Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről."

Átírás

1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kószó László, Kucsó István, Szalai Mihály László képviselők /7 fő/. Fenyvesi Zoltán és Kiss Anikó képviselő később érkezett meg az ülésre. Tanácskozási joggal meghívottak: Gavlik Melinda aljegyző Vörös Zsuzsanna pénzügyi csoportvezető Dr. Új Zoltán jogi főtanácsos Simon Lukács Csaba adó-csoportvezető Csikós Krisztina, Művelődési Ház és Könyvtár mb. igazgatója Dusnoki Tibor, Farkas Tibor, a Pénzügyi Bizottság külső tagja Nagy-Teleki István, Kovács Sándor, tanyagondnok Ladányiné Pilisvári Andrea település-üzemeltetési ügyintéző Pajtás Emma igazgatási előadó Hajósné Szegedi Rita, a Segítség Alapítvány képviseletében Szabó László, a Rozmaring Nyugdíjas Klub vezetője Zsilinszkiné Kovács Ágnes, a Gyermekeinkért Alapítvány elnöke Zsilinszkiné Rozmann Judit, a Nagycsaládosok Tompai Egyesületének elnöke. Lakosság részéről megjelentek: Friebert László Setét József Tumbász István. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Köszönti a Képviselő-testület tagjait, a tanácskozási joggal meghívott munkatársakat, külsős tagokat, és lakosság részéről minden megjelent személyt. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, mivel a 7 főből 6 képviselő jelen van. Kiss Anikó és Fenyvesi Zoltán később érkeztek meg a testületi ülésre.

2 2 Dr. Homoki-Szabó Róbert a testületi ülést megnyitja. A meghívóban szereplő (javasolt) napirendi pontok a következők: NAPIRENDI PONTOK 1. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 2. A Társberuházói megállapodás elfogadásáról szóló 117/2010.(IX.03.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 3. Tompa Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz-tisztítótelep kialakítása beruházás megvalósítási szakaszára vonatkozó beruházói döntésekről hozott 89/2010.(VIII.09) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 4. Tájékoztató az iskolai beiratkozás lehetőségéről (Szabó Dénes Általános Iskola) Előadó: Kucsó István, a Szabó Dénes Általános Iskola igazgatója 5. Tájékoztató az óvodai beíratás lehetőségéről (Bokréta Önkormányzati Óvoda) Előadó: Szűcs Józsefné, a Bokréta Önkormányzati Óvoda intézményvezetője 6. Pályázati felhívás a Szabó Dénes Általános Iskola igazgatói állásra Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 7. Pályázati felhívás a Bokréta Önkormányzati Óvoda óvodavezetői állásra Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 8. Tájékoztatás Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló../2011. ( ) számú rendelete előzetes hatásvizsgálatának eredményéről Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 9. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. ( ) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 10. Tájékoztató március 15. megünnepléséről Előadó: Csikós Krisztina, Művelődési Ház és Könyvtár mb. igazgató

3 3 11. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) sz. önkormányzati határozattervezete a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának - 2/2011. (01.27.) TT. sz. határozattal elfogadott Társulási megállapodása elfogadásáról. Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 12. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) sz. önkormányzati határozattervezete a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának - 3/2011. (01.27.) TT. sz. határozattal elfogadott Szervezeti és működési szabályzata elfogadásáról. Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 13. Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. ( ) rendelettervezete a helyi iparűzési adóról szóló 23/2004.(IV.30.) rendelet módosításáról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 14. A Holnap Hídjai programról Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 15. Tiszta udvar, rendes ház programról Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 16. Képviselő-testületi és Bizottsági ülések ülésrendjéről Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 17. Tájékoztató a január 31. óta történt eseményekről Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester Dr. Homoki-Szabó Róbert: Ismerteti az írásos meghívó alapján a tárgyalandó napirendi pontokat, viszont mielőtt elkezdődne az ülés, egy-két kiegészítéssel szeretne élni: A mai rendkívüli testületi ülés apropóját az adta, hogy az előző testületi ülést berekesztette, és értelemszerűen az akkor elmaradt napirendi pontokat folytatnák. A költségvetés lenne az első. Mint látható, sok civil egyesületnek és alapítványnak, civil kezdeményezésnek a vezetőjét meghívta a mai testületi ülésre, ez nem véletlen: a költségvetés tárgyalása során érinteni fogja az őáltaluk működtetett egyesületeket,

4 4 alapítványokat olyan mértékben, amennyiben az önkormányzat által adott támogatás milyen formában kerül kifizetésre, egyáltalán ki lesz-e fizetve a szervezetek részére. Ez nem véletlen, a költségvetés tárgyalását a február 14-i munkaterv szerinti testületi ülésen vétóval illette, azaz a képviselő-testület abbéli döntését megvétózta, ezért került újra napirendre a költségvetés. Megítélése szerint az a költségvetés-tervezet jó, amit február 14-én előterjesztettek, tehát 3 millió Ft-os működési hiánnyal számolva. A Testület pedig egy Ft-os működési hiánnyal kalkuláló költségvetést akar elfogadtatni az önkormányzattal, ez ellen vétójoggal élt. Amennyiben a Testület ismételten ezt a Ft-os hiánnyal számoló költségvetési tervezetet fogadja el, és vegyünk föl működési hitelt, mint polgármester, nem hajlandó ezt a működési hitelt felvenni, ugyanis polgármesterként ő felel a költségvetésért, és nem szeretné az önkormányzatot működési hitellel sújtani. Ebben az esetben át kell gondolni, hogy a nem kötelezően ellátandó, tehát az önként vállalt feladatokra, mekkora összeget szánjunk. Azon intézményekre gondol, mint az egyesületek, civil kezdeményezések, az ezekre nyújtott támogatásokat vissza kell majd vonni a költségvetésbe akár ezen év 2. feléig vagy egészen évvégéig. Emiatt kérte, hogy jöjjenek el, és ne utólag szerezzenek róla tudomást, hogy nem kapják meg a támogatást. Azért nem kapják meg, mert a működési hitelt nem szeretné felvenni, és ezentúl azokat a pénzeket kell elvonni, amelyek nem kötelezően ellátandó feladatok. Elöljáróban ennyit szeretett volna elmondani, a meghívóban mindenki láthatta a javasolt napirendi pontokat, annyival szeretné még kiegészíteni, hogy múlt hét szerdán a képviselő-testület tagjai jelen voltak akkor, amikor az Equinox Consulting Kft. pályázatíró céggel szerződést kötött az önkormányzat. Ők szerdán tájékoztatást adtak arról, mit javasolnak az önkormányzat számára, hogy milyen pályázatokon induljon el. 3 olyan javaslatot terjesztettek elénk, mint: - a kerékpárút vonatkozásában, illetőleg azok az - alternatív megoldási lehetőségek terén, amelyekkel csökkenteni tudnánk az energia-felhasználásunkat, tehát a gázenergiának a kiváltását vagy csökkentését, - a 3. pedig a piactérnek a befedésére vonatkozó pályázat. Ebben a 3-ban gondolkodtunk, és konkrétan az energiafelhasználás csökkentésére vonatkozó pályázati lehetőségek körében javasolták, hogy vegyük föl egy olyan céggel a kapcsolatot, amely alternatívákat tudna számunkra felvázolni, hogy melyik lenne a leghatékonyabb az önkormányzat számára. Ez lehet: - a termálvíz hasznosítása, - napenergia hasznosítása, - a föld hőenergiájának a hasznosítása, - szélenergia. Mivel ezen a téren nincsen szakember az önkormányzatnál, és a képviselőtestületben sincs semmilyen szakember, ezért egy céget javasoltak a számunkra, a képviselők a mai nap folyamán megkapták ennek a cégnek az ajánlatát, ez a Körös Consult Kft., amely egy budapesti cég. Őket is napirendre szeretné venni, és az övék lenne az utolsó napirendi pont, jelesül a 18. számú.

5 5 Aki ezeket a javasolt napirendi pontokat elfogadja, illetőleg ha kérdés, módosító indítvány ezzel kapcsolatban felmerül, kéri, kézfelemeléssel jelezzék! Kiss Anikó megérkezett a testületi ülésre. Kovács Gábor: Egy kiegészítéssel élne: az első napirendi pontot tegyék utoljára, ez elé helyezzék be a Társberuházói megállapodás elfogadásáról szóló 117/2010.(IX.03.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról című előterjesztést, illetve [a továbbiakban = ill.] Tompa Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz-tisztítótelep kialakítása beruházás megvalósítási szakaszára vonatkozó beruházói döntésekről hozott 89/2010.(VIII.09) számú képviselő-testületi határozat módosításáról című napirendi pontokat. Ezek kerüljenek a végére, és az összes többivel pedig kezdjünk, hiszen itt eléggé fajsúlyos témák lesznek, amelyekre idő kell. Ha van olyan téma, amellyel gyorsan tudunk végezni, akkor tegyük előre. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Más módosító javaslat? Kucsó István: Napirend előtti felszólalásra jelentkezik, Dr. Homoki-Szabó Róbert helyt ad ezen kérésének. Kiss Anikó: Szeretné kifejteni a további ülésrend mikéntjét, nehezményezi, hogy Fenyvesi Zoltán képviselőtársa legutóbbi testületi ülésen tett javaslatával nem foglalkozott a Testület, sem Polgármester úr. Az ülésrendet ismét napirendre szeretné tűzni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Megkérdezhetem, hogy mi a kérdés? Kiss Anikó: Nincs kérdés. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Akkor mi a módosító indítványa, vagy mi a javaslata Kiss Anikónak? Fejtse ki, mit akart ezzel mondani. Mert az, hogy ki dönthet, és ki terjeszthet elő ügyeket, azt Tompa Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata [a továbbiakban: SzMSz] határozza meg. Amit Fenyvesi Zoltán ajánlott, az a 16. napirendi pont. Kiss Anikó: Tehát akkor az már benne van? Dr. Homoki-Szabó Róbert: Ez a meghívóban benne volt! Kiss Anikó: Az SzMSz módosításával kapcsolatban lenne egy felvetése, miszerint ne 3 nappal, hanem 3 munkanappal hamarabb kapják meg a testületi ülésre az anyagokat. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Majd a márciusi testületi ülésen ez egy előterjesztés formájában meg fog jelenni. Kiss Anikó: Jó!

6 6 Dr. Homoki-Szabó Róbert: A költségvetést azért tette az elejére [1. pontnak], mivel közel 10 civil személyt hívott meg ebben az ügyben. Azért tette első napirendi pontra, hogy ők is érdemben bele tudjanak szólni, és hozzá tudjanak szólni ehhez a kérdéshez. Kovács Gábor: Azok az előterjesztések, amelyek az előbbiek előtt állnak, kb. 1-1,5 órát vennének igénybe, szerinte azok is legalább olyan fontos súlyúak, de nem kell azokat annyira széles körben szétszedni és megtárgyalni, mint egy költségvetést, ezért úgy gondolja, hogy a rövidebb napirendi pontok után a költségvetést későbbre helyezzék, mert a meghívottak ennyivel csak meg tudják őket tisztelni, hogy kivárják ezt az időpontot. Köszöni szépen. Dr. Homoki-Szabó Róbert: A meghívottakhoz fordul, hogy Nekik megfelel-e. Megállapítja, hogy egyöntetűen elfogadták. Kérdezi Kovács Gábort, hogy melyik ponttal kezdjenek. Kovács Gábor: A 4-es ponttal. A 3. menne a 15. helyére, a 2. a 16.-ra, az 1-es a 17-esre. Fenyvesi Zoltán megérkezett a képviselő-testületi ülésre. Fenyvesi Zoltán: Szeretné a lakossági fórumon elhangzottakat is egy napirendi pontként felvenni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Az utolsó napirendi pont lesz az önkormányzati költségvetés után a lakossági fórumon elhangzottak. Kucsó István: De nem. Fenyvesi Zoltán: A költségvetés előtt szeretné. Dr. Homoki-Szabó Róbert: A napirendi pontokról fogunk most szavazni, aki elfogadja, hogy az önkormányzati költségvetés lesz az utolsó, előtte a lakossági fórumon, előtte a Társberuházói megállapodás, előtte pedig a szennyvíz, és ezek után értelemszerűen az összes többi tolódik az 1. pontig. Aki megszavazza ezeket a napirendi pontokat, kéri, kézfelemeléssel jelezze! A Képviselő-testület 7 Igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontokat fogadta el:

7 7 NAPIRENDI PONTOK 1. Tájékoztató az iskolai beiratkozás lehetőségéről (Szabó Dénes Általános Iskola) Előadó: Kucsó István, a Szabó Dénes Általános Iskola igazgatója 2. Tájékoztató az óvodai beíratás lehetőségéről (Bokréta Önkormányzati Óvoda) Előadó: Szűcs Józsefné, a Bokréta Önkormányzati Óvoda intézményvezetője 3. Pályázati felhívás a Szabó Dénes Általános Iskola igazgatói állásra Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 4. Pályázati felhívás a Bokréta Önkormányzati Óvoda óvodavezetői állásra Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 5. Tájékoztatás Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének, Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló../2011. ( ) számú rendelete előzetes hatásvizsgálatának eredményéről Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 6. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. ( ) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 7. Tájékoztató március 15. megünnepléséről Előadó: Csikós Krisztina, Művelődési Ház és Könyvtár mb. igazgató 8. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) sz. önkormányzati határozattervezete a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának - 2/2011. (01.27.) TT. sz. határozattal elfogadott Társulási megállapodása elfogadásáról. Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 9. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011. ( ) sz. önkormányzati határozattervezete a Dél-Alföldi Térségi Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Tanácsának - 3/2011. (01.27.) TT. sz. határozattal elfogadott Szervezeti és működési szabályzata elfogadásáról. Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester

8 8 10. Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testületének /2011. ( ) rendelettervezete a helyi iparűzési adóról szóló 23/2004.(IV.30.) rendelet módosításáról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző 11. A Holnap Hídjai programról (szóbeli előterjesztés) Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 12. A Körös Consult Kft. szerződésének megtárgyalása (szóbeli előterjesztés) Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 13. Tiszta udvar, rendes ház programról (szóbeli előterjesztés alapján) Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 14. Képviselő-testületi és Bizottsági ülések ülésrendjéről (szóbeli előterjesztés) Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 15. Tájékoztató a január 31. óta történt eseményekről (szóbeli előterjesztés) Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 16. Tompa Város szennyvízcsatornázása és szennyvíz-tisztítótelep kialakítása beruházás megvalósítási szakaszára vonatkozó beruházói döntésekről hozott 89/2010.(VIII.09.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 17. A Társberuházói megállapodás elfogadásáról szóló 117/2010.(IX.03.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester 18. Tájékoztató a lakossági fórumon elhangzottakról (szóbeli előterjesztés alapján) Előadók: Fenyvesi Zoltán, Kovács Gábor, Kucsó István képviselők 19. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.( ) rendelet-tervezete az önkormányzat évi költségvetéséről Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester Kucsó István: Napirend előtti felszólalását visszavonja. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Gavlik Melinda aljegyző számára címeztek [aznap] reggel egy névtelen levelet, kéri, hogy olvassa fel a jelenlévőknek. Kovács Gábor: De azt ne [olvassák fel]! Gavlik Melinda: A végén szerette volna felolvasni.

9 9 Dr. Homoki-Szabó Róbert: Azért olvassa fel most, mert a levélben elhangzottak Kovács Sándor tanyagondnokot is érintik. Gavlik Melinda: Ma reggel kapott egy névtelen levelet, ezt most felolvassa a megjelenteknek. A dokumentum a jegyzőkönyvhöz csatolva. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Köszönöm szépen! Megadja Kovács Sándornak a szót, személyes érintettség folytán. Fenyvesi Zoltán kiment a teremből. Kovács Sándor: Elöljáróban annyit el szeretne mondani, hogy nem volt sem Belágyi Mihály [volt polgármester], sem pedig Dr. Homoki-Szabó Róbert kegyeltje, fél óra ebédidő neki is jár, általában az ebédidőt 13 óra és 13 óra 30 között szokta kivenni, akkor esetleg láthatják az autóját a háza előtt. Az ebédidő megoldása számára attól függ, hogy a külterületi ebédhordással mikor végez, ebből eddig soha nem volt probléma a korábbi 4 év alatt. A marmonkannás dologról pedig annyit, hogy van, aki nem tudja, hogy ő pl. név szerint Gilicze Vince bácsinak is üzemanyagot szállít a motorjába, és másoknak is több esetben. Ennyit tud mondani a marmonkannáról, bővebben ezt a rágalmat nem is kívánja vesézni, aki nem tudja, hogy az ő munkaköréhez mi tartozik, az inkább kérdezze meg őt először. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Így van! Kovács Sándor: Mivel még nem támadják szavai miatt, ezért még egy mondatot el szeretne mondani: ha meglátják Csenger Árpád boltjában vagy bárhol, akkor nem a feleségének vásárol be, hanem a külterületen élő, magányos, egyedülálló embereknek! Gázt cserél, üzemanyagot visz nekik, gyógyszert vált ki, ez a tanyagondnok feladata. Ha Szalai Mihály László boltjában meglátják munkaidőben, ez sem azt jelenti, hogy saját magának vagy családjának vásárol be, mivel náluk egyébként is a felesége szokott bevásárolni. Aki ilyen vádakat hoz, annak szívesen ad tájékoztatást arról, hogy milyen feladatkört lát el. Abban az értelemben kötetlen a munkaideje, hogy folyton utazik az autóval, és több helyen meg kell fordulni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Köszönöm szépen! Én annyit kértem Tőled, hogy naponta 1-szer menjél haza délidőben ebédelni, ebben megállapodtunk. Kovács Sándor: Ebben megegyeztünk, de az a fél óra többet nincs, ebédkor már nem fogok hazamenni, nem fogják látni otthon a kocsit. Dr. Homoki-Szabó Róbert: A levél reá vonatkozó részéről csak annyit szeretne mondani, hogy a lakossági fórumon számszakilag már jelezte, hogy mekkora az az összeg, amiről már lemondott, ez 4 év vonatkozásában Ft. Mindezt azzal, hogy az illetményének a 11-es szorzatát fogadta el, és értelemszerűen ennek a 30 %-os költségtérítését. A napirendi pontok tárgyalása.

10 10 1. Tájékoztató az iskolai beiratkozás lehetőségéről (Szabó Dénes Általános Iskola) Előadó: Kucsó István, a Szabó Dénes Általános Iskola igazgatója Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Kucsó István: Az intézményvezetőknek kötelezettségük a fenntartó irányába jelezni a beiratkozás időpontját, és ezen előterjesztéssel ezt tette meg. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Köszönöm szépen. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Mivel több kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a Tájékoztatóban elhangzottakkal, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 2. Tájékoztató az óvodai beíratás lehetőségéről (Bokréta Önkormányzati Óvoda) Előadó: Szűcs Józsefné, a Bokréta Önkormányzati Óvoda intézményvezetője Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Az óvoda részéről nem tud itt lenni Szűcs Józsefné intézményvezető, ezért felolvassa az előterjesztésben leírtakat. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Mivel több kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a Tájékoztatóban elhangzottakkal, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 3. Pályázati felhívás a Szabó Dénes Általános Iskola igazgatói állásra Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

11 11 Dr. Homoki-Szabó Róbert: A pályázati felhívást már a Bizottság tárgyalta, kérdés, javaslat, módosító indítvány akad-e ezzel kapcsolatban? Nincs? Nekem viszont lenne egy kérdésem. Gavlik Melinda: Benne szerepel a Közigállás publikálási időpontja, tehát az utolsó mondatot vegyük ki belőle, mielőtt a T. Képviselő-testület elfogadja, mert ez már értelmét vesztette. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Akkor a dátum mire változzon? Gavlik Melinda: 3 vagy 4 napot kell rászámolni. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Akkor legyen március 4. Tehát ezzel a módosítással szavazunk róla. A képviselőkhöz intézne egy kérdést: több helyről visszajött az az információ, hogy az állam kézbe akarja venni a pedagógusi kart. Ez jövő év januártól valósulna meg, ebben az esetben az 5 éves pályázati kiírás megbízási időtartamával egyetértenek-e, vagy azt mondják, hogy megbízzák 1 évre az iskolaigazgatót, aki majd a pályázatot benyújtja, és a Testület elfogadja, és onnantól kezdve a fenntartónak a döntésére bíznák, hogy kivel szeretne együttdolgozni, vagy pedig a Testület 5 évre bebetonoz ide valakit. Kovács Gábor: Maximálisan elégedett a jelenlegi iskolaigazgatóval, és a következő 5 éven keresztül egy ilyen szakemberrel szeretne együttdolgozni. Akit a képviselőtestület nevez ki, azzal az emberrel a bizalom és a kommunikáció is oda-vissza maximális maradhat, ezért nem támogatja az 1 éves felvetést. Hangsúlyozza, hogy az iskolaigazgató személyét úgyis a Testület fogja eldönteni, annak ellenére, hogy az állam akar erről a posztról rendelkezni. Nem tartja biztosnak, hogy a közoktatást egyáltalán ilyen módon át tudja majd szervezni az állam, mivel konkrétumok még nincsenek. Az 5 évet a képviselő-testületnek fel kell vállalnia. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Mivel több kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az előterjesztésben foglalt pályázati felhívással, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodással a következő határozatot fogadta el: 15/2011.(II.28.) számú képviselő-testületi határozat: A Szabó Dénes Általános Iskola intézményvezetői állásának pályázati felhívása elfogadásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szabó Dénes Általános Iskola intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatot az alábbi tartalommal:

12 12 Tompa Város Önkormányzata A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. 20/A alapján pályázatot hirdet Szabó Dénes Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) Munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: augusztus 15. A munkavégzés helye: Tompa, Bem utca A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. szerint, az iskola irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. Rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, jogszabályban előírt felsőfokú pedagógusi végzettség továbbá pedagógus szakvizsga másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; Szakirányú pedagógiai gyakorlat, továbbá legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás Büntetlen előélet, cselekvőképesség A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat benyújtása: egy példány teljes pályázati anyag (vezetői program, szakmai önéletrajz, csatolandó dokumentumok) A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat, az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolatát, a büntetlen előélet igazolására szolgáló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes

13 13 adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához, továbbá nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz A munkakör betöltésének időpontja: augusztus 16. A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenést követő 30. nap. A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Gavlik Melinda aljegyző A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Tompa Város Önkormányzata (6422. Tompa, Szabadság tér 3.) címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: igazgató. A pályázat elbírálásának rendje, módja: döntés a pályázat benyújtása utáni bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítását követő képviselő- testületi ülés. A pályázat elbírálásának határideje: A szakértői bizottság írásbeli véleményének, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben felsorolt, egyéb véleményezésre jogosultak véleményezési határidejének lejártát követő első testületi ülés. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Tompa Város Önkormányzatának honlapja ( Oktatási és Kulturális Közlöny Tompa, március hó 04. Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, aljegyző Helyben

14 14 - Pénzügyi csoport, - Szabó Dénes Általános Iskola. 4. Pályázati felhívás a Bokréta Önkormányzati Óvoda óvodavezetői állásra Előadó: Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Dr. Homoki-Szabó Róbert: A pályázati felhívásban foglalt tartalmi kellékeket a Bizottság már tárgyalta, ez került most a Testület elé. Március 4. a módosítás dátuma értelemszerűen. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Mivel több kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kéri a képviselő-testületet, aki egyetért az előterjesztésben foglalt pályázati felhívással, kézfelemeléssel szavazzon. A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot fogadta el: 16/2011.(II.28.) számú képviselő-testületi határozat: A Bokréta Önkormányzati Óvoda intézményvezetői állásának pályázati felhívása elfogadásáról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Bokréta Önkormányzati Óvoda intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázatot az alábbi tartalommal: Tompa Város Önkormányzata A Közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. 20/A alapján pályázatot hirdet Bokréta Önkormányzati Óvoda Intézményvezető (magasabb vezető) Munkakör betöltésére A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozott idejű közalkalmazotti jogviszony Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama: augusztus 15.

15 15 A munkavégzés helye: Tompa, Szentháromság tér 16. A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: A közoktatásról szóló évi LXXIX. Tv. Szerint, az óvoda irányítási, ellenőrzési, munkáltatói feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti feladatok ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. Tv. Rendelkezései az irányadók. Pályázati feltételek: Főiskola, jogszabályban előírt felsőfokú óvodapedagógusi végzettség továbbá pedagógus szakvizsga másodszor és további alkalommal történő megbízás esetén a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség; Szakirányú pedagógiai gyakorlat, továbbá legalább 5 év feletti szakmai gyakorlat A nevelési-oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás, illetve a megbízással egyidejűleg pedagógus munkakörben történő, határozatlan időre szóló alkalmazás Büntetlen előélet, cselekvőképesség vagy A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat benyújtása: egy példány teljes pályázati anyag (vezetői program, szakmai önéletrajz, csatolandó dokumentumok) A pályázathoz csatolni kell: a szakirányú pedagógiai gyakorlatot igazoló dokumentumokat, az iskolai végzettséget igazoló oklevelek másolatát, a büntetlen előélet igazolására szolgáló 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, továbbá a pályázó nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázó hozzájárul-e a személyét érintő ügy nyilvános ülésen történő tárgyalásához, továbbá nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy intézményvezetői megbízása esetén vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének eleget tesz A munkakör betöltésének időpontja: augusztus 16. A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási és Kulturális Közlönyben történő megjelenést követő 30. nap.

16 16 A pályázati kiírással kapcsolatban további információt nyújt: Gavlik Melinda aljegyző A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak Tompa Város Önkormányzata (6422. Tompa, Szabadság tér 3.) címére történő megküldéssel. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:.., valamint a munkakör megnevezését: óvodavezető. A pályázat elbírálásának rendje, módja: döntés a pályázat benyújtása utáni bizottsági meghallgatás és javaslat kialakítását követő képviselő- testületi ülés. A pályázat elbírálásának határideje: A szakértői bizottság írásbeli véleményének, valamint a közalkalmazottakról szóló évi XXXIII. törvény végrehajtásáról a közoktatási intézményekben szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletben felsorolt, egyéb véleményezésre jogosultak véleményezési határidejének lejártát követő első testületi ülés. A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: Tompa Város Önkormányzatának honlapja ( Oktatási és Kulturális Közlöny Tompa, március hó 04. Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester A határozatról értesül: - valamennyi képviselő, jegyző, aljegyző Helyben - Pénzügyi csoport, - Bokréta Önkormányzati Óvoda. Fenyvesi Zoltán visszajött az ülésterembe. 5. Tájékoztatás Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló.../2011. ( ) számú rendelete előzetes hatásvizsgálatának eredményéről Előadó: Gavlik Melinda aljegyző Az előterjesztés írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve.

17 17 Gavlik Melinda: Nem kíván kiegészítést fűzni hozzá, a Bizottság megtárgyalta már, és elfogadta. Erre a hatásvizsgálatra a évi CXXX. tv. a jogalkotásról szóló törvény- miatt van szükség, most már az új szabályozás előírja, hogy mielőtt egy rendeletet alkotunk, erről egy hatásvizsgálatot kell készíteni, ez a tájékoztatás a rendeletnek a hatásvizsgálata, tehát erről szól az egész. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Mivel több kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kéri a Képviselő-testületet, aki egyetért a Tájékoztatóban elhangzottakkal, kézfelemeléssel szavazzon! Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen szavazattal a Tájékoztatóban foglaltakat elfogadta. 6. Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének../2011. ( ) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Előadó: Gavlik Melinda aljegyző Az előterjesztés és rendelettervezet írásban a jegyzőkönyvhöz mellékelve. Gavlik Melinda: A hatásvizsgálat szól erről a rendeletről, a rendeletnek 8. -át a Bizottsági ülésen megtárgyalták, és ott annyi kiegészítést tettek, hogy a 8. G), C) pontjában lévő intézményvezető szállítása szövegrész kiegészül azzal, hogy házi gondozók és családgondozók szállítása. Abban állapodtak meg, hogy 1 hónap múlva ismételten felülvizsgálásra kerül a rendelet ezen rész miatt. A következő módosítása még a 4. számú mellékletben a térítési díjak meghatározása. Tehát nem március 1- jétől, hanem a kihirdetést követő naptól, vagyis március 2-tól lép életbe az új rendelkezés. Dr. Homoki-Szabó Róbert: Mivel több kérdés, javaslat, hozzászólás nem hangzott el, kéri a Képviselő-testületet, aki ebben a napirendi pontban szereplő rendelettervezettel egyetért, kézfelemeléssel szavazzon! A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet fogadta el: Dr. Homoki-Szabó Róbert: Megállapítja, hogy a Képviselő-testület megalkotta a 4/2011.(III.01.) számú önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról.

18 18 Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011.(III.01.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2011. (III.01.) számú rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 1. (2) bekezdésében és a 92. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. FEJEZET Általános rendelkezések A rendelet célja 1. E rendelet célja, hogy Tompa Város Önkormányzat területén megállapítsa a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokat, azok igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját, a fizetendő térítési díjak mértékét. A rendelet hatálya 2. A rendelet hatálya kiterjed a Tompa Város Önkormányzat közigazgatási területén élő a) bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező magyar állampolgárokra, b) bevándoroltakra és letelepedettekre, c) hontalanokra, d) a magyar hatóság által menekültként elismert személyekre, e) az Szt. 6. -ában meghatározott hajléktalan személyekre, f) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik.

19 19 Értelmező rendelkezések 3. E rendelet alkalmazásában a Szt. 4. -ában meghatározott értelmező rendelkezéseket kell alkalmazni. Hatáskörök, jogorvoslatok 4. (1) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint első fokon eljáró hatóság hatáskörébe tartozik az alábbi szociális alapszolgáltatások biztosítása: a) tanyagondnoki szolgáltatás b) étkeztetés (2) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt tanyagondnoki szolgáltatással és étkeztetéssel kapcsolatos hatáskörét Tompa Város Polgármesterére (a továbbiakban: polgármester) ruházza át. (3) A polgármester az étkeztetés megállapításáról szóló döntéséről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét (a továbbiakban együtt: igénylő). Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. (4) Ha az igénylő a polgármester elutasító értesítését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül Tompa Város Képviselő-testületéhez fordulhat. Ilyen esetben a képviselő-testület határozattal dönt. (5) Ha az igénylő a polgármester 5. a)-d) pontjai alapján meghozott határozatában foglaltakat vitatja, akkor a határozat kézhezvételtől számított 15 napon belül Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületéhez címzett, de a polgármesternél benyújtott illetékmentes fellebbezéssel élhet. (6) A Képviselő-testület határozata ellen a kézhezvételt követő naptól számított 30 napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Bács-Kiskun Megyei Bírósághoz lehet fordulni. Az ellátás megszüntetésének eseti és módja 5. A polgármester az ellátást határozattal megszünteti az alábbi esetekben: a) az igénybevevő illetve a törvényes képviselő kérelmére, b) az igénybevételére jogosultság hiányában került sor, c) az igénybevételre való jogosultság a jogosultság megállapítását követően megszűnt, d) az igénybe vevő meghalt. A szociális alapszolgáltatások igénybevétele 6. (1)A szociális alapszolgáltatások igénybevétele önkéntes, az igénybevétel az igénylő szóbeli vagy írásbeli kérelmére, indítványára történik.

20 20 (2) A tanyagondnoki szolgáltatást az igénylő a tanyagondnoknál vagy a Polgármesri Hivatal 1. sz. szobájában kérelmezheti. (3) Az étkeztetés esetén a kérelem előterjesztésekor be kell nyújtani e rendelet 1. számú melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint e rendelet 9. a)-f) pontjában foglalt valamely feltétel fennállását igazoló iratot, a Polgármesri Hivatal 1. számú irodájában. (4) Az étkeztetés megkezdésekor a polgármester az igénylővel e rendelet 2. sz. mellékletében foglalt megállapodást köti. II. FEJEZET Szociális szolgáltatások Az ellátások formái 7. Tompa Város Önkormányzata a szociálisan rászorultak részére az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja: a) tanyagondnoki szolgáltatás b) étkeztetés 7/A. (1) A házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, az időskorúak nappali intézményi ellátása, az időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása, a támogató szolgálat, a közösségi ellátás, a családsegítés és a demens betegek bentlakásos intézményi ellátása a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ keretein belül működik, demens betegek vonatkozásában kiskunhalasi telephellyel. (2) Az egyes ellátásokért fizetendő intézményi térítési díjakat e rendelet 5. sz. melléklete tartalmazza. (3) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás személyi térítési díját az ellátást igénybe vevőnek havonként a tárgyhónapot követő 10. napjáig kell befizetni az ellátást nyújtó intézménynél, amit az intézmény az azt követő napon befizet a Szociális Szolgáltató Központ elszámolási számlájára. (4) Törvényi felhatalmazás alapján a fenntartó jogkörében eljáró Társulási Tanács (továbbiakban Társulási Tanács) a személyi térítési díjat csökkentheti vagy elengedheti. (5) Amennyiben az ellátott a személyi térítési díjat önhibáján kívül megfizetni nem tudja, a kérelemre okot adó körülmény keletkezésétől számított 15 napon belül a fenntartóhoz fordulhat a személyi térítési díj elengedése illetve csökkentése iránt. (6) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai szervezeti egység vezető (továbbiakban szakmai vezető) és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat elengedheti, ha:

21 21 a) ellátást igénybe vevő a térítési díjat önhibáján kívül nem képes megfizetni szociális, egészségügyi, vagyoni, lakhatási körülményeire tekintettel, b) a térítési díj fizetésére kötelezett létfenntartását egy éven túli munkanélküliségének fennállása, illetve a család aktív korú tagjainak munkanélkülisége és/vagy tartós keresőképtelensége miatt a térítési díj megfizetése súlyosan veszélyezteti. (7) Társulási Tanács az ellátott kérelmére, a szakmai vezető és a Szociális Bizottság javaslata alapján a személyi térítési díjat csökkentheti, ha: a) a térítési díj fizetésére kötelezett rendszeres szociális segélyben, emelt összegű családi pótlékban, vagy közgyógyellátásban részesül, b) a térítési díj fizetésére kötelezett családjában az egy főre eső rendszeres havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át nem éri el. (8) A szakmai vezető ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a szakmai vezető 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Amennyiben a határidő eredménytelenül telik el, a szakmai vezető a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (9) A nyilvántartott díjhátralékról a szakmai vezető negyedévenként tájékoztatja a fenntartót a térítési díjhátralék behajtása vagy a behajthatatlan hátralék törlése érdekében. (10) A (3)-(9) bekezdések a 7/A. (1) bekezdésében felsorolt ellátásokra vonatkoznak. Tanyagondnoki szolgáltatás 8. (1) A külterületi vagy egyéb belterületi, valamint a tanyasi lakott helyek intézményhiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgáltatáshoz, valamint egyes alapszolgáltatásokhoz való hozzájutás biztosításhoz, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítéséhez szükséges feladatokat az I. számú tanyagondnoki szolgálat és II. számú tanyagondnoki szolgálat látja el. (2) Az I. számú tanyagondnoki szolgálat és II. számú tanyagondnoki szolgálat által ellátandó körzetek határait e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. (3) A tanyagondnoki szolgáltatás által ellátandó feladatok: a) közreműködés az étkeztetésben, b) közreműködés a közösségi és szociális információk szolgáltatásában, c) az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így ca) a háziorvosi rendelésre szállítás, cb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, cc) gyógyszerkiváltás és gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása; d) Az óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása

22 22 da) az óvodába, iskolába szállítás, db) iskolai rendezvény keretében gyermekek szállítása; e) Segítség napi tevékenység ellátásban ea) idősek napközi otthonába szállítás, eb) bevásárlás, ügyek intézése; f) Polgármesteri hivatal ügyintézőinek szállítása ügyintézési feladat ellátására, g) a Halasi Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Szolgáltató Központ tompai bentlakásos ápoló, gondozó otthonának feladatait segíteni ga) bentlakók kórházba szállítása, gb) beszerzések intézése, gc) intézményvezető szállítása. Étkeztetés 9. A polgármester étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodik, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen a) aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte, b) akinek egészségi állapota alapján az egészségkárosodás mértéke legalább 50%, c) aki fogyatékossági támogatásban részesül, d) aki pszichiátriai beteg, e) aki szenvedélybeteg, vagy f) aki hajléktalan. Térítési díjak 10. (1) A tanyagondnoki szolgáltatás térítésmentes. (2) A szociális étkeztetésért személyi térítési díjat az Szt (2) bekezdésben meghatározott személy köteles megfizetni. (3) Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete az étkeztetés intézményi térítési díját minden évben március 1. napjáig állapítja meg, illetve szükség esetén július 31. napjáig. (4) A személyi térítési díj összege a megállapítás időpontjától függetlenül évente két alkalommal vizsgálható felül és változtatható meg, kivéve ha a jogosult jövedelme a) olyan mértékben csökken, hogy az e törvényben meghatározott térítési díj fizetési kötelezettségének nem tud eleget tenni, b) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át meghaladó mértékben növekedett. (5) A intézményi térítési díj felülvizsgálata során megállapított új személyi térítési díjat a felülvizsgálatot követő hónap első napjától kell megfizetni.

23 23 (6) A személyi térítési díj összege azonban nem haladhatja meg az Szt. 119/C. (1) bekezdésének a) pontja és a (2) bekezdésének a) pontja szerinti jövedelem 30%-át. (7) A polgármester ingyenes ellátásban részesíti azt az ellátottat, aki jövedelemmel (Szt. 119/C. (1) bek. a) pontja és a (2) bek. a) pontja) nem rendelkezik. (8) A polgármester a személyi térítési díjat csökkenti, ha a) ha a háziorvos és a gyógyszertár által igazolt gyógyszerköltség az egy főre jutó jövedelem 30 %-át meghaladja, vagy b) havonta fizetett törlesztő részlet az egy főre jutó jövedelem 20 %-át meghaladja. (9) A polgármester ellenőrzi, hogy a megállapított térítési díj befizetése havonként megtörténik-e. Ha a kötelezett a befizetést elmulasztotta, a polgármester 15 napos határidő megjelölésével a fizetésre kötelezett személyt illetve annak törvényes képviselőjét írásban felhívja az elmaradt térítési díj befizetésére. Ha a határidő eredménytelenül telt el, a polgármester a kötelezett nevét, lakcímét és a fennálló díjhátralékot nyilvántartásba veszi. (10) Az étkeztetés intézményi térítési díját e rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. Záró rendelkezések 11. (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépésétől indult ügyekben kell alakalmazni. (2) E rendeletben nem szabályozott kérdésekre A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. tv., A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II.17.) Korm. rendelet, valamint A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet rendelkezéséit kell alkalmazni. (3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Tompa Város Önkormányzati Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló 4/2008. (IV.01.) sz. rendelete, valamint az azt módosító 15/2009.(V.19.), 24/2009.(IX.11.), 2/2010.(II.16.) és a 10/2010.(VI.01.) rendeletek. Tompa, február 10. Dr. Homoki-Szabó Róbert polgármester Gavlik Melinda aljegyző

24 24 III. FEJEZET Mellékletek II. JÖVEDELEMNYILATKOZAT Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó személyes adatok: 1. sz. melléklet a 4/2011. (III.01.) rendelethez Név:... Születési név:... Anyja neve:... Születési hely, idő:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... (itt azt a lakcímet kell megjelölni, ahol a kérelmező életvitelszerűen tartózkodik) Telefonszám (nem kötelező megadni):... Az évi III. törvény 117/B. -a szerint a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos személyi térítési díj megfizetését az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy vállalja-e (a rovat kitöltése nem minősül tényleges vállalásnak): igen - ebben az esetben a jövedelemnyilatkozat további részét és a III. Vagyonnyilatkozat nyomtatványt nem kell kitölteni, nem Az ellátást kérelmező személyre vonatkozó jövedelmi adatok: A jövedelem típusa Nettó összege Munkaviszonyból és más foglalkoztatási jogviszonyból származó Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatások Nyugellátás és egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások Önkormányzat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Egyéb jövedelem Összes jövedelem Kiskorú igénybe vevő esetén a családban élőkre vonatkozó (nettó) jövedelmi adatok:

25 25 A család létszáma: fő Munkaviszonyból és más foglalkoztat ási jogviszonyb ól származó Az ellátást igénybe vevő kiskorú Társas és egyéni vállalkozásb ól, őstermelői, szellemi és más önálló tevékenységből származó Táppénz, gyermekgondozási támogatás ok Önkormány zat és munkaügyi szervek által folyósított ellátások Nyugellát ás és egyéb nyugdíjsze rű rendszere s szociális ellátások Egyé b jöve - dele m A közeli hozzátartozók neve, születési ideje Rokoni kapcsolat 1) 2) 3) 4) 5) ÖSSZESEN: (szükség esetén a táblázat sorai bővíthetők) Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek. A térítési díj megállapításához szükséges jövedelmet igazoló bizonylatokat egyidejűleg csatoltam. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak az eljárás során történő felhasználásához. Dátum: Az ellátást igénybe vevő (törvényes képviselő) aláírása I. Személyi adatok Tájékoztató a jövedelem- és a vagyonnyilatkozat kitöltéséhez

26 26 Család alatt az egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közösségét kell érteni. Közeli hozzátartozó a jövedelemvizsgálat vonatkozásában a házastárs, az élettárs, a húszévesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező; a huszonhárom évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytató; a huszonöt évesnél fiatalabb, önálló keresettel nem rendelkező, felsőoktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányokat folytató vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, korhatárra való tekintet nélkül a tartósan beteg, az autista, illetve a testi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos vér szerinti, örökbe fogadott, illetve nevelt gyermek, amennyiben ez az állapot a gyermek 25. életévének betöltését megelőzően is fennállt (fogyatékos gyermek), továbbá a 18. életévét be nem töltött gyermek vonatkozásában a vér szerinti és az örökbe fogadó szülő, illetve a szülő házastársa vagy élettársa. II. Jövedelmi adatok Jövedelem: a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, továbbá az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. A jövedelmi adatok alatt havi nettó jövedelmet kell érteni. A nettó jövedelem kiszámításánál a bevételt az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett összegben kell feltüntetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Nem minősül jövedelemnek, így a jövedelembe sem kell beszámítani a temetési segélyt, az alkalmanként adott átmeneti segélyt, a lakásfenntartási támogatást, az adósságcsökkentési támogatást, a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény keretében nyújtott pénzbeli támogatást, a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás melletti pótlékot, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díjat és külön ellátmányt, az anyasági támogatást, a szépkorúak jubileumi juttatását, a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatást, a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíjat, az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatást. Nem minősül jövedelemnek az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatás, az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvény alapján történő munkavégzés révén szerzett bevétel, továbbá a természetes személyek között az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatásra vonatkozó

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. február 12-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Horváth Béla, Kiss Anikó, Kovács Gábor,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 15-én tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról

Határozat 72/2014. (XII. 18.) A Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalról szóló megállapodás módosításáról 176 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. december 18-án 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 71/2014. (XII.

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E. 2014. december 22-én. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2014. december 22-én megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 74/2014. (XII.22.) számú határozata Tiszasasi Óvoda óvodavezetői

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pénzügyi Bizottsága 2008. február 25-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. számú tárgyalója Jelen vannak: Fodor Lajos bizottsági elnök Tímár Ella bizottsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

25. számú JEGYZŐKÖNYV

25. számú JEGYZŐKÖNYV 25. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. november 20. napján 16 órai kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott KÖZMEGHALLGATÁSSAL egybekötött Képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 6/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 4-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. május 31-én 14.30 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester Gulyás

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 14-én tartott nyílt képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 14-én tartott nyílt képviselő-testületi üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 14-én tartott nyílt képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert,

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 225-5/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 2015. február 24-én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 115/2015.(II.24.) számú határozata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 27-én 14 óra 30 perces kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137

Részletesebben

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I.

Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Bevezető rész I. Egységes rendelet, melyben eltérő színnel jelöltük az új rendelkezéseket és áthúzással a hatályát vesztő részeket! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2009.(III.30.) rendelete a szociális

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Martonvásár város Önkormányzat képviselő-testületének 2011. május 10-én megtartott soron kívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 13/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelete a Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás fenntartásában működő szociális intézmények

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat

Jegyzőkönyv. 8/2010. (II.08.) Kth. sz. határozat Ügyiratszám: 23-11/2010. Jegyzőkönyv Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2010. február 8-án, 15,00 órakor megtartott rendkívüli testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld Jelen vannak:

Részletesebben

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok:

2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E. Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: Gomba Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 24. napján megtartott nyilvános üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Az ülésen hozott rendeletek és határozatok: 1/2013. (I. 25.) önkormányzati

Részletesebben

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra

M e g h í v ó. Az ülés helye: Önkormányzati Tanácskozóterem - Egyházasdengeleg Az ülés ideje: 2013. március 20. (szerda) 14.00 óra Egyházasdengeleg Község Polgármestere 3043 Egyházasdengeleg Rákóczi út 79. Tel./fax.: 32/587 025 E-mail: hivatal@dengeleg.hu M e g h í v ó Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 17. napján tartott munkaterv szerinti nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 169/2012. (X.17.) kt. h. Közmeghallgatás

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 31-én tartott rendkívüli üléséről. Ágasegyháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6076 Ágasegyháza, Szent István tér 1. Web: http://agasegyhaza.hu Tel.:76/388-211 Fax: 76/388-387 E-mail: pmstrh@t-online.hu 2/2014. Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Szám: 22/2012. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én 18,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom:

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. április 14-i R E N D K Í V Ü L I N Y I L V Á N O S Ü L É S É N E K JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Rendelet: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18.

Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Lajosmizse Város Önkormányzata Iktsz: I/394/9/2013. Rendkívüli Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2013. április 18. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 50/2013. (IV. 18.) ÖH. Lajosmizse Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 263-11/2012. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. október 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról.

1. napirendhez: Döntés a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatási igény benyújtásáról. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 4-én 8.00 órakor kezdődő nyílt rendkívüli testületi ülésén, a Polgármesteri Hivatal, 2230 Gyömrő, Szabadság út 1. alpolgármesteri

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző,

JEGYZŐKÖNYV. Tanácskozási joggal meghívottak: - Császár László körjegyző - Leitnerné, Nagy Judit pü-i ügyintéző, Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. Bocfölde község Önkormányzati Képviselő-testülete 8943 Bocfölde, Ady u. 15. Sárhida község Önkormányzati Képviselő-testülete 8944

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2009. április 27-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete részérıl: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 1 Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 21/I/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 24-én (szerdán) du. 14 órai kezdettel

Részletesebben

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről

J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről J EGYZŐKÖNY V készült a Képviselő-testület 2008. január 24. napján megtartott rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme Enying, Kossuth u. 26. Jelen vannak: Tóth Dezső polgármester,

Részletesebben

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Kelebia Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011 július 28-án tartott üléséről. 168/2011.(VII.28.)sz. kt. határozat 169/2011.(VII.28.)sz.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. november 28. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Bodzás István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 11-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Loibl László Rumi László Szabó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei

A TARTALOMBÓL PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Helyi szociális rendelet. Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója. A Magyar Vöröskereszt hírei PÁTYI KURÍR PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA PÁTY XIII. évf. 4. szám 2004. április A TARTALOMBÓL Helyi szociális rendelet Páty Fejlesztéséért Alapítvány beszámolója A Magyar Vöröskereszt hírei Útépítés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Hévízgyörki Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. január 26-án megtartott rendes nyílt üléséről a Művelődési Ház házasságkötő helyiségében. Jelen vannak: Bobál István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről

JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről SZERENCS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉTŐL Szám: 25.002-12/2011/SzJO. JEGYZŐKÖNYV Szerencs Város Képviselő-testületének 2011. május 26-án tartott ülésének nyilvános részéről Jelen vannak: Koncz Ferenc, dr.

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 28-án tartott rendes nyílt testületi ülésén. 1 Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. november 30-án 16.00 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Márok Csaba polgármester Cseke Ottó alpolgármester

Részletesebben

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011.

SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. SZENTES VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL 6600 SZENTES, KOSSUTH TÉR 6. Iktatószám: U-13968-3/2011. Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete Tárgy: Csongrád Megyei Kormányhivatal törvényességi észrevétele Mell

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2013. március 27-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soros, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-29/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. március 1-jei ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző,

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző, Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Gyomaendrőd 10/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2012. április 26-i üléséről a Városháza Nagytermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Csömör Ágostonné kisebbségi önkormányzati képviselő kisebbségi önkormányzati képviselő I-17/2/2006. ikt. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2006. november 10-én megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 18-as számú helyiségében. Jelen

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselı-testülete, 2008. november 24-én tartott ülésérıl. Jelen vannak: Belágyi Mihály, Dusnoki Tibor, Gubics Lajos, Jakus Tünde, Kiss Anikó, Kovács Gábor, Kucsó István,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-40/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 29.-i

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: CS-0095- /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. szeptember 2-án 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1688-17 / 2011. Iktatószám: 1688-17 / 2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 5. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kistanács termében (8123 Soponya, Petőfi S.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 93. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. szeptember 25-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző

Készült Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Dr. Csorba Csaba jegyző, Megyeri László aljegyző Gyomaendrőd 15/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült 2013. május 30-i üléséről az Új Városháza üléstermében. Jelen vannak: Várfi András polgármester, Toldi Balázs alpolgármester Arnóczi István János, Béres János,

Részletesebben

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata

Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzata 2 Tolna Város Önkormányzata 13/2007. (IV.27.) Önkormányzati rendelete Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 13/2010.(XII.17.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Heréd község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat

Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1. az önkormányzat Nagymaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2007. (IV. 3.) önkormányzati rendelete 1 az önkormányzat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL 1 2014. november 18-tól hatályos állapot Nagymaros

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 17. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében.

Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános salföldi faluház hivatali helyiségében. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: S- 4-67 /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 25.- i nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. készült Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 12-én megtartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV készült 2015. március 12-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal földszinti tárgyaló terme, 2234. Maglód, Fő u. 12. Jelen vannak: Tabányi Pál polgármester, Kérges László

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

E L Ő T E R J E S Z T É S SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK TÁRGY: Szálka Község Önkormányzata képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi szabályozásáról (t e r v e z e t) E L Ő T E R J E S Z

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendkívüli nyílt üléséről Az ülés helye: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. Az ülés időpontja: 2015. november 19. 8 30 Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 26.-án megtartott nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 36-47 /2012. (IV. 26.) számú határozatok. d. rendeletek:

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Szám: 35/2010 Kt. BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT TARTALOMJEGYZÉK a Képviselő-testület 2010. december 14-én (kedden) 14 óra 15 perckor megtartott rendes, nyilvános ülésén hozott döntésekről Az ülés helye:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről.

JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. JEGYZŐKÖNYV A Képviselő-testület 2013. november 11-i üléséről. Időpontja: 2013. november 11. 19:05 órai kezdettel Helye: Kiskunlacháza Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: polgármester Dr. Fábián

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013.

J E G Y ZŐKÖNYV TERKA 18/2013. 18/2013. TERKA J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának tanácskozó termében 2013. október 28. napján 15:00 órai kezdettel a Szociális, Egészségügyi, Gyermekvédelmi, Közrend és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza

Jegyzőkönyv. Távol van: Bazin Géza Jegyzőkönyv Készült a Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottság és a Városgazdálkodási és üzemeltetési Bizottság együttes rendkívüli ülésén 2012. január 30. napján a Polgármesteri Hivatal Konferenciatermében

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május

Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Önkormányzati havilap XIX. évfolyam, 5.szám 2010. május Tápiószecső Nagyközségi Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(IV.30.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,

Részletesebben

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása

2. Napirendi pont: Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének elfogadása 1/2013.(II.14.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. február hó 14. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1. Napirendi pont: Beszámoló a két ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i üléséről 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2007. április 20-i közgyűlés üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV a Humánerőforrások Bizottság rendes, nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske, Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. november 26. 14 00 óra Az ülésen megjelent

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2014. július 28-án (hétfőn) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10-én tartott rendkívüli üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10-én tartott rendkívüli üléséről. 1 Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 10-én tartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán,

Részletesebben

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

22/2012. számú. 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a. Ikt.sz.: 7362-2/2012. 22/2012. számú 2012. december 12-i ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 175-190/2012. (XII. 12.) sz. Kth.

Részletesebben