JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők."

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) órakor megtartott - nyilvános - ülésről. Jelen vannak: (a mellékelt jelenléti ív szerint) Kiss Vince polgármester Molnár Krisztián alpolgármester Dr. Kiss Mónika Edina helyettes jegyző Molnár Szimonetta jkv. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. Meghívottak: Sándorfi Andrea - Családsegítő szolgálat Morvainé Hipszki Erika Gyermekjóléti szolgálat Távol maradt: Nick István képviselő Napirendi pontok: 1.) Családsegítő szolgálat évi beszámolója 2.) Gyermekjóléti szolgálat évi beszámolója 3.) Megyei fenntartású intézmények átszervezésének jóváhagyása 4.) Kistérségi alapító okirat módosítása 5.) Békefi ÁMK-t érintő kérdések - Intézmény szétválasztása - Óvodai intézményegység vezetőjének megválasztása 6.) Beiskolázási támogatás 7.) Iskolai tábor támogatása 8.) Lakbérek megállapítása 9.) Településen folyó beruházások előkészítése, benyújtott pályázatok értékelése 10.) Szúnyoggyérítés 11.) Költségvetést érintő költségek átcsoportosítása 12.) Jegyzői munkakör pályázata 13.) Önkormányzati Kft. ügyvezetői munkakörének meghirdetése 14.) Dr. Nagy Sándor ügyvéd eseti megbízása 15.) 0233/1 hrsz. alatti ingatlan adásvételének jóváhagyása a hulladéklerakó rekultivációja érdekében 16.) Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd eseti megbízása 17.) 0218/20 hrsz-ú saját használatú út átminősítése 18.) Polgármester beszámolója az aktuális kérdésekről 1

2 A polgármester a napirendi pontokat elfogadásra javasolta a testületnek. A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazattal elfogadta, egyéb napirendi pont felvételét nem kéri. (A Képviselő testület döntéseit az Önkormányzati törvényben meghatározottak szerint hozza meg, kivéve: a helyi népszavazás kiírásához, önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározásához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához, közterült elnevezéséhez, emlékmű állításához, melyekről minősített többséggel határoz.) A képviselő testület 7 tagból áll. Kiss Vince polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja az ülés határozatképes. A testület összehívása az SZMSZ szerint történt. Az ülésen jelenlévő képviselők száma: 6 fő. Kiss Vince polgármester felkéri Rendi Jánost és Csutora Gábor képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Képviselők a felkérést elfogadják, melyet a testület a felkért képviselők tartózkodása mellett egyhangú szavazattal - elfogadja. Tájékoztatja a képviselő-testületet az ülésről tv felvétel készül, mely későbbi időpontban kerül levetítésre a falutévében. 1.) Családsegítő Szolgálat évi beszámolója Kiss Vince polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm Sándorfi Andreát, megkérném, hogy ismertesse a évi beszámolóját. Sándorfi Andrea: Köszönöm szépen a szót. Sándorfi Andrea vagyok, a Családsegítő Szolgálat Családgondozója. Én október 11-én vettem át a települést az előző Családgondozótól. Összesen Rajkán 10 családdal kerületem kapcsolatba. Az előző családgondozó nagyon jól feltérképezte itt a rászoruló családokat. Én idekerülésem alkalmával az összes családot meglátogattam, felvettem velük a kapcsolatot, úgy érzem, hogy sikerült a bizalmukba férkőznöm. Heti rendszerességgel tartom velük a kapcsolatot, szinte az összes családdal, ennek nagyon örülök, keresik is a segítségemet. Ezek a problémák, amik itt a településen megjelennek, azok anyagi jellegűek. Legtöbbször információkéréssel keresnek meg a családok, valamint különböző ügyek intézésében kérik a segítségemet. Ilyen lehet pl. a közgyógy igénylése, rokkantsági nyugdíj igénylése, rendszeres szociális járadék igénylése, átmeneti segély nyomtatványok kitöltése stb. Nagyon sok időssel kerülök kapcsolatba, akik az öregségi nyugdíj igénylésében kérik a segítségemet. Sokan felkeresnek pl. az E-on szolgáltató felé tartozással, illetve a vízszolgáltató felé. Röviden ennyit szerettem volna elmondani, nem tudom, hogy esetleg van-e kérdésük, vagy bármi hozzászólásuk. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Megkaptuk a beszámoló anyagát. Megkérdezném képviselő társaimat, hogy van-e a beszámolóval kapcsolatban kérdésük, illetve hozzászólásuk. Én azt szeretném mondani, hogy köszönjük a munkájukat és a továbbiakban is számítunk rá, hogy a településünkön lévő nehéz helyzetben lévő családokat feltérképezzék, és kapcsolatot tartva köztünk és a család között a kialakult helyzet előmozdításában segítenek nekünk. Továbbra is számítunk a munkájukra. megkérném képviselő társaimat, hogy amennyiben nincs kérésük, kérem fogadják el a Családsegítő Szolgálat évi beszámolóját. Amennyiben egyetértenek kérem kézfeltartással jelezzék. 2

3 H.i.: azonnal 52/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Családsegítő Szolgálat képviseletében Sándorfi Andrea, családgondozó által megtartott évi beszámolót. 2.) Gyermekjóléti Szolgálat évi beszámolója Kiss Vince polgármester: Nagy tisztelettel köszöntöm Morvainé Hipszki Erikát a Gyermekjóléti Szolgálat munkatársát, megkérném, hogy ismertesse a évi beszámolóját. Morvainé Hipszki Erika: Köszönöm szépen a szót, Morvainé Hipszki Erika vagyok, a Gyermekjóléti Szolgálat családgondozója. Rajkán szeptember 1. óta látom el a gyermekjóléti szolgálat feladatait. Eddig 2 családdal kerültem kapcsolatba, alapellátásban 4 kiskorút tartottam nyilván, ez a szám fokozatosan növekszik. A gyermekjóléti szolgálat munkája elsősorban a jelzőrendszer jelzéseire épül. Itt Rajkán nagyon jó kapcsolatot tudtam kialakítani az iskolával, óvodával, bölcsődével, a jelzés az oda-vissza működik. A gondozásba vett családoknál általában 4 probléma csoport együttesen áll fent. Anyagi, családi konfliktusok, szülők életvitele, gyermeknevelési problémák. Ezen kívül most, ami újdonság, hogy az iskolai hiányzások kezdenek megszaporodni. Röviden ennyit szerettem volna elmondani. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Én csak annyit szeretnék elmondani, hogy mind a két esetben az együttműködés kiemelkedően jó, tehát mindig megvan a jó kapcsolattartás a családsegítő, valamint a gyermekgondozó és a segítségre szoruló családok között. Az iskolai hiányzásokra visszatérve, valóban gyarapodik ez a létszám, de ez köszönhető a jó időnek is, mert a nagyon jó időre tekintettel a gyerekek nem nagyon szeretnek iskolába járni, de vannak olyan esetek is, mikor késve érkezik be a busz, és pont összegyűlik az a 10 igazolatlan óra és akkor már ugye érkeznek az értesítők. Szerintem mind a két szolgálat nagyon jól működik Rajkán, köszönjük szépen az együttműködést. Kiss Vince polgármester: Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás megkérném képviselő társaimat, hogy a Gyermekjóléti szolgálat évi beszámolóját kérem fogadják el. Kérem kézfeltartással jelezzék. 3

4 H.i.: azonnal 53/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Kistérségi Gyermekjóléti Szolgáltató Központ képviseletében Morvainé Hipszki Erika családgondozó által megtartott évi beszámolót. 3.) Megyei fenntartású intézmények átszervezésének jóváhagyása Kiss Vince polgármester: Megkérném Dr. Kiss Mónika Edina jegyzőnőt, hogy ismertesse az előterjesztést. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Jött egy olyan megkeresés a Megyei Önkormányzattól, hogy a megyei fenntartású intézmények átszervezésére most sor kerül, amely különböző jogszabályokban kötelezően előírt önkormányzati feladatellátás hatékonyságának a növelésére, költségtakarékos ellátására és az anyagi feltételeknek a racionálisabb kihasználására irányul. Ezeknek az intézményeknek az összevonására, egy szervezetben való ellátására fog így sor kerülni. Itt 8 olyan intézmény van, ami átszervezésen fog részt venni, ebből a 8 intézményből fog 4 jogutódintézmény kialakulni. Ezeknek az intézményeknek az összevonásához a helyi önkormányzatok állásfoglalása szükséges. Ezért szeretném megkérdezni a testülettől, hogy amennyiben ehhez hozzájárul, akkor szükség lenne egy határozatra, hogy továbbítani tudjuk a Megyei Önkormányzatnak. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs képviselő társaimnak kérdésük, illetve hozzászólásuk, határozati javaslatra bocsátom, hogy a Megyei Önkormányzat által kezdeményezett intézmény összevonást támogassuk. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. H.i.: azonnal 4.) Kistérségi alapító okirat módosítása 54/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Győr- Moson- Sopron megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes intézmények összevonásához, továbbá az így összevont intézmények önálló intézményként való működéséhez. Kiss Vince polgármester: Szinte havi rendszerességgel a Kistérségi alapító okiratot valamelyik település csatlakozási szándéka miatt módosítani kell. Egyre több település kéri olyan szolgáltatások nyújtását, amit helyi szinten az alacsony létszám, valamint a helyi adottságok miatt nehéz teljesíteni. Jelenleg Dunasziget Község Önkormányzata csatlakozna 4

5 az időskorúak átmeneti és ápológondozó otthoni ellátásával és a szociális étkeztetéssel a Kistérségi szolgáltatásokhoz. Ehhez kellene meghoznunk a támogató határozatot. Kérném képviselő társaimat, hogy a határozati javaslatot fogadják el. H.i.: azonnal 55/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása kiegészüljön Dunasziget Község Önkormányzata csatlakozásával az időskorúak átmeneti és ápológondozó otthoni ellátásával és a szociális étkeztetéssel. Felhatalmazza Kiss Vince polgármestert, hogy a döntésről a Társulás Szakmai Munkaszervezetét tájékoztassa. 5.) Békefi ÁMK-t érintő kérdések -Intézmény szétválasztása Kiss Vince polgármester: Az intézményt 2 intézmény egységre, az egyik lenne a Békefi Ernő Általános Iskola és Művészeti Oktatási intézmény, a másik a Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde a továbbiakban. Én bízom benne, ha ezt a lépést megtesszük, akkor tényleg hosszú távon rendeződik ezeknek az intézményeknek a sorsa. A nyugodt pedagógiai munka és a gyerekek érdekében történik ez a szétválasztás. Javaslom továbbá, hogy Németh László Közoktatási Szakértő által készített Szakértői Szakvéleményben foglaltak szerint kell az intézmények működését a továbbiakban biztosítani. Megkérném képviselő társaimat, hogy amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérem fogadják el, kézfeltartással jelezzék. 56/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Békefi Ernő Általános Művelődési Központ strukturális átszervezéséhez, mely alapján két önálló költségvetési szerv jön létre: - Békefi Ernő Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény - Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde A továbbiakban a Faluház és a Könyvtár feladatellátását az Önkormányzat látja el. A Németh László Közoktatási Szakértő által készített Szakértői 5

6 Szakvéleményben foglaltak szerint kell az intézmények működését a továbbiakban biztosítani. H.i.: július 1. - Óvodai intézményegység vezetőjének megválasztása Kiss Vince polgármester: Az óvodai intézményegységbe egy vezetőt kellene megválasztanunk. Ezzel kapcsolatban elmondanám, hogy korábban is szó volt róla, megérkezett a Szakértői Szakvélemény, amit Németh László szakértő készített el, azon kívül megérkezett a Német Kisebbségi Önkormányzat határozata az ÁMK szétválasztásával kapcsolatban, valamint megérkezett a Megyei Önkormányzat támogató nyilatkozata is. A képviselő társaim megkapták ezeket a határozatokat, illetve szakvéleményt. Szabó Mária óvónőre esett a választásunk az óvodai intézményegység vezetőjének megválasztásánál. Azt a határozati javaslat terjeszteném a testület elé, hogy Szabó Máriát egy évre megbízott vezetőként nevezzük ki az intézmény vezetőjének. Egy év betelte előtt pályáztassuk meg ezt az állást, úgy, ahogy ezt a törvény előírja. Nyilván való, ha az intézmény vezetését jól ellátja, akkor a pályázatnál jó lehetősége lesz. Molnár Krisztián alpolgármester: Megkérdeztétek tőle, hogy vállalja-e? Kiss Vince polgármester: Igen, meg lett kérdezve, tehát vállalja ezt a megbízást, amennyiben a testület elfogadja. Kalmárné Koszonits Klára: Milyen időponttól indul ez az 1 év? Kiss Vince polgármester: július 1-től indul, mert addigra kell az intézmény szétválasztást megcsinálnunk. Jövő év március körül gondoskodnunk kell a pályázat kiírásáról, azt mindenképpen meg kell tennünk, mindenképp ki kell írnunk. Megkérném képviselő társaimat, hogy a javaslatot fogadják el, kérem kézfeltartással jelezzék. A képviselő-testület 1 fő tartózkodással az alábbi határozatot hozta: H.i.: június 30. Felelős: Dr. Kiss Mónika Edina 57/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete július 1-től kezdődően 1 évre vezetői megbízást ad Szalainé Szabó Mária óvodapedagógusnak. A vezetői megbízás lejárta előtt az Önkormányzat gondoskodik a óvodavezetői álláshely megpályázatásáról. 6

7 6.) Beiskolázási támogatás Kiss Vince polgármester: Felkérném Kalmárné Koszonits Klárát a Szociális- Oktatási bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Kalmárné Koszonits Klára: Rajka község Képviselő-testülete évek óta igyekszik az általános, illetve középiskolás korú tanulók szüleinek egy icipici segítséget nyújtani beiskolázási támogatás formájában. Ez az összeg általános iskolás, illetve középiskolás tanulók részére is egyaránt forintot jelent. A bizottság tárgyalta a kérdést, és javasoljuk a Képviselőtestületnek, hogy forinttal minden általános és középiskolást támogassuk meg a következő tanév szeptemberében is. Az általános iskolások ezt majd már a tanévkezdés előtt egy meghatározott időpontban megkaphatják, a középiskolásoknak azonban a tavalyi évhez hasonlóan iskolalátogatási igazolást kell majd hozniuk, és úgy a következő tanév elején a Polgármesteri Hivatalban átvehetik. Erre a célra kb forintot különítettünk el. A bizottság javasolja ennek a javaslatnak az elfogadását. Kiss Vince polgármester: Köszönjük szépen az előterjesztést. Kiss Ferenc: Most meg kellene határoznunk, hogy mikor lesz ez a kifizetés. Kiss Vince polgármester: Ez közvetlenül az iskolakezdés előtt lesz, kb. 2 héttel előtte meg lesz hirdetve, pontos napot nem tudunk. Az általános iskolásoknak, aki Rajkára jár iskolába, ugye kapnak azok az általános iskolások is, akik rajkai lakosok, de nem rajkai általános iskolába járnak. Valamint a középiskolások, ők abba az ütembe kapják meg, ahogy az iskolalátogatási igazolást fogják hozni majd. A beiskolázási támogatás átvételére több napot fogunk biztosítani, mert itt a hivatalban fogják tudni átvenni a kolléganőknél, tehát kb. augusztus ig lehet átvenni, ezt meg fogjuk hirdetni a település honlapján és a falu tv-n is, valamint a hirdető táblákon. Megkérném képviselő társaimat, hogy amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezzék. H.i.: szeptember /2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rajka község közigazgatási területén lakcímmel rendelkező általános iskolás tanulók és középiskolai tanulók részére forint, azaz kettőezer forint összegű támogatást nyújt beiskolázási támogatás céljából. 7.) Iskolai tábor támogatása Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném Kalmárné Koszonits Klárát, hogy ismertesse az előterjesztést. 7

8 Kalmárné Koszonits Klára: Immár hagyomány, hogy az alsó tagozatosoknak jutalomtábort szerveznek az iskolában. Ezt a gyerekek nagyon-nagyon várják, hisz egész nap nagyon tartalmas, jó programokon vehetnek részt. Ehhez kérik az önkormányzat támogatást oly módon, hogy a 26 tanuló és az őket táboroztató 4 pedagógusnak az étkezését, pontosabban csak az ebédjének a támogatását kérik. Ennek az összege forint lenne forint támogatást kérne a bizottság erre a célra. Kiss Vince polgármester: Köszönöm az előterjesztést. Megkérdezném képviselő társaimat, hogy van-e kérdésük, hozzászólásuk a napirendi ponthoz. Amennyiben nincs, kérem az előterjesztést támogassák. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 59/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul a Békefi Ernő Általános Művelődési Központ által megrendezett 5 napos nyári tábor résztvevői, illetve a résztvevők felügyeletéről gondoskodó pedagógusok napi egy melegétkeztetésének támogatásához, mely forintot vesz igénybe. Felelős: Kiss Vince H.i.: június ) Önkormányzati lakások lakbéreinek a megállapítása Kiss Vince polgármester: Megkérném a Rendi Jánost, a Pénzügyi- Településfejlesztési bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Rendi János: 8 önkormányzati lakásról van szó, a többit azt már értékesítette az önkormányzat. Nem volt ezeknek igazából rendezve egységesen a bérleti díjuk. Most m2-ben lesz meghatározva, és ezt hozzá kell tenni, hogy 150 Ft/m2-ről van szó, a bizottság legalábbis ezt az értéket javasolta. Azt hozzá kell tenni viszont, hogy a piaci ár forint körül van. Nagyon kedvezőek ezek a bérleti díjak. Változás itt annyi van benne, hogy a 8 lakásból az egyiknek a bérleti szerződését javasolja a bizottság, hogy mondjuk fel, mert szociális igény merült fel erre a lakásra és egyébként a jelenlegi bérlő több, mint 5 éve nem lakja, ez a 218/1 hrsz-ú ingatlan. Tehát a javaslat egyrészt tartalmazza a bérlakások bérleti díjának összegét 150 Ft/m2/hó-ban megállapítani, ami évente felülvizsgálatra kerül, illetve ennek a bérlakásnak a bérleti szerződését felbontani. Ez a bizottság javaslata. Kiss Vince polgármester: Köszönjük szépen az előterjesztést. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Milyen időponttól lenne felbontva ez a bérleti szerződés? 8

9 Kiss Vince polgármester: Megkeressük a bérleti szerződést, ha három hónap, akkor három hónap. Nyilván való, hogy a szereződésben leírtak szerint tudjuk felmondani. Itt most két határozatot kellene hoznunk. Az egyik határozat az lesz, hogy az előterjesztett 150 Ft/m2/hó bérleti díjat fogadja el a testület, aki egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezze. H.i.: június /2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzati bérlakások bérleti díját július 1-i dátummal kezdődően 150 Ft/m2/hó összegben határozta meg, amit minden év december 31-ig felülvizsgál. Kiss Vince polgármester: Az említett 218/1 hrsz-ú ingatlan bérleti jogát mondjuk fel, aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze. 61/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 218/1 hrsz-ú önkormányzati bérlakás bérleti szerződését június 30. napjával bezárólag felmondja és gondoskodik az ingatlan további hasznosításáról. H.i.: június ) Településen folyó beruházások előkészítésére benyújtott pályázatok értékelése Kiss Vince polgármester: Felkérném Rendi Jánost a Pénzügyi- Településfejlesztési bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Rendi János: 1.) Az Ifjúsági ház bontására beérkezett árajánlatok közül a Kolina Bt. Dunasziget árajánlata került elfogadásra, melynek összege : ,- Ft+ÁFA. A vállalkozóval a kivitelezői szerződés megkötése folyamatban. 9

10 2.) A Rajka 810/17 hrsz ingatlan területének tereprendezése a bontási törmelék elszállítására beérkezett árajánlatok közül a Kolina Bt. Dunasziget árajánlata került elfogadásra, melynek összege: ,- Ft+ÁFA. A vállalkozóval a kivitelezői szerződés megkötése folyamatban. 3.) A Rajka 032/1 hrsz külterületi út (Járfalusi út) karbantartására, felújítására beérkezett árajánlatok közül a Kovács Faipari kereskedelmi és szolgálgató Kft. árajánlata került elfogadásra, melynek összege ,- Ft+ÁFA A vállalkozóval a kivitelezői szerződés megkötése folyamatban. 4.) 363 hrsz ingatlanon építendő egészségcentrum beruházás lebonyolító munkáira beérkezett árajánlatok közül Németh Edina árajánlata került elfogadásra, melynek összege ,- Ft+ÁFA. A vállalkozóval a kivitelezői szerződés megkötése folyamatban. Németh Edina vállalkozói szerződésében szereplő összeg a vállalkozói szerződés időtartamára vonatkozóan év költségvetésében ,- Ft kiadásként jelentkezik. 5.) A 116/2 hrsz ingatlan tereprendezésére Önkormányzatunk megbízta a KOLINA Bt-t Dunasziget. A vállalkozói díj: ,- Ft+ÁFA. A vállalkozóval a kivitelezői szerződés megkötése folyamatban. 6.) A Rajka 1001 hrsz ingatlanon felhalmozott törmelék zúzása, épület maradványok bontása munkálatok elvégzésére beérkezett árajánlatok közül a KOLINA Bt. Dunasziget árajánlata került elfogadásra, melynek összege ,- Ft+ÁFA. A vállalkozóval a kivitelezői szerződés megkötése folyamatban. 7.) Rajka öregzsilip környéke hatástanulmány elkészítésének költségére a Térháló Kft. által tett árajánlat elfogadása melynek összege ,- Ft+ÁFA. A vállalkozóval a kivitelezői szerződés megkötése folyamatban. A testület felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a szerződések aláírására, és felkérjük Dr. Kiss Mónika Edina jegyzőt a szerződések ellenjegyzésére. Németh Edina vállalkozói szerződésében szereplő összeg a vállalkozói szerződés időtartamára vonatkozóan évi költségvetésben Ft kiadásként jelentkezik. Kiss Vince polgármester: Ami aktuális dolog volt, arra már megköttetett a szerződés, illetve elő van készítve. Mindegyik szerződésben határidőt szabtunk a munka elvégzésére, itt a darálásra 1 hónapos határidő van kikötve, június 1-én adjuk át a munkaterületet és június 30- ig kell a darálást befejezniük. Minden egyes kivitelezői szerződést kötbér kötelez. A darálás már régóta húzódik, jó darabig az engedély beszerzése miatt húzódott, de kb. 2 hónappal ezelőtt megküldte a Környezetvédelmi Hivatal, illetve az építésügy az engedélyt, hogy ott a helyszínen elvégezzük a darálást. Az Ifjúsági ház bontásából behordott beton törmelék is darálásra kerül egyúttal. A darálógép kitelepítése forint, ezt nyilván csak egyszer 10

11 akartuk kifizetni. A Calida melletti ingatlannal tervünk van, erről az önkormányzatnak a következő testületi ülésen dönteni fogunk. Az Egészségház beruházásához ez a beruházást lebonyolítót törvény írja elő, hogy ekkora volumenű építkezésnél kötelező jelleggel alkalmazni kell egyet. Ez a beruházás lebonyolító gyakorlatilag a műszaki ellenőre is a feladatnak. Kalmárné Koszonits Klára: Sokan kérdezik, hogy az Ifjúsági ház helyén az Egészség ház építési munkálatai mikor kezdődnek? Kiss Vince polgármester: Várhatóan fél év múlva kezdődhet el, mivel a rendezési tervünk, ami arra az egy ingatlanra vonatkozik, amit januárban kezdeményeztünk, az kb. két hónap múlva lesz jogerős, az alapján tudják a megosztási vázrajzot elkészíteni, ugyanis útkorrekció lesz, utat szélesítünk, a közútkezelőnek fogunk átadni területet, annak érdekében, hogy az egy nyitottabb, jobban belátható útkereszteződés legyen. Ha ez a megosztási vázrajz elkészül, akkor tudjuk a kivitelezési, építési engedélyeztetési eljárást megkezdeni. Amennyiben nincs több kérdés, én egy határozati javaslatot kérnék, hogy ezekkel a kiválasztott kivitelezőkkel a kivitelezési szerződések megkötéséhez felhatalmazást kérnék, hogy aláírhassam velük. Minden esetben a jegyző nő ellen fogja jegyezni ezeket a szerződéseket. H.i.: folyamatos 62/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a kiválasztott kivitelezőkkel történő kivitelezési szerződések megkötésére, illetve azok aláírására. A szerződéseket Dr. Kiss Mónika Edina jegyző ellenjegyzi. 10.) Szúnyoggyérítés Kiss Vince polgármester: Gyakorlatilag a Kistérségen keresztül idén is megrendelésre kerül a Szigetköznek a szúnyoggyérítése, és ezzel kapcsolatban van a következő feladatunk, hogy egy határozatot fogadjunk el, amennyiben ezzel egyetértünk, hogy az idei évben is önkormányzatunk megrendeli ezt a feladatot, és erre biztosítja az önrészt. Az idei évben 50 %-os állami támogatást kap a települést, illetve a Kistérség erre a feladatra. Gyakorlatilag 1 hektárra eső költsége forint, nálunk 141 hektárt érint és két gyérítésről lenne szó. Erre kérném a testület támogatását. Az első irtásra rövid időn belül sor fog kerülni. Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezze. 11

12 63/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete igénybe veszi a Kistérségi Társuláson belül szervezett szúnyoggyérítést, továbbá hozzájárul a Kistérségi Társulás által megállapított költségek finanszírozásához.. H.i.: azonnal és folyamatos 11.) Költségvetést érintő költségek átcsoportosítása Kiss Vince polgármester: Megkérném Dr. Kiss Mónika Edina jegyző nőt a napirendi pont ismertetésére. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: A testület az önkormányzatnak a évi költségvetését még a február 24-i testületi ülésen fogadta el. Ezt egy alkalommal, áprilisban módosította. Itt ebben a költségvetési rendeletben a bevételi és kiadási főösszegnek a tételes összege nem változik, átcsoportosításra kerül sor azért, mert a korábbi KEOP Épületenergetikai pályázatunk az iskolára vonatkozóan, melyet elutasítottak, és az arra betervezett 25 millió forintot át kell csoportosítanunk a tartalékalap terhére. Ebből az összegből, amit korábban Rendi János képviselő úr felsorolt összegek finanszírozására ebből az összegből kerül sor. Én ezeket az összegeket még egyszer nem olvasnám fel, nem részletezném, plussz még ehhez jön hozzá ez a szúnyoggyérítés, amit nem tudunk pontosan, hogy lesz-e harmadik alkalom, vagy nem, ezért forintot terveztünk be rá. Megrendezésre került a Liszt Ferenc emlékest, amelyet forinttal támogatott az önkormányzat, a Sport Egyesületnek forint kerülne átutalásra, az iskolai táborra forint van még betervezve, és a bizottsági ülésen beszéltünk még arról, hogy szükség lenne a rendezvényeken a hangtechnika biztosítása érdekében két darab térmikrofon beszerzése, az pedig forint. Ezeket összegezve áfával együtt forint. A korábbi tartalékalap terhére lenne ez felhasználva. Az előző testületi ülésünkön felkértük az Igazgató urat, hogy az iskolában a mellékhelyiségekre kérjen árajánlatot, most ő nem tudott eljönni erre a testületi ülésre, de az árajánlatok kérése már folyamatban van, és az itt elmondott összegeknek a különbözetét szeretnénk erre a célra fordítani. A költségvetésünket ezekkel az előirányzat módosításokkal szeretnénk módosítani. Én most erről egy határozatot szeretnék kérni a testülettől. Kiss Vince polgármester: Én egy dologgal egészíteném ki, a Sport Egyesület nem kérte azt a gondnoki állást, hogy az önkormányzat tartsa fent, ezt a különbözetet szeretné ezzel az összeggel megkapni, hogy éves szinten ezt ők fogják biztosítani a saját terhükre. Dr. Kiss Mónika Edina: Én még annyit szeretnék elmondani, hogy a korábban elmondottakhoz hasonlóan volt szó a beiskolázási támogatásról, és itt a létszám függvényében kb forinttal számoltunk, hogy az lehet a maximum összeg, ami kifizetésre kerül, és ez pedig a szociális alapnak a terhére megy. Ez tervezett költség volt. Kiss Vince polgármester: Megkérném képviselő társaimat, hogy az említett összegekkel a határozati javaslatot támogassák. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 12

13 H.i.: július 31. Felelős: Dr. Kiss Mónika Edina jegyző 64/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete Előirányzat módosítással a háttérben az elutasított KEOP Épületenergetikai pályázatunk összegére betervezett Ft-ot átcsoportosítja a költségvetési tartalékalapba, mely keret terhére forint kiadást tervez. 12.) Jegyzői munkakör pályázata Kiss Vince polgármester: Megkérném Csutora Gábort, az ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Csutora Gábor: Mint ismeretes, a korábbi jegyző asszonyunk felmentési ideje június végével lejár. Ennek megfelelően az új álláshely betöltésére a testületünk pályázatot ír ki. A határozati javaslat tartalmazza a jegyzői állás szakmai, illetve egyéb feltételeit. A pályázat kiírása május 26-án történik, a benyújtási határidő június27. és az elbírálása a tervezett testületi ülésen június 30-án fog történni. A jegyzői munkakör betöltésének az ideje július 29. A pályázat megjelenik a község honlapján, a jegyző nő intézkedik a KSZK honlapon való megjelenésről, illetve a Falu Tv hirdetései között is meg fog jelenni ez a pályázat. Ez lenne a határozati javaslat, ennek elfogadására kérném a testületet. Kiss Vince polgármester: Megkérném jegyző nőt, hogy ismertesse a pályázat feltételeit. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Én annyit szeretnék még elmondani, hogy helyi önkormányzatokról szóló évi 65-ös törvénynek a 36-os. mondja ki, hogy a Képviselőtestület pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, és az Alföldi Ferencné jegyző közszolgálati jogviszonya július 29-én szűnik meg pontosan. Amíg a törvény kimondja, hogy jegyzővé az nevezhető ki, aki Igazgatásszervező, vagy Állami és Jogtudományi, doktori képesítéssel rendelkezik, és legalább két éves közigazgatási gyakorlata van. Kiss Vince polgármester: Megkérném képviselő társaimat, hogy támogassák az előterjesztést. Aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 13

14 65/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki jegyzői állás betöltésére az alábbiak szerint: Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Állam-és jogtudományi doktori képesítés Szakmai és vezetői tapasztalat, legalább 2 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány, Közigazgatási szakvizsga, Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, a munkakörrel és a hivatal irányításával kapcsolatos szakmai elképzelések, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban július 30. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 27. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Rajka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9224 Rajka, Szabadság tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:..., valamint a munkakör megnevezését: Jegyző. A pályázatok elbírálásáról Rajka Község Önkormányzat Képviselőtestülete a június 30- i rendes ülésén, személyes meghallgatás mellőzése mellett dönt. A pályázat elbírálásának határideje: június 30. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatnak a KSZK Közigállás honlapon történő megjelentetéséről intézkedjen. Felelős: dr. Kiss Mónika Edina mb. jegyző Határidő: értelemszerűen 13.) Önkormányzati Kft. ügyvezetői munkakör pályázata Kiss Vince polgármester: Megkérném Csutora Gábort az ügyrendi bizottság elnökét, hogy az önkormányzati Kft. ügyvezetői munkakör pályázatának kiírását ismertesse. Csutora Gábor: Szintén pályázatot ír ki az önkormányzatunk, a korábbi testületi ülésen elfogadtuk, hogy alakítunk egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Kft.-t, melynek az ügyvezetői állására szintén pályázatot írunk ki. Hasonló módon fog megjelenni a pályázat, 14

15 mint ahogy a jegyzői pályázat is. A pályázat benyújtásának határideje június 24., az elbírálása 2011 június 30.-i testületi ülésen fog megtörténni. A munkakör legkorábbi betöltése július 1., illetve az önkormányzati Kft. megalakulásának az időpontja. A pályázati feltételek: magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet, rajkai lakos előnyt jelent, felsőfokú végzettség, vállalkozói munkakörben, kiadott feladatok koordinálásában, szervezésében eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat, felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások, B kategóriás jogosítvány. Javaslom a testületnek elfogadásra ezt a pályázati kiírást. Kiss Vince polgármester: Minden általunk kiírt pályázatnál előnyt jelent a helyi lakos, ez minden kiírásunkban így fog szerepelni. Amennyiben van arra lehetőség, hogy a munkát helyi lakossal, magyar állampolgárral töltsünk be, akkor ezt megpróbáljuk elérni. Aki egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezze. 66/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot ír ki 100 %-ban önkormányzati tulajdonban lévő Községüzemeltető Kft. ügyvezetői állás betöltésére az alábbiak szerint: Pályázati feltételek: Magyar állampolgárság, Cselekvőképesség, Büntetlen előélet, Rajkai lakos előnyt jelent Felsőfokú végzettség Vállalkozói munkakörben, kiadott feladatok koordinálásában, szervezésében eltöltött legalább 1 év szakmai tapasztalat, Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások), B kategóriás jogosítvány A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél, részletes szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány és nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik. A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban július 1. napjától tölthető be. A pályázat benyújtásának határideje: június 24. A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Rajka Község Önkormányzata címére történő megküldésével (9224 Rajka, Szabadság tér 1.). A borítékon fel kell tüntetni a munkakör megnevezését: ügyvezető. A pályázatok elbírálásáról Rajka Község Önkormányzat Képviselőtestülete dönt június 30-ig. 15

16 A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatnak a KSZK Közigállás honlapon történő megjelentetéséről intézkedjen. Felelős: Dr. Kiss Mónika Edina mb. jegyző Határidő: azonnal 14.) Dr. Nagy Sándor ügyvéd eseti megbízása Kiss Vince polgármester: Mivel megkezdtük a gazdasági övezet kialakítását, itt a vasút, autópálya, vasúti átjáró övezte területen, gyakorlatilag a rendezési tervnek a második körös elbírálására érkeznek most a szakhatósági vélemények, pontosabban a második körös előkészítése van ennek a rendezési tervnek. Idő közben ügyvéd úrral megkezdtük az ott lévő ingatlan tulajdonosokkal a kapcsolatfelvételt annak érdekében, hogy mire a rendezési terv elkészül, addigra ott a tulajdonviszonyok is rendeződjenek. Azért Dr. Nagy Sándor ügyvéd urat kérném fel erre a feladatra, reményeink szerint egy vállalkozással ő áll kapcsolatban, aki ezen a területen telephelyet létesítene, reményeink szerint elég nagy területtel. Erre kérném képviselő társaimat, hogy hatalmazzanak fel engem, hogy az ipartelep kialakításával kapcsolatban az ügyvédi munkára van szükség, azt Dr. Nagy Sándor ügyvéd úrral közösen végezzük el, őt ezekkel a munkákkal megbízhassam. Ügyvéd úr itt volt a bizottsági ülésen és egy-két szót szólt az önkormányzati Kft.-ről és a kialakuló gazdasági övezettel kapcsolatban. Amennyiben nincs kérdésük és egyetértenek az előterjesztésemmel, kérem kézfeltartással jelezzék. H.i.: folyamatos 67/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Dr. Nagy Sándor ügyvédet, hogy a gazdasági övezet létrehozása során felmerülő ügyvédi feladatok elvégzésére eseti megbízásokat ad. A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Vince polgármestert, hogy az eseti megbízásokat ellenjegyezze. 15.) Rajka, 0233/1 hrsz. alatti ingatlan adásvételének jóváhagyása a hulladéklerakó rekultivációja érdekében Kiss Vince polgármester: Van rá egy Uniós pályázatunk erre az egészre. A pályázattal kapcsolatos monitoring bizottságnak az elnöke Molnár Krisztián alpolgármester. Felkérném a napirendi pont ismertetésére. 16

17 Molnár Krisztián alpolgármester: Kedden a monitoring bizottság tartott egy ülést, amin részt vettek a pályázó cégnek az alkalmazottai. Ők elmondták nekünk, hogy ennek a területnek a megvételét mindenképp az önkormányzatnak kell lebonyolítani, mert ez magánterület, és a régi hulladéklerakó udvarnak egyes területei átnyúlnak ennek a magán területnek a vízbázisához is, amit mindenképpen, úgy mint a hulladék lerakót rehabilitálni kell. A rehabilitációt teljes mértékben az EU finanszírozza, de az ingatlant az önkormányzatnak kell megvásárolni és csak az önkormányzat kérheti ennek a rekultiválását. Ezért kérném a testületet, hogy hagyja jóvá ennek a magántulajdonban lévő terület megvásárlását és tulajdonképpen utána is az önkormányzat tulajdonában marad, amikor rekultiváljuk, de meg van határozva onnantól kezdve a művelési ág. Kérném a testületet, hogy fogadja el ennek a területnek a megvásárlását. Kiss Vince polgármester: Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy az előterjesztést fogadják el, az önkormányzat tegyen vételi ajánlatot a tulajdonosoknak. H.i.: azonnal 68/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat KEOP /B/ azonosítószámú, Rajka 0229/5 hrsz-ú Területen található települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező Forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása tárgyú pályá- Zati projektjéhez kapcsolódóan az alábbi határozatot hozta: 1. Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az elé terjesztettek alapján elfogadja és jóváhagyja a Rajka külterület 0233/1 hrsz.. alatti erdő művelési ágban nyilvántartott ingatlan adásvételét és jóváhagyja az erre a célra elkülönített Ft bruttó összeget. 2. Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja azt, hogy az előterjesztés mellékleteként csatolt levél és annak mellékletét képző vételi ajánlat a 0233/1 hrsz. alatti ingatlan tulajdonosainak kiküldésére kerüljön, egyben felhatalmazza Kiss Vince polgármestert, hogy a vételi ajánlatot, illetőleg valamennyi adásvételi szerződés lebonyolításához szükséges nyilatkozatot a Képviselő testület nevében eljárva megtegyen. 3. Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja azt, hogy a tulajdonosok beérkezett eladási szándékát követően a vételi ajánlat az elővásárlásra jogosultakkal a jogszabályi előírásoknak megfelelően közlésre kerüljön. 4. Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kiss Vince polgármestert, hogy az adásvételi szerződéseket, illetőleg a feltételek teljesülése esetén (valamennyi tulajdonossal az előszerződés megkötésére sor kerül és az elővásárlásra jogosultak e jogukkal nem élnek) a végleges adásvételi szerződést aláírja. 17

18 16.) Dr. Fazekas Györgyi eseti megbízása Kiss Vince polgármester: A hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatban kell még egy határozatot hoznunk, hogy az uniós projekt lebonyolításában részt vevő Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd nőt eseti megbízással, a 0233/1 hrsz-ú ingatlan megvásárlására felhatalmazzuk forintos vételi árajánlatot tesz önkormányzatunk a tulajdonosoknak, minimum 50 tulajdonosa van az ingatlannak. A munkálatok lebonyolításához Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd nő forintos árajánlatot tett. Ez az összeg ennél az ügyvédi munkánál nem költség. Értékbecslővel felbecsültettük a területet, ez a Ft a maximális értéke ennek az ingatlannak. Megkérném a testületet, hogy Dr. Fazekas Györgyi ügyvéd nő eseti megbízását az ingatlan megvásárlására fogadják el. Aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze. H.i.: azonnal 69/2011. (V.26.) Kt. h a t á r o z a t: Rajka község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat KEOP /B/ azonosítószámú, Rajka 0229/5 hrsz-ú Területen található települési szilárd hulladéklerakó, mint szennyező Forrás, és a lerakó által okozott szennyezés felszámolása tárgyú pályá- Zati projektjéhez kapcsolódóan az alábbi határozatot hozta: Rajka község Önkormányzata Ft + Áfa megbízási díj megállapításával a Rajka külterület 0233/1 hrsz. alatti ingatlan adásvételének teljes körű lebonyolításával megbízza Dr. Fazekas Györgyi Ügyvédi Irodát (1192, Budapest, Kós Károly tér 3. Fsz. 6., eljáró ügyvéd: Dr. Fazekas Györgyi) és felhatalmazza Kiss Vince polgármestert, hogy a tárgybani megbízási szerződést és az eljáráshoz szükséges meghatalmazást aláírja. 17.) Rajka, 0218/20 hrsz-ú saját használatú út átminősítése Kiss Vince polgármester: Ez az út a kanális parton található, az új lakótelep mellett, a napirendi pont ismertetésére felkérném Rendi Jánost a Településfejlesztési bizottság elnökét. Rendi János: Saját használatú útról van szó. Sulyok Csaba kérelmére kell, hogy reagáljunk. Azt javasolta a bizottság, hogy vizsgáljuk meg, hogy van-e több ilyen hasonló saját használatú út. Azért merült fel ez a probléma, mert Sulyok Úr ott építési engedélyt szeretne szerezni ezekre a területekre, amerre ez az út vezet, és ezt máshogy nem kaphatja meg, csak úgy, ha ez az út át van minősítve, saját használatú útból közhasználatú úttá, hiszen egy terület, ahol bármit építenek, annak a megközelíthetőségét biztosítani kell közúton. Sulyok úr felajánlotta, mivel ő hasznosítani szeretné ezt a területet saját részére, ezért a településsel, illetve az önkormányzattal településfejlesztési szerződést fog kötni, valamilyen támogatást szeretne a falunak nyújtani, ezt mi nagy tisztelettel megköszönjük. Azt javasolnám a testületnek, hogy a többi hasonló besorolású utat is nézessük meg és azokat is minősítsük át közhasználatú úttá. 18

19 Kiss Ferenc: Nekem erről az a véleményem, hogy az önkormányzatnak ilyen módon nem érdeke az út átminősítése, ugyanis azt az utat a mai napig bárki használhatja. Semmi akadálya, hogy Sulyok úr traktoraival saját földjére bármikor behajtson, ha ott munkát akar végezni. Ha azt látnánk, hogy egy szerződésbe foglalva községünknek érdekében állna ezt megváltoztatni, akkor ezt megtesszük, így magam részéről az előterjesztést nem támogatom. Tisztán kell látni, hogy a területen Sulyok úr milyen fejlesztéseket akar végezni, hogy az kapcsolódik-e településfejlesztési koncepcióhoz. Ez azért fontos, mert ha mindenkinek engedünk mindent, akkor előbb utóbb össze vissza beépítik tanyaként a külterületünket. Kiss Vince polgármester: Sajnos a törvények lehetőséget biztosítanak arra, hogy külterületen m2 fölött tanyaként beépülhessen egy ingatlan. Ennek igazi gátat csak a közművek elérhetőségének távolsága, illetve annak anyagi költsége szabhat. A teljes külterületi rendezést felül kell vizsgálni, hogy ezt a folyamatot még időben megakadályozzuk. Csutora Gábor: Azt szeretném, ha testület határozatainak meghozatalakor úgy döntene, hogy amit a törvény megengedi, azt megengedi, amit nem, azt a testület sem engedi meg. Egy döntés meghozatalánál ne azt nézzük, hogy ki kéri, hanem azt, hogy mit kér. Kiss Vince polgármester: Javaslom, hogy a kérdést a következő testületi ülésre jobban előkészítve a bizottságok vizsgálják meg, és ebben a kérdésben ma döntést ne hozzunk. 18.) Polgármester beszámolója az aktuális kérdésekről Kiss Vince polgármester: Egy témakört kell érintenem beszámolómban, mivel a többi kérdéskört már tárgyaltuk. A víz és csatornaszolgáltatást biztosító Pannon-Víz Zrt.-vel kapcsolatos információ, hogy a terület ellátás a mosonmagyaróvári központú Aqva Kft. is szívesen átvállalná üzemeltetésre. Ez a szolgáltató váltás az azért került napirendre, mert várhatóan a közeljövőben tárgyalandó közműtörvény szolgáltató vonatkozásában ellátottsági kör méretétől teszi függővé, hogy egy szolgáltató működhet vagy sem. Ezt várhatóan akreditációhoz köti, melyet fő lakosságszámban húz meg. Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester az ülést 19:20 órakor berekesztette. K.m.f. Dr. Kiss Mónika Edina Kiss Vince helyettes jegyző polgármester Csutora Gábor Rendi János jegyzőkönyv-hitelesítő jegyzőkönyv-hitelesítő 19

20 20

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke:

JEGYZŐKÖNYV. Takács László a Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottság elnöke: JEGYZŐKÖNYV Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Közbiztonsági és Bűnmegelőzési Bizottsága 2015. január 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kaposmérő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. november 3-án megtartott soron következő üléséről. Jelen vannak: Pap József alpolgármester Berecz Pál képviselő Kiss

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei

Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei Kislőd Község Önkormányzat és Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületei JEGYZŐKÖNYV Készült: Kislőd és Magyarpolány községi Önkormányzatok Képviselő-testületeinek 2011. augusztus 1-jén 17.00

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t:

T á r g y s o r o z a t: A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott nyilvános ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 21/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. július 12. napján megtartott R E N D K Í V Ü L I K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: 483-5/2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 22.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2011. április 14. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Radó Tibor polgármester Anderkó Attila alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I NYILVÁNOS ÜLÉSÉN KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYVE Tápiószőlős Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2769 Tápiószőlős, Kossuth Lajos út 65. Tel./fax.: 53/385-001, 53/585-510 TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2010. ÁPRILIS 21-I

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE ÁRTÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. FEBRUÁR 10-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 23/2011. (II. 10.) ÁKt. határozat A körjegyzőségi feladatok ellátásáról szóló megállapodás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője

Agócs Zoltán, Gyömrői TÜF Kht. ügyvezetője J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli testületi ülésén, 2006. március 30-án, Gyömrőn, a Szabadság tér 1. sz. alatti tanácskozó teremben. Jelen vannak:

Részletesebben

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV

Murony község Önkormányzat 5672 Murony, Földvári u. 1. JEGYZŐKÖNYV Ikt. sz.: 2-9/2011. JEGYZŐKÖNYV Murony község Önkormányzat Képviselő - testületének megtartott rendkívüli ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében. Jelen vannak: Buzgán Mihály képviselő Jeneiné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. június 9-én Dunasziget község Önkormányzatának Képviselő-testületének soros nyilvános testületi üléséről. A lakosság részéről 7 fő Jelen vannak: Baranyai László, Belovitz

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről.

Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Szám: 338/6/2013. 6. JEGYZŐKÖNYV Készült e 2013.04.29-én összehívott munkaterv szerinti üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Az ülés kezdési időpontja: 18 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-68 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2013. május 30. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z K Ö N Y V E

J E G Y Z K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL-TESTÜLET 2012. március 27. napján megtartott rendes ülésének J E G Y Z K Ö N Y V E HATÁROZAT száma 36/2012. (III.27.) önkormányzati határozat 37/2012. (III.27.) önkormányzati

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. 17/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 26-án megtartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8481 Somlóvásárhely, Szabadság tér 1. Szám: 317-13/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlóvásárhely Községi Önkormányzat Képviselőtestületének

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. október 28. napján tartandó ülésére Készítette: dr. Lukács Titanilla vagyonhasznosítási irodavezető Müller Kinga

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/1/2006. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2006. január 31-én megtartott üléséről Határozatok száma: 1-11. Rendeletek száma: 1-2. SZANK KÖZSÉGI

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének

Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének Határozatok: Iktatószám: 1634/5/2015 Magyarcsanád Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 26. napján délután 15.00 órakor tartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 28/2015.

Részletesebben

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása.

2011. évi közbeszerzési terv elfogadása. Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült: Vácrátót Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. február 17-én, csütörtökön 18.45 órakor megtartott testületi ülésén.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. Ikt. szám: 6-23/2013. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2013. november 07-én megtartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésén. TARTALOMBÓL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 16. napján megtartott rendes, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Rendelet szám 10/2014.(IX.17.) Határozat szám 120/2014.(IX.16.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. február 05-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat.

NYÍLT ÜLÉSE. 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének NYÍLT ÜLÉSE 25. számú jegyzőkönyve (2013. OKTÓBER 22.) Rendeletek: 8/2013. 10/2013. (X. 25.) Ör. Határozatok: 151/2013. 157/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület

Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila u. 19. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2014. február 20.-i ülésének J E G Y Z Ő

Részletesebben

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve

16/2011. Szalmatercs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve 16/2011. 2011. november 17-én megtartott rendes, nyilvános ülésének jegyzőkönyve J e g y z ő k ö n y v Készült 2011. november 17-én 17.00 órakor, az Önkormányzat Hivatalában (3163 Szalmatercs, Kossuth

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. június 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bükkszék Települési Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 30.-án 16.00 órakor tartott nyílt ülésén. Rendelet száma 10/2011.(VIII.31.) 11/2011.(VIII.31.) 12/2011.(VIII.31.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről 170/20/2014. Z A L A megye P Á K A Község Önkormányzata J E G Y Z Ő K Ö N Y V P Á K A Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 4 - én tartott nyílt üléséről Határozatok: 167/2014. (XII.4.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v 10-1/2009. Készült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. január 13-án tartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Gömze Sándor polgármester, Zrinszki István

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének

TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. 2013. január 30-án megtartott ülésének Szám: 230/2013. TISZAUG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő - T E S T Ü L E T E 2013. január 30-án megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 1/2013.(I.31.) számú önkormányzati RENDELET A

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. június 27-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak

20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv határozatainak Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Jászalsószentgyörgy, F ő út 53/a. 20/2007 A Községi Önkormányzat Képviselő -testületének 2007. szeptember 26-án, hangfelvétellel rögzített ülésen felvett jegyzőkönyv

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V KIMLE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9181 KIMLE, FŐ ÚT 114. Telefon: 96/228-030, 572-003. Fax: 96/572-026 www.kimle.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kimle Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

19/2012. sz. jegyzőkönyv

19/2012. sz. jegyzőkönyv 19/2012. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2012. december 13-án 8 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Szám: 362/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szob Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2013. február 5. napján megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Remitzky Zoltán polgármester dr. Holocsi Krisztián

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 28-án tartott nyílt rendkívüli képviselő-testületi üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete: Dr. Homoki-Szabó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Csanádapáca Képviselő-testülete../2011. sz. jkv. J e g y z ő k ö n y v Készült a Csanádapáca Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. szeptember hó 15. napján, 14 órakor tartott rendkívüli-testületi

Részletesebben

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl.

HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. HATÁROZATOK a Pénzügyi Bizottság 2012. szeptember 25-én, 17 óra 40 perckor megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Jegyzıkönyv számára Varju Zoltán elnök rögzíti, hogy a Pénzügyi Bizottság

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Polgármesteri Hivatal 2747. Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV TÖRTEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2012. MÁJUS 17-ÉN MEGTARTOTT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL Rendeletek száma: - Határozatok száma:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-28/2008. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2008. július 22-én 16,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása

Jegyzőkönyv. 2. Járási hivatal kialakításával kapcsolatosan Dömösről és Pilismarótról átadandó státuszok tekintetében kötött megállapodás jóváhagyása Jegyzőkönyv Készült: 2012. október 25-én megtartott rendes üléséről Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselők Dr. Szabó Attila jegyző Jegyzőkönyvvezető:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Ásotthalom Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szociális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2009. november 23-án 08 15 órakor megtartott nyílt ülésén. A bizottsági ülés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2009. augusztus 27-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve

Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete. 2015. augusztus 18-án. megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve Dédestapolcsány Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. augusztus 18-án megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve 11/2015. (VIII.19.) önkormányzati rendelet a temetőkről és a temetkezésről 198/2015.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 273-6/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. május 29- én /kedden/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án 18,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 152-27/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve

Legénd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve Készült: 2009. november 23.-án a legéndi önkormányzat hivatalában megtartott képviselő-testületi ülésről 2009. évi 24. számú Jegyzőkönyve 2 Jelen vannak: Szavlik Zoltán Tóth Sándor al Kristófné Ponicsán

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 125-10/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. szeptember 6-án /kedden/ 18.00 órai

Részletesebben

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK. 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HANTOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLTÉNEK 2015. szeptember 14-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Tartalom: Határozatok: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 114/2015.(IX.14.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 13-án megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011.

JEGYZŐKÖNYV. Iktatószám: 1011-4/2011. Iktatószám: 1011-4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Soponya Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 31. napján 17:00 órakor, a Művelődési Ház kis tanácstermében (8123 Soponya, Petőfi S. u.

Részletesebben

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatos eljárásról JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. OKTÓBER 30-ÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 1 Az ülésen született döntések jegyzéke: Rendeletek: 12/2008. (X. 30.) számú rendelet a közterület-használat

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének.

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság. 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének. 387-6/2015. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület Pénzügyi és Szociális Bizottság 2015. május 28-án megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve 22/2015.(V.28.) számú határozata Javaslat a 2014. évi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. május hó 27. napján megtartott soros üléséről. Jelen vannak: Dénes László polgármester Bertáné Kecskeméti Katalin

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-7/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: Bősárkány Nagyközség Képviselő-testületének 2011. július 20-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve.

6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. 6/2013.(IX.26.) ÖKT. Zákányszék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. szeptember hó 26. napján megtartott rendes ülésének jegyzőkönyve. N a p i r e n d: 1./ Beszámoló a két ülés közötti döntésekről,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző

JELEN VANNAK: Vollmuth Péter polgármester, Széllné Péber Szilvia, Kövesdi Sándor, Horváth István, Potornai Edit képviselők Dr. Harkai Barbara jegyző BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 6/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28. napján megtartott rendes

Részletesebben