J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete október hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 22. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gál Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Molnár László, Dr. Sánta Sándor, Dr. Siket István és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző, Fejes István tű. alezredes, tűzoltóparancsnok, Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság, Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai rendkívüli testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 11 fő. A megjelenési arány 91%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 21. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Baranyi Sándor és Toldi János települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Baranyi Sándor és Toldi János a feladatot vállalják. Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Baranyi Sándor és Toldi János települési képviselők. Dr. Buzás Péter polgármester: Mielőtt megkezdenénk a munkánkat, Endes Zsigmond és Dr. Hadik György bizottsági kültagok eskütételére kerül sor, mivel az alakuló ülésen ők nem tudtak jelen lenni. Ők, amíg a képviselő-testület előtt nem tesznek esküt, addig nem tudnak részt venni a bizottságok munkájában. Most erre az eskütételre kerül sor. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló évi XCVI. törvény 11. (1) alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja (a továbbiakban: a bizottság tagja) a megválasztását követően a képviselő-testület előtt a polgármesterre irányadó szöveggel esküt vagy fogadalmat tesz, és erről okmányt ír alá. Kérem a bizottsági kültagokat, akik még nem tettek esküt, hogy most készüljenek fel az eskü letételére. Megkérem, hogy az eskütétel idejére mindenki álljon fel. Kérem, hogy mind a két jelölt az én után mondja a nevét és azt követően mondja utánam az eskü szövegét. "Én... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott titkot megőrzöm; bizottsági tagsági tisztségemből eredő feladataimat Makó város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. Isten engem úgy segéljen. Köszönöm szépen, úgy legyen. Gratulálok a bizottsági kültagoknak, további sikeres munkát kívánok.

2 2 Tisztelt Jelenlévők! Javaslom, hogy kezdjük meg a munkát. A mai rendkívüli testületi ülésünk összehívását a kiküldött és kiosztott előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntés indokolta. Mai ülésünk napirendje: Előterjesztések: 1. A Makói Fürdőfejlesztő Kft., a Makói Városfejlesztő Kft. és a Makói Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása; 2. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása; 3. Távhőszolgáltatás hődíjainak módosítása földgáz gázdíj árváltozás miatt; 4. Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása; 5. Makó Város Önkormányzatának képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsában, valamint Taggyűlésében; 6. Makó Város Önkormányzatának képviselete a DAREH Taggyűlésben; 7. Polgármester és alpolgármester költségátalánya; 8. Belső ellenőrzés tervezése, évi belső ellenőrzési terv; 9. Közbeszerzési Szabályzat módosítása; 10. Régi hulladéklerakó telep hulladéktárolási engedélyének visszavonása, illetve az ahhoz kötődő beszállítói szerződések megszüntetése; 11. Pályázat benyújtása a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványhoz; 12. Fragflav Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezése iránt; 13. KÁBEL TEAM Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Posta u. 7. szám alatti ingatlan többlet villamosenergia-ellátására; 14. Tájékoztató a makói elkerülő út megépítése kapcsán önkormányzati kezelésbe kerülő utakról; 15. Makó, Belterület 17 hrsz.-ú ingatlan átminősítése; 16. Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kisbusz beszerzése; zárt ülési előterjesztés: A BRUNNEN Kft. üzletrész értékesítéséhez kapcsolódó döntések. A sz. előterjesztések kiosztásra kerültek, a többit megkapták a képviselőtársaim. Megkérdezem, hogy van-e valakinek észrevétele a napirenddel kapcsolatban? Gál Sándornak van ügyrendi, tessék parancsolni. Gál Sándor települési képviselő, mezőgazdasági tanácsnok: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! A napirendi pontok közül a 3. és a 7. napirendi pont megtárgyalását a rendkívüli ülésen nem javasoljuk. Az a véleményünk, hogy mind a két előterjesztés rendes ülésen, a nyilvánosság bevonásával legyen megtárgyalva, annál is inkább, mert a 3. napirendi pontban a távhődíj emelésének kérdése a nagy nyilvánosságot érdekli a jelentős számú érdekeltek miatt, valamint közmeghallgatás tartását is szükségesnek tartjuk. Kérem, hogy a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportjának javaslatát fontolják meg és szavazzák meg e változtatást. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Értem, köszönöm szépen. Megkérdezem a testület tagjait, hogy más valakinek van-e gondolatmenete, észrevétele a FIDESZ-KDNP képviselők gondolataihoz. Van-e vélemény? Vélemény nem hangzott. Dr. Buzás Péter polgármester: Kedves Képviselő Úr! A testület normális munkamenetét most a választások ténye szakította meg. Ebből kifolyólag van egy csomó olyan előterjesztés, ami prompt döntést igényel és van egy csomó olyan előterjesztés, ami hát a munkavégzés normális menetét, hatékonyságát javítja. Ha ezzel nem várunk a következő hónap utolsó hetéig, amikor a soros testületi ülésünket fogjuk tartani. Ezért ebben a napirendben, amit én itt elővezettem az SZMSZ-nek megfelelően, a sürgősség mindegyik előterjesztésnél megáll azzal, hogy a sürgősség foka, fokozata különböző mértékű. A tiszteletdíj ügyben pedig nem a sürgősség az, ami irányadó, hanem majd amikor a napirend tárgyalásához érünk, megkérem a jegyző asszonyt, hogy ismertesse az ide vonatkozó jogszabályt. Az állítólag úgy szól, hogyha erre igénybejelentés történik, akkor a soron következő ülésen kellene dönteni, már pedig az alakuló ülést követően

3 3 ez a soron következő ülés. Úgyhogy én azt javaslom, hogy meghallgatva és megértve érveidet, az eredeti előterjesztés mentén vigyük végig a mai napirend tárgyalását, távhő ügyben pedig egész egyszerűen arról van szó, hogy a távhő havi többlet tarifába kerül Makó Város Önkormányzatának és ha most 1 hónapot még halasztunk rajta, akkor 1 hónappal tovább fizeti Makó város közössége azt a gázár-emelkedés különbözetet, amit eddig egy ideje már fizettünk. Az, hogy ez miért nem került be, azt meg meg tudjuk beszélni a napirendnél. Tehát mindent összevetve én ezt tudom mondani arra, amit elmondtál, megértve az érveidet, mégis úgy gondolom, hogy az eredeti ütemben végezzük a munkánkat. Most napirendi vita van, tessék parancsolni, Dr. Sánta Sándoré a szó. Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Köszönöm a szót. Polgármester úr engedje meg, hogy ne értsek egészen egyet abban, hogy a város, illetve az önkormányzat működésének a menete megszakadt. Szerintem új, Ön is tudja, új testület van és ez az új testület egyik fele nem kér nagy dolgot, csak annyit, hogy éppen a választások után az ott elhangzott, nem konkrét, de általános ígéretek a lakosság problémáinak kezelése, kezelési módjával kapcsolatban szerintem indokolja. Én például nagyon szívesen láttam volna éppen esetleg az igen szavazat a 3. számú előterjesztésnél, esetleges igen szavazat mellett, vagy érdekében egy olyan felmérést, hogy pillanatnyilag az érintettek, a távhővel fűtők hogy állnak a város többi lakosához képest. Mennyibe kerül nekik a fűtés és ahhoz képest a város mennyit vállal át és mi az, ami esetleg nekik jogos és hogy ezt ők is ismernék meg és akkor a mi munkánk is nem egy elhamarkodott lenne. Még egyszer mondom új testületről van szó, nem kérünk lehetetlent. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni, a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek még észrevétele? Nincs észrevétel. Lezárhatom? Lezárom. Gál Sándor képviselőtársamnak válaszoltam, kedves Sánta képviselő úr hadd mondjam, hogy értem, amit elmondtál, valószínűleg pontatlanul fogalmaztam, a döntéshozatal szempontjából szakadt meg a folyamat. Már pedig ezt Te is elismerheted, hogy azért mondjuk itt augusztustól idáig nem úgy folyt az előterjesztés előkészítés, mintha nem lett volna választás. Gondolom, számodra is logikus kell, hogy legyen, emlékszel rá, amikor Te csináltad, hogy októberben választáson kívüli esztendőben soros testületi ülés van, amikor azokat a döntéseket, amik most itt vannak, meghozzuk. Tehát ezt próbáltam az elébb érzékeltetni. Kettő, az, hogy ti most kerültetek be a testületbe ezt én értem, de pont neked ebben van gyakorlatod, én azt hiszem, hogy ezeket a kérdéseket most is fel tudod tenni, tedd fel, szívesen meg is válaszoljuk, szerintem a kft. igazgatója, aki jelen van most is el tudja mondani, hogy havonta Makó Város Önkormányzatának az ő költségvetéséből az a többlet költség mennyibe kerül, ami a díjtétel emelés nélkül kifinanszírozásra kerül, téli hónapokban ennek mekkora az összege. Tehát az, hogy Te, meg a többiek közpénzből mennyit teszünk ebbe pluszba bele. Én úgy gondolom, hogy eddig volt a kevesebb, mert nyár volt és csak melegvízszolgáltatásra vetődött fel a gázhasználat, most már indul a fűtési szezon. Tehát azt gondolom, hogy itt október 27-étől november 24-ig, a soron következő testületi ülésig nem ugyanaz a gáztarifa fog felvetődni, mint ami eddig volt, emiatt én úgy hiszem, hogy nincs értelme ennek a döntésnek az elhalasztására. Köszönöm. Az összefoglaló után az a kérésem, készüljünk fel a napirend megszavazására. Kérem szavazzuk meg a napirendeket. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül a következő

4 405/2010. (X.27.) MÖKT h. 4 Tárgy: A képviselő-testület október 27-i ülésének napirendje. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete október 27-i ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: ELŐTERJESZTÉSEK: 1. A Makói Fürdőfejlesztő Kft., a Makói Városfejlesztő Kft. és a Makói Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása 2. Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 3. Távhőszolgáltatás hődíjainak módosítása földgáz gázdíj árváltozás miatt 4. Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása 5. Makó Város Önkormányzatának képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsában, valamint Taggyűlésében 6. Makó Város Önkormányzatának képviselete a DAREH Taggyűlésben 7. Polgármester és alpolgármester költségátalánya 8. Belső ellenőrzés tervezése, évi belső ellenőrzési terv 9. Közbeszerzési Szabályzat módosítása 10. Régi hulladéklerakó telep hulladéktárolási engedélyének visszavonása, illetve az ahhoz kötődő beszállítói szerződések megszüntetése 11. Pályázat benyújtása a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványhoz 12. Fragflav Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezése iránt 13. KÁBEL TEAM Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Posta u. 7. szám alatti ingatlan többlet villamosenergia-ellátására 14. Tájékoztató a makói elkerülő út megépítése kapcsán önkormányzati kezelésbe kerülő utakról 15. Makó, Belterület 17 hrsz.-ú ingatlan átminősítése 16. Makó Városi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kisbusz beszerzése 17. Zárt ülési előterjesztés - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője

5 5 1. sz. előterjesztés A Makói Fürdőfejlesztő Kft., a Makói Városfejlesztő Kft. és a Makói Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Kedves Jelenlévők! Előterjesztést teszek arra, hogy ebbe a 3 kft-be delegáljunk tagokat. Látom, hogy a Fideszesek elmennek. Búcsúzóul még megkérdezem, szerettelek volna benneteket bedelegálni Dr. Sánta Sándor bizottsági elnök urat és Gál Sándor urat ezekbe a felügyelőbizottságokba. Nem tudom, hogy ezt elvállaljátok-e, még a teremben vagytok. Dr. Sánta Sándor települési képviselő, az Oktatási, Művelődési, Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke: Szavazzuk újra a napirendet. Dr. Buzás Péter polgármester: Ezt eldöntöttük, tudod, hogy ilyenkor már nincs újraszavazás. Jó, köszönjük szépen akkor. Megvárjuk, amíg elmentek és utána folytatjuk. Gál Sándor települési képviselő, mezőgazdasági tanácsnok: Kérdésedre csak annyit, mikrofon nélkül, hogy nem vállalunk semmiféle bizottsági tagságot és a fürdő kft-kben egybe sem. Köszönöm, elnézést kérünk a zavarásért. (Gál Sándor, Kovács Sándor, Dr. Sánta Sándor és Toldi János települési képviselők távoztak az ülésteremből.) Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Testület! Javaslom, hogy menjünk tovább. Toldi János az egyik jegyzőkönyv hitelesítő elment. Megkérem Kiss Imrénét a jegyzőkönyv hitelesítésére, mivel Toldi úr úgy döntött, nem gondolja, hogy neki a tiszteletdíjáért részt kell venni a testületi ülésen, elment, úgyhogy megkérem Kiss Imrénét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Tisztelt Testület! Arról van szó, hogy a Fürdőfejlesztő Kft., a Gyógyfürdő Kft. és a Makói Városfejlesztő Kft. ez a 3 olyan cég, aki a különböző beruházásainkat viszi. Fürdőfejlesztő azt tudjuk, hogy a fürdő fejlesztést végzi, a fürdőüzemeltetőnél nem nagy talány szerintem, hogy üzemeltetési feladatokat lát el a cég és ehhez képest az az igazság, hogy a Városfejlesztő Kft. az pedig egy kísérletünk arra, hogy esetleg a város vagyongazdálkodásába legyen majd arra lehetőség, hogy később a vagyonunkkal történő gazdálkodás megtörténhessen. Ezeknek a felügyelőbizottságoknak kell, hogy működjenek. A felügyelőbizottságot eddig az önkormányzatban a polgármesteri oldal és a másik oldal egy-egy képviselője jelentette. Korábbi időszakban a Mágori Józsefné volt mindig ezekben a bizottságokban benne a jobb oldal részéről, 3 fős bizottságba, 2 volt a mi oldalunkról, 1 pedig az ő oldalukról. Most a kollegák azt jelezték, hogy 3 helyett 5 fős bizottságok legyenek az 5 fős bizottság működőképesség szempontjából fontos. Mivel az ellenzék előre jelezte, hogy nem kíván ezekben a bizottságokban részt venni, így mi úgy gondoljuk, hogy a polgármester, alpolgármester nem vehet részt ezekben a bizottsági munkákban. A teremben maradt összes képviselő, ha belemegy ezekbe a felügyelőbizottságokba, akkor ezek működőképesek lesznek és még 5 fő is tud lenni. Úgyhogy én javaslatot teszek arra, hogy Gáspár Sándor, Molnár László, Dr. Siket István és Kiss Imréné legyenek tagjai mindhárom felügyelőbizottságnak, Baranyi Sándor már az előző időszakból tagja mindhárom felügyelőbizottságnak. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e?

6 Vélemény nem hangzott el. 6 Dr. Buzás Péter polgármester: Javaslom, hogy az 1-es határozati javaslatba Dr. Siket István, Molnár László, Gáspár Sándor és Kiss Imréné kerüljön megválasztásra tagként. Vállalják ezt a megbízást? Vállalják. Szavazzunk arról, hogy egy szavazással döntünk mind a három határozati javaslatról. Kérem szavazzunk a szavazás módszeréről. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül A Makói Fürdőfejlesztő Kft., a Makói Városfejlesztő Kft. és a Makói Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása tárgyú előterjesztés kapcsán a határozati javaslatról egyben szavaz. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, hogy az 1. sz. határozati javaslatról szavazzunk. 406/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: A Makói Fürdőfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) egyszemélyi alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdés k) pontja alapján - figyelemmel a Gt. Felügyelőbizottság című fejezetében foglaltakra - úgy határoz, hogy a Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tisztségével Gáspár Sándor Kiss Imréné Molnár László Dr. Siket István települési képviselőket bízza meg október 27. napjától június 30. napjáig, és egyúttal felhatalmazza Makó város polgármesterét az alapítói döntés aláírására. Továbbá a Képviselő-testület a Gt. 22. (1) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy a változás bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester, ügyvezető A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó Város polgármestere - Makó Város jegyzője - Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) - Makói Fürdőfejlesztő Kft. FEB

7 Dr. Buzás Péter polgármester: A 2. sz. határozati javaslatról kérem szavazzunk /2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: A Makói Gyógyfürdő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) kisebbségi tulajdonosa, a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdés k) pontja alapján - figyelemmel a Gt. Felügyelőbizottság című fejezetében foglaltakra - egyetért a társaság taggyűlésén meghozandó azon döntéssel, hogy a Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tisztségével Gáspár Sándor Kiss Imréné Molnár László Dr. Siket István települési képviselőket bízza meg október 27. napjától június 30. napjáig, és egyúttal felhatalmazza Makó város polgármesterét az alapítói döntés aláírására. A Képviselő-testület felkéri továbbá a polgármestert, hogy a taggyűlésen a fentieknek megfelelően járjon el. Továbbá a képviselő-testület a Gt. 22. (1) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy a változás bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó Város polgármestere - Makó Város jegyzője - Makói Gyógyfürdő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Marczibányi tér 6.) - Makói Gyógyfürdő Kft. FEB Dr. Buzás Péter polgármester: A 3. sz. határozati javaslatról kérem szavazzunk. 408/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: A Makói Városfejlesztő Kft. Felügyelő Bizottsági tagjainak megválasztása.

8 8 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint a Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) egyszemélyi alapítója és a tulajdonosi jogok gyakorlója a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény 141. (2) bekezdés k) pontja alapján - figyelemmel a Gt. Felügyelőbizottság című fejezetében foglaltakra - úgy határoz, hogy a Makói Fürdőfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tisztségével Gáspár Sándor Kiss Imréné Molnár László Dr. Siket István települési képviselőket bízza meg október 27. napjától június 30. napjáig, és egyúttal felhatalmazza Makó város polgármesterét az alapítói döntés aláírására. Továbbá a Képviselő-testület a Gt. 22. (1) bekezdése alapján utasítja az ügyvezetőt, hogy a változás bejegyzése érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: polgármester, ügyvezető A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó Város polgármestere - Makó Város jegyzője - Makói Városfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) - Makói Városfejlesztő Kft. FEB 2. sz. előterjesztés Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: E megállapodás módosításnak a lényege az, hogy a társulási tanács tagjai sorából elnököt választ, elnökhelyettest, elnökhelyetteseket választhat. Itt arról van szó, hogy a szennyvíz társulás, szennyvíz beruházás egyre inkább operatív szakaszba fog kerülni és az a társulási tanács, aki a beruházásnak a gazdája az nem baj, hogyha községi helyettessel is rendelkezik, Makó esetében azt gondolom, hogy fontos az, hogy Marosvári Attila és Baranyi Sándor legyen elnökhelyettes. Az operatív ügyintézés miatt ezt jobbnak gondoljuk így. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.

9 409/2010. (X.27.) MÖKT h. 9 Tárgy: Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete, mint társult tag a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés e) pontjában, valamint a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló évi CXXXV. törvény 4. (1) bekezdés b) pontjában foglalt jogkörében eljárva a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának II.7. pontját az alábbiak szerint módosítja: "A társulási tanács tagjai sorából elnököt választ, és elnökhelyettest, elnökhelyetteseket választhat." Társulási Megállapodás módosítása valamennyi települési önkormányzat képviselő-testületének jóváhagyó határozatával válik hatályossá. Felelős: polgármester A képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Makó és Térsége Szennyvízcsatornázásának megvalósítására létrejött Önkormányzati Társulás - Irattár 3. sz. előterjesztés Távhőszolgáltatás hődíjainak módosítása földgáz gázdíj árváltozás miatt Dr. Buzás Péter polgármester: A Makói Kommunális Nonprofit Kft. a távhőszolgáltatás hődíjának a megállapítására javaslattal élt és ezt a javaslatot augusztusban tette meg, a szeptemberi testületi ülésre nem lett előkészítve az ügy, most hoztuk be. A fűtési szezon indulásával azt gondoljuk, hogy az eddigi szokásos gázdíj árváltozást a távhőn célszerű átvezetni. Mekkora tételt jelentene a téli hónapokban ez, kérdezem Nagy Nándort a kft. költségvetésén, már csak, hogy legyen meg mindenkiben a szám? Nagy Nándor, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! Ez havi szintén a fűtési szezonban 1,3 millió Ft kiesést jelentene. Mondjuk erre az évre vonatkozóan 3,8-3,9 millió Ft még, hogyha ez nem kerül elfogadásra. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó, ez a gázárváltozás ez 9,68%-os, és ez alapdíjban nem, hanem csak hődíjban jelenik meg és a hődíjnál pedig 11,1%-os növekményt jelent. Jó. Kérdés van-e?

10 Kérdés nem hangzott. 10 Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Molnár László tessék parancsolni. Molnár László települési képviselő, fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársaim! Nem is kérdésem van, mert megértem a problémát, viszont egy javaslatom lenne, amennyiben ez kivitelezhetővé válhatna. Nagy Nándortól kérdezném, hogy mint ahogyan a Medgyesi Pál vezérigazgató által működtetett vízműnél van egy hírlevél, amely alkalmasint félévente egyszer vagy kétszer megjelenik minden makói fogyasztó lakásában ehhez hasonlóan egy számlalevéllel egy tájékoztatást adni a panellakóknak, hogy a tételek mit takarnak. Az önkormányzat nem azért emel, mert ez neki tetszik, hanem azért, mert volt egy gázáremelés és ezt a kft. működésében nem tudja kigazdálkodni. Ha ezt az ígéretet megkapom, akkor igennel fogok szavazni. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Van-e még vélemény? Nincs több, lezárhatom a vitát? Lezárom a vitát. Tessék parancsolni. Nagy Nándor, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Ez a hírlevél nálunk is elindult, mióta mi csináljuk a szolgáltatást és természetesen ebben fogunk tudni egy ilyen magyarázatot adni többek között. Dr. Buzás Péter polgármester: Mikor lesz ez a postaládában? Nagy Nándor, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: Jövő hónapban. Dr. Buzás Péter polgármester: Tehát november hónapban benne lesz. Nagy Nándor, a Makói Kommunális Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója: November eleje, amikor a számlalevél kimegy. Dr. Buzás Péter polgármester: Rendben van. Jó. Akkor kérem szavazzunk a rendeletről, mert az előterjesztésben határozat nincs. rendeletet alkotja: Makó Város Önkormányzat Képviselő-testületének 20/2010. (X.28.) önkormányzati rendelete a távhőszolgáltatás legmagasabb hatósági díjáról és a díjalkalmazás feltételeiről szóló 6/2006. (II. 16.) Makó ör. módosításáról. 4. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzata évi költségvetési rendeletének módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Az előzőekben hozott döntéseinket vezetjük át az önkormányzati rendeleten. A pénzügyi bizottság elnöke?

11 11 Dr. Siket István települési képviselő, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtársam! A bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangú szavazással elfogadásra javasolta, hiszen ez a rendelettervezet a már meghozott döntéseinknek a keresztülvezetését jelenti a költségvetési rendeletünkben. Jelesül a képviselő-testület létszámából adódó változások miatti eltéréseket, valamint a szennyvíz társulással kapcsolatos projektmenedzsernek a beállításával kapcsolatos költségeknek a beállítása folyik, amik nem az önkormányzatnak a költségvetését terheli, hanem a társulásnak a saját költségét terheli. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Rendben. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. rendeletet alkotja: Makó Város Önkormányzati Képviselő-testületének 21/2010.(X.28.) önkormányzati rendelete az önkormányzat évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről szóló 1/2010. (II. 04.) Makó ör. módosítására. 5. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsában, valamint Taggyűlésében Dr. Buzás Péter polgármester: Azt kell tudni, hogy az ivóvízminőség-javító konzorcium történelmi idők óta dolgozik, történelmi idők óta azon van, hogy létrejöjjön ez az ivóvízminőség-javító program. Nagy nehezen eljutunk oda, hogy egy eddig közösen kikalkulált, szakmai koncepció mentén elkezdhető ez az ivóvízminőség-javító program. A konzorciumi tanácsba a makói kistérségből Medgyesi Pál volt idáig, aki a makói térséget képviselte. Azért volt a Medgyesi Pál, mert eddig elsősorban ilyen vízügyi szakmai kérdésekről volt szó. Azok, hogy mi módon legyen az arzén, meg a többi kiszűrve a vízből, meg hogy honnan hova legyen szállítva a víz, stb. tehát ennek a munkának a szakmai részén döntő mértékben túl vagyunk. Elkészültek a különböző alternatívák, innen a pályázat-előkészítés, pályázati lobbi, térségi együttműködés, térségi összefogás jelenti a fő feladatot. Ebben a dologban abban maradtunk, hogy mindig én képviseltem a térséget ebben az ügyben, de állandó delegáltként volt a Medgyesi Pál helyettem. Most személyi változás történik és Marosvári Attila alpolgármester kollegámat gondolom delegálni ebbe a konzorciumba. Ugyanis Medgyesi Pál eddigi munkáját megköszönve és elismerve, az ezután jelentkező feladatok esetében hatékonyabbnak látom, az irányunkba történő információáramlás szempontjából pedig jobbnak azt, amit ettől a váltástól remélhetünk. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el.

12 Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Dr. Siket Istváné a szó. 12 Dr. Siket István települési képviselő, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke: A bizottsági ülés is döntött és megszavazta az előterjesztést. Ott kérdésként merült fel Medgyesi Pálnak a további szerepe. A szakemberek előadása szerint természetesen a műszaki kérdésekben változatlanul rendelkezésre áll és a munkáját ugyanúgy ki fogja fejteni a társulásban, mint eddig, csak nem azonos beosztásban. Ez merült fel kérdésként és ez tisztázásra került, hogy Medgyesi Pálra változatlanul igényt tart a társulás a munkában. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Kétségtelen tény, hogy a Medgyesi úr komoly szakértelmére a későbbiekben is számítani fogunk, ez nem kérdés. Rendben van. Más van-e még? Szavazhatunk? Az 1. sz. határozati javaslatot szavazzuk meg. 410/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzatának képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Taggyűlésében. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program tervezésére megalakult Konzorcium Taggyűlésébe Makó Város Önkormányzata képviselőjeként Dr. Buzás Péter polgármestert, helyettesítésére Marosvári Attila alpolgármestert hatalmazza fel. Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (6726 Szeged, Középfasor 1-3) Dr. Buzás Péter polgármester: A 2. sz. határozati javaslatot szavazzuk meg. 411/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzatának képviselete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsában.

13 13 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Program tervezésére megalakult Konzorcium Konzorciumi Tanácsba Makó Város Önkormányzata képviselőjeként Marosvári Attila alpolgármestert hatalmazza fel. Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. (6726 Szeged, Középfasor 1-3) 6. sz. előterjesztés Makó Város Önkormányzatának képviselete a DAREH Taggyűlésben Dr. Buzás Péter polgármester: Itt ugyanaz a helyzet, mint az ivóvízminőség-javító esetében. Ezek mind olyan döntések, amik a választások után szükségszerűek, tehát Makó Város Önkormányzatát, Makó és térségét különböző helyeken képviseltük idáig. A felügyelőbizottságokban ugye az 1. előterjesztés keretében történtek meg a személycserék, a DAREH az a Dél-alföldi regionális hulladék elhelyezés témáját foglalja magába. Régóta benne vagyunk, tagdíjat fizetünk, csináljuk ott a dolgunkat és régóta Marosvári Attila az aki Makót, Makó térségét a DAREH-ban képviseli. Itt a forma ugyanaz, hogy a térség vezetőjeként Makóról én leszek delegálva, viszont folyamatosan Marosvári Attila lesz az, aki részt vesz ebben a munkában, az előterjesztés erről szól. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 412/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzatának képviselete a DAREH Taggyűlésben.

14 14 Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás (DAREH) Taggyűlésben Makó Város Önkormányzata képviselőjeként Dr. Buzás Péter polgármestert, helyettesítésére Marosvári Attila alpolgármestert hatalmazza fel. Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály DAREH Taggyűlés 7. sz. előterjesztés Polgármester és alpolgármester költségátalánya Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, ismertesse a költségátalány témájával kapcsolatos jogszabályi rendelkezést. Dr. Bánfi Margit jegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester úr és alpolgármester úr az alakuló ülésen a költségátalány igény kérdésében bejelentette az igényét. Erre az esetre a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18. (3) bekezdése akként rendelkezik, hogyha a polgármester kéri a költségátalány megállapítását annak mértékéről a képviselő-testület a következő ülésén köteles határozni. Ha a képviselő-testület bármely okból nem hoz határozatot, a polgármestert a képviselő-testület ülésének napjától a határozat meghozataláig a költségátalány a (2) bekezdésben meghatározott minimális összege illeti meg. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Tessék parancsolni, kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: A teremben ülők közül bárkinek van-e kérdése ezzel kapcsolatban? Tekintve, hogy az ellenzék kivonult, ilyenkor az ő dolga opponálni, de hogyha a teremben bárkinek bármilyen kérdése van, sajtónak, bárkinek lehet kérdése. Nincs kérdés. Kedvesek az ellenzéki képviselőtársaim, az, hogy a fürdőben nem vállalnak szerepet azt én értem, lövik a fürdőt, lövik azt, aki a fürdő előtt vagy mögött van, ez történetesen én vagyok a kollegáimmal együtt, de én vagyok a keret. Ezt látjuk, éljük, megtapasztaljuk. Az, hogy gázáremelést nem szavaznak meg ez természetesen így van rendjén, az ő tiszteletdíjukban nincs az benne, hogy ők megszavaznak gázáremelést, az ő tiszteletdíjukban az van benne, hogy ki kell vonulni az ülésről. Pláne, ha olyan jó érvet találnak hozzá, mint az, hogy gázár emelése és a polgármester, alpolgármester költségtérítése. A költségtérítésről azt kell tudni, hogy a polgármester esetében 20-30%, az alpolgármester esetében 10-20% között lehet a fizetést százalékában meghatározni. Egy országgyűlési képviselő esetében a jogszabály akként szól, hogy

15 15 a képviselőnek dönteni kell, hogy ezt a költségtérítést kéri vagy a képviselőit. Mikor én képviselő voltam, én is azt kértem, ez millió esetben így van, de én úgy tudom, hogy azokon a helyeken, ahol ez fennáll, ott is az alpolgármesterek döntő része legalábbis kéri a költségátalányt, mert utazik, felvetődnek neki költségei, stb. Egyébként hadd mondjam el, hogy ez ugyanúgy beszámít az adóalapba. Tehát ez nem nettó járandóság, hanem adóalapot képző tarifa. Ezt az alakuló ülésen lehet bejelenteni és a soron következő testületi ülésen lehet erről dönteni. Mi ezt az igényünket bejelentettük és az ellenzéki képviselők most a gázáremelés, meg ezek szerint emiatt kivonultak, aranyosak, alapozzák meg az együttműködést. Én azért nem ennek alapján vonom le a konzekvenciát, bízom benne, hogy a későbbiekben kapunk még tőlük a város érdekét szolgáló, előrevivő gondolatmeneteket is. Egy kicsit ez úgy indult, most úgy látszik, mintha más irányt venne, de én bízom benne, hogy még visszakanyarodnak ők ide a padsorokba és csinálják majd azt a dolgukat, amiért a lakosok megválasztották őket. Ehhez a dologhoz ennyi a kommentárom. Parancsolj jegyző asszony. Dr. Bánfi Margit jegyző: Azzal egészítem ki polgármester urat, hogy nem soron következő, mert a soros ülést talán nem kellene belekeverni, meg semmilyet, a törvény egyértelműen a következő ülésről beszél. Teljesen mindegy, hogy az soros ülés vagy rendkívüli ülés és a képviselő-testület számára kötelezettséget állapít meg a döntésről, nem azt, hogy mérlegelje, hogy akar-e dönteni vagy sem. Természetesen sokféleképpen lehet dönteni, de a törvény az eljárást kötelezően leírja a képviselő-testület számára. Dr. Buzás Péter polgármester: Magyarul a törvény szerint kötelező dönteni és akik itt maradtak dönthetnek úgy, hogy lesz vagy nem lesz. Dr. Siket István, parancsolj képviselő úr. Dr. Siket István települési képviselő, az Ügyrendi, Pénzügyi, Közbeszerzési és Tulajdonosi Bizottság elnöke: Polgármester Úr! Képviselőtársaim! Csupán annyit kívánok hozzátenni, hogy a bizottság is megtárgyalta és a bizottság szótöbbségi határozattal támogatja a határozati javaslatnak a megszavazását. Dr. Buzás Péter polgármester: Jó. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Az a javaslatom, hogy az 1. sz. határozati javaslati pont döntéshozatalára átadom az ülésvezetést Marosvári Attilának azzal, hogy engem zárjatok ki a döntésből, mert ez az én költségtérítésemet tartalmazza. Kérem tehát szavazzunk arról, hogy engem kizártok a döntésből. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett Dr. Buzás Péter polgármester a költségátalány megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból történő kizárásával. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm, tiéd a szó Marosvári Attila.

16 16 Marosvári Attila alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Én javaslom, hogy szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról. Aki ezzel egyetért, kérem az igen gombot nyomja meg. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 413/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Dr. Buzás Péter polgármester részére költségátalány megállapítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18..-ában foglaltak figyelembevételével Dr. Buzás Péter polgármester részére a 392/2010. (X.15.) MÖKT határozattal elfogadott illetmény 30%-ának megfelelő összegű ( Ft) költségátalányt állapít meg. Felelős: polgármester A Képviselő-testület a határozat végrehajtásárról tájékoztatást nem kér. Dr. Buzás Péter polgármester Pénzügyi Osztály Irattár Marosvári Attila alpolgármester: Köszönöm szépen. Tisztelettel kérem, hogy a 2. sz. határozati javaslat szavazásából engem, mint érintettet zárjon ki a képviselő-testület, kérem erről szavazzunk. A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett Marosvári Attila alpolgármester a költségátalány megállapításával kapcsolatos döntéshozatalból történő kizárásával. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Tisztelt Testület! A 2. sz. határozati javaslat, ami arról szól, hogy Marosvári Attila alpolgármester úr részére a jövedelmének 20%- ának megfelelő költségtérítést állapít meg, erről kérem szavazzunk. A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 414/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Marosvári Attila alpolgármester részére költségátalány megállapítása.

17 17 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló évi LXIV. törvény 18..-ában foglaltak figyelembevételével Marosvári Attila alpolgármester részére a 394/2010. (X.15.) MÖKT határozattal elfogadott illetmény 20%-ának megfelelő összegű ( Ft) költségátalányt állapít meg. Felelős: polgármester A Képviselő-testület a határozat végrehajtásárról tájékoztatást nem kér. Marosvári Attila alpolgármester Pénzügyi Osztály Irattár 8. sz. előterjesztés Belső ellenőrzés tervezése, évi belső ellenőrzési terv Dr. Buzás Péter polgármester: A belső ellenőrzés a munkavégzés nagyon fontos eleme, önkormányzati munkában is, mint oly sok más helyen vannak hibák, előfordulnak bakik és ezt hivatott kiszűrni a belsőellenőrzési rendszer. Ennek van egy ellenőrzési terve, ez szerepel most előttünk. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 415/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Belső ellenőrzés tervezése, évi belső ellenőrzési terv. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92. (6) bek. alapján biztosított jogkörében az önkormányzat és költségvetési szerveik, valamint a külső szervek kedvezményezett szervezetek, továbbá a helyi önkormányzat többségi irányítást biztosító befolyása alatt működő társaságok gazdálkodásának tervezett ellenőrzésére összeállított évi ellenőrzési tervet az 1-7. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

18 18 Felelős: jegyző Határidő: az ellenőrzési tervben foglaltak szerint A Képviselő-testület a határozat végrehajtásáról tájékoztatást nem kér. - Makó Város Polgármestere - Makó Város Jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Belső ellenőrzési vezető 9. sz. előterjesztés Közbeszerzési Szabályzat módosítása Dr. Buzás Péter polgármester: Az önkormányzati választásokat követően az új pénzügyi bizottság összetétele, feladatváltozása, és más jogszabály, közbeszerzési törvény módosulás miatt értékhatár módosulások vannak, ezeket kell a szabályzatunkon átvezetni, erről szól az előterjesztés. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 416/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Közbeszerzési Szabályzat módosítása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a közbeszerzésekről szóló évi CXXIX. törvény 6. (1) bekezdése alapján Makó Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatát módosítja, és azt egységes szerkezetbe foglaltan a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja. Jelen módosítás a határozat elfogadásának napjával lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba lépését követően induló közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni. Felelős: polgármester - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda - Irattár

19 sz. előterjesztés Régi hulladéklerakó telep hulladéktárolási engedélyének visszavonása, illetve az ahhoz kötődő beszállítói szerződések megszüntetése Dr. Buzás Péter polgármester: Az előterjesztés szerint célszerű visszavonni ezt az engedélyt, mert az iszap beszállítás nem vált aktívvá és a felszámolás során a pályázatból kizárjuk magunkat, ha a telep működővé válik. Jelenleg működő abból kifolyólag, hogy ezt a feladatot végzi. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról. 417/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: A régi hulladéklerakó telep hulladéktárolási engedélyének visszavonása. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által Makó Város Önkormányzata részére /2009. számon kiadott, /2009. számon módosított és /2009. számon kijavított hulladékkezelési engedély visszavonását kezdeményezi az azt kiadó, illetékes hatóságnál. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden, a visszavonással kapcsolatos nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nagy Nándor ügyvezető, Makói Kommunális Nonprofit Kft Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról.

20 20 418/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: A régi hulladéklerakó telephez kötődő beszállítói szerződések megszüntetése. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a TXM Olaj- és Gázkutató Kft.-vel (1011 Budapest, Fő u. 1. I. emelet) január 27. napján megkötött és március 10. napján módosított, valamint a TDE Kft.-vel (1026 Budapest, Lupény u. 3/B) május 28. napján megkötött fúrási iszap és hulladék átvételére és ártalmatlanítására vonatkozó szerződést 30 napos felmondási határidő tűzésével egyoldalúan megszünteti. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert minden a szerződések megszüntetésével kapcsolatos nyilatkozat, intézkedés megtételére. Felelős: polgármester Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Műszaki Iroda Nagy Nándor ügyvezető, Makói Kommunális Nonprofit Kft. TXM Kft. (1011 Budapest, Fő u. 1. I. emelet) TDE Kft. (1026 Budapest, Lupény u. 3/B) 11. sz. előterjesztés Pályázat benyújtása a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványhoz Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk.

21 419/2010. (X.27.) MÖKT h. 21 Tárgy: Pályázat benyújtása a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványhoz. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Csongrád Megye Önkormányzataiért Alapítványhoz a évi Városnapi sportprogramok megvalósításának támogatására. A pályázathoz szükséges forint önerőt Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a évi költségvetés Egészségnevelés, diáksport szakfeladat terhére biztosítja. A képviselőtestület egyúttal felkéri a jegyzőt, gondoskodjon arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges fedezet a évi költségvetési rendelet-tervezetbe bekerüljön. Felelős: polgármester, költségvetést érintően jegyző Makó város polgármestere Makó város jegyzője Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Polgármesteri Hivatal Közoktatási Osztály 12. sz. előterjesztés Fragflav Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezése iránt Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 420/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: Fragflav Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítési engedélyezése iránt.

22 22 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében, valamint a 11/2003. (III.26.) Makó ör. 9. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Makó Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Makó belterület hrsz. alatt felvett kivett csatorna (Rákosi csatorna) megevezésű ingatlanon, illetve a 10434/3 hrsz. alatt nyilvántartott kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanon a csapadékvíz elvezetés vízjogi létesítéséhez a Fragflav Kft. (1126 Budapest, Ugocsa u. 4/B), illetve az őt képviselő Tebodin Hungária Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 6/A) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja, azzal a kikötéssel, hogy a zöld terület helyreállítása az eredeti állapotnak megfelelően, 3 év garanciával történjen meg. Felelős: polgármester - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda - TEBODIN Hungary Kft. (1119 Budapest, Bikszádi u. 6/A) - Fragflav Kft. (1126 Budapest, Ugocsa u. 4/B) 13. sz. előterjesztés KÁBEL TEAM Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Posta u. 7. szám alatti ingatlan többlet villamosenergia-ellátására Dr. Buzás Péter polgármester: Kérdés van-e az előterjesztéssel kapcsolatban? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem szavazzunk. 421/2010. (X.27.) MÖKT h. Tárgy: KÁBEL TEAM Kft. tulajdonosi hozzájárulás kérelme a Posta u. 7. szám alatti ingatlan többlet villamosenergia-ellátására. Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított évi LXV. törvény 80. (1) bekezdésében, valamint a 11/2003. (III.26.) Makó

23 23 ör. 9. (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a Makó Város Önkormányzatának tulajdonát képező, Makó belterület 5526/1 hrsz. alatt felvett kivett közterület (Tömörkény István utca) megevezésű ingatlanon, illetve a 5413 hrsz. alatt nyilvántartott kivett csatorna (Nagyér sétány) megnevezésű ingatlanon történő munkálatokhoz - az út és közműkezelői hozzájárulással megegyezően a KÁBEL TEAM Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) részére a tulajdonosi hozzájárulást megadja azzal a feltétellel, hogy a zöld terület, illetve a pázsitrácsos kő-burkolat helyreállítása az eredeti állapotnak megfelelően, 3 év teljes körű garanciával történjen meg. Felelős: bizottság elnöke - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási és Beszerzési Iroda - KÁBEL TEAM Kft. (1148 Budapest, Lengyel u. 15.) 14. sz. előterjesztés Tájékoztató a makói elkerülő út megépítése kapcsán önkormányzati kezelésbe kerülő utakról Dr. Buzás Péter polgármester: Megkérem Horváth Bernadett műszaki irodavezetőt, hogy mondja el a tudnivalókat. Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! A makói elkerülő út ideiglenes forgalomba helyezési eljárása jelenleg van folyamatban. Több szakhatóság és hivatal került megkeresésre, többek között Makó Város Önkormányzata is. Makó Város Önkormányzata nemcsak a forgalomba helyezés kapcsán nemcsak egy egyszerű hozzájárulást köteles kiadni, hanem gyakorlatilag arról van szó, hogy az elkerülő út által kettévágott földterületek megközelíthetősége érdekében új földutak kerültek kialakításra. Tekintettel arra, hogy ezek a földutak alsóbbrendű utak, tehát állami kezelésbe nem kerülhetnek, ezért az illetékes önkormányzatoknak fogják ezeket a földutakat kezelésbe átadni. Gyakorlatilag erről szól e tájékoztató. A végleges forgalomba helyezés után természetesen el fog indulni a NIF és az illetékes önkormányzatok között egy egyeztetés, amikor a tulajdoni lapokon történő átvezetés és a vagyonjogi kérdések is tisztázásra kerülnek, de ez körülbelül 1,5-2 év mire ez véglegesen rendeződhet, addig ezeknek az utaknak üzemelniük kell. Dr. Buzás Péter polgármester: Csicsely Gábort tájékoztatott, hogy nem kapták meg tőlünk még a forgalomba helyezéshez szükséges kezelői hozzájárulást. Mondtam neki, hogy a mai testületi ülés után fogod megfontolni és fogod neki megadni. Jól mondtam? Horváth Bernadett, a műszaki iroda vezetője: Igen, gyakorlatilag ehhez az ideiglenes forgalomba helyezéshez, mint ahogy a bizottsági ülésen is azt felolvastam, nekünk feltételeink vannak. Bizonyos földutakat még nem készítettek el olyan állapotúvá, amilyen állapottal mi át tudnánk venni, illetve a földutak egy részének nem megfelelő a vízelvezetése. Erre is felhívjuk a figyelmet, hogy azokat hozzák olyan állapotúvá, hogy azt normálisan lehessen üzemeltetni és felhívjuk erre a földhivatali átvezetésre a figyelmüket.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. július hó 2. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 13. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. március hó 30. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 5. - rendkívüli - ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9600 Sárvár, Várkerület 2-3. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sárvár város Önkormányzati Képviselő-testülete 2010. november 4-én (csütörtökön)15.45 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. január 19-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1. rendes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 1.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. május hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 8. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2011. február hó 15. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 3. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 15/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Határozatok száma: 77-90. Rendelet száma: 16. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének és Óbarok Község Önkormányzata Képviselő-testületének Mány Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának (2065 Mány, Rákóczi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Jegyzőkönyv Készült: 2012. április 27-én, a Heves Megyei Közgyűlés üléséről Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme Eger, Kossuth Lajos utca 9. Jelen voltak: Bolyki András, Bossányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. szeptember 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc II-527-1/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2010. február 11. napján tartott üléséről. Az ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v készült a 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről. Jelen vannak: -, - Dankó József, Jozó Tamás, Kenyér Endre, Dr. Kovácsné Füstös Erzsébet, Makarész Zoltán, Sipos Zoltán képviselő-testületi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete../2008. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. október 01. napján 17 00 órakor az Öttevényi Általános

Részletesebben

6/2004. (III. 10.) sz.

6/2004. (III. 10.) sz. M I S K O L C M E G Y E I JOGÚ VÁROS Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K 6/2004. (III. 10.) sz. R E N D E L E T E AZ ÖNKORMÁNYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL (egységes szerkezetben a módosításáról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Hatvan Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. augusztus 24-én 14 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Városháza kistanácskozó terme. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE VIZSOLY Szám: 1-15/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: a Vizsoly községi önkormányzat képviselő-testületének 2010. október 18. napján a községházán megtartott

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 1 Nyírparasznya Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-én megtartott rendkívüli ülésének a, jegyzőkönyve b, tárgysorozata c, határozatai: 44-46/2011. (VI. 21.) d, rendeletei: Iktatószáma:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1635/4/2015 Magyarcsanádi Község Önkormányzat Szociális Bizottságának 2015. március 25. napján 14.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 20/2015.(III.25.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 17-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2011. július 22-én 11.00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Jákobné Szász Erika Dr. Jaskó Sándor Csonka

Részletesebben

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről.

KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott nyilvános, rendes üléséről. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 19/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Badacsonytördemic Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 13. napján megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK

VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK VATTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 2014. ÁPRILIS 29.- ÉN MEGTARTOTT NYÍLT ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉNEK a./ b./ c./ d./ JEGYZŐKÖNYV, TÁRGYSOROZATA HATÁROZATAI 33-40/2014./ IV.29./ RENDELETEI 4-6/2014./ V.6./ N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december hó 17. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 27. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas

Részletesebben

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza:

A képviselő-testület 20 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 1 / 16 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. január hó 12. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 19-én 11.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 19-én 11.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ügyszám: 1/34-30/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ajka város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 19-én 11.30 órakor megtartott rendkívüli üléséről Ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. november 23., kedd. 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. november 23., kedd 6. szám

Részletesebben

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E

J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Iktatószám: 1639/1/2015 Magyarcsanádi Román Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 30. napján 11.00 órakor megtartott soros, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K ÖN Y V E Határozatok : 1/2015.(I.30.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 15/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. augusztus 26-án /szerda/ 16 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 05. 23. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető Iktatószám: 198-25/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. június 27-én a Művelődési ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2.

I. fejezet Bevezető rész 1.. II. fejezet Általános rendelkezések 2. 1 ÓCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8/2011.(III.31.) ÖK. számú rendelete Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról I. fejezet Bevezető rész 1.. (1)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. január 29-én megtartott üléséről 1-7/2007. (01. 29.) ÖK. sz. határozat 1/2007. (II. 9.) ÖK. sz. rendelet Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Szociális Egészségügyi és Oktatási, valamint Pénzügyi Bizottsága Cím: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Tel: 68/440-000, Fax: 68/440-860 E-mail: kisterseg@medgyesegyhaza.hu

Részletesebben

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV

TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE JEGYZŐKÖNYV TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE Szám: 2-5/2010. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2010. szeptember 16-i nyílt üléséről. AZ ÜLÉS HELYE: Vármegyeháza díszterme, Szekszárd,

Részletesebben

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről. Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. J E G Y ZŐKÖNYV Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 17. napján 14 órától megtartott üléséről Helyszín: Művelődési Ház 2135 Csörög, Arany J. u. 53. Jelen vannak: Dr. Császár

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. október 28-án megtartott üléséről. Jelen vannak: Franka Tibor polgármester, Kiss Károly alpolgármester, Farkas

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendkívüli nyílt üléséről Az ülés ideje: 2016. március 29. Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: FVB/31-1/2013. FVB-14/2013. sz. ülés (FVB-116/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2013. május 21-én, kedden, 10 óra 37 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről.

Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Nagyhalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 21-i rendkívüli üléséről. Tárgykód Határozat- NAPIRENDEK Rendelet száma Az Art-Vital Kft (Nyíregyháza, Sólyom u. 21.) kérelme 118/2001.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szentgyörgyvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 27-én (kedden) 14,00 órai kezdettel a szentgyörgyvölgyi művelődési házban megtartott rendkívüli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 10-én de. 08 00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Szám:600/7/2015. 7. JEGYZŐKÖNYV Készült 2015. 04. 29-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Nagyterme Az ülés kezdési időpontja: 17:00 óra Jelenlévők: Dr. Szentes-Mabda

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott üléséről. Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 12/2010. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Község képviselő - testületének 2010. november 09. napján (kedd) 16 30 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő - testületének 2011. március 23-án, szerdán 17 órakor tartott üléséről. Az ülés helye: Tokorcs Faluház Jelen vannak: Lengyelné Csizmazia

Részletesebben

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2545 Dunaalmás, Almási u.32. Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015 Iktatószám: 54-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. január 30-án Dunaalmás

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott üléséről Tartalmazza: 219-226/2013.(X.16.) számú határozatokat 19-20/2013.(X.21.) rendeleteket JEGYZŐKÖNYV Készült: Csörög Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február hó 5. napján, a Korona nagytermében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Kuti Istvánné alpolgármester Csabáné Varga Anikó képviselő Perger János képviselő Piros Zita képviselő BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015. szeptember 22. napján 11:00 órakor

Részletesebben

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2011. MÁJUS 4-I RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok 141/2011. (V. 4.) BVKt határozat A Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE

5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Borsosberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2013. március 27-én 9.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi rendkívüli ülésről Ülés helye: Borsosberény

Részletesebben

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 10-én megtartott rendkívüli nyílt ülésének a. napirendje b. jegyzőkönyve c. határozatok: 100-106/2013. (X. 10.) számú határozat. d.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Nagykamarás polgármestere. Bojczán Nándor Lászlóné Dombiratos polgármestere. Mitykó Zsolt Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Székhely: 5666 Medgyesegyháza, Kossuth tér 1. Elérhetőség: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Tel: 68/381-011, Fax: 68/381-656 E-mail: kisterseg@mezokovacshaza.hu

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Ikt. szám: 2-1/ 2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Murony Község Murony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat tanácskozó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Szám: 192-24/2011. Készült: 3 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 16-án 17,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. december 21-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi üléséről. Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2013. március 7. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370

Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 Pusztavacs Községi Önkormányzat Jegyzőjétől : 2378 Pusztavacs, Béke tér 10., Pf.: 17. : 06-29/315-101; 315-122; 515-370 ELŐTERJESZTÉS A Pusztavacs Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Önkormányzata Városgazdálkodási Bizottságának 2013. február 14. napján megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 14. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Héri Viktor a bizottság elnöke, Palsics János a bizottság tagja, Farkas Ernő polgármester, Kovácsné Pallai Valéria

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült 2015. április 14-én (kedd) 9.00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében (1239 Budapest, Grassalkovich út 162.) megtartott nyílt üléséről Jelen vannak: Geiger Ferenc, Weinmann

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről

Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jegyzőkönyv Vajta Község Képviselőtestületének 2012. április 25-én 15.00 órakor megtartott rendes nyilvános testületi üléséről Jelen vannak: Térmeg György Csonka Csaba Dr.Jaskó Sándor Vinklár László polgármester

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről. Szám: V/100-12/2015. Készült: 2 példányban JEGYZŐKÖNYV Készült: Az ülés helye: Velem községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 14,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános üléséről.

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2008. november 13-án 15 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: jelenléti ív alapján Üdvözölte az ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V UZSA TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8321 Uzsa, Lázhegy út 21. Ügyiratszám: 495/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Uzsa Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv

Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Szám: 1/3/19/2012. Jegyzőkönyv Készült: Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 19-én (hétfőn) 16.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel. tartott rendkívüli üléséről 21 / 2009. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 2-án 18,00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A rendkívüli képviselő-testületi ülés helyszíne:

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről.

2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. november 12-én Tiszavasvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének nyílt, alakuló üléséről. Jelen vannak: Dr. Fülöp Erik polgármester, Balázsi Csilla, Balogh Sándor, Cselényi

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI S Z A B Á L Y Z A T A FÜZESGYARMAT 2 0 1 3. 2 Füzesgyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013. (VI. 20.) önkormányzati rendelete a képviselő-testület

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 113 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2012. december 21-én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének soros ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Darók Sándor, Gerhát

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. július 21-én 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendkívüli

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. OKTÓBER 29. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 18/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

M U T A T Ó. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról

M U T A T Ó. Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról M U T A T Ó Tiszavárkony Község Önkormányzat Képviselőtestülete 2009 június 25-én megtartott rendes ülésén hozott rendeletekről, határozatokról Tiszavárkony Község Önkormányzat A képviselőtestület és szervei

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Boldizsárné Volcsányi Mária képviselő. Orosz Miklósné polgármester Kiskinizs Halmaj Község Képviselő-testülete EGYÜTTES NYÍLT Szám: 7/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: 2011. január 27. napján, Halmaj, Kiskinizs községi önkormányzatok együttes képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. július 15-én (Szerda) 16.00 órakor tartott soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal I. emeleti tárgyalóterme

Részletesebben

N E M E S N Á D U D V A R. 2016. március 22-én 16.00 órakor. megtartott nyílt üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V

N E M E S N Á D U D V A R. 2016. március 22-én 16.00 órakor. megtartott nyílt üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 N E M E S N Á D U D V A R KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. március 22-én 16.00 órakor megtartott nyílt üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V Benne foglalt határozatok száma: 29-39/2016.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Dr. Németh Károly mb. jegyző. 227 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Buj község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. december 15-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Barta Miklós Ferenc polgármester, Buhajla János, Fazekas András,

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl 01/251-1/2014. JEGYZİKÖNYV 2013. december 18-án tartott r e n d e s n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Vas Gereben Mővelıdési Ház és Könyvtár színházterme 8130 Enying, Bocskai u. 1., Nyikos István

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó Terem. Kiss István alpolgármester és dr. Sztantics Péter képviselő. 20/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 9-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykúti Polgármesteri Hivatal Tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben