J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület április 19-én órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. április 19-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről"

Átírás

1 ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 5/2016 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület április 19-én órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az ülés helye: Alsóörsi Közös Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak: Hebling Zsolt polgármester Ferenczy Gábor alpolgármester Dr. Bardóczi Miklós Gaál Dezső, Tóth Zoltán Szalai Emese Dr. Bókáné Katona Tímea képviselők Tanácskozási joggal meghívott: Báró Béla jegyző, Pandur Ferenc intézményvezető Napirend: Zárt ülés: 1. Aranyos Ildikó kérelme Nyílt ülés: 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015 (III.15) önkormányzati rendelet módosítása 2. A környezetvédelemről szóló 9/2004 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról szóló rendelet megtárgyalása 4. Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015. (V.07.) önkormányzati rendelet módosítása évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat -1-

2 6. NAPRAFORGÓ Óvoda beiskolázási terv 7. Vida Mihály kérelme vörös kő támfal építéshez 8. Napfler Plusz Kft kérelme 9. Pelso Camping Kft kérelme 10. Vételi ajánlat a 865/21 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének megvásárlására 11. Szépkilátó utca területrendezése 12. VP : Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat önerő biztosítása. 13. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásárlások 14. MLSZ.TAO pályaépítési program Hebling Zsolt polgármester: Megnyitja a testületi ülést. Elmondja, hogy először a zárt ülést tárgyalja meg a testület. Az érintett nyilatkozatban kérte a napirend zárt ülésen történő tárgyalását. Utána a nyílt ülés anyagát ismerteti. Javasolja a 7. napirendi pontnál Szalontai Bálint kérelemről is határozzanak, mely Vida Mihály kérelméhez hasonló. Továbbá a 4-es ponthoz tartozó vízi közmű vagyonértékelést is tárgyalja a testület. Van-e kiegészíteni való? Tóth Zoltán képviselő: Vegyes ügyekhez. Temetővel kapcsolatosan, kilátóval kapcsolatos kitáblázással, képviselő testületi ülésre való meghívással kapcsolatosan. Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy aki a nyílt illetve a zárt ülés napirendjével egyetért az szavazzon. 65/2016(IV.19)számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülés napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015 (III.15) önkormányzati rendelet módosítása 2. A környezetvédelemről szóló 9/2004 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása 3. Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról szóló rendelet megtárgyalása 4. Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 11/2015. (V.07.) önkormányzati rendelet módosítása évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat, vízi közmű vagyonértékelési ajánlat 6. NAPRAFORGÓ Óvoda beiskolázási terv 7. Vida Mihály, Szalontai Bálint kérelme vörös kő támfal építéshez 8. Napfler Plusz Kft kérelme 9. Pelso Camping Kft kérelme 10. Vételi ajánlat a 865/21 hrsz-ú ingatlan meghatározott részének megvásárlására 11. Szépkilátó utca területrendezése -2-

3 12. VP : Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat önerő biztosítása. 13. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásárlások 14. MLSZ.TAO pályaépítési program 15. Vegyes ügyek Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal Zárt ülés határozatai: 66/2016.(IV.19.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajánlatot tesz a 865/13 hrsz-ú természetben Alsóörs, Füredi u. 13. szám alatti kivett lakóház, udvar művelési ágú ingatlan megvásárlására ,-. Ft-os vételáron a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt (Budapest, Lechner Ödön fasor 9.), mint tulajdonos felé. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére és az adásvételi szerződés aláírására. Ajánlati kötöttség időtartama: Vállalt fizetési feltétel: 10% foglaló (840 eft), 90 napon belül a fennmaradó 90% (7.560 eft) A szükséges forrást a tartalékalap terhére biztosítja. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Báró Béla jegyző Határidő: 2016.május /2016.(IV.19.)számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 865/13 hrsz-ú Füredi u. 13. szám alatti kivett lakóházat a szolgálati jogviszony fennállásáig bérbe adja Aranyos Ildikónak (Alsóörs, Füredi u. 13). A lakbér havi bruttó ,- Ft. Az ingatlannal kapcsolatos költségeket, biztosítást a bérlő viseli. Felelős: Báró Béla jegyző Hebling Zsolt polgármester Határidő: május

4 Nyílt ülés: 1. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 6/2015(III.15) önkormányzati rendelet módosítása Báró Béla jegyző: A testület két üléssel ezelőtt már foglalkozott a rendelet módosítással. A Környezetvédelmi Hatóság a megküldött anyagot véleményezte, nem emelt kifogást, a testületnek elfogadásra javasolja. Az állandó lakosok ezentúl a zöld hulladékot, szelektíven gyűjtött hulladékot csak a zárt edényben tehetik ki. Tóth Zoltán képviselő véleménye szerint nem állandó lakosok részére is biztosítani kellene ezt az edényt. Tőle már kérték a nyaraló tulajdonosok, hogy igénybe szeretnék venni. Egy hete kereste meg a szomszédja, aki volt a szolgáltatónál, kért ilyen edényt, de azt mondták neki, hogy vegyen zsákot. Hebling Zsolt polgármester: A szolgáltató pont a zsákot szeretné megszüntetni, rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű edényzet. Gaál Dezső képviselő: A közmeghallgatáson volt erről is szó, ott elhangzott, hogy a nyaralóval rendelkezők is igénybe vehetik. Ezt követő hét csütörtökén elment intézni a sajátját, egy-két nyaraló ingatlantulajdonos szomszéd megkérte, hogy nekik is kérjen nyomtatványt. A sajátjával nem volt semmi gond, de a többi tulajdonosnak nem adtak, pedig azok nagyon nagy örömmel fogadták a lehetőséget. Tóth Zoltán képviselő: Az idényfogyasztónak lehetősége van igénybe venni, ezt valahogy bele kellene venni a rendeletbe és azt is, hogy ingyenesen biztosítja a szolgáltató a zárt edényzetet. Hebling Zsolt polgármester: Belterületen csak a zárt edénybe tett, az összekötegelt vagy a tavaly megvásárolt zöld zsákokban viszik el a zöld hulladékot. Javasolja, a hegyen a szolgáltató szervezze meg az akciót, mivel sok a fekete zsák. Azért van, mert a hegyben csak kétszer viszik el egy évben. Kéri, a két módosítással fogadja el a testület a napirendi pontot. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal módosította a 6/2015 (III.15.) önkormányzati rendeletet. -4-

5 Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelete a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékokról szóló évi CLXXXV. törvény 35. -ban kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 19. pontjában, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1.. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelet 4. az alábbi (5) bekezdéssel egészül ki: 4. (5) Az éves szolgáltatást igénybe vevő köteles a hulladékot szabvány, zárt gyűjtőedénybe tárolni és a közszolgáltató kérésére zárt gyűjtőedénybe átadni." 2.. A Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről szóló 6/2015. (III.15.) önkormányzati rendelet 4. az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki: 4. (6) A szolgáltató a szelektíven gyűjtött hulladék tárolására a rendelet 1 számú mellékletében szereplő utcákban azon szolgáltatást igénybe vevő részére, aki a kommunális hulladékot is zárt gyűjtőedényben gyűjti térítésmentesen 240 literes szabvány edényzetet biztosít, az edényzet a szolgáltató tulajdonát képezi. 3. E rendelet május 01 napján lép hatályba. Hatástanulmány: Társadalmi-gazdasági hatása: A képviselő-testület hulladékgazdálkodásról szóló rendelete biztosítja a település rendezettségét, a lakóközösség életkörülményeinek javítását. Költségvetési hatása: A költségvetésre plusz kiadásokat nem jelent. Környezeti, egészségi következményei: Javítja a környezet rendezettségét, egészségi körülményeit -5-

6 Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek nem növelik az adminisztrációs terheket. Egyéb hatása: Nincs. A rendelet megalkotásának szükségessége: A 6/2015.(III.15.) önkormányzati rendelet módosítása a hulladékgazdálkodás javítása érdekében. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Településkép romlása A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: van - szervezeti: van - tárgyi: van - pénzügyi: van 2. A környezetvédelemről szóló 9/2004 (VI.25.) önkormányzati rendelet módosítása Báró Béla jegyző: A képviselő testület márciusban foglalkozott a környezetvédelméről szóló rendelet módosításával amit a Környezetvédelmi Hatóság jóváhagyott. Kéri a képviselő testületet a rendeletmódosítás elfogadására. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal módosította a 9/2004(VI.25) önkormányzati rendeletet. -6-

7 Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.20.) önkormányzati rendelete a Környezetvédelemről szóló 9/2004. (VI.25) önkormányzati rendelet módosításáról Alsóörs Község Önkormányzat képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 13. (1) bekezdés 5. pontjában, és a környezet védelmének általános szabályairól szóló évi LIII. törvény 46. (1) bekezdés c) pontjában és 48. (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. a Környezetvédelemről szóló 9/2004. (VI.25) önkormányzati rendelet 15. -a az alábbi (10) bekezdéssel egészül ki: 15. (10) Alsóörs község belterületén avart és kerti zöldhulladékot égetni csak november 15 és december 15 közötti időszakban lehet. 2. E rendelet 2016 május 1. napján lép hatályba. Hatástanulmány: Társadalmi-gazdasági hatása: A képviselő-testület a környezetvédelemről szóló rendelet módosításával szűk intervallumban lehetőséget biztosító avar és kerti hulladék égetésére belterületen. Költségvetési hatása: A költségvetésre plusz kiadásokat nem jelent. Környezeti, egészségi következményei: Van Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nincs Egyéb hatása: Nincs. -7-

8 A rendelet megalkotásának szükségessége: A korábbi tiltás tapasztalatai, lakossági észrevételek. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Nincs A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: van - szervezeti: van - tárgyi: van - pénzügyi: van 3. Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról szóló rendelet megtárgyalása Báró Béla jegyző: Az első lakáshoz jutás támogatására, illetve felújításra 2 hatályos rendeletet alkotott a képviselő testület. Márciusban a testület arról döntött, hogy szülessen egy olyan rendelet, amely lehetőséget biztosít azok letelepedésének támogatására, akik a 2009-es rendelet alapján valamilyen okból nem lennének jogosultak támogatásra. Például elmúltak 35 évesek, volt lakásuk, magasabb a jövedelmük. Az új jogszabály igazodjon az un. CSOK támogatáshoz. A fenti szempontok alapján elkészítette a tervezetet. Hebling Zsolt polgármester: Ha valaki korábban felvette és például eladta az ingatlant, akkor vissza kellett fizesse. Támogatja az újabb segítséget a letelepülni akarók részére. A korábbi két rendelet is hatályban marad. Báró Béla jegyző: Az ,- Ft nem automatikus, az lehet kevesebb is. A testület mérlegeli, hogy mennyit akar adni. A támogatás feltétele, hogy a kérelmező gyermekeit a helyi iskolába, óvodába járassa. Tóth Zoltán képviselő: Próbálja meg a testület, maradjon így. Ha kimerül a keret, vagy nem tudja támogatni, akkor változtasson. Ferenczy Gábor alpolgármester támogatja a javaslatot Hebling Zsolt polgármester szavazásra teszi fel a kérdést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az alábbi rendeletet: -8-

9 Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelete az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 42. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. Támogatás iránti kérelmet nyújthatnak be azok a személyek, akik az az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormány rendelet rendelkezései és feltételrendszere valamit a használt lakás vásárláshoz, bővítéshez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet alapján jogosultak a családok otthonteremtési kedvezményére 3. (2) megjelölt módon, és a támogatásban részesülnek. 2. Jelen rendelet hatálya alá tartozó személyeknek egyszeri legfeljebb Ft (azaz ötszáz-ezer) forint vissza nem térítendő önkormányzati támogatás adható: a) Lakásépítéshez (társas-, családi ház építéshez) b) Új lakás vásárláshoz vagy c) használt lakás vásárlásához 3. (1) Lakásépítési támogatásban részesíthető (k) az új lakások építéséhez, vásárláshoz kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormányrendeletben valamint a (2) bekezdésben körülhatárolt támogatotti körébe tartozó személyek, akik Alsóörs község közigazgatási területén új lakást építenek vagy új- vagy használt lakást vásárolnak. (2) Támogatásra jogosultak azok a személyek, akik a pénzintézet által kiadott, jogosultságot igazoló dokumentummal (a továbbiakban bankigazolás) igazolják, hogy az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II.10.) Kormány- rendelet valamint a használt lakásvásárláshoz, bővítéshez igénylehető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Kormányrendelet rendelkezései és feltételrendszerre alapján a családok otthonteremtési kedvezményének támogatására jogosultak. (3) Nem részesült az önerőből első lakástulajdont szerzők önkormányzati támogatásról szóló 8/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet alapján támogatásban. (4) A támogatás megállapításánál előnyben kell részesíteni azokat a pályázókat, akik szociálisan rászorultak. 4. (1) A lakáscélú támogatás iránti kérelmet illetékmentesen az e célra rendszeresített jelen rendelet 1. számú mellékletét képező formanyomtatványon kell benyújtani a Közös Önkormányzati Hivatalhoz. (2) A kérelemhez mellékelni kell: a) A CSOK10 jogosultságot igazoló bankigazolást és b) Tulajdoni lapot (3) A Képviselő-testület a beérkezett kérelmeket évente 2 alkalommal bírálja el. -9-

10 (4) Amennyiben a kérelmet hiányosan nyújtották be, erről a kérelem beérkezését követő tizenöt napon belül értesíteni kell a kérelmezőt. A kérelmezőnek az értesítés megérkezésétől számított tizenöt napon belül van lehetősége a hiánypótlásra. (5) Amennyiben a kérelem nem felel meg jelen rendelet szabályainak, illetve a kérelmező a hiánypótlásnak az abban meghatározott időpontig nem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani. Erről a kérelmezőt a kérelem beérkezését, valamit a hiánypótlási határidő leteltét követő tizenöt napon belül értesíteni kell. (6) A kérelmek benyújtása folyamatos, a támogatási döntésre Alsóörs Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2016. (III.02) önkormányzati rendeletében elkülönített források erejéig van lehetőség. 5. (1) Az egyszeri, vissza nem térítendő támogatás összege a feltételek fennállása esetén legfeljebb Ft (azaz ötszáz-ezer forint), mely az új lakásépítéshez vagy vásárláshoz vagy használt lakás vásárlásához kapcsolódhat,. (2) A támogatás összegét a Közös Hivatal pénzügyi csoportján keresztül folyósítja átutalás útján a támogatott folyószámlájára, az önkormányzattal kötött támogatási szerződés alapján. (3) A folyósításnak a támogatási szerződés megkötését, követő 30 napon belül kell megtörténnie. (4) A támogatás folyósítása a támogatási szerződés megkötését követően felmerült jogvita esetén, egyedi mérlegelést követően visszavonható. 6 (1) Az önkormányzat nevében a szerződést a polgármester köti meg. (2) A támogatási szerződés tartalmazza a vissza nem térítendő támogatás formáját, mértékét, folyósításának módját, a felhasználás célját és idejét. (3) A szerződésnek tartalmaznia kell továbbá az önkormányzat javára piaci forgalomban vásárolt telek esetén az ingatlan nyilvántartásba 10 éves időtartamra jelzálogjog, felépítmény esetén pedig 10 éves időtartamra jelzálogjog bejegyzéshez történő hozzájárulást, valamit a szerződésszegés eseteit és a következményeire való felhívást valamint (4) A kérelmező nyilatkozatát, hogy óvodáskorú gyermekeit 3 éves koruktól a tankötelezettség kezdetéig az Alsóörsi Óvodába, iskoláskorú gyermekeit a tankötelezettség kezdetétől a nyolc osztály befejezéséig az Alsóörsi Általános Iskolába járatja. 7. (1) A támogatásban részesített fél szerződésszegést követ el amennyiben: a támogatást nyújtó önkormányzatot valótlan tények közlésével, adatok elhallgatásával vagy más módon megtévesztette, vagy a) a támogatás összegét a támogatási szerződésben rögzített céltól eltérően használta, vagy b) 2 éven belül építési illetve új lakás vásárlása esetén beköltözési kötelezettségének önhibájából nem tett eleget, vagy c) a támogatási szerződés megkötésétől számított 10 éven belül bérbeadással vagy használatba adással hasznosítja az ingatlant, vagy d) A használt lakásvásárláshoz, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II.10.) Kormány rendelet 14. (1) bekezdésében foglalt feltételeknek nem felel meg, illetve a rá irányadó kötelezettségeket nem teljesíti, különösen: -10-

11 annak igazolása, hogy a támogatás folyósítását követő 30 napon belül a családi otthonteremtési kedvezménnyel vásárolt vagy bővített lakás mindazon személyek lakóhelye, hontalan esetében szálláshelye, akikre tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítása történt; továbbá annak teljesülése, hogy az igénylő és azon gyermek, akire tekintettel a családi otthonteremtési kedvezmény folyósítására került, a családi otthonteremtési kedvezmény folyósításától számított 10 évig a meglévő gyermek legalább nagykorúvá válásáig a lakásban életvitelszerűen lakik. e) A támogatást kamataival növelten vissza kell fizetni amennyiben a támogatott a támogatott ingatlant 10 éven belül elidegeníti f) A 6 (4)-ben foglalt nyilatkozatának nem tesz eleget. A vállalt kötelezettség alól különösen méltányolható esetben a polgármester felmentést adhat. Ilyen ok lehet egészségügyi, vagy a gyermek 6 vagy 8 osztályos gimnáziumba íratása. (2) Szerződésszegés esetén továbbá amennyiben a jogosult vonatkozásában a családok otthonteremtési kedvezménye igénybevételéről szóló szerződés alapján a kedvezményt a folyósító hitelintézet visszavonja, a szerződést az önkormányzat nevében a polgármesternek fel kell mondania és a szerződésszegő félnek a vissza nem térítendő támogatás teljes összegét, a Polgári Törvénykönyv által megállapított kamataival együtt, egy összegben, a szerződés felmondásától számított 30 napon belül vissza kell fizetnie. 8. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kihirdetés dátuma: április

12 1. számú melléklet az Otthon Alsóörs lakásépítési támogatásról szóló 8/2016. (IV.20) önkormányzati rendelethez KÉRELEM HELYI LAKÁSCÉLÚ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉHEZ Kérelmezők adatai: 1. név:. születési név:. születési hely, idő:. anyja neve:. lakcím:. adóazonosító jel:. telefonszám, cím:. munkahelyének neve, címe:. beosztása, munkaköre:. jelenlegi munkahelyén belépés dátuma:.. utolsó 12 hónap havi nettó átlagkeresete:.. iskolai végzettsége:. vagyoni helyzete. -12-

13 2. név:. születési név:. születési hely, idő:. anyja neve:. lakcím:. adóazonosító jel:. telefonszám, cím:. munkahelyének neve, címe:. beosztása, munkaköre:.. jelenlegi munkahelyén belépés dátuma:.. utolsó 12 hónap havi nettó átlagkeresete:.. iskolai végzettsége:.. vagyoni helyzete.. Kérelmezők családi állapota: házas, házasságkötés ideje:.. bejegyzett élettársi kapcsolat, kezdete:.. egyedülálló Jelenlegi lakcímén milyen minőségben laknak: tulajdonos bérlő egyéb

14 A jelenleg használt lakás: szobaszáma komfortfokozata állapota: Eltartásában lévő, együttköltöző gyermek adatai: 1. Születési név:... Születési hely, idő:... Anya neve:... Apa neve:... Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:. 2. Születési név:. Születési hely, idő:. Anya neve:. Apa neve:.. Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:. -14-

15 3. Születési név:... Születési hely, idő:... Anya neve:... Apa neve:... Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye: Születési név:. Születési hely, idő:. Anya neve:. Apa neve:.. Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye:. Fogyatékos gyermeket nevel-e, ha igen adatai: Születési név:.. Születési hely, idő:... Anya neve:... Apa neve:... Nevelési/oktatási intézménye, vagy munkahelye: -15-

16 Egyéb, együttköltöző családtag adatai: név: születési név:... születési hely, idő:. anyja neve:. rokonsági fok: házastárs/élettárs szülő nagyszülő testvér Építkezési/lakásvásárlás helye, helyrajzi száma, címe:..... A lakás alapterülete:. m 2 Az építkezés, lakásvásárlás, egyéb:.bekerülési költségei: Bekerülési költség, vételár: Ft. Ebből: saját erő:... Ft munkáltatói támogatás:.. Ft pénzintézeti hitel:.... Ft Összesen:. Ft -16-

17 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok ahhoz, hogy saját és hozzátartozóim személyi adatait kérelmem elbírálásával kapcsolatban felhasználják. Alsóörs, kérelmezők aláírása A kérelemmel együtt benyújtandó: 1) A CSOK10 jogosultságot igazoló bankigazolás 2) Tulajdoni lap 3) önkormányzat javára piaci forgalomban vásárolt telek esetén az ingatlan nyilvántartásba 10 éves időtartamra jelzálogjog, felépítmény esetén pedig 10 éves időtartamra jelzálogjog bejegyzéshez történő hozzájárulást, 4) A kérelmező nyilatkozatát, hogy óvodáskorú gyermekeit 3 éves koruktól a tankötelezettség kezdetéig az Alsóörsi Óvodába, iskoláskorú gyermekeit a tankötelezettség kezdetétől a nyolc osztály befejezéséig az Alsóörsi Általános Iskolába járatja. Hatástanulmány: Társadalmi-gazdasági hatása: A Képviselő-testület lakásépítési támogatásról szóló rendelete biztosítja a település fejlődését, lakosság számának növekedését, az oktatási intézmények kihasználtságát. Költségvetési hatása: A költségvetésre plusz kiadásokat jelent. A lakosságszám növekedése plusz bevételt jelent. Környezeti, egészségi következményei: Nincs Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek kismértékben növekednek. Egyéb hatása: Nincs. A rendelet megalkotásának szükségessége: A 8/2009.(V.29.) önkormányzati rendelet módosításának szükségessége a jelenlegi támogatási rendszerhez alkalmazkodva. -17-

18 A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A támogatásban részesülök köre csökkenhet, amely a lakosság számának növelését és a település fejlődését lassítaná. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: van - szervezeti: van - tárgyi: van - pénzügyi: van 4. Közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló11/2015.(v.07)önkormányzati rendelet módosítása Hebling Zsolt polgármester felkéri Pandur Ferenc intézményvezetőt, hogy ismertesse a napirendi pontban megjelölt rendelet módosításának szükségességét. Pandur Ferenc intézményvezető: A kutyák miatt tarthatatlan állapotok vannak a strandon. Többen kérik, hogy rendeletben szabályozzuk, hogy kutyát egyáltalán ne lehessen bevinni a strand területére. Másik a horgászat. Május 15-től szeptember 15-ig nem lehet a strand területén záróra után sem horgászni. Sokan kérdezték, hogy hol van leírva és szabályozva, hogy zárás után, vagy holtszezonban nem lehet a strand területén horgászni. Dr. Bardóczi Miklós képviselő: Akkor az önkormányzatnak ki kell jelölni valamilyen kutyafuttatót, olyat, mint amilyen a városokban is van. Véleménye az, hogy a strandra semmikor se lehesse kutyát bevinni, se főszezonban, sem máskor. Báró Béla jegyző: Azt a területet, ahol a búcsú szokott lenni, lehetne ilyen célra használni. Tóth Zoltán képviselő: A játszótérre is ki kellene terjeszteni ezt a rendeletet, hogy oda se lehessen kutyát bevinni, mert sajnos a homokozó tele van kutyaürülékkel. Meg kellene oldani az ellenőrzését is, mert most is ki van törve a Merse parkban mindkét oldalon a Kutyát bevinni tilos tábla. Ki kell tenni újra a tiltó táblákat. Ferenczy Gábor alpolgármester: Ki kellene jelölni egy időszakot, hogy mikortól nem lehet kutyát a strandra bevinni. Bókáné Katona Tímea képviselő: Van olyan település, ahol a sétáltatást is szigorították. Hebling Zsolt polgármester: A futtatáshoz is bizonyára vannak érvényes szabályok. Azok szerint lehet és kell kialakítani a leendő futtató helyet. A kutyatartás szerint, pórázon, szájkosárral lehetne csak sétáltatni a kutyákat, de ezt sajnos csak ritkán lehet látni. -18-

19 Javasolja, fogadja el a testület a rendeletet azzal a kiegészítéssel, hogy a játszótérre is érvényes legyen a tilalom. Kéri, hogy aki támogatja a rendelet módosítását az szavazzon. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal elfogadja a 11/2015(V.07) önkormányzati rendelet módosítását. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016.(IV.20) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (V.07) önkormányzati rendelet módosításáról. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 143. (4) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 8. meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (V.07) önkormányzati rendelet 6. -a az alábbi e)-al egészül ki: 6 e) a községi strand vagy játszótér területére kutyát visz be, vagy kutyája a strand vagy játszótér területére bemegy 2. a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2015. (V.07) önkormányzati rendelet 6. -a az alábbi e)-al egészül ki: 6 f) a községi strand területén május 15 szeptember 15 között horgászik 3. A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. A rendelet kihirdetése: 2016.április 20. Hatástanulmány: -19-

20 Társadalmi-gazdasági hatása: A 11/2015.(V.07) rendelet határozza meg azokat a magatartásokat, melyek károsak a közösségi együttélésre. Költségvetési hatása: Nincs Környezeti, egészségi következményei: Közegészségügyi okok Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Közterület-felügyelő adminisztratív terheinek növekedése. Egyéb hatása: Nincs. A rendelet megalkotásának szükségessége: Közegészségügyi okok, strandolók biztonsága. A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: Strand népszerűsége csökkenhet, bevételkiesés. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek: - személyi: van - szervezeti: van - tárgyi: van - pénzügyi: van évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatás pályázat, víziközmű vagyonértékelés Pandur Ferenc intézményvezető: Önkormányzatunk pályázatot kíván benyújtani a fenti tárgyban Alsóörs község lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére. Fentiekre tekintettel kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. A lakossági ivóvíz- és szennyvíz díjának mérséklésére az önkormányzat pályázatot kíván benyújtani. Ehhez szükséges a mellékelt határozati javaslat elfogadása. Hebling Zsolt polgármester kéri, hogy aki egyetért a határozati javaslattal, az szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadja az alábbi határozatot: 68/2016. (IV.19.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának csökkentésére pályázatot nyújt be a Magyar Államkincstár felé. A Képviselő Testület meghatalmazza a polgármestert az állami támogatás igénylésének benyújtására és a pályázattal kapcsolatos teendők lebonyolítására. -20-

21 Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: pályázat benyújtására: április 21. bonyolítás: folyamatos Hebling Zsolt polgármester: Fontos, hogy az ivóvíz és csatornadíjakban megjelenjen ez a mérséklés. A feladat határidős, mert 21-én tovább kell küldeni. Felkéri a testületet, hogy fogadja el az előterjesztést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal elfogadja a határozati javaslatot. 69/2016. (IV.19.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő vízi közművekre vonatkozó, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített vagyonértékelést, továbbá az abban szereplő vagyonleltárt elfogadja. Alsóörs Község Önkormányzata a vagyonértékelésben szereplő adatokat a vízi közművek vagyonértékelésének szabályairól és a vízi közmű szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2003 (V.29.) NFM rendelet 2 (2) bekezdése értelmében saját nyilvántartásain január 1-i fordulónappal átvezeti. A vagyonértékelés szerinti vagyonérték nettó Ft. Az Önkormányzat tulajdonában lévő vízi közmű vagyon értéke a július 30-i fordulónappal elkészített vagyonértékeléssel került megállapításra a vagyonértékelésben rögzítettek szerint, amely vagyon elemeinek új bekerülési értékeként történő megjelenítése az Önkormányzat számviteli nyilvántartásaiban január 01-jével valósul meg oly módon, hogy a június 30-i fordulónappal megállapított vagyonérték a július 01 december 31. között aktivált beruházásokkal, illetve egyéb változásokkal módosításra kerülnek. A január 01-jei bruttó bekerülési érték az avulással korrigált újraelőállítási érték alapján került megállapításra. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 6. Napraforgó Óvoda beiskolázási terve Báró Béla jegyző: A beiskolázási terv készítését a 277/1997(XII.22.) Korm. rendelet írja elő. Az óvoda eleget tett a rendeletben előírtaknak. Hebling Zsolt polgármester szavazásra teszi fel kérdést. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja az alábbi határozat: -21-

22 70/2016(IV.19.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Napraforgó óvoda 2016.évi beiskolázási tervét a 277/1997(XII.22.) Korm. rendelet előírása alapján elfogadja. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 7. Vida Mihály, Szalontai Bálint kérelme vöröskő támfal építéshez Hebling Zsolt polgármester ismerteti Vida Mihály kérelmébe foglaltakat. A beadott árajánlat szerint az összköltség ,- Ft ,-Ft támogatást javasol. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 71/2016.(IV.19.)számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy Vida Mihály kérelmét vöröskő támfal építésre ,- Ft-tal támogatja. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Báró Béla jegyző Határidő: május 31. Hebling Zsolt polgármester: Szalontai Bálint Szilvás köz 4. közúttal párhuzamos szakaszán szeretne vöröskő támfalat építeni. A kivitelezés költsége ,- Ft ,- Ft támogatást javasol. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 72/2016(IV.19) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő testülete úgy dönt, hogy Szalontai Bálint kérelmét vöröskő támfal építésre ,- Ft-tal támogatja. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Báró Béla jegyző Határidő: május

23 8. Napfler Plusz KFT kérelme Báró Béla jegyző: Tóth Attila, egy régi bérlőnk, két évvel ezelőtt hosszabbította meg bérleti jogviszonyát, de most átadná ezt a lehetőséget Nagy László és feleségének, akik a vízi bicikliket üzemeltetik a strandon. A rendelet alapján a határozati javaslatban kiszámítottuk, mennyi lenne az egyszeri megváltási díj, illetve a bérleti díj összege. Amennyiben elfogadják az összeget, akkor járuljon hozzá a testület, hogy Nagy Lászlóék vásárolják meg a bérleti jogot, amennyiben nem fogadja el, akkor pályázatot kell kiírni a tevékenységre. A rendelet alapján egyszeri megváltási díj: ,- Ft, a évi bérleti díj: ,- Ft. Hebling Zsolt polgármester: Kéri a Képviselő-testületet szavazzanak. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta: 73/2016.(IV.19.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 11/1997 (X.17.) számú önkormányzati rendelet 4. alapján hozzájárul, hogy az alsóörsi, strandon Napozóágy kölcsönző tevékenységet folytató Napfler Plusz Kft.( 1063 Budapest, Szinyei Merse u.21, I/5, adószám: ) bérleti jogát eladja Nagy Éva Mária E.V.(8226 Alsóörs, Fő u. 3.) (váll.nyilv.szám: ,adószám: ) részére. A bérleti időtartama: Egyszeri megváltási díj: Ft Ft (Áfa) összesen Ft A 2016 évi bérleti díj: Ft Ft(Áfa) összesen Ft A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. Felelős: Báró Béla jegyző Határidő: április Pelso Camping KFT kérelme Hebling Zsolt polgármester: Kiküldésre került az anyag, letölthető volt és megnézhető, a főépítész készített egy véleményt, amelyben leírja a szabályozást és fejlesztést röviden, melyet ismertet. A főépítész véleménye: Ha a terv alapján valósulnak meg az apartmanok, akkor egy valóban mintaértékű, jó építészeti minőségű beépítés keletkezik. Az építési tervet engedélyezésre javasolja. -23-

24 Tóth Zoltán képviselő: Leírja a főépítész, hogy hatósági előírása nincs a testületnek ezt véleményezni, akkor miért kéri az építési hatóság? Ha a törvény nem hatalmazza fel az építésügyet, akkor ilyet nem kérhet. Egy magányszemély bármit megtehet, amit nem tilt a törvény. Miért akarnak a testület véleménye mögé bújni, amikor ilyenre nincs szükség? A tervet támogatja, de ezért nem fogja megszavazni. Hebling Zsolt polgármester: Nem kötelező, mégis akkora volumenű beruházás ez, emiatt örül, hogy kérte az építési hatóság az önkormányzat véleményét. Ezért szavazza meg. Szalai Emese képviselő: Mivel nem rendelkezik az önkormányzat településképet meghatározó rendelettel, mégis a véleményünket kérik. Nem kötelesek ezt az Önkormányzattal egyeztetni, mégis megtették, véleménye szerint ez egy gesztus. Hebling Zsolt polgármester javasolja a terv támogatását. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 74/2016(IV.19.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pelso Camping Kft szabályozási és fejlesztési kérelmét támogatja. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 10. Vételi ajánlat a 865/21. hrsz-ú ingatlan meghatározott részének megvásárlására Hebling Zsolt polgármester: Az adott ingatlan MÁV terület volt. A tulajdonos 2008-ban szerezte meg a 875.hrsz-ú ingatlannal együtt. Ismerteti a tényállást, projektoron kivetíti, hogy hol van pontosan az ingatlan. Amikor megvásárolta a tulajdonos, akkor már vízpart rehabilitációs tanulmánytervben is zöld övezetként szerepelt, tele szolgalommal, rajta van a regionális szennyvízátemelő is. Évek óta próbálja megoldani ezt a helyzetet az Önkormányzat. Bekerítve nincs a terület, mindenki használja, ezen keresztül lehet a MEH strandra bejutni, illetve az új mólóra. A rendezési terv a legutóbbi módosításnál, közúti kapcsolattal tárja fel a zárvány területeket. Több egyeztetést követően az alábbi javaslat készült: Változási vázrajz-tervezet készült, ami a rendezési tervnek megfelel, amely jogalapot ad az esetleges kisajátításra is. Első lépésként javasol árajánlatot tenni a 865/21 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának m 2 - re. Az IKER Holding Kft-é maradna a 875 hrsz-ú épületet, fejleszthetné. -24-

25 2008-ban zöld övezeti besorolással, több építménnyel, az akkori árakat figyelembe véve N ,- Ft-ért vette meg az ingatlanokat a tulajdonos. Az inflációs hatásokat is figyelembe véve N Ft/m2 vétellel javasolja megkeresni a tulajdonost, aki szóban Ft/m 2 árat mondott. Most a kisajátításban még nem kell dönteni de, ha később a testület úgy dönt, hogy elindítja azt a kormányhivatalban, és kijön egy nagyon magas ár, akkor még mindig visszavonhatjuk ezt a kérelmet Fontosnak tartja, hogy a parti elzárt részek könnyen megközelíthetőek legyenek pl. az új móló. A terület rendezésével új parkolóhelyek alakulhatnak ki. Ugyanezen téma keretében javasolja a kiküldött megállapodás tervezet elfogadását az ELMŰ Nyrt-vel azzal a változtatással, hogy nem kötelezettséget vállal az önkormányzat, hanem törekszik arra, hogy 2 éven belül rendezi a területet. Ferenczy Gábor alpolgármester: Veszíteni való nincs. A testület tesz egy vételi ajánlatot. Ha sokallja, akkor nyilvánvalóan eláll a vételi szándéktól. Nyilván akkor lenne szebb, ha ez is le lenne járólapozva és egységesebb képet mutatna ez a terület. Ez egy zöldterület, amiért hiába kér ,- Ft-ot, ez egy hasznavehetetlen terület. Tóth Zoltán képviselő: Meg van határozva, hogy hol kell biztosítani a szorgalmi utat. Földhivatalnál rögzítve van. Hebling Zsolt polgármester szerint ez is csökkenti az ingatlan forgalmi értékét. 13 éve próbálja megoldani ezt a kérdést. Már annyi felvetés volt. Főleg most lenne fontos, hogy a vasúti mólót is megnyitja az önkormányzat. Szalai Emese képviselő: Mindenképpen rendezni kellene ezeket a viszonyokat. Tóth Zoltán képviselő: Nem ért egyet vele, nem támogatja. Úgy érzi, mintha ingatlanforgalmazó, hasznosító KFT lenne a testület. Arra lenne kíváncsi, hogy amikor megkapta ez a cég az építési engedélyt, aki a kikötőrészt üzemelteti 150 hajóval, akkor hány parkolót kellett biztosítania, mennyit írtak elő a számára? Biztosítja-e ez a cég a megfelelő számú parkolót? Annak idején a közlekedési hatóság többször bűntette a csarnokot a meg nem lévő parkolók miatt. Hebling Zsolt polgármester: Nem büntették meg egyszer sem. Tóth Zoltán képviselő: Kilátásba helyezték, de legalábbis előírták, hány parkolónak kell lennie. Nem gondolja, hogy a parkolót az önkormányzatnak kellene megoldani. Hebling Zsolt polgármester: Véleménye szerint a területrendezés számos okból kifolyólag az önkormányzat feladata. A rendezési tervben ez közlekedési terület, közút. Közút nem lehet magántulajdonban. Most, hogy megvan az előbb említett indokok révén a jogalap a kisajátításhoz, ez jelentené a legjobb megoldást. Úgy véli rengeteg problémát meg lehet most ezzel oldani. Nem hinné, hogy ingatlanhasznosítás folyik, úgy érzi a testületnek kötelesség megoldani a felvetődött problémákat. Olyan területek megszerezésére nyílik lehetőség, jogalap, amelyeken közutak, parkolók létesülhetnek, amelyből jelentős hiány van. -25-

26 Ha autóval jön a 300 vitorlás, plusz a strandon lévő ember is itt lesz, akkor minden helyre szükség lesz. Szalai Emese képviselő: A település fejlődését szolgálja, ha rendezetlen tulajdonviszonyokat felszámolja a testület. Sok tulajdonos együttműködése kell hozzá, egyedül nem tudja egyik sem megoldani. Hebling Zsolt polgármester: Kizárólag az önkormányzat tudja végrehajtani. Példákat említ területrendezésre, ahol vannak akik ingyen odaadják a telekrészeket, csak hogy az utak jogilag rendezve legyenek. Jó konstrukciónak tartja, veszélye nincsen. Rendezve lesz a terület, mindenki segítséget kap. Előbb-utóbb lesz közúti kapcsolat és ha beépül egy ingatlan, akkor lesz építményadó is. A kormányhivatallal, dr Perger Gyöngyivel ma is egyeztetve lett. A jogi alapja megvan, meg kell kísérelni, vissza is lehet vonni. Valószínűleg hosszú folyamat lesz, bár lehet nem olyan hosszú, mint gondolnánk, a 8-as útnál nagyon rövid idő alatt, néhány hónapon belül, több ezer kisajátítás megtörtént. Javasolja, hogy a kiküldött megállapodás aláírására hatalmazza fel a testület. A Képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal az alábbi határozatot hozza: 75/2016.(IV.19) számú önkormányzati határozat 1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vételi ajánlatot tesz az Alsóörs a 865/21 hrsz-ú m 2 területű kivett, beépítetlen ingatlanra 3.300,- Ft/m 2 + Áfa áron, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 2. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Budapesti Elektromos Művek Nyrt-vel kötendő megállapodás aláírására. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Báró Béla jegyző Határidő: május Szépkilátó utca területrendezése Hebling Zsolt polgármester ismerteti, bemutatja térkép alapján a szóban forgó területet. Három dolog, amit szeretne megoldani az önkormányzat. Megszűntetni a vis major helyzetet, jogilag teljesen rendezni a Szépkilátó utcát és Szépkilátó közt, melyben vannak magánutak is. Harmadsorban szeretnének az ingatlantulajdonosok összeállni és alapítani egy útépítő közösséget, akik kérelmezni fogják az út aszfaltozását. Amikor ezzel megkeresték az Önkormányzatot, el lett mondva, hogy magánterületre az önkormányzat nem tud beruházni, gondolják meg az ingatlantulajdonosok, hogy átadják-e ezeket a részeket? Azt válaszolták, hogy térítésmentesen átadják. A helyi építési -26-

27 szabályzatnak megfelelő részeket átadják az önkormányzat részére. Döntenünk kell arról, hogy ezt elfogadjuk-e a három ingatlan esetében. Amennyiben területrendezés céljából térítésmentesen átadják önkormányzatunknak közút céljára, van egy jogos felvetés két ingatlantulajdonos részéről. A valóságban támfalak vannak, ahol eltér a jogi és a kerítés határa. A tulajdonosok mondták, hogy nem szeretnék lebontani a kerítésüket, hogyan lehetne mégis rendezni? Ha az Önkormányzathoz kerül, akkor a nemzeti vagyon része lesz, ezért nem olyan egyszerű ezt kezelni. Dr Hegedűs Tamás készített egy olyan javaslatot, melyben az áll, hogy ezt a néhány m 2 -t bérbe adjuk az ingatlantulajdonosok részére. Szalai Emese képviselő: Az ingatlantulajdonosok bizonyos területet átadnak ingyen és abból bérlik vissza? Az Önkormányzattól bérlik vissza? Báró Béla jegyző: Igen az önkormányzat területét bérlik, azt amit ők ingyen átadtak. Hebling Zsolt polgármester: 5 szerződés megkötésére kéri a testület felhatalmazását a telek határrendezési és tulajdonjogot átruházó szerződéssel kapcsolatban. Több tulajdonos van, az egyik külföldön él. Az általuk térítésmentesen átadott területből visszabérlik azt, ami a kerítés és a jogi határ között van. Arra kéri a testület tagjait, hogy az 5 szerződést aláírathassa és a határozatnak megfelelően egyenként köszönettel elfogadja ezeket az átadott részeket. Továbbá arra, hogy hatalmazza fel a testület a bérleti szerződések megkötésére. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 76/2016 (IV.19.) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-test úgy dönt, hogy határozatlan időre bérbe adja Bolyki István, 3246 Mátraderecske, Széchenyi út 20. szám alatti lakosnak a felek között megkötendő telekhatár rendezési szerződés alapján 1/1 részben tulajdonába kerülő 2168/6 hrsz-ú 129 m 2 területű közterületből a vázrajzon piros és zöld vonal között található 29 m 2 -es és fekete zöld vonal között található 9 m 2 összesen 38 m 2 -nyi területet bruttó 10 Ft/m 2 /év áron. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 77/2016(IV.19) számú önkormányzati határozat 1. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan időre bérbe adja Gálfi Gézáné, F CERGY, 36, Rue des Mousserons, 3. emelet 18. szám alatti, Voltay Géza 1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti, Voltayné Varga Magdolna 1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti lakosoknak a felek között megkötendő telekhatár rendezési szerződés alapján 1/1 részben tulajdonába kerülő 2169/2 hrsz-ú 387 m 2 területű közterületből a vázrajzon piros és zöld vonal között található 63 m 2 nagyságú területet, bruttó 10 Ft/m 2 /év áron. -27-

28 2. Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan időre bérbe veszi Gálfi Gézáné, F CERGY, 36, Rue des Mousserons, 3. emelet 18. szám alatti, Voltay Géza 1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti, Voltayné Varga Magdolna 1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám alatti lakosok tulajdonát képező 2169/1 hrsz-ú 1155 m 2 területű kivett lakóház udvar megjelölésű ingatlanból 8 m 2 nagyságú területet bruttó 10 Ft/m 2 /év áron. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 78/2016(IV.19) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Bolyki István 3246 Mátraderecske Széchenyi út 20. alatti lakostól, mint tulajdonostól, valamint Bolyki Istvánné XIV. kerület 1144 Budapest, Ond vezér útja VIII. e a., alatti lakostól, mint haszonélvezőtől a telekhatár rendezés után kialakuló 2168/6 hrsz-ú 129 m 2 területű közterület megjelölésű ingatlant. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 79/2016(IV.19) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja László-Kókai Dénes 9011 Győr, Korona u. 76., mint tulajdonostól, telekhatár rendezés után kialakuló 2168/4hrsz-ú 26 m 2 területű közterület megjelölésű ingatlant. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 80/2016(IV.19) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete köszönettel elfogadja Gálfi Gézáné F CERGY, 36, Rue des Mousserons, 3. emelet 18. szám, valamint Voltay Géza, 1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz. 3. szám, valamint Voltayné Varga Magdolna,1037 Budapest, Folyondár utca 15/B fsz 3. alatti lakosoktól, mint tulajdonosoktól a telekhatár rendezés után kialakuló 2169/2 hrsz-ú 387 m 2 területű közterület megjelölésű ingatlant. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal -28-

29 12. VP Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés pályázat önerő biztosítása. Báró Béla jegyző: Most érkezett meg a pályázatkiírónak a határozati javaslata. Ez a pályázat a Művelődési ház külső felújításáról szól. A pályázati kiírás, illetve a tervezői költségbecslés is elkészült. 75 %-ban támogatott pályázat, amiből az Önkormányzatnak 11MFt önrészt kell biztosítani. Ez így is egy nagyon kedvező lehetőség a Művelődési Ház megújítására. Kétszer adtuk be a pályázatot eddig eredménytelenül. Reméli, az idén szerencsésebbek lesznek. A TOP források keretében is lesz lehetőség pályázni. Hebling Zsolt polgármester: Meg lehetne próbálni az egyéb forrásoknál is, de ismerve a lehetőségeket, a kereteket kevesebb esélyünk lenne. Csapadékvíz, kerékpár út, most az Amfiteátrumon dolgoznak a partnerek. Javasolja, ezen a 75 %-os intenzitáson próbálja meg az Önkormányzat. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 81/2016(IV.19) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzata Képviselőtestülete hozzájárul ahhoz, hogy Alsóörs Község Önkormányzata a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés elnevezésű, VP azonosító számú támogatási konstrukcióra pályázatot nyújtson be. Projekt címe: Eötvös Károly Művelődési Ház épületének korszerűsítése Alsóörs községben a Vidékfejlesztési Program keretein belül A pályázat tárgyát képező ingatlan címe: 8226 Alsóörs Endrődi Sándor u. 49. A pályázat tárgyát képező ingatlan helyrajzi száma: 387. Pályázat beruházás költségei: A projekt teljes elszámolható költsége: ,- Ft. Ebből: igényelt támogatás mértéke: ,- Ft saját forrás: ,- Ft Alsóörs Község Önkormányzata a pályázat megvalósításához szükséges ,- Ft saját forrást a évi költségvetésében elkülöníti. -29-

30 Felelős: Hebling Zsolt polgármester Határidő: azonnal 13. Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések pályázathoz kapcsolódó ingatlan vásárlások Báró Béla jegyző: A Képviselő-testület megkapta a vázrajzot. Az előterjesztésbe belekerült, hogy egy olyan pályázatot szeretne az Önkormányzat beadni, ami a Vízmű fölötti területen alakítana ki egy csúcsvíz tározót. Ezzel lehetőség nyílna arra, hogy amikor nagyobb esőzés van és Felsőörsről ideér a csapadékvíz, akkor a patak el tudja majd vezetni, mert a lefolyását le tudja lassítani ez a tározó. Többször előfordult, hogy kiöntött a patak. Bán Katalint is már háromszor elöntötte. A pályázat 100 %-osan támogatott. A tervező azt mondta, hogy csak ezen a területen lehet elhelyezni a tárolót, amely jelenleg nem önkormányzati tulajdon. Felvették a kapcsolatot a 0114/37 hrsz-ú ingatlan tulajdonosaival, akik hajlandók lennének ,- Ft-os árért eladni. Értékbecslést készíttetett. A vételár elfogadható. Tározónak ideális. A 0113/24 hrsz-ú ingatlan tulajdonosait levélben megkereste, eddig választ nem kapott. Amennyiben nem adják el csak a 0114/37 hrsz-on valósul meg a beruházás. Hebling Zsolt polgármester: A csapadékvíz problémájának megoldásához kiírt pályázatánál szigorú feltételeket szabtak meg. A kész tervek a kocsma csomópont átépítésére és a csapadékvíz elvezetésére vonatkoznak. Ekkor merült fel, hogyan lehetne olyan előnyöket beleilleszteni, mint pld. egy csúcsvíz tározó megépítése. A tervező szerint erre egyedül az említett terület alkalmas. Ezért került a testület elé. Ha nyer a pályázaton az Önkormányzat, ha nem, akkor is célszerű lenne 500eFt-ért megvenni. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza: 82/2016 (IV.19) számú önkormányzati határozat Alsóörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megvásárolja a 0113/37 hrsz-ú 1.472m 2 területű rét művelési ágú ingatlant. A szükséges ,- Ft vételárat a tartalékalap terhére biztosítja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére, az adás-vételi szerződés aláírására. Az ingatlan tulajdonjogát a 2013.évi CXXII. Törvény 11 (2) bekezdés c pontja alapján és célból kívánja megvásárolni. Felelős: Hebling Zsolt polgármester Báró Béla jegyző Határidő: május

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 4/2016. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2016. március 10 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 14/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Alsóörs község Önkormányzat képviselő-testület 2015. november 24-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről Az

Részletesebben

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V ALSÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V K É S Z Ü L T: Alsóörs község Önkormányzat Képviselő- Testület 2014.január 27-én (hétfő) 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. november 25-én megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V NEMESREMPEHOLLÓS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. január 30-án megtartott rendes nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.5.) Önkormányzati Rendelet 2013. évi költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 11-én 07.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 18-án 11.30 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 14-i nyilvános ülésén. - 1 - ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 27-165/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek -

J a v a s l a t - a Képviselő-testületnek - SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-250 Fax.: 47/311-404 Ügyfélfogadás ideje: Hétfő: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30, péntek: 8-12 óráig J a v a s l a

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: Svh/62-2/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére

JEGYZŐKÖNYV. 3. Hírközlési hálózat építéséhez tulajdonosi hozzájárulás a DIGI Kft. részére 70 JEGYZŐKÖNYV Készült: Göd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 07-i rendkívüli, ülésén a Polgármesteri Hivatal nagytermében. Jelen vannak: jelenléti ív szerint Tárgy: a Képviselő-testület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó

JEGYZŐKÖNYV. Kerekesné Füzi Zsuzsanna aljegyző, Biró Erzsébet igazgatási főelőadó Egyházasfalu Község Önkormányzata 1-4/2015.03.26. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Egyházasfalu Község Önkormányzati Képviselő- testületének 2015. március 26-án 17.00 órai kezdettel az önkormányzat hivatalos

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött.

Jegyzőkönyv. A rendkívüli képviselő-testületi ülésre telefonon történt értesítés alapján került sor. Az ülés 16:00 órakor kezdődött. 78 Jegyzőkönyv Készült: Kisköre Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i rendkívüli üléséről a Kiskörei Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Magyar Csilla po1gárn~ester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-5/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. április 22-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV

KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE. Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV KARAKÓSZÖRCSÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám:16-3/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Karakószörcsök Község Önkormányzata Képviselő testülete 2011. április 27. napján 16.30. órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-21/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december

Részletesebben

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-4/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 18. napján 8 óra 30 perckor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község

Részletesebben

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről.

Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. Szám: 362-20/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 13-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. 1 Ikt. szám: 1/1240-1/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 26-án 8.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Balogh Balázs Markó Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én 15.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 23/2013.(V.29.) A község háziorvosi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott üléséről. Helye: Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal B ép. félemeleti tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2014. január 28. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 28. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Védendő épületek felújításának támogatására pályázat kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag

Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Védendő épületek felújításának támogatására pályázat kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag Ikt. sz.:i.2-28 /2006. ELŐTERJESZTÉS Üi.: Dr. Szilágyi Tímea Tárgy: Védendő épületek felújításának támogatására pályázat kiírása Melléklet: pályázati felhívás pályázati anyag Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 KISBERZSENY Szám: 129-37/2014/Tv. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisberzseny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 27-én (csütörtök) 8,30 órai

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-53/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. november 27-én

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 446-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szalkszentmárton Jókai utca 2. szám

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. augusztus hó 6. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Siket Sándor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban

Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban Szám: V/105/2014. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének és Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 18,00 órai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 18/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. december 14-én megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 17/2015. (XII.15.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101

Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Ónod Község Önkormányzata 3551 Ónod, Rákóczi u. 64. * Tel.: 46 466-101 Jegyzőkönyv Ónod Képviselő-testülete 2008. április 17-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről A testületi ülésen a mellékelt jelenléti

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. június 18-án (kedden) 17 óra 30 perckor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 9-én 18.09 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház házasságkötő terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. november 14-én. megtartott. ülésének JEGYZŐKÖNYVE TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. november 14-én megtartott ülésének JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: 9/2014. (XI.14.) önkormányzati rendelete A szociális célú tüzelőanyag támogatás

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Ügyiratszám: 22-27/2010. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2010. május 12-én 17,00 órakor megtartott rendkívüli testületi ülésér l. Helye: Polgármesteri Hivatal Jelen

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. november 11-én tartott. rendkívüli. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. november 11-én tartott rendkívüli n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 12/2015. (XI. 12.) Szociális célú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. június 25.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2007. május 21-én tartott nyilvános üléséről Jelen voltak: Fodor Lajos a bizottság

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG

PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, ABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÉS NAGYKARÁCSONY KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. május 30-án (hétfőn) 18:00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

Ügyiratszám: 480-25/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 23-án tartott rendkívüli üléséről

Ügyiratszám: 480-25/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 23-án tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-25/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 23-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu

Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu 407-15/2014.ikt.sz. Ecsegfalva Község Önkormányzata 5515 Ecsegfalva, Fő u. 67 Tel/Fax: 66/487-100, e-mail: ecsegfalva@t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4.

Jegyzőkönyv. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány, Petőfi S. u. 2-4. Jegyzőkönyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 7.- én (péntek) 7.30 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-án 12,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-án 12,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jegyzőkönyv 1 Jegyzőkönyv Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 18-án 12,30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Mutató: Határozat: 197/2011.(X.18.) Kt. határozat: 198/2011.(X.18.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott nyilvános üléséről Hozott döntések: 9/2015. (VII.31.) önkormányzati rendelet az egészségügyi alapellátási

Részletesebben