JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők"

Átírás

1 JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) órakor megtartott - nyilvános - ülésről. Jelen vannak: (a mellékelt jelenléti ív szerint) Kiss Vince polgármester Dr. Kiss Mónika Edina jegyző Molnár Krisztián alpolgármester Molnár Szimonetta jkv. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők Molnár Kálmánné Rajkai Német Önkormányzat elnöke Sándorné Hönigmayer Erzsébet Német Önkormányzati képviselő Farkas János Békefi Ernő AMI igazgató Szalainé Szabó Mária Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde vezetője Meghívottak: Horváth Attila rendőr őrnagy Kóczán Tamás r. zls. Csorba Dezső r. tzls. Napirendi pontok: 1.) Közrend és Közbiztonsági beszámoló 2.) Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde póthitel kérelme 3.) Békefi Ernő AMI póthitel kérelme 4.) Intézmény szétválasztásához kapcsolódó törvényességi észrevétel 5.) Rajkai Német Önkormányzat póthitel kérelme 6.) Együttműködési megállapodás a Rajkai Német Önkormányzattal 7.) Parkolási rendelet elfogadása 8.) Kistérségi társulási megállapodás módosítása 9.) Kistérségi évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 10.) Polgármesteri Hivatal évi belső ellenőrzési terve 11.) Fel nem használt vadászati hozamok 12.) EuroVelo6 kerékpárút közbeszerzési lebonyolításával kapcsolatos döntés 13.) EuroVelo6 kerékpárút pénzügyi közbeszerzési lebonyolítójának kiválasztása 14.) Rajka, 218/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladása 15.) Kovács Róbert területrendezési kérelme 16.) Kostyál Péter rendezési tervvel kapcsolatos kérelme 17.) Tanösvény pályázat 18.) Polgármester beszámolója az aktuális kérdésekről 1

2 A polgármester a napirendi pontokat elfogadásra javasolta a testületnek. A Képviselő-testület a napirendi pontokat egyhangú szavazattal elfogadta, egyéb napirendi pont felvételét nem kéri. (A Képviselő testület döntéseit az Önkormányzati törvényben meghatározottak szerint hozza meg, kivéve: a helyi népszavazás kiírásához, önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározásához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához, közterült elnevezéséhez, emlékmű állításához, melyekről minősített többséggel határoz.) A képviselő testület 7 tagból áll. Kiss Vince polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja az ülés határozatképes. A testület összehívása az SZMSZ szerint történt. Az ülésen jelenlévő képviselők száma: 6 fő. Kiss Vince polgármester felkéri Kelemen Sándor és Csutora Gábor képviselőket a jegyzőkönyv hitelesítésére. Képviselők a felkérést elfogadják, melyet a testület a felkért képviselők tartózkodása mellett egyhangú szavazattal - elfogadja. Tájékoztatja a képviselő-testületet az ülésről tv felvétel készül, mely későbbi időpontban kerül levetítésre a falutévében. 1.) Közrend és Közbiztonsági beszámoló Kiss Vince polgármester: Felkérném Horváth Attila őrsparancsnokot, hogy ismertesse a napirendi pontot. Horváth Attila őrsparancsnok: A melléklet szerint részletesen ismerteti a Közrend és Közbiztonsági beszámolót. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen a részletes beszámolót. Felkérném Csutora Gábort, az Ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse az Ügyrendi bizottság álláspontját a beszámolóval kapcsolatban. Csutora Gábor: Az Ügyrendi bizottság megvizsgálta a beszámolót részletesen. Néhány hozzászólás volt a bizottság tagjai részéről, az egyiket szeretném kiemelni. Őrnagy Úr említette a műszeres sebességméréseket, a bizottság egyetértett abban, hogy a főúton is nagyfokú ellenőrzésre van szükség, de mi sokkal veszélyesebbnek tartjuk a Dunakiliti-Rajka közötti mellékutat, főleg itt a falu területén elég nagy a forgalom és sajnos a sebesség megválasztása nem megfelelő, legfőképp a szlovák közlekedők szempontjából. Tehát szeretnénk ezúton is megkérni a őrnagy urat, hogy a közlekedési osztály felé tolmácsolják a kérésünket, hogy itt a falu területén belül is több sebességmérést végezzenek. A bizottság elfogadásra javasolja a Közrend és Közbiztonsági beszámolót. Molnár Krisztián alpolgármester: Én csak annyit szeretnék, hogy ott a balesetek számánál, érdeklődnék, hogy az M15-ös autópálya is hozzánk tartozik-e. Horváth Attila őrsparancsnok: Igen, külön van kezelve, de tulajdonképpen benne van ebben az illetékességi területen. Rendi János: Többször említésre került, hogy milyen magas már a szlovák állampolgárságú lakosok aránya Rajkán. Egyre többször előfordulhat olyan esemény, amikor ők az érintettjei 2

3 valamilyen balesetnek, vagy valamilyen közrend elleni cselekménynek. A kérdésem az lenne, hogy ez az említett határőrizeti pont, ami a régi határőrségnél működik, ott ugye közös járőrszolgálat van, hogy annak valahogy tudjuk e publikálni a telefonszámát, hogy milyen közvetlen elérhetősége van, hogy ez több helyen látható legyen. Horváth Attila őrsparancsnok: Köszönöm a kérdést. Itt a magyar és a szlovák rendőrség közös kapcsolattartó pontot üzemeltet, ennek megvan a telefonszáma, azt én majd megadom Önöknek és szerintem a kábel televízióban meg is lehetne jeleníttetni. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen a részletes beszámolót, köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat és eljöttek. Amennyiben nincs több kérdésük, illetve hozzászólásuk a beszámolóval kapcsolatban, kérem képviselő társaimat, hogy aki egyetért az elfogadásával, kérem kézfeltartással jelezze. 101/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányság által készített Közrend és Közbiztonsági beszámolót elfogadta. 2.) Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde póthitel kérelme Kiss Vince polgármester: Felkérném Szalainé Szabó Máriát a Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsöde vezetőjét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Szalainé Szabó Mária: Köszönöm szépen a szót. Olyan kiadások jelentkeztek az intézmény költségvetésében, amelyek nem voltak betervezve. Ezek személyi juttatásokat érintenek. Egy dolgozónk 40 éves jubileumi jutalmát teszi ki a kérelem nagy része. Ő nyugdíjba vonult, és mivel 35 évnél hosszabb közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény kimondja, hogy nyugdíjba vonulásának napján számára a 40 éves jubileumi jutalmat ki kell fizetni. Ez az összeg nem lett betervezve a költségvetésbe. Szintén nem lett betervezve az intézményvezetői pótlék, amely az intézmény költségvetését júliustól november hónapig terheli. Az óvodában szükségünk van gyógypedagógus közreműködésére, aki egy gyermek fejlesztését végzi, ő főállásban az iskolában dolgozik, ott a teljes óraszámát kitölti, így mi megbízással tudjuk foglalkoztatni, és ennek a megbízási díjnak az összegét kérnénk a képviselő testülettől. Az óvoda konyháján egy fő dolgozó szakképzésének a támogatását is kérnénk, ezzel biztosítva lenne az óvodában a szakos ellátottság főzési feladatok ellátására. A személyi juttatások és járulékok összesen forintot tesznek ki, kérném a képviselő testületet, hogy számomra a lehetőleg kedvezően döntsenek a póthitel elbírálása terén. Köszönöm szépen. 3

4 Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen a részletes előterjesztést. Amennyiben nincs kérésük, illetve hozzászólásuk az előterjesztett póthitel kérelemhez, kérem képviselő társaimat, hogy amennyiben elfogadják, kézfeltartással jelezzék. 102/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: elfogadta a Rajkai Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde előterjesztett póthitel kérelmét, mely szerint forint előirányzat módosítást igényelt a megbízott óvodavezető. 3.) Békefi Ernő AMI póthitel kérelme Kiss Vince polgármester: Felkérném Farkas Jánost a Békefi Ernő AMI igazgatóját a napirendi pont ismertetésére. Farkas János: Köszönöm szépen a szót. Tisztelt képviselő testület, az új tanév megkezdését követően ismertetném az új tanuló létszámokat, illetve a nyáron bekövetkezett személyi változásokat. Módosításra szorul az intézmény évi költségvetése, ennek a részleteit a bizottsági ülésen részletesen ismertettem a bizottsági tagokkal, illetve a képviselő testület tagjai megkapnák ennek részletes indoklását. Most röviden, nagy vonalakban mondanám el, az intézmény idei költségvetésének a módosítását, ismertetném az intézmény póthitel kérelmét. Ennek összege forint, javarészt személyi juttatásokat, illetve a hozzá kapcsolódó járulékokat érinti ez a változás. Leginkább a sajátos nevelési igényű tanulók ellátását, oktatását, ezt a szakfeladatot, hiszen a képviselő testület engedélyezte a gyógypedagógus további alkalmazását az új tanévre, viszont az ő munkabérét csak az első félévre terveztük be a költségvetésünkbe. Az általános iskolai nevelésnél, oktatásnál az alsó tagozaton pedagógus létszám leépítésre került sor, mivel két osztály megszűnt az új tanévben. Itt megtakarításunk keletkezett, ezt is jeleztük a póthitel kérelmünkben. Az alapfokú művészetoktatásnál csökkent a tanuló létszám, ezzel párhuzamosan a pedagógus kollégáknak a kötelező óraszáma is csökkent, így két kollégát részmunkaidőben, kevesebb óraszámban foglalkoztatunk, tehát itt is megtakarításunk keletkezett. Ami még jelentős, forintot jelentene, ez a karbantartás tételen mutatkozik, az intézmény riasztó rendszerének a felülvizsgálata, ezt is jeleztem írásban a képviselő testületnek, hogy szükséges a riasztó rendszerünk felülvizsgálata, hogy még hatékonyabban tudjon működni. Az előterjesztés alapján szeretném kérni ezt az összeget, hogy szíveskedjen a Képviselő-testület póthitelként biztosítani az intézmény számára. Köszönöm szépen. Kiss Vince polgármester: Köszönöm Igazgató Úrnak a részletes előterjesztést. Amennyiben az előterjesztéssel kapcsolatban nincs kérdés, illetve hozzászólás, kérem képviselő társaimat, hogy amennyiben egyetértenek a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezzék. 4

5 103/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: Elfogadta a Rajkai Békefi Ernő Általános Iskola és AMI előterjesztett póthitel kérelmét, mely szerint forint előirányzat módosítást igényelt az intézményvezető. 4.) Intézmény szétválasztásához kapcsolódó törvényességi észrevétel Kiss Vince polgármester: Egy törvényességi észrevételre hívnám fel képviselő társaim figyelmét. Tavasszal úgy döntött a testület, hogy az oktatási intézményünket szétválasztjuk, és ennek az eljárása során, ami egy nagyon bonyolult, hosszadalmas eljárás, amit a Kormányhivatal Törvényességi osztálya gyakorlatilag átvizsgált, és egy törvényességi észrevételt tett, amelyben felhívták a figyelmünket, hogy a következő testületi ülésen ismertessünk. Gyakorlatilag a törvényességi észrevételt megkapta mindenki és áttanulmányozta. Elmondhatom, hogy gyakorlatilag minden törvényi előírásnak megfeleltünk a folyamat során, egyes esetekben a határidő átlépésével volt egy napos csúszás, ilyen gondjaink voltak. Az intézmény megszűntető határozatát, illetve az új intézményeknek az alapító okiratát nem megfelelő sorrendbe szavaztuk meg. Tehát gyakorlatilag ilyen észrevételei voltak a Kormányhivatalnak, persze ezek természetesen teljesen jogosak. Valószínűleg nagyobb odafigyeléssel el tudtuk volna ezeket kerülni, ezek után még alaposabb munkát próbálunk végezni. 5.) Rajkai Német Önkormányzat póthitel kérelme Kiss Vince polgármester: Felkérném Dr. Kiss Mónika Edina jegyző nőt a napirendi pont ismertetésére. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: A Rajkai Német Önkormányzat azzal a kéréssel fordult a Települési Önkormányzat Képviselő-testületéhez, hogy a november 1-től a következő önkormányzati választásokig, az önkormányzati képviselők díjazását támogassa a testület. Én annyit szeretnék még ezzel kapcsolatosan mondani, hogy a kisebbségi önkormányzati képviselők választásáról, valamint a nemzeti és etnikai kisebbségekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2005-ös törvény ad erre lehetőséget. Korábban is volt erre már példa. Erről októberében nem történt határozathozatal, ezt most szeretnénk pótolni és a jogszabály adta lehetőségeket figyelembe véve a Német Önkormányzat kéri a képviselő testületet arra, hogy évre az ő költségvetésüket forint pótelőirányzattal módosítsa. Én, amit még ezzel kapcsolatban szeretnék elmondani, hogy a korábban említett jogszabályhely, ez a évi CXIV-es törvény rendelkezik arról, hogy milyen összeget lehet meghatározni tiszteletdíjként a Német Önkormányzat elnökének és képviselőinek. Ezt a Rajkai Német Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta, ők az előbb ismertetett összegre tettek javaslatot. 5

6 Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Én magam támogattam, illetve javasoltam ezt az egészet a Német Önkormányzat képviselőjének. Amennyiben nincs hozzászólás, illetve kérdés a napirendi ponthoz, kérem, amennyiben egyetértenek kézfeltartással jelezzék. 104/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: elfogadta a Rajkai Német Önkormányzat előterjesztett póthitel kérelmét, mely szerint forint előirányzat módosítást kért a Rajkai Német Önkormányzat elnöke. 6.) Együttműködési megállapodás a Rajkai Német Önkormányzattal Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném jegyző nőt a napirendi pont ismertetésére. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Rajka Község Önkormányzata és a Rajkai Német Önkormányzat között egységes szerkezetben lett elkészítve ez az együttműködési megállapodás. Ez a megállapodás részletesen tartalmazza a Rajkai Község Önkormányzat és a Rajkai Német Önkormányzat együttműködését meghatározó szabályokat. Ez vonatkozik a nevelési, oktatási intézményekre, a költségvetés elkészítésének, jóváhagyásának eljárási rendjére, a költségvetési gazdálkodás bonyolításának rendjére és az államháztartás rendszerén belüli információ szolgáltatás rendjére. Ez a megállapodás kiterjed még az államháztartáson kívüli pénzeszközök felhasználásával kapcsolatos feladatokra is. A Német Önkormányzat sikeresen megnyert feladat alapú támogatások összegéről és ennek az összegnek a felosztásáról is szól ez az együttműködési megállapodás. Ezen kívül még fontos, hogy a közoktatásról szóló évi törvény értelmében a Rajkai Német Önkormányzatnak egyetértési joga van minden olyan döntésben, amely az oktatással kapcsolatos itt nálunk Rajkán, hiszen német nemzetiségű oktatásban részesülnek a gyerekek. A német oktatási intézményben be kell szerezni a német önkormányzat egyetértését, a vezető megbízása és megbízásának megszűntetése előtt is. Ezen kívül még fontos azt elmondanom, hogy az önkormányzat kisebbségi helyzetét érintő bármely kérésben, bármely tag és az elnök is kérdéssel, megkereséssel fordulhat a szerv vezetőihez, így személyemhez is, és a polgármesterhez is, vagy bármely képviselőhöz. Kérdéseivel kapcsolatosan tájékoztatást kérhet, javaslatot tehet és intézkedést kezdeményezhet. Ezen kívül még olyan dolgokat tartalmaz ez az együttműködési megállapodás, amely jogszabályhelyeknek megfelelő. Ezen kívül még annyit szeretnék kiemelni, hogy a német önkormányzat testületi ülésén alaposan megtárgyaltuk a megállapodás tartalmi elemeit, és amit fontosnak tartottunk belevenni, hogy ahol ők tartják a testületi üléseiket és egyéb gyűléseiket, ez a Szent István utca 14. alatti iroda. Ezt a német önkormányzat részére a helyi önkormányzat biztosítja, annak a fenntartását is támogatja a testület. Ezen kívül én, mint jegyző veszek részt az ő testületi 6

7 üléseiken és biztosítom a jegyzőkönyv vezetését is. Továbbá, amit nagyon fontos dolognak tartottunk mindannyian, hogy a falu kulturális programjában való aktív részvétel is fontos, hiszen minden kulturális rendezvényen vagy támogatás formájában, vagy személyes részvétellel vesznek részt a Német Önkormányzat képviselői. Kiss Vince polgármester: Köszönöm jegyző nőnek a részletes előterjesztést. Az együttműködési megállapodást megkapta mindenki, az Ügyrendi bizottság az önkormányzat részéről megtárgyalta, magam részéről támogatom. Megkérném az Ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse bizottsága álláspontját. Csutora Gábor: Az Ügyrendi bizottság is pozitívan fogadta ezt az együttműködési megállapodást, és egyhangúlag elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Molnár Kálmánné: Meg szeretném köszönni polgármester úrnak és jegyző nőnek az ezzel kapcsolatos munkáját, hogy ilyen alaposan és a törvény szellemében elkészítettük ezt az együttműködési megállapodást. Azt hiszem, hogy az együttműködés eddig is jól működött a települési önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között, de szerintem, hogyha ezt így ahogy leírtuk és jobban átbeszélve megtárgyaltuk, biztos, hogy még hatékonyabb és még jobb együttműködést tudunk kifejteni egymással. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen elnök asszonynak a hozzászólását. Amennyiben a napirendi ponthoz nincs több kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy az együttműködési megállapodás tartalmával aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 105/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: Felelős: Kiss Vince polgármester elfogadta a Rajkai Önkormányzat és a Rajkai Német Önkormányzat között létrejött Együttműködési megállapodást az előterjesztés szerint és felhatalmazza Kiss Vince polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 7.) Parkolási rendelet elfogadása Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném jegyző nőt, hogy ismeresse a napirendi pontot. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: A parkolási rendelet megalkotására elsősorban azért volt szükség, mert a 363 hrsz-ú területen, ami mindenki által egyenlőre úgy ismert, hogy a volt Ifjúsági ház területe, oda készül az Egészségcentrum beruházása, és ahhoz, hogy ez a folyamat rendben elinduljon az építési engedély kiadásához szükséges volt a parkolási rendelet megalkotása. Ez a parkolási rendelet legfőképpen azt tartalmazza, hogy ezen a 363 7

8 hrsz-on, ahol maga az Egészségcentrum és a hozzá tartozó lakások fognak felépülni, ezekhez kapcsolódóan a lakástulajdonosoknak megfelelő számú parkoló helyet kell biztosítanunk. E mellett a 362/1 hrsz-ú önkormányzati útra terjed ki a parkolási rendelet területi hatálya, amely a beruházás épülete előtt lévő út, és itt tudunk annyi parkoló helyet biztosítani, hogy az egészségügyi szolgáltatásban részesülők is tudjanak parkolni. Ennek a rendeletnek van egy mellélete, amely melléklet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. számú kormányrendelettel egyetértésben készült el. Ez a rendelet foglalkozik azzal, hogy a kormányrendelet által meghatározott parkolóhelyektől egyes esetekben pluszba, mínuszba el lehet térni számszakilag és mivel mi ebbe beleesünk, hiszen a beruházás előtti közterületről van szó és ennek a közterületnek a fenntartója és kezelője az önkormányzat, ezért az önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulhat ahhoz, hogy ettől a számtól eltérjünk. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. A parkolási rendelet tervezetet a bizottsági ülésen megtárgyalták, ezért kérném a Településfejlesztési bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Rendi János: Egyértelmű a helyzet, nincs más lehetőségünk, hiszen ahhoz, hogy az építési engedély folyamata ne akadjon meg, erre a rendeletre szükség van. Ez a parkolási rendelet konkrétan erre a területre szól. Tehát a bizottság támogatta ennek a rendeletnek a megalkotását. Kiss Vince polgármester: Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, megkérem képviselő társaimat, hogy amennyiben egyetértenek az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezzék. Rajka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotta a 19/2011. (X. 27.) számú önkormányzati rendeletét a parkolásról, mely a jegyzőkönyv 7. számú melléklete. 8.) Kistérségi társulási megállapodás módosítása Kiss Vince polgármester: A Kistérségi Társulás azzal a kéréssel fordult önkormányzatunkhoz, hogy Dunasziget község is a társulás tagja és a társuláson belül a tevékenységek közé szeretnék felvenni a házi segítségnyújtás tevékenységi kört. Ehhez kérik a hozzájárulásunkat. Gyakorlatilag arra kérem képviselő társaimat, hogy támogassuk, hogy Dunasziget települése ezt a szolgáltatást elláthassa. Amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérem, fogadják el a javaslatot, aki egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 106/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: hozzájárul,, hogy a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás 8. pontja Házi segítségnyújtást igénybevevők kiegészüljön Dunasziget településsel. 8

9 9.) Kistérségi évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása Kiss Vince polgármester: Felkérném Csutora Gábort az Ügyrendi bizottság elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Csutora Gábor: május 19-én a NEO-KONTROLL BT. a Kistérségi Társulással kötött szerződés keretében a belső ellenőrzési tervnek megfelelően ellenőrzést végzett a rajkai önkormányzatnál. Az ellenőrzés a évre vonatkozott és az ellenőrzés tárgya pedig a tárgyi eszközök nyilvántartásának, leltározásának, selejtezésének szabályszerűségére terjed ki. A évben még az előző jegyző, Alföldi Ferencné volt a hivatal vezetője. A vizsgálat a dokumentációk alapján szúrópróbaszerűen, illetve szükség esetén tételesen történt. A bevont dokumentumok a leltározási szabályzat, a vagyonnyilvántartások, a selejtezési szabályzat, illetve a selejtezési tevékenység dokumentációja volt. A NEO-KONTROLL BT. a hatályos jogszabályoknak megfelelően végezte ezt az ellenőrzést és bizonyos hiányosságokat tárt fel az ellenőrzés során. Az ügyrendi bizottság tárgyalta ezt a jelentést és felkérte a jelenlegi jegyzőnket, hogy a jövőben az észrevételek alapján készítse el a belső ellenőrzési tervet és az itt felsorolt hiányosságokat a következő időszakokban küszöböljük ki, és tudomásul vesszük ennek az ellenőrző szervnek a jelentését. Azt szeretnénk, hogy ha a következő időszakokban ilyen észrevételek nem történnének meg. Kiss Vince polgármester: Gyakorlatilag elmondható, hogy egy-két tevékenységnek a hiánya, az, amit kifogásol ez az ellenőrzési jelentés. A hivatal dolgozóinak illetve a jegyző nőnek lesz a feladata, hogy ezeket a hiányosságokat pótolják. Amennyiben nincs hozzászólás, illetve kérdés a napirendi ponttal kapcsolatban, kérném képviselő társaimat, hogy belső ellenőrzési jelentést fogadja el a testület, aki egyetért, kérem, kézfeltartással jelezze. 107/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: elfogadta a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás keretében a Neo- Kontroll Bt. által elkészített évi belső ellenőrzési jelentését. 10.) Polgármesteri Hivatal évi belső ellenőrzési terve Kiss Vince polgármester: Felkérném jegyző nőt, hogy ismertesse a napirendi pontot. 9

10 Dr. Kiss Mónika Edina jegyző: Rajka község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának évi belső ellenőrzési tervét a 193/2003-as kormányrendelet írja elő, hogy minden évben ezt kötelező elkészíteni. Ezt egyébként még inkább hangsúlyozza az önkormányzati törvény is, amely szó szerint törvényi súlyt ad ennek a tervnek az elkészítésére. A belső ellenőrökkel, akik elkészítették a képviselő úr által előadott jelentést, velük előzetesen egyeztettem és együttesen megbeszéltük, hogy mely terület az, amely már nagyon rég óta volt ellenőrizve és így, együttes megbeszélés alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a pénzügyi beszámolót fogják ők jövőre ellenőrizni a évre vonatkozóan. Első sorban azért is, mert ahhoz, hogy a pénzügyi beszámolót ellenőrizni tudják, ahhoz el kell készülnie a leltárnak. Amit még a belső ellenőrzési tervvel kapcsolatban szeretnék előterjeszteni, hogy az ellenőrzés időszaka a év, mindig a tárgyévet megelőző időszakról van szó. Az ellenőrzés típusa pénzügyi és a módszere mintavételes lesz. Az ellenőrzés ütemezése a május, ettől egyébként egy-egy hónappal el lehet térni. Az ellenőrzés előzetes időszükséglete az egy nap lesz. A stratégiai terv készítése során felmerült kockázatok, illetve az ott megfogalmazott prioritásokat tartalmazza, de nagyon fontos, hogy ha időközben bármilyen más igény merül fel, akkor mást is ellenőriznek. Ez most a következő évre szól, ennek megfelelően szeretnénk ezt a tervet tartani, de hogy ha esetleg bármilyen más olyan fontos dolog közbe jön, akkor ezen lehet változtatni. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen a részletes előterjesztést. Én a magam részéről támogatom azt, hogy egy-egy célterületet ellenőrzés alá vessen az önkormányzat, jegyző nőnk ez javasolta, én ezt elfogadom. Amennyibe nincs kérdés, illetve hozzászólás, kérem képviselő társaimat, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, kézfeltartással jelezze. 108/2011. (X. 26.) Kt. h a t á r o z a t: elfogadta Rajka Község Önkormányzat Polgármesteri hivatalának évi belső ellenőrzési tervét. 11.) Fel nem használt vadászati hozamok Kiss Vince polgármester: Felkérném Molnár Krisztián alpolgármestert, hogy ismertesse a napirendi pontot. Molnár Krisztián alpolgármester: Az erdészet minden évben elküldi nekünk ezt a fel nem használt hozamot. Ezeket a fel nem használt vadászati hozamokat minden alkalommal az önkormányzati és erdei utak javítására használják és eddig véghez is vittük minden évben az útjavításokat. Ez az összeg most forint, én azt javasolnám, hogy az eddigi hagyományokhoz híven, ezt az összeget most is utak javítására fordítsuk. 10

11 Kiss Vince polgármester: Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy aki egyetért az előterjesztéssel, kérem kézfeltartással jelezze. 109/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: a fel nem használt vadászati hozamokból származó Ft. összeget önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak karbantartására fordítja, melyről elszámol a Kisalföld Erdőgazdaság Zrt. felé. 12.) EuroVelo6 kerékpárút közbeszerzési lebonyolításával kapcsolatos döntés Kiss Vince polgármester: Megkérném Rendi Jánost a Pénzügyi- Településfejlesztési bizottságunk elnökét, hogy ismertesse a napirendi pontot. Rendi János: A gesztora az egész projektnek Bezenye, hiszen rá esik a legnagyobb rész, így már hivatalos felkérést kaptunk arra, hogy határozattervezetben támogassuk azt, hogy a gesztor legyen a közbeszerzés lebonyolítója. Hivatalosan az önkormányzatnak erről határozatot kell hoznia. Ebben a határozatban biztosítanunk kell Bezenyét, hogy ő lefolytathatja ezt a közbeszerzési eljárást. Ismerteti a határozati javaslatot, melyet elfogadásra javasol. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Amennyiben nincs kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy fogadják el az határozati javaslatot, kérem kézfeltartással jelezze. 110/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: Megbízza Bezenye Község Önkormányzatát, mint a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretein belül Bezenye-Rajka-Oroszvár-Dunacsúny községek közigazgatási területén megvalósítandó EuroVelo6 nemzetközi kerékpárút HUSK/0901/2.3.1/0242 számú pályázat vezető partnerét, a Rajka községet, mint a pályázat magyar partnerét is érintő pályázattal kapcsolatos egyes ajánlatkérési eljárások lebonyolítására és a nyertes ajánlattevők kiválasztására. 11

12 Ennek keretében a pályázatot lebonyolító projekt cég kiválasztása, illetve a kerékpárút magyar (Bezenye- Rajka) szakaszának kivitelezésének közbeszerzése, kivitelezőjének kiválasztása, valamint a kivitelezéshez kapcsolódó egyéb járulékos szolgáltatók, mint pl.: az építési felügyelet, műszaki ellenőr, stb. kiválasztása. A szerződésben így vállalt egyes kiadások a vezető partner és a magyar partner között a pályázat költségvetésében szereplő költséghelyek szerint és megosztásban kerülnek kiegyenlítésre és elszámolásra. Ez a megbízás nem vonatkozik Rajka község Önkormányzatára, mint magyar partnerre, a rá eső pályázati összeg költségvetési előfinanszírozásához szükséges finanszírozó pénzintézet kiválasztására. Rajka község Önkormányzata vállalja, hogy december 15-ig a forrás biztosításához szükséges pénzintézetet kiválasztja és a forrás biztosítására a pénzintézettel szerződést köt. A kiválasztott pénzintézettel kötött szerződésről értesíti Bezenye Község Önkormányzatát. 13.) EuroVelo6 kerékpárút pénzügyi közbeszerzési lebonyolítójának kiválasztása Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném Rendi Jánost a napirendi pont ismertetésére. Rendi János: Ez a következő lépés, mivel magának a hitelfolyósításnak is, illetve a kifizetendő kamatnak is olyan összege várható, mivel ekkora beruházási összegről van szó, hogy ez magában átlépi a közbeszerzés kötelező határértékét, ezért erre is ki kell írni egy közbeszerzési pályázatot, ami meg is történt, ennek tegnap délután volt a határideje. Három ajánlatot vártunk, ebből a harmadik nem érkezett be időre, de a másik kettő értékelhető volt. A legjobbnak az ENYD- Első Nyugad-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. ígérkezett, ők adták a legjobb ajánlatot, jó rálátásuk van a dolgokra, úgy tudjuk, hogy Bezenye község is őket választotta. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze. 111/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: Az EuroVelo6 kerékpárút pénzügyi közbeszerzési lebonyolítójának kiválasztására a meghívásos 12

13 árajánlattételre felkért vállalkozások által benyújtott árajánlatok közül az ENYD- Első Nyugat-Dunántúli Közbeszerzési Tanácsadó Kft. ajánlatát fogadta el. Felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a vállalkozói szerződés aláírására. Felelős: Kiss Vince polgármester 14.) Rajka, 218/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan eladása Kiss Vince polgármester: Ismét felkérném Rendi Jánost a napirendi pont előterjesztésére. Rendi János: Az óvoda melletti volt kastély szomszédságában található ez az épület. Ez egy 443 m2 területű ingatlan, amin egy 65 m2-es lakás helyezkedik el, meglehetősen leromlott állapotban. Régebben is már felmerült ez, hogy meg szerették volna vásárolni, most került rá a sor, hogy konkrét ingatlan értékbecslést készítettünk el, az önkormányzatnak ez kötelessége ilyen esetben. Az értékbecslés alapján tudjunk árat meghatározni, minden részletesen le van írva ebbe az értékbecslésbe, szakszerűen készítették el, részünkről sajnos leghosszabban a hátrányok vannak felsorolva, amik csökkentik ezt az értéket. Az épület állapota és az egyéb feltételek miatt végül az értékbecslés forintot hozott ki. A jelenlegi állapotában hivatalosan nem tudjuk továbbadni, hiszen az idők folyamán olyan állapotok alakultak ki, hogy a kastély lakói gyakorlatilag ennek az ingatlannak a területét használják. Tehát a feladatunk az, hogy szorgalmi jogokat tudjunk biztosítani kölcsönösen a volt kastély lakóinak, illetve ennek a háznak a részére, hiszen fordítva pedig különböző vezetékek haladnak el, így egymásra vannak utalva az ingatlantulajdonosok. Tehát elfogadtuk az ingatlan értékbecslést, a bizottság részletesen tárgyalta, és azzal a kiegészítéssel, hogy közben ők beadtak egy kérelmet Dr. Lánchídi ügyvédi irodán keresztül amiben hivatalos ajánlatot tettek arra, hogy forintért megvásárolnák az ingatlant, így, ilyen feltételekkel is. Ezzel kiegészítenénk a határozatot, hogy a szorgalmi jogokat rendezzék, még az adásvételi szerződés létrejötte előtt, hogy utána ezzel már ne legyen probléma. Ezekkel a feltételekkel a Pénzügyi- Településfejlesztési bizottság javasolta az értékesítést. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen az előterjesztést. Én felvettem már a kapcsolatot az ügyvédi irodával és egy földmérővel, gyakorlatilag a szorgalmi jog bejegyzéseket, illetve vezeték jogokat, ezeket mindenképpen az önkormányzatunk lerendezi és csak rendezett viszonyok után áll módunkban ezt az adásvételi szerződést megkötni a jelenlegi bérlőjével. Úgyhogy megnyugtatom a kastélyban lakó többi családot, hogy nem fogunk számukra később egy lehetetlen helyzetet teremteni azzal, hogy később ezt a lakást is értékesítsük. Megkérném képviselő társaimat, hogy amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérem fogadják el, hogy forintos vételárért a jelenlegi bérlő részére ezt az ingatlant az önkormányzat értékesítse, kérem, aki egyetért a javaslattal, kézfeltartással jelezze. 13

14 112/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: úgy döntött, hogy Rajka, 218/1 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant az ingatlan bérlőjének forint nettó vételárért értékesíti. Az értékesítés feltétele, hogy a Rajka, 218/1 hrsz-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan javára behajtási jog bejegyzésre kerüljön a 218/2 hrsz.-ú ingatlan terhére, valamint a Rajka, 218/2 hrsz-ú osztatlan közös magán tulajdonban lévő ingatlan javára vezetékfektetési jog bejegyzésre kerüljön a 218/1 hrsz.-ú ingatlan terhére. A Rajka, 218/1 hrsz.-ú ingatlan terhére használati jogot kell kikötni a Rajka, 218/2 hrsz.-ú ingatlan tulajdonosai javára a jelenleg kialakult állapotnak megfelelően, fáskamrák fennmaradása céljából. Felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a Földhivatali eljárásra és az adásvételi szerződés aláírására. Felelős: Kiss Vince polgármester 15.) Kovács Róbert területrendezési kérelme Kiss Vince polgármester: Mindenki tudja, hogy itt a homokbánya felé vezető úton a jobb oldali területről van szó, ami évekkel ezelőtt belterületbe lett vonva. Itt az ingatlan tulajdonosai kérik az önkormányzatot, hogy az általuk benyújtott változási vázrajz alapján, amelybe a rendezési tervben szereplő szabályozási vonalhoz igazítja az ingatlan határait, ez alapján egy úgymond csereszerződést lebonyolítva a terület rendezését végezze el annak érdekében, hogy ott később építési telkünk legyen. Tehát itt hangsúlyozom, hogy korábban kialakult belterületről van szó, meg egy korábban kialakult állapotnak a rendezéséről. Mindenki számára ez ismert volt. Tehát gyakorlatilag útszélesítésre az ő területükből az önkormányzat egyszer átvesz 163 m2-t, egyszer pedig 1078 m2-t, így kialakul a megfelelő szélességű út. A rajkai önkormányzat pedig a területbe beleeső földterületét adja cserébe, ami 600 m2. A határozat tervezet alapján, amit minden képviselőnek kiküldünk ott majd ebből a 600 m2-ből az ingatlan tulajdonosok mindenki olyan százalékos arányban részesül, mert ugye osztatlan közös területről van szó, amekkora területet az ő területükből átadnak az önkormányzat részére. Tehát annak arányában részesül mindenki, hogy az ő tulajdonrésze a kialakult területen ugyan akkora maradjon, mint a terület átadása előtt. Még egy pontja van ennek a határozatnak, hogy meghatalmaznak engem, hogy a szerződést írjam alá a lakosokkal. Tehát gyakorlatilag itt a területen az önkormányzat által elfogadott rendezési terv szabályozási vonalához lesz alakítva, háromszoros területért adunk egyharmad részt, ezt tudni kell, gyakorlatilag ez a terület így rendezve lesz az önkormányzat részéről később nem lesz teendő. Amennyiben nincs kérés, illetve hozzászólás, kérem képviselő társaimat, hogy fogadják el a javaslatot, aki egyetért, kézfeltartással jelezze. 14

15 113/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: a Rajka 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1215 és 1216 hrsz-ú ingatlanokat érintő földrészletek megosztásával kapcsolatban a CENSOFT Szolgáltató Bt. (9030 Győr, Árkoskert 3.) által elkészített változási vázrajz alapján történő területrendezéshez hozzájárul. - A változási vázrajz alapján az 1209 hrsz-ú közút művelési ág besorolású ingatlanhoz 163 m2 területet átvesz és átminősíti önkormányzati közút művelési ággá. - A változási vázrajz alapján az 1210 hrsz-ú közút művelési ág besorolású ingatlanhoz 1078 m2 területet átvesz és átminősíti önkormányzati közút művelési ággá. - A változási vázrajz alapján az önkormányzat tulajdonában lévő 1210 hrsz-ú ingatlan azon részét, mely beleesik 1216 hrsz-ú beépítetlen területbe, annak tulajdonosai részére átadja arányosítva annak mértékében, amely mértékben azok területet adnak át az Önkormányzatnak a terület rendezésekor. - A Képviselő-testület felhatalmazza Kiss Vince polgármestert a területrendezéssel kapcsolatos szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: Kiss Vince polgármester 16.) Kostyál Péter rendezési tervvel kapcsolatos kérelme Kiss Vince polgármester: Az elmúlt év folyamán két alkalommal a tulajdonosok kerestek meg, most legutóbb szeptember 21. napján kelt levélben, ügyvédükön keresztül juttattak hozzám el egy kérelmet, melyben kérték, hogy a képviselő testülettel tárgyalva támogassuk tervüket, hogy a Rajka, 3671 hrsz, 3672 hrsz., 3673 hrsz., 3674 hrsz., 3675 hrsz., 3676 hrsz. és a 3401 hrsz-ú zártkerti ingatlanoknak gyakorlatilag a belterületbe vonását kezdeményezzük, hogy ott lakóterületet alakítsanak ki. Itt én elmondanám, hogy ők megemlítik, hogy szomszédos a lakóterülettel, könnyen közművesíthető szerintük. Ők az összes hozzá tartozó költséget magukra vállalják, tehát így szól a kérelem. Én a magam részéről azt válaszoltam nekik egy levélben, hogy ezt támogatni nem tudjuk, ugyanis a településen nagy mértékű elfogadott rendezési terv van, tehát belterületbe vonásra szánt terület, hogy amíg azok a területek el nem fogynak, addig nem áll módunkban ezt engedélyezni. Itt megemlíteném, hogy korábban volt az előző képviselő testületnek még egy olyan határozata, hogy a kanálison túli területekre, ahol már nincsen elfogadva, hogy ilyen ingatlan kialakításra sor kerüljön, azt ne támogassák, ugyanis azt a területet, az előző testület úgy gondolta, hogy a természet közelsége miatt jobb, hogyha megmarad az a terület a természetnek. Kiss Ferenc: Én a magam részéről nem tudom támogatni ezt a kérelmet, mert a falunak ez a terület a tüdeje, az a terület véleményem szerint is maradjon meg a természetnek. Ezt én maximálisan ellenzem, hogy azon a területen lakóházak épüljenek. 15

16 Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Megkérném Rendi Jánost a Pénzügyi- Településfejlesztési bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját. Rendi János: A bizottság tárgyalta a kérelmet, egyetlen olyan érvet sem tudunk, ami miatt engedélyeznünk kellene ezt a kérelmet, úgyhogy a bizottság nem támogatja a kérelmet. Kiss Vince polgármester: Köszönöm szépen. Amennyiben nincs több kérdés, illetve hozzászólás, megkérném képviselő társaimat, hogy aki egyetért a javaslattal, hogy Kostyál Péter kérelmét utasítsuk el, kérem kézfeltartással jelezze. 114/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: Kostyál Péter belterületbe vonási és rendezési tervvel kapcsolatos kérelmét elutasítja. Felelős: Kiss Vince polgármester 17.) Tanösvény pályázat Kiss Vince polgármester: A hivatal munkatársaival előkészítettünk egy pályázatot, ami most november 2-ig benyújtásra kerül a LEADER pályázaton belül. Ez a tanösvény gyakorlatilag a turisztikai célokat szolgálná, valamint a helyi lakosságnak is egy kellemes kirándulóhelyet biztosítana, valamint tájékoztatást adna Rajka értékeiről. Két pihenőhely lenne elhelyezve, amennyiben nyertes lenne a pályázat. Elhelyezésre kerülnének a tanösvény hosszában hulladékgyűjtő edények. Reményeink szerint a Rajkára érkező turisták is ezt végig járnák ezt a kialakított tanösvényt. A pályázat benyújtásához kellene egy határozatot hoznunk, hogy ezt az önkormányzat támogatja és a jövő évi költségvetésünk terhére, majd az áfa összegét beépíti. Amennyiben nincs kérdésük, illetve hozzászólásuk, kérem képviselő társaimat, hogy aki egyetért a javaslattal, kérem kézfeltartással jelezze. 115/2011. (X. 27.) Kt. h a t á r o z a t: A LEADER programban meghirdetett lehetőségre a tanösvény létrehozására előkészített pályázat benyújtását támogatja. A pályázat pénzügyi költségvetésének önrészét, forintot a évi költségvetésbe betervezi. 16

17 Felelős: Kiss Vince polgármester 18.) Polgármester beszámolója az aktuális kérdésekről Megkezdődött a hulladéktelep rekultivációja a Miklóshalmi úton már egy hete dolgoznak a gépek. A ligeti úton a napokban megkezdik a munkát. Ismét felhívnám a lakosság figyelmét, hogy a zöldhulladék elszállítása november hónapban minden hétfő délelőtt történik az erre rendszeresített kék színű zsákban, mely az üzletekben kapható november 24-én Közmeghallgatást tartunk, melyre minden rajkai lakost szeretettel várunk. Több kérdés, észrevétel nem hangzott el, a polgármester az ülést 21:00 órakor berekesztette. K.m.f. Dr. Kiss Mónika Edina jegyző Kiss Vince polgármester Kelemen Sándor jegyzőkönyv-hitelesítő Csutora Gábor jegyzőkönyv-hitelesítő 17

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.00 órakor megtartott -

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők.

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Csutora Gábor, Rendi János, Kalmárné Koszonits Klára képviselők. JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 26-án, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 17.00 órakor megtartott - nyilvános

Részletesebben

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI

BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI BALATONSZENTGYÖRGY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11. számú JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATAI 109/2011. (XI.29.) kt. határozat: A 2011. november 29-ei ülés napirendjének elfogadása 110/2011. (XI.29.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2010. november 10-én (szerdán) 16.00 órakor megtartott ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra.

JEGYZŐKÖNYV. Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, amelyeket javasol a Képviselő-testületnek elfogadásra. 8 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 25-én megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Józsa Gábor alpolgármester, Botos Sándor,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 3-2/2014. H I D E G S É G K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9491 HIDEGSÉG, PETŐFI S. U. 1., TEL/FAX: 99/540-042 INTERNET: www.hidegseg.hu E-MAIL: hidegseg@hidegseg.hu J e g y z ő k ö n y v Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szatymaz Község Képviselő-testületének 2011. január 19. napján,a Teleházban (Szatymaz, II. körzet 115.) megtartott nyílt testületi üléséről. Napirendi pontok: 1. Hatályos rendeletek

Részletesebben

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l.

Jegyz könyv. Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Jegyz könyv Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testületének 2010. december 15-én 16,45 órakor megtartott képvisel -testületi ülésér l. Az ülés helye: M vel dési Ház nagyterme Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről. Úri községi Önkormányzat 2244 Úri, Rákóczi u. 31. Tel: (29) 456-008 Tel/fax: 456-524 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Úri község Polgármesteri Hivatalában 2011. február 23-án 17.00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 13.236-2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szécsény Városháza, Haynald Lajos termében tartott, 2015. augusztus 5-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 8 települési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 1 Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 8-A/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 26-án megtartott üléséről. 2 Mérges

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő.

J E G Y ZŐKÖNYV. Szavazáskor jelen volt 6 képviselő. 1260 1269 J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Földes Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 26-án (csütörtökön) 15 00 órakor megtartott Képviselő-testület nyílt ülésén. Helye: Községháza emeleti

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2012. október 29-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének, a Városháza nagytermében tartott, 2008. március 25-i üléséről Jelen vannak: 12 települési képviselő: Antal Ferenc, Daróczi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL a 7011 Alap, Dózsa György u. 31. ' 25/221-102, 6 25/220-370 8 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZŐKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. JÚNIUS 15-ÉN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő Testülete 5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. 29/2012 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 15-én

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Szám: 10/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. szeptember 11-én a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről Jelen vannak: Katona Imre polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető.

JEGYZŐKÖNYV. Dr. Molnár Ibolya megyei aljegyző, Farkas Boglárka költségvetési ügyintéző, Dégi-Deme Rita testületi ügyek referense, jegyzőkönyvvezető. Szám:12/3-8/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Veszprém Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2011. február 9-én 10:05 órai kezdettel a Megyeháza Képviselő irodájában megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak:

Részletesebben

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve

Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve 4/2014. Dozmat Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. május 20- i nyílt ülésének jegyzőkönyve Tartalmazza: 7/2014. (VI.02.) önkormányzati rendeletet az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén

készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV készült Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án (csütörtökön) 17,00 órai kezdettel tartott ülésén HATÁROZATOK:

Részletesebben

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről

NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 13/2012. sz. jegyzőkönyve. a 2012. december 03-án megtartott üléséről NEMTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 13/2012. sz. jegyzőkönyve a 2012. december 03-án megtartott üléséről 2 3 Jegyzőkönyv Készült: Nemti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december

Részletesebben

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É

Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. E X P O Z É Jegyzőkönyv 8/2013. Készült 2013. december 3-án, 17 órakor a pázmándfalui önkormányzat hivatalos helységében megtartott testületi ülésről. Jelen vannak: Nagy Imre Gusztáv polgármester Ferenczi Róbert képviselő

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Berzék Község Önkormányzat. Képviselő-testület. 2013. augusztus 6-án megtartott. rendkívüli üléséről 443-7/2013. Jegyzőkönyv Berzék Község Önkormányzat Képviselő-testület 2013. augusztus 6-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült: Berzék Község Önkormányzat képviselő-testületének 2013. augusztus

Részletesebben

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről.

Jegyzőkönyv. mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Jegyzőkönyv mely készült a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2008. március 17-i elnökségi üléséről. Helye: Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (Petőfi tér 10.) Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Haynald Lajos termében, 2013. december 30-án tartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: 5 települési képviselő:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124.

Jegyzőkönyv. Mutató: 114. 9/2011. (V.02.) számú rendelet 115. 10/2011. (V.02.) számú rendelet 48/2011. (IV.28.) 123. 49/2011. (IV.28.) 124. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. április 28-án megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között eseményekről

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 2/2007. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2007. február 6-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: - SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen

Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt Pénzügyi Bizottsági ülésen ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Arnót, Petőfi S.u. 120. Tel: 46/ 500-740 Szám: 17/2014. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Polgármesteri Hivatalban 2014. december 19-én 10 órától megtartott nyílt

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 183-1/2009. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2009. február 11-én /szerdán/ 18.00 órai kezdettel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Vál Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Helye: 2013. február 14-én megtartott nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal emeleti tanácskozó terem Jelen vannak: Bechtold Tamás, Ádám Zsuzsanna al, Artai Balázs képviselő, Csókás

Részletesebben

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről.

Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Készült: Hort Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. február 14-én 15 órakor megtartott üléséről. Határozat száma Tárgy 30/2008.(02.14.) Átmeneti gazdálkodásról szóló beszámoló 31/2008.(02.14.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. december 2-án megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. október 27.-én 17 órai kezdettel tartott alakuló ülésén. Határozat száma Tárgya 29/2014. (X. 27.) Polgármesteri program

Részletesebben

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése

14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése 14.) Napirend: A Családsegít és Gyermekjóléti Szolgálat m ködtetésére kiírt közbeszerzési pályázat eredményhirdetése Keller László tájékoztatja a a Képvisel -testület tagjait, hogy a napirendet tárgyalta

Részletesebben

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről.

9. s z á m ú. Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. 9. s z á m ú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a 2011. április 28-án megtartott képviselő-testületi ülésről. Képviselő-testületi ülés helye: Művelődési Ház /Jobbágyi Lakótelep 7. Ép./ Jelen voltak: Farkas

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 30-i rendkívüli üléséről Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-3/2012/JT. 18-29 /2012. sz. határozat 1-3/2012.sz. rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2010. november 29-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csanádpalota Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Sándor polgármester, Benke Marcell alpolgármester,

Részletesebben

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén.

Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február 12.-i nyilvános ülésén. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: 21-18 /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. február

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Rudabánya Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 04-én, du. 15,00 órai kezdettel tartott nyílt testületi üléséről. Az ülés helye: Művelődési Ház Rudabánya

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jegyzőkönyv Készült Dömös Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2010. április 8-án megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dénes Kálmánné alpolgármester Cseh János Veres-Herédi

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 11/2011. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 23-án tartott ülésérıl készült jegyzıkönyv Tartalma: 1. 2010. évi költségvetési

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvénytermében (Nagykáta, Dózsa

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: 2010. január 27-én Ordacsehi Község Önkormányzatának hivatali helyiségében a Képviselı-testület ülésérıl. Jelen vannak: Kiss Miklós polgármester Bársony János alpolgármester Gazdag

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 99/13/2013.szám. 6/2013.szám J e g y z ő k ö n y v Készült Ágfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének és az Ágfalva Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 20. az Ágfalvi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL

JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Dunabogdányi Polgármesteri Hivatal 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2014. JANUÁR 15-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2014. MÁRCIUS 27. NAPJÁN TARTOTT NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2014. sz. Jegyzőkönyv Készült: 2014. március 27-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. január 9-én megtartott rendkívüli ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Az ÉMOP-4.2.1/A,B-11 kódszámú,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2010. június 23-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl.- Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, Dr. Almássy Antalné,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28 i nyilvános ülésén. 1 SALFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Salföld, Kossuth u. 27. Ikt.szám: 510-3 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl, Kossuth L. u. 46. Szám: 1-14/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2009. november 24-én megtartott nyílt ülésérıl. Jelen vannak: polgármester Lengyel István alpolgármester

Részletesebben

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA

6. sz. JEGYZŐKÖNYV RENDELETEK MUTATÓJA 6. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 5/2014. (V.15.) számú

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Kesztölc község Képviselő-testületének. 2015. május 27-i. képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Kesztölc község Képviselő-testületének 2015. május 27-i képviselő-testületi üléséről Készült: Kesztölc község Képviselő-testületének ülésén 2015. május 27-én. Az ülés kezdésének időpontja:

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 12-én, 17.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 34/2012. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.

Nagycenk Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk. Képviselő-testülete 9485 Nagycenk, Gyár u. 2. /Fax: 06-99-360-012, E-mail: nagycenkph@nagycenk.hu Szám: 109-26 /2010. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Képviselő-testülete 2010. november 25. napján megtartott üléséről.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Balatonföldvár Város Képviselőtestületének 2009. október 21. napján tartott üléséről. Jelen vannak: Bezeréti Katalin polgármester, Holovits Huba alpolgármester, Babina Éva, Bóza Attila,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2009. július 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésérıl. Az ülés helye: Városháza tanácskozóterme Jelen vannak: Bogdán

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYV. A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK JEGYZ KÖNYVE A 2013. évi július hónap 08. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében 3044 Szirák,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30.

JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV RENDKÍVÜLI NYÍLT KISZOMBOR 2013. május 30. JEGYZŐKÖNYV Készült Kiszombor Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. május 30. napján 8 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V 1 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2011. február 15-én 18.00 órakor megtartott nyilvános testületi ülésérıl. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u. 41.) Jelen vannak: Marics József Kasza Jánosné

Részletesebben

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE

Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének JEGYZİKÖNYVE Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének 2/2007.számú JEGYZİKÖNYVE Készült, Ellend községi Önkormányzat képviselı-testületének az ellendi polgármesteri hivatalban 2007.február 14-én 17:00 órakor

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2011. november 24-én megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó Anna, Kiss Zoltán, Kocsis István, Péter Zoltán,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Szigethalom Város Önkormányzat Képviselő-testülete ------------------------------------ J E G Y Z Ő K Ö N Y V a 2011. április 28-i Képviselő-testületi rendkívüli üléséről Az ülés helye: Szigethalom Város

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Ügyszám: 23-36/2009. JEGYZŐKÖNYV Készült: Salföld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. május 26-án 15,00 órakor megtartott testületi üléséről. Helye: Faluház, Salföld. Jelen vannak: polgármester

Részletesebben

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV

Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV Tiszatenyő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október. 16. napján tartott soros nyílt ülésén készült: JEGYZŐKÖNYV HATÁROZATOK: 2 43/2008.(X.16.) önkormányzati határozat Beszámoló a község

Részletesebben

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV

Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV Nagyszentjános Község Önkormányzata JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. október 21-én Nagyszentjánoson az Önkormányzati Hivatal hivatalos helyiségében 16.00 órai kezdettel megtartott közmeghallgatással

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004. október 21-én megtartott rendkívüli üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2010. június 30-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor alpolgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 55 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága 2015. február 17-én 14 óra 30 perckor a Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

17/2010. sz. jegyzőkönyv

17/2010. sz. jegyzőkönyv 17/2010. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2010. november 2-án 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykutas Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. február 10-én 18.30 órakor megtartott nyilvános üléséről. A képviselő-testülete ülésének helye: Tanácskozóterem

Részletesebben

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

N A P I R E N D N A P I R E N D T Á R G Y A L Á S A. 1./ Beszámoló az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete Szám: 2-8 /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Öcs Község Önkormányzati Képviselı-testülete 2012. május 30-án tartott testületi ülésérıl. Az ülés helye: Faluház,

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel megtartott rendkívüli ülésérıl VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZGYŐLÉSE Szám: KOZP/4-7/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 2012. július 31-én 8,00 órai kezdettel

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 27 i nyilvános ülésén. 1 ÁBRAHÁMHEGY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8256 Ábrahámhegy, Badacsonyi u. 13. Ikt.szám: 620-11 /2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ábrahámhegy Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2012. március 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE

Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Bánk Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. számú JEGYZŐKÖNYVE Készült: 2011. március 29-én 17 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Bánk Község Önkormányzata,

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a

T á r g y s o r o z a t a 2012. április 26-án 14:30 órai kezdettel megtartott soros nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 73-96 Rendeletei: 7-8 T á r g y s o r o z a t a Interpellációk, kérdések Tájékoztató a

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült Szarvaskő Község Képviselő Testületének 2007. szeptember 04-én megtartott testületi üléséről. Jelen vannak: Barta Győző, Benkó Dániel, Fodor Istvánné, Lőrincz József, Mizsei Attila,

Részletesebben

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag

2/2011. sz. jegyzőkönyv. Távolmaradását jelezte: Csöbör Katalin alpolgármester, Tóth J. Sándor képviselő-testületi tag 2/2011. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott képviselő-testületi ülésről, mely 2011. február 14-én 17 órakor kezdődött Jelen vannak: Zsiros Sándorné polgármester,

Részletesebben

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D :

A Képviselő-testület egyhangúlag, 11 igen szavazattal az alábbiak szerint hagyja jóvá a napirendeket: N A P I R E N D : 1 Bük Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jegyzőkönyv Készült: A Büki Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (9737. Bük, Eötvös u. 11.) galériájában, Bük Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete

Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete Levél község Önkormányzatának Képviselı-testülete 1 9/2010. Levél község Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. augusztus 02-án tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Napirend: I. Döntést igénylı ügyek

Részletesebben

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen

Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Jegyzőkönyv amely készült Nagykovácsi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. október 30-án megtartott testületi ülésen Az ülés helye: Öregiskola Közösségi Ház és Könyvtár Az ülés kezdete:

Részletesebben

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76.

Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. Dunabogdány Község Polgármesteri Hivatala 2023 Dunabogdány, Kossuth L. u. 76. JEGYZİKÖNYV DUNABOGDÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2012. NOVEMBER 12-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRİL Jegyzıkönyv Dunabogdány

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-9/2013. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. május 28-án 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 67-4/2015. NAGYTEVEL Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 27. napján 17 órakor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve 2 Önkormányzat Képviselő-testülete 8562 Nagytevel, Kossuth

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 5650-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015.

Jegyzőkönyv. Ügyiratszám: 769-18/2015. Ügyiratszám: 769-18/2015. Jegyzőkönyv Készült: 2015. április 29-én 18.00 órakor kezdődő, a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Neszmélyi Kirendeltségének Tanácstermében (2544 Neszmély, Fő u. 129.) tartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Tóth Csaba polgármester Dr. Benedek Ádám, Morvainé Szücs Ágota, Varjúné Fodor Edit és Zámbó Mária képviselő LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Lesenceistvánd Települési Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében

JEGYZİKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti 206-os tárgyalótermében JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2012. szeptember 05-én 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános ülésérıl Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Németbánya Önkormányzat Képviselőtestülete 8581 Németbánya Fő tér 3. Telefon/fax: 89/350-141 Szám: /2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A 2011. február 28-án 9:00-kor tartott nyilvános testületi üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánréve Község Képviselő-testületének 2011. április 27-én 14.30 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Hajdu Gábor József polgármester, Révay István alpolgármester,

Részletesebben

Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl.

Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl. Szám: 193-7/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. április 20-án megtartott ülésérıl. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Tengelic Községi Önkormányzat

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián

JEGYZİKÖNYV. Róka László mőv.ház igazgató. Zádori Krisztián JEGYZİKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. augusztus 2- án 14.00. órakor kezdıdı a Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében megtartott rendkívüli nyilvános ülésérıl.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2012. március 08-i soros ülésén Hozott határozatok: 26/2011. (III.08.) - tól 37/2011. (III. 08.) - ig Hozott rendelet: - 1 J E G Y Z

Részletesebben