Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött."

Átírás

1 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester Németh Mihályné Oláh Ferencné Pócs János képviselők Távolmaradt: Takács Attila alpolgármester, Fejes Lőrinc, Holló Gyula képviselők. Mindannyian jelezték távolmaradásuk okát. Meghívottak: Kiskörei Polgármesteri Hivatal részéről: Tóth János Zoltán jegyző tanácskozási joggal Dr. Molnár Péter aljegyző Dr. Bús András vállalkozó háziorvos A jelenléti ív jegyzőkönyv A mellékletét képezi. Jegyzőkönyvvezető: Pócs Jánosné A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. Magyar Csilla polgármester köszöntötte a Testületi ülésen megjelent tagokat, megállapította, hogy az ülésen 4 képviselő van jelen, a képviselő-testület határozatképes, az ülést megnyitotta. A polgármester az alábbi napirendet javasolta megtárgyalásra. 1. I-II. sz. háziorvosi körzet bérleti szerződés ügyének megtárgyalása. 2. Pályázathoz saját erő biztosítás megtárgyalása as hrsz-ú ingatlan ügye. 4. Pedagógusok, köztisztviselők, és egészségügyi dolgozók támogatásának megtárgyalása. 5. Egyebek A képviselők részéről a javaslattal kapcsolatban észrevétel nem volt, Magyar Csilla polgármester kérdése: Ki az, aki elfogadja a javasolt napirendet? Kézfelnyújtással jelezze.

2 -79 A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott, Magyar Csilla polgármester megállapította, hogy az általa javasolt napirendi pontokat a képviselő-testület 4 igen szavazattal elfogadta, melyről a határozat a következő: 55/2015.(IV. 303 képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett elfogadta a polgármester napirendre tett javaslatát, mely a következő: 1. I-II. sz. háziorvosi körzet bérleti szerződés ügyének megtárgyalása. 2. Pályázathoz saját erő biztosítás megtárgyalása as hrsz-ú ingatlan ügye. 4. Pedagógusok, köztisztviselők, és egészségügyi dolgozók támogatásának megtárgyalása. 5. Egyebek Határidő: azonnal. 1. napirend Magyar Csilla polgármester a napirendre vonatkozóan a következőket mondta el: Mindenki számára fontos az, hogy doktor úrral megegyezésre jusson az önkormányzat, s mindenki számára konstruktív együttműködés szülessen. Kardinális kérdés, hogy a feladatellátási szerződésbe be kell emelni a képviselő-testület döntését. Ugy gondolja, hogy az előző szerződés nem volt tartható, s azt szeretné, ha rendeződne a dolog. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos az alábbiakban mondta el véleményét: Ő is szeretné, ha megegyezés születne. Amikor Kiskörére került, a másik körzet orvosával az akkori orvosi rendelőben rendeltek együtt úgy, hogy a váró közös volt, amit az ANTSZ nem hagyott jóvá, arra hivatkozva, hogy nem megfelelő az orvos-beteg, orvos-nővér kapcsolat, ezért a rendelőt és az asszisztenciát külön vették, s felváltva végezték a rendelést, de a vállalkozóvá történt átalakulással egyikük számára sem igazán volt ez jó. Orosz István polgármester idején a képviselő-testület a volt pártházból egészségügyi centrum létrehozásáról döntött, s megbízást kapott terv és költségvetés készítésére. Ebből azonban nem lett semmi, mert az önkormányzat kiadta szociális otthon létrehozása céljából. A tsz. felszámolásakor vette meg ezt az ingatlant kizárólag orvosi rendelő létesítésére. Erre tervet kellett készíteni, s az ANTSZ felé benyújtani. Az épület belmagassága azonban nem felelt meg az ANTSZ előírásainak, ezért rá kellett építeni. Először a tetőteret építette be, kiadó szobáknak vendéglátás céljából. Ezután továbbfejlesztette kiszolgáló helyiséggel, majd vízi gyógytornára alkalmas medence, ezen kívül száraz gyógytornára, súlyfúrdőre és masszázsra alkalmas helyiség építésébe fogott bele, hitelt felvéve, de OEP-es ígéret szerint finanszírozták volna. Amikor azonban elkészült, az OEP nem tudta finanszírozni, nehéz helyzetre való

3 80 indoklással. Így alakult ki a jelenlegi helyzet, természetesen próbálnak talpon maradni, hiszen egyre nagyobb a rezsiköltség, egyre kevesebb az igénybe vétel. Az országban minden háziorvosi rendelő önkormányzati tulajdonú, ami a fogorvosokra és a védőnőkre is vonatkozik. Mindenki megkapja a támogatást, ezért igazságtalaimak tartja a szerződés felbontását. Háziorvos ismerőseitől tudja, bogy az önkormányzat biztosítja a rendelőt, a karbantartást, a gépeket, a nagyobb költségeket az önkormányzat viseli, míg a háziorvos a filtés, telefon, villany díjait, valamint a számítógépet. Annak idején a testületnek ezt elmondta, s megegyeztek abban, hogy amíg az önkormányzat nem tud orvosi rendelőt biztosítani, addig a sajátjában kénytelen rendelni. De ezért ő dolgozott meg, Így hozzájárulást kért a fenntartáshoz, és az akkori könyvvizsgáló és pénzügyi csoportvezető javaslatára bérleti szerződést kötöttek, és így kapott támogatást. Nehezményezte azt, hogy az önkormányzat ügyvédje küldte a levelet, minthogy testületi ülésen beszélték volna meg. Továbbra is igényt tart a támogatásra mindaddig, míg az önkormányzat nem biztosít orvosi rendelőt. Németh Mibályné képviselő elmondta, hogy a másik körzet orvosa is vállalkozás formájában látja el a rendelést az önkormányzati tulajdonú rendelőben, és az önkormányzatnak nem fizet semmiféle hozzájárulást, ezért megoldást kell találni arra, hogy ez az ügy rendeződjön. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos fentiekhez hozzátette: Nem tud arról, bogy bárhol is bérleti díjat fizetne a háziorvos az önkormányzat felé. A rendelőt nemcsak magának építette, hanem a lakosságnak is, a rendelő a települést szolgálja. Pócs János képviselő az alábbi kérdést intézte az orvos felé: Milyen konstrukcióban tudná elfogadni a hozzájárulást? Dr. Bús András vállalkozó háziorvos válasza: Számára az a lényeg, bogy támogatást kapjon. Van jogász, ügyvéd, jegyző, akik meg tudják mondani, hogyan lehet megoldani. Nem érti, hogy miért nem lehet bérleti díj? Tóth János Zoltán jegyző válaszában elmondta: A bérleti díj fizetés nem megoldható. Az ANTSZ állásfoglalása az, hogy az önkormányzatnak van orvosi rendelője, ahol felváltva meg lehet oldani a rendelést. Németh Mihályné képviselő a jegyző által elmondottakra a következőképpen reagált: 8 órától 15 óráig készenlét van, ami azt jelenti, hogy az asszisztencia addig ott van, a dokumentumokat fel kell dolgozni. Tóth János Zoltán jegyző a következőképpen folytatta: Összehasonlítva a két dolgot: a polgármester nettó 250 ezer forintot kap meg. A bérleti díj pedig havi ,-Ft. Ez így nem biztos, hogy korrekt. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos a jegyző által elmondottakra az alábbiakban válaszolt: A bérleti díj nem az ő bére, hiszen más költségek is vannak, mint az orvosi rendelő festése, a számítógépek két évenkénti cseréje. Magyar Csilla polgármester az eddig elhangzottakra a következőket mondta el: Nem jó ez az összehasonlítás, nem kell összekeverni az ügyet a polgármesteri bérrel, az annyi, amennyi, ha vállalta valaki, csinálja. Ami számára lényeges dolog, és kétséges, az az, hogy az épület magánrendelést is szolgál. A másik dolog az, hogy az önkormányzati orvosi rendelő

4 81 pályázatban nemcsak az in&astruktúra megteremtésére volt támogatás, hanem orvosi műszerelce is, és az Új berendezések helyett használtak lettek beépítve új áron. A kivitelezés és a vásárolt berendezés hanyagságairól, hiányosságairól a VATI 9 oldalas jegyzőkönyvet állított össze. Ugy gondolja, hogy az elmúlt időszakot le kell zárni és egy Új konstrukcióba kell gondolkodni. Számára leginkább aggályos, hogy magánrendelés is folyik a rendelőben. Dr. Bús András váflalkozó háziorvos a magánrendeléssel kapcsolatban elmondta: Heti egy alkalommal másfél, maximum két órában. Nem lehet összehasonlítani a háziorvosi rendeléssel. Még önkormányzati rendelőben sem lehetne akadálya a magánrendelésnek, hiszen nemcsak idegenek vannak, hanem helyiek is. OIáh Ferenené képviselő kérdései, hogy a másik vállalkozó háziorvos kap-e anyagi támogatást az önkormányzattól? Doktor Úr mikortól kapja a hozzájárulást? Magyar Csilla polgármester nemmel válaszolt, majd elmondta, hogy az épület az önkormányzaté, a közüzerni számlákat az orvos fizeti, a takarító pedig közmunka program keretében végzi a takarítást. Tóth János Zoltán jegyző a hozzájárulással kapcsolatban elmondta, hogy évtől fizet az önkormányzat bérleti díjat Dr. Bús András részére. Oláh Ferenené képviselő a következőkben folytatta: Szeretné, ha az ügyben kompromisszum születne. Kérdése, hogy tisztasági festés doktor úr számára megfelelő lenne-e? Dr. Bús András vállalkozó háziorvos válaszában a következőket mondta el: Valami támogatást nyújtson az önkormányzat. Számára ez egy szükséges rossz, azért lépett előre, hogy valahogy kárpótolja ezeket a dolgokat, de nem sikerült. Véleménye szerint az önkormányzatnak építeni kellene egy másik orvosi rendelőt, mivel ez később is problémát fog okozni. O pedig megpróbálja eladni az egész rendszert, és attól kezdve önkormányzati rendelőben rendel. Valamikor a 90-es években költözött be a rendelőjébe, s 2004-ig nem kapott az önkormányzattól semmit. Ugy támogatta az önkormányzat a rendelőt, hogy a képviselői tiszteletdíját az Alapítványának utalták át, s ebből vásárolta a berendezéseket. Hihetetlen számára, hogy 2004-től a bérleti díj 10 millió forint, mivel több évig 60 ezer forint volt a bérleti díj, amit az önkonriányzat fizetett. Tóth János Zoltán jegyző elmondta: Megnézték a számlákat, s 10 millió forint az összeg. Póes János képviselő a havi ,-Ft bérleti díjat sokallja. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos a takarékszövetkezet által fizetett bérleti díjhoz hasonlította. Az egyik takarékszövetkezeti szolgáltatás, a másik pedig háziorvosi szolgáltatás. Nincs óriási különbség a kettő között. Nem tartja a bérleti díjat nagy összegnek, mivel a rendelőhöz tartozó helyiségek mindegyikére szükség van, az mind az orvosi rendelőt szolgálja. Oláh Ferencné képviselő számára problémát jelent, hogy amennyiben Dr. Bús András részére díjat állapít meg az önkormányzat, akkor a másik orvos is igényt tarthat a támogatásra.

5 82 Dr. Bús András vállalkozó háziorvos számára furcsa lenne, ha az önkormányzati rendelőben dolgozó orvos még plusz támogatásra tartana igényt. Más kérdés, hogy az alapszerződések értelmében a nagyobb gépbeszerzéseket, karbantartási munkákat az önkormányzatnak kell elvégezni. Az a probléma, hogy amióta vállalkozók lettek, azóta az önkonnányzat mindent szeretne áthárítani rájuk. Azokon a helyeken, ahol nincs orvos, ezer forintot is fizetnek azért, hogy legyen. Az alapfeladat, az önkormányzati feladat, csak mióta ők vállalkozók, az önkormányzatnak nem kerül semmibe. Abban az esetben, ha az önkoni~ányzat végezne mindent, neki kellene fizetni. Németh Mihályné képviselő a takarítónő közösen történő foglalkoztatását kérdezte, mely szerint 4 órában az önkormányzat, 4 órában pedig az orvos. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos számára nem lenne rossz megoldás. Oláh Ferenené képviselő kérte az orvost, hogy mondja meg konkrétan, mit fogadna el, mi az elvárása. Kérdése, hogy a vérvételhez tudna-e kedvezményt biztosítani. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos elmondta: Számára az a lényeg, hogy a költsége csökkenjen. A vérvételre a kedvezmény biztosítható, ha az önkormányzat fizeti. A vérvétel díja általában 1000,-Ft, míg ők 800,-Ft-ért végzik. Evekig ingyen szolgáltatás volt részükről, mert a feleségének volt állása, a labor pedig megengedte azt, hogy később menjen dolgozni, és vigye a levett vért. Nagyon jó lehetőség ez a településnek, nem kell beutazni Hevesre, időt tölteni. Nem tud kedvezményt biztosítani, mert plusz költséget jelent számára. Pócs János képviselő kérdése, hogy havonta mennyi a vérvétel száma? Dr. Bús András vállalkozó háziorvos válasza: A két körzetben körülbelül fó. A támogatással kapcsolatban elmondta: A tisztasági festés nem segítség számára, mert a festéket 30 %-kal olcsóbban megkapja, a betegek egy része pedig segítségként a festést elvégzi. Számára támogatást jelentene a takarító 8 órában történő foglalkoztatásának a megosztása. Magyar Csilla polgármester a takarító alkalmazására vonatkozóan felvetette, hogy a takarítót az önkormányzat alkalmazza, s elvégzi a többi egészségügyi intézmény takarítását is. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos helyeselte a polgármester felvetését. Tóth János Zoltán jegyző kérte Dr. Bús András vállalkozó háziorvost, hogy a körzetek meghatározását küldje el az önkormányzat részére, mivel itt nem található meg. Dr. Bús András vállalkozó háziorvos kérte, hogy az iskolaorvosi ellátás díját az önkormányzat vizsgálja meg, mert már két éve nem kap érte semmit. Erre külön iskolaorvosi díj érkezik az OEP-től bizonyos időközönkét. Ugy került megosztásra, hogy a fele összeget a védőnő, a másik felét az orvos kapta meg. Tóth János Zoltán jegyző válaszként elmondta: Az iskolaorvosi ellátást a KLIK-nek kellene finanszírozni, mivel január l-től a KLIK a fenntartó. Oláh Ferencné képviselő kérdése: Abban az esetben, ha a takarítás ügyében elhangzott javaslatot megszavazzák, akkor tudná-e csökkenteni a vérvétel díját?

6 83 Dr. Bús András vállalkozó háziorvos válasza: Nem tud ettől eltekinteni, mert nem teheti meg, plusz költséget jelentene számára. A napirendre vonatkozóan több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. A döntést a képviselő testület a későbbiekben hozza meg. 2. napirend A napirendi pont keretében elsőként szociális konyha létesítéshez tárgyalta a képviselő testület a saját erő biztosítását Magyar CsiHa polgármester előterjesztésében. A polgármester elmondta: Az Arany János úti óvodából tervezi az önkormányzat szociális konyha létesítését BM-es pályázatból, melynek május 29-e a beadási határideje. A berendezés költsége 27 millió forint, az építésre vonatkozóan a tervezővel a mai napon fog egyeztetni. A képviselők részéről kérdés, hozzászólás nem volt, Magyar Csilla polgármester kérdésként tette fel: Ki az, aki hozzájárul szociális konyha létesítéshez pályázat benyújtásához? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott, Magyar Csilla polgármester megállapította, hogy 4 igen szavazat mellett a képviselő-testület a következők szerint döntött: (V. 273 képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett hozzájárul 300 adagos szociális konyha létesítéshez pályázat benyújtásához. A képviselő-testület a szükséges önerőt az önkormányzat évi költségvetésének tartalékából biztosítja. Határidő: május 29. Ugyancsak e napirendi pont keretében tárgyalta a képviselő-testület az orvosi rendelő és út felújítás pályázat benyújtását, saját erő biztosítást Magyar Csilla polgármester előterjesztésében. A polgármester elmondta: Orvosi rendelő kialakítására van lehetőség pályázat útján 11 millió forint értékben, melyhez 5 % önerő szükséges. Az Út felújításokra 15 millió forint értékben, melyhez 15 % önerő szükséges. Harmadikként 20 millió forint összegben, 85 %-os támogatással, sport fejlesztésre. Az előző napirendben elhangzottak alapján Úgy gondolja, hogy egy Új orvosi rendelő kialakítását kellene megvalósítani az önkormányzatnak. Ezen kívül, amennyiben lehetséges a belterületi utak, járdák felújítását. Pócs János képviselő véleménye, hogy mindkét lehetőséget ki kell használni. A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, Magyar Csilla polgármester a következő kérdést tette fel: Ki az, aki egyetért orvosi rendelő kialakítására, valamint belterületi utak felújítására pályázat benyújtásához? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott, Magyar Csilla polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazat mellett a következők szerint döntött:

7 84 57/2015.(V. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett hozzájárul Onkormányzati fejlesztések című, - kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása (háziorvosi ellátás) tárgyú, - támogatás; ,-Ft - önerő: ,-Ft - belterület: utak, járdák, hidak felújítása tárgyú, - támogatás: ,-Ft - önerő: ,-Ft pályázatok benyújtásához. A képviselő-testület a szükséges önerőt az önkormányzat évi költségvetésének tartalékából biztosítja. Határidő: június napirend Magyar Csifla polgármester a napirendre vonatkozóan a következőket mondta el: A Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től kérte az önkormányzat három ingatlan önkormányzati tulajdonba adását. Ehhez kapcsolódóan a Zrt. kérte, hogy a 3018-as hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez járuljon hozzá a testület. Az ingatlanon beépítési kötelezettség is szerepel, ezért a beépítéstől is eltekintést kérnek. A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem volt, Magyar Csilla polgármester a következő kérdéseket tette fel: - Ki az, aki hozzájárul az elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott. - Ki az, aki beépítési kötelezettség megszüntetését támogatja? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott. A szavazatok alapján Magyar Csilla polgármester megállapította, hogy az általa feltett kérdésekre a képviselő-testület igennel szavazott, így mindkét ügyben 4 igen szavazat mellett a következő határozatokat hozta a testület: 58/2015.(V. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett hozzájárul a Kisköre, 3018-as hrsz-ú ingatlanra, az önkormányzat javára bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törléséhez május 28. napjától.

8 85 59/2015.(V. 273 képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett eltekint a 3018-as brsz-ú ingatlanon történő beépítéstől. 4. napirend Magyar CsíRa polgármester a napirendre vonatkozóan a következőket mondta el: A tavalyi évben anyagi támogatást nyújtott a képviselő-test&iet a pedagógusoknak, köztisztviselőknek, és az egészségügyi dolgozóknak kiránduláshoz. Szeretné, ha ebben az évben is támogatná az önkormányzat ezen dolgozókat a tavalyi összeggel. A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott cl, Magyar Csilla polgármester kérdésként tette fel: Ki az, aki támogatja a tavalyi évben meghatározott összeggel a pedagógusok, köztisztviselők és egészségügyi dolgozók anyagi támogatását? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott, Magyar Csilla polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 4 igen szavazat mellett az alábbi határozatokat hozta: 60/2015.(V. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett a Kiskörei ÓV LAK Ovoda pedagógusai részére ,-Ft anyagi támogatást nyújt pedagógus nap alkalmából. 61/2015.(V. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett a Kiskörei Vásárhelyi Pál Altalános Iskola pedagógusai részére ,-Ft anyagi támogatást nyújt pedagógus nap alkalmából. 62/ V. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett a Kiskörei Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére ,-Ft anyagi támogatást nyújt köztisztviselői nap alkalmából. Felelős: Magyar Csilla polgán~ester

9 (V. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett a Kiskörei egészségügyi dolgozók részére ,-Ft anyagi támogatást nyújt Semmelweis nap alkalmából. 5. Egyebek E napirendi pont keretében Magyar Csilla polgármester kérte a Humán Bizottság elnökét, hogy a jövő hét folyamán szíveskedjenek dönteni a Helyi Ertéktár Bizottság létrehozásáról. A Bizottság elnöke tudomásul vette a kérést, s ígéretet tett bizottsági ülés tartására. Ezek után a Művelődési ház igazgatójának kérelmét tárgyalta a képviselő-testület Magyar Csilla polgármester előterjesztésében. A polgármester elmondta: A Művelődési Ház igazgatója kérelemmel fordult a képviselő-testület felé, hogy a közterület használatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározottaktól eltérően magasabb díjakat szabjon a képviselő-testület a városi rendezvényre. A tavalyi évben is testületi határozattal lett megállapítva a díj, az áramvételezésért 3000,-Ft/nap, a kirakodásért 1000,-Ft/fm. A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem hangzott el, Magyar Csilla polgármester kérdésként tette fel: Ki az, aki egyetért ajavaslattal? Kézfelnyújtással jelezze. 64/2015SV. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett a június i városnapoksa és a június 28-i búcsúra az árusok részére 1000,-Ft/m helypénzt, és 3000,- Ft/nap áramvételezési díjat állapít meg. A következőkben a Kiskörei Labdarúgó Sportegyesület kérelmét tárgyalta a képviselő-testület Magyar Csilla polgármester előterjesztésében. A polgármester a kérelemre vonatkozóan a következőket mondta el: Az Egyesület betont kér az önkormányzattól. Ezen túlmenően térháló, betondarálék, zsalu anyag. Póes János képviselő kérdése, hogy mire akarják felhasználni? Magyar Csilla polgármester válaszában elmondta: A padok rögzítéséhez. Németh Mihályné képviselő kérdése, hogy a 800 ezer forint támogatásból biztosítani? Magyar Csilla polgármester válasza: Addig nem lehet, míg az előző évi támogatásról az elszámolás nem történik meg.

10 87 Dr. Molnár Péter aljegyző fentiekhez hozzátette: Az Egyesülettől érkezett már be dokumentum, de számla még nincs róla. Tóth János Zoltán jegyző az alábbiakat mondta cl: A múlt héten az Egyesület elnöke volt nála, s személyeket kért segíteni. O beleegyezését adta. Magyar Csilla polgármester elmondta, hogy tőle meg betont kért. Oláh Ferencné képviselő véleménye: Egyszerre kellene beadni az igényüket, bogy mi az, amire szükségük van. Magyar CsiHa polgármester az elhangzottakat összegezve a következőket mondta el: Nem arról van szó, hogy nem támogatja az Egyesületet az önkonnányzat, hanem arról, hogy van egy szabályzat, amelyet a belső ellenőr megszabott, s kifejezetten felhívta a figyelmet ezzel kapcsolatban. Az önkormányzat meghívást kapott az Egyesület évértékelő ülésére. A képviselő-testület az elhangzottakat tudomásul vette, döntés nem született. Ezek után Magyar Csilla polgármester az alábbiakat terjesztette a képviselő-testület elé. Az 1. napirendi pont tárgyalásakor elhangzott az orvosi rendelő takarításának ügye, döntést azonban nem hozott a testület. Ugy gondolja, bogy meg kell fontolni az orvosi rendelőben az önkormányzat áhal történő 8 órás foglalkoztatás lehetőségét, s ez esetben a foglalkoztatott személy a négy egészségügyi intézményben végezné a takarítást. Tóth János Zoltán jegyző az clhangzottakhoz hozzátette: Az állást pályázat útján meg kell hirdetni, de cl kell fogadni mindkét háziorvosi körzet feladatellátási szerződését. Németh Mihályné képviselő a feladatellátási szerződéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy doktor úrral is egyeztetni kellene. Tóth János Zoltán jegyző válasza: Hétfőn egyeztetnek a szerződéssel kapcsolatban. Magyar Csilla polgármester a jegyző válaszához hozzátette: A képviselő-testületnek a település érdekeit kell Figyelembe venni, azok a dolgok, amelyeket a törvény erejénél fogva tartalmaznia kell a szerződésnek, azon váhoztatni nem lehet. A képviselők részéről több kérdés, észrevétel nem hangzott el, Magyar Csilla polgármester a következő kérdéseket tette fel: - Ki az, aki egyetért a beterjesztett feladatellátási szerződéssel a I. és II. háziorvosi körzet vonatkozásában? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott. - Ki az, aki hozzájárul az egészségügyi intézményekben 1 Fő takarító közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazására pályázat kiírásához? Kézfelnyújtással jelezze. A jelenlévő 4 képviselő igennel szavazott. A szavazatok alapján Magyar Csifla polgármester megállapította, bogy a képviselő-testület külön-külön 4 igen szavazat mellett a következő határozatokat hozta:

11 88 65/2015.(V. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett elfogadta az I. és II. háziorvosi körzet feladatellátási szerződését. 66/2015.(VI. 27.) képviselő-testületi határozat: Kisköre Városi Önkormányzat képviselő-testülete 4 igen szavazat mellett hozzájárul Kisköre egészségügyi intézményekben 1 fő takarító közalkalmazotti jogviszonyban történő alkalmazására pályázat kiírásához. Ezek után Magyar Csilla polgármester tájékoztatta a képviselőket, hogy Namyslow testvértelepülés 4 tagú delegációt vár Kisköréről a június ig tartó városnapi rendezvényükre. Négyen fognak menni, polgármester, alpolgármester, jegyző és egy képviselő. A képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. Németh Mihályné képviselő az alábbiakat mondta el: - Az Ujélet űt bizonyos szakaszain mély lyukak vannak, a lakosok a héten salakkal töltötték fel. - A település jelenleg igen elhanyagolt állapotban van, nagyon sok helyen nincs levágva a M. Kérése, hogy a tulajdonosok kerüljenek felszólításra. Ezen kívül sok az elhanyagolt lakóingatlan is, több helyen megbontásra került. Magyar Csilla polgármester válaszként elmondta: Javaslatot kér arra, hogy ki menjen be más tulajdonába, ki vállalja ezt fel. Németh Mihályné képviselő reagálása: Odaér a dolog, mint Tiszanána és Kömlő településeken. Magyar Csilla polgármester viszontválasza: Azért kérte a javaslatot, hogy mi legyen a megoldás. Németh Mihályné képviselő: Van az önkormányzatnak helyi rendelete ennek a megoldására. Tóth János Zoltán jegyző válasza: Nincs ilyen rendelet. A képviselő-asszony szíveskedjen javaslatot adni a megoldásra. A bontásra épitéshatóság adhat engedélyt. A M levágásával kapcsolatban a tulajdonosoknak folyamatosan kiküldésre kerül a felszólítás, de van olyan tulajdonos, aki nem található meg. Azt tudja az önkormányzat megtenni, hogy ő maga levágja és ráterhelteti az ingatlanra. Magyar Csilla polgármester: Abban az esetben, ha bárki írásba adja számára azt, hogy a közmunkásokat beküldheti más ingatlanára, és a bontást elvégzik úgy, hogy tőle a felelősséget átvállalják, akkor megengedi.

12 89 Miután több megtárgyalandó ügy nem szerepelt napirenden, Magyar Csilla polgármester az ülést 17,20 órakor bezárta. Kmf Ma~»r silla Tóth János Zoltán polgá~mester jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. március 26-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. március 26-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. március 26-án Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről. Jelen vannak: Lőrincz Imre Attila polgármester Klein János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzatának 2005. december 20-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Horváthné Gógán Jolán alpolgármester, Kónya Vilmosné,

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2014. 12. 17. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-65/2014. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Határozat száma

JEGYZŐKÖNYV. Határozat száma JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30.-án 17.00 órakor tartott nyílt ülésén. Határozat száma Tárgya 90/2012.(V.30.) 2011. évben végzett gyermekvédelmi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV EGERÁG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. március 11. napján MEGTARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Hozott határozatok: 13/2013.(III.11.) 14/2013.(III.11.) 15/2013.(III.11.) 16/2013.(III.11.)

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi és Szúcs, Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. február 2-án 14 00 órakor tartott együttes ülésén, az Egercsehi Polgármesteri Hivatalban Határozatok

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 41 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. április 29. -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti tanácskozó termében.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-3/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2011. március 22. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 16/2011. (III.22.) Z1 17/2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója

JEGYZŐKÖNYV. 4.) Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. negyedévi beszámolója JEGYZŐKÖNYV Készült: Bajót Község Képviselő-testületének 2011. november 29-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Millenniumi Ház Bajót, Kossuth Lajos utca 149. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag

JEGYZŐKÖNYV. Szavazati joggal rendelkezők közül távol maradt: Bodnárné Tóth Zsuzsanna képviselő, Hegedűs János nem képviselő bizottsági tag BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE MÁLYI KÖZSÉG JEGYZŐKÖNYV Készült: Mályi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának 2016. május 27. napján megtartott

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról

Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatásáról GYEPÜKAJÁN TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Szám:.../2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyepükaján Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 20-án 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2007. november 27. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester,

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi, Ügyrendi, Ellenőrzési, Gazdasági, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága J e g y z ő k ö n y v Készült: Gazdasági, Településfejlesztési

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. augusztus 27. napján 15:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-804 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 17-én, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2010. december 02. képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Balázs János, Dr. Dénes

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 5/2013. Torony Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 29- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 5/2013. (V.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2012. évi költségvetésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám: 725-2/2014. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 21-én 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-17/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2001. november 19-én megtartott rendkívüli ülésén Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:...../2010. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. január 13-án 17 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. június 26-án 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 80/2008.(06.26.) Beszámoló a horti Napközi Otthonos Óvoda az eltelt év

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655

Meghívó. Napirend: Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Tordas Község Polgármestere 2463. Tordas, Szabadság út 87. Tel.(fax): 22-467-502, 467-655 Meghívó Értesítem, hogy képviselőtestületünk 1999. november 16-án (kedden) 15 órakor tartja ülését. Az ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2014. február 13-ai rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részéről:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzat Képviselőtestülete 8296 Monostorapáti Száma: 230-12/2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. október 29- én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása.

5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 3/2014. számú rendelet módosítása. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 20-án, csütörtökön 18.00 órakor megtartott testületi ülésén. 5/2014.(III.21.) számú rendelet: A szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 10/2011.(VIII.31.) 11/2011.(VIII.31.) 12/2011.(VIII.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz.

JEGYZŐKÖNYV. - Jánossomorja Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének háromnegyedéves teljesítéséről szóló beszámoló (3. sz. Ikt.sz.: 12-16/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. november 30-án (szerdán) 16 órakor a Körzeti Általános Iskola hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Celldömölk Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án 18 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Fehér László polgármester, Benkőné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 1/102-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Az ülés helye: Balatonederics, Házasságkötő terem Készült: Balatonederics Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Telekgerendás Község Önkormányzata Képviselő-testületének soros, nyílt ülésén. Az ülés időpontja: 2015. december 9. A kezdés időpontja: 17,00 óra Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö Y V 2010. október 21. napján megtartott RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Készült: 4 példányban. Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2010. számú J E G Y

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit:

JEGYZŐKÖNYV. A polgármester előterjesztette a meghívó szerinti napirend tervezeteit: JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 30- án 10.00 órakor kezdődő a Községháza tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat

4./ Egyebek 1./ Kezdeményezés a napközbeni gyermekellátás fejlesztéséről 23/2016.(IV.25.) sz. határozat 9/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2016. április 25. napján 15:15 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 31-én 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 83/2012. (X. 31.) Nyugdíjas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester

1.) HÉSZ (Helyi Építési Szabályzat) módosításához szükséges tervezési szerződés jóváhagyása Előterjesztő: Faa Béla polgármester Gara Község Képviselő-testülete 5/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara község képviselő-testület 2012. április 12-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőségi Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző

Napirendi javaslat. 4. Törvényességi felülvizsgálat vagyon rendelet módosítása. Előadó: jegyző J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Illési Sándor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/12/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. május 27-én megtartott nyílt Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-13 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016. március 07-én 17:00 órakor megtartott nyilvános soron következő képviselő-testületi

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. november 27- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 14/2013. (XI.28.) önkormányzati rendeletet a szociális igazgatásról és az egyes szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben