JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL"

Átírás

1 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf /2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK OKTÓBER 30-ÁN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

2 Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Jegyzőkönyv Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 30-án a Városháza nagytermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Meggyes Tamás polgármester Knapp János Pál alpolgármester Németh József alpolgármester Ivanov Mihály Kálmán Sándor Kinál Katalin Kiss Tamás Dr. Kolumbán György Miavecz Jenő Mihályi László Dr. Osvai László Petrovics János Petróczy Gyula Pócsföldi József Szalma László Dr. Varga Győző Winkfein Csaba Dr. Marosi György jegyző Dr. Szolnoki Imre aljegyző Nem vett részt az ülésen: Eck Alajos, Horányi László, Horváth Mihály, Dr. Jónás László, Koditek Pál, Nyíri Attila Jegyzőkönyvvezető: Gábor Károlyné Meggyes Tamás polgármester köszöntötte a rendkívüli ülésen megjelent képviselőket, a Hivatal dolgozóit, a Városi Televízió munkatársait. Megállapította, hogy az ülés 17 képviselő jelenlétével határozatképes. Elmondta, hogy három téma megtárgyalására kerül sor a rendkívüli ülés keretében, majd ismertette a napirendi pontokat. Az első téma a Vaszary Kolos Kórház főigazgatói állás betöltésére pályázat kiírása, másodikként a költségvetési rendelet módosításáról kell dönteni, ahol egy pályázatnál az önrész összege változik. Mindkét esetben a határidő sürgeti a döntést. Végül egy kisajátítási eljárás megindítása szerepel a mai rendkívüli ülésen. Kérte, hogy kézfeltartással szavazzanak a napirend elfogadásáról. A Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett elfogadta a napirendet (Távol van: Eck Alajos, Horányi László, Horváth Mihály, Dr. Jónás László, Koditek Pál, Nyíri Attila). Napirendi pontok: 1. A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény főigazgatói pályázata kiírásával kapcsolatos döntések (507. sz. előterjesztés, 1. és 3. határozati javaslat minősített többség, a 2. határozati javaslat egyszerű többség) Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester 2

3 2. Javaslat a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 22/2008. (III.13.) esztergomi ör. rendelet módosítására (506. sz. előterjesztés, minősített többség) Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester 3. Döntés kisajátítási eljárás megindításáról (508. sz. előterjesztés, egyszerű többség) Előterjesztő: Meggyes Tamás polgármester 1. Napirendi pont A Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény főigazgatói pályázata kiírásával kapcsolatos döntések Meggyes Tamás: Tájékoztatta a Képviselő-testületet arról, hogy dr. Sólyom Olimpia, a Vaszary Kolos Kórház főigazgatója január 1-jei hatállyal lemondott magasabb vezetői megbízásáról, a közalkalmazotti jogviszonyának fenntartása mellett. Az előterjesztés három határozati javaslatot tartalmaz. Módosítani kell a Kórház alapító okiratát, mivel a korábbi jogszabályoknak megfelelően a határozatlan időre kinevezett szövegrész szerepel, ezt törölni kell, mert a ma hatályos jogszabályok szerint 5 évre lehet megbízni az intézményvezetőt. A magasabb vezetői beosztás betöltése pályázat kiírásával történhet, amely az előterjesztés melléklete. A harmadik határozati javaslat a pályázatok véleményezésére előkészítő bizottság létrehozását és tagjainak megválasztását tartalmazza. A bizottságba Németh József, Fenyves Ernő, dr. Horváth Szilárd személyét, valamint a közalkalmazotti tanács által delegált tagot, és a szakma szerint illetékes kamara tagját javasolta beválasztani. Kérte a Testület véleményét, és a határozati javaslatok elfogadását. Miavecz Jenő: Utalt arra, hogy Polgármester úr részére elektronikus formában levelet küldött, amelyben a mai előterjesztés előzményeként feltett három kérdést. Amennyiben nem kapta meg, akkor szívesen felolvassa kérdéseit, amelyre választ szeretne kapni. Meggyes Tamás: Elmondta, hogy nem kell felolvasni, a rosszindulatú kérdésekre nem hajlandó reagálni. Nem tud mit kezdeni azokkal a kérdésekkel, amelyekben eleve rágalom és minősítés van, nem fog rá válaszolni. Miavecz Jenő: Megjegyezte, hogy jogában áll kérdéseket feltenni a napirenddel kapcsolatban. Meggyes Tamás: Megtette, elküldte a levelet. A felvetéseknek semmi köze nincs a Kórház működéséhez, Esztergom egészségügyéhez, a Kórház eredményéhez, Főigazgató asszony lemondásához sem. Személye ellen irányuló tisztességtelen támadáson és a rosszindulatú rágalmazáson kívül, nem szól másról. Leszögezte, nem hajlandó válaszolni, nem kívánt foglalkozni a minden alapot nélkülöző, ostoba rágalmakkal. Miavecz Jenő összecsomagolt, és elhagyta az üléstermet, a Képviselő-testület létszáma 16 főre csökkent, határozatképessége megmaradt. Petróczy Gyula: Véleménye szerint az alapító okirat 11. pontjának felsorolása helytelenül tartalmazza a nővérszálló épületét, mint vagyon, mert úgy tudja már nincs a Kórház tulajdonában. Meggyes Tamás: Kérte a helyszínen javítani, és módosításként figyelembe venni, hogy az alapító okiratból a nővérszálló törlésre kerül. A következő ülésre kérte átnézni, hogy az alapító okiartban 3

4 helyesen szerepelnek-e az ingatlanok. Dr. Varga Győző: Nem kifogásolta a javasolt bizottsági tagokat, de felvetette, hogy kissé alulreprezentáltnak tartja a bizottságot, ezért megfontolásra ajánlotta, hogy a főorvosi kar által delegált tag is szerepet kapjon. Túlzottnak tartotta, hogy Fenyves és Horváth urak mindketten részt vesznek a bizottságban, ugyanakkor a szakma nem kap kellő hangsúlyt. A főorvosi kar részéről delegált személy a szakmai erősítést jelentené, minősíthetné, vagy véleményezhetné a pályázatokat. Felvetette azt a gondolatot még, ha nem is gazdasági társaságként működik a Kórház hogy fel kellene állítani egy olyan igazgató tanácsot, felügyelő bizottságot (vagy nevezhetnénk másképp is) testületet, amely időről időre összeülne, ellenőrizné a működést. Tagjait a tulajdonos önkormányzat képviselője, a szakmai képviselet alkotná, közgazdászokkal, orvosokkal, jogi szakemberekkel kiegészülve, esetleg civilszervezeteket lehetne bevonni. Nem nagy grémiumra gondolt, hanem olyanra, akiket megbíz a tulajdonos, rendszeresen üléseznek, számon kérhetnek, és rajta tartják a szemüket a dolgokon. Meggyes Tamás: Nincs semmi akadálya annak, hogy az 5 fős előkészítő bizottságot kiegészítsük a főorvosi kar által delegált személlyel. Véleménye szerint helyes, hogy három külsős tag, és három belülről érkező ember - Horváth úr orvosként is jelen van, de külső szemlélő - szavazata alapján alakítja ki javaslatát, álláspontját a bizottság. Kérte, hogy a határozati javaslat felsorolása egészüljön ki a főorvosi kar által delegált tag szövegrésszel. A második felvetést is helyesnek tartotta alpolgármester uraktól azt a tájékoztatást kapta, hogy van ilyen szándék. Talán a következő testületi ülésre készül előterjesztés a felügyelő tanács felállításáról. Arató Vera kisasszonytól kért tájékoztatást. Arató Vera: Elmondta, hogy 1998-tól az egészségügyi törvény kötelezte a kórházakat, hogy fel kell állítani a kórházi tanácsot, amely 12 főből áll, 4 főt delegálhat az Önkormányzat, illetve a térségek, 4 főt a Kórház delegál, és 4 főt delegálhatnak az egészségügyi civilszervezetek. Megkérdezték dr. Sólyom Olimpia főigazgató asszonytól, hogy eddig miért nem került felállításra a kórházi tanács, azt válaszolta, hogy próbálkoztak, de nem kaptak delegált tagokat, most újra megpróbálják. Meggyes Tamás: Azt kérte, hogy a következő ülésre nézzenek utána a kollégák, hogy törvényileg mi lehetséges, milyen formában lehet létrehozni a tanácsot. Megjegyezte, annak nincs értelme, hogy két bizottság vagy tanács álljon fel. Kérte a szavazást az elfogadott módosítások figyelembe vételével. A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a határozati javaslatokat, illetve módosító indítványokat (Távol van: Eck Alajos, Horányi László, Horváth Mihály, Dr. Jónás László, Koditek Pál, Miavecz Jenő, Nyíri Attila). 789/2008. (X.30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) és (3) bekezdése alapján a határozat melléklete szerinti tartalommal módosítja a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény alapító okiratát, és azt egységes szerkezetbe foglalva adja ki. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: azonnal 4

5 789/2008.(X.30.) esztergomi öh. határozat melléklete Vaszary Kolos Kórház, Esztergom Alapító Okirata 1. Az intézmény neve: Vaszary Kolos Kórház, Esztergom 2. Székhelye: 2500 Esztergom, Petőfi S. u Telephelyei: 2500 Esztergom, Petőfi S. u , Dobozi M. u Alapító szerve: Esztergom Város Tanácsa, jogutód Esztergom Város Önkormányzata 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. 5.Illetékességi területe: az egészségügyről szóló évi CLIV. törvény alapján az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Komárom-Esztergom Megyei Intézete által meghatározott beteg-beutalási rend szerint. 6. Szakágazati besorolása: Az intézmény fenntartója, irányító és felügyeleti szerve: Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.) A fenntartói irányításban részt vesznek Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testületének bizottságai. A fenntartó ellenőrzi az intézmény gazdálkodását, működésének törvényességét és szakszerűségét. Jóváhagyja az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatát. Az intézményben minden olyan változás, amely az alapító okirat hatálya alá tartozik, a fenntartó engedélyével vezethető be. 8. Az intézmény jogelődjei: január 6-tól 1951-ig Esztergomi Kolos Kórház. 9. Alaptevékenysége: 1. Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása: általános kórházi ellátás, szakkórházi ellátás, aktív krónikus fekvőbeteg ellátás (szakfeladat száma:85110) 2. Járóbetegek orvosi ellátása: járóbeteg szakorvosi ellátás, tanácsadás, gondozás (szakfeladat száma: 85120) 3. Területi ellátási kötelezettség körébe tartozó ügyelet (szakfeladat száma: 85120) 4. Vérellátás (szakfeladat száma: 85150) 5. Egyéb, korlátozottan igénybevehető vendéglátás (szakfeladat száma: 55240) 6. Egyéb korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatás: munkásszállás szolgáltatás (szakfeladat száma: ) 7. Oktatás: orvos-, szakorvosképzésben résztvevő hallgatók nyári gyakorlata rezidensképzés, szakvizsga előkészítés elméleti, gyakorlati része, szakdolgozó képzés továbbképzés (szakfeladat száma: 80400) 5

6 8. Az egészségügyi alapellátás nem privatizálható feladatai, valamint az egészségügyi alapellátás még nem privatizált feladatai (szakfeladat száma: 85150) 10. Vállalkozási tevékenység: Az intézmény alaptevékenységén túlmenően vállalkozhat az egészségügyi szolgáltatások körében az alapfeladatként valamilyen oknál fogva el nem látható tevékenység, illetve az alapfeladat ellátásához kapcsolódó tevékenység vonatkozásában szabad kapacitásának teljes körű kihasználása érdekében. A vállalkozási tevékenység mértéke az alaptevékenység bevételeinek 5 %-áig terjedhet. Vállalkozási tevékenységének megnevezése: 1. betegszállítási tevékenység (szakfeladat száma: ) 2. főzőkonyháról készétel értékesítése (szakfeladat száma: ) 11. A feladatellátást szolgáló vagyon és a vagyon feletti rendelkezési jog: A feladat ellátásához az intézmény rendelkezésére áll: az önkormányzat tulajdonát képező: /2 hrsz. kórház /1 hrsz. kórház hrsz. igazgatóság /1 hrsz. beépítetlen terület hrsz. kórház hrsz. kert, idegosztály hrsz. kórház, ingatlanok. A vagyon feletti rendelkezés az Önkormányzat mindenkor hatályos vagyonrendelete alapján történik. 12. Tevékenységének forrása: 1. alaptevékenység: OEP finanszírozás, térítési díjak, vállalkozási tevékenység bevételei 2. vállalkozási tevékenység: a vállalkozási tevékenység bevételei 13. Gazdálkodás jogköre: önállóan gazdálkodó, teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. 14. Az intézmény vezetőjének kinevezési rendje: Az intézmény élén főigazgató áll, aki önálló munkáltatói joggal bír. Az intézmény vezetőjét Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat útján határozott időre, 5 évre nevezi ki. Az egyéb munkáltatói jogokat kinevezés, felmentés, fegyelmi eljárás kivételével a polgármester gyakorolja. Jelen felülvizsgált és módosított Alapító Okirat november 1. napjától lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti az 53/2008. (I.31) esztergomi öh. határozattal elfogadott Alapító Okirat, melynek eredeti példányait, mint nem selejtezhető történeti dokumentumot az intézmény irattárában kell őrizni. Esztergom, október Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyző 6

7 Záradék: Jelen Alapító okiratot Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 789/2008. (X.30.) esztergomi öh.-val hagyta jóvá. 790/2008.(X. 30.) esztergomi öh. 1. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló, 233/2000. (XII.23.) Kormány rendelet ai alapján a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény magasabb vezetői (főigazgatói) beosztásának betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki. 2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a jegyző útján gondoskodjon az 1. pontban szereplő pályázati felhívás Egészségügyi Közlönyben, valamint a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Képzési Központ internetes oldalán, az Önkormányzat székhelyén és honlapján való megjelentetéséről. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: a pályázati felhívás megjelentetésére: a döntést követő 5 napon belül P á l y á z a t i f e l h í v á s 790/2008.(X. 30.) esztergomi öh. melléklete Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény (2500 Esztergom, Petőfi Sándor u ) beosztásának betöltésére. magasabb vezetői (főigazgatói) Az intézmény alaptevékenységei: 1. Fekvőbetegek gyógyintézeti ellátása: általános kórházi ellátás, szakkórházi ellátás, aktív krónikus fekvőbeteg ellátás 2. Járóbetegek orvosi ellátása: járóbeteg szakorvosi ellátás, tanácsadás, gondozás 3. Területi ellátási kötelezettség körébe tartozó ügyelet 4. Vérellátás 5. Egyéb, korlátozottan igénybevehető vendéglátás 6. Egyéb, korlátozottan igénybevehető szálláshely szolgáltatás: munkásszállás szolgáltatás 7. Oktatás: orvos-, szakorvosképzésben hallgatók nyári gyakorlata rezidensképzés, szakvizsga előkészítés elméleti, gyakorlati része, szakdolgozó képzés továbbképzés 8. Az egészségügyi alapellátás nem privatizálható feladatai, valamint az egészségügyi alapellátás még nem privatizált feladatai Elvárások: - az intézmény korszerű elvek szerinti menedzselése - a kor követelményeinek gazdálkodási elvek érvényesítése 7

8 Az állás betöltésének feltételei: (233/2000 (XII.23.) Korm. rendelet és a 13/2002. (III. 28.) EüM rendelet) büntetlen előélet orvostudományi vagy egyéb egyetemi szintű végzettség, egészségügyi (szak) menedzseri képesítéssel vagy egészségügyi menedzsment szakirányú továbbképzési szakon szerzett képesítés Díjazás és juttatás: az évi XXXIII. törvény (közalkalmazotti törvény), valamint a vonatkozó rendeletek alapján. (alapilletmény, pótlékok: magasabb vezetői, munkahelyi, nyelvvizsga stb.), valamint megegyezés alapján. A vezetői megbízás január 1-től december 31-ig terjedő időre szól. A pályázatnak tartalmaznia kell: - legfontosabb személyi adatokat, szakmai önéletrajzot, - intézményvezetői programot, szakmai koncepciót, - a pályázat elbírálásához szükséges (végzettséget és képzettséget igazoló) okiratok másolatát, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - hozzájárulás a pályázati anyagokban foglaltak megismeréséhez, valamint nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálását a képviselő-testület nyílt vagy zárt ülésen tárgyalja-e. A pályázatot az Egészségügyi Közlönyben való megjelenéstől számított 15 napon belül kell benyújtani Esztergom Város Polgármesteréhez (2500 Esztergom, Széchenyi tér 1.), zárt borítékban, kizárólag postai úton, Főigazgatói pályázat felirattal. A pályázatot előkészítő bizottság véleményezi. A pályázat elbírálásának várható időpontja: a pályázat benyújtási határidejét követő képviselőtestületi ülés. 791/2008.(X. 30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény egészségügyi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 233/2000. (XII.23.) Kormány rendelet 4. (3) bekezdése alapján a Vaszary Kolos Kórház, Esztergom intézmény magasabb vezetői (főigazgatói) beosztásának betöltésére kiírt pályázatok véleményezésére előkészítő bizottságot hoz létre, melynek tagjai: - Németh József alpolgármester, - Fenyves Ernő (a megbízó képviseletében), - Dr. Horváth Szilárd (a megbízó képviseletében), - a közalkalmazotti tanács által delegált tag, - főorvosi kar által delegált tag, - a szakma szerint illetékes Kamara, ennek hiányában érdekképviseleti szövetség, illetőleg egyesület képviselője. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: azonnal 8

9 2. Napirendi pont Javaslat a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 22/2008.(III.13.) esztergomi ör. módosítására Meggyes Tamás: Elmondta, hogy az Önkormányzat pályázott szilárd burkolatú belterületi közutak felújításának támogatására. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, a hitelesített költségvetési rendelet csatolása, melyben külön soron nevesítve kell megjeleníteni a pályázatban megjelölt célhoz kapcsolódó önrészt. Az Aranyhegy I. csomag esetében az Irányító Hatóság az igényelthez képest alacsonyabb összegű támogatást nyújtott, így az önrész összege emelkedik, ezért szükséges a költségvetési rendelet 7/F. számú mellékletének módosítása. Az önrész többlet költsége a beruházási tartalék maradvány terhére kerül átcsoportosításra. Kérte, hogy a Képviselő-testület támogassa a költségvetési rendelet módosítását. A Képviselő-testület 16 igen szavazattal, nem és tartózkodás nélkül elfogadta a rendeletalkotási javaslatot (Távol van: Eck Alajos, Horányi László, Horváth Mihály, Dr. Jónás László, Koditek Pál, Miavecz Jenő, Nyíri Attila) Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja Esztergom Város Önkormányzatának a évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló 22/2008.(III.13.) rendelet módosításáról szóló 67/2008. (X. 30.) ör. rendeletét A rendelet a jegyzőkönyv melléklete. 3. Napirendi pont Döntés kisajátítási eljárás megindításáról Meggyes Tamás: Elmondta, hogy a Fárikúti út környékén lévő értékes és érintetlen területről van szó, ahol rendszeresen engedély nélküli építkezésekbe kezdenek, hiába kapnak bontási határozatokat. A Buddhisták szeretnének építkezni, de ez a terület nem arra való, hogy kerítésekkel és épületekkel terheljék, véleménye szerint sérti a terület ökológiai értékét. Azt javasolta, hogy a kisajátítási eljárást indítsa meg az Önkormányzat, erre mód van, mivel a szabályozási terv szerint véderdő besorolásba tartozik a terület. Talán így hajlandóak lesznek tárgyalásra, cseretelek elfogadására, mert eddig elzárkóztak az egyeztetések elől. Hozzászólás nem volt. Meggyes Tamás: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot, amelyet a Képviselő-testület 15 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott. (Távol van: Eck Alajos, Horányi László, Horváth Mihály, Dr. Jónás László, Koditek Pál, Miavecz Jenő, Nyíri Attila) 9

10 792/2008. (X. 30.) esztergomi öh. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 9856 helyrajzi számú kert megjelölésű 9751 m 2 nagyságú, a 9871/1 helyrajzi számú kert megjelölésű 1426 m 2 nagyságú és a 9871/2 helyrajzi számú kert megjelölésű 1426 m 2 nagyságú Kvanum Zen Iskola Magyarországi Közössége (1062 Budapest, Bajza utca 58.) tulajdonát képező, ingatlanokra az Esztergom, Búbánat, Szamárhegy, Döbönkút szabályozási terv szerint megvalósítandó funkció (véderdő) kialakítása érdekében - az értékbecslést követően - Esztergom Város Önkormányzata vételi ajánlatot tesz. Amennyiben a tulajdonosokkal 30 napon belül nem jön létre a megállapodás, úgy Esztergom Város Önkormányzata a kisajátításról szóló évi CXXIII. törvény 2. m) pontjában szereplő fenntartható erdőgazdálkodás, valamint véderdő telepítése, védőfásítás és közérdekű erdőtelepítés érdekében terület- és településrendezés céljára megindítja a kisajátítási eljárást. Esztergom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9856, 9871/1 és a 9871/2 helyrajzi számú ingatlanokon véderdő megvalósítására a kisajátítási határozat jogerőre emelkedésétől számított maximum 2 éven belül kötelezettséget vállal. Esztergom Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jog gyakorlásáról szóló 16/2001.(V.24.) KT. számú rendelete alapján az ingatlanok adásvétele tárgyában az értékhatártól függően az illetékes szerv (Közbeszerzési és Ügyrendi Bizottság, Képviselő-testület) elé terjessze. Felelős: Meggyes Tamás polgármester Határidő: az ajánlattételre: november 15. Winkfein Csaba: Felvetette, hogy a honlap karbantartása miatt nem érhetőek el az előterjesztések, többen jelezték a problémát, kérte a Hivatal segítségét. Meggyes Tamás: Kérte a Hivatal munkatársait, hogy intézkedjenek az ügyben. Megköszönte a rendkívüli ülésen való részvételt, az ülést 18, 25 perckor bezárta. K.m.f. Meggyes Tamás polgármester Dr. Marosi György jegyző 10

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta:

2016. évi nyílt-zárt határozatok. A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: 2016. évi nyílt-zárt határozatok A Képviselő-testület 11 igen szavazat mellett az alábbi határozatot hozta: Esztergom Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 6.) öh. határozata Napirend elfogadása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés 2009. április 29-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Seszták Oszkár, a közgyűlés elnöke, Kozma Péter, a közgyűlés alelnöke, Balla

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 21-én, 7:30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 23-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, kisterme Jelen vannak: Nagy Szilárd polgármester,

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületeinek, 2013. május 08-án 13 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről. Ülés helye: Jászszentlászló Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület!

POLGÁRMESTERE. Tisztelt Képviselő-testület! & 5 j i c 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLET POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Sürgősségi indítvány Tisztelt Képviselő-testület! A Budapest Főváros XVI. Kerület Önkormányzat SZMSZ-e lehetőséget ad sürgősségi

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Csárdaszállás Község Önkormányzata 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2013. augusztus 26. napján 14:00 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

Részletesebben

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2013. 11. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 684-53/2013. Jegyzőkönyv Inárcs Nagyközségi

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. Szám: 02/32-10/2010. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/9/2012. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. AUGUSZTUS 5-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. AUGUSZTUS 5-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 3727-7/2008. JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. AUGUSZTUS 5-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések:

A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: A képviselő-testület 2012.november 29-i zárt ülésén hozott döntések: 238/2012. Kth. 1. Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29. napjától határozatlan időre megválasztja

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 02-i ülésére Tárgy: Rendelőintézet alapító okirat módosítása Sorszám: IV/5 Előkészítette: Sápi András intézményi referens Döntéshozatal módja: Minősített többség az Mötv. 50. -a alapján Véleményező bizottság: Ügyrendi,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása

JEGYZŐKÖNYV. 5./ Nevelési, oktatási intézmények alapító okiratainak módosítása JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. július 11-én de. 8 órakor a Hajdúhadházi Polgármesteri Hivatal nagytanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. január 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGARMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 1. 982/20 J 4. Előadó: dr. Tőgye Ildikó, Tarné Stuber Éva, dr. Deák Zoltán Mell.: 4 db Hiv. sz. : Postacím: 5601

Részletesebben

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok:

2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült. Az ülésen hozott határozatok: Gomba Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 15. napján megtartott rendkívüli nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott határozatok: 221/2012. (XI.15.) határozattól

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 2937-15/2010. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. AUGUSZTUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata VÁROSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNY Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1 Törzsszám: 346997 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 175/1999. (VI. 24.) KT számú határozata, az államháztartásról szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 28- án, 14:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet

1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-5/2013/JT. 26-32/2013. sz. határozat 3/2013 sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 350/5/05. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 0. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Közös Önkormányzat Hivatal alapító okiratát

Részletesebben

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat:

Hozott rendeletek 18/2015.(XII.30.) önkormányzati rendelet Hozott határozatok: - 122/2015 (XII.30.) sz. KT. határozat: JEGYZŐKÖNYV 10 015-36/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. december 30-án de. 11,30 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 18/2015.(XII.30.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés A képviselő-testület 2013. december 12-i ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Az ÉMOP-4.2.1/A-11-2012-0002 számú, Idősek nappali ellátásának fejlesztése Alsózsolca településen című pályázat

Részletesebben

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés

2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés 588-5 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 6. rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 47/2013.(III.6.) A jegyzőkönyvvezető személyéről 48/2013.( III.6.) A tervezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült.

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésről archív hangfelvétel készült. JEGYZŐKÖNYV Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 25-én 16 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív szerinti

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Lukácsné Kiss Márta képviselő

Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 11-én 18.00 órakor tartott rendkívüli üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 15.-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 35 39. d, rendelete: T á r g y s o r o z a t a 1.) Beszámoló

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2014. november 5-én 13 órakor tartott rendkívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Pádár Lászlóné polgármester, Baktai Kálmán,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Siófok Város Képviselő-testületének 2015. szeptember havi ülésére SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2015. szeptember 07. Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.szeptember 09. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. 6771-2/2009. JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2009. MÁRCIUS 15-ÉN MEGTARTOTT ÜNNEPI ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. szeptember 1-jén a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására

JAVASLAT. A Margit Kórház Pásztó Alapító Okiratának módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-86/2011. A határozat meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT A Margit Kórház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg:

JEGYZŐKÖNYV. Javaslatára a képviselőtestület a következő napirendet tárgyalja meg: JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2010. október 28. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Holovits Huba polgármester, Babina Éva alpolgármester, Fekete Tamás képviselő, Füsti-Molnár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Gál Imre, Vályi Sándor testületi tag. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 11- én, 11.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester,

Részletesebben

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata

Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata Józsefvárosi Nevelési Tanácsadó alapító okiratának módosító okirata 3/1. sz. melléklet Az államháztartási szakfeladatok rendjéről szóló 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztatóban foglaltak, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e

Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14. számú. J e g y z ő k ö n y v e Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14. számú J e g y z ő k ö n y v e Készült: Keszeg Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. augusztus 3-án a Polgármesteri Hivatalban megtartott

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet

2.) A tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról szóló rendelet tervezet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 29-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Harangozó Csaba képviselő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/4/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 20. napján 16.30 órakor az Inkubátorház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Múcsony Nagyközségi Önkormányzat 3744. Múcsony, Fő út 2 sz. Szám: 50-4/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

1150-15/2015. 2. sz. példány

1150-15/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-15/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 32-3/2011. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2011. február 27-ei ülésének J

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. június 18.-án 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. május 26. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án 17.00 órai

Részletesebben

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről.

6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Készült: Nógrádszakál Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 29-én megtartott ülésről. 6. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2015. június 29-én megtartott ülésről. Jelen vannak: Radvánszky Judit Hódosi Tamás Oláh Ernő Balla Péter Kereszti Márta Molnár Lászlóné polgármester alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÁRNYASKERT ÓVODA INTÉZMÉNYÉNEK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. február 13. Az 1/2012. (II. 13.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Perneki László alpolgármester, Erdélyi Sándorné dr. és Hajas Lászlóné képviselő. Jegyzőkönyv Amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 8-án 7,30 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ferkovics Tibor Polgármester

Ferkovics Tibor Polgármester Iktatószám: 616/19/2015. Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. július 17.-énmegtartott ülésének a.) jegyzőkönyve, b.) tárgysorozata, c.) határozata: 57-58. számig. Határozatok tárgykódjai:

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 16/2015. K-t. Jegyzőkönyv A 2015. augusztus 31-én megtartott képviselő-testületi ülésről. (119/2015.) sz. önkormányzati határozat) (-/2015. sz. önkormányzati rendelet)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kaba Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május 17-én 14,00 órai kezdettel megtartott ülésről. Jelen vannak: Szegi Emma polgármester, Borbély Gyula, Borbély Vilmosné, Csávás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. október 25-én a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-7/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 27-én Dunaalmás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Bácsszentgyörgy Község Képviselő-testülete 9/2012. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Bácsszentgyörgy község képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T 1/25 BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-2/7/2009. K I V O N A T Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 29-én megtartott rendkívüli ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.

Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet. Füzesgyarmat Város Polgármestere 5525. Füzesgyarmat, Szabadság tér 1 Tel.: (66)491-401, Fax: (66)491-361 e-mail: fgyphiv@globonet.hu ELŐTERJESZTÉS Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 12- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál u.

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt.

JEGYZŐKÖNYV. Bárkai Jánosné képviselő az ülésről előzetes bejelentéssel távolmaradt. JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2013. február 28-án megtartott, Szelevény Községi Önkormányzat képviselőtestületével közösen tartott ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: Tiszasas Község

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. szeptember 26-i üléséről a mellékelt jelenléti ív szerint Polics József polgármester köszöntötte a megjelenteket.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 8-án megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben)

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS (a módosításokkal egységes szerkezetben) Ikt.szám: IV. /2013. Amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben