Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek június 21-én megtartott üléséről.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek 2012. június 21-én megtartott üléséről."

Átírás

1 J e g y z ő k ö n y v Készült: a Besenyszög Községi Önkormányzat és a Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületeinek június 21-én megtartott üléséről. Jelen vannak: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Balogh Zoltán Csapó Pálné képviselő Dr. Elbakour Afif képviselő Farkas Géza képviselő Kiss Ernőné képviselő Lovász Imre képviselő Munkácsi György jegyző Hiányzik: Palyafári János képviselő Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete részéről Alapi József Fábián Attila Nándor képviselő Gyáfrás László képviselő Lajkó József képviselő Pető Miklós képviselő Szabó József képviselő Ragály Erika jegyző Hiányzik: Dr. Gácsi János képviselő Alapi József : köszönti a Besenyszög és Szászberek Községek Önkormányzati Képviselő-testületeinek valamennyi résztvevőjét. Elmondja, hogy a körjegyző, illetve az aljegyző személyének megválasztásáról lesz szó zárt ülésen. Megállapítja, hogy a Szászbereki Képviselő-testület határozatképes, mivel a megválasztott 7 fő képviselő közül 6 fő jelen van. Felkéri Balogh Zoltán urat, mint gesztor település ét az ülés vezetésére. Balogh Zoltán : köszönti a fogadó képviselő-testületet. Megállapítja, hogy a képviselő-testület határozatképes. Elérkeztünk ehhez a ponthoz, amikor a körjegyzői és aljegyzői pályázatokról kell döntenünk. A meghívóban nem szerepel napirendként a jegyzői helyettesítésről szóló döntések meghozatala, amelyet most javasol felvenni, ugyanakkor szerepel egy 4.) napirend, amelynek tárgyalását pedig javasolja elnapolni. Így ezen módosítással szavazásra bocsátja a napirendi pontok elfogadását. Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi napirendi pontokat hagyja jóvá, s tárgyalja meg:

2 - 2 - N A P I R E N D I P O N T O K : N a p i r e n d : E l ő a d ó : 1.) Előterjesztés jegyző helyettesítésére Balogh Zoltán 2.) Besenyszög-Szászberek körjegyzőség Balogh Zoltán körjegyzőjének kinevezése 3.) Besenyszög-Szászberek körjegyzőség Balogh Zoltán aljegyzőjének kinevezése Alapi József : a mi meghívónkban 3 napirendi pont szerepel, melyet elfogadásra javasol. Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi napirendeket hagyja jóvá, és tárgyalja meg: N A P I R E N D I P O N T O K : N a p i r e n d : E l ő a d ó : 1.) Előterjesztés jegyző helyettesítésére Alapi József 2.) Besenyszög-Szászberek körjegyzőség Alapi József körjegyzőjének kinevezése 3.) Besenyszög-Szászberek körjegyzőség Alapi József aljegyzőjének kinevezése 1. ) N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a Előterjesztés jegyző helyettesítésére Balogh Zoltán : elmondja, két helyettesítést kell a besenyszögi testületnek elfogadnia. Egyik a Munkácsi György jegyző helyettesítésére vonatkozó, másik pedig a Munkácsi György jegyző helyettesítési megbízásának jóváhagyásáról szóló határozati javaslat. A szavazásra bocsátja elsőként azon határozati javaslatot, melyben a képviselőtestület megbízza Munkácsi György helyettesítésére Ragály Erika jegyzőt. A Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza:

3 - 3-73/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Munkácsi György jegyző helyettesítéséről Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Munkácsi György Besenyszög Községi Önkormányzat jegyzője helyettesítésére jelen határozatával megbízza Ragály Erika Szászberek Községi Önkormányzat jegyzőjét az alábbiak szerint: A képviselő-testület megbízza Ragály Erika jegyzőt, hogy június 21. napján Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésén a Besenyszög-Szászberek Körjegyzőség körjegyzőjének kinevezése napirendre vonatkozóan helyettesítési feladatokat lásson el és helyettesítse Munkácsi György Besenyszög Községi Önkormányzat jegyzőjét. A helyettesítési megbízás kizárólag ezen napirend tárgyalására és a döntés meghozatalára vonatkozik, helyettesítési díj megállapítása nélkül. Jelen helyettesítési megbízás érvényességéhez Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. 1.) Munkácsi György jegyző helyben 2.) Ragály Erika jegyző helyben 4.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben - é r t e s ü l n e k - A határozathozatalt követően átadja a szót Alapi József nek. Alapi József : Ragály Erika jegyző helyettesítési megbízását, amelyet most fogadott el a besenyszögi testület a szászbereki képviselő-testületnek jóvá kell hagynia. Ezt a határozati javaslatot megkapták a jelenlévők, így kéri annak elfogadását. A képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 63/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Ragály Erika jegyző helyettesítési megbízása jóváhagyásáról Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ragály Erika jegyző helyettesítési megbízását jelen határozatával az alábbiak szerint jóváhagyja: A képviselő-testület hozzájárul, hogy Ragály Erika Szászberek Községi Önkormányzat jegyzője június 21. napján Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén a Besenyszög-Szászberek Körjegyzőség körjegyzőjének kinevezése napirendre

4 - 4 - vonatkozóan helyettesítési feladatokat lásson el, és helyettesítse Munkácsi György Besenyszög Községi Önkormányzat jegyzőjét. A helyettesítési megbízás kizárólag ezen napirend tárgyalására és a döntés meghozatalára vonatkozik, helyettesítési díj megállapítása nélkül. 1.) Ragály Erika jegyző helyben 2.) Munkácsi György jegyző helyben 4.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben - ért e s ü l n e k - A határozathozatalt követően Alapi József kéri a szászbereki képviselő-testület tagjait, hogy az aljegyzői pályázatok elbírálása napirendet érintően a képviselő-testület helyettesítő jegyzőként bízza meg Munkácsi György besenyszögi jegyzőt. Az erre vonatkozó határozati javaslat elfogadását javasolja. A szászbereki képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 64/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Ragály Erika jegyző helyettesítéséről Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Ragály Erika Szászberek Községi Önkormányzat jegyzője helyettesítésére jelen határozatával megbízza Munkácsi György Besenyszög Községi Önkormányzat jegyzőjét az alábbiak szerint: A képviselő-testület megbízza Munkácsi György jegyzőt, hogy június 21. napján Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén a Besenyszög- Szászberek Körjegyzőség aljegyzőjének kinevezése napirendre vonatkozóan helyettesítési feladatokat lásson el és helyettesítse Ragály Erika Szászberek Községi Önkormányzat jegyzőjét. A helyettesítési megbízás kizárólag ezen napirend tárgyalására és a döntés meghozatalára vonatkozik helyettesítési díj megállapítása nélkül. Jelen helyettesítési megbízás érvényességéhez Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének jóváhagyása szükséges. 1.) Munkácsi György jegyző helyben 2.) Ragály Erika jegyző helyben 4.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben - ért e s ü l n e k

5 - 5 - A határozathozatalt követően Balogh Zoltán szavazásra bocsátja a besenyszögi jegyző helyettesítési megbízásának jóváhagyására vonatkozó határozati javaslatot. Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 74/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Munkácsi György jegyző helyettesítési megbízása jóváhagyásáról Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Munkácsi György jegyző helyettesítési megbízását jelen határozatával az alábbiak szerint jóváhagyja: A képviselő-testület hozzájárul, hogy Munkácsi György Besenyszög Községi Önkormányzat jegyzője június 21. napján Szászberek Községi Önkormányzat képviselő-testületi ülésén a Besenyszög-Szászberek Körjegyzőség aljegyzőjének kinevezése napirendre vonatkozóan helyettesítési feladatokat lásson el, és helyettesítse Ragály Erika Szászberek Községi Önkormányzat jegyzőjét. A helyettesítési megbízás kizárólag ezen napirend tárgyalására és a döntés meghozatalára vonatkozik, helyettesítési díj megállapítása nélkül. 1.) Munkácsi György jegyző helyben 2.) Ragály Erika jegyző helyben 4.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben - ért e s ü l n e k - Munkácsi György jegyző az üléstermet elhagyja. 2. ) N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a Előterjesztés a Besenyszög-Szászberek Körjegyzőség körjegyzőjének kinevezése. Balogh Zoltán : tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a körjegyzői állásra három pályázat érkezett. Pályázatot nyújtottak be: - Munkácsi György Besenyszög Község jelenlegi jegyzője - Dr. Tanács Péter Zsolt és - Pető Ernő Zsolt A pályázatokat áttanulmányozva rövid összegzést készítettek, melyet mindenki megkapott írásban. A pályázati kritériumokat törvény írja elő, van olyan pályázó, aki a régi szisztéma szerint adta be pályázatát, ami úgy gondolja nem kizáró ok. A pályázókról összehasonlításképpen röviden az alábbiakat mondja el: Dr. Tanács Péter Zsolt: pályázatában erkölcsi bizonyítványt nem csatolt, annak beszerzése folyamatban van, szakmai gyakorlata megfelelő, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik,

6 - 6 - számítógépes tudásáról nyilatkozott, bizonyítványt nem csatolt, vagyonnyilatkozat-tételi eljárásról nem nyilatkozott, június 14-én adta postára pályázatát, mely 15-én érkezett az önkormányzathoz, így az elfogadható. Pető Ernő Zsolt: erkölcsi bizonyítvány csatolva, végzettsége nem jó, közigazgatási gyakorlata megfelelő, számítógép ismeretről nincs papír, 14-én adta be pályázatát. Munkácsi György: a kiírásnak megfelel, 17 év közigazgatási, és 13 év vezetői gyakorlata van, jogosítványa van, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, pályázata hiánytalan a kiírásnak mindenben megfelelő. Ezt követően a megkérdezi, van-e a képviselőknek kérdése, észrevétele a pályázatokkal kapcsolatosan? Dr. Elbakour Afif képviselő: azt szeretné megkérdezni, hogy a pályázók kaptak értesítést arról, hogy a mai ülésen lesz döntés? Alapi József : nem kellett értesíteni őket, nem előírás, zárt ülésen dönt a testület most. Dr. Elbakour Afif képviselő: ezt most döntötte el a testület, vagy előírás a zárt ülés? Ragály Erika jegyző: az önkormányzati törvényben előírás, hogy zárt ülésen kell dönteni választás, kinevezés, felmentés ügyekben, kivéve, ha az érintett a nyílt üléshez hozzájárult. Farkas Géza képviselő: a pályázatokat úgy vizsgálta meg, mintha senkit nem ismerne. Meglátása az, hogy a Pető Ernő Zsolt és Dr. Tanács Péter Zsolt pályázata %-osan teljesíti azokat a dolgokat, amiket a pályázat előír. Egyedül Munkácsi György jegyző úr pályázata teljes, nincs hiányosság. Az ő pályázata felel meg minden kritériumnak. Ragály Erika jegyző: annyit szeretne elmondani, hogy az önéletrajz formáját a 45/2012. Korm. rendelet írja le. Aki pályázaton vesz részt, annak ebben a formában, és csakis ebben a formában kell beadni, ha nem így, akkor formai hibás a pályázat, és akár erre hivatkozással el is utasítható. Régebben nem volt ez kötött. Balogh Zoltán : véleménye szerint elvárható az, hogy ha valaki körjegyzői, ill. aljegyzői állásra ad be pályázatot, ismerje a hatályos jogszabályokat. Csapó Pálné képviselő: áttanulmányozta a pályázatokat. Munkácsi György személyét, munkásságát ismerve őt tartja legalkalmasabbnak a körjegyzői posztra. Balogh Zoltán : jegyző úr 17 év közigazgatási, és 13 év vezetői gyakorlattal rendelkezik, kezdetek óta együtt dolgozik vele. Nagy jártasságot, gyakorlatot szerzett a jegyzői feladatok terén, maximálisan megbízik tudásában, őt javasolja a körjegyzőként megválasztani. Kiss Ernőné képviselő: kezdetektől együtt dolgozik Munkácsi György jegyző úrral. Nagyra értékeli azt a tárgyilagosságot, amit ő képvisel. Soha nem volt részrehajló, mindig nagyra értékelte azt, hogy jegyző úr csak akkor szólalt meg üléseken, amikor a testület azt kérte.

7 - 7 - Mindig tiszteletben tartotta a testület döntését, a törvénytelenségre figyelmeztetett, befolyásolni nem akart soha. A körjegyzői posztra őt javasolja megválasztani. Balogh Zoltán : miután egyéb képviselői hozzászólás nem hangzik el, Munkácsi György jegyző urat javasolja a körjegyzőnek megválasztani. Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 75/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Munkácsi György, 5000 Szolnok, Balassa Bálint út 12/a. szám alatti lakos körjegyzői kinevezéséről 1.) Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 40. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Munkácsi György, 5000 Szolnok, Balassa Bálint út 12/a. szám alatti lakost augusztus 1. napjától kezdődően, határozatlan időre Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége körjegyzőjévé nevezi ki. A körjegyző feladata: - a képviselő-testületek törvényes működésének biztosítása - a ek által meghatározott feladatok ellátása - a besenyszögi székhely és a szászbereki kirendeltség munkájának összehangolása A munkavégzés helye: Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége Besenyszögi székhely, Szászbereki kirendeltség 5071 Besenyszög, Dózsa György út Szászberek, Kossuth L. u szám 2.) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (2) bekezdésében és a 256. (2) bekezdésében, valamint Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2003.(VII.09.) számú rendeletben foglaltak alapján Munkácsi György körjegyző illetményét augusztus 1. napjától kezdődően ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3.) Jelen határozat alapján Munkácsi György kinevezési okmányait Besenyszög- Szászberek Körjegyzőség készíti el. 1.) Munkácsi György, 5000 Szolnok, Balassa Bálint út 1/a. szám alatti lakos 2.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben 4.) Polgármesteri Hivatal Besenyszög 5.) Polgármesteri Hivatal Szászberek - é r t e s ü l n e k -

8 - 8 - Balogh Zoltán : a határozathozatal után átadja a szót Szászberek ének. Alapi József : meghallgattuk Besenyszög képviselő-testületének véleményét, maximálisan elfogadja döntésüket, megkérdezi a szászbereki képviselő-testület tagjait, van-e észrevételük? A három pályázó közül az egyik szakmailag nem felel meg, most jár jogi egyetemre, nincs meg a végzettsége. A másik pályázó pedig Budapesti lakos ahonnan a Besenyszög jegyzői teendőit ellátni nem egyszerű dolog. Innentől nincs miről beszélni. A képviselők részéről kérdés, észrevétel nem merül fel, úr szavazásra bocsátja Munkácsi György körjegyzővé történő kinevezésére vonatkozó határozati javaslat elfogadását. Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 65/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Munkácsi György, 5000 Szolnok, Balassa Bálint út 12/a. szám alatti lakos körjegyzői kinevezéséről 1.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 40. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Munkácsi György, 5000 Szolnok, Balassa Bálint út 12/a. szám alatti lakost augusztus 1. napjától kezdődően, határozatlan időre Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége körjegyzőjévé nevezi ki. A körjegyző feladata: - a képviselő-testületek törvényes működésének biztosítása - a ek által meghatározott feladatok ellátása - a besenyszögi székhely és a szászbereki kirendeltség munkájának összehangolása A munkavégzés helye: Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége Besenyszögi székhely, Szászbereki kirendeltség 5071 Besenyszög, Dózsa György út Szászberek, Kossuth L. u szám 2.) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (2) bekezdésében és a 256. (2) bekezdésében, valamint Besenyszög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 16/2003.(VII.09.) számú rendeletben foglaltak alapján Munkácsi György körjegyző illetményét augusztus 1. napjától kezdődően ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3.) Jelen határozat alapján Munkácsi György kinevezési okmányait Besenyszög- Szászberek Körjegyzőség készíti el.

9 - 9-1.) Munkácsi György, 5000 Szolnok, Balassa Bálint út 1/a. szám alatti lakos 2.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben 4.) Polgármesteri Hivatal Besenyszög 5.) Polgármesteri Hivatal Szászberek - é r t e s ü l n e k - Munkácsi György jegyző az ülésterembe visszaérkezik. Alapi József : gratulál Munkácsi György jegyző úrnak kinevezéséhez, felkéri az aljegyző választása napirendnél történő közreműködésre. Ragály Erika jegyző az üléstermet elhagyja. 3. ) N a p i r e n d i p o n t t á r g y a l á s a Előterjesztés a Besenyszög-Szászberek Körjegyzőség aljegyzőjének kinevezése Balogh Zoltán : tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az aljegyzői munkakörre 5 pályázat érkezett, illetve három, plusz kettő a körjegyzői pályázók közül. A pályázókról rövid összegzést készítettek, melyeket írásban mindenki megkapott, s melyet most szóban is ismertet. Ragály Erika Szászberek jegyzőjének pályázata: mindenben megfelel az előírtaknak. Úgy gondolja a 26 év vezetői gyakorlat magáért beszél. Nagy István pályázó: okleveles igazgatásszervező, 12 év gyakorlattal rendelkezik, B kategóriás jogosítványa van, felhasználó szintű számítógép ismerete van, ECDL bizonyítványa nincs, közigazgatási szakvizsgával rendelkezik, pályázatát időben nyújtotta be. Kállai Kinga pályázó: erkölcsi bizonyítványt nem csatolt, oklevelet igazgatásszervező, pályakezdő, közigazgatási gyakorlattal nem rendelkezik, pályázatát június 13-án nyújtotta be. Pető Ernő Zsolt és Dr. Tanács Péter Zsolt pályázatait már a körjegyző választásnál kielemeztük, vannak hiányosságok. Javasolja Ragály Erika aljegyzői pályázatának elfogadását. Farkas Géza képviselő: a körjegyzői pályázatokhoz hasonló szisztéma szerint bírálta ezeket a pályázatokat is. Ragály Erikát javasolja az aljegyzőnek megválasztani. Kiss Ernőné képviselő: egy éve munkakapcsolata van Erikával, precíznek és pontosnak ismerte meg, jó szakembernek tartja. Támogatja kinevezését. Csapó Pálné képviselő: Ragály Erika pályázata alakilag, formailag mindennek megfelel, azon túl csupa jót hallott eddigi munkájáról, támogatja aljegyzővé történő kinevezését.

10 Munkácsi György jegyző: fontos eltérésre hívja fel a képviselők figyelmét a körjegyző választáshoz képest. Az aljegyző választásnál annyi a változás, hogy arra szavazhat a testület, akit a jegyző javasol. Ragály Erikát javasolja aljegyzőként megválasztani. Balogh Zoltán : a felszólalásokból egyértelmű, hogy mindenki Ragály Erikát támogatja, szavazásra bocsátja kinevezését. Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 76/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Ragály Erika Jászladány, Tisza u. 25. szám alatti lakos kinevezéséről 1.) Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 36. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Ragály Erika Jászladány, Tisza u. 25. szám alatti lakost augusztus 1. napjától kezdődően, határozatlan időre Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége aljegyzőjévé nevezi ki. Az aljegyző feladata: - a körjegyző helyettesítése - a körjegyző által meghatározott feladatok ellátása - a Szászbereki Kirendeltség vezetése A munkavégzés helye: Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége Szászbereki Kirendeltség 5053 Szászberek, Kossuth L. u szám Besenyszögi székhely 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4. 2.) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (3) bekezdésében foglaltak alapján Ragály Erika aljegyző illetményét augusztus 1. napjától kezdődően ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3.) Jelen határozat alapján Ragály Erika kinevezési okmányait Besenyszög-Szászberek Körjegyzőség készíti el. 1.) Ragály Erika Jászladány, Tisza u. 25. szám alatti lakos 2.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben 4.) Polgármesteri Hivatal Besenyszög 5.) Polgármesteri Hivatal Szászberek - é r t e s ü l n e k - Balogh Zoltán : átadja a szót Szászbereknek.

11 Alapi József : az öt pályázó közül egyhez tud hozzászólni, erősíteni szeretné Ragály Erika pályázatát ben, amikor lett, Erika 6 hónap betegállományból úgy jött vissza, hogy hétfőn reggel már segítségére volt a munkában. Volt az előző rel konfliktusa, vele viszont tiszta lappal indult a munkakapcsolatuk. Nagyon köszöni azt a munkáját, amit az iskola társulásban ügyében tett. Rövid határidővel, kifogástalan munkát végzett. Nyugodtak lehetünk abban, hogy nem rajtunk múlik, hogy szeptemberben lesz-e iskolánk. Mi megtettünk mindent, amit lehetett, ebben oroszlánrészt vállalt az atya és a jegyző asszony. Ő és az igazgató úr pedig segítették munkájukat. Erikában szigorú főnököt ismert meg, ennek örül. Szigorú, és következetesen próbálja számon kérni a dolgozóktól, hogy minden határidőben elkészüljön. Eddigi vizsgálatok, törvényességi észrevételek egyike sem volt olyan mérvű, olyan problémát még nem tárt fel, ami megkérdőjelezné az ő munkásságát. Pető Miklós képviselő: volt szerencséje vele dolgozni, amikor volt. Csak jót tud mondani róla. Felkészült jegyzőnek ismerte meg, képviselőként is ezt tudja róla mondani. A volt polgármeter asszonnyal való konfliktus azt gondolja az ő kettejük dolga. Mellette érvel, maximálisan támogatja aljegyzői kinevezését. Szabó József képviselő: nem ragozná a dolgot, képviselőként, alként közel 20 éve dolgozik együtt Erikával, támogatja kinevezését. Lajkó József képviselő: személy szerint az említett konfliktus részese volt ő is. Amikor visszajött a választás után tisztázták, megbeszélték a dolgot. Köszöni az iskola ügyében végzett munkáját. Fábián Attila képviselő: támogatja Erika aljegyzői kinevezését. Gyáfrás László képviselő: korrekt, felkészült szakembernek ismerte meg Erikát, támogatja. Alapi József : miután a képviselők részéről egyéb észrevétel nem hangzik el, szavazásra bocsátja Ragály Erika aljegyzővé történő kinevezését. Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület egyhangú szavazással az alábbi határozatot hozza: 66/2012.(VI.21.) számú képviselő-testületi határozat Ragály Erika Jászladány, Tisza u. 25. szám alatti lakos kinevezéséről 1.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többszörösen módosított évi LXV. tv. 36. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva Ragály Erika Jászladány, Tisza u. 25. szám alatti lakost augusztus 1. napjától kezdődően, határozatlan időre Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége aljegyzőjévé nevezi ki. Az aljegyző feladata: - a körjegyző helyettesítése - a körjegyző által meghatározott feladatok ellátása - a Szászbereki Kirendeltség vezetése

12 A munkavégzés helye: Besenyszög-Szászberek Községek Körjegyzősége Szászbereki Kirendeltség 5053 Szászberek, Kossuth L. u szám Besenyszögi székhely 5071 Besenyszög, Dózsa Gy. út 4. 2.) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló évi CXCIX. tv (3) bekezdésében foglaltak alapján Ragály Erika aljegyző illetményét augusztus 1. napjától kezdődően ,-Ft/hó összegben állapítja meg. 3.) Jelen határozat alapján Ragály Erika kinevezési okmányait Besenyszög- Szászberek Körjegyzőség készíti el. 1.) Ragály Erika Jászladány, Tisza u. 25. szám alatti lakos 2.) Szászberek Községi Önkormányzat Képviselő-testület tagjai helyben 4.) Polgármesteri Hivatal Besenyszög 5.) Polgármesteri Hivatal Szászberek - é r t e s ü l n e k - Ragály Erika jegyző az ülésterembe visszaérkezik. Alapi József : gratulálunk az aljegyzői kinevezéshez. Munkácsi György József jegyző: Köszönöm a besenyszögi Képviselő-testületnek a körjegyzői kinevezést. Igazgatónő kérdezte az előbb, hogy voltak-e kétségeim megválasztásom felől? Mivel a jegyzői munkám során minden képviselővel vannak vitáim, nézeteltéréseim, így nem voltam biztos abban, hogyan minősítik eddigi munkámat. De ezek szakmai viták voltak, nem pedig haragból táplálkozók. Köszönöm a besenyszögi Képviselő-testületnek a bizalmat és azt, hogy tovább vitatkozhatunk. Köszönöm a szászberki Képviselő-testületnek a kinevezést, mivel ők gyakorlatilag csak a pályázati anyagomat ismerik, gyakorlatilag ismeretlenül szavaztak bizalmat. Biztos vagyok abban, hogy jegyzőasszonnyal ki tudjuk alakítani a működőképes körjegyzőséget, én gyorsan megismerem a szászberki feladatokat, ő pedig besenyszögöt. Miután egyéb napirend, kérdés, észrevétel nincs, Balogh Zoltán és Alapi József ek megköszönik a képviselők munkáját, és az ülést bezárják. Kmf. Alapi József Ragály Erika jegyző Balogh Zoltán Munkácsi György jegyző

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. május 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Abádszalók Város Képviselő-testületének 2011. április 14-én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Városháza házasságkötő terme. Jelen vannak: Kovács Mihály polgármester,

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

É Ő É É Á É Á Ü Ú ű Á ü Á ú ü ú ü Á Á Ú Ü ü ű ú ü ú Ü ű Ü ü ü ű ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü ú ü ü ú ű ü ü ü ü ü ü ú Ü ü ü Á Ü ú ü ú ü ü ü ü ü ü ú ü Ú ú ü ü ü ü ú ú ű ú ü ü ú ű ü ü É ú ü ü ü ü ú Á ü ü É Á ü ü ü

Részletesebben

É ö ü ú ü ö ú ö ü ö ü ú ü ű ü ü ö ö ö ú ü ö ü ü ö ü ü ü ü ü Ü ü ö ú ü ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ö ü ö ü ö ö ú ö ü ö ü ö ö ö ú ö ö ö ö ú ú ö ü ö ü ú ü Ú É ö ö ö ö ö ú ö ű ö ű ö ú ö ö ú Ú ü ö ö ö ö

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ú ű ű ü ú Ó ú ü É ú ű ú ú ü ú ű Á ü ú ü ü ű ú ü ü ü ú ü ü ú Ú ü ű ú ü ű ü É ú ú ú ü ú ú Ö ú ü ü ü ü ü ü Á ú ú ú ú ü ü ű ü ú ú ü ü ü ü Ö ü ú ü Ö ü ü ű ű ü ü ü ű ü ÍÓ ú ü ü ü ü ú ü ú ú Á É ú ü ü ű ü ú Á

Részletesebben

ő Á Ó ő ú ő ő ő ő ü ü ő ü ö ö ű ű ö ő ú ü ő ű ö ő ü ö ö ő ö ő Ú ú ü ö ő ö ü ő ő ü ő ü ü ö ő ű ű ö ö ö ö ö ű ö ő ű ű ö ö ő ü ő ü ő ö ú ú ő ő ú ö ö ü ü ö ő ő ü ő ő Í ü ő ü ő ö ö ő ú ű ö ú ő ő ő ő ű ö ü ö

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

ú ő ű ű ő ő ő ő ú ő ü ü ü ú ú ü ő Ó ő ü ő ú ü ú ü ő ú ü ú ü ü ü ü ü ú ü ő ü ü ű ü ő ü ü ü ü ú ü ü ő ú ü ő ú ú ü ü ü ü ü ü ő ü ü ü ú ü ü ü Ö ü ú ú ü ü ű ű ü ü ü ő ü ő ü ü ú ú ú Í ü Ü Ö ű ú Ú ú ü ű ü ú ü

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ő ő Ü ü Á ú ú ü ú ú ü ú ü ú ú ü ő ú Á ü ú Á ü ü ü ú Á Á Ó Ü ő ü ú ú ú ü ű ú Ü ü ű Ü ú Á ú Ó ő ü Ú ú Á ő ő ú ű Á ú ü ő Á ú ú Á ú Á ú Ü Á Ö ú ú ő ő ú ű ü ő Á ő Ú ü Ö Á Á Á Á ő Ü Ö ü Ú Ö Á Á ú ő Ú Á Á ü

Részletesebben

Ú Ó ö Ő ö Ú Ú Ó Á Á ü ő ö Ú Ú Ó ű ő ő ő ő ü Á ö ü ö ö ő Ó Á Á ő Á Ú ö Ó Ű Ú Ó ű Á ő ő ő ö Ú ö ű ö ö ö ő Ó Á Á ű ű ö ü ű ü Á Á ű ű ö ü ű ü ü ö ü ő ü Ó Ó ő ő ő ő ű ö ő ű ü Á Á ő ü ő Ú Ó ü ö ő ő ö ő ö ö ő

Részletesebben

ű ú ü ö ö ü ö ö ö ú ü ü ö ö ö ú ö ö ü ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ú ö ü ö ü ü ü ú ö ö ü ö ü ü ö Ó ü ű ö ö ü ö ü ö ú ö ö ö ö ű ú ú ű ö ö ü ö ö ö ö ü ú ö ü ö ü ü ö ú ü ü ü ű ú ö ü ö ö ö ü ö ü ú ö ö ö ü Ú ű ü ö

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ú ú ú Ú ú ú ő ő ú ű ú ő ő ú ő ú ő ő Ó Ó ő ű ő ő ú ő Ó Ó ú ú ú Ú ü ú ú ő Ü ü ő ü ő ő ú ú ő ő ú ő ő ü ü ú ő ű ü ő ő Ü ű ű ű ű ú ü ü ő ú Ö ű ű ő ú Ü ú ü ő ú ő ü ő ű Á Ü Ó Ó ű ü Ü ü ú Ü ő ő ő ő ő ő ő ü Ü ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

ö ü ő ö ű É ö ö ü ü ö ö ő ő ö ö ü ő ő ö ö ö ö ü ö úő ö ö ő ű ú ő ü ő ő É öü ú Í ú ü ő ő ú ű ő ú ü ú ú ú ő ö ö ő ö ü ü Ú ö ő ü ö ő ö ü ű ü ö ü ö ő ű ö ő ü ő ű ú ü ő ő ő ú ú ü ö ö ő ő ű ő Ü ö ö ö ö ű ú ö

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Á ü É ö ö ö ü ú Ö ö ö ö ö ö ű ű ö ü ú ú ö ö ü ü ö ö Í ö ö ú ö ö ö ö ö ü ö ú ö ö ö ö ö ű ö ö ö ö ű ö ö ú ú ú ö Í ű ö ú ú ö ü ü ö ö ö ú ú ö ö ú ö ü ö ö ö ú ű ü ö ö ú ü Í ö ú ö ö ö Ü Á Ó Í ü ü ö ú ö ú ú Ó

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

Ú ó ó É ó ó Ü ű Ü Ö Ö ő ő Ú ó Ü ó ő ű ő Ú ó ő Í ó Í ő ő ő ö ó ú ö ő ú ó ő ő Ü ö ö Ú ó Ú ó ó Ü ő ő ő Í ú ó ő ő ó ő ó Ö ő ó Ü Ü ű ó Ú ú ú Ü ő ő ő ú ó ú ó Ü Í ó Ü ó Ú ő Ö ö ö ö ű Ü ű ó ő Ú ó ö ó ő ó ú ú ő

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben