Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, december 13-án tartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről."

Átírás

1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, december 13-án tartott üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó, Kószó László, Kovács Gábor, Kucsó István, Szalai Mihály László Képviselők/7fő/ Tanácskozási joggal meghívottak: Káposzta József címzetes főjegyző Gavlik Melinda aljegyző Csajkás Nándorné pénzügyi csoportvezető Simon Lukács adó csoportvezető Csikós Krisztina Műv. Ház. és Könyvtár Dusnoki Tibor FIDESZ-MSZP helyi képv. Nagy-Teleki István JOBBIK helyi képv. Farkas István HALASVÍZ KFT. Dr. Buluk Attila fogszakorvos Sipos-Horváth Mária OTP Hungaro-Projekt. Antal István Kelebia (Szerbia) Jezsekné Kovács Szilvia tanácsos Dr. Homoki-Szabó Róbert: Köszönti a képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal meghívott munkatársakat. Külön köszönti Dr. Buluk Attila fagszakorvost, Sipos- Horváth Máriát az OTP Hungaro-Projekt képviselőjét, Antal Istvánt Kelebia (Szerbia) kisközség polgármesterét, Farkas Istvánt a HALASVÍZ KFT: ügyvezetőjét Megállapítja, hogy a Képviselő- testület ülése határozatképes, mivel 7 főből minden képviselő jelen van. Az ülést megnyitja. Javaslatot tesz az ülés napirendjére írásos meghívó alapján a következő napirendi pontokkal javasolt kiegészíteni, módosítani: 1. Fogaszati ellátás Előadó: Dr. Buluk Attila Fogszakorvos Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 2. OTP Hungaro Projekt Kft. Pályázati felhívása Előadó: Sipos Horváth Mária

2 3. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek állapotáról Előadó: Farkas István HALASVÍZ KFT. Ügyvezetője 4. Térfigyelő kamerák Előadó: Jezsekné Kovács Szilvia 5. KEOP / A jelű pályázatok beadása Előadó: Dr. Homoki Szabó Róbert polgármester 6. A temetkezési közszolgáltatási tevékenység átadásáról szóló megállapodás módosításáról (109/2007.(IX.10.)sz. kt. h.) 7. Tervezői szerződés módosítása ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT Előadó Dr. Homoki Szabó Róbert 8.../2010.(.) rendelettervezet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 9../2010.( ) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.16.)önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Homoki Szabó Róbert polgármester 10. Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása Előadó: Dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 11. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról Előadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 12. Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása Előadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 13. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire (2011. év) vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározása Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 14. Csongrád megyei Településtisztasági Kft-vel kötött szerződés módosítása Előadó: Dr. Homoki Szabó Róbert polgármester Mivel kérdés, hozzászólás, vélemény nem hangzott el, kéri aki az írásos meghívóban szereplő napirendi pontokat a kiegészítéssel együtt elfogadja, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el. 1. Fogaszati ellátás Előadó: Dr. Buluk Attila Fogszakorvos Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 2. OTP Hungaro Projekt Kft. Pályázati felhívása Előadó: Sipos Horváth Mária

3 3. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő víziközművek állapotáról Előadó: Farkas István HALASVÍZ KFT. Ügyvezetője 4. Térfigyelő kamerák Előadó: Jezsekné Kovács Szilvia 5. KEOP / A jelű pályázatok beadása Előadó: Dr. Homoki Szabó Róbert polgármester 6. A temetkezési közszolgáltatási tevékenység átadásáról szóló megállapodás módosításáról (109/2007.(IX.10.)sz. kt. h.) 7. Tervezői szerződés módosítása ÉPÍTÉSZ MŰHELY KFT Előadó Dr. Homoki Szabó Róbert 8.../2010.(.) rendelettervezet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 9../2010.( ) rendelettervezet az önkormányzat évi költségvetéséről szóló 6/2010.(II.16.)önkormányzati rendelet módosításáról Előadó: Dr. Homoki Szabó Róbert polgármester 10. Képviselő-testület évi munkatervének elfogadása Előadó: Dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester 11. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár munkájáról Előadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 12. Művelődési Ház és Könyvtár évi munkatervének elfogadása Előadó: Csikós Krisztina mb. igazgató 13. Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire (2011. év) vonatkozó teljesítménykövetelmények alapját képző célok meghatározása Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 14. Csongrád megyei Településtisztasági Kft-vel kötött szerződés módosítása Előadó: Dr. Homoki Szabó Róbert polgármester Napirendi pontok tárgyalása: 1. Fogászati ellátás Előadó: Dr. Buluk Attila Kiss Anikó: október 16-én tartott lakossági fórumon felmerült a lakosság részéről egy kérés, miszerint a hétvégi fogorvosi ügyelet nincs megoldva. Akkor a polgármester úr megkérdezte a lakosságot, hogy igényt tartanak- e az ügyeletre? Többen azt felelték, hogy igen. 6-8 év alatt ezt a szolgáltatást kb. 5 ember vette igénybe. Dr. Buluk Attila ismertette a képviselő- testületnek írásos beszámolóját a fogászati ellátásról. A beszámoló írásban mellékelve a jegyzőkönyvhöz. Kovács Gábor: Összegezve a beszámolót akkor a fogászati ügyeletet nem tudja az önkormányzat megoldani.

4 Dr. Homoki-Szabó Róbert: Ebben az esetben erről a napirendi pontról nem kell szavaznia képviselő-testületnek, mivel nem történt változás. 2. OTP Hungaro Projekt Kft. Pályázati felhívása Előadó: Sipos Horváth Mária Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Hivatkozva november közepén történt személyes megbeszélésünkre, ezúton szeretném tájékoztatni, hogy megjelent a magyar-szerb határon átnyúló együttműködéseket támogató pályázati kiírás 100%-os támogatási aránnyal. Csatoltam az angol nyelvű pályázati felhívást, illetve keddi napon részt vettem egy szóló tájékoztató rendezvényen, ahol az alábbi fontosabb információk is elhangzottak jelen kiírással kapcsolatban: a program célja egy fenntartható és biztonságos környezetben együttműködő régió létrehozása közös kulturális és természeti örökség megőrzése, a gazdasági lehetőségek kiaknázása, közös kutatási tevékenységek erősítése Támogatható tevékenységek (8 célterület oktatási együttműködés nem támogatható): o Határon átnyúló, településeket összekötő útszakaszok építése, felújítása o Határon átnyúló közlekedési útvonalak tervezése, a közösségi közlekedés összehangolása o Kisebb léptékű vízgazdálkodási (ár- és belvízvédelem) tevékenységek o Állategészségügyi monitoring, a környezet minőségét javító tevékenységek o Képzések és határon átnyúló üzleti partnerkeresés o A régió terület- és ágazati fejlesztéséről szóló közös tanulmányok o Termékorientált közös kutatás-fejlesztés és innováció o Emberek közötti együttműködés pályázók köre: helyi önkormányzatok és intézményeik, önkormányzati társulások, fejlesztési ügynökségek, civil szervezetek (NGO-k), környezetvédelmi és vízügyi hatóságok, nemzeti parkok, természetvédelmi területek igazgatóságai, turisztikai szervezetek, közintézmények, egyetemek, kutatóintézetek, oktatási és képzési intézmények, munkaügyi központok, alapítványok, kamarák a projektben részt vesz egy vezető kedvezményezett, és még minimum egy projektpartner bevonása kötelező a határ túloldaláról vezető kedvezményezett elv: a projektet a vezető kedvezményezett képviseli, amely szervezet az egyetlen közvetlen kapcsolatot testesíti meg az adott projekt, valamint a program közös végrehajtó szervei között. határon átnyúló hatás: a projekteket az ún. közös együttműködési kritériumok szerint kell tervezni és végrehajtani: közös előkészítés/fejlesztés, közös humán erőforrás, közös finanszírozás, ill. közös projekt végrehajtás

5 programterület: Magyarországon: Bács-Kiskun és Csongrád megye, Szerbiában: Nyugat-Bácska, Észak-Bácska, Észak-Bánát, Dél-Bácska, Közép- Bánát közbeszerzési szabályok: a teljes programterületre vonatkozóan a program keretében lefolytatott beszerzéseknél az Európai Közösségek által nyújtott külső segélyek felhasználási szabályait meghatározó eljárásrendet kell alkalmazni (PRAG), és angol nyelven kell lefolytatni az eljárást 0% az önerő szükséglet a költségvetési szervek számára, így 100%-os támogatás pályázható 15% előleget lehet igénybe venni a támogatási szerződéskötést követően a projekt megvalósítására 6-24 hónap áll rendelkezésre, és legkésőbb a támogatás megkötésétől számított 1 éven belül meg kell kezdeni a beruházást elnyert támogatások kifizetése hosszadalmasabb, átlagban 7 hónap telik el a kifizetési kérelem benyujtásától míg a támogatás megérkezik jelentős előfinanszírozási szükséglet keletkezik a pályázónál pályázat benyújtási határidő: formai hiánypótlásra nincs lehetőség! A támogatható területeket tartalmazza a mellékelt tájékoztató, ezek közül ami polgármester úr preferenciái alapján érdekes lehet sport és kulturális közösség építő tevékenységek az Emberek közötti együttműködés célterületbe férhet bele. Amennyiben érdekes lehet ez a kiírás, és van Szerbiában olyan partner szervezet, akikkel együtt tudnak működni, akkor érdemes megpályázni ezt a kiírást. Bármilyen kérdés felmerül, vagy sikerül dönteni a részvételről, állok szíves rendelkezésére, illetve megküldöm a pályázat elkészítésére vonatkozó árajánlatunkat. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Lehetséges e az, hogy magyar oldalon csak Tompa venne részt a projektben még szerb oldalon 2 vagy 3 település? Azért kérdezi ezt mert az egyik félnek 0% az önerő a másiknak pedig 15%. Ha a másik oldalon 2-3 település között oszlana el az önerő. Sipos-Horváth Mária: Lehetséges, de Magyarország és Szerbia között maximum 3 résztvevővel. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Említette a beszámolóban, hogy 7 hónap a kifutási idő. Mi az az összeg amit finanszíroznia kellene az önkormányzatnak? Például egy pályázatnál a 15% önerőn kívül előre kellene megfinanszírozni. Sipos-Horváth Mária: Ez tevékenységfüggő.15% előleg igényelhető. Olyan beruházásoknál ahol teljes összeg kerül lehívásra ott a teljes beruházási kell megfinanszírozni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Ha az önök cége lenne a pályázatíró, akkor milyen költségekkel tudnak megírni a pályázatot:

6 Sipos-Horváth Mária: Ez függ a projekt méretétől is, valamint, hogy kell-e a pályázathoz RMT. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Nagyságrendileg ez hol állna meg, mondjuk egy 500 ezer pályázatnál? Sipos-Horváth Mária: Egy ilyen jellegű tanulmány készítése 1,5 2 millió Ft között van. 100 millió Ft-os beruházás esetén a sikerdíj 2-2,5%. Kovács Gábor: decemberében került kiírásra ez a pályázat, akkor felvetettek több olyan témát is amelyek a település életében fontosak lennének. Ilyen volt például a kerékpár út amely a határtól indulna az 53-as útig, piactér építése. A pályázathoz olyan engedélyes tervek szükségesek, amelyek már elbírálhatóak. Még Tompán önállóan tudnak dönteni ez Kelebiján nem így valósul meg. Azonos típusú beruházásokat kell hozni. Ha Tompán megvannak a tervek akkor a másik félnél is kész terveknek kell lenni. Antal István: Szeretné ismertetni, hogy az ő községükben miként mennek ezek a dolgok. Náluk helyi közösség van, minden nemű pénztámogatást a szerb önkormányzat ad. Mivel a közösség nagyobb része magyar ezért korlátozva vannak a lehetőségeik. Van lehetőségük arra, hogy a tavalyi projekttel újra indíthassák a pályázatot? Sipos-Horváth Mária: A kerékpárút építésével igen, a piacról nem tud tájékoztatást adni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Mi legyen a sorrend? Antal István: Minden dokumentációs tervnek meg kell lennie, de az idő rövidsége miatt ez kivitelezhető? Nem tudja, hogy a piacot hova lehetne beépíteni a pályázatba? Sipos-Horváth Mária: Az Emberek közötti együttműködés résznél inkább a rendezvényekre gondol. Jövő hétre megpróbál evvel kapcsolatban konkrét válaszokat adni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Állítsanak fel egy sorrendet, jövő hétre megkapják a konkrét válaszokat, melyeket egy rendkívüli ülés keretében újra tárgyalnak. Kucsó István: Javasolja,hogy a rendkívüli ülésig vegyék fel a kapcsolatot a civil szervezetekkel, tájékoztassák őket. Meg kell kérdezni nekik milyen elgondolásaik vannak ezzel kapcsolatban? Kiss Anikó: A felújítássokkal kapcsolatban lenne felvetése, hogy az iskola beleférnee valamelyik kategóriába? Azért kérdezi, mert ha igen, akkor lehetőséget tudunk adni az óvoda valamint a bölcsőde részére kialakított konyhával, attól kezdve nem lenne gond a bölcsőde építése sem.

7 Sipos-Horváth Mária: Ez sajnos nem kivitelezhető semmilyen formában. Oktatási tevékenység ki van zárva a pályázatból. Antal István: Ezt a felvetést ő is támogatná, mert náluk ez kapcsolódna a falugondnoki tevékenységhez. Csikós Krisztina: Az rendezvényekkel kapcsolatban szeretne szólni. Idén először rendezték meg a méz és kolbász fesztivált ahol a termelők is fel tudták vonultni a terményeiket. Ezeknek a rendezvényeknek költségeit tudnák csökkenteni esetleges pályázatokkal. A szerb részen is be lehetne vonni a termelőket esetleg a nyugdíjasokat. Sipos-Horváth Mária: Ez abszolút adott lehetőség a pályázatban. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Az lenn a kérése, hogy akkor Csikós Krisztina január végére állítson össze egy rendezvénytervezetet. Kovács Gábor: Ez a pályázat ugye 100%-os támogatottságú, 15% előleget lehet is igényelni. Ha a pályázat sikeres lesz akkor az önök cége az OTP Bank erre hitelt is tud nyújtani? Sipos-Horváth Mária: Igen tud, sőt ez abszolút működik is már a korábbi években is volt rá példa. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Akkor ez az önkormányzatnak nem kerülne pénzébe, csak a kamat egy része? Sipos-Horváth Mária: Igen ezt javasolni is szerette volna, ha a finanszírozással probléma lenne akkor van ilyen lehetőség. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Kérdezi a képviselő-testületet, hogy akkor miért nem próbálják meg mind a három pályázat benyújtását? Kovács Gábor: Mindhárom kivitelezés és a tervek elkészítése nem fog beleférni a határidőbe. Dr. Homoki-Szabó Róbert. Amit a pályázaton veszíthetnek az RMT összege. Az OTP pedig a sikerdíj. Antal Istvánt kérdezi erről mi a véleménye? Antal István: A harmadik Ponttal Kapcsolatban a eszközök pályázata. Például olyan dolgok mint markoló vagy egyéb hasznos gépék. Lehet, hogy ezt tudnánkl leghamarabb összehozni. Dr.Homoki-Szabó Róbert: Itt van a HALASVÍZ Kft. Ügyvezetője Farkas István ő ebben a témában szakértő. Úgy tudja, hogy ezeket a dolgokat az állam fogja kérűzbe venni, tehát ha pályáznak erre akkor az fölösleges pénzkidobás lenne. Farkas István: Ez így igaz de csak abban az esetben nem érdemes pályázni, ha ezeket a gépaket más célra nem tudják felhasználni. A földmunkagép, kotrógép,

8 markoló, véleménye szerint ezekre nyugodtan lehetne pályázni, mert más munkálatokhoz is szükségesek. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Most már van négy lehetőség is van, kéri Sipos- Horváth Máriát, hogy mind a négy lehetőségnek járjon utána mihez milyen tervek és dokumentációk szükségesek. A jövő heti testületi ülésre akkor konkrét adatokkal tudnak határozatot hozni a témában. Sipos-Horváth Mária: Utána fog járni és konkrét válaszokkal tud majd tájékoztatást adni. Antal István: Felvetette, hogy nekik inkább a pénzbeni támogatásra lenne szükségük nem, pedig a munkagépekre. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Tompának jó a munkagépek pályázat szerb oldalon viszont inkább a pénztámogatásra lenne szükség. Ebben az esetben ez az összeg hol áll meg? Hogyan kell alakítani a költségeket? Kucsó István: Szolgáltatás és költségek, alvállalkozó szerződések, van egy ilyen elszámolható költség. Van egy ilyen elszámolható tevékenység. Kovács Gábor: A kisebb léptékű vízgazdálkodás (ár- és belvízvédelem) tevékenységek célterületre ezt rá lehetne tenni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Megköszöni a megjelenést, és a tájékoztatást Sipos- Horváth Máriának, a jövő heti ülésre várja a konkrétumokat. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül Az alábbi határozatot hozza. 225/2010(XII.13.) sz.képviselő-testületi határozat OTP Hungaro Projekt Kft. Pályázati felhívása Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tájékoztatást az OTP Hungaro- Projekt Kft. pályázati felhívásával kapcsolatban elfogadja, és következő testületi ülésen tárgyalja a részleteket. 3. Tájékoztató az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek állapotáról Előadó: Farkas István HALASVÍZ KFT. Ügyvezetője Farkas István tájékoztatta a képviselő- testületet a Tompa város víziközműveiről, az írásos anyag a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kovács Gábor: A felújítási alapot ugyan úgy összegszerűen fogják benyújtani, mint a tavalyi évben?

9 Farkas István: Igen, ez minden évben így történik. Fenyvesi Zolán: Díjbeszedői rendszerben történik a vízdíj fizetése. Tompának vannak hátralékai? Bevezetésre került az alapdíj fizetése. Vannak olyan telkek ahol nincs építve, nem lakik rajta senki. Akkor ott is kell fizetni az alapdíjat? Farkas István: Jogszabály van arra, hogy a fogyasztó leszereltetheti a vízmérőjét, akkor nem kell fizetni az alapdíjat. Ennek van egy kiszállási, valamint egy le- majd felszerelési díja. Dr. Homoki Szabó Róbert: Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy elfogadják-e Farkas István tájékoztatóját? Kéri, aki elfogadja a tájékoztatót, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül Az alábbi határozatot hozza. 226/2010(XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat HALASVÍZ KFT tájékoztatója az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek állapotáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a HALASVÍZ Kft. Tájékoztatását az önkormányzati tulajdonban lévő vízi közművek állapotáról elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő jegyző aljegyző helyben - HALASVÍZ Kft. 4.Térfigyelő kamerák: Előadó: Jezsekné Kovács Szilvia Dr. Homoki - Szabó Róbert: A Bizottsági ülésen Jezsekné Kovács Szilvia jelezte, hogy a Tompai Polgárőr Egyesület pályázatot nyert a térfigyelő kamerák kiépítésére, amit az Önkormányzatnak kellene megelőlegezni 1 millió Ft.-ra7 hónapra. Jezsekné Kovács Szilvia: A Tompai Polgárőr Egyesület 1 millió Ft-ot nyert Bűnmegelőzés és Tanyavédelem Célterületre benyújtott pályázaton 10 db térfigyelő kamera kiépítésére. 3 db kamera a Művelődési Ház és Könyvtár homlokzatára, 3 db kamera a Polgármesteri Hivatal homlokzatára, 2 db kamera az iskolaudvar megfigyelésére, 2 db kamera az óvoda homlokzatára. A pályázat utófinanszírozású a Polgárőr Egyesületnek nincs önereje. Kérik a Képviselő- testület segítségét. Fenyvesi Zoltán: Felmerült a bizottsági ülésen, hogy ez a rendszer bizonyos funkciókra nem képes. Az ehhez szükséges eszközök árai nincsenek szinkronban a pályázat összegével. Véleménye szerint két variáció lenne a legjobb, az egyik az lenne, hogy a maximálisan kihozható műszaki tartalomra vonatkozna, a másik az

10 lenne hogy, ezt a pályázatot ebben a formában nem használja fel az Egyesület, hanem egy kevesebb kameraszámú magasabb műszaki tartalommal megvalósítani. Kérdése, hogy konkrétan mire funkcionálna? Mire kellene nagyobb hangsúlyt fektetni? Kért árajánlatot több cégtől is. Kovács Gábortól kérdezné, hogy mit tudnak kezdeni a lieder pénzel? Visszaadni, majd ismét kivenni. Valamint a rövidebb átfutási időről. Kovács Gábor: Véleménye szerint lieder pénzt visszaadni nincs értelme, hiszen van egy végső határidő amíg meg kell valósítani mindezt, mert ha nem akkor támogatási szerződés automatikusan megszűnik. Véleménye szerint most kellene megvalósítani. Árajánlatokat kellene még kérni, amiben műszaki tartalomtól el tudnak térni, ami a gondot okozná az a darabszám lenne. Fenyvesi Zoltán: Javaslata, hogy ne változtassanak a darabszámon és próbáljanak megmaradni az eredeti költségeknél. Dr. Homoki-Szabó Róbert: kérdezi Fenyvesi Zoltánt, hogy vállalná-e a feladatot, hogy utána jár e dolgoknak? Fenyvesi Zoltán: Igen vállalja. Dr. Homoki Szabó Róbert: Kérdezi akkor erről a rendkívüli ülésen, már tudnak szavazni? Fenyvesi Zoltán: Igen tudnak szavazni. Dr. Homoki Szabó Róbert: Mivel több kérdés, javaslat, vélemény nem hangzott el megkérdezi a képviselő-testületet egyetért-e avval, hogy a rendkívüli ülésen szavazzanak a térfigyelő kamerákról. Aki egyetért, valamint a tájékoztatást elfogadja, kéri kézfelemeléssel, szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Az alábbi határozatot hozza. 227/2010(XII.13.) sz. képviselő-testületi határozat Térfigyelő kamerák Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a térfigyelő kamerákkal kapcsolatban a tájékoztatást elfogadja. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő jegyző aljegyző helyben - Tompai Polgárőr egyesület

11 5.KEOP / A jelű pályázatok beadása Előadó: Dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester. Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki - Szabó Róbert: A Bizottsági ülésen a bizottságok döntöttek arról, hogy az előterjesztésben szereplő komposztáló ládákról nem nyújtanak be pályázatot. Így a pályázatokhoz az önerő 750 ezer Ft-ra módosul a évi költségvetésben. Határozati javaslat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Science Consulting Kft-t (7400 Kaposvár, Kifaludy u. 12.), hogy a KEOP /A jelű pályázati lehetőségek közül a következő témájú pályázatokat készítse el az ajánlatban megküldött feltételek mellett: - Kerékpártároló és kapcsolódó zuhanyzók építése az iskolában db környezettudatos rendezvények szervezése az iskolában, egyszerre 2-8 osztály részére. Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázatokhoz szükséges önerőt maximum 750 ezer Ft-ot biztosítja a évi költségvetésben. Dr. Homoki Szabó Róbert: Mivel kérdés, módosító javaslat nem hangzott el, kéri, aki a határozati javaslat módosításaival egyetért kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza. 228/2010(XII.13.) sz.kt.h. képviselő-testületi határozatot KEOP /A jelű pályázat Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a Science Consulting Kft-t (7400 Kaposvár, Kifaludy u. 12.), hogy a KEOP /A jelű pályázati lehetőségek közül a következő témájú pályázatokat készítse el az ajánlatban megküldött feltételek mellett: - Kerékpártároló és kapcsolódó zuhanyzók építése az iskolában db környezettudatos rendezvények szervezése az iskolában, egyszerre 2-8 osztály részére. Az önkormányzat vállalja, hogy a pályázatokhoz szükséges önerőt maximum 750 ezer Ft-ot biztosítja a évi költségvetésben.

12 A határozatról értesül: -valamennyi képviselő, jegyző aljegyző Helyben -Science Consulting Kft.(7400 Kaposvár, kisfaludy u 12. ) -Pénzügyi csoport 6. A temetkezési közszolgáltatási tevékenység átadásáról szóló megállapodás módosításáról (109/2007. (IX.10.)sz. kt. h.) Az eredeti megállapodás a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Határozati javaslat A Csényi és Társa Temetkezési Kft. (6440. Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 6. szám) és Tompa Város Önkormányzat Polgármestere által augusztus hó 31. napján kötött és a 109/2007. (IX.10.) sz.kt. határozattal elfogadott temetkezési közszolgáltatási tevékenység átadásáról szóló megállapodás január hó 01. napjától az alábbiak szerint módosul, illetőleg egészül ki: A megállapodás első bekezdése: mely létrejött egyrészről Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3. képviseletében dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester - továbbiakban: átadó -, másrészről Csényi és Társa Temetkezési Kft Jánoshalma Bernáth Zoltán utca. 6 sz. - képviselője: Csényi László ügyvezető igazgató - továbbiakban átvevő - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 2./ Átvevő vállalja, hogy a haláleset jelzésének vételétől számított 2 órán belül / közúti balesetet követő haláleset, vagy más rendkívüli haláleset alkalmával még rövidebb időn belül / a helyszínen megjelenik és az elhunytat a hűtőházba szállítja. 4./ Átadó a ravatalozó épületet és a 3./ pontban említett faházat havi bruttó Ft, azaz negyvenezer forint összegű bérleti díj ellenében engedi át az átvevőnek, mely összeget az átvevő havonta átutalja Tompa Város Önkormányzat számlájára. Átvevő vállalja, hogy folyamatosan gondoskodik az épületetek tisztántartásáról, biztosítja a ravatalozó épületében lévő mellékhelyiség (WC) nyitását, zárását és tisztántartását, továbbá fizeti az épületek üzemeltetése során felmerülő közüzemi számlákat. 12./ A ravatalozó használatáért külső temetkezési vállalkozó Ft + Áfa összeget tartozik fizetni a temető kezelőjének. A augusztus hó 31. napján kelt megállapodás jelen módosítással együtt érvényes a módosítással nem érintett pontok változatlanul maradása mellett. Kucsó István: Kérdezi, hogy ki a temető jelenlegi kezelője? 12. pontban említett összeg hová folyik be?

13 Dr. Homoki- Szabó Róbert: A temető kezelője az egyház, az említett összeg oda folyik be. Mivel több kérdés, hozzászólás javaslat nem hangzott el, kéri, aki egyetért a határozati javaslattal kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el. 229/2010(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat A temetkezési közszolgáltatási tevékenység átadásáról szóló megállapodás módosításáról (109/2007. (IX.10.)sz. kt. h.) A Csényi és Társa Temetkezési Kft. (6440. Jánoshalma, Bernáth Zoltán utca 6. szám) és Tompa Város Önkormányzat Polgármestere által augusztus hó 31. napján kötött és a 109/2007. (IX.10.) sz.kt. határozattal elfogadott temetkezési közszolgáltatási tevékenység átadásáról szóló megállapodás január hó 01. napjától az alábbiak szerint módosul, illetőleg egészül ki: A megállapodás első bekezdése: mely létrejött egyrészről Tompa Város Önkormányzata 6422 Tompa Szabadság tér 3. képviseletében dr. Homoki- Szabó Róbert polgármester - továbbiakban: átadó -, másrészről Csényi és Társa Temetkezési Kft Jánoshalma Bernáth Zoltán utca. 6 sz. - képviselője: Csényi László ügyvezető igazgató - továbbiakban átvevő - között alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel: 2./ Átvevő vállalja, hogy a haláleset jelzésének vételétől számított 2 órán belül / közúti balesetet követő haláleset, vagy más rendkívüli haláleset alkalmával még rövidebb időn belül / a helyszínen megjelenik és az elhunytat a hűtőházba szállítja. 4./ Átadó a ravatalozó épületet és a 3./ pontban említett faházat havi bruttó Ft, azaz negyvenezer forint összegű bérleti díj ellenében engedi át az átvevőnek, mely összeget az átvevő havonta átutalja Tompa Város Önkormányzat számlájára. Átvevő vállalja, hogy folyamatosan gondoskodik az épületetek tisztántartásáról, biztosítja a ravatalozó épületében lévő mellékhelyiség (WC) nyitását, zárását és tisztántartását, továbbá fizeti az épületek üzemeltetése során felmerülő közüzemi számlákat. 12./ A ravatalozó használatáért külső temetkezési vállalkozó Ft + Áfa összeget tartozik fizetni a temető kezelőjének. A augusztus hó 31. napján kelt megállapodás jelen módosítással együtt érvényes a módosítással nem érintett pontok változatlanul maradása mellett.

14 A határozatról értesül: -valamennyi képviselő, jegyző, aljegyző Helyben -Csényi és Társa temetkezési Kft -Pénzügyi csoport 7. Tervezői szerződés módosítása ÉPÍTÉSZMŰHELY KFT-vel Előadó: Dr. Homoki Szabó Róbert polgármester Az előterjesztés a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki - Szabó Róbert: Az előző testületi ülésen megszavazta a képviselő testület, hogy módosítani kell a szerződést. Kérte, hogy vegyék bele a szerződésbe azt, hogy a vállalkozói díjból már kifizetésre került Ft+ ÁFA án az önkormányzat részéről (szerződésmódosítás 4. pontja). 19. / A vállalkozó hibájára visszavezethető késedelmes szállítás esetében a késedelmi kötbér összege: napi Ft. Mivel több kérdés, hozzászólás, javaslat vélemény nem hangzott el kéri aki egyetért a szerződés módosításaival kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot fogadta el. 230/2010(XII.13.) számú képviselő-testületi határozat Tervezői szerződés módosítása ÉPÍTÉSZMŰHELY KFT-vel A tervezési szerződés az alábbiak szerint módosul: 4./ utolsó sora, a vállalkozói díj kifizetése 19./ a napi kötbér megállapítása. A határozatról értesül: - valamennyi képviselő jegyző, aljegyző Helyben - ÉÍTÉSZMŰHELY Kft. - Pénzügyi csoport Dr. Homoki Szabó Róbert: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a városfelújítás során a Művelődési Háznál lévő feljáró nem a tervek szerint épült. A lépcsők túl magasak a mozgáskorlátozottak számára nehezen megközelíthető. Az előző polgármester már jelezte a kivitelező SOLTÚT Kft-nek, hogy a tervek szerint alakítsák garanciával. Ez mind a mai napig nem történt meg. A múlt héten Szrenkó József levelet írt a SOLTUT Kft-nek. A másik probléma a városközpontban található zászlótartó rudak. Szombaton szereztek tudomást arról, hogy a zászlókat el kellett

15 távolítania, mert a szeles időjárás következtében ezek a zászlótartó rudak életveszélyessé váltak. A kivitelező itt is a SOLTUT Kft volt. Megkeresésünkre ez idáig nem jött visszajelzés, ezért lehetségesnek tartja, hogy bírósági útra kell majd vinni. Kiss Anikó: A külterületi ( lakhandisi ) játszótéren lévő játékok balesetveszélyesek. A kivitelező itt is a SOLTUT Kft.-volt /2010.(.) rendelettervezet az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző A rendelettervezet a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kucsó István: A 16 1 pontjában javasolja, hogy a két megnevezett párt helyett kerüljön be inkábba tompán bejegyzett pártok helyi képviselői. Kiss Anikó: Problémát jelentett neki már az előző ciklusban is, hogy egy-egy témára többször vissza kellett térni, mert nem volt kijelölt felelős és határidő. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Kéri, hogy legyen kiegészítve az SZMSZ. azzal a javaslattal, hogy a képviselő testület határoz valamiről, akkor legyen benne az is, hogy ki a fellelőse és mikorra kell elvégezni a feladatot. Gavlik Melinda: Ez a pont szerepel az SZMSZ 30-as pontjában. Kiss Anikó: Az interpellációkra ez nem vonatkozik. Azt szeretné, ha erre vonatkozóan is lenne elintézési határidő, valamint felelős. Gavlik Melinda: Az SZMSZ tartalmazza ezen, pontra vonatkozó része a 31 1 pontja. Dr. Homoki - Szabó Róbert: Kérdezi a képviselő testületet, hogyan fogadják el a határozatot, mivel a felvetett javaslatok szerepelnek az SZMSZ. ben. Dr. Homoki- Szabó Róbert: Kérdezi, hogy aki elfogadja a módosításokat amiben szerepel, hogy a: - mindenkor bejegyzett párok részt vehetnek a nyílt ülésen, kéri kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 24./2010. (XII.13) rendelete Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 18. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján működésének részletes szabályairól az alábbi rendeletet alkotja:

16 I. Általános rendelkezések 1. /1/ Az önkormányzat hivatalos megnevezése: TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Polgármesteri Hivatal megnevezése: Tompa Város Képviselőtestületének Polgármesteri Hivatala /2/ Székhelye: Tompa, Szabadság tér 3. /3/ Az önkormányzat jelképei: címer, zászló, pecsét Az önkormányzati jelképek leírását és azok használatának rendjét külön rendelet tartalmazza. A tanácskozóteremben el kell helyezni a Magyar Köztársaság és a város címerét. /4/ A város nemzetközi kapcsolatai: Romániában Gyergyóújfalu községgel Szerbiában Kelebia községgel /5/ A Képviselő-testület által létrehozott alapítvány Községünkért Alapítvány A Képviselő-testület Szociális, Egészségügyi és Vallásügyi Bizottsága által létrehozott Segítség Alapítvány. /6/ Az önkormányzat tagja a HALASVÍZ Kft-nek, Halasi Többcélú Kistérségi Társulásnak, Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének, Kiskunok Vidékéért Egyesületnek. /7/ Az önkormányzat intézményei: 1./ Szabó Dénes Általános Iskola 2./ Bokréta Önkormányzati Óvoda 3./ Művelődési Ház és Könyvtár Az intézmények tevékenységükről évente beszámolnak a Képviselőtestületnek. II. A Képviselő-testület feladat- és hatásköre 2. /1/ Az önkormányzat jogi személy. Az önkormányzati feladat-és hatáskörök a Képviselő-testületet illetik meg.

17 /2/ Az önkormányzati feladatokat a Képviselő-testület és szervei: - polgármester - a Képviselő-testület bizottságai - a Képviselő-testület hivatala látja el. 3. Az önkormányzat feladatai a közszolgáltatások körében: Az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, helyi tömegközlekedés, a köztisztaság és településtisztaság biztosítása; gondoskodás a helyi tűzvédelemről, közbiztonság helyi feladatairól; közreműködés a helyi energiaszolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában; az óvodáról, az alapfokú nevelésről, oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás; a közösségi tér biztosítása; közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása; a nemzeti és etnikai kisebbségek jogai érvényesítésének a biztosítása; az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése. 4. /1/ A helyi önkormányzat biztosítja a Horvát Kisebbségi Önkormányzat és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületi működésének a feltételeit. Ennek keretében: o A Horvát és Cigány Kisebbségi Önkormányzat testületi működéséhez igazoldó helyiséghasználatot biztosít, továbbá a működéshez szükséges berendezéseket, nyomtatványokat, irodaszereket, irodatechnikai eszközöket. o Információt nyújt, adatokat biztosít a kisebbségi önkormányzat részére, illetve azoknak a szerveknek, akik a kisebbségről kérnek tájékoztatót. o A kisebbségi önkormányzatokra vonatkozó jogszabályváltozásról tájékoztatást ad. o Ellátja a gazdálkodási feladatokat a helyi önkormányzat és a települési kisebbségi önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás alapján. /2/ Az /1/ bekezdés szerinti személyi és tárgyi feltételek biztosításáról a címzetes főjegyző gondoskodik. 5.

18 Az önkormányzat köteles gondoskodni: az egészséges ivóvízellátásról, az óvodai nevelésről, az általános iskolai oktatásról és nevelésről, az egészségügyi és a szociális alapellátásról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról; köteles biztosítani a nemzeti és az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését. 6. /1/ Az önkormányzat az előírt kötelező feladatain túl önként akkor vállalhat feladatot, - ha megvalósítása nem veszélyezteti a kötelezően előírt feladat és hatáskörök ellátását, - ha az nem tartozik más szervek kizárólagos feladat és hatáskörébe, - ha az ellátásához rendelkezik a szükséges feltételekkel. /2/ Az önként vállalt feladatok teljesíthetőségét a Képviselő-testület az éves költségvetési rendeletben határozza meg. /3/ Önként vállalt önkormányzati feladatok: - szociális otthon működtetése, - külterületi óvodás- és iskoláskorú gyermekek szállítása, - közművelődési tevékenység, - nemzetközi kapcsolatok létesítése, - biztosítja a kéményseprő-ipari tevékenység ellátását, - az önkormányzattal eltartási szerződést kötő lakosoknál az ápolási, gondozási feladatok teljesítése, - Bokréta Önkormányzati Óvodánál: felvállalja az enyhén fogyatékos, integrált gondozást igénylő gyermekek ellátását, kistérségi együttműködést, - önkormányzati ingatlanokon végzett beruházás, felújítás (városközpont felújítás, Széchenyi utca parkoló építés, Szentháromság téri gyalogátkelő kialakítása, Sportpálya mellett nyilvános WC létesítése, Polgármesteri Hivatal épületének teljes körű akadálymentesítése, bővítése, külterületi (Újföld) játszótér építése, szennyvízelvezetés, -tisztítás beruházás tervezése, kivitelezése). 7. /1/ A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

19 Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról negyedévente kell tájékoztatót adni a képviselő-testületnek. /2/ Az átruházott hatásköröket az 1. sz. melléklet tartalmazza. 8. A Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át: a) a rendeletalkotás; b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás; c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása; d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselő-testület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvétele, és átadása; e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás; f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás; g) intézmény alapítása; h) közterület elnevezése, emlékműállítás; i) eljárás kezdeményezése az Alkotmánybíróságnál; j) a bíróságok népi ülnökeinek a megválasztása; k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti; l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő; m) a települési képviselő, a polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés; a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 33/A. /2/ bekezdésének b) pontjában meghatározott hozzájárulással kapcsolatos döntés. A képviselő-testület hozzájárulása nélkül nem lehet - vállalatnak vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettese, igazgatója, igazgatóhelyettese, igazgatótanácsának, vezető testületének és felügyelő bizottságának tagja, - gazdasági társaság vezető tisztségviselője, igazgatótanácsának, igazgatóságának vagy vezető testületének, felügyelő bizottságnak tagja, valamint a társasággal munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban álló vezetője (vezérigazgatója), - szövetkezet tisztségviselője, - alapítvány kezelő szervezetének tagja, tisztségviselője, - a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés. n) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal.

20 III. Képviselő-testület működése 9. /1/ A Képviselő-testület döntéseit ülésein hozza meg. /2/ Az ülések típusai: - alakuló ülés, - munkaterv szerinti ülés, - rendkívüli ülés. A Képviselő-testület alakuló ülése 10. /1/ A Képviselő-testület alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg. Az alakuló ülés időpontjának meghatározásakor figyelembe kell venni a testületi ülés összehívását szabályozó rendelkezéseket. /2/ Az alakuló ülést a megválasztott polgármester hívja össze. /3/ Az alakuló ülést a legidősebb megválasztott képviselő, mint korelnök vezeti. /4/ Az önkormányzati képviselők, és a polgármester az ülésen esküt tesz. /5/ Az alakuló ülés határozza meg bizottsági szervezetét és választja meg bizottságait. /6/ A polgármester javaslatára titkos szavazással a Képviselő-testület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére alpolgármestert választ. A titkos szavazás lebonyolítása az Ügyrendi Bizottság feladata, melyről külön jegyzőkönyvet kell készíteni. A Képviselő-testület munkaterv szerinti ülése 11. /1/ A Képviselő-testület munkaterv alapján, de évente legalább 6 ülést, és egy alkalommal közmeghallgatást tart. /2/ Esetenként ülésszakot tarthat, ha az ülés a 6 óra időtartamot meghaladja. A Képviselő-testület rendkívüli ülése 12.

21 /1/ A polgármester rendkívüli ülést köteles összehívni: - a képviselők legalább egynegyedének /2 fő / vagy - bármely bizottságának írásban benyújtott a napirendi pontot is tartalmazó indítványára, - azt jogszabály kötelezővé teszi, - a testület által megbízott könyvvizsgáló kezdeményezésére, ha tudomására jutott az önkormányzat vagyonának várható jelentős csökkenése és más olyan tény, amely önkormányzati tisztségviselő törvényben meghatározott felelősségre vonásával járhat, /2/ A rendkívüli képviselő-testületi ülés, halasztást nem tűrő, indokolt esetben az ülés kezdését megelőzően legalább 24 órával telefonon is összehívható. A Képviselő-testület munkaterve 13. /1/ A Képviselő-testület éves munkaterv alapján működik. A munkaterv előkészítése az Ügyrendi Bizottság és a jegyző feladata, előterjesztése a polgármester feladata. /2/ A munkaterv készítéséhez javaslatot kell kérni: - képviselőktől, - önkormányzati intézmények vezetőitől /3/ A munkaterv tartalmazza: - ülések tervezett időpontját, helyét, - a napirendek címét, - előadók nevét és beosztását - az előkészítésben részt vevőket - mely bizottságok tárgyalják meg előzetesen /4/ A munkaterv tervezetét az Ügyrendi Bizottság előzetesen megtárgyalja. A Képviselő-testület összehívása és az ülés meghívója 14. /1/ A Képviselő-testület ülései eltérő jelzés hiányában a hónap utolsó hétfőjén órakor kezdődnek. Helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterem, lakosság szélesebb körét érintő témák megtárgyalásánál a Művelődési Ház és Könyvtár. /2/ A Képviselő-testület üléseit a polgármester hívja össze. A polgármester akadályoztatása estén az ülést az alpolgármester hívja össze.

22 A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetve tartós akadályoztatásuk esetén az ülést az Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze és vezeti az ülést. /3/ Tartós akadályoztatásnak minősül: a./ 30 napot meghaladó betegség, külszolgálat, b./ büntető, vagy egyéb eljárás miatti tisztségből való felfüggesztés, c./ 30 napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, 15. /1/ Az ülés meghívóját, a fő napirendeket írásos előterjesztését, a határozati javaslatokat 3 nappal az ülés előtt az érintetteknek meg kell küldeni. Az egyéb napirend szóban is előterjeszthető. Ebben az esetben a tanácskozás lényegét a jegyzőkönyvben megfelelően rögzíteni kell. Sürgősséggel intézendő, jelentős határidőkéséssel járó ügyek esetében a képviselő-testületi ülésen is kiosztható előterjesztés. A képviselő-testület ülését csak a kiosztott anyag áttanulmányozása után lehet elkezdeni. /2/ A meghívó tartalmazza: - az ülés helyét, - kezdési időpontját, - javasolt napirendeket, - napirendek előterjesztőit. /3/ A képviselő-testületi ülés jegyzőkönyve és az előterjesztések együtt, egy időben jelennek meg a honlapon. Meghívottak 16. /1/ A Képviselő-testület ülésére tagjai mellett (6 fő) állandó meghívottként tanácskozási joggal meg kell hívni: - a címzetes főjegyzőt, - aljegyzőt, - országgyűlési képviselőt, - intézmények vezetőit, - polgármesteri hivatal kijelölt ügyintézőit, - a nem képviselő bizottsági tagokat, - Horvát és Cigány Kisebbségi Önkormányzat elnökét, mint a cigány kisebbség szószólóját, - napirend tárgya szerint illetékes szervek vezetőit, - mindazokat, akiknek jelenlétét a napirend tárgyalásánál a polgármester szükségesnek tartja, - a Tompán mindenkor bejegyzett pártok képviselői /2/ A Képviselő-testület ülésein tevékenységi körében tanácskozási jog illeti meg az alább felsorolt önszerveződő közösségek képviselőit:

23 - Idősek Rozmaring Nyugdíjas Klubja, - Kék Szivárvány Egyesület, - Nagycsaládosok Egyesülete, - Polgárőr Egyesület, - Sportegyesület. Az ülések nyilvánossága 17. /1/ A Képviselő-testület ülése nyilvános, erről a lakosságot a havonta megjelenő Tompai Élet című önkormányzati újságon, helyi kábeltelevízió önkormányzati (képújság) csatornáján (a képújságon és honlapon előre meghirdetett időpontban) 3 alkalommal tájékoztatjuk, illetve a honlapon olvasható. /2/ Képviselő-testület zárt ülést tart: a) Választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele. A nyilatkozat megkérése történhet előzetesen írásban, vagy az ülésen szóban, a napirendi pontok tárgyalásának megkezdése előtt. b) Önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor. /3/ Zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene. Üzleti érdekre hivatkozással zárt ülés tartását az érintett kezdeményezheti. /4/ Zárt ülésen a képviselő-testület tagjai, a kisebbségi szószóló és a jegyző, továbbá meghívása esetén az érintett és a szakértő vesz részt. Törvény előírhatja, mely esetekben kötelező az érintett meghívása. Határozatképesség 18. /1/ A polgármester az ülés megnyitása előtt a jegyző közreműködésével megvizsgálja a Képviselő-testület határozatképességét, és kihirdeti az arra vonatkozó megállapítását. /2/ Az ülés akkor határozatképes, ha azon a megválasztott képviselők több, mint fele /4 fő/ jelen van. /3/ A Képviselő-testület határozatképességét a polgármester az ülés vezetése során folyamatosan figyelemmel kíséri.

24 Ha a Képviselő-testület határozatképtelenné válik, a polgármester kísérletet tesz a határozatképesség helyreállítására. /4/ Ha a Képviselő-testület a polgármester kísérlete ellenére határozatképtelen marad, a polgármester az ülést berekeszti. Az ülés berekesztése esetén a Képviselő-testület a következő ülésén elsőként az elmaradt napirendi pontokat tárgyalja meg. Az ülés vezetése, a Képviselő-testület napirendje 19. /1/ A Képviselő-testület ülését a polgármester vezeti. /2/ Polgármester akadályoztatása esetén az ülést az alpolgármester vezeti. /3/ A polgármesteri és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, vagy tartós akadályoztatásuk esetén az ülést az Ügyrendi Bizottság elnöke vezeti. /4/ A polgármester az ülés vezetése során: - megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülését az SZMSZ szerint hívták össze, - megállapítja az ülés határozatképességét, - tájékoztatást ad a két ülés közötti fontosabb eseményekről, - tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, - tájékoztatást ad az előző Képviselő-testületi ülésen elhangzott bejelentések nyomán tett intézkedésekről, - negyedévente tájékoztatást ad az átruházott hatáskörökben hozott döntésekről, - javaslatot tesz az ülés napirendjére és azok tárgyalási sorrendjére, melyről a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz. /5/ A polgármester vagy bármelyik képviselő javasolhatja új napirendi pont felvételét, a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Az elnapolásról a Képviselő-testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel határoz és meghatározza a napirend tárgyalásának újabb időpontját. /6/ Hozzászólás az alábbi sorrendben történhet: előterjesztő,

25 polgármester, jegyző, bizottsági elnökök, Ügyrendi Bizottság elnöke Pénzügyi Bizottság elnöke Szociális Egészségügyi és Vallásügyi Bizottság elnöke képviselők, 16. -ban meghatározott állandó meghívottak. A tanácskozás rendje Tanácskozási jog kérése 20. /1/ A Képviselő-testület ülésén az állampolgárok (tanácskozási jog nélkül meghívottak) az ülés előtt tanácskozási jogot kérhetnek. A kérelemről a polgármester dönt. A Képviselő-testület ülésén az állampolgárok (tanácskozási jog nélkül meghívottak) részére Képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel döntése alapján a polgármester megadhatja a szót. /2/ A rendelet 16. -ában felsorolt (tanácskozási joggal rendelkezők) a napirend vitája során legfeljebb egy alkalommal maximum két perc időtartamban szólalhatnak fel. Szavazás 21. /1/ A polgármester az előterjesztésben szereplő és a vitában elhangzott határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra úgy, hogy - előbb a vitában elhangzó módosító, kiegészítő indítványokról / az elhangzás sorrendjében/ - majd az előterjesztésben szereplő határozati javaslatról dönt a Képviselőtestület. /2/ A javaslat elfogadásához a jelenlévő települési képviselők több, mint felének igen szavazata szükséges. Ha a javaslat nem kapja meg a jelenlevő települési képviselők több, mint felének igen szavazatát, akkor elutasító döntés születik.

26 /3/ A testület a szavazati arányok rögzítésével alakszerű határozat nélkül dönt: - lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatótóról - napirendi pontokról - feladat-meghatározást nem tartalmazó előterjesztések elfogadásánál, - tájékoztató tudomásulvételéről - napirenden belül a végleges döntést megelőzően az un. részdöntések esetében. /4/ A minősített többséghez a megválasztott települési képviselők több, mint felének /4 fő / szavazata szükséges. Minősített többség szükséges: - önkormányzati rendeletalkotáshoz - az önkormányzat szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához, - jogszabály által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéshez, megbízáshoz, felmentéshez, megbízás visszavonásához - fegyelmi ügyekben hozott döntéshez - önkormányzati társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz - gazdasági program elfogadásához - külföldi önkormányzattal való együttműködést rögzítő megállapodáshoz, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz, - intézmény alapításához, - a képviselő kizárásához - zárt ülés elrendeléséhez, / az önkormányzat vagyonával való rendelkezés, és a Képviselő-testület által kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene / - a képviselő-testület megbízatásának lejárta előtti feloszlatásához - polgármester tisztségének megszüntetését kérő kereset benyújtásához - a költségvetési rendeletben meghatározott értékhatár feletti hitel felvételéhez - kitüntetés, Tompa Városért Díj, Tompa Városért Emlékérem adományozásához, - testületi hatáskörök átruházásához - helyi népszavazás kiírásához - alapítvány létrehozásához - az önkormányzat vagyonával kapcsolatos döntések meghozatalához. /5/ A Képviselő-testület döntéseit nyílt szavazással hozza. A nyílt szavazás kézfelemeléssel történik. A képviselők igen vagy nem szavazattal vesznek részt a szavazásban, illetve tartózkodnak a szavazástól.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 2010. május 17-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 26-án a polgármesteri hivatal (Teleki, Rákóczi u. 49.) tanácstermében tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2011. JÚNIUS 30. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL TERKA. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 15/2011. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2011. június 30-án 14:00 órai kezdettel tartott Képviselő-testületi nyílt ülésről. Jelen voltak: a csatolt jelenléti

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10-én tartott rendkívüli üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

Halmaj Község Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete NYÍLT Szám: 7-13/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. szeptember 16. napján, Halmaj, Kiskinizs községi Önkormányzatok Képviselőtestületének együttes üléséről. Ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapította, hogy az ülés határozatképes, Bucsa Község Önkormányzat Képviselőtestülete részéről 7 főből 6 fő képviselő jelen van. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520. 600-32/2014. iktatószám 32. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés

PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2014. június 25. Rendes nyílt ülés 66-15./2014. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. június 25. Rendes nyílt ülés Rendeletek: 7/2014.(VII.7.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról szóló 27/2012. (XI.28.) önkormányzati

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Szuha Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 9/2012.(VIII.27.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: 2012. augusztus 27.-én a községi önkormányzat tanácstermében tartott üléséről. Jelen vannak: - Szuha község polgármestere: Tóth Zoltán István - 4 fő települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bag Nagyközség Önkormányzat 2009. november 26.-i képviselő-testületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester, Dr. Péter Mihály

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása

T Á R G Y S O R O Z A T. 3./ A Gyermekvédelmi ellátó rendszer 2006. évi értékelésének elfogadása Bököny Község Képviselő-testülete 2007. május 10-én tartott rendkívüli ülésének 8-17/2007. a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ határozatai (50-52/2007.) T Á R G Y S O R O Z A T 1./ A Bentlakásos Idősek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 11-én tartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve

Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének. 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Sárosd Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2013. február 14-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyve Rendeletek: 4/2013.(II.15.) Határozatok: 24/2013. (II. 14.) 25/2013. (II. 14.) 26/2013.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. október 7-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 3/2014. Készült, 2014. április 30-án, 18 órakor a tápi

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3-11/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 18.-án megtartott nyilvános üléséről - 1 - Izsák Város Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. január 26-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Sisák Imre polgármester, Volek György alpolgármester, Barna Tiborné, dr. Becsó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2009. március 5-i üléséről 9-21/2009. (03. 05.) ÖK. sz. határozat 3-6/2009. (III. 18.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23.

JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV SOROS NYÍLT KISZOMBOR 2016. február 23. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 23. napján 9 órai kezdettel megtartott soros nyílt üléséről.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 7-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 7-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 7-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2014. november 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 172/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. 173/2014.(XI.20.) sz. önk.hat. Napirendek elfogadásáról A LIFE-VOLUME

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-2/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. február 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án ( csütörtökön ) 17.00 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Községháza. Jelen vannak: Fischer

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. november 15-én megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácskozóterme (Dózsa

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nemesvid Község Önkormányzatának Képviselő-testülete : 8738 Nemesvid, Rákóczi u. 2.; : 85/420-766, fax: 85/521-011, +3630/ 742-0232 e-mail:onkormanyzat@nemesvid.t-online.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

Bakos Márton, a Projektmanagement részéről Dr. Sódar Anita ügyvédnő és Dr. Zelenyánszki Miklós a Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda képviseletében.

Bakos Márton, a Projektmanagement részéről Dr. Sódar Anita ügyvédnő és Dr. Zelenyánszki Miklós a Dr. Kovács P. Zoltán Ügyvédi Iroda képviseletében. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 18-án tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője

JEGYZŐKÖNYV. Szabó Károlyné Napsugár Óvoda vezetője 58 JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 27-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor képviselő Kiss Katalin képviselő, Varga István képviselő Szabó Lászlóné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről

Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének, 2012. március 14-én 14 00 órai kezdettel megtartott képviselő testületi üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL Alap község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 30-ÁN TARTOTT NYILVÁNOS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Szini Erzsébet Deák Attila Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám: 301/ 20-33 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:A Képviselő-testület 2014. október 7-én 9:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én (szerdán) 16 órakor tartott ülésén Vépi Város Polgármesteri

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 15. számú jegyzőkönyve (2013. JÚNIUS 20.) Határozatok: 100/2013. 104/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2014. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2014. december 17-én 15 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata, 2653

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 114/ 14/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 24-én

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N YV

J E G Y Z Ő K Ö N YV J E G Y Z Ő K Ö N YV Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. szeptember 7-én (hétfőn) 15.30 órai kezdettel tartott üléséről. A Képviselő-testület teljes ülését hangfelvétel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont:

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület a rendkívüli ülés napirendjét 5 igen szavazattal egyhangúlag az alábbiak szerint elfogadta: Napirendi pont: Jegyzőkönyv Készült: a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 22. napján du. 18.00 órakor megkezdett rendes nyílt üléséről az önkormányzati kirendeltség helyiségében. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. október 22-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 134/2015.(X.22.)számú határozata- Hantos

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 20/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 14-én de. 9 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Képviselők a jelenléti ív szerint Vincze András

Részletesebben

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

15/2014. számú. 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 2336-2/2014. 15/2014. számú 2014. június 25-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 96-117/2014. (VI. 25.) sz. Kth. 8-9/2014.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. július 31-én tartott rendkívüli ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Horváth Béla, Jakus Tünde, Kovács Gábor,

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én tartott munkaterv szerinti nyílt ülésszakáról.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én tartott munkaterv szerinti nyílt ülésszakáról. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 22-én tartott munkaterv szerinti nyílt ülésszakáról. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Jegyzőkönyv hitelesítő: Bárkai Jánosné és Göblyös Gáborné képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2009. február 11-én megtartott képviselő-testületi ülésről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterem Jelen vannak: polgármester Bárkai Jánosné Göblyös Gáborné Gyói Gábor Harmatos

Részletesebben

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

8. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 8. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. április 20. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona Ernő

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. 11/2007. ÖKÜ. JEGYZŐKÖNYV Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án 14 órai kezdettel megtartott testületi ülésén. Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester, Gombkötő

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 14-én tartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 14-én tartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 14-én tartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 05. napján az Önkormányzat Hivatal épületében (8945

Részletesebben

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának

Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-16/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. augusztus 6-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5641 Tarhos, Petőfi u. 2. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tarhos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. december 8-án megtartott soron következő,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. SZEPTEMBER 26-I SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Rendeletek: 9/2011. (IX. 27.) önkormányzati rendelet 2011. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 9-én 14,45 órakor a polgármesteri hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli képviselő-testület üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív alapján Napirend:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült Kistolmács Község Képviselő-testületének 2016. március 1-jén 16.00 órakor tartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Kistolmács Jelen vannak: Birkás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bakonybánk Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 23-án megtartott üléséről. Helye: Bakonybánk Községháza Jelen vannak: Major László alpolgármester Nagyné Farkas

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében

Jegyzőkönyv. Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Kölked Község Képviselő-testülete 3/2013. Jegyzőkönyv Készült: 2013. március 25-én 16.00 órakor Kölked Község Képviselő-testülete nyilvános ülésén, a Polgármesteri Hivatal tanácstermében Jelen vannak:

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testület 2012. november 13-án megtartott ülésén Jelen vannak: -, - Dr. Illyés Erzsébet mb.jegyző, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester,

Részletesebben

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített

Bojt 85/2011. (IX. 19.) BKt határozat Biharkeresztes Város Önkormányzata által készített BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE, valamint ÁRTÁND, BOJT, NAGYKEREKI és TOLD KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETEI 2011. SZEPTEMBER 19-I RENDKÍVÜLI EGYÜTTES NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Arnót, Petőfi S.u.l20. Tel: 46/ 500-740 fax: 46/500-749 e-mail : arnot@arnot.hu Szám: 1/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Arnót község Önkormányzati Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről 290/1/2015. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16 - án tartott nyílt üléséről Rendelet: 1/2015. (II.17.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. április 25-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben