Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott üléséről

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. március 27-én megtartott üléséről"

Átírás

1 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27-én megtartott üléséről Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület február 13.-ai ülése napirendi 28/2014. (III.27.) 48. pontjaira tett javaslat elfogadásáról Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 29/2014. (III.27.) 51. Képviselői kérdések, felszólalások - - Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évben végzett munkájáról Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal Társulási megállapodásának elfogadására Előterjesztés a Besenyszög Szászberek Óvodafenntartó Társulás finanszírozására vonatkozó Gazdasági megállapodás elfogadására Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata költségvetési szervei évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervének elfogadására Előterjesztés a Besenyszögi Nonprofit Kft.-vel kötendő bérleti szerződésekről /2014. (III.27.) /2014. (III.27.) /2014. (III.27.) /2014. (III.27.) 34/2014. (III.27.) Előterjesztés az IVECO hulladékgyűjtő tehergépkocsi 35/2014. (III.27.) 59. használatba vételi szerződéséről a Besenyszögi Nonprofit Kft. javára Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 36/2014. (III.27.) 60. Önkormányzat által meghirdetett évi Jász-Nagykun- Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap felhívására benyújtandó pályázatról Előterjesztés a Vehiculum Ház muzeális intézményt jelző 37/2014. (III.27.) 61. közúti tábla elhelyezésére kérelme Előterjesztés a Magyar-Német Baráti Társaság kérelmére 38/2014. (III.27.) 62. Tájékoztató a Gre-Lud Kft. energetikai korszerűsítés - - pályázat lehetőségéről Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő /2014. (III.27.) 64. hrsz-ú ingatlanból 1706/ ed rész megvásárlására Előterjesztés a Chiovini DSE csapat támogatási kérelmére - - Előterjesztés útjavítási munkák többletköltségére 40/2014. (III.27.)

2 48 Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 27- én a Városháza Chiovini termében megtartott üléséről Jelen vannak: Távollévők: Balogh Zoltán polgármester, Lovász Imre, Palyafári János, Farkas Géza képviselők Kiss Ernőné, Dr.Elbakour Afif, Csapó Pálné képviselők Tanácskozási joggal meghívottak közül megjelent: Munkácsi György Jegyző Nagy Róbert tű.alez. Kirendeltség-vezető Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelem Szolnoki Kirendeltsége Balog Tiborné Besenyszögi Eszterlánc Óvoda vezetője Danyi Gyuláné Wesniczky Antal Művelődési Ház és Könyvtár vezetője Meskó Zsolt Besenyszögi Vízgazdálkodási Művek és Műszaki Ellátó Szolgálat Vezetője Jegyzőkönyvvezető: Dományné Tauber Mónika Balogh Zoltán polgármester köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy a Képviselőtestület tagjai közül 4 fő megjelent, így az ülést határozatképesnek nyilvánítja és megnyitja. Jegyzőkönyv-hitelesítőnek a Képviselő-testület Csapó Pálné képviselőt jelöli ki. Balogh Zoltán polgármester a március 21.-i dátumot viselő napirendi javaslatban szereplő napirendek tárgyalásától eltérően az alábbi napirendek tárgyalását javasolja a képviselő-testületnek: A képviselő-testület a napirendi javaslatot egyhangú, 4igen szavazattal elfogadja, és a következő határozatot hozza: 28/2014. (III.27.) számú határozat A Képviselő-testület március 27.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendek tárgyalására vonatkozó javaslatot elfogadja és az alábbi napirendeket tárgyalja: 1. Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről 2. Képviselői kérdések, felszólalások 3. Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évben végzett munkájáról 4. Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal Társulási megállapodásának elfogadására

3 49 5. Előterjesztés a Besenyszög Szászberek Óvodafenntartó Társulás finanszírozására vonatkozó Gazdasági megállapodás elfogadására 6. Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata költségvetési szervei évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervének elfogadására 7. Előterjesztés a Besenyszögi Nonprofit Kft.-vel kötendő bérleti szerződésekről 8. Előterjesztés az IVECO hulladékgyűjtő tehergépkocsi használatba vételi szerződéséről a Besenyszögi Nonprofit Kft. javára 9. Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap felhívására benyújtandó pályázatról 10. Előterjesztés a Vehiculum Ház muzeális intézményt jelző közúti tábla elhelyezésére kérelme 11. Előterjesztés a Magyar-Német Baráti Társaság kérelmére 12. Tájékoztató a Gre-Lud Kft. energetikai korszerűsítés pályázat lehetőségéről 13. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 0327 hrsz-ú ingatlanból 1706/ ed rész megvásárlására 14. Előterjesztés a Chiovini DSE csapat támogatási kérelmére 15. Előterjesztés útjavítási munkák többletköltségére 1.) Képviselő- testület tagjai H. I. Napirendi pont tárgyalása: Beszámoló két ülés között történt fontosabb eseményekről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán : február 18. Egyeztető megbeszélést folytattam a Bese-Hús Kft. vezetőjével Retter Csabával az önkormányzat tulajdonát képező feldolgozó létesítmény tovább üzemeltetésével kapcsolatban. Retter Csaba írásban jelezte, hogy elfogadja a testület által meghatározott bérleti díjat, melynek első részletét február 15.-ig megfizeti önkormányzatunk pénztárába. Sajnos ez nem történt meg, ezért került sor a személyes megkeresésre. február 19. A Magyar Közútkezelő Zrt. igazgatóját Dr.Wántsa Zoltánt személyesen kerestem meg és tájékoztattam az egyre romló útviszonyokról és az út mellett gallyazás jogcímén évek óta otthagyott növényi maradványokról. Az igazgató úr határidőt kért a területen elmaradt növényi hulladékok eltakarítására (melyet 15 napon belül teljesített) és ígéretet tett, hogy messzemenőkig támogatja az autópálya építés miatt tönkretett útszakasz teljes felújítását. február 25. Mangalica Szövetség területi képviselői tartottak Besenyszögön tájékoztatást a mangalica termék forgalmazásának lehetőségéről, illetve a szigorodó előírások betartásáról. február 27. Egyeztető tárgyalást folytattunk a Törökszentmiklósi Városi Vízművel az Önkormányzatunk által tárgyalt és elfogadott elszámolás lehetőségéről. A tárgyalás sikeres volt, általunk javasolt feltételeket Törökszentmiklós elfogadta, melyet az önkormányzatunk a kapott Kiegészítő támogatásból kiegyenlített.

4 50 február 28. Bagi András és felesége ünnepélyes keretek között átvette önkormányzatunk támogatását, mely az önkormányzatunk rendelete értelmében annak jár, aki az önkormányzattól telket vásárol, a rendeletnek megfelelően épít rá, és használatba veszi. Csapó Pálné képviselő megérkezett, jelen van: 5 fő képviselő. március 6. Szolnokon az M4 autópálya első építési szakasz munkaterület átadása megtörtént, ezzel egy időben Besenyszögön is tapasztaltuk, hogy megindultak a földmunkák és perc gyakorisággal kamionok haladtak át településünkön. március 10. Március 10-én, este 6 órakor Önkéntes Tűzoltó Egyesület alakuló ülését tartotta, melyen az egybegyűltek kimondták a Besenyszögi Tűzoltó Egyesület megalakulását, elfogadták az Alapszabályát és megválasztották tisztségviselőiket. március 11. A Bese-Hús Kft. vezetője Retter Csaba elpakolt a Vasvári Pál út 2. szám alól, a feldolgozóból és annak kulcsait átadta. Erről az eseményről átadás-átvételi jegyzőkönyvet vettünk fel, melyen rögzítettük a gáz- és villanyóra állásokat is. március 12. Egyeztető megbeszélést folytattam Gre-Lud Energetikai Kft. vezetőjével a közvilágítás korszerűsítésével kapcsolatban. Az egyeztetéssel kapcsolatban egyik napirendi pontként tárgyaljuk is a Kft. javaslatát. március 14. Városi ünnepség keretében emlékeztünk meg az es forradalom és szabadságharc eseményeiről, a Chiovini Ferenc Kolping Katolikus Általános Iskola tanulói közreműködésével. március 19. Megyei Munkaügyi Központban hatósági szerződést írtam alá 18 közhasznú dolgozó kiközvetítéséről, akiket március 4-től, április 30-ig foglalkoztatunk. március 25. LEADER Elnökségi és Döntéshozó Testületi ülésen vettem részt Szolnokon, ahol LEADER turisztikai pályázatának bírálatát végeztük el. március 27. MVH tájékoztató fórumon voltunk Szajolban, ahol felhívták figyelmünket, hogy a törvénynek megfelelően milyen határidővel kell civil szervezeteknek a kifizetési kérelmet benyújtaniuk. Lovász Imre: A szúrópont és a bemutató tér (faház) építésével kapcsolatosan kérnék tájékoztatást. Balogh Zoltán : A mai napon a LEADER tájékoztatón külön foglalkoztak a pályázatok elszámolásának feltételéről. Többek között a szúrópont és a bemutató közösségi tér, faház pályázatunkkal május 4.-ig a pályázatban megvalósítandó eredményekhez képest 10 %-os arányú elkészültségről kifizetési kérelmet kell benyújtanunk. A faház esetében ez az időpont május 3.-a. Itt a kivitelezőn múlik minden, egyeztetések folyamatosak. egyhangú, 5 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza:

5 51 29/2014. (III.27.) számú határozat Két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolóról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete a két testületi ülés közötti eseményekről szóló beszámolót elfogadja. 1.) Képviselő- testület tagjai H. II. Napirendi pont tárgyalása: Képviselői kérdések, felszólalások Előadó: Képviselők Palyafári János: Sérelmezi a lakosság, hogy az M4 autópálya építésének során a beszállítási útvonal még is Besenyszög településen keresztül vezet. A lakosságot nem kereste meg senki a kivitelező részéről. Úgy tudom előzetes felmérés szükséges a beszállítási útvonalat érintő épületek állapotáról, hiszen a lakosság kártérítést kérhet ebben az esetben. Munkácsi György: Az M4 autópálya építésének dokumentációi a hivatal részére a kezdetektől és folyamatosan megküldésre kerültek és kerülnek. A kivitelező cég részéről személyesen kerestek meg, hogy tájékoztassanak a kivitelezési munkálatok megkezdéséről. A cég térképen is bemutatta a szállítói útvonalat, amely nem érinti Besenyszög belterületét. Palyafári János: Ha az útvonal valóban nem a településen megy keresztül, hívjuk fel a figyelmet erre. Vagy a kivitelező cégnek, vagy az építtetőnek szükséges a felvetéseket megírni. Javíthat talán a helyzetünkön az is, ha 30-as sebességkorlátozó táblát helyezünk ki a település határában. Farkas Géza: Az önkormányzati rendelet alapján szükséges eljárnia a hivatalnak, amely az ebek befogására vonatkozik. Több bejelentés is érkezett kóbor ebekről. Munkácsi György: Volt olyan eset, amikor a tulajdonos vitatta azt, hogy a kóbor kutyák hozzá tartoznának. Amikor bebizonyosodott a tulajdonos személye a hatósági állatorvos értesítésre került, majd a kutyákat beoltotta. A tulajdonos pedig rendezte a költségeket. Dr.Elbakour Afif képviselő megérkezett, jelen van: 6 fő képviselő. Farkas Géza: A testületi ülést megelőző Pénzügyi Bizottsági ülésen napirendi pontként tárgyaltuk a Közös Hivatala vonatkozó megállapodást. A Tiszasülyi Önkormányzattal is kötendő megállapodás megkötésének elhúzódását felháborítónak tartom, hogy a magyar jogrendszer nem hoz döntést az ügyben! További probléma a pályázatok utófinanszírozása. A kormányzat döntött az adósságállomány átvállalásáról, de mi lesz a pályázatok elszámolásával. Jelentős teher az önkormányzatok számára az, hogy a költségvetéséből kell kigazdálkodnia a beruházás költségeit. Településen az árkok építése rendben lezajlott. Járda, útpadka munkálatokkal kapcsolatosan elmondható, hogy legalább háromszor annyi kátyú van, mint amennyi munkát elvégeztünk. Hosszú folyamat volt ez is, amíg idáig eljutottunk, jelenleg a felújítás zajlik, de még szükséges lenne a felújítás finanszírozására elkülöníteni a költségvetésben.

6 52 A fogorvosi rendelőben nincsenek a díjak feltüntetve. Kérjük a doktor úrtól, hogy helyezzen ki tájékoztatást a díjtételekről. Munkácsi György: február 13-ai ülésén a testületi tagok részéről kérdések merültek fel a fogászati ellátással kapcsolatosan. Ezek a felvetések elsősorban a kötelező egészségbiztosítás keretében és a térítési díj ellenében igénybe vehető fogászati ellátás, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető szolgáltatások térítési díjainak megállapítására és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó rendelkezések területeit érintették. Megvizsgáltam, hogy a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII.23.) Korm. rendelet 1 (6) szerint az egészségügyi szolgáltató hatáskörében megállapítható térítési díjak megállapításának, nyilvánosságra hozatalának és befizetésének rendjét, valamint a szolgáltató által megállapított térítési díj mérséklésére, illetve elengedésére vonatkozó rendelkezéseket a szolgáltató - a fenntartó által jóváhagyott - szabályzatban állapítja meg. Ezzel kapcsolatosan, hogy ki Mosoly Dental Bt. fenntartója, megkerestem az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Észak-alföldi Területi Hivatalának igazgatóját, és kértem tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a Mosoly Dental Egészségügyi Betéti Társaság, mint egészségügyi szolgáltató szabályzatát fenntartóként jóváhagyta-e? Levelemre azt a választ kaptam, hogy a Mosoly Dental Bt. szolgáltatónak a jogszabály szerint elkészített szabályzatát az Országos Egészségbiztosítási Pénztár részére nem kell megküldenie, és azt az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Hivatalának nem kell jóváhagynia. Így további megkeresés történt az ügyben a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete részére. Választ a testületi ülés időpontjáig nem kaptam. Dr.Elbakour Afif: Kérdezzük meg doktor urat is a díjszabásra vonatkozóan, hogy szándékozik-e a jogszabály szerinti díjtételek kifüggesztésére? Játszótér állapota kritikus. Mikor kerül kihelyezésre az új játszótéri elem? Hosszadalmas már ez a folyamat amíg elkészül. Meskó Zsolt: Korábban az anyag minősége nem engedte azt, hogy elkezdjék vele a munkát. Jelenleg a dolgozók leterheltsége az oka, hogy nem tudjuk az elemeket összeállítani. Dr.Elbakour Afif: A játszótér mellé, úgy gondolom szükséges egy ivó kutat is elhelyezni a gyermekek számára. Meskó Zsolt: Jelenleg magunknak nem végezhetünk ilyen jellegű munkálatokat. A Tiszamenti Regionális Vízmű irodát kell megkeresni, terveket készíttetni az ivóvíz kút kihelyezéséről. Lovász Imre: A reggel Besenyszög Szolnok között közlekedő 7.05 órakor induló autóbuszon az utasok nagyon zsúfoltan, szabálytalan módon tudnak utazni. Kérjük a Volán Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóságát arra, hogy a reggeli járat nagyobb férőhellyel rendelkező buszt küldjenek.

7 53 Farkas Géza: Az önkormányzat rendelkezett a több mint 50 éves nyárfák kivágásáról a sportpálya mellett. Tájékoztassuk a lakosságot ezzel kapcsolatosan, hogy ősszel több 100 fa kiültetésével pótoljuk ezeket a fákat. Balog Tiborné: A fák pótlását az Eszterlánc Óvodában is el kell végezni. Az elkorhadt, letört faágak a kedvezőtlen időjárás miatt összetörték a kerítést, valamint a homokozó tetejét. III. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság évben végzett munkájáról, Nagy Róbert tű.alezredes, (írásban mellékelve) Balogh Zoltán polgármester köszönti a Képviselő-testület ülésén megjelent Nagy Róbert tű.alezredes urat. Balogh Zoltán: Az önkormányzat és a Katasztrófavédelem munkáját a szoros együttműködés jellemzi. Igen sokrétű munkafolyamatokat lát el a Kirendeltség jelenleg, amelyet a beszámolójukban is részletesen bemutatnak. Besenyszög város területén a feladatellátás jellegének változását kezdeményeztem azzal, hogy egy olyan központi, egységet kívánunk létrehozni, amely Besenyszögről látná el a környező települések katasztrófavédelmi feladatait. Többek között a jelenleg megalakult önkéntes tűzoltó egyesületünk, amellyel a tűzoltóság munkáját tudjuk segíteni. Jelenleg az önkormányzatnál működő referensi munkálatokat magam látom el, mivel a hivatalnak nincs személyi kapacitása erre, valamit saját költségvetéséből kell biztosítania a feladat finanszírozását. Árvízvédelmi feladatok során már kedvező módosulást tapasztalok az előző évekhez képest. Korábban a döntések során az önkormányzat nem került bevonásra, pedig a tapasztalatok azt mutatják, hogy jónak bizonyult sokszor az a döntés, amelyet a lakosság hozott a védekezési feladatokban. Bízom abban, hogy az együttműködés továbbra is sikeres és eredményes lesz a Katasztrófavédelem igazgatóságával. Nagy Róbert: Köszöntöm Polgármester urat, a Képviselő-testület tagjait a megjelenteket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szolnoki Igazgatósága évi feladatellátásáról szóló írásos beszámolót megküldtük a hivatal részére. Azonban szeretnék a Katasztrófavédelem munkájáról pár gondolatot megosztani Önökkel. A kirendeltség 3 fontos feladatellátást biztosít: - tűzoltóság, - iparbiztonság, - polgári védelmi feladatok ellátása. A 4. pillér olyan feladatellátás amely új elemként került a katasztrófavédelmi feladatellátásba a tűzvédelem, tűzbiztonság hatósági feladatai. Országos irányítás a Belügyminisztériumon keresztül történik, megyei szinten a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által, helyi szerv a Szolnoki Kirendeltség amely a Szolnoki és a Törökszentmiklósi járásban látja el feladatát. 25 település tartozik hozzánk, amelyből 12 I. katasztrófavédelmi besorolásba tartozik. 2 felső

8 54 küszöbértékű üzemet emelnék ki a környéken a Szajoli bázistelepet és a Honvédség helikopter bázisát. A megye közútjain is jelentős mennyiségben kerül veszélyes anyag szállításra, de kiemelkedően a Szolnoki rendező pályaudvar az ahol jelentős mennyiségben kerül a veszélyes anyag mozgatásra. A tűzoltóság működésének biztosítása, a feladat ellátása kiemelkedő, a településen nem történt jelentős kivonulás, nem problémás terület. Azonban Besenyszög település mellett lévő Kőtelek, Nagykörű és térsége a kivonulás szempontjából fehér folt. Ezért is gondoljuk azt, hogy a Besenyszögi Önkéntes Tűzoltóság megalakult. A későbbiekben szándékozunk elhelyezni a Besenyszögi térségben egy önkormányzat által működtetett tűzoltóságot, ahol akár főt is tudunk alkalmazni. Besenyszög adottságai az autópálya megépülése szempontjából is kedvezőek. Tovább kell gondolni ezen irányú fejlesztéseket, és akár a környező településekkel összekötő út építése is kezdeményezhető, így Besenyszög működése mikro térségi szintű lehetne. Külön köszönöm a referensi munkát. Balogh Zoltán: Köszönjük a parancsnok úrnak a beszámoló megtartását, további eredményes munkát kívánok a Képviselő-testület és a lakosság nevében. IV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Közös Önkormányzati Hivatal Társulási megállapodásának elfogadására Balogh Zoltán : Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX törvény 84., 85. és 86. -a alapján az igazgatási feladatok ellátására június 01 től határozatlan időre közös önkormányzati hivatalt hozott létre Besenyszög, Szászberek és Tiszasüly Önkormányzata. A közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos pénzügyi bevételek, finanszírozás, költségek megosztása egyrészt az állam finanszírozza, másrészt a felmerülő költségeket az önkormányzatok saját forrásból történő kiegészítésével kell biztosítani. Az elkészült Társulási megállapodást a képviselő-testület megismerhette, kérem, a napirend megtárgyalása után a megállapodást fogadja el. Munkácsi György: A Közös Hivatal társulási megállapodása átdolgozásra került egyrészt a település jogi státuszának változásáról, másrészt a hivatal létszámának változásáról. Szászberek hivatalához 1 fő, míg Tiszasüly hivatalához 2 fő köztisztviselő került felvételre. Tiszasüly Önkormányzata ezen megállapodást még nem fogadta el, június hónapban Besenyszög és Szászberek azonban igen. A megállapodás hatályba lépése április 1. azonban rendelkezései január 1. napjától érvényesek. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság elfogadásra javasolja a megállapodást. A megállapodás módosítását nem javasolja a bizottság, hiszen elfogadása valószínű szintén Besenyszög és Szászberek részéről valósul meg. Munkácsi György : Tiszasüly Önkormányzata az aljegyző bérét nem fogadja el, a megállapodásban azonban 3 részre került felosztásra. Besenyszög vállalja a bér ráeső részét, hiszen szükséges az aljegyző munkája. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza:

9 55 30/2014. (III.27.) számú határozat A Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal évre vonatkozó Társulási megállapodásának elfogadására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal évre vonatkozó Társulási megállapodását megismerte és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 1.) Képviselő-testület H. 2.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok 3.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szászberek 4.) Tiszasüly Község Önkormányzat Képviselő-testülete Tiszasüly 5.) Pénzügyi Csoport H. V. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszög Szászberek Óvodafenntartó Társulás finanszírozására vonatkozó Gazdasági megállapodás elfogadására Balogh Zoltán: Besenyszög Önkormányzata márciusi testületi ülésén döntött az Eszterlánc Óvoda Intézményfenntartó tovább működtetéséről és Tiszasüly intézmény kiválásáról. A Képviselő-testület felhatalmazta Balogh Zoltán polgármestert a Szászberekkel kötendő Gazdasági Megállapodás aláírásáról. A Gazdasági megállapodás módosítása került előterjesztésre a képviselő testület felé, amely a Besenyszög-Szászberek Óvodafenntartó Társulás által működtetett közös fenntartású intézmény gazdálkodására vonatkozik. Munkácsi György: A Gazdasági megállapodás pontja tartalmazza a Szászbereki testület által elfogadott összegeket, ebből áll össze a működés finanszírozása. Szászberek az utalásokat rendben megteszi, nincs pénzügyi elszámolási probléma. A Társulásnak azonban költségvetési normatívája nincs és többletfeladatot jelent a Besenyszögi hivatal pénzügyi csoportjának és a titkárságának is. A Társulást külön intézményként kell kezelni, külön költségvetést kell készíteni és az Államkincstár felé is külön eljárásban történik a feladatellátás. Javaslatot tettem a Tanács ülésen a Társulás július 1-jétől való megszüntetésére. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság Gazdasági Megállapodás elfogadását. elfogadásra javasolja a egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 31/2014. (III.27.) számú határozat

10 56 A Besenyszög-Szászberek Óvodafenntartó Társulás Szászbereki intézmény fenntartására vonatkozó Gazdasági megállapodásának elfogadásáról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Besenyszög-Szászberek Óvodafenntartó Társulás Szászbereki intézményére vonatkozó Gazdasági megállapodást megismerte és azt a határozat melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 1.) Képviselő-testület H. 2.) Szászberek Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szászberek 3.) Pénzügyi Csoport H. VI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés Besenyszög Város Önkormányzata költségvetési szervei évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Tervének elfogadására Előadó: Munkácsi György jegyző (írásban mellékelve) Munkácsi György: Az államháztartás pénzügyi ellenőrzése mely kiterjed az államháztartás valamennyi alrendszerére külső pénzügyi ellenőrzés és államháztartási belső pénzügyi ellenőrzés keretében történik. A belső ellenőrzés egységes gyakorlatának kialakítása céljából született meg a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet. A rendelet részletesen szabályozza a belső ellenőrzési tevékenység szabályait. A rendelet előírja, hogy a belső ellenőrzési tevékenységet meg kell tervezni. Az éves ellenőrzési tervben szükséges rögzíteni a tervet megalapozó elemzéseket, az ellenőrzések tárgyát, célját, típusát, módszereit, ütemezetését, az ellenőrzendő időszakot, az ellenőrzési kapacitást és az ellenőrzött szervet. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX. törvény 119. (5) bekezdése szerint, a helyi önkormányzatra vonatkozó éves ellenőrzési tervet a Képviselőtestület hagyja jóvá előző év december 31.-ig. Ezt a határidőt elmulasztva, de a feladatot el nem felejtve a belső ellenőrrel egyeztetett ellenőrzési tervet a melléklet szerint javaslom évtől a belső ellenőrzési tevékenységet a Vincent Auditor Kft. látja el önkormányzatunknál. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javasolja a évre vonatkozó Belső Ellenőrzési Terv elfogadását. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 32/2014. (III.27.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzat évi belső ellenőrzési tervéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló évi CLXXXIX törvény 119. (5) bekezdése szerint figyelemmel a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.

11 57 (XII.31.) Korm.rendeletre önkormányzat évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint fogadja el: 1./ Ellenőrzés Az ellenőrzés tárgya, célja: A évi pénzügyi- számviteli szabályzatok ellenőrzése Besenyszög Város Önkormányzata és intézményei vonatkozásában Ellenőrzött időszak: év Ellenőrzés ütemezése: év május június hónap Ellenőrzött szerv: Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal 2./ Ellenőrzés Az ellenőrzés tárgya, célja: A belső kontroll rendszer kialakításának működtetésének dokumentálásának ellenőrzése Besenyszög Város Önkormányzata vonatkozásában Ellenőrzött időszak: év Ellenőrzés ütemezetése: év május június hónap Ellenőrzött szerv: Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Határozatról értesülnek: 1. Képviselő-testület H. 2. Besenyszögi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Csoport 3. Vincent Auditor Kft. VII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Besenyszögi Nonprofit Kft.-vel kötendő bérleti szerződésekről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseletében Meskó Zsolt ügyvezető) között bérleti szerződés tervezet készült az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Damjanich út 16. sz. alatti 1374 helyrajzi számú ingatlanának udvarából 50 m2 területű részre, valamint Besenyszög, Széchenyi út 2. B 1118 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű ingatlanra. A bérleti szerződés tervezetét megismerte a képviselő testület, kérem javaslataikat tegyék meg. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság javaslatot tesz a bérleti szerződés módosítására. Damjanich út 16. szám alatti ingatlan esetében: szerződés megkötésének időpontja április 1., a 1374 hrsz-ú ingatlanon az irodaház épületét nem szükséges bérbe vennie a nonprofit Kft.-nek, itt a területből jelöljünk területet. A bérleti díjat Ft-ban határozzuk meg, és a szolgáltatás díjra külön költségek ne kerüljenek elszámolásra. A szerződés határozatlan időre kerüljön megkötésre és a felmondás körülményeire vonatkozóan változást nem javasol a bizottság. Széchenyi út 2. B 1118 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó észrevételezések: szerződés megkötésének időpontja április 1., a bérleti díjat Ft-ban határozzuk meg, a szerződés határozatlan időre kerüljön megkötésre és a felmondás körülményeire vonatkozóan változást nem javasol a bizottság.

12 58 egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza 33/2014. (III.27.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Damjanich út 16. sz. alatti ingatlana vonatkozó bérletiüzemeltetési szerződés megkötéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseletében: Meskó Zsolt ügyvezető) között az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Damjanich út 16. sz. alatti 1374 helyrajzi számú ingatlanának udvarából 50 m2 területű ingatlanra kötendő bérleti szerződést megismerte és a módosításokra tett javaslatokkal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a hivatkozott bérleti szerződés módosítására és annak aláírására. 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője Meskó Zsolt ügyvezető H. 4. Pénzügyi Csoport H. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza 34/2014. (III.27.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Széchenyi út 2. B. sz. alatti ingatlana vonatkozó bérletiüzemeltetési szerződés megkötéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseletében: Meskó Zsolt ügyvezető) között az önkormányzat tulajdonában lévő Besenyszög, Széchenyi út 2. B. szám alatti 1118 helyrajzi számú ingatlanára kötendő bérleti szerződést megismerte és a módosításokra tett javaslatokkal jóváhagyja. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a hivatkozott bérleti szerződés módosítására és annak aláírására.

13 59 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője Meskó Zsolt ügyvezető H. 4. Pénzügyi Csoport H. VIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az IVECO hulladékgyűjtő tehergépkocsi használatba vételi szerződéséről a Besenyszögi Nonprofit Kft. javára (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviseletében: Meskó Zsolt ügyvezető levelében kérte a évi CLXXXV. törvény a hulladékról rendelkezéseire figyelemmel, Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a hulladékgyűjtés-szállítást végző IVECO 130E 18 típusú tehergépkocsi bérleti- üzemeltetési szerződés megkötését, valamint a forgalmi engedélyében a Besenyszögi Nonprofit Kft., mint üzembentartó feltüntetést. A bérleti szerződés április 1-től, Ft/ ¼ év bérleti díj kerüljön meghatározásra. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza 35/2014. (III.27.) számú határozat Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság között a hulladékgyűjtés-szállítást végző IVECO 130E 18 típusú tehergépkocsi bérleti- üzemeltetési szerződéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete Besenyszög Város Önkormányzata és a Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (képviseletében: Meskó Zsolt ügyvezető) között a hulladékgyűjtés-szállítást végző IVECO 130E 18 típusú tehergépkocsi bérleti- üzemeltetési szerződés megkötését jóváhagyja. A Képviselő-testület hozzájárul a forgalmi engedélyben a Besenyszögi Nonprofit Kft., mint üzembentartó feltüntetéséhez. A Képviselő-testület felhatalmazza Balogh Zoltán polgármestert a hivatkozott bérletiüzemeltetési szerződés aláírására. 1. Képviselő-testület tagjai H. 2. Balogh Zoltán polgármester H. 3. Besenyszögi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője Meskó Zsolt ügyvezető H. 4. Pénzügyi Csoport H.

14 60 IX. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap felhívására benyújtandó pályázatról (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat pályázatot hirdet évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap terhére a megyében megvalósuló parlagfű-mentesítési tevékenységek (rendezvény/akció szervezése, eszközbeszerzés) támogatására. Besenyszög Város Önkormányzata pályázatot nyújt be parlagfű mentesítési akció lebonyolítására Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap felhívására. Támogatás mértéke: az elnyerhető támogatás összege a teljes bekerülési költség 95%-áig terjed, a támogatás mértéke maximum 250 ezer Ft. a pályázatot elbíráló a támogatást az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. Az Önkormányzat a pályázathoz szükséges önerőt saját forrásból kívánja biztosítani. Megnevezés Összesen: JNSZMPA támogatása (95%) Ft Ft Saját forrás (5 %) Ft Ft Összesen: Ft Ft. A fentiekben ismertetett pályázatra tekintettel, kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy döntsön, a pályázathoz szükséges saját erő ( Ft.) biztosításának megfinanszírozásáról. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 36/2014. (III. 27.) számú határozat A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap felhívására benyújtandó pályázatról Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be parlagfű mentesítési akció lebonyolítására a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat által meghirdetett évi Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-mentesítési Alap felhívására.

15 61 Az önkormányzat a pályázathoz szükséges Önerőt saját forrásból kívánja biztosítani. A beruházás forrásszerkezete: Bruttó Ft Megnevezés Összesen: JNSZMPA támogatása Ft Ft (95%) Saját forrás (5 %) Ft Ft Összesen: Ft Ft. A Képviselő-testület a pályázat elkészítésére, benyújtására és aláírására a Polgármestert hatalmazza fel. 1.) Képviselő- testület tagjai H. 2.) Polgármesteri Hivatal Pénzügy H. 3.) Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Szolnok X. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Vehiculum Ház muzeális intézményt jelző közúti tábla elhelyezésére kérelme (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: Molnár Melinda a múzeum vezetője a következő kéréssel fordult a Tisztelt Képviselőtestülethez: A besenyszögi Vehiculum-Ház iskolabarát fejlesztése című pályázat megvalósításában még sok munka van hátra, ennek ellenére a közeljövőben a finiséhez ér. A fejlesztések igénybevételének kezdetét is jelentő hivatalos és ünnepélyes átadás ez év szeptemberében tervezett. Kéri ha erre az időre a településünkön a muzeális intézményt jelző közúti táblák Besenyszög-Jászladány útvonalon a település-jelző-táblák közelében mindkét irányban elhelyezésre kerülhetnének. Kérem a Testület, hogy a benyújtott kérelmet vitassa meg. Dr.Elbakour Afif: Az alapítvány a évi költségvetés során Ft támogatásban részesült, valamint az alapítványi pályázatokból kerüljön megvalósításra a tábla kihelyezése. Véleményem, hogy a múzeum falára elegendő a tábla kihelyezése. 5 fő igen és 1 fő nem szavazás mellett a következő határozatot hozza: 37/2014. (III.27.) számú határozat A Vehiculum-Ház Muzeális Tagintézményt jelző táblák elhelyezéséről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Vehiculum-Ház Muzeális Tagintézményt jelző közúti tábla elhelyezésével nem ért egyet, annak kihelyezését az intézmény falára javasolja.

16 62 1.) Képviselő-testület H. 2.) Vehiculum-Ház Muzeális Tagintézmény vezetője Molnár Melinda H. XI. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Magyar-Német Baráti Társaság kérelmére (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A Magyar - Német Baráti Társaság kérelmet nyújtott be a Képviselőtestülethez, az általuk elnyert LEADER pályázathoz történő önkormányzati támogatáshoz. Kérelmében az egyesület elnöke megfogalmazta, hogy az Egészség- és környezettudatos szemléletformáló rendezvények Besenyszögön címmel elnyert pályázat megvalósításához 5 millió Ft előlegre van szüksége, mivel a pályázat utófinanszírozású és a társaság ezzel az összeggel jelenleg nem rendelkezik. A benyújtott elszámolás és támogatás utalását követően az önkormányzat részére ez az összeg visszautalásra kerülne. Palyafári János: Javaslom a testület részére, hogy a civil szervezetek, egyesületek a pályázat benyújtása előtt az önkormányzat véleményét kérjék meg. Nem lesz lehetősége a testületnek a jövőben az ilyen jellegű kérelmek támogatására, még akkor sem, ha visszautalásra kerül az önkormányzat részére. A költségvetés nem teszi lehetővé, hiszen maga az önkormányzat is több pályázat megvalósításán dolgozik. Balogh Zoltán : Pénzügyi alap létrehozása talán megoldást jelentene, és erre az összegre pályázathatnak az egyesületek. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 38/2014. (III. 27.) számú határozat Magyar Német Baráti Társaság támogatási kérelméről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Német Baráti Társaság részére a Helyi Vidéki Stratégiák LEADER Egészség- és környezettudatos szemléletformáló rendezvények Besenyszögön című projektek megvalósítására Ft visszatérítendő támogatást nyújt. 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Magyar Német Baráti Társaság Besenyszög 3. Pénzügyi Csoport H.

17 63 XII. Napirendi pont tárgyalása: Tájékoztató a Gre-Lud Kft. energetikai korszerűsítés pályázat lehetőségéről (írásban mellékelve) Balogh Zoltán: A GRE-LUD Kft keresett meg közvilágítás korszerűsítésére tett ajánlattal. LED-es világítótestek felhelyezését javasolták. Kimutatást készítettek arról, hogyan tudna az önkormányzat energiát megtakarítani, ha a modern LED-es világításra cserélné a közvilágításban használt égőket. Két alternatívát ismertettek. Az I. alternatívában 474 db LED világítás van, amelyből mind nagyobb teljesítményű (36 W) világítást ad, a II. alternatívában a 474 db lámpából 200 db LED lámpa kisebb teljesítményre (26 W) van tervezve. Az I. alternatívával 63,44 %-al, míg a II. alternatívával 66,89%-kal csökkenthető az energiamennyiség. A lámpákat nem kellene azonnal egybe kifizetni, hanem bérelnénk azokat és 120, illetve 111 hónap alatt fizetnénk és akkor kerülnének a tulajdonunkba. Az ENERIN Zrt. az együttműködő bankkal együtt megteremtette a lehetőséget, hogy az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD), valamint az Európai Bizottság által közösen megnyitott forrásból a vissza nem térítendő támogatást ismételten megnyissák Magyarország számára, hogy az ENERIN igénybe tudja venni az Önkormányzatok közvilágítás korszerűsítéséhez. A támogatás mértéke az elért megtakarítás függvénye, az Önkormányzat esetében az elért megtakarítás alapján a legmagasabb. A támogatás nagy előnye, hogy a rendelkezésre álló keret kimerítéséig minden önkormányzat megkapja, aki részére a finanszírozó ENERIN Zrt. beadja az igénylést az önkormányzattal megkötött szerződés alapján. A cég tudomása szerint nem igazán van közvilágítás korszerűsítést finanszírozó cég a piacon az ENERIN-en kívül, olyan pedig aki még vissza nem térítendő támogatást is hozzá tud tenni, olyan biztos nincs. A konstrukció szerint a vissza nem térítendő támogatás a végfizetési kötelezettséget, így a futamidőt csökkenti az első alternatívában 4 év 5 hónappal, a II. alternatívában pedig 4 évvel csökkenti, ami br millió Ft megtakarítás. Így a csökkentett futamidők reálisan vállalhatók. A LED lámpák minőségi magyar gyártmányúak, így a garancia is biztos. Az Önkormányzat jövőbeni teljes kiadása a korszerűsítéssel és az üzemeltetéssel együtt kevesebb, mint most csak az elavult rendszer üzemeltetése. A beruházás tehát önerő nélkül megfinanszírozható. Az üzemeltetési költség csökkenés összességében nagyon jelentős. A realizálható megtakarítás most akár fölöslegesen kiadott költségként is tekinthető. Dr.Elbakour Afif: Meddig szól a cég ajánlata? Meddig igényelhető a pályázati támogatás? Balogh Zoltán : Nincs igazából ilyen jellegű megkötés. Amint mondtam a pályázati keretösszeg mértékéig pályázhatnak az önkormányzatok. Farkas Géza: Javaslok más cégekkel is történő tárgyalást. Kérjünk további ajánlatokat. Balogh Zoltán : A cég ajánlata tájékoztató jelleggel került a Képviselő-testület elé.

18 64 XIII. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő 0327 hrsz-ú ingatlanból 1706/ ed rész megvásárlására Balogh Zoltán : Farkas Árpád kérelmében vásárlási szándékát jelezte a Képviselő-testületnek az önkormányzat tulajdonában lévő hrsz. alatt felvett 86 ha 0888m2 területű, Ak értékű szántó és agyaggödör művelési ágú külterületi ingatlanból 1706/ ed tulajdoni illetőségét. Ez kb. 0,8813 ha, 8,53 Ak értékű. Az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos költségeket Farkas Árpád magára vállalja. Amennyiben a föld eladása mellett döntünk, akkor meg kell határozni annak az eladási értékét is. Farkas Árpád Ft-ot ajánlott érte. Ez az összeg egy HA-ra levetítve Ft/Ha. Farkas Géza: A Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a földterület eladását és támogatja azt. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 39/2014. (III. 27.) számú határozat Az önkormányzat tulajdonában lévő 0327 hrsz-ú ingatlanból 1706/ ed rész megvásárlására Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a Képviselőtestületnek a 0327 hrsz. alatt felvett 86 ha 0888m2 területű, Ak értékű szántó és agyaggödör művelési ágú külterületi ingatlanból Besenyszög Város Önkormányzatának 1706/ ed tulajdoni illetőségét képező 0,8813 ha, 8,53 Ak értékű terület eladását Farkas Árpádnak Ft-ért. 1. Képviselő- testület tagjai H. 2. Farkas Árpád Besenyszög 3. Pénzügyi Csoport H. XIV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés a Chiovini DSE csapat támogatási kérelmére Balogh Zoltán: Az iskolában működő röplabda csapat elnöke Elbakour Bernard André kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez. Balogh Zoltán polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a levélben foglaltakról. Dr.Elbakour Afif: A gyermekek eredményei igen kiemelkedőek, támogatást biztosítsunk a sport további fejlődésére. Balogh Zoltán : Meg kell vizsgálni, hogy a kérelemben mekkora a támogatási összeg. A Képviselő testület következő ülésére újra előterjesztésre kerül a kérelem. A Képviselő-testület a napirend tárgyalását elnapolja.

19 65 XV. Napirendi pont tárgyalása: Előterjesztés útjavítási munkák többletköltségére Balogh Zoltán : Az útjavítási munkálatokra elkülönített keretösszeg felhasználásáról adnék tájékoztatást, a Pénzügyi és Településgazdálkodási Bizottság tárgyalta a napirendet. A testület által meghatározott feladatokat az önkormányzat elvégezte. Az árkok, utak karbantartása kiépítése megtörtént. Jelenleg a munkálatokat leállítottam, mert az árkok, utak karbantartása 5 millió Ft-ot vitt el az elkülönített összegből. A Dózsa György út végén lévő árok felújítása megtörtént, ennek költsége Ft volt. A 440 méter hosszú szakasz elkészítése Ft ba került. Ezzel az összeggel léptük túl a keretet. Kérem a képviselő-testületet, hogy a műszaki tartalmát az elvégezett munkálatoknak fogadja el. Amennyiben a forrást a többletköltségekre biztosítani tudjuk, újra előterjesztésre kerül a napirend. egyhangú, 6 fő igen szavazás mellett a következő határozatot hozza: 40/2014. (III.27.) számú határozat Útjavítási munkáltok elvégzésének többletköltségéről Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő- testülete elfogadja a Ft-os többletmunka műszaki tartalmát, de a költségvetési forrás biztosításáról nem hozott döntést. A Képviselő-testület felkéri Balogh Zoltán polgármestert a további egyeztetések megtételére és a Költségvetési rendelet módosításával, előirányzat átcsoportosításával, hitelfelvétel nélkül a forrás előteremtésére. 1.) Képviselő- testület tagjai H. Balogh Zoltán polgármester az ülést berekeszti. Balogh Zoltán polgármester Munkácsi György jegyző Jegyzőkönyv hiteléül: Csapó Pálné Képviselő

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 20-án megtartott üléséről Mutató: Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.október

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők

Jegyzőkönyv. Jegyzőkönyv. Balogh Zoltán polgármester, Palyafári János, Farkas Géza, Csapó Pálné, Kiss Ernőné képviselők Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 3-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. február 3.-ai

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. augusztus 27-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2015. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014. január 14.-ei ülése napirendi pontjaira tett javaslat elfogadásáról Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 14-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2014.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-én megtartott soron kívüli üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 14-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató:

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről. Mutató: Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. A Képviselő-testület 2013. október 31.-i

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzőkönyv. Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 17-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Ünnepélyes megnyitó, a Helyi Választási

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt fontosabb

Részletesebben

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.)

4/2011 (II.21.) 16/2011. (VIII.29.) Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. augusztus 25-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Energy Hungary Energetikai

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 25-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne: Községháza

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Vince polgármester kiveszi az esküt Renk Csaba külsős bizottsági tagtól, aki az eskütételről aláírta az esküokmányt. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. november 6. napján, csütörtökön az Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (9224 Rajka, Szabadság tér 1.) 19:00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésről. Jelen vannak: a mellékelt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Szám: 18/2011. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. október 24-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott Képviselő-testületi üléséről Jelen vannak: Katona Imre polgármester Gróf Zoltán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: Jelen vannak: 2012. január 26-án 18.00 órakor megtartott nyílt ülésén Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terme (2473. Vál, Vajda János u. 2.) Bechtold Tamás polgármester,

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről

Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. október 14-én megtartott alakuló üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: O. sz Ünnepélyes megnyitó, a Helyi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van.

Jegyzőkönyv. Pollák Tibor polgármester: köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a 7 fő képviselőből 4 fő jelen van. Készült: Jegyzőkönyv Tiszasüly Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 17-ei soron következő üléséről Jelen vannak: jelenléti ív szerint: Pollák Tibor polgármester, Demjén Imre, Tibádné

Részletesebben

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Iktatószám: 29-26/2015/KVÖ KUNHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2015. április 07-én megtartott nyilvános ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Sorszám: 5. Rendelet száma Rendelet tárgya Kódszám

Részletesebben

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV

Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 6. számú JEGYZŐKÖNYV 6. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. február 22. napján 16 órai kezdettel megtartott Képviselő- testületi ülésen. Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester Dr. Katona Ernő alpolgármester Dr. Szájbely Ernő

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 6-ai testületi üléséről készült jegyzőkönyv napirendjei: - Nyári gyermekétkeztetés biztosítás - A 020/5 hrsz-ú ingatlanon kiépített

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. november 12-én megtartott rendes (nyílt) üléséről Az ülés helye: Balkányi Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van.

JEGYZŐKÖNYV. VOLLMUTH PÉTER polgármester: Üdvözlöm a megjelenteket, megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 4 képviselő jelen van. BADACSONYTÖRDEMIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE Szám: 15/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17. napján 09.00 órakor megtartott

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/39-46/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. november 28-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 15/2015 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 16-án, (szerdán) 8:15 órakor megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old.

Jegyzıkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Jegyzıkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 14.-én megtartott ülésérıl Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Elıterjesztés Besenyszög Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. JEGYZŐKÖNYV KÉSZÜLT: 2012. március 5-én, Tótkomlós Város Önkormányzat Képviselő-testületének soron kívüli, nyilvános ülésén. A TESTÜLETI ÜLÉS HELYE: A Városháza díszterme. JELEN VANNAK: dr. Garay Rita

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-46/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. augusztus 03-án 17:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 153. MELLÉKLET: - db. TÁRGY: Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés között történt fontosabb eseményekről E L Ő T E R J E S

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 1-25 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. május 12-én megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak: ifj. Sebők

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. február 4 -én Jászboldogháza Önkormányzati Képviselőtestületének rendkívüli ülésén 15.00 órakor, a Községháza tanácskozó termében. Jelen vannak: Gerhát Károly, Joó-Kovács

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-i üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-21/2012/JT. 327-328/2012. sz. határozat 334-369/2012. sz. határozat 33-38 rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke

- Lakóingatlan életveszélyes állapotának megszüntetése iránti kérelem. Előadó: dr Kovács Imre Szociális Bizottság elnöke J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Cserkeszőlő Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014.szeptember 25-én megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Szokolai Lajos polgármester dr. Héczei Eszter jegyző

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 8/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 5-én a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Előszállás Nagyközség Önkormányzata Képviselőtestületének 2015. október 21- én 17,00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendes, nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Ráckeve Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. augusztus 1-jén megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről Az ülés helye: Ráckevei Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. 228 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Rakamaz Város Képviselő-testületének 2014. május 22. napján megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Farkas Ernő polgármester Hercegfalvi Frida Héri Viktor Palsics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

132 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. szeptember 19-én 20 órakor megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testület döntései Határozat 52/2014.

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július hó 20. napján 8,30 órától tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 28-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-22/2013/JT. 238-318/2013. sz. határozat 27-35.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke Ruszin Kisebbségi Önkormányzat elnöke Város -testülete 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/112, 113, 142 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@ biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011.

Részletesebben

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester

Tájékoztatás az elmúlt ülés óta történt eseményekről, a határozatok végrehajtásáról Előadó: Hajnis Ferenc polgármester Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2015. JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2015. április 28-án 10 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Közösségi Ház tárgyalóterme,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 19. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dr. Gallai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése

JEGYZŐKÖNYV. 2./ Zalányi Dent Fogorvosi Kft-vel fogászati alapellátásra vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötése JEGYZŐKÖNYV Készült Tök község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. szeptember 28-án (pénteken) 18 óra 30 perckor a Művelődési Házban (2073 Tök, Kútvölgy 14.) megtartott rendkívüli üléséről. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Gara Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 2/2014. (nyilvános ülés) J e g y z ő k ö n y v Készült: Gara Község Önkormányzat képviselő-testületének 2014. február 11. napján megtartott nyilvános

Részletesebben

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE FARKASGYEPŰ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Cím: 8582 Farkasgyepű, Petőfi Sándor u. 42. Tel/fax: (89)584-200 e-mail: onkormanyzat@farkasgyepu.hu Szám:14/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Farkasgyepű

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Ádánd Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2014.december 18-án tartott rendkívüli, nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kistarcsa Város Képviselő-testület Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságának 2015. március 18-án (szerdán) 17.00 órakor kezdődött üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata. Napirend megállapítása 255/2014. (IX.24.) önkormányzati határozata Napirend megállapítása 1.) Tiszta udvar rendes ház városszépítő program értékelése, eredményhirdetése Előadó: Dr. Fekete Zoltán Referens: Guba Viktória szervezési

Részletesebben

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i nyílt üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1-20/2013/JT. 238-260/2013. sz. határozat 24/2013. (X.01). sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről

Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. június 17-i soros nyílt üléséről Ikt. sz.: 13-16/2015 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Je gyz őkönyv Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak Város Önkormányzat

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 21-i rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: 2013. november 21-i rendkívüli üléséről Helye: Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak:bechtold Tamás polgármester, Ádám Zsuzsanna alpolgármester, Artai Balázs

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 3/I/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. február 26-án (szerda) 16 00 órai kezdettel, a Konecsni

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. október l-jén megtartott soros ülésén a Riasztási Központ tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi

Részletesebben

1150-18/2015. 1. sz. példány

1150-18/2015. 1. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-18/2015. 1. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015.

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére.

TÁRGYSOROZAT. 1./ Előterjesztés a járási hivatalok kialakításához szükséges megállapodás megkötésére. Tornyospálca Község Önkormányzat Oktatási, Kulturális, Sport és Településfejlesztési Bizottsága 2012. október 11-ei nyilvános ülésének a./ jegyzőkönyve b./ tárgysorozata c./ i: 23-25/2012. TÁRGYSOROZAT

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2010. január 28-án megtartott nyílt üléséről 2.Napirend: Nevelési-oktatási intézmény Szervezeti Működési Szabályzatának és házirendjének módosítása (Az írásos előterjesztés

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. 1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Pásztó Városi Önkormányzat képviselő-testülete 2014. április 29-én megtartott üléséről. Ülés helye: Pásztói Polgármesteri Hivatal II. emeleti ülésterme, 3060 Pásztó Kölcsey u. 35.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében

JEGYZŐKÖNYV. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében JEGYZŐKÖNYV Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2006. december 20-án megtartott soros ülésén a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében Jelen vannak: Csányi László alpolgármester, Babarczi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. osztályvezető, a Jegyző megbízottja képviselő igazoltan van távol. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-61/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 25-én 17:00-kor megtartott nyilvános üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/I/2015. J e g y z ő k ö n y v Készült Kiskunmajsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 19. napján (szerda) 16,00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 17-én megtartott rendkívüli üléséről Határozat Tárgya: száma: 107/2015.(XII.17.) Horti Szociális Ellátó Intézmény vezetőjének

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Farmos Község Önkormányzat J e g y z ő k ö n y v Készült: Farmos Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 12-én 17.00 órai kezdettel tartott ülésén. Jelen vannak: Horváth László polgármester,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült Nyíracsád Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29.-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Igazoltan távol: Meghívottak: Dr. Nagy János polgármester Nagyné Jobbágy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. január 18-án a Körjegyzőségi Hivatal hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

49 GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÉS GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. március 21-én 17 órakor megtartott közös üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V E A Képviselő-testületek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E SAJÓBÁBONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. szeptember 02. napján megtartott rendkívüli, nyílt ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Határozat szám Megnevezése 154/2015.(IX.02.) Napirendi pont

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29-én megtartott nyílt ülésén hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám: 201/ 1-9/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2014. február 13-án 17:00 órakor megtartott rendes üléséről. Jelen vannak: Sebők Lajos

Részletesebben

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k

Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Kurucz Attila Deák Attila k é p v i s e l ő k Dörgicse Község Önkormányzata D Ö R G I C S E Szám:301/ 39- /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2013. október 16-án megtartott rendkívüli üléséről. Jelen voltak: Kis-Pál Miklós polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzati Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 26-án 9,00 órakor a Polgármesteri Hivatal kis tanácskozó termében

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés 2013. január 25-i üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: a 2013. január 25-i üléséről. Az ülés helye: a Megyeháza Díszterme. Jelen vannak: Borbás Zsolt, Dobos László, Dr. Juhász Enikő, Kovács Sándor, Leel-Őssy György, Molnár Imre,

Részletesebben

1150-2/2015. 2. sz. példány

1150-2/2015. 2. sz. példány Esztergomi Közös Önkormányzati Hivatal 2500 Esztergom, Széchenyi tér 1. Pf. 92. Készült: 2 példányban 1150-2/2015. 2. sz. példány JEGYZŐKÖNYV ESZTERGOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. JANUÁR

Részletesebben

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.)

(További hozzászólás, módosító javaslat nem hangzik el.) J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2016. március 31-én megtartott soron kívüli nyílt ülésén, a Polgármesteri Hivatal dísztermében Jelen vannak: Bertalanné Drávucz Katalin polgármester levezetése mellett Bagi

Részletesebben

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/

244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat. /:dr. Szijártó Valéria:/ 244/2013. /X.24./ számú képviselő-testületi határozat Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Sárvár Város Polgárőr Egyesülete 2013. évi működéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. Egyúttal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA

J E G Y Z Ő K Ö N Y V PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA XII. Iktatószám: 317-8/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Jászladány Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete PÉNZÜGYI-ELLENŐRZŐ- KÖZBESZERZÉSI BIZOTTSÁGA 2015. június 24-én megtartott, n y i l t s o r o

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el:

Jegyzőkönyv. A Gazdasági Bizottság egyhangúlag, 12 igen szavazattal az alábbi napirend fogadja el: Jegyzőkönyv Készült: 2009. február 5-én 9.00 órakor, Szolnokon, a megyeháza Külső-Szolnok termében megtartott Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés Gazdasági Bizottsága üléséről Jelen vannak: 1. Szádvári

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete 20/I/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült a Kiskunmajsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. december 2-án /szerda/ 14 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről JÁK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Ják Község Képviselő-testületének 2013. június 20-án tartott testületi üléséről Határozatok: 51/2013. (VI. 20.) sz. határozat Eszközbeszerzés az életminőség javítása

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Boros Lajosné, Csendes Ferenc, Juhász Sándor, Korcsmáros Sándor, Ludmanné Papp Ilona, Rásó Tibor, Réz Szilárd képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. április 29-én du: 14 órakor az Ady Endre Általános Művelődési Központ és Városi Könyvtár tanácstermében a Nádudvar Városi Önkormányzat Képviselő-testületének ülése alkalmából.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.)

JEGYZŐKÖNYV. Perkáta, 2012. december 19. Határozat: 138-147/2012. (XII. 19.) Rendelet: 19/2012. (XII. 20.) 20/2012. (XII. 20.) PERKÁTA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. december 19-én (szerda) 17:00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi üléséről készült JEGYZŐKÖNYV Perkáta, 2012. december 19. Határozat:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a

Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Szám: 334/2013. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. január 31. napján 9 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: 13/2016. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 26-án (kedd) a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 3-án tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Komló, Nagyszántó u. 2-4-6. sz. társasház energia-megtakarítási pályázata

Részletesebben

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása

Összefoglaló Jelentés a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről. A. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(V.26.) határozata a 2014. évi belső ellenőrzésről Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2014. évi belső ellenőrzési tevékenységről

Részletesebben

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről.

~ 352 ~ 102-19/2011. Jegyzőkönyv. Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. 102-19/2011. Jegyzőkönyv Készül: Heréd Község Képviselő-testületének 2011. december 15-én 18,30-kor megtartott soros üléséről. Határozat száma: 240/2011.(XII.15) 241/2011.(XII.15) 242/2011.(XII.15) 243/2011.(XII.15)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. Jegyzőkönyv Készült: Tokod Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 2- án, 16 órakor kezdődő rendes ülésén. A képviselő-testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme (Öreg

Részletesebben