Sokféle gondolat és elfoglaltság mentén tudnak szerveződni az emberek, idősek, fiatalok, fiúk, lányok egyaránt. Kérte a Képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el.

8 8 S z a v a z á s: a képviselő-testület 10 igen szavazattal (Kracson Norbert képviselő rövid távollétében) az a tájékoztatót, elszámolásokat és beszámolókat elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 1/2016.(I.21.) határozata a Sátoraljaújhely városban működő civil-és sportszervezetek tevékenységéről, az önkormányzat által nyújtott támogatás felhasználásáról 54/2016. I. az alábbi civil, sportszervezetek, alapítványok tevékenységéről szóló beszámolókat és a évben az önkormányzat által nyújtott támogatásokról szóló elszámolásokat elfogadja. 1. Civil szervezetek Szépbánya Egyesület FRANEKER-Sátoraljaújhely Baráti Társaság ESZE-DSE Közhasznú Diáksport Egyesület Zempléni Fiatalok Határok Nélküli Együttműködéséért Egyesület Magyarok Világszövetsége Zemplén Tagozat Széphalmi Bányató Horgászegyesület Intervox Kulturális Egyesület Zempléni Gombász Egyesület Városvédő és Szépítő Egyesület Zemplén Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Magyar-Lengyel Baráti Társaság Közhasznú Egyesület Holdfény Kulturális Egyesület 2. Alapítványok Segíteni embertársainkon Közhasznú Alapítvány Széphalomért Alapítvány Sátoraljaújhelyi Közgazdasági Szakközépiskola Diákjaiért Alapítvány A világ tevéled is ékes! Közösen a Fogyatékos Emberekért Alapítvány Zempléni Piaristák az Ifjúságért Alapítvány II. A Képviselő-testület az Önkormányzat évi költségvetésének terhére támogatott Sátoraljaújhelyi Testedzők Köre elszámolását és beszámolóját elfogadja. Az önkormányzat köszönetét fejezi ki a civil-és sportszervezeteknek, alapítványoknak és támogatottaknak azért az eredményes munkáért, amellyel gazdagították a város életét és öregbítették Sátoraljaújhely hírnevét.

9 9 A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy A világ tevéled is ékes Közösen a Fogyatékos Emberekért Alapítvány a májusában megtartott rendezvény megtartását követően számoljon el a támogatás felhasználásáról, illetve nyújtsa be beszámolóját. Határidő: szeptemberi testületi ülés 3. Napirend Előterjesztés a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ évi tevékenységéről és évi munkatervéről Szamosvölgyi Péter polgármester: előterjesztő Budainé Bodnár Edit a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatója, akit nagy szeretettel köszöntök a testületi ülésen. Budainé Bodnár Edit igazgató: annyi kiegészíteni valóm lenne, hogy én úgy gondolom, hogy a évi beszámoló tekintetében a munkatársainkkal együtt mindent próbáltunk megmutatni, azt amit az elmúlt évben rendeztünk valamennyi közösségi színtéren. Úgy a Hagyományőrző programok, mint a Polgármesteri Hivatalból áthozott programok vonatkozásában, illetve azokat az újszerű kezdeményezéseket, amelyeket az elmúlt évben bevezettünk. A évi munkaterv vonatkozásában szeretném kiegészíteni a rendezvény tervezetünket. A testületi anyag leadásra került, közben megjelent a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű program, ennek az időpontja február 5-7. között kerül megrendezésre. Természetesen a Művelődési Központ is csatlakozott a programhoz. A rendezvénytervben látható is, hogy minden hétvégén lesz rendezvény a nemzeti ünnepek mellett. Sikerült az egész év összes hétvégéjét kitöltenünk rendezvényekkel. A Kultúrházak éjjel-nappal 3 napos programja keretében az országos felhívásnak eleget téve, csatlakoztunk oly módon, hogy nagyon jó program volt az elmúlt éven is a Pincétől a padlásig elnevezésű program, amelyben betekintést lehet nyerni a Művelődési Központ életébe. Éjszakai filmvetítésen is részt vehetnek az érdeklődők. A Kávéházban pedig a mini Crystal együttes koncertjére kerül sor. Ezen kívül a gyerekek örömére lesz játszóház. Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: Következő mondandóm igazgató asszonyhoz szólna. A rendezvénytervben nem találtam a Nemzeti Gyásznapot, méltó programmal lehetne ezen a napon megemlékezni, amit meg is teszünk évek óta, miért nem tartalmazza a tervezet? Igazgatónő korábban megbízott igazgató volt, most hogyan kapta meg ezt a kinevezését? Az erről szóló tájékoztatást nem találtam, azért tettem fel ezt a kérdést.

10 10 Budainé Bodnár Edit igazgató: a Nemzeti együttműködés illetve a Trianoni békediktátummal kapcsolatosan átkerült nagyon sok program a Művelődési Központ szervezésébe. Azonban vannak olyan civil szervezetek által tervezett programok, amelyekhez mi is csatlakozunk. Természetesen minden szakmai feltételt és szakmai tudásunkat is adjuk hozzá. Itt meg kell jegyezni, hogy évek óta a Zempléni Fiatalok Határontúli Együttműködésért Egyesület kezdeményezésében történik a képviselő úr által említett rendezvény. A Nyolc ország egy nemzet elnevezésű tábor idejére esik ez a megemlékezés. Az ő irányításukkal pedig a szakmai háttérnek és a technikai feltételeknek a biztosításával szervezzük ezt a rendezvényt. Azért nem jelentettük meg magában a rendezvénytervben, mert konkrétan ezt a rendezvényt így nem mi szervezzük. Nyilván vannak olyan civil szervezetek, akik hagyományőrző módon a kulturális rendezvényeket évek óta szervezik, ezt nem szerettük volna elvenni. Természetesen mindenben támogatjuk, és a felhívásban, a technikai háttér biztosításában, a programoknak a népszerűsítésében, mindenben közreműködünk. A kinevezésemmel kapcsolatosan a pályázatnál a személyi feltételeknél is részletesen vázoltam. Nyilván a lakosság is látta az előterjesztések sorában, hogy április elsejével kerültem át áthelyezéssel, mint közművelődési szakreferens. Május elsejével, mint megbízott igazgató, június elsejével mint kinevezett igazgató dolgozok a Művelődési Központban. Ezt a Képviselő-testület tárgyalta zárt ülésen. Vélemények: Pasztorniczky István képviselő: az előző dologhoz szólván, igen zárt ülésen volt tárgyalva a kinevezés, de akkor még nem volt döntés. A június 4-ei programmal az lenne a javaslatom, hogy ezt ne egy civil szervezet bonyolítsa le. Azt gondolom, hogy ez egy nemzeti emléknap. Szamosvölgyi Péter polgármester: Tisztelt Képviselő Úr, kedves jelenlévők. Hagyományosan immár a Nemzeti gyásznapunkat, még azelőtt, hogy ez a tábor létrejött volna, a város önkormányzata szervezte. Adjuk meg a lehetőséget a civil szervezeteknek is a szervezés terén. Olyan szintű programot tudnak nyújtani, ami méltó a város megemlékezéséhez is. Az sem lenne jó, hogy egymás ellen azon a napon, különböző időpontokban, mindenki más helyen ünnepelne. Dankó Dénes alpolgármester: Köszönöm szépen a szót Polgármester úr. Először is a Mozi esetében régi álmom vált valóra, hogy újra megnyílt, azáltal, hogy Sátoraljaújhelyben is 3D lehetőséggel lehet vetíteni a nézők számára ebben a városban is. A beszámolóban kitűnik, hogy a Művelődési Központnak nyereségesége van, ami nyilvánvalóan szép nagy számot jelent ez esetben is. A Kávéház több névváltoztatáson esett át, pl. Gyöngyvirág Kávéház pályázatok útján. Látogatottsága a fiatalok körében egyre nagyobb számot mutat. Végül legutolsó sorban szeretném kiemelni a Zenei fesztivált. Ennek köszönhetően nagy

11 11 volt az érdeklődés, és a látogatottság a Művelődési Központban. Azt gondolom, hogy soha nem látott sikerrel zárult ez a programsorozat. Sebes Péter képviselő: Szeretném megköszönni igazgató asszonynak a részönkormányzat részére nyújtott segítséget. Folyamatosan minden rendezvényen ott van, és ha bármiben kérjük a segítségét a Művelődési Központnak, akkor maximálisan segítségünkre vannak. Köszönöm szépen. Szamosvölgyi Péter polgármester: a Művelődési Központ munkája nemcsak sokrétű, hanem elfogadható és színes is egyben. Amint hallották és látták, igazgató asszony kinevezése óta sok vidámságot is vitt a munkájával a programokba. A Művelődési Központ az egyetlen olyan intézmény, amelyiknek a munkatervét a költségvetést megelőzően tárgyalja a képviselő-testület. Ez eddig számomra nem tűnt fel, a jövőben a munkaterv tervezésénél ezt februárra fogjuk tenni, mert így logikus. Időközben felhozták a jegyzőkönyvet, mely azt a zárt képviselő-testületi ülést rögzíti melyen elbírálásra került a Kossuth Lajos Művelődési Központ igazgatói álláshelyére kiírt pályázat. A jegyzőkönyv elején a jelenlévők között Pasztorniczky képviselő úr is szerepel, ezen az ülésen 5 évi időtartamra a képviselő-testület Budainé Bodnár Editet hirdette ki nyertes pályázóként. Budainé Bodnár Edit igazgató: a pozitív véleményeket csak megköszönni tudom. Úgy gondolom munkatársaim nevében is mondhatom ezt, hiszen ez erőt ad az elkövetkezendő év viszonylatában is. Azt szoktam mondani, hogy olyan rendezvényeket megszervezni nem tudunk, hogy mindenki megelégedésére szolgáljon. Biztos, hogy vannak hibák, de próbálunk ezen folyamatosan változtatni, ami nagyon fontos, és arra is törekszünk, hogy minél több színvonalas rendezvényt próbáljunk produkálni a lakosság számára, hiszen ők a legfontosabb iránymutatói a tevékenységünknek. Természetesen arra is törekszünk, hogy mindezek függvényében minél több pályázatot nyújtsunk be, minél kevesebb önkormányzati támogatást kérjünk. Erre nem tudunk ígéretet tenni, de törekedni tudunk. Köszönöm szépen. Szamosvölgyi Péter polgármester: kérte a Képviselő-testület tagjait, hogy az beszámolót és a munkatervet az elhangzott kiegészítéssel fogadják el. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal a beszámolót és a munkatervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 606/ /2016.(I.21.) határozata a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ évi tevékenységéről és évi munkatervéről a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ évi tevékenységéről szóló

12 12 beszámolóját, valamint a évi munkatervét elfogadta azzal a kiegészítéssel, hogy a évi munkaterv kiegészül a Kultúrházak éjjel nappal programmal, mely február 5-7. között kerül megrendezésre. A Képviselő-testület elismerését fejezi ki a Művelődési Központ vezetőjének és dolgozóinak az elmúlt évben végzett lelkiismeretes munkájáért. 4. napirend Előterjesztés Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Korlátolt Felelősségű társaság továbbműködéséről, törzstőke emeléséről, Létesítő Okiratának módosításáról, valamint a évi üzleti tervének elfogadásáról Bartus István ügyvezető igazgató: Egyetlen egy dologban szeretném kiegészíteni az anyagot. Szeretnék egy döntést kérni a Képviselő-testülettől a Városi Zöldségpiac bérleti szerződése kapcsán, amelyet a Városfejlesztő Kft. a Városellátó Szervezettel kötött, s ez év január 31-én lejár. Abban szeretném a támogatásukat kérni, hogy ezt további 10 évre meg tudja hosszabbítani a Városfejlesztő Kft. Szamosvölgyi Péter polgármester: két Bizottság is tárgyalta az előterjesztést. Először a Pénzügyi Bizottságnak adnám a szót, majd a Fejlesztési Bizottságnak. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az előterjesztésben foglaltakat, az üzleti tervet és az ügyvezető úr által elmondott piacüzemeltetésre vonatkozó szerződéshez javasolja a hozzájárulást. Palicz István képviselő: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és támogatja a Képviselőtestület felé elfogadásra. Kérdések, vélemények nem hangoztak el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést, az üzleti tervet, valamint a Városellátó Szervezettel a piac üzemeltetésére vonatkozó szerződéshez történő hozzájárulást. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen 11 igen szavazattal a javaslatokat elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 322/2016.

13 13 3/2016.(I.21.) határozata Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. további működéséről, törzstőke emeléséről, Létesítő Okiratának módosításáról 1. kinyilvánítja, hogy a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft-t tovább működteti február 29. napjával az eredménytartalék terhére a Kft. törzstőkéjét e Ft-tal, e Ft-ra emeli. 3. megállapítja, hogy a Kft. elektronikus kézbesítésre alkalmas címe: A Képviselő-testület megbízza dr. Kazsimérszki Alida ügyvédet a Képviselőtestület döntései, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló évi V. törvénynek való megfelelés érdekében a Kft. Létesítő Okirat módosításával, valamint a Miskolci Törvényszék Cégbíróság előtti eljárással. 322/ /2016.(I.21.) határozata Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervének elfogadásáról Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta. 1091/ /2016.(I.21.) határozata Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság és a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet között a városi piac bérbeadásának jóváhagyásáról hozzájárul ahhoz, hogy a Sátoraljaújhely Városfejlesztő és Gazdasági Kft. a Sátoraljaújhelyi Városellátó Szervezet részére, 10 évi időtartamra február 1. napjától január 31. napjáig, a 2594 és 2596 hrsz-ú, kivett közterület megnevezésű, összesen 4861 m2 területű, a természetben a Sátoraljaújhely Város Piac-terét bérbe adja.

14 14 A bérleti díj összege: ,-Ft + ÁFA 5. Napirend Javaslat az Újhelyi Gazdálkodási Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Szamosvölgyi Péter polgármester: köszöntötte az ülésen megjelent Vietórisz Zoltán ügyvezetőt. Vietórisz Zoltán ügyvezető: az üzleti tervhez kiegészítés nincs, Felügyelő bizottság megtárgyalta elfogadásra javasolja a testületnek. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság az üzleti tervet 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, és támogatja a Képviselő-testület felé elfogadásra. Kérdés, vélemény a napirendi ponttal kapcsoltban nem hangzott el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az üzleti tervet. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal az üzleti tervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 363/ /2016.(I.21.) határozata az Újhelyi Gazdálkodási Kft évi üzleti tervének elfogadásáról az Újhelyi Gazdálkodási Kft évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta. 6. napirend Javaslat a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi üzleti tervének jóváhagyására Szamosvölgyi Péter polgármester: ügyvezető asszony nem tudott jelen lenni az ülésen, az előterjesztő jegyző asszony, ha van esetleg kérdés hozzá. Lukács Tamás bizottsági elnök: a Pénzügyi Bizottság az Ipari Park Kft évi üzleti tervét 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.

15 15 Palicz István bizottsági elnök: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi üzleti tervét 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek. Vélemények: Szőnyi István képviselő: elmondta, hogy az üzleti tervet megtárgyalta a Felügyelő Bizottság és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Szamosvölgyi Péter polgármester: mivel egyéb vélemény nem hangzott el, ezért szavazásra bocsátotta az üzleti tervet. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal az üzleti tervet elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 361/ /2016.(I.21.) határozata a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi üzleti tervének elfogadásáról a Sátoraljaújhelyi Ipari Park Kft évi üzleti tervét a határozat mellékletében foglaltak szerint elfogadta. 7. napirend Előterjesztés kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző: nagyon rövid szóbeli kiegészítésem lenne. Azért, hogy a lakosság tudja, hogy miről szól ez a napirend. Állami feladat lett a kéményseprő-ipari közszolgáltatás, de a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy ahol még nem járt le a közszolgáltatási szerződés, ott az önkormányzat döntsön arról, hogy továbbra is a közszolgáltatási szerződés alapján mással láttatja el a feladatot, vagy pedig felmondja ezt a szerződést és akkor az állam fog gondoskodni a szolgáltatásról. Előzetesen decemberben kellett már nyilatkozni, amit meg is tettünk, de képviselő-testületi döntés is szükséges, ezért került most ide a testület elé ez az előterjesztés. A tapasztalat az, hogy a jelenlegi szolgáltatást végző a feladatát jól látja el, az árak megállapításánál mindig kellő önmérsékletet gyakorol, így javaslom azt, hogy a szerződés alapján a feladatokat továbbra is a Zemplén Idegenforgalmi Kft. lássa el.

16 16 Kracson Norbert képviselő: a Városüzemeltetési Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést. Kérdések, vélemények az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzottak el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 8/2016.(I.21.) határozata a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásáról 365/2016. kinyilvánítja, hogy a Zemplén Idegenforgalmi Kft-vel fennálló kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátására irányuló közszolgáltatási szerződést annak lejártáig, december 31. napjáig fenntartja. A Képviselő-testület vállalja, hogy a Zemplén Idegenforgalmi Kft-vel fennálló szerződés alapján, annak lejártáig a közszolgáltatást biztosítja. 8. napirend Előterjesztés építési telkek elidegenítésére Szamosvölgyi Péter polgármester: ahogyan az 1. napirendi pontban elmondtam, a Családi Otthon Kedvezmény támogatással kapcsolatban minden lehetőséget felmérünk a városban, és meghirdetjük magántulajdonosok számára is. Természetesen saját önkormányzati lakásainkat is meghirdettük. Ezek a hirdetések folyamatosan kerülnek feltöltésre, a munkatársaink jóvoltából. Telkek vásárlásánál jövedelemtől függően 20-30%-os árkedvezményt tudunk biztosítani a telket vásárló számára. Három gyermekes család esetén 20000e Ft támogatást lehet kapni az államtól, ezen felül az önkormányzat árkedvezményt biztosít a telkek árából. Nemcsak építési telkeket töltünk fel és ajánlunk ki, hirdetünk meg. Nagyon fontos, hogy nemcsak családi házakra gondoltunk, hanem társasházakra is. Többféle igény szerint, többféle méretű lakásokat építenénk, építtetnénk meg az igénylők számára. Ha elegendő jelentkező van a társasház lakásaira, akkor azt javaslom, hogy saját beruházással építsük meg ezt az épületet. Elegendő jelentkező esetén, a költségvetés módosítás után, és abból a forrásból meg tudjuk építeni a lakást, akkor az önkormányzat meghirdeti a kivitelezést, és a legjobb ajánlatot tevővel fogjuk megépíttetni ezt a társasházat. Az előterjesztésben foglaltakon felül még a Rákóczi u. 36. szám alatt lévő 825 m2 területű, társasház

17 17 építésére alkalmas telket is hirdessük meg. A számítások szerint az induló licitárként javasolja e Ft induló licitáron. Az elidegenítés meghirdetésének feltétele, hogy az önkormányzat felmérje az ingatlanon megépíthető társasházban lévő lakásokra irányuló igényeket. Palicz István képviselő: a Gazdasági, Városfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság megvitatta az előterjesztést, 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta, azzal a kiegészítéssel, hogy az Árpád utcán a szám alatti társasháznál az önkormányzati tulajdonban lévő 864/1000-ed tulajdoni hányadrész elidegenítési feltételeként határozza meg, hogy a leendő vevő kötelezettségét képezi a társasházban található 1440/A/2 hrsz-ú magántulajdonban lévő lakás tulajdonosaitól az ingatlant meg kell vásárolni. Vélemények: Szőnyi István bizottsági tag: javaslatom az lenne, hogy 20%-nál a család egy főre eső jövedelmét négyszeresére, 30%-nál pedig a háromszorosára emelje meg a testület. Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző: a vállalt gyermekeket is figyelembe kell venni az egy főre eső jövedelem számításánál. Természetesen ugyanúgy, mint a CSOK-nál maximum három gyermekig lehet vállalni. Tehát ha két gyermek van, akkor már csak egyet vállalhat, többet már nem. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta először Szőnyi képviselő azon javaslatát, hogy 20 %-nál négyszeresére, 30 %-nál háromszorosára emelje a testület az egy főre jutó jövedelemhatárt. S z a v a z á s: a képviselő-testület 9 igen 1 nem 1 tartózkodással a javaslatot a testület elfogadta. Szamosvölgyi Péter Polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést az általa elmondott kiegészítéssel mely szerint a Rákóczi u. 36 szám alatti ingatlan is kerüljön meghirdetésre az előzetes igények felmérése történjen meg, az induló licitár eft. S z a v a z á s: a képviselő-testület az előterjesztés az elhangzott kiegészítéssel együtt elfogadta és az alábbi határozatot hozta: 9/2016.(I.21.) határozata 859/2016.

18 18 építési telkek elidegenítéséről I. értékesítésre meghirdeti az alábbi beépítésre alkalmas ingatlanokat: Hrsz Terület m 2 Megnevezés Induló licitár 593/ Beépítetlen terület a Zrínyi utca végénél, e Ft közművek az ingatlan előtt 3558/5 871 Beépítetlen terület Rudabányácska, Lőtér e Ft utca, közművek az ingatlan előtt Beépítetlen terület Ipartelep utca e Ft 4129/4 904 Beépítetlen terület Széphalom, Temető utca, közművek az ingatlan előtt e Ft A beépítésre meghirdetett ingatlanok vételárából kedvezmény illeti meg azon vevőt, aki 1. Sátoraljaújhelyben állandó bejelentett lakcímmel, vagy sátoraljaújhelyi munkahellyel rendelkezik és 2. munkaviszonya határozatlan időre szól, mely legalább 1 éve folyamatosan fennáll, ezen feltételekkel az ingatlanvásárlók legalább egyikének együttesen rendelkeznie kell. A feltételek teljesülése esetén a kedvezmény mértéke a vételár a) 20 %-a, ha a család - együtt költözők - egy főre eső jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ,-Ft/hó - négyszeresét nettó összegben nem haladja meg, b) 30 %-a ha a család - együtt költözők - egy főre eső jövedelme a mindenkori legkisebb öregségi nyugdíj összegének ,-Ft/hó - háromszorosát nettó összegben nem haladja meg. Az egy főre eső jövedelemszámításnál, amennyiben legalább az egyik fél 40 év alatti, a megszületendő gyermekek számát is figyelembe kell venni azzal, hogy a jövedelemszámításnál a gyermekek száma nem haladhatja meg a három főt. Vissza kell fizetni a vételár kedvezmény teljes összegét, amennyiben az építési telket, vagy azon felépített lakóházat az építési telek megszerzését követő 5 éven belül nem építi be, vagy elidegeníti. Ez utóbbi esetben kivétel, ha az elidegenítésre válás, vagy valamelyik tulajdonos halála miatt kerül sor. II. az alábbi ingatlanokat társasház építésre kijelöli:

19 19 a) a sátoraljaújhelyi 1440 hrsz-ú, Árpád u szám alatt lévő 2989 m2 összterületű, társasház beépítésére alkalmas ingatlan 864/1000 tulajdoni részét. A vételár induló összege e Ft, vagy a liciten megállapított vételárnak megfelelő összegű lakás tulajdonjoga. A liciteljáráson résztvevőnek tudomásul kell vennie, hogy ezen a címen lévő felépítményben egy magántulajdonú lakás található, mely tulajdonjogának megszerzése az eladás feltétele. Az ingatlan induló licitára tartalmazza azt is, hogy az ingatlanon lévő felépítményt az új tulajdonosnak el kell bontani. b) a sátoraljaújhelyi 1172 hrsz-ú, valóságban Rákóczi u. 36. szám alatt lévő 825 m2 területű, társasház építésére alkalmas telket e Ft induló licitáron. Az elidegenítés meghirdetésének feltétele, hogy az önkormányzat felmérje az ingatlanon megépíthető társasházban lévő lakásokra irányuló igényeket. Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti ingatlanok meghirdetéséről, valamint a b) pontban leírt igényfelmérésről gondoskodjon. Határidő: március napirend Előterjesztés a nemzetiségi önkormányzatokkal megkötött megállapodások felülvizsgálatára Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző: nincs szóbeli kiegészíteni valóm. Sebes Péter bizottsági elnök: az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést a képviselőtestületnek. Kérdés, vélemény az előterjesztéssel kapcsolatban nem hangzott el. Szamosvölgyi Péter polgármester: szavazásra bocsátotta az előterjesztést, a határozatokat nemzetiségenként kell meghozni, tehát a szlovák, német, roma nemzetiségekkel kötött megállapodások felülvizsgálatáról szavazott a testület. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen- 11 igen szavazattal az előterjesztést elfogadta és az alábbi határozatokat hozta: 1101/ /2016.(I.21.) határozata Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatáról

20 20 a Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. 80. (2) bekezdése alapján december 12-én megkötött megállapodást felülvizsgálta. A Képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntését is figyelembe véve a megállapodást nem módosítja. 1102/ /2016.(I.21.) határozata Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatáról Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. 80. (2) bekezdése alapján december 12-én megkötött megállapodást felülvizsgálta. A képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntését is figyelembe véve a megállapodást nem módosítja. 1103/ /2016.(I.21.) határozata Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal megkötött megállapodás felülvizsgálatáról Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzattal a nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. 80. (2) bekezdése alapján december 12-én megkötött megállapodást felülvizsgálta. A képviselő-testület Sátoraljaújhely Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének döntését is figyelembe véve a megállapodást nem módosítja.

21 napirend Előterjesztés a Sátoraljaújhely városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel összefüggő tevékenység ellátásáról Szamosvölgyi Péter polgármester: az előterjesztés a városban a települési szilárd hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tevékenység ellátásáról szól. Az előterjesztők Hercsik István a ZHK ügyvezetője és az Abaúj-Zemplén Szilárd Hulladék Gazdálkodási Társulás elnöke Májer József. Látható, hogy nem jöttek el az ülésre. Sajnos elég sok probléma merült fel ezzel kapcsolatban a lakosok részéről, persze felháborodást is keltett. Több sebből vérzik a történet. A vállalkozók számára kiküldött számlák olyan ürítéseket tartalmaznak, amelyek nem történtek meg. Ráadásul nem történt szerződéskötés a vállalkozók és a ZHK között a szolgáltatás ellátásra, tehát olyat számláztak amit nem végeztek el. Azok a vállalkozások, akik a lakásukba jelentették be a székhelyüket, telephelyüket és nem termelnek kommunális hulladékot szintén ebbe a körbe esnek. Az elmúlt hónapok eseményei miatt több egyeztetést is kezdeményeztünk a ZHK-val és a Társulás tagjaival. A holnapi nap folyamán a Z.H.K-nak és a tulajdonostársaknak rendkívüli ülést hívunk össze, itt azt fogjuk kezdeményezni, hogy a Z.H.K. a a vállalkozók részére kibocsátott számlákat vonja vissza. Gondolja át, olvassa el törvényileg mit lehet tenni, vegye figyelembe a mozgásterét, és találjunk egy olyan megoldást, ami mindenki számára arányos, és kedvező. Ez lesz a fő célunk, és bízunk abban, hogy mindezt véghez tudjuk vinni. Nem hiszem el azt, hogy csak a Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatalban gyűlnek a telefonok és levelek, szerintem a Z.H.K terén is elmondhatóak ezek. Ezzel együtt az országgyűlési képviselő felé a törvénymódosítási kezdeményezésünk is elment, tehát amilyen lehetőségek vannak ennek a helyezetnek a rendezésére, azt meg fogjuk tenni. Kracson Norbert képviselő: a Városüzemeltetési Bizottság 2 igen, 4 nem szavazattal nem hozott döntést az előterjesztéssel kapcsolatban. A Bizottsági ülésen is elhangzott, és részletes leírást kaptunk az elmúlt egy évben a társaság tevékenységéről. Több olyan részterület van, pl. szelektív hulladékgyűjtés felé tolódik el a kommunális szemétgyűjtés, egy teljesen új rendszer fog épülni, illetve több olyan apró, természetesen az ott élőknek gondot nem okozó dolog is lesz majd. Több kérdést szerettünk volna feltenni az előterjesztőknek, amire nyilván nem kaphattunk választ, ezért az előterjesztéssel kapcsolatban nem volt döntésképes a bizottság. Ilyen kérdés lett volna, hogy mikor kezdődik el a szelektív szemét elszállítása, külön napon vagy ugyanakkor fog történni és így tovább. Schweitzer Tamás képviselő: Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság 1 igen, 3 nem, és 3 tartózkodás mellett nem hozott döntést az előterjesztéssel kapcsolatban.

22 22 Szamosvölgyi Péter polgármester: akinek problémája, kérdése, véleménye lenne ezzel a dologgal kapcsolatban, akkor Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző asszonyhoz, vagy hozzám írásban a hétfői napon jutassa el. Ezeket elküldjük a cég vezetésének, és várjuk a válaszukat. Kérdések: Pasztorniczky István képviselő: kérdése a szelektív hulladékgyűjtő rendszer beindítására vonatkozik. Lehet, hogy polgármester is tud erre válaszolni. nagyon sok kérdést kapunk ezzel kapcsolatban. Tavaly olyan tájékoztatást kaptunk, hogy januárban indul a teljes rendszer beleértve a szelektív konténereket a hulladékudvart és a kihelyezett kukákat. Választ arra nem kapott a bizottsági ülésen, de megtalálta a decemberi lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztatóban, hogy alá lett írva a tavaly rendkívüli testületi ülésen elfogadott közszolgáltatási és a vagyonkezelési szerződés, és elfogadta a taggyűlés is, akkor miért nem működik a rendszer, ez január egytől hatályba lépett. Szamosvölgyi Péter polgármester: elmondta, hogy jelenleg nincs, vagy legalábbis nagyon minimális a kommunikáció. A szelektív gyűjtést a köztudatba be kell hozni, és széles körben kell megismertetni a lakossággal. Nem érzem azt, hogy baj lenne, nem vagyunk elkésve a szelektív gyűjtés beindításával, ez is egy kérdés, amit a ZHK felé továbbítunk. Vélemények: Pasztorniczky István képviselő: az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Önkormányzati Társulás tudomásom szerint a Társulás nem számolt be nekünk legutóbb. Ez a Társulás kényes a jó hírnevére, mégpedig annyira, hogy képviselői kérdésem miatt pert indított ellenem a jogi út megsértése miatt. Természetesen ez a per folyamatban van. Mindenesetre el kell, hogy mondjam, hogy a jó hírnévbe beletartozik például az is, hogy a tag önkormányzatoknak a testületi ülésein nem vesz részt a társulás részéről senki. Ez nem vet jó fényt a társulásnak a jó hírnevére. Ezt bizonyítékként fel is fogom használni a perben is. Egyebekben pedig olyan adatok találhatóak a beszámolóban, most lehet, hogy a Z.H.K-ban van, hogy például az edényosztással kapcsolatban Polgármester Úr is segített. Magam is átnéztem a szerződést, lehet, hogy nem voltam elég figyelmes, de nem láttam olyan kitételt, hogy ha az edények 80%-a ki lesz osztva, majd akkor fogják a rendszert beindítani. Szerintem ilyen nincs a szerződésben, az hogy a kiosztás kinek a szerződéses feladata, arra sem kaptam még választ. Magában a közszolgáltatási és vagyonkezelési szerződésben, amit tárgyaltunk, abban nem találtam ilyen kitételt. A szelektív konténereknek az elhelyezése a már kialakított gyűjtőszigetekre az nem kiosztás kérdése, nem tudom, hogy kinek a dolga lenne ez a feladat, kinek a mulasztása ez. Az építési munkáit ennek korábban elvégezték, nyilvánvalóan nagyon sok kérdés van, amit a bizottságnak is fel fogok tenni. Nem mondanám végig ezeket a kérdéseket, mert ezek csak költői kérdések,

23 23 de egy javaslatot ezzel kapcsolatban, ami a bizottságban merült fel elmondanék. Évtizedes probléma az, hogy a szemetes autók bizonyos olyan utcákban, ahol nem lehet kikerülni, és nem csak ilyen utca van a városban, amely akár meg is nevezhető, abban az időszakban, amikor mindenki rohan dolgozni, iskolába, egyszerűen megbénítja a forgalmat húsz percre is. Sok embernek bosszúságot okoz azzal, hogy például a Petőfi utcán elkezdik 7:00-kor és 7:30-ra fejezik be. Szerencsések ki tudják kerülni, a kevésbé szerencsések bent ragadnak. Ugyanez elmondható a Dózsa Gy. utca, a Bercsényi és a Fejes István utca szakaszára is. A javaslatom az lenne, és ezt a bizottságban is elmondtam, hogy az önkormányzati rendeletünkben talán van arra mód, hogy meghatározzuk azokat a rövid időszakokat, amelyek egy-két órás időszakokra megtiltanák a járatoknak a közlekedését, a szemétgyűjtést a csúcsidőszakokban. Ezzel meg is védenénk magunkat a bosszúságoktól. A többi kérdést pedig írásban, Jegyzőasszonyhoz eljuttatom. Köszönöm szépen. Szamosvölgyi Péter polgármester: jónak tartja ez utóbbi javaslatot, a Deák és a Jókai utca vonatkozásában szintén tapasztalt ilyesmit, tehát javasoljuk, hogy a reggeli csúcs idején később érkezzen a járat ezekre a helyszínekre. Szőnyi István képviselő: többen is jelezték, hogy a pénteki napokon, ami piaci nap, délutánra nem tehetnénk-e át, a szemétszállítás időpontjait. Schweitzer Tamás képviselő: az Idegenforgalmi Bizottság ülésén kardinális kérdések a vállalkozók kérdése, az ügyfélbarát kiszolgálás merült fel. Egyébként a bizottság a szolgáltatás minőségével elégedettek vagyunk, azonban a kérdéseket nem volt kinek feltenni, a tájékoztatóval nem volt gond, de a kommunikáció hiánya miatt nem fogadta el a bizottság az anyagot. Szamosvölgyi Péter polgármester: javasolta, hogy az előterjesztést a képviselőtestület ne fogadta el. S z a v a z á s: a képviselő-testület nulla igen, 7 nem 4 tartózkodással a javaslatot nem fogadta el. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző: mivel nem volt egyértelmű a szavazásra bocsátás ezért jelezte, hogy polgármester úr azt tette fel szavazásra, hogy ne fogadják el az előterjesztést, erre szavaztak többségében nemmel, tehát pont az ellenkezőjét érték el, tehát így elfogadták. Szamosvölgyi Péter polgármester: javasolta, hogy a képviselő-testület ne fogadja el a tájékoztatót, aki egyetért szavazzon igennel. S z a v a z á s: a képviselő-testület 11 igen szavazattal a tájékoztató anyagot nem fogadta el.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-23/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-23/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén. A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott.

Jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv vezetéséről Bakos Tóth Ildikó jegyzői titkárságvezető gondoskodott. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete rendkívüli nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-22/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-22/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-22/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete, nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhelyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-25/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-25/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-25/2015. Jegyzőkönyv Készült: nyílt ülésén A Képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhelyi Polgármesteri Hivatal 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-20/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-20/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-20/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző

Jegyzőkönyv. Tanácskozási joggal jelen volt: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző 1 Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-24/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testület Közmeghallgatásán A közmeghallgatás helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal elfogadta.

JEGYZŐKÖNYV. S z a v a z á s: a képviselő-testület a napirendet 8 igen szavazattal elfogadta. Szám: 8-17/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely, Kossuth tér 5. Városháza Díszterme A Képviselő-testületi ülés időpontja: 2013. július 25. rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-16/2015.

Jegyzőkönyv. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-16/2015. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-16/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző ismertette a határozati javaslatban foglaltakat.

JEGYZŐKÖNYV. Fedorné dr. Fráter Zsófia címzetes főjegyző ismertette a határozati javaslatban foglaltakat. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-10/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 5-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról

Határozat száma: Fogorvosi ellátás helyettesítésével Dr. Istók László megbízásáról 2011. évi belső ellenőrzési terv elfogadásáról 91-16/2010. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2010. november 9-én 17,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 212/2010.(XI.9.) 213/2010.(XI.9.) Tárgy: Fogorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2007. szeptember 6- ai rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak:

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Az ülésről távol volt Schweitzer Tamás önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyvet Drizner Zsuzsanna adminisztrátor vezette.

Az ülésről távol volt Schweitzer Tamás önkormányzati képviselő. A jegyzőkönyvet Drizner Zsuzsanna adminisztrátor vezette. Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-18/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/9-5/2014. ikt.sz. I-1/9-5/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én megtartott nyílt ülésén a Városháza 17-es sz. helyiségében. Jelen vannak: Valánszki Róbert

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4986-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. november 21-én (hétfő) 16 órakor megtartott munkaterv szerinti ülésén, a Művelődési Házban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet jegyző Báránkó

Részletesebben

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK:

VIII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2010. ÁPRILIS 28. 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 1 SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍTŐJE SZÁM T A R T A L O M OLDAL ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK: 12/2010. (IV. 29.) ÖKT. r. A szociális igazgatásról és egyes szociális ellátási 3. formák szabályairól

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 20/2012. J E G Y Z

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata Fertőd Város Német Nemzetiségi Önkormányzata 3/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. szeptember 11. napján megtartott NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2014. június 23. napján 14:50 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság nyilvános ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 29-én megtartott nyilvános üléséről, a Városi Polgármesteri Hivatal 45. sz. tanácskozótermében Jelen vannak:

Részletesebben

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2366 Kakucs, Fő utca 20. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült a Kakucs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 12- én (csütörtökön)

Részletesebben

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-2/2015. Jegyzőkönyv

Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete. Szám: 8-2/2015. Jegyzőkönyv Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8-2/2015. Jegyzőkönyv Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén A képviselő-testületi ülés helye: Sátoraljaújhely

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 24-én tartott üléséről Jelen vannak: 6 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről

Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Ikt.szám: NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 36-2 /2011/ált. Jegyzőkönyv Társulási Tanácsülésről Készült: Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. február 4-én 12 00 órai kezdettel a Nagykanizsai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az írásban kiküldött napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült a Kaposvár Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Kaposvár, Fő utca 63- szám alatt 2013. február 21-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 4/2016. K-t. Jegyzőkönyv A 2016. március 24-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (32-40/2016. sz. önkormányzati határozat) (-/2016. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Csiszár Miklós Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága JEGYZŐKÖNYV Készült Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2011. november

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. december 18-án megtartott ülésének Szám: 230-14/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. december 18-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 25/2013.(XII.19.) önkormányzati RENDELET

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-21/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt üléséről Rendeletek: 27/2011.(XII.14.) A települési szilárd-hulladékkal kapcsolatos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott nyílt üléséről. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Szentgotthárd 474-37/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 12: 07 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. november 25-i üléséről Jelen vannak: 11 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Szarka Tamás jegyző ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 16/2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25- én 16 órára összehívott soros testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült Csemő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 06-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné Bodor Erzsébet,

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Berhida Város Önkormányzata Humán Ügyek Bizottságának, 2013. február 20-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Kruppa József Turcsányi Istvánné Horváth Istvánné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: a Csévharaszt Község Önkormányzat Dísztermében 2015. november 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: Mocsáry Balázs polgármester, Antal Erzsébet

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. január 31-én megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2013. 07. 10. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-27/2013. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 113 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata JK. 271.021-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Örmény Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. május

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának. 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének 1 Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2015. április 9. napján tartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e (nyílt) 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008.

J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. J e g y z ő k ö n y v 10-20/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 11-én tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki

Részletesebben

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község

Borsod Abaúj Zemplén. megye SZENDRŐLÁD. község Borsod Abaúj Zemplén megye SZENDRŐLÁD község 15/2013. számú Szendrőlád Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyve Az ülés időpontja: 2013. június 12. Hozott határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Ács Város Képviselő-testületének, 2011. március 24-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. február 25-i soros nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-7/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben