JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja:"

Átírás

1 51 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének március 30-án (szerdán) órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor, Kiss Katalin, Varga István képviselő Meghívottak: Zsebe Zsolt polgármester, Szucsik István projektmenedzser, Kiss László oktatási szakértő, Toldiné Diószegi Éva igazgató, Szabó Károlyné intézményegység vezető, Mlinkó Pál Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoport Kaloné Csiki Mónika gazd.vez., Huszár András építésügyi előadó, Szabó Lászlóné körjegyző, Szabó Ferencné jegyzőkönyvvezető, Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselőket, Újlőrincfalva Önkormányzat részéről Zsebe Zsolt polgármester urat. Megállapítja, hogy Poroszló Község Önkormányzata részéről a törvényesen megválasztott 7 fős képviselő-testületből 5 fő jelen van (Görbe Károly és Dr. Rédecsi Árpád nem tud részt venni a mai ülésen) így az ülés határozatképes, azt megnyitja. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Botos Sándor és Varga István képviselőt A jegyzőkönyv hitelesítők személyét Poroszló Község Önkormányzata részéről 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadják a képviselő-testület tagjai. A polgármester úr ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyhez az alábbi módosításokat javasolja: - A Díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása, - Vízbekötés Poroszló, Földvár út 6 sz. alatti ingatlanhoz, - Tisza-tavi Ökocentrum önerejének biztosítása, - Tisza-tavi Ökocentrum beruházáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás - Nyári rendezvénysorozat, árajánlat elfogadása

2 52 A Körözvényben lévő határozati javaslatok elfogadása után a Képviselő-testület a Tisza-tavi Ökocentrum beruházáshoz kapcsolódó két napirendi pontot tárgyalná, melyhez vendégünk Szucsik István projektmenedzser. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül elfogadja a meghívóban közölt napirendi pontokat és módosításait. Napirendi pontok: 1. Körözvények megerősítése 2. Tisza-tavi Ökocentrum önerejének biztosítása 3. Tisza-tavi Ökocentrum beruházáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás 4. Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a évi belső ellenőrzési tevékenységről Poroszló településen. 5. Poroszlói és sarudi általános iskola intézményi társulásának létrehozása 6. Poroszló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. (rendelet) 7. Poroszló Község Önkormányzatának rendeleteiben szereplő szabálysértési pénzbírság összegének változása miatti egyes önkormányzati rendeletek módosítása (rendelet) 8. Díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) 9. a többször módosított 18/2004. (IX.3.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településrendezési Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása (rendelet). 10. Poroszló Község Önkormányzat gazdasági programjának elfogadása 11.Egyebek: a.) Vízbekötés- Poroszló, Földvár út 6.sz. alatti ingatlanhoz b.) Nyári rendezvénysorozat, árajánlat elfogadása

3 53 Bornemisza János polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt kéri, hogy szavazással erősítsék meg képviselők részére korábban kiküldött két Körözvényben lévő határozatot. Az első Körözvényben lévő határozati javaslat a Cseh Audit Kft. megbízásáról szól, Cseh Gábor úr látná el az önkormányzatnál a könnyvizsgálói feladatokat évente bruttó Ft összegért. A Kiküldött Körözvényünkben foglaltakkal minden képviselő egyetértett és ezt aláírásával elfogadta. Poroszló Község Önkormányzata 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 18/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a Cseh Audit Kft-t bízza meg Ft + ÁFA/év, azaz bruttó Ft /év összeggel. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírásával. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, körjegyző Bornemisza János polgármester: A második Körözvény a Vass Lajos Általános Iskola rekonstrukciója során felmerült folyosón lévő ajtók cseréjéről szól. Ez 16 db ajtó cseréjét jelentené, melynek darabonkénti költsége Ft, azaz összesen Ft értékben. Botos Sándor: Az iskolai ajtók cseréjével kapcsolatban egyetért és ezt aláírásával igazolta a Körözvényben. Két kérdése merült fel ezzel kapcsolatban az egyik, hogy a Körözvényben szereplő Ft-os összeg ez a bruttó ár? A másik kérdése, hogy mit ígért meg Huszár András a kivitelező részére írt levelében, mert ezt a levél nem került csatolásra a Körözvény mellé? Bornemisza János polgármester: A Körözvényben lévő Ft-os ár az bruttó, ez az összeg csak anyagköltséget fedezi, a cég beépíti ajándékként az új ajtókat. Huszár András által a Kft-nek küldött levél azt tartalmazta, hogy az önkormányzat embereivel vállalja a régi ajtók kibontását a lehető legkevesebb rombolással, a cég beszereli ezt követően az új ajtókat, és a szükséges kőműves javítási munkákat pedig elvégzik az önkormányzatnál lévő fizikai dolgozók. Kéri a Körözvényben foglalt határozati javaslat szavazással történő megerősítését. Poroszló Község Önkormányzat 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza:

4 54 19/2011. (III.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vass Lajos Általános Iskola rekonstrukciójához indokoltnak tartja a tervből kimaradt 16 db folyosói ajtó kicserélését, a munkák elvégzésének az iskola szerződéses kivitelezőjétől történő megrendelésével egyet ért. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, körjegyző 2. Tisza-tavi Ökocentrum önerejének biztosítása Bornemisza János polgármester: A Tisza-tavi Ökocentrum Projekt kapcsán az elmúlt ülésen már tájékoztatta a Képviselő-testület tagjait, hogy a két konzoricumi partner a Károly Róbert Főiskola és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága ki kíván lépni a Tisza-tavi Ökocentrum Projekt megvalósításához létrehozott Konzorciumból. A mai napon történt egyeztetés Budapesten az NFÜ képviselőivel, hogy mit is jelent a Tiszatavi Ökocentrum projekt kapcsán a két konzorciumi partner kilépése. Kéri Szucsik István urat, hogy nyújtson tájékoztatást a Képviselő-testületnek az NFÜ-nél elhangzottakról. Szucsik István projektmenedzser: A mai nap folyamán egyeztetésre került sor Budapesten az NFÜ képviselőivel abban a témában, hogy mit jelent a Tisza-tavi Ökocentrum beruházás megvalósítása kapcsán a két konzorciumi partner kilépése a Konzorciumból. Előzményként elmondja, hogy ennek a Konzorciumnak a létrehozása egy kritérium volt a Támogatási Szerződés aláírásához. Az Önkormányzat e feltételnek eleget tett a két konzorciumi partner bevonásával, az egyik a Károly Róbert Főiskola a másik partner a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága lett. A két partner a kivitelezői szerződés aláírását követően jelezte, hogy ki szeretne lépni a Tiszatavi Ökocentrum beruházáshoz létrehozott Konzorciumból. Ennek oka, hogy mind a két partner a gazdasági válság hatására nehéz anyagi helyzetbe került, több millió forintot vontak el a két intézmény költségvetésétől. Az elmúlt hetek, hónapok problémáját ez jelentette Az NFÜ pozitívan áll a projekt megvalósításához és az ott elhangzottak alapján a 2007-es verzióhoz térünk vissza, mely szerint egyedi kedvezményezett a projekttel kapcsolatban Poroszló Község Önkormányzata. Ehhez viszont még néhány apró dolgot még teljesítenünk kell az NFÜ részére: összegzéseket, rendezvénytervezeteket. Remélhetőleg április15-vel lezárulnak a dolgok, és a két partnert kiengedik a rendszerből. Szó sincs tehát a Tisza-tavi Ökocentrum beruházás felfüggesztéséről, és pénzek elvonásáról sem. A két partner nem lesz a továbbiakban támogatott projekt partner, de szakmailag továbbra is segítséget nyújtanak annak érdekében, hogy a fős látogatói létszámot elérjük, illetve a Főiskola szakmai gyakorlatokat szervez, illetve konferenciákat megrendezését tervezi az épületbe a konferenciaterem kihasználtsága érdekében.

5 55 Poroszló Község Önkormányzata egyedül is meg tudja valósítani teljes egészében az Ökocentrum beruházást a rendelkezésére álló forráskerete terhére. A szerződésekben a továbbiakban Poroszló Község Önkormányzata egyedül vesz részt a korábbi partnerséggel szemben. Kiss Katalin képviselő: Ha a két projekt partner nem lesz benne a projektben, a megvalósításához szükséges összeget tudja biztosítani az önkormányzat egyedül? Bornemisza János polgármester: Az önkormányzatnak rendelkezésére áll a projekt megvalósításához szükséges önerő összege, ugyanis a saját erő finanszírozása érdekében 300 millió forint értékű kötvény kibocsátásáról szólt az első döntése a képviselő-testületnek. A két projektpartner kilépése eddig semmiféle pénzügyi vitát nem eredményezett. Szakmai együttműködést vállalják a továbbiakban is a beruházással kapcsolatban. Az NFÜ véleménye sem változott meg a projekt kapcsán, és minden olyan általuk kért dokumentációt összeállítunk, amellyel Poroszló egyedüli kedvezményezettként kerül vissza a projektbe. Poroszló település a projekt megvalósításához szükséges önerőt is egyedül fedezi, a 2007-es verzió szerint. Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy erősítsék meg a korábban elfogadott határozatukat, hogy Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kibocsátott 300 millió forint értékű kötvényéből továbbra is biztosítani kívánja a Tisza-tavi Ökocentrum beruházás megvalósításához szükséges saját erő részét egyedüli partnerként. A két konzorciumi partnert Károly Róbert Főiskolát és a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát kiengedi a projektből. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 20/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Tisza-tavi Ökocentrum beruházás megvalósításához a saját erő finanszírozására az ERSTE Banknál április 22-én 300 millió forint értékű Kötvényt bocsátott ki. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 300 millió forint értékű kötvénykibocsátásból továbbra is biztosítja a Tisza-tavi Ökocentrum projekthez szükséges forint sajáterő összegét egyedüli kedvezményezettként és tudomásul veszi a két támogatott konzorciumi partner - Károly Róbert Főiskola, és Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága kilépését, átvállalja a feladatait és kötelezettségeit. Határidő: azonnal Felelős: polgármester, körjegyző 3. Tisza-tavi Ökocentrum beruházáshoz kapcsolódó szerződésmódosítás A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik.

6 56 A Tisza-tavi Ökocentrum beruházáshoz kapcsolódóan megkötésre kerültek szerződések, amelyekben lévő dátumoknak az aktualizálása szükséges. Semmi nem változik a már megkötött szerződésekben, csak a végrehajtási határidők kerülnének módosításra az előterjesztésben foglaltak szerint. Javasolja a Képviselő-testületnek Tisza-tavi Ökocentrum beruházással kapcsolatban a már megkötött szerződésmódosítások tudomásul vételét, amelyekben a teljesítési határidőn kívül más tartalmi elemek nem változnak. 21/2011.(III.30.)sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat képviselő testülete tudomásul veszi és elfogadja a Tisza-tavi Ökocentrum beruházással kapcsolatban már megkötött módosításokat tartalmazó szerződéseket azzal, hogy a szerződésekben a teljesítési határidőn kívül más tartalmi elemek nem változnak. A következő szerződésekben történt módosítások: Közbeszerzés: Szerződés összege: Számlázási ütem: Eredeti: ütemterv szerint Ft + ÁFA Jogi képviselet: Szerződéskötés dátuma: Szerződéses összeg: Ft +ÁFA Számlázási ütem: Eredeti: Módosított NFÜ jóváhagyását követő 15 nap Ft+ áfa Marketing szerz.kötést követő 15 nap Ft+ áfa zárás Ft+ áfa Módosított 1. részszámla június június Ft+ áfa 2.részszámla december március Ft+ áfa 3. részszámla június szeptember Ft+ áfa 4.) 2012 zárás zárás Ft+ áfa Könyvvizsgáló: Szerződéskötés dátuma: Szerződéses összeg: Ft + ÁFA Számlázási ütem: Eredeti: Módosított 1. részszámla február márc Ft+ áfa 2. részszámla november december Ft+ áfa 3.,végszámla zárás Ft+ áfa

7 57 Belső monitoring: Szerződéskötés dátuma: Szerződéses összeg: 5 millió + ÁFA Számlázási ütem: Eredeti: Módosított 1. részszámla., dec részszámla jún Ft+ áfa 2. részszámla, jún részszámla: dec Ft+ áfa 3. részszámla, 2011.dec zárás Ft+ áfa végszámla Projektmenedzsment: Szerződéskötés dátuma: Szerződéses összeg: Ft +ÁFA Számlázási ütem: Eredeti: negyedéves Határidő: azonnal Felelős: polgármester Módosított: március Ft+ áfa december Ft+ áfa március Ft+ áfa 4. Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának beszámolója a évi belső ellenőrzési tevékenységről Poroszló településen. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Belső Ellenőrzési Csoport képviselőjét Mlinkó Pál urat. A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának Belső Ellenőrzési Csoportja a évben is elvégezte az önkormányzatnál a belső ellenőrzéseket, amelyek a belső ellenőrzési tervben szerepeltek. Az ellenőrzésekről szóló jelentéseiket megküldték, amelyekben nem állapítottak meg különösebb hiányosságokat az önkormányzatnál. A belső ellenőrzési tevékenység egy kontrollt jelent az önkormányzatnak, és e tevékenységgel teljesen egyet is ért, attól függetlenül, hogy több szervezet is végez ellenőrzési tevékenységet az önkormányzatnál az egyes feladatokra vonatkozóan. Örömmel veszi, hogy a tavalyi évben történt ellenőrzések során nem történt semmi olyan dolog, hiányosság az önkormányzatnál, amelyről most beszélni kellene Mlinkó Pál: A Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezetének Belső ellenőrzése a évi belső ellenőrzési terv végrehajtását a költségvetés alapján 3 fővel tervezte. Az ellenőrzések lefolytatásához a év mindössze 5 hónapjában volt biztosított a 3 fős ellenőri létszám, 7 hónap időtartamban 2 fő látta el a feladatokat a személyi állomány gyakori változása miatt. A évi belső ellenőrzési terv tartalmazta a kötelezően ellenőrizendő területeket, belső ellenőrzés stratégiai tevében megfogalmazott célokat, valamint a társult települések által javasolt ellenőrzéseket. A évben volt eddig a legkidolgozottabb a belső ellenőrzési terv, amely egyeztetésre került a Jegyzővel is. A már említett létszámváltozások miatt tarthatatlan volt az éves belső ellenőrzési terv. A tervből nem teljesített ellenőrzések a társult

8 58 településekkel történt közös egyeztetés eredményeként kerültek törlésre, vagy a évi ellenőrzési tervbe. Az ellenőrzések során megállapítható, hogy mind a polgármesteri hivatal, mind pedig a Körjegyzőségnél jól zajlanak a dolgok, az ellenőrzések folyamán nem találtak különösebb hibákat. Ha apróbb észrevételeik voltak is, azok szerepeltek az ellenőrzésekről végzett jelentések végén. A Beszámoló végén szerepel, hogy a évi belső ellenőrzési tervet a Társulási Tanács nem hagyta jóvá, mert április 1-től külső szolgáltató révén fogják ellátni a belső ellenőrzést. Felmondtak az eddigi belső ellenőrzést végző személyeknek, ő is megkapta a felmondását. Az eljárás renddel nem ért egyet ebben az ügyben, véleménye szerint egy Társulási döntésnek kellett volna megelőznie a megtett intézkedéseket a belső ellenőrzési tevékenység külső szolgáltatónak történő átadására vonatkozóan. Bornemisza János polgármester: Ha külső cég fogja ellátni a belső ellenőrzést, akkor ez a tevékenység így olcsóbb lesz? Mlinkó Pál: Nem kerül kevesebb összegbe e feladat ellátása akkor sem, ha külső cég fogja e tevékenységet végezni. Ugyanis a belső ellenőrzés az egy kötött normatíva, amelyet fel kell használni, ha nem használják fel, akkor ezt az összeget vissza kell fizetni. Tehát ebben az esetben teljesen mindegy, hogy az eddig alkalmazott belső ellenőrök látják el ezt a feladatot, vagy pedig egy külső cég végzi ezt a tevékenységet, a díjazás ugyanolyan összeget jelent. Botos Sándor képviselő: Kistérségből ki lehet lépni a településnek? Mlinkó Pál: Igen. Az önkormányzatok fejlesztésekre és egyéb feladat ellátásokra társultak, de ebből ki lehet lépni, és ha helyileg oldják meg a feladatokat a települések, akkor erre ugyanúgy megkapják a normatívát az önkormányzatok. Józsa Gábor alpolgármester: Hivatalos információ, amit a Mlinkó Pál úr elmondott a belső ellenőrzési tevékenység kiszervezésével kapcsolatban? Mlinkó Pál: Igen, ez már hivatalos információ, hiszen a Társulási Tanács hozott egy határozatot, hogy április 1-től a belső ellenőrzést egy külső cég fogja végezni. Annyira hivatalos információ, hogy a felmondását a mai napon már meg is kapta. Elnökségi egyeztetés volt e témával kapcsolatban és árajánlatok alapján választották ki azt a céget, amely ezentúl el fogja látni ezt a feladatot. Bornemisza János polgármester: Javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás beszámolóját, a Poroszló településen végzett belső ellenőrzési tevékenységéről. A Képviselő-testület aggodalmát fejezi ki a határozatában a belső ellenőrzési tevékenység továbbvitelére vonatkozóan, a szakmaiságot hogyan fogják megoldani, amennyiben e feladat ellátását az elkövetkezendő időben külső szolgáltató fogja elvégezni. A Belső Ellenőrzés egy kötelező feladat Poroszló település és a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának is. Kérjük a Kistérség válaszát arra vonatkozóan, hogy miért szükséges 2011 április 1-től e tevékenységet külső szolgáltató lássa el, ha ez a lépés nem eredményez semmiféle megtakarítást.

9 59 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 22/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete előterjesztés alapján megtárgyalta és elfogadja a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulás Munkaszervezet Belső Ellenőrzési Csoportja által készített beszámolóját Poroszló településen évben végzett tevékenységéről. A Képviselő-testület aggodalmát fejezi ki a belső ellenőrzési tevékenység továbbvitelére vonatkozóan és kéri a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának válaszát az alábbiakra: - A szakmaiságot hogyan fogják megoldani, amennyiben e feladat ellátását az elkövetkezendő időben külső szolgáltató fogja elvégezni? A Belső Ellenőrzés egy kötelező feladat Poroszló település és a Füzesabonyi Kistérség Többcélú Társulásának is. - Mi tette indokolttá, hogy 2011 április 1-től e tevékenységet külső szolgáltató lássa el, ha ez a lépés nem eredményez semmiféle megtakarítást? Határidő: április 27. Felelős: polgármester, körjegyző Mlinkó Pál: Az önkormányzatnál végzett belső ellenőrzések alkalmával nagyon jól tudtak együttműködni az önkormányzat és az intézmények dolgozóival, amelyet ez alkalommal szeretne megköszönni, és továbbra is jó munkát kíván mindenkinek. 5. Poroszlói és sarudi általános iskola intézményi társulásának létrehozása A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A sarudi és poroszlói általános iskola csatlakozásának ügyét már több alkalommal is több helyen tárgyalták és különböző vélemények alakultak ki ebben a témában. Sarudon először a Kisebbségi Önkormányzat elzárkózott a Társulás létrehozásától, de ezt követően megváltozott a véleményük és támogatják a Társulás létrehozását. Poroszló településen a pedagógusokat és a szülőket is tájékoztatták rendkívüli szülői értekezlet keretében a társulás létrehozásának lehetőségéről és szükségességéről. Kaloné Csiki Mónkia által készített kimutatás tartalmazza azokat az adatokat, hogy a Társulás létrehozásával a gyermeklétszám növekedése mit jelentene 20, 30 illetve 40 fős emelkedés esetén Poroszló Község Önkormányzata részére. Sarud település önkormányzata a társulás létrehozásához különböző szempontok megtárgyalását kérte Poroszló Község Önkormányzatától. Véleménye szerint egy szimbiózis akkor korrekt, ha mindenkinek megfelel, és mind a két fél számára azonos előnyöket és hátrányokat tartalmaz.

10 60 Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a mai ülésen tárgyalja meg Sarud határozatában lévő szempontokat és határozza meg a társulás létrehozásához a feltételeket. Felkéri Kiss László oktatási szakértő urat, hogy mondja el a véleményét a Társulás létrehozásával kapcsolatban. Kiss László oktatási szakértő: Poroszló és Újlőrincfalva település között már működik az intézményfenntartói társulás, így nem egy új társulás létrehozásáról lenne szó, hanem Sarud település önkormányzata csatlakozik vagy nem a már meglévő társuláshoz ez a kérdés. A csatlakozás feltételeit kell megnézni a jelenleg meglévő intézményfenntartói társulásnál. A Társulás létrehozásának az előnye Poroszló település számára, hogy nem csökkenne a poroszlói iskolában a tanulói létszám, amely nagyon fontos az iskola rekonstrukciójához kapcsolódóan. Sarud településről ha átkerül 52 fő gyermek a felső tagozatba, ahhoz nem szükséges a pedagógusok átvétele, hiszen poroszló rendelkezik a gyermekek oktatáshoz szükséges pedagógus létszámmal. A Sarud településről átkerülő pedagógusok mit tanítanának? A Társulás létrehozásánál is azt kell mérlegelni, hogy a kiadások csökkenjenek, legalábbis ne növekedjenek. A bevételeknél szintén az lenne a cél, hogy a Társulás létrehozása növekedést eredményezzen, ha Poroszló településre járnak a sarudi felső tagozatos gyermekek. Javasolja, hogy Poroszló vásárolja meg a buszt a bejáró gyermekek szállításához, akkor ott még gyermekenként Ft támogatást kaphatna az önkormányzat a bejáró gyermekek után és meg lenne oldva a szállításuk.. Sarud számára is előnyös lenne a Társulás létrehozása, ugyanis nem kellene a normatíván felül még kifizetnie azt az összeget, amelyet most fizet a Mezőtárkány részére fizet intézményi hozzájárulásként, ez mintegy 22 millió forintot jelent Sarud önkormányzata részére. A javaslata, hogy az állami normatíva mindenképpen Poroszló településre kerüljön: Ki lehet számolni, hogy Sarudon a tagintézményben hány pedagógus van és csak az ő bérüket kell átadni Sarud részére a normatívából. A Sarudon működő tagintézmény (tagiskola, tagóvoda) fenntartási költségeit pedig a sarudi önkormányzat finanszírozza továbbra is, ezzel nagymértékben elkerülhetők a későbbiek folyamán felmerülő és ebből adódó vitás kérdések. A Társulási Megállapodásban lévő feltételeket mindenképpen meg kell nézni, és ha a Társulás létrehozása mellett dönt a Képviselő-testület, akkor segít elkészíteni a Társulási Megállapodást. Zsebe Zsolt Újlőrincfalva polgármestere: Poroszló és Újlőrincfalva Önkormányzatának mérlegelnie kell a Társulás létrehozását, hiszen az iskola esetében a költségvetés javításának érdekében erre szükség lenne. Ugyanakkor fontos Sarud település számára is, hogy a továbbiakban hogyan oldja meg az iskolás gyermekeik oktatását. Poroszló település az általa megvásárolt busszal meg tudná oldani az Újlőrincfalva településről bejáró gyermekek szállítását is. Véleménye, hogy a három polgármesternek és az oktatási szakértőnek is egyeztetnie kellene a feltételeket, mielőtt a végleges döntést meghoznák a Társulásra vonatkozóan. Toldiné Diószegi Éva Igazgató: A Társulásra vonatkozó döntést minél hamarabb meg kellene hozni. Ha létrejön a társulás neki is tudnia kell statisztikai adatokat gyermeklétszám alakulására vonatkozóan. (hány fejlesztős gyermek lesz stb.) Az iskola esetében a szerkezeti átalakítás kapcsán - iskolaotthonos oktatás marad vagy nem - kéri a képviselő-testület tagjait,

11 61 hogy a mai ülésen ez ügyben hozzák meg a döntést. Most van a beiratkozás és jó lenne tudni, hogy hány kisgyermek jön át Sarudról Poroszlóra. Bornemisza János polgármester: Javasolja, hogy a Képviselő-testület fogalmazza meg a csatlakozási szándékra vonatkozó válaszát. Ismerteti hozzá Sarud Község Önkormányzatának határozatában feltett kérdéseket, illetve az elhangzottak alapján a javasolt válaszokat. - Poroszló Község Önkormányzata fogadja-e a társulást 2011 szeptember 1-től, kezdődően, hogy Sarudon az oktatás az intézményben tagintézményként működik, olyan formában, ahogyan azt a szakértő úr leírta, hogy 5-8 osztály Poroszlón tanul tovább, az 1-4. osztály pedig Sarudon működik? - Igen, fogadjuk el a tagintézményt, mint Társulás. Poroszló Újlőrincfalva Önkormányzati Társulásához, az önkormányzat fogadja a sarudi önkormányzat társulását is, az alábbi feltételekkel: - Nem kérünk társuláshoz a normatíván felüli pénzt, abban az esetben, ha a tagiskola felmerült összes fenntartási költségét Sarud Község Önkormányzata finanszírozza, az odajáró gyermekek után járó normatíva átadása mellett. - A sarudi intézményből pontosan mely osztályok kerülnének át Poroszló településre? - Poroszló településre az 5-8. osztályos tanulók kerülnének át, a többi osztály (1-4) pedig helyben működne tovább, mint tagiskola, tagóvoda. A felső tagozatos, jelenleg Sarudon tanító nevelőkre vonatkozóan nyilatkozzon Poroszló önkormányzata, hogy intézményében átveszi-e alkalmazásukat? Kiss László oktatási szakértő: Ha Poroszló településen létszámleépítés történik az intézményben (iskolaotthonos oktatás megszüntetése) a jogszabály nem teszi lehetővé újabb pedagógusok felvételét. Bornemisza János polgármester: Poroszló határozatának következő pontja: - A Sarudon tanító felső tagozatos tanárok átvételével kapcsolatban nyilatkozik Poroszló Község Önkormányzata, hogy intézményében létszámleépítést hajt végre, ezért a törvény nem teszi lehetővé további pedagógusok alkalmazását. Ezért nem tudja átvállalni az önkormányzat pedagógusok átvételét. Továbbá nyilatkozzon a gesztor intézmény arra vonatkozóan is, hogy az állami normatíván kívül társulási hozzájárulást fizetésére nem nyújt be igényt Sarud települést érintően? - Nem kér Poroszló Község Önkormányzata plusz pénzt a normatíván felül társulásnál a Poroszlóra bejáró gyermekek után. Kaloné Csiki Mónika gazd.csop.vez.: Az óvodát nem akarják tagóvodaként hozni, ugyanis arra is kapnánk támogatást? Bornemisza János polgármester: Tagintézményről beszélünk az iskoláról.

12 62 - Kiegészítjük a határozatunkat azzal, hogy az önkormányzat kinyilvánítja szándékát, hogy a tagóvodai intézmény keretében működő óvodát is szándékunkban áll fogadni azzal, hogy az óvodai oktatás helyben marad. A poroszlói határozat következő pontja: - Poroszló Község Önkormányzata megkívánja vásárolni a bejáró tanulók szállításához szükséges autóbuszt, mivel Újlőrincfalva önkormányzata ragaszkodik ahhoz, hogy Poroszló oldja meg a Sarudról és Újlőrincfalva településről bejáró gyermekek szállítását az óvodába, és az iskolába. Kiss László oktatási szakértő: A Társulási Megállapodásban lehet rögzíteni a részleteket, hogy mivel a vezető óvónő fogja irányítani a tagóvodát, ezért a vezető óvónő munkája megnő és az igazgatónő munkája is, akiket közösen alkalmazunk, ezért lehet kérni, hogy e személyeknek a költségeihez járuljon hozzá Sarud Önkormányzata. Bornemisza János polgármester: Először az alapokat fogalmazzuk meg, és ha meg van, akkor a jövő hét elején egy időpontban üljünk össze egyeztetni és ezt követően a következő ülésen ezt a témát lezárjuk. Kiss László oktatási szakértő: A beiratkozás alkalmával még nem tudják meg, hogy hány gyermek fog Sarudról átjönni, ugyanis még nekik Mezőtárkányra kell beíratniuk a gyermekeket, mivel még velük vannak Társulásban, és a tanév csak júniusban fejeződik be. Természetesen ha az a Társulás felmondásra kerül, és létrejön a másik társulás Poroszló településsel, akkor Poroszlón folytatódhatna tovább szeptembertől a sarudi gyerekek oktatása. Bornemisza János polgármester: A jövő hét elején a sarudi iskola fogadása ügyében egyeztetésre kerülne sor. Ezt követően a következő testületi ülésig lezárnák ezt a témát. Kéri Zsebe Zsolt polgármester urat, hogy Újlőrincfalva Önkormányzatának Képviselőtestülete is hozzon határozatot sarudi általános iskola intézményfenntartói társulásához történő csatlakozás ügyében. A határozatot szíveskedjenek megküldeni Poroszló Község Önkormányzata részére. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete Sarud Önkormányzatának megkeresése alapján az iskola csatlakozása ügyében az alábbi határozatot hozza: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 23/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozata: 1) Poroszló Község Önkormányzata megerősítve a február 23 -án hozott elvi döntését, úgy határoz, hogy szeptember 1-től fogadja Sarud Községi Önkormányzat által fenntartott ÁMK intézményének csatlakozását Poroszló és Újlőrincfalva Önkormányzatok által fenntartott Vass Lajos Általános Iskola és Napsugár Óvoda (székhelye: Poroszló Alkotmány út 3) közoktatási, nevelési intézményéhez.

13 63 Poroszló Község Önkormányzatának képviselő-testülete a csatlakozás feltételit az alábbiak szerint állapítja meg: a) Poroszló Község Önkormányzata Poroszló Alkotmány út 3. sz. alatti Általános Iskolájában biztosítja a sarudi ÁMK. 5-8 osztályos tanulóinak általános iskolai oktatását szeptember 1-től. b) A sarudi ÁMK. 1-4 osztályos tanulóinak oktatása, illetve az óvodai nevelése a társulás továbbiakban - tagintézményként működő sarudi Általános iskolában és a helyi óvodában történik. c) Poroszló Község Önkormányzata, - normatív állami támogatáson kívül, - Sarud Község Önkormányzatától nem kér külön önkormányzati támogatást az átjáró gyermekek után. Azonban a tagintézményébe maradó 1-4 osztályos gyermekek után járó normatív támogatáson felüli költségeket Sarud község önkormányzata fedezi az ottani tagintézmény részére. d) A csatlakozással egy időben Poroszló község önkormányzata az iskolaotthonos napközis ellátás megszüntetését tervezi, ezért létszám leépítést hajt végre, így nem áll módjában a sarudon maradt általános iskolai oktatás és óvodai neveléshez szükséges pedagógusi, alkalmazotti létszámon kívül több dolgozót (pedagógus létszámot) átvenni. e) Poroszló Község Önkormányzata kívánja megvásárolni a Poroszló településre bejáró tanulók szállításához szükséges iskolabuszt, mivel ezzel megoldódik az Újlőrincfalváról bejáró óvodások és általános iskolai tanulók szállítása is. 2.) A képviselő-testület javasolja Sarud község polgármesterének, hogy szakértő és az érintett települések polgármestereinek bevonásával kerüljenek kidolgozásra a társulási szerződéskötéshez szükséges feltételek. Határidő: áprilisi testületi ülés Felelős: polgármester, körjegyző Bornemisza János polgármester: Az iskola esetében nagyon fontos a gyermeklétszám növekedése. Másik fontos tényező a megtakarítás, amelyhez a szakértő úr a véleményében leírta, hogy szükséges hozzá az iskolában a szerkezeti átalakítás és javasolta az iskolaotthonos oktatás megszüntetését az 1 és 2. osztályokban. Botos Sándor képviselő: A társulás létrehozása tárgyalása kapcsán felmerült, hogy a szakértő úr véleményében javasolja az iskolaotthonos oktatás megszüntetését a poroszlói iskolába a költségek csökkentése érdekében. Az iskolaotthonos oktatást fontosnak tartja, ugyanis sok olyan hátrányos helyzetű gyermek jár az 1 és 2. osztályba, akiknek a szülők nem tudnak otthon segítséget nyújtani a tanulásban és a házi feladatok elkészítésében sem. Ezek a kisgyermekek felkészületlenül jelennének meg a tanítási órákon, mert délutánt esetleg nem a tanulással töltik el otthon. Kiss Katalin képviselő: Véleménye szerint is nagyon fontos, az első és második osztályban az iskolaotthonos oktatás, hiszen ez adja meg a kisgyermekek részére az alapot, amelyre a későbbiek folyamán építeni tudják a tanulmányaikat, ha a szülők nem tudnak nekik segíteni.

14 64 Józsa Gábor alpolgármester: Természetesen a gyermekek szempontját is figyelembe veszik a döntés meghozatalánál, de mint képviselőknek tekintettel kell lenniük a költségvetés alakulására is. Varga István képviselő: Nemcsak az alsó tagozatban, de még a felső tagozatban is szükséges, hogy megfelelő kezekben legyen az oktatás. Itt is rendkívül fontos a gyermekek irányítása, és a fegyelem megtartására kell törekedni. Toldiné Diószegi Éva igazgató: A szakértő úr leírta a véleményét az iskolaotthonos oktatás megszüntetésére vonatkozóan, de nagyon sok település van, ahol még legalább az első osztályban működik az iskolaotthonos oktatás. Ez az oktatási forma nem rossz dolog, csak nagyon drága. Kiss László oktatási szakértő: Természetesen ő is pedagógus volt és a gyermekek szempontjait veszi elsődlegesen figyelembe egy-egy javaslatánál, de amit leírt a véleményében azt a költségvetés csökkentésének érdekében tette. Az iskolaotthonos oktatást fenntartását olyan szempontból sem javasolta, hogy ha a szülő el szeretné vinni a gyermekét délután valahová, nem tudja megtenni, mert a gyermeknek délután az iskolában kell lennie. Az a javaslata, hogy csak egyik osztályban legyen iskolaotthon oktatási forma. Toldiné Diószegi Éva igazgató: Azt, hogy a csak egy osztályban működjön iskolaotthonos oktatás, nem tudják megoldani. Az iskolaotthonos oktatást, ha a Képviselő-testület nem kívánja folytatni szeptember 1-től a kisgyermekek akkor sem fognak délután az utcán csavarogni, és hazamenni a délelőtti tanítás után, hiszen az alsó tagozatban 1-4. osztályban napközis csoportok működnek évfolyamonként. A tanító néni itt is segít a házi feladatok elkészítésében. Az iskolában a feladatok átszervezése kapcsán megszüntetésre kerülne az iskolaotthonos oktatás, de a napközis csoportok megmaradnának az alsó tagozatban évfolyamonként. Bornemisza János polgármester: A képviselő-testület megtárgyalta az iskolaotthonos oktatás megszüntetésével kapcsolatban felmerült kérdéseket. Ezt követően az alábbi határozat meghozatalát javasolja a képviselő-testület részére: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vass Lajos Általános Iskolában továbbra is ragaszkodik az 1-4. osztályban évfolyamonként egy napközis csoport megtartásához, és szeptember 1-től az iskolaotthonos oktatást megszünteti az első és második osztályokban. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 24/2011.(III.30.) sz. önkormányzati határozata: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete ragaszkodik a Vass Lajos Általános Iskolában (székhelye: 3388 Poroszló, Alkotmány út 3.) 1-4 osztályban évfolyamonként egy napközis csoport megtartásához, az iskolaotthonos oktatást szeptember 1-től megszünteti az 1-2. osztályokban. Határidő: értelem szerint Felelős: polgármester, Körjegyző

15 65 6. Poroszló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása. (rendelet) Bornemisza János polgármester: Szabó Lászlóné körjegyző asszony elkészítette Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet tervezetét. A rendelettel kapcsolatban van néhány észrevétele, ilyen például a képviselői fogadórák száma, az alpolgármester fogadó órája. Ezzel kapcsolatban pontosításokra van szükség, hogy a munkájuk mellett ezt hogyan tudják megoldani. Botos Sándor képviselő: Az SZMSZ tartalmazza, hogy Poroszló Község Önkormányzata Vargyas településsel kapcsolatot tart fenn. Nem szűnt még meg ez a kapcsolat a romániai településsel? - A rendelet tartalmazza, hogy a testületi ülésekről készül hangfelvétel, de a lakosság tájékoztatást érdekében valamilyen megoldást kellene találni, esetleg a kábel tévén, vagy WEB kamerás rendszeren keresztül lehetne közvetíteni az üléseket. - A szerződéskötéseknél a polgármester Ft keretösszeg erejéig dönthet saját hatáskörben. Ez az összeg eddig Ft volt. Mi indokolta ennek az összegnek a felemelését? Az alpolgármester feladatellátásával kapcsolatos kérése még nem teljesült, de a rendeletbe már benne van az alpolgármester fogadó órája. Ez benne marad-e a rendeletben vagy nem? Bornemisza János polgármester: Ez a kapcsolat még él, de többnyire csak telefonos kapcsolattartás működik a két település között. A WEB kamerás megoldáson már gondolkodtak, viszont ehhez szükségesek a megfelelő technikai megoldások, mind az önkormányzat, mind pedig a lakosság részéről. A szerződéskötéseknél a saját hatáskörben történő döntésnél a Ft-os keretösszeg felemelését, csak azért javasolta a jegyző asszony részére, mert már 10 évvel ezelőtt is ilyen nagyságrendű összeg volt meghatározva, ma a Ft-os összeg már nem annyit ér, mint 10 évvel ezelőtt. A költségvetésnél ez nem soronként, hanem fejezetenként van döntési lehetősége Ft-ról, hat fejezet van és ez ennyi szerződéskötést jelent. Bármilyen szerződéskötés történt eddig a Ft-os keretösszeg mellett, arról is mindig tájékoztatta a képviselő-testület tagjait. Be lehet építeni a Szervezeti és Működési Szabályzatba, hogy ha történik szerződéskötés, amelyről a polgármester saját hatáskörben döntött, akkor erről a következő testületi ülésen tájékoztatást nyújt a képviselő-testület tagjai részére. Az alpolgármester úr dönti el, hogy kíván-e fogadóórát tartani vagy nem. Véleménye, hogy aki meg akarja keresni a képviselőket, vagy az alpolgármestert valamilyen ügyben fogadóra nélkül is megteszi és vagy a lakásán, vagy pedig a munkahelyén keresi fel. Józsa Gábor képviselő: A lakosság tájékoztatása érdekében támogatja a WEB kamerás megoldást, hogy vágott formában közvetítésre kerüljenek a testületi ülések, de ehhez rendelkezni kell a megfelelő technikai berendezésekkel. Kiss Katalin képviselő: A VI. fejezet 40. -ban foglaltakhoz van észrevétele. A (3) bekezdésben szerepel, hogy a bizottság tagja köteles előzetesen bejelenteni a bizottság elnökének, ha a bizottsági ülésen nem vesz részt. A bizottság bármely tagja egy naptári évben

16 66 két alakalommal hiányozhat a bizottsági ülésről, ezen eseteket bejelentése alapján igazoltan távol bejegyzéssel kell a jelenléti íven feltüntetni. Az Idegenforgalmi Bizottság ülései rendszeresen hétfő délelőtt vannak. Kérése, hogy az üléseket más időpontra tegyék már át, mert így nem tud részt venni egy ülésen sem, hiába is szeretne tudni az ott elhangzottakról. Ha az ülések időpontja így marad ezután is, akkor sajnos le kell mondania a bizottsági tagságáról, mert úgy nem látja értelmét, ha nem tud részt venni az üléseken munkahelyi elfoglaltsága miatt. Bornemisza János polgármester: Görbe Károly részére jelezni fogja a Kiss Katalin képviselő által elmondott kérést. Botos Sándor képviselő: Az lenne a Bizottságokhoz kötődően a kérése, hogy a bizottságok belső és a külső tagjai is legyenek megfelelően tájékoztatva arról, hogy mi a kötelességük, és mi a feladatuk. A Szociális Bizottság ülésen elhangzott dolgok zárt ülés keretében kerülnek megtárgyalásra, személyeket érintő kérdések, az ott elhangzott vélemények nem kerülhetnek ki a lakosság felé. Józsa Gábor képviselő: A VI. fejezet 40. -ban megfogalmazottaknak nem sok értelme van, hiszen minden jogszabály csak annyit ér, amennyit be tudunk tartatni belőle. A képviselő ha bejelenti az ülésről a távolmaradását, akkor miért kell vezetni, hogy igazoltan távol van a jelenléti íven? Jegyzőkönyv hitelesítő választása nem kötelező, ennek benne kell maradnia? Szabó Lászlóné körjegyző: A képviselő kötelezettségei között szerepel, hogy a képviselőtestület ülésein részt kell vennie. A jegyzőkönyv hitelesítőnek benne kell maradnia a Szervezeti és Működési Szabályzatban és ott még azt a kiegészítést kell beletenni, hogy Újlőrincfalva településsel együtt tartott ülés anyagát Zsebe Zsolt Újlőrincfala polgármestere és Újlőrincfalva részéről egy képviselő írja alá még jegyzőkönyv hitelesítőként. Bornemisza János polgármester: A jegyzőkönyvekkel kapcsolatban megjegyzi, hogy nagyon hosszú jegyzőkönyvek készültek, és most is elég hosszú terjedelműek. A jegyzőkönyvek lehetnek rövidebb terjedelműek is. A nyílt ülések jegyzőkönyvei megtekintésére van lehetőség a hivatalban, de ennek vannak szabályai, amelyet be kell tartani. Botos Sándor képviselő: A hozzászólásokat is rövidebben kell elmondani mindenkinek, és az lenne a kérése, hogy először egy téma megbeszélést zárják le és csak azután fogjanak hozzá a következő napirendi pont tárgyalásához. Józsa Gábor alpolgármester: Vezetői megbeszélés alkalmával szó volt arról, hogy föl kerülnek a nyílt ülés jegyzőkönyvei Poroszló település honlapjára? Szabó Lászlóné körjegyző: A nyílt ülés jegyzőkönyveit felteszik a Poroszló honlapjára, valamint a képviselő-testületi ülések jegyzőkönyvei felvitelre kerülnek egy internetes TERKA rendszerbe (Törvényességi Ellenőrzési Rendszert Kiegészítő Alkalmazás) és onnan pedig áthelyezésre kerülnek a Törzsadattárba.

17 67 Józsa Gábor alpolgármester: Hétfői napokon délelőtt a hivatalban tartózkodik a vezetői megbeszélésen, utána még fogadóóra megtartásának nem sok értelmét látja, de természetesen ha igény van rá, akkor szívesen tart fogadóórát. Továbbra is bármilyen munkát, feladat ellátását szívesen vállalja, amellyel megbízza a polgármester úr. Ő is a szerződéskötésnél lévő Ft-os keretösszegre akart rákérdezni, de erre már kapott választ. Bornemisza János polgármester: Ami a polgármester hatáskörébe tartozó feladat, azt nem ruházhatja át az alpolgármesterre. Ha a helyettesítéséről lesz szó, akkor viszont az jelezni fogja az alpolgármester úr részére. Az alpolgármesternek átadható feladatok elvégzésével az a probléma, hogy az alpolgármestert a törvény nem ruházza föl hatáskörrel. Szabó Lászlóné körjegyző: A Kormányhivatal által kiadott instrukcióban az szerepel, hogy a képviselő-testület nem állapíthat meg az alpolgármester számára feladatot, ez a polgármester feladata. A Szervezeti és Működési Szabályzatban ezt nem lehet külön szerepeltetni. A Szervezeti és Működési Szabályzatból kivételre kerül az alpolgármester fogadóórája, a Gazdasági Program, amelyet a mai ülésen fogadunk el az a 9. sz. melléklet lesz, és lenne még egy melléklete a 10. számú, amely a szakfeladatok rendjét tartalmazza. Módosul az SZMSZ 19. -a, amely a jegyzőkönyv hitelesítők személyre vonatkozóan kiegészül azzal, hogy Újlőrincfalva részéről együttes ülés anyagát Zsebe Zsolt polgármester úr is alá és egy jegyzőkönyv hitelesítő Újlőrincfalva képviselői közül. Az SZMSZ 63.. (1) bekezdése változna az alábbira, hogy e rendelet a kihirdetést követő nap lép hatályba, amely viszont csak április 1, mivel a kihirdetésének a napja március 31. Bornemisza János polgármester: A Szervezeti és Működési Szabályzat VI. fejezet 40.. Csak az a mondat maradjon benne a (2) bekezdésben, hogy képviselő köteles előzetesen bejelenteni a polgármesternek, ha a képviselő-testületi ülésen nem vesz részt. (3) bekezdés a bizottság tagja köteles előzetesen bejelenteni a bizottság elnökének, ha a bizottsági ülésen nem vesz részt. A polgármester úr az ülésen elhangzott kiegészítésekkel javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra Poroszló Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi rendeletet alkotja meg: 4/2011.(III.30.) sz. önkormányzati rendelete Poroszló Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

18 68 7. Poroszló Község Önkormányzatának rendeleteiben szereplő szabálysértési pénzbírság összegének változása miatti egyes önkormányzati rendeletek módosítása (rendelet) A napirendi pont írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A mai ülésre készült egy előterjesztés az önkormányzati rendeletek módosításával kapcsolatban, ezen módosítások azért váltak szükségessé, mert az önkormányzati rendeletekben szereplő szabálysértési pénzbírság összege megváltozott. Szabó Lászlóné körjegyző: Törvényi változásokból eredően szükséges az olyan önkormányzati rendeletek módosítása, amelyben szabálysértési pénzbírság összegeként Ft szerepelt, ez az összeg változott Ft nagyságrendre. A törvényi változásból eredően a szabálysértésekről szóló törvény 16.. (2) bekezdése szerint az Önkormányzati rendelet ötvenezer forintban állapítja meg a pénzbírság legmagasabb összegét. Az önkormányzatnak 10 olyan rendelete volt, az utolsó paragrafusát az elhangzottaknak megfelelően meg kellett változtatni. Botos Sándor képviselő: A felsorolt rendeletek között szerepel vásárokról és piacokról szóló önkormányzati rendelet is. Ehhez kapcsolódóan javasolja, hogy kerüljön ellenőrzésre a piaci helypénz összege, hogy egy-egy alkalommal a piacon a befizetett helypénz a ténylegesen elfoglalt hely után lett-e befizetve. Kiss Katalin képviselő: Az önkormányzati rendeletek alapján kiszabott pénzbírság összegét le lehet közérdekű munkával dolgozni az önkormányzatnál? Ugyanis ha közérdekű munkavégzéssel ki lehet váltani a pénzbírság befizetését, akkor ennek semmi visszatartó ereje nincs a szabálysértést elkövetőkkel szemben. Szabó Lászlóné körjegyző: Igen, ha nem tudja befizetni a pénzbírság összegét, és adók módjára nem lehet behajtani, akkor azt le lehet dolgozni az önkormányzatnál. A rendőrség által kiszabott pénzbírság összegét is le lehet dolgozni az önkormányzatnál, ha az a rendőrség közérdekű munkára átváltoztatja. Bornemisza János polgármester: A következő testületi ülésre a Jegyző Asszony készítsen előterjesztés arra vonatkozóan, hogy az önkormányzat a kiszabott szabálysértési pénzbírságok esetében nem járul hozzá a közérdekű munkavégzéshez Kiss Katalin képviselő: A közterületek rendjéről szóló önkormányzati rendeletben az alábbi mondat szerepel, hogy szabálysértést követ el: Az ingatlana előtti közterület kivéveengedély nélkül növényi részeket a közterületről begyűjti Ez az ingatlan tulajdonosokra is vonatkozik? Szabó Lászlóné körjegyző: Nem az ingatlan tulajdonosokra vonatkozik, vannak egyéb közterületek is a településen és onnan nem lehet engedély nélkül összegyűjteni a dolgokat. Az önkormányzat eddig hozzájárult a közérdekű munkavégzéshez a településen, a Rendőrség is számtalan esetben (pénzbírság meg nem fizetetése után) küld átváltoztató határozatot közérdekű munkavégzésre, amelyeket eddig Poroszlón ledolgozhattak az elkövetők. A településen a közérdekű munkavégzés megszüntetésének a törvényi hátterét meg kell vizsgálni.

19 69 Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek előterjesztés alapján a szabálysértési pénzbírság összegének változása miatt szükséges önkormányzati rendeletek módosításáról szóló önkormányzati rendelet elfogadását. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi rendeletet alkotja meg: 5/2011.(III.30.) sz. önkormányzati rendelete a szabálysértési pénzbírság összegének változása miatt szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 8. Díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosítása (rendelet) A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A Díszpolgári cím adományozásáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról készült előterjesztést, amelynek elkészítésénél a költségtakarékossági szempontokat vették figyelembe, és a módosítások során összhangba kerül az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltakkal. Az előterjesztésben lévő módosítások mellett javasolja kiegészítésként, hogy egy évben csak egy Díszpolgári címet adományozzon a Képviselő-testület. - Díszpolgárok a Képviselő-testületi ülések meghívóját továbbra is megkapják írásban, amelyen szerepelnek a napirendi pontok és természetesen a nyílt üléseken részt vehetnek. - Elhalálozás esetén: a díszpolgár részére az önkormányzat által biztosítandó díszsírhellyel kapcsolatban eddig a hozzátartozók részéről senki nem élt ilyen igénnyel. Az urnahelyek kialakítása után a temetőben a ravatalozó környékén már nem tud az önkormányzat erre alkalmas sírhelyet biztosítani ezért, ez a rész is törlésre kerül a rendeletből. Szabó Lászlóné körjegyző: Minden hónap utolsó szerdai napján 13. óra 30 perckor kezdődik Poroszló településen képviselő-testületi ülés, a nyilvános üléseken bárki ki részt vehet. Az ülések időpontját az önkormányzati hirdetőtábláján, hangos híradó útján is hirdetjük. Meghívót írásban küldünk a testületi ülésekre, de anyagot nem fénymásolunk és elektronikus formában sem küldünk a továbbiakban a díszpolgárok részére. Ezt az indokolja, hogy már a díszpolgárok száma duplája a településen a képviselők létszámának. A rendeletmódosításra vonatkozó előterjesztés alapján a (2) bekezdésben felsoroltak közül törlésre kerülnek.: tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein; ingyenes előfizetésre jogosult a helyi újságra, s ennek előfizetési díját az önkormányzat fizeti; elhalálozása esetén családja beleegyezésével az önkormányzat ingyenes díszsírhelyet biztosít számára. Módosításra kerül a rendeletben, hogy egy évben csak egy díszpolgári címet adományoz a Képviselő-testület. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az ülésen elhangzott kiegészítéssel a Díszpolgári Cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

20 70 Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül ( Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi rendeletet alkotja meg: 6/2011.(III.30.) sz. önkormányzati rendelete a díszpolgári cím alapításáról és adományozásának rendjéről szóló 15/1996. (XI. 01.)önkormányzati rendelet módosítására A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 9. a többször módosított 18/2004. (IX.3.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településrendezési Terv, Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása (rendelet). A napirendi pont tárgyalása írásos előterjesztés alapján történik. Bornemisza János polgármester: A 075/6 hrsz-ú terület tulajdonosa földrészletének hasznosítása céljából kérte az önkormányzattól a Rendezési tervben lévő földterület besorolásának a felülvizsgálatát. Az érintett személy ingatlana két olyan terület közé ékelődik be, amely már ipari övezetként szerepel, így indokoltnak tartja és elfogadásra javasolja képviselő-testületnek a földrészlet terület- felhasználási besorolásának megváltoztatását. Huszár András építésügyi előadó: A 075/ hrsz-ú földterület egy része még szántóként van nyilvántartva, de 1069 m 2 területű része kivett udvar művelési ággal van már feltüntetve a földhivatalnál és így indokoltnak és teljesíthetőnek tartja a kérelmező által megjelölt terület Kereskedelmi Szolgáltató Gazdasági jellegű területbe való besorolását. Ezzel, hogy az ingatlan nem lakó teleknek minősül, így a hiányzó közművek kiépítése sem jelent önkormányzatunk részére a későbbiekben kiadást. Bornemisza János polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a Rendezési terv módosításáról szóló előterjesztésben foglaltakat, az alábbi kiegészítéssel, hogy az önkormányzat az érintett területre közművek kiépítését nem vállalja. Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 0 nemleges, tartózkodás nélkül (Varga István képviselő nem volt jelen a szavazáskor) az alábbi rendeletet alkotja meg: 7/2011.(III.30.) sz. önkormányzati rendelete a többször módosított 18//2004.(IX.3.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Településrendezési Terv, Településszerkezeti Terv, Szabályozási Terv És Helyi Építési Szabályzat módosítására A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő

JEGYZŐKÖNY. Újlőrincfalva Község Képviselő-testülete: Zsebe Zsolt polgármester, Lovász László Györgyné képviselő, Paulik Kálmán képviselő 1 JEGYZŐKÖNY Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. január 26-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása.

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 4. Poroszló Község Önkormányzat 2011. évi 1. számú költségvetési rendeletének módosítása. 140 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. augusztus 31-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló Jelen vannak: Meghívottak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről 193 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán)13.30 órai kezdettel tartott nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. 150 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. augusztus 28-án megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor képviselő, Kiss Katalin képviselő, Dr. Rédecsi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének, Serényfalva Község Képviselőtestületének, Hét Község Képviselő-testületének és Sajópüspöki Község Képviselőtestületének 2011. április

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről

a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. szeptember 11-én megtartott nyilvános üléséről Tartalmazza: 193-204/2013.(IX.11.) számú határozatokat 17/2013.(IX.23.) rendeletet JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3/2015 nyílt Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2015. március 19. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2006. augusztus 29. napján megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István polgármester, Kozári

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.)

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Szentbékkálla Község Önkormányzat hivatali helyisége. (Szentbékkálla, Kossuth L. u. 11.) SZENTBÉKKÁLLA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 240-8/2014/ÁBR. JEGYZŐKÖNYV Készült: Szentbékkálla Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 25-én 16:00 órakor megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről

Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről 1/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vasszécseny, Tanakajd, Csempeszkopács Községek Képviselő-testületeinek 2015. január 15-én megtartott együttes üléséről Hozott döntések: Vasszécseny Tanakajd Csempeszkopács

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. december 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait.

JEGYZŐKÖNYV. Bornemisza János polgármester: Tisztelettel köszönti az ülésen megjelent Intézményvezetőket, Vendégeket, Képviselő-testület tagjait. 5 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. január 29-én 13.30 órai kezdettel tartott üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6. - Tanácskozóterem Jelen vannak: Bornemisza János polgármester

Részletesebben

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő.

Távol maradt: Kovács János alpolgármester és Mesterházi László képviselő. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 28-11/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. március 21-én (csütörtökön) 17 órakor a Művelődési

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint Rimán Edina jegyző, dr. Mészár Erika aljegyző, dr. Szabó Orsolya aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. május 03-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 7. rendes

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Iktatószám: /2015. Jegyzőkönyv Kétegyháza Nagyközség Képviselő-testületének 2015. szeptember 22. napján megtartott üléséről Jelen vannak: Kalcsó Istvánné polgármester Rákócziné Tripon Emese alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 25-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv.

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 20-án a Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében 9 órakor kezdődő rendkívüli nyilvános üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2016. március 10-i soros ülésén Hozott határozatok: 28-40/2016.(03.10.) Hozott rendeletek: 6-7/2016. (III.16.) 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester

T á r g y s o r o z a t a. 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi ajánlatára Előterjesztő: Juhász Sándor polgármester 2012. augusztus 22-én 17:20 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 177-180 T á r g y s o r o z a t a 1.) Előterjesztés Búzási Alexandra ingatlan vételi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről. SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 17-i nyilvános üléséről. Helye: Salföld Község Faluház hivatali helyisége,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Murarátka Község Képviselő-testületének 2015. május 20-án 17,00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Murarátka Jelen vannak: Pál Józsefné

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. április 25. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2013. december 19.-i ülésének J E G Y Z

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester

Szám:... /2014. Jelen vannak: Kiss László polgármester Varga-Dénes Zsuzsanna alpolgármester Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 10. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan.

J E GYZŐ KÖNYV. Megkérdezte a képviselőket, hogy van-e más javaslat a napirendre vonatkozóan. J E GYZŐ KÖNYV Készült Kéthely Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26-án 14.00 órakor, a hivatalban tartott soros nyilvános ülésén. Jelen vannak: Fekete Csaba alpolgármester Havanecz

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kengyel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 16. napján megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye:községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. június 30.-án Jászboldogháza Önkormányzat Képviselőtestületének munkatervében nem szereplő rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza, 5144 Jászboldogháza, Rákóczi

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 135/2013. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. május 11. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2011. május 11. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Hunya Község Képviselő-testülete H u n y a 9/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2011. május 11. napján Hunya Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Körjegyzőség

Részletesebben

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a

Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének. T á r g y s o r o z a t a Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 29-én megtartott ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 88-95 d, rendelete: 8-9 T á r g y s o r o z a t a 1.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatala Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. január 21-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Jarecsni János

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV A KÉPVISELŐ-TESTÜLET NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Készült: 2014. február 11. napján a 16 órakor kezdődő Képviselő-testületi ülésen Helye: Győrzámoly

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal

JEGYZŐKÖNYV. Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal 1 Abaújszántói Közös Önkormányzati Hivatal JEGYZŐKÖNYV Abaújszántó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 29. napján megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről 1 2 JEGYZŐKÖNYV

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-5/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2010. április 22. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testület ülése 2011. október 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V JEGYZŐKÖNYV Készült: Tárnok Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én 17.00

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 26-i üléséről. Tárgykód NAPIRENDEK Határozat száma Lapszám Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (szóbeli). 179 Együttműködési

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a Monorierdő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 15:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Rendelete: Határozatai: 101--102 T á r

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. szeptember 9-én tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Sárosd Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 3.-i együttesen tartott üléséről. Tartalom: Határozatok:

Részletesebben

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV

BALATONHENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ikt.szám: 825-2/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonhenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án 16:00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés

Részletesebben

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12.

P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés. 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Veresegyház Város Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P é n z ü g y i B i z o t t s á g i é s Ügyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottsági ülés 2 0 1 4. a u g u s z t u s 12. Készült: Veresegyház Város Polgármesteri

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 13. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 13-án 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2013. december 9-ei ülésén. Jelen vannak: a részéről: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Kiss Csaba Krai

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 640/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta

JEGYZŐKÖNYV. Molnárné Tarman Renáta Iktatószám: 366-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12. napján 13:00 órakor, a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (8123 Soponya,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Pusztavám Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Képviselő-testülete 8066 Pusztavám, Kossuth Lajos u. 64-66. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. november 13-án megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal házasságkötő terme 8066

Részletesebben

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről.

Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Szám: 1/3/2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 11-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 26/2012. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. augusztus 10. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság levezető elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet:

JEGYZŐKÖNYV. A bizottság levezető elnöke javasolja elfogadásra az alábbi napirendet: JEGYZŐKÖNYV Készült: a Pénzügyi és Területfejlesztési Bizottság 2008. szeptember 16-én 16:40 órai kezdettel a Monorierdő Község Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartott nyílt ülésről Jelen vannak: Dr.Práczki

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.

JEGYZŐKÖNYV. Meghívásra került és jelen van dr. Istvándi Csilla jegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. Ászár Község Képviselő-testülete Ikt. sz.: 2863/2014/A JEGYZŐKÖNYV Készült: Ászár Község Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésén 2014. november 18. napján 16.00 órakor, Ászár Polgármesteri Hivatalban

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben