1 7. s z á m ú. Készült a július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről."

Átírás

1 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 5 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, Dr. Tóth Renáta jegyző, Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt: Soós Tibor Tamás képviselő. A képviselő-testületi ülésről távol volt: Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, Kállai Zsolt JCKÖ elnöke. Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 3 fő. Farkas Attila polgármester: A képviselő-testületnek az alábbi napirendi pontokat javasolta megtárgyalni: Napirend: 1./ Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 2./ Egyebek Előterjesztő: Farkas Attila polgármester A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet.

2 1./ Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás Előterjesztő: Farkas Attila polgármester Farkas Attila polgármester: Szeretettel köszöntött mindenkit a rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Egy napirendi pont szerepel, és a miatt került a rendkívüli testületi ülés összehívásra. A múlt héten Pásztón kistérségi ülés volt, ahol a kistérségi társulás elnöke és Salgótarján alpolgármester minden önkormányzatot megkért, hogy július 31-ig a hulladékgazdálkodási dologgal kapcsolatban hozzon döntést. A határozatról a holnapi nap mindenképpen értesíteni kell őket. A képviselők az anyagot megkapták, de elmondta, hogy miről szól ez az egész történet. Az Európai Unió előírja, azt hogy től kötelezővé teszi, hogy minden településen Magyarországon szelektív hulladékgyűjtés legyen, legalább a papír, a fém, az üveg, a műanyag esetében, ez az egyik része tól pedig kötelezővé teszik Magyarországon is, hogy a hulladékok legalább 50 %-át újra kell hasznosítani. Most a történet arról szól, hogy Kelet-Nógrád bead egy pályázatot, amihez az állam 1 milliárd 300 millió Ft-tal járulna hozzá. A döntés arról szól, hogy csatlakozunk-e ehhez a pályázathoz. Elmondta az ő személyes véleményét ezzel kapcsolatban, még múlt héten szerdán az első gondolata az volt, hogy mindenképpen csatlakozni kellene, legalábbis az első részéhez, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz, mert azzal még sokat nem veszítenénk, akár kiléphetünk fél év múlva. A megvalósíthatósági tanulmány 3,5 millió Ft-ba kerülne, melyet lakosságszám-arányosan kellene a településeknek hozzájárulni, és ha jól emlékszik ez Jobbágyinak kb. 60 ezer Ft költséget jelentene. Januárig kellene eldönteni, hogy részt kívánnak-e venni ebben a projektben vagy nem. Miért jött az a gondolat, hogy részt kell-e venni benne, vagy sem, azért mert Jobbágyin van vállalkozó, aki ezzel foglalkozik és nemcsak a településen, hanem a környező településeken is ellátja a feladatot. Abban biztos, hogyha továbbra is ő fogja szállítani a hulladékot, akkor a szemétszállításért fizetendő díj alacsonyabb, és munkát ad, valamint iparűzési adót fizet. Természetesen beszélt Bakos úrral is, és egyértelműnek tűnik a számára, hogy az EU-s előírásokat ők is tudják vállalni, és ilyen szempontból az ő álláspontja, hogy nem biztos, hogy nekünk csatlakozni kellene a pályázathoz, mert valószínűleg jobban járnának a csatlakozással. Röviden ennyit szeretett volna elmondani, kérte a képviselők véleményét. Három lehetőség van: az egyik, hogy részt veszünk a projektben először a megvalósíthatósági tanulmányban, majd a pályázatban, aminek esetében számítani lehet a brutális szemétdíj emelkedésre; a másik ez tűnik biztonságosnak, de személy szerint ő nem ezt támogatja -, hogy csatlakozunk a megvalósíthatósági tanulmányhoz és fél éven belül eldöntik, hogy továbbiakban részt vesznek-e a projektben; harmadik variáció, hogy az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban sem vesznek részt. Schoblocher István képviselő: Szerinte nem kell ezt túlregélni, mivel a településen megoldott a hulladékszállítás. Másik dolog, hogy az önkormányzatnak a szelektív hulladékgyűjtést meg kell valósítani, amelynek azonban költségvonzata van. Ezt az önkormányzat meg tudná csinálni, de az, hogy mi lesz itt 2020-ig az egy nyitott kérdés. Saját vállalatáról tudja, hogy ott keményen csinálják is a hulladékgazdálkodást a területükön, de azért egy bizonyos időnek el kell telnie, hogy a lakosság erre érett is legyen a feladatra, sajnos. Reméli, hogy ebben a komposztálás egy picit fog segíteni, hogyha beindul a településen, tájékoztatni is kell az embereket. Úgy gondolja, hogy ebbe az önkormányzatnak nem kell beleugrani, feleslegesen 60 ezer Ft-ot se adjanak ki. 2

3 Inkább gondolkozzanak azon, hogy hogyan lehetne minél előbb megoldani, vagy elkezdeni a szelektív gyűjtést. Röviden ennyit szeretett volna hozzáfűzni. Farkas Attila polgármester: Személy szerint is ezt a változatot támogatja. Jancsó György alpolgármester: Egyetértett az elhangzottakkal. Kérdése, hogy meddig van a bányának engedélye. Mónus Angéla: A bányát már bezárták, egy másik van, ott működtették utána, de oda már biztos, hogy nem lehet szállítani. Jancsó György alpolgármester: Meg kell oldani a szelektív hulladékgyűjtés, és ezzel a helyi vállalkozó továbbra is megbízható, kérjék a segítségét. Nem a 60 ezer Ft, de nem kell beszállni, mert 2020-ra úgyis megteremtődnek a feltételek. Farkas Attila polgármester: Kérdése, hogy a képviselőknek van-e hozzászólása. Szót adott Mónus Angélának. Mónus Angéla: Javaslattal élne, a Szuha Kft. már megkérte a csomagolási hulladékokra az engedélyt, de az elutasításra talált, de nem volt ideje megnézni, hogy miért, talán a hely nem volt megfelelő, ahová tervezték. Szerinte meg kellene hívni a Bakosékat egy bizottsági vagy testületi ülésre, és akkor esetleg az önkormányzat felajánlhatna területet és nem elkövetni azt a hibát, mint pár évvel ezelőtt, és egy közös kft-t létrehozni a hulladékkezelésre, melyből profitálna az önkormányzat. Farkas Attila polgármester: Egyéb hozzászólás? Feltette szavazásra, hogy Jobbágyi Önkormányzat nem vesz részt a megvalósíthatósági tanulmányban és a projekthez nem csatlakozik. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 88/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot és elhatározta, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakító előkészítő önkormányzati együttműködésben nem vesz részt Határidő: azonnal Felelős: Farkas Attila polgármester 2./ Egyebek Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 3

4 a.) Óvoda tetőépítése Farkas Attila polgármester: A múlt héten szerdán voltak kint az óvodánál és megnézték, hogy mennyire stabil a plafon, de mielőtt ebbe bekezdene, megnézték a volt orvosi lakást is, illetve a bontással érintett területet. Megkérte Toldi Csaba szurdokpüspöki vállalkozót, hogy jöjjön be. Az orvosi lakással kapcsolatban képviselő-testület is úgy gondolkozott, hogy a főfalaknak meg kellene maradni, Toldi Csaba is megismerte a statikus véleményét. Toldi Csaba építési vállalkozó: Kérdése, hogy mennyi időt kellene állni állagmegóvás címén, fóliázással, mert az kérdéses, hogy az meddig fogja bírni. Farkas Attila polgármester: A statikusi vélemény alapján a hátsó részt azt teljesen le kell bontani, mert életveszélyes, a többi részen pedig a tetőszerkezet állapota szorul javításra. A szigetelés viszont maximum egy évet bír ki. Toldi Csaba építési vállalkozó: Nehéz megmondani, hogy egy vastagabb fóliaterítés is meddig lenne jó. Jeges László Lajos képviselő: Véleménye szerint az épületet nem fóliázással, hanem a tető megcsinálásával kell megóvni. A főfalak jók, és nem mindegy, hogy elölről kezdik, nulláról az alap kiásásától vagy csak új tetőt kell rá tenni. Toldi Csaba építési vállalkozó: A polgármesterrel beszélt, és ő mondta az állagmegóvást. Jeges László Lajos képviselő: Nem fóliázni kell. Toldi Csaba építési vállalkozó: A szakértői vélemény nem ezt írt, ez teljesen más variáció, itt arról van szó, hogy le lesz bontva a tető vagy ki lesz javítva. Szerinte a legegyszerűbb megoldás kijavítani, mert lécezni kellene. Farkas Attila polgármester: Arról van szó, hogy ami szükséges azt mindenképpen csinálják meg. Jeges László Lajos képviselő: Annak, hogy a tetőt leveszik és lefóliázzák, annak semmi értelme. Toldi Csaba építési vállalkozó: Egy fóliával nem tudja megvédeni egy félévig sem. Farkas Attila polgármester: Erről még nem is szavaztak. Jeges László Lajos képviselő: Nem szavaztak, de ki kell javítani. Toldi Csaba építési vállalkozó: Ő is azt mondta a polgármesternek, hogy a fóliázásnak semmi értelme. Farkas Attila polgármester: Az előző testületi ülésen abban állapodtak meg, hogy hátha lesz pályázati lehetőség a tető felújítására. 4

5 Schoblocher István képviselő: Kérdése az építési vállalkozóhoz, hogy kb. mennyibe kerülhet annak felújítása, 1,5 2 millió Ft elég lenne? Toldi Csaba építési vállalkozó: Igen, ha csak azt cserélnék, ami rossz, a szarufák lehet, hogy megfelelőek. Nincs az egész tetővel baj, csak javítani kellene. Jancsó György alpolgármester: Ha jól megnézzük, a melléképületet teljesen le kell bontani, a tetőt pedig meg kell javítani, a fóliázásnak semmi értelmét nem látja, mert azt minden évben megcsinálhatják, a tetővel mindenképpen kell valamint kezdeni. Egyetértett annak felújításával. Schoblocher István képviselő: A cserép is jó, esetleg pótolni kell. Toldi Csaba építési vállalkozó: A cserép cementcserép az jó, a bontott épületrészekről is fel lehet használni, cserélni kell a megrepedteket. Jancsó György alpolgármester: Konkrétabb megtekintést javasolta a vállalkozóval. Farkas Attila polgármester: A két életveszélyes épületrész lebontása mindenképpen szükséges, arra kérné Toldi Csabát, hogy 1-2 héten belül jöjjenek el és a bontást végezzék el, ez nagyon sürgősen kellene. Schoblocher István képviselő: A tetőt is meg kell csinálni. Toldi Csaba építési vállalkozó: Javasolta, hogy a telet nem kellene megvárni. Jancsó György alpolgármester: Azért veszélyes, mert nem tudják, hogy kik és miért járnak az épületbe. Jeges Tamás képviselő: A felújításig is javasolta két tábla elhelyezését, mely az életveszélyre hívja fel a figyelmet. Farkas Attila polgármester: A terület egyébként is le van zárva. Jeges Tamás képviselő: A tábla azért szükséges, hogy a felelősség alól mentesüljenek. Farkas Attila polgármester: A másik, amiért a rendkívüli testületi ülés összehívásra került, hogy döntsenek az óvoda tetőszerkezetéről. Az óvoda tetőszerkezetére vonatkozó tervet átnézte a vállalkozó és Cseh László tervező is, a problémákat, gondokat, amelyek nem voltak tiszták átbeszélték. Most már végleges összeget tud mondani Toldi Csaba. Toldi Csaba építési vállalkozó: A tervezővel egyeztették a tervet. A tetőn amin lehet, azon spóroltak. Azonban a korábbi ajánlatban nem szerepelt a favédéses tűzgátlás és a gombaölő védelem, ami közintézmények esetében kötelező, azt a Tűzoltóság megköveteli. A másik, hogy január 1-jétől csak kiviteli terv alapján lehet dolgozni. A kiemelt szerkezetű süllyesztett betonfödém kiemelése is szükséges, az óvodavezető kérésére a tető meghosszabbításra kerül a járda vonaláig, illetve szerkezeti változtatás is történt, a talpszelement is módosították, és a kötőgerendákat is, a talpgerendák dübelezéssel kerülnek rögzítésre. A székoszlop 10 x 10-es gyenge lett 5

6 volna, mivel van hó- és szélterhelés is, a szarufakiosztás is módosításra került, illetve Bramac tetőléc került beépítésre. Jeges László Lajos képviselő: A talpszelemenek hol kerülnek elhelyezésre? Toldi Csaba építési vállalkozó: Falsíkban lesznek. Jeges László Lajos képviselő: Az 15 cm magas, a jelenlegi lapos tetőhöz van 40 cm eresz, ha azt 25 -os tetőlejtéssel csinálják, akkor leverik az ereszt? Toldi Csaba építési vállalkozó: Nem verik le az ereszt, az pont a hegyéig fog érni. Jeges László Lajos képviselő: Akkor alá kell valamit rakni, pl. koszorút. Toldi Csaba építési vállalkozó: Nem szükséges koszorú, de mivel a tetőnek nincs meg az egyenessége, alá kell valamint rakni, pl. fából, és a talpszelement egyenes helyzetbe kell hozni. Jelenleg monolit födém van a tetőn, 14 cm-ig teljes betont találtak, ezt azért előre megnézték. Az egyenesség okozhat problémát 5 cm van benne. A költségeknél a talpszelemennél valamennyit nyertek, a szarufaosztást és a tetőlécet megemelte, egy tételen tudott csökkenteni, változtatás a toldás a bejárati rész felett is növelte. A beruházás építési engedély köteles, a számlázás nettó összegben történik, az ÁFA befizetés az önkormányzatot terheli. Lefolyó és csatornavas még kell, ő horganylemez csatornára gondolt a lefolyóknál. Az ár így változott nettó Ft-ról nettó Ft-ra. Farkas Attila polgármester: Úgy emlékszik, hogy m 2 cserép lett igényelve. Toldi Csaba építési vállalkozó: Az alapban 885 m 2 volt, de 950 m 2 -re lesz igény, + 10 %-ot veszteségként hozzá lehet adni. Jeges László Lajos képviselő: Ebben a kúpcserép benne van? Farkas Attila polgármester: Azért számoltak többet, hogy benne legyen. Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy készült-e új terv? Farkas Attila polgármester: Igen készült, m 2 cserép biztos, hogy kell. Jeges László Lajos képviselő: Az új építésű résznél sátortető megy, és 8 sor kell rá, amit vágni kell, tehát itt biztosan lesz hulladék. Toldi Csaba építési vállalkozó: Tudni kell a cserép típusát, mivel az osztás nem mindegy. Farkas Attila polgármester: A cserepet bármikor kiválaszthatják, de addig amíg nincs építési engedély, addig nem adják ki. Nem választhatják a legdrágábbat, mert az alapcseréppel számoltak, annak idején. Végül is olyan van a szerződésben, hogy amennyiben az a termék nem elegendő, akkor kedvezményes áron vásárolhat. Toldi Csaba építési vállalkozó: A bádogmunka és a csatornavas 287 ezer Ft. 6

7 Jancsó György alpolgármester távozott a teremből. Toldi Csaba építési vállalkozó: Elmondta, hogy neki olyan szerződése van a Tondachkal, hogy minden előző évi vásárlása alapján adja a kedvezményt, a csatornával is hasonló a helyzet. Jeges László Lajos képviselő: Más az, ha valaki folyamatosan vevője, vagy van egy egyszeri akció, beszerzés. Farkas Attila polgármester: Azt szóban is elmondták, hogyha nem elég a termék, akkor kedvezményesen vásárolhatnak, a kedvezmény mértékét viszont nem mondták el. Jancsó György alpolgármester visszatért a terembe. Jeges László Lajos képviselő: Nem ezen fog múlni. Farkas Attila polgármester: Pontosan. Schoblocher István képviselő: Összességében ez ÁFÁ-val együtt durván 7 millió Ft. Farkas Attila polgármester: ezer Ft, plusz még hozzá jön a szállítási költség, mivel az anyagot ide kell szállítani. Toldi Csaba építési vállalkozó: A vegyszerezés miatt nagyon csúsznak az árak. Farkas Attila polgármester: Lehetett volna, és egy kicsit spórolhattak volna, ha a közmunkásokkal az áztatást megoldják. Schoblocher István képviselő: Nem a 300 ezer Ft-on fog múlni, ennek nincs értelme, ezen a tételen spórolni. Másik, amit szeretett volna kérdezni, hogy az óvodának működni kell, hogyan oldják meg a kivitelezést? Toldi Csaba építési vállalkozó: Már beszéltek a polgármesterrel, bizonyos területeket el kell zárni a balesetveszély miatt. Schoblocher István képviselő: Ez egyértelmű. Toldi Csaba építési vállalkozó: Az elzárást meg lehet oldani, a bejáratot lefednék. Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy a kivitelezés időben mennyi lenne. Toldi Csaba építési vállalkozó: Kb. 1,5 hónapot venne igénybe, a szervezést úgy bonyolítanák, hogy a szállítások hétvégén lennének. Farkas Attila polgármester: Összefoglalva a történetet, ez kb. az önkormányzatnak a megnyert 2,8 millió Ft anyag mellett 7,5 millió Ft kiadást jelentene. Felmerül a kérdés, hogy ilyen feltételek mellett csinálják-e. Ha megvalósítják 30 évre megoldják a problémát, a lapos tetőre is néhány milliót rá lehetne költeni, de az sem lenne hatékonyabb. Az óvodának a beázás több éves probléma, és a döntést nem halogathatják tovább. Ha megvan az építésügyi hatósági engedély, akkor is két hetet kértek az anyag 7

8 biztosítására. Ha meglesz a helyrajzi szám, akkor már nem tart soká az engedély kiadása. Viszont ma nem mehetnek el úgy, hogy erről nem döntenek, ha tovább halogatják a dolgot októberben sem lesz elkezdve. Jeges Tamás képviselő: Most megint nincsen újabb terv, azt nem látták. A jövőben oda kellene figyelni, hogy a pályáztatási rendszerre. Átolvasta minden ajánlatot, gyakorlatilag minden egyes beadott ajánlat másról szólt, egyik ajánlat belevette a tetőcserepet, a másik vállalkozó a csatornát vette ki belőle, a harmadik csak a munkadíjat írta le. Ez alapján mindenki másról adott be ajánlatot, amelyek alapján nem biztos, hogy érdemben tudnak dönteni. Farkas Attila polgármester: Tudja, hogy a képviselő mire gondol. Jeges Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy ez úgy működne, hogy pl. egy ilyen tollat szeretne venni, akkor a három bolt egy ilyen tollra ad árajánlatot. Viszont, ha azt mondja, hogy egyiktől pirosat, másiktól kéket, harmadiktól zöldet kér, nem biztos, hogy a három árajánlat összehasonlítható lesz. Toldi Csaba építési vállalkozó: Munkanemenként be van sorolva TERC program alapján a feladat, akkor csak arra kell nagyon odafigyelni, hogy minden munkanem szerepeljen. Utána, ha kimarad belőle valami, akkor joggal mondja azt a vállalkozó, hogy nem volt benne. Jeges Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy egy korrekt tervdokumentáció alapján egy kivitelezőnek mindent szerepeltetnie kell. Toldi Csaba építési vállalkozó: Egy engedélyezési tervdokumentáció nem alkalmas rá. Farkas Attila polgármester: Visszakapcsolódva Jeges Tamás által elmondottakhoz, az nagyon nehéz lett volna, hiszen melyik kivitelezővel menjen ki a helyszínre, mert előre nem tudni, hogy ki lesz a kivitelező. Jeges László Lajos képviselő: Kérte, hogy ne zsákbamacskáról döntsenek, ki tudja, hogy hogyan néz ki a terv. Farkas Attila polgármester: Most már közösen voltak kint, tuti, hogy az lesz a tervben, amit megbeszéltek, nincs kész, de a tervező miért módosítana rajta. Húzhatják az időt akár egy hónapig is, de akkor Jeges László Lajos képviselő: Kérte, hogy amikor döntésre kerül sor, akkor úgy legyenek előkészítve Farkas Attila polgármester: Nem hinné, hogy az ő hibája lenne, hogy most nincs kész a rajz. Jeges László Lajos képviselő: Miért van előterjesztve döntésre, ha nincs kész a rajz? Farkas Attila polgármester: Azért, mert sürget az idő, és kint volt az önkormányzattól jó páran, és kint volt a leendő kivitelező, aki valószínűleg csinálja, és mindent egyeztettek, akkor miért térne el tőle. Várhatnak egy hónapig, de akkor felejtés el az egészet. 8

9 Jeges László Lajos képviselő: Nem várhatnak, mikor lett megnyerve a pályázat, mikor jött a döntés? Farkas Attila polgármester: Májusban. Jeges László Lajos képviselő: Most július vége van, májustól idáig nem lehetett volna tervet készíteni? Farkas Attila polgármester: Készítették, június elején kész volt a terv. Jancsó György alpolgármester: Ezen most vitatkozhatnak, Jeges Tamás képviselővel tökéletesen egyetért, viszont ha az önkormányzat kiküldi az anyagot hat pályázónak, és mind a hat másképpen értelmezi, nem az önkormányzat a hibás, ugyanazt kapta meg mindenki. Farkas Attila polgármester: A változtatások a terven csak most voltak, mert közben derült ki, hogy nem lesz jó. Közben kiderült, hogy a lakótelep egy helyrajzi számon szerepel az egész, azt is meg kell osztani. Az építésügyi hatóság visszadobta. Egyáltalán nem lett ez a dolog elhanyagolva, de akkor minden nap jöhettek volna be rendkívüli testületi ülésre. Így is kéthetenként, hetenként testületi ülés van. Jeges László Lajos képviselő: Nem tudja, nagyon meggondolandó, hogy így saját beruházásban érdemes-e ezt rákölteni, mert ha ugyanezt a pénzt, ha megjelenik egy pályázat 3-szor ennyi pénzt tudnának az óvodára költeni. Mert elfogy az a kis pénz, ami még van, és utána a 90 %-os pályázathoz sem lesz önrész. Schoblocher István képviselő: Ugyanezt megkérdezte múltkor, akkor mindenki azt mondta, hogy igen, meg kell csinálni, mert hosszú távon ez éri meg. Változott, mert változott 1 millió Ft-tal lett több, de véleménye szerint ezen most felesleges rágódni, mert az előírásokat teljesítni kell. A döntést megint csak húzzák, halasztgatják. Kozma Miklósné képviselő: Kérdése, hogy ha nem nyernek ezen a pályázaton, tehát a sátortető kialakításához szüksége anyag nincs, ha nekik kell, hogy beépítsék, akkor mennyibe kerül? Farkas Attila polgármester: 2,8 millió Ft-tal lenne több, ha a cserepet és az ereszcsatornát nekünk kell megvenni. Akkor 10 millió Ft lenne. Jeges László Lajos képviselő: Akkor gyakorlatilag 30 % a támogatás, 70 % az önrész. Farkas Attila polgármester: De a képviselő is benne volt az előző képviselő-testületben, és tudja, hogy felújítottak egy pár tetőt úgy, hogy még 30 % sem volt. Szavazásra bocsátotta az óvodatető építését a Várépítő pályázatban nyert anyagok felhasználásával, a kivitelezési költségek, a szállítási költség és a faanyag önkormányzati forrásból történő vállalásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 9

10 89/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda épületének tetőszerkezetét a Várépítő pályázatban nyert anyagok felhasználásával megvalósítja. A tetőszerkezethez szükséges faanyagot, csatornát és kivitelezés költségét a fejlesztési tartalékból biztosítja. Határidő: értelem szerint Felelős: Farkas Attila polgármester Farkas Attila polgármester: A kapott árajánlat közül a legkedvezőbb árajánlatot Toldi Csaba nyújtotta be, ezért kérte a képviselő-testület részéről a kivitelező jóváhagyását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 90/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda épületének tetőszerkezetének kivitelezésével - Cseh László építészmérnök terve alapján - Toldi Csaba Szurdokpüspöki Szabadság út 171. vállalkozót bízza meg. A vállalási ár: nettó Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az építési engedély rendelkezésre állását követően az építési szerződés előkészítse. Határidő: értelem szerint Felelős: Farkas Attila polgármester b.) Gondozási Központ akadálymentesítése Farkas Attila polgármester: Szóba került a pásztói kistérségi ülésen, hogy volt egy ellenőrzés a Gondozási Központban, és megállapították, hogy az akadálymentesítés nincs megoldva. Két lehetőség van, egyik az, hogy négy hónapon belül megoldják, a másik az, hogy három éves haladékot kapnak, ha hatósági szerződést kötnek a Gyámhivatallal. Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy jelent-e problémát, hogy az akadálymentesítés nincs megoldva? Farkas Attila polgármester: Nem. Mónus Angéla: Az akadálymentesítés nemcsak a kerekesszékre vonatkozik, hanem pl. az idős már nem tud felmenni a lépcsőn. Schoblocher István képviselő: Relatív, hogy akárhányfokos szögben, vagy lépcsőn megy fel könnyebben. Mónus Angéla: Vannak járókeretesek a településen, lehet, hogy pont ez az akadály, hogy nem mennek be. Lépcsőn járókerettel nem lehet. 10

11 Dr. Tóth Renáta jegyző: Van rámpa az idősek klubjában. Mónus Angéla: Ja, ő oldalt ment be. Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat 3 éven belül vállalja az akadálymentesítés megoldását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 91/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jobbágyi Gondozási Központ ellenőrzése során a Szociális és Gyámhivatal által feltárt hiányosságok megszűntetésére tett javaslatot. Jobbágyi Község Önkormányzata vállaljak a tulajdonukban lévő ingatlanon a hiányosság három éven belüli megszűntetését, melyre Pásztó Kistérség Többcélú Társulása kétoldalú Hatósági Szerződést köt a Szociális és Gyámhivatallal. Határidő: értelem szerint Felelős: Farkas Attila polgármester c.) Tájékoztatások, javaslatok Farkas Attila polgármester: Már csak egy dolgot kívánt egyebek napirendi pontban elmondani, mindenki tudja, hogy a települést képviselték Okland településen és a múlt héten pénteken testvér-települési szerződés került aláírásra. Aki a testületből kint volt - Kozma Miklósné és Soós Tibor Tamás -, tanúsítja, hogy nagyon jól megszervezett dolog volt, több település vett részt. Igazán nagyszabású volt, amely köszönhető annak, hogy Okland település pályázaton nyert pénzt, de attól függetlenül 15 éve ápol kapcsolatot több településsel Európában. Van testvértelepülésük Lengyelországban, Szlovákiában is. Amilyen szeretettel és vendéglátással fogadták őket, az mindennél többet ért. Augusztusban látogatnak el magyarországi testvértelepülésükre, Cserépfalura, ott vesznek részt egy háromnapos fesztiválon. Akkor a polgármester úr is jönni fog és lehet, hogy Jobbágyira is ellátogat. Kozma Miklósné képviselővel elkezdik előkészíteni a testvér-települési kapcsolatra vonatkozó EU pályázatot. Schoblocher István képviselő: Ő is tud segíteni, mert Csitár is nyert pénzt és a polgármesterrel baráti viszonyban van. Farkas Attila polgármester: Köszöni szépen. Mónus Angéla: Kérdése, hogy a honlapra felkerül-e a megállapodás. Farkas Attila polgármester: Igen. 11

12 Jancsó György alpolgármester: A jövő héten egyeztet gróf Apponyi Éva nénivel az iskolai székek ügyében, de ki kellene menni, megnézni azokat, illetve fel kellene mérni, hogy mennyire lenne szükség. Farkas Attila polgármester: A jövő héten egyeztet az iskolaigazgatóval. Jancsó György alpolgármester: Nemcsak az iskolába lehetne, hanem pl. a nyugdíjasklubnak is, rendezvényekre fel lehetne használni széket be tudnának pakolni, Ruga Zsolt bizottsági tag felajánlotta a segítését, hogy szállítójárművet biztosítana, csak az üzemanyagot kellene az önkormányzatnak megvenni. Farkas Attila polgármester: Megköszönte a részvétel és a képviselő-testületi ülést bezárta. K. m. f. Farkas Attila polgármester Dr. Tóth Renáta jegyző 12

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. február 9-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Molnárné Tarman Renáta jegyző Miklós Imréné jegyzőkönyvvezető Iktatószám: 571-3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 22. napján 12:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban (8123 Soponya, Petőfi S. u. 32.) tartott,

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 02-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 169/2015. (VI.02.) határozata Pályázat a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. 183/15/2013. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21- én megtartott közmeghallgatásról. Rendelet: 10/2013.(XII.1.)önkormányzati rendelet szociális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.február 25. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. 7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 30-án megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015.október 21-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 228/2015.(X.21.) határozat az önkormányzati tulajdonú tornateremben természeti eredetű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. január 10. napján 17.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Városi Könyvtár és Művelődési Központ Polgárdi, Kossuth u. 128. Jelen

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. július 27-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2011/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-24/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 27-én (szerdán) 14:00 órakor

Részletesebben

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése

4) Az elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos szabályozásról szóló 11/2005. (XI.01.) számú rendelet hatályon kívül helyezése Szociális Szolgáltató Központ nyújt be a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a TÁMOP 5.4.3-09/2 Házi segítségnyújtás fejlesztése pályázati kiírásra, az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Varsány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 26-án (hétfő) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Polgármesteri Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének Iktatószám: 1634/9/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 20. napján délután 15.30 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 57/2015. (V. 20.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta.

Jegyzőkönyv. Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata a módosított napirendet elfogadta. Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2013. február 19-én 10.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés

J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.) nyílt ülés Erdőkürt Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2176 Erdőkürt Kossuth út 51. Tel. 32/479-179 Fax:/32/782-909 E-mail: hivatal@erdokurt.hu 4. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V (Ülés ideje: 2014. február 27.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. február 13-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében az Újtikos Községi Önkormányzat r e n d k í v ü l i -testületi ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. június 23-án tartott. n y í l t ülésének jegyzőkönyve Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. június 23-án tartott n y í l t ülésének jegyzőkönyve Az ülésen alkotott rendelet száma Tárgya 9/2015. (VI. 24.) 2015. évi költségvetési rendelet

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Időpont: 2012. augusztus 22. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak:

Részletesebben

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV

PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV PÁPAKOVÁCSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8596 Pápakovácsi, Fő u. 19. Szám:7-6/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pápakovácsi, Ganna, Döbrönte Kup, Nóráp Község Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzati Képviselőtestület 2010. július 21-én (szerdán) 18.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli testületi

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2. számú JEGYZİKÖNYVE HATÁROZATAI 11/2008. (II.13.) kt. határozat: A 2008. február 13-ai ülés napirendjének elfogadása. 12/2008. (II.13.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1/2013/JT. 2/2013. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 09-i nyílt üléséről

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. október 14-én 9.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára

Jegyzőkönyv. 4. Tavaszi kirándulás megszervezése a Kaposvári Lengyel Iskola diákjai számára Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Kisebbségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. II/12. sz. alatti székhelyén 2010. február 23.-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 12-én ( szerdán ) 17.30 órakor tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének

1/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzatának 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének 1 1/2015 Készült: 1 példányban 2015. február 02-án 08 20 órai kezdettel megtartott ülésének a.) jegyzőkönyve b.) 1-5/2015. (II.02.) határozata Napirend: 1./Mérk Nagyközség Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 12/2015. sz. jegyzőkönyve. a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 12/2015. sz. jegyzőkönyve a 2015. május 28 án megtartott rendkívüli ülésről 1 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Császár László, jegyző Pilhoffer Zoltán Épít-Pilhoffer Kft. képviseletében.

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal: Császár László, jegyző Pilhoffer Zoltán Épít-Pilhoffer Kft. képviseletében. Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Napirend: JEGYZŐKÖNYV

Napirend: JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 24-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 16/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 26-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. április 09.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 32-34 d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről 170/21/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 30 - án tartott nyílt üléséről Rendeletek: 14/2014 (XII.31.

Részletesebben

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 6. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 6. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 4-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TAT Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről 170/16/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 15-én tartott nyílt üléséről Határozatok: 106/2014. (IX.15.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő- testülete 8458 Oroszi, Szabadság u.43. Szám: D-20-5 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 28-án 16

Részletesebben

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/a. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Kisbágyon Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 29-én megtartott nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2013. szeptember

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv rendkívüli Képviselő-testületi ülésről 2014. 04. 28. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 284-29/2014. Jegyzőkönyv Inárcs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza nagytermében tartott ülésén. Pinnye község Önkormányzata P I N N Y E Arany J. u. 15. 9481. /Tel.: 99/536-025/ 1-3/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2014. május 8-án, Pinnye község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2013. április 12-én tartott. Rendkívüli nyílt üléséről. Sárhida község Önkormányzata 8944 Sárhida, Béke utca 26. Tel./Fax: (92) 693 964, (92) 461 042 E-mail: polgarmester@sarhida.hu, web: www.sarhida.hu 351-3/2013. (IV. 12.) JEGYZŐKÖNYV Sárhida község Önkormányzati

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 327-2/2013. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 13. napján 17 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge Község

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3/2013./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 31-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚLIUS 7-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. november 11 - i. RENDKÍVÜLI üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. november 11 - i RENDKÍVÜLI üléséről Önkormányzati rendelet: - Határozat: 118-119 /2013. (11.11.) 2 J E G Y Z Ő K

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. május 28. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám 98/2015.(V.28.) 99/2015.(V.28.) Megnevezése Napirendi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült Felsőegerszeg Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Felsőegerszeg. Faluház 7370 Felsőegerszeg. Fő utca 7. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 17/2013. 17/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. szeptember 23. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 6-án tartott rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 1-4/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-án /szerdán/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 5/2013. Készült Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április 15-én 18 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. július 04-én de.7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatalban a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselőtestületének rendkívüli ülése alkalmából. Jelen vannak: Távolmaradását

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendes ülés napirendjét 4 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: OKB/22-1/2012. OKB-16/2012. sz. ülés (OKB-81/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2012. május 29-én, kedden 10 óra 33 perckor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Legénd Községi Önkormányzat 2012. évi 9. számú Jegyzőkönyve Készült: 2012. március 22-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott rendkívüli -testületi ülésről 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Bíró

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat.

Jegyzőkönyv. Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. 45/2015(VI.15.) kt. határozat. 165/6/2015. Zala Megye Ortaháza Jegyzőkönyv Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 15 - én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 40/2015(VI.15.) kt. határozat. 41/2015(VI.15.)

Részletesebben

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b.

Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről. Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve. b. Bököny Község Képviselő-testülete 2012. augusztus 30-i rendes üléséről Ikt. szám: 588-19/2012. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (107-113/2012.) TÁRGYSOROZAT 1./ Tudásoddal segítsd a vidéket

Részletesebben

9. Jegyzőkönyv. 3./ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása

9. Jegyzőkönyv. 3./ Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának és alapító okiratának módosítása 9. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. június 13-án 13.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs polgármester, Jakus Árpádné, Kovácsné

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 576-5/2010. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 8-I RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 79, 80, 81, 82/2010. (III. 8.) 2 Jegyzőkönyv Készült

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 6/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2015. június 2-án 13 órától megtartott nyílt Pénzügyi

Részletesebben

1 4. s z á m ú. Készült a 2012. június 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

1 4. s z á m ú. Készült a 2012. június 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 1 4. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. június 14-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta.

Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú, 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. Készült: 2012. október 9-én 17.50 órától 18.30 óráig a Borsodnádasd Város Önkormányzat Képviselő-testületének rövid úton összehívott nyílt ülésén, a Borsodnádasd Város Polgármesteri Hivatal dísztermében

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének 7/2014. Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. június 27-én (pénteken) du. 13. 00 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: A polgármester beszámolója a két

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZŐKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZŐKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Ó n o d K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t á n a k K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E ÓNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. augusztus 16-án megtartott rendkívüli, nyilvános ülésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 37/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. november 30. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről 1 Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2852. Kecskéd, Vasút u. 105. Jegyzőkönyv Kecskéd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október 21-én 8 órától megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tiszasziget község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 24. napján megtartott rendkívüli nyílt ülésének JEGYZŐKÖNYVE 68/2013. (VI 24.) Öt. határozat Testületi ülés napirendjének elfogadása

Részletesebben

TISZAKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG. 2015. március 23.-án megtartott bizottsági ülésének

TISZAKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG. 2015. március 23.-án megtartott bizottsági ülésének TISZAKÜRT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDI ÉS TELEPÜLÉSÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁG 2015. március 23.-án megtartott bizottsági ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 19/2015.(III.23.)

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 14-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 63/2012. (VI. 14.) sz. 64/2012. (VI.14.) sz. 67/2012. (VI.14.) sz. 68/2012.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010.

JEGYZŐKÖNYV. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. Önkormányzat 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. Száma: 47-6/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata képviselőtestülete 2010. június 28-án 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint:

Jegyzőkönyv. A kiadott napirendi pontokhoz képest módosító javaslatot tett az alábbiak szerint: Jegyzőkönyv Készült: 2008. április 28-án 15.30-17.00 óráig a Borsodnádasd Városi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Dr. Bohus Gábor, Dorkó György, Magyar János, Neuwirth László, Pallagi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 1851/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. december 11-én a szobi Városházán (2628. Szob, Szent Imre u. 12.) megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10.416-3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületei Szám: 371-6/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Karakószörcsök, Kerta községek képviselő-testületeinek 2013. október 3-án 18 óra 30 perctől megtartott

Részletesebben

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL

MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL 1-21/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2010. december 28. napján MEGTARTOTT TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Határozatok: Sorszáma: Kódja 98/2010. (XII.28.) Z1 99/2010.

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 14-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Szuhakállói Közös Önkormányzati

Részletesebben

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 14/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. december 10- én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő.

J e g y z ő k ö n y v. Tanácskozási joggal meghívott: Távolmaradását bejelentette: Csizmadia Csaba és Szigeti Dezső képviselő. 1 Noszlop-Oroszi-Doba Községek Körjegyzősége 8456.Noszlop, Dózsa Gy. u. 45. Tel./Fax: 88/505-820, 505-821 Mobil: 06/20-524-2323 E-mail: noszlop@ajkanet.hu Szám: /2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Noszlop

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D-20-8/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. szeptember 11 -én 16 órai kezdettel megtartott nyilvános képviselőtestületi üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6/2015. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 20-án megtartott testületi ülésről J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Újrónafő Község Önkormányzata

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám: 20/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja

JEGYZŐKÖNYV. nem képviselő, a bizottság tagja JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő- testületének Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Zrinszki István B.Tóth Attila

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének T Á R G Y S O R O Z A T ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 22-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 44-45. Száma: 1-64/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Maglóca Község Képviselő-testülete 2-2/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. április 07-én 13 óra 30 perckor a maglócai kultúrházban megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Beke Imre polgármester. Boros Lajosné, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 18-án de. 7,30 órakor a Nádudvari Polgármesteri Hivatal hivatalai helyiségében a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülésének alkalmából. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1236-4/2011. Iktatószám: 1236-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.április 29. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben