J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 340 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Cseh Béla Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics János Pályi Zoltán Pirint Andrásné képviselők Dr. Tóth Andrea jegyző Tanácskozási joggal meghívott: 3.), 4.), 14.) napirendi pontoknál Jászainé Kohlmáyer Ágota az Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény igazgatója, Szűcsné Szekrényesi Angéla a Városi Könyvtár igazgatója, Bodnár Jánosné a Mesevár Óvoda mb. igazgatója, Zajácz Miklós a Városi Művelődési Központ igazgatója, 3.), 4.), 5.), 14.) napirendi pontoknál Cseh Béláné a Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatója, 9.), 15.) napirendi pontoknál Lakatos Lívia a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója. Farkas Ernő polgármester köszönti a képviselőket és a jelenlévőket. A polgármester megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert 7 fő képviselő jelen van. Farkas Ernő a jegyzőkönyv hitelesítőnek Héri Viktor és Palsics János képviselőket jelöli ki.

2 341 Napirend előtt: A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a Kormány évben végrehajtja az önkormányzatok adósságrendezését. Az ötezer fő alatti települések adósságát teljes mértékben átvállalja az állam. Ezek a települések még ez év végéig megszabadulnak az adósságaik terhétől. Amennyiben az adósságrendezés végrehajtásra kerül, úgy a következő évtől kezdődően az önkormányzatok csak nullás költségvetéssel tervezhetnek, tehát például hitelfelvételt nem tervezhetnek a költségvetésükbe. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 196/2012. (XI.28.) KT. a lejárt határidejű határozatok végrehajtása 1.) A 48/2012. (III.29.) KT., 57/2012. (IV.25.) KT., 58/2012. (IV.25.) KT., 63/2012. (IV.25.) KT., 68/2012. (IV.25.) KT., 71/2012. (V.11.) KT., 80/2012. (V.11.) KT., 117/2012. (VI.14.) KT., 121/2012. (VII.25.) KT., 155/2012. (VIII.29.) KT., 156/2012. (VIII.29.) KT., 169/2012. (IX.20.) KT., 170/2012. (IX.20.) KT., 171/2012. (IX.20.) KT., 172/2012. (IX.20.) KT., 180/2012. (IX.25.) KT., 183/2012. (X.09.) KT., 186/2012. (X.24.) KT., 188/2012. (X.24.) KT. határozatok végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja. 2.) A 133/2011. (VIII.31.) KT. határozat végrehajtási határidejét március 31. napjáig meghosszabbítja. 3.) Az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.

3 342 Ezt követően Farkas Ernő polgármester javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokon kívül 20.) napirendi pontként A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként való működéséhez hozzájárulás napirendi pontot is tárgyalja meg a Képviselő-testület. 7 igen szavazattal az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el. 1.) A helyi adókról szóló 12/2010. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosítása. 2.) A helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása. 3.) Az önkormányzat évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2012. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 4.) Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről. 5.) A Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Cseh Béláné igazgató 6.) A polgármester illetményének felülvizsgálata. 7.) A polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 154/2010. (X.13.) KT. határozat hatályon kívül helyezése. 8.) Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 168/2010. (X.13.) KT. határozat hatályon kívül helyezése. 9.) Élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata. Előadó: Lakatos Lívia a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója

4 ) A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás évi támogatása. 11.) Közúti jelzőtáblák és burkolati jelek felülvizsgálata. 12.) Közérdekű bejelentések és javaslatok felülvizsgálata. 13.) Vérvétellel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása. 14.) Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. 15.) A Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által az általa felvett rövid lejáratú hitel, a kisvállalkozói folyószámlahitel és azok járulékos költségeinek Rakamaz Város Önkormányzata részére történő visszafizetésére vonatkozóan elkészített ütemterv megtárgyalása. Előadó: Lakatos Lívia a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 16.) Tankönyvtámogatás megállapítása. 17.) Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat benyújtása és megvalósítása. 18.) Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása.

5 ) Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátására beérkezett árajánlatok megtárgyalása. 20.) A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként való működéséhez hozzájárulás. 1. napirendi pont: A helyi adókról szóló 12/2010. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: A magánszemély kommunális adójának megfizetésével kapcsolatosan több észrevétel érkezett hozzánk a lakosság részéről. Az észrevételeket megvizsgáltuk és több esetben adómentességet javaslok megállapítani. Adómentességet javaslok megállapítani a központi belterületi ingatlanon fennálló tartós földhasználati jog esetében, a hullámtér területén lévő központi belterületi telek esetében, az ugyanazon magánszemély tulajdonában lévő szomszédos telkek közül a második és minden további telek esetében, az ugyanazon magánszemély tulajdonában lévő ingatlanok közül a beépített ingatlannal szomszédos telek esetében, valamint annak a teleknek az esetében, amelyen az önkormányzat árvízvédelmi töltést létesített. Úgy gondolom, hogy ezek az észrevételek elfogadhatóak, ezért javaslom ezekben az esetekben az adómentesség megállapítását. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

6 345 Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2012. ( ) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 12/2010. (XI.16.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet aláírt szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 2. napirendi pont: A helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. H o z z á s z ó l á s : Palsics János: Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2012. ( ) önkormányzati rendelete a helyi önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011. (III.31.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet aláírt szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 3. napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2012. (III.10.) önkormányzati rendelet módosítása. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

7 346 Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: A költségvetési rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetben átvezetésre kerülnek a Képviselő-testület által hozott döntések, a kapott állami támogatások, valamint a támogatásértékű bevételek. A központosított támogatásokat meghatározott célra kapta az önkormányzat, ezért az előirányzatokat ennek megfelelően szükséges módosítani. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta: Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről és a gazdálkodás rendjéről szóló 6/2012. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról A rendelet aláírt szövege a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 4. napirendi pont: Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

8 /2012. (XI.28.) KT. az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzete Az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadja. 1.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 2.) Belső ellenőr 3.) Könyvvizsgáló 5. napirendi pont: A Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása. Előadó: Cseh Béláné igazgató Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. H o z z á s z ó l á s : Cseh Béla: A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 198/2012. (XI.28.) KT. a Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okiratának módosítása A Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 41/2009. (III.26.) KT. határozattal elfogadott Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja:

9 348 Az Alapító Okirat - 1. pontja az alábbiak szerint módosul: 1. Neve: Rakamazi Pedagógiai Szakszolgálat 1.) Rakamazi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 4465 Rakamaz, Ady Endre út ) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 4.) Belső ellenőr 5.) Könyvvizsgáló 6. napirendi pont: A polgármester illetményének felülvizsgálata. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény január 1. napján lép hatályba, amely meghatározza a polgármester illetményének összegét, ezért az illetmény felülvizsgálatáról szóló határozatot fenti időponttól kezdődően hatályon kívül kell helyeznie a Képviselő-testületnek. A napirendi pont kapcsán személyes érintettségemet jelentem be. Kérem a Képviselő-testületet, döntsön abban, hogy kizár-e a döntéshozatalból. 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 199/2012. (XI.28.) KT. döntéshozatalból való kizárás

10 349 Farkas Ernő polgármestert a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. -ának (2) bekezdése alapján a döntéshozatalból nem zárja ki. H o z z á s z ó l á s : Palsics János: Az Ügyrendi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 200/2012. (XI.28.) KT. a polgármester illetményének felülvizsgálata 1.) Farkas Ernő polgármester havi illetményét felülvizsgálta. 2.) a polgármester illetményének felülvizsgálatáról szóló 184/2011. (XI.29.) KT. határozatát január 1. napjával hatályon kívül helyezi. 1.) Farkas Ernő 4465 Rakamaz, Liliom út ) Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Igazgatósága 4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 8. 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 4.) Belső ellenőr 5.) Könyvvizsgáló 7. napirendi pont: A polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 154/2010. (X.13.) KT. határozat hatályon kívül helyezése. A határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

11 350 Farkas Ernő polgármester szóbeli előterjesztése: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény január 1. napján lép hatályba, amely meghatározza a polgármester költségtérítésének összegét, ezért a költségtérítés megállapításáról szóló határozatot fenti időponttól kezdődően hatályon kívül kell helyeznie a Képviselő-testületnek. A napirendi pont kapcsán személyes érintettségemet jelentem be. Kérem a Képviselő-testületet, döntsön abban, hogy kizár-e a döntéshozatalból. 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 201/2012. (XI.28.) KT. döntéshozatalból való kizárás Farkas Ernő polgármestert a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. -ának (2) bekezdése alapján a döntéshozatalból nem zárja ki. H o z z á s z ó l á s : Palsics János: Az Ügyrendi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 202/2012. (XI.28.) KT. a polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 154/2010. (X.13.) KT. határozat hatályon kívül helyezése

12 351 a polgármester költségtérítésének megállapításáról szóló 154/2010. (X.13.) KT. határozatát január 1. napjával hatályon kívül helyezi. 1.) Farkas Ernő 4465 Rakamaz, Liliom út ) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 3.) Belső ellenőr 4.) Könyvvizsgáló 8. napirendi pont: Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 168/2010. (X.13.) KT. határozat hatályon kívül helyezése. A határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli előterjesztése: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény január 1. napján lép hatályba, amely meghatározza az alpolgármester tiszteletdíjának összegét, ezért a tiszteletdíj megállapításáról szóló határozatot fenti időponttól kezdődően hatályon kívül kell helyeznie a Képviselő-testületnek. Pályi Zoltán alpolgármester érintettségére tekintettel kérem a Képviselőtestületet, döntsön abban, hogy kizárja-e a döntéshozatalból. 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta: 203/2012. (XI.28.) KT. döntéshozatalból való kizárás Pályi Zoltán alpolgármestert a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 14. -ának (2) bekezdése alapján a döntéshozatalból nem zárja ki.

13 352 H o z z á s z ó l á s : Palsics János: Az Ügyrendi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 204/2012. (XI.28.) KT. az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 168/2010. (X.13.) KT. határozat hatályon kívül helyezése az alpolgármester tiszteletdíjának megállapításáról szóló 168/2010. (X.13.) KT. határozatát január 1. napjával hatályon kívül helyezi. 1.) Pályi Zoltán 4465 Rakamaz, Nyírfa út ) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 3.) Belső ellenőr 4.) Könyvvizsgáló 9. napirendi pont: Élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata. Előadó: Lakatos Lívia a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:

14 /2012. (XI.28.) KT. élelmezési nyersanyagköltség felülvizsgálata január 1. napjától a nyersanyagköltséget az alábbiakban állapítja meg: 1.) Gyermekintézmények részére: a.) óvodai étkezési nyersanyagköltség Tízórai, ebéd, uzsonna: Ebből: Tízórai: Ebéd: Uzsonna: Ft/ell Ft/ell Ft/ell Ft/ell. b.) alsó tagozatos gyermekek étkezési nyersanyagköltsége Tízórai, ebéd, uzsonna: Ft/ell. Ebből: Tízórai: 53.- Ft/ell. Ebéd: Ft/ell. Uzsonna: 43.- Ft/ell. c.) felső tagozatos gyermekek étkezési nyersanyagköltsége Tízórai, ebéd: Ft/ell. Ebből: Tízórai: 70.- Ft/ell. Ebéd: Ft/ell. d.) szakiskolás gyermekek étkezési nyersanyagköltsége Ebéd: 2.) A Gondozási Központban gondozottak részére: Reggeli, ebéd, vacsora: Ebből: Reggeli: Ebéd: Vacsora: 3.) Felnőtt étkezés: Ebéd: Ft/ell Ft/ell Ft/ell Ft/ell Ft/ell Ft/ell.

15 354 4.) Diétás étkezés: Ebéd: Ft/ell. 1.) Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 4465 Rakamaz, Kossuth út 5. 2.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás 4440 Tiszavasvári, Városháza tér 4. 3.) Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás Rakamazi Gondozási Központja 4.) Erzsébet Királyné Oktatási és Nevelési Intézmény 5.) Mesevár Óvoda 6.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 7.) Belső ellenőr 8.) Könyvvizsgáló 10. napirendi pont: A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás évi támogatása. A határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli előterjesztése: A Tisza-parti üdülőterületen az ivóvizet a tokaji vízszolgáltató cég biztosítja. Az általa biztosított víz díja lényegesen magasabb a rakamazi vízszolgáltató által biztosított víz díjánál. minden évben benyújtja a támogatási igényét a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás kiugróan magas ráfordításának mérséklése érdekében. Ezt az igényt évben is be kívánjuk nyújtani. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 206/2012. (XI.28.) KT. a lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás évi támogatása

16 355 1.) A lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás kiugróan magas ráfordításának mérséklése érdekében évben a költségvetési támogatásra igényét bejelenti. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a támogatási igény határidőben történő benyújtására. 1.) Rakamazi Víz- és Csatornamű Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4465 Rakamaz, Kossuth út 3. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 3.) Belső ellenőr 4.) Könyvvizsgáló 11. napirendi pont: Közúti jelzőtáblák és burkolati jelek felülvizsgálata. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: A közúti jelzőtáblák és burkolati jelek felülvizsgálatáról minden évben dönt a Képviselő-testület. A napirendi pontok előtti tájékoztató keretében elmondtam, hogy az adósságrendezést követően az önkormányzatok évtől csak nullás költségvetést tervezhetnek. A költségvetésünk elfogadását megelőzően tehát felül kell vizsgálnunk minden olyan kiadást, amely az önkormányzat gazdálkodását veszélyeztetné. Amennyiben úgy látjuk, hogy a forrás nem áll az önkormányzat rendelkezésére, akkor ezt a döntésünket a költségvetés elfogadásakor felül fogjuk vizsgálni. H o z z á s z ó l á s o k : Pályi Zoltán: A évi Startmunka-program pályázatban 165 db közúti jelzőtábla cseréje is szerepel 3 millió forint értékben. Amennyiben a pályázatot elnyerjük, akkor erre a célra külön forrást az önkormányzatnak nem kell biztosítania. Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

17 356 Héri Viktor: A Városgazdálkodási Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 207/2012. (XI.28.) KT. közúti jelzőtáblák és burkolati jelek felülvizsgálata 1.) A kezelésében lévő belterületi utakon a közúti jelzőtáblák és burkolati jelek felülvizsgálatát követően a szükséges munkálatokat közúti jelzőtáblák és burkolati jelek pótlása, szükség szerinti cseréje évben elvégzi. 2.) A munkálatok elvégzésére az önkormányzat évi költségvetésében Ft forrást biztosít. 3.) Az 1.) pontban meghatározott feladatokat a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) /a továbbiakban: Kft./ útján végezteti el. 4.) Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a munkálatok elvégzéséről írásban értesítse a Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési irodáját a naprakész nyilvántartás vezetése érdekében. Az elvégzett munkálatokról átadás-átvételi, illetve kihelyezési jegyzőkönyvet kell készíteni, ezt követően kerül sor a pénzügyi elszámolásra. Határidő: folyamatos Felelős: Kft. ügyvezető igazgatója 5.) Felkéri a Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a munkálatok elvégzéséről, valamint az erre a célra kapott összeg felhasználásáról a Képviselőtestületnek számoljon be. Határidő: december 31. Felelős: Kft. ügyvezető igazgatója 1.) Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 4465 Rakamaz, Kossuth út 5.

18 357 2.) Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési Iroda 3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 4.) Belső ellenőr 5.) Könyvvizsgáló 12. napirendi pont: Közérdekű bejelentések és javaslatok felülvizsgálata. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: Mint ahogyan azt már elmondtam, a költségvetésünk elfogadását megelőzően felül kell vizsgálnunk minden olyan kiadást, amely az önkormányzat gazdálkodását veszélyeztetné. Amennyiben úgy látjuk, hogy a szükséges forrás nem áll az önkormányzat rendelkezésére, akkor ezt a döntésünket a költségvetés elfogadásakor felül fogjuk vizsgálni. Megpróbálunk pályázati lehetőségeket keresni a közérdekű bejelentések megvalósításához. H o z z á s z ó l á s o k : Pályi Zoltán: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy a évi Startmunkaprogram pályázatban az útpadkák javítása is be van tervezve. Ennek keretében szeretnénk a kapubejárók, illetve az átereszek javítását elvégezni. Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. Héri Viktor: A Városgazdálkodási Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 208/2012. (XI.28.) KT. a közérdekű bejelentések és javaslatok felülvizsgálata

19 358 1.) A közérdekű bejelentések és javaslatok felülvizsgálatáról szóló beszámolót megtárgyalta, azt elfogadja. 2.) A nyilvántartásban szereplő és már megvalósított közérdekű bejelentéseket, javaslatokat a nyilvántartásból törli. 3.) Az alábbi feladatok végrehajtására az önkormányzat évi költségvetésében forrást biztosít: Tisza-part Strand út Vadvirág és Szivárvány út közötti szakaszának burkolattal történő ellátása Ft, Bocskai út 2/17. szám alatti önkormányzati ingatlan előtti kapubejáró járhatóvá tétele Ft, József Attila út vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszán járdaépítés Ft. 4.) évben pályázati lehetőség esetén a Szegfű út burkolása, Esze Tamás út aszfaltburkolattal való ellátása, Tisza-part Napsugár út Vadvirág és Szivárvány út közötti szakaszának helyreállítása, Bocskai út vágóhíd felé eső részén burkolatlan szakaszának aszfaltozása, Tisza-part Szivárvány út járhatóvá tétele, Petőfi úton csapadékvíz-elvezetés, Dózsa György út szám alatti ingatlanok előtt csapadékvízelvezetés, József Attila út vasúti pálya és Ady Endre út közötti szakaszának szélesítése, Bocskai út Fecske út kereszteződésében útjavítás, Bocskai út 17/a. 17/g. számú ingatlanok előtt csapadékvíz-elvezetés, Bocskai út számú ingatlanok előtt csapadékvíz-elvezetés, Bocskai út - Rigó út kereszteződésénél csapadékvíz-elvezetés, Kossuth út számú ingatlanok előtt csapadékvíz-elvezetés közérdekű bejelentést megvalósítja, amelyhez a saját erőt az önkormányzat költségvetésében biztosítja. 5.) A nyilvántartásban szereplő és évben meg nem valósítandó közérdekű bejelentéseket Kisfaludy út 18. szám alatti ingatlan előtt közvilágítás kiépítése, Patika közben járda építése,

20 359 Német testvérvárosi kapcsolat kialakítása, Munkácsy úton, Gorkij úton, valamint Béke úton gázközmű kiépítése, Munkácsy úton közvilágítás kiépítése, Esze Tamás út burkolatlan szakaszának aszfaltozása, valamint 2 db közvilágítási lámpatest pótlása, Nefelejcs út Selyem út és József Attila út közötti szakaszának kiépítése, Tisza-part Horgász út közvilágítással el nem látott részén a közvilágítás kiépítése, Szent István és Kossuth úton buszváró építése. továbbra is nyilvántartja. 1.) Bejelentést tevők 2.) Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 4465 Rakamaz, Kossuth út 5. 3.) Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési Iroda 4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 5.) Belső ellenőr 6.) Könyvvizsgáló 13. napirendi pont: Vérvétellel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása. A JOLLY Számviteli és Egészségügyi Szolgáltató Bt. kérelme és a határozattervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli előterjesztése: Mint ahogyan azt már elmondtam, a költségvetésünk elfogadását megelőzően felül kell vizsgálnunk minden olyan kiadást, amely az önkormányzat gazdálkodását veszélyeztetné. A vérvételi feladatok ellátása nem kötelező feladata az önkormányzatnak, ezért javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a vérvétellel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátására január 1. napjától február 28. napjáig bízza meg a JOLLY Számviteli és Egészségügyi Szolgáltató Bt-t. Javaslom, hogy a szolgáltatási feladatok ellátására havi 40 eft összeget biztosítson a Képviselő-testület. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

21 360 Ezt követően Farkas Ernő polgármester a módosító indítványt bocsátotta szavazásra. a módosító indítványt 7 igen szavazattal elfogadta. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 209/2012. (XI.28.) KT. vérvétellel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátása 1.) A JOLLY Számviteli és Egészségügyi Szolgáltató Bt. (4405 Nyíregyháza, Pitypang út 8.) /a továbbiakban: Bt./ képviseletében Dr. Csorbák Tamás háziorvos által a vérvétellel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátására vonatkozóan benyújtott kérelmet megtárgyalta. 2.) Az 1.) pontban meghatározott feladatok ellátásával január 1. napjától február 28. napjáig a Bt-t bízza meg. 3.) A vérvétellel kapcsolatos szolgáltatási feladatok ellátására havi Ft összeget biztosít az önkormányzat évi költségvetésében. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 1.) JOLLY Számviteli és Egészségügyi Szolgáltató Bt Nyíregyháza, Pitypang út 8. 2.) Dr. Harsányi Béla háziorvos 3.) Dr. Kaszás Krisztina Edda háziorvos 4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 5.) Belső ellenőr 6.) Könyvvizsgáló

22 napirendi pont: Az önkormányzat évi költségvetési koncepciója. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van. Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: évtől az önkormányzati feladatellátás, ezzel együtt a finanszírozási rendszer is megváltozik. A korábban az önkormányzatok által ellátott feladatok egy része az államhoz kerül, amelynek következtében a feladatellátást szolgáló, eddig az önkormányzatoknak átengedett források nagyobb részét, illetve egyéb támogatások egy részét is átirányítják a központi költségvetésbe, ezért új finanszírozási struktúra alakul ki január 1. napjától a létrejövő járási hivatalokhoz kerülnek egyes államigazgatási feladatok, amelyek finanszírozása is átkerül a központi költségvetésbe. A feladatelvonás következtében az önkormányzatok támogatása nagyon lecsökken. Erre tekintettel meg kell vizsgálnunk az intézmények működését és az önkormányzat évi költségvetését úgy kell összeállítani, hogy az nullára jöjjön ki. A Képviselőtestületnek kell döntenie abban, hogy milyen nem kötelező feladatot kíván a későbbiekben ellátni. A kötelező feladatainkat el kell látnunk, azonban mérlegelni kell a nem kötelező feladatok ellátását. Meg kell vizsgálni továbbá a Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Központ összevonásának lehetőségét is. Ez az összevonás már többször szóba került, azonban eddig még nem történt meg. A két intézmény működtetésére 6 millió forint támogatást kapunk, azonban nekünk ez jelenleg 28 millió forintba kerül. A létszám-előirányzatot a költségvetési rendelet készítéséig felül kell vizsgálni, azt a költségvetési törvény által elismert és finanszírozott mértékben kell megtervezni. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 210/2012. (XI.28.) KT. az önkormányzat évi költségvetési koncepciója

23 362 Az önkormányzat évi költségvetésének elkészítéséhez az alábbi irányelveket határozza meg: 1.) Az önkormányzat évi bevételei: az intézmények működési bevételeit az előző évi teljesítés figyelembe vételével, valamint a térítési díjak felülvizsgálatának megfelelően, az állami hozzájárulásokat a évi költségvetésről szóló törvény alapján kell tervezni. 2.) december 31-ig felül kell vizsgálni valamennyi önként vállalt feladatot, illetve annak finanszírozását. 3.) A létszám-előirányzatot a költségvetési rendelet készítéséig felül kell vizsgálni, azt a költségvetési törvény által elismert és finanszírozott mértékben kell tervezni. 4.) A évi személyi juttatásokat a költségvetési törvényben szereplő illetményalap és illetménytábla alapján kell tervezni. Az intézmények a személyi juttatások részletes bemutatásával kötelesek a költségvetési tervet elkészíteni. 5.) A munkaadót terhelő járulékokat a hatályos jogszabályokban előírt mértékben kell tervezni. 6.) A foglalkozás egészségügyi szolgáltatás évi díja Ft/fő/év. 7.) A dologi kiadásoknál a évi szinthez képest növekedéssel kell számolni az energiaár emelések miatt. Az intézmények többletigényeiről az intézmények által elkészített rangsor szerint a lehetőségek alapján a költségvetési rendelet készítése során kell döntést hozni. 8.) A felhalmozási bevételekből a már határozattal elfogadott fejlesztéseket kell biztosítani. Az év közben jelentkező fejlesztési feladatokra a forrás a feladatok konkrét meghatározásakor kerül biztosításra. 9.) évre eft általános tartalékot kell beállítani.

24 ) A közfoglalkoztatás a startmunka program keretében kerül megvalósításra, melyhez saját forrás biztosítása nem szükséges. 11.) Szociális juttatásokra eft tervezhető. 12.) A támogatások pontos összegét a költségvetési rendeletben kell meghatározni. 13.) A köztisztviselők illetményalapját évben a költségvetési törvényben szereplő összegben kell meghatározni. 14.) A köztisztviselőket, közalkalmazottakat, munkavállalókat megillető juttatások (szabadság, felmentési idő, egyéb munkaidő kedvezmények, költségtérítés, szociális juttatások, stb.) évben is csak a közszolgálati tisztviselők jogállásáról, a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényben, a Munka Törvénykönyvében, illetve az önkormányzati rendeletben és határozatban megállapított mértékben tervezhetők. 15.) A költségvetési rendelet készítésének időpontjáig meg kell vizsgálni a Városi Könyvtár és a Városi Művelődési Központ összevonásának lehetőségét. A költségvetési rendelet készítésekor ennek kiadási hatásait figyelembe kell venni. 16.) A Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás részére a Gondozási Központ feladatainak ellátására az intézmény átadás-átvételi megállapodás alapján az átadott pénzeszközt amennyiben szükséges egy összegben kell tervezni. 1.) Intézmények vezetői 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 3.) Belső ellenőr 4.) Könyvvizsgáló 15. napirendi pont: A Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által az általa felvett rövid lejáratú hitel, a kisvállalkozói folyószámlahitel és azok járulékos költségeinek Rakamaz Város Önkormányzata részére történő visszafizetésére vonatkozóan elkészített ütemterv megtárgyalása. Előadó: Lakatos Lívia a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója

25 364 A Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által készített ütemterv és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 211/2012. (XI.28.) KT. a Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság által készített ütemterv megtárgyalása 1.) A Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság (4465 Rakamaz, Kossuth út 5.) által az általa felvett rövid lejáratú hitel, a kisvállalkozói folyószámlahitel és azok járulékos költségeinek Rakamaz Város Önkormányzata részére történő visszafizetésére vonatkozóan elkészített ütemtervet megtárgyalta, azt elfogadja. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására. 1.) Rakamazi Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 4465 Rakamaz, Kossuth út 5. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 3.) Belső ellenőr 4.) Könyvvizsgáló 16. napirendi pont: Tankönyvtámogatás megállapítása. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

26 365 Farkas Ernő polgármester szóbeli kiegészítése: Tekintettel arra, hogy a tankönyvtámogatás nem kötelező feladata az önkormányzatnak, javaslom a Képviselő-testületnek, hogy a 2013/2014-es tanévben ne biztosítsa ingyenesen a tankönyvet az iskola azon tanulói részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani. Amennyiben az önkormányzatnak meglesz a megfelelő forrása a tankönyvtámogatásra, úgy arról a Képviselő-testület a későbbiekben is dönt. H o z z á s z ó l á s : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezet B. alternatíváját javasolja elfogadásra. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 212/2012. (XI.28.) KT. tankönyvtámogatás megállapítása A 2013/2014-es tanévben az Erzsébet Királyné Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola azon tanulói részére, akiknek a tankönyvellátását az iskolai tankönyvtámogatás rendszere nem tudja megoldani, tankönyvtámogatást nem biztosít. Erzsébet Királyné Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Szakiskola 17. napirendi pont: Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat benyújtása és megvalósítása. A határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van.

27 366 Farkas Ernő polgármester szóbeli előterjesztése: Egészségügyi alapellátások fejlesztése Rakamazon címmel pályázat kívánunk benyújtani az önkormányzat tulajdonában lévő, Rakamaz, Szent István út 154. szám alatti épület felújítására. Az épületet át kell minősíteni orvosi rendelővé, ezt követően tudjuk majd a pályázatot benyújtani. A pályázat keretében az épület felújítását, nyílászáróinak a cseréjét szeretnénk elvégezni, valamint parkolót is szeretnénk kialakítani. A pályázat 100 %-os támogatottságú, ezért ahhoz saját erő biztosítása nem szükséges. H o z z á s z ó l á s o k : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. Héri Viktor: A Városgazdálkodási Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 213/2012. (XI.28.) KT. Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat benyújtása és megvalósítása 1.) Kifejezi szándékát, hogy az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázatot Egészségügyi alapellátások fejlesztése Rakamazon címmel benyújtja és megvalósítja. 2.) Megállapítja, hogy a támogatás intenzitása 100 %-os, ezért a beruházás megvalósításához önerő biztosítása nem szükséges. 3.) Felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a pályázat elkészítéséről és határidőben történő benyújtásáról. Határidő: december 31. Felelős: polgármester

28 367 1.) Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési Iroda 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 3.) Belső ellenőr 4.) Könyvvizsgáló 18. napirendi pont: Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása. Az árajánlatok és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva vannak. H o z z á s z ó l á s o k : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. Héri Viktor: A Városgazdálkodási Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 214/2012. (XI.28.) KT. Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatok megtárgyalása 1.) Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítésére beérkezett árajánlatokat megtárgyalta.

29 368 2.) A beérkezett árajánlatok közül a PROJMEN Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.) árajánlatát fogadja el. 3.) Megállapítja, hogy az 1.) pontban meghatározott pályázati dokumentáció elkészítése díjmentes, ezért ahhoz saját forrás biztosítása nem szükséges. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 5.) A DAVODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4700 Mátészalka, Kossuth u. 31. A. ép. fsz. lház. 2.) árajánlatát nem fogadja el. 6.) A NeoControl Medical Bt. (3532 Miskolc, Kohó utca 6.) árajánlatát nem fogadja el. 1.) PROJMEN Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Kft Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em ) DAVODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft Mátészalka, Kossuth u. 31. A. ép. fsz. lház ) NeoControl Medical Bt Miskolc, Kohó utca 6. 4.) Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési Iroda 5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 6.) Belső ellenőr 7.) Könyvvizsgáló 19. napirendi pont: Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbetegszakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátására beérkezett árajánlatok megtárgyalása. Az árajánlatok és a határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva vannak. H o z z á s z ó l á s o k : Hercegfalvi Frida: A Pénzügyi Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja.

30 369 Héri Viktor: A Városgazdálkodási Bizottság a határozat-tervezetet elfogadásra javasolja. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 215/2012. (XI.28.) KT. Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátására beérkezett árajánlatok megtárgyalása 1.) Az Észak-Alföldi Operatív Program keretében meghirdetett Egészségügyi alapellátás, egészségházak és járóbeteg-szakellátás fejlesztése (kódszám: ÉAOP-4.1.2/A-12) elnevezésű pályázat megvalósításához szükséges projektmenedzsment tevékenység ellátására beérkezett árajánlatokat megtárgyalta. 2.) A beérkezett árajánlatok közül a PROJMEN Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.) árajánlatát fogadja el. 3.) Megállapítja, hogy az 1.) pontban meghatározott tevékenység ellátásához szükséges forrás, Ft + ÁFA, azaz Ft a benyújtandó pályázatba beépíthető, elszámolható költség, ezért ahhoz saját forrás biztosítása nem szükséges. 4.) Felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. 5.) A DAVODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4700 Mátészalka, Kossuth u. 31. A. ép. fsz. lház. 2.) árajánlatát nem fogadja el. 6.) A NeoControl Medical Bt. (3532 Miskolc, Kohó utca 6.) árajánlatát nem fogadja el. 1.) PROJMEN Projektmenedzselő, Pályázatíró és Tanácsadó Kft Debrecen, Böszörményi út 71. IV. em. 15.

31 370 2.) DAVODA Tanácsadó és Szolgáltató Kft Mátészalka, Kossuth u. 31. A. ép. fsz. lház ) NeoControl Medical Bt Miskolc, Kohó utca 6. 4.) Polgármesteri Hivatal Építésügyi és Városfejlesztési Iroda 5.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda 6.) Belső ellenőr 7.) Könyvvizsgáló 20. napirendi pont: A Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként való működéséhez hozzájárulás. A határozat-tervezet a jegyzőkönyvhöz csatolva van. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 216/2012. (XI.28.) KT. a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként való működéséhez hozzájárulás 1.) Hozzájárul a Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft. (3910 Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1. hrsz.) /a továbbiakban: Kft./ közhasznú szervezetként való működéséhez, továbbá ahhoz, hogy a Kft. kezdeményezze közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vételét. 2.) Felhatalmazza a polgármestert a társasági szerződés módosításának aláírására. Tokaji Egészségfejlesztő Központ Nonprofit Kft Tokaj, Bodrogkeresztúri út 1544/1. hrsz.

32 371 B e j e l e n t é s : Farkas Ernő polgármester: Tájékoztatom a Képviselő-testületet arról, hogy megkezdődött a szeméttelep rekultivációja. A rekultivációra a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás nyújtott be pályázatot, amely kb. 100 millió forint összegű beruházás. Az önkormányzatnak az előző hulladékkezelési közszolgáltatónál, a Z.H.K. Zempléni Hulladékkezelő Kft-ben üzletrésze van. Úgy gondom, hogy fel kellene ajánlani a Kft-nek megvételre ezt az üzletrészt, ugyanis a szolgáltatást már nem ők végzik a településünkön. Az ajánlattal kapcsolatban meg fogom keresni a Kft-t. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás mai ülésén nem tudtam részt venni, ezért meghatalmaztam Pályi Zoltán alpolgármester urat arra, hogy az önkormányzatot képviselje. A Társulás az általam adott meghatalmazást nem fogadta el, hanem azt kérte, hogy a Képviselő-testület adjon meghatalmazást a társulási ülésen való helyettesítésre. Javaslom a Képviselő-testületnek, hogy adjon meghatalmazást Pályi Zoltán alpolgármesternek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladékgazdálkodási Társulás ülésén történő helyettesítésre. 7 igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 217/2012. (XI.28.) KT. polgármester helyettesítése Felhatalmazza Pályi Zoltán 4465 Rakamaz, Nyírfa út 11. szám alatti lakos alpolgármestert, hogy Farkas Ernőt, Rakamaz Város Polgármesterét akadályoztatása esetén, távollétében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás (4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.) ülésén teljes jogkörrel helyettesítse. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás 4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

33 372 Ezt követően Farkas Ernő polgármester az ülést bezárta, és a Képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját. K.m.f. Farkas Ernő polgármester Dr. Tóth Andrea jegyző Héri Viktor Palsics János jegyzőkönyv-hitelesítők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2012. november 28. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2012. november 28. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. november 28. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Távolmaradt: Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. május 11. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Nádasdi Frida a bizottság elnöke, Héri Viktor a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Dr. Tóth Andrea

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete

Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Rakamaz Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (II.29.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól, valamint a helyiségek bérbeadásáról Rakamaz Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. szeptember 30. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről

Készült: Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 30-án 13.00 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről CSEHBÁNYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8445 Csehbánya, Fő u. 39., Tel./fax: (88) 241-009 e-mail: csehbanya@invitel.hu, web: www.csehbanya.hu Szám: 25/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 337 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. augusztus 31. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző

/: Szabó Béla :/ /:Soltész Ferenc Dávid :/ polgármester jegyző Képviselő-testülete ÖKÖRITÓFÜLPÖS Száma: Ö/515/2014./ált. 2014. január 16-án tartott rendkívüli NYÍLT ülésének: a./ Jegyzőkönyve:1-től 5-ig b./ Tárgysorozata: 1-től 2 -ig c./ i: 1-től 4-ig d./ Rendelete:-

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 759 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 24-én - pénteken - de. 8.00 órakor megtartott ülésérıl. A képviselı-testület ülésének helye: a Polgármesteri

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2011. augusztus 30-án megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt.

JEGYZŐKÖNYV. Kérem, képviselőtársaim kézfeltartással jelezzék annak elfogadását. Köszönöm. Ellenvélemény, tartózkodás nem volt. JEGYZŐKÖNYV Gamás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 6-án 13:00 órai kezdettel a Gamási Önkormányzat Tanácskozó termében megtartandó alakuló üléséről. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S E L İ T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2012 január 25 - i testületi ülésére a 2. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Rendelet tervezet az önkormányzat 2012 évi költségvetésérıl

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mende Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 17.-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme, Fő utca 14. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 106/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2010. január 26-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester Gyıriné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. jegyző. a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. vezérigazgatója. a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője /,#fil-.".,_, ~~,,,.,,,..",,,..,_,.,,,"..... ---\, BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYA Ö~ŐRMA'NYZÁT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉN j' GAZDASÁGI BIZOTTSÁG _-==J,\, ;; JEGYZŐKÖNYV Készült a Gazdasági Bizottság 2012.

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:5/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal részéről: Komendáné Nagy Márta J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2012. május 29-én (kedd) 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Kék János elnök Pózer Tamás elnökhelyettes Bón Ferenc képviselő Kozák

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott nyilvános üléséről NEMESHANY TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8471 Nemeshany, Petőfi u. 85. Szám:.../2010. 1 JEGYZŐKÖNYV Nemeshany Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 16-án 17 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja:

Pilisszentkereszt Község Önkormányzata 1/2016. KIVONAT. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Az óvodai előjegyzés időpontja: 1/2016. A 2016. január 21-én megtartott képviselő-testületi ülésről. 1/2016. (I.21.) sz. önkormányzati határozat: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2016. évi

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve 2009. április 27. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: 16/2009. (IV.27.) ÖH 2008. évi pénzmaradvány jóváhagyása

Részletesebben

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet K i v o n a t A Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 08-án kedden 12,00 órai kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvéből: 1/2011. (II. 11.) Önkormányzati Rendelet

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt. szám: 9-1/14/2011. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 14-én

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 207 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. május 29. napján 9 00 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: Bodnár

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 346 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2015. szeptember 4. napján 8 30 órától a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V

13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kálló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2013. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tartalmazza: 51/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi határozat Elvégzett munkákról 52/2013. (IX.23.) számú képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester.

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan volt távol: Maximovits László alpolgármester. JEGYZŐKÖNYV Készült: Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13-án, 16.00 órától a Polgármesteri Hivatalban megtartott ülésén. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester, Berecz

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV. 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV 10 015-15/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. május 29-én de 9,00 órakor TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 8/2015.(V.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása

Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása Budaörs Város Önkormányzat A 2011. évi költségvetésének általános indokolása 1. sz. melléklet Az Országgyűlés 2010. december 23-án fogadta el a Magyar Köztársaság 2011.évi költségvetéséről szóló 2010.

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

1. oldal. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése 1. oldal Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság út 10. Telefon: 56/583-400. Kengyel Községi Önkormányzat 2012.évi tervezett bevételeinek és kiadásainak I. félévi teljesítése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 11/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 15/2012. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat képviselő-testületének, 2012. május

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097 Kunadacs, Rákóczi u. 2. Telefon: 06-76/558-131 Fax: 06-76/422-057 E-mail: kunadacs.ph@tanet.hu 130-8/2012. Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. november 14-én megtartott Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öreg Iskola Az ülés kezdete:

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6./2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013.április 30.-án (kedd) 15 órakor tartott üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 25-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének

11. számú. Jegyzőkönyv. Mátraverebély Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 11. számú Jegyzőkönyv Mátraverebély Község Önkormányzata ének 2014. augusztus 7-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: ének a Polgármesteri Hivatalban 2014. augusztus 07-én megtartott üléséről.

Részletesebben

12/2009. m u t a t ó j a.

12/2009. m u t a t ó j a. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, Fő út 53/a. 12/2009 A Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. május 13- án megtartott ülésen felvett, hangfelvétellel rögzített ülés

Részletesebben

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete

KIVONAT. Alcsútdoboz Település Önkormányzatának Képviselő-testülete megtartott soros testületi ülésének könyvéből: Alcsútdoboz Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013 (X. 30.) sz. határozata a lejárt határidejű határozatok teljesüléséről szóló beszámolóról

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. március 23-án reggel 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak:

Részletesebben

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat

207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat könyvéből: 207/2015. (VI. 25.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekszületési támogatás költségeinek fedezésére 7,5 mft-ot különít el, az önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. március 14-i soros ülésén Hozott határozatok: 35/2013./03.14/KT.sz.-tól 59/2013./03.14./KT.sz-ig Hozott rendelet: 7/2013./03. 18./-tól

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását.

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: A./ Képviselő-testület tagjai részéről: B./ Tanácskozási joggal: ifj. Dallos Zoltán képviselő előre jelezte távolmaradását. Jegyzőkönyv Készült: Balatonszőlős Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 7-én, 18:30 órai kezdettel megtartott Képviselő-testületi üléséről, a Faluháza Tanácstermében. Jelen vannak:

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga

Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. május 26-i. nyilvános ülésének anyaga 20 Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 26-i nyilvános ülésének anyaga Kislőd Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8446 Kislőd, Hősök tere 2. Szám: 3/2015.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete 2008. november 20-án tartott ülésén. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterem. Jelen vannak: Gyuricza László, dr. Iván Katalin,

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 17. számú jegyzőkönyve (2013. JÚLIUS 23.) Határozatok: 111/2013. 114/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben