Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről."

Átírás

1 Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: óra A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozóterme, Bősárkány A képviselő-testületi ülésen jelenlévők: Szalay Imre polgármester Bagó Szabolcs Németh Károly Rácz István Török Imre testületi tagok Az ülésről távolmaradt: Németh Gábor alpolgármester Laffer Krisztiánné testületi tag A képviselő-testületi ülésen tanácskozási joggal meghívott jelenlévők: Dr. Molnár Erika jegyző Kinczer József Általános Iskola Igazgató (1-4. napirendi pontoknál) Szédelyi Attiláné gondozási központ vezetője Szűcs Lászlóné óvodavezető Varga Attiláné gazdálkodási csoportvezető Szalay Imre polgármester: Köszönti a testületi ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testületi ülés határozatképes, mivel Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 7 tagjából 5 fő jelen van, a nyilvános ülést megnyitja. Szavazásra bocsátja a meghívóban kiküldött napirend módosítását és a módosított napirend elfogadását. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő napirendet fogadta el. Napirend: évi költségvetési rendelet módosítása. 2. Szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása. 3. Általános Iskola átadásával kapcsolatos vagyonkezelési megállapodás jóváhagyása.

2 2 4. Eötvös József Általános Művelődési Központ megszüntető okiratának jóváhagyása. 5. Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása. 6. Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának jóváhagyása. 7. Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása. Alapító okirat jóváhagyása. 8. Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása. 9. Belső ellenőrzési feladatok évi ellátása. 10. Tájékoztató veszélyes fák kivágására vonatkozó ajánlatról. 11. Rákóczi Szövetség elszámolása a nyújtott támogatásról. 12. Vis maior támogatás igénylése. 13. Közútkezelői hozzájárulás megadása. 14. Kultúrház színpadának burkolása. 15. Ravatalozó terveinek egyeztetése. 16. Tájékoztató a Gondozási Központ átszervezéséről. Zárt ülési napirend: 17. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Bizottság döntéseiről. Előterjesztő: Laffer Krisztiánné bizottság elnöke 18. Ápolási díj iránti kérelem elbírálása. Előterjesztő: dr. Molnár Erika jegyző Napirend előtt: Szalay Imre polgármester: Ismerteti a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót. Szavazásra bocsátja a beszámoló elfogadását.

3 3 1/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokban foglalt feladatok végrehajtásáról szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. (A beszámoló írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Megragadja az alkalmat és a tévé előtt szeretné megköszönni a helyi gazdálkodó szervezeteknek, többek között a Tűzoltó Egyesületnek a múlt pénteki rendkívüli hóeltakarításban nyújtott önzetlen munkájukat. A Bősárkányi Tűzoltó Egyesület önzetlen munkáját köszöni meg a Kisalfödben a Gondozási Központ vezetője is, miszerint minden idős emberhez időben eljutott az ebéd. Ő is mint a falu többi lakója, már a hajnali órákban lapátolta az utcán a havat. Szeretné visszautasítani azokat a vádakat, amelyeket visszahallott: mit várunk a polgármestertől, akinek a háza előtt sincsen ellapátolva a hó. Szeretne köszönetet mondani azoknak az embereknek, akik segítettek a rendkívüli időjárásban, mind az úton lévő emberek, autósok mentésében, mind a hólapátolásban. Elmondja, hogy a költségek megtérítésére a vis maior pályázat keretein belül szeretnének pályázatot benyújtani. Napirend tárgyalása: 1. napirendi pont: évi költségvetési rendelet módosítása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a évi költségvetési rendelettervezet módosítással kapcsolatos anyagot a képviselő-testület megkapta. A önkormányzat költségvetési rendeletét az elmúlt időszakhoz kell igazítani. Az utolsó negyedévben 35 millió többletforrás érkezett az önkormányzathoz. Nyáron az ÖNHIKI-pályázaton 9,5 millió Ft-ot nyert az önkormányzat, decemberben pedig még 22 millió Ft-ot, így az önkormányzat a 32 millió forintos hitelt is kivezette a költségvetésből. Ez annak is köszönhető, hogy az adósságkonszolidáció által az önkormányzattól ,- Ft folyószámlahitelt vállalt át az állam. A költségvetési rendelettervezetben intézményenként is külön-külön ki vannak mutatva a bevételek illetve a kiadási oldal. Ebből kiderül, hogy az adott intézmény a biztosított pénzeszközből hogyan tudott gazdálkodni. A évi költségvetés nagyon szigorú, miszerint hiányt nem lehet tervezni. Az általános iskolának a tavalyi évben 95 millió forintos költségvetése volt, ez a kiadási oldalon az idei évben már nem fog jelentkezni, de sajnos a bevételi oldala is hiányozni fog. A tavalyi évben az önkormányzat 18 millió forintot tudott fejlesztésekre fordítani. A Pénzügyi Bizottság mind a évi költségvetési rendelet módosítását, mind a vagyongazdálkodási tervet megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Ismerteti a Bősárkány-Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulás évi módosított költségvetését. Jó hír, hogy végre megérkezett a műszaki ellenőr közbeszerzési kiírás minőségbiztosítása, a rossz hír, hogy a dátumnál október 27-e szerepel, és csak most ért ide. Próbál lépéseket tenni, hogy a kivitelezés közbeszerzése ne tartson ilyen sokáig. Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet. A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg.

4 4 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 2/2012.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. (A rendelet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a társulás költségvetését. 2/2013.(I.30.) határozata I. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkány- Csorna-Farád Szennyvízkezelési Társulása évi módosított költségvetését a.) 646 eft költségvetési bevétellel, b.) 646 eft költségvetési kiadással állapítja meg. II. A Társulás évi módosított költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként: a.) intézményi működési bevétel 0 eft b.) felhalmozási célú támogatásértékű bevétel ba.) helyi önkormányzattól 236 eft bb.) az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrás 410 eft c.) felhalmozási célú átvétel a lakosságtól 0 eft III. A Társulás évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként: a.) dologi kiadások 11 eft b.) beruházások 635 eft 2. napirendi pont: Szociális célú tűzifajuttatásról szóló önkormányzati rendelet jóváhagyása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a tavalyi évben is indult a program, miszerint az állam támogatja a szociális tűzifajuttatást. Az idei évben 4 m 3 szociális tűzifa juttatásra elegendő keretet kapott az önkormányzat. A tűzifakeret felhasználásról a Szociális Bizottság fog dönteni a rendelettervezet alapján. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a központi jogszabály szerint helyi rendeletben kell szabályozni a szociális juttatás feltételeit. A központi jogszabály kimondja, hogy előnyben kell részesíteni azokat, akik aktív korúak ellátásában, időskorúak járadékában, vagy adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásban, vagy lakásfenntartási támogatásban részesülnek. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.

5 A Képviselő-testület egyhangúlag a következő rendeletet alkotta meg. 5 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifajuttatásról. (A rendelet írásban mellékelve.) 3. napirendi pont: Általános Iskola átadásával kapcsolatos vagyonkezelési megállapodás jóváhagyása. (A megállapodás-tervezet írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy múltkori testületi ülésen írta alá az általános iskola átadásáról és üzemeltetésről szóló megállapodást. Szükség van még egy vagyonkezelési szerződés aláírására is, amiben az egyéb igényeket, feltételeket is rögzíteni lehet. Ismerteti a megállapodás-tervezetet. Az önkormányzat ezen külön megállapodás alapján az általános iskolai helyiségeket egyes közösségi kulturális rendezvények lebonyolítása céljából térítésmentesen használhatja. Természetesen ez a korábbi években is így volt. Az önkormányzat ugyanígy térítésmentesen biztosítja az iskola részére a kultúrházat, könyvtárat. A megállapodásban úgy szerepel, hogy 1.000,- Ft/óra díjért használhatják az önkormányzat által meghatározott civil szervezetek és egyesületek a tornacsarnokot. A helyi tornacsarnokot kedvezményesen vehetik igénybe: a Bősárkány Önkormányzat és intézményei, Maglóca és Tárnokréti Önkormányzatok, a Községi Sportegyesület, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Nyugdíjas Klub, a Vöröskereszt helyi szervezete, az Asszonytorna résztvevői, a Horgászegyesület, a Vadásztársaságok, a Bősárkányi Postagalamb Baráti Kör, valamint a Bősárkányi Gyermekekért Egyesületet tagjai. A iskolabusznál is ugyanígy meg kellett határozni a kedvezményesen igénybe vevők névsorát. Az iskolabuszt 100,- Ft/km áron lehet bérbe venni. Az étkeztetés az eddigi gyakorlat szerint történjen. Önkormányzati feladat továbbra is a berendezések, eszközök pótlása, beszerzése. Két telefon üzemeltetési díját átvállalja a KIK, a művelődési ház telefon díja marad az önkormányzatnál. Az iskolaudvar karbantartását, a zöld terület gondozását, fűnyírást az önkormányzat vállalja. Szavazásra bocsátja a megállapodás jóváhagyását. 3/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Bősárkány, Petőfi u szám alatti általános iskola épületére vonatkozóan vagyonkezelési szerződést köt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal. A Képviselő-testület a vagyonkezelési szerződést az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a megállapodást az előterjesztés szerint kösse meg.

6 4. napirendi pont: Eötvös József Általános Művelődési Központ megszüntető okiratának jóváhagyása. 6 Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a múltkori testületi ülésen már tárgyalta a képviselő-testület az ÁMK megszüntető okiratát. A változásokat törzskönyvi bejegyzés céljából megküldte a Magyar Államkincstárnak. Az Államkincstár hiánypótlási felhívást küldött, ezért most módosítani kell az okiratot. Ismerteti a hiánypótlási felhívást és a megszüntető okiratot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a megszüntető okirat jóváhagyását. 4/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 104/2012.(XII.12.) határozatának 2. pontját visszavonja, és dönt arról, hogy az Eötvös József Általános Művelődési Központ Megszüntető Okiratát az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megszűnés törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Magyar Államkincstár Győr - Moson - Sopron Megyei Igazgatóságánál intézkedjen, valamint a megszüntető okiratot a Közoktatási Információs Irodának küldje meg. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 5. napirendi pont: Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítása. (A kérelmek írásban mellékelve.) Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy az óvoda alapító okiratát is megküldte az Államkincstárnak és erre is érkezett hiánypótlási felhívás. Ismerteti a felhívást és a módosított okiratokat. Elmondja, hogy a hiánypótlási felhívásban nem szerepel, de telefonon jelezték, hogy az elnevezés sem megfelelő, a Tündérfátyol Óvoda helyett Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda a helyes elnevezés. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja az alapító okirat módosítását. 5/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 105/2012.(XII.12.) határozatát visszavonja, és dönt arról, hogy a Napközi

7 7 Otthonos Óvoda Alapító Okiratának módosítását az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításának a törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Magyar Államkincstár Győr - Moson - Sopron Megyei Igazgatóságánál intézkedjen, valamint az alapító okirat módosítását a Közoktatási Információs Irodának valamint az intézményvezetőnek küldje meg. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot. 6/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 106/2012.(XII.12.) határozatát visszavonja, és dönt arról, hogy a Bősárkányi Tündérfátyol Óvoda módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetű alapító okirat törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Magyar Államkincstár Győr - Moson - Sopron Megyei Igazgatóságánál intézkedjen, valamint az alapító okiratot a Közoktatási Információs Irodának valamint az intézményvezetőnek küldje meg. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 6. napirendi pont: Polgármesteri Hivatal megszüntető okiratának jóváhagyása. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatalt meg kell szüntetni, helyette március 1-jével megalakul majd a Közös Önkormányzati Hivatal. Ismerteti a megszüntető okiratot. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a megszüntető okirat jóváhagyását. 7/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy Bősárkány Nagyközség Polgármesteri Hivatalának Megszüntető Okiratát az előterjesztett tartalommal jóváhagyja.

8 8 A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a megszűnés törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a Magyar Államkincstár Győr - Moson - Sopron Megyei Igazgatóságánál intézkedjen. Felelős: dr. Molnár Erika jegyző 7. napirendi pont: Közös önkormányzati hivatal létrehozására vonatkozó megállapodás jóváhagyása. Alapító okirat jóváhagyása. Szalay Imre polgármester: A Közös Önkormányzati Hivatal megalakulásával kapcsolatban elmondja, hogy végül Rábcakapi és Cakóháza Kóny Önkormányzatához, Acsalag pedig Farád Önkormányzatához kíván csatlakozni, anyagi megfontolásból. Így marad a 3 település, Bősárkány, Maglóca, Tárnokréti társulása március 1-jétől alakulna meg az új közös önkormányzati hivatal. Addig talán a törzskönyvi bejegyzés is lezajlik. Ismerteti a társulási megállapodást. Elmondja, hogy az idei évben valószínűleg nem kell hozzájárulást fizetni a hivatal fenntartásához, mert az állami támogatás elegendő lesz a kiadásokra. Amennyiben marad meg pénz, az lakosságarányosan kerül visszaosztásra. Javasolja, hogy a testület fogadja el a megállapodást az előterjesztett tartalommal. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a közös önkormányzati hivatal egy költségvetési szerv, melyet alapító okirattal kell létrehozni. Ismerteti az alapító okirat tartalmát. Szalay Imre polgármester: Javasolja, hogy a testület fogadja el az alapító okiratot az előterjesztett tartalommal. Szavazásra bocsátja a javaslatot. A Képviselő-testület egyhangúlag elfogadta a javaslatot. 8/2013.(I.30.) határozata 1. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal létrehozásáról és fenntartásáról szóló megállapodást az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 2. Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bősárkányi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a megállapodást és az alapító okiratot írja alá. Határidő: február 10.

9 8. napirendi pont: Vagyongazdálkodási terv jóváhagyása. 9 Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a nemzeti vagyonról szóló törvény alapján az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervet köteles készíteni. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a vagyongazdálkodási tervet a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja. Tavaly döntött a képviselő-testület, hogy a régi rendőrségi épületet eladja. Az épület értékbecslése még nem készült el. Szavazásra bocsátja a vagyongazdálkodási terv jóváhagyását. 9/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az előterjesztett tartalommal jóváhagyja. 9. napirendi pont: Belső ellenőrzési feladatok évi ellátása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a belső ellenőrzési feladatok ellátására egy árajánlat érkezett, ami elég magas. Beszélt az ajánlattevővel és engedményt kért az árból, az ajánlattevő azonban nem szeretne alacsonyabb árat adni. Azt javasolta, kérjen az önkormányzat máshonnan is ajánlatot. Javasolja, hogy ezt az árajánlatot ne fogadja el a képviselő-testület, kérjenek még több helyről is árajánlatokat a belső ellenőrzési feladatok ellátására. Már csak azért is magas ez az ár, mert megbízásos jogviszonyban látná el a feladatot a belső ellenőr, így az ajánlott bruttó ,- Ft-ra még rájön 27 %. Ezen kívül Maglócával és Tárnokrétivel összehasonlítva is sokallja az árat, Maglóca és Tárnokréti települések belső ellenőrzését ,- Ft + járulék díjért vállalná a belső ellenőr, ehhez viszonyítva is nagyon magas a bősárkányi díj. Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint a testület kérjen újabb ajánlatokat. 10/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a belső ellenőrzési feladatok évi ellátására újabb ajánlatokat kér. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatokat kérje be, majd terjessze a testület elé.

10 10. napirendi pont: Tájékoztató veszélyes fák kivágására vonatkozó ajánlatról. 10 Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy érkeztek olyan észrevételek, hogy a Hősök szobránál történt parkosítást folytathatta volna az önkormányzat a fagyizónál lévő két fa kivágásával, így sokkal rendezettebbnek látszana a környék. Véleménye szerint, ha hozzányúlnak, akkor a posta környékén olyan teret, parkolót kellene kialakítani, amivel a környéket szebbé lehetne tenni. Érkezett árajánlat a veszélyes fák kivágására, egy fának botolása ,- Ft + ÁFA-ba kerül. Bagó Szabolcs képviselő: Javasolja összegyűjteni, hogy a faluban hány helyen kellene a veszélyes fákat kivágni, vagy éppen gallyazni. Csak egy példa: az általános iskola új szárnya felől valószínűleg megtelt az ereszcsatorna a fák leveleivel, mert nem tudja elvezetni a megolvadt csapadékot. Felhívja az intézményvezetők figyelmét, hogy jelezzék, ha a környezetükben van ilyen fa. Jelzi még, hogy a ravatalozó ereszcsatornáját is ki kellene tisztítani. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a gondozási központ udvarán lévő diófát mindenképpen vissza kellene vágni, az óvodában történtek ilyen jellegű munkavégzések. Megpróbál még kedvezményesebb díjakat keresni. Elmondja, hogy ezt csak tájékoztatónak szánta, döntést nem igényel. 11. napirendi pont: Rákóczi Szövetség elszámolása a nyújtott támogatásról. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy tavaly ,- Ft támogatásban részesítette a képviselő-testületet a Rákóczi Szövetséget. A támogatás felhasználásáról a Rákóczi Szövetség részletes elszámolás küldött. Részletes kimutatást készítettek, hogy a támogatásokból hány diák részesülhetett ösztöndíjban. Javasolja az elszámolás jóváhagyását. Szavazásra bocsátja a javaslatot. 11/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Rákóczi Szövetség (1027 Budapest, Szász Károly u em. 1.) részére a felvidéki magyar iskolába beíratott gyerekek családjainak támogatása céljából nyújtott ,- Ft vissza nem térítendő támogatás elszámolásáról szóló beszámolót jóváhagyja. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy döntéséről a Rákóczi Szövetséget értesítse.

11 napirendi pont: Vis maior támogatás igénylése. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy a rendkívüli havazás miatt vis maior támogatás benyújtására van lehetőség. A támogatás igénylésével, felhasználásával kapcsolatos szabályokat egy kormányrendelet szabályozza. A támogatás igényléséhez szükség van egy testületi határozatra is, amelynek tartalmaznia kell, hogy az önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani.. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a rendkívüli helyzet megoldására az önkormányzat térítés ellenében külső segítséget vett igénybe. Tegnap voltak itt a Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól és a pályázati kérelmet benyújtásra javasolták. Szavazásra bocsátja a javaslatot, mely szerint az önkormányzat a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja saját erőből megoldani. 12/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet alapján támogatási igényt nyújt be a rendkívüli havazás miatti védekezési költségek megtérítésére. A Képviselő-testület nyilatkozik, hogy az önkormányzat saját erejéből a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudta/tudja megoldani. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a támogatási igény benyújtásáról határidőben gondoskodjon. 13. napirendi pont: Közútkezelői hozzájárulás megadása. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a közút kezelőjének hozzájárulása szükséges külterületen a közút tengelyétől számított ötven méteren belül építmény elhelyezéséhez, bővítéséhez stb. Ezekben az esetekben korábban a közútkezelői hozzájárulásokat a jegyző adta ki. Jogszabályi változások miatt mostantól a közútkezelői hozzájárulások kiadása képviselő-testületi hatáskörbe tartozik. Szeretné rendeletbe foglalni, hogy a közútkezelői hozzájárulások megadását a képviselő-testület polgármesteri hatáskörbe utalja. Ennek a rendeletnek az előkészítése folyamatban van. Közútkezelői hozzájárulás megadása iránti kérelmek szinte minden hónapban vannak, így a képviselő-testületnek ezzel kapcsolatban minden hónapban döntenie kellene. Dr. Molnár Erika jegyző: Elmondja, hogy Rácz István kőfaragó műhely használatba vételi engedélyéhez kérte a közútkezelői hozzájárulást. Szalay Imre polgármester: Szavazásra bocsátja a közútkezelői hozzájárulás megadását.

12 Rácz István képviselő: Mivel ő a kérelmező, nem kíván részt venni a szavazásban. 12 A szavazásban résztvevő képviselő-testületi tagok száma 4 fő. 13/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Rácz István (Bősárkány, Széchenyi u. 10.) részére a közút kezeléséről szóló évi I. törvény 42/A. (1) bekezdés a) pontja, valamint 46. (1) bekezdés a) pontja alapján a Bősárkány, Ipar u. 3. (hrsz.: 02/38.) szám alatti kőfaragó műhely használatbavételi engedélyezési ügyében mint a 02/39. hrszú közút kezelője a közútkezelői hozzájárulást megadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a hozzájáruló nyilatkozatot aláírja. 14. napirendi pont: Kultúrház színpadának burkolása. (Az árajánlat írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a kultúrház színpadának burkolására két ajánlat érkezett. Az egyik árajánlaton hajópadló, a másikon laminált parketta szerepel. A hajópadlós ajánlat bruttó ,- Ft-ról szól, a laminált parkettás ajánlat pedig ,- Ft-ról. Rácz István képviselő: Megkérdezi, hogy a laminált padló a szabványnak megfelelő-e, nem túl csúszós-e. Szűcs Lászlóné óvodavezető: Véleménye szerint eléggé csúszik, a színészeknek is problémát okozott ez korábban. Németh Károly képviselő: Elmondja, hogy a környéken sok közösségi házban laminált padló van, tehát a szabványnak megfelelő. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a decemberi ülésen arról döntött a testület, hogy további ajánlatokat kér. A decemberi ülésen Németh Gábor alpolgármestert kérték fel a helyszín felmérésével. Ez meg is történt. A decemberi árajánlatban nem szerepelt szigetelés. Úgy gondolta, hogy három ajánlatból tudnak majd választani, de a mai ülésre csak kettő érkezett, és ezek nem összehasonlíthatók, mivel egyikben laminált padló, a másikban hajópadló szerepel. Javasolja, hogy a meglévő műszaki tartalommal, hajópadlós megoldással kérjenek három helyről árajánlatot, a munka elkészülési határideje pedig legyen március 8. Szavazásra bocsátja a javaslatot.

13 14/2013.(I.30.) határozata 13 Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a kultúrház színpadának burkolására további 2 ajánlatot kér a következő műszaki tartalommal: betonaljzat szigetelés, hajópadló alá párnafa fektetése, párnafák között hőszigetelő lemez elhelyezése, hajópadló fektetése, szegélyezés, padló felület lakkozása, falburkolat lambériázása. A munka elkészülése határideje március 8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ajánlatokat kérje meg. Az ajánlatok beérkezését követően a testület dönt a kérdésben. 15. napirendi pont: Ravatalozó terveinek egyeztetése. (A tervek írásban mellékelve.) Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a ravatalozó terveit már két éve elkészíttette az önkormányzat. A tervek alapján a ravatalozó búcsúztatója nem lesz zárt, csak fedett. A ravatalozó régi tetőszerkezetét is lecserélnék, amelyet meghosszabbítanának teljesen a kerítésig. Így fedett, de oldalról nyitott búcsúztató tér lenne. A zajok tompítását segítenék az utca felőli kerítésre tervezett urnafalak. A kerítés belső felén 40 x 40 cm-es urnafiókok lennének láthatóak. Két wc lenne, amelyből az egyik mozgáskorlátozotti wc lenne. Egy-két módosító javaslata neki is lenne, de a meglévő tervek mellett lobbizik, véleménye szerint ezt kellene megvalósítani. Már korábban felvetődtek olyan gondolatok, hogy meg kellene fordítani az épületet. Elmondja, hogy neki az nem tetszene, ha megfordítanák az épületet, és ahogy belépne az ember a temetőbe, a vizesblokk fogadná. Németh Károly képviselő: Véleménye szerint azt kellene eldönteni, hogy megfordítsák-e az épületet, vagy sem. Rácz István képviselő: Az épület átfordítása kb. 4-5 millió forintba kerülne. Nem tudja, hogy az urnafal hogy fog funkcionálni. A zaj, a szél is nagy probléma. Bagó Szabolcs képviselő: A tervek szerinti felújítást követően biztos, hogy jobb lesz, mint most. Az átfordítás kényes kérdés, lehet sok embernek nem tetszene. Ezen tervek szerint igazából maga a temetési szertartás színvonala javulna, zártabb, diszkrétebb, kulturáltabb, kegyelettel teljesebb lenne. Anyagi szempontból is ez lenne a legkedvezőbb megoldás, hiszen szerkezetileg nem kell sok mindent változtatni. Véleménye szerint ez a terv támogatható. Szalay Imre polgármester: Megkérdezi, hogy engedélyeztetésre benyújtja-e a terveket a képviselő-testület. Bagó Szabolcs képviselő: Véleménye szerint a ravatalozó terveit ismertetni kellene az Egyházközséggel is. Szalay Imre polgármester: Ennek természetesen nincs akadálya, de a temető üzemeltetése, fenntartása az önkormányzat feladata.

14 14 Rácz István képviselő: Szerinte, ha át lenne fordítva az épület sokkal kegyeletteljesebb lenne a búcsúztatás, mindenki beférne a temetőbe. Javasolja a ravatalozóban egy harang elhelyezését is. Németh Károly képviselő: Elmondja, hogy minden temetésen nagyon sokan a kerítésen kívül állnak. Török Imre képviselő: Javasolja, hogy készíttessenek új terveket és egyeztessen az önkormányzat az Egyházközséggel is. Dr. Molnár Erika jegyző: elmondja, hogy a tervek elkészítése ,- Ft-ba került. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy az újabb tervek elkészítése kb. fele költség lenne. Szavazásra bocsátja azt a javaslatot, mely szerint készíttessen a testület új terveket. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal a következő határozatot hozta. 15/2013.(I.30.) határozata Bősárkány Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a ravatalozó felújítására, bővítésére a ravatalozó épületét elfordítva új terveket készíttet. A tervek készítésével megbízza a korábbi tervet készítő Talent-Plan Kft.-t (9023 Győr, Richter J. u. 11.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a terveztetésről gondoskodjon. 16. napirendi pont: Tájékoztató a Gondozási Központ átszervezéséről. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy a Csornai Kistérségi Társulás megszűnése után Kóny vette át a Gondozási Központot fő ellátotti kör fölött van a kiegészítő támogatás, ez alatt nagyon kevés az állami normatíva, így az önkormányzatnak saját erőből kellene az intézmény működtetését kiegészíteni. Még a két ünnep között megérkezett a működési engedély a Kónyi Szociális Alapszolgáltatási Központ működési terület bővítéséről január 1-jével a Gondozási Központ átkerült a kónyi központhoz. Történt egy kis technikai hiba a dolgozók átsorolásában, ami rövid időn belül kijavításra kerül. Elmondja, hogy korábban volt olyan jogszabály, mely szerint a szociális ágazatban dolgozókat egy tanfolyam elvégzése után egy havi külön juttatás illette meg. Ezt a jogszabályt tavaly év elején eltörölték. Tavaly két dolgozó végezte el a kötelező továbbképzést. Megkérdezi, hogy a külön juttatáshoz szükséges juttatásokat a képviselő-testület biztosítaná-e. Ez úgy működne, hogy a fenntartónak átadnák a juttatást, és a munkáltató fizetné ki a dolgozóknak. Ez összesen járulékokkal együtt ,- Ft-ot jelentene. A megállapodás szerint a dolgozók bérét, a járulékokat és a foglalkoztatáshoz kapcsolódó juttatásokat a Szociális Központ keretén belül finanszírozzák. Ha normatívából marad, azt visszaadják Bősárkánynak. A Gondozási Központ épületének üzemeltetését továbbra is a bősárkányi önkormányzat végzi.

15 15 Németh Károly képviselő: Véleménye szerint a költségvetés ismeretében térjenek vissza a külön juttatás kérdésére. Szalay Imre polgármester: Elmondja, hogy akkor a következő ülésen előterjeszti ezt a kérdést. Napirend után: Bagó Szabolcs képviselő: Elmondja, hogy előzetes tervek szerint tavasszal a Horgásztónál egy horgászigazolványt szeretnének bevezetni, amit előzetes regisztráció előzne meg. Ifjúsági és felnőtt igazolványokat lehetne váltani. Aki a Horgásztónál szeretne horgászni, annak az önkormányzatnál kell megtennie a regisztrációt, ami alapján egy sorszámozott igazolványt kapna. A szabályok betartása mindenkire nézve kötelező. Ezzel kapcsolatos értesítéseket jó lenne a hirdetőtáblára is kitenni. Szalay Imre polgármester Kiegészítené az elhangzottakat: nem horgászigazolványt adna ki az önkormányzat, hanem szabadidő eltöltésére feljogosító igazolást a Látvány- és Szabadidőtónál. Szalay Imre polgármester: Megköszöni a részvételt. A nyilvános ülést órakor bezárja. A Képviselő-testület a tanácskozást zárt ülés keretében folytatta, melyről külön jegyzőkönyv készült. Kmf. Szalay Imre polgármester dr. Molnár Erika jegyző

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. június 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 230-15/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2008 november 28-án /pénteken/ 15.30 órai

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 2009. január 7-én megtartott rendkívüli nyilvános ülésén Megalkotott rendeletek: 1/2009. (I. 8.) rendelet: a helyi építészeti értékek

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról.

JEGYZ KÖNYV. 1. Beszámoló a lejárt határozatokról és a két ülés közötti munkáról. Bak község Önkormányzati Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bak, 2011. December 30-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képvisel -testületének 2011.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008.

JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. JEGYZŐKÖNYV SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜLÉSÉRŐL 2008. JÚNIUS 30. RENDELET SZÁMA: 10/2008. (VI. 30.) HATÁROZATOK SZÁMA: 45, 46, 47, 48/2008. 2 J e g y z ő k ö n y v Sárhida Község

Részletesebben

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl.

Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. Szám: 362/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. január 25-én megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Szám: 235-13/2015. B A K O N Y J Á K Ó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Bakonyjákó

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 01. napján 17 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jegyzıkönyv Készült Csemı Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. február 17-én megtartott ülésérıl Jelen vannak: Bartha Alajosné polgármester, Dávid Lajosné, Gáspár János, Huszár Sándor, Ilyésné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december hó 9. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 1-15/2011./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-14/2013. Készült: 4 példányban Szám: 12314/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Bozsok Község Önkormányzata Képvisel testületének és Velem Község Önkormányzata Képvisel testületének 2013. április 17én 18,00 órai

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjainak elfogadása. Tischlerné Németh Noémi megválasztása jegyzőkönyv hitelesítőnek Községi Önkormányzat Lövő 10-1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D 62/2015.(IX.14.) 63/2015.(IX.14.) 64/2015.(IX.14.) 65/2015.(IX.14.) 66/2015.(IX.14.) 67/2015.(IX.14.) 68/2015.(IX.14.)

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-13/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 82-5/2016. U G O D. Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 82-5/2016. U G O D Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. február 15. napján 18 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma: 7-105/2012. J E G Y Z Õ K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 14/2012. TERKA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. június 26. napján 14:00 órai kezdettel a Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna

Jegyzőkönyv. Kósáné Szakonyi Zsuzsanna Jegyzőkönyv Készült: Pécsely Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 24-én, 18:00 órai kezdettel, a pécselyi Önkormányzat tanácstermében megtartott Képviselő-testületi üléséről. Jelen

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március hó 11. napján tartott rendkívüli testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2014. november 25. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben*

Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* B é k é s c s a b a i L a k á s s z ö v e t k e z e t 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 6. sz. Szervezeti és Működési Szabályzata 2007. december 06. napján történt módosítással egységes szerkezetben* 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 160/2014. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 13. napján 18 órakor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGÁNAK Nagydorog Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V NAGYDOROG

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2010. november 23-án a körjegyzőség tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános testületi ülésén. JELEN VANNAK: Sipos Balázs Bódis Józsefné, Dávid Tamás, Dr. Gonda Péter,

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása

Jegyzőkönyv. 4. Az önkormányzat vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosítása Jegyzőkönyv Készült: a Bakonyszentkirály Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 24-én (szerdán) 15 00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4. számú jegyzőkönyve. 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4. számú jegyzőkönyve 2012. július 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 88/2012. (VII.24.) kt. határozat: A 2012. július 24-ei ülés napirendjének elfogadása 89/2012.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-9/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. szeptember 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről.

2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 338 /2/2013. 2. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.02.13-án összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október 31. napján megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2015. augusztus 26-án 16 órakor a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. október 25-én megtartott üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Szilágyi Gábor Cseh János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása.

J e g y z ő k ö n y v. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási rendelet megalkotása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. április 26-án, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén. 7/2012. (IV. 27.) számú rendelet: 2011. évi zárszámadási

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 210. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. október 8-án 11 órától megtartott soron kívüli ülésén Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza Tanácskozó terme

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 10. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet száma Megnevezése 9/2013. (IX.11.) A,z önkormányzat 2013.

Részletesebben