Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének október 25-én megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János Veres-Herédi Eszter Ida Ifj. Paulusz József Marton Róbertné képviselők Dr. Szabó Attila jegyző 7 fő dömösi lakos Távolmaradt: Fehér Norbert képviselő A jegyzőkönyvet Herman Jenőné vezette. Novák Lajos polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselők határozatképes számban megjelentek. Az ülés határozatképes. Kérdezi, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e hozzászólás, észrevétel. Hozzászólás észrevétel nem volt, így a képviselőtestület 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontokat tárgyalta: Napirendi pontok: 1. Előző ülés óta eltelt eseményekről Előadó: Novák Lajos polgármester 2. Az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolója Előterjesztő: Novák Lajos polgármester 3. Dömös Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző /1 és az 581/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítése Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző 5. Egyebek Novák Lajos polgármester elmondja, hogy Fehér Norbert képviselő munkahelyi elfoglaltság miatt a képviselőtestületi ülésen nem tud részt venni.

2 1. Előző ülés óta eltelt eseményekről Előadó: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet az orvosi rendelő esetleges visszavásárlásáról, mivel az előző ülésén a képviselők megbízták azzal, hogy e kérdésben tájékozódjon Dr. Fenyvesi Béla háziorvosnál. Elmondja, hogy beszélt Dr. Fenyvesi Bélával, aki elmondta, hogy az orvosi rendelő, mivel külön helyrajzi számon van, az a lakástól külön is eladható. A polgármester elmondja, hogy Dr. Fenyvesi Béla arról tájékoztatta, hogy az orvosi rendelő árával kapcsolatban azt az árat tudja mondani, amit az értékbecslő megállapított, az pedig kb millió Ft. Ez csak tájékoztató adat, amennyiben az önkormányzat forrásokat tud teremteni az orvosi rendelő megvásárlására, akkor az önkormányzat ez esetben tárgyalni fog Dr. Fenyvesi Bélával. Elmondja azt is, hogy a fogorvossal is beszélt. Tájékoztatta, hogy az Önkormányzat mindenképpen olyan megoldást keres, hogy a fogászat megmaradjon Dömösön. A fogorvos elmondta, hogy Ő is itt szeretne maradni, de az is igaz, hogy megkeresték Pilismarótról is. A objektív feltételek ott sem biztosítottak. Újabb peres eljárás van, az úgynevezett pedagógus per. Iskola bezárása után a pedagógusok kártalanítása során ingatlanokat adott át az önkormányzat a Haller ügyvédi irodának, akinek a pedagógusokat ki kellett volna elégíteni a végkielégítés tekintetében. A telkeket nem tudta értékesíteni a Haller ügyvédi iroda és pert kezdeményezett az önkormányzattal szemben. Novák Lajos polgármester felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy jogi szempontból tájékoztassa a képviselőtestületet a peres ügyről. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy I. és II. fokon a bíróság elutasította a felperesek (a pedagógusok) kérelmét, azaz az önkormányzat állításait megalapozottnak tartotta. A bíróság ítéletével szemben mindenkit megillett a fellebbezés joga, amivel a felperesek (pedagógusok) éltek is és a Megyei Bíróság ítéletével szemben fellebbezést nyújtottak be a Győri Ítélőtáblához. Jelenleg így áll az ügy. Ifj. Paulusz József képviselő a pedagógus perhez elmondja, mivel akkor ő is a dömösi iskolába tanított, érintett volt az ügyben. Az önkormányzatnak kellett kifizetni a végkielégítéseket, amit azután az állam 90 %-ban vissza is térített. Az önkormányzat felajánlott egy bizonyos összeget az érintetteknek, akik azt elfogadták, azt kifizették, akik nem fogadták el, azok mentek a bíróságra. Szilágyi Gábor képviselő elmondja, hogy egy adósságrendezési megállapodás is született, melyben az szerepel, hogy a végkielégítések kifizetését követően további követelésük az érintetteknek az önkormányzat felé nincsen. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, ezért utasította el a bíróság a felperesek keresetét. Viszont a fellebbezés lehetősége mindenki számára nyitva áll. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy várjuk a fejleményeket, pillanatnyilag azt sem tudjuk, hogy mikor lesz a tárgyalás a bíróságon. Elmondja, hogy Kőhalmi József a képviselőtestületet, meg őt is megkereste a falu jövőjével kapcsolatos elképzeléseivel. A tervező cég által időközben elkészített és megküldött településszerkezeti terv nem egészen azt takarja, amit a képviselőtestület elképzelt. A szerkezeti tervet a Településfejlesztési

3 Bizottság fogja megtárgyalni, de a jövő tekintetében más oldalról is gondolkodni kell. Örült Kőhalmi József megkeresésének, mivel ő a mai jogszabályi lehetőségeken túl tovább tud tekinteni a község jövőképével kapcsolatban. A testület egyetértésével ezt szívesen tenné, úgymond társadalmi munkába. Novák Lajos a maga részéről támogatja az elképzelést. Novák Lajos polgármester felkéri Kőhalmi József dömösi lakost, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a falu jövőjével kapcsolatos elképzeléseiről. Kőhalmi József dömösi lakos tájékoztatja a képviselőtestületet, hogyan lehet törvényes úton a rendezési tervet elkészíteni? Kétféleképpen lehet indítani a szerkezeti tervet, alulról vagy felülről. Alulról indítva, ez a gyakorlat a szabályos, de nagyon sok törvényes korlátja van, ekkor 10 %-kal növelhető a fejlesztésbe bevonható területek nagysága. Kiderültek olyan dolgok, hogy az előző testület döntésének elmaradásáért a 10 % fele el fog menni a múlt helyretételére és így nagyon szerény fejlesztésre lesz lehetősége az önkormányzatnak, 5-6 hektárra fog lecsökkenni. A másik lehetőség az volna, hogy ennél nagyobb lehet a fejleszthető terület nagysága. Ez egy közbenső, három pólusú fejlesztési lehetőség, ami a törvény szerint csak kettő. Olyan fejlesztést indítunk el, amit az ágazati minisztériumoknak felülről kell elindítani, hogy azt a projektet amit mi akarunk, országos érdekű kiemelt célként támogassa. Ez volna a cél. Most már az idő elment. Most már alulról kell elindítani 3 ágazati minisztériumhoz, mivel különböző lobbik nélkül nehéz volna. 2 lehetőség van egyik, ha úgy dönt a testület, hogy jelenleg menő kis léptékű fejlesztési tervezést továbbengedi. A másik a nagy projekt, amire legalább féléves előkészítés kellene. Ennek az a hátránya, hogy még egyszer a 27 szakhatóságon átmegy Dömös rendezési terve. A nagy projektet tartalmazó rendezési tervnek az volna Dömös számára a jelentősége, hogy Dömös önkormányzat kezében maradnak a közigazgatási hatósági feladatok, ezáltal be tudnak segíteni bármilyen fejlesztésbe. Az volna igazán a jó, ha le tudna tenni az önkormányzat egy lerendezett tervet, amit majd egy nagybefektető elé lehetne tenni. Ha volna az önkormányzatnak saját rendezési terve, akkor nagyon sokat tudna nyerni ezen a falu. Ezen kellene gondolkodni. Ő arra vállalkozik, hogy, míg a hivatalos úton megy a szerkezeti terv, szabályozási terv egyeztetése, addig ő összeszedi, hogy mit szólnak az emberek a nagybefektetéshez. Nem egyszerű beruházásról van szó, mert a most jelentkező befektető milliárdban gondolkodik, ilyen nem akad minden nap, de 5-10 milliárdos befektető több is van ma az országban. Ennek a rendezési tervnek a költsége nem 3-4 millió forint, hanem millió forint. Olyan valakinek kell ezt vállalni, akinek lehet hogy soha nem térülne meg, ha az önkormányzatnak lenne millió forintja, akkor az neki megtérülne. Ő abban szeretne segíteni, hogy összefoglalja, meddig jutott el, ezzel kapcsolatban először a képviselőket keresi meg, majd közösen kialakítanak egy álláspontot és ezt az álláspontot különböző csoportokban megbeszélik az emberekkel, hogy mit szólnak hozzá. Kéri ehhez a képviselő-testület véleményét. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást, elmondja, hogy párhuzamos lépésekkel, tervezéssel haladva nagyon szerencsésen alakulhatnak a jövőről szóló elképzelések ebben a helyzetben. Megkérdezi a képviselőket, hogy van-e hozzászólásuk a tájékoztatással kapcsolatban. Dénes Kálmánné alpolgármester elfogadja Kőhalmi József elképzeléseit, és elmondja, hogy a mai képviselőtestületi ülésre úgy jött el, hogy indítványozni fogja, hogy a képviselőtestület határozza meg, hogy mit szeretne a falufejlesztésben látni.

