Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 1/2012.(II.10.) 2/2012.(II.10.) 3/2012.(II.10.) 4/2012.(II.10.) 5/2012.(II.10.) 6/2012.(II.10.) 7/2012.(II.10.) 8/2012.(II.10.) Tárgy évi felnőtt étkeztetésben az étkezési díjak mértéke évi az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező évi kiemelt célok meghatározása A Bródy Sándor Megyei Könyvtár évi mozgókönyvtári szolgáltatás teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadása Az Önkormányzat tulajdonában lévő 029 helyrajzi számú terület megvásárlásáról szóló kérelem elutasítása Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 9/2012.(II.10.) Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadása 10/2012.(II.10.) Petőfibányai képeslap kiadásáról szóló döntés Rendelet száma Tárgy 1/2012.(II.11.) Szociális ellátások szabályozása 2/2012.(II.11.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bére 3/2012.(II.11.) A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet 4/2012.(II.11.) módosítása A közterület használatról szóló rendelet módosítása 5/2012.(II.11.) SZMSZ módosítása 6/2012.(II.11.) A települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítás, ártalommentes elhelyezése közszolgáltatás díjának megállapítása évre 7/2012.(II.11.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapítása 8/2012.(II.11.) Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályai 9/2012.(II.11.) A nem szociális alapú helyi támogatások szabályozása 10/2012.(II.11.) Az Önkormányzat évi költségvetése Petőfibánya, február 10. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 1

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 10- én megtartott soros nyílt üléséről. Jelenlévő képviselők: Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Ambrus Zoltán Mizser László Nagy Katalin Papp Tamás Ruzsom Lajos Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató Ludvigné Dévai Ilona, óvodavezető helyettes Martinkovics Sándorné, óvodavezető Molnárné Szatmáry -Révai Erzsébet, iskolaigazgató helyettes Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy a napirend a meghívó szerint legyen. Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja egyhangúlag 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. I. NAPIREND PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kicsit előbbre kellett hozni a költségvetés tárgyalását, mert a jogszabály azt írja elő, hogy a központi költségvetés kihirdetése után negyvenöt napon belül kell a testület elé terjeszteni a költségvetést. Köszönöm, hogy az időpont változását elfogadta a testület! Minden intézmény, a védőnő és a családsegítő is beadta a évi igényeit a költségvetés szempontjából. Ezek alapján állítottuk össze a évi költségvetést oly módon, hogy az állami támogatás SZJA bevételeket, a költségvetési törvényben megtalálható normatívákkal és az állam, illetve a kormány által megadott számokkal terveztük. A saját bevételeket az élő szerződések alapján, illetve a dologi kiadást az 5%-kal megemelt inflációval terveztük. Ezek 2

3 alapján a költségvetés kiadási és bevételi főösszege eft lett. Ebben a költségvetés főösszegben az intézmények, a védőnő, a családsegítő minden betervezett igénye, kívánsága benne volt. Gyakorlatilag az első nekifutásnál a bevétellel szemben lényegesen több kiadás merült fel. Így került a Pénzügyi Bizottság elé a költségvetés. A bizottság többször is nekifutott tételről tételre a költségvetésnek, mert közel 50 mft-ot kellett lefaragni a kiadásokból, ahhoz hogy a költségvetés mérlege egyensúlyban legyen. Tudjuk, hogy most már nem lehet a költségvetést úgy tervezni, hogy hitelfelvételt is tervezzünk - mert a hitelt csak a kormány jóváhagyásával lehet felvenni -, de nem is szerettük volna. A bevételi és kiadási sorokon is végigmentünk tételesen, többször is. Gyakorlatilag szinte minden tételen módosítottunk. Elég sok szigorítást kell bevezetni, hogy a kiadások és a bevételek összhangban legyenek egymással. Nem tudom, hogy tudjátok-e, most január 1-jétől az önkormányzat gazdálkodása teljesen új alapokra helyeződött, az önkormányzat önállóan működő intézményei teljesen független elszámolást követelnek. Az önkormányzaton belül maga a polgármesteri hivatal is teljesen külön intézményként működik. Az eddig egybe, szakfeladatonként könyvelt tételeket ezután négyfelé kell könyvelni. Külön bankszámlákat kellett nyitni, az intézményeknek adószámot kellett kérni, külön pénztárt kellett nyitni. Úgy működünk, mint egy könyvelő iroda, külön könyvelünk az önkormányzatnak, külön a polgármesteri hivatalnak, külön az iskolának és az óvodának. Az egyszemélyes szolgálatok, a védőnő és a családsegítő az önkormányzathoz tartoznak. A polgármesteri hivatalban csak a hivatal dologi és személyi kiadásait lehet kimutatni, a többit pedig az önkormányzatnál. Még nagyon képlékeny ez a dolog, sok kérdés még nyitott, amire még nem kaptunk rá választ. Ezért úgy döntöttünk, hogy úgy terjesztjük elő a költségvetést, hogy a főösszeg egyben van, a két intézmény, a hivatal, az önkormányzat költségvetése külön mellékletben van, ahogy a kiküldött anyagból láthatja a testület. Ezek még változhatnak, mert pl. a támogatásokra még nem találtunk szakfeladat helyet. Gondolom, mikor a gépen töltjük fel a költségvetést akkor lesz meghatározva, hogy mit hová kell betenni. Nyilván ezektől a változásoktól a főösszeg nem fog változni. Még egyelőre országos szinten nagy a kezdeti bizonytalanság, de majd a gyakorlat megmutatja, hogy mi a teendő, és szépen bele fogunk rázódni. A költségvetés főösszegét a Képviselő-testületnek kell elfogadni, az intézmények költségvetését a polgármesternek kell jóváhagyni. A bevezetőm után átadom a szót Ruzsom Lajosnak, a Pénzügyi Bizottság Elnökének. Ruzsom Lajos, képviselő, Pénzügyi Bizottsági elnök Köszöntök minden jelenlevőt. A Pénzügyi Bizottság szerdán megtárgyalta a évi költségvetést. Nem kis feladat volt. Háromszor-négyszer is végigmentünk szakfeladatonként rajta. Alapvetően a dologi kiadásokon próbáltunk faragni, illetve a bevételek oldalát úgy növeltük, hogy a kivetett adók teljes összegét beterveztük. Az előterjesztésben az adóknál szereplő összeg a tavalyi teljesítés alapján várható bevétellel volt betervezve. Tavaly egy kicsit túlterveztük az adóbevételeket, az idén a ténylegesre próbáltunk törekedni. A kiosztott bizottsági határozatból láthatjátok a módosításokat szakfeladatonként, hogy szinte minden mínusz előjellel szerepel. Végigmondom tételesen a változásokat. Települési hulladék begyűjtés: Tavaly is szó volt már róla, hogy az A.S.A. Kft év óta nem számlázta le a 70 éven felüliek fizetendő díját. Nem tudnak elfogadható analitikát csatolni a számlához, ami alapján ki lehetne fizetni. A másik ok, hogy a teljesítést követően 15 napon belül kellett volna a számlát kiállítani és elküldeni. Ezek miatt ezt a díjat már idén nem terveztük be. Lakó-és nem lakóépület építése: Eredetileg ide a buszmegálló felújítása és az iskolában lévő kézműves terem parketta felújítása volt betervezve, ezek kerültek ki, plusz az áfája. 3

4 Út, autópálya építés: Tárna út, Petőfi tér csapadékelvezetése és a Sport út 1. és 8. szám előtt lévő lépcső felújítása ki lett véve. A szóban forgó lépcsőket a brigád megnézte és kijavították, a Művelődési Ház lépcsőjét is majd a brigád kijavítja. Az utak kátyúzására tervezett összeget is lecsökkentettük, de lesz kátyúzás és ároktisztítás is. Pozitív előjellel került bele a költségvetésbe a Temető út felújítása, ez a temetőn belüli útra vonatkozik. Semelyik szakfeladatokon a személyi jellegű juttatásokhoz nem nyúltunk, kivéve hogy a mindenhová betervezett jutalom mindenhol levonásra került. Az önkormányzatnál a támogatások lettek lecsökkentve, illetve a P.K.T.K.-nak pluszba került bele 500 eft támogatás. Pluszba lett még betervezve egy jubileumi jutalom, amit a törvény szerint ki kell fizetni, viszont a műszaki tanácsadó díját lejjebb vettük. Úgy gondoljuk, hogy elég lesz, ha havonta két alkalommal van csak itt a műszaki tanácsadó, így ezzel arányosan csökkenne a díja. Adó, illeték kiszabása, beszedése szakfeladatnál lecsökkentettük az adóügyi jelzálogjog telepítésére betervezett összeget. A jelzálogjog telepítése nem hatékony és magas a költsége, ezzel szemben az inkasszó alkalmazása célravezetőbb. A tulajdoni lapok, térképmásolatok beszerzésénél azért tudtunk csökkenteni, mert az önkormányzat most már rendelkezik Takarnetes rendszerrel, ezzel olcsóbban meg lehet ezt oldani. Város- és községgazdálkodás szakfeladatnál, hozzányúltunk a bérekhez is, itt eredetileg öt fő volt betervezve, volt egy üres álláshely. Itt azt gondoltuk, hogy nem lesz az üres álláshely betöltve, így az ötödik fő bérével tudtuk csökkenteni az eredeti összeget. Valamint be volt tervezve két fő kaszás és egy fő játszótéri felügyelő, a bizottságnak az a javaslata, hogy ez közcélú foglalkoztatottakkal legyen megoldva. A karbantartási anyagból is csökkentettünk egy keveset. Óvodai nevelés szakfeladatnál a személyi juttatásokhoz nem nyúltunk, kivéve a jutalom teljes összege, és a helyettesítésekre tervezett összeget megfeleztük. Azt is megmondom, hogy miért, ugye ha valakit helyettesíteni kell, az táppénzen van, az nem az önkormányzatot terheli, így megmarad a bére a helyettesítésre. A dologi kiadásokból húztunk le 500 eft-ot, itt majd az intézményvezető eldönti, hogy melyek a fontosabb dolgok. Család-és nővédelmi eü. gondozás, itt is a betervezett jutalommal lett csökkentve, illetve az Anyatejes Világnap nem kap támogatást, valamint a gépkocsi költség átalányt minimálisra vettük, a helyettesítést is lecsökkentettük, illetve a várakozóba tervezett székek árából is lefaragtunk. Az átmeneti segélyt is csökkentettük az eddigi 1 mft-ról 700 eft-ra. Valamint a középiskolásoknak nyújtott beiskolázási segély meg lett szüntetve. Köztemetést is csökkentettük, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatásnál is a jutalom nullára lett csökkentve, illetve a továbbképzés és a dologi kiadások is le lettek csökkentve. A Szociális étkeztetés és a Házi segítségnyújtás szakfeladatoknál is a jutalom lett megszüntetve. Sportszövetségek támogatása szakfeladatból csökkentettünk 500 eft-ot. Az eredeti költségvetésben 3 mft volt betervezve, 2 mft támogatás és 1 mft rezsi. A 2 mft támogatás részből húztunk le 500 eft-ot, ennek az oka, hogy a Sportkör kapott 1,6 mft-ot a látványcsapatsportok támogatása keretén belül, amiből az 1 mft-ot utánpótlás terén sok mindenre felhasználhatják, és 600 eft-ot kútfúrásra fordítanak. Ebből kifolyólag több támogatást kaptak erre az évre, ezért csökkentettük az önkormányzati támogatást. Köztemető fenntartás, működtetésnél a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését csökkentettük 100 eft-tal. Jön az iskola, az iskola festését elég alaposan meghúztuk. Úgy gondoltuk, hogy van brigád és vannak a Március 15. Szakközépiskola tanulói, akik meg tudják oldani a festést. A másik, amin sokat húztunk, az a gázenergiára betervezett összeg. Megnéztük a tényleges fogyasztást tavaly szeptembertől idén januárig, és ez alapján terveztük be az összeget. Volt még egy tétel, amit kihúztunk, ez a TIOP sikerdíj, erre a dologra nem régen derült fény és ezzel a bizottság nem tudott azonosulni, ezért került ez kihúzásra. A jutalom itt is kihúzásra került. 4

5 Amint látszik, inkább a dologi kiadások lettek csökkentve. 15 mft bevételnövelést is alkalmaztunk, így tudtunk 43 mft-ot lefaragni, így kb. 6 mft a tartalék terhére van betervezve. Van-e kérdés, vélemény? Még azt hozzáfűzném, hogy a 6 mft hiány idézőjelben jött ki, mert úgy néz ki, hogy a telekadó hátralékából ennyi fog kb. bejönni és így nullszaldósra jön ki a költségvetés, csak a telekadó hátralék nem tervezhető. Így is keserves lesz, de ki kell mondani, hogy nincs pénzünk! Most itt vannak az intézményvezetők és mindet arra kérem, hogy alaposan nézzék meg, mire költenek, mert többet nem lehet költeni! Ha esetleg lesznek nem várt bevételek, akkor a testület dönthet olyan kiadásról, ami nem lett most betervezve. Elmondom azt is, hogy nagyon rezgett a léc, hogy az Erzsébet utalványt és a járulékos terheit is levesszük a költségvetésből. De úgy gondoltuk, mivel már évek óta nincs béremelés, hogy ezt a dolgozóktól nem vesszük el. Két képviselő, Mizser László és Nagy Katalin adott be írásos javaslatot a költségvetés tervezéséhez. Mizser László javaslatai a következők voltak: a temető belső útjának sármentesítése, felújítása, ezt betettük a költségvetésbe, a Szabadság és Fazekas út aszfaltozása, ez nem került bele, mert ez közel 30 mft. Ha lehet, pályázunk rá. A hirdető táblák kihelyezése, ez sem került bele, ezt majd a brigád megoldja. A Sport létesítmény bekerítése: ha a kutyamenhely pályázat nyer, akkor egy része meg lesz oldva. A következő javaslata az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogyan tudnánk az önkormányzat bevételeit növelni, turisztikával. Itt szóba került a sóbarlang. Kértünk rá árajánlatot, megvizsgálták a volt vízmű épületét, két 9 méter átmérőjű kör alakú terem van, ez közel 20 mft lenne. A következő javaslat a térfigyelő rendszer kialakítása, ez sem került be a költségvetésbe, ha lehetőség lesz, akkor pályázunk. Virágos Petőfibányáért cím, ösztönző díja most kimarad a költségvetésből. De nem mondunk le róla, másképp fogjuk megoldani. Nagy Katalin javaslatai: az Akácfa úti lépcsősor veszélyes, ezt a brigád megnézi. Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése, ez már volt az előzőben is. Gördeszkás, kerékpáros pálya kialakítása, ez most kimaradt. Polgárőrség helyének kialakítása. Ezek benne vannak a ciklustervben. Tájékoztatásul mondom el, hogy a polgárőrök vezetője távozott, de lemondását még nem jelentette be. Volt nálam a megbízott vezető, Pásztor Sándor. Elég sok takarékossági intézkedést bevezetett már. Az autó kötelezőbiztosítási szerződését is sokkal olcsóbban kötötte újra, a telefonoknak az előfizetési díját is csökkenteni tudta. Egész jó elképzelései vannak, szeretnének a mostani helyükről eljönni, mert nem egészen ideális a helyzet. A buszmegálló felújításának megtárgyalásakor az volt a terv, hogy ott kaphatnak helyet. A Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, hogy azt akkor üzemeltetni is kell. Fűteni kell, villany kell, víz kell. Arra jutottunk, hogy inkább itt a Művelődési Ház épületében kaphatnának helyet. Kérdés, vélemény? Nagy Katalin, képviselő Nem az iskolát akarom bántani, elég nehéz helyzetben vannak így is. De az iskolakerítés felújítását muszáj most megcsinálni? Erről tavaly döntött a testület, ennek az előirányzata a pénzmaradványban lesz benne, mert áthúzódó tétel. Készülnek az oszlopok a kiszedett csövekből. Úgy gondolom, hogy az épületet meg kell védeni. Bizottsági ülésen ezt is megtárgyaltuk, az előzőleg szóban forgó kerítést 5

6 gyengének találtuk, félünk, hogy a gyerekek kidöntik. Mindenképen lesz kerítés, de valami olcsóbb megoldáson gondolkozunk. A kerítésre 1 mft lett betervezve. Úgy gondolom, hogy az iskola épülete ér annyit, hogy a kerítést megcsináltassuk. De ha azt javaslod, hogy vegyük ki a költségvetésből, akkor ezt meg lehet szavaztatni. Nagy Katalin, képviselő Nyilván az a legésszerűbb, ha be van kerítve, csak azon gondolkodtam, hogy mi az, amin spórolni lehetne. Például az anyatejes világnapra le lett húzva az Ft, pedig ezt az ember a szíve szerint simán odaadná. Ruzsom Lajos, képviselő Őszinte leszek. Volt, amit jobban sajnáltam. Igyekeztünk azt szem előtt tartani, hogy azok a pénzeszköz átadások, amire nincs anyagi fedezet és nem az önkormányzat látókörében marad, azokon spóroljunk. Inkább azokat a támogatásokat hagytuk meg, amiből értéket tudunk teremteni. Egy anyatejes világnapból nem tudunk értéket teremteni, vagy egy bányász szakszervezet támogatásból sem. Egy iskolakerítés, az beruházás és ezt már tavaly eldöntöttük. Valamennyi beruházást meg kell csinálni. Nyilván a Sportkörtől sem szerettünk volna lehúzni 500 eft-ot, de tavaly a testület azt is megbeszélte, hogy pályázunk majd sportlétesítmény felújítására és annak az önrésze is több, mint 4 mft, és ez is támogatás. A bizottsággal szerdán itt ültünk este kilenc óráig. Egyszerűen nem tudtuk, hogy hova nyúljunk, azért hogy kijöjjünk. Tudomásul kell venni, hogy vagy feléljük a pénzt, vagy spórolunk! Papp Tamás, képviselő Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy próbáltunk mindenkire tekintettel lenni. De elég kevés az az összeg, amit az államtól kapunk. A fejlesztésekre, a pályázatok önerejére, pedig kell a pénztartalék. Mindenképen meg akartuk tartani az emberi tényezőt, ezért inkább a dologi kiadásokon és a támogatásokon húztunk. De így mindenkinek megmaradt az állása, nem kellett csökkenteni a bérét. Ami a legfontosabb számomra, hogy a lakosságra sem vetettünk ki külön adót. Szerintem az tudatosulni fog a lakosság körében, hogy Petőfibányán nem lett semmiféle plusz adóteher kiróva. Zagyvaszántón például Ft kommunális adót vezettek be. Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató Az Erzsébet utalványról szeretnék érdeklődni, hogy ez mit takar? Az Erzsébet utalvány, az Ft-os étkezési utalvány, hideg étkezésre. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nagy Katalin, képviselő Szeretném megkérdezni, hogy a támogatások akkor hogyan alakultak? A Bányász Szakszervezet nem kap, a többi feleződött. A Polgárőrség maradt 150 eft. Arra gondoltunk, hogy ezt most nem egyszerre adjuk oda, hanem havi bontásban. Így mindig lesz egy kicsi. Viszont a hely biztosítása is támogatás. Egyébként a Bányász Szakszervezet is ingyen kapja a helyet, rezsit sem kell fizetni, ez is egyfajta támogatás. Éves szinten ez sem 6

7 kevés. Gyakorlatilag így a költségvetési főösszeg eft-ra változott, tehát 15 mft-tal növekedett. Ezt most még nem kell elfogadni, előtte még a rendeleteket tárgyaljuk meg. A költségvetés szöveges beszámolójához van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, térjünk is rá a kiküldött anyagra. Átadom a szót a Jegyző úrnak. II. NAPIREND INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, RENDELETMÓDOSÍTÁSOK, EGYEBEK Dr. Gyirán Viktor, jegyző Az első a Szociális Ellátások Szabályozásáról szóló rendelet-tervezet. A szociális törvény alapjában változatta meg a korábbi rendeletet. Például a lakásfenntartási támogatásnál eddig volt arra lehetőség, hogy helyi lakásfenntartási támogatást nyújtson az önkormányzat, ezt most megszüntették teljesen. Sőt ez átkerült jegyzői hatáskörbe, ami azt jelenti, hogy ha jövőre bevezetik a járásokat, akkor ezt is a járás át fogja venni. Tehát ezzel már szépen lépünk a jövő év felé. Ami nagyon fontos változás, hogy a szociális étkezés terén eddig kategóriák voltak. A rendelet mellékleteként most feltüntetésre került az, hogy az étkezés önköltségszámítását alapul véve, hogyan határozhatjuk meg a szociális étkezés térítési díját. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk megoldani, hogy a szociális étkezést csak azok vehessék igénybe, akik valóban szociálisan rászorultak. Így a rendelettervezet 19. -ában határoztuk meg a szociális törvény alapján, hogy kik azok, akik a szociális étkezést igénybe vehetik. Jelenleg mindenki kaphatja, aki nyugdíjas vagy ilyen-olyan módon rászorultnak vehető. A jelenlegi igénybe vevők száma kb.150 fő. A tervezet szerint, úgy lenne, hogy aki betöltötte a 75. életévét, az automatikusan jogosult, illetve az egészségi állapota alapján legalább III. csoportú rokkant vagy egyedül élő rokkantsági ellátásban részesül, vagy fogyatékos, pszichiátriai beteg, vagy szenvedélybeteg, vagy hajléktalan, vagy akinek környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei együttesen nem teszik lehetővé az önmagáról való gondoskodást. Ezzel a változtatással ez a szám lecsökkenhet kb főre. A 22. -ban van feltüntetve a szociális étkezés díja. A kiszállítás és a házi segítségnyújtás díja csökkent, az étkezési térítési díjat pedig az eddigi árak alapján átlagoltuk. Nagy Katalin, képviselő Azt szeretném megkérdezni, hogy ha jön hozzánk az orvosi rendelőbe valaki. Beteg, mondjuk allergiás, de nincs neki krónikus betegsége, akkor nem kaphat ilyen igazolást? A rendeletben felsorolt esetekben kaphat szociális étkezést, amit orvosi igazolással kell alátámasztani. Viszont van egy olyan pont a rendeletben, hogy aki a rendelet egyéb pontjaiban nem fér bele, de a szociális körülményei nem teszik lehetővé az önmagáról való gondoskodást, az egyéni elbírálás alapján kaphat szociális étkezést. De ehhez nagyon nagy indok kell. Az ebéd ára egyébként 347 Ft + Áfa, most már csak egy díjat lehet megállapítani, mert egy féle normatívát kapunk. Eddig a normatíva is többféle volt. Viszont a gondozási díjat és a kiszállítási díjat csökkentettük. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Jövő héten minden igénybevevőnek ki fog menni a tájékoztatás a változásról, amennyiben a testület elfogadja. 7

8 Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs. Javaslom, a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra. Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot 6 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta, és a következő rendeletet hozta. Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselőtestület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban Szt.) ában, valamint a 92. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról a következő rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Petőfibánya község közigazgatási területén lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási és letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, valamint az Szt. 3. (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 2. Jelen rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, átruházott és saját hatáskörében a polgármester, a Pénzügyi Bizottság, valamint a jegyző gyakorolják. (1) A Képviselő-testület saját hatáskörében dönt az Szt a alapján ellátási szerződés kötéséről. (2) A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt az átmeneti segélyezésről kivéve a hajléktalanok és elemi károsultak segélyezését és a sürgős szükség esetét. (3) A polgármester dönt: a) átmeneti segélyről sürgős szükség esetén, b) szociális kölcsön nyújtásáról, c) a Szt. 43/B. szerinti méltányossági ápolási díj megállapításáról, 8

9 d) hajléktalanok és elemi károsultak átmeneti ellátásáról, e) személyes gondoskodást nyújtó ellátások (étkeztetés, házi gondozás) igénybevételéről, f) járulékfizetés alapjának meghatározásáról, g) köztemetés elrendeléséről. (4) A jegyző dönt: a) az alanyi, normatív, méltányossági közgyógyellátásról, b) az időskorúak járadéka megállapításáról, c) rendszeres szociális segélyezésről, d) az Szt. 41. (1) bek. szerinti alanyi, és az Szt. 43/A. szerinti fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápoló ápolási díjáról, e) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról, f) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolásáról, g) lakásfenntartási támogatásról. 3. (1) A szociális ellátások formái: a) Pénzbeli ellátás, b) Természetben nyújtott szociális ellátás, c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás. (2) Pénzbeli ellátások: a) időskorúak járadéka, b) rendszeres szociális segély, c) lakásfenntartási támogatás, d) ápolási díj, e) átmeneti segély, f) foglalkoztatást helyettesítő támogatás. (3) Természetben nyújtott szociális ellátások: a) köztemetés, b) közgyógyellátás, c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, d) járulékfizetés alapjának meghatározása. (4) A pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély nyújtható természetbeni ellátásként is, különösen élelmiszer, ruhanemű, tankönyv, tüzelősegély, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. (5) Annak a személynek, akinek családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély összegének védelembe vett gyermekenkénti 15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható élelmiszer, tankönyv, közüzemi díjak, a 9

10 gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. A segély megállapítása során a részbeni természetbeni megállapításhoz az eljáró ügyintéző a védelembe vételről, a gyermek étkezési díjáról, tankönyvköltségeiről, közüzemi díj összegéről írásban beszerzi a gyámhatóság, oktatási-nevelési intézmények, közüzemi szolgáltatók igazolását. (6) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: a) az étkeztetés, b) a házi segítségnyújtás, c) a családsegítés. II. Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 4. A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére a jegyző az időskorúak járadékát az Szt. 32/B.-32/E. -aiban szabályozott feltételek szerint biztosítja és a Szt. 25. (4) bekezdés a) pontja alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja. 5. Rendszeres szociális segély (1) A rendszeres szociális segély az Szt , 37., és 37/A. 37/C. -ai szerint biztosított anyagi támogatás. (2) A rendszeres szociális segélyt a jegyző állapítja meg, a jogosultság feltételeit a Szt. 25. (4) bekezdés a) pontja alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja. (3) A rendszeres szociális segély megállapításánál az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében feltétel az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködési kötelezettség és az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban való részvétel teljesítése. 6. (4) A rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni a Szt. 34. (2) és 37/B. (2) bekezdésében foglalt esetekben. (1) A rendszeres szociális segély folyósítása szünetel a Szt. 37/B. -aiban foglalt esetekben. 10

11 (2) Az együttműködést nem vállalónak minősül az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki a beilleszkedést segítő önkormányzati programban, valamint az állami foglalkoztatási szerv által biztosított egyéb együttműködési programban nem vesz részt. (3) Az önkormányzat az Sztv. 37/A. -ában szabályozott beilleszkedést segítő program ellátását a családsegítő szolgáltatás keretében biztosítja. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy kivéve az, aki egészségkárosodott személynek minősül köteles a családsegítővel együttműködni, annál magát nyilvántartásba vétetni. (5) Az önkormányzat által szervezett beilleszkedést segítő programban részt nem vevőkről vagy a számukra előírt kötelezettséget nem teljesítőkről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő írásban értesíti a rendszeres szociális segélyt megállapító jegyzőt az Szt. 37/B (2) bekezdése szerinti következmény érvényesítése érdekében. (6) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő a rendszeres szociális segélyezettet a kapcsolattartás kezdetekor, a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja. 7. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a 37. -ban foglaltak szerinti kivétellel megállapították és a teljesíti a Szt. és a R. által előírt feltételeket. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult köteles legalább 30 nap időtartamban keresőtevékenységet folytatni, közfoglalkoztatásban, vagy munkaerőpiaci programban, vagy legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni és ezt igazolni. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles a) közvetlen lakókörnyezetét rendben tartani b) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, gyomtalanítása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása. (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást meg kell szüntetni a) a Szt. 34. (2) és a 36. (2) bekezdésében foglalt esetekben, b) amennyiben a R. 7. (2) bekezdésekben foglalt kötelezettségeket felszólítás ellenére sem teljesíti. 11

12 (4) A R. 7. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítését a jegyző jogosult ellenőrizni a Szociális ügyintézővel. (5) A R. 7. (2) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén legalább 5 napos határidő kitűzésével a jegyző felszólítására a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles a számára előírt kötelezettséget teljesíteni. A kötelezettség határidőre történő nem teljesítése esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatást meg kell szüntetni. (6) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel a Szt. 36. (1) bekezdésében foglalt esetekben. Lakásfenntartási támogatás 8. (1) A lakásfenntartási támogatás az Szt aiban biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Az Szt. 38. (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jogosultak a szociálisan rászoruló háztartás tagjai a normatív lakásfenntartási támogatásra. (3) A normatív lakásfenntartási támogatást a jegyző egy évre állapítja meg a lakás fenntartásával kapcsolatos következő rendszeres kiadások viseléséhez: a) villanyáram-fogyasztás díjához, b) víz- és a gázfogyasztás díjához, c) távhőszolgáltatás díjához, d) a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, e) a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, f) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, g) a közös költséghez, h) illetve a tüzelőanyag költségeihez. (4) Az Szt aiban meghatározott feltételeken túl a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezetét rendben tartsa. A támogatásban részesülő kötelessége az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, gyomtalanítása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása. (5) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 12

13 (6) A lakásfenntartási támogatás összegét havonta utólag kell átutalni annak a szolgáltatónak, amelyet a kérelemben a jogosult megjelölt. 9. Ápolási díj (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az Szt feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt /A. -ában szabályozott feltételek szerint a jegyző állapítja meg és a Szt. 25. (4) bekezdés a) pontja alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja. (3)Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, illetve az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni a Szt ában felsoroltak fennállása esetén. 10. (1) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 %-ának megfelelő méltányossági ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. (2) A méltányossági alapú ápolási díj feltétele hogy: a) az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló ápoló estén annak 150 %- át, b) az ápoló amennyiben keresőtevékenységet folytat munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, az otthon történő munkavégzés kivételével, valamint c) az Szt. 41. (3) bek. b.) pontja szerinti tartós betegség fennállását a háziorvos az Szt a szerinti módon igazolja. (3) A (3) bekezdés szerint méltányossági alapon biztosított ápolási díjat a polgármester állapítja meg és minden év március 31-ig a jogosultságot felülvizsgálja. (4) A méltányossági ápolási díjra az Szt ait is alkalmazni kell. (5) Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápoltat az ápoló legalább naponta 1 órában nem gondozza, élelmezését, tisztálkodását, lakása tisztaságát, egészségügyi ellátását nem biztosítja. (6) A Polgármesteri Hivatal az ápolási tevékenységet helyszíni környezettanulmány 13

14 alapján ellenőrizheti. A környezettanulmány elvégésére a szociális gondozónők is felkérhetők. Átmeneti segély 11. (1) A Képviselő-testület által felhatalmazott Pénzügyi Bizottság a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy kivételesen hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, elemi kár, stb. miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Az átmeneti segély esetén az egy főre jutó családi jövedelemhatár a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-a, egyedülélők esetében 200 %-a, mely felett a segély csak rendkívüli élethelyzetben (haláleset, súlyos betegség - baleset stb.) nyújtható. (4) Egy naptári évben ugyanazon személy: a) Legfeljebb 6 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben. b) A segély egyszeri vagy többszöri alkalomra is megállapítható. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság több alkalommal történő segélyezésben dönt, a határozatban fel kell tüntetni valamennyi kifizetés időpontját és a kifizethető összeget. A kifizetések azonban ez esetben nem haladhatják meg az évi 6 alkalmat. (5) A kérelemhez csatolni kell: a) Az igénylő és vele közös háztartásban élők rendszeres nettó jövedelméről szóló igazolásokat és az egyéb jövedelmekre vonatkozó nyilatkozatokat. b) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél 1 hónap, egyéb jövedelem esetén egy év. c) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel jövedelemnyilatkozata valódiságát illetően, a Polgármesteri Hivatal megkéri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolását az igénylő jövedelemadójának alapjáról

15 (1) A segélykérelem elbírálásához a döntés előkésztése során a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője a Pénzügyi Bizottság egy tagja közreműködésével az igénylő lakásán környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, amennyiben az igénylő életkörülményeit a polgármesteri hivatal egy éven belül bármely szociális ügyben vizsgálta és nem tételezhető fel jelentős változás. (2) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei azonnali segítséget indokolnak, a polgármester az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül is megállapíthatja. (3) A sürgős szükség esetén nyújtott átmeneti segélyekről a Polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja. (4) A megállapított segély folyósítása házipénztárból kifizetéssel történik. (5) A Pénzügyi Bizottság határozatáról az igénylőnek legkésőbb a határozathozatalt követő 10. munkanapig értesülnie kell. (6) Az átmeneti segély a Pénzügyi Bizottság döntése alapján természetben is nyújtható, különösen: a) élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, tisztítószer és közüzemi díjak, b) iskolai tankönyv, füzetek beszerzése, óvodai- napközi otthoni, kollégiumi térítési díjak részben vagy egészben történő átvállalására. 13. (1) A segély célirányos felhasználását a Pénzügyi Bizottság, illetve a polgármester határozatával a kézhezvételt követő 15 napon belül számlákkal igazoltathatja. (2) Ha az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a kérelmező a támogatást nem a kérelemben meghatározott célra használná fel, kötelezni kell, hogy a támogatás felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül minden külön felhívás nélkül névre szóló számlákkal számoljon el. Az erre való figyelmeztetés a Pénzügyi Bizottság döntése alapján a határozat indokolásában kötelezően szerepel. (3) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és a szociális ügyintéző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre, hanem például élvezeti cikkekre fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell megállapítani, vagy a kérelmet el kell utasítani. Ebben az esetben a természetbeni ellátás formái: élelmiszervásárlási utalvány, tüzelőanyag-juttatás és egyéb. 15

16 (4) Indokolt esetben különösen kiskorú családtagra figyelemmel a természetbeni ellátás a családsegítő, illetve a védőnő tanácsa alapján és közreműködésével szerezhető be. Kamatmentes szociális kölcsön 14. (1) Az Szt. 45. (1) bekezdése alapján a rendkívüli élethelyzetbe (pl.: hosszan tartó betegség, jövedelemkiesés) került személyt kérelmére maximum ,- Ft összegű szociális kölcsönben részesítheti a polgármester. (2) A szociális kölcsön egy igénylő számára évente legfeljebb 1 alkalommal maximum 5 havi, a támogatást követő hónaptól kezdődő, minden hónap 20. napjáig esedékes egyenlő részletekben történő részletfizetés mellett adható. (3) A szociális kölcsönök visszafizetését a Polgármesteri Hivatal Pénzügye tartja nyilván és a befizetésekről, azok esetleges elmaradásáról három havonként egyeztet a szociális ügyintézővel. (4) A szociális kölcsön megállapításáról a polgármester tájékoztatást nyújt a soron következő ülésén a Pénzügyi Bizottság, illetve a Képviselő-testület részére. III. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 15. (1) A településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését az Szt a alapján a polgármester rendeli el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről időben nem gondoskodik. (2) Az elhunyt személy eltemettetésről köteles gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta; b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. (3) Amennyiben az eltemettetésre köteles személy fellelhető, az önkormányzat határidő tűzésével felszólítja, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről. 16

17 (4) Az eltemettetésre köteles személy a mulasztása miatti köztemetés költségeit köteles az Önkormányzat részére megtéríteni. (5) Köztemetésként a legalacsonyabb osztályú temetés rendelhető el. Közgyógyellátás 16. (1) Alanyi jogon és normatív alapon az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésben felsoroltak részére a Szt a alapján a közgyógyellátási igazolványt a jegyző állítja ki. (2) Méltányosságból, a szociálisan rászorult személy részére legfeljebb egy éves időtartamra közgyógyellátást állapíthat meg a jegyző, ha az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-a, egyedülálló esetén kétszeres összege alatt van, és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (3) A méltányossági közgyógyellátás további feltétele, hogy a kérelmezőnek és vele közös háztartásban élőknek üdülőtulajdona, több - haszonélvezettel nem terhelt - ingatlantulajdona ne legyen. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 17. A társadalombiztosítási törvény alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szociálisan rászorult személy részére, annak kérelmére az Szt a alapján a jegyző legfeljebb 1 évi időtartamra érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt állít ki. IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Alapszolgáltatások 18. (1) Az időskorúak, fogyatékos, személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és a hajléktalan személyek ellátása érdekében az önkormányzat a szociális alapszolgáltatás keretében: a) szociális étkeztetésről, b) házi segítségnyújtásról, és c) családsegítésről gondoskodik. d) (2) A Szt. 92. (3) bekezdése szerinti szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok ellátására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. Tagjai: háziorvos, a házi gyermekorvos, védőnő, a Rákellenes Liga helyi szervezetének elnöke, a gyógyszerész, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a szociális gondozónők, a 17

18 családsegítő. (3) Petőfibánya közigazgatási területe a szociális alapszolgáltatások tekintetében két ellátási körzetet alkot. Az egyes ellátási körzetekhez tartozó utcák beosztását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás 19. (1) A szociális étkeztetést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester az Szt ának (1) bekezdése szerint biztosítja. (2) Szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, mert a) a 75. életévét betöltötte, vagy b) egészségi állapota alapján legalább III. csoportú rokkant vagy egyedül élő rokkantsági ellátásban részesül, vagy c) fogyatékos, pszichiátriai beteg, vagy d) szenvedélybeteg, vagy e) hajléktalan, vagy f) akinek környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei együttesen nem teszik lehetővé az önmagáról való gondoskodást. (3) A szociális étkeztetés igénybevétele kérelem alapján állapítható meg, amely kérelemhez csatolni kell a szociális rászorultság igazolását, illetve jogosultságot megalapozó következő igazolásokat, dokumentumokat: a) a (2) bekezdés b) és d) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást, b) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát megállapító határozatot, illetve pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt, c) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. (4) Az ellátásra való jogosultság elbírálása polgármesteri hatáskörbe tartozik, aki határozatban állapítja meg a jogosultságot, a fizetendő térítési díjat, továbbá az egyéb kérdésekre megállapodást köt a szociális étkeztetésre jogosulttal. (5) Hajléktalan személy esetén az ellátást külön eljárás nélkül is biztosítani kell. (6) A szociális étkeztetés igénybevételére való jogosultság megszűnik, amennyiben 18

19 a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn, b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre, c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszűntetését bejelenti, d) a jogosult elhunyt. 20. (1) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy az Szt (2) bekezdése szerinti tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni. (2) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. (3) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata, de nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. (4) Az önkormányzat a szociális étkeztetést az óvodai konyháról saját elszállítással vagy kérelemre házhoz való szállítás keretében biztosítja. 21. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell d) a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, e) b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, f) c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) A házi segítségnyújtást a rászorultsági feltételek igazolását követően, kérelemre a polgármester rendeli el. 22. (1) A szerinti ellátásokért térítési díjat kell fizetni az Szt ai alapján. (2) Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja: 347 Ft+ÁFA/ebéd. (3) Az ebéd kiszállításának díja: 197 Ft+ÁFA. (4) A házi segítségnyújtás egy órára eső díja: 355 Ft/óra (ÁFA-mentes). (5) A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál a Szt

20 ában foglaltak az irányadók. (6) A szociális étkezést havonta előre, a megelőző hónap 25. napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetéssel lehet igénybe venni. A házi segítségnyújtás gondozási díját a szociális gondozónők kimutatása alapján havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni. Családsegítés 23. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) Az önkormányzat személyi gondoskodást nyújtó alapellátásként a családsegítő szolgáltatást képesítési előírásoknak megfelelő családgondozó foglalkoztatásával biztosítja. (3) A családsegítő az Szt ában meghatározott feladatokon túl: a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét. b) Kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások bevezetését. c) Ellátja az Szt. 37/A. -a szerint a beilleszkedést segítő program szociális mentori feladatait. d) Részt vesz a Szociális Kerekasztal munkájában. V. Eljárási szabályok 24. (1) A szociális ellátásra irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A szociális ügyek döntésre előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. (2) Átmeneti segély, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj és rendszeres szociális segély kérelem benyújtásakor (3) a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 20

21 szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (4) Igazolásként csak eredeti nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, banki bizonylat fogadható el, szükség esetén arról az igénylő kérésére az ügyintéző által készített hiteles másolat is elfogadható. (5) A polgármester részére megállapított eljárási határidőt az azt meghaladó akadályoztatása esetén az alpolgármester gyakorolja a polgármester utólagos tájékoztatásával. (6) A polgármester, illetve a Pénzügyi Bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani, a Képviselő-testület döntése ellen pedig jogszabálysértésre hivatkozással keresetnek van helye. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással az Egri Városi Bíróságtól lehet kérni. (7) A szociális igazgatási eljárásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Önkormányzati hatósági ügyben a Ket a alapján egyszerűsített döntés is hozható. VI. Záró rendelkezések 25. (1) A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel február 11-én lép hatályba. (2) A rendelet 22. -a jétől lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2011.(II.16.) rendelet 20. (2)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2011.(II.16.) rendelet a 20. (2)-(3) bekezdések kivételével hatályát veszti. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 21

22 1. számú melléklet a szociális ellátásokról szóló 1/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet 18. (3) bekezdéséhez Melléklet a szociális ellátások körzeteiről 1. körzet 2. körzet Akácfa u. Liszt F. u. páros oldala Tárna u. Selypi út Liszt F. u. páratlan oldala Fenyőfa u. Bánya u. Apci út Lehel u. Iskola út Mária u. Szabadság út Petőfi tér Hegyalja u. Deák F. u. Dózsa Gy. u. Jókai u. Ifjúság u. Sport u. Hársfa u. Dobó u. Fazekas Mihály utca Puskin köz 2. számú melléklet a szociális ellátásokról szóló 1/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet 22. -hoz Melléklet az önköltségszámításról Szociális térítési díjak év Megnevezé s Adatok Szolgáltatási ellátási egység nap Tervezett létszám 100 Éves étk.nap/fő 251 Terv.étk.nap ok (2012) Szolg.önktg (2011) főre eső önktg napra eső önktg. 683 Normatíva

23 (2012) 1 főre eső normatíva napra eső normatíva 243 Önktg Normatíva főre eső különbség 440,24 Átl. térítési díj(ft/nap) 440 Étkezési kategória Tervezett fő 440 Ft/nap/fő Terv.étk. napok 2011.évi tér.díj (Ft/nap) évi tér.díj (Ft/nap) 5%- os emeléssel 2012.é vi tér.díj kalkulál ással Tervezett bevétel (Ft) 5 %-os emeléssel Terv.bevétel kalkulálással I , II , III , IV , Összesen: , ,6 Házi segítségnyújtás év Megnevezés Adatok Szolgáltatási egység gondozási óra Tervezett létszám 4 Éves gond. nap/fő 251 Terv.gond.órák száma 8032 Szolg.önktg.(2011) órára eső önktg. 438 Normatíva (2012) órára eső normatíva 83 Önktg - Normatíva órára eső különbség 355,44 Átl. térítési díj(ft/óra) 355, Ft/óra/fő 23

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme

JEGYZŐKÖNYV. Atkár Általános Iskolai Napközi Otthon Étterme JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. március 14.-én 16.57 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását: bejelentette: Atkár Általános

Részletesebben

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE

Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2013. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. február 20-án 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Borsosberény Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 1/2011. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2011. február 15. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 14-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról. I. A rendelet hatálya Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 22/2008.(XI.27.) rendelete a a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselő-testület)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja

I. fejezet Általános rendelkezések. A rendelet célja 1 Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2013.(XI.30.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról és az ezzel kapcsolatos eljárási szabályokról

Részletesebben

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel.

Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és az 5/2012. (II.01.) önkormányzati rendelettel. SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 13/2011. (IV.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a feln tt korúakra vonatkozó szociális gondoskodásról Egységes szerkezetben a 24/2011.(IX.13.) és

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

I. fejezet Általános rendelkezések 1.

I. fejezet Általános rendelkezések 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 11/2007.(lV.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól (A

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2010. február 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 3. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 17-i ülésére Tárgy: A társulás által fenntartott intézmények éves költségvetésének elfogadásához előzetes

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 23-án tartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 40/2012.(V.23.)

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet célja és hatálya Szigetszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2015.(II.27.) Önkormányzati rendelete a szociális és a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Szigetszentmárton Község Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 07-én 10 00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Napirendi pontok: 1./ 2013. évi átmeneti gazdálkodás Előterjesztő:

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl:

Jegyzıkönyv. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság részérıl: Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság és a Humán Bizottság 2011. február 7-ei együttes ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi és Gazdasági

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2011. január 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26.

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről. Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2007. november 28-án tartott nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26., dr. Lelkes Ákos alpolgármester Bíró Attila,

Részletesebben

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról

Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Hatály: 2015. március 1. Ellend Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015.(II.27.) rendelete A szociális ellátások helyi szabályozásáról Ellend Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 2/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 02. 09-én tartott képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 25-én, 17.00 órakor megtartott ülésének j e g y z ő k ö n y v e 1/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról

Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról Városlőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010. (XII. 9.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról és a szociális igazgatásról A rendelet hatálybalépésének napja: 2011. január 1. Városlőd

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról

Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339. megvalósítását segítő támogatásokról Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztálya Szentes, Kossuth tér 6. Tel.: 63/510-339 Iktatószám: I-8214-2/2011. Tárgy: Rendelet-tervezet a lakhatás megvalósítását segítő támogatásokról Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének. 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Lakitelek Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 6-i rendes, nyílt üléséről Rendeletek: 1, 2, 3/2014. (II.07.) Határozatok: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

Részletesebben

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal.

A rendeletet hatályon kívül helyezte a 20/2008. (VI.20.) Ökr. 45. (3) bekezdése 2008. június 20-ai hatállyal. Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzatának a kerületi polgárok szociális ellátásáról szóló 6/2008. (II.20.), 25/2007. (V.31.), 9/2007. (III.23.), 6/2007. (II.23.), 45/2006. (XII.22.), 31/2006.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől

Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága. Elnökétől Hajdúhadház Város Önkormányzata Szociális, Családvédelmi és Egészségügyi Bizottsága Elnökétől és Hajdúhadház Város Önkormányzata Ügyrendi, Etikai és Közrendvédelmi Bizottsága Elnökétől 4242 Hajdúhadház,

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 21-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben)

2/2008. (I.18.) számú rendelet. A szociális ellátásokról (módosításokkal egységes szerkezetben) A rendelet kihirdetésének napja: 2008. január 21. Nagymányok, 2008. január 18. Dr. Klausz Judit sk. jegyző NAGYMÁNYOK VÁROS 1 ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2/2008. (I.18.) számú rendelet A szociális ellátásokról (módosításokkal

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 10/2006. (III. 20.) Kt. rendelete 1 a szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. január 16.)

Részletesebben

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről.

11-19/2009. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. 11-19/2009. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2009. december 14-én megtartott soros üléséről. Határozat száma: Tárgy: 273/2009.(XII.14.) Pénzügyi átcsoportosításról 274/2009.(XII.14.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról

Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2013. (XII. 31.) rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Értény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2.

Általános rendelkezések A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a települési támogatások és ellátások helyi szabályairól (a 11/2015. (V. 11.), 14/2015. (VII. 30.), 21/2015.

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült az Ecser Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 12-én 18.08 órai kezdettel megtartott soros üléséről. Ülés helye: Rábai Miklós Művelődési Ház 2233 Ecser, Bajcsy-Zs.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2010. február 24-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Egyed

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5.

ELŐTERJESZTÉS. Edelény, 2013. február 5. ELŐTERJESZTÉS EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. FEBRUÁR 12-EI RENDES NYÍLT ÜLÉSÉRE SORSZÁM: MELLÉKLETEK: 20 DB TÁRGY: EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL ELŐTERJESZTŐ:

Részletesebben

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések. 2. A rendelet hatálya Egységes szerkezetbe foglalva: 2014. április 17. Hatályos: 2014. április 18. Somogycsicsó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2013. (XII.16.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély

Részletesebben

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek:

Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv. Határozatok: 70-től 80-ig. Határozat száma. 10-tól 12-ig. Rendeletek: Ikt.sz: 35-32/2011. Jegyzőkönyv Készült: Hevesaranyos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 28- án megtartott testületi üléséről. Határozatok: 70-től 80-ig Határozat száma 71/2011.(IX.28.)

Részletesebben

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I.

Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete. 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról I. Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2009 (III. 31.) rendelete 1. A szociális ellátások helyi szabályozásáról Andocs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság Alkotmányáról

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata

Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Szervezeti és Működési Szabályzata A Biatorbágyi Családsegítő Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzata 1 1. Az intézmény alapítója és fenntartója: Alapító okirat: Az intézményt a 149/1998. (12.03.) Öh. sz. határozattal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy:

M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Csataszög Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. február 24ei testületi üléséről M u t a t ó : Határozat: Rendelet Tárgy: 10/2015.(II.24.) határozat Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2013. (V. 02.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és szociális szolgáltatások

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS közös önkormányzati hivatal létrehozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (5471 Tiszakürt, Hősök tere 1.; képviseli: Tálas László polgármester) és Nagyrév Község Önkormányzatának

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Budaörs BUDAÖRS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Tartalomjegyzék 2010. évi költségvetés általános indoklása Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetésének általános indokolása...1 oldal

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete. A szociális ellátások helyi rendszeréről Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (V. 30.) önkormányzati rendelete A szociális ellátások helyi rendszeréről (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) (A szöveg

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/3/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. február 13-án megtartott üléséről Jelen

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I.

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről I. Pannonhalma Város Önkormányzat.../2010. ( II...).rendelete az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről, valamint elidegenítésükről Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának 2015. november 24-én 13 00 órától megtartott üléséről

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA

Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 8. melléklet a 12/2011.(IV.20.) önkormányzati rendelethez Ü G Y R E N D SZÉCSÉNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 1 GAZDASÁGI SZERVEZETÉNEK GAZDÁLKODÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ FELADATAIRA 1 A megnevezést módosította

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2010. számú jegyzőkönyve 12/2010. számú jegyzőkönyve Készült: 2010. június 10-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: dr. Antal Ida Boriszov Zoltán polgármester Badics Csaba Cseh József Dörömbözi András dr. Mayer András

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete

Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete Abony Város Önkormányzat képviselő-testületének 7/2015. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása ellenőrzésének

Részletesebben

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról

BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk. 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról BALATONCSICSÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL TESTÜLETÉNEk 16/2009.(XI.26.) R E N D E L E T E a szociális és gyermekjóléti ellátásokról Balatoncsicsó község Önkormányzatának képvisel testülete az 1993. évi

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás 50/2012. (II. 23.) Kt. határozat melléklete Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, valamint az önállóan működő költségvetési szerv

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén.

Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. 7/2010. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 29-én 14 órai kezdettel megtartott soron következő testületi ülésén. Jelen vannak: Jelen volt továbbá:

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18.

Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült jegyzőkönyv 2010. május 18. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága I/3-24/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Pénzügyi, Területfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság üléséről készült

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 06. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. április 16-án Újtikoson az önkormányzat hivatalos helyiségében Újtikos Községi Önkormányzat képviselő-testülete nyílt ülésén. Szavazati joggal jelen van: Tóth Miklós

Részletesebben