Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én megtartott alakuló üléséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság ---- tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása A polgármester eskütétele ---- A képviselők eskütétele ---- A polgármester ünnepi köszöntője, a polgármesteri ---- program ismertetése Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, Szavazatszámláló Bizottság tagjai megválasztásáról 89/2010. (X.14.) 90/2010. (X.14.) 91/2010.(X.14.) Az alpolgármester eskütétele ---- A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának 92/2010.(X.14.) 234. megállapításáról 93/2010.(X.14.) 235. Az alpolgármester illetményének és költségátalányának 94/2010.(X.14.) 236. megállapításáról A bizottsági szerkezet kialakítására, a bizottsági tagok 95/2010.(X.14.) 236. megválasztására és a Szervezeti és Működési 96/2010.(X.14.) 237. Szabályzatról szóló 8/1995. (V.05.) számú rendelet 17/2010. (X.18.) számú 238. módosításáról rendelet 97/2010. (X.14.) 244. A Képviselő-testület Bizottságai nem képviselő tagjainak ---- eskütétele Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének ---- a Képviselő-testület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 10/1998. (XI.02.) számú rendelet módosításáról Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi ---- kötelezettségéről Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért 98/2010. (X.14.) 246. Közalapítvány alapító okiratának módosítására, 99/2010. (X.14.) 246 Kuratóriumi tagjának megválasztására és Felügyelő 100/2010. (X.14.) 246. Bizottság tagjának megválasztására A Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó 101/2010. (X.14.) 248. Szolgálat vezetői álláshely pályázatának kiírása Besenyszög, belterület 15/2 hrsz. ingatlan vételi ajánlatáról 102/2010. (X.14.) 249. Besenyszög község civil szervezeti részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról 103/2010. (X.14.) 250.

2 229 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének október 14- én megtartott alakuló üléséről Jelen vannak: Balogh Zoltán polgármester, Farkas Géza levezető korelnök Csapó Pálné, Dr Elbakour Afif, Kiss Ernőné, Palyafári János, Lovász Imre képviselők Tarjányi Lászlóné HVB elnök Lukácsné Boros Anikó HVB tag Tihi Sándorné HVB tag Gazdag Lászlóné, Dr.Balogh Gyula, Kiszely Imréné, Kiss Tiborné, Baloghné Szabó Irén, Strommer Ferenc, Tripolszki Zoltánné, meghívottak Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György jegyző Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Tóth János Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat vezetője Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Farkas Géza levezető elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 7 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. I. Napirendi pont tárgyalása: Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, megbízó levelek átadása Előadó: Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke (írásban mellékelve) Tarjányi Lászlóné HVB elnök köszönti a megjelenteket és ismerteti a választás eredményét: Besenyszög Község Helyi Választási Bizottsága a választási eljárásról szóló 1997.évi C. tv. 115/I. (6) bekezdés i.), pontja, valamint 105/A. (2) bek h) pontja alapján a polgármester választás eredményét a 26/2010. (X.03.) számú HVB határozatával az alábbiakban állapítja meg: Balogh Zoltán független jelölt Farkas Géza független jelölt Kovács Tibor független jelölt 925 érvényes szavazat 179 érvényes szavazat 144 érvényes szavazat A választás eredményes, a nyertes Balogh Zoltán független jelölt. A Helyi Választási Bizottság 27/2010.(X.03) HVB határozatával a települési képviselő választás eredményeként az alábbi képviselők megválasztását hirdeti ki:

3 230 Dr Elbakour Afif Független jelölt 677 érvényes szavazat Farkas Géza Független jelölt 567 érvényes szavazat Palyafári János Független jelölt 448 érvényes szavazat Kiss Ernőné Független jelölt 423 érvényes szavazat Lovász Imre JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 417 érvényes szavazat Csapó Pálné Független jelölt 384 érvényes szavazat Besenyszög községben a választás napján a lakosság 44 %-a szavazott, az országos átlag is ez volt. II. napirendi pont A polgármester eskütétele Előadó: Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester: Én Balogh Zoltán polgármester esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Besenyszög község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Az esküt tevő meggyőződése szerint:. Isten engem úgy segéljen! Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke Balogh Zoltán polgármester megbízólevelét átadja, az esküokmányt aláírják. III. napirendi pont A képviselők eskütétele Előadó : Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke (írásban mellékelve) Képviselő-testület tagjai az esküt az alábbiak szerint teszik meg: Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Besenyszög község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Az esküt tevő meggyőződése szerint:. Isten engem úgy segéljen! Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke esküokmányokat aláírják. átadja a megbízóleveleket, az IV. napirendi pont A polgármester ünnepi köszöntője, a polgármesteri program ismertetése Előadó : Balogh Zoltán polgármester

4 231 Köszönti a Képviselő-testület, gratulál minden képviselőnek. Balogh Zoltán: Az elkövetkezendő 4 év eredménye tőlünk függ, a képviselők és a polgármester eredményes munkájától. Két nagy feladatot sorolnék fel: - Intézményi fejlesztések, felújítás, bővítés, iskola, óvoda, polgármesteri hivatal felújítása, akadálymentesítés, most folyó munkák eredményes befejezése - Féléven belül alternatív energiahasznosítási program, minden intézmény új energiával működjön (melegvíz, napkollektor) Úthálózat további felújítása szükséges, térkő készítő üzemrész működtetése, járdahálózat felújítása. A fiatalok számára közösségi tér kialakítása. Önellátó település létrehozása pellet és vágópont, valamint piac létrehozásával, amely munkalehetőséget jelent a lakosság számára. V. napirendi pont Az alpolgármester megválasztása titkos szavazással, Szavazatszámláló Bizottság tagjai megválasztásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán: A képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére egy vagy több alpolgármestert választhat. A képviselő-testület legalább egy alpolgármestert saját tagjai közül választ meg. (Ötv. 34. (1) bekezdése) A fentiek alapján az alakuló ülésen egy alpolgármester választása kötelező. Az alpolgármester alakuló ülésen történő megválasztásának kötelezettsége levezethető a Pttv. 2. (2) bekezdés b) pontjából, mivel az az alpolgármesteri tisztség megszűnési eseteként határozza meg az új alpolgármester megválasztását az alakuló ülésen. Azon alpolgármester, akit nem a képviselő-testület tagjai közül választottak, nem tagja a képviselő-testületnek, a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testület ülésein tanácskozási joggal részt vesz. A nem a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármester jogállására egyebekben a képviselő-testület tagjai közül választott alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. (Ötv. 34. (1) bekezdése) Az alpolgármester megválasztásáról és a tisztség betöltésének módjáról határozatban dönt a képviselő-testület. (Ötv. 34. (1) bekezdés) Főállású alpolgármester a háromezernél több lakosú önkormányzatnál választható. (Ötv. 37. (3) bekezdés) Az SZMSZ-ben kell rendezni, hogy az alpolgármesterek főállású alpolgármesterként vagy társadalmi megbízatásban végzik tevékenységüket. Az SZMSZ 15. (1) bekezdése szerint Besenyszög községben az alpolgármester társadalmi megbízatású. A titkos szavazás lebonyolítására az SZMSZ szabályai szerint a képviselő-testület tagjai sorából szavazatszámláló bizottságot hoz létre, amely felel a technikai lebonyolításért. A szavazás eredményéről külön jegyzőkönyvet készít a bizottság, amelyet az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (SZMSZ szabályok) A szavazatszámláló bizottság elnökévé Kiss Ernőnét javaslom, a bizottság tagjainak Csapó Pálnét és Lovász Imrét. Kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzanak a bizottság megalakulásáról, tagjai megválasztásáról.

5 232 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 89/2010. (X.14.) számú határozat Szavazatszámláló Bizottság megválasztásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választás titkos szavazással történő megválasztásához Szavazatszámláló Bizottságot hoz létre a következők szerint: Kiss Ernőné elnök Csapó Pálné Lovász Imre tagok Erről értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. Javaslatot tesz az alpolgármester személyére, Dr Elbakour Afif képviselőt javasolja alpolgármesternek. Dr Elbakour Afif bejelenti személyes érintettségét, elmondja, hogy szeretne szavazni, ezért kéri a testületet, hogy hozzon ezzel kapcsolatosan döntést. Balogh Zoltán: Szavazásra bocsátja a javaslatot, hogy Dr Elbakour Afif szavazhasson. A Képviselő-testület egyhangú szavazás mellett az alábbi határozatot hozza: 90/2010. (X.14.) számú határozat Dr Elbakour Afif szavazati jogáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester választáson Dr Elbakour Afif képviselőt nem zárja ki a szavazásból személyes érintettsége miatt. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. A titkos szavazás a mellékelt jegyzőkönyv szerinti eredménnyel lezajlott. Kiss Ernőné: Ismerteti a szavazás eredményét. A leadott szavazatok száma 7, érvényes szavazatok száma 7, igen szavazatok száma 7, így a Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 91/2010. (X.14.) számú határozat Dr Elbakour Afif alpolgármesterré választásáról

6 233 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Dr Elbakour Afif képviselőt alpolgármesterré választotta. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. VI. napirendi pont Az alpolgármester eskütétele Előadó: Tarjányi Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke Dr Elbakour Afif alpolgármester leteszi az esküt a következő szöveg szerint. Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Besenyszög község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Az esküt tevő meggyőződése szerint:. Isten engem úgy segéljen! Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja megbízólevelét, az esküokmányt aláírják. Dr.Elbakour Afif : Köszönöm a tisztséget és a támogató szavazatokat. Közös a célunk úgy gondolom a település fejlődése érdekében. Tudomásul kell vennünk, hogy a lakosság évről évre csökken, öregszik. Település érdeke a gyarapodás, segíteni kell a fiatalokat! Javaslom, mozduljon el ebbe az irányba a Képviselő-testület. Balogh Zoltán: Nyitott kapukat dönget alpolgármester úr, hiszen előkészítés alatt van már ez a program. VII. napirendi pont Előterjesztés a polgármester illetményének és költségátalányának megállapítására Előadó: Farkas Géza levezető korelnök (tájékoztatás írásban mellékelve) Farkas Géza levezető elnök megkéri Munkácsi György jegyző urat a szükséges jogszabályok ismertetésére a polgármester illetményének és költségátalányának megállapításához. Munkácsi György: Az illetményt / tiszteletdíjat összegszerűen kell meghatározni a törvényi keretek között. (Pttv ) A polgármester illetményének, tiszteletdíjának a választást követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetménye, tiszteletdíja összegénél kivéve a polgármester tiszteletdíjra vonatkozó kifejezett írásbeli kérésére - nem lehet kevesebb. (Pttv. 4/A. (3) bekezdés) A polgármester, alpolgármester illetményét vagy tiszteletdíját akkor is meg kell állapítani vagy a kérdésről tárgyalni, ha újraválasztották őket. (Alkotmány 44. (3) bekezdése értelmében a polgármester megbízatása az új polgármester megválasztásáig tart, tehát a régi tisztség megszűnik, és új jogviszony keletkezik.) Az illetmény, tiszteletdíj mértékének megállapítására javaslatot tevő személyét a törvény nem határozza meg.

7 234 Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás közérdekű adat. Célszerűnek tartjuk a kérdést nyilvános ülésen tárgyalni és arról határozatot hozni, - egyéb rendelkezés hiányában egyszerű többséggel. (Pttv. 4. (4) bekezdés) Az illetmény, tiszteletdíj és egyéb juttatás szabályai a nem képviselő-testületi tagként megválasztott alpolgármesterre is vonatkoznak január 1-jétől megváltoztak a költségtérítésre vonatkozó személyi jövedelemadó szabályok, így a költségátalány esetében is számlával kell igazolni a tisztséggel összefüggő kiadásokat. Elszámolás hiányában a fennmaradó összeg után jövedelemadót kell fizetni. A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 43. -ának (1) bekezdése szerint megállapított illetményalap és az alábbi keretek között meghatározott szorzószám szorzataként, összegszerűen állapítja meg: Szorzószám nél kevesebb lakosú település esetén 7,0-9, lakosú település esetén 8,5-11, lakosú település esetén 11,0-12, nél több lakosú település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén 12,5-13,5 - a fővárosi kerületi önkormányzat esetén 13,5-14,5 - a megyei jogú városi önkormányzat és megyei önkormányzat esetén 14,0-15,0 - a fővárosi önkormányzat esetén 15,0-16,5 (Pttv. 3. (2) bekezdés) A foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét a választástól kell megállapítani, amennyiben főállásúként választották meg. (Pttv. 1. (2) bekezdés a) pont). Polgármester úr illetménye a maximális 12,5 es szorzóval lett megállapítva Ft ban, vagyis további emelés nem lehetséges. A polgármestert, választása szerint a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, számlákkal igazolt költségei megtérítése helyett -, költségátalány illeti meg. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján - a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. (Pttv. 18. (2) bekezdés) Polgármester úr költségátalánya a maximális 30 %-ban lett megállapítva Ft ban. Ha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását, annak mértékéről a képviselőtestület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány törvényben meghatározott minimális összege (illetmény vagy tiszteletdíj 20%- a) illeti meg. (Pttv. 18. (3) bekezdés) Balogh Zoltán: A polgármester költségátalány elszámolása helyett szeretném költségmegtakarítás miatt számlákkal igazolt költségtérítést kérni. Más javaslat nem érkezett, így Farkas Géza szavazásra bocsátja a polgármester illetményére és költségtérítésére tett javaslatokat: A Képviselő-testület 6 igen és 1 fő tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 92/2010. (X.14.) számú határozat A polgármester illetményének megállapításáról

8 235 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Zoltán polgármester illetményét a október 03. napjától a következők szerint állapítja meg. Az illetmény mértéke az illetményalap és a 12,5 szorzószám szorzata: Illetményalap: x 12,5 = Ft/hó Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Balogh Zoltán polgármester 3.) MÁK Szolnok 4.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoport H. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 93/2010. (X.14.) számú határozat A polgármester költségtérítésének meghatározásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Balogh Zoltán polgármester a tisztsége ellátásával összefüggő, az általa előlegezett, számlákkal igazolt költségeit havi Ft-ig térítheti meg. A határozatról értesülnek: 1.) Balogh Zoltán polgármester 2.) Képviselő-testület tagjai H. VIII. napirendi pont Előterjesztés az alpolgármester tiszteletdíjának és költségátalányának megállapítására Előadó: Farkas Géza levezető korelnök (tájékoztatás írásban mellékelve) Farkas Géza levezető elnök megkéri Munkácsi György jegyző urat a szükséges jogszabályok ismertetésére az alpolgármester illetményének és költségátalányának megállapításához. Munkácsi György: A képviselő-testület a társadalmi megbízatású alpolgármesternek - a 2000-nél kevesebb lakosú településen tiszteletdíjat állapíthat meg, - a 2000, illetve annál több lakosú településen tiszteletdíjat állapít meg úgy, hogy az ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A 3000-nél kevesebb lakos esetén csak társadalmi megbízatású alpolgármester választható, akkor is, ha a polgármester főállásban látja el feladatait (Ötv. 37. (3) bekezdés) A 3000 fő feletti településen foglakoztatási jogviszonyban és társadalmi megbízatásban is ellátható a feladat, a képviselő-testület döntésének megfelelően. A társadalmi megbízatású alpolgármester írásban benyújtott kérésére a tiszteletdíj megállapítása mellőzhető vagy a törvényben foglaltaknál kisebb összegben is megállapítható. Az írásbeli nyilatkozatot az alakuló ülés jegyzőkönyvéhez kell csatolni. (Pttv. 4. (3) bekezdés)

9 236 Dr.Elbakour Afif : Ragaszkodnék a jelenlegi összeghez, Ft-ban kérem megállapítani a tiszteletdíjamat. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület 6 igen és 1 fő tartózkodás mellett a következő határozatot hozza: 94/2010. (X.14.) számú határozat Az alpolgármester tiszteletdíjáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármester tiszteletdíját Ft-ban határozza meg. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Dr Elbakour Afif Besenyszög, Chiovini út 3. 3.) Pénzügy H. Balogh Zoltán: Megkérdezi az alpolgármestert, hogy kéri-e költségátalány megállapítását vagy számla ellenében történő költségtérítést kér. Dr Elbakour Afif: Nem kérem a költségátalány meghatározását és kifizetését. IX. napirendi pont Előterjesztés a bizottsági szerkezet kialakítására, a bizottsági tagok megválasztására és a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995. (V.05.) számú rendelet módosítására Előadó: Farkas Géza levezető elnök (Előterjesztés írásban mellékelve) Balogh Zoltán : Amennyiben a képviselő-testület a korábbi bizottsági struktúrának megfelelő bizottságokat kíván létrehozni, úgy a hatályos SZMSZ alapján megteheti, megválaszthatja a bizottsági tagokat és elnököket. A bizottság vagy bizottságok lehetnek állandó bizottságok is, az SZMSZ-ben szabályozottak szerint. Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság: 5 fő Elnöke: Farkas Géza Képviselő tagjai: Csapó Pálné Palyafári János Nem képviselő tagjai: Kiszely Imréné Tripolszki Zoltánné A Képviselő-testület egyhangú szavazás mellett az alábbi határozatot hozza: 95/2010. (X.14.) számú határozat Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság létszámáról

10 237 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság létszámát 5 főben határozza meg, 3 fő képviselő és 2 fő nem képviselő taggal. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tagjai 3.) Pénzügy H. Balogh Zoltán: Szavazásra bocsátja, hogy a Szociális és Művelődésügyi Bizottság létszámát 7 főben határozza meg a Képviselő-testület. Szociális és Művelődésügyi Bizottság: 7 fő Elnöke: Farkas Géza Képviselő tagjai: Csapó Pálné Kiss Ernőné Lovász Imre Nem képviselő tagjai: Baloghné Szabó Irén Gazdag Lászlóné Kiss Tiborné A Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 96/2010. (X.14.) számú határozat Szociális és Művelődésügyi Bizottság létszámáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális és Művelődésügyi Bizottság létszámát 7 főben határozza meg, 4 fő képviselő és 3 fő nem képviselő taggal. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Szociális és Művelődésügyi Bizottság tagjai 3.) Pénzügy H. Munkácsi György: Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995. (V.05.) számú rendeletét módosítani szükséges, a képviselő tagok szerepeltetése, az új bizottságok feltüntetése, adatok pontosítása miatt. Kiss Ernőné: Az SZMSZ módosításhoz kérem, hogy a következő testületi ülés anyagát elektronikus formátumban küldje meg az önkormányzat. Palyafári János: Az újonnan elkészített honlapra is kerüljenek feltöltésre a Képviselő-testület nyílt üléseiről készült jegyzőkönyvek.

11 238 A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi rendeletet alkotja: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2010.(X.18.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/1995.(V.05.) módosításáról 1. A rendelet 1. (1) bekezdése 3550 szövegrész 3487 szövegrészre módosul: A rendelet 3. (1) bekezdése 12 fő szövegrésze 7 fő szövegrészre módosul: A rendelet 3. (2) bekezdése emeleti szövegrésze földszinti szövegrészre módosul: A rendelet 3. (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (4) Az ülés meghívóját és az előterjesztéseket a képviselőknek, a tanácskozási joggal meghívottaknak és a részvételi joggal jelenlévőknek olyan időpontban kell megküldeni, hogy azokat az ülés előtt legalább 5 nappal elektronikus levélben ( ) megkapják. 5. A rendelet 10. (7) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (7) A választópolgárok zárt ülés kivételével - betekinthetnek a Képviselő-testület előterjesztésébe és ülésének jegyzőkönyvébe. A nyilvános ülésről készült jegyzőkönyvet közzé kell tenni a honlapon. 6. A rendelet 13. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi bizottságokat hozza létre: - Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság - Szociális és Művelődésügyi Bizottság

12 A rendelet 17. (1) bekezdésében szereplő 14 köztisztviselői szövegrész 13 köztisztviselői szövegrészre változik. 8. A rendelet 1. számú melléklete a következőképpen módosul: A Képviselő-testület tagjai Polgármester: Képviselők: Balogh Zoltán Csapó Pálné Dr. El-bakour Afif Farkas Géza Kiss Ernőné Lovász Imre Palyafári János 9. A rendelet 2. számú melléklete a következőképpen módosul: 2. sz. melléklet A képviselő-testület bizottságainak feladatai I. Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság: 5 fő Elnöke: Farkas Géza Képviselő tagjai: Csapó Pálné Palyafári János Nem képviselő tagjai: Kiszely Imréné Tripolszki Zoltánné A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság feladatai 1. Megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat gazdasági koncepcióját, költségvetési rendelet-tervezetét, valamint zárszámadását. 2. Javaslatot tesz a felújítási feladatok rangsorolására. 3. Véleményezi a rövid- és hosszú távú településfejlesztési terveket. 4. Javaslatot tesz az éves előirányzatok átcsoportosítására, a pénzmaradvány és a tartalék,valamint a többletbevétel felhasználására. 5. Előzetesen állást foglal az önkormányzat vagyonának hasznosításában. 6. Nyilvántartja és ellenőrzi a képviselők saját, valamint a velük közös háztartásában élők vagyonnyilatkozatát. 7. Javaslatot tesz a polgármester fizetésemelésére, és jutalmazására, a bizottság elnöke a képviselő-testület elé terjeszti a javaslatot.

13 Az önkormányzat éves munkatervében foglalt feladatokat teljesíti. 9. Kivizsgálja az összeférhetetlenség megállapítására irányuló kezdeményezést. 10. A mezőgazdasági termelők és az önkormányzat közötti kapcsolattartás 11. A gazdák érdekképviselete az önkormányzat felé 12. A gazdakörrel való kapcsolattartás, a gazdakör tevékenységének segítése 13. az önkormányzat által benyújtott pályázatok véleményezése 14. a közműfejlesztéssel kapcsolatos önkormányzati feladatok előkészítése,véleményezése 15. megalakítása esetén a mezei őrszolgálattal való kapcsolattartás 16. A község forgalmi rendjét szabályozó közlekedési táblák kihelyezésére javaslatot tesz. Ellenőrzési feladatkörében a bizottság - egyebek között - az önkormányzatnál és intézményeinél: - véleményezi az éves költségvetési javaslatot és a végrehajtásáról szóló féléves, éves beszámoló tervezeteit, - figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (csökkenés - növekedés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat, - vizsgálja a hitelfelvétel indokait és gazdasági megalapozottságát, ellenőrizheti a pénzkezelési szabályzat megtartását, a bizonylati rend és a bizonylati fegyelem érvényesítését, - a vizsgálati megállapításokat haladéktalanul közli a képviselő-testülettel. II. Szociális és Művelődésügyi Bizottság: 7 fő Elnöke: Képviselő tagjai: Farkas Géza Csapó Pálné Kiss Ernőné Lovász Imre Nem képviselő tagjai: Baloghné Szabó Irén Gazdag Lászlóné Kiss Tiborné Szociális és Művelődésügyi Bizottság feladatai 1./ Dönt a képviselő-testület által átruházott egyedi ügyekben: a.) Megállapítja a méltányossági ápolási díjra való jogosultságot és annak összegét, b.) Dönt átmeneti segély pénzbeni megállapításáról, vagy természetbeni juttatásáról. c.) Kétévenként felülvizsgálja a segélyezettek és tartásra kötelezett hozzátartozók szociális helyzetét. d.) Kötelezi a jogtalanul felvett segély visszafizetésére a törvényes képviselőt, vagy a segélyezettet, ha a folyósításához szükséges feltételek megváltozásának bejelentését elmulasztják. e.) Dönt a lakásfenntartási támogatás jogosultságáról és összegéről f.) Elbírálja a szociális bérlakás igénylésével kapcsolatos kérelmeket, évente felülvizsgálatot tart.

14 241 g.) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás iránti kérelmek elbírálása h.) Dönt elemi károsultság esetén a Ft-ot meghaladó támogatásról i.) Dönt a gazdálkodást segítő támogatás odaítéléséről. j.) Javaslatot tesz az önkormányzat szociális intézményében alkalmazandó térítési díjjakra. k.) Figyelemmel kíséri a község területén az egészségügyi és szociális ellátottság helyzetét, véleményezi a testület elé kerülő ilyen tárgyú előterjesztéseket. l.) Elemzi a munkanélküliségből, a foglalkoztatási feszültségekből eredő szociális gondokat, javaslatot dolgoz ki a megoldásokat segítő eszközrendszerre. m.)végzi a képviselő-testület éves munkatervéből adódó feladatokat. n.) Kiemelt figyelmet fordít a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokra. o.) megtárgyalja és véleményezi az önkormányzat gazdasági koncepcióját, költségvetési rendelet- tervezetét, zárszámadását p.) véleményezi az iskola, óvoda, könyvtár és művelődési ház vezetői állásra beérkezett pályázatokat q.) véleményezi az oktatás, kultúra, sport-és ifjúságvédelem területén az önkormányzat és intézményei által benyújtott pályázatokat r.) véleményezi az iskola és óvoda nevelési programját s.) részt vesz a település kulturális rendezvényeinek szervezésében, koordinálja az intézmények és egyéb szervezetek ez irányú tevékenységét. 10. A rendelet 3. számú melléklet II. a Hivatal szervezeti felépítése című szövegben az 5 fő pénzügyi előadó szövegrész 5 fő pénzügyi köztisztviselő szövegrészre változik és a 7fő hatósági igazgatási feladatokat ellátó előadó szövegrész 7fő hatósági igazgatási feladatokat ellátó köztisztviselőre változik. 11. A rendelet 3. számú melléklet II. a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkamegosztása című szövegrész az alábbiak szerint módosul: Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munkamegosztása 1./ Adóügyi igazgatási főmunkatárs 2./ Hatósági igazgatási főtanácsos 3./ Hatósági igazgatási tanácsos 4./ Szociális igazgatási főtanácsos 5./ Anyakönyvi igazgatás főelőadó 6./ Titkársági főelőadó 7./ Településfejlesztési főelőadó 8./ Pénzügyi vezető-főtanácsos, pénzügyi csoportvezető 9./ Pénzügyi vezető-főtanácsos 10./ Pénzügyi vezető-tanácsos 11./ Pénzügyi főtanácsos 12./ Pénzügyi főmunkatárs

15 A rendelet 3. számú melléklet III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK című szövegrész 1.Képviselet fejezetének 2. bekezdésében az adóügyi igazgatási előadó szövegrész helyébe az adóügyi igazgatási főmunkatárs szövegrész kerül. 13. A rendelet 3. számú melléklet III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK című szövegrész 3.Utalványozás, érvényesítés fejezete 1. pontjában a polgármester gyakorolja szövegrész a jegyző gyakorolja szövegrészre változik. 14. A rendelet 3. számú melléklet III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK című szövegrész 3.Utalványozás, érvényesítés fejezete 2.,3. és 4. pontja a következőképpen módosul: 2./ Az utalványozás csak ellenjegyzés mellett érvényes. A jegyző utalványozása esetén az ellenjegyzési jog gyakorlója a pénzügyi csoportvezető. 3./ Az utalványozást megelőzően el kell végezni az érvényesítést /a kiadás vagy bevétel jogosságának az előirt alaki és tartalmi követelmények betartásának a szükséges kellékek meglétének igazolását. Az érvényesítés a pénzügyi csoportvezető feladata. 4./ A pénzügyi csoportvezető távolléte esetén érvényesítésre a pénzügyi vezető-főtanácsos jogosult. 15. A rendelet 3. számú melléklet III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK című szövegrész 4. A Hivatal bankszámlái fejezet a következőképpen módosul: Költségvetési elszámolási számla Kötvény Kötvény Állami hozzájárulások számla Lakásalap számla Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Iparűzési adó Bírság beszedési számla Késedelmi pótlék Idegen bevételi számla Termőföld bérbeadása Egyéb bevételek Gépjárműadó Talajterhelési díj

16 Beruházásokkal kapcsolatos elszámolási számla Bef.víziközmű beruházási számla Önkormányzat céltámogatása számla Vízmű-és Műszaki Ellátó Szolgálat Környezettudatos nevelés Gondozási Központ TÁMOP Eszterlánc Óvoda Wesniczky A. Művelődési Ház és Könyvtár Államigazgatási eljárási illeték Luxusadó beszedési számla Jóteljesítési biztosíték CHF CHF Szociális bérlakás TUDÁSDEPÓ EXPRESSZ Eszterlánc Óvoda akadálymentesítése KÖTVÉNYTŐKE TÁMOP 3.2.4/08/ TIOP Befektet Ált.Isk TÁMOP /10/1 Pályázat TÁMOP 3.2.8/B 16. A rendelet 3. számú melléklet III. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK című szövegrész 6. Kiadmányozás rendje fejezet 1./ pontja a következők szerint módosul: 1./ A jegyző kiadmányozza valamennyi hatáskörébe tartozó és jogszabály által hatáskörébe utalt ügyben hozott döntést, intézkedést, kivéve a kiadmányozás rendjéről szóló 1/2008. számú jegyzői intézkedésben meghatározott döntési jogköröket. 17. E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző

17 244 Balogh Zoltán: A Közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 8. (3) bekezdése alapján bíráló Bizottságot kell létrehozni, de ez nem része az SzMSz-nek. Közbeszerzési Bizottság elnökének javasolom Palyafári János képviselőt, tagoknak Farkas Géza képviselőt, Lovász Imre képviselőt, Strommer Ferencet és Dr.Balogh Gyulát. Természetesen a bizottság munkájában részt vesz a polgármester és a jegyző is. A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 97/2010. (X.14.) számú határozat Közbeszerzési Előkészítő Bizottságról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Közbeszerzési Előkészítő Bizottságot az alábbiak szerint hozza létre: Elnök: Palyafári János képviselő Tagok: Farkas Géza, Lovász Imre, Strommer Ferenc, Dr.Balogh Gyula Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Közbeszerzési Előkészítő Bizottság tagjai X. napirendi pont A Képviselő-testület Bizottságai nem képviselő tagjainak eskütétele Előadó: Tarjányi Lászlóné Helyi Választási Bizottság elnöke A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele az alábbi szövegezés szerint történik: Én esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat a Besenyszög község fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Az esküt tevő meggyőződése szerint:. Isten engem úgy segéljen! Tarjányi Lászlóné a Helyi Választási Bizottság elnöke átadja a megbízóleveleket, az esküokmányt aláírják. XI. napirendi pont Előterjesztés Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselőtestület tagjainak, a bizottsági elnököknek, a bizottságok tagjainak járó tiszteletdíj, természetbeni juttatás megállapításáról szóló 10/1998. (XI.02.) számú rendelet módosítására Előadó: Farkas Géza levezető korelnök (előterjesztés írásban mellékelve) Munkácsi György: A tiszteletdíjak mértékét a Képviselő-testület a 10/1998.(XI.02.) számú rendeletben állapította meg, a törvényi keretek között. (Ötv. 20. (2) bekezdés, Pttv. 15. ) A képviselői alapdíj maximális mértékét a köztisztviselői illetményalap és a település lakosságszámához illetve az önkormányzat típusához rendelt szorzója adja. (Pttv. 15. (1) bekezdés) ( Ft X 1,8 = Ft)

18 245 Bizottsági tag tiszteletdíja az alapdíjon felül - több bizottsági tagság esetén is legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. Bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. Bizottsági elnök, tanácsnok tiszteletdíja az alapdíjon felül - több tisztség, bizottsági tagság esetén is - legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető. A képviselő-testület a képviselőt és a bizottság nem képviselő-testületi tagját a következő természetbeni juttatásban részesítheti: - az önkormányzat közigazgatási területén a tömegközlekedési eszközök igénybevételére jogosító utazási bérlet, - önkormányzati intézmény által nyújtott szolgáltatás kedvezményes vagy térítésmentes igénybevétele, a közüzemi szolgáltatások kivételével, - a képviselői tevékenységet segítő közlöny, kiadvány, szakfolyóirat előfizetése. Farkas Géza: A képviselők és nem képviselő tagok csatlakoznak polgármester és alpolgármester úrhoz, vállaljuk Besenyszög községért, hogy nem kérjük új tiszteletdíjak megállapítását. XII. napirendi pont Tájékoztató a képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségéről Előadó : Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: A rövid határidőre tekintettel célszerű az alakuló ülésen polgármester és képviselők figyelmét felhívni a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségre és részükre a szükséges formanyomtatványokat átadni. Az önkormányzati képviselő a megbízólevelének átvételétől, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül az Ökjtv. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni. A képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát. (Ökjtv. 10/A. (1) bekezdés, Melléklet) A polgármester is köteles vagyonnyilatkozatot tenni a helyi önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozatára vonatkozó szabályok szerint. (Ötv. 33/B. ) XIII. napirendi pont Előterjesztés a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány alapító okiratának módosítására, Kuratóriumi tagjának megválasztására és Felügyelő Bizottság tagjának megválasztására Előadó: Munkácsi György jegyző Munkácsi György: A Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány tagságáról november 01-től lemondok, mivel felkértek és vállalom a kuratóriumi tagságot az Idősek Otthonáért Alapítványban. Szabó Zoltánné Felügyelő bizottság tagja is lemondásról tett nyilatkozatot, így kérem a Képviselő-testület, hogy a közalapítványba 2 új tagot szavazzon meg. Strommer Ferenc: A közalapítvány nevében is szerepel, hogy több területet is összefogunk. Jelenleg azonban az tapasztalható, hogy Besenyszög fejlődése és a sport alszámlákra érkezik felajánlás és támogatás, a közbiztonság alszámlára viszont nem. A legutóbbi ülést kisebb vita közepette tartottuk meg. A rendőr körzeti megbízott albérleti díját nem fizette meg az önkormányzat felé és támogatókat állítva maga mellé utaltatta a közalapítvány közbiztonsági alszámlájára ezt az összeget. Kérte, hogy az alapítványon keresztül történjen meg a lakás bérleti díjának kiegyenlítése. Munkácsi György jegyző a közalapítvány titkára javasolta, hogy

19 246 az Országos Közbiztonsági Alap alapítványán keresztül van lehetőség a rendőrök támogatására, a jövőben ezen alapítványon keresztül küldjék a támogatást. Javaslatom, hogy az alapító okirat módosítása során a közalapítvány működéséből kerüljön kivételre a közbiztonsági alap. Csapó Pálné: Kuratóriumi elnökként kértem fel Munkácsi Györgyöt az idősek alapítványába, Lajkó Terézia lemondása után. Balogh Zoltán: Javaslom Lovász Imrét a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány kuratórium tagjának és Kiszely Imrénét a Felügyelő bizottságban tagnak. A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 98/2010. (X.14.) számú határozat A Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány alapító okirata módosításáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány alapító okirata módosítását a határozat melléklete szerint elfogadja. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 99/2010. (X.14.) számú határozat Kiszely Imréné tagságáról a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány Felügyelő bizottságában Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány Felügyelő Bizottság tagjának Kiszely Imrénét választja. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány A Képviselő-testület egyhangú szavazással a következő határozatot hozza: 100/2010. (X.14.) számú határozat Lovász Imre tagságáról a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány kuratóriumában

20 247 Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány Kuratóriumi tagjának Lovász Imrét választja. Határozatról értesülnek: 1.) Képviselő-testület tagjai H. 2.) Besenyszög Fejlődéséért, Közbiztonságáért és Sportjáért Közalapítvány XIV. napirendi pont Előterjesztés a Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat vezetői álláshely pályázatának kiírására Előadó: Munkácsi György jegyző (előterjesztés írásban mellékelve) Munkácsi György: Tóth János Vízművezető úr nyugdíjazása miatt január 01-től új vízművezető kinevezésére van szükség. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. tv. szerint, közalkalmazotti jogviszony, büntetlen előéletű, magyar állampolgárságú személlyel létesíthető. A jogviszonyt létesíteni szándékozó személy, hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű. Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető, csak olyan közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt. A pályázatot a kinevezési jogkör gyakorlója írja ki (20/A. ). A pályázati felhívásban meg kell jelölni a vezetői beosztás megnevezését, a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat, a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét, a pályázat részeként benyújtandó iratokat. A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán kell közzétenni. Emellett a pályázati felhívást a helyben szokásos módon köteles közzé tenni. A pályázat benyújtásának a határideje a KSZK honlapján való közzétételtől számított 30 napnál rövidebb nem lehet. A pályázó a pályázathoz csatolja a vezetésre, fejlesztésre vonatkozó programját, arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul. A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak elfogadásával jön létre. A kinevezésben 3 hónap próbaidő megállapítása kötelező. 3 hónapot meghaladó próbaidő is kiköthető, melynek tartama legfeljebb 4 hónapig terjedhet. A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő tartama alatt a közalkalmazotti jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti. A Kjt. végrehajtásáról szóló 77/1993. (V.12.) Korm.rendelet szerint, magasabb vezető a költségvetési szerv vezetője és helyettese. A vezetői pótlék mértéke nem lehet kevesebb intézményvezetői munkakörnél a pótlékalap 250 %-nál. A közalkalmazotti pályázatnak a KSZK honlapján történő közzétételére vonatkozó részletes szabályokról szóló 388/2007. (XII.23.) Korm.rendelet szerint, az egyedi azonosítóval rendelkező munkáltató az 1. számú mellékletben szereplő pályázati adatok alapján elektronikusan kitölti a közzétételi adatlapot. A pályázati eljárásban megállapított határidőket, a KSZK honlapján történő közzétételtől kell számítani.

21 248 A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendelet szerint, a víziközmű üzemeltetésével összefüggő az e rendelet 1. számú mellékletében megjelölt feladatokat az ugyanott meghatározott képesítéssel rendelkező személy végezheti. Besenyszög községben a vízmű mértékadó kapacitása ivóvízmű üzemeltetés esetén 670m 3 /nap. Ez meghatározza az ilyen kapacitású vízműnél elfogadható szakmai képesítéseket, ami lehet vízellátási és csatornázási üzemmérnök (Üm 1), lehet mélyépítő üzemmérnök (Üm 4). Szennyvízelvezető tisztító művek üzemeltetése esetén az Üm 1 szakképesítés az elfogadható. A vezető állások betöltésének a feltétele 2 év szakirányú szakmai gyakorlat. A képesítések felsorolásában az A és B táblázatokban nem szereplő, de a műszaki felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítéséről szóló 159/1996. (X.22) Korm.rendelet szerinti felsőfokú műszaki végzettség és 3 éves szakirányú szakmai gyakorlat egyenértékű a táblázatban szereplő végzettségi szinthez tartozó szakirányú képesítéssel. Kérem a tisztelt Képviselő-testület, hogy a következő pályázati felhívást fogadja el! Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat vezetői álláshelyének betöltésére. Az állás betöltésének feltétele: - A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletben megfogalmazott képesítés - Két év szakirányú szakmai gyakorlat - Büntetlen előélet A pályázathoz mellékelni kell: - Vezető elképzeléseket tartalmazó szakmai önéletrajzot - Képesítést igazoló oklevél másolatát - Nyilatkozatot a magasabb vezető állású közalkalmazottakra vonatkozó összeférhetetlenségről és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról. A pályázatokat november 22-ig kell címezve: 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. u. 4. Az állás január 01-től betölthető. benyújtani Balogh Zoltán Polgármesternek A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 101/2010. (X.14.) számú határozat A Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat vezetői álláshelyének pályáztatásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete pályázatot hirdet a Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Intézményvezetői álláshelyének betöltésére. Az állás betöltésének feltétele: - A víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV. 25.) KöViM rendeletben megfogalmazott képesítés - Két év szakirányú szakmai gyakorlat

22 - Büntetlen előélet 249 A pályázathoz mellékelni kell: - Vezető elképzeléseket tartalmazó szakmai önéletrajzot - Képesítést igazoló oklevél másolatát - Nyilatkozatot a magasabb vezető állású közalkalmazottakra vonatkozó összeférhetetlenségről és a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról. A pályázatokat november 22-ig kell címezve: 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. u. 4. Az állás január 01-től betölthető. benyújtani Balogh Zoltán Polgármesternek A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. XV. napirendi pont Előterjesztés Besenyszög, belterület 15/2 hrsz. ingatlan vételi ajánlatáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester Balogh Zoltán : Besenyszög belterület 15/2 hrsz. ingatlanra vételi ajánlat érkezett Sándor Norbert részéről. Korábban tárgyalás témája volt ez a terület, de nem került véglegesítésre. Farkas Géza: Az ajánlatát nem tartom elfogadhatónak. Dr.Elbakour Afif : Eladó ez a terület, nem zárkózunk el további tárgyalástól. 102/2010. (X.14.) számú határozat Besenyszög, 15/2. hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan eladásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő- testülete Besenyszög, 15/2. hrsz-ú ingatlant a felajánlott bruttó Ft vételi áron nem értékesíti. Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert további tárgyalások lefolytatására. A határozatról értesülnek: 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Sándor Norbert Szolnok, Egres u. 5. XVI. napirendi pont Előterjesztés Besenyszög község civil szervezeti részére visszatérítendő támogatás nyújtásáról Előadó: Balogh Zoltán polgármester

23 250 Balogh Zoltán: Az országos hatókörű Halbarát Víz Programot 2008-ban indította el a Tavirózsa Egyesület. A program célja a természetvédelmi és ökológiai érdekek érvényesítése a magyarországi horgászati hasznosítású állóvizek kezelésében, a jó ökológiai állapot eléréséért, illetve megtartásáért. A pályázati úton meghirdetett Halbarát Víz címet, illetve oklevelet és az ezzel járó környezetvédelmi célú támogatást olyan hazai állóvizek (illetve kezelő szervezeteik) nyerhetik el, melyek hasznosítása, kezelése során kiemelt szempont a jó ökológiai állapot fenntartása. A három évre szóló cím megszerzésének szigorú feltételei vannak, melyet a nyertes pályázóknak folyamatosan szavatolniuk kell. Idei évben a Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület nyert el helyezést. Az egyesület elnöke a nyitórendezvény megszervezésére kér segítséget önkormányzattól. Kiss Ernőné: Felajánlási támogatást teszek a Besenyszögi Milléri Sporthorgász Egyesület részére Ft értékben. Balogh Zoltán: Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Sport Egyesület LEADER pályázat keretében támogatást kaptak rendezvények lebonyolítására, illetve eszközbeszerzésre és fejlesztésre. Szintén az önkormányzattól kértek segítséget az egyesületek vezetői a pályázati megvalósuláshoz. Farkas Géza: Örömhír számunkra, hogy a helyi civil szervezetek és egyesületek ilyen szép eredménnyel tudtak pályázni. Támogatom a kérelmüket. A napirendi ponttal kapcsolatban más kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így a képviselőtestület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 103/2010. (X.14.) számú határozat Helyi civil szervezetek támogatásáról Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület és a Besenyszögi Sport Egyesület részére a Helyi Vidéki Stratégiák LEADER projektek megvalósítására Ft visszatérítendő támogatást nyújt, a költségvetési hitelkeret terhére. A határozatról értesülnek: 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Besenyszögi Hagyományőrző Íjász Egyesület 3. Besenyszögi Sport Egyesület Balogh Zoltán az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Farkas Géza levezető korelnök

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 263-10/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Szalkszentmárton Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 14 én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14-én 16.00 órai kezdettel megtartott alakuló testületi üléséről. Az ülés helye: Magtár Közösségi Ház Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete. J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Pátka Község Önkormányzatának 204-20/2010. Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V a képviselő-testület 2010. október 13-ai nyílt, alakuló üléséről Rendeletek: Határozatok: 184/2010.(X.13.) 185/2010.(X.13.)

Részletesebben

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató.

1. NAPIREND Domony Község önkormányzat 2014.I-III. negyedévi gazdálkodásának teljesítéséről tájékoztató. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Helye: Domony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 08.-án megtartott testületi ülésén. Polgármesteri Hivatal Domony, Fő út 98. Köszönti a testületi ülésen

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZŐKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. OKTÓBER 17-ÉN MEGTARTOTT ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL Jegyzőkönyv Dunabogdány

Részletesebben

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE

HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ - TESTÜLETE 13/2008. (XII. 30.) SZÁMÚ RENDELETE Hangony Község Önkormányzatának Képviselõ Testülete és szerveinek Szervezeti és Mûködési Szabályzatáról alkotott 9/2001.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem. Fuszkó Attila, Kopcsek Tamás és dr. Márai László képviselők. 12/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. augusztus 8-án 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora

JEGYZŐKÖNYV. Meghívottak: Szűcsné Horváth Margit gazdálkodási irodavezető. Dékányné Szalai Katalin nemzetiségi ügyek koordinátora 0I-1/5-6/2014. ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Dévaványai Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 26-án megtartott ülésén Dévaványa, Hősök tere 1. szám alatt a Városháza 4-es

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2010. (XII. 3.) számú RENDELETE a Szervezeti és Működési Szabályzatról Márkó Község önkormányzatának képviselő testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BOJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 11 -I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 18 /2014. (III. 11.) számú BKt. határozat 19/2014. (III. 11.) számú Bkt. határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE VIZSOLY Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján a községházán megtartott

Részletesebben

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete

10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete 1. oldal SÁRBOGÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2007. (III. 19.) önkormányzati rendelete A képviselőtestület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról. 1 A Magyar Köztársaság Országgyűlése

Részletesebben

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról . sz. melléklet Magyarszerdahely községi Önkormányzat 6/2007.( IV. 5.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Magyarszerdahely Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. november 4-én (csütörtökön)15.45 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ TÁRGYMUTATÓ FEGYVERNEK ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE 2010. MÁRCIUS 25-I SOROS, KÖZMEGHALLGATÁSSAL EGYBEKÖTÖTT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVÉHEZ 48/2010. (III.25.)sz. önk.hat. A Fegyvernek Rendőrőrs 2009. évi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete

HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete HAJDÚBAGOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2007. (IV.15.) ÖR. számú rendelete az Önkormányzat Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Hajdúbagos Község Önkormányzat

Részletesebben

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzatának 7/2007.(IV.18.) sz. rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Újudvar Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 18..

Részletesebben

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1..

t e r v e z e t I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. Somoskőújfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. ( ) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról t e r v e z e t Somoskőújfalu Község Önkormányzatának

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 13.-ai ülése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V I. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 15- én 17.00 órai kezdettel megtartott, soron következő nyilvános üléséről, Nyáregyháza, Nyáry Pál

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Móricgát Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 25-én 14 30 órakor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Csontos Máté Zöldág János al Deli Jánosné képviselő

Részletesebben

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról

Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlésének 24/2014. (XI.24.) határozata a Szervezeti és Működési Szabályzatról A Heves Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat a nemzetiségek jogairól szóló 2011.

Részletesebben

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010.

Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Község Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 19-8/2010. Sonkád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 17-én megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉS. Az önkormányzat Levél Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2011. (V. 30.) rendelete az önkormányzat képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 1 Bevezető A Magyar Köztársaság Országgyűlésének

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2014. (X.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési S z a b á l y z a t á r ó l Szatymaz Község Önkormányzatának

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I.

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról I. Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (X. 28.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Tiszatenyő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Melléklet a 15 /2012. számú BM OKF főigazgatói utasításhoz HUMÁN SZOLGÁLAT TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 I. A TESTÜLET RENDELTETÉSE ÉS

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Az SZMSZ Munkacsoport elnöke RENDELETTERVEZET Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Készítette: SZMSZ Munkacsoport

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK KAPUVÁR TÉRSÉGI SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATI TÁRSULÁS SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (módosítással egységes szerkezetben) Kapuvár Térségi Szociális és Gyermekjóléti Szolgálati Társulás Társulási

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról Budapest Főváros III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének 22/2013. (III. 29.) 1 önkormányzati rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról a 34/2013. (V. 31.)

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1.

I. Fejezet. Általános rendelkezések 1. Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2015. (V.04.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában.

Jegyzőkönyv. Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában. Jegyzőkönyv Készült: Noszvaj Község Önkormányzatának 2014. október 20-án 16.30 órakor megtartott alakuló ülésén a Figedy János Általános Iskolában. Jelen vannak: Bóta Géza polgármester, Szabó Péter, Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Felvéve: Az ülés helye: Jelen vannak: Kőröshegy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. február 15. napján 14:00 órai kezdettel megtartott soron következő üléséről. Kőröshegyi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. szeptember 16-án megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata. Napirend megállapításáról Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 280/2014. (X.27.) határozata Napirend megállapításáról 1.) Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati választások végleges eredményéről Előadó: Dr. Pető

Részletesebben

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2005/XI.01/ rendelete

Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. 14/2005/XI.01/ rendelete Mágocs Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2005/XI.01/ rendelete a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.tv. hatálybalépése miatt szükséges

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kunhegyes Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2007. október 1-én megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Városháza nagy tanácskozó terme Jelen vannak: Szabó András

Részletesebben

131 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. szeptember 5-én 17 órakor megtartott üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Rendelet 14/2013. (IX.9.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. 1 2 JEGYZŐKÖNYV Készült: Kántorjánosi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. április 04.-én, du-án 13. órai kezdettel megtartott rendes ülésén. Jelen vannak: Balogh Miklós bizottság elnöke Gáll Elek

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Burgyánné Czibik Éva polgármester Pécsely Község Önkormányzata PÉCSELY Szám:201/ 2-7 /2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2016.február 15-án 10:00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Burgyánné Czibik

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2015. február 2-án, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak:, Dr. Pálmai Tamás, Pásztor

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 17-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Nagykátai Polgármesteri Hivatal 6-os

Részletesebben

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E

TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK P O L G Á R M E S T E R E 4066 Tiszacsege Kossuth u.5. * Tel.: 52 588-400 * Fax.: 52 588-405 email.: pmhivatal@tiszacsege.hu * Internet: http://www.tiszacsege.hu/ MEGHÍVÓ

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Mezőkomárom Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27-én 15.00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Községház Tanácsterme 8137 Mezőkomárom,

Részletesebben

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei

RENDELETTERVEZET. Az önkormányzat jelképei RENDELETTERVEZET Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének.../2011.(...) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési szabályzatáról Szécsény Város Önkormányzatának

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült:

JEGYZŐKÖNYV. Iktsz: 185-7/2013. Készült: Iktsz: 185-7/2013. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 27. napján (csütörtök) du. 17 órai kezdettel megtartott rendkívüli, nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA

BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA BOTÉSZ Bodzatermelők Értékesítő Szövetkezete ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetbe foglalva az Alapszabály módosításával, mely készült a 2006. évi X. tv., valamint a 150/2012 VM. rendelet rendelkezései alapján,

Részletesebben

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról

módosításáról módosításáról 181/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. Fegyverneki Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. december 12-ei ülésének jegyzőkönyvéhez 168/2013.(XII.12.) sz. önk.hat. 35/2013.(XII.16.) önk.rendelet Napirendek elfogadásáról Fegyvernek

Részletesebben

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu

PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 126. 8500 PÁPA, Fő u. 12. Tel: 89/515-018 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2014. október 22-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének 2007. május 17-én, 9.00 órától, a Városháza Nagytanácstermében tartott rendes, nyílt üléséről. Jelen vannak: a képviselők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012.január 23-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző Erdősi Attila

Részletesebben

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról KAPUVÁR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/2013. (III.8.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat, valamint szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester

Jelen vannak: Szőllős Sándor polgármester Jegyzőkönyv Készült: a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án 7 30 órai kezdettel a Bocskaikerti Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. március 19-én megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2.

I. Fejezet. Az önkormányzat szervezete. 1. Az önkormányzat. 2. Az önkormányzat székhelye: 1145 Budapest XIV., Pétervárad utca 2. Budapest főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010. (IV.23.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról /egységes szerkezetben a 21/2010.

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő.

Száma: - 1./2012. Távolmaradását bejelentette: Brunner Éva képviselő. JEGYZŐKÖNYV Száma: - 1./2012 Készült: Tard Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. május 29.-án 17 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2007. szeptember 17-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október hó 23. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 22. egyben ALAKULÓ - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas

Részletesebben

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007.

LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. 1 LEVÉL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2007. Levél község Önkormányzata Képviselő-testületének 2007. március 26-án tartott nyilvános üléséről készült jegyzőkönyv Tartalma: Napirend előtt:

Részletesebben

5. szám Kecskemét 2014. október 29.

5. szám Kecskemét 2014. október 29. BÁCS-KISKUN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A BÁCS-KISKUN MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA 5. szám Kecskemét 2014. október 29. I. SZEMÉLYI RÉSZ TARTALOMJEGYZÉK 63/2014. (X.22.) Kgy. A Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés

Részletesebben