J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i rendkívüli üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2012. február 27-i rendkívüli üléséről"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i rendkívüli üléséről 13-19/2011. ( ) ÖK. sz. határozat 2/2012. (II. 28.) ÖK. sz. rendelet 1

2 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének február 27-i rendkívüli üléséről. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint Török József polgármester köszöntötte a képviselőket, a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a képviselők 4 fővel vesznek részt az ülésen, a testület határozatképes. A kiküldött meghívóban a jelenlévők tájékoztatva lettek a napirendi pontokról, melyek tárgyalásában változtatást nem javasolt: Kérte a testületi tagokat egyetértésük esetén szavazzanak. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a napirendi pontok tárgyalását elfogadta. 1 napirendi pont 1. számú háziorvosi körzet praxisjog elidegenítéséhez hozzájárulás Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Előterjesztő: Török József polgármester Török József: Az írásos előterjesztést és a határozati javaslatot a jelenlévők megkapták. Dr. Imre Anikó az I. számú háziorvosi körzet háziorvosa értesítette az önkormányzatot arról, hogy április 30. napjával elidegeníti praxisjogát Dr. Antal András részére, ennek megfelelően kéri az ellátási szerződésének közös megegyezéssel történő megszüntetését. A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság február 27-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és a határozati javaslatokat elfogadta. Megkérem Dr. Imre Anikót, hogy kérelmét pár gondolattal egészítse ki. Dr. Imre Anikó: Öt évvel ezelőtt kezdtem el dolgozni a településen. Akkor olyan szándékom volt, hogy innen megyek nyugdíjba, de sajnálatos módon úgy alakultak a családi körülmények, hogy mégsem költöztünk el Szolnokról. Azóta ingázok naponta, több mint 100 km-t, ami rendkívül megterhelő számomra. Egyedül nevelem 13 éves gyermekemet, aki igényli, hogy több időt töltsek vele. Váratlan alkalom adódott a praxis eladására, illetve Szolnokhoz közel Rákócziújfalun tudok praxist vásárolni. A másik praxis 9 km-re van Szolnoktól. Nagyon megszerettem a falu lakóit, és a munkatársaimat. Kérem a testületet, hogy érveimet fogadják el. Dr. Antal András nagyon jól el fogja látni a feladatát. Török József: A Képviselő-testület nevében köszönöm a doktornő munkáját. Április 23-án tárgyalja a testület az egészségügyi szolgáltatók beszámolóját, kérem a doktornőt, hogy egyen részt az ülésen. Megkérem Dr. Antal Andrást pár szóban mutatkozzon be, és tájékoztassa a jelenlévőket hogyan akarja a praxist tovább vinni.. Dr. Antal András: Köszönöm a bizalmat és azt, hogy elmondhatom életutamat és a jövőbeni elképzeléseimet. Pest megyében Törtelen születtem június 24-én. Az általános iskolát szülőfalumban végeztem ig a nagykőrösi Arany János Gimnáziumba jártam. Érettségi után felvételt nyertem a Pécsi Orvostudományi Egyetemre, ahol 1980-ban kaptam diplomát tól 1989-ig a Pécsi Orvostudományi Egyemen dolgoztam ben sebészeti, 1988-ban balesetsebészeti szakvizsgát tettem június 16-án budapesti szakmai előadáson Béczi György előadásán vettem részt, melyen a laparoszkópos epe műtétek technikáját 2

3 mutatta be decemberétől végeztem humán laparoszkópos műtéteket márciusáig a Nagyatádi Városi Kórház Sebészeti Osztályának szakmai munkáját irányítottam márciusától 2011 szeptemberéig a ceglédi Toldy Ferenc Kórház Sebészeti Osztályát vezettem szeptemberétől a Nagykőrösi Rehabilitációs Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán dolgoztam januárjától a kórház Belgyógyászati Osztályán, februártól a Kardiológiai Rehabilitációs Osztályon dolgozom. Szeretnék megfelelni a közösségnek, a bizalomnak, szeretnék a magam ura lenni. Úgy gondolom, hogy ez összességében ebben valósítható meg. Bízom abban, hogy meg tudok felelni a feladatnak. Török József: Szakmai életútjához gratulálok. A doktor urat sokan ismerik és tudják, hogy nála a beteg az első. Támogatom az előterjesztésben szereplő 2 határozati javaslat végrehajtását. Kérem a testületi tagokat, tegyék meg hozzászólásaikat. Megyeri József: Nagyon imponáló, és sokrétű szakmai múlttal, rengeteg tapasztalattal rendelkezik. A falu lakossága igényli a jó orvosi ellátást, és ezért cserébe jó szavakkal és szeretetükkel ezt meg is hálálják. Azt kívánom, hogy érezze jól magát Ceglédbercelen, és a falu sokat kapjon az Ön tehetségéből. Dr. Antal András: A falusi származásomat soha nem tagadtam, sok helyzetben előnynek tartom. Ez lehetővé teszi, hogy ebben a közösségben, és a munkámban helyt tudjak állni. Az külön ajándék, ha a közösség befogad és ennél több, barátibb, melegebb viszony vesz körbe. A közösség által szervezett rendezvényeket lehetőségemhez képest látogatni fogom. Megyeri István: Úgy gondolom, hogy a doktor úr a kutatómunkától nem fog tudni megválni. Valószínűnek tartom, hogy ebben a munkakörben is megtalálja azt a témát, ahol újat lehet alkotni. Ez elé nagy várakozással nézünk. Dr. Nagy Gáborné a testületi ülésre megérkezett, a Képviselő-testület 5 fővel ülésezik tovább. Dr. Antal András: Minden új módszer érdekel. Gyógyszertárral is szakmai együttműködést fogok kezdeményezni az újdonságok kipróbálásával, de a kockázatos tényezők lehetőség szerinti kihagyásával. Polgármester úrral történt megbeszélésünk alkalmával szó volt helyi egészségügyi szűrések megtartásáról is. Először szeretnék beilleszkedni a mindennapokba, azután ha adódik mód és lehetőség szűrővizsgálatokat is szervezünk. Török József: Remélem, hogy az Egészségnap alkalmával lehetőségünk lesz szűrővizsgálatok megtartására. Több hozzászólás nem volt, kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek az 1. sz. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel község önkormányzatának 13/2012. ( ) ÖK. sz. határozata (1. számú háziorvosi körzet praxisjog elidegenítéséhez hozzájárulás) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra 3

4 1. a Dr. Imre Anikóval június 4-én kötött megbízási szerződést a megállapodás 12. b.) pontja alapján a április 30. napjával közös megegyezéssel megszűntetik. 2. Felhatalmazza Török József polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: április 29. Pető Zsolt jegyző Török József: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek az előterjesztésben szereplő 2. határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 1 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel község önkormányzatának 14/2012. ( ) ÖK. sz. határozata (1. számú háziorvosi körzet praxisjog elidegenítéséhez hozzájárulás) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvényben, valamint az önálló orvosi tevékenységről szóló évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben foglaltakra 1. Tudomásul veszi Dr. Imre Anikó praxis elidegenítésre vonatkozó bejelentését. 2. A praxisjogot megszerező Dr. Antal Andrással május 1. napjától Ceglédbercel Község I. számú háziorvosi körzetének feladat-ellátására szerződést kíván kötni, melyre előszerződést köti. 3. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a feladat-ellátási szerződés, illetve az azt megelőző előszerződés aláírására. Határidő: április 30. Pető Zsolt jegyző 2. napirendi pont évi költségvetés előirányzatainak módosítása Szakmai előterjesztő: Szeild Józsefné adó- és pénzügyi csoportvezető Előterjesztő: Török József polgármester Török József: Az írásos előterjesztést, a határozati javaslatot és a rendelet-tervezetet a jelenlévők megkapták. A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság február 27-i ülésén tárgyalta a napirendi pontot és elfogadta a határozati javaslatot, valamint a rendelet-tervezetet. Ezt követően Török József polgármester az írásos előterjesztés alapján tájékoztatta a jelenlévőket a szakfeladatok bevételi és kiadási előirányzatainak módosításáról. A tájékoztatást követően kérte a képviselőket, ha elfogadják a határozati javaslatot, kézfelemeléssel jelezzék. 4

5 Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel község önkormányzatának 15/2012. ( ) ÖK. sz. határozata (2011. évi költségvetés előirányzatainak módosítása) Az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 34. alapján Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2011.(II. 15.) ÖK sz. rendelet Bevételi és Kiadási előirányzatait e Ft-tal emelni rendeli el. Ezen belül: Személyi juttatások előirányzatát Munkáltatót terhelő járulékok előirányzatát Dologi kiadások előirányzatát Átadott pénzeszköz előirányzatát Szociálpolitikai juttatások előirányzatát Beruházás előirányzatát Felújítás előirányzatát emelni rendeli el, Általános tartalék előirányzatát Működési célú Céltartalék előirányzatát Felhalmozási célú Céltartalék előirányzatát e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, 98 e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal, e Ft-tal csökkenteni rendeli el. Török József: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a rendelet-tervezettel, kézfelemeléssel jelezzék. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással elfogadta a 2/2012. (II. 28.) ÖK. sz. rendeletét A évi költségvetésről szóló 3/2011. (II. 15.) ÖK. sz. rendelet módosítására (A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 5

6 3. napirendi pont Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft.-ben tulajdonrész vásárlás Előterjesztő: Török József polgármester Török József: Az önkormányzatnak kötelező feladata a hulladékkezelési közszolgáltatás megszervezése és fenntartása. A helyi szilárdhulladék közszolgáltatásról szóló 19/2007. (XII. 10.) Önkormányzati rendelet értelmében Ceglédbercel illetékességi területén az ÖKOVÍZ Kft. látja el a közszolgáltatási feladatokat. Az ÖKOVÍZ Kft. igazgatója megkereste a Képviselőtestületet, hogy tárgyalja meg az ÖKOVÍZ Kft-be tagként történő belépést. Az üzletrész minimális összege Ft. Már a tavalyi évben elkezdtük az egyeztetést az ÖKOVÍZ Kft.-vel. A közszolgáltatás jövőbeni biztosítására célszerű azoknak az önkormányzatoknak 100 e Ft-os tulajdonrészt vásárolni, akik az ÖKOVÍZ Kft.-ben nem tulajdonosok. Kérem, a testületi tagokat tegyék meg hozzászólásaikat. Megyeri István: Milyen arányban vagyunk tulajdonosok? Varjú Tamás: Kicsi arányban, jelenleg Cegléd Városé több mint 95 %, de ez azért van, mert amikor a jogelőd átalakult bizonyos vagyontárgyak bent maradtak a cég könyveibe A környező települések is 100 e Ft-os üzletrészt vásároltak, kivéve Törtelt, mert ott a víziközművet is az ÖKOVÍZ Kft. üzemelteti. Megyeri István: Mi a racionalitása, hogy tulajdonosok leszünk? Varjú Tamás: A hulladékszállítási, gyűjtési szerződéseket mindig hosszabbítottuk. Az önkormányzat továbbra is a Kft-vel. végezteti a közszolgáltatást, akkor az ehhez kapcsolódó pályáztatást és közbeszerzési eljárásokat el lehet kerülni. Több hozzászólás nem lévén Török József polgármester kérte a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel község önkormányzatának 16/2012. ( ) ÖK. sz. határozata (Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft.-ben tulajdonrész vásárlás) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvényben foglaltakra 1. Az ÖKOVÍZ Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Korlátolt felelősségű Társaságba (2700. Cegléd, Pesti út 65.) tagként Ft üzletrész forintért történő megvásárlásával belép. 2. Az üzletrész értékesítésére törzstőke emelés kapcsán kerül sor. A Képviselő-testület felhatalmazza Török József polgármestert, hogy a tagként történő belépéshez, üzletrész vásárláshoz kapcsolódó okiratot Ceglédbercel Község Önkormányzat képviseletében aláírja és képviselje Ceglédbercel Község Önkormányzatát, mint tagot az ÖKOVÍZ Kft-ben. 6

7 3. Az üzletrész megvásárlásához szükséges forrást az önkormányzat költségvetésének általános tartalék előirányzata biztosítja. Határidő: március 31. Pető Zsolt jegyző 4. napirendi pont Gerjementi Kistérségi Társulásból való kiválás Előterjesztő: Török József polgármester Török József: Önkormányzatunk február 9-én Gerje Menti Területfejlesztési Társulást hozott létre Albertirsa, Mikebuda, Pilis, Dánszentmiklós, Nyáregyháza község önkormányzataival. A társulás célja az együttműködő települések összehangolt fejlesztése, munkahelyteremtő projektek megvalósítása, közös környezetvédelmi feladatok elvégzése, illetve turisztikai programok megvalósítása volt. Több éve már, hogy a társulás nem folytat olyan tevékenységeket, ami meghatározná a célokat és feladatokat. A társulásnak követelése, illetve kötelezettsége nincs től az államháztartási törvény Albertirsa Város Önkormányzatától ezen feladat tekintetében előírta a külön könyvelést, nyilvántartást stb. Albertirsa város polgármestere Fazekas László, a társulás elnökeként kezdeményezte a megszüntetést. A társulásban résztvevő települések polgármesterei legutóbbi gyűlésükön elhatározták, hogy a képviselő-testületek felé javaslatot tesznek a társulás megszüntetésére. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel község önkormányzatának 17/2012. ( ) ÖK. sz. határozata (Gerjementi Kistérségi Társulásból való kiválás) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva 1. A Gerje Menti Területfejlesztési Társulás megszüntetéséről szóló határozatot elfogadja. 2. Felhatalmazza Török József polgármestert a Gerje Menti Területfejlesztési Társulás megszűnésével kapcsolatos dokumentumok aláírására. Határidő: december 31. Pető Zsolt jegyző 5. napirendi pont Alapító okiratok módosítása - Polgármesteri Hivatal - Települési Szolgáltató Intézmény Szakmai előterjesztő: Pető Zsolt jegyző Előterjesztő: Török József polgármester 7

8 Török József: Az írásos előterjesztést a jelenlévők megkapták. Megkérem Pető Zsolt jegyzőt, hogy szóbeli kiegészítését tegye meg. Pető Zsolt: Ceglédbercel Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, és a Települési Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának módosítását a január 1-jével megváltozott jogszabályok indokolják. Az alapító okirat tartalmi követelményeit az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Emellett figyelembe kell venni a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazatrendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet változásait is, valamint azt az új előírást, hogy a helyi önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok már nem szerepelhetnek az önkormányzati hivatal alapító okiratában. Török József: Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a határozati javaslattal, kézfelemeléssel jelezzék. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: Ceglédbercel község önkormányzatának 18/2012. ( ) ÖK. sz. határozata (Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazatrendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet foglaltakra 1. Módosítja Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának a 114/2009. ( ) Ök. határozattal elfogadott Alapító Okiratát, a határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint. 2. Jóváhagyja Ceglédbercel Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét, a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 3. Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont alapján kibocsátott Alapító Okiratok aláírására. 4. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! Határidő: március 31. Pető Zsolt jegyző Török József. Kérem a testületi tagokat, ha egyetértenek a Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosításával, kézfelemeléssel jelezzék. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal, 0 tartózkodással a következő határozatot hozta: 8

9 Ceglédbercel község önkormányzatának 19/2012. ( ) ÖK. sz. határozata (Települési Szolgáltató Intézmény alapító okiratának módosítása) Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, valamint a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazatrendről szóló 56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet foglaltakra 1. A határozat 1. számú mellékletében foglaltak szerint módosítja a Települési Szolgáltató Intézmény a 986-6/2009. számú Alapító Okiratát, 2. Jóváhagyja Települési Szolgáltató Intézmény Alapító Okiratának jelen módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét, a határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint. 3. Felhatalmazza a Polgármestert az 1. és 2. pont alapján kibocsátott okiratok aláírására. 4. Utasítja a Polgármesteri Hivatalt a szükséges intézkedések megtételére! Határidő: március 31. Pető Zsolt jegyző 6. napirendi pont Tájékoztató a víziközmű szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvényről Előterjesztő: Török József polgármester Török József: Az új törvényt minden testületi tag részére megküldtük A törvénynek a térségre is kihatásai vannak, ezért megkértem az ÖKOVÍZ Kft. igazgatóját Varjú Tamást, hogy tájékoztassa a jelenlévőket a változásokról, milyen lehetőségek lesznek a további működtetésre. Ceglédbercelen az önkormányzat Települési Szolgáltató Intézménye végzi a víziközmű üzemeltetését. A továbbiakban a jogszabály erre nem ad lehetőséget. Megkérem Varjú Tamást, hogy tájékoztatóját tartsa meg. Varjú Tamás: A törvény alapján az önkormányzatnak továbbra is kötelező feladata marad az ívóvízellátás biztosítása. A jogszabály nincs összhangban az önkormányzati vagyontörvénnyel, a meglévő szerződésekkel. A törvény értelmezésekor van olyan álláspont, amely szerint decemberig a jelenlegi formában lehet üzemeltetni, van olyan értelmezés, amely azt mondja, hogy július 1-től váltani kell. A törvény természetesen nem szól arról, hogy mi lesz a meglévő szervezetekkel, mi lesz az intézménnyel, mi lesz azokkal a cégekkel, akik több szolgáltató tevékenységet is végeznek. Fontos, hogy a jelenleg üzemeltető szervezeteknek az Energia Hivataltól működési engedélyt kell beszerezni. Az Energia Hivatal szabja meg a hatósági árat is. A törvény alapján az a szolgáltató kaphat engedélyt, aki az július 1-ig egyenértékest eléri december 31. után , december 31. után el kell érni a egyenértékest. A törvényt előkészítő szakemberek külön kihangsúlyozták, hogy a működési engedély adható. Az ÖKOVÍZ Kft. jelenlegi szolgáltatási területén (elsősorban a hulladékágazatban) Cegléd Város Önkormányzat engedélyével információt gyűjtöttünk, és közel 100 % az, aki a víziközmű üzemeltetését is a Kft.-re bízná. 5 településen víz-csatornaszolgáltatást, és több mint 30 településen hulladékszállítást végzünk. Az ÖKOVÍZ Kft.-nek az egyenérték nyilvánvalóan meg lesz, de ha eljutunk december 31-ig azt fogjuk látni, hogy több lehetőség nincs, mert 9

10 mindenütt van valaki, aki üzemeltet. Ebben az esetben nem lesz más lehetőség, csak az egyesülés, vagy a hozzácsapódás. Ha az önkormányzat nem lép, nem születik döntés, nem pályáztat, nem felel meg a törvényi előírásoknak, akkor az Energia Hivatal kijelöli a szolgáltatót. Június 30-ig össze tudunk szedni egyenértékest és az egyéb feltételeknek is megfelelünk, akkor az Energia Hivataltól megkapjuk a működési engedélyt. Jelenlegi működési területünk nem adja ki a egyenértékest, de tárgyalásokat folytatunk egy egyenértékest felmutató magyarországi régióval. Ez a feladatunk, de június 30-ig ezt kivitelezni iszonyú munka. Fel kell mérni műszakilag az összes eszközöket, el kell végezni a vagyonértékelést. Az új díjaknak tartalmazni kell az amortizációt (újrapótlási értéket). Létre kell hozni azt az üzemeltető szervezetet, aminek a egyenértékese van. Jelenleg ez egyféle módon oldható meg. Az önkormányzat a vagyontárgyakat vagyonkezelésbe adja olyan szervezetnek, amelyben tulajdonos is. Az önkormányzatnak jóvá kell hagyni a vagyonkezelési szerződést, a másik pedig a részvényjegyzés, vagy az üzletrészhez hozzájutás. Az önkormányzatnak miért jó ez a megoldás? Döntött a szolgáltatóról, ha valaki ebből kimarad, akkor az Energia Hivatal jelöli ki az üzemeltetőt. Az üzemeltető szervezetben a tulajdonosi arány lakosságszámtól függ. Török József: Hasonlóképpen, mint a regionális hulladékrendszernél? Varjú Tamás: Igen. A díjakról pontos tájékoztatást nem lehet adni. Az amortizáció, a kötelező nyereség is benne lesz, a szolidaritás elvét kötelező lesz végrehajtani. A díjjavaslatot az Energia Hivatal fogja jóváhagyni, és ezt a díjat kell alkalmazni. A becsatlakozó térségben lehetőség nyílik hulladékszolgáltatásra is. Folyamatosan és nagy osztalékot várunk a Hírös Kft.-től. Ez sok mindenre fordítható, például a települési fejlesztések önerejének a kiegészítésére, hozzájárulást a díjakhoz. Mi ezt tudjuk kínálni. Török József: Az üzemeltetők próbálják a egyenértékest összehozni. Július 1-től a jelenlegi intézményünk esetében a díjat az új cég szedi? A dolgozókat az új cég átveszi? Varjú Tamás: Igen, mi szedjük a díjat. Indulásként a tevékenységgel foglalkozó dolgozókat átvennénk. Hosszú távon a belső szervezetet is át kell alakítani. Török József: Önkormányzatunk feladatellátásai tudatosan szervezve vannak. A II. félévben várhat az önkormányzat bevételt? Varjú Tamás: Nem tudom megmondani. Vagyonkezelési szerződés azt jelenti, ha valaki üzemeltet, az vagyonkezelési díjat fizet. A víziközművek üzemeltetéséért az ÖKOVÍZ Kft. nem fog versenyezni. Semmi probléma nincs akkor, ha a település azt mondja, hogy nem csatlakozunk, mert másképp oldjuk meg a feladatellátást, de az ÖKOVÍZ Kft.-nek akkor is lépni kell. Török József: Mi a helyzet abban az esetben, ha az önkormányzat nem akar csak január 1-től csatlakozni? Varjú Tamás: Az önkormányzat vár január 1-ig, és meglátja, hogy mit tud csinálni. Úgy gondolom, hogy ki fogják jelölni az üzemeltetőt. Török József: Meglátása szerint a Budapesti Vízművek meddig terjeszkedik? Varjú Tamás: Véleményem szerint a mi működési területünkre nem lép be. 10

11 Megyeri István: Július 1-től az önkormányzat vagy állami céghez kerül, vagy csatlakozik az ÖKOVÍZ Kft.-hez. Díjak megállapításáról még pontos információnk nincs. Az önkormányzatnak nem az a célja, hogy állami cég fennhatósága alá kerüljön, ahol nincs érdekeltsége. Az ÖKOVÍZ Kft.-nek Ceglédbercel csatlakozása nem jelent költségvetési gondot. A településen az adófizetési morál nagyon jó, nincsenek nagy kintlévőségeink. Másik oldalról megközelítve a lakosságot egyetlen egy dolog érdekli, hogy milyen szolgáltatást kap, és ezért mit kell fizetnie. A lakosok a környező településekhez képest a szolgáltatást viszonylag jó áron kapták. Úgy gondolom, hogy a szolgáltatásért többet fogunk fizetni. Biztos, hogy vannak olyan települések is, akik nem tudták jól működtetni a szolgáltató intézményüket, de elmondható, hogy az új törvénynek Ceglédbercel a vesztese lesz. Varjú Tamás: Mindegy, hogy a szolgáltató ki lesz, az új törvény ezt hozta magával. Ezzel mindig a jók járnak rosszul. Hatósági árat határoznak meg. Török József: A Képviselő-testület február 9-i ülésén döntött arról, hogy a szennyvíztelep fejlesztése céljából pályázatot nyújt be. Pályázati támogatás esetén, elképzeléseink szerint 2014-ben meg lehet valósítani a kivitelezést. Varjú Tamás: Az üzemeltetőtől nem függ, a vagyon az önkormányzaté. Az elkészült új műre az önkormányzat vagyonkezelési szerződést köt. Török József: Az önkormányzat az önerőt biztosítja a szennyvíztelep fejlesztésének megvalósításához. Varjú Tamás: Az új üzemeltető cég tulajdonosi köre dönthet úgy, hogy lehetőség esetén hozzájárul a pályázat megvalósításhoz. Török József: Úgy gondolom elmondható, hogy Ceglédbercel hajlik a csatlakozás felé, az ÖKOVÍZ Kft. márciusi meghívásán részt fogok venni. Megkezdjük a lakosság tájékoztatását, hogy július 1-től változni fog a víziközmű szolgáltatás. Török József polgármester megköszönte a tájékoztatást és több hozzászólás nem lévén a napirendi pont tárgyalását bezárta. 7. napirendi pont Egyebek A napirendi pont keretében észrevétel nem volt, Török József polgármester a testületi ülést berekesztette. Ceglédbercel, március 6. Török József polgármester Pető Zsolt jegyző 11

12 12

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének. 2007. május 07-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2007. május 07-én megtartott üléséről 1 - 2 - Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. május 07-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. SZEPTEMBER 10-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendelet: 9/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelet Ártánd Község Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.05-én 18:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 27-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 469-6/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester.

J e g y z ő k ö n y v. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Bodor Tamás, Veresné Nagy Margit képviselők, Tóth Tiborné alpolgármester. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. augusztus 7én 10 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető. Hatvani Városgazdálkodási Nonprofit Közhasznú Kft. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. január 26-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Község, Pálmonostora Község és Gátér Község Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 13-án a Körjegyzőségi Hivatal Pálmonostori Kirendeltsége

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nemesvid Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2012. november 13-án a Városháza emeleti kistermében 7 45 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2014. június 16-án 17,00 órakor tartott rendkívüli nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2014. január 27-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. Február 12-i nyilvános ülésén, az Ábrahámhegyi Kultúrház

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 7.- én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2011. május 25-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25-i üléséről 50-55/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat Zárt ülés: 56-62/2011. (05. 25.) ÖK. sz. határozat 1 Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00 órakor kezdődött ülésén. 1 Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 6/2014. Jegyzőkönyv Készült: Medgyesegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 29-én 15:00

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívott: Fedorné dr. Fráter Zsófia Címzetes főjegyző Stumpf Imréné osztályvezető Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szám:8-15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. A Képviselő-testületi ülés helye: 3980 Sátoraljaújhely,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2014. OKTÓBER 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 28/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2012. augusztus 9-én tartott nyílt ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 15 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2013. január 29-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Fürjes Pál, Dr. Bélteczki János, Boda István,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 1995. OKTÓBER 11-12-I ÜLÉSSZAKÁNAK 1995. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVI K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az 1995. évi költségvetés módosítására - A közgyűlés

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat

NYÍLT ÜLÉSE. 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 3. számú jegyzőkönyve (2013. JANUÁR 31.) Határozatok: 16/2013. 18/2013. Kt. hat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 14-én, 16:30 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről. Összesen: 7 képviselő Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2013. október 10-én 17,00 órakor tartott rendes üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné polgármester,

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2011. 04. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 70-18/2011. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Érsekvadkert Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. december 7-én, 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Ikt.szám:..-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Cece Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 15. napján 9,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 7. számú jegyzőkönyve (2013. MÁRCIUS 18.) Határozatok: 39/2013. 41/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 17-én tartott ülésének jegyzőkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya - - Az ülésen hozott határozat száma Tárgya 125/2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 18-án de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása

4./ Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 1/2013.(I.31.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. január hó 31. napján megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve. Napirend: 1./ Beszámoló a lejárt határidejű határozatok

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2010. szeptember 15-én 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Tolmács Község Önkormányzat

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Bucsa, Községháza nagyterme (Bucsa, Kossuth tér 6.) Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 494-8/2015. iktatószám 8. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE. 2010. december 14-én. megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ -TESTÜLETE 2010. december 14-én megtartott ülésének JEGYZŐ KÖNYVE Tartalom: 18/2010.(XII. 15.) számú képviselő-testületi RENDELET A telekadóról szóló 21/2002.(XII.18.)

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2008.november 05-én. megtartott. rendkívüli. ülésének TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2008.november 05-én megtartott rendkívüli ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 203/2008. (XI. 5.) Kt.határozat Az Eötvös Iskola Tiszaugi

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. május 27-ei ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. május 27-ei ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2009. május 27-ei ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Kocsis Tibor Konta Gábor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben