ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e"

Átírás

1 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen: 1. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és jelenlegi ügyvezető igazgatója, Fekete Nikolett között kötendő tanulmányi szerződésről 2. Ercsi-Sinatelep víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 3. Közbeszerzési Terv módosításáról 4. Az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: azonnal H a t á r o z a t o k 255/2014. (IX.10.) Kt. sz. hat. a Képviselő-testület szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 256/2014. (IX.10.) Kt. sz. hat. az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és jelenlegi ügyvezető igazgatója, Fekete Nikolett között kötendő tanulmányi szerződés megkötéséről 257/2014. (IX.10.) Kt. sz. hat. Ercsi víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 258/2014. (IX.10.) Kt. sz. hat. a évi közbeszerzési terv módosításáról 259/2014. (IX.10.) Kt. sz. hat. az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

2 2 Készült: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli nyílt testületi ülésén szeptember 10-én. Jelen vannak: Szabó Tamás polgármester Győri Máté alpolgármester Dr. Feik Csaba jegyző Hujberné Pej Márta képviselő Karsai Gergely képviselő Miklós Dezső képviselő Pölöskey Zsuzsanna képviselő Szili Márk képviselő Vajdics András képviselő Wimmer Sándor képviselő Berkesi István aljegyző Fogasné Baricza Mónika jegyzőkönyvvezető Szabó Tamás polgármester köszönti a megjelenteket, s a Képviselő-testület szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülését órakor megnyitja. Elmondja, az eredetileg kiküldött két napirendet további kettővel szükséges kiegészíteni, majd felsorolja azokat. Megállapítja, hogy a soron kívüli ülés 8 képviselő jelenlétével határozatképes. Majd kérdezi, van-e valakinek a napirendi pontokkal kapcsolatosan, illetve azokon kívül egyéb észrevétele, javaslata, kérdése? Miután nincs, kéri, hogy a napirendek elfogadásáról szavazással döntsenek. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről 8 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 255/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozata a Képviselő-testület szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülése napirendjeiről Nyílt ülésen: 1. Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és jelenlegi ügyvezető igazgatója, Fekete Nikolett között kötendő tanulmányi szerződésről 2. Ercsi-Sinatelep víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 3. Közbeszerzési Terv módosításáról 4. Az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

3 3 Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: azonnal 1. napirendi pont: Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és jelenlegi ügyvezető igazgatója, Fekete Nikolett között kötendő tanulmányi szerződésről Szabó Tamás polgármester ismerteti az /2014. iktatószámú előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyvnek a 3. számú melléklete, majd hozzáteszi, több jogi észrevétel is érkezett azzal kapcsolatosan, hogy ha ügyvezető asszony elvégzi az egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzést melyet a testület az előző ülésén elfogadott az mennyire fogja megállni a helyét szakmai elvárás szempontjából. Ezután emlékeztet arra, hogy a rendeletben meghatározott három feltételnek (melyek alól ügyvezető asszony részére a testület felmentést adott) egyetemi végzettség; mesterképzés szakon szerzett egészségügyi menedzser szakképesítés; ötéves vezetői gyakorlat ügyvezető asszonynak meg kell felelnie. Felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben azt az egészségügyi menedzser szakképzést végzi el, amelyet a tanulmányi szerződéssel elfogadtak, az egyetemi végzettségnek akkor sem fog tudni eleget tenni. Felvetődik a kérdés, van-e értelme egy olyan oktatásban részt venni, melynek augusztus 31-e után sem az önkormányzat, sem az ügyvezető nem veszi hasznát? Miklós Dezső képviselő emlékeztet arra, hogy ügyvezető asszonyt bíztatták, támogatták a képzés elkezdésében, most azonban úgy tűnik, hogy a testület munkájával is van probléma. Fény derült arra, hogy jogilag nem állja meg a helyét az a tanfolyam, melyet elfogadtak. Felteszi a kérdést, miért utólag kell ennek a problémának kiderülnie? A felmentvényekkel tisztában van, azt azonban nem tudja, hogy a korábbi vezető esetében is foglalkoztak-e azzal, hogy minden követelménynek eleget tesz-e? Majd elmondja még, ő a vezetőváltás után kérte, nézzék meg azt, hogy milyen feladatok maradtak az új vezetés előtt. Az általános tapasztalat azt mutatja, hogy az intézményben jó a hangulat, a kapcsolatrendszer is jól működik. Pozitív jelenséget tapasztal az ember. Elindult egy folyamat, s most nem tudja, hogy hogyan szavazzon nyugodt szívvel? Kérdezi, mi a gond, s hogy miért hitegetnek valakit, mikor a végén a döntést vissza kell vonni? Győri Máté alpolgármester elmondja, egyetért azzal, hogy alaposan utána kell nézni annak, hogy a pénzt oda tegyék, ahová kell, ügyvezető asszony védelmében is. Azt azonban nem érti, hogy ez a kérdés miért nem jóval korábban merült fel? Telefonon is érdeklődhettek volna arról, hogy az adott képzés elvégzése megfelel-e a követelménynek? Tudomása szerint létezik olyan képzés is, mely egyetemi végzettségnek felel meg. Amit különösen furcsáll, az az, hogy a kérdésben érintett személy meg sem lett hívva az ülésre. Véleménye szerint ez a dolog úgy néz ki, mintha az önkormányzat pénzét szeretnék óvni. Szili Márk képviselő kérdezi, hogy az előterjesztést ki készítette? Véleménye szerint az nem alkalmas arra, hogy az abban leírtak alapján dönteni tudjanak a képviselők, hiszen az abban leírt jogi hivatkozások nagyon hiányosak. Kérdezi még, miért csak részleteit ollózták ki a rendeletnek, miért nem írták le az egészet? Ezután tájékoztatást ad arról, hogy ő telefonon megkereste az iskolát, ahol azt a felvilágosítást adták részére, hogy ennek a képzésnek az elvégzése tökéletesen alkalmas arra, hogy azzal intézményt vezessen valaki. Az egyetem dékánja tájékoztatta őt arról is, hogy hol, milyen úton-módon kérhet tájékoztatást a dologról, gondolja, hogy ezt a lépést Sárdi-Fekete Nikolett is megtette. Ebben az előterjesztésben rossz

4 4 szándékot feltételez. Majd elmondja újra, ez az előterjesztés semmiképpen nem alkalmas arra, hogy annak alapján a megfelelő döntést hozhassák meg. Aggályos számára az, hogy ki és milyen szándékkal tesz le az asztalra ilyen előterjesztést, s nem javasolja senkinek sem, hogy az alapján hozza meg döntését. Sárdi-Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elsősorban elmondja, sérelmezi azt, hogy nem kapott meghívót erre a soron kívüli testületi ülésre. Ezután tájékoztatást ad arról, hogy az iskolát felkereste, s kérte tőlük, hogy írásban igazolják a képzést. Az igazolást meg is kapta, azt kiosztja a testület tagjai részére (jegyzőkönyv 4. számú melléklete). Szabó Tamás polgármester elmondja, semmiféle rosszindulat nem vezérelt senkit ebben a dologban. Azonban felhívja a figyelmet arra, hogy egy döntés törvényességi megfelelőségét jegyző úrnak, s neki, mint polgármesternek mérlegelnie szükséges. Majd arra a kérdésre válaszolva, hogy ki írta az előterjesztést elmondja, azt Schrickné Kovács Szilvia gépelte, s ő is és jegyző úr is aláírták. Dr. Feik Csaba jegyző megjegyzi, hogy az előterjesztést Berkesi István aljegyző úr írta alá. Szabó Tamás polgármester elmondja újra, senki nem szeretne semmi rosszat ezzel, csupán arról van szó, hogy a rendeletben meg van határozva, hogy milyen feltételeknek kell megfelelni, s ezek a feltételek már egy éve is meg voltak határozva. Majd elmondja, utána érdeklődtek annak, hogy ennek az Executive egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzésnek az elvégzése megfelel-e a feltételeknek, s azt a választ kapták, hogy nem felel meg. Majd felhívja a figyelmet arra, hogy az egyetemi végzettségnek és a nyelvvizsgának is meg kell lennie. Tavaly nevezték ki Sárdi-Fekete Nikolettet ügyvezetőnek, s azóta tanulmányok tekintetében semmi nem történt, pedig összesen két év áll rendelkezésére. A tanulmányi szerződés elfogadásának megszavazásakor ő tartózkodott, s most is tartózkodni fog, mivel véleménye szerint az előírt feltételeket augusztus 31-éig nem lehet úgy teljesíteni, ahogyan az a törvényben le van írva. Sárdi-Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője kérdezi, hogy a problémára miért nem derült fény korábban, hiszen a kérdést megtárgyalta a bizottság is és a testület is? Majd a polgármester úr által elmondottakra reagálva elmondja, tavaly szeptemberben került a jelenlegi pozíciójába, s a jelentkezéseket minden iskolában május kell leadni. Tehát korábban nem volt lehetősége jelentkezni, hiszen tanév közben nem indult új tanfolyam. Pölöskey Zsuzsanna képviselő kérdezi, miért feltételezik azt, hogy ügyvezető asszony nem fogja elvégezni az egyetemet, és azt, hogy fél év után nem fog átjelentkezni a megfelelő képzésre? Az egyetemi végzettségnek akkor fog eleget tenni, ha átjelentkezik, s véleménye szerint ezt a lépést meg is fogja tenni, hiszen ő is ezt szeretné. Rosszindulatot feltételez az ügy mögött. Szabó Tamás polgármester kérdezi, miért nem jelentkezik arra a képzésre, mely megfelelő lenne? Sárdi-Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője válaszol, azért, mert nem lehet. A mesterképzésnek az Executive

5 5 képzés az alapja, mely három félévből áll. Akkor kaphat felvételt a mesterképzésre, miután a szakmenedzseri képzést elvégezte. Szili Márk képviselő véleménye szerint az előterjesztésben felsorolt indokok és polgármester úr szavai rosszindulatú feltevések csupán. Azok, és az az információ, melyet Dékán úrtól kapott, nem egyeztethetőek össze. Bíztatja ügyvezető asszonyt, hogy kezdje meg az iskolát, munkáját pedig amely számára meggyőző volt eddig folytassa tovább. Szabó Tamás polgármester elmondja újra, nem rosszindulat, hanem tárgyilagosság van a dologban. Az előterjesztés nem megfelelőségével kapcsolatban pedig elmondja, a rendeletnek vannak lényeges elemei, melyeket kiemeltek. Azonban, ha valaki annyira alapos, utána lehet nézni, a teljes rendelet megtalálható, elolvasható annak, akinek az annyira fontos. Hujberné Pej Márta képviselő kéri, hogy egy joghoz értő szakértő személy nézze át újra az egész ügyet, s arról mondjon véleményt. Ha jól érti, szükséges, hogy legyen egyszer egy egyetemi végzettség, azon kívül egy mesterképzés, illetve 5 év vezetői gyakorlat. A kérdés számára az, hogy a mesterképzés elvégzése egyetemi végzettségnek minősül-e? A jogszabályban három feltétel van leírva, mindhárom alól felmentvényt kapott az ügyvezető. Sárdi-Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, amikor a jogszabály készült, ez a képzés még nem volt mesterképzésbe beintegrálva. Amennyiben a mesterképzést elvégzi, a rendelet a) és b) pontja le lesz fedve, nem szükséges pluszban az egyetemi végzettség. Hujberné Pej Márta képviselő újra azt kéri, hogy jogi szempontból nézzék meg a dolgot. Példának említi az iskolaigazgató kinevezését, amely úgy történt, hogy addig, ameddig minden pontnak nem felelt meg az a személy, addig nem nevezték ki. Kérdezi, hogy az a) és a b) pont összevonható-e a későbbiekben? Karsai Gergely képviselő szintén azt kérdezi, hogy abban az esetben, ha ügyvezető asszony elvégzi az egészségügyi szakmenedzseri képzést, azzal eleget tesz-e a rendelet a) pontjának? Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, a felmentés augusztus 31-éig szól. A felmentés él, arról most nem kell dönteni. Azt kell eldönteni, hogy a tanulmányi szerződés megkötését támogatja-e a Képviselő-testület, vagy sem. Továbbá emlékeztet még arra, hogy a rendelet a), b) és c) pontja alól egyszer adható felmentés. Berkesi István aljegyző elmondja, ő javasolta polgármester úrnak, hogy foglalkozzanak ezzel a dologgal, hiszen ő is kapott olyan információt, melyet a levél most megerősít. Telefonon keresték meg az iskolát azzal, hogy a tanfolyam megfelel-e az előírásnak (mesterképzés), s azt a választ kapták, hogy ez nem mesterképzés, annak nem felel meg. Arról azonban már nem tájékoztatták őket, hogy átjelentkezéssel megoldható. Majd elmondja véleményét, mely szerint, ha három pontban két végzettséget sorolnak fel, melyből a második az egyetemi végzettségnek megfelelő, akkor az első pontnak nincs értelme. Ezzel azt szerették volna hangsúlyozni, hogy nem elég az egyetemi végzettség, szükség van még a mesterképzés elvégzésére is. Véleménye szerint ebből a szempontból eléggé egyértelmű a dolog. Továbbá elmondja még, ez a rendelet nem igazán van összhangban önmagával, eléggé nehezen