4 Novák Lajos polgármester tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2002-ben volt egy Széchenyi-terv pályázat. Ezzel kapcsolatban október 19.-én a Magyar Államkincstár ellenőrzést tartott. Felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az ellenőrzés tapasztalatairól. Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy 2002 áprilisában az önkormányzat a Széchenyi terv pályázaton közel 5 millió forintot nyert. Ezt az összeget az önkormányzatnak zöldfelület növelésére és nyilvános szociális illemhely létesítésére kellett fordítania. Ezen pályázati pénzek elköltését ellenőrizte utólagos ellenőrzés keretében október 19.-én a Magyar Államkincstár. Az ellenőrzést megelőzően tájékozódás keretében lapozgattam az aktákat és akkor vettem észre, hogy egy közel 1,5 millió forintos számlát az előző önkormányzat elszámolt ehhez a pályázathoz, valamint a augusztusi nagy dunai árvíz helyreállításához is. Ez bizony törvénysértés, amivel kapcsolatban hivatalból jegyzőként a feljelentést ismeretlen személy ellen meg kell tennem illetve megtettem bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az nem derült ki, hogy melyik pályázathoz számolták el jogosan azt a bizonyos számlát. Ifj. Paulusz József képviselő kérdezi, hogy a Széchenyi-terv pályázati ellenőrzésén az államkincstár munkatársai egyébként rendbe találtak mindent? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy egyébként mindent rendben találtak, az önkormányzatnak nem kell semmit visszafizetnie. 2. Az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolója Előterjesztő: Novák Lajos polgármester Novák Lajos polgármester felkéri Baltás-Kapornai Szilvia előadót, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a III. negyedévi beszámolóval kapcsolatban. Baltás-Kapornai Szilvia előadó tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy törvényi előírás szerint félévente, háromnegyed-évente és évente tájékoztatni kell a képviselő-testületet az önkormányzat gazdálkodásáról. Most háromnegyed-éves beszámolóról van szó, ami ig tartalmazza az adatokat. E szerint a bevételek főösszege eft, a kiadások főösszege eft, ami alapján 932 eft hiánnyal zártunk. Ebben a kiadási összegben már szerepel az az inkasszó is, amelyről az előző képviselő-testületi ülésen is szó volt. A kiadások teljesítése 72%-os, a bevételeké pedig 71%-os volt. A harmadik negyedévi záró pénzkészletünk eft. Novák Lajos polgármester megköszöni Baltás-Kapornai Szilviának a tájékoztatást és felkéri Veres-Herédi Eszter képviselőt, a Pénzügyi és Szociális Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Veres-Herédi Eszter képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság a mai napon megtárgyalta a III. negyedévi beszámolót. A bizottság a beszámolóban számszaki és egyéb hibát nem talált, így azt 3 igen szavazattal elfogadta.

5 Dénes Kálmánné alpolgármester kérdezi, hogy a %-os beállások az éves 100 %-oshoz viszonyítottak? Baltás-Kapornai Szilvia előadó elmondja, hogy a %-okat a módosított előirányzathoz képest a ig teljesített bevételek és kiadások alapján számolta ki. Novák Lajos polgármester megköszöni a tájékoztatást. Mivel egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, így javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el az önkormányzat III. negyedévi beszámolóját. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 66/2007.(X.25.) Ökt. határozata Az önkormányzat költségvetésének III. negyedévi beszámolója Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az önkormányzat III. negyedévi költségvetéséről készített beszámolóját elfogadja. Határidő: azonnal Felelős: Dr. Szabó Attila jegyző 3. Dömös Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának megtárgyalása Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester elmondja, hogy nem elemzi az SZMSZ elhúzódásának okát. Felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az SZMSZ-el kapcsolatban. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy a közigazgatási hivatal által ajánlott jogszabály alkotási módszer szerint alkotta meg a szervezeti és működési szabályzatot, azaz a helyi önkormányzatokról szóló törvényre csak hivatkozik és nem emelt be egy az egyben a törvényből részeket. A szervezeti és működési szabályzat nagy részét a képviselő-testület ülésével kapcsolatosak teszik ki, így pl.: a meghívó, az előterjesztések, az ülések tanácskozási rendje, de természetesen többek mellett tartalmaz részeket a bizottságokról, valamint a polgármester és a jegyző feladatairól is. Novák Lajos polgármester felkéri ifj. Paulusz József képviselőt, az Ügyrendi és Vagyonnyilatkozati Bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet a bizottsági ülésen elhangzottakról. Ifj. Paulusz József képviselő, a bizottság elnöke tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy a bizottság egy jól előkészített SZMSZ t kapott. A bizottság mélységében átnézte. A bizottságnak a fő észrevétele az volt, hogy a tájékoztatás kérdését jobban meg kell oldania a

6 hivatalnak. A változtatások már szerepelnek ebben az SZMSZ-ben, melyet a képviselőtestület megkapott. A bizottság a változtatásokkal 3 igen szavazattal elfogadta a Szervezeti és Működési Szabályzatot. Szilágyi Gábor képviselő nem érti a 32.. (4) bekezdésben foglaltakat. Azt jelenti, hogy a testületi ülésen csak egyszer szólalhat fel? Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy van egy 5 perces felszólalás és a vita közben elhangzottakra reagálva egy 2 perces felszólalás. Szilágyi Gábor képviselő 46.. (5) bekezdésben foglaltakra reagálva elmondja, hogy jó lenne ha a hivatal betartaná ebben a szakaszban szereplő határidőt. Az 53..-ban foglaltakkal kapcsolatban megkérdezi, hogy a jegyzőnek nem a törvényesség fenntartása a feladata, csak, azért kérdezi, mert ez nem ütközik ki ebből a szakaszból? Dr. Szabó Attila jegyző válaszában elmondja, hogy a jegyzőnek tényleg a törvényesség biztosítása a fő feladata, amit a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV törvény részletesen szabályoz is, ezért ezeket a részeket nem kellett ismételten szabályozni a szervezeti és működési szabályzatban. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy az SZMSZ fel fog kerülni a dömösi honlapra is, de jelenleg azon karbantartás folyik, ezért nem érhető el. Veres-Herédi Eszter képviselő elmondja, hogy fontosnak tartja, hogy az ügyfélfogadási idő megváltozott, így hétfőn 8-12 óráig, szerdán hosszabbított ügyfélfogadás lesz, mely 12-17,30 óráig tart, pénteken 8-12 óráig. Elmondja, hogy a változásnál figyelembe vették a lakosok szóbeli kérelmét is. Mivel az SZMSZ-szel kapcsolatban egyéb észrevétel, hozzászólás nem volt, így Novák Lajos polgármester javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el az SZMSZ-t. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2007. (X.26.) Ökt. rendelete a Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) /1 és az 581/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítése Előterjesztő: Dr. Szabó Attila jegyző Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a legutóbbi ülésen már napirenden volt a kérelem és a képviselőtestület megtárgyalta. A szükséges adminisztrációs eljárást lebonyolította a hivatal. Felkéri Dr. Szabó Attila jegyzőt, hogy tájékoztassa a képviselőtestületet az eljárás eredményéről.

7 Dr. Szabó Attila jegyző tájékoztatja a képviselőtestületet, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási rendeletében foglaltaknak megfelelően a versenytárgyalás megtörtént. A versenytárgyaláson a kikiáltási ár a képviselőtestület által meghatározott 2.500,- Ft/m 2 ár, ami azt jelenti, hogy az 581/2 hrsz-ú ingatlanra ,- Ft+20 % ÁFA, az 581/1 hrsz-ú ingatlanból változási vázrajznak megfelelően eladásra meghirdetett 139 m 2 -re ,- Ft +20 % ÁFA, így összesen ,- Ft ,- Ft ÁFA= ,- Ft volt. A versenytárgyaláson két fő jelent meg, akik közül csak Gyergyák György, mint a Rámvár Kft ügyvezetője licitált, ezek alapján a versenytárgyalást Gyergyák úr nyerte meg a kikiáltási árnak megfelelő vételi ajánlatával. Gyergyák úr időközben az érintett telkek megosztásáról illetve az összevonásáról már intézkedett is, amit igazol az előterjesztés mellékletét képező változási vázrajz is. Novák Lajos a fentiekben elmondottak alapján javasolja, hogy a képviselőtestület fogadja el a határozati javaslatot. A képviselőtestület a javaslatot megtárgyalta és 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 67/2007. (X.25.) Ökt. határozata a dömösi 581/1 és az 581/2 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok értékesítéséről Dömös Község Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a szabályosan, a helyi vagyonrendelet keretei között lebonyolított versenytárgyalás nyertesének Gyergyák György (Rámvár Kft ügyvezetője Budapest Írhás árok 79.) vételi ajánlatait és az általa az 581/2 hrszú ingatlanra felkínált ,- Ft+20 % Áfa= ,- Ft-ért, az 581/1 hrsz-ú ingatlanból a mellékletben szereplő változási vázrajznak megfelelően eladásra meghirdetett 139 m 2 -re felkínált ,- Ft + 20 % ÁFA= ,- Ft-ért összesen: ,- Ft + 20 ÁFA ,- Ft-ért eladja az 581/2 hrsz-ú árok művelési ágú 93 m 2, valamint az 581/1 hrsz-ú 706 m 2 területű szintén árok művelési ágú ingatlanból a mellékletben szereplő változási vázrajznak megfelelően 139 m 2 nagyságú önkormányzati ingatlanait. Egyúttal a Képviselőtestület felhatalmazza Novák Lajos polgármestert, hogy Dömös Község Önkormányzat nevében Gyergyák Györggyel, mint a Rámvár Kft. ügyvezetőjével (Budapest, Irhás árok 79.) az 581/2, valamint az 581/1 hrsz-ú ingatlanok eladása tekintetében kösse meg az adásvételi szerződést. Felelős: Novák Lajos polgármester Határidő: azonnal 5. Egyebek Novák Lajos polgármester az alábbiakról tájékoztatja a képviselőtestületet: A legutóbbi ülésen felmerült az iskolában lévő zongora sorsa. A zongora a kábel TV-s helyiségben van.

8 Az ABC előtt lévő kút helyreállításának a kérdése merült fel az előző ülésen. Erre polgármester módosító javaslatot tett. Az ABC előtt a parkolási lehetőséget meg kell oldani. A kút áthelyezését javasolja, és az áthelyezés után annak rendbetételét. Javaslata még a telefonfülke áthelyezése is, így nagyobb területet lehet a parkolásra kialakítani. A posta mellett lévő nyilvános telefonkészülék leszerelésével kapcsolatban az önkormányzatot a telefontársaság megkereste. A leszereléshez joga van a társaságnak. Kérdezi a képviselőtestületet, hogy egy nyilvános telefonkészülék leszerelését követően a faluban maradó két darab telefonkészülék elegendő-e? Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy minden kistelepülésen leszerelik és csak egy telefont hagynak Nincsenek a készülékek kihasználva. Dénes Kálmánné alpolgármester elmondja, hogy elhiszi hogy ez a gyakorlat, de furcsa, hogy pont a postánál lévő telefont akarják leszerelni. Elmondja, hogy ha a postánál tartunk, a közlönyben megjelent a közbeszerzési pályázat. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy részben tud róla az önkormányzat. Vállalkozók és az önkormányzatok is indulhatnak a közbeszerzési pályázaton. Szilágyi Gábor képviselő a telefonkészülékkel kapcsolatban elmondja, hogy általában mindenkinek van mobil vagy vezetékes telefonja. Elégnek tartja a két nyilvános telefont a faluban. Cseh János képviselő elmondja, hogy inkább a postánál lévő telefont szereljék le, mint a faluban lévőket, mert a postán belül van nyilvános telefon. Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy az előző ülésen Vajta és Tábori urak kérelme el lett napolva azzal, hogy pontosítani fogják kérelmüket. Van-e valami fejlemény ezzel kapcsolatban? Novák Lajos polgármester elmondja, hogy a Településfejlesztési Bizottság fogja megtárgyalni a pontosított kérelmeket és azután kerülnek a képviselőtestület elé. Ifj. Paulusz József képviselő elmondja, hogy Pávai Péter ígéretet tett arra, hogy a beadott kérelméhez utólag csatolni fog a nála lévő településszerkezettel kapcsolatos dokumentumokat. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy amiben megállapodtak Pávai Péter dömösi lakossal, azt nem kapta meg. Pávai úr ígéretet tett arra, hogy az új anyagot be fogja hozni a Polgármesteri Hivatalba és most jelenleg erre vár. Novák Lajos polgármester Pálmai József dömösi lakosnak elmondja, hogy sajnos Dömösön több utcát is érint az útfelújítás kérdése. Az Alsórét utcában még zúzott kő sincs, csak sár közlekedni sem lehet esős időben. Több fontos dolog is van, de sajnos egyszerre nem lehet mindent elvégezni. Elsődleges feladat a temetőben lévő értékek megóvása is, a temetőnél lévő kerítés rendbetétele.

9 Veres-Herédi Eszter képviselő a háziorvossal kapcsolatban elmondja, hogy Dr. Fenyvesi Béla 10 évig látta el a faluban a háziorvosi teendőket. 10 év alatt sokat tett a faluért. Meg kellene köszönni az eddig végzett munkáját. Dr. Szabó Attila jegyző elmondja, hogy Dr. Hagymási Árpád orvos felkereste a hivatalt és ígéretet tett neki arra, hogy Dömösön december 1.-től határozatlan ideig elvállalja a háziorvosi teendőket addig, amíg a falunak nem sikerül véglegesen egy háziorvost találnia. Novák Lajos polgármester elmondja, hogy egyébként az egészségügyi közlönyben kiírtuk a háziorvosi feladatok ellátására az orvosi pályázatot. Mivel a képviselőtestületi ülésnek más napirendi pontja nem volt, Novák Lajos polgármester az ülést bezárta és a részvételt megköszönte. Kmf. Novák Lajos polgármester Dr. Szabó Attila jegyző

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. november 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl. Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. február 11. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása

Jegyzıkönyv. 1. Dr. Baumann Marcell háziorvos felmondása miatt kialakult helyzet megtárgyalása Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. április 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester ifj. Paulusz

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. március 4-én megtartott üléséről Jelen vannak: l./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Csókás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jegyzıkönyv Készült 2008. szeptember 24-én megtartott munkaterv szerinti ülésérıl Jelen vannak:novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Ifj. Paulusz József Cseh János Marton

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-12/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Szigetbecsei Közös Önkormányzati Hivatalban a 2013. április 18-án tartott Szigetbecse Község Képviselő-testülete és Makád Község Képviselő-testülete által tartott együttes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy tárgyalóterme. Veszprém, 501 hrsz-ú ingatlan vevője JEGYZŐKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottságának, 2016. március 24-én 13,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 1. Tel/Fax: 88/246-001 Email: kislod@invitel.hu Szám: K.108-13/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kislőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl

Jegyzıkönyv. A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Jegyzıkönyv A Gardénia Csipkefüggönygyár Rt 2006. április 27-én megtartott éves rendes közgyőlésérıl Peter Zelnik elnök-vezérigazgató üdvözli a részvényeseket, a részvényesek képviselıit, a testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. augusztus 4-én 14 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Budai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9-én (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott üléséről, mint K Ö Z M E G H A L L G A T Á S 1 Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 5-én 14:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 231-232 T á r g y s o r o z

Részletesebben

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása:

1. Óvodai nevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére vonatkozó pályázat. Napirendek tárgyalása: Bak község Önkormányzati Képviselı-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2012. március 22-I rendkívüli nyílt testületi ülés jegyzőkönyv. JEGYZİKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselı-testületének

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8825 Miháld, Fő u. 2. 11-13/2013.Ny. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miháld Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 17-én (hétfőn) 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 1 Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. 03-3/28-2/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült a Jogi és Ügyrendi Bizottság 2016. február 9-ei, a Városháza I. emelet 126. számú helyiségében megtartott ülésén. Jelen vannak: dr. Juhászné dr. Müllner Marianna a bizottság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 7/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 27-én Kölked Község Képviselő-testülete ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak: Martényi János polgármester,

Részletesebben

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv

Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Szil Község Önkormányzat Képviselőtestülete 9326 Szil, Hunyadi tér 3. 197-15/2013. Jegyzőkönyv Készült: Szil Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 17-én (kedd) 19,oo órakor a Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014.

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának Ü G Y R E N D J E 2014. I. Általános rendelkezések Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi és Gazdasági Bizottsága

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2013. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2013. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 10/2013. K-t. Jegyzőkönyv A 2013. július 31-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. (79-81/2013. sz. önkormányzati határozat) (-/2013. rendelet) 1 Pilisszentkereszt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. január 30. rendes nyílt ülés PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. január 30. rendes nyílt ülés Rendeletek: 1/2013.(II.11.) 2/2013.(II.11.) 3/2013.(II.11.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások szabályozásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök

JEGYZŐKÖNYV. Polgárdy Imre, a megyei közgyűlés elnöke Fenyvesi Zoltán Mihály alelnök Iktatószám: 02/270-6/2015. JEGYZŐKÖNYV A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. október 7-én 9.30 órai kezdettel Veszprémben, a Megyeháza Egry termében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2013. április 22-én (hétfő) 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. október 15-én (szerda) 15.00 órakor megtartott Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta.

Nagy András polgármester Köszöntötte a megjelenteket. Az ülés napirendjének a meghívó szerinti napirend elfogadását javasolta. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. augusztus 26-án 14 30 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2oo8. december 22-i rendkívüli nyílt üléséről Az ülés kezdete:19.o5.h. Jelen vannak a mellékelt jelenléti ív szerint valamint: Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Soós Zsoltné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról

1. sz. napirend: Jelentés a lejárt határidejű önkormányzati határozatok végrehajtásáról J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2005. június 27-én tartott nyilvános üléséről, a Polgármesteri Hivatal nagytermében Jelen vannak: Macsári József polgármester,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2010. április 27-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. JÚNIUS 27-I ÜLÉSÉRŐL Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő testülete - 2011. 1 június 27-én megtartott - üléséről.

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 122/2008.(XI.27.) Heves Megyei Vízmű 2009. évre vonatkozó, lakossági víz- és csatornaszolgáltatás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ügyiratszám: 40298-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Sopron Megyei Jogú Város Horvát Kisebbségi Önkormányzatának és Sopron Megyei Jogú Város Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2010. november 22-ei

Részletesebben

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8449 Magyarpolány, Dózsa György utca 6. Tel/Fax: 88/503-820 email: hivatal@magyarpolany.hu Szám: M.113-10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Magyarpolány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás 1998. december 10-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykáta Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme (Nagykáta,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Egerszalók Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 25-én 16 00 órától megtartott rendkívüli üléséről T a r t a 1 o m: Oldalszám: 38-41 - ig Határozatok és rendeletek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről.

Jegyzőkönyv. Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jegyzőkönyv Készült: A Csévharaszti Polgármesteri Hivatal Dísztermében 2012. október 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről, hangfelvételről. Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív szerint Mocsáry

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések

5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról. I. fejezet Általános rendelkezések NYÚL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2013.( V.2.)önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Nyúl Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-20/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 8-án 17,00

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 1 JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015.szeptember 24-én tartott soros, nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015.szeptember

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8479 Borszörcsök, Petőfi u. 198. Szám: 79-6/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Borszörcsök Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2008. február 27-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Fehér Norbert

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben