VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 28-ai üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről"

Átírás

1 VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 28-ai üléséről

2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés február 28-ai üléséről Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Dr. Szabó Gábor Knapp János Pál Szaniszló Zoltán Kovács Attila Székely Antal Michl Miklós Turi Bálint Nagy Sándor Dr. Udvardi Erzsébet Popovics György Ujházy Emil Simon Géza Winkfein Csaba Zentai-Plajner Zsolt (összesen: 15 fő) közgyűlési tag továbbá: Kontur Pál országgyűlési képviselő Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra megyei aljegyző Horányi Márton könyvvizsgáló Metzger Gyula, a Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Sport Bizottság tagja Vörös István, a Komárom-Esztergom Megyei Területi Roma Önkormányzat elnöke a 12. napirendi pontnál: Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott dr. Vida Dóra, a Kormányhivatal igazgatója, a megyei önkormányzati hivatal munkatársai (7 fő) Popovics György köszönti Czunyiné dr. Bertalan Judit és Kontur Pál országgyűlési képviselőt; az ülésen megjelenteket, majd megállapítja a határozatképességet. Tájékoztatást ad arról, hogy a évi költségvetési rendelet-tervezethez kapcsolódó könyvvizsgálói jelentést az ülést megelőzően kapták kézhez a közgyűlés tagjai. (Csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Ezt követően pedig a meghívón szereplő napirendi javaslattól eltérően azt javasolja, hogy az előterjesztések sorszámát megtartva elsőként a 10.napirendi pontként jelzett A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (5), másodikként a 12. napirendi pontként szereplő Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei - 2 -

3 járások kialakításáról, helyzetéről tárgyú előterjesztést, majd pedig a meghívóban szereplő sorrendet megtartva vitassa meg az előterjesztéseket a testület. Winkfein Csaba az MSZP frakció nevében azt javasolja, hogy a második napirendi pontként tárgyalásra javasolt előterjesztést Tájékoztató a járások kialakításáról, helyzetéről a közgyűlés következő ülésén tárgyalja a testület. Úgy értékelik, hogy a jelenlegi előterjesztés teljesen értékelhetetlen anyag. Azt gondolja, ha a kormánymegbízott asszony elolvasta volna ezt az anyagot, akkor ő maga sem írta volna alá. Az tele van helyesírási hibákkal, elírásokkal, és az az érzésük, hogy az előterjesztés nem is erre az ülésre készült. Azt javasolja, hogy a következő ülésre készüljön olyan anyag, amit érdemben tudnak tárgyalni és világos képet mutatna arról, hogy a járások kialakítása hogyan is zajlott valóságban, a járási vezetők hogyan, milyen feltételek alapján lettek kinevezve; kik lettek a járási vezetők, hogy működik az egész rendszer. Egy világosabb, érthetőbb, mindenki által átlátható anyagot szeretne kapni. Szavazást is kér arról, hogy az előterjesztést a mai ülésen ne tárgyalja a közgyűlés, vegye le napirendjéről. Popovics György érti a javaslatot, viszont nem ért vele egyet. Turi Bálint azt javasolja, hogy maradjon napirenden az előterjesztés. Véleménye szerint a Kormánymegbízott által szóbeli kiegészítését követően mindenki érteni fogja az abban foglaltakat. Popovics György elmondja, hogy felvetődött az is, hogy szóbeli tájékoztatást kapjon a testület, de mi azt kértük, hogy legyen írásos anyag is. Azt mondja, hogy ne kerüljön le a mai ülés napirendjéről, hanem tárgyalja meg a testület a járások kialakításáról és helyzetéről szóló tájékoztatót. Természetesen lehetőség van a kérdések megfogalmazására szóban és írásban is. Szól arról, hogy az előzőekben már elhangzott javaslatát is figyelembe véve az eredeti napirendi javaslatát fogja szavazásra bocsátani azzal a kiegészítéssel, hogy az egyebek napirendi pont keretében egy kitüntetéssel kapcsolatos döntési javaslat és a JOBBIK felvetésének megvitatására kerül sor. Ezt követően szavazásra bocsátja a Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei járások kialakításáról, helyzetéről tárgyú előterjesztés tárgyalásának átütemezését, amelyet Winkfein Csaba javasolt. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 15 jelen lévő tagja 4 igen és 11 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 16/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés nem fogadja el az MSZP frakcióvezetőjének a meghívóban 12. napirendi pontként szereplő Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei járások kialakításáról, helyzetéről tárgyú előterjesztés tárgyalásnak következő ülésre történő átütemezésére és új előterjesztés készítésére vonatkozó javaslatát

4 Popovics György ezt követően a következő napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala a) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV.) b) A területfejlesztési tevékenység támogatásával kapcsolatos ÁROP /A kódú pályázat benyújtására történő felhatalmazás. c) Partnerségi megállapodás a Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő fejlesztésének elősegítésére d) Döntés a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezetének kijelöléséről 6. Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alappal kapcsolatos döntések a) Naszály Község Önkormányzatának átütemezési kérelme támogatás visszafizetésére b) Bajna Község Önkormányzatának támogatási kérelme c) Ete Község Önkormányzatának támogatási kérelme d) Banai sportegyesület támogatási kérelme 7. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosítási javaslatának véleményezése 8. A Komárom-Esztergom megyére vonatkozó Megyei Környezetvédelmi Program előkészítése 9. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) 10. A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (5.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete között létrejött Együttműködési Megállapodás 11. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés bizottságainak beszámolói működésük eltelt időszakáról (1) 12. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei járások kialakításáról, helyzetéről 13. Egyebek a) Kitüntetési javaslat b) JOBBIK felvetése Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 11 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozza: - 4 -

5 17/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a február 28-ai ülése napirendjét a következők szerint állapítja meg: 1. Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 2. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása 4. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása 5. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala e) A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV.) f) A területfejlesztési tevékenység támogatásával kapcsolatos ÁROP /A kódú pályázat benyújtására történő felhatalmazás. g) Partnerségi megállapodás a Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő fejlesztésének elősegítésére h) Döntés a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezetének kijelöléséről 6. Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alappal kapcsolatos döntések e) Naszály Község Önkormányzatának átütemezési kérelme támogatás visszafizetésére f) Bajna Község Önkormányzatának támogatási kérelme g) Ete Község Önkormányzatának támogatási kérelme h) Banai sportegyesület támogatási kérelme 7. Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosítási javaslatának véleményezése 8. A Komárom-Esztergom megyére vonatkozó Megyei Környezetvédelmi Program előkészítése 9. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) 10. A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (5.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete között létrejött Együttműködési Megállapodás 11. A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés bizottságainak beszámolói működésük eltelt időszakáról (1) 12. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei járások kialakításáról, helyzetéről 13. Egyebek a) Kitüntetési javaslat b) JOBBIK felvetése Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke - 5 -

6 10. napirendi pont: A megyei önkormányzat együttműködési megállapodásainak felülvizsgálata (5.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete között létrejött Együttműködési Megállapodás Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Meghívott: Pordán Zsigmond, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete elnöke Pordán Zsigmond szóbeli kiegészítése, Popovics György reagálása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 18/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezetével a gazdaság szereplőit érintő, a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó, illetve általa kezdeményezett terület-és vidékfejlesztési, gazdaságfejlesztési, foglalkoztatás-politikai feladatok összehangolt megvalósítása érdekében együttműködési megállapodást köt, és felhatalmazza a megyei közgyűlés elnökét a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. 2. Hatályon kívül helyezi a 90/2005.(III. 31.) számú közgyűlési határozatot. Határidő: március 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke A 18/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat melléklete Együttműködési megállapodás Amely létrejött egyrészről a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviselője: Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), másrészről a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom- Esztergom Megyei Szervezete (2800 Tatabánya, Bárdos lakópark 4/A.) képviselője: Pordán Zsigmond elnök (továbbiakban: VOSZ Megyei Szervezete) között - megerősítve és továbbgondolva a Megyei Önkormányzat és VOSZ között márciusában aláírt együttműködési megállapodás fő célkitűzéseit - a következő feltételek szerint: I. Az együttműködés alapvető célja, hogy segítse a gazdaság szereplőit érintő, a megyei önkormányzat hatáskörébe tartozó, illetve általa kezdeményezett terület-és vidékfejlesztési, - 6 -

7 gazdaságfejlesztési, foglalkoztatás-politikai feladatok összehangolt megvalósítását. Ennek keretében a VOSZ Megyei Szervezete és a Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Együttműködő Felek) együttműködik az alábbiakban meghatározottak szerint: II. Az együttműködés tartalma: 1. A VOSZ Megyei Szervezete, mint a megye vállalkozóinak és munkaadóinak érdekvédelmi szervezete, a következő területeken segíti a Megyei Önkormányzat munkáját: a) A Megyei Önkormányzat gazdasági döntéseinek elősegítése és megalapozása érdekében információkat gyűjt tagsága, a gazdasági élet szereplői körében a döntések várható hatásairól. b) Felhívja tagjai figyelmét a megyei területfejlesztési elképzelések kialakításában, illetve a megye fejlesztési céljainak megvalósításában és végrehajtásában való részvétel lehetőségére. c) Szakmai hátteret biztosít a Megyei Önkormányzat gazdasági, területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs jellegű legfontosabb stratégiai tervezési munkáihoz. d) A folyamatosan tájékoztatja tagjait a Megyei Önkormányzat gazdasági jellegű döntéseiről, területi tervezési tevékenységről. e) A Megyei Önkormányzat felkérésére közreműködik a megyei önkormányzathoz érkező hazai és külföldi delegációk részére kínált szakmai programok szervezésében, illetve az általa meghívott hazai és külföldi résztvevőkkel folytatott üzleti tárgyalásokon tárgyalási lehetőséget biztosít a Megyei Önkormányzat részére. f) A gazdaság fejlesztésével összefüggésben közreműködik a megyei területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában, illetve szakmai hátteret biztosít a Megyei Önkormányzat gazdasági jellegű stratégiai tervezési munkájához. g) Lehetőséget biztosít a közgyűléseken, jelentősebb szakmai rendezvényein a Megyei Önkormányzat meghívottként való részvételére, különösen a Megyei Önkormányzat feladatait is érintő ügyek tárgyalása esetén. h) A VOSZ Megyei Szervezete kétévente tájékoztatást ad a közgyűlésnek tevékenységéről és az együttműködési megállapodásban foglaltak megvalósulásáról. 2. A Megyei Önkormányzat az alábbi területeken segíti a VOSZ Megyei Szervezete gazdaságfejlesztési, területfejlesztési, illetve foglalkoztatás-politikai feladatainak ellátásában: a) Lehetőséget biztosít a VOSZ Megyei Szervezete a Közgyűlés, a Területfejlesztési Koordinációs, Vidékfejlesztési és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Területi Tervezési és Értékelési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ülésein meghívottként való részvételre. A Közgyűlés elé kerülő gazdaságot érintő előterjesztéseket tájékoztatás és véleményezés céljából előzetesen megküldi a VOSZ Megyei Szervezete részére. b) Bevonja a VOSZ Megyei Szervezetét a megyei gazdasági, területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs jellegű legfontosabb stratégiai elhatározások kialakításába és megvalósításába. c) Meghívja a VOSZ Megyei Szervezetét a megyei területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program tervezésének társadalmasítása érdekében létrehozott Komárom-Esztergom Megyei Terület- és Vidékfejlesztési Kollégiumba. d) A Megyei Önkormányzat tájékoztatja a VOSZ Megyei Szervezetét azon hazai és külföldi delegációk megbeszéléseinek eredményeiről, ahol a VOSZ Megyei Szervezete részt vett a szakmai programok megszervezésében

8 e) Megyei önkormányzati gazdasági, üzleti delegációk kiutazásakor részvételi lehetőséget biztosít a VOSZ Megyei Szervezetének 1 fő részére, melynek költségeit a VOSZ Megyei Szervezete fedezi. f) A Megyei Önkormányzat pályázati kérdésekben együttműködik a VOSZ Megyei Szervezetével konkrét lehetőség esetén külső források megszerzéséért. 3. Az Együttműködő Felek vállalják, hogy: a) A megállapodás hatálybalépésének évét követő második év decemberében a Megyei Önkormányzat elnöke, valamint a VOSZ Megyei Szervezetének elnöke értékeli az adott időszak együttműködésének tapasztalatait és dönt annak folytatásáról, illetve meghatározza az együttműködés további irányát. b) A belső fórumokon túl a nyilvánosságot is tájékoztatják együttműködésük tényéről, és ennek keretében kétévente közreadják közös tevékenységük eredményeit. c) Kapcsolattartó személyeket jelölnek ki, akik gondoskodnak az együttműködés zökkenőmentes bonyolításáról. d) Közös akarattal megszüntetik a közöttük, a 90/2005. (III. 31.) számú közgyűlési határozat alapján létrejött korábbi együttműködési megállapodást. III. Jelen együttműködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba. Jelen együttműködési megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. Tatabánya, március... Tatabánya, március... Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés elnöke Pordán Zsigmond a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Komárom-Esztergom Megyei Szervezete elnöke Pénzügyi ellenjegyező: Jogtanácsosi ellenjegyző: Tatabánya, február... Tatabánya, február... Németné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária megyei aljegyző 12. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei járások kialakításáról, helyzetéről Előterjesztő: Czunyiné dr. Bertalan Judit kormánymegbízott Czunyiné dr. Bertalan Judit bevezető gondolata/válasza/reagálása, Winkfein Csaba, Ujházy Emil kérdései/hozzászólása, dr. Udvardi Erzsébet, Turi Bálint, dr. Balogh Zoltán, Popovics György hozzászólása a jegyzőkönyv mellékletét képezi

9 Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 9 igen, 4 nem, 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 19/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés tudomásul veszi a Komárom-Esztergom megyei járások kialakításáról, helyzetéről szóló tájékoztatóban foglaltakat és köszönetet mond a Komárom-Esztergom Megyei Kormánymegbízottnak az előterjesztés elkészítéséért. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Szünet Jelen van: 15 fő közgyűlési tag Popovics György arra kéri a Közgyűlést, hogy járuljon hozzá ahhoz, hogy a meghívóban 9. napirendi pontként szereplő előterjesztés tárgyalásával folytassa ülését. Ezt követően szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 20/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés dönt arról, hogy - az elfogadott napirendi pontok tárgyalási sorrendjétől eltérően - a meghívóban 9. napirendi pontként szereplő Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) tárgyú előterjesztés tárgyalásával folytatja ülését. 9. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzatok évi működéséről (2.) Előterjesztő: Waldmannné Baudentisztl Éva, a német nemzetiségi önkormányzat elnöke Popovics György köszönti Waldmannné Baudentisztl Évát, a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata elnökét

10 Kérdés nem hangzott el. Ujházy Emil, dr. Udvardi Erzsébet, Popovics György hozzászólása mellékletét képezi. a jegyzőkönyv Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 21/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Tudomásul veszi a Komárom-Esztergom Megyei Németek Önkormányzata működéséről szóló tájékoztatót. Határidő: azonnal Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke 2. A nemzetiségek jogairól szóló évi CLXXIX. törvény 80. -ában foglalt kötelezettségnek eleget téve felülvizsgálta a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodásokat, és a megállapodást kötő felekkel egyetértésben úgy határozott, hogy azokat a költségvetési rendeletének elfogadásáig változatlan formában fenntartja. Felkéri a közgyűlés elnökét, hogy - az önkormányzati költség-hozzájárulás összegének ismeretében - költségvetési rendelet elfogadását követő testületi ülésre készítse elő a nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodás módosítását. Határidő: április 25. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Varga Zita, nemzetközi, nemzetiségi és sport referens 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgyűlés két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekről, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el Popovics György szavazást rendel el az előterjesztéshez kapcsolódó - vissza nem térítendő támogatás felhasználása - I. határozati javaslatról. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 22/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhatalmazza a közgyűlés elnökét a Ft összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi elszámolásnak a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részére

11 történő benyújtására és felkéri, hogy az elszámolás minisztériumi jóváhagyásról adjon tájékoztatást a közgyűlés részére a áprilisi ülésén. Határidő: Felelős: értelemszerűen Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Németné Horváth Zsuzsanna főosztályvezető Bodnár Mihály költségvetési osztályvezető Popovics György szavazást rendel el az előterjesztéshez kapcsolódó II. határozati javaslatról. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza 23/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elfogadja a következő közgyűlési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 3/2013. (I. 31.) 11/2013. (I. 31.) 4/2013. (I. 31.) 12/2013. (I. 31.) 6/2013. (I. 31.) 13/2013. (I. 31.) 8/2013. (I. 31.) 14/2013. (I. 31.) 9/2013. (I. 31.) 15/2013. (I. 31.) 10/2013. (I. 31.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekről adott tájékoztatót. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Holchacker Jánosné, humánpolitikai és önkormányzati referens 2. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Winkfein Csaba arról tájékoztatja a közgyűlés tagjait, hogy a Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság a évi költségvetési rendelet-tervezettel kapcsolatos előterjesztést, a hozzá kapcsolódó határozati javaslatot és rendelet-tervezetet, valamint a évi költségvetési rendelet megalkotásával kapcsolatos előterjesztést és rendelet tervezetet - 3 nem szavazat mellett támogatta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatról

12 A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 9 igen és 6 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 24/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom - Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Elismeri, hogy a évben a Szent Borbála Kórház részére átutalt, összesen ,-Ft összegű előleg visszafizetésére vonatkozó, a kötelezett Szent Borbála Kórház által is elismert követelésének jogutóda a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség és Szervezetfejlesztési Intézet. 2. Elismeri, hogy a évben a KEM Térségi Integrált Szakképzési Központ részére átutalt, elszámolási kötelezettségű ,-Ft önrészre vonatkozó, a kötelezett Szakképzési Központ által is elismert elszámoltatási - és indokolt esetben visszakövetelési - jog jogutóda a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló évi CLIV. törvény alapján a Komárom-Esztergom Megyei Intézményfenntartó Központ. 3. Felkéri a közgyűlést elnökét, hogy az 1-2. pontok szerinti jogutódlások elismeréséről, a követelések átadásáról a jelen határozat megküldésével tájékoztassa az érintetteket; illetve a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal vezetőjét. 4. Utasítja a megyei főjegyzőt, hogy intézkedjen a jogutódlással érintett követelések törléséről. Határidő: azonnal Felelős: 1-3.) pont végrehajtásáért: Popovics György, a közgyűlés elnöke 4.) pont végrehajtásáért: dr. Péntek Péter megyei főjegyző Popovics György szavazást rendel el a beterjesztett rendelet-tervezetről. A megyei közgyűlés 15 jelenlévő tagja 9 igen és 6 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 16.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban: R) módosításáról és kiegészítéséről (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.)

13 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetési rendeletének megalkotása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Popovics György kéri a rendelet-tervezet 18. (2) bekezdésében a 4. -ának (5) bekezdését, és szövegrészt törölni. Kérdés nem hangzott el. Winkfein Csaba, Turi Bálint, Popovics György hozzászólása/reagálás a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Popovics György szavazást rendel el az előterjesztéshez kapcsolódó - az Önkormányzati Hivatal Ügyrendjének kiegészítését érintő - határozati javaslatról. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 9 igen és 6 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 25/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal 31/2012. (III. 29.) számú közgyűlési határozattal megalkotott Ügyrendjének III. fejezetében a Hivatal Területfejlesztési Osztályának szervezetét osztályvezető-helyettes és területfejlesztési referens II. elnevezésű státuszokkal egészíti ki. Határidő: Felelős: folyamatos Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: referens Holchacker Jánosné humánpolitikai és önkormányzati Popovics György szavazást rendel el a beterjesztett rendelet-tervezetről. A megyei közgyűlés 15 jelenlévő tagja 9 igen és 6 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 4. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítása Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke

14 Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el a beterjesztett rendelet-tervezetről. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja közül 2 fő kikapcsolta szavazópultját és nem vesz részt a szavazásban. A megyei közgyűlés 9 igen és 4 nem szavazattal a következő rendeletet alkotja: A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 3/2013. (II. 28.) számú önkormányzati rendelete a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007. (III. 29.) számú önkormányzati rendelet módosításáról (Az önkormányzati rendelet csatolva a jegyzőkönyvhöz.) Popovics György szavazást rendel el a - rendelet egységes szerkezetbe foglalásával kapcsolatos - határozati javaslatról. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja közül 2 fő nem kapcsolta vissza szavazópultját, és nem vesz részt a szavazásban. A megyei közgyűlés 9 igen és 4 nem szavazattal a következő határozatot hozza: 26/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés felhívja a megyei főjegyzőt, hogy gondoskodjon a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2007.(III. 29.) számú önkormányzati rendeletnek a módosító /2013.(II. 28.) önkormányzati rendelettel történő egységes szerkezetbe foglalásáról és közzétételéről. Határidő: március 31. Felelős: Dr. Péntek Péter megyei főjegyző Hivatali végrehajtásért felelős: Holchacker Jánosné, humánpolitikai és önkormányzati referens 5. napirendi pont: Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 5. a) napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV.) Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

15 27/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés, mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja, 1. Tekintettel a módosított 85/2009. (IV.10.) Korm. rendelet 34.. (4) bekezdésére és a vonatkozó záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, a határozat 1. számú mellékletében szereplő támogatási szerződések esetében a szerződésekben vállalt kötelezettségeket teljesítettnek tekinti, a szerződések lezárhatók. 2. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan hozzájárul az alábbi támogatási szerződésekkel érintett ingatlanok fenntartó váltásához, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére, a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti: Támogatási szerződés száma C.D.IV / K C.D.IV / K D Fejlesztés megnevezése Szerződő önkormányzat Előirányzat megnevezése Általános Iskola évi emelet-ráépítés Bakonyszombathely CÉDE Arany János Általános Iskola gázellátása Súr évi TEKI Általános Iskola padlóburkolatának évi cseréje Annavölgy CÉDE Polgármesteri Hivatal belső felújítása Tárkány évi TEKI Megüresedett Művelődési Ház funkcióváltása Önkormányzati Hivatal és Orvosi rendelő építése Várgesztes 2005 évi CÉDE 3. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan tudomásul veszi az alábbi támogatási szerződésekben szereplő ingatlanok törvényi felhatalmazásra bekövetkezett elidegenítését, illetve a megyei területfejlesztési tanács térítésmentes átadást jóváhagyó döntéseit, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyvek megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződéseket is lezártnak tekinti. Támogatási szerződés száma C.D.IV /2002 Fejlesztés megnevezése Somogyi Béla Általános Iskola balesetveszélyt elhárító Szerződő önkormányzat Esztergom Előirányzat megnevezése évi CÉDE

16 munkálatai C.D.IV / K C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 C.D.IV /2001 C.D.IV / D C.D.IV /2004 C.D.IV /2001 Aranyhegyi óvoda tetőfelújítása Esztergom évi CÉDE Általános Iskola nyílászáróinak részleges cseréje Tárkány évi CÉDE Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat évi CÉDE József Attila Megyei Könyvtár épületének külső felújítási munkái Általános Iskola és Diákotthon Kömlőd, Kastélyépület tető- és vizesblokk felújítása, Általános Iskola és Diákotthon tetőszigetelés teljes felújítása Két lakóotthoni egység létrehozása belső átalakítással Bottyán János Műszaki Szakközépiskola homlokzat felújítása Kuny Domokos Múzeum Görög-római Szobormásolatok Múzeuma épületének külső felújítása Orvosi gép-műszer beszerzése, Tatabánya, Szent Borbála Kórház Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat Komárom- Esztergom Megyei Önkormányzat évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE évi CÉDE 4. A módosított 85/2009 (IV.10.) Korm. rendelet 20..(1)-(4) bekezdésében foglaltakra tekintettel utólagosan tudomásul veszi a fejlesztés új helyszínre telepítését, egyúttal a rendelet 34.. (4) bekezdésére és a záró ellenőrzési jegyzőkönyv megállapításaira, valamint az előterjesztésben szereplő indokokra tekintettel a szerződést is lezártnak tekinti. Támogatási szerződés száma T.K.II /2002K Fejlesztés megnevezése Bakony térségi közlekedési park aszfaltozása, II. ütem Szerződő önkormányzat Kisbér Város Önkormányzata Előirányzat megnevezése évi TEKI

17 5. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy gondoskodjék a döntésekkel összefüggő dokumentumok aláírására. Felkéri, hogy a döntésről értesítse az érintett kedvezményezetteket, valamint a Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Megyei Igazgatóságát. Határidő: március 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, területfejlesztési osztályvezető 5. b) napirendi pont: A területfejlesztési tevékenység támogatásával kapcsolatos ÁROP /A kódú pályázat benyújtására történő felhatalmazás. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 28/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy az ÁROP /A kóddal a területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok számára elnevezésű pályázatot benyújtsa a pályázati kiírásban szereplő formai és tartalmi követelmények szerint. 2. Kéri a közgyűlés elnökét, hogy a pályázat tartalmáról a közgyűlést annak beadását követő ülésén részletesen tájékoztassa. Határidő: Felelős: a pályázat benyújtásának napja Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: dr. Péntek Péter megyei főjegyző 5. c) napirendi pont: Partnerségi megállapodás a Győr-Gönyű országos közforgalmú kikötő fejlesztésének elősegítésére Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza:

18 29/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Támogatja, hogy a TEN-T törzshálózatába tartozó Duna melletti Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő komplex közlekedési csomóponttá és logisztikai központtá fejlesztése kiemelt nagyprojektként valósuljon meg a közötti időszakban. 2. Csatlakozik ahhoz a Partnerségi Megállapodáshoz, amelyet a MAHART Magyar Hajózási Zrt, az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és a Szigetköz Felső-Duna mente Térségi Fejlesztési Tanács kötött a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő már működő létesítményei jobb kihasználtságának, valamint a további fejlesztési ütemek mielőbbi megvalósításának elősegítése érdekében. 3. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a határozat mellékletét képező partnerségi megállapodást aláírja. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, területfejlesztési osztályvezető (A határozat melléklete csatolva a jegyzőkönyvhöz.) 5. d) napirendi pont: Döntés a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezetének kijelöléséről Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 30/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom megyei Közgyűlés 1. Egyetért a Pest Megyei Közgyűlés elnökének azon javaslatával, hogy a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal legyen. 2. Felkéri a közgyűlés elnökét, tájékoztassa a Dunakanyar Térségi Fejlesztési Tanács tagjait fenti támogató döntéséről. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, területfejlesztési osztályvezető

19 6. napirendi pont: Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alappal kapcsolatos döntések Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke 6. a) napirendi pont: Naszály Község Önkormányzatának átütemezési kérelme támogatás visszafizetésére Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 31/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. a Település Pályázati Alapból Naszály Önkormányzatának megítélt évi támogatások visszafizetését az alábbiak szerint módosítja a kedvezményezett kérésére: a) Hozzájárul a játszótér építésére megkötött VI.435-3/2010 sz. szerződésben szereplő támogatásból még visszafizetendő Ft törlesztésének átütemezéséhez az alábbiak szerint: Visszafizetési határidők Törlesztés összege (Ft) b) Hozzájárul a sportpálya melletti nyilvános illemhely építésére megkötött VI /2011 sz. szerződésben szereplő Ft törlesztésének átütemezéséhez az alábbiak szerint: Visszafizetési határidők Törlesztés összege (Ft) c) Hozzájárul a polgármesteri hivatal külső felújítására megkötött VI.859-3/2011 sz. szerződésben szereplő Ft visszafizetésének átütemezéséhez az alábbiak szerint:

20 Visszafizetési határidők Törlesztés összege (Ft) Mint a Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Tanács jogutódja hozzájárul a tanács által támogatott, Angyalffy Mátyás Általános Iskola épülete csapadékvíz elvezetésének engedélyes és kiviteli tervének elkészítését célzó Ft támogatás visszafizetésének 1 évvel történő elhalasztásához (szerz.szám: VII.98/2011). A visszafizetett támogatás az önkormányzat adott évi költségvetését növeli. A törlesztés módosított ütemezése: Visszafizetési határidők Törlesztés összege (Ft) március június szeptember december Kéri Naszály Önkormányzatát, hogy pénzügyi helyzetétől függően törekedjen a támogatások esetleges fenti ütemnél gyorsabb visszafizetésére. Határidő: Felelős: azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, területfejlesztési osztályvezető 6. b) napirendi pont: Bajna Község Önkormányzatának támogatási kérelme Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 32/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Támogatja a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alapjából Bajna Önkormányzata kérelmét. A község sportcsarnoka felújítására megítélt Ft belügyminisztériumi támogatáshoz tartozó önerő részbeni megelőlegezésére Ft visszatérítendő támogatást ítél meg

21 2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a szabályzat melléklete szerinti támogatási szerződést megkösse a kedvezményezettel. Határidő: március 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, területfejlesztési osztályvezető 6. c) napirendi pont: Ete Község Önkormányzatának támogatási kérelme Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 33/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Támogatja Ete Önkormányzata kérelmét és Ft visszatérítendő támogatást ítél meg a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alapból. 2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a szabályzat melléklete szerinti támogatási szerződést megkösse a kedvezményezettel. Határidő: március 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, területfejlesztési osztályvezető 6. d) napirendi pont: Banai sportegyesület támogatási kérelme Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 34/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 1. Támogatja a Banai Kinizsi Sportbarátok Köre vis maior kérelmét és Ft vissza nem térítendő támogatást ítél meg a Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis Major Alapból

22 2. Felhatalmazza a közgyűlés elnökét, hogy a szabályzat melléklete szerinti támogatási szerződést megkösse a kedvezményezettel. Határidő: március 31. Felelős: Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Petrikné Molnár Erika, területfejlesztési osztályvezető 7. napirendi pont: Az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. törvény felülvizsgálatának és módosítási javaslatának véleményezése Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György elmondja, hogy óriási anyag áttekintését követően készült az előterjesztés, amelyben minden olyan korábban már megkifogásolt, de átvezetésre nem került javaslat ismét megfogalmazásra került, és azt határozati javaslat mellékletében megfogalmazott vélemény tartalmazza. Megköszöni Pengő Julianna főépítésznek az elvégzett munkáját. Ezt követően szavazást rendel el. A megyei közgyűlés 15 jelen lévő tagja 15 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 35/2013. (II. 28.) számú közgyűlési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés az Országos Területrendezési Tervről szóló évi XXVI. tv. módosításának egyeztetési anyagát megtárgyalta, és véleményét a melléklet szerint adja meg. Határidő: Felelős: a vélemény megküldésére azonnal Popovics György, a közgyűlés elnöke Hivatali végrehajtásért felelős: Pengő Julianna megyei főépítész A 35/2013 (II. 28.) számú KH melléklete A KOMÁROM_ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT VÉLEMÉNYE AZ ORSZÁGOS TERÜLETRENDEZÉSI TERVRŐL SZÓLÓ ÉVI XXVI. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATÁRÓL A) Általános észrevételek: Javasoljuk, hogy az OTrT módosítás folyamata kerüljön összehangolásra az OFTK és a megyei területfejlesztési koncepciók tervezési elfogadási ütemével

23 Javasoljuk, hogy teremtődjék meg a törvényi lehetőség a térségi szint számára, hogy az érintett államigazgatási szervekkel, hatóságokkal, NIF Zrt-vel, szomszédos térségekkel stb. egyedi egyeztetés során alakítsák ki a szerkezeti elemekhez szükséges, léptéküknek megfelelő, de az alsóbb területi szintek és a műszaki tervezés számára is kellő mozgásteret biztosító szabályozási feltételeket. Javasoljuk, hogy a tervlapokon kerüljenek feltüntetésre a településnevek, és az infrastruktúra-hálózat legfontosabb elemeit képező utak számozása. B) Részletes észrevételek és javaslatok: Az ország szerkezeti tervén kérjük települési térségként feltüntetni három megyebeli lakott helyet, azt a három kistelepülést, amelyek közigazgatásilag városrészek: Esztergom Pilisszentlélek, Kisbér Hánta és Tata Agostyán. Javasoljuk, hogy a vízgazdálkodási térség elemei a megyei területrendezési terveken a DTA-50-es alaptérképnek megfelelően kerüljenek ábrázolásra. Közutak Az országos gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú tervei és hosszú távú fejlesztési programja tartalmazza az M1 autópálya 2x3 sávossá építésének szükségességét, de csak Tatabányáig. A tatabánya-tata közötti ingázó forgalom nagyságrendje ugyanakkor azt indokolná, hogy a 2x3 sáv legalább Tatáig (Környe-Tata térségi mellékút autópálya csomópontjáig épüljön ki). Fenntartjuk javaslatunkat, hogy a Ploce Szarajevo Budapest V/C Helsinki folyosó, illetve a Léva Krakkó Gdansk irányú VI. Helsinki folyosó Budapest Léva közötti szakasza Esztergom és Párkány érintésével kapcsolódjon össze, váljon a TEN-T hálózat részévé. Fontos, hogy az Országos gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programjáról szóló 1222/2011 (VI. 29.) kormányhatározat, és ezzel az OTrT tervezete módosuljon, az esztergomi tervezett Duna híd és a hídhoz kapcsolódóan az M11 főút fejlesztése kiemelt projekt státuszt élvezzen a mielőbbi megvalósulás érdekében. A párkányi rendező-pályaudvarral való kapcsolat érdekében a hídnak a vasút átvezetését is biztosítania kell. Ez a nyomvonal nem csupán a magyarországi Duna menti ipari térség, hanem a jelenleg alulhasznosított, hatalmas párkányi logisztikai kapacitás bekapcsolódását is biztosítja a transzkontinentális vérkeringésbe és egyúttal egy jóval kedvezőbb topográfiai viszonyok között vezethető, ezért jóval olcsóbb nyomvonal kialakítását teszi lehetővé, mint az OTrT-ben szereplő jelenlegi nyomvonal. Az OTrT szerinti nyomvonal ráadásul egy jelenleg lényegében háborítatlan, természetközeli, hagyományos vidéki térségben jelentős ingatlanpiaci nyomást generálhat, miközben Komárom-Esztergom megyei Duna menti térségben barnamezős területek sokasága található, jelenleg kihasználatlanul. Az OTrT-ben és az Országos gyorsforgalmi- és főúthálózat nagytávú terve és hosszú távú fejlesztési programjáról szóló 1222/2011 (VI. 29.) kormányhatározatban is szereplő, Komáromtól nyugatra vezetett új Duna-híd és hozzá kapcsolódóan a 13. sz. főút fejlesztése kiemelten fontos a megye és a régió észak déli irányú nemzetközi közlekedési kapcsolatainak javítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan szükséges a Komáromot délről elkerülő főúti nyomvonal kiépítése is

24 Javasoljuk Duna menti közlekedési rendszerek (közút, vasút, vízi út) integrált megújítását, tekintettel a térség gazdasági területeinek megújítására, a turizmusfejlesztésre, a települések élhetőségére, a tájképi-természeti értékekre és hosszú távú fenntarthatóságra, a Duna menti települések árvízvédelmével összehangoltan. A Duna menti települések közül elsősorban Nyergesújfalu, Lábatlan, Süttő, Dunaalmás és Neszmély, a Dunára szerveződő vállalkozások, továbbá a 10-es főút illetve a Duna menti ingatlantulajdonosok bevonásával szükséges megvizsgálni a 10-es főút lakóterületi átkelési szakaszai tehermentesítésének minden szóba jöhető változatát. A Mór Oroszlány térsége Környe Tatabánya Tata térsége közúti kapcsolatainak fejlesztése, elkerülő utak kialakítása biztosíthatja Székesfehérvár és Tatabánya megyeszékhelyek főúti kapcsolatát, valamint jelentős ipari parkok (az oroszlányi, a tatabányai és a tatai) közvetlen közúti összekötését és az M1 autópályára való kijutását települési lakóterületek érintése nélkül. Ennek fontos része a megyei területrendezési terven ábrázolt, Tatát nyugatról, Tatabányát délről elkerülő a megyei területrendezési terven jelenleg térségi mellékútként ábrázolt kapcsolat főútként történő megvalósítása, a meglévő 1. sz. főút Tata és Tatabánya közötti szakaszának, illetve a Környe-Tatabánya-Tát új főúti kapcsolat érintett szakaszának kiváltásaként. A javasolt nyomvonal kiszolgálja a két város legnagyobb gazdasági területeit, így jelentősen csökkenti a két város és Vértesszőlős átkelési szakaszainak terhelését. a 1119-es számú úton Esztergomból érkező forgalom Tatabánya belterületének terhelése nélkül éri el a környei ipari parkot; megszűnteti a főút-elkerülő út autópálya torlódást a két város keleti felén, A megyei területrendezési terv a Mór (81-es főút) Pusztavám Bokod Környe illetve a (Sárvár(84.sz.főút) Celldömölk térsége Pápa) Kisbér Környe Tatabánya Tát tervezett főút estében települést elkerülő szakaszt javasol Császár és Tarján települések esetében is. Meglévő főúton (11-es) Pilismarótnál javasol még elkerülést a megyei terv. Az OTrT módosító javaslata 1/1. számú melléklet 2. számú táblázatából törlésre került az előző tervben tévesen szereplő 105. sz. főút (Pilisvörösvár (10. sz. főút) Piliscsaba Dorog Tát (10. sz. főút)). Az új főúti kapcsolatok felsorolásánál azonban a (Pápa Kisbér és Kisbér Környe Tatabánya (1. sz. főút) és Tatabánya Tát (105. sz. főút)) táti végpontjaként szerepelteti. Kérjük korrigálni. Vasutak A tervezett nagysebességű vasútvonalat (Ausztria és Szlovákia) Hegyeshalom és Rajka Budapest[Ferihegy] Röszke és Kübekháza (Szerbia és Románia) az OTrT-nek megfelelően szerepeltetjük a megyei területrendezési tervben. A megye vasúthálózati hiányosságainak megszüntetése érdekében kiemelten fontos fejlesztések a következők: Az Oroszlány-Mór közötti hiányzó vonalszakasz kiépítése, mely nem csupán Oroszlány számára kiemelt fontosságú, de egyúttal a Tatabánya és Székesfehérvár közötti vasúti összeköttetés megteremtésére is alkalmas lenne; Esztergom Budapest elővárosi vonal két nyomsávúvá való átépítése Esztergom Párkány közötti vasúti kapcsolat helyreállítása;

25 Az Esztergom-kertváros és Almásfüzitő közötti vasút korszerű elővárosi vasúttá fejlesztése, Budapest felé csatlakozás biztosítása illetve a Duna menti nagyvállalatokat kiszolgáló tehervasútként történő korszerűsítése, továbbvezetése a nagyobb városok közötti kapcsolat biztosítása érdekében. A vasúti mellékvonal korszerűsítése, a teher- és személyszállítás újraélesztése, versenyképessé tétele a Komárom Kisbér Székesfehérvár és a Tatabánya Kisbér Pápa vonalon A Budapest-Bécs vonal leválasztása az elsőrendű árvízi védvonalról Komáromnál; Vízi közlekedés A Duna stratégia egyik legfontosabb eleme a belvízi hajózás fejlesztése, mind a teherszállítás, mind a turisztikai célú hajózás vonatkozásában. E tekintetben legfontosabb a Duna állandó hajózhatóságának biztosítása. Az Országos Területrendezési Tervről szóló törvény szerint megyénkben két közforgalmú, nemzetközi és országos jelentőségű kikötő van: Komárom és Esztergom. A Közgyűlés támogatja a Széchenyi terv azon javaslatát, hogy Komáromnál kiemelt jelentőségű trimodális kikötő épüljön ki. Esztergom és Párkány képviselő-testülete megállapodott, a szénrakodó és a párkányi papírgyár között egy teherkomp létesítéséről, mely indikátor szerepet tölthet be egy új teherforgalomra is alkalmas híd építésére. A teherkomp kiviteli tervei rendelkezésre állnak. Kerékpárutak Az EuroVelo, az országos kerékpárút törzshálózat és a térségi kerékpárút-hálózat elemeinek felhasználásával, és a szomszédos megyékkel együttműködve kerékpárút körgyűrűt tervezünk kialakítani a (Velencei-tó) Oroszlány-Majk Tata Duna-part Esztergom (Budapest Velencei-tó) útvonalon. Javasoljuk ezért, hogy a 71. sz. Vértesi kerékpárút (országos törzshálózati elem) nyomvonala ((Székesfehérvár Gánt) Várgesztes Vértessomló Környe Tata Komárom) érintse Oroszlány-Majk térségét is. A hulladékgazdálkodás építményei kapcsán Tatabánya M.J. Várossal egyeztetve felhívjuk a figyelmet arra, hogy a megyei területrendezési tervben Tatabánya közigazgatási területén veszélyes-hulladék kezelő létesítmény nem szerepel és a város sem tervez hasonló beruházást. Országos vízminőség-védelmi terület övezetének felülvizsgálatát javasoljuk a Gerecse karsztos területein, Bábolna termálvíz-lelőhelye tekintetében. Kérjük a Pilismaróti-öblözet nagyvízi medre kijelölésének pontosítását és szükség esetén az OTrT-ben való szerepeltetését. 8. napirendi pont: A Komárom-Esztergom megyére vonatkozó Megyei Környezetvédelmi Program előkészítése Előterjesztő: Popovics György, a közgyűlés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés 2012. október 25-ei ülésér l

VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés 2012. október 25-ei ülésér l VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 2012. október 25-ei ülésérl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYLÉS VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2012. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-56/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-56/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-137/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c.

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének. a./ Tárgysorozata. b./ Jegyzıkönyve. c. EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 2010. július 14-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzıkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat a 2010. május és

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-17/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. november 23-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből H a t á r o z a t k i v o n a t Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület 2016. április 20-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Napirend 1. pontja: Beszámoló a 2015. évi költségvetés teljesítéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2014. május 26-án 17,10 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme Jelen vannak: - a képviselő-testület tagjai közül:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás

JEGYZŐKÖNYV. 1 perces néma felállás JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2013. január 23-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v (hangszalagos rögzítéssel) Készült: 2011. október 14-i soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Dr. Sükösd Tamás polgármester Novák-Kovács Zsolt Ferencz Kornél alpolgármester képviselő

Részletesebben

Ikt.sz.: 177-27/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV

Ikt.sz.: 177-27/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Ikt.sz.: 177-27/2011. NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése Gazdasági Bizottsága 2011. szeptember 6-án, a Megyeháza

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. JÚNIUS 21-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 21-én megtartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Ján Oravec ügyvezető elnök (a továbbiakban: Elnök) köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a Szenátus határozatképes. JEGYZŐKÖNYV az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás (a továbbiakban: Csoportosulás) 2013. július 11. napján tartott szenátusi üléséről. Helye: Párkány, Városháza

Részletesebben

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája,

2005. június hó 24. 8. szám. Tartalomjegyzék. 66/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, 2005. június hó 24. 8. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2005. (VI. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Általános Iskolája, Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. február 10-én a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Letenye Város Képviselő-testületének 2016. március 9-én 19.00 órai kezdettel a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal emeleti tanácskozótermében tartott rendkívüli nyilvános

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-58/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. március 31-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városi Polgármesteri Hivatal 5520 Szeghalom, Szabadság tér 4-8. Tel.: 66/371-611, Fax: 66/371-623 Iktatószám: 1006-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 88/507-031. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:32-12/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úrkút Község Önkormányzati

Részletesebben

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L

Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Szám: 234-9/2015. A D Á S Z T E V E L Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 30. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Adásztevel Község

Részletesebben

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről

4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2015. (III.19.) Önk. sz. JEGYZŐKÖNYV a Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 19-én megtartott üléséről 2 Bátonyterenye Város Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-i munkaterv

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről

TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 29. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 13/2011. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. május 24-én (kedden) 16.00 órai kezdettel a

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

I. Fejezet Bevezet rendelkezések

I. Fejezet Bevezet rendelkezések Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 8/2011.(IV.13.) rendelete a Szervezeti és M ködési Szabályzatról egységes szerkezetben a 25/2011.(X.07.), a 6/2013. (IV. 3.), a 7/2013. (IV.15.) és a 14/2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester

3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére. Császár László polgármester 3. NAPIREND Ügyiratszám: 14/594/2012. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A járművek elhelyezéséről és parkolóhelyek

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl.

Jegyzıkönyv. Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. Jegyzıkönyv Készült, 2012. december 12-én a Pallavicini Kastély Vadásztermében a Pénzügyi- és Településfejlesztési Bizottság rendkívüli ülésérıl. A jegyzıkönyv mellékletei: - Meghívó a 2012. december 12-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel. tartott üléséről 10 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. április 26-án 18,40 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen

Jegyzőkönyv. Borsodnádasd Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5 jelenlévő képviselőből 5 igen Jegyzőkönyv A testületi ülés helye, időpontja: Borsodnádasdi Polgármesteri Hivatal díszterme (3671 Borsodnádasd, Köztársaság út 12.), 2014. március 27. 15.00 órától 16.00 óráig a Képviselőtestület nyílt

Részletesebben

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.)

Jegyz könyv. Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal tárgyalója (7815 Harkány, Pet fi S. u. 2-4.) Jegyz könyv Készült a Harkány Város Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. december 23-án (szerda) 10.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésér l Az ülés helye: Harkányi Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv

Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 9737 Bük, Széchenyi u. 44. szám alatti Büki Közös Önkormányzati Hivatal Tárgyalójában

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2009. április 27 -i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. április 27 -i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítése Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. március 8.-án, a Művelődési Házban 17 órai kezdettel megtartott, közmeghallgatásos üléséről. Jelen vannak:, Farkas

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-46/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyző megbízásából: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Jegyző megbízásából: dr. Nagy Tímea jogi és bizottsági referens, jegyzőkönyvvezető. Iktatószám: IV. 136-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2015. június 30-án (kedden) 15 óra 45 perckor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd,

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-9/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. december 16. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-125/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-125/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről.

ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. 03-3/8-38/2012. ÖSSZEFOGLALÓ készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Trombitás Károly: köszönti a bizottsági

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. augusztus 29-én a Városháza emeleti kistermében 7 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról

JEGYZŐKÖNYV. 6. Beszámoló Nógrád Megye Önkormányzata 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról és a megyei önkormányzat vagyonkimutatásáról Iktatószám: 31-23/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2014. április 22-ei soron következő ülésén (Megyeháza, 3100 Salgótarján, I. em. Hadady-Hargitay termében) Jelen vannak:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről.

IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-6/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. június 30. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 5/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2014. május 13. napján 13:00 órai kezdettel a Pénzügyi Bizottság rendkívüli NYILVÁNOS ülésén. Jelen

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S TÁRGY: Törvényességi felhívás Szálka Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésére, mulasztására E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. július 31 -i

Részletesebben