Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Save this PDF as:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Gödöllő Város Képviselő-Testülete"

Átírás

1 Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0421\2011 április rep , 08:04 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Szűcs Józsefné 1 2 Kis Antal 1 3 Pecze Dániel 1 4 Varga András 1 5 Guba Lajos 1 6 Pelyhe József 1 7 Tóth Tibor 1 8 Dr. Fábián Zsolt 0 9 Dr. Gémesi György 1 10 Pintér Zoltán 1 11 Halász Levente 1 12 Varga Árpád 1 13 Kristóf Etelka 1 14 Kovács Barnabás 1 15 Vörös István 1 16 Futás Levente Szabolcs 1 Meghívottak: 26 Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző 17 Balog Gyula Gödöllői Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnöke 18 Meizner Sándor Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke 19 Szabó László Gödöllői Lengyel Kisebbségi Önkormányzat elnöke 20 Havassy Marija Gödöllői Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke 23 Dr. Kálmán Magdolna aljegyző, Városüzemeltető és Vagyonkezelő Iroda vezetője Hargitai Zoltán Adóiroda vezető helyettese 1

2 Dr. Tamás Márta Népjóléti Iroda vezetője Dr. Kiss Árpád Hatósági Iroda vezetője Dr. Heltai Györgyné Költségvetési Iroda vezetője Garamvölgyi Lajos Közoktatási, Művelődési és Sport Iroda megbízott vezetője Mészáros Magdolna Lakosságszolgálati és Okmányiroda Iroda vezetője Mészáros Judit Főépítészi Iroda vezetője Vécsey László országgyűlési képviselő Dr. Ángyán József országgyűlési képviselő Dr. Gémesi György polgármester: Jó reggelt kívánok, tisztelettel és szeretettel köszöntöm a megjelenteket. Megállapítom, hogy jelen van 13 fő képviselő, így a testület ülése határozatképes. A 20. napirendi ponthoz érkezett egy kiegészítő anyag. Egyebek napirendi pontban nekem lesz mondanivalóm és Meizner Sándor a Gödöllői Német Kisebbségi Önkormányzat elnöke jelentkezik még hozzászólásra. A napirend ismertetésével nyitom meg az ülést. Aki ebben a sorrendben és tárgyban elfogadja a napirendet, kérem igennel szavazzon. NAPIREND: 1. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde, a Zöld Óvoda vezetőjének megbízására, valamint a Damjanich János és Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatóinak megbízására Előterjesztő. Guba Lajos ad-hoc Bizottság elnöke Meghívott: Albert Mihályné, Kovács Judit, Zámbóné Lovró Mónika, Tiborczné Garai Katalin, Szűcs Józsefné, Zmák Júlia pályázók 2. Javaslat a Gödöllői Református Egyházközségnek a 4128/1 hrsz-ú ingatlanra kötendő használati szerződés szöveg szerinti elfogadására Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Meghívott: Balogh Tamás lelkész 3. Gödöllő város évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és egyszerűsített éves költségvetési beszámolója Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló 4. Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet 6 -a alapján Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 2

3 5. Javaslat Gödöllő város Önkormányzatának gazdasági programjára a évekre vonatkozóan Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gödöllő város Önkormányzatának valamennyi állandó bizottsága 6. Beszámoló a évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság 7. Javaslat pénzbeli támogatás nyújtására a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Meghívott: Dr. Szabadfalvi András igazgató főorvos 8. Javaslat pénzbeli támogatás nyújtására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép- Magyarországi Régiója részére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Meghívott: Bús Terézia kirendeltségvezető 9. Javaslat Gödöllő város területén lévő Máriabesnyő és Gödöllő Állami telepek MÁV állomása melletti területen kialakításra kerülő P+R parkoló üzemeltetésére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság, Városfejlesztési Bizottság 10. Javaslat a Gödöllői Királyi Kastély parkjának fenntartási munkái támogatására, a Gödöllő Város Önkormányzata és a VÜSZI Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. között a parkfenntartási tevékenység folyamatos ellátására kötött közhasznú szerződés módosítására Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Meghívott: Bokor Árpád ügyvezető igazgató 11. Javaslat Gödöllő Város Önkormányzata Létesítménygazdálkodási Szabályzatának elfogadására. Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság 12. Javaslat a közterületek és az egyes, nem közterületnek minősülő ingatlanok tisztántartásáról, állagának megóvásáról szóló 29/2008.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság 3

4 13. Javaslat az állatok tartásáról szóló 28/2008.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Városfejlesztési Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság 14. Javaslat Gödöllő város címerének és zászlójának, valamint Gödöllő név használatának rendjéről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Előterjesztő: Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 15. Javaslat a VM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet 6 db épületére fennálló bérleti szerződés meghosszabbítására. Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság 16. Javaslat a Táncsics Mihály úti óvoda bérleti szerződésének meghosszabbítására Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság 17. Javaslat a város közéleti, kulturális egyesületei, egyesületszerűen működő közösségei, civil szervezetei támogatására Előterjesztő. Guba Lajos elnök Megtárgyalja: Kulturális és Oktatási Bizottság 18. Javaslat önerő biztosítására a BM 7/2011. (III. 9.) rendelete alapján az Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések előirányzatból, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúrafejlesztésének, felújításának támogatására kiírt pályázathoz Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester 19. Javaslat bírósági ülnökök megválasztására Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester 20. Javaslat egyes üres önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadási jogcímeinek meghatározására Előterjesztő: Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság 21. Javaslat Gödöllő településnév használatára vonatkozó kérelem elbírálására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 22. Javaslat Gödöllő város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására 4

5 Előterjesztő: Vörös István önkormányzati képviselő Megtárgyalja: Jogi és Ügyrendi Bizottság 23. Javaslat a Gödöllői Városfejlesztő Kft. végelszámolási programjára Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 24. Javaslat Gödöllő város közterületeinek használatáról, a közterületek és vásárok rendjéről szóló 8/2011. (II.24.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester 25. Egyebek A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 12. (4) bekezdés a) pontja értelmében a képviselő-testület az alábbi napirendeket zárt ülés keretében tárgyalja meg: 26. Fellebbezés temetési segély ügyben Előterjesztő: Dr. Gémesi György Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - 5

6 Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Szűcs Józsefné Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Igen - Varga András Távol - A testület egyhangúan támogatta az ismertetett napirendet. 1. Javaslat az 1. számú Városi Bölcsőde, a Zöld Óvoda vezetőjének megbízására, valamint a Damjanich János és Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatóinak megbízására Előterjesztő. Guba Lajos ad-hoc Bizottság elnöke Meghívott: Albert Mihályné, Kovács Judit, Zámbóné Lovró Mónika, Tiborczné Garai Katalin, Szűcs Józsefné, Zmák Júlia pályázók Dr. Gémesi György polgármester: Pályázatokat írtunk ki a megüresedő intézményvezetői álláshelyekre az 1. számú Városi Bölcsőde, a Zöld Óvoda vezetőjének megbízására, valamint a Damjanich János és Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatóinak megbízására. Meghívott vendégeink Albert Mihályné, Kovács Judit, Zámbóné Lovró Mónika, Tiborczné Garai Katalin, Szűcs Józsefné, Zmák Júlia pályázók. Kérem foglaljanak helyet. Albert Mihályné nincs itt. Az ad-hoc Bizottság hallgatta meg a jelentkezőket és készítette el a jelentését a képviselő-testület számára. Guba Lajos az ad-hoc Bizottság elnöke nem kíván egyéb kiegészítést tenni a pályázatokkal kapcsolatban. A képviselők megismerték a pályázatokat Kérdések Hozzászólások----- Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom az I. határozati javaslat elfogadását. Szavazás eredménye 6

7 Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Igen - Szűcs Józsefné Távol - Varga András Távol - 71/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: 1. Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1. sz. Városi Bölcsőde intézményvezetői álláshelyének pályázati eljárását eredménytelennek minősíti. 2. Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1. sz. Városi Bölcsőde intézményvezetői állás betöltésére új pályázat kiírását rendeli el. Határidő: a pályázat kiírására május 19. 7

8 Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 3. Gödöllő Város Képviselő-testülete az 1. sz. Városi Bölcsőde új intézményvezetőjének kinevezéséig megbízza Tesánszki Sándorné intézményvezető-helyettest az intézmény vezetői feladatainak ellátásával, melyhez a jelenlegi illetményének változatlanul hagyása mellett vezetői pótlék megfizetését rendeli el. Dr. Gémesi György polgármester: Aki a II. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel szavazzon. Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - 8

9 Pintér Zoltán Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Igen - Szűcs Józsefné Távol - Varga András Távol - 72/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében megbízza Tiborczné Garai Katalint augusztus 1-től július 31-ig a Zöld Óvoda vezetőjének. Garantált illetmény összege: Vezetői pótlék: Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés Ft Ft Ft Dr. Gémesi György polgármester: Aki a III. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel szavazzon. Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - 9

10 Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Igen - Szűcs Józsefné Távol - Varga András Távol - 73/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében megbízza Szűcs Józsefnét augusztus 1-től július 31-ig a Damjanich János Általános Iskola igazgatójának. Garantált illetmény összege: Vezetői pótlék: Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés: Ft Ft Ft Határidő: augusztus 1. Felelős: Dr. Gémesi György polgármester Dr. Gémesi György polgármester: Aki a IV. határozati javaslatot támogatja, kérem igennel szavazzon. 10

11 Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Igen - Szűcs Józsefné Távol - Varga András Távol - 11

12 74/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: Gödöllő Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. 10. (1) bekezdés b.) pontjában biztosított jogkörében megbízza Zmák Julianna Borbálát augusztus 1-től július 31-ig a Hajós Alfréd Általános Iskola igazgatójának. Garantált illetmény összege: Vezetői pótlék: Uszodavezetői pótlék: Számítástechnikai pótlék: Kiemelt munkavégzésért járó kereset kiegészítés: Ft Ft Ft Ft Ft Határidő: augusztus 1. Felelős: Dr. Gémesi György polgármester Dr. Gémesi György polgármester: Akinek a pályázata nem lett most sikeres, az nem azt jelenti, hogy ő vesztes. Mindenkinek megköszönöm, hogy pályázott, ez egy kemény munka. Azt kell megérteni - itt most elsősorban az 1. számú Városi Bölcsőde pályázóihoz szólok, hogy ahol lett volna a jelöltnek támogatottsága, ott nem volt meg a január 1-től érvényben lévő jogszabály szerinti feltétel, ezért nem tudtuk elfogadni a pályázatot. Nem felelt meg a pályázati kiírásnak. Köszönöm, hogy munkát és energiát fektettek a pályázatok elkészítésébe és egy gödöllői intézmény vezetéséért versenyeztek. A többi intézmény esetében a régi vezetők pályáztak ismét és kapták meg a lehetőséget újabb 5 évre. Egyrészt, mert jól végezték a dolgukat, másrészt a pályázatok is a feltételeknek megfelelőek voltak. Szűcs Józsefné Damjanich János Általános Iskola igazgatója: Szeretném megköszönni a bizalmat mindhármunk nevében, ígérjük, hogy mindent megteszünk a ránk bízott intézmény megfelelő vezetéséért. Köszönjük szépen. Dr. Gémesi György polgármester: Gratulálok, és további jó munkát kívánok. 12

13 2. Javaslat a Gödöllői Református Egyházközségnek a 4128/1 hrsz-ú ingatlanra kötendő használati szerződés szöveg szerinti elfogadására Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Meghívott: Balogh Tamás lelkész Dr. Gémesi György polgármester: Itt egy korábbi döntésünk értelmében az ingatlannal kapcsolatos szerződés szövegének pontosítása volt a feladat. A használati feltételek innentől kezdve adottak, elkezdhetik a munkát, ha a testület megszavazza ezt a szerződést, bővül a városi óvodai szolgáltatás. Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot Kérdések----- Kovács Barnabás képviselő: Nincs ott ellentmondás, hogy a szerződés 2. pontjában 5 évig írjuk elő, hogy óvoda működjön az épületben, majd a 10. pontban vállaljuk, hogy 25 évig adjuk oda az épületet az üzemeltetőnek? Kristóf Etelka képviselő: A 9. pontban benne van, hogy a használó a jelen szerződést bármikor felmondhatja, a 10. pontban a használatba adó a jelen határozatlan idejű szerződést az első 25 évben nem mondhatja fel. Miért született ez a döntés? Vörös István képviselő: A jegyző asszonytól kérdezném, hogy a hivatkozott 199/2010 (IX.16.)sz. önkormányzati határozat végrehajtására 60 nap állt rendelkezésre a szerződés szerint november 16-án lejárt ez a határidő. Az a kérdésem, hogy van-e arra lehetőség, hogy egy lejárt határozatra való hivatkozással egy ilyen előterjesztést hozzunk be a képviselő-testület elé? Az előterjesztő polgármester úrtól azt szeretném megkérdezni, hogy a 199/2010 (IX.16.) sz. önkormányzati határozatban szereplő felhatalmazás nem arról szól, mint az előttünk lévő szerződés tervezet. Érzékelhető az eltérés, mert az előterjesztésben a használati szerződés szöveg szerinti elfogadására tesz javaslatot. Miért jó ez a városnak? Nem sérti-e a város vagyongazdálkodását ez a szerződés? Miért mondunk le a rendelkezési jogunkról ebben a szerződésben? Mikor és milyen összeggel lett ez az intézmény korábban felújítva? Dr. Gémesi György polgármester: Meg kell köszönni a Gödöllői Református Egyházközségnek, hogy óvodát indít Gödöllőn. Annak, hogy az önkormányzat 60 nap alatt nem tudta a feltételeket biztosítani, volt oka, de nem sérti a város vagyongazdálkodását, mert az eredeti céllal nem ellentétes. A szerződés pedig azokról a részletekről szól, amiben mindkét szerződő fél garanciát kap. Az önkormányzat arra kap garanciát, hogy óvodának lesz használva 13

14 az ingatlan, a Református Egyházközösség pedig arra, hogy az épület a rendelkezésükre áll egy más összetételű testület esetén is, aki esetleg ki akarná rakni őket az épületből. Ne legyen abból probléma, hogy beinvesztálnak az épületbe egy halom pénzt és energiát, hogy működtessék az óvodát és kiteszik őket. Nincs ellentétben a eredeti szándékkal az előttünk lévő szerződés, annak egy részletes, a testület által is megtekinthető, megfelelő szerkezetbe foglalt feltételrendszere került a testület elé. Bármikor bekerülhet a testület elé egy olyan javaslat, hogy az óvodát átadjuk ezekkel a feltételekkel, ez nem határidőhöz kötött döntés. Az ön által emlegetett határozatnak az volt a lényege, hogy rendelkezzen a testület az épületről. Ha az lett volna a döntés, hogy nem használható óvodának, akkor nem foglalkozunk a szerződés előkészítésével. De nem így történt, a testület eldöntötte az irányt, most következtek be azok a feltételek, amik a részletes megállapodást lehetővé teszik Ellentmondásnak. tűnik, hogy 5 évre adjuk használatba, miközben 25 évig garantáljuk azt, hogyha óvodaként működik, használhatják az ingatlant. Nekünk az 5 év azért lényeges, mert azt szeretnénk kikötni, hogy minimum 5 évig kell működtetni az óvodát, 2 év után ne mondja fel a szerződést a Gödöllői Református Egyház, ha úgy tűnik hogy nem megy az óvoda. A 25 év viszont az Egyház garanciája, hogy a tulajdonos, amennyiben óvoda működik az ingatlanon az Egyház üzemeltetésében, nem mondhatja fel a szerződést. Ellentétesnek tűnik az 5 év illetve a 25 év, de itt érteni kell azt, hogy a 25 év az egyik fél garanciája az 5 év a másik félé. Nekünk fontos, hogy az épület hasznosítása 5 évig minimum ebben a formában történjen, bővül az óvodai szolgáltatás kínálata Gödöllőn, amire szükség van jelenleg, mert %-os kihasználtsággal működnek a gödöllői óvodák. A Katolikus Egyház által üzemeltetett óvoda épületének befejezését is támogatta az önkormányzat. Gödöllői gyerekek járnak ezekbe az intézményekbe, szerencsére egyre több gyerek van, de mivel 3 éves kortól kötelező lesz az óvoda igénybevétele egyre több férőhely kell. A Református Egyház a saját erejéből, pénzéből, szülői támogatásból elindít egy óvodát, ez Gödöllőn szolgáltatásbővülést jelent és az óvodai férőhelyek növekedését is eredményezi egyben, ami kedvező a városnak, mert új városi üzemeltetésű óvoda építésére nincs pénz. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző: Tisztelt Vörös István képviselő úr! A képviselő-testület, amikor határozatot hoz egy adott ügyben, és ehhez hozzárendel egy határidőt és egy felelőst az nem azt jelenti, hogy ezek a határozatok úgy működnek, mintha jogszabály lenne, tehát ha eltelik a határidő, nem vesztik érvényüket automatikusan. A lejárt idejű határozatok jogi természetüknél fogva, visszakerülnek beszámolásra a testület elé, vagy további intézkedési javaslattal- jelen esetben is ez történt- kerülnek a képviselő-testület asztalára. A határozat végrehajtása most került abba a stádiumba, hogy tételes szerződést lehessen kötni. Kiegészítésként elmondanám, hogy a Vörös óvoda épületének hasznosítására a Zöld óvoda építése miatt vállaltunk kötelezettséget. Kizárólag önkormányzati feladatellátást szolgáló, közérdekű célra történő hasznosítást enged meg az Európai Uniós pályázati előírás a Tisza utcai és a Vörös óvoda épületének további felhasználásakor. Nem a vállalkozói vagyon körébe tartozik, eladni nem lehet. Egyik megoldási mód, hogy a Vörös óvoda épületét a Református Egyház által végzett közérdekű, kötelező önkormányzati feladattal megegyező célra hasznosítjuk. A minimum 5 év garancia nekünk arra, hogy a helyi társadalmi igénynek megfelelően, óvodai férőhelyekkel bővül Gödöllő, és a másik kötelezettségünk is rendeződik, az Uniós projektben vállalt feladatunk, hogy ezeket az ingatlanokat, meghatározott ideig hasznosítsuk meghatározott célokra. A 25 év a Református Egyház kérése, mert nem kevés pénz beindítani egy óvodai létesítményt a mai szakmai feltételekkel. Komoly milliókat kell beruházni, amit érthető okokból az Egyház nem szeretne elveszteni. A város oktatáspolitikája arra irányul, hogy minél szélesebb választékot biztosítson az itt élőknek, hogy választhassanak, milyen oktatási-nevelési intézményben kívánják a 14

15 gyermeküket beíratni. A Református óvoda szélesíti a választékot. Dr. Gémesi György polgármester: A 25 éves garancia akkor él, hogyha óvoda működik az épületben, másra nem használható. Ha másra használja a Református Egyház a képviselő-testület visszakérheti az ingatlant. Az 5 éves garancia részben az Uniós pályázat egyik kötelezettsége, másrészt nem lehet az óvodába járó gyerekeket egyik napról a másikra kitenni az utcára, minimum ennyi ideig kell működtetnie az Egyháznak az intézményt. 5 év után, ha felmondja a bérlő a szerződést, az önkormányzat szabadon hasznosíthatja az ingatlant Hozzászólások----- Szűcs Józsefné képviselő: Az 1. számú választókörzet távolabb esik a városközponttól, mint a többi körzet. Nagy gond az új lakóparkokban születő gyerekek óvodai elhelyezése. Az óvodák elhelyezkedése Gödöllőn a város belső részeire esik többségében, a Máriabesnyői óvoda nem képes egyedül ellátni a külsőbb részeken élők igényeit, ez egyértelműen látszik. Sok olyan kisgyermekes család van, ahol tömegközlekedéssel kellene nap, mint nap bevinni a 3 éves gyerekeket a városközpontban lévő óvodába. Én szeretném megköszönni a városvezetésnek és a közreműködőknek, hogy szem előtt tartják az érdekeiket. Az óvodaellátás közfeladat. Ha egy egyház a közfeladatok szolgáltatásába belép, akkor segíteni kell, ahogy lehet. Köszönöm szépen. Kovács Barnabás képviselő: Második olvasásra is látok ellentmondást ebben a szerződésben. Fontos volt a legutóbbi mondata a polgármester úrnak, hogy csak óvodának használható az ingatlan, de ez nem köszön vissza a szerződésben. Nekem nem a céllal van problémám, bár nem tudjuk, lenne-e más vállalkozó, ilyen kondíciókkal, aki az épületet üzemelteti. Örülök, hogy az Egyház ezt vállalta, gyakorlata van benne, sok helyen csinálja és jól működnek, ezzel nincs is semmi baj. Az én problémám az, hogy a szerződés nem tükrözi azt, amit hallottam polgármester úrtól és jegyző asszonytól. A szerződésben nincs benne, hogy az Egyház csak óvodának használhatja az épületet. Az van benne, hogy 5 évig ezzel a céllal veszi birtokba. A 9. pontban pedig az van, hogy akármikor felmondhatja. Az önkormányzat részéről látom, hogy neki van arra kötelezettsége, hogy csak erre a célra használhatja, de a használatba vevőnek nem látom ezt a kötelezettségét ebben a szerződésben. Itt az áll, hogy olyan céllal veszi igénybe a használó, hogy ott óvodát működtessen, de a 9. pontban le van fektetve, hogy bármikor vissza is adhatja, és az önkormányzat 25 évig nem tarthat igényt az ingatlanra. Én teszek egy módosító javaslatot, hogy az óvoda működtetésének kötelezettsége és az önkormányzat kötelezettsége legyen szimmetrikus. Ha 5 évig kell óvodát működtetnie az Egyháznak, akkor 5 évig ne kérhesse vissza az önkormányzat az ingatlant, ha ez az időszak 25 év, akkor legyen mindkét félnek ennyi idő a kötelezettség. Legyen benne egyértelműen a szerződésben, hogy a használó csak óvoda céljára használhatja. Vörös István képviselő: Szeretném hangsúlyozni, hogy a Fidesz és a Fidesz gödöllői szervezete nagy szükségét látja és támogatja a város óvodai kínálatának bővítését. Támogat minden olyan tevékenységet, ami szociális intézkedés és a családok védelmét, jobb helyzetét szolgálja. Támogatja továbbá az egyházakkal való együttműködést is. A mi észrevételeink nem azt a célt szolgálják, hogy nem szeretnénk óvodát. Az eljárás módja és a szerződéstervezet aggályos 15

16 jogilag a véleményem szerint. Súlyosan sérti az önkormányzat gazdálkodásának érdekeit, a tulajdonos rendelkezési jogait, az önkormányzat jogköre nagyon beszűkül. Egyetértek az előttem szóló Kovács Barnabással, hogy ellentét van a kötelezettségvállalás mértékében. Van egy érdekes megjegyzésem, hogy itt a szerződés első 25 évéről van szó. Dr. Gémesi György polgármester: Van mód garanciát beépíteni a szerződésbe, behivatkozunk a 9. pontban a 2. pontra. Nem módosul a szöveg, hanem behivatkozzuk a 2. pontban szereplő óvoda használatot. Az Egyház nem akarja másra használni az ingatlant, de garanciaként beletehetjük ezt a gondolatot. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző: Javaslom, hogy a szerződés 9. pontja módosuljon. Szövegszerűen ez azt jelenti, hogy a szerződő felek megegyeznek abban, hogy a használó a jelen szerződést a 2. pontban előírt időtartamon belül nem mondhatja fel, hanem azt követően írásban teheti ezt meg. Így ez 5 év időtartamot jelent, az egyház nem mondhatja fel ennyi ideig a szerződést. Dr. Gémesi György polgármester: Egy probléma van még, nincs benne a szerződésben, hogy óvodaként működtesse az Egyház a 25 éven belüli időszakban. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző: A 2. pontban benne van, hogy óvodaként kell működtetni. Dr. Gémesi György polgármester: Igen, de ott csak 5 évig kell óvodát működtetni, nem 25 évig. Ha azt mondja az Egyház 10 év múlva, hogy nem óvodát üzemeltet az ingatlan területén, de neki garanciája van 25 évig az épület használatára Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző: Nincsen garanciája, a 10. pont nem erről szól! Dr. Gémesi György polgármester: Kovács Barnabás képviselő úr szerint nincs benne a szerződésben ez a garancia, hogy óvodaként kell használni az épületet 25 évig, ezt kellene korrigálni egy mondattal: Óvodaként működik. Dr. Kálmán Magdolna: Ez egy polgárjogi szerződés lesz, tehát garanciális kikötésként ilyet beleépíteni még, hogyha az Egyházközség elfogadja is azt, hogy kötelezi magát bizonyos időtartamra, hogy óvodaként működteti az ingatlant - nem lehet, mert nem tudjuk jogkövetkezményekkel ellátni. Ez egy hosszú távra szóló szerződés, bármikor változhatnak úgy a gazdálkodási feltételek, még az Egyházközségnél is, hogy nem tudja 25 évig vagy 10 évig működtetni óvodaként a létesítményt. Ezért nem tettünk a szerződésbe ilyen kikötéseket, mert nincs neki következménye. Ha nem tudja fenntartani az Egyházközség, pl. 2 vagy 5 év után ezt az ingatlant, akkor meg kell neki adni azt a lehetőséget, hogy felmondja ezt a szerződést, mert nem tudjuk kikényszeríteni, hogy a saját költségén fenntartson egy olyan intézményt, amire nem lesz képes. A 10. ponttal kapcsolatban arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a nem felmondhatóság az önkormányzat részéről, csak abban az esetben áll, ha óvodát működtet az Egyház. Ha nem óvodát működtet, a képviselő testület döntésével ugyan úgy felmondható a szerződés. Ez egy olyan típusú polgárjogi biztosíték, ami hogyha a hasznosítási cél nem valósul meg hosszabb távon, akkor a mindenkori képviselő-testület felmondhatja a szerződést, ha nem óvodaként hasznosítják az ingatlant. 16

17 Dr. Gémesi György polgármester: Azt kérem, legyen benne garanciaként az a mondat, hogy óvoda működtetése alatt nem mondhatja fel a szerződést az önkormányzat, amennyiben nem óvodaként működik 6 hónapos felmondással az ingatlan visszaszáll az önkormányzatra. Biztos, hogy be lehet ezt építeni garanciának! Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző: Javaslom, hogy a 9. pontba mindenképpen írjuk bele, hogy az Egyház vállaljon kötelezettséget arra, hogy legalább 5 évig óvodát üzemeltet az ingatlanon. Nyilván, ha nem tudja a polgárjog szabályai szerint, jogkövetkezmények nélkül, külön elszámolunk egymással. A 10. pontnál javasolom ennek a mondatrésznek a pontosítására: illetve ez időtartamon belül az óvoda működtetése alatt nem mondhatja fel.. Azt hagyjuk ki, hogy ezt követően. A használatba adó a szerződést 6 hónap felmondási idővel mondhatja fel. Ez lesz az általános felmondási idő. Tehát van egy kötelem, hogy 25 évig nem mondhatja fel az önkormányzat, ha óvodaként üzemel, de ha nem óvodaként üzemel, úgy automatikusan 6 hónap után felmondja a az önkormányzat a szerződést. Amennyiben a szerződés célja megszűnik, 6 hónapos felmondási idővel felmondja a szerződést az önkormányzat. Szűcs Józsefné képviselő: Azt akartam javasolni, amit jegyző asszony mondott a,,ezt helyett a feltétel megszűnését követően akartam javasolni, de ez okafogyottá vált. Kovács Barnabás képviselő: Közel vagyunk a megoldáshoz, pont ez volt a probléma. Aljegyző asszony azt mondta, nem tudjuk beleírni a garanciát, mert nem tudjuk jogkövetkezményekkel ellátni a szerződést. Most elláttuk jogkövetkezménnyel, az a jogkövetkezmény, hogy nem mondja fel a szerződést a képviselő-testület 25 évig, ha a feltételek fennállnak. Dr. Gémesi György polgármester: Ezzel a módosítással teszem fel szavazásra a határozati javaslatot és a határozat mellékleteként a módosított szerződést. Aki a határozati javaslatot támogatja, kérem igennel szavazzon. Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 17

18 Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Szűcs Józsefné Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Nem - Varga András Távol - 75/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: A Képviselő-testület e határozat mellékleteként elfogadja a Gödöllői Református Egyházközséggel kötendő, a Gödöllő, Szabadság út 201. szám alatti 4128/1 hrsz.-ú ingatlan használati szerződésének szövegét. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: a szerződés aláírására 5 munkanap Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 3. Gödöllő város évi zárszámadása, pénzmaradvány elszámolása és egyszerűsített éves költségvetési beszámolója Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Jogi és Ügyrendi Bizottság Meghívott: Dr. Benedek József könyvvizsgáló Dr. Gémesi György polgármester: Az anyag a tavalyi év gazdálkodásáról, pénzügyeiről szól és azok elszámolásáról. A testület döntéseinek megfelelően használtuk a forrásokat. Vannak tartalékaink és a fejlesztéseket is be tudjuk fejezni. A korábbi döntéseinknek megfelelően tudunk dolgozni évben is. 18

19 Kovács Barnabás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúan elfogadásra javasolja a rendelettervezet. Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a rendelettervezetet Kérdések----- Kristóf Etelka képviselő: A könyvvizsgálói jelentésben van egy olyan mondat, hogy a hitel jövőbeni visszafizetésének feltételei számtalan bizonytalansági tényezőt takarnak. Szeretnék egy pár ilyen bizonytalansági tényezőt hallani. Dr. Benedek József könyvvizsgáló: Az aktuális pénzügyi problémák, pl. hiteltörlesztés és árfolyamváltozások stb. jelentenek számunkra is kockázatot, ha a kötvények visszafizetését tekintjük. A mai körülmények között szükséges ilyen típusú figyelmeztető megjegyzést tenni a jelentésbe. Nincs különleges indoka. Dr. Gémesi György polgármester: Az általunk is ismert jelenlegi bizonytalan nemzetközi valutapiac és gazdaság az, ami miatt a könyvvizsgáló cég ezt a kockázatot beírta, de ez benne is van a mindennapi hírekben, hogy hogyan áll az európai gazdaság, nekünk ezeket a következményeket is viselni kell. Ez az összes magyar hitelfelvétel esetében is érvényes Hozzászólások----- Vörös István képviselő: A könyvvizsgálói jelentést én összességében elfogadom, de a 16. oldalon van egy figyelmeztetés a számunkra, amire szeretnék rávilágítani. 16. oldal utolsó bekezdése megállapítja, hogy az önkormányzat pénzügyi helyzete, likviditása egyre romlik. A likviditási ráta 2009-ben 4.11, 2010-ben már csak 2.11 volt. Idézni szeretnék a könyvvizsgáló megállapításából, miszerint a mutatók jelentős csökkenése is mutatja az önkormányzat finanszírozási gondjainak növekedését. A finanszírozási gondok a jelenlegi helyzetre érvényesek. A kormány intézkedéseinek hatásai a finanszírozási gondokat nem befolyásolják jelenleg, a későbbiekben befolyásolhatja, de ez a könyvvizsgálói jelentés rávilágít arra, hogy már most is vannak finanszírozási gondok. Dr. Gémesi György polgármester: Remélem a jövőben javul az önkormányzatok finanszírozása, és a korábbi biztonsággal történik majd, talán képviselő úr tudja befolyásolni a folyamatot. A korábbi finanszírozás sem volt biztonságos, de a jelenlegi az végképp nem jó. Ez a vita nem ide való, ez a probléma kihat az összes önkormányzatra. Rossz a helyzet az önkormányzatok finanszírozása terén, de nem feltétlenül a rossz gazdálkodás miatt, hanem a korábbi feltételrendszer hiánya miatt alakult ki a jelenlegi állapot. Dr. Nánási Éva címzetes főjegyző: Tisztelt képviselő-testület, egyetértésüket szeretném kérni ahhoz, hogy a zárszámadásról szóló rendeletet a szerkesztés során annyiban módosítsuk, szerkesszük, hogy a jogszabályi hivatkozásokat a bevezető részben szeretnénk pontosítani, be kell hivatkozni az önkormányzati törvényt és az államháztartási törvényt. Jelenleg csak annyi 19

20 szerepel, hogy a költségvetésről szóló beszámolót elfogadja a testület, de nem jelöltük meg a jogszabályhelyeket. A 21. szakasznál a rendelet nem a kihirdetésekor, hanem a kihirdetését követő napon lép hatályba. Kérem a testület egyetértését, hogy ezt így szerkesszük meg az elfogadásra kerülő rendeletben. Kovács Barnabás képviselő: A zárszámadásban van egy adott pénzmaradvány, aminek a jó részének az az oka, hogy a pályázatok elcsúsztak. Az a kérdésem, hogy milyen arányban van az a rész, aminek a felhasználása már eldöntött, és van-e ténylegesen szabad pénzmaradvány? Mert azért azoknak a megjegyzéseknek van alapja, hogy látszik, hogy egyre rosszabb a helyzet. Van-e olyan szabad pénzmaradvány ebben az elszámolásban, ami tényleges pénzmaradvány? Vagy csak azt jelenti, hogy nem sikerült kifizetni a múlt évben. Dr. Gémesi György polgármester: 40-60% az arány, 60% a kötelezettség és 40% a tényleges maradék. Nem teszek javaslatot az elköltésére, mert bizonytalan a helyzet a jövőben. Ha a finanszírozás nem változik, minden probléma nélkül vissza tudjuk fizetni a hiteleinket. A hiteleink nem jelentettek nehézséget, mert jó kötvényeket bocsátottunk ki. Ennek következtében nincsenek hatalmas kamatok. Ha nem változik a finanszírozás biztonsága és az idei esztendőnél nem lesz erősebb megszorítás, semmi problémánk nem lesz. Ha jelentősebben változik a finanszírozás, annak lesz következménye, de nem csak Gödöllőn. Aki azzal a módosítással, amit jegyző asszony hozzátett, támogatja a rendelettervezetet, kérem igennel szavazzon. Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - 20

21 Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Szűcs Józsefné Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Igen - Futás Levente Szabolcs Tart. - Varga András Távol - Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/ (IV.21.) rendelete Gödöllő város évi zárszámadásáról Gödöllő Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) d.) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló többször módosított évi XXXVIII. törvény 82. -ában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. A Képviselő-testület Gödöllő város évi - egységes pénzalapjának bevételi teljesítését az 1. sz. tábla szerint, az auditált összegben E Ft, - ebből Gödöllő Önkormányzat bevételét E Ft össszegben, - a kiadások teljesítését a 2. sz. tábla szerint, az auditált összegben E Ft, - ebből Gödöllő Önkormányzat kiadását E Ft összegben, - a Polgármesteri Hivatal kiadási teljesítéseit a 2/a. sz. tábla szerint E Ft összegben állapítja meg. 2. A Képviselő-testület Gödöllő város vagyonának értékét 2010.december 31-i állapot szerint a 4.sz.táblában részletezettek alapján összeggel, -ebből Gödöllő Önkormányzat vagyonát a szöveges indokolás szerint összeggel jóváhagyja E Ft E Ft 21

22 3. A Képviselő-testület Gödöllő város évi pénzmaradvány elszámolását az 5. sz. tábla alapján E Ft összegben, - ebből Gödöllő Önkormányzat pénzmaradványát E Ft összegben jóváhagyja, és a pénzmaradvány felhasználást az 5/a számú tábla alapján E Ft összegben állapítja meg, ebből - működési pénzmaradvány E Ft - fejlesztési pénzmaradvány E Ft. 4. A Képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadását 589 E Ft bevétellel 582 E Ft kiadással, és pénzmaradványát 7 E Ft összegben a 9.sz.tábla szerint tudomásul veszi. 5. A Képviselő-testület a Lengyel Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadását 854 E Ft bevétellel 772 E Ft kiadással, és pénzmaradványát 82 E Ft összegben a 10.sz.tábla szerint tudomásul veszi. 6. A Képviselő-testület a Német Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadását 927 E Ft bevétellel 862 E Ft kiadással, és pénzmaradványát 65 E Ft összegben a 11. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 7. A Képviselő-testület a Görög Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadását 614 E Ft bevétellel 610 E Ft kiadással, és pénzmaradványát 4 E Ft összegben a 12. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 8. A Képviselő-testület a Ruszin Kisebbségi Önkormányzat évi zárszámadását 798 E Ft bevétellel, 730 E Ft kiadással, és pénzmaradványát 68 E Ft összegben a 13. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 22

23 9. A Képviselő-testület az Észak-kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Társulás évi zárszámadását E Ft bevétellel, E Ft kiadással, és pénzmaradványát E Ft összegben a 14. sz. tábla szerint tudomásul veszi. 10. A Képviselő-testület tudomásul veszi a zárszámadás előterjesztéséhez bemutatott - az önkormányzat összevont mérlegét a 8.sz. tábla, - hitelállomány változást a 3/b tábla, - a közvetett támogatásokat a 7. sz. tábla szerint. 11. A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített mérleg beszámolóját a 15.sz.tábla szerint -ebből Gödöllő Önkormányzat vagyonát összeggel elfogadja E Ft, E Ft 12. A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 16.sz.tábla alapján E Ft bevétellel, - ebből Gödöllő Önkormányzat bevételét E Ft, és E Ft kiadással, - ebből Gödöllő Önkormányzat kiadását E Ft összeggel elfogadja. 13. A Képviselő-testület Gödöllő város egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 17.sz.tábla szerint E Ft összegben - ebből Gödöllő Önkormányzat pénzmaradványát E Ft elfogadja. 14. A Képviselő-testület elfogadja az intézmények nyilatkozatát a belső kontroll rendszer működtetéséről. 15. A Képviselő-testület elfogadja az önkormányzati körön kívülre adott összesen támogatás elszámolását az előterjesztésben foglaltak szerint E Ft 23

24 Elszámolások: Hivatal működési kiadásai Polgármesteri keret Sportfeladatok Városi marketing és kommunikáció Városi kitüntetések, díjak Nemzetközi kapcsolatok Környezetvédelmi műk. kiadások Támogatások Közcélú foglalkoztatás 368 E Ft, E Ft, E Ft, 30 E Ft, 600 E Ft, 450 E Ft, E Ft, E Ft, E Ft. 16. A Képviselő-testül jóváhagyja, hogy az alábbi szervezetek, alapítványok áthúzódó kötelezettség vállalások miatt a megjelölt összeggel legkésőbb június 30-ig számoljanak el: - Erkel Ferenc Ált.iskola sport támogatás 621 E Ft, - Montágh I.Ált.iskola sport támogatás 344 E Ft, - Petőfi S.Ált.iskola sport támogatás 200 E Ft. 17. A Képviselő-testület elfogadja, hogy a Gödöllői Népizenekar részére nyújtott 500 E Ft támogatással a Népizenekart működtető Kulturális és Szociális Közhasznú Egyesület számolt el A Képviselő-testület az alábbi szervezetek, alapítványok további támogatását felfüggeszti addig az időpontig, amíg a 2010.évben kapott támogatással el nem számolnak: - Magyar-Tadzsik Kulturális Kapcsolatok Egyesülete 50 E Ft - Alma Materért Alapítvány 30 E Ft - Nemzetközi Tánc- és Kultúra Alapítvány 125 E Ft A Képviselő-testület jóváhagyja a szabad pénzmaradvány terhére az alábbi feladatokat: - Kalória Közhasznú Nonprofit Kft. részére felhalmozási pénzeszköz átadás a Balatonlellei Üdülő tetőfelújítására E Ft, - Polgármesteri Hivatal két személygépkocsi cseréjére E Ft, - VÜSZI Kft. részére temető kerítés és temetői utak építésére E Ft. 20. A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Polgármesteri Hivatal használt VW.Golf személygépkocsija térítés mentesen kerüljön átadásra a Művészetek Háza Kiemelt Nonprofit Kft. részére, a VW.Bora pedig kerüljön értékesítésre 21. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Dr. Gémesi György polgármester: Köszönöm Dr. Benedek József úrnak a munkát, jó egészséget kívánok. 24

25 4. Beszámoló a vállalkozói vagyon hasznosításával kapcsolatos tevékenységről a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet 6 -a alapján Előterjesztő. Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot Kérdések Hozzászólások----- Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. Tárgya: Szavazás eredménye Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Szűcs Józsefné Igen - 25

26 Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Nem - Varga András Távol - 76/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: A képviselő-testület elfogadja a polgármesternek a 45/2005. (XII. 19.) sz. önkormányzati rendelet 5. -a szerinti felhatalmazáson alapuló, a szeptember 16-tól végzett vagyongazdálkodási tevékenységéről szóló beszámolóját. 5. Javaslat Gödöllő város Önkormányzatának gazdasági programjára a évekre vonatkozóan Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Gödöllő város Önkormányzatának valamennyi állandó bizottsága Dr. Gémesi György polgármester: Az együttes bizottsági ülésen kitárgyaltuk a témát. Pontosan tudom, hogy egy gazdasági programba számítások kellenek. Mivel a jövő bizonytalan a feladat hatáskör megosztás tekintetében, nem tudjuk mi lesz az oktatási kötelezettséggel, mi lesz az infrastruktúrával, mi lesz a szociális feladatokkal, ezért arra koncentráltunk, hogy az általunk leírt program alapján írjuk fel azokat a feladatokat, amiket a mostani finanszírozás mellett meg tudunk valósítani. Ezért használtunk sokszor feltételes módot. Már néhány dolognak a megvalósítása megkezdődött, a következő időszakban meglátjuk, mekkora lesz a mozgásterünk, ettől függ, hogy mit tudunk megvalósítani a terveinkből. Szűcs Józsefné Nemzetközi és Turisztikai Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Szeretném felhívni a figyelmet, hogy volt egy felszólalás azzal kapcsolatban, hogy a sport támogatását beemelhetnénk az elsődleges feladatok közé egy mondatban, ezzel a módosítással fogadtuk el a határozati javaslatot. Dr. Gémesi György polgármester: Igen, lesz egy módosítás az anyagban. Guba Lajos Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke: A Bizottság nem volt határozatképes, de a jelenlévő 4 bizottsági tag egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Pelyhe József Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Halász Levente Gazdasági Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 26

27 Varga Árpád képviselő: Az Egészségügyi Bizottság és a Népjóléti Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kovács Barnabás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Kis Antal képviselő: A Városfejlesztési Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. Dr. Gémesi György polgármester: Amire Szűcs Józsefné képviselő asszony utalt az előbb, az egy olyan módosítás, ami a prioritáslistán változtat olyan módon, hogy a sport és a sportlétesítményekkel kapcsolatos fejlesztések kerüljenek át az első csomagba. A végső határozati javaslatra az együttes bizottsági ülésen igent mondtak a bizottságok, ezzel a módosítással kerül majd átvezetésre Kérdések Hozzászólások----- Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: 27

28 Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Szűcs Józsefné Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Futás Levente Szabolcs Tart. - Vörös István Tart. - Varga András Távol - 77/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: Gödöllő város Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként a évekre szóló gazdasági programot elfogadja. A képviselő-testület elrendeli, hogy a programban foglalt célkitűzések és feladatok megvalósíthatóságáról az éves költségvetési tervekben kell intézkedni, javaslatokat megfogalmazni. Határidő: folyamatos Felelős: Dr. Gémesi György polgármester 6. Beszámoló a évi ellenőrzési tapasztalatokról Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság Kovács Barnabás Pénzügyi Bizottság elnöke: A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 28

29 -----Kérdések Hozzászólások----- Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Szűcs Józsefné Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Tart. - Varga András Távol - 29

30 78/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: A Képviselő- testület tudomásul veszi a évi ellenőrzési tapasztalatokról szóló beszámolót. 7. Javaslat pénzbeli támogatás nyújtására a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Meghívott: Dr. Szabadfalvi András igazgató főorvos Dr. Gémesi György polgármester: Köszöntöm Dr. Szabadfalvi András igazgató főorvos urat. A röntgen gép leromlott állapota miatt szükséges a javítási költségekhez fedezetet nyújtani. Azt javasolnám politikai szinten, hogy például ilyen térségi feladatot ellátó ügyekben a költségekbe szálljanak be a települések kötelező jelleggel. Fontos lenne az önkormányzati törvény módosításába beírni ezeket. Például ez a röntgengép sem csak a gödöllői 32 ezer embert látja el, hanem 140 ezer embert, vagy még többet is. Ha garancia lenne arra, hogy megkapnánk a forrást arányosan azok részére, akik használják, mindjárt nem 3,6 milliót kéne fizetni, hanem csak 1 milliót Kérdések Hozzászólások----- Dr. Gémesi György polgármester: Kérdés és hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátom a határozati javaslat elfogadását. Szavazás eredménye Tárgya: Eredménye Voks: Szav% Össz% Igen Nem Tartózkodik Szavazott Nem szavazott Távol Összesen Megjegyzés: Futás Levente Szabolcs Igen - 30

31 Dr. Gémesi György Igen - Guba Lajos Igen - Halász Levente Igen - Kis Antal Igen - Kovács Barnabás Igen - Kristóf Etelka Igen - Pecze Dániel Igen - Pelyhe József Igen - Pintér Zoltán Igen - Szűcs Józsefné Igen - Tóth Tibor Igen - Varga Árpád Igen - Vörös István Igen - Varga András Távol - 79/2011. (IV.21.) sz. önkormányzati határozat: Gödöllő Város Képviselő-testülete a Tormay Károly Egészségügyi Központ részére ,- Ft, azaz Hárommillió-hatszázhuszonnégyezer forint egyszeri, vissza nem térítendő támogatást biztosít az általános tartalékalap terhére, Axiom Iconos típusú Siemens gyártmányú röntgen készülék javíttatása céljából. Határidő: Támogatási szerződés megkötésére 15 nap Felelős: dr. Gémesi György polgármester 8. Javaslat pénzbeli támogatás nyújtására a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép- Magyarországi Régiója részére Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester Meghívott: Bús Terézia kirendeltség-vezető Dr. Gémesi György polgármester: Köszöntöm Bús Terézia kirendeltség-vezető asszonyt. A tavalyi támogatás mellé érkezik többletforrás. Az alsóparki kerítés javításához szükség is van erre. A munkájukat az összefoglaló szakmai beszámolón keresztül jól lehet követni. Komoly szakmai ellátás folyik, ezt szeretném is megköszönni. A támogatás nem kötelező feladata az önkormányzatnak, de úgy érzem, hogy hasznos ügyet támogatunk ezzel az öszeggel. 31

Gödöllő Város Képviselő-Testülete

Gödöllő Város Képviselő-Testülete Gödöllő Város Képviselő-Testülete File: D:\Képviselő testületi\2011\0203\2011 február 03 001.rep 2011.02.03, 08:00 N Y I L V Á N O S K É P V I S E L Ő -T E S T Ü L E T I Ü L É S J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2001. május 31- ei üléséről Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán András

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. december 14-i üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a 2007. december 14-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Barcza Gábor, Boldog István, Búsi Lajos, Dobos László, Farkas András Andor, Kovács Sándor,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2011. július 6-án, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László, Dr.

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. DECEMBER 4-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 17/2014. (XII. 05.) önkormányzati rendelet 18/2014. (XII. 05.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2003. decemberi 4-ei üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1. Dr. Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1/145 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kisújszállás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29-én (kedden), 13.00 órai kezdettel tartott soron következő, nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Szám: 3/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült Szentendre Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én (csütörtökön) 9.00 órai kezdettel tartott üléséről Jelen lévő képviselők: dr. Dietz Ferenc polgármester,

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1.

Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-13/2011/JT. 252-267/2011. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 14-i rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke Város -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011.

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők

Tanácskozási joggal jelen voltak: dr. Mátyás B. Szabolcs jegyző, dr. Szűcs Andrea mb. aljegyző, meghívott intézményvezetők ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu Száma:../2008. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v 1 SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 002/20/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Szikszó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 8. napján 13.00 órakor a Szikszói Közös

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

A Bizottság 2012. február 21-én megtartott üléséről

A Bizottság 2012. február 21-én megtartott üléséről NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ város GAZDASÁGI ÉS TULAJDONOSI BIZOTTSÁGA NYÍREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. JEGYZŐKÖNYV 2012. február 21-én megtartott üléséről Jelen vannak: a bizottság tagjai a mellékelt jelenléti

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének

Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének Mátészalka Város Képviselő-testület 2013. május 30. napján 13.00 órai kezdettel tartott (nyilvános) ülésének a./ tárgysorozata, b./ jegyzőkönyve, c./ rendelete: 14-16, d./ határozata:80-99; Száma: 123-8/2013.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés)

NAPIRENDI PONTOK: 4. Az önkormányzat gazdálkodásáról szóló 2011. évi I. félévi beszámoló elfogadása (írásos előterjesztés) Képviselő-testületének 2011. szeptember 13-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 112-123 / 2011. (IX. 13.) számú határozatok d. rendeletek: 13/2011. (IX. 14.) önkormányzati

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 5-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/9/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. május 30-án a Városháza B. épületében megtartott üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről FEJÉR MEGYE CSÁKVÁR NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákvár Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestülete 2012. január 30-án megtartott nyilvános üléséről Rendelet: 1/2012. (II. 1.) a helyi adókról Határozatok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 29-én 19:30 órakor megtartott rendkívüli, nyilvános

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke

Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Város Önkormányzat -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Iktatószám:T-40/2012

Részletesebben

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem

Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153 Bp., Bocskai u. 1-3.) Díszterem Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a képviselő-testület 2011. február 16-án 14.00 órakor kezdődő nyilvános üléséről Helye: XV. kerületi Polgármesteri Hivatal (1153

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK

2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK 2011. évi 14. szám 2011. szeptember 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 40/2011. (IX. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzati piacok működéséről szóló 37/2007. (IX.

Részletesebben

120 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. augusztus 8-án 17 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek döntései Határozat 51/2013.

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. október 31-én 18 óra 00 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. környezetvédelmi tanácsnok. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. március 24-én a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 25-én tartott ülésén folytatólagosan. Jelen vannak: Boros Zoltán polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V 6-3/2013. Készült: Tiszalök Város Önkormányzata képviselő-testületének 2013. január 21-én tartott rendkívüli nyílt ülésén. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Fedor László alpolgármester,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. június 25-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2010. július 23-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. július 23-i rendkívüli üléséről 80-82/2010. (07. 23.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat 2010.

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV MÁTRATERENYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. NOVEMBER 29-I ÜLÉSÉRŐL 1 Készült: Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 29-én megtartott üléséről.

Részletesebben

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK

2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK 2014. évi 12. szám 2014. június 27. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2014. (VI. 27.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület, valamint szervei szervezeti és működési

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 11-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2008. november 27-i üléséről Jelen vannak: 1./ Tóth Ferencné polgármester 2./ dr. Berecz Botond alpolgármester 3./ Kárpáti Hajnalka képviselő 4./ dr. Milvius Lóránt képviselő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 658-32//2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2014. december 16-án (Kedden) 14:00 órakor megtartott soros üléséről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza Jegyzőkönyv Készült a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság együttes rendkívüli ülésén 2012. január 30. napján a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal dísztermében Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 12-i munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 451 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. szeptember 2-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet

366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740. Abony, Kossuth tér 1. 2-55/2010/JT 366-367, 370-390/2010. sz. határozat 28-29/2010. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. május 15-én a Városháza emeleti kistermében 8 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes testületi ülésén, 2009. szeptember 14-én a Polgármesteri Hivatal A épületi tanácskozó termében. Jelen vannak: Gyenes

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. március 25-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő állami tartalékföldek hasznosítására

Részletesebben

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i

NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2014. július 29-i NAGYLÓK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÉS HANTOS KÖZSÉGI ÖKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. július 29-i EGYÜTTES NYÍLT Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Nagylók: 41/2014. (VII.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 28-án tartott nyilvános üléséről Tartalmazza a : 73/2015.(V.28.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. december 16-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel. 24 / 2010. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 29-én 19,25 órai kezdettel tartott üléséről A képviselő-testületi ülés helyszíne: Városháza nagyterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT

Jegyzőkönyv. 4468-31/2008. (02.13.) VTLB.sz. HATÁROZAT Jegyzőkönyv Készült Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Városrendezési, Tulajdonosi és Lakásügyi Bizottsága 2008. február 13-án tartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Gila Ferenc, a bizottság elnöke

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/34-17/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 12-én 15.00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc. IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc IV-3091-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. szeptember 23. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. június 9- ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. június 9- ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2000. június 9- ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság. Jegyzőkönyv Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Oktatási, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottság KO.420.175-15/2011. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 10-én az Oktatási, Kulturális, Turisztikai,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. szeptember 9-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-6/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. április 23-án 14 00 órakor kezdődő üléséről.

Részletesebben

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester

Tanácskozási joggal jelen van: Kiss Gábor alpolgármester, Pfliegler Péter alpolgármester MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE I-2175-12/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján, 9.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Konferencia

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 27-én megtartott rendes nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 9-14/2015. (II. 27.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2015. szeptember 24-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 16/2002. (X.03.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Tóth József

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend megállapítása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 101/2009. (IV.29.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend megállapítása 1.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSA 1.1.) Mezőkövesd Város Önkormányzatának vagyonáról és vagyongazdálkodás

Részletesebben

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete

Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 Levél község Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2008. Levél község Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. december 15-én tartott nyilvános testületi üléséről készült J e g y z ő k ö n y v Tartalma:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 29. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 28/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 29-én 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános üléséről. Időpont: 2012. június 25. Helyszín: Polgármesteri Hivatal, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u. 39. Jelen vannak: Szavazati

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás)

T Á R G Y S O R O Z A T A. 2./ A 4/2011.(III.21.) önkormányzati rendelet módosítása (előirányzat módosítás) NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2011. szeptember 15-én megtartott testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A T A 1./

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 7-2/2014. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2014. január 16- án megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 9- i

Részletesebben