Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október 9-ei ülés napirendi 157/2014. (XI.20.) 255. pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 158/2014. (XI.20.) 255. Képviselői kérdések, felszólalások - Csapó Pálné nem képviselő bizottsági tag eskütétele - Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselőtestületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II. 4.) rendelete módosítására 159/2014. (XI.20.) 160/2014. (XI.20.) Előterjesztés Helyi Értéktár Bizottság beszámolójára 161/2014. (XI.20.) 261. Tájékoztató Besenyszög városban működő fogorvosi ellátás vizsgálatáról Előterjesztés a évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadására Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának felülvizsgálatára és Módosító Okirat elfogadására Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, Tiszasüly 0300 hrsz.-ú külterület szántó művelési ágú ingatlan haszonbérletére kiírt pályázat elbírálására Előterjesztés a TRV Zrt. által kért vagyonértékelés pályáztatására Előterjesztés Jászladány Nagyközség városi pályázatához támogató nyilatkozat kiadására Előterjesztés Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulásba képviselő delegálására Előterjesztés az gyermekkorúak és időskorúak részére karácsonyi ajándékcsomag juttatásáról a évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott előirányzat terhére Előterjesztés Besenyszög, Szabadság tér 11. szám alatti ingatlan megvásárlására Előterjesztés Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban pályázók támogatásáról 162/2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) /2014. (XI.20.) 173/2014. (XI.20.) 174/2014. (XI.20.)

2 255 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének november 20-án a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Jelen vannak: Távollévők: - Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza, Lovász Imre, Palyafári János, Dr.Elbakour Afif, Berényi Ambrus, Kiss Béla képviselők Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző dr.kelles Mária vezető tanácsos Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezető Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Intézményvezető Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán Polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Palyafári János képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselőtestületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 157/2014. (XI.20.) számú határozat A Képviselő-testület november 20-ai ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1.) Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2.) Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők 3.) Csapó Pálné nem képviselő bizottsági tag eskütétele

3 256 4.) Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II. 4.) rendelete módosítására vonatkozó szerződés aláírására Előadó: Munkácsi György jegyző 5.) Előterjesztés Helyi Értéktár Bizottság beszámolójára Előadó: Munkácsi György jegyző 6.) Tájékoztató Besenyszög városban működő fogorvosi ellátás vizsgálatáról Előadó: Munkácsi György jegyző, dr.kelles Mária tanácsos, 7.) Előterjesztés a évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző 8.) Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Társulási Megállapodásának felülvizsgálatára és Módosító Okirat elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző 9.) Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, Tiszasüly 0300 hrsz.-ú külterület szántó művelési ágú ingatlan haszonbérletére kiírt pályázat elbírálására 10.) Előterjesztés a TRV Zrt. által kért vagyonértékelés pályáztatására 11.) Előterjesztés Jászladány Nagyközség városi pályázatához támogató nyilatkozat kiadására 12.) Előterjesztés Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulásba képviselő delegálására 13.) Előterjesztés az gyermekkorúak és időskorúak részére karácsonyi ajándékcsomag juttatásáról a évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott előirányzat terhére 14.) Előterjesztés Besenyszög, Szabadság tér 11. szám alatti ingatlan megvásárlására 15.) Előterjesztés Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására 16.) Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban pályázók támogatásáról A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről Balogh Zoltán : október 18. Besenyszögi Őszikék Nyugdíjas Klub évzáró rendezvényén vettem részt. A rendezvény hűen tükrözte más települések nyugdíjasaival tartott jó kapcsolatot, mivel képviselőikkel

4 257 megtisztelték azok az egyesületek is a rendezvényünket. Gratulálok az egyesületnek az éves munkájához! október 20. Egyeztető megbeszélést kezdeményeztem a Kertbarát Kör által építendő Attila úti faház műszaki problémáinak megoldására. A kivitelezővel, a műszaki ellenőrrel, és a statikussal közösen megállapodására született a probléma elhárításának módjára, annak kivitelezésének időpontjára. Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy ezen a héten a munkálatok befejeződtek. október os forradalom és szabadságharc emlékére ünnepséget tartottunk, az önkormányzat tanácstermében, majd ezt követően az emlékműnél elhelyeztük a megemlékezés koszorúit. október 27. Az Energy Hungary Kft. ügyvezetőjével Kuntner Gáborral egyeztettünk a beruházás hiányosságairól, azok pótlásáról és javításáról. október 29. Felkérésre Besenyszög Város Önkormányzata rendezte meg Kistérség társulás alakuló ülését. Alakuló ülésen megválasztásra került az elnök, elnökhelyettese, illetve a Kistérséget működtető bizottságok elnökei és tagjai. november 3. A helyi termék piac eszközeinek beszerzésére folytattam egyeztető megbeszélést, melynek eredményeképpen megrendelésre került a szükséges pultok, hűtők és a pályázott eszközök. november 5. Segítve a munkához jutást, üzemlátogatást szerveztünk Jászberénybe a Jász-Plasztik Kft-hez, melyre egy kisbusznyi érdeklődő volt. Sajnos a munkavállalásról nincs információnk. november 6. Mezőtúron, egy fórumon vettem részt ahol a hagyományokról és a helyi termékekről adtak tájékoztatást, információt és ismertetőt a pályázati lehetőségekről. november 10. Az I. világháború kitörésének 100. évfordulójára emlékeztünk, mely úgy gondolom, mint szervezésben, mint megvalósulásban a településhez méltóan színvonalasan valósult meg. november 13. A helyi Sporthorgász Egyesület pihenőhely átadására került sor, a víztorony alatti pagoda megvalósításával. A Horgász Egyesület örömmel vette birtokba és ajánlotta fel más civil szervezeteknek is, és egyben köszönetet mondott az önkormányzatnak és a Tisztelt Képviselő-testületnek a támogatásért és a pályázat sikeres lebonyolításáért. november 15. Helyi Sport Egyesület megrendezte az I. városi Sportbált, mely úgy gondolom, színvonalas rendezvény volt. Külön öröm számomra, hogy a bálra nagyon sok fiatal támogatását és részvételét sikerült megnyerni. november 17. Özv. Szakál Ferencnét köszöntöttük fel az idősek otthonában 95. születésnapja alkalmából. Az ünnepség szűk családi részvétellel, illetve a bentlakók jelenlétével került megrendezésre. november 18. Dr.Bene Ildikó országgyűlési képviselő asszonyt kerestem meg, egyeztetett időpontban a települést érintő legfontosabb feladatokkal. Ilyen az iskola felújításának kérdése, Besenyszög és Szolnok közötti szakasz útfelújítása, illetve felkértem képviselő asszonyt, hogy december 4-én órakor kezdődő projektzáró rendezvényen való részvételre, és a Kertbarát Kör által megvalósult projekt átadására. A beruházásaink közöl a Szúrópont decemberben és a piac épülete szintén december hónapban kerül átadásra. A Kertbarát Kör által megvalósított faház projektátadója december

5 258 4-én lesz. Farkas Géza: A Jász-Plasztik cégnél, cégismertetőn résztvevők közül mindenki felvette másnap a munkát. Úgy tudom, hogy azóta sajnos a településről járó dolgozók létszáma 2 fővel lecsökkent. Dr.Elbakour Afif: A beruházások kapcsán,a piac épülete estén kérdezem, hogy a parkoló, hol kerül kialakításra? Balogh Zoltán: A tervdokumentációknak megfelelően a piac épülete mellett kerül kiépítésre. Az épület átadása várhatóan december között történik majd. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 158/2014. (XI.20.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Előadók: Képviselők Farkas Géza: Az orvosi rendelőben a beruházás megvalósulása során az rendelők ajtajára nem került hangelnyelő anyag elszerelésre. Történjen egy ajtócsere a rendelőkben, vagy intézkedjünk hangszigetelő anyag felszereléséről. Dr.Elbakour Afif: Nem szükséges az ajtók cseréje. Elegendő ha valamilyen formában az ajtóra felszerelhető hangszigetelő anyag kerül felrögzítésre. Balogh Zoltán : Megbízom Meskó Zsolt intézményvezetőt, keressen és kérjen árajánlatot ennek kivitelezésére. Farkas Géza: Palotás belterület estén, foglalkozzon a Képviselő-testület azzal a lehetőséggel, hogy akár lakossági fórum, vagy Képviselő-testületi ülést tartson a településrészen. A hirdetőre kerüljenek kifüggesztésre a Besenyszög belterületi lakosokat is érintő hírek, információk.

6 259 Balogh Zoltán : Jelenleg várunk olyan LEADER pályázatokat, ahol lesz lehetőségünk buszmegállók felújítására, településfejlesztésre. Szeretnénk Palotás lakosságát közelebb hozni, akár azzal, hogy megfelelő tájékoztat III. Napirendi pont tárgyalása: Csapó Pálné nem képviselő bizottsági tag eskütétele Balogh Zoltán : Felkérem Csapó Pálnét Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testület Szociális és Művelődésügyi Bizottság nem képviselő tagját az eskü letételére. Csapó Pálné : Én Csapó Pálné becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Besenyszög fejlődésnek előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorolom. (Az eskütevő meggyőződése szerint) Isten engem úgy segéljen!" Balogh Zoltán polgármester átadja a megbízólevelet. IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Helyi Építési Szabályzatról szóló 1/2008. (II. 4.) rendelete módosítására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, egyéni vállalkozó készíti el Besenyszög város külterületén a 0489/4 hrsz-ú területre településrendezési terv módosítását, a területen lévő jelenleg mezőgazdasági jellegű ipari gazdasági terület átsorolása, ipari gazdasági terület alövezetbe. Az M4 autópálya építése melletti területről van szó. Itt épült fel egy mobil betonkeverő üzem. Helyszíni ellenőrzésem során bizonyosodott be, hogy 10 m-nél magasabb silótárolók, futószalagok épültek, markolók és teherautók forognak folyamatosan, napi 8-10 órában. A Rendezési Terv módosítása gyorsított eljárásban fog elkészülni. A rendezési terv része a Partnerségi Szabályzat. A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. Kiss Béla: A Kőtelki út egyes szakaszán szintén közlekednek a földet szállító teherautók, amelyek teljesen tönkreteszik az utat. Vizsgáljuk meg kihez tartozik, kérni kell a cégtől az útszakasz helyreállítást. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 159/2014. (XI.20.) számú határozat

7 260 Besenyszög város Településrendezési Tervének módosításáról szóló szerződésről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Besenyszög város külterületén a 0489/4 hrsz-ú területre vonatkozó településrendezési terv módosítását. A Képviselő-testület a Településrendezés Terv módosításával Kiszelovics Ildikó vezető településtervező, egyéni vállalkozót (5000 Szolnok, Karczag László utca 11. I/11.) bízza meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a szerződés aláírására. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Pénzügyi Csoport H. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 160/2014. (XI.20.) számú határozat A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározásáról Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályainak meghatározására vonatkozó előterjesztést és az alábbiak szerint döntött. 1. Besenyszög Város Önkormányzata Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 29. -ában kapott felhatalmazás alapján a településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés részletes szabályait a határozat mellékletét képező "A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai" szabályzata szerint határozza meg. 2. A településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai szabályzat előírásait az elfogadást követő eljárásokban kell alkalmazni. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Pénzügyi Csoport H.

8 261 V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Helyi Értéktár Bizottság beszámolójára Balogh Zoltán: A Képviselő-testület döntése eredményeképpen a Besenyszögért Alapítvány én megalakította a helyi értéktár bizottságot, mely a Besenyszög Értéktár Bizottság (BÉB) nevet kapta. A bizottság tagjai: Balogh Zoltán Danyi Gyuláné Kiss Endréné Kiszely Imréné Molnár Melinda A i bizottsági ülésen a tagok kialakították és elfogadták a működési szabályzatot. Javaslatot tettek a helyi értékek Besenyszög Érték Tárba (BÉT) történő emelésre. A Besenyszög Értéktár Bizottság i és i ülésein a következő értékeket fogadta el: - Vehicumm-Ház Közérdekű Muzeális Gyűjtemény Múzeumpedagógia Tagintézmény - Méhészet Besenyszögön - Falun nyaralunk című film - Keresztelő Szent János Római Katolikus Templom - Sziki kocsord és a réti őszirózsa együttélése Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján létrehozott Helyi Értéktár Bizottságok munkájáról az elfogadott önkormányzati határozat alapján beszámolási kötelezettsége van Besenyszög Város Önkormányzata és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Értéktár Bizottság felé. Ezt a beszámolót készítette el Molnár Melinda a Besenyszög Értéktár Bizottság nevében. Kérem a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót fogadja el. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Besenyszögi Értéktár Bizottság beszámolóját. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 161/2014. (XI.20.) számú határozat Beszámoló a Besenyszög Értéktár Bizottság (BÉB) munkájáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdése alapján létrehozott Besenyszögi Értéktár Bizottságok munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

9 262 Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Molnár Melinda Besenyszögi Értéktár Bizottság elnöke H. VI. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató Besenyszög városban működő fogorvosi ellátás vizsgálatáról Előadó: Munkácsi György jegyző, Dr.Kelles Mária tanácsos, Munkácsi György: Besenyszög Város Képviselő-testületének február 13-ai ülésén a testületi tagok részéről kérdések merültek fel a kötelező egészségbiztosítás keretében és a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díjainak megállapítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozóan. Kolléganő Dr.Kelles Mária az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak címzett levelében kért tájékoztatást a Mosoly Dental Bt. fenntartójának meghatározásáról. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet alapján elkészített szabályzatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére nem kell megküldenie, és azt nekik nem kell jóváhagynia válaszlevélben erről kaptunk tájékoztatást. A Járási Népegészségügyi Intézethez fordultunk azzal a kéréssel, hogy tájékoztassanak arról, hogy a Mosoly Dental Bt. szolgáltatónak ki a fenntartója, kinek kell az általa megállapított szabályzatot jóváhagynia. A képviselő-testület a napirendi javaslatot 6 igen és 1 nem szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 162/2014. (XI.20.) számú határozat Tájékoztató Besenyszög városban működő fogorvosi ellátásról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög városban működő fogorvosi ellátásról szóló tájékoztatót megismerte és elfogadja. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a évi Belső Ellenőrzési Terv elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: évtől a belső ellenőrzési tevékenységet a Vincent Auditor Kft. látja el önkormányzatunknál. A belső ellenőrzés egységes gyakorlatának kialakítása céljából született meg a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet. A rendelet részletesen szabályozza a belső ellenőrzési tevékenység szabályait. A rendelet előírja, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet meg kell tervezni. Az éves ellenőrzési tervben szükséges rögzíteni a tervet megalapozó elemzéseket, az ellenőrzések tárgyát, célját, típusát,

10 263 módszereit, ütemezetését, az ellenőrzendő időszakot, az ellenőrzési kapacitást és az ellenőrzött szervet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (5) bekezdése szerint, a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselőtestület hagyja jóvá előző év december 31.-ig. Mindezek ismeretében kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a következő belső ellenőrzési tervet évre fogadja el. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 163/2014. (XI.20.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 119. (5) bekezdése szerint figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm.rendeletre önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület H. 2. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport 3. Vincent Auditor Kft. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal módosított Alapító Okirata és Módosító Okirata elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: Tiszasüly és Kőtelek Önkormányzatok döntése alapján a két önkormányzat január 1-jei hatállyal közös hivatalt hoznak létre. Besenyszög és Szászberek önkormányzatok már határozataikban kifejezték azon szándékaikat, hogy a Besenyszögi Közös Önkormányzat Hivatalt továbbra is a két önkormányzat közösen működtetik, így a hivatal módosított alapító okiratát el kell, hogy fogadja a Képviselő-testület, valamint a hozzá kapcsolódó Módosító Okiratot szintén. A hivatal fenntartására vonatkozó Társulási Megállapodás a következő együttes testületi ülésen fogják tárgyalni a Képviselő-testületek. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 164/2014. (XI.20.) számú határozat Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosítása

11 264 Besenyszög Községi Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 8. (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján, figyelemmel az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 5. -ban foglaltakra a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata módosítását az alábbiak szerint hagyja jóvá: 1./ A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat 2.) pontból az alábbi szöveg törlésre került: 2.) Kirendeltsége: Tiszasülyi Kirendeltség 5061 Tiszasüly, Kiséri út / A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat 6.) pontja az alábbiak szerint változik: 6.) Az intézmény alaptevékenysége A közös hivatal ellátja a Mötv.-ben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Besenyszög, Szászberek települések vonatkozásában. A közös hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza. Szászberek településen a közös hivatalnak kirendeltsége működik az igazgatási, pénzügyi, adózási tevékenység végzésére. 3./ A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirata 9.) pontjából Tiszasüly község szöveg törlésre kerül. 4./ A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat 10.) pontja az alábbi szöveggel kerül módosításra: 10.) Alapító szerv(ek)neve, székhelye: - Besenyszög Város Önkormányzata, 5071 Besenyszög, Dózsa György út 4. - Szászberek Községi Önkormányzat, 5053 Szászberek, Kossuth L. út / A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat 11.) pontja az alábbi szöveggel kerül módosításra: 11.) Irányító szer(ek) neve, székhelye: - Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete 5071 Besenyszög Dózsa György út 4. 6./ A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okirat 13.) pontjában Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete szöveg törlésre kerül. 7./ A módosítás oka: Besenyszög és Szászberek települések döntöttek, hogy közös önkormányzati hivatalukat Tiszasüly község nélkül tartják fent. Tiszasüly község döntött, hogy új közös önkormányzati hivatalt hoz létre Kőtelek Község Önkormányzatával. A közös önkormányzati hivatal által ellátott közfeladatot január 1-jétől Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 85. (3) bekezdése alapján a módosításra került közös önkormányzati hivatal látja el.

12 265 8./ A közfeladat jövőbeni ellátása: A módosuló közös önkormányzati hivatal közfeladatát január 1-jétől a Besenyszög és Szászberek által fenntartott Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal látja el. A közfeladat jövőbeni ellátásához szükséges köztulajdon működtetése a Közös Önkormányzati Hivatal alakításáról és fenntartásáról szóló megállapodás alapján történik. A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottakkal kapcsolatos munkáltató intézkedések december 31.-ig történnek meg. A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal január 1-jétől vállalja a Besenyszögi Székhelyen és Szászbereki Kirendeltségen dolgozó minden köztisztviselő továbbfoglalkoztatását a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX törvény szerint. 9./ Kötelezettségvállalás rendje: A Besenyszög, Szászberek és Tiszasüly települések által fenntartott közös önkormányzati hivatal december 31.-ig vállalhat kötelezettséget teljes hatáskörben. A határozatról értesülnek: 1.) Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete H. 2.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5053 Szászberek, Kossuth L. u ) Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5061 Tiszasüly, Kíséri út ) Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága 5.) Pénzügyi Csoport H. IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az önkormányzati tulajdonú, Tiszasüly 0300 hrsz.-ú külterület szántó művelési ágú ingatlan haszonbérletére kiírt pályázat elbírálására Balogh Zoltán : Tiszasüly 0300 hrsz.-ú ingatlanból 89832/ ed tulajdoni illetőségű (11,17 Ha) kb. 148,28 Ak értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlanra érkezett haszonbérleti szerződés hosszabbításra kérelem. A Tiszasüly 0300 hrsz-ú ingatlanra haszonbérletére érkezett ajánlatokat fogom ismertetni, melyeket október 31.-ig nyújtották be a pályázók. A pályázó minimum a határozat szerinti területalapú támogatás 50 %-át köteles megfizetni, de a legjobb ajánlatot tévő pályázó kerül kihirdetésre nyertesként. Balogh Zoltán polgármester ismerteti az érkezett pályázatokat: 1.) Kiss Béla pályázó ajánlata: területalapú támogatás 56 %-a 5 év bérlet, amennyiben az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul 10 év bérleti idő; 2.) Nagy Ferenc pályázó ajánlata: területalapú támogatás 55 %-a 10 év bérleti idő; Balogh Zoltán : A bérleti időt javaslom 5 évben meghatározni, a szerződésnek tartalmaznia kell, hogy a gazdasági év végén bármikor felmondható legyen a szerződés. Balogh Zoltán polgármester szavazásra bocsátja a Tiszasüly 0300 hrsz.ú ingatlanból 89832/ ed tulajdoni illetőségű (11,17 Ha) kb. 148,28 Ak értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlanra érkezett ajánlatok közül Kiss Béla ajánlatát.

13 266 Munkácsi György : Az ajánlat a jogszabályi előírás szerint még ki kell hirdetni. Kiss Béla képviselő érintettségét jelenti be a szavazás során. egyhangú, 6 igen, 1fő tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 165/2014. (XI.20.) számú határozat Tiszasüly 0300 hrsz.-ú ingatlanból 89832/ ed tulajdoni illetőségű (11,17 Ha) kb. 148,28 Ak értékű, szántó művelési ágú, külterületi ingatlan haszonbérletére érkezett ajánlatokról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete Tiszasüly 0300 hrsz.-ú ingatlanból 89832/ ed tulajdoni illetőségű (11,17 Ha) kb. 148,28 Ak értékű szántó művelési ágú külterületi ingatlan haszonbérleti szerződés megkötésére érkezett ajánlatok közül Kiss Béla ajánlatát fogadja el. A Képviselő-testület a haszonbérleti szerződést 5 éves időtartamra, szeptember 30. napjáig köti meg. Bérlő a terület alapú támogatás 56 %-át fizeti éves bérleti díjként. A termőföld haszonbérleti szerződés a termény betakarítást követően évente felülvizsgálandó és felmondható. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester H. 3.) Kiss Béla Besenyszög 4.) Szakaliné Héja Ágnes ügyintéző H. 5.) Pénzügyi Csoport H. X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a TRV Zrt. által kért vagyonértékelés pályáztatására Balogh Zoltán: A Képviselő-testület korábban már tárgyalta a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. - a víziközmű-szolgáltatásról szóló évi CCIX. törvény 12. és 75. értelmében júliustól az üzemeltetési szerződés kötelező mellékletét képező - megbízási szerződést, amely a vízi közművek vagyonértékeléséről. A tulajdonosnak a Viziközmű-vagyonra vonatkozó átfogó közművagyon-értékelést kell elvégeztetni, melynek során teljes körűen számba kell venni a tulajdonát képező víziközművagyont, el kell végezni a vagyonértékelés céljának megfelelő műszaki állapotfelmérést és strukturált, objektum szintű eszköz- ill. vagyonleltárt kell készíteni. A Megbízott, jelen esetben a TRV Zrt. a Szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátásáért , Ft + ÁFA, azaz húszezer forint + áfa megbízási díjra jogosult, és 15 munkanapon belül előkészíti a versenyezetési eljárás megindításához szükséges dokumentumokat és azokat tájékoztató jelleggel megküldi a Megbízónak, az önkormányzatunknak.

14 267 Munkácsi György: A TRV Zrt. osztályvezetőjével Iszkeitsz Andrással történt egyeztetést követően került az előterjesztés újra a Képviselő-testület elé. A vezető úr elmondja, hogy a közbeszerzési pályázattal olyan cégek kerülnek versenyeztetésre, akik megfelelő adatbázissal rendelkeznek a vagyonértékelés elvégzésére. A díj, amelyet az önkormányzat kifizet, az amortizációs bérleti díj terhére kerül elszámolásra. Amennyiben az önkormányzat végzi el a vagyonértékelést, az az önkormányzat költsége lenne teljes egészében. Palyafári János: A TRV Zrt. a rendelkezésére álló, az önkormányzat által korábban, a bérleti üzemeltetési szerződés elkészítésekor készített adatállományért fizessen. A rendelkezésére bocsátottuk ezt az adatbázist, fizesse ki a TRV Zrt. Dr.Elbakour Afif: Az értékbecslés kötelező, melyet mi magunk nem tudunk elkészíteni, tehát kerüljön megkötésre a TRV Zrt. és az önkormányzat közötti megállapodás a vagyonértékelés elvégezésére. 6 igen és 1 fő nem szavazattal a következő határozatot hozza: 166/2014. (XI.20.) számú határozat Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt.-vel kötendő víziközmű vagyon értékelésre kötendő megbízási szerződésről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete döntött a Tiszamenti Regionális Vízmű Zrt által a Víziközmű vagyon értékelésére vonatkozó Megbízási Szerződés elfogadásáról. A Képviselő-testület a szerződés szerinti feladatok teljes körű ellátásáért járó Megbízási díjat Ft + Áfa azaz húszezer forint + Áfa a Bérleti üzemeltetési szerződés szerinti bérleti amortizációs díj terhére fizeti meg. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a Megbízási Szerződés aláírására. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. Szolnok 4. Pénzügyi Csoport H. XI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Jászladány Nagyközség városi pályázatához támogató nyilatkozat kiadására Balogh Zoltán polgármester ismerteti Drávucz Katalin Jászladány Nagyközség polgármestere levelét, Jászladány Képviselő-testülete azon döntéséről, hogy a városi cím elnyerésére 2011 évben benyújtott pályázatát megújítja. A polgármester asszony kéri Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének támogató nyilatkozatát.

15 268 egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 167/2014. (XI.20.) számú határozat Jászladány nagyközség várossá nyilvánításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Jászladány Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének kezdeményezését, Jászladány nagyközség várossá nyilvánításával kapcsolatban. Jászladány Nagyközség régi hagyományai és jelenkori fejlesztései, illetve a Kistérségben betöltött szerepe megfelelő alapot nyújtanak arra, hogy nagyközségük méltó legyen a város cím elnyerésére. A Képviselő-testület örömmel támogatja Jászladány Nagyközség kezdeményezést a város cím elnyerésére, melynek sikere esetén tovább bővíthetjük a két település közötti kapcsolatokat. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Jászladány Nagyközség Önkormányzata 5055 Jászladány, Hősök tere 6. XII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulásba képviselő delegálására Balogh Zoltán : Levélben kaptunk tájékoztatást, hogy a 2014 évi önkormányzati választásokat követően az önkormányzati társulások összetétele is változott. Kérik az önkormányzat Képviselő-testület vitassák meg a delegáltak személyét. Besenyszög esetében a Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás Tanácsába. Itt javaslom a polgármester személyét továbbra is támogatni és az önkormányzati képviseletet tovább ellátni. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 168/2014. (XI.20.) számú határozat A Körös Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás Tanácsába történő képviselők delegálásáról

16 269 Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás Tanácsába Besenyszög város település delegáltja Balogh Zoltán polgármester. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy jelen határozatot a Társulási Tanácsnak küldje meg. Felelős: polgármester Határidő : azonnal A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Körös-Tisza Menti Önkormányzatok Hulladékrekultivációs Társulás Öcsöd XIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az gyermekkorúak és időskorúak részére karácsonyi ajándékcsomag juttatásáról a évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott előirányzat terhére Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete évi költségvetésében már elfogadta az év végén, már hagyománnyá vált gyermekkorúak és időskorúak részére nyújtandó ajándékcsomagok kiadási oldal előirányzatát. Dr.Elbakour Afif: Teljes mértékben egyetértek a karácsonyi ajándékcsomagok juttatásával az idős korúak részére. Úgy gondolom, hogy szívesen fogadják az idős emberek ezt a fajta törődést. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 169/2014. (XI.20.) számú határozat A évi költségvetésről szóló rendeletben meghatározott előirányzat terhére gyermekkorúak és időskorúak részére karácsonyi ajándékcsomag juttatásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete december hónapban a évi költségvetésben elkülönített Ft előirányzat terhére ajándékcsomag támogatást nyújt a következők szerint: Besenyszög városában lakóhellyel rendelkező 1.) a 0-3 éves, óvodás- és általános iskolás korú gyermekek 600.-Ft/fő értékű mikuláscsomagot, 2.) a 65 év feletti, egyedülálló időskorú lakosok Ft/fő értékű ajándékutalványt kapnak. A határozatról értesülnek:

17 270 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagjai H. 3.) Pénzügyi Csoport H. XIV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög, Szabadság tér 11. szám alatti ingatlan megvásárlására Balogh Zoltán : Tájékoztatni kívánom a Képviselő-testület arról, hogy az önkormányzatnak lehetősége nyílik, az önkormányzat tulajdonában lévő Szabadság téri ingatlan bővítésére. Péntek Ernő tulajdonában lévő ingatlan felajánlásra került megvásárlásra. A már lefolytatott egyeztető megbeszélés eredménye 5 millió Ft-os vételár. Péntek Ernő bácsiék az otthonba kívánnak beköltözni, de ígéretet tettem arra, hogy biztosítjuk számára azt, hogy bármikor meglátogathatja az otthonát. Az ingatlan ½ része a gyermekek tulajdonában van, de ők jelenleg nem kívánják értékesíteni a tulajdonrészüket. Kiss Béla: Ismerni kell az épület szerkezeti állagát, állapotát. Jelenleg elfogadják a vételárat, de pár év múlva az ingatlant milyen áron kívánják értékesíteni, vagy az önkormányzat ugyan azon árat fizetne ki érte? Az előszerződésben kerüljön belefoglalva az önkormányzat által ajánlott 5 millió Ft-os vételár plusz az, hogy az önkormányzat a jegybanki alapkamattal megemelt árat hajlandó kifizetni vételárként a későbbiekben. Farkas Géza: Bízza meg a Képviselő-testület Balogh Zoltán polgármester további egyeztetések megtételére az ingatlan megvásárlására. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 170/2014. (XI.20.) számú határozat Besenyszög, Szabadság tér 11. számú ingatlan megvásárlásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta, hogy Péntek Ernő és társai tulajdonában lévő Besenyszög, Szabadság tér 11. szám alatti ingatlant megvásárolja 5 millió Ft, azaz öt millió Ft vételáron. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert további egyeztetések megtételére, és a szerződés aláírására. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Péntek Ernő Besenyszög

18 271 XV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítására Balogh Zoltán : A Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága által október 13-án kiadott tájékoztató tartalmazza a választások utáni törzskönyvi nyilvántartással kapcsolatos teendőket. Az önkormányzati választásokat követően a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulásánál is szükségessé válik a társulási megállapodás módosítása, mert a társulás tagjainak képviselője név szerint szerepel a megállapodásban és van köztük olyan, akit a évi általános választások alkalmával nem választottak meg, ezért a társulási tanácsnak gondoskodnia kell módosításáról. Fenti változások miatt a Társulás Társulási Megállapodásának módosítása vált szükségessé. Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását. A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 7 igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 171/2014. (XI.20.) számú határozat A Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosításáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 88. (2) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását jelen határozat 1. számú mellékletében foglaltak alapján, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást jelen határozat 2. számú mellékletében foglaltak szerint elfogadja azzal, hogy a döntés a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása valamennyi tagönkormányzatának minősített többséggel hozott azonos tartalmú döntésével válik érvényessé. Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Munkácsi György jegyző H. 4. Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szolnok XVI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Arany János Tehetséggondozó Programban pályázók támogatásáról

19 272 Balogh Zoltán : Az Arany János Tehetséggondozó Program keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű tehetséges gyermekek olyan középiskolákban, kollégiumokban tanuljanak, nevelődjenek, amelyek célul tűzték ki a tehetséggondozást és a felsőfokú tanulmányokra való eredményes felkészítést. A pályázatot legkésőbb december 11- ig postai úton a települési önkormányzat juttatja el az első helyen kiválasztott középiskola címére, a Képviselő-testület támogató határozatával együtt. A legnagyobb segítséget azzal adja a program, hogy a kis településeken vagy nagyobb városban, de hátrányos környezetben felnőtt gyerekek olyan gimnáziumban, kollégiumban tanulhatnak tovább, amelyek a felsőfokú tanulmányokra való felkészítésben nagy gyakorlattal és kiváló felkészültségű pedagógusokkal rendelkeznek. A képzés öt évfolyamos. Az előkészítő évfolyam tehát nemcsak az eredményes gimnáziumi tanuláshoz szükséges szintre hozást szolgálja, hanem azt is, hogy a tanulók és tanáraik egyaránt tisztába legyenek azzal, hogy milyen irányú, milyen összetételű képességekkel rendelkeznek a programba felvettek. A programban résztvevők az előkészítő-gazdagító évfolyamot követően a hagyományos gimnáziumi oktatás keretei között folytatják tanulmányaikat. A programban tanulók az 5 tanév folyamán kollégiumban laknak. A kollégium sokféle kulturális programot (havonta egyszer hét végén is) biztosít részükre, a tanulást segítő foglalkozásokat a gimnáziummal közösen tervezi és szervezi. A programban tanuló diákok az érettségiig C típusú középfokú nyelvvizsgát tehetnek angol nyelvből, és megszerzik a nemzetközi ECDL számítástechnikai tanúsítványt. Mindemellett térítésmentesen gépjárművezetői jogosítványt szerezhetnek. Ehhez az iskolák és a kollégiumok a program keretében minden segítséget megadnak. Kérem a Képviselő-testületet tagjait, hogy a Chiovini Ferenc Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatója által felterjesztett pályázatok elbírálására tegyenek javaslatot. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 172/2014. (XI.20.) számú határozat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Mészáros Márk nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Czakó Hajnalka) Besenyszög település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az első helyen megjelölt, és a programban szereplő Varga Katalin Gimnázium részére küldje meg. Határidő: december 9. Felelős: Balogh Zoltán polgármester

20 273 Határozatról értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai H. 2./ Czakó Hajnalka és gyermeke Mészáros Márk Besenyszög 3./ Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 173/2014. (XI.20.) számú határozat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Balogh Kinga nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Boros Mária) Besenyszög település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban. Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az első helyen megjelölt, és a programban szereplő Varga Katalin Gimnázium részére küldje meg. Határidő: december 9. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1./ Képviselő-testület tagjai H. 2./ Balogh Péterné (Boros Mária) és gyermeke Balogh Kinga Besenyszög 3./ Varga Katalin Gimnázium 5000 Szolnok, Szabadság tér 6. egyhangú, 7 igen szavazattal a következő határozatot hozza: 174/2014. (XI.20.) számú határozat Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy Fekete László Farkas nyolcadik évfolyamos tanuló (anyja neve: Becse Katalin) Besenyszög település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.

21 274 Az önkormányzat elviekben támogatja a tanulót, anyagi támogatást nem tud nyújtani számára. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázatot a határozattal együtt határidőre az első helyen megjelölt, és a programban szereplő Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda részére küldje meg. Határidő: december 9. Felelős: Balogh Zoltán polgármester Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Becse Katalin és gyermeke Fekete László Farkas Besenyszög 3.) Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda, 5200 Törökszentmiklós, Almássy u. 1. Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán polgármester megköszöni a képviselők munkáját, és az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Palyafári János Képviselő

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-6/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. június 19-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 9-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester

N a p i r e n d. 1. A 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosítása Előadó: Katona Imre polgármester Polgármesteri Hivatal Ballószög ----------------------------- Szám: 8/2013. J e g y z ő k ö n y v Ballószög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i üléséről N a p i r e n d 1. A 2013.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről.

Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült

2013. évi. 18. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült 2013. évi 18. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. szeptember 26-án megtartott rendes ülésérıl készült J E G Y Zİ K Ö N Y V T Á R G Y M U T A T Ó Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről

Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről EGYHÁZASHOLLÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Rendeletek: JEGYZŐKÖNYV Amely készült 2014.február 05-i nyilvános képviselő-testületi ülésről 2/2014.(II.06.) Önkormányzat 2014. évi költségvetése 3/2014.(II.06.) Az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 12-A/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 3-án megtartott üléséről. 2

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kalocsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 13-i üléséről Ülés helye: Városháza Díszterme Jelen vannak: Dr. Filvig Géza Marsovszky Lászlóné Simon Zoltán

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő testületének 2007. március 12-én 14.00 órakor megtartott üléséről. N a p i r e n d 1. A Bélkő Kht. 2006. évi üzleti tervének megtárgyalása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bagi Polgármesteri Hivatal tárgyalójában 2014. április 24.-én megtartott képviselőtestületi ülésén. Jelen vannak: Tóth Gábor polgármester, Dr. Balatoni Gyöngyi alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről

kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről Szám:... /2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 4. napján megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Az önkormányzat tanácsterme, 2629 Márianosztra,

Részletesebben

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen.

17. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. 17. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. június 11. napján 18:35 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen. Jelen vannak: Dr. Katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely Ernő képviselő Girasek

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27. napján a Demecseri Polgármesteri Hivatal A épülete (4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1.) Polgármester Irodájában

Részletesebben

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE SZÁLKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Iktatószám: 62-6/2015. JEGYZŐKÖNYV Amely készült Szálka Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 28-án (szerdán) 16 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

2016. évi Képviselő-testületi határozatok

2016. évi Képviselő-testületi határozatok 2016. évi Képviselő-testületi határozatok 1/2016. (I.26.) számú képviselő-testületi határozat Napirendi pontokról, jegyzőkönyv vezetőről, hitelesítőről Farmos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2012. november 22-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 153/2012.(XI.22.) sz. önk.hat. Az önkormányzat 2012. évi költségvetésének I- III. negyéves

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: V/105-19/2014. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Bozsok községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 13-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Tárnokréti Község Képviselő-testületének 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. Tárnokréti Község Képviselő-testülete 3-8/2009./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. július 29-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. június 20-ai ülésének jegyzőkönyvéhez 77/2013.(VI.20.) sz. önk.hat. 17/2013.(VI.21.) rend. Balogh Mihályné kinevezéséről a Tiszavirág

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 8478 Somlójenő, Petőfi u. 99. Szám: 214-9/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Somlójenő Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2013. szeptember 12-én

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott.

Jegyzőkönyv. Ormay Csaba érkezésével a Képviselő-testület létszáma 12 főre változott. Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. augusztus 30-án megtartott munkaterv szerinti Képviselő-testületi ülésén Az ülés helye: Nagykovácsi, Öregiskola

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pusztaföldvár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 11-én megtartott soros nyílt ülésén. Az ülés helye: Pusztaföldvár Község Önkormányzat Pusztaföldvár,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 17-én megtartott üléséről Határozatok száma: 10-13. Rendelet száma: 6-8. 1 TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balatonfüred Város Önkormányzata B a l a t o n f ü r e d Szám: 1/570-286/2014 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. november 13-án megtartott képviselő-testületi nyílt üléséről, Balatonfüred,

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI

HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8. számú jegyzőkönyve. 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI HOLLÁD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8. számú jegyzőkönyve 2012. október 24. NYÍLT ÜLÉS HATÁROZATAI 153/2012./X.24./ kt.határozat: 154/2012./X.24./ kt. határozat: 155/2012./X.24./ kt. határozat:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-15/2013/JT. 148-151/2013. sz. határozat 159-174/2013. sz. határozat 19-21/2013. sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat

Részletesebben

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-3/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés

2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés 588-19 /2013. PÁTKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 12. Rendkívüli nyílt ülés Rendeletek: Határozatok: 169/2013.(IX.12.) 170/2013.(IX. 12.) 171/2013.(IX. 12.) 172/2013.(IX.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 24-én (kedden) 15,30 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendes nyilvános

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző

JEGYZŐKÖNYV. Az ülésen nem vett részt: Fodorné Szabó Erika képviselő Tanácskozási joggal részt vett: Fortuna János jegyző JEGYZŐKÖNYV Készült: Berente Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 20-án a Polgármesteri Hivatal tárgyalójában megtartott rendkívüli nyilvános ülésén, melynek kezdési időpontja 13,00 óra. Jelen

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Jogi és Ellenőrzési Bizottságának 2011. március 28-án a Városháza emeleti kistermében 13 00 órai kezdettel megtartott rendkívüli

Részletesebben

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV

01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 01/162-10/2009. JEGYZŐKÖNYV 2009. május 11-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tóth Dezső polgármester, Dr. Lelkes

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 30-án megtartott soros üléséről, mely egyben KÖZMEGHALLGATÁS is. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el:

JEGYZŐKÖNYV. A javaslattal a testület egyetértve 5 igen szavazattal az alábbi napirendet fogadja el: Bak község Önkormányzati Képviselő-testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/a. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bak község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. november 27. napján a Baki Körjegyzőség épületében (8945

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 23-án megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 23-án megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009.

Részletesebben

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről.

~ 273 ~ 73-15/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. 73-15/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. július 23.-án 16,30-kor megtartott rendkívüli üléséről. Határozat száma: 141/2012.(VII.23.) 142/2012.(VII.23.) 143/2012.(VII.23.)

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2008. június 2-i üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária Márkus László

Részletesebben

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve

Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testülete 21/2013. számú jegyzőkönyve Készült: Baracska Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott üléséről Jelen vannak: Boriszov

Részletesebben

Iktatószám: 5701-15 /2015.

Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, József Attila út. 19. Tel.: 36/ 554-300 Iktatószám: 5701-15 /2015. Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2015. szeptember

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Hernádnémeti Önkormányzat Képviselő-testülete 3564 Hernádnémeti, Kossuth u. 38. sz. Száma: 1-15/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-17/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 10. napján

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. december 22-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-39/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről.

~ 165 ~ 73-12/2012. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. 73-12/2012. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2012. április 26.-án 20 óra 40 perctől megtartott soros üléséről. Határozat száma: 91/2012.(IV.26.) 92/2012.(IV.26.) 93/2012.(IV.26.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2013. július 22-én, a Szeremle Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 8/2013. (nyilvános) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. június 13. napján megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-11/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. február 12-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 2. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Német Nemzetiségi Önkormányzat Testületének 2012. május 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Kék János elnök Pózer Tamás elnökhelyettes Bón Ferenc képviselő Kozák

Részletesebben