VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés október 25-ei ülésér l

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgy lés 2012. október 25-ei ülésér l"

Átírás

1 VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgylés október 25-ei ülésérl

2 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYLÉS VI.1-124/2012. J E G Y Z K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom Megyei Közgylés október 25-ei ülésérl Jelen vannak: Dr. Balogh Zoltán Dr. Szabó Gábor Knapp János Pál Szaniszló Zoltán Kovács Attila Székely Antal Michl Miklós Turi Bálint Nagy Sándor Dr. Udvardi Erzsébet Popovics György Ujházy Emil Simon Géza Winkfein Csaba Zentai-Plajner Zsolt (összesen: 15 f) közgylési tag továbbá: Dr. Péntek Péter megyei fjegyz Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra megyei aljegyz Dr. Mészáros Gyula, tagja a Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság továbbá a megyei önkormányzati hivatal munkatársai (8 f). Popovics György köszönti az ülésen megjelenteket, majd megállapítja a határozatképességet. Ezt követen a meghívón szerepl napirendi pontok alapján a következ napirend elfogadására tesz javaslatot: 1. Tájékoztató a közgylés két ülése közötti idszak fontosabb eseményeirl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrl, a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi bels ellenrzési terve 4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala

3 3 a) A települési pályázati alap és a katasztrófa alap összevonása b) A Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi Terv elfogadása c) A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása 5. Komárom-Esztergom megye építészeti értékleltára a helyi és az országos védettségek alapján 6. A Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a vállalkozók kötelez regisztrálásának helyzetérl 7. A megyei önkormányzat együttmködési megállapodásainak felülvizsgálata (2.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött Együttmködési Megállapodás 8. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységérl, a közfoglalkoztatás elsegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében kifejtett munkájukról, az Eures tanácsadó hálózatról 9. Tájékoztató Komárom-Esztergom megye nemzetközi kapcsolatairól Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés A megyei közgylés egyetért a javaslattal és 15 igen szavazattal a következ határozatot hozza: 110/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés a október 25-ei ülése napirendjét a következk szerint állapítja meg: 1. Tájékoztató a közgylés két ülése közötti idszak fontosabb eseményeirl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrl, a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról 2. Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról 3. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi bels ellenrzési terve 4. Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala d) A települési pályázati alap és a katasztrófa alap összevonása e) A Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi Terv elfogadása f) A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása 5. Komárom-Esztergom megye építészeti értékleltára a helyi és az országos védettségek alapján

4 4 6. A Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a vállalkozók kötelez regisztrálásának helyzetérl 7. A megyei önkormányzat együttmködési megállapodásainak felülvizsgálata (2.) A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött Együttmködési Megállapodás 8. Tájékoztató a Komárom-Esztergom megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységérl, a közfoglalkoztatás elsegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében kifejtett munkájukról, az Eures tanácsadó hálózatról 9. Tájékoztató Komárom-Esztergom megye nemzetközi kapcsolatairól Interpelláció - Kérdés - Egyéb bejelentés Határid: Felels: azonnal Popovics György, a közgylés elnöke 1. napirendi pont: Tájékoztató a közgylés két ülése közötti idszak fontosabb eseményeirl, beszámoló átruházott hatáskörben hozott döntésekrl, a lejárt határidej határozatok végrehajtásáról Elterjeszt: Popovics György, a közgylés elnöke Popovics György emlékezteti a közgylés tagjait, hogy e napirendi pont kiegészítéseként a neszmélyi vörösiszap tározó rekultivációjával kapcsolatosan elterjesztés is része e napirendi pont tárgyalásának. A kivetítn olvasható - és az ülést megelzen kiosztásra került - határozati javaslatot (csatolva a jegyzkönyvhöz) a Jobbik képviselcsoport, mint elterjeszt befogadta. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést, és 15 igen szavazattal a következ határozatokat hozza: 111/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 1. Kezdeményezi az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségnél, hogy a megyei közgylés képviselje megfigyelként részt vehessen a Felügyelség által a neszmélyi vörösiszap tározó november 06-án lefolytatandó helyszíni bejáráson, amennyiben erre nincs lehetség, úgy kéri a helyszíni bejárásról készült jegyzkönyvet, és kezdeményezi, hogy önálló bejárásra kerüljön sor a Megyei Közgylés, a Felügyelség és a többi érintett hatóság részvételével.

5 5 2. Felkéri a közgylés elnökét, hogy a tározó rekultivációjával kapcsolatosan, illetve a rekultiváció elhúzódásával kialakult helyzetrl kérje meg a Magyar Bányászati Hivatal illetékes bányakapitányságának, a megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség, és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai véleményét. 3. Felkéri a közgylés elnökét, hogy az pont végrehajtásáról, és a jövbeni feladatokról készüljön elterjesztés a november 29-ei testületi ülésre. Határid: november 29. Felels: Popovics György, a közgylés elnöke 112/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés támogatja a Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése a Közép-dunántúli régióban cím pályázat beadását. A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzatot, mint a Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft. teljes jogú tagját terhel, anyagi jelleg kötelezettségekrl - a pontos határidk és összegek birtokában - a következ testületi ülésén hozza meg döntését. Határid: november 29. Felels: Popovics György, a közgylés elnöke Hivatali végrehajtásért felels: Dr. Borbásné Bodrogi Zsuzsanna elnöki tanácsadó 113/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés utólagosan jóváhagyja a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Magyar Fiskoláért Alapítvány, mint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Fiskola fenntartója között létrejött támogatási szerzdést, melyben a megyei önkormányzat évi költségvetésében elkülönített nemzetközi keret terhére - a fiskola tetszerkezetének felújítására ,-Ft adományozott. Határid: Felels: azonnal Popovics György, a közgylés elnöke Hivatali végrehajtásért felels: Bodnár Mihály költségvetési osztályvezet

6 6 114/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 1. Elfogadja a következ közgylési határozatok végrehajtásáról adott jelentést. 90/2012. (IX. 27.) 102/2012. (IX. 27.) 91/2012. (IX. 27.) 103/2012. (IX. 27.) 94/2012. (IX. 27) 104/2012. (IX. 27.) 96/2012. (IX. 27.) 105/2012. (IX. 27.) 97/2012. (IX. 27.) 106/2012. (IX. 27.) 98/2012. (IX. 27.) 107/2012. (IX. 27.) 99/2012. (IX. 27.) 108/2012. (IX. 27.) 101/2012. (IX. 27.) 109/2012. (IX. 27.) 2. Tudomásul veszi az átruházott hatáskörök gyakorlásáról és az eseményekrl adott tájékoztatót. Határid: Felels: azonnal Popovics György, a közgylés elnöke 2. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I-III. negyedévi gazdálkodásáról Elterjeszt: Popovics György, a közgylés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György elmondja, hogy a Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság a javaslatot megtárgyalta és 2 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta. Elterjesztként úgy gondolja, helyes az a gyakorlat, hogy az októberi vagy a novemberi közgylésen áttekinti a testület az I-III. negyedévi gazdálkodásról szóló, minden lényeges pontra kitér, tendenciákat jól láttató tájékoztatót, hiszen az élesebb, átláthatóbb képet ad, mint a féléves beszámoló. Javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést és 11 igen és 4 tartózkodás mellett a következ határozatot hozza: 115/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat I.-III. negyedévi gazdálkodásáról készített beszámolót és annak mellékleteit megtárgyalta, az abban foglaltakkal egyetértve azt elfogadja. Határid: Felels: folyamatos Popovics György, a közgylés elnöke

7 7 3. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi bels ellenrzési terve Elterjeszt: Dr. Péntek Péter megyei fjegyz Dr. Péntek Péter szóbeli bevezetjében arról szól, hogy a javaslat 10 témának az ellenrzésére és a hivatalvezeti igény szerinti soron kívüli ellenrzésekre terjed ki. Az elterjesztés röviden bemutatja az állami ellenrzési rendszer struktúráját és szól a bels ellenrzési rendszer feladatairól, struktúrájáról, valamint a Hivatalra vonatkozó ellenrzési szabályokról. A bels ellenrzés a Hivatalon belül csak egy része a hivatali ellenrzési rendszernek. A FEUVE takarja a folyamatba épített ellenrzést, az elzetes és az utólagos vezeti ellenrzést. Az elterjesztés a független bels ellenrzésnek a feladatait határozza meg a következ évre. Szól arról is, hogy egy megbízás keretében foglalkoztatott bels ellenr végzi e feladatokat, aki részben ellenriz, részben tanácsokat ad. A bels ellenr fontos feladata az ellenrzésen túl a tanácsadás, segít közremködés. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György fontosnak tartja azt, hogy az ellenrzés úgy legyen kialakítva, hogy minél több területet érintsen, természetesen figyelembe véve a rendelkezésre álló kapacitást. Arra figyelemmel, hogy a Hivatal és az Önkormányzat költségvetési szétválasztása megtörtént, elengedhetetlennek tartja e két területet érint ellenrzést. Fontosnak tartja ezt azért is, mert a területi nemzetiségi önkormányzatok könyvelését is a Hivatal végzi. Véleménye szerint az ellenrzési terv ennek eleget tesz, ezért elfogadásra ajánlja a beterjesztett határozati javaslatot. Javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést és 15 igen szavazattal a következ határozatot hozza: 116/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés elfogadja a Komárom Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal mellékelt évi bels ellenrzési tervét. Határid: - a határozat végrehajtása: január 1-jétl december 31-ig Felels: - Dr. Péntek Péter megyei fjegyz Hivatali végrehajtásáért felels: bels ellenr A 116/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat melléklete A KOMÁROM ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ÉVI ELLENRZÉSI TERVE 1./ Hivatali és saját tulajdonban lév gépjárm használat szabályszerségének ellenrzése

8 8 Az ellenrzés tárgya: Hivatali és saját tulajdonú gépjárm használat ellenrzése Az ellenrzés alá vont Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egység: Költségvetési Osztály Az ellenrzés célja: annak megállapítása, hogy - a hivatali és a saját tulajdonú gépjármvek hivatali célú munkavégzéssel és feladatellátással kapcsolatos használata, üzemeltetési költségeinek elszámolása és nyilvántartása megfelel-e a vonatkozó elírásoknak, illetve - a hivatali és a saját tulajdonú gépjármvek hivatali célú munkavégzéssel és feladatellátással kapcsolatos használata megfelel-e a célszer hasznosítás szempontjainak. Az ellenrzend II. félév idszak: Az ellenrzés típusa: Pénzügyi szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 4 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is. 2./ Külföldi kiküldetések szabályszerségének ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Külföldi kiküldetések ellenrzése Az ellenrzés alá vont Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egység: Titkárság Az ellenrzés célja: annak megállapítása, hogy - a külföldi kiküldetések költségeinek elszámolása megfelel-e a vonatkozó jogszabályi elírásoknak. Az ellenrzend év idszak: Az ellenrzés típusa: szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 3 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is. 3./ Munkaköri leírások meglétének és aktualizálásának ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Az ellenrzés alá vont szervezeti egység: Munkaköri leírások ellenrzése Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Humánpolitikai és Önkormányzati Referens

9 9 Az ellenrzés célja: annak megállapítása, hogy - a hivatal valamennyi alkalmazottjára vonatkozóan rendelkezésre áll-e a munkaköri leírás, - a munkaköri leírásokban foglaltak megfelelnek-e a vonatkozó elírásoknak és célszerségi elvárásoknak Az ellenrzend idszak: január 1-jétl a vizsgálat napjáig terjed idszakra vonatkozóan Az ellenrzés típusa: Pénzügyi szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: dokumentum alapú ellenrzés, szúrópróbaszer mintavétellel a Szükséges ellenrzési kapacitás: munkaköri leírások tartalmai ellenrzésére vonatkozóan Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 3 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is 4./ Elnöki, marketing és reprezentációs keretek felhasználásának ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Elnöki, marketing és reprezentációs keretek felhasználásának ellenrzése Az ellenrzés alá vont Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egység: Titkárság Az ellenrzés célja: annak megállapítása, hogy - Az ellenrzend év idszak: Az ellenrzés típusa: Pénzügyi szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: Dokumentumok és nyilvántartások vizsgálata Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 4 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is 5./ Szerzdések, határozatok, rendeletek nyilvántartásának ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Az ellenrzés alá vont szervezeti egység: Az ellenrzés célja: Az ellenrzend Szerzdések, határozatok, rendeletek nyilvántartásának ellenrzése Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Aljegyzje, Humánpolitikai és Önkormányzati Referense annak megállapítása, hogy - a szerzdések, a határozatok és a rendeletek nyilvántartása teljes kören és hiánytalanul tartalmazzák-e az önkormányzat szerzdéseinek eredeti példányait, a határozatok és rendeletek Közgylés elnöke által aláírt példányait, - vezetésük naprakészen biztosítja-e az információszolgáltatási kötelezettséget január 1-jétl a vizsgálat napjáig terjed idszakra

10 10 idszak: vonatkozóan Az ellenrzés típusa: szabályszerségi és célszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: dokumentum alapú ellenrzés, szúrópróbaszer mintavétellel Szükséges ellenrzési kapacitás: 6./ Hivatali telefon használat ellenrzése Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 3 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is. Az ellenrzés tárgya: Hivatali telefon használat ellenrzése Az ellenrzés alá vont szervezeti egység: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztály Az ellenrzés célja: annak megállapítása, hogy - a hivatali vezetékes és mobiltelefonok használata, üzemeltetési költségeinek alakulása megfelel-e a célszer hasznosítás szempontjainak. Az ellenrzend II. félév idszak: Az ellenrzés típusa: Pénzügyi szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: dokumentum alapú ellenrzés, szúrópróbaszer mintavétellel Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 4 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is. 7./ Önkormányzati vagyon nyilvántartásának ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Az ellenrzés alá vont szervezeti egység: Az ellenrzés célja: Az ellenrzend idszak: Önkormányzati vagyon nyilvántartásának ellenrzése Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Területfejlesztési és Gazdálkodási Fosztálya annak megállapítása, hogy - a nyilvántartás naprakészen és hiánytalanul biztosítja-e a vagyonelem beazonosíthatóságát, - megfelel-e a vagyonvédelemre vonatkozó elvárásoknak, - az éves mérleg és költségvetési beszámoló valós és h képet mutat-e az önkormányzat vagyoni helyzetérl, melyet a számviteli, fkönyvi nyilvántartási rendszer (fkönyvi számlák, fkönyvi kivonat, analitikus nyilvántartások) és a leltározás megfelelen alátámasztott-e év

11 11 Az ellenrzés típusa: szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: dokumentum alapú ellenrzés Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 4 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is 8./ Munkába járás munkáltatói költségtérítésének ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Munkába járás munkáltatói költségtérítésének ellenrzése Az ellenrzés alá vont Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal szervezeti egység: Költségvetési Osztály Az ellenrzés célja: annak megállapítása, hogy - tömegközlekedési eszközzel, illetve saját gépjármvel történ munkábajárás esetén az elszámolásra benyújtott bizonylatok, az elszámolás és a költségtérítés megfelel-e a vonatkozó jogszabályi elírásoknak. Az ellenrzend év idszak: Az ellenrzés típusa: Pénzügyi szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: dokumentum alapú ellenrzés, szúrópróbaszer mintavétellel Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 3 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is 9./ A Hivatali Egységes Közszolgálati Szabályzat aktualizálásának ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Hivatali Egységes Közszolgálati Szabályzat aktualizálásának ellenrzése Az ellenrzés alá vont szervezeti egység: Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Aljegyzje, Humánpolitikai és Önkormányzati Referense Az ellenrzés célja: annak megállapítása, hogy - az ellenrzés idpontjában hatályos Hivatali Egységes Közszolgálati Szabályzat megfelel-e a vonatkozó jogszabályi elírásoknak, aktualizálták-e a jogszabályi elírások változásainak megfelelen. Az ellenrzend Az ellenrzés idpontjában aktuális állapotra vonatkozóan idszak: Az ellenrzés típusa: szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: dokumentum alapú ellenrzés Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 4 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is

12 12 10./ Pénzügyi bels szabályzatok aktualizálásának ellenrzése Az ellenrzés tárgya: Az ellenrzés alá vont szervezeti egység: Az ellenrzés célja: A mködés és gazdálkodás szabályozottságának, a bels szabályzatok jogszabályi elírásoknak való megfelelségének ellenrzése Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal Költségvetési Osztály annak megállapítása, hogy - a selejtezési szabályzat, a leltározási szabályzat és az értékelési szabályzat megfelel-e a vonatkozó jogszabályi elírásoknak, aktualizálták-e a jogszabályi elírások változásainak megfelelen. Az ellenrzés idpontjában aktuális állapotra vonatkozóan Az ellenrzend idszak: Az ellenrzés típusa: Pénzügyi szabályszerségi ellenrzés Az ellenrzés módszere: dokumentum alapú ellenrzés Szükséges ellenrzési kapacitás: Az ellenrzés végrehajtásához küls kapacitás bevonása nem szükséges, annak végrehajtásához a bels ellenr megfelel végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkezik. Az ellenrzés idigénye: 6 ellenri nap, mely tartalmazza az ellenrzési program és az ellenrzési jelentés elkészítését is 11./ Bels ellenri tanácsadói tevékenység, soron kívüli ellenrzések teljesítése AZ ELLENRZÉSEK ÜTEMEZÉSE ÉS AZ ELLENRIZEND TÉMÁK MEGNEVEZÉSE hivatalvezeti igény szerint ELLENRZÉSI KAPACITÁS FELMÉRÉSE évi ellenri napok száma 40 nap Bels ellenr szabadsága: - 0 nap Betegség, egyéb igazolt távollét - 0 nap Éves ellenrzési terv elkészítése, elterjesztése, Éves ellenrzési jelentés elkészítése, elterjesztése - 2 nap A bels ellenr tervezett helyszíni ellenrzésekre fordítható munkanapjainak száma 38 nap Szabad kapacitás (eseti feladatokra és soron kívüli, eseti ellenrzésekre) 0 nap

13 13 4. napirendi pont: Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Elterjeszt: Popovics György, a közgylés elnöke Popovics György javasolja a 4.b) és a 4. c) napirendi pont együtt történ tárgyalását, amellyel a testület - határozathozatal nélkül - egyhangúlag egyetért. 4.a) napirendi pont: A települési pályázati alap és a katasztrófa alap összevonása Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Sport Bizottság 2 tartózkodás mellett, míg a Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság ellenszavazat nélkül ajánlotta az elterjesztés megtárgyalását, elfogadását. Röviden szól arról, hogy a katasztrófa alap vissza nem térítend, míg a pályázati alap kamatmentés visszatérítend támogatással tudja segíteni az önkormányzatokat és a bajba került lakosságot. Úgy gondolja, hogy hatékonyabban lehetne felhasználni ezeket a pénzeszközöket abban az esetben, hogyha azok egy alapba tartoznának, természetesen megrizve azokat a funkciókat, amelyeket a két alap eddig betöltött. Szeretném kiegészíteni egy olyan lehetséggel is, hogy visszatérítend, bár kamatmentes támogatást lehessen biztosítani a különböz kistelepülési terület-fejlesztési, fejlesztési projektekbe. Úgy látja, hogy ezzel a testület tagjai egyetértenek. A mai elterjesztéssel felhatalmazást kér a közgyléstl arra, hogy az új, esetleg jobban kezelhet, egyszerbb szabályzat kerüljön kidolgozásra, és ha lehet, még az idén legyen módja a közgylésnek a szabályzat elfogadására. Javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést és 15 igen szavazattal a következ határozatot hozza 117/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés elzetesen hozzájárul a Települési Fejlesztési Alap és a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Katasztrófa Alapja Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap néven történ összevonásához, és felhatalmazza a megyei közgylés elnökét az összevont alap szabályzatának elkészítésére, és a Polgármesterek a Falukért Egyesület véleményének kikérése után a Közgylés november havi testületi ülésére történ beterjesztésére. Határid: november 29. Felels: Popovics György, a közgylés elnöke 4.b) napirendi pont: 4.c) napirendi pont: A Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi Terv elfogadása A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása

14 14 Popovics György köszönti Szántó Katalint, az M-Teampannon Kft vezet tervezjét és az elterjesztés elkészítjét, Petrikné Molnár Erikát, a Hivatal területfejlesztési osztályvezetjét. Szántó Katalin vetített képes szóbeli kiegészítése a jegyzkönyv mellékletét képezi. Petrikné Molnár Erika szóbeli kiegészítése a jegyzkönyv mellékletét képezi. Turi Bálint,, Popovics György, kérdése-hozzászólása és Szántó Katalin reagálása a jegyzkönyv mellékletét képezi. Popovics György megköszöni a tájékoztatást Szántó Katalinnak és a döntéshozatalt megelzen elmondja, hogy nagyon jó együttmködés alakult a tervezkkel. Szól arról is, hogy nem könnyi ma olyan vállalkozást találni, aki ennyi id alatt ilyen színvonalú és nehézség munkát meg tud oldani. Megköszöni azt is, hogy nagyon jó anyagi kondíciójú szerzdéskötésére került sor a terezkkel. Ígéretet tesz arra, hogy a továbbiakban is jó partnerként kívánunk együttmködni ebben a munkában. Javaslatára a megyei közgylés elfogadja a 4.b) és a 4.c) napirendi ponthoz kapcsolódó elterjesztéseket és 15 igen szavazattal a következ döntéseket hozza: 118/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés egyetért és elfogadja a készül Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasításához készült, a határozat mellékletét képez Partnerségi Tervet, és felhatalmazza a közgylés elnökét a tervben foglaltak megvalósítására Határid: Felels: folyamatos Popovics György, a közgylés elnöke Hivatali végrehajtásért felels: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezet 119/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés elfogadja A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása tárgyú elterjesztésben foglaltakat, és egyetért a megyei terület-és vidékfejlesztési kollégium szervezeti és mködési szabályzatának tervezetében foglaltakkal. Határid: november 30. Felels: Popovics György, a közgylés elnöke Hivatali végrehajtásért felels: Petrikné Molnár Erika területfejlesztési osztályvezet Popovics György megköszöni az elhangzott tájékoztatásokat. (Szántó Katalin távozik)

15 15 5. napirendi pont: Komárom-Esztergom megye építészeti értékleltára a helyi és az országos védettségek alapján Elterjeszt: Popovics György, a közgylés elnöke Popovics György felkéri Peng Julianna megyei fépítészt, az elterjesztés készítjét rövid szóbeli kiegészítés megtételére. Peng Julianna szóbeli kiegészítje a jegyzkönyv mellékletét képezi. Popovics György, Turi Bálint, Nagy Sándor kérdése-hozzászólása és Peng Julianna reagálása a jegyzkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést és 15 igen szavazattal a következ határozatot hozza: 120/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés a megye építészeti értékeinek védelme és hasznosítása érdekében felkéri a közgylés elnökét, hogy: 1. az Épített örökségünk nyilvános galéria internetes felület létrehozásának mszaki, informatikai és pénzügyi lehetségeit, feltételeit vizsgálja meg. 2. a helyi rendeletek tükrében és a települési önkormányzatok segítségével helyi értékvédelem módszereirl és jó gyakorlatairól tájékoztatót készítsen. Határid: 1. pontnál: január pontnál: május 31. Felels: Popovics György, a közgylés elnöke Hivatali végrehajtásért felels: Peng Julianna megyei fépítész 6. napirendi pont: A Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tájékoztatója a vállalkozók kötelez regisztrálásának helyzetérl Elterjeszt: Juhász József, a kamara elnöke Popovics György köszönti Juhász Józsefet, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét és titkárát, Zahorán Tamást. Juhász József szóbeli kiegészítje a jegyzkönyv mellékletét képezi. Ujházy Emil, Knapp János Pál, Zentai-Plajner Zsolt, dr. Balogh Zoltán, Winkfein Csaba kérdése-hozzászólása és Juhász József, valamint Zahorán Tamás reagálása a jegyzkönyv mellékletét képezi. Popovics György két gondolattal kívánja lezárni e napirendi pont tárgyalását.

16 16 Egyrészt nagyon örülök, hogy ilyen nagy érdekldést váltott ki a vállalkozók kötelez regisztrálásának helyzetérl szóló tájékoztató. Úgy gondolja, hogy itt 5.000,- Ft-nál jóval többrl van szó. Hangsúlyozza, hogy ez nem havi, hanem 1 évre szóló kötelez kamarai hozzájárulásról van szó. Ez vállalható költség, amiért ellenszolgáltatást kap a vállalkozó. Bízik abban, hogy a Kamara ezt az összeget megfelel módon valóban a vállalkozók elnyére fogja tudni felhasználni. Azt is el tudja képzelni, hogy néhányan nem tudnak élni ezzel, de nagyon reméli, hogy a nagy többség élni tud az elnyeivel. Fontosnak tartja azt is, hogy kiderüljön hány nem mköd vállalkozás van és azok sznjenek meg. A komolyan mköd vállalkozásoknak pedig vállalniuk kell tudni az Ft-os terhet. Az új agrárkamarai törvénnyel kapcsolatosan elhangzott kérdés és válasz alapján annak a véleményének ad hangot, hogy akinek elnyös volt az Ipari és Kereskedelmi Kamatai tagság, azok a jövben élni fognak a ketts tagság nyújtotta elnyökkel. Javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést és 11 igen és 4 nem szavazattal a következ határozatot hozza: 121/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 1. Köszönetet mond a tájékoztató elkészítéséért a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökének. 2. Bízik abban, hogy a továbbiakban szükséges intézkedések megtételével a vállalkozók kötelez regisztrálásán alapuló adatbázis teljessé válhat, a Kamara magas színvonalon tud megfelelni a törvényben rögzített szolgáltatási feladatainak. Határid: Felels: azonnal Popovics György, a közgylés elnöke 7. napirendi pont: A megyei önkormányzat együttmködési megállapodásainak felülvizsgálata (2.) - A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat és a Komárom- Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara között létrejött Együttmködési Megállapodás Elterjeszt: Popovics György, a közgylés elnöke Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Popovics György a napirendi pont tárgyalásának lezárásaként elmondja, hogy mindig jó kapcsolat volt ezzel a szervezettel. Az együttmködési megállapodás tervezete amelynek aláírására egy késbbi idpontban került sor - megtestesíti azokat az elnyöket, amit eddig megéltünk egy kicsit modernebb, egy kicsit más formában. Javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést, és 15 igen szavazattal a következ határozatot hozza:

17 17 122/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 1. Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával a megye gazdálkodó szervezeteinek mködésével, fejlesztésével, támogatásával összefügg és a gazdaság szereplit érint feladatok összehangolt ellátásának érdekében együttmködési megállapodást köt, és felhatalmazza a megyei közgylés elnökét a határozat melléklete szerinti megállapodás aláírására. 2. Hatályon kívül helyezi a 4/2003.(I. 23.) számú közgylési határozatot. Határid: november 30. Felels: Popovics György, a közgylés elnöke A 122/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat melléklete Együttmködési megállapodás Amely létrejött egyrészrl a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat (2800 Tatabánya, F tér 4.) képviselje: Popovics György, a megyei közgylés elnöke (továbbiakban: Megyei Önkormányzat), másrészrl a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (2800 Tatabánya, F tér 36.) képviselje: Juhász József elnök (továbbiakban: Kamara) között - megersítve és továbbgondolva a közöttük február 28-án aláírt együttmködési megállapodás f célkitzéseit - a következ feltételek szerint: 1. Az együttmködés alapvet célja a megye gazdálkodó szervezeteinek mködésével, fejlesztésével, támogatásával összefügg és a gazdasági élet szereplit érint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs feladatok összehangolása. Ennek keretében a Kamara és a Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Együttmköd Felek) együttmködik az alábbiakban meghatározottak szerint: 2. A Kamara, mint a gazdaság szereplinek demokratikusan kialakított önkormányzata, a következ területeken támogatja a Megyei Önkormányzat munkáját: a) A gazdasági döntések elsegítése és megalapozása érdekében információkat, véleményeket, észrevételeket, javaslatokat gyjt tagsága, a gazdasági élet szerepli körében. b) Felhívja tagjai figyelmét a megyei területfejlesztési elképzelések kialakításában, illetve a megye fejlesztési céljainak megvalósításában való részvétel lehetségére. c) Kamarai Hírlevélét - a folyamatos tájékoztatás érdekében - rendszeresen megküldi a Megyei Önkormányzat részére, illetve a Hírlevélben tudósítja tagjait a Megyei Önkormányzat gazdasági jelleg döntéseirl, területi tervezési tevékenységérl. d) A Megyei Önkormányzat felkérésére közremködik a megyei önkormányzathoz érkez hazai és külföldi delegációk részére kínált szakmai programok szervezésében. e) A gazdaság fejlesztésével összefüggésben közremködik a megyei területfejlesztési koncepciók és programok kidolgozásában, illetve szakmai

18 18 hátteret biztosít a Megyei Önkormányzat gazdasági jelleg stratégiai tervezési munkájához. f) Lehetséget biztosít a kamarai küldöttgyléseken, elnökségi üléseken a Megyei Önkormányzat meghívottként való részvételére, különösen a Megyei Önkormányzat feladatait is érint ügyek tárgyalása esetén. g) A Kamara két évente tájékoztatást ad a közgylésnek tevékenységérl és az együttmködési megállapodásban foglaltak megvalósulásáról. 3. A Megyei Önkormányzat a Kamara a megye gazdaságának fejldését és szervezdését, az üzleti forgalom biztonságát és a piaci magatartás tisztességét, a gazdasági tevékenységet folytatók általános, együttes érdekeinek érvényesülését biztosító feladatait az alábbi területeken támogatja: a) Lehetséget biztosít a Kamarának a Közgylés, a Területfejlesztési Koordinációs, Vidékfejlesztési és Nemzetiségi Bizottság, valamint a Területi Tervezési és Értékelési, Idegenforgalmi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága ülésein meghívottként való részvételre. A Közgylés elé kerül gazdaságot érint elterjesztéseket tájékoztatás és véleményezés céljából részére elzetesen megküldi. b) Bevonja a Kamarát a megyei gazdasági, területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési és koordinációs jelleg legfontosabb stratégiai elhatározások kialakításába és megvalósításába. c) Meghívja a Kamarát a megyei területfejlesztési koncepció és területfejlesztési program tervezésének és végrehajtásának társadalmasítása érdekében létrehozandó terület- és vidékfejlesztési kollégiumba. d) A Megyei Önkormányzat tájékoztatja a Kamarát azon hazai és külföldi delegációk megbeszéléseinek eredményeirl, ahol a Kamara részt vett a szakmai programok megszervezésében. e) Megyei önkormányzati gazdasági, üzleti delegációk kiutazásakor részvételi lehetséget biztosít a Kamarának 1 f részére, melynek költségeit a Kamara fedezi. f) A Megyei Önkormányzat pályázati kérdésekben együttmködik a Kamarával, konkrét lehetség esetén közösen pályázhatnak küls források megszerzéséért. 4. Az Együttmköd Felek vállalják, hogy: a) A megállapodás hatálybalépésének évét követ második év decemberében a Megyei Önkormányzat elnöke, valamint a Kamara elnöke értékeli az adott idszak együttmködésének tapasztalatait, és dönt annak folytatásáról, illetve meghatározza az együttmködés további irányát. b) A bels fórumokon túl a nyilvánosságot is tájékoztatják együttmködésük tényérl, és ennek keretében kétévente közreadják közös tevékenységük eredményeit. c) Kapcsolattartó személyeket jelölnek ki, akik gondoskodnak az együttmködés folyamatos bonyolításáról. d) Közös akarattal megszüntetik a közöttük február 28-án létrejött korábbi együttmködési megállapodást. Jelen együttmködési megállapodás az aláírás napján lép hatályba.

19 19 Jelen együttmködési megállapodást a felek elolvasás és megértés után, mint akaratukkal mindenben megegyezt jóváhagyólag aláírták. Tatabánya, október... Tatabánya, október... Popovics György a Komárom-Esztergom Megyei Közgylés elnöke Juhász József a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke Pénzügyi ellenjegyez: Jogtanácsosi ellenjegyz: Tatabánya, október... Tatabánya, október Németné Horváth Zsuzsanna Dr. Pozsár Gáborné dr. Alt Dóra Mária fosztályvezet megyei aljegyz Popovics György megköszöni a Kereskedelmi és Iparkamara elnökének és titkárának a közgylés munkájában való aktív részvételt.. (Juhász József és Zahorán Tamás távozik) 8. napirendi pont: Tájékoztató a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja tevékenységérl, a közfoglalkoztatás elsegítése, a munkanélküliség csökkentése érdekében kifejtett munkájukról, az Eures tanácsadó hálózatról Elterjeszt: Pákozdi Szabolcs, a Munkaügyi Központ vezetje Popovics György bejelenti, hogy a Munkaügyi Központ vezetje külföldön tartózkodik. Ezt követen köszönti Baloghné Csontos Gizellát, a Munkaügyi Központ közfoglalkoztatási igazgatóhelyettesét. Baloghné Csontos Gizella nem kíván élni a felajánlott szóbeli kiegészítés lehetségével. Úgy gondolja, hogy kimerít anyagot készített a Munkaügyi Központ. Popovics György megköszöni a sok információt tartalmazó elterjesztés elkészítését. Székely Antal, Ujházy Emil, Popovics György, Winkfein Csaba kérdése-hozzászólása és Baloghné Csontos Gizella reagálása a jegyzkönyv mellékletét képezi. Popovics György lezárja a vitát. Úgy gondolja, hogy az elterjesztés informatív, sok minden megtudható belle. Hogy elfed-e valamit vagy sem? ez a statisztikának az örök kérdése. Nem hiszi azt, hogy az anyag ne a törvényes válaszokat adná meg a kérdésekre. Minden

20 20 kérdést - és ami mögötte van ért, mert valósak azok a problémák, amelyeket a közgylés tagjai feszegetnek. De a korrektség azt is megkívánná, hogy elmondjuk azt, hogy mivel nem értünk egyet, pl. a segély helyett dolgozni kell. Azt is tudni kell, hogyha valaki közmunkás, akkor nem csak az ezért járó bért kapja kézhez, hanem különböz járulékokat is fizetnie kell a társadalom különböz ellátási rendszereibe. Véleménye szerint a beszámoló hiteles és sok adatot tartalmaz. Kérdések nyilván felmerülhetnek, amelyekre a válaszokat meg kell fogalmazni és erre a jelenlév igazgatóhelyettes ígéretet tett. Ez így természetes. E napirendi pontra fordított id is jól mutatja, hogy a legérzékenyebb, a társadalmat izgató kérdéssel foglalkozott a közgylés. Nem véletlen, hogy ennyi kérdés és hozzászólás merült föl ennél a témánál. A vitát lezárja. Javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést - és a kivetítn olvasható határozati javaslatot - 11 igen és 4 nem szavazattal elfogadja, és a következ határozatot hozza: 123/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 1. Köszönetet mond a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja igazgatójának a Munkaügyi Központ foglalkoztatáspolitikai céljait, tevékenységét, eredményeit bemutató, a megye munkaer-piaci helyzetének jellemzit taglaló, a közfoglalkoztatás elsegítése valamint a munkanélküliség csökkentése érdekében kifejtett munkájukról, az Eures tanácsadó hálózatról szóló, naprakész információt hordozó tájékoztató elkészítéséért. 2. Köszönetet mond a Munkaügyi Központ valamennyi munkatársának a foglalkoztatási helyzet javítása érdekében és a munkaer-piaci szolgáltatások keretében végzett munkájáért. Bízik abban, hogy a munkanélküliség csökkentése érdekében - a növekv elvárások mellett is - megfelel színvonalon tudnak eleget tenni a munkaer-piacon továbbra is megoldásra váró kihívásoknak. Határid: Felels: azonnal Popovics György, a közgylés elnöke Popovics György megköszöni Baloghné Csontos Gizellának a szakérti válaszokat. Elmondja, hogy várhatóan a következ évben is foglalkozni kíván a közgylés e területtel. Kéri azt, hogy a megígért válaszokat a Munkaügyi Hivatal küldje meg, hogy azt az Önkormányzati Hivatal eljuttathassa a testület tagjaihoz. (Baloghné Csontos Gizella távozik) 9. napirendi pont: Tájékoztató Komárom-Esztergom megye nemzetközi kapcsolatairól Elterjeszt: Popovics György, a közgylés elnöke Popovics György elmondja, hogy a határozati javaslat 3. és 4. pontját, - kérésére - a Pénzügyi és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta.

21 21 Kérdés nem hangzott el. Turi Bálint hozzászólása a jegyzkönyv mellékletét képezi. Popovics György javaslatára a megyei közgylés elfogadja az elterjesztést és 15 igen szavazattal a következ határozatot hozza: 124/2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 1. Elfogadja a megyei önkormányzat nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót. Határid: azonnal Felels: Popovics György, a közgylés elnöke 2. Meglév nemzetközi kapcsolatait a partnerekkel egyetértésben szinten tartja. Határid: folyamatos Felels: Popovics György, a közgylés elnöke 3. A nemzetközi kapcsolatokat elsegít pénzügyi fedezetet a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat évi költségvetésében megtervezi. Határid: évi költségvetési rendelet jóváhagyása Felels: Popovics György, a közgylés elnöke 4. Elrendeli, hogy a 2013-ban, Komárom-Esztergom megyében megrendezésre kerül Barátság Fesztivál szervezési költségeinek biztosítására a évi költségvetés bevételi elirányzatának terhére 10 millió forint kiadási elirányzat kerüljön megtervezésre. A évben fel nem használt költségkeretet, mint kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt be kell építeni a megyei önkormányzat évi költségvetésébe. Határid: évi novemberi közgylés Felels: Popovics György, a közgylés elnöke Hivatali végrehajtásért felels: Varga Zita, nemzetközi, nemzetiségi és sport referens Németné Horváth Zsuzsanna, területfejlesztési és gazdálkodási fosztályvezet Egyéb bejelentések, kérdések Székely Antal, Popovics György, bejelentése/reagálása a jegyzkönyv mellékletét képezi.

22 22 Interpelláció nem hangzott el. Popovics György megköszöni a testületi ülésen való részvételt és az ülést berekeszti. Kmf. Dr. Péntek Péter megyei fjegyz Popovics György a közgylés elnöke

23 23 Az 1. napirendi ponthoz kiosztásra került határozati javaslat a következ: /2012. (X. 25.) számú közgylési határozat A Komárom-Esztergom Megyei Közgylés 1. Kezdeményezi az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelségnél, hogy a megyei közgylés képviselje megfigyelként részt vehessen a Felügyelség által a neszmélyi vörösiszap tározó november 06-án lefolytatandó helyszíni bejáráson, amennyiben erre nincs lehetség, úgy kéri a helyszíni bejárásról készült jegyzkönyvet, és kezdeményezi, hogy önálló bejárásra kerüljön sor a Megyei Közgylés, a Felügyelség és a többi érintett hatóság részvételével. 2. Felkéri a közgylés elnökét, hogy a tározó rekultivációjával kapcsolatosan, illetve a rekultiváció elhúzódásával kialakult helyzetrl kérje meg a Magyar Bányászati Hivatal illetékes bányakapitányságának, a megyei Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelség, és a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakmai véleményét. 3. Felkéri a közgylés elnökét, hogy az pont végrehajtásáról, és a jövbeni feladatokról készüljön elterjesztés a november 29-ei testületi ülésre. Határid: november 29. Felels: Popovics György, a közgylés elnöke

24 A október 25-ei közgylési jegyzkönyv melléklete Hozzászólások, kérdések, reagálások A október 25-ei közgylés hanganyaga 4. napirendi pont: Aktuális területfejlesztési döntések meghozatala Elterjeszt: 4.b) napirendi pont: Popovics György, a közgylés elnöke A Megyei Területfejlesztési Koncepció társadalmasításához kapcsolódó Partnerségi Terv elfogadása 4.c) napirendi pont: A megyei területfejlesztési koncepció tervezésének jelenlegi állása Szántó Katalin ahogy ezt a dokumentumba is kifejtettük Partnerségi Tervnek hívják, ezt a jogszabály így írja el. Valójában a partnerség az európai uniós jogrendben azt jelenti, hogy a döntés is a résztvevkkel közösen történik. Itt jelen esetben azért errl nincsen szó, a döntés az az Önök kezében marad, más nem vesz részt benne, illetve természetesen a Kormány jogszabályokkal, illetve a fejlesztési dokumentumaival behatárolja az Önök döntési lehetségeit. Ilyen értelemben itt egy részvételre tervezési folyamatról van szó, amit széles társadalmi bázisra helyeznek, de a döntés továbbra is Önöknél marad. Kik vesznek részt ebben a társadalmasítási vagy részvételi tervezési folyamatban: egyrészt Önök döntéshozók, természetesen a magasabb szinten történ tervezk is, a kormány, az európai unió is közvetett módon. A másik a szakérti csapat. Ebben nemcsak mi tervezk vagyunk benne, akik a tervet, dokumentumot elállítják, hanem mindazok, akik részt fognak venni ebben a folyamatban, akár véleményezként, akár adatszolgáltatóként, akár különböz szakmai szervezetek, akik itt a konzultációkba részt fognak venni, így pl. kamarák, szervezetek, stb. A harmadik nagy csoport tulajdonképpen a legfontosabb az érintettek. Az érintetteknek két csoportja van azok, akik aktívan részt vesznek majd a terv végrehajtásában és ebbl szempontból nagyon fontos, hogy k már a tervezési folyamatban is részt vegyenek. A másik a passzív érintettek, akik vagy az elnyeit fogják élvezni a végrehajtásnak a koncepció eredményének vagy pedig esetleg a hátrányait adott esetben és errl tudniuk kell. A részvételi tervezés célja a jól ismert az, hogy megfelel információval legyen ellátva a tervezés, szakmailag megalapozott legyen. Ez jól ismert, ez eddig is a gyakorlatba benne volt, döntések elláthatósága, közzététele. Ez is azért nagyjából most már a bevett gyakorlatban ott van. Nagyon fontos elem, amit eddigiekben elfelejtettek, nagyon fontos a társadalmi-politikai támogatottság, hiszen a késbbiekben megakadályozhatják csoportok a terv végrehajtását az utolsó pillanatban, ami nagyon megnehezíti egy késbbi fázisban. Ami viszont nagyon, nagyon fontos és még inkább el szoktuk felejteni, hogy olyan tervek szülessenek: azok, akiknek majd végre kell hajdani és azok részben az önkormányzatok, de igen nagy részben a vállalkozások, civilszervezetek, intézmények, stb., azok egyrészt hajlandók legyenek ezt végrehajtani, másrészt képesek legyenek végrehajtani.

25 2 A részvételi tervezésnél a folyamatnak nagyon fontos mellékhatásai vannak, ami a késbbi folyamat szempontjából szintén nagyon fontos és nagyon segíti a végrehajtási folyamatot. Ez egyrészt a kapacitásépítés, hogy képesek együttmködni, értékeiket, érdekeiket artikulálni az egyes területfejlesztési szereplk. Kialakul egy olyan vitakultúra, ami segíti a konszenzusteremtést, hogy közös nevezre jussanak a célokban. A hosszú távú stratégiai gondolkodás, térségi szemlélet már ebben a fázisban. Tulajdonképpen maga a részvételi tervezés tekinthet egy tanulási folyamatnak. A másik nagyon fontos a bizalomépítés, ami egyrészt a térségfejlesztés szerepli ebben folyamatban, már mieltt még élesbe megy a dolog megismerik egymást, egymás céljait összehangolják. Az elmúlt években kialakult egy olyan, hogy minek, ezek íróasztalnak készülnek ezek a tervek. Nagyon fontos újraépíteni a bizalmat maga a tervezési folyamat iránt, illetve a tervek iránt. Maga a részvétel hasznossága az, hogy azt érezzék ezek a szereplk, hogy az véleményük ténylegesen be fog épülni a tervben, magának a részvételi folyamat hasznosságában is újra kell építeni a bizalmat, ami azon az úton történik, meg a visszacsatolások, hogy a tervezk jelzik a véleményekkel kapcsolatban hogy mit építenek be, mint nem építenek be, ahogy ez a területrendezési tervnél is megtörtént. Megtörténik az a közzététele az eredményeknek konkrétan, hogy mi az ami beépült, mi az ami nem épült be, miért nem épült be. Egy harmadik nagyon fontos elem a közösségépítési szerepe magának ennek a részvételi folyamatnak. Ez különösen, amikor ezek a tematikus térségi mhelyek létrejönnek, szakbizottság, ezek az együttmköd szervezetek. Azok a szervezetek, amik a tervezési folyamatba kialakulnak, késbbiekben már a végrehajtásnak akár a bázisai lehetnek. A szervezeti keretekkel kapcsolatban részben már Önök is döntéseket hoztak. A megyében és ez teljesen megyei sajátosság létre fog jönni egy ún. terület- és vidékfejlesztési kollégium. Ennek a szerepe az hasonló mint a régiókban volt a területfejlesztési tanácsoknak. Ez egyfajta területfejlesztési tanács szerepét veszi át, ahol ott vannak a megyei döntéshozók, a kormány képviselete, szakértk és az érdekeltek, ahogy az elbb bemutattam. A dia baloldalán azok a szervezetek vannak, amelyek jogszabályban rögzítettek, részben országos, megyei, illetve regionális szervezetek, illetve a jogszabályban elírt kötelez véleményezk. A dia baloldalán azok a szervezetek vannak, akik részbe már létrejöttek, részben a tervezés folyamán még létre fognak jönni, amelyek a megye kezdeményezésére vagypedig alulról kezdeményezett szervezetek is létrejöhetnek a tervezés folyamán egy-egy témára, egy-egy térség, ahogy haladunk elre a tervezésbe egyre inkább körvonalazódnak konkrét témák, konkrét térségek, amik önmaguk is kezdeményezhetnek egy-egy ilyen szervezet létrehozását. Ebbe a csoportba találhatók még azok ajánlott véleményezk, akiket a megye szeretne bevonni a véleményezési folyamatba. A Terület- és Vidékfejlesztési Kollégiumnak nagyon fontos része, illetve a csoport vagy a szakbizottságok, amelyek egy-egy konkrét téma, tehát gazdaság és városfejlesztés, agrárium és vidékfejlesztés, környezetvédelem, infrastruktúra fejlesztés, illetve intézményfejlesztések. Ezek azok, amik aztán egy-egy konkrét témát ki fognak dolgozni, illetve a másik oldalon ami szintén nagyon fontos és részben már ezt a megyei területrendezési terv sugallta, ezek a térségi mhelyek. A rendezési tervrl emlékeznek ennek nagyon fontos eleme a Duna-menti térség, a Tata-Tatabánya-Oroszlány térség, ahol felvetettük, hogy esetleg még Komárom, ezen majd lehet a késbbiekben vitatkozni hogy, hogy alakulna ez a térség. Vidékfejlesztési térségek, ezt még a késbbiekben meg lehet vitatni és konkretizálni. Erre született egy javaslat a Partnerségi Tervben, illetve a rendezési tervben is már.

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. december 15-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-300/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. május 26-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-115/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Simonné Rummel Erzsébet képviselő JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 8-án 15 30 órai kezdettel a Veszprém Megyei Német Önkormányzat Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Távolmaradását

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-1/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-46/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi javaslatot tárgyalja meg.

Jegyzıkönyv. Javasolta, hogy jelen ülés keretében a bizottság a meghívóban szereplı napirendi javaslatot tárgyalja meg. Szám: 2-7/2014. Jegyzıkönyv Készült: a Fejér Megyei Közgyőlés Pénzügyi Jogi és Fejlesztési Bizottsága 2014. augusztus 22-i ülésérıl Jelen vannak: a bizottság elnöke, Balogh Gergely a bizottság tagja, Wurczinger

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-125/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-125/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-137/2011. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. június 30-ai ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v

ALSÓSZÖLNÖK. Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2012. október 29-én megtartott. nyílt. üléséről készült. j e g y z ő k ö n y v ALSÓSZÖLNÖK Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 29-én megtartott nyílt üléséről készült j e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Alsószölnök Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-56/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. március 25-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-56/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY 2015. évi 2. szám 2015. február KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZLÖNY A KOMÁROM - ESZTERGOM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA TARTALOMJEGYZÉK Szám Tárgy Oldal A közgyűlés 2015. február 26 -ai ülése RENDELETEK

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Rédai János polgármester, Ács Gyuláné, Bana Lajosné, Gelléné Tokai Erzsébet, Szeremi Krisztián képviselık J e g y z ı k ö n y v Készült: Kuncsorba Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. október 17-i rendkívüli n y í l t ülésén Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme Jelen vannak: Rédai János

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl Szám: 26/2006. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2006. szeptember 12-én (kedden) 09.10 órai kezdettel tartott ülésérl Jelen vannak: dr. Dietz Ferenc polgármester, Radványi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. szeptember 29-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-204/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-1/2009. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009.január 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti idıszak

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-83/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot

JEGYZŐKÖNYV. 21/2008. (XI. 3.) MNÖ határozatot JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Német Önkormányzat testületének 2008. november 3-án 16 00 órai kezdettel Veszprémben, a Német Házban (Thököly u. 11.) megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél.

JEGYZ KÖNYV. Tanácskozási joggal: - Császár László jegyz, - Leitnerné Nagy Judit pénzügyi csoportvezet az 1-3. napirendeknél. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak, 2015. május 19-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. május

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-29/2012. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. január 24-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS A L E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2016. január 28-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Közhasznú Nonprofit Kft-vel kapcsolatos döntések

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK JOGI, ÜGYRENDI ÉS ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. június 25-ei ülésérıl KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS 2 VI.1-105/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS E L N Ö K E ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2014. június 26-i ülésére Tárgy: Duna-Gerecse Turisztikai Nonprofit Kft. társasági szerződés módosítása

Részletesebben

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. október 11-én (kedden ) 09.00 órai kezdettel tartott ülésérl

JEGYZKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. október 11-én (kedden ) 09.00 órai kezdettel tartott ülésérl Szám: 38/2005. JEGYZKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2005. október 11-én (kedden ) 09.00 órai kezdettel tartott ülésérl Jelen vannak: Miakich Gábor polgármester, Radványi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám:389-11/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Pula Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 25. napján 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám

ELSÕ HAZAI ENERGIA-PORTFÓLIÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG HU-1052 Budapest, Váci utca 22. szám Cégjegyzékszáma: Fõvárosi Bíróság: 0l-10-043313 KÖZGYÛLÉSI JEGYZÕKÖNYV A TÁRSASÁG 2003. 04. 28-I ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉRÕL Készült: Az ELSÕ HAZAI ENERGIA PORTFÓLIO RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (a továbbiakban röviden:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Gönyű Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67. Szám: 46-15/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. október 6-án 15.00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 20 816/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 9.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza 204-es tanácskozó terme

Részletesebben

K I V O N A T. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl

K I V O N A T. Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl K I V O N A T Szentendre Város Önkormányzat Képvisel-testületének 2002. március 12-i ülésérl készült jegyzkönyvbl 14. Elterjesztés a Városi Szolgáltató Rt. alaptke emelése, valamint a gyepmesteri telep

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. augusztus 7-én megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (113-118) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés KEOP

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta.

JEGYZŐKÖNYV. A Képviselő-testület 4 igen szavazattal Lévai Ede Józsefné képviselő asszonyt jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztotta. JEGYZŐKÖNYV Készült a Szentesi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. március 4. napján 9 óra 30 perckor a Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Konferencia termében megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata 80.053- /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. június 17. napján

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. április 24-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Polgármesteri Hivatal díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2012. november 29-ei testületi ülésére Tárgy: A Települési Pályázati, Fejlesztési és Vis major Alap létrehozása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl.

J E G Y Z K Ö N Y V. Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. J E G Y Z K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközségi Önkormányzat képvisel-testületének 2005. május 30-án megtartott ülésérl. Jelen vannak: A polgármester, a jegyz, a települési képviselk a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz.

JEGYZŐKÖNYV. I-1/4-9/2011. ikt.sz. I-1/4-9/2011. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án megtartott ülésén a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről

MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 11/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. november 28-án megtartott üléséről MÁTRASZELE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 11/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. november 28-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Mátraszele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 28-án 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. október 28-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Képviselő-testületeinek 2015. április 27.-én 17 órai kezdettel Ötvöskónyi községben, a művelődési házban megtartott, munkaterv szerinti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április 21 001.rep 2011.04.21, 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme.

J e g y z ő k ö n y v. A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. 67 J e g y z ő k ö n y v A képviselő-testületi ülés helye: 4564. Nyírmada, Ady Endre út 16. városháza tanácskozó terme. Készült: Nyírmada Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én délután

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Rákóczifalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 14-ei soron kívüli, nyílt üléséről. Jelen vannak: Krizsán József polgármester, Bíró Tiborné, Csomán István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. településfejlesztési és pályázati osztályvezető főépítész. jegyzőkönyvvezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. június 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Városfejlesztési Bizottsági ülés

SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS. VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Városfejlesztési Bizottsági ülés SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGA 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3. Tárgy: Helyszín: Városfejlesztési Bizottsági ülés SZMJV. Polgármesteri Hivatal I. em. kisterem Oldalak száma:

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ

Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ Fertőd Város Képviselő-testülete 25/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. október 8. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 151-7/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 44 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. június 23-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Patkó András alpolgármester, Helli József képviselő, Tőzsér András képviselő, Nagy István

Részletesebben

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 6289-1/2009. 8/2009. számú 2009. május 13-i rendkívüli ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 82-86/2009. (V.13.) sz. Kth.)

Részletesebben

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t

Száma: 123-4/2013. T á r g y s o r o z a t Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. március 28. napján 13.00 órai kezdettel tartott (n y i l v á n o s) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 6-11, d./ határozata: 30-61, Száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 109 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. szeptember 11-én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata

A helyi nemzetiségi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata Az előterjesztés száma: 4/2014. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A helyi nemzetiségi

Részletesebben

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat

Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: T á rgysorozat Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (159-172) T á rgysorozat 1/a.) Jelentés a lejárt határidejű

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-113/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Dunaszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete I/1-17/2014. J e g y z ő k ö n y v 2014. december 15-én 18:00 órakor a Községházán tartott rendes, nyilvános üléséről. Jelen vannak: Babos Attila polgármester

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. december 16-ai ülésérıl 2 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS VI.1-229/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 1 Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i ülésének 9/2013. számú Jegyzőkönyve 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 494 PH-18232/2012 J e g y z ő k ö n y v Készült: Heves város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én (hétfő) 16.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Heves Városháza

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről

9. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 9. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. május 23-i üléséről Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Révfülöp Nagyközség Képviselő-testülete 2009. január 5-én 15.30 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Miklós Tamás polgármester, Eitner József, Gángó

Részletesebben

Iktatószám: 1418-14 /2016.

Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 1418-14 /2016. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2016. január

Részletesebben

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést.

A Társaság 2008. június 26. napján tartott éves rendes közgylése 5/2008.06.26. sz. határozatával jóváhagyta a jelen jelentést. JELENTÉS A FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A BUDAPESTI ÉRTÉKTZSDE ZRT. ÁLTAL KÖZZÉTETT FELELS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI AJÁNLÁSOK ( AJÁNLÁSOK ) ALAPJÁN A Zwack Unicum Nyrt. (a Társaság ) Felügyel Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kéthely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 22-én a Kéthelyi Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó helyiségében tartott soros nyilvános üléséről Jelen

Részletesebben

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

/2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013. ( ) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről. Önkormányzati Képviselő-testület V A N Y O L A Szám: 7/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült Vanyola község Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. április 25-én 08,00 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya

Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya Az itsmf Informatikai Szolgáltatásmenedzsment Fórum Magyarország Egyesület Alapszabálya egységes szerkezetben a 2014. szeptember 10-i hatályú módosításokkal, amelyek vastagon szedve, dlt betvel kerülnek

Részletesebben

137 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. október 1-én 18 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 54/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Száma: 658-15/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én (Kedden) 14:00 órakor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jelen vannak: J E G Y Z Ő K Ö N Y V Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális és Lakásügyi Bizottsága 2015. december 16 -án (szerda) 15:00 órai kezdettel a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2012. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2012. április 26-án (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről.

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Vámosgyörki Közös Önkormányzati Hivatal Tanácskozóterem

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v

Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Jegyzőkönyv 1998. Április 28. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 1998. április 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben