JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 1/2012. szám"

Átírás

1 Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének január 25-én (szerdán) 16 órakor tartott ülésén Vépi Város Polgármesteri Hivatala hivatalos helyiségében Az ülésen jelen van: Kovács Péter polgármester Szijj Vilmos György alpolgármester Dömötör Gábor képviselő Kóbor Attila képviselő Tóth Zoltán László képviselő Török Sándor képviselő Varga Gyula József képviselő (összesen: 7 fő) A Polgármesteri Hivatal részéről megjelent: Kiss Károlyné jegyző dr. Hoós Anna Katalin aljegyző Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető Kulcsárné Nagy Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos Az ülésen részt vett még: Györe Zoltán újságíró Horváth József a Borostyán Rec Kft. ügyvezetője Kajcsos István GAMESZ vezető Kovács Gábor a Green Papírtól Kft. képviselője Pados Róbert, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi felügyelőség munkatársa Pósfalvi Ákos Roznár Péter Roznár Róbert Varga Béláné védőnő Kovács Péter polgármester köszönti a megjelenteket, majd megállapítja, hogy a 7 fős képviselő-testületből az ülésen 7 fő megjelent, az ülés határozatképes. Az alábbi napirendi pontokat javasolja tárgyalásra: 1

2 1. A képviselő-testület évi munkaterve 2. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2/2011. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 3. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2007. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 4. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az ivóvízdíjakról, a szennyvízelvezetési és -tisztítási díjakról szóló 20/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről 5. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogcímen tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési adatszolgáltatás és eljárási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátók díjmentességéről és kedvezményéről szóló 11/2004. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról 6. Vép 026/6 hrsz alatti telephelyen inert hulladéklerakó létesítésére irányuló kérelem évi Cafetéria szabályzat előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető 8. Árajánlatok kérése Vép város honlapjának elkészítésére 9. A Zöld-nyugat nonprofit Kft. ajánlata előadó: Horváth József 10. Családi napközi indításának feltételei 11. Járások kialakításával kapcsolatos társadalmi egyeztetés 12. A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala 13. Bankszámla nyitása az önkormányzat részére 2

3 14. Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló 15. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló 16. Különfélék Kovács Péter polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag a javasolt napirendi pontokat tárgyalásra elfogadja. 1. napirendi pont A képviselő-testület évi munkaterve Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a kiküldött munkatervből kimaradt az Idősek Klubja munkájáról szóló beszámoló, az áprilisi ülésre tervezték be. Varga Gyula képviselő észrevételezi, hogy a Tudás Fája Közalapítvány elnökének neve tévesen szerepel a munkatervben. Kovács Péter polgármester az elhangzott módosításokkal javasolja munkaterv elfogadását. 1/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a képviselő-testültet évi munkatervét. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület (l. 3. sz. melléklet) 3

4 2. napirendi pont Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2/2011. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról (l. 4. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a rendelet módosítása egyrészt a törvényi változások miatt szükséges, másrészt a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásról szóló 59/2011. (XII.23.) BM rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint az önkormányzat támogatásban részesült, forint összegben, melyet köbméterenként 2000 forint + áfával kiegészítve 20 m 3 tűzifát vásároltak a Szombathelyi Erdészeti Zrt.-től. Dr. Hoós Anna Katalin aljegyző elmondja, hogy az önkormányzat szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelete lehetővé teszi az átmeneti segély természetben történő nyújtását, és ennek keretében kerülhet kiosztásra a tűzifa. Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a tűzifát minél szélesebb körben kellene szétosztani, ezért a rendelet módosítását javasolja a jövedelemhatárok tekintetében a rendelettervezet szerint. Dr. Hoós Anna Katalin aljegyző elmondja, hogy a jelenleg hatályos rendelet szerint az átmeneti segély alkalmankénti összegét 1.000,-Ft ,-Ft között lehet megállapítani, egy köbméter fa értéke pedig forint. Kovács Péter polgármester javasolja a segély alkalmanként adható összegének eltörlését, így a bizottság akár egy köbméter fát is adhat a rászorulóknak. Tóth Zoltán képviselő elmondja, hogy eddig is volt már rá példa, hogy a bizottság úgy vélte, nagyobb összegre lenne szüksége a kérelmezőnek, mint forint. Kovács Péter polgármester javasolja a rendelet megalkotását az előterjesztés szerinti tartalommal. rendeletet alkotja: Vép Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 2/2011. (I.25.) önkormányzati rendelet módosításáról 4

5 (l. 5. sz. melléklet, egységes szerkezetet l. 6. sz. melléklet) 3. napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2007. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (l. 7. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester javasolja a rendelettervezet alapján a rendelet megalkotását. rendeletet alkotja: Vép Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település tisztaságáról szóló 4/2007. (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról (l. 8. sz. melléklet) 4. napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete az ivóvízdíjakról, a szennyvízelvezetési és -tisztítási díjakról szóló 20/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (l. 7. sz. melléklet) Tóth Zoltán képviselő kérdezi, hogy mennyivel változik a díjak összege? Kovács Péter polgármester elmondja, hogy 2,57 %-kal. rendeletet alkotja: 5

6 Vép Város Önkormányzata Képviselőtestületének 3/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete az ivóvízdíjakról, a szennyvízelvezetési és -tisztítási díjakról szóló 20/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről (l. 9. sz. melléklet) 5. napirendi pont Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogcímen tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési adatszolgáltatás és eljárási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátók díjmentességéről és kedvezményéről szóló 11/2004. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (l. 10. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester a rendelettervezet szerinti tartalommal javasolja a rendelet megalkotását. rendeletet alkotja: Vép Város Önkormányzata Képviselőtestületének 4/2012. (I.26.) önkormányzati rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogcímen tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési adatszolgáltatás és eljárási szabályokról, illetve a rászoruló lakossági kibocsátók díjmentességéről és kedvezményéről szóló 11/2004. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosításáról (l. 11. sz. melléklet) Pados Róbert, Pósfalvi Ákos, Roznár Péter és Roznár Róbert belépnek a helyiségbe. 6

7 6. napirendi pont Vép 026/6 hrsz alatti telephelyen inert hulladéklerakó létesítésére irányuló kérelem (l. 12. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester elmondja, hogy kis konténerekben ide kerülne az inert hulladék, melyet nagyobb konténerekben elszállítanának. A környezeti hatástanulmány elkészítése előtt nem kérdeztek meg az önkormányzatot. A szabályozási terv jelenleg nem teszi lehetővé a szóban forgó területen inert hulladék feldolgozását. A szabályozási terv módosításának költségét mindig az adott cég fizette. A tevékenység csak a területi átsorolást követően kezdhető meg. A településen van már egy inert hulladéklerakó terület a bődi út végén, a Borostyán Rec kft. üzemeltetésében. Pados Róbertet megkérte, hogy véleményezze a kérelmet. Pados Róbert elmondja, hogy mind a két hulladékkezelő telep a jogszabályi előírások betartása mellett nem zavarhatja káros mértékben Vép lakosságát. A már üzemelő telepen is egy probléma volt, a szél általi elhordás, de közösen felléptek, és azóta nem érkezett panasz. A területen van ipari üzem, asztalos üzem, 6 szolgálati lakás 11 lakóval, ipari körzetben. A hulladéktörés pár napot fog jelenteni, a többi zavaró tényező a gépjárműmozgásból adódó zaj lesz. Veszélyes hulladék nem lehet jelen, a telep a környezetet, vizet, élővilágot nem veszélyeztetné. Pósfalvi Ákos elmondja, hogy két éve alapították a kft.-t, mely inert hulladék deponálásával foglalkozik. Sorkikápolnában a volt kavicsbánya területén egy lerakó kialakítása fog megtörténni, nyáron fog megnyílni. Európai uniós elvárás, hogy a keletkezett hulladék 70 %- ban feldolgozásra, majd újrafelhasználásra kerüljön. Véleménye szerint a két cég nem fogja egymás piacát zavarni m 2 -es területen kívánják megvalósítani a tégla, cserép, beton, kerámia hulladék egymástól elkülönített tárolását. A törőgépnek évi 2400 tonna felhasználása van, egy negyedévben 6 óra alatt feldolgozza a hulladékot. A zajterhelés belül van a határértéken, a lakóházak legközelebbi sarka 200 m, az átlagos távolság 250 m, a várostól való távolság majdnem 2 km. Céljuk a gumihegyek eltűntetése. Török Sándor képviselőnek aggálya van a teleppel kapcsolatban, nem szeretnének úgy járni, mint a gumival, az is ottmaradt. Pados Róbert elmondja, hogy ha a tevékenységet a cég megszüntetni, eredeti állapotra kell a területet visszaállítani. Ez nem lerakó, csak kezelő, forognia kellene a hulladéknak, nem szabad nagy mennyiségű hulladékot ott tartani, ezt évente többször ellenőrzik. Török Sándor képviselő kérdezi, hogy milyen módon forog a hulladék? Roznár Péter elmondja, hogy a harmadik társuk építőipari cége hasznosítja. Pósfalvi Ákos elmondja, hogy mivel helyi cég, meg lehet őket találni. A sorkikápolnai lerakó 25 milliós eljárás. Folyamatban van a végleges építési engedély. A kapacitás 2400 tonna, miután feldolgozzák, nem hulladék, hanem alapanyag. Ez egy teherautót jelent naponta. 7

8 Varga Gyula képviselő örül, hogy van egy vépi születésű, itt élő szakember, aki tapasztalathiány esetén a képviselő-testület rendelkezésére áll. Külön köszönti Pados Róbertet, köszöni, hogy eljött. Az urak is itt élnek, meghatározó jelentőségű cégeik vannak, sokat segítettek a vépi rendezvények lebonyolításában, nem megkérdőjelezhető a város irányában való elköteleződésük. Az, hogy Vép város lehetett, azoknak a vállalkozásoknak is köszönhető, akik itt működnek. Az ilyen kezdeményezéseket támogatni kell a törvényi előírások maximális betartásával. A környezetvédelem kiemelt nemzeti program, fontos kérdés, hogy az ilyen hulladékok hozzájuk kerülnek-e, vagy az erdőbe. Ha konkurencia a vépiek számára még kedvezőbb, akkor tettek egy lépést a környezet védelme érdekében. Ha már ennyi pénzt belefektettek az ipari parkba, ne álljon ott üresen. Az ott élő emberek megszokták már. Sok vállalkozás esetében meg tudták oldani a rendezési terv módosítását, az építész kolléganő elmondja, hogyan, mennyi idő alatt. Örül, hogy hasznosul a terület, már csak egy parcella lesz gazdátlan. Támogatja a kérelmet. Pósfalvi Ákos elmondja, hogy más önkormányzatoknál sem említette a rendezési terv ezt a tevékenységet kifejezetten, de mivel nem tiltotta, folytatható. Pados Róbert elmondja, hogy ez mindig az adott önkormányzaton múlik. Kiss Károlyné jegyző elmondja, hogy a 026/6 hrszú területen inert hulladék kezelésére, raktározására, válogatására a jelenleg hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat nem ad lehetőséget. Alig 100 méteres körzetben lakások vannak. A tevékenység folytatásához a közút igénybe vételére szükség van. A több tonna teherbírású gépjárművek a környezetet terhelik, ezt a döntésénél figyelembe kell venni. Kulcsárné Nagy Ildikó építésügyi vezető-főtanácsos elmondja, hogy január 5-én kapták meg a hirdetményt, akkor szereztek róla tudomást, a 15 napos kifüggesztés megtörtént. A felügyelőségnek észrevételt tettek a hirdetmény kapcsán. Vép város rendezési terve és helyi építési szabályzata egyértelműen és világosan megmutatja a település terület-felhasználási egységeit. E szerint a település közigazgatási határán belül csak egyetlen hely van kijelölve inert építési hulladék kezelésére szolgáló területként a Csepregi út mellett fekvő 0126/11 és a 0126/19 hrsz.-ú területek. A hirdetményben szereplő Vép 026/6 hrsz.-ú területet az érvényes rendezési terv a Gksz a település kialakult, nem zavaró hatású gazdasági területek övezetébe sorolja. Itt a megengedett használat az OTÉK 19. -a szerint a kereskedelmi, szolgáltató nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenység céljára szolgáló épületek elhelyezésére szolgál. Az övezet a tervezett inert hulladéklerakó létesítését nem engedélyezi. A terület szomszédságában lakatos üzem épült, mezőgazdasági termék kis és nagykereskedés üzlet és raktár, továbbá földmunkagép bemutató terem épül. A rendezési terv módosítása maximum fél év. Pados Róbert javasolja, hogy kérjék az eljárás felfüggesztését. Tóth Zoltán képviselőnek aggálya van, hogy ha a településen keresztül rövidebb lesz az út, arra mennek majd az autók. Roznár Róbert elmondja, hogy vállalják, hogy nem a településen keresztül mennek, saját autójuk van, nem idegenekkel fuvaroznak, a beszállítás nem érinti Vépet. Roznár Péter elmondja, hogy a vépieknek ingyen biztosítják a lerakást 8

9 Kovács Péter polgármester javasolja a rendezési terv módosítását azzal a kikötéssel, hogy annak költségeit a Sorok Inert Kft. viseli. 2/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja Vép Város rendezési tervét. A módosítás költségeit a Sorok Inert Kft. viseli. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület Pados Róbert, Pósfalvi Ákos, Roznár Péter, Roznár Róbert és Kulcsárné Nagy Ildikó elhagyják a helyiséget. 7. napirendi pont évi Cafetéria szabályzat előadó: Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető (l. 13. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a köztisztviselők részére kötelező a Cafetéria megállapítása, a közalkalmazottaknak adható. Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy harmadik éve van cafetéria, mindig a minimum összeggel terveztek, ami bruttó forint. Ismerteti a cafetéria választható formáit. Kovács Péter polgármester javasolja a köztisztviselők cafetéria keretének felemelését forintra. A többi intézményi alkalmazottnak a költségvetés függvényében állapítsák meg az összeget. Tavaly forint volt havonta, idén 5000 forinttal terveztek, a lehetőségekhez képest a végleges összeget a költségvetési rendelettel terjesztik elő. A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot, és az alábbi 3/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a évi Cafetéria szabályzatot a melléklet szerinti tartalommal. A polgármesteri hivatal köztisztviselői évi Cafetéria keretét bruttó forintban határozza meg. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület 9

10 Tóth Zoltán képviselő elmondja, hogy míg valakinek adtak, másoktól elvettek. Ez úgy tűnhet, mintha nem lennének megelégedve az intézményi dolgozókkal. Itt a polgármesteri hivatalban és az intézményekben is mindenki lelkiismeretes munkát végez, amit azzal méltányoltak, hogy mindenki megkapta az év végi prémiumot. Ez az elv most sérült. Eredicsné Horváth Lenke pénzügyi csoportvezető elmondja, hogy a köztisztviselők sem túlóra pótlékot nem kapnak, sem helyettesítési pótlékot. Kovács Péter polgármester elmondja, hogy az intézményekben a bérszínvonal magasabb, mint a hivatalban. Tóth Zoltán képviselő szerint ez diszkrimináció, ennek visszhangja lesz. Varga Gyula képviselő elmondja, hogy már döntöttek, Tóth Zoltán utólag mondta el a véleményét. A hivatal dolgozói azok, akik az emberekkel naponta ütköznek. Ez mindig probléma volt. Megvannak a törvényes keretei is annak a plusznak ami a közalkalmazottak kapnak, ebből soha nem volt probléma Kiss Károlyné jegyző elmondja, hogy ki fogják mutatni az intézményi dolgozók átlagbérét, a hivatalban sok embernek forint körüli a fizetése. Kajcsos István GAMESZ vezető köszöni a közalkalmazottak mellett felszólalást, de ebből sosem volt gond, ha a számok engedik, úgyis tesznek rá a havi forintos keretre. 8. napirendi pont Árajánlatok kérése Vép város honlapjának elkészítésére (l. 14. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a vep.hu domain név az önkormányzat tulajdona. A kistérség kérte, hogy az új honlapról elérhető legyen a régi. Javasolja árjánlat kérését az előterjesztésben szereplő cégektől. 4/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete Vép város weblapján elkészítésére árajánlatot kér a KARMA Interactive Kft.-től (9700 Szombathely, Alsóhegyi u. 10/A), Takács Tibor egyéni vállalkozótól (9497 Szakony, Fő utca 51.) és a Webmark Europe Kft.-től (8913 Egervár, Széchenyi F. u. 50.) Határidő: Felelős: Kovács Péter polgármester 10

11 Horváth József és Kovács Gábor belép a helyiségbe. 9. napirendi pont A Zöld-nyugat nonprofit Kft. ajánlata előadó: Horváth József, a Borostyán Rec Kft.ügyvezetője Horváth József elmondja, hogy törvényi változás nyomán 2013-tól hulladékgazdálkodással csak olyan társulás foglalkozhat, amiben legalább 51 %-ban állami szerv vagy önkormányzat a tulajdonos. Értékesíteni kívánják ezért az üzletrészük egy részét. Közel 60 önkormányzat területén végzik a tevékenységüket, háztartásban, lakosnál. Sok a pozitív visszajelzés, ezért folytatni szeretnék a tevékenységet. Véppel tárgyalnak első körben a csatlakozásról. Előny, hogy önfenntartó lehet az önkormányzat a szelektív megoldások a területen, csökkenhet a munkanélküliség. Ez egy szakmai társaság, politikamentes. Hátrány a papírmunka, a cégmódosítás költségét, és az ügyvédi költséget az önkormányzat fizetné. Kovács Gábor elmondja, hogy bevételük abból származik, hogy eladják a hulladékot, a papírt, pet palackot, tetrapakot, aludobozt, üveget, továbbá a termékdíjból, amit a gyártó fizet. Az ipari és a lakossági gyűjtés kettéválik. Kovács Péter polgármester elmondja, hogy az önkormányzat régóta tagja a hulladékgazdálkodási társulásnak, melyért sokat fizet. Meg kell vizsgálni, hogyan jár jobban az önkormányzat, ma nem kell erről döntést hozni. A jövőben kevesebb normatívát juttatnak az önkormányzatoknak és kényszerítik arra, hogy saját bevételhez jussanak. Varga Gyula képviselő kérdezi, hogy mekkora a felelősség, mekkora a költséghányada, ki kezeli a pénzt. Alaposan körbe kell járni a témát, a hulladékgazdálkodás kiemelt kormányzati szempont, nézzék meg, hogyan működik, és egy későbbi időpontban térjenek vissza a kérdésre, akár a munkatársak jövőbeni átcsoportosítására is adhat ez lehetőséget. Tóth Zoltán képviselő elmondja, hogy kidolgozatlan és homályos az ajánlat, konkrétabb anyag kellene a feladatokról, élő erőről, szükséges eszközállományról. Horváth József elmondja, hogy nyereséget tudnak produkálni, ha önkormányzat van benne, tágul a pályázati keret. Mindig az önkormányzatot kereste meg munkaerő szempontjából. Kovács Péter polgármester elmondja, hogy ebben a kérdésben nem szükséges most határozniuk, további tárgyalásokra van szükség. Horváth József és Kovács Gábor elhagyják a helyiséget. 11

12 10. napirendi pont Családi napközi indításának feltételei Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a családi napköziben maximum 7 fő lehet egy csoportban. Vállalkozót kellene találni ennek működtetésére. Az állami normatíva összege ft/fő/év, a napközi családi házban is működtethető. Horváth Anita a Kormányhivatalból felhívta a figyelmüket, hogy minisztériumi közlemény szerint 2012-ben országos nincs befogadható kapacitás családi napközire, állami normatívát nem kapnak utána kivéve, ha európai uniós vagy hazai fejlesztési támogatást nyertek el. Támop pályázat várhatóan lesz kiírva családi napközi működtetésére. Varga Béláné védőnő elmondja, hogy ez szociális feladat, nem egészségügyi, lenne rá igény, tanfolyamon megszerezhető a szükséges végzettség. Kovács Péter polgármester javasolja, hogy tegyenek további lépéseket a családi napközi megvalósítása érdekében. 5/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Kovács Péter polgármestert a családi napközi előkészítése iránti további lépések megtételére. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Péter polgármester Varga Béláné elhagyja a helyiséget. 11. napirendi pont Járások kialakításával kapcsolatos társadalmi egyeztetés (l. 15. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a járásokról egy oldalas koncepció, készült, mellyel kapcsolatban ha van észrevétel, azt továbbítják. Észrevétel nem volt. 12

13 12. napirendi pont A Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Program KEOP / számú pályázat 2. fordulójához szükséges döntések meghozatala (l. 16. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester javasolja az előterjesztés alapján a határozati javaslat elfogadását. 6/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az RMT-ben bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést és annak betartását a támogatás visszafizetésének terhe mellett vállalja a projekt befejezését követő minimum öt évig. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az RMT-t és az üzemeltetési koncepcióra, díjpolitikára, díjképzésre vonatkozó előterjesztés szerinti nyilatkozatot aláírja és ig megküldje a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati társulásnak. Határidő: azonnal Felelős: Kovács Péter polgármester Kiss Károlyné jegyző 13. napirendi pont Bankszámla nyitása az önkormányzat részére Kiss Károlyné jegyző elmondja, hogy az új államháztartási törvény alapján külön bankszámla kell a polgármesteri hivatalnak és az önkormányzatnak, továbbá a 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 54. (6) bekezdése alapján az önkormányzati alrendszerbe tartozó elemi költségvetés készítésére nem kötelezett önállóan működő költségvetési szervek évi tevékenységükről és vagyoni helyzetükről az éves elemi költségvetési beszámoló készítési kötelezettségnek elkülönítetten is kötelesek eleget tenni, a évi átszervezések előkészítése érdekében. Ezért külön bankszámlán kell a GAMESZ-tól elkülönítetten kezelni a gazdálkodásukat. 13

14 7/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete bankszámlát nyit az Otp bank Nyrt.-nél Vép Város Önkormányzata, továbbá az önállóan működő Hatos Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, a Vadvirág Óvoda, a Vépi Művelődési ház és Könyvtár, valamint az Idősek Klubja részére. Határidő: Felelős: Kovács Péter polgármester 14. napirendi pont Lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló (l. 17. sz. melléklet) Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a siófoki kutyamenhelyről eljöttek a gulyáságyúért, köszönték. A Deák és Táncsics utca felújítási terveket tegnap kapták meg, ez az első változat, a lakókkal is konzultálni kell. Kiss Károlyné jegyző javasolja, hogy nézzék meg a helyszínt, egyeztessenek a lakókkal, jobb, ha az előkészítő szakaszban jönnek elő a problémák, nem a kivitelezéskor. 8/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület 14

15 15. napirendi pont Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámoló Kovács Péter polgármester elmondja, hogy Németh Tamás kereste fel egy kínai befektető céggel, szélkereket akartak építtetni, de elmondta neki, hogy erre nem ad ki engedélyt az energiahivatal. Beruházni szeretnének, akár mintalakótelepet is építhetnének, ahol a lakás ára drágább, de olyan energiagazdálkodású, hogy nem fogad energiát, hanem ad. Az önkormányzati intézmények riasztórendszerét a Siba Kft. működteti a jövőben a Vasi nyugalom helyett, forint helyett forintért végeznek javítási munkát. Az összes riasztó független lett a telefonvonaltól, gprs rendszerrel adják a jelet a központnak. Folyamatos figyelést biztosítanak, hiba esetén kijönnek, csak akkor értesítik az érintetteteket, ha behatolás van, és csak akkor számlázzák a kiszállás díját, ha hanyagság okozta a behatolást. A másik céggel békében váltak el. Egy pályázatíró cég kereste meg, egy zöldenergiás pályázati lehetőséggel, a kultúrház déli oldalára lehetne villamos energiát termelő napcellát szerelni. A közeljövőben nyílik a pályázat. A havi számla forint, a beruházás 10 milliós, csak 5 % pályázati sikerdíjat kellene fizetni, ha nyer a pályázat. Javasolja az ezzel kapcsolatos előkészületek megtételét. Varga Gyula képviselő elmondja, hogy korszerű, jövőt sejtető, beruházás, csak adják írásba, hogy a tető javítása is belefér a forintos összegbe. 9/2012. (I.25.) képviselő-testületi határozat Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolót. Határidő: azonnal Felelős: képviselő-testület 16. napirendi pont Különfélék Kovács Péter polgármester elmondja, hogy a nemesbődi polgármesteri hivatalba felvesznek egy 4 órás pénzügyest, aki február 1-től március 15-ig itt tanul be, utána pedig Nemesbődön. Április 1-től várható a csatlakozás. A váti polgármester és a jegyző is volt itt, az hosszabb folyamat, az ott lévő pénzügyes továbbra is ellátja a feladatokat, aki anyakönyvvezető is. A jegyzőnek megszűnik a jogviszonya. További egyeztetésekre van szükség. Február 10-én közéleti teadélutánt tartanak, dr. Bátorfi István lesz a vendég. Tóth Zoltán képviselő elmondja, hogy a telefonközpont mellet egy vörös fenyő ki lett vágva, tud-e róla az önkormányzat? 15

16 Kajcsos István GAMESZ vezető elmondja, hogy ott lesz a szelektív hulladékgyűjtő. Varga Gyula képviselő elmondja, hogy két reflektor égő világítja meg a sportbüfét egész éjjel az önkormányzat számlájára, tudnak-e róla? Javasolja, hogy kérdezzenek rá Javasolja, hogy képviselő-testület írjon a rendőrség vezetőjének, hogy kihelyeztek egy közlekedési táblát, amiről senki sem vesz tudomást, az autók behajtanak továbbra is. Több napirendi pont nem volt, Kovács Péter polgármester köszöni a részvételt, majd az ülést 19 óra 20 perckor bezárja. Kelt, mint az első oldalon. Kovács Péter polgármester Kiss Károlyné jegyző 16

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes.

JEGYZŐKÖNYV. Kóbor Attila bizottsági elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú bizottságból 2 fő jelen van. Az ülés határozatképes. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága Szám: 1/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2012. február 13-án (hétfőn) 15

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat és Bozzai Község Önkormányzat Képviselő-testületei. 3/2011. szám Önkormányzat Képviselő-testületei 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Önkormányzat Képviselő-testületeinek 2011. április 28-án (csütörtökön) 15 óra 30 perckor tartott együttes ülésén a Vépi Művelődési Ház

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2012. szám

JEGYZŐKÖNYV. Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 2/2012. szám Vép Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 13-án (hétfőn) az együttes ülést követően tartott ülésén a Vépi

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. Dávid István polgármester Dr. Herczegné Ruszkai Edit képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2011. május 26-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. július 22-én 14.00 órakor megtartott ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester

Jegyzőkönyv. 1. Hazai és EU-s források terhére kiírt pályázatok benyújtásával kapcsolatos döntéshez javaslattétel. Előadó: Pap Tibor polgármester I-1/3-9/2009.ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2009. május 25-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság nyílt ülésén. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. 19/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Csanádapáca Község Képviselő-testületének 2015. szeptember 30- án tartott soros ülésén. Az ülés helye: Csanádapáca Község Önkormányzat Házasságkötő terme 5662 Csanádapáca,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. I-1/17-20/2008.ikt.sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. november 27-én megtartott ülésén, a Városháza 18-as sz. helyiségében. Jelen vannak: Pap Tibor polgármester

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2013. május 14. (kedd) 15:00 órai kezdettel megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Verőce Község i Hivatal Tanácsterme (2621 Verőce, Árpád út 40.) Jelen vannak a Képviselő-testületből:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott soron kívüli nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 14-én megtartott

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2012. augusztus 13.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2012. augusztus 13-án 15.00 órakor

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. JÚNIUS 28. NAPJÁN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Jegyzőkönyv Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 14/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. június 28-án 14:00 órai kezdettel tartott nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v

VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311. J e g y z ő k ö n y v VERPELÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 3351 Verpelét, Kossuth Lajos u. 73. Tel.: 36-559-300/fax.:36-559-311 J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014.02.25-én 17:00 órakor Verpelét Város Önkormányzat hivatalos helyiségében

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2010. március 25-én megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült: Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. március 25-én megtartott üléséről 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Borota Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Kunadacs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 6097. Kunadacs, Rákóczi u. 2. 1-1/2011. Kunadacs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 27-én megtartott üléséről felvett J E G Y Z Ő

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. 1 Tömörd Község Önkormányzat 17/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tömörd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 10-én 19. 00 órakor megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Faluház

Részletesebben

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Balassagyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete 10. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V E KÉSZÜLT: Balassagyarmat Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július hó 20. napján 8,30 órától tartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Magyarbánhegyes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. május 10- én 13:00 órakor tartott nyilvános ülésén 11/2011 Magyarbánhegyes Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 5667 Magyarbánhegyes, Jókai u. 38. Tel.: 68/480-000 Fax: 68/480-104 E-mail: polg.hivatal@magyarbanhegyes.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: Magyarbánhegyes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Bornemisza János polgármester, Botos Sándor, Görbe Károly, Kiss Katalin, Varga István, Dr. Rédecsi Árpád képviselő 29 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. február 23-án (szerdán) 13.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu

Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu Balajt község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormanyzat@balajt.hu 109-24/2013. JEGYZŐKÖNYV Balajt község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi november hó 27. napján, szerdán

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 28-án, 17.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 108/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása

Részletesebben

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban

T á r g y s o r o z a t a. 2. Tsp. Előterjesztés az önkormányzat által kiadandó újsággal kapcsolatban 2009. szeptember 10-én 16:00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt ülésének Tárgysorozata: Jegyzőkönyve: Határozatai: 195-198 T á r g y s o r o z a t a 1. Tsp. Előterjesztés a közbeszerzési szakértő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/23/2014. Psz/59/23/2014. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 19-én megtartott rendes, nyilvános üléséről 92/2014. (XI.19.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ács Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 25-én 16. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. január 28-án 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jegyzőkönyv Készült: a Sárospataki Polgármesteri Hivatal Dísztermében a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 2015. november 24-én tartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Egyed Attila levezető elnök Hutkainé

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V

J E G Y Z Õ K Ö N Y V 150. J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Gádoros Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én 14 00 órától megtartott rendkívüli üléséről Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32.

Az ülés helye: Többfunkciós Közösségi Ház helyisége Vigántpetend, Kossuth u.32. Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 8293. Vigántpetend, Kossuth u. 32. Szám: 119-5/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Vigántpetend község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. április

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nagykáta Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. május 3-án megtartott üléséről. Az ülés helye: Városi Könyvtár Vadász utcai rendezvényterme (Dózsa György út 15/a)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Humán Bizottság 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: A 2012. november 28-án a Polgármesteri Hivatal tanácskozótermében megtartott ülésén. Jelen vannak: a részéről: Szvitankó Tamás, a bizottság elnöke Tarnavölgyi László Lendák Lajos Zoltán

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny.

JEGYZŐKÖNYV. Psz/59/24/2014.ny. Psz/59/24/2014.ny. JEGYZŐKÖNYV a Pusztaszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott rendes, nyilvános üléséről 99/2014. (XII.18.) sz. Képviselőtestületi Határozat

Részletesebben

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása.

5./ A Székesfehérvári Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása. JEGYZŐKÖNYV Készült Polgárdi Város Képviselő-testület 2011. szeptember 26. napján 16.00 órakor megtartott testületi ülésén. Az ülés helye: Polgárdi Polgármesteri Hivatal Polgárdi, Batthyány u. 132. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem 182 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-án megtartott nyílt üléséről. Az ülés helye: Poroszló Község Önkormányzata 3388 Poroszló, Fő út 6 Tanácskozóterem

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről.

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Készült: Tompa Város Önkormányzat Képvislő-testülete, 2010. december 13-án tartott üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homoki-Szabó Róbert, Fenyvesi Zoltán, Kiss Anikó,

Részletesebben

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről

Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. augusztus 6. napján tartott rendkívüli nyílt üléséről Határozat/ rendelet száma Tárgya Oldalszám 122/2012. (VIII.06.) kt. h. Tompa város intézményeinek

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 3/2012. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2012. február 13. napján megtartott RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉRŐL Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város Képviselő-testülete

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. augusztus 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. augusztus 29-én 15.00 órakor

Részletesebben

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a

Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Szám: 8-19/2014. N é m e t b á n y a Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 4. napján 17 órakor megtartott Képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv Németbánya Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szécsényi Városháza tanácskozótermében tartott 2011. július 11-i rendkívüli üléséről Jelen vannak: 4 települési képviselő:

Részletesebben

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző.

Tanácskozási joggal meghívottként jelen van: dr. Baranyai Mária aljegyzői feladatokkal megbízott igazgatási ügyintéző. Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-14/2014. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2014. szeptember 17- én (szerdán) 17 órakor a Nádasd,

Részletesebben

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester

TÁRGYSOROZAT. 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli előterjesztés/ Előadó: polgármester Bököny Község Képviselő-testülete 2013. március 12-i rendes üléséről Ikt. szám: 1-3/2013. határozatai: 27-35/2013. TÁRGYSOROZAT 1) Polgármester tájékoztatója a lejárt határidejű határozatokról. /szóbeli

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott nyílt üléséről. Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 3127 Kazár, Tanács út 1. Tel/fax.: 32/341-333 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 20-án megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ké szült: Tiszalök Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága 2010. december 14-én tartott üléséről. Jelen vannak: Bede-Tóth Attila Cserés Csaba Dr. Krámor Katalin

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 10-én megtartott üléséről Jelen vannak: 1./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs

Részletesebben

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu.

SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu. SZEREMLE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 6512 SZEREMLE, SZABADSÁG U. 1. T.: 76/576-146 E-mail: phszeremle@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült: 2015. szeptember 9-én, a Szeremle Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 28. napján 16.00 órakor megtartott üléséről. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen vannak: Bukodi

Részletesebben

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e

Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének. J e g y z ő k ö n y v e Jármi Község Önkormányzata Képviselőtestülete 2011. 02. 09.-én tartott nyilvános ülésének J e g y z ő k ö n y v e Készült: 3 példányban Kapják: 2. példányt Sz-Sz-B Megyei Kormányhivatal, Nyíregyháza 3.

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2013. SZEPTEMBER 9. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLVÁNOS ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 20/2013. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2013. szeptember 9-én 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános Képviselőtestületi ülésről. Testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Városfejlesztési Bizottsága 2012. május 22-én tartott nyilvános üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal III. tárgyaló Jelen vannak: Dr. Ferenczi Attila bizottsági elnök Tímár Ella

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17-én 16.00 órai kezdettel megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Magtárház Jelen vannak: 1. 2. Cziglerné

Részletesebben

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről.

19. számú jegyzőkönyv. Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Iktatószám:116-./2015. 19. számú jegyzőkönyv Készült: Tar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 13-i rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Szurdokpüspöki Közös Önkormányzati Hivatal

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142. e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 e-mail: farad.onkormanyzat@m-kabel.hu Szám: 138-8/2015./nyilvános J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2010. február 11-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE KARDOSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015. MÁJUS 28. NAPJÁN TARTOTT RENDES, NYÍLT KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE 1 11/2015. ÖKÜ J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V

BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE J E G Y Z Ő K Ö N Y V BALAJT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE 1-5//2007. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt község önkormányzati Képviselőtestületének 2007. évi március hó 28-án, szerdán 13 óra 00 perces kezdettel a Községháza

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Buzsák Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. október 19-én megtartott rendkívüli ülésén Jelen vannak: -, -, - Zakariás Zoltán Vilmos alpolgármester, - Góz Mihály,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Pitvaros Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. július hó 21. napján megtartott rendkívüli testületi üléséről. Az ülés helye: Pitvaros Községi Önkormányzat házasságkötő

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 10064/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 14-én 17:00 órakor tartott nyilvános testületi üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 14-én 17:00 órakor tartott nyilvános testületi üléséről NÁRAI KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 15/2013 JEGYZŐKÖNYV Nárai Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. november 14-én 17:00 órakor tartott nyilvános testületi üléséről Rendelet: 9/2013. (XI. 19.)

Részletesebben

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T

a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. április 11-én a Művelődési Központban (Edelény, Borsodi út 9.) megtartott rendkívüli nyílt ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata

Részletesebben

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 1 Ikt. szám: 511-4/2013. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI BIZOTTSÁGA 2013. április 30 megtartott ülésének 4. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V E 2 J e g y

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. február 16- án megtartott üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen vannak: Bukovszki

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére.

JEGYZİKÖNYV. Tiringer Mária polgármester javaslatot tesz az ülés napirendjére. JEGYZİKÖNYV Készült: Sáregres Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. április 27-én 15.00 órai kezdettel a Községháza tanácstermében tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tiringer Mária polgármester

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Polgármesteri Hivatal Törtel, Szent István tér 1. JEGYZŐKÖNYV Törtel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 24-án megtartott üléséről Rendeletek száma: - Határozatok száma: 23. 36./2011.(VI.24.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol -

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Jelen vannak: Burgyánné Czibik Éva polgármester. Távol lévők: Kósa Gábor képviselő - igazoltan van távol - Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-57 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. november 11-én 17:00-kor megtartott rendkívüli üléséről. Jelen vannak: Burgyánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sokorópátka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 9112 Sokorópátka, Öreg utca 1. Tel. (96) 488-046, Fax: (96) 549-044, Mobil: (20) 440 3049 E-mail: polg.hiv@sokoropatka.hu Honlap: www.sokoropatka.hu

Részletesebben

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora

Strandfürdő és Gyógyászat szakmai koordinátora I-1/5-6/2013. ikt.sz. Jegyzőkönyv Készült: Dévaványa Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában 2013. március 14-én megtartott Pénzügyi- Ellenőrző- Önkormányzati Vagyonkezelő Bizottság rendkívüli nyílt

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Teleki Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. január 26-án a polgármesteri hivatal (Teleki, Rákóczi u. 49.) tanácstermében tartott nyilvános üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében, 2015. február 5. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Napirendi pontok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének rendes nyílt üléséről JEGYZŐKÖNYV rendes nyílt üléséről Az ülés helye: Az ülés időpontja: Bicske Városháza I. emeleti díszterem Bicske, Hősök tere 4. 2015. június 24. 8.30 óra Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők: Pálffy

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza.

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 7 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza. 1 Jegyzőkönyv Készült Balatonberény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27- én 15.00 h kezdettel a Művelődési Ház tanácskozótermében (Balatonberény, Kossuth tér 1.) megtartott nyilvános

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v

Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Szendrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete J e g y z ő k ö n y v Készült Szendrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 25. napján megtartott n y i l v á n o s üléséről. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről. Humán Közszolgáltatási Iroda J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Pénzügyi Bizottsága 2013. december 19-én tartott üléséről Jelen vannak: dr. Farkas László a bizottság elnöke Ménesi Imre a bizottság tagja dr.

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9. számú nyílt ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. április 6-án megtartott nyilvános rendkívüli

Részletesebben

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17.

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17. Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Rendkívüli nyilvános ülés 2010. augusztus 17. J E G Y Z Ő K Ö N Y V A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül. A napirendi pontok tárgyalásával

Részletesebben

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről

Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Jegyzőkönyv Készült a Pusztazámor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének üléséről Az ülés helye: a Községháza tanácskozóterme (Pusztazámor, Munkácsy Mihály u. 1.) Az ülés időpontja: 2013. december

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete Doboz, Kossuth tér 3. sz. Tel:/Fax: 268-765. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. október hó 25-én (csütörtökön)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2012. NOVEMBER 8. NAPJÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRŐL. Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 27/2012. sz. TERKA Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 8-án 14:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről. Testületi ülés helye:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 26-án a Városháza tanácskozótermében megtartott üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály polgármester, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-1 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK EGÉSZSÉGÜGYI, SZOCIÁLIS ÉS LAKÁSÜGYI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-839 Telefon: (66) 452-252

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről

J E GYZŐ KÖNYV. Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv szerinti nyílt üléséről Polgármesteri Hivatal Oroszlány 5/2015. KTÜ J E GYZŐ KÖNYV Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Távol van: Meghívottak: Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28-ai munkaterv

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 9-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bárdos

Részletesebben

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről.

Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 16-án, 17 órakor az Önkormányzati Hivatal üléstermében megtartott üléséről. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-15/2014.NY. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december

Részletesebben

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9321 Farád, Fő u. 21. Tel./Fax : 96/279-142 Szám: 1-11/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Amely készült: Farád Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. szeptember

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vázsnok Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2011. március 22. napján tartott testületi üléséről. Testületi ülés helye: Sásd, Városháza tanácskozóterme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Nádasd 22-32/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. november 21-én (csütörtökön) 17 órakor a

Részletesebben

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd

Művelődési Ház tanácskozó terme, Lesenceistvánd LESENCEISTVÁND TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8319 Lesenceistvánd, Kossuth L. u. 145. Ügyiratszám: 166-1/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tanácskozási joggal:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből. Ikt.szám: 117/18/2010. POLGÁRMESTERI HIVATAL HAJDÚBAGOS, Nagy u. 101. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hajdúbagos Község Önkormányzat 2010. szeptember 9-én megtartott nyílt Képviselőtestületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. JEGYZİKÖNYV Készült: Szentgál Község Önkormányzata Képviselıtestületének 2011. február 3-án 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyílt ülésérıl. Jelen vannak: Istvánfalvi Sándor polgármester Hajdu Péter

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében.

Jegyzőkönyv. Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jegyzőkönyv Készült Szobi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulásának Tanácsülésén 2012. március 27-én Szobon a Kistérség Tárgyalótermében. Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. Napirendi

Részletesebben