6 6 értelmezhető. Mivel ő tanácsolta polgármester úrnak azt, hogy ezt az ügyet hozzák vissza a testület elé, ezért elnézést kér attól, aki erről rossz szándékot feltételez. Győri Máté alpolgármester elmondja, rosszindulatot az ügyintézés módjában vélelmez: nem kapott meghívót az illetékes, továbbá, célszerű lett volna vele megbeszélni azt, hogy hogyan tovább, hiszen neki is érdekében áll az, hogy a megfelelő tanfolyamot, képzést kezdhesse meg. Majd a Hujberné képviselő asszony által kért dologgal kapcsolatban elmondja, (aki azt kérte, hogy egy szakértő adjon véleményt a dologról) Szócska Miklós úr ebben az ügyben szakértőnek minősül. A levélben le van írva, hogy amennyiben sikeres az átjelentkezés, akkor a képzés elvégzése mesterképzésnek megfelelő. Éppen ezért ő azt tanácsolja, ne is tárgyalják túl ezt a dolgot. S mivel aljegyző úr az imént azt mondta, hogy a rendelet számára nem minden mondatában értelmezhető, ezért elmondja, vannak itt más, joghoz értő emberek is. Bár számára Szócska úr levele teljesen meggyőző, bátorítja képviselő-társait a csatlakozáshoz. Karsai Gergely képviselő véleménye szerint, amennyiben valaki elkezd egy egyetemet, ott 3-4 évig alapképzést fog kapni, a továbbképzés pedig mesterszakon történik, mely további 1-2 évig tart. Majd a rendelet a), b) és c) pontjával kapcsolatban szintén azt kérdezi, van-e összefüggés a kettő között, s mit értenek az egyetemi szintű végzettség alatt? Berkesi István aljegyző elmondja, a hivatkozott rendelet nem egy friss jogszabály. Bevezetésre került a bolognai rendszer, melyhez a jogszabály nem lett hozzáalakítva. Véleménye szerint az egyetemi végzettség mellé szükséges a mesterképzést is elvégezni. Igazgató úr levele iránymutatást ad, ami jó nekik, hiszen a kérdésre ők is a nem felel meg választ kapták. A levélben is az van leírva, hogy így önmagában nem felel meg, csak átjelentkezéssel. Sárdi-Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője elmondja, az első félévben egy egészségügyi szakmenedzseri képzésen kell majd részt vennie. Ezt követően a következő három fél év fog szólni a mesterképzési oktatásról. Így áll össze az alap- és a mesterképzés. Szili Márk képviselő elmondja véleményét, mely szerint Szócska úr levele egyértelműen azt tartalmazza, hogy a rendelet a) és b) pontja összevonható, az átjelentkezéssel mindkét feltétel teljesíthető. Majd elmondja még, őt teljesen meggyőzte ez a levél, tartani fogja magát az eredetileg elfogadott döntéshez. Wimmer Sándor képviselő kifogásolja azt, hogy az előterjesztésben még ügyvezető asszony neve sem jól szerepel (Fekete Nikolett). Majd elmondja, ő is tartja magát az előző szavazásához, bíztatja Sárdi-Fekete Nikolettet a folytatásra. Aljegyző úrral kapcsolatban pedig elmondja, hogy biztosan nem a rossz szándék vezérelte. Sárdi-Fekete Nikolett, az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője Wimmer képviselő úr felvetésével kapcsolatban tájékoztatást ad arról, hogy elvált, de még nincs kész minden dokumentációja, ezért nem közölte ezt a tényt korábban. Amint meglesz minden dokumentációja, a névváltozásról mindenkit értesíteni fog. Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, Szócska Miklós levele szerint az egészségügyi menedzseri mesterképzés elvégzése egyetemi végzettséget is ad.

7 7 Szabó Tamás polgármester, miután több kérdés, észrevétel nem hangzik el, kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy szavazzanak a tanulmányi szerződésről. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és jelenlegi ügyvezető igazgatója, Fekete Nikolett között kötendő tanulmányi szerződés megkötésének elutasításáról 7 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, igen szavazat nélkül az alábbi elutasító határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 256/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozata az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és jelenlegi ügyvezető igazgatója, Fekete Nikolett között kötendő tanulmányi szerződés megkötéséről Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi Központ Nonprofit Kft- nek Fekete Nikolett ügyvezető igazgatóval kötendő, Executive egészségügyi szakmenedzser szakirányú továbbképzési programban történő részvételét és az e határozat melléklete szerinti tanulmányi szerződés megkötését. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert, hogy az Ercsi Járóbetegszakellátó Egészségügyi Központ Közhasznú Nonprofit Kft. és Fekete Nikolett között kötendő tanulmányi szerződés megkötésének támogatását szavazatával képviselje a Kft. taggyűlésén. Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: azonnal, illetve a következő taggyűlés Melléklet a 256/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozathoz Tanulmányi szerződés amely létrejött egyrészről Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. (székhely: 2451 Ercsi, Esze Tamás u. 14, adószám: , jelen szerződésben a munkáltatói jogokat gyakorolja: Ercsi Egészségügyi Központ Nonprofit Kft. Taggyűlése), mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) másrészről Fekete Nikolett (születési név: Fekete Nikolett, anyja neve: Bilik Gizella, születési hely. idő: , lakcím: 2451 Ercsi, Cukorgyári ltp. 35/1., adóazonosító: ), mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló)

8 8 között alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 1) Munkáltató vállalja, hogy a) támogatja Munkavállalónak a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ Executive Egészségügyi Szakmenedzseri képzésen folytatott szeptember 1-én kezdődő Egészségügyi menedzser képesítés megszerzésére irányuló tanulmányainak elvégzését. A képzés 4 féléves, azaz 2 éves. A végzettség megszerzését Munkavállaló köteles legkésőbb szeptember 01. napjáig igazolni, b) megtéríti a tandíj 50 %-t, mely jelenleg félévenként bruttó Ft, c) a képzésben résztvevő számára a képzési idő alatt a munkaidő kedvezményeket (képzési, gyakorlati napok, valamint a vizsganapok) biztosítja. 2) Munkavállaló vállalja, hogy a) tanulmányokat folytat az 1) pontban megnevezett intézményben és időponttól kezdődően, és vizsgakötelezettségeinek legkésőbb szeptember 1-ig eleget tesz. b) tájékoztatja a Munkáltatót a konzultációk, vizsgák időpontjáról és a vizsgakötelezettségek teljesítéséről c) megszerzett diplomáját annak kézhezvételét követő tíz napon belül Munkáltatónál bemutatja. Vállalja továbbá, hogy a hallgatói jogviszonyára vonatkozó valamennyi lényeges változást (félévismétlésre utasítás, elbocsátás stb.) az annak megtörténtét követő tízedik napig bejelenti Munkáltatónak. d) a tanulmányok ideje alatt, valamint az oklevél kiállításának napjától számított 2 évig azaz kettő évig egyoldalúan nem kezdeményezi Munkáltatóval fennálló munkaviszonyának megszüntetését. 3) Munkavállaló mentesül e szerződésben vállalt kötelezettségei alól, amennyiben a) egészségi problémák miatt nem tudja teljesíteni kötelezettségeit, b) Munkáltató a szerződésben vállalt támogatást illetve annak bármely részét felhívás után sem biztosítja. 4) Amennyiben Munkavállaló a jelen szerződés 1. a.) pontjában meghatározott időpontig nem teljesíti a végzettség megszerzésében rögzített kötelezettségét, illetve megszegi a jelen szerződés 2. d.) pontjában rögzített vállalását, köteles visszafizetni a részére biztosított tandíj, s a tanulmányi célú szabadidőre biztosított munkabér összegét.

9 9 5) Egyéb rendelkezések E szerződéssel kapcsolatban felmerülő vita esetén a munkaügyi jogvitákra vonatkozó szabályok szerint kell eljárni. Jelen szerződés egymással mindenben megegyező három példányban készült, melyet a szerződő felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal megerősítenek. Ercsi Munkáltató Munkavállaló 2. napirendi pont: Közbeszerzési Terv módosításáról Szabó Tamás polgármester ismerteti az /2014. iktatószámú előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyvnek az 5. számú melléklete, majd kérdezi, van-e valakinek kérdése, más javaslata azzal kapcsolatban? Miután nem érkezik hozzászólás, kéri, hogy szavazással döntsenek arról. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 9 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 257/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozata Ercsi víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) elfogadásáról 1.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CCIX. tv rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó 15 éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv elkészítésével az Ercsi-Sinatelep víziközművét üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. 2.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi CCIX. tv rendelkezései alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített, Ercsi-Sinatelep víziközmű rendszer évi Gördülő Fejlesztési Tervét e határozat melléklete szerint elfogadja.

10 10 3.) Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. által elkészített és a Képviselő-testület által jóváhagyott éves időtartamra szóló Gördülő Fejlesztési Terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő megküldésére az Ercsi-Sinatelep víziközművét üzemeltető Dunántúli Regionális Vízmű Zrt-t (8600 Siófok, Tanácsház u. 7.) bízza meg. Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: azonnal

11 11 Melléklet a 257/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozathoz

12 12

13 13 Szabó Tamás polgármester ismerteti az /2014. iktatószámú előterjesztést, mely a jegyzőkönyvnek a 6. számú mellékletét képezi, majd hozzáteszi, azért van szükség a közbeszerzési terv újabb módosítására, mert remények szerint a hónap végén a Családi Napközi pályázatot elfogadják. Majd elmondja még, lesz még egy módosítás, KEOP-os pályázaton belül lehetőség lesz a közművek vagyonának felértékelésére, mely feladat jövőre kötelező lesz, s amennyiben nem pályáznak, annak teljes költsége az önkormányzatot fogja terhelni. Jelenleg van lehetőség önerő befizetése mellett pályázni. Az erre vonatkozó módosítás a szeptember 30-i testületi ülésre fog bekerülni. Azonban egyelőre az előterjesztésen szereplő határozati javaslatról kéri a szavazást. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi közbeszerzési terv módosításáról 9 igen szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 258/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozata a évi közbeszerzési terv módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évre vonatkozó közbeszerzési terv módosítását e határozat melléklete szerint elfogadja. Felelős: Szabó Tamás polgármester dr. Feik Csaba jegyző Határidő: azonnal

14 14 Melléklet a 258/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozathoz TERVEZETT KÖZBESZERZÉSEK Ercsi Város Önkormányzata (2451 Ercsi, Fő út 20.) mint ajánlatkérő a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. tv. 33. (1) bekezdése alapján évre az alábbi Közbeszerzési Tervet fogadja el évben tervezett közbeszerzések: A közbeszerzés tárgyának tervezett kezdete A szerződéshez rendelt elnevezés I április Ercsi város közszolgálati televíziós műsorainak gyártása ás sugárzása (2 év) Közbeszerzés értéke (nettó összegben) 2 x = II április Közétkeztetés (3 év) 3 x = A közbeszerzés tárgyai Szolgáltatás Kbt. Harmadik rész 122. (7) szerint Szolgáltatási koncesszió Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt eljárás III augusztus KEOP pályázat Kombinált csatornatisztító jármű beszerzés Eszközbeszerzés Kbt. Harmadik rész szerinti nyílt eljárás IV szeptember TÁMOP pályázat Családi napközi létesítése Ercsiben Épületfelújítás Kbt. Harmadik rész 122. (7) szerint A Közbeszerzési tervet az ajánlatkérőnek legalább öt évig meg kell őriznie. A Közbeszerzési terv nyilvános. A Közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. A Közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is.

15 15 Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy az illetékes ellenőrző szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. Az ajánlatkérő köteles a közbeszerzési tervet, valamint annak módosítását, ha rendelkezik honlappal, saját honlapján, ha honlappal nem rendelkezik a Közbeszerzési Hatóság vagy önkormányzati intézmény esetén a fenntartó honlapján közzétenni. A Közbeszerzési tervnek a honlapon a tárgyévet követő évre vonatkozó Közbeszerzési terv honlapon történő közzétételéig kell elérhetőnek lennie. Ercsi, szeptember 10. Ercsi Város Önkormányzat 4. napirendi pont: Az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, hrsz-ú ingatlan értékesítéséről Szabó Tamás polgármester ismerteti az /2014. iktatószámú előterjesztést, mely jelen jegyzőkönyvnek a 7. számú melléklete, majd elmondja, elkészült az ingatlan értékbecslése, melyből kitűnik, hogy az 20 millió forint körül értékesíthető lenne. Kérdezi, van-e valakinek kérdése, javaslata a napirenddel kapcsolatban? Karsai Gergely képviselő emlékeztet arra, amikor a Cukorgyár területéből az öltöző épületét megvásárolta az önkormányzat, az ügyvéd urak erőteljesen kifogásolták a mostani értékbecslő által készített bizonyítványt. Majd hozzáteszi, az önkormányzat és az értékbecslő közti kapcsolat még ha már nem is olyan szorosan de most is fennáll. Szabó Tamás polgármester erre a kifogásra azt a választ adja, hogy kérhetnek mástól is értékbecslést, azonban felhívja a figyelmet arra, hogy annak a költségei is nagyobbak lesznek. Továbbá elmondja még, ezt az értékbecslést (árat) elfogadhatónak tartja. Karsai Gergely képviselő hangsúlyozza, nem gondol arra, hogy az értékbecslés nem jól van elkészítve, csupán aggasztja az a dolog, hogy a hölgy, aki azt készítette, jelenleg is itt dolgozik (lehet, hogy lazább a kapcsolat, de most is megvan). A korábbi esetben ügyvéd urak azt nyilatkozták, hogy nem szeretnék ahhoz a nevüket adni, mert ez a későbbiekben egyéb jogi következményeket vonhat maga után.

16 16 Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, jogi szempontból nem kifogásolható, az értékbecslést arra jogosult személy adta, akit az önkormányzat bízott meg. Probléma akkor jelentkezhetne, ha az értékbecslés a vevő érdekköréből származna. Karsai Gergely képviselő kérdezi, miért kifogásolták a dolgot az ügyvéd urak, akik akkor, a korábbi szerződésnél ÁSZ vizsgálattól tartottak? Dr. Feik Csaba jegyző elmondja, emlékezete szerint az volt a véleményük, hogy egy igazságügyi szakértői értékbecslés vita esetén elfogadhatóbb lenne. Karsai Gergely képviselő elmondja, amennyiben jegyző úr, mint jogász, azt állítja, hogy ennek rá nézve semmiféle következményei nem lesznek, számára a dolog teljesen elfogadható. Majd elmondja még, további értékbecslés céljára amennyiben nem muszáj ő sem kíván pénzt kiadni. Szabó Tamás polgármester újra elmondja, ezt az eladási árat teljesen elfogadhatónak tartja, s bízik benne, hogy a vevő számára is meg fog felelni. Győri Máté alpolgármester elmondja, örül annak, hogy van érdeklődés a területre, s hogy növekedni látszik az ipari park tevékenysége, azonban felteszi a kérdést: tudják-e azt, hogy milyen tevékenységet tervez ott az Eszo Kft.? Azt szeretné elkerülni, hogy csak egy befektetésnek megveszi a területet, s az továbbra is úgy áll ott, ahogy eddig. Ennek elkerülése végett azt javasolja, az adásvételi szerződésbe tegyenek egy záradékot, melyben megfogalmazzák azt, hogy a vevő vállalja, hogy pl. öt éven belül a vásárolt területen megkezdi az ipari tevékenységet. Szabó Tamás polgármester véleménye szerint egy cég életét nem lehet előre megjósolni (lásd: Cent-Unio, Food-Express). Majd elmondja, itt most az a kérdés, hogy az 5100 m²-es területet el kívánja-e adni a testület 3100 Ft/m² áron? Dr. Feik Csaba jegyző véleménye szerint a szerződésbe belefoglalható Győri Máté alpolgármester kérése, a kérdés az, hogy a vevő hajlandó-e ezt vállalni, vagy sem. Szabó Tamás polgármester, miután több kérdés, hozzászólás nem hangzik el, kéri a testület tagjait, hogy a határozati javaslat elfogadásáról név szerinti szavazással döntsenek. Dr. Feik Csaba jegyző felolvassa a képviselő neveit, akik név szerint szavaznak. Győri Máté alpolgármester igen, Hujberné Pej Márta képviselő igen, Karsai Gergely képviselő igen, Miklós Dezső képviselő igen, Pölöskey Zsuzsanna képviselő igen, Szili Márk képviselő igen, Vajdics András képviselő igen, Wimmer Sándor képviselő igen, Szabó Tamás polgármester igen szavazatát adja. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 9 igen szavazat mellett, tartózkodás és ellenszavazat nélkül határozatot hozta: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 259/2014. (IX.10.) Kt. sz. határozata az önkormányzat tulajdonában lévő Ercsi, hrsz-ú ingatlan értékesítéséről

17 17 Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete értékesíti az önkormányzat tulajdonában lévő 2866 hrsz-ú, GIP-2 övezet besorolású, 5100 m 2 területű ingatlant, annak értékbecslés alapján megállapított forgalmi értékén, azaz bruttó ,- Ft vételáron. A leendő vevő az ESZO Kft (székhelye: 2451 Ercsi, Liszt Ferenc utca 8., adószáma: , ügyvezető: Papp József, cégjegyzékszám: Cg A leendő vevővel az ingatlan értékesítésére vonatkozó adás-vételi szerződés akkor köthető meg, ha a Magyar Állam az ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával nem kíván élni vagy arról a törvényben megállapított határidőn belül nem nyilatkozik. A Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert, hogy a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-t e határozatban foglalt adatokat tartalmazó ajánlattal keresse meg annak érdekében, hogy nyilatkozzon arról: elővásárlási jogával élni kíván-e. Amennyiben a Magyar Állam elővásárlási jogával élni kíván, a Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert az adás-vételi szerződés e határozat tartalma szerinti megkötésére. Amennyiben a Magyar Állam elővásárlási jogával nem kíván élni vagy arról nem nyilatkozik, a Képviselő-testület felhatalmazza Szabó Tamás polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést az ESZO Kft- vel e határozat tartalma szerint kösse meg. Felelős: Szabó Tamás polgármester Határidő: azonnal, illetve folyamatos Szabó Tamás polgármester, miután több kérdés, észrevétel nem hangzik el, megköszöni a jelenlétet, s a Képviselő-testület szeptember 10-i soron kívüli nyílt ülését órakor berekeszti. Kmf. Szabó Tamás polgármester Dr. Feik Csaba jegyző Vajdics András képviselő jkv. hitelesítő Wimmer Sándor képviselő jkv. hitelesítő

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. november 24-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 29-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. szeptember 30-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 22-i közmeghallgatásának j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozata c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek Napirendek: 1. Tájékoztató

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. október 07-i soron kívüli nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek:

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről Ikt.szám:.-2/2015. JEGYZŐKÖNYV Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 10-én 13,00 órai kezdettel tartott nyilvános rendkívüli üléséről A Képviselő-testülete által meghozott határozat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 14/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT PÉNZÜGYI ÉS VAGYONHASZNOSÍTÁSI BIZOTTSÁG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottsága 2015. augusztus 19-én,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Tartalom: 2014. szeptember 30-i N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Rendelet : Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014.(X.02.)

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Zalavár Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2013. április 30. napján megtartott nyílt testületi üléséről Zalavár Község Roma a Iktatószám: 564/2. JEGYZŐKÖNYV Zalavár Község Roma a 2. április 3. napján megtartott nyílt testületi üléséről Határozat: 1/2.(IV.3.) 11/2.(IV.3.) Kód G8 G2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12 órakor megtartott rendkívüli ülésének. J e g y z ő k ö n y v e BÁRÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 4161 Báránd Kossuth tér 1. Telefon: 06/54-466-030 Fax: 06/54-466-291 E-mail: barandhivatal@gmail.com Báránd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 26-án 12

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014

JEGYZŐKÖNYV. Ikt.sz.: 190-24/2014 Ikt.sz.: 190-24/2014 JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14. napján (csütörtök) du. 17 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. január 14-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 11-05/2013. Készült: Miháld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 19-én 17.00 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községi Önkormányzat Miháld, Fő u. 2. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester Endrész

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö NY V. Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö NY V Készült: Ládbesenyő Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. március 12. napján megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Fedor Attila Tóth Gellért al Gór Gyula

Részletesebben

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről

Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Boconád, Tarnaméra, Zaránk Községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2013. március 7. napján megtartott képviselő-testületi üléséről Hozott döntések: Tarnaméra Község Önkormányzata Határozat száma

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 1/2010 Rk. TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. január 26-án (kedden) 17 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános ülésén hozott döntésről Az ülés helye: Kós Károly

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 693/15/2011. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testületének _46_/2011.(V.09.) képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

2015. m á j u s 1 1.

2015. m á j u s 1 1. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ü g y r e n d i, J o g i é s K ö z b i z t o n s á g i B i z o t t s á g i ülés 2015. m á j u s 1 1. Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-20/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. október 30-án (szerdán) 15.00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. május 14-ei rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni

Részletesebben

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel:

Polgármester javasolja, hogy a testület a meghívóban 1. sz. melléklet szereplő napirend szerint tartsa ülését, az alábbi kiegészítésekkel: 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/12/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29. napján 13.30 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Foktő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. szeptember 17.00 órakor kezdődő nyílt üléséről 30-án, Ülés helye: Önkormányzati Hivatal tanácsterme Jelen vannak:

Részletesebben

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e NAPIREND 1 ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. február 11-i nyílt ülésének j e g y z ő k ö n y v e a.) Napirendje b.) Határozatai c.) Jegyzőkönyve d.) Mellékletek NAPIREND Napirendek: Nyílt ülésen:

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja:

Jegyzőkönyv. A napirendi javaslatot a testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja: Jegyzőkönyv Készült Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 3.-án, 14 órai kezdettel a Községházán megtartott telefon útján összehívott soron kívüli üléséről. Jelen vannak: Péntek

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. április 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-1/2013 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 29.-én megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről.

2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. január 20-án Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Császár József Sándor alpolgármester, Bakné Répási

Részletesebben

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 29-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Járóbeteg-szakellátó Egészségügyi

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. január 31-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 7/2013.(I.31.) sz. önk.hat. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat 2013. évi költségvetésének előzetes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szólád Község Képviselőtestületének 2010. február 2. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Vörös Gyula polgármester, Paréj István alpolgármester, Bognár Csaba, Fülöpné Kenyér Andrea,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Szőlősgyörök község Önkormányzat 2008. október 29-én tartott képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Perpits László, Locker Lászlóné, Faragó József, Ballér József Lajosné,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. B o r d á n y. 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött bankszámlaszerzıdés módosítása Elıadó: Tanács Gábor polgármester V./2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V B o r d á n y Önkormányzati Képviselıtestületének 2012. április 23.-án megtartott soros nyílt ülésérıl. I. N A P I R E N D 1./ A Kereskedelmi és Hitelbank Zrt-vel kötött

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 26 GYÖNGYÖSTARJÁN ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. február 29. napján 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 27 Határozat 11/2012. (II. 29.) KEOP 4.9.0 pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/ 1 16 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. május 6-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 20. napján 18 órakor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Adásztevel Község Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. november hó 29-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján. megtartott nyilvános üléséről 1 Ikt.szám: 129-14 /2011. JEGYZŐKÖNYV 14. Miháld Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2011.május 09. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma 38/2011.(V.09.) 39/2011.(V.09.) Kódja

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-én (csütörtökön) 13.00 órai kezdettel a Hivatal Dísztermében tartott üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-19/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. november 13-án 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-21 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 21.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 12-én, csütörtökön 17.00 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 16/2013. sz. jegyzőkönyve. a 2013. október 28-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16/2013. sz. jegyzőkönyve a 2013. október 28-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. október

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4195-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV

Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Szám: 1/3/8/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 29-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontagh

Részletesebben

(hangszalagos rögzítéssel)

(hangszalagos rögzítéssel) M á s o l a t! J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2008. június 11-i rendkívüli n y í l t üléséről. Jelen vannak: Juhász János

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagy Elemér elnök, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália Ágnes képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazincbarcika Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának 2013. december 17-i ülésén, Kazincbarcika Fő tér 4. szám alatt. Jelen vannak:, Nagy Oszkár képviselő, Kótai Natália

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 27-i nyilvános ülésén.

Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. október 27-i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 121-175/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény-Szápár Község Önkormányzat. Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény-Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületei 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.:.. /2015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselőtestületeinek 2015.december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya:

ÜLÉSI NAPIREND TÁRGYALÁSA. Napirend tárgya: VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS Szám: 138-13/2011/Rk. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár kistermében 2011. szeptember 14-én 7.00 órai kezdettel tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője

Jegyzőkönyv. dr. Babus Magdolna PH. Vagyongazdálkodási és Vállalkozási Ügyosztály vezetője PH. Igazgatási Ügyosztály vezetője Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. május 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, Dr. Bárdos Balázs,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 16- án 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza Szontágh Tamás

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben