1 7. s z á m ú. Készült a július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "1 7. s z á m ú. Készült a 2011. július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről."

Átírás

1 1 7. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a július 28-án megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak: Farkas Attila polgármester és 5 képviselő a csatolt jelenléti ív szerint, Dr. Tóth Renáta jegyző, Sándor Szilvia jegyzőkönyvvezető. A képviselő-testületi ülésről igazoltan távol volt: Soós Tibor Tamás képviselő. A képviselő-testületi ülésről távol volt: Ruga Zsolt Pénzügyi, Oktatási és Kulturális Bizottság tagja, Kállai Zsolt JCKÖ elnöke. Jelenlévő érdeklődő állampolgárok: 3 fő. Farkas Attila polgármester: A képviselő-testületnek az alábbi napirendi pontokat javasolta megtárgyalni: Napirend: 1./ Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 2./ Egyebek Előterjesztő: Farkas Attila polgármester A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a napirendet.

2 1./ Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás Előterjesztő: Farkas Attila polgármester Farkas Attila polgármester: Szeretettel köszöntött mindenkit a rendkívüli képviselőtestületi ülésen. Egy napirendi pont szerepel, és a miatt került a rendkívüli testületi ülés összehívásra. A múlt héten Pásztón kistérségi ülés volt, ahol a kistérségi társulás elnöke és Salgótarján alpolgármester minden önkormányzatot megkért, hogy július 31-ig a hulladékgazdálkodási dologgal kapcsolatban hozzon döntést. A határozatról a holnapi nap mindenképpen értesíteni kell őket. A képviselők az anyagot megkapták, de elmondta, hogy miről szól ez az egész történet. Az Európai Unió előírja, azt hogy től kötelezővé teszi, hogy minden településen Magyarországon szelektív hulladékgyűjtés legyen, legalább a papír, a fém, az üveg, a műanyag esetében, ez az egyik része tól pedig kötelezővé teszik Magyarországon is, hogy a hulladékok legalább 50 %-át újra kell hasznosítani. Most a történet arról szól, hogy Kelet-Nógrád bead egy pályázatot, amihez az állam 1 milliárd 300 millió Ft-tal járulna hozzá. A döntés arról szól, hogy csatlakozunk-e ehhez a pályázathoz. Elmondta az ő személyes véleményét ezzel kapcsolatban, még múlt héten szerdán az első gondolata az volt, hogy mindenképpen csatlakozni kellene, legalábbis az első részéhez, az előzetes megvalósíthatósági tanulmányhoz, mert azzal még sokat nem veszítenénk, akár kiléphetünk fél év múlva. A megvalósíthatósági tanulmány 3,5 millió Ft-ba kerülne, melyet lakosságszám-arányosan kellene a településeknek hozzájárulni, és ha jól emlékszik ez Jobbágyinak kb. 60 ezer Ft költséget jelentene. Januárig kellene eldönteni, hogy részt kívánnak-e venni ebben a projektben vagy nem. Miért jött az a gondolat, hogy részt kell-e venni benne, vagy sem, azért mert Jobbágyin van vállalkozó, aki ezzel foglalkozik és nemcsak a településen, hanem a környező településeken is ellátja a feladatot. Abban biztos, hogyha továbbra is ő fogja szállítani a hulladékot, akkor a szemétszállításért fizetendő díj alacsonyabb, és munkát ad, valamint iparűzési adót fizet. Természetesen beszélt Bakos úrral is, és egyértelműnek tűnik a számára, hogy az EU-s előírásokat ők is tudják vállalni, és ilyen szempontból az ő álláspontja, hogy nem biztos, hogy nekünk csatlakozni kellene a pályázathoz, mert valószínűleg jobban járnának a csatlakozással. Röviden ennyit szeretett volna elmondani, kérte a képviselők véleményét. Három lehetőség van: az egyik, hogy részt veszünk a projektben először a megvalósíthatósági tanulmányban, majd a pályázatban, aminek esetében számítani lehet a brutális szemétdíj emelkedésre; a másik ez tűnik biztonságosnak, de személy szerint ő nem ezt támogatja -, hogy csatlakozunk a megvalósíthatósági tanulmányhoz és fél éven belül eldöntik, hogy továbbiakban részt vesznek-e a projektben; harmadik variáció, hogy az előzetes megvalósíthatósági tanulmányban sem vesznek részt. Schoblocher István képviselő: Szerinte nem kell ezt túlregélni, mivel a településen megoldott a hulladékszállítás. Másik dolog, hogy az önkormányzatnak a szelektív hulladékgyűjtést meg kell valósítani, amelynek azonban költségvonzata van. Ezt az önkormányzat meg tudná csinálni, de az, hogy mi lesz itt 2020-ig az egy nyitott kérdés. Saját vállalatáról tudja, hogy ott keményen csinálják is a hulladékgazdálkodást a területükön, de azért egy bizonyos időnek el kell telnie, hogy a lakosság erre érett is legyen a feladatra, sajnos. Reméli, hogy ebben a komposztálás egy picit fog segíteni, hogyha beindul a településen, tájékoztatni is kell az embereket. Úgy gondolja, hogy ebbe az önkormányzatnak nem kell beleugrani, feleslegesen 60 ezer Ft-ot se adjanak ki. 2

3 Inkább gondolkozzanak azon, hogy hogyan lehetne minél előbb megoldani, vagy elkezdeni a szelektív gyűjtést. Röviden ennyit szeretett volna hozzáfűzni. Farkas Attila polgármester: Személy szerint is ezt a változatot támogatja. Jancsó György alpolgármester: Egyetértett az elhangzottakkal. Kérdése, hogy meddig van a bányának engedélye. Mónus Angéla: A bányát már bezárták, egy másik van, ott működtették utána, de oda már biztos, hogy nem lehet szállítani. Jancsó György alpolgármester: Meg kell oldani a szelektív hulladékgyűjtés, és ezzel a helyi vállalkozó továbbra is megbízható, kérjék a segítségét. Nem a 60 ezer Ft, de nem kell beszállni, mert 2020-ra úgyis megteremtődnek a feltételek. Farkas Attila polgármester: Kérdése, hogy a képviselőknek van-e hozzászólása. Szót adott Mónus Angélának. Mónus Angéla: Javaslattal élne, a Szuha Kft. már megkérte a csomagolási hulladékokra az engedélyt, de az elutasításra talált, de nem volt ideje megnézni, hogy miért, talán a hely nem volt megfelelő, ahová tervezték. Szerinte meg kellene hívni a Bakosékat egy bizottsági vagy testületi ülésre, és akkor esetleg az önkormányzat felajánlhatna területet és nem elkövetni azt a hibát, mint pár évvel ezelőtt, és egy közös kft-t létrehozni a hulladékkezelésre, melyből profitálna az önkormányzat. Farkas Attila polgármester: Egyéb hozzászólás? Feltette szavazásra, hogy Jobbágyi Önkormányzat nem vesz részt a megvalósíthatósági tanulmányban és a projekthez nem csatlakozik. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 88/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakítását előkészítő együttműködési megállapodás megkötésére vonatkozó javaslatot és elhatározta, hogy a Kelet-Nógrád Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás megalakító előkészítő önkormányzati együttműködésben nem vesz részt Határidő: azonnal Felelős: Farkas Attila polgármester 2./ Egyebek Előterjesztő: Farkas Attila polgármester 3

4 a.) Óvoda tetőépítése Farkas Attila polgármester: A múlt héten szerdán voltak kint az óvodánál és megnézték, hogy mennyire stabil a plafon, de mielőtt ebbe bekezdene, megnézték a volt orvosi lakást is, illetve a bontással érintett területet. Megkérte Toldi Csaba szurdokpüspöki vállalkozót, hogy jöjjön be. Az orvosi lakással kapcsolatban képviselő-testület is úgy gondolkozott, hogy a főfalaknak meg kellene maradni, Toldi Csaba is megismerte a statikus véleményét. Toldi Csaba építési vállalkozó: Kérdése, hogy mennyi időt kellene állni állagmegóvás címén, fóliázással, mert az kérdéses, hogy az meddig fogja bírni. Farkas Attila polgármester: A statikusi vélemény alapján a hátsó részt azt teljesen le kell bontani, mert életveszélyes, a többi részen pedig a tetőszerkezet állapota szorul javításra. A szigetelés viszont maximum egy évet bír ki. Toldi Csaba építési vállalkozó: Nehéz megmondani, hogy egy vastagabb fóliaterítés is meddig lenne jó. Jeges László Lajos képviselő: Véleménye szerint az épületet nem fóliázással, hanem a tető megcsinálásával kell megóvni. A főfalak jók, és nem mindegy, hogy elölről kezdik, nulláról az alap kiásásától vagy csak új tetőt kell rá tenni. Toldi Csaba építési vállalkozó: A polgármesterrel beszélt, és ő mondta az állagmegóvást. Jeges László Lajos képviselő: Nem fóliázni kell. Toldi Csaba építési vállalkozó: A szakértői vélemény nem ezt írt, ez teljesen más variáció, itt arról van szó, hogy le lesz bontva a tető vagy ki lesz javítva. Szerinte a legegyszerűbb megoldás kijavítani, mert lécezni kellene. Farkas Attila polgármester: Arról van szó, hogy ami szükséges azt mindenképpen csinálják meg. Jeges László Lajos képviselő: Annak, hogy a tetőt leveszik és lefóliázzák, annak semmi értelme. Toldi Csaba építési vállalkozó: Egy fóliával nem tudja megvédeni egy félévig sem. Farkas Attila polgármester: Erről még nem is szavaztak. Jeges László Lajos képviselő: Nem szavaztak, de ki kell javítani. Toldi Csaba építési vállalkozó: Ő is azt mondta a polgármesternek, hogy a fóliázásnak semmi értelme. Farkas Attila polgármester: Az előző testületi ülésen abban állapodtak meg, hogy hátha lesz pályázati lehetőség a tető felújítására. 4

5 Schoblocher István képviselő: Kérdése az építési vállalkozóhoz, hogy kb. mennyibe kerülhet annak felújítása, 1,5 2 millió Ft elég lenne? Toldi Csaba építési vállalkozó: Igen, ha csak azt cserélnék, ami rossz, a szarufák lehet, hogy megfelelőek. Nincs az egész tetővel baj, csak javítani kellene. Jancsó György alpolgármester: Ha jól megnézzük, a melléképületet teljesen le kell bontani, a tetőt pedig meg kell javítani, a fóliázásnak semmi értelmét nem látja, mert azt minden évben megcsinálhatják, a tetővel mindenképpen kell valamint kezdeni. Egyetértett annak felújításával. Schoblocher István képviselő: A cserép is jó, esetleg pótolni kell. Toldi Csaba építési vállalkozó: A cserép cementcserép az jó, a bontott épületrészekről is fel lehet használni, cserélni kell a megrepedteket. Jancsó György alpolgármester: Konkrétabb megtekintést javasolta a vállalkozóval. Farkas Attila polgármester: A két életveszélyes épületrész lebontása mindenképpen szükséges, arra kérné Toldi Csabát, hogy 1-2 héten belül jöjjenek el és a bontást végezzék el, ez nagyon sürgősen kellene. Schoblocher István képviselő: A tetőt is meg kell csinálni. Toldi Csaba építési vállalkozó: Javasolta, hogy a telet nem kellene megvárni. Jancsó György alpolgármester: Azért veszélyes, mert nem tudják, hogy kik és miért járnak az épületbe. Jeges Tamás képviselő: A felújításig is javasolta két tábla elhelyezését, mely az életveszélyre hívja fel a figyelmet. Farkas Attila polgármester: A terület egyébként is le van zárva. Jeges Tamás képviselő: A tábla azért szükséges, hogy a felelősség alól mentesüljenek. Farkas Attila polgármester: A másik, amiért a rendkívüli testületi ülés összehívásra került, hogy döntsenek az óvoda tetőszerkezetéről. Az óvoda tetőszerkezetére vonatkozó tervet átnézte a vállalkozó és Cseh László tervező is, a problémákat, gondokat, amelyek nem voltak tiszták átbeszélték. Most már végleges összeget tud mondani Toldi Csaba. Toldi Csaba építési vállalkozó: A tervezővel egyeztették a tervet. A tetőn amin lehet, azon spóroltak. Azonban a korábbi ajánlatban nem szerepelt a favédéses tűzgátlás és a gombaölő védelem, ami közintézmények esetében kötelező, azt a Tűzoltóság megköveteli. A másik, hogy január 1-jétől csak kiviteli terv alapján lehet dolgozni. A kiemelt szerkezetű süllyesztett betonfödém kiemelése is szükséges, az óvodavezető kérésére a tető meghosszabbításra kerül a járda vonaláig, illetve szerkezeti változtatás is történt, a talpszelement is módosították, és a kötőgerendákat is, a talpgerendák dübelezéssel kerülnek rögzítésre. A székoszlop 10 x 10-es gyenge lett 5

6 volna, mivel van hó- és szélterhelés is, a szarufakiosztás is módosításra került, illetve Bramac tetőléc került beépítésre. Jeges László Lajos képviselő: A talpszelemenek hol kerülnek elhelyezésre? Toldi Csaba építési vállalkozó: Falsíkban lesznek. Jeges László Lajos képviselő: Az 15 cm magas, a jelenlegi lapos tetőhöz van 40 cm eresz, ha azt 25 -os tetőlejtéssel csinálják, akkor leverik az ereszt? Toldi Csaba építési vállalkozó: Nem verik le az ereszt, az pont a hegyéig fog érni. Jeges László Lajos képviselő: Akkor alá kell valamit rakni, pl. koszorút. Toldi Csaba építési vállalkozó: Nem szükséges koszorú, de mivel a tetőnek nincs meg az egyenessége, alá kell valamint rakni, pl. fából, és a talpszelement egyenes helyzetbe kell hozni. Jelenleg monolit födém van a tetőn, 14 cm-ig teljes betont találtak, ezt azért előre megnézték. Az egyenesség okozhat problémát 5 cm van benne. A költségeknél a talpszelemennél valamennyit nyertek, a szarufaosztást és a tetőlécet megemelte, egy tételen tudott csökkenteni, változtatás a toldás a bejárati rész felett is növelte. A beruházás építési engedély köteles, a számlázás nettó összegben történik, az ÁFA befizetés az önkormányzatot terheli. Lefolyó és csatornavas még kell, ő horganylemez csatornára gondolt a lefolyóknál. Az ár így változott nettó Ft-ról nettó Ft-ra. Farkas Attila polgármester: Úgy emlékszik, hogy m 2 cserép lett igényelve. Toldi Csaba építési vállalkozó: Az alapban 885 m 2 volt, de 950 m 2 -re lesz igény, + 10 %-ot veszteségként hozzá lehet adni. Jeges László Lajos képviselő: Ebben a kúpcserép benne van? Farkas Attila polgármester: Azért számoltak többet, hogy benne legyen. Jeges Tamás képviselő: Kérdése, hogy készült-e új terv? Farkas Attila polgármester: Igen készült, m 2 cserép biztos, hogy kell. Jeges László Lajos képviselő: Az új építésű résznél sátortető megy, és 8 sor kell rá, amit vágni kell, tehát itt biztosan lesz hulladék. Toldi Csaba építési vállalkozó: Tudni kell a cserép típusát, mivel az osztás nem mindegy. Farkas Attila polgármester: A cserepet bármikor kiválaszthatják, de addig amíg nincs építési engedély, addig nem adják ki. Nem választhatják a legdrágábbat, mert az alapcseréppel számoltak, annak idején. Végül is olyan van a szerződésben, hogy amennyiben az a termék nem elegendő, akkor kedvezményes áron vásárolhat. Toldi Csaba építési vállalkozó: A bádogmunka és a csatornavas 287 ezer Ft. 6

7 Jancsó György alpolgármester távozott a teremből. Toldi Csaba építési vállalkozó: Elmondta, hogy neki olyan szerződése van a Tondachkal, hogy minden előző évi vásárlása alapján adja a kedvezményt, a csatornával is hasonló a helyzet. Jeges László Lajos képviselő: Más az, ha valaki folyamatosan vevője, vagy van egy egyszeri akció, beszerzés. Farkas Attila polgármester: Azt szóban is elmondták, hogyha nem elég a termék, akkor kedvezményesen vásárolhatnak, a kedvezmény mértékét viszont nem mondták el. Jancsó György alpolgármester visszatért a terembe. Jeges László Lajos képviselő: Nem ezen fog múlni. Farkas Attila polgármester: Pontosan. Schoblocher István képviselő: Összességében ez ÁFÁ-val együtt durván 7 millió Ft. Farkas Attila polgármester: ezer Ft, plusz még hozzá jön a szállítási költség, mivel az anyagot ide kell szállítani. Toldi Csaba építési vállalkozó: A vegyszerezés miatt nagyon csúsznak az árak. Farkas Attila polgármester: Lehetett volna, és egy kicsit spórolhattak volna, ha a közmunkásokkal az áztatást megoldják. Schoblocher István képviselő: Nem a 300 ezer Ft-on fog múlni, ennek nincs értelme, ezen a tételen spórolni. Másik, amit szeretett volna kérdezni, hogy az óvodának működni kell, hogyan oldják meg a kivitelezést? Toldi Csaba építési vállalkozó: Már beszéltek a polgármesterrel, bizonyos területeket el kell zárni a balesetveszély miatt. Schoblocher István képviselő: Ez egyértelmű. Toldi Csaba építési vállalkozó: Az elzárást meg lehet oldani, a bejáratot lefednék. Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy a kivitelezés időben mennyi lenne. Toldi Csaba építési vállalkozó: Kb. 1,5 hónapot venne igénybe, a szervezést úgy bonyolítanák, hogy a szállítások hétvégén lennének. Farkas Attila polgármester: Összefoglalva a történetet, ez kb. az önkormányzatnak a megnyert 2,8 millió Ft anyag mellett 7,5 millió Ft kiadást jelentene. Felmerül a kérdés, hogy ilyen feltételek mellett csinálják-e. Ha megvalósítják 30 évre megoldják a problémát, a lapos tetőre is néhány milliót rá lehetne költeni, de az sem lenne hatékonyabb. Az óvodának a beázás több éves probléma, és a döntést nem halogathatják tovább. Ha megvan az építésügyi hatósági engedély, akkor is két hetet kértek az anyag 7

8 biztosítására. Ha meglesz a helyrajzi szám, akkor már nem tart soká az engedély kiadása. Viszont ma nem mehetnek el úgy, hogy erről nem döntenek, ha tovább halogatják a dolgot októberben sem lesz elkezdve. Jeges Tamás képviselő: Most megint nincsen újabb terv, azt nem látták. A jövőben oda kellene figyelni, hogy a pályáztatási rendszerre. Átolvasta minden ajánlatot, gyakorlatilag minden egyes beadott ajánlat másról szólt, egyik ajánlat belevette a tetőcserepet, a másik vállalkozó a csatornát vette ki belőle, a harmadik csak a munkadíjat írta le. Ez alapján mindenki másról adott be ajánlatot, amelyek alapján nem biztos, hogy érdemben tudnak dönteni. Farkas Attila polgármester: Tudja, hogy a képviselő mire gondol. Jeges Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy ez úgy működne, hogy pl. egy ilyen tollat szeretne venni, akkor a három bolt egy ilyen tollra ad árajánlatot. Viszont, ha azt mondja, hogy egyiktől pirosat, másiktól kéket, harmadiktól zöldet kér, nem biztos, hogy a három árajánlat összehasonlítható lesz. Toldi Csaba építési vállalkozó: Munkanemenként be van sorolva TERC program alapján a feladat, akkor csak arra kell nagyon odafigyelni, hogy minden munkanem szerepeljen. Utána, ha kimarad belőle valami, akkor joggal mondja azt a vállalkozó, hogy nem volt benne. Jeges Tamás képviselő: Úgy gondolja, hogy egy korrekt tervdokumentáció alapján egy kivitelezőnek mindent szerepeltetnie kell. Toldi Csaba építési vállalkozó: Egy engedélyezési tervdokumentáció nem alkalmas rá. Farkas Attila polgármester: Visszakapcsolódva Jeges Tamás által elmondottakhoz, az nagyon nehéz lett volna, hiszen melyik kivitelezővel menjen ki a helyszínre, mert előre nem tudni, hogy ki lesz a kivitelező. Jeges László Lajos képviselő: Kérte, hogy ne zsákbamacskáról döntsenek, ki tudja, hogy hogyan néz ki a terv. Farkas Attila polgármester: Most már közösen voltak kint, tuti, hogy az lesz a tervben, amit megbeszéltek, nincs kész, de a tervező miért módosítana rajta. Húzhatják az időt akár egy hónapig is, de akkor Jeges László Lajos képviselő: Kérte, hogy amikor döntésre kerül sor, akkor úgy legyenek előkészítve Farkas Attila polgármester: Nem hinné, hogy az ő hibája lenne, hogy most nincs kész a rajz. Jeges László Lajos képviselő: Miért van előterjesztve döntésre, ha nincs kész a rajz? Farkas Attila polgármester: Azért, mert sürget az idő, és kint volt az önkormányzattól jó páran, és kint volt a leendő kivitelező, aki valószínűleg csinálja, és mindent egyeztettek, akkor miért térne el tőle. Várhatnak egy hónapig, de akkor felejtés el az egészet. 8

9 Jeges László Lajos képviselő: Nem várhatnak, mikor lett megnyerve a pályázat, mikor jött a döntés? Farkas Attila polgármester: Májusban. Jeges László Lajos képviselő: Most július vége van, májustól idáig nem lehetett volna tervet készíteni? Farkas Attila polgármester: Készítették, június elején kész volt a terv. Jancsó György alpolgármester: Ezen most vitatkozhatnak, Jeges Tamás képviselővel tökéletesen egyetért, viszont ha az önkormányzat kiküldi az anyagot hat pályázónak, és mind a hat másképpen értelmezi, nem az önkormányzat a hibás, ugyanazt kapta meg mindenki. Farkas Attila polgármester: A változtatások a terven csak most voltak, mert közben derült ki, hogy nem lesz jó. Közben kiderült, hogy a lakótelep egy helyrajzi számon szerepel az egész, azt is meg kell osztani. Az építésügyi hatóság visszadobta. Egyáltalán nem lett ez a dolog elhanyagolva, de akkor minden nap jöhettek volna be rendkívüli testületi ülésre. Így is kéthetenként, hetenként testületi ülés van. Jeges László Lajos képviselő: Nem tudja, nagyon meggondolandó, hogy így saját beruházásban érdemes-e ezt rákölteni, mert ha ugyanezt a pénzt, ha megjelenik egy pályázat 3-szor ennyi pénzt tudnának az óvodára költeni. Mert elfogy az a kis pénz, ami még van, és utána a 90 %-os pályázathoz sem lesz önrész. Schoblocher István képviselő: Ugyanezt megkérdezte múltkor, akkor mindenki azt mondta, hogy igen, meg kell csinálni, mert hosszú távon ez éri meg. Változott, mert változott 1 millió Ft-tal lett több, de véleménye szerint ezen most felesleges rágódni, mert az előírásokat teljesítni kell. A döntést megint csak húzzák, halasztgatják. Kozma Miklósné képviselő: Kérdése, hogy ha nem nyernek ezen a pályázaton, tehát a sátortető kialakításához szüksége anyag nincs, ha nekik kell, hogy beépítsék, akkor mennyibe kerül? Farkas Attila polgármester: 2,8 millió Ft-tal lenne több, ha a cserepet és az ereszcsatornát nekünk kell megvenni. Akkor 10 millió Ft lenne. Jeges László Lajos képviselő: Akkor gyakorlatilag 30 % a támogatás, 70 % az önrész. Farkas Attila polgármester: De a képviselő is benne volt az előző képviselő-testületben, és tudja, hogy felújítottak egy pár tetőt úgy, hogy még 30 % sem volt. Szavazásra bocsátotta az óvodatető építését a Várépítő pályázatban nyert anyagok felhasználásával, a kivitelezési költségek, a szállítási költség és a faanyag önkormányzati forrásból történő vállalásával. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 9

10 89/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda épületének tetőszerkezetét a Várépítő pályázatban nyert anyagok felhasználásával megvalósítja. A tetőszerkezethez szükséges faanyagot, csatornát és kivitelezés költségét a fejlesztési tartalékból biztosítja. Határidő: értelem szerint Felelős: Farkas Attila polgármester Farkas Attila polgármester: A kapott árajánlat közül a legkedvezőbb árajánlatot Toldi Csaba nyújtotta be, ezért kérte a képviselő-testület részéről a kivitelező jóváhagyását. A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 90/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Kodály Zoltán Óvoda épületének tetőszerkezetének kivitelezésével - Cseh László építészmérnök terve alapján - Toldi Csaba Szurdokpüspöki Szabadság út 171. vállalkozót bízza meg. A vállalási ár: nettó Ft. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az építési engedély rendelkezésre állását követően az építési szerződés előkészítse. Határidő: értelem szerint Felelős: Farkas Attila polgármester b.) Gondozási Központ akadálymentesítése Farkas Attila polgármester: Szóba került a pásztói kistérségi ülésen, hogy volt egy ellenőrzés a Gondozási Központban, és megállapították, hogy az akadálymentesítés nincs megoldva. Két lehetőség van, egyik az, hogy négy hónapon belül megoldják, a másik az, hogy három éves haladékot kapnak, ha hatósági szerződést kötnek a Gyámhivatallal. Schoblocher István képviselő: Kérdése, hogy jelent-e problémát, hogy az akadálymentesítés nincs megoldva? Farkas Attila polgármester: Nem. Mónus Angéla: Az akadálymentesítés nemcsak a kerekesszékre vonatkozik, hanem pl. az idős már nem tud felmenni a lépcsőn. Schoblocher István képviselő: Relatív, hogy akárhányfokos szögben, vagy lépcsőn megy fel könnyebben. Mónus Angéla: Vannak járókeretesek a településen, lehet, hogy pont ez az akadály, hogy nem mennek be. Lépcsőn járókerettel nem lehet. 10

11 Dr. Tóth Renáta jegyző: Van rámpa az idősek klubjában. Mónus Angéla: Ja, ő oldalt ment be. Farkas Attila polgármester: Szavazásra bocsátotta, hogy az önkormányzat 3 éven belül vállalja az akadálymentesítés megoldását. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 91/2011. (VII. 28.) számú képviselő-testületi határozat: Jobbágyi Község Önkormányzata Képviselő-testülete elfogadja a jobbágyi Gondozási Központ ellenőrzése során a Szociális és Gyámhivatal által feltárt hiányosságok megszűntetésére tett javaslatot. Jobbágyi Község Önkormányzata vállaljak a tulajdonukban lévő ingatlanon a hiányosság három éven belüli megszűntetését, melyre Pásztó Kistérség Többcélú Társulása kétoldalú Hatósági Szerződést köt a Szociális és Gyámhivatallal. Határidő: értelem szerint Felelős: Farkas Attila polgármester c.) Tájékoztatások, javaslatok Farkas Attila polgármester: Már csak egy dolgot kívánt egyebek napirendi pontban elmondani, mindenki tudja, hogy a települést képviselték Okland településen és a múlt héten pénteken testvér-települési szerződés került aláírásra. Aki a testületből kint volt - Kozma Miklósné és Soós Tibor Tamás -, tanúsítja, hogy nagyon jól megszervezett dolog volt, több település vett részt. Igazán nagyszabású volt, amely köszönhető annak, hogy Okland település pályázaton nyert pénzt, de attól függetlenül 15 éve ápol kapcsolatot több településsel Európában. Van testvértelepülésük Lengyelországban, Szlovákiában is. Amilyen szeretettel és vendéglátással fogadták őket, az mindennél többet ért. Augusztusban látogatnak el magyarországi testvértelepülésükre, Cserépfalura, ott vesznek részt egy háromnapos fesztiválon. Akkor a polgármester úr is jönni fog és lehet, hogy Jobbágyira is ellátogat. Kozma Miklósné képviselővel elkezdik előkészíteni a testvér-települési kapcsolatra vonatkozó EU pályázatot. Schoblocher István képviselő: Ő is tud segíteni, mert Csitár is nyert pénzt és a polgármesterrel baráti viszonyban van. Farkas Attila polgármester: Köszöni szépen. Mónus Angéla: Kérdése, hogy a honlapra felkerül-e a megállapodás. Farkas Attila polgármester: Igen. 11

12 Jancsó György alpolgármester: A jövő héten egyeztet gróf Apponyi Éva nénivel az iskolai székek ügyében, de ki kellene menni, megnézni azokat, illetve fel kellene mérni, hogy mennyire lenne szükség. Farkas Attila polgármester: A jövő héten egyeztet az iskolaigazgatóval. Jancsó György alpolgármester: Nemcsak az iskolába lehetne, hanem pl. a nyugdíjasklubnak is, rendezvényekre fel lehetne használni széket be tudnának pakolni, Ruga Zsolt bizottsági tag felajánlotta a segítését, hogy szállítójárművet biztosítana, csak az üzemanyagot kellene az önkormányzatnak megvenni. Farkas Attila polgármester: Megköszönte a részvétel és a képviselő-testületi ülést bezárta. K. m. f. Farkas Attila polgármester Dr. Tóth Renáta jegyző 12

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

2 3. s z á m ú. Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 2 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. október 15-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 0. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 0. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 10-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

27. s z á m ú. Készült a 2011. november 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

27. s z á m ú. Készült a 2011. november 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 27. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. november 10-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen

Részletesebben

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

2. s z á m ú. Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. január 26-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas Attila

Részletesebben

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

3. s z á m ú. Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 3. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2013. február 14-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen voltak:

Részletesebben

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről.

1. s z á m ú. Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. 1. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. január 13-án megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselőtestülete rendkívüli üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház

Részletesebben

2 9. s z á m ú. Készült a 2011. november 24-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről.

2 9. s z á m ú. Készült a 2011. november 24-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről. 2 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. november 24-én megtartott Jobbágyi Község Önkormányzata képviselő-testülete üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Jobbágyi Művelődési Ház /Lakótelep

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

2 2. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 27-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 2. s z á m ú. Készült a 2012. szeptember 27-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2012. szeptember 27-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

2 2. s z á m ú. Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről.

2 2. s z á m ú. Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 2 2. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. szeptember 29-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének Nyilvános ülés: Jármi Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Papos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 30.-án tartott együttes nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy Miklós Csaba

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 09-én 17.00 órai kezdettel megtartott nyilvános rendkívüli testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny Község Képviselő-testületének 2012. április 5-én megtartott üléséről Hozott döntések: 21/2012. számú határozat napirend elfogadásáról 22/2012. számú határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. február 16-án 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.)

(16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 70 - (16,00 dr. Baricza Sarolta elment,.jámbor Attila visszajött, a létszám 16 fő.) 23.) Fiatalok háza beruházási javaslata (74.) A bizottsági állásfoglalások ismertetését kérem! Fazekas István: A Városrendezési

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 8-án (Hétfő) 16.08 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása

Szennyvízcsatorna-beruházás depó helyek biztosítása J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Gazdasági Bizottságának 2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal Nagytanácstermében. Jelen voltak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 7. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. április 20-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 10/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 50-16/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. február 5-én a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2015. március 5-i soron kívüli, n y í l t ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 24/2015. (III. 5.) önkormányzati testületi határozat a Püspökladány a hagyományokra építő aktív

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó KISSOMLYÓ KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE KISSOMLYÓ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kissomlyó község Képviselő-testülete 2011. április 6-án megtartott testületi ülésén Az ülés helye: Önkormányzati Hivatal Kissomlyó

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. november 23-án 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről.

6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 163-6/2012. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2012.03.05.-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem Jelenlévők:

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. október 2-án 16.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Faluház tárgyalóterme, 2657

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2010. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2010. december 20-án 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban

Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban Szám: 123-22/2013. Készült: 4 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Bozsok Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án 17,00

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOS VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2012. JANUÁR 11-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy az Országos Választási Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme

JEGYZŐKÖNYV. soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Abádszalók Város Képviselőtestületének 2009. augusztus 19-én megtartott soron kívüli ülésén. Az ülés helye: Városháza földszinti nagyterme Az ülésen jelen voltak: Bordás Imre polgármester,

Részletesebben

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága

Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága Püspökladány Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottsága 2014. május 21-i soron következő ülésének jegyzőkönyve 26/2014. (V. 21.) sz. Városfejlesztési, Környezetvédelmi

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben

11. számú. Készült a 2011. május 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről.

11. számú. Készült a 2011. május 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. 11. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. május 19-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal /Jobbágyi Bencsik utca 10./ Jelen volt:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2012. július 26. I. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 26. napján 15 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. J E G Y Z Ő K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRŐL 2009. JÚLIUS 2. HATÁROZATOK SZÁMA: 13, 14, 15/2009. 2 Jegyzőkönyv Bak, Sárhida és Zalatárnok

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Képviselő-testület Szigliget J e g y z ő k ö n y v Készült a Képviselő-testület 2009. december 17-én 17.00 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Jelen vannak: Balassa Balázs

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 187 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. november 8. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 188 Határozat 84/2012. (XI. 8.) Közös önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház tetőterében, a Képviselő-testület

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott nyilvános üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 28/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25-én 17.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-17/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. november 27-én (csütörtökön) 17 óra 30 perckor

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BANA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Bana, Jókai Mór utca 18. Ikt.sz.: 311/8/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bana Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2011. július 05-én tartott rendkívüli

Részletesebben

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V

DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 80-11/2013/X J E G Y Z Ő K Ö N Y V DUNAREMETE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. NOVEMBER 18-ÁN MEGTARTOTT KÖZMEGHALLGATÁSRÓL ÉS NYILVÁNOS

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak:

Jegyz könyv. Az ülés helye: M vel dési Ház, K vágóörs, Jókai u. 49. Jelen vannak: Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata, Kékkút Község Önkormányzata, Mindszentkálla Község Önkormányzata Képvisel -testületeinek 2012. február 22-én 17:00 órakor megtartott együttes ülésér

Részletesebben

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről

Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Dunavecse Város Önkormányzata Ügyrendi és Pénzügyi Bizottsága 57-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült a bizottság 2012. április 19-én /16, 30-20, 00 / megtartott üléséről Az ülés helye: Városháza ülésterme Jelen

Részletesebben

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről.

20. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Szám: 572-20/2011. 20. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. június 9-én összehívott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácskozó terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. június 25. napján 14:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő KÖ N Y V

J E G Y Z Ő KÖ N Y V Önkormányzati Képviselő-testület 8551 Nagygyimót Rákóczi u.2. Szám: 326-5/2015 J E G Y Z Ő KÖ N Y V Készült: Nagygyimót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. augusztus 4-én 18:30 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46.

Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 14/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyúl Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2008. január 07-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2010. 12. 15. Jegyzőkönyvet készítette: Róth Jánosné jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 258-47/2010. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 10-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-13/2012/JT. 147-158/2012. sz. határozat 17-20 /2012. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről

Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Jegyzőkönyv Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzatának Munkaterv szerinti képviselő-testületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Időpontja: 2012. december 13. (Csütörtök) 14:00 óra Bencsik Mónika

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselő-testület 2006. március 13. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 2-án (szerdán) 16:00 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselõ-testületének 2010. szeptember 6-i ülésérõl a Makád és Lórév Körjegyzõségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Kocsis

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. augusztus 18.-án a magyarsarlósi Polgármesteri Hivatal épületében megtartott 17. 30 órakor kezdődő képviselő-testület nyilvános ülésén. Jelen vannak: Dukai Zoltán polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági, Költségvetési és Pénzügyi Bizottsága 2008. június 16-án tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Iktatószám: 1677-3/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. április 29-én (pénteken) 8.00 órai kezdettel megtartott üléséről Állandó meghívott:

Részletesebben