Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet"

Átírás

1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendelet módosítása... 4 Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása A hódmezővásárhelyi Wass Albert Kör által meghirdetett, a Wass Albert köztéri emlékhely elkészítésére kiírt pályázat eredményéről tájékoztatás Tájékoztató a Közterület Felügyelet és a Mezőőri Szolgálat feladat ellátásához alkalmazandó eszközök beszerzéséhez... 45

2 I/A kötet 2. oldal Iktatószám: /2009 HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POILGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 52/2006. ( ) Kgy. rendelet 10. (3) és (6) bekezdése alapján rendkívüli közgyűlést hívok össze április 30-án, reggel 8 00 órára. Helye: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal I/6. (Díszterem) Fő napirendi pont: 1. A Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi zárszámadási rendelete Egyebek 2. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének évi tevékenységéről szóló beszámolója Indoklás: Az Államháztartásról szóló törvény értelmében minden önkormányzatnak a zárszámadási rendeletét április végéig el kell fogadnia, ezért a fenti időpontra rendkívüli közgyűlést hívok össze. Hódmezővásárhely, április 14. Tisztelettel: Dr. Lázár János Polgármester Országgyűlési képviselő

3 I/A kötet 3. oldal Iktatószám: /2009 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás Tisztelt Cím! Tájékoztatom, hogy a Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének bizottságai az alábbiak szerint tartják üléseiket: Helyszín: Polgármesteri Hivatal 1/6. Díszterem Pénzügyi, Gazdasági Bizottság ülése: április 29. /szerda/ délelőtt 9 00 óra A fenti időpontra a Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi zárszámadásának megtárgyalására a PGB tanácskozási joggal meghívja az összes többi bizottságot. E napirend megtárgyalása után 9 30 órától az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság, a Városüzemeltetési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság, a Városfejlesztési, Vállalkozásfejlesztési és Informatikai Bizottság Egészségügyi és Szociális Bizottság és az Ügyrendi és Mandátumvizsgáló Bizottság külön-külön folytatja a április 30-i rendkívüli közgyűlés egyéb napirendi pontjainak megtárgyalását. Hódmezővásárhely, április 17. Tisztelettel: Dr. Korsós Ágnes jegyző

4 I/A kötet 4. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendelet módosítása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Bálint Gabriella, HTKT Kapcsolat Központ

5 I/A kötet 5. oldal Száma: /2009. Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendelet módosítása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tisztelt Közgyűlés! Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendeletét, mely tartalmazza a szociális intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló III. törvény ában foglaltak alapján minden évben szükséges a szociális intézményeknél az intézményekben fizetendő térítési díjat önköltségszámítással megállapítani a költségvetési beszámoló szerint. Tekintettel arra, hogy az előző évhez mérten valamennyi intézménytípusnál növekedett az önköltség intézmény fenntartási rezsi és étkezési költségek, nincs lehetőség az intézményi térítési díjak változatlanul hagyására. Azon intézményeknél, ahol az elmúlt év során kiemelkedően magas önköltségi adatok lettek, szükség van ezek csökkentése érdekében intézkedéseket tenni. Fentieken túl szükséges a rendelet 1. számú mellékletének módosítása arra tekintettel, hogy a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és Családsegítő Szolgálat Hódmezővásárhely, Andrássy u. 54. szám alá költözött. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendelet-módosítást pedig jóváhagyni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. Polgármester

6 I/A kötet 6. oldal RENDELET-TERVEZET Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének../2009. (..) Kgy. rendelete A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendelet módosításáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. ( ) Kgy. rendeletét ( a továbbiakban : rendelet) az alábbiak szerint módosítja: A rendelet 7. (6) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép: 1. Az időskorúak nappali ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjat a rendelet 2. számú melléklete, a személyi térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A rendelet 7. (7) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép: 2. Az értelmi fogyatékos személyek nappali ellátásáért fizetendő intézményi térítési díjakat a rendelet 2. számú melléklete, a személyi térítési díjakat a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A rendelet 25. (4) bekezdésében foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép: 3. Az anya-gyermek szálló keretében biztosított ellátás intézményi térítési díját a rendelet 2. számú melléklete, személyi térítési díjait a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 4. A rendelet 1. számú melléklete Szociális alapszolgáltatások c.) pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép: családsegítés (Családsegítő Szolgálat Hódmezővásárhely, Andrássy u. 54.)

7 I/A kötet 7. oldal 5. A rendelet 1. számú melléklete Gyermekjóléti alapellátások a.) pontjában foglaltak helyébe a következő rendelkezés lép: gyermekjóléti szolgáltatás (Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ, Hódmezővásárhely, Andrássy u. 54.) A rendelet 2. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 6. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a II.) pontban meghatározott kivételekkel térítési díjat kell fizetni. I.) A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Egyesített Bölcsődei Intézmény intézményi térítési díját az alábbiakban határozza meg, napi 4x -i étkezéssel: 438,-Ft. (ÁFA - val) (A fizetendő étkezési térítési díjat utólag kell megfizetni.) II.) A gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, a nappali melegedő, az éjjeli menedékhely és a téli krízisszálló igénybevétele térítésmentes. III.) Az Anya - Gyermek Szállón fizetendő térítési díj 30 napot meghaladó időtartam után személyi térítési díj felnőtteknek 2.075,-Ft/nap, gyermekeknek 1037,5-Ft/nap; intézményi térítési díj: felnőtteknek ,-Ft/hó, gyermekeknek ,-Ft/hó (A személyi térítési díjat havonta nyugdíj/fizetést követően kell beszedni az alkalmazható kedvezményeket a 3. sz. melléklet tartalmazza.) IV.) Az Átmeneti Szálláson fizetendő térítési díj 30 napot meghaladó időtartam után - személyi térítési díj 600,-Ft/nap, intézményi térítési díj ,-Ft/hó. (A személyi térítési díjat havonta nyugdíj/fizetést követően kell beszedni.) V.) A Kovács-Küry Időskorúak Otthonában az intézményi térítési díj mértéke ,- Ft/hó, személyi térítési díj 2.532,- Ft/nap. (A személyi térítési díjat havonta nyugdíjfizetést követően kell beszedni.) VI.) A Szivárvány Szakosított Szociális Otthonban alkalmazandó intézményi térítési díj mértéke ,- Ft/hó, személyi térítési díj 3.332,- Ft/nap. (A személyi térítési díjat havonta nyugdíjfizetést követően kell beszedni.) VI./1.) A Szivárvány Szakosított Szociális Otthon Lakóotthonában az alkalmazandó intézményi térítési díj ,- Ft/hó, személyi térítési díj 1.716,- Ft/nap. (A személyi térítési díjat havonta nyugdíjfizetést követően kell beszedni.) VII.) A támogató szolgáltatás keretében biztosított ellátás térítési díja az óradíj és az ellátásra fordított időnek a szorzata, valamint a fogyatékos személy szállítása esetén a szállítási kilométerdíj. A személyi segítés óradíja 596,- Ft/óra, a szállítási kilométerdíj 62,- Ft/km. A fizetendő térítési díjat esetenként kell megfizetni.

8 I/A kötet 8. oldal Folyamatos szállítás esetén havonta egy alkalommal utólag kell megfizetni. VIII/ 1.) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a fizetendő étkezési térítési díj felnőtt személy esetén (reggeli + ebéd) 875,-Ft/nap, rezsivel. E nappali ellátását igénybevevők által fizetendő napi térítési díj 30,-Ft/fő. VII/2.) Fogyatékos személyek nappali ellátása esetén a fizetendő étkezési térítési óvodás gyermek esetén (ebéd) 366,67,-Ft/nap, általános iskolás gyermek esetén (ebéd) 437,5,-Ft/nap, középiskolás gyermek esetén (ebéd) 508,33,-Ft/nap, rezsivel. A Gyvt. alapján 50% kedvezményben jogosultak, így óvodás gyermek esetén (ebéd) 183,34- Ft/nap, általános iskolás gyermek esetén (ebéd) 218,75,-Ft/nap, középiskolás gyermek esetén (ebéd) 254,17,-Ft/nap, A díjak ÁFA nélkül értendőek. E nappali ellátását igénybevevők által fizetendő napi térítési díj 30,-Ft/fő. E térítési díjat minden gondozott köteles megfizetni. (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.) IX.) Házi segítségnyújtás keretében történő ellátásért fizetendő térítési díj az óradíjnak és a gondozásra fordított időnek a szorzata, amely összeg nem haladhatja meg a gondozott havi jövedelmének 20 %-át, illetve ha a házi segítségnyújtás mellett étkezést is igénybe vesz akkor, a gondozott havi jövedelmének 30%-át. Házi segítségnyújtás esetén a gondozási díj 596,- Ft/óra. Az ebéd házhozszállításának díja 115,- Ft/eset (a kiszállítási díj háztartásonként csak egyszer számítható fel). (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.) X.) A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás térítési díja 35,-Ft/nap; 1050,-Ft/hó, de nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő személy rendszeres havi jövedelmének 2%-át. (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.) XI.) Az időskorúak nappali ellátását igénybevevők által fizetendő napi térítési díj 30,-Ft/fő. E térítési díjat miden gondozott köteles megfizetni. Az étkezési térítési díj megállapítása jövedelmi viszonyok függvényében 70,-Ft/nap-875,- Ft/nap (reggeli+ebéd)- rezsivel ÁFA nélkül, csak ebéddel 70,-Ft- 508,33,-Ft/nap rezsivel, ÁFA nélkül. A kedvezményeket a 3. sz. melléklet tartalmazza. A személyi térítési díj nem haladhatja meg az ellátott havi jövedelmének 15%-át a nappali ellátás, illetve 30%-át a nappali ellátás és ott étkezés esetén. (A fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.) XII.) Szociális étkeztetés esetén a térítési díj és az igénybe vett étkezések számának szorzata nem haladhatja meg a szolgáltatást igénybe vevő havi jövedelmének 25%-át. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 610,-Ft/adag ÁFA-val. A személyi térítési díj a jövedelmi viszonyok függvényében 50,-Ft-610,-Ft összegek között alakul, mely kedvezményeket a 3. sz. melléklet tartalmazza. (A fizetendő térítési díjat előre kell megfizetni.)

9 I/A kötet 9. oldal A rendelet 3. számú melléklete helyébe a következő rendelkezés lép: 7. Személyi (fizetendő) térítési díjak az alkalmazott kedvezmények után a szociális étkeztetésnél Jövedelmi kategória Fizetendő térítési díj ,- Ftig ,- Fttól ,- Ft-ig 50 Ft 40% 244,-Ft ,- Fttól ,- Ftig 60% 366,-Ft ,- Fttól ,- Ftig 80% 488,-Ft ,- Ft-tól 100% 610,-Ft Személyi térítési díjak az alkalmazott kedvezmények után Hódmezővásárhelyen napi 2x étkezésnél az idősek és felnőtt fogyatékosok nappali ellátását nyújtó szociális intézményekben Jövedelmi kategória Fizetendő térítési díj Napi étkezési térítési díj Napi térítési díj ,- Ft , ,- Ft , ,- Ft 54501,- Ft-tól 50% 80% 100% 70,-Ft 437,50,-Ft 700,-Ft 875,-Ft 30,-Ft 30,-Ft 30,-Ft 30,-Ft Személyi térítési díjak az alkalmazott kedvezmények után Hódmezővásárhelyen napi 1x étkezésnél az idősek nappali ellátását nyújtó szociális intézményben Jövedelmi kategória Fizetendő térítési díj Napi étkezési térítési díj Napi térítési díj ,- Ft , ,- Ft , ,- Ft ,- Ft-tól 50% 80% 100% 70,-Ft 254,16,--Ft 406,66-Ft 508,33-Ft 30,-Ft 30,-Ft 30,-Ft 30,-Ft

10 I/A kötet 10. oldal Személyi (fizetendő) térítési díjak az alkalmazott kedvezmények után az Anya-Gyermek Szálló esetében Jövedelmi kategória Fizetendő térítési díj ,-,Ftig ,- Fttól ,- Ft-ig 250,-Ft 20% 415,-Ft ,- Fttól ,- Ftig 40% 830,-Ft ,- Fttól ,- Ftig 60% 1245,-Ft ,- Ft-tól ,-Ft-ig 80% 1660,-Ft , -Ft-tól 100% 2075,- Ft Gyermekek esetén az összegek 50%-át kell számítani! 8. Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a rendelet 4. és 5. számú melléklete. 9. Jelen rendelet a kihirdetés követő napon lép hatályba. Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző Dr. Lázár János sk. Polgármester

11 I/A kötet 11. oldal INDOKOLÁS Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvényben és a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló évi III. törvényben kapott felhatalmazás alapján alkotta meg a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének rendjéről, a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 3/2008. (02.11.) Kgy. rendeletét, mely tartalmazza a szociális intézményekben fizetendő étkezési térítési díjakat. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény ában foglaltak alapján minden évben szükséges a szociális intézményeknél az intézményekben fizetendő térítési díjat önköltségszámítással megállapítani a költségvetési beszámoló szerint. Tekintettel arra, hogy az előző évhez mérten valamennyi intézménytípusnál növekedett az önköltség intézmény fenntartási rezsi és étkezési költségek, nincs lehetőség az intézményi térítési díjak változatlanul hagyására. Azon intézményeknél, ahol az elmúlt év során kiemelkedően magas önköltségi adatok lettek, szükséges volt ezek csökkentése érdekében intézkedéseket tenni. Fentieken túl szükségessé vált a rendelet 1. számú mellékletének módosítása arra tekintettel, hogy a Kagylóhéj Gyermekjóléti Központ és a Családsegítő Szolgálat Hódmezővásárhely, Andrássy u. 54. szám alá költözött.

12 I/A kötet 12. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről Az anyagot készítette: Belső Ellenőrzés Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: Külső szakember meghívása nem indokolt.

13 I/A kötet 13. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesterétől Iktatószám: A /2009. Tárgy: Beszámoló a Belső Ellenőrzés évi tevékenységéről Mell.: határozati javaslat Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Helyben Tisztelt Közgyűlés! Az Önkormányzat intézményi belső ellenőrzési feladatainak elvégzéséről szóló beszámoltatás rendje az elmúlt közel négy év alatt kialakult, annak gyakorlata bevált. A negyedéves beszámolók sorába azonban a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. tv. módosításáról szóló évi XCII. tv. 4. /10/ bekezdésében előírtak szerint évente be kell építeni összefoglaló ellenőrzési jelentést is, amelyet hivatalból a polgármester terjeszt a képviselő-testület elé a zárszámadási rendelettervezet benyújtásakor. A belső ellenőrzés szakterületét érintő jogszabályok alapján a Tisztelt Közgyűlés elé terjesztem a Belső Ellenőrzés évről szóló tevékenységének beszámolóját, hivatkozva a már megtárgyalt és a Közgyűlés által évközben elfogadott négy negyedévi jelentés határozataira is. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megvitatni, majd azt elfogadni szíveskedjék. Hódmezővásárhely, április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester országgyűlési képviselő

14 I/A kötet 14. oldal HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL BELSŐ ELLENŐRZÉS év során befejezett, illetve lezárt belső ellenőrzéseink: I. negyedév: 1. A Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Iroda Adócsoportjánál a hátralékok behajtására tett évi intézkedések ellenőrzéséről 2. A követelésállomány alakulásáról a december hó 31-i állapot szerint 3. A Polgármesteri Hivatal év január havi pénztárellenőrzése 4. Az Eötvös József Szakközépiskola és részben önálló öt intézmény évi pénzmaradvány kimutatásainak ellenőrzése 5. A Polgármesteri Hivatal év február havi pénztárellenőrzése 6. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet, a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ, valamint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás költségvetési intézmények évi pénzmaradvány ellenőrzése 7. A Kapcsolat Központ, valamint a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi pénzmaradvány ellenőrzése 8. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának március havi rovancsa Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése I. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót a 204/2008. ( ) Kgy. határozatával -egyhangúlag- elfogadta. II. negyedév: 9. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának Erzsébet Kórház-Rendelőintézet munkaügyi nyilvántartásainak ellenőrzése 10. A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálata (I.) 11. A Polgármesteri Hivatal év április havi pénztárellenőrzése 12. A sportegyesületek évi önkormányzati támogatásának felülvizsgálata (II.) 13. A Polgármesteri Hivatal év május havi pénztárellenőrzése 14. A Polgármesteri Hivatalban végzett évi leltározási tevékenység ellenőrzése 15. A Polgármesteri Hivatal házipénztárának június havi rovancsa

15 I/A kötet 15. oldal 16. A Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda költségvetés gazdálkodási gyakorlata Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése II. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót a 444/2008. ( ) Kgy. határozatával -egyhangúlag- elfogadta. III. negyedév: 17. Hódmezővásárhely MJV Önkormányzatának Erzsébet Kórház-Rendelőintézetében év során végzett belső ellenőrzési jelentésekre tett vezetői intézkedések utóellenőrzése 18. A civilszervezetek részére évben nyújtott céljellegű támogatások elszámolásának ellenőrzése 19. Az Eurotitán II. Kft által elvégzett feladatokkal összefüggő kötelezettségvállalások céljellegű ellenőrzése A Polgármesteri Hivatal házipénztárának július, augusztus, szeptember havi ellenőrzése 23. A Városellátó és Beszerzési Kht I. félévi gazdálkodásának áttekintése A Kalmár Zsigmond Ipari Szakközépiskola és Szakiskola I. félévi gazdálkodásának ellenőrzése, különös tekintettel a jelentős mértékű előirányzat túllépésre (24.), valamint visszatekintés a július június 30-ig terjedő időszakra (25.)és a SHIFT Bt-vel kapcsolatos gazdasági cselekményekre (26.). Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése III. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót a 553/2008. ( ) Kgy. határozatával -egyhangúlag- elfogadta. IV. negyedév: 27. A Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére biztosított évi önkormányzati támogatás felhasználásának ellenőrzése 28. A Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola I. félévi gazdálkodásának soronkívüli ellenőrzése 29. Az egyházak évi önkormányzati támogatása elszámolásainak vizsgálata 30. A Városfejlesztési és Üzemeltetési, a Kabinet, valamint a Városstratégiai Irodák számla nyilvántartási rendjének betartásáról és a kötelezettségvállalások rögzítéséről 31. A Cigány Kisebbségi Önkormányzat csatkai zarándokútja költségei elszámolásának ellenőrzése

16 I/A kötet 16. oldal 32. Az Erzsébet Kórház-Rendelőintézet által gyakorolt kötelező közbeszerzési eljárási rend vizsgálata, különös tekintettel az élő szerződésállományra 33. A HISzK Gregus Máté Tagintézmény gorzsai tanüzemének aktuális gazdasági helyzete 34. A Varga Tamás Általános Iskola gazdálkodásának utóellenőrzése 35. Az Óvodák működését meghatározó mutatószámok, az óvodai csoportlétszámok, a térítési díjak megállapítása az önkormányzati rendelet előírásai alapján történt-e, hogyan alakult a díj-hátralék 36. A Szent István Általános Iskola lakossági bejelentésen alapuló és felújítási, karbantartási munkálatokra vonatkozó céljellegű ellenőrzése 37. Intézményekre bontott adatok alapján az analitika és főkönyv egyezőségének vizsgálata a bérfeladások és bérkifizetések tárgyában A Polgármesteri Hivatal házipénztárának október, november és december havi rovancsai Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése IV. negyedévi tevékenységéről szóló beszámolót a 4/2009. ( ) Kgy. határozatával -egyhangúlag- elfogadta. * * * * * * Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata a jogszabályi előírásoknak megfelelően határozta meg és alakította ki a belső ellenőrzés szervezeti keretét, amellyel teljesítette évben is a jogszabályokban előírt belső ellenőrzési kötelezettségét. A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzés szervezeti egység intézményi szervezeti kereteiről, valamint az ellátandó feladatairól a Szervezeti és Működési Szabályzatunk és annak mellékleteként az Ügyrendünk rendelkezik, mindkét helyen külön szakaszban tárgyalva a belső ellenőrzési szakterület kötelességeit és jogait is. Az Önkormányzat közvetlenül a Jegyző szakmai irányítása, felügyelete alá helyezett szervezeti egységként létrehozott Belső Ellenőrzés útján, valamint a folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés útján biztosítja a külön jogszabályok által előírt belső pénzügyi ellenőrzést. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzat XV. fejezete tartalmazza a belső ellenőrzési kötelezettséget, az ellenőrzést végző személyek, a belső ellenőrzésnek mint szervezeti egységnek jogállását, feladatait. Ezen túlmenően külön Belső ellenőrzési Szabályzat rendelkezik a belső ellenőrzés eljárási, végrehajtási rendjéről, a belső ellenőrzési vezetői feladatot ellátó személy felelősségéről. Az Önkormányzatunk rendelkezik aktualizált Belső Ellenőrzési Kézikönyvvel.

17 I/A kötet 17. oldal Különleges év volt a Belső Ellenőrzés szervezeti egység számára a év, mivel lényeges munkaerő-váltásokon, személycseréken és feladatbővülések miatti létszám növekedésen átesve négy fő főfoglalkozású és egy fő megbízási jogviszonyú munkaerővel végezte tevékenységét. A csoport létszámát az elmúlt évek során felmerült munkatervi és soronkívüli költségvetési ellenőrzések kapacitás igénye határozza meg. A munkaerő-váltásokra is tekintettel az éves átlagban négy fő foglalkoztatása az ellátandó feladatokkal arányosan lett kialakítva. Tekintettel arra, hogy a Közgyűlés a 690/2007. (11.29.) Kgy. határozatával döntött a belső ellenőrzési feladatok Többcélú Kistérségi Társuláson (HTKT) belüli ellátásáról, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat és a HTKT között február hó 08-án Feladatellátási megállapodás köttetett határozatlan időre - többek között - arról, hogy a HTKT a belső ellenőrzési feladatokat Hódmezővásárhely Polgármesteri Hivatala, mint a HTKT Munkaszervezete Belső Ellenőrzés szervezeti egysége útján látja el. A belső ellenőrök a jogszabályi előírásnak megfelelően felsőfokú iskolai végzettséggel, azon túl egy fő kivételével államháztartási szakos mérlegképes könyvelő szakmai képesítéssel is rendelkeznek, továbbá van közöttük felsőfokú KÁLÁSZ szakmai képesítéssel rendelkező munkatárs. A belső ellenőrzés mint szakmai tevékenység szinte valamennyi vizsgálata során egyszerre végez szabályszerűségi-, rendszer-, illetve pénzügyi ellenőrzéseket. Ezek élesen sohasem válnak szét, az esetek igen nagy számában minden vizsgálati téma során figyelemmel kell lenniök mindhárom vizsgálati szempontra, a kialakult gyakorlat szerint többnyire ezek együttesen adják meg az ellenőrzések tartalmi kereteit. Ezért speciális, költségvetés gazdálkodási ismeretek nélkül igazán eredményes munka hosszabb távon, a munkaterhelések aránytalanná válása veszélye miatt nem végezhető. Többek között ehhez nyújtott nagy segítséget a belső ellenőrök - akik között van vizsgázott tagja a Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezetének, illetve a Pénzügyi és Gazdasági Ellenőrök Közhasznú Egyesületének - folyamatos szakmai továbbképzéseken való részvételének önkormányzati biztosítása is. Érvényesül a belső ellenőrök funkcionális feladatköri és szervezeti függetlensége. A Belső Ellenőrzés szakmai irányítása, felügyelete közvetlenül a Jegyző hatáskörébe van utalva. A szakmai irányítást, felügyeletet gyakorló Jegyző asszony folyamatosan gondoskodik a költségvetési szervek ellenőrzésének végrehajtásáról, amelyek elsősorban a munkaterv szerintiek, másodsorban pedig un. soronkívüli ellenőrzések lebonyolítását jelenti. Ezen ellenőrzések során alkalmazzák mindazon előírásokat, amelyeket a Ber. 25. és 26. -ai határoznak meg a számukra. A helyszíni ellenőrzések a rendelkezésünkre bocsátott dokumentációk értékelésével, az intézményi belső szabályzatok előírásainak figyelembevételével, valamint az ellenőrzési programunkban megjelölt ellenőrzési módszerek alkalmazásával történnek. A vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a évben elvégzett vizsgálatok során betartottuk a Ber. 27. /2/ és /6/ bekezdéseiben meghatározott, taxatíve felsorolt alaki és tartalmi kötelezettségeinket. A belső ellenőrzést végző munkatársak minden vizsgálati jelentés leadásakor megfogalmazták a megállapításaikból eredő ajánlásaikat és javaslataikat a jegyző, a polgármester és az ellenőrzés alá vont szervezeti egység vezetője számára. Ez utóbbi szükség, indokoltság esetén Intézkedési tervet készít, amelynek elfogadási, vagy további bírálati jogosultsága a belső ellenőrzési vezetőé.

18 I/A kötet 18. oldal A belső ellenőrzési szakma specialitásai közé tartozik többek között az is, hogy nem lehet általános etalonként kötelezően betartandó arányszámot előírni a Belső Ellenőrzés által tett javaslatok és az arra alapozott intézményvezetői intézkedések darab számai között. Ezért csupán a statisztikai megközelítés érdekében jegyezzük meg, hogy a évben keletkezett negyven jelentésünkben megfogalmazott javaslatainkra több mint negyven %-nyi konkrét intézkedés történt. Minden olyan esetben viszont, amikor a Belső Ellenőrzés konkrét időhatár megjelöléssel intézkedési terv elkészítését javasolta, azt az ellenőrzött intézmény-, szervezeti egység vezetők teljesítették is. A konkrét felmerült eseteket a négy negyedévi, Közgyűlés által elfogadott beszámolási anyagaink tartalmazták, ezért annak megismétlése most nem célszerű. A Belső Ellenőrzés gyakorlatához tartozik, hogy a Jelentés javaslatai között rendszerint szorgalmazza a vizsgált intézmény utóellenőrzését, az ellenőrzött szervezeti egységek utólagos írásos beszámoltatására azonban évben még nem gondoltunk, de a jövőben, már a év során is - elfogadva az Állami Számvevőszék 3. Önkormányzati és Területi Igazgatóság számvevő tanácsosainak ajánlását - tervezzük kialakítani ennek egyébként helyeselt gyakorlatát. Az elmúlt évek során kialakult a Belső Ellenőrzésnek az Önkormányzat Pénzügyi - Gazdasági Bizottsága /PGB/, valamint a Képviselő-testület előtti beszámoltatásának rendje. Ezek szerint a PGB folyamatosan kap írásos tájékoztatást a befejezett belső ellenőrzések jelentéseinek átadása útján, a Képviselő-testület pedig negyedévenként kap írásos összefoglaló előterjesztést a jegyzőtől az elvégzett vizsgálatokról. Ezeket valamennyi Bizottság a közgyűlés előtt megtárgyalta és azok elfogadásáról szavazás útján döntött. Eddig még nem fordult elő, hogy a beszámolónkat a Közgyűlés ne fogadta volna el. A Képviselő-testület tehát negyedévente áttekintette a költségvetési szervek ellenőrzésének tapasztalatait, az előző éves összefoglaló jelentésünket április hó 30-án egyhangúlag elfogadta, nem fogalmazott meg új elvárásokat, vagy további követelményeket a Belső Ellenőrzéssel szemben. A belső ellenőrzési területen a Képviselő-testület által elvárt és előírt feladatait a Jegyző teljesítette évben is, az ellenőrzést végzők és az ellenőrzöttek pedig igyekeztek a legjobb tudásuk és együttműködési készségük szerint helytállni a szakmai igényességet és igen nagy empátiát igénylő, rendkívül fontos költségvetési ellenőrzéseik során. Összegezve rögzíteni kívánom, hogy a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének évi tevékenysége során az Önkormányzat mind a személyi, mind a tárgyi feltételeket maradéktalanul biztosította, amelyért ezúton is köszönetünket fejezzük ki. Hódmezővásárhely, április 24. dr. Pálfy Tamás sk. belső ellenőrzési vezető

19 I/A kötet 19. oldal Tárgy: A Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzése évi belső ellenőrzési tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármesteri Hivatal Belső Ellenőrzésének évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Hódmezővásárhely, április 30. Dr. Lázár János sk. polgármester A határozatot kapják: 1. Dr. Lázár János polgármester - H 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző H 3. Jogi-Közbeszerzési Iroda Önkormányzati Csoport H 4. Belső Ellenőrzés - H 5. Irattár

20 I/A kötet 20. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: nincs meghívandó személy

21 I/A kötet 21. oldal Száma: /2009. Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzati költségvetési szervek, így a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ jogi helyzetét is az alábbi jogszabályok rendezik: évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény - 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről. A fenti jogszabályok rendelkezései alapján a János Múzeum és Közművelődési Központ mint költségvetési szerv minősítése a tevékenységének jellege, a szerv fajtája, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója és az intézmény feletti rendelékezési jogosultsága szempontjából módosul, amely módosítások alapító okiraton történő átvezetése szükséges. Fentieken túl az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölését nem tartalmazza az alapító okirat, így szükséges annak az alapító okiratba való beemelése. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

22 I/A kötet 22. oldal ALAPÍTÓ OKIRAT TORNYAI JÁNOS MÚZEUM ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT Az államháztartásról szóló évi XXXVIII. tv. 88. (1) bekezdésében foglaltak alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint határozza meg: 1. A költségvetési szerv neve: Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ 2. A költségvetési szerv székhelye: 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András u A költségvetési szerv telephelyei/kiállítóhelyei: Kiállítóhelyek: Alföldi Galéria, Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8. Emlékpont Fél évszázad Vásárhelyen Humán oktatási Központ, Hódmezővásárhely, Andrássy út 34. Magyar tragédia 1944 kiállítás, Hódmezővásárhely, Szeremlei u. 3. Zsinagóga, Szent István tér 18. Csúcsi Fazekasház Hódmezővásárhely, Rákóczi u Kopáncsi Tanyamúzeum, Hódmezővásárhely, Tanya Papi-féle szélmalom és molnárház, Hódmezővásárhely, Tanya Népi Lakóház, Hódmezővásárhely, Árpád u. 21. Egyéb telephelyek: Petőfi Sándor Művelődési Központ, Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 7. Korzó Mozi, Hódmezővásárhely, Andrássy út 45. Mozaik Kamaraterem, Hódmezővásárhely, Lánc u. 5. Mozgás- és Táncművészeti Központ, Hódmezővásárhely, Petőfi u Létrehozás éve: A költségvetési szerv alapító szervének jogutódja: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata (6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.) 6. A költségvetési szerv felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 7. A költségvetési szerv alaptevékenysége: A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. törvény 42., 46., 48. -ban meghatározott feladatok ellátása. Az Emlékpont Fél évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ, a Magyar Tragédia 1944 kiállítás, a Petőfi Sándor Művelődési Központ, valamint a Korzó és a Mozaik Mozi működtetése. Alapvető szakágazata: Múzeumi tevékenység Szakfeladat száma: Múzeumi tevékenység Művelődési házak, központok tevékenysége (TEÁOR Múzeumi tevékenység Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése Filmvetítés)

23 I/A kötet 23. oldal 8. A költségvetési szerv kiegészítő tevékenysége: Szakfeladatszám: Könyv- és zeneműkiadás A szórakoztatás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenységek Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység TEÁOR: Könyvkiadás Egyéb kiadói tevékenység Könyv-kiskereskedelem Egyéb máshová nem sorolt új árú kiskereskedelme Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Művészeti létesítmény működtetése Máshová nem sorolható egyéb szórakoztatás, szabadidő tevékenység SZJ: Internet szolgáltatás Terembérlet Egyéb hirdetési szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb közösségi, társadalmi tevékenység Előadóművészeti szolgáltatás Máshova nem sorolt egyéb szabadidős szolgáltatás Bútor kölcsönzés Máshová nem sorolt egyéb gazdasági szolgáltatás Kiállítás, vásár, kongresszus szervezés Szünidei gyermektáborozás Italautomata Jegyek értékesítése jutalékért Kulturális tervezés, szakértés 9. A költségvetési szerv vezetőjének kinevezési rendje: Az évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése és 10. (1) bekezdés b), g) pontjai, illetőleg az évi CXL. törvény 48. (4) bekezdése, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény alapján, Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése által meghirdetett pályázat útján. 10. A költségvetési szerv jogállása: Területi múzeum (az 1997.évi CXL. törvény 46. (1) bekezdése alapján). Működési engedély száma: M/d/ A területi múzeum feladata, gyűjteményei: A múzeum gyűjtőköre: régészet, néprajz, történet, képzőművészet. Ellátja gyűjtőterületén (Hódmezővásárhely, Mártély, Mindszent, Székkutas települési önkormányzatok közigazgatási területe) a törvényben meghatározott múzeumi feladatokat, együttműködik a megyei múzeummal, ellátja a gyűjtőterületén lévő kulturális javak védelmét. A megyei múzeummal kötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint ellátja a régészeti lelőhelyek nyilvántartását, leletmentését és más múzeumi feladatokat. Feladata gyűjtőterületén a kulturális javak tudományosan rendszerezett gyűjteményének kialakítása, a régészeti örökség védelme, a kulturális javak meghatározott anyagának folyamatos gyűjtése, nyilvántartása, megőrzés és restaurálása, tudományos feldolgozása és publikálása.

24 I/A kötet 24. oldal 12. A költségvetési szerv gazdálkodási jogköre: Az intézmény tevékenységének jellege alapján közszolgáltató költségvetési szerv. A közszolgáltató szerv fajtája közintézmény. Funkciója szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, amely előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv. A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ ellátja a Németh László Városi Könyvtár pénzügyi-gazdasági feladatait, a felügyeleti szerv által jóváhagyott együttműködési megállapodás alapján. 13. A tevékenység ellátását szolgáló vagyon: A feladat ellátásához a Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ rendelkezésére állnak az Önkormányzat tulajdonát képező, székhelyén és telephelyein lévő ingatlanok, a rajtuk lévő épülettel és kiszolgáló helyiségekkel. A feladatok ellátásához rendelkezésre állnak az intézményben leltár szerint nyilvántartott tárgyi eszközök. 14. A vagyon feletti rendelkezési jogot Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat 10/2007. (02.12.) Kgy. sz. rendelete az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás szabályairól, illetőleg a mindenkor hatályos önkormányzati költségvetési, valamint a költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet, továbbá a hatályos vonatkozó más jogszabályok szabályozzák. 15. Szervezeti és Működési Szabályzat: Az alapító okiratban foglaltakat a Tornyai János Múzeum Szervezeti és Működési Szabályzatában kell részletezni, amelyet az igazgató jelen Alapító Okirat hatálybalépésétől, illetőleg megválasztásától számított két hónapon belül köteles a Múzeum felügyeleti szervéhez jóváhagyásra felterjeszteni. A Szervezeti és Működési Szabályzat a felügyeleti szerv jóváhagyásával érvényes, és a jóváhagyás napján lép hatályba. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására is jelen pontban foglaltak irányadók. 16. Vállalkozási tevékenysége: nincs 17. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - Közalkalmazotti jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Törvény rendelkezései alapján; - Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Tv. rendelkezései alapján; - Közcélú foglalkoztatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. rendelkezései alapján (szakfeladatszám: ). 17. Jelen alapító okiratot a fenntartóváltozást követően Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése 599/2006.(11.09.) Kgy. számú határozatával hagyta jóvá, és./2009.(04.30.) Kgy. számú határozatával foglalta a módosításokkal egységes szerkezetbe. Hódmezővásárhely, április 30.. Dr. Lázár János sk. Polgármester

25 I/A kötet 25. oldal Tárgy: A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező A Tornyai János Múzeum és Közművelődési Központ módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés felkéri a múzeum-igazgatót, hogy a változást az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatán vezesse át. 3./ A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. Hódmezővásárhely, április 30. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző Határozatról értesül: 1.) Dr. Lázár János polgármester 2.) Dr. Korsós Ágnes jegyző 3.) PH Jogi Iroda Jogi Csoport 4.) PH Közgazdasági Iroda Kincstár (általa a Magyar Államkincstár Csongrád Megyei Dél-alföldi Regionális Igazgatósága) 5.) PH Kabinet Iroda 6.) Érintett intézmények 7.) Irattár

26 I/A kötet 26. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Az anyagot készítette: Jogi Iroda Jogi Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek:

27 I/A kötet 27. oldal Száma: /2009. Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tisztelt Közgyűlés! Az önkormányzati költségvetési szervek, így a Polgármesteri Hivatal jogi helyzetét is az alábbi jogszabályok rendezik: évi CV. törvény a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvény - 217/1998. (XII. 30.) kormányrendelet az államháztartás működési rendjéről évi XXXVIII. törvény az államháztartás működési rendjéről. A fenti jogszabályok rendelkezései alapján a Polgármesteri Hivatal, mint költségvetési szerv minősítése a tevékenységének jellege, a szerv fajtája, feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója és az intézmény feletti rendelékezési jogosultsága szempontjából módosul, amely módosítások alapító okiraton történő átvezetése szükséges. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal telephelyei aktualizálásra kerültek, így szükség van a jelenlegi telephelyek alapító okiraton történő átvezetésére is. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megvitatni, a határozati javaslatot pedig elfogadni szíveskedjenek. Hódmezővásárhely, április 30. Tisztelettel: Dr. Lázár János sk. polgármester

28 I/A kötet 28. oldal ALAPÍTÓ OKIRAT HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése az Államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (1) bekezdése alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratát a következők szerint határozza meg: I. Az intézmény megnevezése: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal II. Az intézmény székhelye, címe: 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. Telephelyei: Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2. Hódmezővásárhely, Andrássy út 1.CKÖ Iroda Hódmezővásárhely, Petőfi u. 6. Hódmezővásárhely, Kossuth tér 8. Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70. Hódmezővásárhely, Szeremlei u. 3. Hódmezővásárhely, Szőnyi u.1. Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u II. em. Hódmezővásárhely, Belterület hrsz. Mártély, Darvas István u. 19. Bodnár Bertalan Természet- és Környezetvédelmi Oktatóközpont Mártélyi Ifjúsági Tábor Hódmezővásárhely- Mártély Üdülőterület, Darvassy István u. 17. Hrsz.:15270 Szikáncs, Ács Lajos u. 17. III. Az intézmény alaptevékenységi köreinek megnevezése: Növénytermelési, kertészeti szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás Könyv- és zeneműkiadás Lapkiadás Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása Épületfenntartás és korszerűsítés Egyéb nem bolti kiskereskedelem Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Üdültetés Óvodai intézményi közétkeztetés Iskolai intézményi közétkeztetés Kollégiumi intézményi közétkeztetés Munkahelyi vendéglátás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

29 I/A kötet 29. oldal Utazásszervezés, idegenvezetés Városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése Saját vagy bérelt ingatlan hasznosítása Egyéb számítástechnikai tevékenység Máshová nem sorolt gazdasági tevékenységet segítő szolgáltatás Területi igazgatási szervek tevékenysége Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Önkormányzati képviselőválasztással kapcsolatos feladatok végrehajtása Máshová nem sorolható szervek tevékenysége Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás Polgári védelmi tevékenység Intézményi vagyon működtetése Város és községgazdálkodási szolgáltatás Települési vízellátás és vízminőségvédelem Közvilágítási feladatok Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások feladatra nem tervezhető elszámolása Finanszírozási műveletek elszámolása Óvodai nevelés Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása Általános iskolai felnőttoktatás Alapfokú művészet-oktatás Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű, szakiskolai nevelés, oktatás Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolarendszerű felnőttoktatás Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelése, oktatása Pedagógiai szakszolgálat Oktatási célok és egyéb feladatok Aktív fekvőbeteg ellátás Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás Krónikus fekvőbeteg ellátás Háziorvosi szolgálat Foglalkozás-egészségügyi ellátás Járóbetegek szakorvosi ellátása Fogorvosi ellátás Védőnői szolgálat Betegszállítás és orvosi rendelvényre történő halottszállítás Vérellátás Anya-, gyermek- és csecsemővédelem Egészségügyi ellátás egyéb feladatai

30 I/A kötet 30. oldal Irányított betegellátás Állategészségügyi tevékenység Fogyatékosok ápoló-gondozó otthonaiban történő ellátás Ápoló-gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátás Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások Bölcsődei ellátás Házi segítségnyújtás Családsegítés Szociális étkezés Nappali szociális ellátás Szociális foglalkoztatás Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Eseti pénzbeli szociális ellátások Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások Szennyvízelvezetés és -kezelés Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység Művelődési központok, házak tevékenysége Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység Közművelődési könyvtári tevékenység Múzeumi tevékenység Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése Sportcélok és feladatok Temetkezés és ehhez kapcsolódó szolgáltatás Ellátható vállalkozási tevékenységet nem végez. IV. Az intézmény működési területe: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közigazgatási Területe V. Az intézmény alapító szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata VI. Az intézmény felügyeleti szerve: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése VII. Az intézmény jogállása: Önálló jogi személy. Vezetője a jegyző, akit a Közgyűlés a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 36. (1) bekezdése alapján nevez ki. A kinevezés határozatlan időre szól. VIII. Az intézmény tevékenysége alapján: Közhatalmi költségvetési szerv. IX. Az intézmény gazdálkodási formája: Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. Az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkező költségvetési szerv, amely irányítja a részben önálló költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatai ellátását a hivatal szakirodáin keresztül.

31 I/A kötet 31. oldal X. Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése: - Köztisztviselői jogviszony, a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény rendelkezései alapján; - Munkaviszony, munkavégzésre irányuló jogviszony a Munka Törvénykönyvéről szóló évi XXII. Tv. rendelkezései alapján; - Közcélú foglalkoztatás, a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló évi III. tv. rendelkezései alapján (szakfeladatszám: ). XI. Szakágazat szám: helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. Hódmezővásárhely, április 30. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző

32 I/A kötet 32. oldal Tárgy: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása HATÁROZATI JAVASLAT 1./ Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a határozat mellékletét képező Polgármesteri Hivatal módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát jóváhagyja. 2./ A Közgyűlés felkéri a Jegyzőt, hogy a változásoknak a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjén való átvezetéséről gondoskodni szíveskedjen. Hódmezővásárhely, április 30. Dr. Lázár János sk. Polgármester Dr. Korsós Ágnes sk. Jegyző Határozatról értesül: 1. Dr. Lázár János polgármester 2. Dr. Korsós Ágnes jegyző 3. Dr. Végh Ibolya aljegyző 4. PH minden irodája, H. 5. Irattár

33 I/A kötet 33. oldal Iktatószám: /2009 Címzett: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése Tárgy: A hódmezővásárhelyi Wass Albert Kör által meghirdetett, a Wass Albert köztéri emlékhely elkészítésére kiírt pályázat eredményéről tájékoztatás. Az anyagot készítette: Kabinet Iroda Kulturális-Művészeti Csoport Az anyagot látta: Véleményezésre megküldve: Valamennyi bizottságnak Sokszorosításra érkezett: Napirend kapcsán meghívandó személyek: E napirend kapcsán nincs meghívandó személy.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2009. július 03. (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről

Ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatal 2015. évi belső ellenőrzési tevékenységéről ÉRD MEGYEI JOGÚ VÁROS P O L G Á R M E S T E R I H I V A T A L A 2030 Érd Alsó u. 1. Levélcím: 2031 Pf. 31. Telefon: /06-23/522-300 Fax:/06-23/522-363 Honlap: www.erd.hu Iktatószám: 19/35212/3/2016. Belső

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2016. február 3.-i,rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Önkormányzati intézmények alapító okiratainak módosítása... 2 Önkormányzati

Részletesebben

Erkel Ferenc Általános Iskola

Erkel Ferenc Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Erkel Ferenc Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 508-14/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 14. számú j e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 2 J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének

Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének Községi Polgármestertől S o n k á d 11-2/2009. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. március 26-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata, c) rendeletei: 6/2009.

Részletesebben

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT

Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének TÁRGYSOROZAT Tornyospálca Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. július 31-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai: 425-439, 446/2012. d./ rendelete: --- TÁRGYSOROZAT Megnyitó

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. június 29-én 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Vörösmarty Mihály Általános Iskola

Vörösmarty Mihály Általános Iskola B U D A P E S T F Ő V Á R O S V I. K E R Ü L E T T E R É Z V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A Vörösmarty Mihály Általános Iskola Egységes szerkezetbe foglalt módosított alapító okirata (a változások aláhúzott

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat

A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat 1...napirendi pont A Polgármester és az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság együttes előterjesztése Javaslat A Gazdasági Ellátó Központ valamint egyes közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására

Részletesebben

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról

Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról 1 Balatonlelle Város Önkormányzata 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról Balatonlelle Város Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)

VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) VI-136/4976/2013. sz. határozat 6. sz. melléklete A HERMAN OTTÓ MÚZEUM Alapító Okirata (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések

Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Előterjesztő: Juhász Gyula 20. v.k. önkormányzati képviselő Ügyiratszám: 92543/2010 Tárgy: Dr. Waltner Károly Otthon alapító okiratának módosítása és ezzel összefüggő intézkedések Melléklet: határozati

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. október 9-én (csütörtök) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete

Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestülete 6100 Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 1. Tel.: 562-015 26/2013. Kiskunfélegyháza Város Önkormányzat Képviselőtestület 2013. január 17-i ülésének J E G

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2005. május 12- i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. május 12- i rendkívüli ülésére Tárgy: Többcélú kistérségi társulási megállapodás jóváhagyása, hozzájárulás pályázat benyújtásához Előterjesztés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 29-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat 2011. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendelet megalkotására Tisztelt Képviselő-testületi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő kérdésekről Város Jegyzője 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: jegyző@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A bölcsőde működésével összefüggő

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT II. Rákóczi Ferenc Bölcsőde, Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola Szécsény SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2011. május 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ)

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 30-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Gondozási Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: 2006.12.31) Tárgy: Önkormányzati

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2004. április 29-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi Tárgy: Ipari parki telek értékesítése K I V O N A T A A közgyűlés 25 igen, egyhangú szavazattal a következő

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ V AR OS POLGARAfESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. 1kt. sz.: V 202-19/2013. Előadó: Túriné Kovács Márla. dr. Csernus Ibolya, Bencsik Márla Mell.: 2 db Hiv. sz.: - Postacím:

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére

MEGÁLLAPODÁS. a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére MEGÁLLAPODÁS a Zempléni Szakképzés-szervezési Társulás létrehozására és működtetésére A helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 16-18. -a, a közoktatásról

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. október 2-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Beszámoló a 2008/2009.

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok. I/B. kötet. Tartalomjegyzék Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2005. szeptember 08-i ülésére beterjesztett anyagok I/B. kötet Tartalomjegyzék Az Eötvös József Szakközépiskola alapító okiratának meghatározása (egységes

Részletesebben

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 10/2014. K i v o n a t a Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2014. július 9-i ülésének jegyzőkönyvéből /Kihagyva a kihagyandókat!/ Kiskunmajsa

Részletesebben

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata

Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata Összeállította: Fejér Zsolt ig.h. Készítette: Fejér Zsolt ig.h. Tóth Jánosné gazd.vez. Lenkey Csaba igazgató beterjesztése alapján,

Részletesebben

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmények Gazdasági Szolgálata Sopron, Magyar u. 19. Tel./Fax: 99/505-410 e-mail: ugyfelszolgalat@igsz.t-online.hu Intézmények Gazdasági Szolgálata SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Ellenőrizte:

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s E l ő t e r j e s z t é s Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 30-i ülésére Tárgy: A Szekszárdi Közös Önkormányzati Hivatal alapító okiratának módosítása, valamint a közös önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester

Tisztelt Közgyűlés! Szeged, 2012. november 27. Tisztelettel: Dr. Botka László polgármester Előterjesztői módosítás a 94951/2012. ikt. számú Döntés a Móra Ferenc Múzeum átvételéről és az ehhez kapcsolódó intézmények alapító okiratainak módosításáról tárgyú előterjesztéshez (19-es napirendi pont)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak:

Előterjesztő: Á c s János polgármester TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET! Az irányelvek a koncepció szerint a következők voltak: 2. NAPIREND: Ügyiratszám: 5/18.028 /2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. február 10-i ülésére Tárgy: Tapolca város 2006. évi költségvetéséről és a végrehajtásával kapcsolatos egyes

Részletesebben

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata

A Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata. A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata A Kapuvári Felsőbüki Nagy Pál Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzata 2005 1 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések....1 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja...1 2.1. Az SZMSZ...1 2.2.

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)

A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) A SZENT ISTVÁN KIRÁLY MÚZEUM (FEJÉR MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ) Dr. Demeter Zsófia megyei múzeumigazgató 2011. április TARTALOMJEGYZÉK A szervezet keletkezése...

Részletesebben

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék

TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék TANÉVKEZDŐ KIADVÁNY 2009/2010. tanév Tartalomjegyzék I. A 2009/2010. tanév legfontosabb időpontjai... 3 II. Fontos jogszabályváltozások... 5 A közoktatásról szóló törvény módosításai... 5 A nevelési-oktatási

Részletesebben

Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására

Javaslat Miskolc Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsának 2012. I. félévi tevékenységéről szóló tájékoztató elfogadására 1 MISKOLC KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSÁNAK ELNÖKE JK.9422-4/2012 előadó: dr. Tanner Éva Melléklet: 1 db Előterjesztés a Társulási Tanács 2012. szeptember 12-i ülésének 5. napirendi pontjához

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó T A R T A L O M M U T A T Ó 1. Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I- III negyedéves teljesítéséről 2. Pályázat a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény magasabb

Részletesebben

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára

M e g h í v ó. 2013. február 21-én 17 órára A 2013. február 21-i Váchartyáni Képviselő-testülettel közösen tartott rendkívüli képviselő-testületi ülés előterjesztései Tisztelt Képviselő-testület! M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére

19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S. A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére 19. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS POLGÁRMESTERÉRİL E L İ T E R J E S Z T É S A Képviselı-testület 2012. március 29-ei rendes nyilvános ülésére Elıterjesztı megnevezése: Dr. Juhász Enikı Iktatószám: Tárgy: 5-37/2012-F-1

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat Tolna Megyei Önkormányzat Móra Ferenc Általános Iskolája 7200 Dombóvár, Szabadság u. 18. Tel./Fax.: 74/466-326 E-mail: moradomb@freemail.hu Szervezeti és Működési Szabályzat Készítette: Krauss Péter igazgató

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Pomáz Város Önkormányzata 18/2012. ÖTÜ. J E G Y Z İ K Ö N Y V Felvéve: Pomáz város Önkormányzat Képviselı-testülete által 2012. 12.11-én tartott Képviselı-testületi ülésen a Polgármesteri Hivatal dísztermében.

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Polgár Város Önkormányzatának Városgondnoksága 4090 Polgár, Fürdı u. 2. Telefonszám: 52/391-188 SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT Érvényes: 2009. 10. 01. -tıl I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSE 1./A Szervezeti

Részletesebben

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384

Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Szentes Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Pf.: 58 Tel.: 510-384 Ikt. sz.: 02-1666/2005. Témafelelős: Hering Ferenc Tárgy: A Pedagógiai Szakszolgálat Alapító

Részletesebben

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE

VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE XVII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2006. MÁJUS 26. VAS MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉRTESÍT JE TARTALOM SZÁM TÁRGY OLDAL SZEMÉLYI RÉSZ 92/2006. (V.26.) sz. határozat A Vas Megyei Szakosított Szociális Intézet Szombathely

Részletesebben

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra.

A Kollektív Szerződés hatálya 1. 2. Nem terjed ki a Kollektív Szerződés hatálya az Mt. 208. (1) (2) bekezdései szerinti vezető állású munkavállalóra. A MÁV Zrt. határozatlan időtartamra szóló, Kollektív Szerződése (egységes szerkezetben a 2013. július 1. napjától hatályos módosításokkal) 2 A felek megállapodnak abban, hogy a Kollektív Szerződés időbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. SZEPTEMBER 8-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: Határozatok száma: 12.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. március 20-án Folyáson a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Folyási Kirendeltségének hivatalos helyiségében a Folyás Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. május 07-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 4 Vásárhelyi Fiatalokért

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Intézményi Társulás. 2011. május 26. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Intézményi Társulás 0. május 6. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉS Az Intézményi Társulás 0. május 6-i ülésére. napirendi pont Tárgy: Az Intézményi

Részletesebben

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére

Elıterjesztés. Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére 3. Elıterjesztés Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2010. szeptember 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsılajos Gyermekjóléti és Szociális Feladatellátó Társulása társulási megállapodásának

Részletesebben

35/2015. (IV.30.) KT.

35/2015. (IV.30.) KT. JEGYZŐKÖNYV 10 015-13/2015./F FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. április 30-án de. 9,00 órakor TARTOTT SOROS NYÍLT ÜLÉSÉRŐL Hozott rendeletek: 6/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 52. J E L E N T É S A KÉPVISELŐTESTÜLET LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATAINAK VÉGREHAJTÁSÁRÓL Előadó: Dr. Kovács Zoltán polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Önkormányzati intézmények alapító okirata módosítása Iktatószám:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 5/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. március 20. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2014. augusztus 18-án (hétfő) napjára 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 10-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Borbély Gábor Derekas András Katus Attila Kondéné

Részletesebben

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013.

K I V O N A T. Dunaföldvár Város Önkormányzata Száma: 245-26/2013. 246/2013.(X.29.) KT 1./ Dunaföldvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 61/2012.(III.06.), 94/2012.(IV.24.), 232/2012.(IX.11.), 235/2012.(IX.11.), 269/2012.(X.30.),271/2012.(X.30.), 47/2013.(III.05.),

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2010. június 22-i ülésére EÜ. Tárgy: Lajosmizse Város Önkormányzata Egészségügyi, Gyermekjóléti és Szociális Intézménye

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Iktatószám:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról

3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról 3/2011. (02. 08.). önkormányzati rendelet 1 Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának és Szerveinek Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése

Részletesebben

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985

Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat. Németh László Városi Könyvtár 354985 1. számú melléklet: 1.A költségvetési szerv neve: Rövid neve: Törzsszáma: Németh László Városi Könyvtár Alapító Okirat Németh László Városi Könyvtár és Pósa Lajos Gyermekkönyvtár Németh László Városi Könyvtár

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 7-én megtartott soron kívüli, nyilvános

Részletesebben

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére

1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008. ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére 1. NAPIREND: Ügyiratszám: 1 /259-4 / 2008 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2008. május13 i rendkívüli nyilvános ülésére Tárgy: A Széchenyi István Szakképző Iskola fenntartásának visszavétele a Veszprém

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart szelektív hulladékgyűjtés témában. A közmeghallgatás helye:

Részletesebben

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben)

Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2006. (VI. 21.) ÖR. sz. rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről (egységes szerkezetben) A rendeletet módosította a 17/2012.(III.31.) sz., a

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2014. június

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. JÚNIUS 23-ÁN MEGTARTOTT MUNKATERV SZERINTI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 101/2011.

Részletesebben

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására

Javaslat a 3. számú gyermekorvosi körzet rendelési helyének másik rendelőbe történő áthelyezésére és pályázat kiírására S a l g ó t a r j á n M e g y e i J o g ú V á r o s P o l g á r m e s t e r i H i v a t a l S z o c i á l i s é s E g é s z s é g ü g y i I r o d a Ikt. szám: 45.888/2009. Javaslat a 3. számú gyermekorvosi

Részletesebben

A szociális szolgáltatásokról

A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2009. (II.03. ) rendelete A szociális szolgáltatásokról Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és a szociális

Részletesebben