JELENTÉS A Képviselő-testület január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS A Képviselő-testület 2007. január 25-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról"

Átírás

1 JELENTÉS A Képviselő-testület január 25-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 300/2003. (XI. 27.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények kötelező eszközigényének ütemezése Felelős : JEGYZŐ A pénzeszköz felhasználása az intézmények igénye alapján történt a kötelező eszközbeszerzéshez Önkormányzatunknál. Képviselő-testület 126/2006. (V. 25.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Helyi autóbusz közlekedésre megbízás adása Felelős : JEGYZŐ A Domuszbusz Kft.-vel a szerződés határozott időre megkötésre került, a pályázati kiírást az új szolgáltató kiválasztására megjelentettük. Képviselő-testület 227/2006. (IX. 14.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Pályázati kiírás meghirdetése vezetékes műsorszolgáltatás végzésére Felelős : DR. DÁVID IMRE POLGÁRMESTER A helyi műsorszolgáltatás műszaki megoldás és a helyi műsorszolgáltatási célú helyiség bérletére kiírt pályázatra nem érkezett egyetlen érvényes pályázat sem így a pályázati eljárás érvénytelen lett. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a helyi vezetékes műsorszolgáltatásra és a helyi lapkiadásra ilyen célú civil szervezet útján kerül sor. Ez év elején az egyesület megalakult. Képviselő-testület 286/2006. (X. 12.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Megbízás adás a képviselő-testület és szervei SZMSZ-nek felülvizsgálatára Felelős : ÜGYRENDI, OKTATÁSI, KISEBBS. ÉS ESÉLYEGY. BIZ Az SZMSZ felülvizsgálata megtörtént, a Képviselő-testület az e tárgyú rendeletét megalkotta mely kihirdetésre került és január elsején hatályba lépett. Képviselő-testület 287/2006. (X. 12.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Megbízás adás az önkormányzat gazdasági programjának összeállítására Felelős : PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI BIZOTTS. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának időszakra terjedő gazdasági programja a Képviselő-testület január 25-i ülésére beterjesztésre kerül. Képviselő-testület 292/2006. (XI. 2.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: CSODA VÁR Gyermekcentrum Alapítványal bölcsődei feladat-ellátási megállapodás megkötése Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A határozatban foglalt időpontban december 4-én sor került a támogatói szerződés megkötésére. A feladatellátási megállapodás-tervezet benyújtására a januári testületi ülésen kerül sor, tekintettel arra, hogy a feladatellátási megállapodás megkötésére csak a működési engedély kiadását követően kerülhet sor. A működési engedély beszerzése az alapítvány tájékoztatása szerint folyamatban van. Képviselő-testület 296/2006. (XI. 2.) KT számú határozat (Határidő: ÉRTELEM SZERINT) Tárgy: Városi Egészségügyi Intézmény laboratóriumi feladatainak ellátására szerződés kötés a gyulai kórház laboratóriumával Felelős : EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG A laboratóriumi szakfeladatokhoz kapcsolódó munkák elvégzésére végleges döntés a szerződéskötésről még nem született, de január 1. napjától a gyulai Pándy Kálmán Kórház laboratóriumába szállítja el a vizsgálandó vérmintákat. A J1 labor visszaállításának feltételeiről és költségeiről szóló tájékoztatót a Városi Egészségügyi Intézmény vezető főorvosa elkészítette, az a január 25-i Képviselő-testületi ülés napirendjeiben szerepel. Képviselő-testület 298/2006. (XI. 2.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Vállalkozók házának felújítása, Hofmanné Szabó Gabriella alkalmazása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A vállalkozók házának a felújítása megtörtént. 1

2 Képviselő-testület 299/2006. (XI. 2.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A 9 db belterületi út építése tárgyában kiírt közbeszerzés lezárása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A közbeszerzési eljárás lefolytatásra került, a vállalkozói szerződés én alá lett írva. Képviselő-testület 300/2006. (XI. 2.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: A évi árvízvédekezés során károsodott önkormányzati tulajdonú utak helyreállításával kapcsolatos vis maior kérelem Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A benyújtott kérelmünknek részben helyt adtak, a feladat ellátására ,- Ft vis maior támogatást kaptunk. Képviselő-testület 366/2006. (XII. 21.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Kner Imre Gimnázium pedagógiai programjának kiegészítése úszásoktatással Felelős : KNER GIMNÁZIUM A Képviselő-testület döntéséről szóló határozati kivonatot megküldtük az intézményvezető részére, aki a fenntartói jóváhagyással érvényessé váló pedagógiai program közzétételéről gondoskodik. Képviselő-testület 367/2006. (XII. 21.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Városi Képtár nyitvatartásának és belépő díjának módosítása Felelős : VÁROSI KÉPTÁR Kóris Györgyné a Képviselő-testület határozata alapján gondoskodott a Városi Képtár megváltozott nyitvatartási rendjének és belép díj összegének közzétételéről. Képviselő-testület 372/2006. (XII. 21.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Markt Platz Egyéni Cég -gel kötött megállapodás módosítása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Gyomaendrőd Város Képviselő - testülete 372/2006(XII.21.) számú határozat szerint a megállapodás módosítás január 4. én aláírásra került a Markt Platz Egyéni Céggel. A megállapodás szerinti 2006 évet érintő 300 eft összeg visszautalása a jelentéskészítés időpontjáig még nem történt meg. Képviselő-testület 374/2006. (XII. 21.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Feke Lajos Gye, Árpád u. 5.sz. alatti lakos kérelmének támogatása művelési ág megváltoztatása Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER Feke Lajos Gyomaendrőd, Árpád u. 5. szám alatti lakos tulajdonában lévő 01037/1,2,3, 01052/4, és hrsz.-ú legelő művelési ágú ingatlanok művelési ág megváltoztatásához a 33/2006 munkaszámon záradékolt változási vázrajzot az önkormányzat képviseletében a Képviselő - testületi felhatalmazása alapján a polgármester aláírta. A vázrajz Feke Lajos címére postázva lett, melyet a tértívevény alapján január 5.-én átvett. Képviselő-testület 378/2006. (XII. 21.) KT számú határozat (Határidő: ) Tárgy: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátása január 1-től intézményi társulás útján Felelős : VÁRFI ANDRÁS POLGÁRMESTER A Képviselő-testület a január 16-i rendkívüli ülésén elfogadta a Megállapodás jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatokat ellátó önkormányzati társulási szerződést, mely döntést követően a szerződést Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében Várfi András polgármester aláírta. Az aláírt társulási szerződésről szóló dokumentumot tájékoztatásként mellékeljük ezen jelentéshez. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a jelentést elfogadni szíveskedjen. Gyomaendrőd, január 18. Várfi András s. k. polgármester 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület január 25-i ülésére 1. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményező bizottság: A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003 (VII. 7.) KT rendelet módosítása Poharelecné Rácz Ildikó pénzügyi ügyintéző Dr. Csorba Csaba jegyző Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő testület! Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a 30/2005. (XII.23.) és a 21/2006. (X.04.) KT rendelettel szabályozta a településen szervezett szociális ellátásokra vonatkozó változást, a jelenleg érvényes élelmezési nyersanyagköltséget és az igénybe vett szociális ellátások intézményi térítési díját. A évre szóló költségvetés előkészítése során felülvizsgálatra került az élelmezési nyersanyagnorma, a Városi Gondozási Központ által nyújtott ellátások intézményi térítési díja, valamint a fizetendő egyszeri beköltözési hozzájárulások mértéke. Az intézményvezetők véleménye alapján, a következő változásokra lenne szükség: A Városi Gondozási Központ az élelmezési nyersanyagnorma és az intézményi térítési díj emelését kérte. Az élelmezési nyersanyagnorma növekedésére tett javaslata +5%. (1.sz.melléklet szerint) évi évi Reggeli 127,- Ft 133,- Ft Ebéd 227,- Ft 238,- Ft Vacsora 151,- Ft 159,- Ft Egész napi 505,- Ft 530,- Ft. A Városi Gondozási Központ javaslata az intézményi térítési díjakra: adatok forintban Ellátás 2006.évi napi 2006.évi havi 2007.évi napi 2007.évi havi Étkezés (szoc.étk.) 395,- + ÁFA 435,- + ÁFA Idősek Klubja -reggeli -ebéd -reggeli, ebéd Fogyatékosok Nappali Klubja -reggeli -ebéd -reggeli, ebéd Idősek Otthona Mirhóháti u Blaha u Kondorosi u. 1. Idősek Otthona emeltszintű ellátás Mirhóháti u Blaha u Mirhóháti u. 8. Idősek Átmeneti Otthona Blaha u Kondorosi u ,- 467,- 633,- 166,- 467,- 633,- 1480,- 1480,- 1480,- 1630,- 1630,- 1700, , , , , , ,- 183,- 514,- 697,- 183,- 514,- 697,- 1628,- 1628,- 1628,- 1793,- 1793,- 1870, , , , , , ,- 1480,- 1480, , ,- 1628,- - Házi segítségnyújtás óradíja 380, ,- - Ebéd házhozszállítás intézményi térítési díja, 95, ,- - a házi segítségnyújtás óradíja alapján (15 perc) Támogató szolgálat Személyi segítő óra díja 165, ,- - Szállítási díj Ft/km 66,- - 70, ,- - 7

8 Az átlagos 10 % térítési díjemelési javaslatot kérik elfogadni. Ettől eltérően a házi segítségnyújtásnál 5%, a személyi segítő óradíjánál 20%, valamint a szállítási díjnál 6% emelést javasol. Az intézmény a nyersanyagnorma és a térítési díjemelést február 1. napjától javasolja bevezetni. Az emeltszintű elhelyezést biztosító egységekben az egyszeri beköltözési hozzájárulás összegét szobatípusoktól függően átlag %-kal javasolja emelni. Egyszeri beköltözési hozzájárulás: Őszikék Idősek Otthona Mirhóháti u a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal Ft/fő Ft/fő b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal Ft/fő Ft/fő c.: kétágyas szoba vizesblokkal Ft/fő Ft/fő 2. Rózsakert Idősek Otthona Blaha u a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal Ft/fő Ft/fő b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal Ft/fő Ft/fő c.: kétágyas szoba vizesblokkal Ft/fő Ft/fő 3. Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u Földszint a.: egyágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő Ft/fő b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész Ft/fő Ft/fő c.: kétágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő Ft/fő 3.2. Emelet a.: egyágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő Ft/fő b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész Ft/fő Ft/fő c.: kétágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő Ft/fő A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola február 1-től 5%-os élelmezési nyersanyagnorma emelést tart indokoltnak. (2.sz.melléklet szerint) Étkezési térítési díj javaslatok évre: Reggeli Tízórai Ebéd Uzsonna Vacsora 7-10 éves korú 50,- Ft 64,- Ft 170,- Ft 53,- Ft 86,- Ft éves korú 58,- Ft 64,- Ft 194,- Ft 53,- Ft 97,- Ft munkahelyi étk. (19-60) 194,- Ft A Kis Bálint Általános Iskola február 1-től 5%-os élelmezési nyersanyagnorma emelést kér. (3.sz. melléklet szerint) Az étkezési térítési díjak is ennek megfelelően a következőképpen alakulnak: Tízórai Ebéd Uzsonna 3x-i évi nyersanyagnorma (Ft): ált. iskola 7-10 éves 61,- 162,- 50,- 273,- ált. iskola éves 61,- 185,- 50,- 296,- munkahelyi étkezés 185, évi nyersanyagnorma (Ft): ált.iskola 7-10 éves 64,- 170,- 53,- 287,- ált.iskola éves 64,- 194,- 53,- 311,- munkahelyi étkezés 194,- A Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium nem kérte az élelmezési nyersanyagnorma emelését. A éves korú tanulók esetében szeptember 01-től emelkedett a nyersanyagnorma az ebéd vonatkozásában. 8

9 Az előterjesztésben foglaltakat az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, a Humánpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, s javasolja a mellékelt rendelettervezet elfogadását. Gyomaendrőd, január 17. Szabó Balázsné s.k. Hangya Lajosné s.k. Vass Ignác s.k. Bizottság elnöke Bizottság elnöke Bizottság elnöke TERVEZET Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testületének./2007. (..) Gye. Kt. rendelete a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete, Gyomaendrőd Város szociális biztonságának megteremtése érdekében az évi LXV. törvény 16. (1) bekezdése, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban Sztv.) a felhatalmazása alapján, a 17/2003. (VII.7.) KT rendelet (továbbiakban: R) módosításáról a következő rendeletet alkotja: 1. (1) a R. 1. számú melléklete helyébe, e rendelet 1. számú melléklete lép (2) a R. 2. számú melléklete helyébe, e rendelet 2. számú melléklete lép (3) a R. 4. számú melléklete helyébe, e rendelet 3. számú melléklete lép. 2. E rendelet február 1-én lép hatályba, hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló többször módosított 17/2003. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról szóló 30/2005. (XII. 23.) KT rendelet, a 18/2006. (VII. 31.) KT rendelet és a 21/2006. (X. 4.) KT rendelet. Gyomaendrőd, január Várfi András s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. számú melléklet a./2007. ( ) Gye. Kt. rendelethez Korcsoport és intézmény Általános Iskola 7-10 éves Általános Iskola éves Középiskola éves Munkahelyi étkeztetés 19-60/1 Munkahelyi étkeztetés 19-60/ február 1-től érvényes élelmezési nyersanyagköltség korcsoportonként Egész napi Részétkezés Összesen: adatok forintban Nyersanyagköltség részletekre bontva Reggeli Tízórai ebéd Uzsonna Vacsora 423,- 287,- 50,- 64,- 170,- 53,- 86,- 466,- 311,- 58,- 64,- 194,- 53,- 97,- 391,- - 98, , ,- 391,- - 98, , , ,- - - A nyersanyagköltség más szervnél igénybe vett élelmezési szolgáltatás esetén sem lehet magasabb. 9

10 Az intézmény térítési díjának alapja, az élelmezési nyersanyagköltség. Megjegyzés: A munkahelyi étkeztetési vonatkozó élelmezési nyersanyaghoz, éves/1=kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium éves/2=kis Bálint Általános Iskola, Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola A Városi Gondozási Központnál február 1-től érvényes élelmezési nyersanyagköltség - Reggeli: 133,- Ft/nap - Ebéd: 238,- Ft/nap - Vacsora: 159,- Ft/nap - Egész napi: 530,- Ft/nap, mely az intézmény által biztosított munkahelyi étkeztetésre is vonatkozik. 2. számú melléklet a /2007. ( ) Gye. Kt. rendelethez A Városi Gondozási Központ intézményi térítési díjai február 1-től Ellátás 2007.évi napi 2007.évi havi Étkezés (szoc.étk.) 435,- + ÁFA - Idősek Klubja -reggeli -ebéd -reggeli, ebéd 183,- Ft/fő 514,- Ft/fő 697,- Ft/fő - Fogyatékosok Nappali Klubja -reggeli -ebéd -reggeli, ebéd Idősek Otthona Mirhóháti u Blaha u Kondorosi u. 1. Idősek Otthona emeltszintű ellátás Mirhóháti u Blaha u Mirhóháti u. 8. Idősek Átmeneti Otthona Blaha u Kondorosi u ,- Ft/fő 514,- Ft/fő 697,- Ft/fő 1628,- Ft/fő 1628,- Ft/fő 1628,- Ft/fő 1793,- Ft/fő 1793,- Ft/fő 1870,- Ft/fő ,- Ft/fő 48840,- Ft/fő 48840,- Ft/fő 53790,- Ft/fő 53790,- Ft/fő 56100,- Ft/fő 1628,- Ft/fő - Házi segítségnyújtás óradíja 399,- Ft/óra - Ebéd házhozszállítás intézményi térítési díja, 100,- Ft/ebéd - a házi segítségnyújtás óradíja alapján (15 perc) Támogató szolgálat Személyi segítő óra díja 198,- Ft/óra - Szállítási díj Ft/km 70,- Ft/km ,- Ft/fő - 3. számú melléklet a /2007. ( ) Gye. Kt. rendelethez A Városi Gondozási Központ egyszeri beköltözési hozzájárulásai Intézmény megnevezése 1. Őszikék Idősek Otthona Mirhóháti u a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal c.: kétágyas szoba vizesblokkal 2. Rózsakert Idősek Otthona Blaha u a.: egyágyas szoba önálló vizesblokkal b.: egyágyas szoba közös (max. 2 fő) vizesblokkal c.: kétágyas szoba vizesblokkal Egyszeri hozzájárulás összege Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 10

11 3. Őszi Napsugár Idősek Otthona Mirhóháti u Földszint a.: egyágyas, teakonyhás lakrész b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész c.: kétágyas, teakonyhás lakrész 3.2. Emelet a.: egyágyas, teakonyhás lakrész b.: kétágyas, teakonyha nélküli lakrész c.: kétágyas, teakonyhás lakrész Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő Ft/fő 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 25.-i ülésére 2. Napirendi pont Tárgy: A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001 (IV. 27.) KT rendelet módosítása Készítette: Csényi István ügyintéző Képviseli: Dr. Csorba Csaba jegyző Véleményező bizottság: Ügyrendi és Jogi Bizottság, Humánpolitikai Bizottság Melléklet: 2 lap Tisztelt Képviselő - testület! A Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint az önkormányzati lakások üzemeltetője javaslatot nyújtott be a lakbérek emelésére vonatkozóan. A lakások lakbéreit a Képviselő - testület 2004 évben módosította. Az üzemeltető a lakások lakbérét m2-enként és kategóriánként az alábbiak szerint javasolja: Kimutatás az emelés mértékéről Adatok: forintban Sorszám Lakás besorolása Jelenlegi bérleti díj Javasolt bérleti díj Emelés mértéke ( %-ban ) 1. Összkomfortos ,46 2. Komfortos ,36 3. Komfort nélküli ,00 4. Szükséglakás ,21 A javaslat nem tartalmazza a félkomfortos lakások bérleti díj emelését. Jelenleg az önkormányzatnak kettő lakás van ebbe a kategóriába besorolva: Losonczy u. 16. és Kör u. 39. szám. Ebben a kategóriában a komfortos és a komfortnélküli lakások bérleti díj emelés százalékban kifejezett átlagát javaslom megállapítani ( 38,46 % + 36,36 % = 74,82 % : 2 = 37,41 % ). A félkomfortos lakás javasolt bérleti díja ( 98 Ft * 1,3741 = 135 Ft ) 135 Ft. A rendeletet módosítani szükséges az időközben eltelt változások miatt is. Értékesített, megszüntetett lakások: 1. Hősök u. 66/B., 2. Hősök u. 38/A., 3. Hősök u. 38/B., 4. Kölcsey F. u. 5., 5. Október 6 ltp. A/3., 6. Október 6 ltp. A/5., 7. Október 6 ltp. A/7., 8. Vásártéri ltp. 23/D. ( Rovnyik Katalin folyamatban ) A helyi szabályozás alapján a bérleti szerződés, külön kitételként tartalmazza, hogy a bérbe adó az önkormányzati rendelet módosítása esetén - a vonatkozó jogi korlátok között - jogosult a szerződés bérleti díjra vonatkozó részét egyoldalúan módosítani a következő naptári év január 01. napjával, de legalább az első módosított bérleti díjú hónapot megelőző 90 nappal. A R. szabályozása értelmében a bérlőket ki kell értesíteni a lakbéremelés mértékéről, a bérbeadó jelen rendelet 1. és 2. számú mellékletében közölt lakbérek alapján akkor köt bérleti szerződést, ha ezt a jövőbeni bérlő elfogadja. A Véleményező Bizottságok a mellékelt rendelet-tervezet megvitatták és a T. Képviselő testületnek elfogadásra javasolják. Gyomaendrőd, január 17. Szabó Balázsné s.k. Bizottsági elnök Hangya Lajosné s.k. Bizottsági elnök 16

17 TERVEZET /2007. (..) Gye. Kt. rendelet a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet módosításáról Az Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 79. -ának b) pontjában, valamint a 80. -ának (1) bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja. 1. A 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép 2. A 12/2001. (IV. 27.) KT rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép Záró rendelkezés 3. E rendelet május 1. napján lép hatályba. Hatályba lépésével egyidejűleg a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 12/2001. (IV. 27.) KT rendeletet módosító 13/2004. (VI. 14.) KT rendelet a hatályát veszti. Gyomaendrőd, január Várfi András s.k. Polgármester Dr. Csorba Csaba s.k. jegyző 1. számú melléklet a /2007. ( ) Gye. Kt. rendelethez SZOLGÁLATI JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DÍJA S.sz Bérlakás címe Komfort fokozat m2 Szoba szám Lakbér összege / ig/ Lakbér összege / től/ Garázs /díj/ Rendelő /m2/ 1. Álmos u. 11 Összkomfort Hősök u. 39/B Komfortos Fő u. 45/1. Összkomfort Fő u. 45/2. Összkomfort Apponyi u. 24/A Összkomfort Apponyi u. 24/B Összkomfort Apponyi u. 24/C Összkomfort Népliget u. 1/A Összkomfort Népliget u. 1/B Összkomfort Október 6 ltp. A/2 Komfortos 58 1, Október 6ltp A/13 Komfortos 58 2, Október 6 ltp B/7 Komfortos Október 6 ltp B/8 Komfortos Október 6. ltp B/3 Komfortos 55 2, Vásártéri ltp. 1/4 Komfortos 57 2, Katona J. u. 54 Komfortos 63 1, Dózsa Gy. U. 1. I. Összkomfortos Dózsa Gy. U. 1. II. Összkomfortos Fő út 210. Összkomfortos

18 2. számú melléklet a /2007. ( ) Gye. Kt. rendelethez SZOCIÁLIS JELLEGŰ BÉRLAKÁSOK LAKBÉR- ÉS EGYÉB SZOLGÁLTATÁSI DIJA S.sz. Bérlakás címe Komfort fokozat m2 Szoba szám Lakbér összege / ig/ Lakbér összege / től/ 1. Bacsalaposi u. 1. Komfort nélk. 83 2, Bacsalaposi u. 6. Komfort nélk Köröshídfő 1/A Komfort nélk Fő u. 61/B Komfortos Petőfi S. u. 6/B Komfortos Vízmű sor 2/E Komfort nélk Vízmű sor 2/F Komfort nélk Vízmű sor 2/G Komfort nélk Vízmű sor 2/H Komfort nélk Vízmű sor 2/I Komfort nélk. 97 2, Vízmű sor 2/J Komfort nélk Vízmű sor 2/K Komfort nélk Vízmű sor 2/L Komfort nélk Vízmű sor 2/N Komfort nélk Vízmű sor 2/P Komfort nélk Polányi M. u. 43/A Komfort nélk Polányi M. u. 43/B Komfort nélk Polányi M. u. 43/C Komfort nélk Polányi M. u. 43/D Szükséglakás Polányi M. u. 43/E Szükséglakás Október 6. ltp. A/12 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/2 Komfortos Október 6. ltp. B/5 Komfortos Október 6. ltp. B/6 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/10 Komfortos Október 6. ltp B/11 Komfortos Október 6. ltp B/12 Komfortos 55 1, Október 6. ltp. B/13 Komfortos Kör u. 39. Félkomfortos Losonczi u. 16. Félkomfortos Álmosdomb u. 26. Komfort nélk Kör u. 38 Komfort nélk Álmosdomb u. 11. Komfortos

19 19

20 20

21 3. Napirendi pont Gyomaendrőd Város Önkormányzat Gazdasági Programja évtől évig terjedő időszakra Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a választási ciklusra megalkotja gazdasági programját. Az önkormányzat a település vonzóvá tétele és a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében arra törekszik, hogy elősegítse a gazdasági programban megfogalmazott feladatok megvalósítását. A gazdasági program összeállításának elvei és a vele szemben támasztott elvárások az alábbiak: A program megvalósításához rendelkezésre álló és megszerezhető források, A működtetés és fejlesztés területén prioritások kijelölése, A településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó ötletek és elképzelések rendszerbe foglalása, A település hazai és nemzetközi kapcsolatainak javítása stb. A gazdasági program végrehajtásával összefüggő feladatok Az önkormányzat a gazdasági program megvalósítása érdekében az alábbi feladatokat tekinti kiemelt feladatainak: A település természeti kincseinek fokozott védelme, holtágak adottságainak fokozottabb kihasználása, ezzel összefüggően az idegenforgalom fellendítése, Az infrastruktúra további fejlesztése, A környezetkultúra javítása, a településesztétikai kultúra fejlesztése, Az intézmények minőségi ellátottságának és kihasználtságának javítása. A helyi sajátosságokat figyelembe véve a ciklus program készítésénél fontos feladat a város úthálózatának tökéletesebbé tétele, a belterület belvízmentessé tétele, a környezet szépítése, utcák, kertek csinosítása illetve a város zöldterületeinek fokozottabb ápolása. A szociális helyzet javítása magába foglalja az elesettekről, a szociálisan rászorulókról történő fokozottabb gondoskodást, szükséges a jogszabályi háttér átdolgozása, valamint a magántőke bevonásának kezdeményezése. A beruházások tekintetében olyan jellegű fejlesztések megvalósítását kell előirányozni, mely munkahelyteremtést von maga után. Cél az Ipari Park munkahelyteremtő vállalkozásokkal való benépesítése. Fontos a természet adta lehetőségek (fürdő, holtágak, horgász helyek) jobb kihasználásának előtérbe helyezése, szolgáltatások bővítése, mely nagyobb idegenforgalmat eredményez, több turistát vonz a városba. A belvíz program a mezőgazdasági vállalkozások hatékonyabb gazdálkodását segíti elő. Városunknak is gondolnia kell az alternatív energia program bevezetésének (szélenergia, thermoenergia) lehetőségére. A város fiataljai számára (bölcsődétől, középiskoláig,) biztosítani kell az oktatás minőségi feltételeit, korszerű oktatási épületek, komplex sporttelepek kialakítására irányuló beruházások útján. Mérlegelni kell a város kistérségi hovatartozását, a jelenlegi Békési kistérségtől való elszakadás indokoltságát fontos szempont vizsgálni. A gazdasági program megvalósításának fontos szempontja, hogy az elkövetkezendő időszakban az EU forrásokhoz hogyan tud városunk hozzájutni, milyen pályázati lehetőségeket tud megcélozni. Fentieket valamennyi bizottság megtárgyalta, s az alábbi határozati javaslatot terjesztik T. Képviselő-testület elé elfogadás végett. 21

22 Határozati javaslat: Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a ig terjedő időszakra szóló gazdasági programját elfogadja. Határidő: 2010.december 31. Felelős: Várfi András polgármester Gyomaendrőd, január 18. Szabó Balázsné s.k. Biz. elnök Hangya Lajosné s.k. Biz. elnök Vass Ignác sk. Biz. elnök Izsó Csaba s.k. Biz. elnök 22

23 GAZDASÁGI PROGRAM év programja és forrásai 1.sz.melléklet Sorsz. Projekt rövid leírása Megvalósítás becsült összege (e Ft) Saját erő (%) Várható pályázati pénz (%) Saját erő összege (e Ft) 1. Bánomkerti szennyvízcsatorna megépítése Selyem út III. ütem megépítése A Selyem út Kulich Gy. és Ipartelep u. közötti szakasza (az Ipari Parkhoz vezető, belterületi, főutat tehermentesítő út befejezése I-II. ütem már elkészült!) UFCE Kerékpárút építés, tervezés db útépítés lakossági hj Külterületi belvízkár elhárítás (Görbekút- Vidólaposi és Szénáskerti csatornák rekonstrukciója): a csatornák mederfenék kotrása, eredeti állapotok helyreállítása, belterületi szakaszokon mederfenék burkolás és átereszek cseréje 6. Belvízrendezés II. ütem: Gyomai csatorna rekonstrukciója, Endrődi főcsatorna rekonstrukciója, Ságvári utcai záportározó és csatorna rekonstrukciója, Révzugi szivattyútelep megvalósítása, Fűzfás zugi holtág szivattyú kiépítése, Hantoskerti holtág szivattyútelep kapacitásbővítése, Szivattyúk vásárlása Hulladéklerakó rekultivációja Belterületi holtágak rehabilitációjához terv készítése 9. Belvízrendezés I. ütemhez (3 holtág összekötéséhez) kapcsolódó kiegészítő beruházás: Révzugi szivattyútelep kiépítése és további holtágkotrás; elektromos hálózat kiépítése Ipari Parkban inkubátorház tervezése - Vállalkozásokat segítő szolgáltató központ létesítése, a jelenlegi Vállalkozók Házának áttelepítésével, funkciójának bővítésével 11. Új hévízkút hasznosítása + geotermikus energia hasznosításával komplex fűtési rendszer kialakítása a Liget Fürdőben, Sportcsarnokban, Polgármesteri Hivatalban Csúszda építése DARFT TRFC 13. Parkoló építése (volt virágkertészet helyén) Liget Fürdő faház építése

24 15. E-közigazgatás feltételeinek megteremtése, hiteles elektronikus aláírás feltételeinek kialakítása, ügyfél terminálok kialakítása a település több pontján. Testületi ülések működését segítő korszerű informatika kialakítása, így szavazógép, digitális hangrögzítés, képrögzítés Bérlakás építése (10 lakás) Vizesblokkok felújítása Idegenforgalmi koncepció elkészítése Út felújítás, aszfaltréteggel való borítás: Vízmű sor, Mester utca, Guttenberg utca, Újkert sor, Móra Ferenc utca Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével 21. Külterületi időskorú lakosságról való gondoskodás tanyagondnoki hálózat kialakítása, jelzőrendszeres házi szociális gondozás kialakítása Összesen év programja és forrásai Sorsz. Projekt rövid leírása Megvalósítás becsült összege (e Ft) 1. Selyem út III. ütem megépítése A Selyem út Kulich Gy. és Ipartelep u. közötti szakasza (az Ipari Parkhoz vezető, belterületi, főutat tehermentesítő út befejezése I-II. ütem már elkészült!) 2. Belvízrendezés I. ütemhez (3 holtág összekötéséhez) kapcsolódó kiegészítő beruházás: Révzugi szivattyútelep kiépítése és további holtágkotrás; elektromos hálózat kiépítése 3. E-közigazgatás feltételeinek megteremtése, hiteles elektronikus aláírás feltételeinek kialakítása, ügyfél terminálok kialakítása a település több pontján. Testületi ülések működését segítő korszerű informatika kialakítása, így szavazógép, digitális hangrögzítés, képrögzítés Saját erő (%) Várható pályázati pénz (%) Saját erő összege (e Ft) Címzett támogatás Vizesblokkok felújítása Ipari Parkban inkubátorház építése - a befogadó épület megvalósítása (pl. vállalkozási és pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, falugazdász iroda, képzési helyszín, tárgyaló) Ipari Parkban ipari csarnok létesítése - Vállalkozások, kezdő vállalkozók segítése céljából

25 7. Új belterületi szilárd burkolatú utak építése: Polányi utca V.-VI. ütem, Halász utca, Csejti utca 8. Út felújítás, aszfaltréteggel való borítás: Vízmű sor, Mester utca, Guttenberg utca, Újkert sor, Móra Ferenc utca 9. Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével 10. Fő út II. ütem megépítése (Szabadság tértől a Semmelweis utcáig; kerékpár és gyaloghíd a Hantoskerti holtágon) Nagyállási út burkolaterősítése (3,2 km) (DAROP) 12. Belterületi holtágak rehabilitációjához terv készítés (Hantoskerti, Csókási, Fűzfás-zugi, Révzugi holtágak): Holtág lágyiszap mederfenékkotrás, partfalvédelem, szennyező források kizárása, vízgazdálkodás biztosítása, kapcsolódó infrastruktúrák fejlesztése Játszóterek korszerűsítése A 46-os főút Gyomaendrődöt elkerülő szakaszának megvalósulási tanulmányának és engedélyezési tervének elkészítése Sportcsarnok rekonstrukciója Összesen év programja és forrásai Sorsz. Projekt rövid leírása Megvalósítás becsült összege (e Ft) 1. Ipari Parkban inkubátorház építése - a befogadó épület megvalósítása (pl. vállalkozási és pályázati tanácsadás, pályázatkészítés, falugazdász iroda, képzési helyszín, tárgyaló) 2. Ipari Parkban ipari csarnok létesítése - Vállalkozások, kezdő vállalkozók segítése céljából 3. Új belterületi szilárd burkolatú utak építése: Polányi utca V.-VI. ütem, Halász utca, Csejti utca 4. Út felújítás, aszfaltréteggel való borítás: Vízmű sor, Mester utca, Guttenberg utca, Újkert sor, Móra Ferenc utca 5. Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével 6. Fő út II. ütem megépítése (Szabadság tértől a Semmelweis utcáig; kerékpár és gyaloghíd a Hantoskerti holtágon) Saját erő (%) Várható pályázati pénz (%) Saját erő összege (e Ft)

26 7. Tüköri majorba vezető út burkolaterősítése DAROP (0,4 km) 8. Kecsegési út burkolaterősítése (2,3 km) DAROP Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója (új tornateremmel, akadálymentesítéssel) DAROP A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése a különböző lakóhellyel és családi háttérrel rendelkező diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében tornaterem felúj., iskolabusz beszerzése 11. Endrődi városrész központjának rehabilitációja - Hősök tere térburkolatok felújítása, zöldterület rehabilitáció, gyalogjárdák és sétányok javítása, szökőkút építése, parkolók és buszmegálló kialakítása 12. Gyomaendrőd és mikrotérsége lezárt hulladéklerakóinak rekultivációja (Gyomaendrőd, Hunya, Csárdaszállás, Kétsoprony) KEOP Városi ligetek rehabilitációja: DAROP Endrődi Népliget és az Erzsébet Liget 14. Játszóterek korszerűsítése Összesen év programja és forrásai Sorsz. Projekt rövid leírása Megvalósítás becsült összege (e Ft) 1. Ipari Parkban ipari csarnok létesítése - Vállalkozások, kezdő vállalkozók segítése céljából 2. Új belterületi szilárd burkolatú utak építése: Polányi utca V.-VI. ütem, Halász utca, Csejti utca 3. Gyalogjárdák felújítása és építése: a város egész területén a meglévő járdaszakaszok aszfaltozásával, helyenként a járdalapok cseréjével 4. Fő út II. ütem megépítése (Szabadság tértől a Semmelweis utcáig; kerékpár és gyaloghíd a Hantoskerti holtágon) Saját erő (%) Várható pályázati pénz (%) Saját erő összege (e Ft) Póhalmi út építése (3,2 km) DAROP Varjasi út burkolaterősítése (2,2 km) DAROP Köztemetők bővítése és fejlesztése: infrastruktúra fejlesztés, útépítés, ivóvízhálózat bővítés, közvilágítás építés Kis Bálint Általános Iskola Fő úti épületének teljes rekonstrukciója (új tornateremmel, akadálymentesítéssel) DAROP

27 9. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése a különböző lakóhellyel és családi háttérrel rendelkező diákok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében tornaterem felúj., iskolabusz beszerzése 10. Komplex sporttelep létesítése az Újkert soron, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola mögötti területen: I. ütem: Városi Sportpálya és edzőpálya kialakítása II. ütem: Új Városi Sportcsarnok építése PPP projekt keretében Összesen

28 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület január 25-i ülésére 4. Napirendi pont Tárgy: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek évi létszám és bérgazdálkodásról szóló belső ellenőrzésről jelentés Készítette: Tóth Lajosné pénzügyi osztvez. Palotás Károlyné, és Kovács László belső ellenőrök. Képviseli: Várfi András polgármester Véleményező bizottságok: Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Tisztelt Képviselő Testület! Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a 282/2005.(XI. 24.) KT számú határozatával az önkormányzat évi ellenőrzési tervét. Az elvégzendő ellenőrzési feladat 8. pontja tartalmazza a Munkaerő és bérgazdálkodás ellenőrzése intézményeknél megnevezésű feladatot. A belső ellenőrzést a Békési Kistérségi Társulás munkaszervezeténél alkalmazott szakemberek (belső ellenőrök) végezték. Az ellenőrzés négy önállóan gazdálkodó, és két részben önállóan gazdálkodó intézménynél végezték el. Az ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a évi költségvetési rendeletben meghatározott munkaerő és bérgazdálkodási mutatókat miként tartották be a vizsgálatba vont intézmények. A megállapítások, intézményenként a mellékelt jegyzőkönyvekben kerülnek bemutatásra. A ténylegesen foglalkoztatott közalkalmazottak átlaglétszáma intézményenként nem haladta meg a fenntartó által engedélyezett létszámkeretet. A bérgazdálkodás ellenőrzésénél a kifizetett személyi juttatások az időarányos teljesítésnek felelnek meg, a tervezés megalapozottságát tükrözi, kivétel a Városi Gondozási Központ, ahol a tervezett személyi juttatás nem nyújt fedezetet az egész éves gazdálkodáshoz, a tervezés megalapozatlan. Melléklet: Belső ellenőrzési jelentés Az előterjesztést a Bizottság Elnökökből Álló Munkacsoport, az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottság, valamint a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és az alábbi határozati javaslatot terjesztik a T. Bizottság elé. HATÁROZATI JAVASLAT Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete a Gyomaendrőd Város Önkormányzat Intézményeinek évi létszám és bérgazdálkodásról szóló belső ellenőrzésről jelentést elfogadja. Határidő: azonnal Gyomaendrőd, január 25. Vass Ignác s.k. Bizottsági elnök Belső ellenőrzési jelentés Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hat intézményénél a munkaerő és bérgazdálkodás alakulásáról. Vizsgálatba vont szervezet Neve Címe Vezetőjének neve Gazdálkodási formája Kis Bálint Ált. Isk. Gyomaendrőd, Fő út 181. Fülöp Istvánné Önállóan gazdálkodó Rózsahegyi K. Kistérségi Gyomaendrőd, Népliget Farkas Zoltánné Önállóan gazdálkodó Ált. Isk. út 2. Kner Gimnázium Gyomaendrőd, Hősök Dr Kovács Béla Önállóan gazdálkodó útja

29 Városi Zene-és Művészeti Isk. Térségi Humánsegítő Szolgálat Városi Gondozási Központ Gyomaendrőd, Kisréti út Holubné Hunya Anikó Részben önállóan 27. gazdálkodó Gyomaendrőd, Fő út 2. Czikkely Erika Részben önállóan gazdálkodó Gyomaendrőd, Mirhóháti Gellai Józsefné Önállóan gazdálkodó út 1-5. Ellenőrzést végző szerv Neve Békési Kistérségi Iroda Címe 5630 Békés, Petőfi út 2. Ellenőrzést végzik Palotás Károlyné és Kovács László függetlenített Ellenőrzés tárgya: Az ellenőrzés kezdő időpontja: november 6. Az ellenőrzés befejező időpontja: december 15. Megállapítások. belső ellenőrök. Gyomaendrőd Város Önkormányzatának hat intézményénél a munkaerő és bérgazdálkodás alakulása től ig. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy: A évi költségvetési rendeletben meghatározott munkaerő és bérgazdálkodási mutatókat miként tartották be a vizsgálatba vont intézmények. A tényleges foglalkoztatás, valamint a ténylegesen kifizetett személyi jellegű kiadások felhasználása hogyan alakult a tervezett kiadásokhoz viszonyítva. A közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény (Kt.) módosításáról szóló évi LXXI. törvény egyes előírásainak (kéthavi időkeret, plusz két óra elrendelése) érvényesítése, és a szeptember-október hónap tényadatai alapján kialakult tapasztalatok. I. A tényleges foglalkoztatás alakulása a vizsgált szervezeteknél. A ténylegesen foglalkoztatott létszám alakulását az 1. számú táblázatban mutatjuk be. A táblázatból jól látható, hogy a vizsgált intézményeknél a foglalkoztatottság 97 %-ban közalkalmazotti jogviszony alapján történik. Összességében az engedélyezett létszám keretet nem haladta meg a tényleges teljes munkaidősre átszámított foglalkoztatottak száma. További jogviszonyban (főállás más munkáltatónál) az intézményeknél összesen én 14 főt foglalkoztatnak. Az előírt létszámleépítés végrehajtása megtörtént. A Kis Bálint Általános Iskolánál a ténylegesen foglalkoztatott közalkalmazottak teljes munkaidőre átszámított átlaglétszáma a fenntartó által jóváhagyott létszámkeretet 0,8 fővel haladta meg, amely abból adódhat, hogy az 5 fő kötelező létszámleépítés évközben történt, és nem el. A költségvetési évre 5 fő létszámcsökkentés mellett a fenntartó által engedélyezett 74 fő közalkalmazott (pedagógus 52 fő, technikai 22 fő) teljes munkaidős létszámhoz viszonyítva a ténylegesen foglalkoztatott teljes munkaidős közalkalmazotti átlaglétszám 73,2 fő, és a ténylegesen foglalkoztatott részmunkaidős (20 óra/hét munkaidőben) közalkalmazotti átlaglétszám 3,1 fő. A részmunkaidős (20 óra/hét munkaidőben) átlaglétszám teljes munkaidősre átszámított átlaga 1,6 fő. Az öt fő létszámleépítést 2 fő konyhai kisegítő, és 3 fő pedagógus munkakörben foglalkoztatott jogviszonyának megszüntetésével végrehajtotta az intézmény. Két fő pedagógus közalkalmazotti jogviszonya , egy fő pedagógus közalkalmazotti jogviszonya , egy fő konyhai kisegítő közalkalmazotti jogviszonya , egy fő konyhai kisegítő közalkalmazotti jogviszonya napján szűnt meg. Egyéb jogviszonyban pár napos munkaidőre, egy-egy konkrét feladat ellátására öt fővel kötöttek megbízási szerződést (a pályázati forrásból finanszírozott megbízási szerződések nélkül), létszám kihatása 0. Az intézménynél kirendelt munkavállalókat, valamint munkaszerződéssel munkavállalókat nem foglalkoztattak, vállalkozóval oktatási tevékenységet nem végeztettek. 29

30 Az intézménynél a határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én 72 fő volt, amelyből 2 fő gyermeknevelés miatt fizetés nélküli szabadságon van, határozatlan időre kinevezett részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én 2 fő volt Az intézménynél az 1 fő teljes munkaidősre átszámított foglalkoztatottra jutó tanulók száma 7,6 fő, az 1 fő teljes munkaidős pedagógusra jutó tanulók száma 10,8 fő. A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskolánál a ténylegesen foglalkoztatott átlaglétszám a fenntartó által jóváhagyott létszám keretet 3,1 fővel meghaladta, amely a kirendelt munkavállalók átlaglétszáma, személyi juttatás kihatása az intézménynél nem jelentkezik. Javasoljuk, hogy az engedélyezett létszámon belül Hunya és Csárdaszállás telephelyekre is határozza meg a fenntartó az engedélyezett pedagógus létszámot. A fenntartó által engedélyezett 93 fő (pedagógus 69 fő, technikai 23 fő teljes munkaidős, és 1 fő 4 óra/nap részmunkaidős) létszámhoz viszonyítva a ténylegesen foglalkoztatott közalkalmazottak teljes munkaidős átlaglétszáma 90,1 fő, és a ténylegesen foglalkoztatott részmunkaidős közalkalmazottak átlaglétszáma teljes munkaidősre átszámítva 1,4 fő volt. Fenti létszámból további jogviszonyban (főállás más intézménynél van) 1 fő néptánc oktatót foglalkoztat az intézmény heti 16 órás munkaidőben határozott időre kinevezve. A vizsgált időszakban egy fő létszámleépítés történt Csárdaszállás telephelyen, mellyel összefüggésben munkaügyi bírósági eljárást kezdeményezett az érintett munkavállaló. Egyéb jogviszonyban munkaszerződéssel kollégiumi nevelő, napközis nevelő, és kisegítő feladat ellátására 3 főt foglalkoztattak, amely 1 fő teljes munkaidős létszám kihatással jár. Az intézménynél az önkormányzatoktól kirendelt munkavállalókat is foglalkoztattak oktató és kisegítő munka ellátására, amely 3,1 fő teljes munkaidős létszám kihatással jár. Egyéb jogviszonyban megbízási szerződéssel a nyert pályázatokhoz kapcsolódóan végeztettek munkát saját munkavállalókkal és külső megbízottakkal, melynek létszámkihatását nem vizsgáltuk. Oktatási tevékenységet 3 egyéni vállalkozóval, és a Térségi Humánsegítő Szolgálat (Gyomaendrőd) intézménnyel végeztettek. Egy vállalkozóval Gyomaendrődön a SNI tanulók rehabilitációs célú foglalkoztatására heti 4 órában teljes évre megkötött vállalkozási szerződéssel rendelkezik az intézmény. Egy vállalkozóval Hunya telephelyen heti 8 órában angol nyelv oktatását végeztettek ig. Egy vállalkozóval Hunya telephelyen heti 7,5 órában fizika, kémia, matematika tantárgyak oktatását végeztetnek től. A 3 egyéni vállalkozó óraadó 0,5 fő teljes munkaidős pedagógus létszámot váltott ki. A Térségi Humánsegítő Szolgálat Hunya és Csárdaszállás telephelyeken ig heti 3-3 órában a SNI tanulók gyógypedagógiai ellátását biztosította. Az intézménynél a határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én 90 fő volt, amelyből 7 fő gyermeknevelés miatt fizetés nélküli szabadságon van, 3 fő pedig munkavégzés alóli felmentési idejét tölti. Határozatlan időre kinevezett részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én nem volt. Az intézménynél az 1 fő teljes munkaidősre átszámított foglalkoztatottra jutó tanulók száma 5,1 fő, az 1 fő teljes munkaidős pedagógusra jutó tanulók száma 7,4 fő. A Kner Imre Gimnáziumnál a ténylegesen foglalkoztatott átlaglétszám a fenntartó által jóváhagyott létszám keretet nem haladta meg. A fenntartó által engedélyezett 47 fő (pedagógus 30 fő, technikai 17 fő) teljes munkaidős létszámhoz viszonyítva a ténylegesen foglalkoztatott teljes munkaidős közalkalmazotti átlaglétszám 42,6 fő, és a ténylegesen részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak (6 fő 9 különböző óra/hét munkaidőben) teljes munkaidősre átszámított átlaga 1,9 fő. 30

31 Egyéb jogviszonyban egy fővel ig, től heti 6 órában állományba nem tartozóval rendvédelmi oktatásra, egy fővel ig heti 4 órában, től heti 2 órában állományba tartozóval kereskedelmi szakmai ismeretek oktatására kötöttek megbízási szerződést, amellyel évben 0,2 fő teljes munkaidősre átszámított létszámot váltanak ki. Ezen túlmenően től egy fő határozatlan időre kinevezett munkavállalóval megbízási szerződést kötöttek a kollégiumi éjszakai ügyelet ellátására. Az intézménynél kirendelt munkavállalókat, valamint munkaszerződéssel munkavállalókat nem foglalkoztattak. Két vállalkozóval végeztetnek oktatási tevékenységet, egy fővel ig, és től heti 4 órában táncoktatást, egy fővel ig heti 6 órában, és től heti 5 órában számítástechnikai oktatást végeztetnek, amellyel évben 1,3 fő teljes munkaidősre átszámított létszámot váltanak ki. Az intézménynél a határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én 42 fő volt (ebből további jogviszonyban 3 fő), amelyből 2 fő felmentési idejét tölti, 2 fő gyermekszülés miatt nem végez munkát, határozatlan időre további jogviszonyban kinevezett részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én 1 fő volt. Az intézménynél az 1 fő teljes munkaidősre átszámított foglalkoztatottra jutó tanulók száma 7,7 fő, az 1 fő teljes munkaidősre átszámított pedagógusra jutó tanulók száma 12,3 fő. A Városi Zene- és Művészeti Iskolánál a ténylegesen foglalkoztatott átlaglétszám a fenntartó által jóváhagyott létszám keretet nem haladta meg. A fenntartó által engedélyezett 20 fő (pedagógus 17 fő, amelyből főállású 9 fő, óraadó 10 fő, és vállalkozó 4 fő; technikai 3 fő) teljes munkaidős létszámhoz viszonyítva a ténylegesen foglalkoztatott teljes munkaidős átlaglétszám 10 fő. A részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak (16 fő 8 különböző óra/hét munkaidőben) teljes munkaidősre átszámított átlaga 5,8 fő, melyből további jogviszonyban (11 fő) foglalkoztatottak teljes munkaidősre átszámított átlaga 4,2 fő. Egyéb jogviszonyban (sem megbízási szerződéssel, sem munkaszerződéssel, sem kirendelt) munkavállalókat nem foglalkoztattak. Vállalkozói szerződéssel látták el ig a bábjáték órákat heti 4 órában, ig a balett órákat heti 12 órában, ig a társastánc oktatását heti 16 órában, ig a moderntánc oktatását heti 4 órában. Tarsoly Krisztina vállalkozó által , és teljesítési időponttal leszámlázott művészeti tevékenység kétszer Ft-os, valamint a BN-Vonal Kft által , és teljesítési időponttal leszámlázott egyéb gazdasági tevékenység kétszer Ft-os kifizetéséhez kapcsolódóan vállalkozási szerződést nem tudott felmutatni az intézmény. Szóbeli tájékoztatás szerint a heti 4 órás bábjáték órák megtartásának ellenértékét takarják a leszámlázott összegek. A vállalkozókkal ellátott órákkal évben 0,5 fő teljes munkaidősre átszámított létszámot váltanak ki. Az intézménynél a határozatlan időre kinevezett teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én 10 fő volt. A határozatlan időre kinevezett részmunkaidőben foglalkoztatott közalkalmazottak száma én 6 fő volt, melyből további jogviszonyban 3 főt alkalmaz az intézmény. Az intézménynél az 1 fő teljes munkaidősre átszámított foglalkoztatottra jutó tanulók száma 38,3 fő, az 1 fő teljes munkaidősre átszámított pedagógusra jutó tanulók száma 44,4 fő. A Térségi Humánsegítő Szolgálatnál a ténylegesen foglalkoztatott átlaglétszám a fenntartó által jóváhagyott létszám keretet nem haladta meg. A fenntartó által engedélyezett 14 fő (családsegítés 6 fő, pedagógiai szolgálat 8 fő) teljes munkaidős, valamint heti két órában határozott időre pályázatból finanszírozva 1 fő létszámhoz viszonyítva a ténylegesen foglalkoztatott teljes munkaidős átlaglétszám 9,4 fő, és a ténylegesen foglalkoztatott részmunkaidős (30 óra/hét) 1 fő ügyintéző teljes munkaidősre átszámított átlaga 0,8 fő. Egyéb jogviszonyban munkaszerződéssel határozott időre családgondozó munkakörben 3 főt foglalkoztatott, amellyel 1,2 főt váltott ki. 31

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2014. január 30-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében.

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 14/2007. JEGYZŐKÖNYV Készült 2007. május 31-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról

JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére. A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról JELENTÉS A Képviselő-testület 2005. október 27-i ülésére A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról Képviselő-testület 126/2005. (V. 26.) KT számú határozat (Határidő: 2005.09.30) Tárgy: Gellai Józsefné

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. október 19-én 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben 1. számú melléklet Cím szám Gyomaendrőd Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2007. évben Alcím szám Előir. szám Cím neve Alcím neve Előir. neve Adatok E Ft-ban 2006.évi 2007.évi terv Eredeti 1. Költségvetési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Gyomaendrőd 4/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült 2008. február 28-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Csányi István alpolgármester Babos László, Béres János, Czibulka György,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2012. szeptember 18-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. április 16-án 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. december 8-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2009. április 30-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás... 3 A személyes gondoskodást

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. május 21-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2013. október 31. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. április 20-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

2013. december 10-én 14.00 órakor

2013. december 10-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 55 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. március 18-án 8.00 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. január 23-án 14 órakor kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. október 18-án 14.00 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek Árva Helga jegyző Fekete Ágota, Oberrecht Tamás, Veress Sándor képviselők J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kulcs Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 28-án 16.30 órakor tartott nyílt testületi ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Jobb Gyula, Posch János alpolgármesterek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2012. február 15-én 14 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 185. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-000 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2011. december 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre

GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre GYOMAENDRŐD VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MUNKAPROGRAM TERVEZETE 2008. évre Január 31. - A 2008 évi átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet megalkotása Szilágyiné Bácsi Gabriella köztisztviselő valamennyi -A

Részletesebben

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve

Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1.számú melléklet Bevételek és kiadások címei, alcímei és előirányzatai Bevételek Cím Alcím Előirányzat Cím neve Alcím neve Előirányzat neve 1. cím Költségvetési támogatások 1. alcím Normatív állami hozzájárulás

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Polgármestere tisztelettel meghívja Önt a Képviselő-testület. 2013. december 19-én 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Polgármestere 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 521-600, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Polgármestere

Részletesebben

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak:

A vizsgált időszakban az önkormányzat kiadásai az alábbiak szerint alakultak: 1. melléklet Tájékoztató az Önkormányzat, a Gyomaendrődi Közös Önkormányzati Hivatal, a hivatalhoz rendelt gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények, valamint az önálló gazdasági szervezettel rendelkező

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében. GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5500 GYOMAENDRŐD, SELYEM ÚT 124. 14/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2014. május 29-i üléséről az Új Városháza üléstermében.

Részletesebben

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA

A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA Térségi Szociális Gondozási Központ Gyomaendrőd- Csárdaszállás-Hunya Szervezeti és Működési Szabályzata I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (SZMSZ) CÉLJA, JOGI ALAPJA és HATÁLYA 1. A

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás

Jegyzőkönyv. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester. Szaniszló Tamás Jegyzőkönyv Készült: 2012. február 6-án Bocskaikert Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében tartott rendkívüli testületi ülésről. Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Részletesebben

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése

1.sz.melléklet. Ikt. szám: 212 / 2009. Kiegészítő melléklet a 2008. évi intézményi költségvetési beszámolóhoz. I. A feladat általános értékelése Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda 5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. : 06-66/386-006; Fax/: 06-66/386-016 E-mail: igazgato@ kisb-gyomae.sulinet.hu Honlap: www.kisb-gyomae.sulinet.hu OM azonosító: 028297 1.sz.melléklet

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen:

MEGHÍVÓ. Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Hunya Község Önkormányzata 5555 Hunya, Rákóczi út 19. MEGHÍVÓ Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület 2016. február 15. napján 10:30 órakor tartandó ülésére, az alábbi helyszínen: Községháza Ülésterem

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Katona József Művelődési Központ- Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény 5500 Gyomaendrőd, Kossuth út 9. Tel: 06/66/386-524 E-mail: tajhaz@gyomaendrod.hu SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Készítette:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor

M E G H Í V Ó. 2014. május 20-án 14.00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. 2011. szeptember 19-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

(1) A rendelet hatálya a Zugló Önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás utján, vagy használatba adás utján hasznosított lakásokra terjed ki.

(1) A rendelet hatálya a Zugló Önkormányzat tulajdonában lévő és bérbeadás utján, vagy használatba adás utján hasznosított lakásokra terjed ki. Budapest - Zugló Képviselő-testületének 7/1992. (IV.17.) sz.rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő lakások víz- és csatorna-használati díjának bérlőre történő áthárítására. (a 24/1998.(VI.12.), valamint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án, 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Községháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2014. augusztus 28. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2014. augusztus 28. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel.

Jegyzőkönyv. László Zoltán polgármester köszöni a felszólalást. Legutóbbi testületi ülésen a gazdasági bizottság lett megbízva javaslattétellel. Jegyzőkönyv Készült 2011. november 23-án (szerdán) 18 órakor a kosdi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2612 Kosd, Szent I. u. 2.) Kosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. január 20-án 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 2350-2/2010. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2013. június 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú

BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 1/2016. számú BALATONKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1/2016. számú JEGYZŐKÖNYVE 2016. január 19-ei nyilvános üléséről 2 JEGYZŐKÖNYV Készült a Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. október 22 - i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1997. október 22 - i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester 22/1997. JEGYZİKÖNYV Készült 1997. október 22 - i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Várfi András alpolgármester Balázs Imre, Bátori Gyula, Czibulka György, Dávid István, Garai János,

Részletesebben

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

K i v o n a t. 6. A Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása K i v o n a t a képviselő-testület 2010. december 9-ei ülésének jegyzőkönyvéből 281/2010. (XII.9.) Kvt.h. az ülés napirendjéről Kaba Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 9-ei ülésének

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23.

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás. 2015. február 23. ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Gyomaendrőd, Csárdaszállás, Hunya Települési Önkormányzati Társulás 2015. február 23. napján tartandó rendes üléséhez Tárgy: 1. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2004. február 27. 3. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2/2004. (II. 19.) Kgy. A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) igazgatóhelyettese

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak!

ELİTERJESZTÉS. Nyirád Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2009. december 10-i nyilvános ülésére. Tisztelt Képviselı Hölgyek és Urak! 1. számú napirendi pont Nyirád Község Polgármesterétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 1-102/2009. Ügyintézı: Kovács Károlyné ELİTERJESZTÉS

Részletesebben

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ASZÓD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK G a z d a s á g i p r o g r a m ja a 2015-2019. időszakra 6.0 (2015-02-11) Tartalomjegyzék Preambulum: a Gazdasági program célja 1. Aszód város gazdasági

Részletesebben

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE

E L T E R J E S Z T É S. HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE Tárgy: Beszámoló a lejárt határidej határozatokról Melléklet: E L T E R J E S Z T É S HARKÁNY VÁROS KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2015. január 15-i ÜLÉSÉRE EL TERJESZT : AZ EL TERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: VÉLEMÉNYEZÉSRE

Részletesebben

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója

Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója 1 / 10 Ikt.sz.: I. 2-442/2004. Ea.: Baranyiné Tárgy: Makó Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési koncepciója Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete Makó Tisztelt Képviselő-testület! Az Államháztartásról

Részletesebben

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete

Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Vasmegyer Község Önkormányzatának 16/2004. (XI.17.) rendelete Az Önkormányzat fenntartásában mőködı, személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szolgáltatásainak igénybevételi rendjérıl és az

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében.

JEGYZİKÖNYV. Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Gyomaendrıd 16/1999. JEGYZİKÖNYV Készült 1999. június 24-i ülésérıl a Városháza Dísztermében. Jelen vannak: Dr. Dávid Imre polgármester, Gellai Imre, Dezsı Zoltán alpolgármesterek; Babos László, Bátori

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma

JEGYZŐKÖNYV. 4/2012.(II.10.) Bükkszék Község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének elfogadásáról. Határozat száma JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 9.-én 17.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma Tárgya 1/2012.(II.10.) A 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor

M E G H Í V Ó. 2015. március 17-én 14:00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése.

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24 -i ülésére. Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24 -i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítése. Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE

BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 4/2007. (III. 21.) sz. rendelete 5. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Indoklás A 2011. évi költségvetésről szóló 4/2011. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról Indoklás A 211. évi költségvetésről szóló 4/211. (II. 17.) önkormányzati rendelet módosításáról 2. A bevételek főösszege Eredeti előirányzata 4 26 27 III. módosított előirányzat 4 261 62 IV. módosított

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t

M E G H Í V Ó. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete. k ö z m e g h a l l g a t á s t M E G H Í V Ó Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testülete k ö z m e g h a l l g a t á s t tart Balmazújváros Sportélete, lehetıségek a sportolásra Balmazújvároson

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Készült: JEGYZŐKÖNYV Készült: Gyula Város Polgármesteri Hivatal Ovális tárgyaló termében (5700.Gyula, Petőfi tér.3.) 2012. február 15-én 09.30 órakor kezdődő a Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás Társulási

Részletesebben

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3. Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4.

átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény 3. Alapellátások Étkeztetés 3.  Nappali ellátást nyújtó intézmény Idősek Klubja 4. Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és az ezért fizetendő térítési díjakról.

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. november 26-án a Városháza Dísztermében (Edelény, István király útja 52.) megtartott rendes nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. március 7-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Egy orvos egy rendelő kialakítására jóváhagyott keretösszeg maradvány felosztása

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor

M E G H Í V Ó. 2009. november 16-án 13.30 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. augusztus 31-én megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás király

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor

M E G H Í V Ó. 2010.augusztus 16-án 09. 00 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site: www.gyomaendrod.hu e-mail: polgarmester@gyomaendrod.hu

Részletesebben

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.)

11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2000.(VII.20.), 12/2003.(XII.17.), 21/2004.(XII.22.) és 8/2006.(VI.29.) számú rendeletekkel módosított 10/2000.(VI.9.) rendelete (továbbiakban:

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! DOMBRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTŐL ------------------------------------------------------------- 4492 Dombrád, Rákóczi út 36. Tel/fax: (45) 465-001, 565-002 Száma: 609-10/2013. Beszámoló - A Képviselő-testülethez

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. december 14. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2014. szeptember 17-én 14 órakor. kezdődő ülésére az Új Városháza Üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe.

M E G H Í V Ó. 2015. június 15-én 14 órakor. kezdődő ülésére a Városháza üléstermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Városfenntartó, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója

Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója Pilis Város Önkormányzata lakás-és nem lakáscélú helyiségei, beépítetlen földrészletei (vagyon)gazdálkodásával összefüggı koncepciója A Koncepciót Pilis Város Önkormányzatának Képviselı-testülete, a Képviselı-testület

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

M E G H Í V Ó. 2016. március 18-án (péntek) napjára de. 8.00 órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján

Részletesebben

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések:

2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2013.05.23. Gazdaági, Városfejlesztési és Közbeszerzési Bizottság ülésére utólag felkerült előterjesztések: 2/ Napirendi pont Önkormányzati rendeletalkotás a köztisztaság fenntartásának rendjéről és a

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 5/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. március 16. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének soron következő üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 2800-2/2008. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester

8782 Zalacsány, Zrínyi M. u. 6. Jelen vannak: Nagy Lászlóné Polgármester 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 4.-én 18,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.

KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba. KABA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 4183 Kaba, Szabadság tér 1. sz. : 54/523-100 Fax: 54/522-013 E-mail: polgarmester@kaba.hu A helyi önkormányzat érvényre juttatja a népfelség elvét, helyi közügyekben kifejezi

Részletesebben

vállalkozó (52. 26. pont) e)17

vállalkozó (52. 26. pont) e)17 e)17 a 26.152 vállalkozó: a egyéni az A 170/2011.(VI.21.) számú képviselı-testületi határozat: a.) Balatonkeresztúr Község Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi adórendelet felülvizsgálatára vonatkozó

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010.

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2010. február 15-ei ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetése Előterjesztő: Patay Vilmos

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor

M E G H Í V Ó. 2016. február 8-án 14 órakor Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági, Turisztikai, Ellenőrző és Közbeszerzési Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Selyem u. 124. Tel./Fax: (66) 386-122 (66) 581-232 Web site: www.gyomaendrod.hu

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés A Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére Tárgy:

Részletesebben

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s

Az ülés helye: Balmazújváros Város Polgármesteri Hivatal díszterme. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE MEGHÍVÓ Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (1) bekezdése alapján a

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XVI. évfolyam 4. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2015. MÁRCIUS 13. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 45/2015. (III.05.) sz. hat. Kulturális, közművelődési gazdasági ellátó szervezet

Részletesebben

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4.

Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Száma: 6-10/2009. Fülesd Község Polgármestertől 4964 Fülesd, Kis u. 4. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve, b) tárgysorozata,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2011. május 30-án, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: Dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A többcélú kistérségi együttmőködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységrıl

BESZÁMOLÓ. A többcélú kistérségi együttmőködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban végzett tevékenységrıl Barcsi Többcélú Kistérségi Társulás Elnökétıl 7570 Barcs, Bajcsy-Zs. u. 46. Pf.: 62. Tel.: 462-459. napirendi pont BESZÁMOLÓ A többcélú kistérségi együttmőködés tapasztalatairól, a Társulási Tanácsban

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. 031. mobil:06-70. 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu... J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8409 Úrkút, Rákóczi u. 45. Tel.:88/230-003, 003, 88/507-031. 031. mobil:06-70 70-3146173. E-mail:jegyzourkut@vnet.hu...... Szám:91-15 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl.

Készült Gyomaendrıd Város Képviselı-testülete 1995. augusztus 24-i ülésérıl. 10 /1995. JEGYZİKÖNYV Készült 1995. augusztus 24-i ülésérıl. Jelen vannak: Dr. Frankó Károly polgármester, Czibulka György alpolgármester, Balázs Imre, Bátori Gyula, Dávid István, Garai János, Hangya Lajosné,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról

E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról E L Ő T E R J E S Z T É S a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 31-i ülésére Előterjesztő: Dr. Bagó József

Részletesebben

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13.

M e g h í v ó. 2012. szeptember 13-án (csütörtök) 17 órára. 2./ A 2012. évi költségvetés módosítása I. (11/2012.(IX. 13. A 2012. szeptember 13-i rendes képviselő-testületi ülés előterjesztései M e g h í v ó Rád Községi Önkormányzat Képviselő-testület 7/2010.(X. 28.) számú rendelete (SZMSZ) 8. (1) bekezdésére figyelemmel

Részletesebben

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Tájékoztató. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről. Fegyvernek Nagyközség Pol gár mester e Fegyvernek, Felszabadulás u. 171. Tájékoztató Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestület 2010. június 24-i ülésére a két ülés közötti eseményekről, intézkedésekről.

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke VI. 242/2010. E LİT E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. február 25-ei ülésére Tárgy: A Komárom Esztergom Megyei Önkormányzat által fenntartott

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS

BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE ELŐTERJESZTÉS BUDAPEST FŐVÁROS XVII. KERÜLET RÁKOSMENTE ÖNKORMÁNYZATÁNAK ALPOLGÁRMESTERE Előterjesztés száma: 207/2015/09.10. A határozati javaslat elfogadásához az SZMSZ 48. -a alapján egyszerű többség szükséges ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben