Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv"

Átírás

1 Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének február 10-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 1/2012.(II.10.) 2/2012.(II.10.) 3/2012.(II.10.) 4/2012.(II.10.) 5/2012.(II.10.) 6/2012.(II.10.) 7/2012.(II.10.) 8/2012.(II.10.) Tárgy évi felnőtt étkeztetésben az étkezési díjak mértéke évi az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díjának meghatározása A Polgármesteri Hivatal teljesítménykövetelményeinek alapját képező évi kiemelt célok meghatározása A Bródy Sándor Megyei Könyvtár évi mozgókönyvtári szolgáltatás teljesítéséről szóló beszámolójának elfogadása Az Önkormányzat tulajdonában lévő 029 helyrajzi számú terület megvásárlásáról szóló kérelem elutasítása Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítása Petőfi Sándor Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 9/2012.(II.10.) Mini Manó Egységes Óvoda-bölcsőde Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadása 10/2012.(II.10.) Petőfibányai képeslap kiadásáról szóló döntés Rendelet száma Tárgy 1/2012.(II.11.) Szociális ellátások szabályozása 2/2012.(II.11.) Az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bére 3/2012.(II.11.) A gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról szóló rendelet 4/2012.(II.11.) módosítása A közterület használatról szóló rendelet módosítása 5/2012.(II.11.) SZMSZ módosítása 6/2012.(II.11.) A települési szilárd hulladék gyűjtése, elszállítás, ártalommentes elhelyezése közszolgáltatás díjának megállapítása évre 7/2012.(II.11.) Az önkormányzati tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, a közüzemi csatornamű használatért fizetendő díjak megállapítása 8/2012.(II.11.) Az önkormányzati vagyonról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályai 9/2012.(II.11.) A nem szociális alapú helyi támogatások szabályozása 10/2012.(II.11.) Az Önkormányzat évi költségvetése Petőfibánya, február 10. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 1

2 J e g y z ő k ö n y v Készült: Petőfibánya Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 10- én megtartott soros nyílt üléséről. Jelenlévő képviselők: Székelyné Szécsy Judit, alpolgármester Ambrus Zoltán Mizser László Nagy Katalin Papp Tamás Ruzsom Lajos Tanácskozási joggal résztvevők: Dr. Gyirán Viktor, jegyző Nagyné Miczki Enikő, pénzügyi főtanácsos Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató Ludvigné Dévai Ilona, óvodavezető helyettes Martinkovics Sándorné, óvodavezető Molnárné Szatmáry -Révai Erzsébet, iskolaigazgató helyettes Köszönti a jelenlévőket. A jelenléti ívből megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 tagja közül jelen van 7 fő. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület határozatképes. Javasolja, hogy a napirend a meghívó szerint legyen. Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja egyhangúlag 7 igen szavazattal a javaslatot elfogadta. I. NAPIREND PETŐFIBÁNYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE Kicsit előbbre kellett hozni a költségvetés tárgyalását, mert a jogszabály azt írja elő, hogy a központi költségvetés kihirdetése után negyvenöt napon belül kell a testület elé terjeszteni a költségvetést. Köszönöm, hogy az időpont változását elfogadta a testület! Minden intézmény, a védőnő és a családsegítő is beadta a évi igényeit a költségvetés szempontjából. Ezek alapján állítottuk össze a évi költségvetést oly módon, hogy az állami támogatás SZJA bevételeket, a költségvetési törvényben megtalálható normatívákkal és az állam, illetve a kormány által megadott számokkal terveztük. A saját bevételeket az élő szerződések alapján, illetve a dologi kiadást az 5%-kal megemelt inflációval terveztük. Ezek 2

3 alapján a költségvetés kiadási és bevételi főösszege eft lett. Ebben a költségvetés főösszegben az intézmények, a védőnő, a családsegítő minden betervezett igénye, kívánsága benne volt. Gyakorlatilag az első nekifutásnál a bevétellel szemben lényegesen több kiadás merült fel. Így került a Pénzügyi Bizottság elé a költségvetés. A bizottság többször is nekifutott tételről tételre a költségvetésnek, mert közel 50 mft-ot kellett lefaragni a kiadásokból, ahhoz hogy a költségvetés mérlege egyensúlyban legyen. Tudjuk, hogy most már nem lehet a költségvetést úgy tervezni, hogy hitelfelvételt is tervezzünk - mert a hitelt csak a kormány jóváhagyásával lehet felvenni -, de nem is szerettük volna. A bevételi és kiadási sorokon is végigmentünk tételesen, többször is. Gyakorlatilag szinte minden tételen módosítottunk. Elég sok szigorítást kell bevezetni, hogy a kiadások és a bevételek összhangban legyenek egymással. Nem tudom, hogy tudjátok-e, most január 1-jétől az önkormányzat gazdálkodása teljesen új alapokra helyeződött, az önkormányzat önállóan működő intézményei teljesen független elszámolást követelnek. Az önkormányzaton belül maga a polgármesteri hivatal is teljesen külön intézményként működik. Az eddig egybe, szakfeladatonként könyvelt tételeket ezután négyfelé kell könyvelni. Külön bankszámlákat kellett nyitni, az intézményeknek adószámot kellett kérni, külön pénztárt kellett nyitni. Úgy működünk, mint egy könyvelő iroda, külön könyvelünk az önkormányzatnak, külön a polgármesteri hivatalnak, külön az iskolának és az óvodának. Az egyszemélyes szolgálatok, a védőnő és a családsegítő az önkormányzathoz tartoznak. A polgármesteri hivatalban csak a hivatal dologi és személyi kiadásait lehet kimutatni, a többit pedig az önkormányzatnál. Még nagyon képlékeny ez a dolog, sok kérdés még nyitott, amire még nem kaptunk rá választ. Ezért úgy döntöttünk, hogy úgy terjesztjük elő a költségvetést, hogy a főösszeg egyben van, a két intézmény, a hivatal, az önkormányzat költségvetése külön mellékletben van, ahogy a kiküldött anyagból láthatja a testület. Ezek még változhatnak, mert pl. a támogatásokra még nem találtunk szakfeladat helyet. Gondolom, mikor a gépen töltjük fel a költségvetést akkor lesz meghatározva, hogy mit hová kell betenni. Nyilván ezektől a változásoktól a főösszeg nem fog változni. Még egyelőre országos szinten nagy a kezdeti bizonytalanság, de majd a gyakorlat megmutatja, hogy mi a teendő, és szépen bele fogunk rázódni. A költségvetés főösszegét a Képviselő-testületnek kell elfogadni, az intézmények költségvetését a polgármesternek kell jóváhagyni. A bevezetőm után átadom a szót Ruzsom Lajosnak, a Pénzügyi Bizottság Elnökének. Ruzsom Lajos, képviselő, Pénzügyi Bizottsági elnök Köszöntök minden jelenlevőt. A Pénzügyi Bizottság szerdán megtárgyalta a évi költségvetést. Nem kis feladat volt. Háromszor-négyszer is végigmentünk szakfeladatonként rajta. Alapvetően a dologi kiadásokon próbáltunk faragni, illetve a bevételek oldalát úgy növeltük, hogy a kivetett adók teljes összegét beterveztük. Az előterjesztésben az adóknál szereplő összeg a tavalyi teljesítés alapján várható bevétellel volt betervezve. Tavaly egy kicsit túlterveztük az adóbevételeket, az idén a ténylegesre próbáltunk törekedni. A kiosztott bizottsági határozatból láthatjátok a módosításokat szakfeladatonként, hogy szinte minden mínusz előjellel szerepel. Végigmondom tételesen a változásokat. Települési hulladék begyűjtés: Tavaly is szó volt már róla, hogy az A.S.A. Kft év óta nem számlázta le a 70 éven felüliek fizetendő díját. Nem tudnak elfogadható analitikát csatolni a számlához, ami alapján ki lehetne fizetni. A másik ok, hogy a teljesítést követően 15 napon belül kellett volna a számlát kiállítani és elküldeni. Ezek miatt ezt a díjat már idén nem terveztük be. Lakó-és nem lakóépület építése: Eredetileg ide a buszmegálló felújítása és az iskolában lévő kézműves terem parketta felújítása volt betervezve, ezek kerültek ki, plusz az áfája. 3

4 Út, autópálya építés: Tárna út, Petőfi tér csapadékelvezetése és a Sport út 1. és 8. szám előtt lévő lépcső felújítása ki lett véve. A szóban forgó lépcsőket a brigád megnézte és kijavították, a Művelődési Ház lépcsőjét is majd a brigád kijavítja. Az utak kátyúzására tervezett összeget is lecsökkentettük, de lesz kátyúzás és ároktisztítás is. Pozitív előjellel került bele a költségvetésbe a Temető út felújítása, ez a temetőn belüli útra vonatkozik. Semelyik szakfeladatokon a személyi jellegű juttatásokhoz nem nyúltunk, kivéve hogy a mindenhová betervezett jutalom mindenhol levonásra került. Az önkormányzatnál a támogatások lettek lecsökkentve, illetve a P.K.T.K.-nak pluszba került bele 500 eft támogatás. Pluszba lett még betervezve egy jubileumi jutalom, amit a törvény szerint ki kell fizetni, viszont a műszaki tanácsadó díját lejjebb vettük. Úgy gondoljuk, hogy elég lesz, ha havonta két alkalommal van csak itt a műszaki tanácsadó, így ezzel arányosan csökkenne a díja. Adó, illeték kiszabása, beszedése szakfeladatnál lecsökkentettük az adóügyi jelzálogjog telepítésére betervezett összeget. A jelzálogjog telepítése nem hatékony és magas a költsége, ezzel szemben az inkasszó alkalmazása célravezetőbb. A tulajdoni lapok, térképmásolatok beszerzésénél azért tudtunk csökkenteni, mert az önkormányzat most már rendelkezik Takarnetes rendszerrel, ezzel olcsóbban meg lehet ezt oldani. Város- és községgazdálkodás szakfeladatnál, hozzányúltunk a bérekhez is, itt eredetileg öt fő volt betervezve, volt egy üres álláshely. Itt azt gondoltuk, hogy nem lesz az üres álláshely betöltve, így az ötödik fő bérével tudtuk csökkenteni az eredeti összeget. Valamint be volt tervezve két fő kaszás és egy fő játszótéri felügyelő, a bizottságnak az a javaslata, hogy ez közcélú foglalkoztatottakkal legyen megoldva. A karbantartási anyagból is csökkentettünk egy keveset. Óvodai nevelés szakfeladatnál a személyi juttatásokhoz nem nyúltunk, kivéve a jutalom teljes összege, és a helyettesítésekre tervezett összeget megfeleztük. Azt is megmondom, hogy miért, ugye ha valakit helyettesíteni kell, az táppénzen van, az nem az önkormányzatot terheli, így megmarad a bére a helyettesítésre. A dologi kiadásokból húztunk le 500 eft-ot, itt majd az intézményvezető eldönti, hogy melyek a fontosabb dolgok. Család-és nővédelmi eü. gondozás, itt is a betervezett jutalommal lett csökkentve, illetve az Anyatejes Világnap nem kap támogatást, valamint a gépkocsi költség átalányt minimálisra vettük, a helyettesítést is lecsökkentettük, illetve a várakozóba tervezett székek árából is lefaragtunk. Az átmeneti segélyt is csökkentettük az eddigi 1 mft-ról 700 eft-ra. Valamint a középiskolásoknak nyújtott beiskolázási segély meg lett szüntetve. Köztemetést is csökkentettük, a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgáltatásnál is a jutalom nullára lett csökkentve, illetve a továbbképzés és a dologi kiadások is le lettek csökkentve. A Szociális étkeztetés és a Házi segítségnyújtás szakfeladatoknál is a jutalom lett megszüntetve. Sportszövetségek támogatása szakfeladatból csökkentettünk 500 eft-ot. Az eredeti költségvetésben 3 mft volt betervezve, 2 mft támogatás és 1 mft rezsi. A 2 mft támogatás részből húztunk le 500 eft-ot, ennek az oka, hogy a Sportkör kapott 1,6 mft-ot a látványcsapatsportok támogatása keretén belül, amiből az 1 mft-ot utánpótlás terén sok mindenre felhasználhatják, és 600 eft-ot kútfúrásra fordítanak. Ebből kifolyólag több támogatást kaptak erre az évre, ezért csökkentettük az önkormányzati támogatást. Köztemető fenntartás, működtetésnél a kis értékű tárgyi eszközök beszerzését csökkentettük 100 eft-tal. Jön az iskola, az iskola festését elég alaposan meghúztuk. Úgy gondoltuk, hogy van brigád és vannak a Március 15. Szakközépiskola tanulói, akik meg tudják oldani a festést. A másik, amin sokat húztunk, az a gázenergiára betervezett összeg. Megnéztük a tényleges fogyasztást tavaly szeptembertől idén januárig, és ez alapján terveztük be az összeget. Volt még egy tétel, amit kihúztunk, ez a TIOP sikerdíj, erre a dologra nem régen derült fény és ezzel a bizottság nem tudott azonosulni, ezért került ez kihúzásra. A jutalom itt is kihúzásra került. 4

5 Amint látszik, inkább a dologi kiadások lettek csökkentve. 15 mft bevételnövelést is alkalmaztunk, így tudtunk 43 mft-ot lefaragni, így kb. 6 mft a tartalék terhére van betervezve. Van-e kérdés, vélemény? Még azt hozzáfűzném, hogy a 6 mft hiány idézőjelben jött ki, mert úgy néz ki, hogy a telekadó hátralékából ennyi fog kb. bejönni és így nullszaldósra jön ki a költségvetés, csak a telekadó hátralék nem tervezhető. Így is keserves lesz, de ki kell mondani, hogy nincs pénzünk! Most itt vannak az intézményvezetők és mindet arra kérem, hogy alaposan nézzék meg, mire költenek, mert többet nem lehet költeni! Ha esetleg lesznek nem várt bevételek, akkor a testület dönthet olyan kiadásról, ami nem lett most betervezve. Elmondom azt is, hogy nagyon rezgett a léc, hogy az Erzsébet utalványt és a járulékos terheit is levesszük a költségvetésből. De úgy gondoltuk, mivel már évek óta nincs béremelés, hogy ezt a dolgozóktól nem vesszük el. Két képviselő, Mizser László és Nagy Katalin adott be írásos javaslatot a költségvetés tervezéséhez. Mizser László javaslatai a következők voltak: a temető belső útjának sármentesítése, felújítása, ezt betettük a költségvetésbe, a Szabadság és Fazekas út aszfaltozása, ez nem került bele, mert ez közel 30 mft. Ha lehet, pályázunk rá. A hirdető táblák kihelyezése, ez sem került bele, ezt majd a brigád megoldja. A Sport létesítmény bekerítése: ha a kutyamenhely pályázat nyer, akkor egy része meg lesz oldva. A következő javaslata az volt, hogy vizsgáljuk meg, hogyan tudnánk az önkormányzat bevételeit növelni, turisztikával. Itt szóba került a sóbarlang. Kértünk rá árajánlatot, megvizsgálták a volt vízmű épületét, két 9 méter átmérőjű kör alakú terem van, ez közel 20 mft lenne. A következő javaslat a térfigyelő rendszer kialakítása, ez sem került be a költségvetésbe, ha lehetőség lesz, akkor pályázunk. Virágos Petőfibányáért cím, ösztönző díja most kimarad a költségvetésből. De nem mondunk le róla, másképp fogjuk megoldani. Nagy Katalin javaslatai: az Akácfa úti lépcsősor veszélyes, ezt a brigád megnézi. Kamerás megfigyelő rendszer kiépítése, ez már volt az előzőben is. Gördeszkás, kerékpáros pálya kialakítása, ez most kimaradt. Polgárőrség helyének kialakítása. Ezek benne vannak a ciklustervben. Tájékoztatásul mondom el, hogy a polgárőrök vezetője távozott, de lemondását még nem jelentette be. Volt nálam a megbízott vezető, Pásztor Sándor. Elég sok takarékossági intézkedést bevezetett már. Az autó kötelezőbiztosítási szerződését is sokkal olcsóbban kötötte újra, a telefonoknak az előfizetési díját is csökkenteni tudta. Egész jó elképzelései vannak, szeretnének a mostani helyükről eljönni, mert nem egészen ideális a helyzet. A buszmegálló felújításának megtárgyalásakor az volt a terv, hogy ott kaphatnak helyet. A Pénzügyi Bizottsági ülésen megtárgyaltuk, hogy azt akkor üzemeltetni is kell. Fűteni kell, villany kell, víz kell. Arra jutottunk, hogy inkább itt a Művelődési Ház épületében kaphatnának helyet. Kérdés, vélemény? Nagy Katalin, képviselő Nem az iskolát akarom bántani, elég nehéz helyzetben vannak így is. De az iskolakerítés felújítását muszáj most megcsinálni? Erről tavaly döntött a testület, ennek az előirányzata a pénzmaradványban lesz benne, mert áthúzódó tétel. Készülnek az oszlopok a kiszedett csövekből. Úgy gondolom, hogy az épületet meg kell védeni. Bizottsági ülésen ezt is megtárgyaltuk, az előzőleg szóban forgó kerítést 5

6 gyengének találtuk, félünk, hogy a gyerekek kidöntik. Mindenképen lesz kerítés, de valami olcsóbb megoldáson gondolkozunk. A kerítésre 1 mft lett betervezve. Úgy gondolom, hogy az iskola épülete ér annyit, hogy a kerítést megcsináltassuk. De ha azt javaslod, hogy vegyük ki a költségvetésből, akkor ezt meg lehet szavaztatni. Nagy Katalin, képviselő Nyilván az a legésszerűbb, ha be van kerítve, csak azon gondolkodtam, hogy mi az, amin spórolni lehetne. Például az anyatejes világnapra le lett húzva az Ft, pedig ezt az ember a szíve szerint simán odaadná. Ruzsom Lajos, képviselő Őszinte leszek. Volt, amit jobban sajnáltam. Igyekeztünk azt szem előtt tartani, hogy azok a pénzeszköz átadások, amire nincs anyagi fedezet és nem az önkormányzat látókörében marad, azokon spóroljunk. Inkább azokat a támogatásokat hagytuk meg, amiből értéket tudunk teremteni. Egy anyatejes világnapból nem tudunk értéket teremteni, vagy egy bányász szakszervezet támogatásból sem. Egy iskolakerítés, az beruházás és ezt már tavaly eldöntöttük. Valamennyi beruházást meg kell csinálni. Nyilván a Sportkörtől sem szerettünk volna lehúzni 500 eft-ot, de tavaly a testület azt is megbeszélte, hogy pályázunk majd sportlétesítmény felújítására és annak az önrésze is több, mint 4 mft, és ez is támogatás. A bizottsággal szerdán itt ültünk este kilenc óráig. Egyszerűen nem tudtuk, hogy hova nyúljunk, azért hogy kijöjjünk. Tudomásul kell venni, hogy vagy feléljük a pénzt, vagy spórolunk! Papp Tamás, képviselő Annyit szeretnék hozzáfűzni, hogy próbáltunk mindenkire tekintettel lenni. De elég kevés az az összeg, amit az államtól kapunk. A fejlesztésekre, a pályázatok önerejére, pedig kell a pénztartalék. Mindenképen meg akartuk tartani az emberi tényezőt, ezért inkább a dologi kiadásokon és a támogatásokon húztunk. De így mindenkinek megmaradt az állása, nem kellett csökkenteni a bérét. Ami a legfontosabb számomra, hogy a lakosságra sem vetettünk ki külön adót. Szerintem az tudatosulni fog a lakosság körében, hogy Petőfibányán nem lett semmiféle plusz adóteher kiróva. Zagyvaszántón például Ft kommunális adót vezettek be. Hegedűsné Ivády Gabriella, iskolaigazgató Az Erzsébet utalványról szeretnék érdeklődni, hogy ez mit takar? Az Erzsébet utalvány, az Ft-os étkezési utalvány, hideg étkezésre. Van-e még kérdés, hozzászólás? Nagy Katalin, képviselő Szeretném megkérdezni, hogy a támogatások akkor hogyan alakultak? A Bányász Szakszervezet nem kap, a többi feleződött. A Polgárőrség maradt 150 eft. Arra gondoltunk, hogy ezt most nem egyszerre adjuk oda, hanem havi bontásban. Így mindig lesz egy kicsi. Viszont a hely biztosítása is támogatás. Egyébként a Bányász Szakszervezet is ingyen kapja a helyet, rezsit sem kell fizetni, ez is egyfajta támogatás. Éves szinten ez sem 6

7 kevés. Gyakorlatilag így a költségvetési főösszeg eft-ra változott, tehát 15 mft-tal növekedett. Ezt most még nem kell elfogadni, előtte még a rendeleteket tárgyaljuk meg. A költségvetés szöveges beszámolójához van-e kérdés, hozzászólás? Amennyiben nincs, térjünk is rá a kiküldött anyagra. Átadom a szót a Jegyző úrnak. II. NAPIREND INDÍTVÁNYOK, BEJELENTÉSEK, RENDELETMÓDOSÍTÁSOK, EGYEBEK Dr. Gyirán Viktor, jegyző Az első a Szociális Ellátások Szabályozásáról szóló rendelet-tervezet. A szociális törvény alapjában változatta meg a korábbi rendeletet. Például a lakásfenntartási támogatásnál eddig volt arra lehetőség, hogy helyi lakásfenntartási támogatást nyújtson az önkormányzat, ezt most megszüntették teljesen. Sőt ez átkerült jegyzői hatáskörbe, ami azt jelenti, hogy ha jövőre bevezetik a járásokat, akkor ezt is a járás át fogja venni. Tehát ezzel már szépen lépünk a jövő év felé. Ami nagyon fontos változás, hogy a szociális étkezés terén eddig kategóriák voltak. A rendelet mellékleteként most feltüntetésre került az, hogy az étkezés önköltségszámítását alapul véve, hogyan határozhatjuk meg a szociális étkezés térítési díját. Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogyan tudnánk megoldani, hogy a szociális étkezést csak azok vehessék igénybe, akik valóban szociálisan rászorultak. Így a rendelettervezet 19. -ában határoztuk meg a szociális törvény alapján, hogy kik azok, akik a szociális étkezést igénybe vehetik. Jelenleg mindenki kaphatja, aki nyugdíjas vagy ilyen-olyan módon rászorultnak vehető. A jelenlegi igénybe vevők száma kb.150 fő. A tervezet szerint, úgy lenne, hogy aki betöltötte a 75. életévét, az automatikusan jogosult, illetve az egészségi állapota alapján legalább III. csoportú rokkant vagy egyedül élő rokkantsági ellátásban részesül, vagy fogyatékos, pszichiátriai beteg, vagy szenvedélybeteg, vagy hajléktalan, vagy akinek környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei együttesen nem teszik lehetővé az önmagáról való gondoskodást. Ezzel a változtatással ez a szám lecsökkenhet kb főre. A 22. -ban van feltüntetve a szociális étkezés díja. A kiszállítás és a házi segítségnyújtás díja csökkent, az étkezési térítési díjat pedig az eddigi árak alapján átlagoltuk. Nagy Katalin, képviselő Azt szeretném megkérdezni, hogy ha jön hozzánk az orvosi rendelőbe valaki. Beteg, mondjuk allergiás, de nincs neki krónikus betegsége, akkor nem kaphat ilyen igazolást? A rendeletben felsorolt esetekben kaphat szociális étkezést, amit orvosi igazolással kell alátámasztani. Viszont van egy olyan pont a rendeletben, hogy aki a rendelet egyéb pontjaiban nem fér bele, de a szociális körülményei nem teszik lehetővé az önmagáról való gondoskodást, az egyéni elbírálás alapján kaphat szociális étkezést. De ehhez nagyon nagy indok kell. Az ebéd ára egyébként 347 Ft + Áfa, most már csak egy díjat lehet megállapítani, mert egy féle normatívát kapunk. Eddig a normatíva is többféle volt. Viszont a gondozási díjat és a kiszállítási díjat csökkentettük. Dr. Gyirán Viktor, jegyző Jövő héten minden igénybevevőnek ki fog menni a tájékoztatás a változásról, amennyiben a testület elfogadja. 7

8 Kérdés, vélemény? Amennyiben nincs. Javaslom, a szociális ellátások szabályozásáról szóló rendelet-tervezetet elfogadásra. Kéri, aki a javaslatával egyetért, az kézfelnyújtással jelezze. A Képviselő-testület 7 jelenlévő tagja a javaslatot 6 igen és 1 ellenszavazattal elfogadta, és a következő rendeletet hozta. Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(II.11.) rendelete a szociális ellátások szabályozásáról Petőfibánya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Képviselőtestület) a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény (továbbiakban Szt.) ában, valamint a 92. (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a szociális ellátások szabályozásáról a következő rendeletet alkotja. I. A rendelet hatálya 1. A rendelet hatálya Petőfibánya község közigazgatási területén lakóhellyel (ennek hiányában tartózkodási hellyel) rendelkező magyar állampolgárokra, a bevándorlási és letelepedési engedéllyel rendelkező személyekre, a magyar hatóságok által menekültként elismert személyekre, valamint az Szt. 3. (3) bekezdésében meghatározott személyekre terjed ki. 2. Jelen rendeletben meghatározott szociális feladat- és hatásköröket a Képviselő-testület, átruházott és saját hatáskörében a polgármester, a Pénzügyi Bizottság, valamint a jegyző gyakorolják. (1) A Képviselő-testület saját hatáskörében dönt az Szt a alapján ellátási szerződés kötéséről. (2) A Pénzügyi Bizottság átruházott hatáskörben dönt az átmeneti segélyezésről kivéve a hajléktalanok és elemi károsultak segélyezését és a sürgős szükség esetét. (3) A polgármester dönt: a) átmeneti segélyről sürgős szükség esetén, b) szociális kölcsön nyújtásáról, c) a Szt. 43/B. szerinti méltányossági ápolási díj megállapításáról, 8

9 d) hajléktalanok és elemi károsultak átmeneti ellátásáról, e) személyes gondoskodást nyújtó ellátások (étkeztetés, házi gondozás) igénybevételéről, f) járulékfizetés alapjának meghatározásáról, g) köztemetés elrendeléséről. (4) A jegyző dönt: a) az alanyi, normatív, méltányossági közgyógyellátásról, b) az időskorúak járadéka megállapításáról, c) rendszeres szociális segélyezésről, d) az Szt. 41. (1) bek. szerinti alanyi, és az Szt. 43/A. szerinti fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápoló ápolási díjáról, e) a foglalkoztatást helyettesítő támogatásról, f) az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság igazolásáról, g) lakásfenntartási támogatásról. 3. (1) A szociális ellátások formái: a) Pénzbeli ellátás, b) Természetben nyújtott szociális ellátás, c) Személyes gondoskodást nyújtó ellátás. (2) Pénzbeli ellátások: a) időskorúak járadéka, b) rendszeres szociális segély, c) lakásfenntartási támogatás, d) ápolási díj, e) átmeneti segély, f) foglalkoztatást helyettesítő támogatás. (3) Természetben nyújtott szociális ellátások: a) köztemetés, b) közgyógyellátás, c) egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság, d) járulékfizetés alapjának meghatározása. (4) A pénzbeli ellátások közül a lakásfenntartási támogatás és az átmeneti segély nyújtható természetbeni ellátásként is, különösen élelmiszer, ruhanemű, tankönyv, tüzelősegély, közüzemi díjak, gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. (5) Annak a személynek, akinek családban a Gyvt a szerint védelembe vett gyermek él, a rendszeres szociális segély összegének védelembe vett gyermekenkénti 15%-a, de összesen legfeljebb 50%-a természetbeni szociális ellátás formájában is nyújtható élelmiszer, tankönyv, közüzemi díjak, a 9

10 gyermekintézmények térítési díjának kifizetésére. A segély megállapítása során a részbeni természetbeni megállapításhoz az eljáró ügyintéző a védelembe vételről, a gyermek étkezési díjáról, tankönyvköltségeiről, közüzemi díj összegéről írásban beszerzi a gyámhatóság, oktatási-nevelési intézmények, közüzemi szolgáltatók igazolását. (6) Személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatások: a) az étkeztetés, b) a házi segítségnyújtás, c) a családsegítés. II. Pénzbeli ellátások Időskorúak járadéka 4. A megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére a jegyző az időskorúak járadékát az Szt. 32/B.-32/E. -aiban szabályozott feltételek szerint biztosítja és a Szt. 25. (4) bekezdés a) pontja alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja. 5. Rendszeres szociális segély (1) A rendszeres szociális segély az Szt , 37., és 37/A. 37/C. -ai szerint biztosított anyagi támogatás. (2) A rendszeres szociális segélyt a jegyző állapítja meg, a jogosultság feltételeit a Szt. 25. (4) bekezdés a) pontja alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja. (3) A rendszeres szociális segély megállapításánál az aktív korú nem foglalkoztatott személyek esetében feltétel az állami foglalkoztatási szervvel történő együttműködési kötelezettség és az önkormányzat által szervezett beilleszkedési programban való részvétel teljesítése. 6. (4) A rendszeres szociális segélyt meg kell szüntetni a Szt. 34. (2) és 37/B. (2) bekezdésében foglalt esetekben. (1) A rendszeres szociális segély folyósítása szünetel a Szt. 37/B. -aiban foglalt esetekben. 10

11 (2) Az együttműködést nem vállalónak minősül az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki a beilleszkedést segítő önkormányzati programban, valamint az állami foglalkoztatási szerv által biztosított egyéb együttműködési programban nem vesz részt. (3) Az önkormányzat az Sztv. 37/A. -ában szabályozott beilleszkedést segítő program ellátását a családsegítő szolgáltatás keretében biztosítja. (4) A rendszeres szociális segélyben részesülő személy kivéve az, aki egészségkárosodott személynek minősül köteles a családsegítővel együttműködni, annál magát nyilvántartásba vétetni. (5) Az önkormányzat által szervezett beilleszkedést segítő programban részt nem vevőkről vagy a számukra előírt kötelezettséget nem teljesítőkről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő írásban értesíti a rendszeres szociális segélyt megállapító jegyzőt az Szt. 37/B (2) bekezdése szerinti következmény érvényesítése érdekében. (6) Az aktív korúak ellátására való jogosultság megszüntetéséről a szociális mentori feladatokat ellátó családsegítő a rendszeres szociális segélyezettet a kapcsolattartás kezdetekor, a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg tájékoztatja. 7. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás (1) Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult az a személy, akinek az aktív korúak ellátására való jogosultságát a 37. -ban foglaltak szerinti kivétellel megállapították és a teljesíti a Szt. és a R. által előírt feltételeket. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult köteles legalább 30 nap időtartamban keresőtevékenységet folytatni, közfoglalkoztatásban, vagy munkaerőpiaci programban, vagy legalább hat hónap időtartamra meghirdetett képzésben részt venni és ezt igazolni. (2) A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles a) közvetlen lakókörnyezetét rendben tartani b) az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, gyomtalanítása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása. (3) A foglalkoztatást helyettesítő támogatást meg kell szüntetni a) a Szt. 34. (2) és a 36. (2) bekezdésében foglalt esetekben, b) amennyiben a R. 7. (2) bekezdésekben foglalt kötelezettségeket felszólítás ellenére sem teljesíti. 11

12 (4) A R. 7. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítését a jegyző jogosult ellenőrizni a Szociális ügyintézővel. (5) A R. 7. (2) bekezdésében foglalt kötelezettség elmulasztása esetén legalább 5 napos határidő kitűzésével a jegyző felszólítására a foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő köteles a számára előírt kötelezettséget teljesíteni. A kötelezettség határidőre történő nem teljesítése esetén a foglalkoztatást helyettesítő támogatást meg kell szüntetni. (6) A foglalkoztatást helyettesítő támogatás folyósítása szünetel a Szt. 36. (1) bekezdésében foglalt esetekben. Lakásfenntartási támogatás 8. (1) A lakásfenntartási támogatás az Szt aiban biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Az Szt. 38. (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jogosultak a szociálisan rászoruló háztartás tagjai a normatív lakásfenntartási támogatásra. (3) A normatív lakásfenntartási támogatást a jegyző egy évre állapítja meg a lakás fenntartásával kapcsolatos következő rendszeres kiadások viseléséhez: a) villanyáram-fogyasztás díjához, b) víz- és a gázfogyasztás díjához, c) távhőszolgáltatás díjához, d) a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, e) a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, f) a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, g) a közös költséghez, h) illetve a tüzelőanyag költségeihez. (4) Az Szt aiban meghatározott feltételeken túl a normatív lakásfenntartási támogatásra való jogosultság egyéb feltétele, hogy a kérelem benyújtója, illetve az ellátás jogosultja a lakókörnyezetét rendben tartsa. A támogatásban részesülő kötelessége az általa életvitelszerűen lakott lakás vagy ház és annak udvara, kertje, a kerítéssel kívül határos terület, járda tisztán tartása, gyomtalanítása, az ingatlan állagának és rendeltetésszerű használhatóságának, valamint higiénikus állapotának biztosítása. (5) A rendeletben megállapított feltételek teljesítésére a kérelmezőt, illetve a jogosultat megfelelő, de legalább ötnapos határidő tűzésével a jegyzőnek az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével fel kell szólítania. Amennyiben a kérelmező vagy a jogosult a feltételeknek felszólítás ellenére sem tesz eleget, a kérelmet el kell utasítani, vagy a megállapított támogatást meg kell szüntetni. 12

13 (6) A lakásfenntartási támogatás összegét havonta utólag kell átutalni annak a szolgáltatónak, amelyet a kérelemben a jogosult megjelölt. 9. Ápolási díj (1) Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére az Szt feltételei szerint biztosított anyagi hozzájárulás. (2) Az alanyi jogon valamint a fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személy gondozása, ápolása alapján járó ápolási díjat az Szt /A. -ában szabályozott feltételek szerint a jegyző állapítja meg és a Szt. 25. (4) bekezdés a) pontja alapján meghatározott időközönként felülvizsgálja. (3)Nem jogosult ápolási díjra a hozzátartozó, illetve az ápolási díjra való jogosultságot meg kell szüntetni a Szt ában felsoroltak fennállása esetén. 10. (1) Az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 80 %-ának megfelelő méltányossági ápolási díjra jogosult az a hozzátartozó is, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy gondozását végzi. (2) A méltányossági alapú ápolási díj feltétele hogy: a) az ápoló családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedülálló ápoló estén annak 150 %- át, b) az ápoló amennyiben keresőtevékenységet folytat munkaideje a napi 4 órát nem haladja meg, az otthon történő munkavégzés kivételével, valamint c) az Szt. 41. (3) bek. b.) pontja szerinti tartós betegség fennállását a háziorvos az Szt a szerinti módon igazolja. (3) A (3) bekezdés szerint méltányossági alapon biztosított ápolási díjat a polgármester állapítja meg és minden év március 31-ig a jogosultságot felülvizsgálja. (4) A méltányossági ápolási díjra az Szt ait is alkalmazni kell. (5) Az ápolási tevékenység nem teljesítésének minősül, ha az ápoltat az ápoló legalább naponta 1 órában nem gondozza, élelmezését, tisztálkodását, lakása tisztaságát, egészségügyi ellátását nem biztosítja. (6) A Polgármesteri Hivatal az ápolási tevékenységet helyszíni környezettanulmány 13

14 alapján ellenőrizheti. A környezettanulmány elvégésére a szociális gondozónők is felkérhetők. Átmeneti segély 11. (1) A Képviselő-testület által felhatalmazott Pénzügyi Bizottság a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdő személyek részére átmeneti segélyt nyújt. (2) Átmeneti segélyben részesíthetők kérelemre vagy kivételesen hivatalból azok, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások különösen betegség, elemi kár, stb. miatt anyagi segítségre szorulnak. (3) Az átmeneti segély esetén az egy főre jutó családi jövedelemhatár a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-a, egyedülélők esetében 200 %-a, mely felett a segély csak rendkívüli élethelyzetben (haláleset, súlyos betegség - baleset stb.) nyújtható. (4) Egy naptári évben ugyanazon személy: a) Legfeljebb 6 alkalommal részesíthető átmeneti segélyben. b) A segély egyszeri vagy többszöri alkalomra is megállapítható. Amennyiben a Pénzügyi Bizottság több alkalommal történő segélyezésben dönt, a határozatban fel kell tüntetni valamennyi kifizetés időpontját és a kifizethető összeget. A kifizetések azonban ez esetben nem haladhatják meg az évi 6 alkalmat. (5) A kérelemhez csatolni kell: a) Az igénylő és vele közös háztartásban élők rendszeres nettó jövedelméről szóló igazolásokat és az egyéb jövedelmekre vonatkozó nyilatkozatokat. b) A jövedelemszámításnál irányadó időszak a havonta rendszeresen mérhető jövedelemnél 1 hónap, egyéb jövedelem esetén egy év. c) Amennyiben az igénylő és családja jövedelme kizárólag vagy túlnyomórészt vállalkozásból, vagyonhasznosításból származik, és kétség merül fel jövedelemnyilatkozata valódiságát illetően, a Polgármesteri Hivatal megkéri a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) igazolását az igénylő jövedelemadójának alapjáról

15 (1) A segélykérelem elbírálásához a döntés előkésztése során a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézője a Pénzügyi Bizottság egy tagja közreműködésével az igénylő lakásán környezettanulmányt készít. Nem kell környezettanulmányt készíteni, amennyiben az igénylő életkörülményeit a polgármesteri hivatal egy éven belül bármely szociális ügyben vizsgálta és nem tételezhető fel jelentős változás. (2) Sürgős szükség esetén, ha az igénylő életkörülményei azonnali segítséget indokolnak, a polgármester az átmeneti segélyt bizonyítási eljárás nélkül is megállapíthatja. (3) A sürgős szükség esetén nyújtott átmeneti segélyekről a Polgármester a Pénzügyi Bizottságot annak soron következő ülésén tájékoztatja. (4) A megállapított segély folyósítása házipénztárból kifizetéssel történik. (5) A Pénzügyi Bizottság határozatáról az igénylőnek legkésőbb a határozathozatalt követő 10. munkanapig értesülnie kell. (6) Az átmeneti segély a Pénzügyi Bizottság döntése alapján természetben is nyújtható, különösen: a) élelmiszer, ruhanemű, tüzelő, tisztítószer és közüzemi díjak, b) iskolai tankönyv, füzetek beszerzése, óvodai- napközi otthoni, kollégiumi térítési díjak részben vagy egészben történő átvállalására. 13. (1) A segély célirányos felhasználását a Pénzügyi Bizottság, illetve a polgármester határozatával a kézhezvételt követő 15 napon belül számlákkal igazoltathatja. (2) Ha az ügy összes körülményeit mérlegelve attól lehet tartani, hogy a kérelmező a támogatást nem a kérelemben meghatározott célra használná fel, kötelezni kell, hogy a támogatás felhasználásáról a készpénz felvételétől számított 15 napon belül minden külön felhívás nélkül névre szóló számlákkal számoljon el. Az erre való figyelmeztetés a Pénzügyi Bizottság döntése alapján a határozat indokolásában kötelezően szerepel. (3) Átmeneti segély iránti kérelem elbírálásakor, amennyiben a kérelmező életmódja, életvitele arra enged következtetni és a szociális ügyintéző által készített környezettanulmány, valamint a köztudomású tények alapján bizonyosságot nyer, hogy a kérelmező a részére megállapított átmeneti segélyt nem a saját vagy családja létfenntartásához nélkülözhetetlen árucikkekre, hanem például élvezeti cikkekre fordítaná, részére az átmeneti segélyt természetben kell megállapítani, vagy a kérelmet el kell utasítani. Ebben az esetben a természetbeni ellátás formái: élelmiszervásárlási utalvány, tüzelőanyag-juttatás és egyéb. 15

16 (4) Indokolt esetben különösen kiskorú családtagra figyelemmel a természetbeni ellátás a családsegítő, illetve a védőnő tanácsa alapján és közreműködésével szerezhető be. Kamatmentes szociális kölcsön 14. (1) Az Szt. 45. (1) bekezdése alapján a rendkívüli élethelyzetbe (pl.: hosszan tartó betegség, jövedelemkiesés) került személyt kérelmére maximum ,- Ft összegű szociális kölcsönben részesítheti a polgármester. (2) A szociális kölcsön egy igénylő számára évente legfeljebb 1 alkalommal maximum 5 havi, a támogatást követő hónaptól kezdődő, minden hónap 20. napjáig esedékes egyenlő részletekben történő részletfizetés mellett adható. (3) A szociális kölcsönök visszafizetését a Polgármesteri Hivatal Pénzügye tartja nyilván és a befizetésekről, azok esetleges elmaradásáról három havonként egyeztet a szociális ügyintézővel. (4) A szociális kölcsön megállapításáról a polgármester tájékoztatást nyújt a soron következő ülésén a Pénzügyi Bizottság, illetve a Képviselő-testület részére. III. Természetben nyújtott szociális ellátások Köztemetés 15. (1) A településen elhunyt személy közköltségen történő eltemettetését az Szt a alapján a polgármester rendeli el, ha nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről időben nem gondoskodik. (2) Az elhunyt személy eltemettetésről köteles gondoskodni: a) aki a temetést szerződésben vállalta; b) akit arra az elhunyt végrendelete kötelez; c) végintézkedés hiányában elhunyt temetéséről az elhalálozása előtt vele együtt élő házastársa vagy élettársa; d) az elhunyt egyéb közeli hozzátartozója a törvényes öröklés rendje szerint. (3) Amennyiben az eltemettetésre köteles személy fellelhető, az önkormányzat határidő tűzésével felszólítja, hogy gondoskodjék az elhunyt személy eltemettetéséről. 16

17 (4) Az eltemettetésre köteles személy a mulasztása miatti köztemetés költségeit köteles az Önkormányzat részére megtéríteni. (5) Köztemetésként a legalacsonyabb osztályú temetés rendelhető el. Közgyógyellátás 16. (1) Alanyi jogon és normatív alapon az Szt. 50. (1) és (2) bekezdésben felsoroltak részére a Szt a alapján a közgyógyellátási igazolványt a jegyző állítja ki. (2) Méltányosságból, a szociálisan rászorult személy részére legfeljebb egy éves időtartamra közgyógyellátást állapíthat meg a jegyző, ha az igénylő családjában az egy főre jutó jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 150 %-a, egyedülálló esetén kétszeres összege alatt van, és az igénylő havi rendszeres gyógyító ellátásának költsége eléri az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át. (3) A méltányossági közgyógyellátás további feltétele, hogy a kérelmezőnek és vele közös háztartásban élőknek üdülőtulajdona, több - haszonélvezettel nem terhelt - ingatlantulajdona ne legyen. Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság 17. A társadalombiztosítási törvény alapján egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult szociálisan rászorult személy részére, annak kérelmére az Szt a alapján a jegyző legfeljebb 1 évi időtartamra érvényes egészségügyi szolgáltatásra jogosító hatósági bizonyítványt állít ki. IV. Személyes gondoskodást nyújtó ellátások Alapszolgáltatások 18. (1) Az időskorúak, fogyatékos, személyek, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek és a hajléktalan személyek ellátása érdekében az önkormányzat a szociális alapszolgáltatás keretében: a) szociális étkeztetésről, b) házi segítségnyújtásról, és c) családsegítésről gondoskodik. d) (2) A Szt. 92. (3) bekezdése szerinti szolgáltatásszervezési koncepcióban meghatározott feladatok ellátására az önkormányzat Szociálpolitikai Kerekasztalt működtet. Tagjai: háziorvos, a házi gyermekorvos, védőnő, a Rákellenes Liga helyi szervezetének elnöke, a gyógyszerész, a Pénzügyi Bizottság elnöke, a szociális gondozónők, a 17

18 családsegítő. (3) Petőfibánya közigazgatási területe a szociális alapszolgáltatások tekintetében két ellátási körzetet alkot. Az egyes ellátási körzetekhez tartozó utcák beosztását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. Szociális étkeztetés, Házi segítségnyújtás 19. (1) A szociális étkeztetést a Képviselő-testülettől átruházott hatáskörében a polgármester az Szt ának (1) bekezdése szerint biztosítja. (2) Szociális étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, akinek képessége olyan mértékben csökkent, hogy önállóan étkezéséről gondoskodni nem tud, mert a) a 75. életévét betöltötte, vagy b) egészségi állapota alapján legalább III. csoportú rokkant vagy egyedül élő rokkantsági ellátásban részesül, vagy c) fogyatékos, pszichiátriai beteg, vagy d) szenvedélybeteg, vagy e) hajléktalan, vagy f) akinek környezettanulmány alapján igazolt lakhatási és szociális körülményei együttesen nem teszik lehetővé az önmagáról való gondoskodást. (3) A szociális étkeztetés igénybevétele kérelem alapján állapítható meg, amely kérelemhez csatolni kell a szociális rászorultság igazolását, illetve jogosultságot megalapozó következő igazolásokat, dokumentumokat: a) a (2) bekezdés b) és d) pontokban meghatározott esetekben háziorvosi, szakorvosi igazolást, b) a (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben fogyatékossági támogatást, vakok személyi járadékát megállapító határozatot, illetve pszichiáter vagy neurológus szakorvosi szakvéleményt, c) a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a lakcím igazolására személyi igazolványt, illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt, amely szerint az igénylő bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik, illetve akinek bejelentett lakóhelye hajléktalan szállás. (4) Az ellátásra való jogosultság elbírálása polgármesteri hatáskörbe tartozik, aki határozatban állapítja meg a jogosultságot, a fizetendő térítési díjat, továbbá az egyéb kérdésekre megállapodást köt a szociális étkeztetésre jogosulttal. (5) Hajléktalan személy esetén az ellátást külön eljárás nélkül is biztosítani kell. (6) A szociális étkeztetés igénybevételére való jogosultság megszűnik, amennyiben 18

19 a) az ellátás feltételei már nem állnak fenn, b) az ellátott szakosított ellátást nyújtó intézetbe kerül elhelyezésre, c) a jogosult vagy hozzátartozója az ellátás megszűntetését bejelenti, d) a jogosult elhunyt. 20. (1) A térítési díjat az ellátást igénybe vevő jogosult, vagy az Szt (2) bekezdése szerinti tartásra köteles és képes személy köteles megfizetni. (2) Az intézményi térítési díj a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete. (3) Az étkeztetésért fizetendő személyi térítési díj az intézményi térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata, de nem haladhatja meg az ellátást igénybe vevő rendszeres havi jövedelmének 30 %-át. (4) Az önkormányzat a szociális étkeztetést az óvodai konyháról saját elszállítással vagy kérelemre házhoz való szállítás keretében biztosítja. 21. (1) Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. (2) A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell d) a) az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, e) b) az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, f) c) a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást. (3) A házi segítségnyújtást a rászorultsági feltételek igazolását követően, kérelemre a polgármester rendeli el. 22. (1) A szerinti ellátásokért térítési díjat kell fizetni az Szt ai alapján. (2) Az egyszeri szociális étkezés intézményi térítési díja: 347 Ft+ÁFA/ebéd. (3) Az ebéd kiszállításának díja: 197 Ft+ÁFA. (4) A házi segítségnyújtás egy órára eső díja: 355 Ft/óra (ÁFA-mentes). (5) A szociális alapszolgáltatások személyi térítési díjának megállapításánál a Szt

20 ában foglaltak az irányadók. (6) A szociális étkezést havonta előre, a megelőző hónap 25. napjáig a Polgármesteri Hivatal házipénztárába történő befizetéssel lehet igénybe venni. A házi segítségnyújtás gondozási díját a szociális gondozónők kimutatása alapján havonta utólag, minden hónap 10. napjáig kell a Polgármesteri Hivatal házipénztárába befizetni. Családsegítés 23. (1) A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás. (2) Az önkormányzat személyi gondoskodást nyújtó alapellátásként a családsegítő szolgáltatást képesítési előírásoknak megfelelő családgondozó foglalkoztatásával biztosítja. (3) A családsegítő az Szt ában meghatározott feladatokon túl: a) Folyamatosan figyelemmel kíséri a működési területén élő lakosság szociális helyzetét. b) Kezdeményezi a polgármesternél az önkormányzat kötelező feladatának nem minősülő ellátás helyben történő megszervezését és új szociális ellátások bevezetését. c) Ellátja az Szt. 37/A. -a szerint a beilleszkedést segítő program szociális mentori feladatait. d) Részt vesz a Szociális Kerekasztal munkájában. V. Eljárási szabályok 24. (1) A szociális ellátásra irányuló kérelmeket a Polgármesteri Hivatalhoz kell benyújtani. A szociális ügyek döntésre előkészítése a Polgármesteri Hivatal feladata. (2) Átmeneti segély, közgyógyellátás, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj és rendszeres szociális segély kérelem benyújtásakor (3) a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét, b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző 12 hónap alatt 20

21 szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni. (4) Igazolásként csak eredeti nyugdíjszelvény, munkáltatói igazolás, banki bizonylat fogadható el, szükség esetén arról az igénylő kérésére az ügyintéző által készített hiteles másolat is elfogadható. (5) A polgármester részére megállapított eljárási határidőt az azt meghaladó akadályoztatása esetén az alpolgármester gyakorolja a polgármester utólagos tájékoztatásával. (6) A polgármester, illetve a Pénzügyi Bizottság döntése ellen a Képviselő-testülethez lehet fellebbezést benyújtani, a Képviselő-testület döntése ellen pedig jogszabálysértésre hivatkozással keresetnek van helye. A határozat felülvizsgálatát a határozat kézhezvételét követő 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással az Egri Városi Bíróságtól lehet kérni. (7) A szociális igazgatási eljárásra a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvényben foglalt eltérésekkel a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. tv. (Ket.) rendelkezéseit kell alkalmazni. Önkormányzati hatósági ügyben a Ket a alapján egyszerűsített döntés is hozható. VI. Záró rendelkezések 25. (1) A rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel február 11-én lép hatályba. (2) A rendelet 22. -a jétől lép hatályba, hatályba lépésével egyidejűleg a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2011.(II.16.) rendelet 20. (2)-(3) bekezdései hatályukat vesztik. (3) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a szociális ellátások szabályozásáról szóló 1/2011.(II.16.) rendelet a 20. (2)-(3) bekezdések kivételével hatályát veszti. K.m.f. Juhászné Barkóczy Éva Polgármester Dr. Gyirán Viktor Jegyző 21

22 1. számú melléklet a szociális ellátásokról szóló 1/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet 18. (3) bekezdéséhez Melléklet a szociális ellátások körzeteiről 1. körzet 2. körzet Akácfa u. Liszt F. u. páros oldala Tárna u. Selypi út Liszt F. u. páratlan oldala Fenyőfa u. Bánya u. Apci út Lehel u. Iskola út Mária u. Szabadság út Petőfi tér Hegyalja u. Deák F. u. Dózsa Gy. u. Jókai u. Ifjúság u. Sport u. Hársfa u. Dobó u. Fazekas Mihály utca Puskin köz 2. számú melléklet a szociális ellátásokról szóló 1/2012.(II.11.) önkormányzati rendelet 22. -hoz Melléklet az önköltségszámításról Szociális térítési díjak év Megnevezé s Adatok Szolgáltatási ellátási egység nap Tervezett létszám 100 Éves étk.nap/fő 251 Terv.étk.nap ok (2012) Szolg.önktg (2011) főre eső önktg napra eső önktg. 683 Normatíva

23 (2012) 1 főre eső normatíva napra eső normatíva 243 Önktg Normatíva főre eső különbség 440,24 Átl. térítési díj(ft/nap) 440 Étkezési kategória Tervezett fő 440 Ft/nap/fő Terv.étk. napok 2011.évi tér.díj (Ft/nap) évi tér.díj (Ft/nap) 5%- os emeléssel 2012.é vi tér.díj kalkulál ással Tervezett bevétel (Ft) 5 %-os emeléssel Terv.bevétel kalkulálással I , II , III , IV , Összesen: , ,6 Házi segítségnyújtás év Megnevezés Adatok Szolgáltatási egység gondozási óra Tervezett létszám 4 Éves gond. nap/fő 251 Terv.gond.órák száma 8032 Szolg.önktg.(2011) órára eső önktg. 438 Normatíva (2012) órára eső normatíva 83 Önktg - Normatíva órára eső különbség 355,44 Átl. térítési díj(ft/óra) 355, Ft/óra/fő 23

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. május 31. napján 17:00 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 14-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 11-én megtartott soros, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 1/2015.(II.11.)

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2011. Határozatok száma: 1/2010. (I.25.) JEGYZ KÖNYV Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2011. január 25-én megtartott rendkívüli

Részletesebben

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin

Jegyz könyvvezet : Hunyorné Varga Katalin ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISEL -TESTÜLETE Arnót, Pet fi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 4 /2014 J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képvisel

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. 3. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása Előadó: Bóta Barbara aljegyző 12/2015.(II.09.) sz.

JEGYZŐ KÖNYV. 3. Szociális ellátások helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása Előadó: Bóta Barbara aljegyző 12/2015.(II.09.) sz. 3/2015. JEGYZŐ KÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2015. február 9. napján 14:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és Közbiztonsági

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2012. február 27. napján 18:00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Küls s alpolgármester Tóth Vilmos

Jegyzőkönyv. Küls s alpolgármester Tóth Vilmos Jegyzőkönyv Készült: Baks Községi Önkormányzat Képvisel testületének 2014. július 10. napján megtartott soros ülésér l. Jelen voltak: Búza Zsolt polgármester Lépné Soós Anita alpolgármester Kecskeméti

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. május 26. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli képvisel -testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 10-17/2011. Készült: a Tiszalök Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartott nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. február 9.

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. február 9. Lajosmizse Város Önkormányzata I/3/3/2012. Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2012. február 9. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 21-én megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m: Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma 75/2013.(VIII.21.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Mogyorósi Anikó, Faluházi Sándor tagok

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Földesi Györgyné elnök, Mogyorósi Anikó, Faluházi Sándor tagok Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Gazdasági Bizottsága Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 441-4/2015. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2012. február 8. napján 14:00 órai kezdettel az Ügyrendi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőszilas község önkormányzat képviselőtestületének 2009. február 18-án tartott üléséről. Ülés helye: Mezőszilas községháza Jelen vannak: Magyar József polgármester, Kiss

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 27-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 27-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Zala Megye J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. ÁPRILIS 27-ÁN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL RENDELET: Sárhida Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2011. (IV.

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Kossuth u. 1. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2015. április 28. napján 19:00 órakor megtartott képvisel -testületi

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l

JEGYZ KÖNYV. Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l Visegrád Város Önkormányzat Képvisel -testülete Szám: 1/2013 Határozatok száma: 1-5/2013. (01.03.) JEGYZ KÖNYV 2013. január 3-án megtartott rendkívüli nyílt ülésér l 1. Javaslat a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. január 19-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Határozatok: 1/2012. (I. 19.) 2/2012. (I. 19.) 3/2012. (I. 19.) 4/2012. (I. 19.) 5/2012.

Részletesebben

1. Napirend Bánk Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése

1. Napirend Bánk Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése Borsosberényi Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2015. február 3-án 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2010. február 2-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Pénzügyi Bizottság 2010. február 2-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Pénzügyi Bizottság 2010. február 2-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Buza Lajos elnök Nyikos István

Részletesebben

9/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

9/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 9/2012. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 29- én megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült Endrefalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-24/2008. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester Zrinszki István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-i üléséről

Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-i üléséről Jegyzőkönyv Készült Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-i üléséről Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint. Jelen vannak Képviselő-testület tagjai közül: Pátrovics

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Pilis központtal működő orvosi ügyelet üzemeltetésére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Pilis központtal működő orvosi ügyelet üzemeltetésére Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2009. április 29-én 16:00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendeletei: 10-11 Határozatai: 95-118 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Pilis központtal működő

Részletesebben

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv

Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv Petőfibánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 18-án megtartott soros nyílt üléséről készült jegyzőkönyv T a r t a l o m : Jegyzőkönyv Jelenléti ív Mellékletek Határozat száma Tárgy

Részletesebben

Jegyz könyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Hazenauer György, Kiss-Kálmán Éva, Hajdú Gábor képvisel k

Jegyz könyv. Jelen vannak: Dr. Imri Sándor polgármester Hazenauer György, Kiss-Kálmán Éva, Hajdú Gábor képvisel k Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzata Képvisel -testületének 2013. május 6.-án (hétf ) 17.00 órai kezdettel megtartott testületi ülésér l. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalója Harkány,

Részletesebben

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária

Készült: Csór Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Horváthné Zsédely Annamária JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2007. AUGUSZTUS 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Készült: 2007. augusztus 30-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Csete Krisztián Berkes

Részletesebben

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása

10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása 10./ Napirendi pont tárgya: Abony Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének elfogadása Napirendi pont előadója: Romhányiné dr. Balogh Edit Polgármester Romhányiné dr. Balogh Edit: Köszöntötte

Részletesebben