JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének november 15. napján tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2011. november 15. napján tartott üléséről."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének november 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők, Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető, Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető, Koplányi László építésügyi főtanácsos. Két fő érdeklődő a lakosság részéről. Távol maradt: Szipli Béla képviselő. Rózsás Elemér polgármester megállapítja, hogy a képviselőtestület 5 tagjából 4 fő jelen van, az ülés határozatképes, összehívására szabályszerűen került sor, azt megnyitja. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: 1.) Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről 2.) évi költségvetésről szóló rendelet módosítása 3.) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója 4.) évi belső ellenőrzési terv 5.) Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása 6.) Pénzügyi végrehajtási társulás bővítése 7.) Településrendezési terv módosítása 8.) Helyi adókról szóló rendelet módosítása 9.) Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 10.) Zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása 11.) Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása 12.) Bérleti szerződés meghosszabbítása 13.) Megállapodás hó eltakarítás díjáról 14.) Tájékoztató hivatali vízvezeték hálózat felújításáról 15.) Kilencven évesek és újszülöttek köszöntése 16.) évi programtervezet 17.) Testvértelepülési kapcsolatok ügye 18.) Beszámoló a faluközpont fejlesztés megvalósításáról 19.) Télapó ünnepség szervezése 20.) Könyvtár nyitva tartásának biztosítása, közháló hozzáférés áthelyezése

2 1./ Beszámoló az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről Tájékoztató az aktuális pénzügyi helyzetről Előadó: Rózsás Elemér polgármester Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Pozitívan értékeli a beszámoló adatait. A bevételek teljesítése 96 %, majdnem a teljes évi terv teljesült. A kiadásoké 71,4 %, ami megtakarítást mutat. Az idei évet Szólád esetében a konszolidáció évének lehet tekinteni. Túlteljesítést a községgazdálkodásnál a közvilágítás esetében, és a szociális ellátásoknál lehet tapasztalni. Az utóbbit a központi forrásból várható bevételek fedezni fogják. Elmaradás van a támogatások esetében, ez az oktatást, a hivatalt és a kistérségi társulást érinti. A támogatások esetében a terv tartalmazta az adósságot, de így is 71 % a teljesítés. Ismerteti az aktuális pénzügyi helyzetről készített összefoglaló adatait. ( Jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Az év végi helyzetet befolyásolni fogja a bank döntése a támogatásmegelőlegező hitelről, mely a mai napon sem állt még rendelkezésre. Ismerteti az adóhátralékról készített kimutatás adatait. ( Jegyzőkönyvhöz mellékelve.) Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a három negyedéves beszámoló elfogadását. 92/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetésének háromnegyed éves teljesítéséről szóló beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. Határidő: november / évi költségvetésről szóló rendelet módosítása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Túlteljesítés az útkarbantartáson és a készletbeszerzésen jelentkezik. A közfoglalkoztatás adatai nem voltak ismertek tervezéskor. Az adóbevételek módosultak a teljesítés alapján. A parkoló építés továbbra is hitel terhére szerepel. A főösszeg 3,5 millió forinttal emelkedett, e mellett a forráshiány 5 millió forinttal csökkent. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosításár. Szólád Község Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja Szólád Község Önkormányzata évi költségvetéséről szóló 3/2011.(III.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 13/2011.(XI.16.) önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. 2

3 3./ Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója Előadó: Rózsás Elemér polgármester Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A koncepcióban azt feltételezzük, hogy a 31 millió forintos állami támogatás jövőre még nem csökken. Bevételi oldalon, a rendelkezésre álló kimutatás alapján, a telekadót 1 millió forintra kellene csökkenteni, továbbá az adórendelet módosítása miatt további csökkentés indokolt, így a forráshiány 1,5 millió forinttal nőhet. Rózsás Elemér polgármester: Két adónemben lehetne változás. A kurtaxa bevezetésével jelentkező 1-1,5 milliós bevétel kiegyenlítené az iparűzési adó csökkentését. Karbantartásra nem kell 4 millió forint; költ még az önkormányzat a hivatal karbantartására és a parkolóra is, ezt a 6 millió forintot jövőre már nem kell tervezni. E mellett a hiány 10 millióval csökkent. Akkora változás nem lehet, hogy az önkormányzat bajban legyen. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Az iparűzési adó esetében számításokat kell végezni. Az SZJA kompenzáció szempontjából az irányadó mérték 1,4 %. Ennél alacsonyabb szintre nem egészítik ki, azt elveszíti az önkormányzat. Rózsás Elemér polgármester: Jelentős a munkanélküliek és a minimálbéresek száma, e miatt az SZJA nem számottevő. Az ide került cégek iparűzési és minden más adót fizetnek. Három nagy cég 8 millió forintot hozott pluszban. Adócsökkentésről szólt az eredeti megbeszélés. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A tényleges adóbevételek ezt nem igazolják, nincs ekkora többlet. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a költségvetési koncepció elfogadását. 93/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete az önkormányzat évi költségvetési koncepcióját elfogadja, továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Határidő: november 16. 3

4 4./ évi belső ellenőrzési terv Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Négy témára tett javaslatot. A testületek által elfogadott ellenőrzési témák alapján készül a kistérségi ellenőrzési terv. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Az idei terv sem valósult meg. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A belső ellenőr a gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata témakörben vállalta a célvizsgálat elvégzését, a jelentést még nem készítette el. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Fenyeget az elévülés, mert letelik az öt év. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: Nem tartja valószínűnek, hogy bármely fórum előtt a volt polgármester befizetési kötelezettségét alapozná meg. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Az összegeket az erdélyi testvértelepülés vette át. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Ez nincs bizonylatolva. 300 ezer forintot állítólag leettekleittak, 300 ezer forint pedig hiányzik. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Minden összeg átadása szerepel a kiadási pénztárbizonylaton, és dokumentálva van az átadás-átvétel is a polgármesterek aláírásával. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Nem találkozott ezzel az anyagban. Mindenképpen szükséges az ügy lezárása. Nem ismert az sem, hogy a 150 ezer forintnak a kerámiák értéke megfelel-e. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Nem adásvételre került sor. Támogatási megállapodás keretében az önkormányzat 150 forinttal járult hozzá az állandó kiállítás berendezéséhez korondi kerámiákból. Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A pénzügyi fegyelem megsértése miatt fegyelmi eljárást lehetne indítani, ha hivatalban lenne. E mellett politikai felelősséggel tartozik, melyet a lakosság ki is fejezett, amikor nem választotta meg. Rózsás Elemér polgármester: A jelentés megérkezését követően ki lehet kérni ügyvéd véleményét. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: És tájékoztatni lehet a lakosságot. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a belső ellenőrzési terv jóváhagyását. 4

5 94/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a évi belső ellenőrzési tervhez a következő ellenőrzési témákat jóváhagyja: 1.) A belső kontrollrendszerek működése, hatékonysága, a gazdasági folyamatokra gyakorolt hatása Ellenőrzés javasolt időpontja: május 2.) A céljelleggel juttatott támogatások felhasználása, az elszámoltatási kötelezettség teljesítése Ellenőrzés javasolt időpontja: július 3.) Normatív kötött felhasználású támogatások igénylésének és elszámolásának szabályszerűsége Ellenőrzés javasolt időpontja: szeptember 4.) Külső források bevonása az önkormányzati feladatellátás eszközrendszerébe (pályázati lehetőségek kihasználása, elszámolás) Ellenőrzés javasolt időpontja: november Határidő: november / Folyószámla hitelkeret szerződés meghosszabbítása Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Rózsás Elemér polgármester: A keret szükséges lehet a likviditáshoz, ezért javasolja a szerződés meghosszabbítását. 95/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete január 1. napjától Ft, azaz hatmillió forint összegű folyószámla hitelkeret engedélyezését kéri számlavezető bankjától, a Magyarországi Volksbank Kaposvári Fiókjától. A hitel fedezete: az önkormányzat költségvetési bevételei. A hitelkeret rendelkezésre tartása: 1 év. A képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a fenti tartalommal elkésztett szerződés aláírására. Határidő: november 30. 5

6 6./ Pénzügyi végrehajtási társulás bővítése Előadó: Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető Belovics Emilné pénzügyi osztályvezető: A bővítéssel 25 tagja lenne a társulásnak, egyidejűleg új megállapodás készült. További bővítés esetén, az eljárás megkönnyítése érdekében Balatonföldvár döntene a megnövekedett működési kiadásokat is Balatonföldvár viseli. Siójut Siófokhoz való körjegyzőségi csatlakozásával, elképzelhető, hogy e tekintetben a részvevők köre változni fog. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a megállapodás jóváhagyását. 96/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a Balatonföldvár és Környéke Pénzügyi Végrehajtási Társulás bővítését, valamint a társulási megállapodást jóváhagyja. Határidő: november / Településrendezési terv módosítása Előadó: Koplányi László építésügyi főtanácsos Koplányi László építésügyi főtanácsos: Megérkezett a záró vélemény, sor kerülhet a rendelet módosítására. A Bücsű-gyöp, a Gömböc-hegy és a Petőfi utcai tömb érintett a módosítással. Az Alsócsikorma kikerült, mert a teljes külterületet felül kellett volna vizsgálni. Szakaszonként ismerteti a rendeletmódosítás tartalmát. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A Gömböc-hegy esetében kérdésként merült fel az adózás. Koplányi László építésügyi főtanácsos: A rendezési terv lehetőséget teremt a belterületbe vonásra. Mivel jelenleg külterület, ezért az adózásban nincs változás. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet módosítását. Szólád Község Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja Szólád Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 7/2005.(VII.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 14/2011.(XI.16.) önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. 6

7 8./ Helyi adókról szóló rendelet módosítása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Rózsás Elemér polgármester: Adatot kér arra vonatkozóan, hogy 1,4 % mértékű adónál mennyi lenne az iparűzési adó bevétel. Összességében sok az adó, és magas a mértékük, különösen az építményadó esetében. A kommunális adót, ha jobban áll a pénzügyi helyzet, el lehet különíteni, és a szennyvíz bevezetésénél felhasználni. Az idegenforgalmi adó elsősorban a hollandokra vonatkozik, ők is javasolták. A mértéke 1 EUR-val számolva 300 Ft lehetne. A használatbavételt követően építményadó fizetési kötelezettségük is jelentkezik. Hátrányosan talán senkit sem érint. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Előzetesen azt kérték, hogy helyiekre ne vonatkozzon. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A tervezet első olvasatáról van szó, nem ismert még a helyi adókról szóló törvény módosítása sem. Rózsás Elemér polgármester: Talán nincs is olyan helyi. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Érintheti a táborozókat. Az övezetet kell megfelelően kijelölni. Döntési lehetősége van az önkormányzatnak, hogy ad-e mentességet a 70 év felettieknek. Rózsás Elemér polgármester: 300 Ft-os mérték esetében javasolja a mentességet. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Alternatív javaslat szerepel az időszakos kedvezmény biztosítására. Az időszakot és a kedvezmény mértékét is lehet változtatni. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Nem javasol időszak szerinti kedvezményt. Szabó Tamás képviselő: Szintén nem javasolja. Rózsás Elemér polgármester: Javasolja az adó mértékét 300 Ft-ban meghatározni. Javasolja az övezetet kijelölni. Kedvezményt a 70 év felettiek kapjanak, időszakra vonatkozó kedvezmény ne legyen. A javaslatot felteszi szavazásra. 97/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló rendelet módosításának előkészítése során 300 Ft mértékű idegenforgalmi adó bevezetésével, övezetek kijelölésével, a 70 év felettiek mentességével egyetért. Időszakra vonatkozó kedvezmény nyújtását nem támogatja. Határidő: december 15. 7

8 Rózsás Elemér polgármester: Az iparűzési adó 0,8 %-ra való csökkentéséről lehet, hogy le kell tenni. 1,4 %-ban való meghatározásáról több információ birtokában lehet majd dönteni. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Az 1080 Ft mértékű építményadó csökkentésére egy későbbi időpontban lehet visszatérni. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra az adórendelet tervezetének továbbtárgyalását. 98/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló rendelet tervezetét továbbtárgyalásra alkalmasnak tartja. Határidő: december / Szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A képviselőtestület ismeri, hogy a szociális törvény alapján a személyes gondoskodást nyújtó ellátások közül nem vonatkozhat a rendelet azokra, melyeket a kistérségi társulás lát el. Így csak az étkeztetésre vonatkozó szabályok maradnak a rendeletben. Átmeneti segély esetében egy rugalmasabban alkalmazható maximális összegre tett javaslatot. 10 ezer forint helyett a nyugdíjminimum 50 %-ában lenne meghatározva. Temetési segély esetében a jövedelmi értékhatár a nyugdíjminimum ötszöröse lenne, visszatérve a 2009-ben érvényes gyakorlathoz. Ebben az esetben nem kell a testület elé hozni az ügyeket méltányosságból történő elbírálásra. Étkeztetés esetén a hosszú ideje érvényben lévő szabályozás szerint, a jogosultak a díj 25, 50, illetve 75 %-át térítik, ha jövedelmük a nyugdíjminimum %-a. Az igénylők számának 10 fővel való növekedése esetén ez 600 ezer forint költséget jelenthet az önkormányzat számára. Alternatív lehetőség van a kedvezmény csökkentésére vagy megszüntetésére, és a hatálybalépés időpontjának közelebbi vagy későbbi meghatározására. Rózsás Elemér polgármester: Jelentős ez az összeg, a jövő évben még a takarékosság a fő szempont. Később meg lehet vizsgálni, hogy van-e rá újra lehetőség. Szabó Tamás képviselő: Meg lehetne fordítani, ha 75 %-ot fizetnek, akkor 200 ezer forintot jelent. Rózsás Elemér polgármester: Vagy vezessük ki. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Inkább 50 %-ra való csökkentést javasol január 1-től, és felülvizsgálatot a következő évben. 8

9 Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Arra van lehetőség, hogy június 30-ig 50 % legyen a kedvezmény mértéke, utána pedig hatályon kívül kerül. Az elhangzottak alapján a jövedelmi értékhatár a nyugdíjminimum lenne. Rózsás Elemér polgármester: Javasolja június 30-ig 50 % kedvezmény biztosításával a rendeletet elfogadni. Szólád Község Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 15/2011.(XI.16.) önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. 10./ A zajvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet megalkotása Előadó: Dr. Kiss Pál címzetes főjegyző Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Ismerteti, hogy a tervezet bővebb szabályozási tárgykört ölel fel, mint az eredeti javaslat, mely a vasárnapi óráig tartó tiltásra vonatkozott. Közterületi rendezvény esetén lehetőség lenne engedély kérésére. Kiterjedne a szabályozás a mozgó árusítás során alkalmazott hangosító berendezésekre. A robbanómotoros eszközök esetében pedig nem a tiltott, hanem az engedélyezett időszakot tartalmazza. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A hozzá eljutott véleményekkel kapcsolatosan elmondja, hogy nem őt zavarja a falu zaja, ő megkeresésnek tett eleget, amikor a szabályozást szorgalmazta. Jogos igény, hogy a vasárnapi istentisztelet, a közösséget összefogó szertartás ideje alatt legyen tiltás, ha másként nem lehet tiszteletben tartani. Nem hiszi el, hogy önkormányzati szinten nem lehet intézkedni, örül annak, hogy elkészült a tervezet. Rózsás Elemér polgármester: Hozzá éppen ellenkező vélemények érkeztek, mely szerint a munkához és a pihenéshez azonos joga van mindenkinek. Faluhelyen nem indokolt a háztartási munka korlátozása, ő nem is szeretne senki korlátozni, ezért nem támogatja a szabályozást. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Ebben az esetben a polgármesterhez küldi azokat, akik hozzá fordultak. Ha elveti a testület, az mindenkinek a maga felelőssége. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Sokat hivatkozunk az emberek belátására. Erre is lehetne számítani, a Szólád TV-ben, falufórumon, közösségi összejövetelek alkalmával felhívással lehetne fordulni a lakossághoz. Rózsás Elemér polgármester: Balatonszárszó hasonló esetben veszített el pert. A felhívást szívesen megteszi, akár a képújságban is. Felteszi szavazásra a rendelet megalkotását. 9

10 A képviselőtestület 1 szavazattal, 3 ellenében, a következő határozatot hozza: 99/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete nem alkot rendelet a helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról. Határidő: november / Kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása Előadó: Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető Rózsás Elemér polgármester: A szolgáltató szerződés szerint végzi a munkát, eddig is kis mértékű emelést alkalmazott, a mostani emelés az infláció mértékét sem éri el. Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: A szerződésnek megfelelően a szolgáltató elkészítette az idei évről szóló beszámolót is, melyet javasol jóváhagyni. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a beszámoló elfogadását és a rendelet módosítását. 100/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a Somogy Kéményseprő-Mester Kft évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja. Határidő: december 15. Szólád Község Képviselőtestülete 4 szavazattal, ellenszavazat nélkül, megalkotja a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2010.(XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 16/2011.(XI.16.) önkormányzati rendeletet. A rendelet kihirdetett szövege mellékletként csatolva. 10

11 12./ Bérleti szerződés meghosszabbítása Előadó: Rózsás Elemér polgármester Rózsás Elemér polgármester: Most is egy évre javasolja megkötni a szerződést. Később az önkormányzatnak szüksége lehet erre a területre. 101/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete Badicz Lajos, Szólád, Szárszói u.7. szám alatti lakossal, a szóládi 108 hrsz-ú kert térítésmentes bérletére kötendő szerződést jóváhagyja. Határidő: november / Megállapodás hó eltakarítás díjáról Előadó: Rózsás Elemér polgármester Rózsás Elemér polgármester: Évek óta nem volt díjemelés, a gázolaj ára jelentősen emelkedett, rendelkezésre tartási díj nincs, ezért a Ft üzemóra díjajánlat elfogadását javasolja. 102/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a hó és síkosság mentesítés elvégzésére a Kötcsei Pinceszövetkezettel fennálló megbízási szerződés keretében, a évi téli szezon vonatkozásában, a megbízási díj összegét Ft / üzemóra mértékben elfogadja. Határidő: november / Tájékoztató a hivatali vízvezeték hálózat felújításáról Előadó: Rózsás Elemér polgármester Árajánlat írásban csatolva. Rózsás Elemér polgármester: Az évzárás pénzügyi helyzetétől tette függővé a tervezett munkát. A támogatás megelőlegező hitel függvényében lehetne elvégezni. Jelenleg egy ajánlat áll rendelkezésre, szükség van még két ajánlatra. Ebben kéri a képviselők segítségét. Az anyagdíjat lehetne később is fizetni. Kéthetes munkáról van szó. 11

12 Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Feltétlenül legyen további két ajánlat. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a tájékoztató elfogadását és további két ajánlat bekérését. 103/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a polgármesteri hivatal vízvezeték hálózatának felújításáról szóló tájékoztatót elfogadja, azzal, hogy kerüljön sor további két árajánlat bekérésére. Határidő: november / Kilencven évesek és újszülöttek köszöntése Előadó: Nagy Dániel Lászlóné képviselő Előterjesztés szóban. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Javasolja, hogy január 1-től kerüljön sor a 90 évesek, a 90 év felettiek köszöntésére születésnapjukon, valamint az újszülöttek köszöntésére megszületésükkor. Jelképes ajándékra és emléklapra gondol. Öt-hat fő kilencven év feletti él a faluban. Szabó Tamás képviselő: Az újszülöttek tiszteletére fát is lehetne ültetni a szabadidő parkban. Rózsás Elemér polgármester: Mindkettőt támogatja. Elfogadását felteszi szavazásra. 104/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete támogatja, hogy január 1. napjától az önkormányzat részéről kerüljön sor a kilencven évesek és a kilencven év felettiek köszöntésére születésnapjukon, továbbá az újszülöttek köszöntésére megszületésükkor. Az újszülöttek tiszteletére fa ültetését szintén támogatja. Határidő: november

13 16./ évi programtervezet Előadó: Nagy Dániel Lászlóné képviselő Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A programtervezet ismertetése előtt kitér az év végi ünnepekre. Az egyesület ülésén beszéltek az adventi gyertyagyújtásról. A koszorú helyére két javaslat volt. A hivatal előtt a fenyőt fel kellene nyesni ahhoz, hogy alatta elférjen, vagy a Turul előtt a parkban helyeznék el. Minden vasárnap 16 órakor lenne a gyertyagyújtás, melynek hirdetéséről és szervezéséről az egyesület gondoskodik. A helyszínről kéri a testület döntését. Rózsás Elemér polgármester: A hivatalnál lenne a legjobb helye, a kerítés elbontását tervezik. Szabó Tamás képviselő: A Millenniumi parkban a betlehem előtt javasolja. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A fenyő felnyesését ő sem támogatná. A képviselőtestület a Millenniumi parkra vonatkozó javaslatot fogadja el. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Gyertyával vagy égővel oldják-e meg a világítást? Mindkettőre volt javaslat. A képviselőtestület az égővel való világítást támogatja. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Az idei szilveszterre már nem sikerült együttest találni, lehetne gépzene a batyus bálon. A mikulás december 5-én 16 órakor érkezne. Szabó Tamás képviselő: Holnap még megpróbál zenekart keresni. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Ismerteti a évi programtervezetet. Kiemeli, hogy a nyugdíjas nap áprilisban lenne. A fogathajtó időpontját nem a falunappal együtt kérik meghatározni ezt egyeztetni kell. Elegendő-e a programkínálat, vagy esetleg sok? Az egyesület mindegyik esetében vállalja a közreműködést vagy a szervezést. Rózsás Elemér polgármester: A fogathajtó időpontját egyezteti. Felteszi szavazásra a programtervezet elfogadását. 105/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a évi ünnepek, megemlékezések programtervezetét jóváhagyja. Határidő: november

14 Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A nyugdíjasokat és a dalkört Nagycsepelyre hívták, kéri a szállítás megoldását. Rózsás Elemér polgármester: A kisbusszal megoldják. 17./ Testvér települési kapcsolatok ügye Előadó: Nagy Dániel Lászlóné képviselő Előterjesztés szóban. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A fenyőkúti kapcsolatról előző napirendi pont keretében beszéltek. A belső ellenőr jelentésének megérkezését követően lehet döntést hozni. A lengyel kapcsolat esetében megjegyzi, hogy a jövőben akár az odalátogatásról, akár a viszontlátogatásról ne csak pár nappal előbb tudjon a testület. Ilyen esetben az a járható út, ha időben találkozik a testület. Rózsás Elemér polgármester: Korábban ismertette, hogy novemberben a nemzeti ünnepük alkalmával kerül sor a látogatásra. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Nem tudott róla. Rózsás Elemér polgármester: Bizonyosan elhangzott, de a helyzeten nem változtatott volna az sem, ha most előbb szól. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Ismételten kéri, hogy a testület előtte időben tudjon róla, mert ez a testületre tartozik. Rózsás Elemér polgármester: Tudta, hogy novemberben kerül rá sor, de nem foglalkozott vele, mert nem igényelt külön szervezést. A nemzeti ünnepen vettek részt, a települési kapcsolatról szólt legkevésbé ez a két nap. Az lesz majd fontos, hogy mi lesz a kapcsolat tartalma. Balatonszárszó csatlakozása segítséget jelent az itteni kapcsolattartásban, mert Lapanów 7 ezer fős város. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A jövőre nézve kéri, hogy minden hasonló utazás, akár külföldi, akár belföldi, legyen megbeszélve. Rózsás Elemér polgármester: Ennek nincs akadálya. A képviselőtestület a tájékoztatást elfogadja. 18./ Beszámoló a faluközpont fejlesztés megvalósításáról Előadó: Rózsás Elemér polgármester Rózsás Elemér polgármester: Ismerteti az eddig elvégzett munkát, mely jó minőségben készült. A kertészeti beszerzés van még hátra. A megvilágítás nem szerepelt a pályázatban, ezt később lehetne megvalósítani. Az első részszámla hamarosan benyújtható. 14

15 Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető: Három szerződés megkötésére került sor, javasolja ezek jóváhagyását. Rózsás Elemér polgármester: Ismerteti a kivitelezői, a műszaki ellenőri és a bonyolítói feladatokra kötött szerződéseket. Jóváhagyásukat felteszi szavazásra. 106/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a pályázati támogatással megvalósuló faluközpont fejlesztés ( parkoló építés és parkosítás ) beruházás keretében - Koki Norbert egyéni vállalkozóval a kivitelezésre kötött vállalkozó szerződést, - a Kreatív Mérnöki Irodával a műszaki ellenőrzésre kötött megbízási szerződést és - Deli Balázs egyéni vállalkozóval a beruházás bonyolítására és a pályázati elszámolás elkészítésére kötött megbízási szerződést jóváhagyja. Határidő: november / Télapó ünnepség szervezése Előadó: Rózsás Elemér polgármester Előterjesztés szóban. Rózsás Elemér polgármester: A kulturális egyesület nélkül a télapó ünnepséget sem lehetne megszervezni. Kész csomagot javasol beszerezni 670 Ft-os egységáron. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: December 23-án lesz a falukarácsony, ott is kapjanak egy kis ajándékot. Rózsás Elemér polgármester: A jógások is hoznak adományt a családoknak. Szabó Tamás képviselő: Annak szétosztásáról gondoskodjanak a jógások. Rózsás Elemér polgármester: Felteszi szavazásra a télapó ünnepségre a csomagok beszerzését. 107/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a télapó ünnepségre, ajándékcsomag beszerzéséhez, 670 Ft / csomag egységáron, a költségvetési forrást biztosítja. Határidő: december 5. 15

16 20./ Könyvtár nyitva tartásának biztosítása, közháló hozzáférés áthelyezése Előadó: Rózsás Elemér polgármester Rózsás Elemér polgármester: Meg kell oldani a könyvtár nyitva tartását, jelenleg tiszteletdíjas személlyel, a későbbiekben esetleg 4-6 órában foglalkoztatott alkalmazottal, aki más feladatot is ellátna. A könyvtárban van a közháló végpont, az óvoda telefonvonalát veszi igénybe. Annak érdekében, hogy a vonalat le lehessen mondani, a közháló a hivatalba kerülne, egy Internet szoba lenne kialakítva. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: A lehetőséget javasolja a képújságban meghirdetni. Rózsás Elemér polgármester: A jelentkezők akár felváltva is végezhetik. Felteszi szavazásra 15 ezer forint tiszteletdíjért a könyvtári feladat ellátására megbízás adását, az óvodai telefonvonal lemondását, a közháló végpont hivatalba helyezését. 108/2011.(XI.15.) Kt. határozat: Szólád Község Képviselőtestülete a könyvtár nyitva tartásának biztosítása érdekében hozzájárul megbízási szerződés megkötéséhez havi Ft megbízási díjjal. A képviselőtestület hozzájárul továbbá a közháló végpontnak a hivatalban kialakítandó Internet szobába történő helyezéséhez és az óvodai telefonvonal megszüntetéséhez. Határidő: december 31. Nagy Dániel Lászlóné képviselő: Számba kellene venni a rendezvényekhez szükséges eszközöket, az egyesület elkészítené az összeírást. Rózsás Elemér polgármester: Elfogadja a javaslatot. Január-február hónapban 100 ezer forint keretösszegből javasolni fogja a társadalmi szervezetek részére támogatás biztosítását. A parkoló építés kapcsán szükséges a kapcsolódó járdaszakasz lebetonozása. A képviselőtestület a javaslatokat elfogadja. Rózsás Elemér polgármester az ülést berekeszti, a képviselőtestület önkormányzati hatósági ügyekben zárt ülésen folytatja munkáját. K.m.f. Rózsás Elemér polgármester Mikóné Fejes Ibolya titkársági osztályvezető a jegyző megbízásából Nagy Dániel Lászlóné Ügyrendi Bizottság elnöke 16

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. szeptember 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Vörös László képviselők,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a nyilvános ülésen megtárgyalandó napirendi pontokat, majd a zárt ülésen tárgyalandó három napirendi pontot. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2011. december 15. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László alpolgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2012. július 30. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Rózsás Elemér polgármester, Nagy Dániel Lászlóné, Szabó Tamás, Szipli Béla, Vörös László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. február 25. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. március 19. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. május 17. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. június 2-án megtartott üléséről Hozott döntések: 37/2014. számú határozat telekegyesítés újratárgyalásáról 38/2014. számú határozat

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 28-án megtartott üléséről Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, dr. Kovácsné Füstös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel. tartott üléséről 7 / 2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. február 25-én 17,05 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 J e g y z ő k ö n y v Készül: Pusztaszemes Község Képviselő-testületének 2009. április 28-i üléséről. Jelen vannak: Mecseki Péterné polgármester Ifj. Kökönyei László alpolgármester, Csicsa István Groszmann

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013.

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. március 28. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l

2010. n o v e m b e r 1 7 - én. m e g t a r t o t t n y i l v á n o s ü l é s é r ő l Nagydorog Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 7044 Nagydorog Kossuth L. u. 81. Tel.: 75/ 532-019, Fax: 332-047 e-mail: nagydorogonk@axelero.net J E G Y Z Ő K Ö N Y V N A G Y D O R O G N A G

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi

JEGYZŐKÖNYV. 1./ Finanszírozási megállapodás megkötése a Balatonföldvári Többcélú Kistérségi JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. szeptember 3. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve 15/2013. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. december 11-én megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes és Balatonőszöd Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2012. február 20-án 13.00 órakor kezdődő a Körjegyzőségi Hivatal tanácskozó termében közösen megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. június 17 - i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. június 17 - i üléséről Önkormányzati rendelet: 1 Határozat: 57-62 /2013. (06.17) 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők.

Igazoltan távol van: Sütő Mária Márta és Dr. Zsurzsucz Zsolt képviselők. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000 9/2010. J E GY Z Ő K Ö NY V Készült: Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 31-én 17.00 perckor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Csanádapáca Képviselő-testülete 5/2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Képviselő-testület 2011. február 23. napján tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Községháza díszterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 98 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 25.-én Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének soros, nyílt ülésén 15.00 órakor, a Jászboldogháza Községháza, Rákóczi u. 27. alatti földszinti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr.

JEGYZŐKÖNYV. képviselő Dr. Kun Lászlóné. képviselő Herczeg Mariann. képviselő Mekler Andrea. képviselő Orbán Róbert. képviselő dr. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 22-én, 9 00 órakor a Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Nagytermében megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 648-19/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 13-án, 13 00 órakor kezdődő közmeghallgatásáról,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 26-án a polgármesteri hivatal (Teleki, Rákóczi u. 49.) tanácstermében tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 26-i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 243-12 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára

2015. március 16-án (hétfő) du. 15.00 órára H O S S Z Ú P Á L Y I N A G Y K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 4 2 7 4 H o s s z ú p á l y i, S z a b a d s á g t é r 6. T e l : 5 2 / 3 7 5-5 1 1, 5 2 / 5 9 8-4

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése

2. A lakosság és a helyi szervezetek közérdekű bejelentéseinek, javaslatainak, előterjesztése J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 3-án 17 00 órai kezdettel a Petőfi Sándor Művelődési Ház és Könyvtárban tartott közmeghallgatáson.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2010./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. június 9-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 7 fős testület minden tagja jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 30.-án, az önkormányzat házasságkötő termében 17.30 órai kezdettel megtartott, munkaterv szerinti soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 26-án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2012. július 19. napján tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, dr. Szakács László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata

Készült: 2 példányban. Példány. a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata 93 6/2010.sz. Készült: 2 példányban. Példány Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 2010. június 17-én 14 00 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 51-53/2010.(VI.17.) kt. határozata Napirend:

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334-3/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 12. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 2-9/2011. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Buzgán Mihály képviselő Jeneiné

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-14/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. augusztus 7-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK

ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK ÓPÁLYI ÉS NYÍRPARASZNYA KÖZSÉGEK KÉPVISELŐ-TESTÜLETEINEK 2011. FEBRUÁR 7-ÉN HÉTFŐN 16:00 ÓRAI KEZDETTEL MEGTARTOTT KÖZÖS ÜLÉSÉNEK A../ tárgysorozata B./ jegyzőkönyve C./ határozatai: Ópályi 9/2011.(II.07.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (IX.15.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.

Jegyzőkönyv. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 106/2014. (IX.15.) önkormányzati határozata az ülés napirendjéről. Jegyzőkönyv Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15.-én, 17 órai kezdettel a Községházán megtartott munkaterv szerinti üléséről. Jelen vannak:, Dr. Mohr Tamás alpolgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 08-án 14 00 órakor tartott ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 132/2010. (XII. 8.) Közbeszerzési

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv a Képviselő-testület üléséről 2015. 02. 04. Jegyzőkönyvet készítette: Talapka Gergő jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 573-5/2015. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2014. március 13-án megtartott üléséről Hozott döntések: 22/2014. számú határozat pályázatok benyújtásáról 23/2014. számú határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 11:00 órakor megtartott nyilvános képviselő-testületi üléséről. Helye: Faluház Salföld,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben