ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság december 13-ai folytatólagos üléséről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZEFOGLALÓ. készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2012. december 13-ai folytatólagos üléséről."

Átírás

1 03-3/8-38/2012. ÖSSZEFOGLALÓ készült a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság december 13-ai folytatólagos üléséről. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Trombitás Károly: köszönti a bizottsági ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a Bizottság a folytatólagos ülés kezdetén jelenlévő 5 fővel határozatképes. Az ülést órakor megnyitja, és kéri, folytassák a tegnapi napon megkezdett munkájukat. 36.) Közbeszerzési eljárás indítása kommunikációs szolgáltatás ellátására vonatkozóan Kőrösi Zsanett referens a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett a tagokkal kiegészített határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 480/2012. ( ) számú h a t á r o z a t a közbeszerzési eljárás indítása kommunikációs szolgáltatás ellátására vonatkozóan A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 35/2010. (11.22.) önkormányzati rendelet 2 -ban foglalt és a rendelet 1. számú mellékletének 4.20 pontjában nevesített átruházott hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére kommunikációs feladatok ellátására irányuló tevékenységek ellátása tárgyban a közbeszerzésekről szóló évi CVIII. törvény Harmadik Rész 122. (7) bekezdés a) pontja szerinti hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást indít az előterjesztés 1. és 2. számú melléklete szerinti ajánlattételi felhívás és ajánlatkérési dokumentációt szerinti tartalommal. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a közbeszerzési eljáráshoz a város évi költségvetésében nettó ,- Ft + ÁFA (bruttó ,- Ft) forrást biztosítson. A Bizottság ajánlattételre az alábbi szervezeteket kéri fel:

2 2 Imagine Creative Consulting Kft. (Székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 32/a) Well Reklámügynökség Kft. (Székhely: 1126 Budapest, Orbánhegyi út 50.) Prestige Media Kft. (Székhely: 1022 Budapest, Aranka u. 12.) A Bizottság a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságába eseti tagoknak az alábbi személyeket választja meg díjazás nélkül: 1. Nyőgéri Lajos 2. Fazekas István Továbbá a Bizottság a közbeszerzési eljárás Tárgyaló Bizottságába eseti tagnak a Bíráló Bizottságban közreműködő választott tagokon kívül 3. tagként az alábbi személyt választja meg díjazás nélkül: 3. Csizi Péter A Bizottság utasítja a Referatúra főosztályvezetőjét, hogy gondoskodjon a közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. Határidő: Felelős: azonnal Dr. Bokor Károly főosztályvezető Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető Kőrösi Zsanett referens 37.) Közbeszerzési Tanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárása Kőrösi Zsanett referens a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 481/2012. ( ) számú

3 3 h a t á r o z a t a közbeszerzési tanácsadó kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lezárásáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a 35/2010. (11.22.) önkormányzati rendelet 2 -ban foglalt és a rendelet 1. számú mellékletének 4.20 pontjában nevesített átruházott hatáskörében eljárva megállapítja, hogy a Pécs Megyei Jogú Város és intézményei által saját forrásból és működésükhöz kapcsolódóan lefolytatandó a nemzeti értékhatárt elérő és azt meghaladó értékű közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása és szakmai támogatása tárgyban kiírt beszerzési eljárás során a Köz Plusz P Kft. (ajánlati ár: nettó ,- Ft + ÁFA/hó) és a PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Szolgáltató Kft. (ajánlati ár: nettó ,- Ft + ÁFA/hó) érvényes ajánlatot nyújtott be. 2.) A Bizottság úgy dönt, hogy a beszerzési eljárás nyertesének a kedvezőbb ajánlatot adó PRV Dunántúl Fejlesztési-, Közbeszerzési Tanácsadó és Beruházás-szervező Szolgáltató Kft.-t hirdeti ki, ,- Ft + ÁFA/hó ajánlati ár mellett. A Bizottság utasítja a Referatúra Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződés előkészítéséről. Határidő: Felelős: azonnal Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető Kőrösi Zsanett referens 38.) Döntés forrás biztosításáról közbeszerzési eljárások lebonyolításához Kőrösi Zsanett referens a Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a módosított állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 482/2012. (12.13.) számú

4 4 Döntés forrás biztosításáról közbeszerzési eljárások lebonyolításához 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az alábbi szolgáltatások beszerzéséhez a Város évi költségvetésében az alábbi forrásokat biztosítsa: Szolgáltatás megnevezése Nettó ÁFA Bruttó Külső szakértő kiválasztása ,- Ft ,- Ft ,- Ft Kommunikáció ,- Ft ,- Ft ,- Ft Összesen: ,- Ft ,- Ft ,- Ft 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, utasítsa a Pénzügyi Főosztály főosztályvezetőjét, hogy a évi költségvetés tervezése során a fenti kötelezettségvállalást vegye figyelembe. A Bizottság felkéri a Referatúra vezetőjét, gondoskodjon az előterjesztés közgyűlési megtárgyalásáról. Határidő: december 13. Felelős: Dr. Bokor Károly főosztályvezető Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető 39.) Bencsik István Genezis című szobrának önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntések Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető a Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta.

5 5 483/2012. (12.13.) számú Bencsik István Genezis című szobrának önkormányzati tulajdonba vételével kapcsolatos döntésekről 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy hogy, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint kötelezett és Bencsik István mint járadékos életjáradéki szerződést kössön, amely alapján a szerződés aláírásakor életjáradék jogcímén Ft egyösszegű megfizetésére kerüljön sor, és - a nemzetgazdasági átlagjövedelemnek megfelelő összeg alapján megállapítva - havi bruttó Ft. összeg élethossziglan történő megfizetését kössék ki a felek /mely összeg évente 10%-al emelkedik/, amelynek ellenében Bencsik István a Genezis című szobor tulajdonjogát a szerződés megkötésének időpontjában visszavonhatatlanul Pécs M. J. Város Önkormányzata részére átruházza. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a évi költségvetés terhére Ft összegű fedezetet biztosítson a járadék megfizetésére. Utasítsa a Pénzügyi Főosztály Vezetőhelyettesét, hogy gondoskodjon a járadék évi összegének megfelelő összeg évi és az azt követő évek költségvetésében történő tervezéséről. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, utasítsa a Referatúra Főosztályvezetőjét, hogy az életjáradéki szerződést készítse elő és hatalmazza fel a Polgármestert az életjáradéki szerződés aláírására. A Bizottság felkéri a Referatúra vezetőjét, gondoskodjon az előterjesztés közgyűlési megtárgyalásáról. Határidő: december 13. Felelős: Dr. Bokor Károly főosztályvezető Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető 40.) Intézményi behajthatatlan követelések törlése Szabó Krisztián főtanácsos

6 6 a Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal 1 tartózkodás mellett a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta. 484/2012. ( ) számú h a t á r o z a t a az intézményi behajthatatlan követelések törléséről 1.) A Bizottság a Város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.17) rendelet 20. (6) bekezdése alapján átruházott hatáskörben eljárva az Integrált Szociális Intézmény vállalkozókkal, illetve az intézmény korábbi munkavállalóival szemben fennálló, a határozat mellékletében felsorolt behajthatatlanná minősült követelések törlését engedélyezi. 2.) A Bizottság felkéri az Integrált Szociális Intézmény vezetőjét, hogy gondoskodjon a követelések kivezetéséről a számviteli nyilvántartásokból. Határidő: Felelős: évi költségvetési beszámoló Hofekker Mónika, az Integrált Szociális Intézmény igazgatója Altorjainé dr. Eisenberg Judit főosztályvezető-helyettes Hofekker Mónika, az Integrált Szociális Intézmény igazgatója Szabó Krisztián vezető-tanácsos 41.) OTP Bank Nyrt.-vel kötött hitelszerződések módosítása Bánki András főtanácsos a Bizottság 3 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 485/2012. (12.13.) számú

7 7 az OTP Bank Nyrt.-vel kötött hitelszerződések módosításáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, döntsön úgy, hogy a október 7-én kelt, Ö3100/2009/0168. sorszámú, ,- Ft összegű, december 13-án Ö3100/2011/0272. sorszámmal módosított Hitelszerződés esetében ,- Ft fel nem használt összeget, valamint a szintén október 7-én kelt Ö3100/2009/0166. sorszámú ,- Ft összegű, december 13-án Ö3100/2011/0271. sorszámmal módosított Kölcsönszerződés esetében ,- Ft felhasználásra nem került összeget mondja le, és ennek megfelelően módosítsa a szerződéseket. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy a hitelszerződések módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel dr. Páva Zsolt polgármestert és dr. Lovász István jegyzőt a hitelszerződések módosításának aláírására. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a jegyzőt, gondoskodjon arról, hogy a fenti szerződések módosítása tárgyában a hirdetmény a Közbeszerzési Értesítőben megjelenjen. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.17.) Önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében a 101/6/1/3 Hosszú lejáratú hitel igénybevétele (2009. évi hitelmaradvány) bevételi előirányzatot e Ft-tal csökkentse, és a 12. számú mellékletében a következő kiadási előirányzatokat módosítsa: A előirányzat sorszáma Beruházás megnevezése Előirányzat változása (e Ft) I/A. 6/3. Miénk a város vetélkedő III. helyezett -167 II/2. 1/4. Gyűjtőkémények felújítása év II/2. 1/5. ÖKO program év -39 II/2. 4/3. Homlokzat felújítás 2010 című pályázat évi maradvány I/B. 2/2. Pécs 622 hrsz. sport., 1163 hrsz. sporttelep felúj.- P. Futball Kft II/2. 1/3. Panel program év I/A. 3/2. ISPA projekt menedzsment ÖSSZESEN A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről.

8 8 Határidő: december 13. Felelős: 42.) Adósságmegújító hitel közbeszerzés eredménytelenné nyilvánítása, hitelszerződések meghosszabbítása a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 486/2012. (12.13.) számú adósságmegújító hitel közbeszerzés eredménytelenné nyilvánításáról, hitelszerződések meghosszabbításáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Adósságmegújító célú hitel Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata részére tárgyú gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárást a Kbt. 76. (1) a) pontja alapján nyilvánítsa eredménytelenné. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy kezdeményezze az OTP Bank Nyrt.-vel kötött, jelenleg hatályos, Ö3100/2012/0080 számú folyószámla-hitelkeret szerződés I.6.1. pontjában szereplő hitelkeret végső lejárati dátum december 21-ről június 30-ra módosítását, valamint az Ö3100/2012/0082 számú önkormányzati munkabérhitel nyújtására vonatkozó hitelszerződés I.8. pontjában a hitel végső lejárataként szereplő december 21-i dátum június 30-ra módosítását a szerződések egyéb feltételeinek változatlanul hagyása mellett. A Közgyűlés hatalmazza fel dr. Páva Zsolt polgármestert és dr. Lovász István jegyzőt az Önkormányzat folyószámla-hitelkeret szerződése, illetve munkabérhitel szerződése meghosszabbításának aláírására. 3.) A Kbt ában foglalt szerződés módosítást kizáró feltételek egyike sem áll fenn, ezért közbeszerzési eljárást a szerződés meghosszabbítására vonatkozóan lefolytatni nem kell. 4.) A jegyző megvizsgálta a folyószámla-, illetve munkabérhitel szerződések meghosszabbításának szükségességét, valamint a

9 9 törvényességi feltételek fennállását és megállapította, hogy a szerződések meghosszabbítása az önkormányzat működőképességét szolgálja, gazdaságilag indokolt, továbbá nem ellentétes az érvényes jogszabályi rendelkezésekkel, továbbá a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló évi XCCIV. törvény rendelkezései alapján a jogügylethez a Kormány előzetes engedélye nem szükséges. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: december 13. Felelős: 43.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetésének módosítása a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 487/2012. ( ) számú a Pécs Megyei Jogú Város évi költségvetésének módosításáról A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Pécs Megyei Jogú Város évi költségvetéséről szóló 7/2012. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: 2012.december 13. Felelős:

10 10 44.) A város évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló rendelete a Bizottság 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 488/2012. ( ) számú a Város évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló rendeletéről A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság a Pécs Megyei Jogú Város évi átmeneti költségvetési gazdálkodásáról szóló önkormányzati rendelettervezetet a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: 2012.december 13. Felelős: 45.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciója a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 489/2012. ( ) számú

11 11 Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata évi költségvetési koncepciójáról 1.) A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a évi költségvetés részletes tervező munkájának alapjául fogadja el az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Korm. rendelet 26. (1) bekezdése alapján benyújtott évi Új feladatstruktúra és biztonság az önkormányzati közszolgáltatásokban című költségvetési koncepciót. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a polgármester útján a jegyzőt, hogy az államháztartásról szóló évi CXCV tv. 23. (1)-(4) bekezdésének és a helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló évi XX. tv (1) bekezdése a) pontjának előírása szerint készítse el a évi költségvetési rendelet tervezetét. 3.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a polgármestert, hogy a jegyző által készített költségvetési rendelet-tervezetet az államháztartásról szóló évi CXCV. tv. 24. (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően nyújtsa be a Közgyűlésnek elfogadásra. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, kérje fel a bizottságokat, hogy a költségvetési koncepció alapján folyamatában segítsék az Önkormányzat költségvetésének tervezését és megalapozott takarékos gazdálkodását. A Bizottság felkéri a Pénzügyi Főosztály vezetőjét, hogy gondoskodjon a közgyűlési előterjesztés elkészítéséről. Határidő: 2012.december 13. Felelős: 46.) Az erőmű Tüskésréti rekultiválandó zagytározójának csapadékelvezetési tervének módosításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása Róka Róbert környezetvédelmi referens a Bizottság 5 egyhangú igen szavazattal a határozati javaslatot elfogadta és az alábbi határozatot hozta.

12 12 490/2012. ( ) számú h a t á r o z a t a Az erőmű Tüskésréti rekultiválandó zagytározójának csapadékelvezetési tervének módosításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 1.) A Bizottság átruházott hatáskörben, az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 11/2012. (II.24.) Ör. 22. (3) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Pannon Hőerőmű Zrt-nek, az Önkormányzat tulajdonában lévő hrsz-ú és a hrsz-ú ingatlanokat érintő építési tevékenységével összefüggő csapadékvíz-elvezető rendszer, vízjogi létesítési engedélyezési eljárásához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. 2.) A Bizottság felhatalmazza a polgármestert a szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat aláírására. 3.) A tulajdonosi hozzájárulás kiadása az Önkormányzatra nézve anyagi vonzattal nem jár. Határidő: Felelős: azonnal Trombitás Károly bizottsági elnök Oszoli Dénes bizottsági elnök Kővári János bizottsági elnök Dr. Bokor Károly főosztályvezető Dr. Kovács Katalin csoportvezető Róka Róbert környezetvédelmi referens 47.) A pécsi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozatala Dr. Rózsás Péter jogász a Bizottság 4 igen, 1 nem szavazattal az állásfoglalás tervezetet elfogadta és az alábbi állásfoglalást hozta. 491/2012. ( ) számú

13 13 a pécsi közösségi közlekedéssel kapcsolatos döntések meghozataláról 1.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Közösségi Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaságba (továbbiakban: Tüke Busz Zrt.) új részvényesként, összesen ,- Ft összegű, pénzbeli hozzájárulással történő jegyzett tőkeemeléssel a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: DDRF Zrt.) lépjen be. A jegyzett tőkeemeléssel a Tüke Busz Zrt. jegyzett tőkéje ,- Ft-ról ,- Ft-ra emelkedik. A Jegyzett tőkeemeléssel egyidejűleg 100 db ,- Ft névértékű új részvény kerül kibocsátásra dematerializált formában, melynek lejegyzésére a DDRF Zrt. jogosult és köteles. A Bizottság javasolja, hogy a Közgyűlés hagyja jóvá, hogy a DDRF Zrt. a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtegye. 2.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. Alapító Okirata az új részvényes belépésével Alapszabályra módosuljon az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy az Alapszabály elfogadására a részvénytársaság soron következő közgyűlésén jelen pont szerint adja le szavazatát és egyben hatalmazza fel annak aláírására. 3.) A Bizottság javasolja Közgyűlésnek, hogy hagyja jóvá, hogy a DDRF Zrt. a Tüke Busz Zrt. részére részvényesként, autóbuszok vásárlására összesen ,- Ft összegű kölcsönt nyújtson az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti Kölcsönszerződés megkötése alapján. A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Tüke Busz Zrt. soron következő közgyűlésén a kölcsönszerződés megkötése érdekében adja le szavazatát. 4.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy az Önkormányzat a DDRF Zrt.-vel az alábbi szerződéseket kösse meg és egyben hatalmazza fel a Polgármestert azok aláírására: Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalmú Együttműködési keretmegállapodás, mely egyrészről a DDRF Zrt. részéről autóbuszok vásárlása érdekében biztosítandó forrás nyújtásának részleteit és feltételeit tartalmazza, másrészről a Felek közti részvényesi viszonyt, jogokat és kötelezettségeket szabályozza. Az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalmú Jelzálogszerződés - azzal, hogy az abban foglalt ingatlanok köre Közgyűlési döntéssel még változhat de azok fedezeti összértéke az ,- Ft-ot nem haladhatja meg - az OTP Bank Nyrt. jóváhagyását követően, Az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalmú Határidős adásvételi szerződés, mely a DDRF Zrt. által tőkeemelés útján

14 14 megszerzendő részvények Önkormányzat által március 31. nappal névértéken történő megvásárlására vonatkozik. A részvények visszavásárlása 2017-ben esedékes, amely időpontig az Önkormányzat stabilitása olyan szintet érhet el, hogy az az Önkormányzat likviditására alacsony kockázatot jelenthet. 5.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. Felügyelő Bizottságába a jelenlegi tagokon felül az alábbi személyek kerüljenek megválasztásra a társaság soron következő közgyűlésének napjától december 31. napjáig tartó határozott időtartamra: 1. (DDRF Zrt.) 2. Hofekker Ferenc (munkavállaló) 3. Sovák Attila (munkavállaló) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. Felügyelő Bizottságának tagjai január 1. napjától kezdődően bruttó ,- Ft/hó (elnök: bruttó: ,- Ft/hó) díjazásban részesüljenek. 6.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. könyvvizsgálójának díjazása január 1. napjától kezdődően ,- Ft + ÁFA /hó összegre módosuljon. 7.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hogy a Tüke Busz Zrt. cégvezetőjének a társaság soron következő közgyűlésének napjától kezdődő határozatlan időtartamra a társaság jelenlegi gazdasági vezetője, Baracsi László kerüljön kinevezésre önálló cégjegyzési jog biztosításával, a társasági szerződés módosításával, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő bejelentésével kapcsolatos feladatok ellátásának előírása mellett. 8.) A Bizottság javasolja a Közgyűlésnek, hatalmazza fel a Polgármestert, hogy a Tüke Busz Zrt. soron következő Közgyűlésén a jelen határozat 5., 6. és 7. pontjai szerint adja le szavazatát. A Bizottság felkéri a Referatúra vezetőjét, gondoskodjon az előterjesztés közgyűlési megtárgyalásáról. Határidő: december 13. Felelős: Dr. Bokor Károly főosztályvezető Csizi Péter alpolgármester Dr. Bokor Károly főosztályvezető Pénzügyi Főosztály vezetője Dr. Szilovicsné Dr. Hollósy Andrea csoportvezető Dr. Rózsás Péter jogász

15 15 Trombitás Károly: további megtárgyalandó téma nem lévén, megköszöni a jelenlévőknek a részvételt és a nyílt ülést 13,45 órakor bezárja. Bejelenti, hogy a Bizottság zárt ülésen folytatja munkáját, melyről külön jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvet készítette: Koszér Mónika főtanácsos k.m.f. Trombitás Károly a bizottság elnöke

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyaló 2010. április 20-án 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Vrbovszki Viktor, a bizottság

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 27-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. május 6-án 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal dísztermében (4060 Balmazújváros, Kossuth tér 4-5.) Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 12-i rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta.

Jegyzıkönyv. A polgármester javaslata alapján a képviselı-testület az alábbi napirendet 7 igen szavazattal elfogadta. Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 23. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Horváth Ferencné képviselı Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. március 28. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı nyilvános képviselı-testületi ülésérıl. Jelen

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 11/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2009. november 30-án 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os bejárat emelet (Nagykáta,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 184-15/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: polgármester Raff János alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 16/2014 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2014. november 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 769 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2013. november 26-án 9 óra 00 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2007. szeptember 6-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 3575-1/2007. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık

Jegyzıkönyv. Távol maradt bejelentéssel: Benke József, Horeczki László képviselık Jegyzıkönyv Készült Kadarkút Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. október 6. napján 14 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében kezdıdı rendkívüli nyilvános képviselıtestületi ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: KVÖ/113/43/2012. KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. november 13-án megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 23. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 21- én megtartott soron kívüli üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL

37/2010. (II. 17.) 25 IGEN 0 NEM 0 TARTÓZKODÁSSAL JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. február 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez

T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez T Á R G Y M U T A T Ó KENGYEL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. december 12-én megtartott rendkívüli ülés jegyzőkönyvéhez 121/2013.(XII.12.) Kt. Hat. A napirendi pontokra tett javaslatról

Részletesebben

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı

Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Dr. Tóth Csaba Attila képviselı Szám: IV.110-1/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. február 20-án (csütörtökön) 9 óra 15 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l

Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Város Önkormányzat Képvisel -testülete 3/2010. (II.15.) rendelete a város 2010. évi költségvetésér l Pásztó Városi Önkormányzat Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990.évi

Részletesebben

IKTATÓSZÁM: 05-5/56/2015-2 TÁRGY: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK, ÉS EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MELLÉKLET: 3 DB

IKTATÓSZÁM: 05-5/56/2015-2 TÁRGY: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK, ÉS EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MELLÉKLET: 3 DB IKTATÓSZÁM: 05-5/56/2015-2 TÁRGY: KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSEK, ÉS EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TEVÉKENYSÉGÉNEK VIZSGÁLATA MELLÉKLET: 3 DB E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa

Közgazdasági Iroda irodavezető helyettese. Városüzemeltetési Iroda csoportvezetője Városüzemeltetési Iroda munkatársa Jegyzőkönyv Készült: Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottságának 2014. január 17-én a Polgármesteri Hivatala hivatalos üléstermében tartott rendkívüli ülésének

Részletesebben

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat

48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat 48/2008.(IV.24.)HÖ. sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Komló Város Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. május 5-i ülésérıl Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint A polgármester köszöntötte a megjelenteket, megállapította,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. főépítész J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2013. szeptember 12-én a Városháza emeleti kistermében 8 30 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő- testületének K I V O N A T Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. (V.31.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert

9. Tájékoztató a Ügyrendi Bizottság 2008. évben végzett Majercsik Zoltán. 10. Tájékoztató a Szociális Bizottság 2008. évben végzett Romanek Róbert Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 20-ai soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Baksay Endre, Csörögi

Részletesebben

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja.

HATÁROZATOK 2012. 1. A PRO ARCH ÉPÍTÉSZ Stúdió ajánlati árra és teljesítési határidőkre vonatkozó írásbeli indokolását elfogadja. HATÁROZATOK 2012. 1/2012.(I.17.) SZÁMÚ HATÁROZATA: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Pétfürdő, településszerkezeti és szabályozási tervének, valamint helyi építési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 21-én megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Régi Városháza Díszterme Ráckeve, Kossuth L. u.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2011. április 14-én tartott ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme Bihartorda, Kossuth u. 73.

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. december 14-i ülésén hozott határozatai: 498/2009. (XII. 14.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető

Verbai Lajos polgármester Végrehajtásért felelős: Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdu Péter irodavezető BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű és a folyamatban lévő határozatok végrehajtásáról Tisztelt Képviselő-testület! Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények:

3. a beszerzés tárgya, illetőleg mennyisége, továbbá a műszaki leírás, illetőleg a minőségi követelmények, teljesítménykövetelmények: 15-JOGI/../2015. Ajánlattételi felhívás Az Oroszlányi Közösségi Színtér és Könyvtár épülete kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése a KEOP-2015-5.7.0 kódszámú konstrukció keretében tárgyú, a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. bizottsági elnök-helyettes. jegyzői irodavezető J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2015. június 23-án a Városháza emeleti kistermében 9 00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének /2016. (II. 25. ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2016. évi összevont

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: által 2016. április 20-án 18.00 órai kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: az Önkormányzat tanácskozó terme Jelen vannak: Mellékelt jelenléti ív szerint Török Sándor

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-11/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. december 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

M E G H Í V Ó N A P I R E N D:

M E G H Í V Ó N A P I R E N D: M E G H Í V Ó Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. február 14-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében /Sárvár, Várkerület 3. II.em./ ülést tart, amelyre

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére 34/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 26-ai ülésére Tárgy: Pétfürdő, Berhidai út 2. és környéke környezetrendezési munkáinak kivitelezése

Részletesebben

2011. évi határozatok

2011. évi határozatok 2011. évi határozatok 1/2011. (I.13.) Kt. sz. határozat Oroszlány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. január 13-ai rendkívüli ülésén az alábbi napirendi pontot tárgyalja: 1. A távhőszolgáltatásról,

Részletesebben

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. 1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült az Öreglaki Községi Képviselő-testület 2010. február 17-én 16.30 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: - 7 fő települési képviselő, a csatolt

Részletesebben

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről

VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28-ai üléséről KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS VI.1-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tatabányán, a Komárom-Esztergom

Részletesebben

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv ELSŐ NAPIRENDI PONT: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról szóló 22/2004. (V.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Jegyzőkönyv Készült: Kunhegyes Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. április 4-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András polgármester

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények

ÉRTESÍTŐ 2015/36. SZÁM TARTALOM. Egyéb közlemények 2015/36. SZÁM TARTALOM Egyéb közlemények oldal A MÁV-START Zrt. VBKJ rendszer keretében választható lakáscélú támogatás lakáshitel visszafizetéséhez, törlesztéshez történő igénylésével, illetve felhasználásával

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. január 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve

Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 1 sz. Jegyzőkönyve Hollókő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1 sz. Jegyzőkönyve Készült: a képviselő-testület 2016. január 28-án tartott üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: 2016. január 28-án a Kossuth út 86/A.

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT A 224/2015.(XII.15.) határozat melléklete Sajószentpéter Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. (1)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.... /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V (Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a

Részletesebben

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008. március 27-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Polgármesteri Hivatal 4201 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-300. Fax: 52/557-301. Email: polgmhiv@hajduszob.hu Szám: 389-1/2008. K I V O N A T Hajdúszoboszló Város Képviselő-testületének 2008.

Részletesebben

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T a Képviselő-testület 2007. február 8-i nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 7/2007. (II.08.) számú h a t á r o z a t : 1. Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2007. évi költségvetés

Részletesebben

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE

PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 2008. AUGUSZTUS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 03-3/19-18/2008. TÁRGY: BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNY- ZATI BIZOTTSÁG ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖN- TÉSEIRŐL MELLÉKLET: ELEKRTONIKUS FORMÁBAN E LŐTERJESZTÉS PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat:

K I V O N A T. 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: 503-254/2015. szám 254/2015. számú Képviselő-testületi határozat: Város Önkormányzatának képviselő-testülete zárt ülésen kívánja tárgyalni a A i Eszközkezelő- és Településfejlesztő Kft és a i Ipari Park

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. március 27-én 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről

Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Jegyzőkönyv A Képviselő-testület 2010. november 4-i üléséről Helyszín: Polgármesteri Hivatal Tanácsterem Kezdete: 15.o5. h. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint valamint Pénzes Andrásné osztályvezető dr.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén

Jegyzőkönyv. amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat 2006. július 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Polgármesteri Hivatal Az ülés kezdete: 18.00 óra Jelen

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület!

Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április 25-i ülésén. Tisztelt Képviselő-testület! 2./Napirend: Pilisszentkereszt Község Önkormányzatának az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 5/2012.(II.29.) rendeletének módosítása Előterjesztés Tárgyalja a képviselő-testület 2013. április

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére 3. Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. április 26-i ülésére Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az önkormányzat

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: Előkészítette: Véleményező bizottság: Költségvetési szerv alapítása intézményi gazdasági feladatok ellátására Tárnok Lászlóné jegyző Váczi Julianna Gazdasági Osztályvezető Sápi András intézményi

Részletesebben

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA

ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA ELİTERJESZTÉSEK A HOMOKHÁTI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA 2009. március 13-án megtartandó taggyőléséhez 1 NAPIRENDI PONTOK 1. A Homokháti Kistérség Többcélú Társulásának 2009. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI

2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI 2015. évi 8. szám 2015. április 15. TARTALOMJEGYZÉK HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. ÁPRILIS 14-I ÜLÉSÉN HOZOTT HATÁROZATAI HATVAN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI, VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 9600 SÁRVÁR,VÁRKERÜLET 2-3. M E G H Í V Ó Sárvár város Önkormányzatának Gazdasági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. április 10-én. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-4/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. április 10-én megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 15/2012. (IV. 10.) Z 1 16/2012. (IV. 10.) Z

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 22. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. december 17-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme JEGYZİKÖNYV Közgyőlésének, 2013. június 3-án 8,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) I. emeleti Kossuth terme Jelen vannak a Tulajdonosi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Berhida Roma Nemzetiségi Önkormányzat ülésén a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 2013. április 30-án 14,30 órai kezdettel. Jelen vannak: Babai János

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: info@uny.hu ================================================================== 13/2009.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. szeptember 5- én a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-37/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015 május 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 7 Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám 12/2015

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 368/2011. (X.27.) számú h a t á r o z a t:

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 368/2011. (X.27.) számú h a t á r o z a t: K I V O N A T A Képviselı-testület 2011. október 27-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl 368/2011. (X.27.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete a Köztársaság út 7. Társasház

Részletesebben

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2012. október 26-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 265/2012. (IX.26.) számú h a t á r o z a t:

K I V O N A T. A Képviselı-testület 2012. október 26-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl. 265/2012. (IX.26.) számú h a t á r o z a t: K I V O N A T A Képviselı-testület 2012. október 26-i nyílt ülésének jegyzıkönyvébıl 265/2012. (IX.26.) számú h a t á r o z a t: Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselı-testülete havi 50 eft támogatást

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-29/2015. Tárgy: A 2015. évi költségvetési rendelet II. változatának

Részletesebben

/2012. 1. sz. példány

/2012. 1. sz. példány Esztergom Város Polgármesteri Hivatala 2501 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. /2012. 1. sz. példány JEGYZİKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. március 9-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta:

JEGYZŐKÖNYV. Miután a napirendi pontokkal kapcsolatban javaslat, módosítás nem volt, a bizottság az alábbi határozatot hozta: JEGYZŐKÖNYV Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottságának 2014. július 14-én 8.30 órakor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal kistermében

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 7 23. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 196-1/2016/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. január 19-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Apátistvánfalva 72-47/2015.Apát K I V O N A T Az Apátistvánfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2015. november 20-án 16.00 órakor megtartott nyílt ülésének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve Készült: 2011. február 15-én a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2011. évi 4. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán polgármester Antal András alpolgármester

Részletesebben

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal elfogadták a napirendi sort. 1. Pécsbányai egyesületek támogatási kérelmeinek elbírálása

Szavazás: 5 egyhangú igen szavazattal elfogadták a napirendi sort. 1. Pécsbányai egyesületek támogatási kérelmeinek elbírálása 03-3/17-2/2013 Pécs-Pécsbánya Településrészi Önkormányzat Jegyzıkönyv 2013. május 27. 18,00 Pécsbányatelep, Közösségi Ház Pécs, Gesztenyés u.17. Jelen vannak: Végh Péter elnök, Bognárné Orbán Andrea, Kósáné

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Szám: 19213/2013. Javaslat Az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2013.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítására A nemzetiségek

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-4/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. január 27-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 1. HATÁROZATOK MUTATÓJA Határozat száma Határozat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Békéscsaba Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 138. sz. iroda, 2010. május 11-én 14 30 perc Jelen vannak: Hirka Tamás, a bizottság elnöke Dr. Ferenczi Attila, a bizottság

Részletesebben